Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van de organisatie en het geleverde werk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van de organisatie en het geleverde werk"

Transcriptie

1 Jaargang 7, nieuwsbrief 1, januari Een gedegen organisatie en een goed track-record vormen de basis voor de komende jaren 2 Risico s bedrijfsobligaties nemen toe 3 Het bedrijfsleven blijft sterk presteren Wealth Management Partners (WMP) is opgericht in 2004 en telt 18 medewerkers. Wij zijn gespecialiseerd in het op geheel onafhankelijke wijze beheren en regisseren van grote(re) vermogens van ondernemers, families, stichtingen en kleinere instituten. De onafhankelijkheid komt tot uitdrukking in ons beleggingsbeleid, in de eigendomsstructuur en in de selectie van (depot)bank(en). Daarnaast kennen wij een (degressieve) all-in vergoeding met teruggave van bestandsvergoedingen aan cliënten en zijn wij SAS 70-II gecertificeerd. In Nederland zijn wij één van de grootste onafhankelijke partijen. Een gedegen organisatie en een goed track-record vormen de basis voor de komende jaren Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van de organisatie en het geleverde werk Over 2010 was het rendement op zakelijke waarden 19% Door Albert van Dedem Sinds de oprichting van WMP in 2004 hebben wij met ons team van inmiddels 18 medewerkers gewerkt aan een kwalitatief hoogstaande en solide organisatie. Iedere medewerker richt zich op zijn specialisme en houdt daarmee oog voor de bal. Wij zijn daardoor uitgegroeid tot één van de grootste onafhankelijke spelers in onze markt. Het streven is om het hoge kwaliteitsniveau vast te houden en de organisatie te blijven aanpassen aan de steeds veranderende omgeving. Zo maakten wij de laatste jaren onze kostenstructuur transparanter en eenvoudiger en verbeterden wij voortdurend onze rapportages en de administratieve processen. Dit heeft geleid tot de in onze markt belangrijke SAS 70-II verklaring. Wij hopen deze goede lijn vast te houden door te blijven investeren in goede mensen en het behoud van korte lijnen in de organisatie. Ook op beleggingsgebied hebben wij een gedegen track-record weten op te bouwen. De meest offensieve portefeuille, bestaande uit 100% zakelijke waarden, behaalde vanaf 2004 een rendement van 75%, een outperformance van 50% ten opzichte van de MSCI World index. De daling van het dramatische beleggingsjaar 2008 is daarmee meer dan goedgemaakt, wat een prestatie van formaat van ons Investment Committee mag worden genoemd. Ook al onze andere risicoprofielen behaalden in relatieve zin goede rendementen, al is het thans zeer moeilijk om risicomijdende beleggingen te selecteren met een behoorlijk rendement. Wij zien het als onze belangrijkste taak om de goede rendementen voort te zetten, de kwaliteit van onze dienstverlening te handhaven en de continuïteit van de organisatie te bewaken. Wij allen wensen u een gezond en succesvol 2011 toe Start WMP 100 Zakelijke w aarden Wealth Management Partners index: MSCI World NR ( )

2 Risico s bedrijfsobligatiefondsen neemt toe Door Rico Bosma Beleggers in Europese investment grade of relatief solide bedrijfsobligaties, zouden zich er bewust van moeten zijn dat het universum van deze categorie voor een groot deel uit financiële waarden bestaat. Het overgrote deel betreft bankpapier. De beleggingsfondsen gericht op deze solide geachte obligaties, hebben hun weging van financiële waarden de afgelopen maanden steeds verder verhoogd. Daarnaast blijkt dat de prospecti van dit soort fondsen de beheerder de vrijheid geeft om tot 30% van het vermogen buiten de solide categorie non-investment grade te beleggen. De meeste fondsen zitten thans zeer dicht bij of op dit maximum. Vrijwel alle beheerders kiezen daarnaast voor een overweging in (non-investment grade) achtergesteld bankpapier. De gemiddelde benchmark bestaat voor 40% uit financiële waarden De gemiddelde benchmark van Europese investment grade bedrijfsobligaties bestaat voor ruim 40% uit financiële waarden. Een kwart hiervan betreft achtergesteld papier. Een analyse van een aantal bekende Europese investment grade obligatiefondsen leert dat praktisch alle managers op dit moment dezelfde overwegingen hanteren. De grootste overweging in alle geanalyseerde fondsen wordt gevonden in de categorie financiële waarden. Op dit moment bestaat het gemiddelde fonds voor bijna de helft uit financiële waarden. Binnen deze categorie overweegt men banken en van het bankpapier wordt de meest veilige categorie, senior debt, onderwogen en kiest men de overweging in (non-investment grade) achtergesteld papier. De yield to maturity voor bancair senior debt is ongeveer gelijk aan dat van de gemiddelde Europese obligatiebedrijfsleningen index. Het achtergestelde deel van bankleningen kent echter een forse risicopremie en daarmee een hogere rentevergoeding. Dit zal ongetwijfeld de reden zijn dat managers dit deel zwaar overwegen in hun portefeuilles. Men probeert op deze manier de beheerkosten goed te maken en outperformance ten opzichte van de benchmark te genereren. De belegger moet zich echter afvragen of hij dit extra risico wenselijk acht in zijn portefeuille. Praktisch alle managers overwegen financiële waarden in hun fondsen Er zijn trackers voorhanden exclusief financiële waarden Omdat praktisch alle managers op dit moment banken fors overwegen werkt spreiding over meerdere invetmentgrade fondsen niet. Beleggen in financials brengt nog immer de nodige risico s met zich mee. Banken en staten kennen een nauwe verwevenheid. Staten hebben banken moeten redden en banken hebben staatspapier op hun balans staan als belegging. Problemen zoals die speelden in Griekenland en Ierland, kunnen daarom fors negatieve gevolgen hebben voor de waardering van bankpapier, laat staan als dit achtergesteld is. Een alternatief kan zijn om te kiezen voor een fonds van bedrijfsobligaties exclusief financiële waarden. Er zijn een paar aanbieders die dit soort fondsen aanbieden. Daarnaast zijn er trackers voorhanden die indices exclusief financiële waarden volgen. Ondanks dat deze fondsen een lagere rentevergoeding bieden kan een belegger zo zelf de keuze maken om een stuk bankenrisico uit de portefeuille te elimineren. 2 Jaargang 7, nieuwsbrief 1, januari 2011

3 Het bedrijfsleven blijft sterk presteren Door Peter van Doesburg Positieve aandelenmarkten in het vierde kwartaal Het laatste kwartaal van 2010 liet een opmerkelijk positief aandelen-klimaat zien. De MSCI World index steeg in de laatste drie maanden met 11,0%. Ondanks aanhoudende zorgen omtrent westerse economieën en de schulden van overheden meenden beleggers dat het bedrijfsleven zou blijven profiteren van de lage rente en de groei in de opkomende markten. Bovendien zorgden de extreem lage rendementen op staatsobligaties in combinatie met de relatief lage waarderingen van aandelen ervoor dat beleggers min of meer werden gedwongen om in aandelen te beleggen. De lange rente behaalde haar laagste niveau ooit in 2010 De daling van de lange rente werd in het vierde kwartaal gestuit nadat op 1 september 2010 het laagste niveau was bereikt sinds bijna twee eeuwen. Ondanks de stijging van de lange rente in het vierde kwartaal bevond het rendement op 10-jarige Nederlandse staatsleningen zich ultimo 2010 echter nog steeds ruim een half procent onder het niveau van het begin van De lange rente in Nederland behaalde in 2010 laagste niveau ooit Lange rente in Nederland %, rendement op 10 jarige staatsleningen september Bron: DNB, Bloomberg Schuldencrisis Griekenland geen geïsoleerd geval Schuldencrisis Eurozone duurt voort De schuldencrisis binnen de Eurozone kreeg in het vierde kwartaal een vervolg. Nadat Griekenland in het tweede kwartaal van 2010 in de problemen was gekomen, kwam nu Ierland aan de beurt. Hiermee werd duidelijk dat de schuldencrisis in Griekenland geen geïsoleerd geval zou blijven. Ierland werd gedwongen om gebruik te maken van het garantiestelsel van de eurolanden dat in het voorjaar was geïnstalleerd. Desondanks werd regeringen van vooral de sterkere eurolanden een gebrek aan daadkracht verweten om de crisis op te lossen en de euro kwam opnieuw onder druk te staan. Gevreesd werd dat een domino-effect zou optreden en dat nog meer landen zich zouden voegen bij Griekenland en Ierland. De landen die als mogelijke eerstvolgende kandidaten werden genoemd waren met name Portugal en Spanje en in mindere mate Italië en België. Zoals is te zien in onderstaande grafiek, zijn Griekenland en Ierland de landen binnen de Eurozone die met afstand het slechtst scoren op het gebied van de overheidsfinanciën met zowel een hoog begrotingstekort als een hoge staatsschuld. Vanuit deze optiek is het niet vreemd dat juist deze landen in de problemen zijn gekomen. Voor wat betreft mogelijke volgende probleemlanden ligt de zaak ingewikkelder. Hierbij zal ook de vermeende reputatie en de grootte van het land een rol gaan spelen. Om die redenen wordt bijvoorbeeld Frankrijk niet tot de probleemgevallen gerekend, terwijl het land op basis van de overheidsfinanciën niet wezenlijk sterker overkomt dan Portugal en Spanje. 3 Jaargang 7, nieuwsbrief 1, januari 2011

4 Schuldensituatie Griekenland en Ierland veruit het slechtst 160 Overheidsschuld als % van BBP (2011) 140 Griekenland 120 Italië Gevarenzone Ierland Duitsland België Portugal Frankrijk 60 Finland Oostenrijk Nederland Spanje Bron: Deutsche Bank Begrotingstekort als % van BBP 9 10 Lidstaten hebben een groot gezamenlijk belang om de crisis te bezweren Schuldencrisis opnieuw zware test voor Europese banken De lidstaten van de Eurozone hebben een groot gezamenlijk belang om de schuldencrisis te bezweren. In de afgelopen decennia en in het bijzonder na de invoering van de euro, is het bankwezen steeds meer geïnternationaliseerd en onderling verbonden geraakt. Hierdoor worden bijvoorbeeld problemen van Griekenland en Ierland ook problemen van Nederlandse banken. Banken van de gezonde eurolanden hebben in totaal meer dan miljard aan tegoeden van de probleem landen (Griekenland, Ierland, Portugal en Spanje). Dit bedrag is twee keer zo groot als de afschrijvingen die deze banken moesten doen tijdens de kredietcrisis. Gezien de nog steeds fragiele staat van het bankwezen, willen lidstaten de schuldencrisis niet verder laten escaleren. Deze opzet is tot nu toe geslaagd gebleken aangezien de opgelaaide Ierse problematiek op de kapitaalmarkten voor aanmerkelijk minder problemen heeft gezorgd dan de Griekse schulden-crisis in het voorjaar van Dit ondanks dat de tegoeden van banken aan Ierland bijna twee keer zo groot zijn als aan Griekenland, zoals de onderstaande grafiek laat zien. Staatsleningen zijn slechts een klein onderdeel van het probleem voor banken 4 Jaargang 7, nieuwsbrief 1, januari 2011

5 Ondanks het bezweren van de onrust, zijn de problemen voor banken niet verdwenen met de garantiestelling van de euro lidstaten. Feitelijk wordt hiermee alleen de herfinanciering van staatsleningen gegarandeerd. Staatsleningen van de probleemlanden zijn echter slechts een klein deel van de totale tegoeden van de banken, zoals te zien is in bovenstaande grafiek. Opsplitsing of uittreding is geen optie voor de Eurozone De eurolanden zijn door de onderlinge verbondenheid van de banken tot elkaar veroordeeld en een opsplitsing of uittreding van de euro is daarom geen optie. Dit kan het bankwezen, dat nog steeds aan het herstellen is van de kredietcrisis, niet dragen. Een mogelijke valutadevaluatie van een uittredend land zou tot een nog grotere schuldenlast in de lokale valuta leiden en zou onvermijdelijk een grote golf van faillissementen met zich meebrengen en daarmee alsnog tot problematische afschrijvingen leiden voor banken. Doordat het geen optie is om uit de euro te stappen, worden de probleemlanden gedwongen om sterke bezuinigingsmaatregelen en structurele hervormingen door te voeren. Waar voorheen deze landen zich middels valutadevaluaties vaak konden onttrekken aan rigoureuze maatregelen is een positief aspect van de totstandkoming van de euro dat er schoon schip moet worden gemaakt. Landen zullen voor de lange termijn een gezonde economische politiek moeten voeren en onhoudbare sociale privileges elimineren. Angst voor double dip verdween geleidelijk Groei wereldeconomie vertraagt licht in 2011 De wereldeconomie herstelde in het vierde kwartaal verder zonder grote verrassingen, waarbij de angst voor een double dip geleidelijk verdween. Het sterke herstel van de Duitse economie hield aan maar kreeg geen navolging in andere Eurozone landen. In Nederland bijvoorbeeld stagneerde de groei na een sterk eerste halfjaar. Binnen de Eurozone zal de economische groei in 2011 naar verwachting matig positief zijn met een dempende werking van de voorgenomen overheidsbezuinigingen. Economische groei (%) Wereld -0,8 4,9 4,2 4,5 4,0 Ontwikkelde landen -3,5 2,6 2,2 2,5 2,1 Eurozone -4,0 1,7 1,5 1,7 1,8 Verenigde Staten -2,6 2,9 2,9 3,2 2,5 Japan -5,2 3,7 1,0 1,7 1,0 Opkomende markten 2,3 7,4 6,4 6,6 6,1 Azië excl. Japan 6,2 9,1 7,9 8,0 7,6 Latijns Amerika -1,8 6,1 4,1 4,6 3,6 Bron: Morgan Stanley Research Hoge werkloosheid VS zal afnemen. Huizenmarkt VS blijft echter slecht In de Verenigde Staten zijn er voor het eerst tekenen dat de hoge werkloosheid zal gaan afnemen in 2011 maar de huizenmarkt blijft onveranderd slecht. De Amerikaanse overheid heeft in tegenstelling tot Europese regeringen besloten om opnieuw de economie te gaan stimuleren in 2011 met hernieuwde belastingverlagingen. Hierdoor zal naar onze verwachting de economie met bijna 3% groeien maar neemt de overheidsschuld wel verder toe. De wereldhandel is na een sterk herstel in het afgelopen halfjaar gestagneerd. Dit geeft een extra aanwijzing dat de economische groei gaat vertragen. De vertraging doet zich voor bij zowel de ontwikkelde landen als de opkomende markten. Het groeiverschil blijft naar onze verwachting echter onverminderd groot in het voordeel van de opkomende markten. 5 Jaargang 7, nieuwsbrief 1, januari 2011

6 De wereldhandel stagneerde het afgelopen halfjaar na een sterk herstel eerder Index 2000 = Volume wereldhandel Stagnatie De economische machtsverhoudingen verschuiven geleidelijk naar Azië 50 okt-92 okt-98 okt-04 okt-10 Bron: Centraal Plan Bureau De opkomende markten hebben, onder aanvoering van China, in 2009 al laten zien dat ze bestand zijn tegen economische schokken in de westerse wereld. In 2010 is daarnaast gebleken dat deze landen ook leidend kunnen zijn in het economische herstel. Voor het eerst in de naoorlogse geschiedenis voerden niet de Verenigde Staten maar juist de opkomende marken het herstel aan. Dit geeft treffend de verschuivende economische machtsverhoudingen aan in de wereld. De belangrijkste uitdagingen voor de opkomende markten zijn het in goede banen leiden van de inflatie en de groei. Voor zowel China, India als Brazilië geldt dat de centrale banken waarschijnlijk met renteverhogingen zullen moeten komen om de inflatie te beteugelen en mogelijk excessen te voorkomen in de vastgoedmarkten. China heeft hiertoe in het vierde kwartaal reeds de eerste stappen gezet. Bedrijven in het Westen profiteren van lage rente en gematigde (loon-) kosten Bedrijven profiteren van het beste van twee werelden Het bedrijfsleven blijft uitzonderlijk goed presteren. Ondanks de niet onverdeeld gunstige macro-economische omgeving in de ontwikkelde landen, blijft sprake van een positief winstmomentum voor bedrijven dat bijna twee jaar geleden is ingezet na de kredietcrisis. Over het algemeen kan worden gesteld dat er voor bedrijven sprake is van het beste van twee werelden : aan de omzetkant wordt geprofiteerd van de economische dynamiek in de opkomende markten, terwijl tegelijkertijd wordt geprofiteerd van de lage rente en de gematigde loonkosten in het westen. Doordat daarnaast ook nadrukkelijk op de rem wordt getrapt voor wat betreft investeringen en andere uitgaven ontstaat een sterke kasstroom. Bovendien zijn aandelen nog steeds aantrekkelijk gewaardeerd, hetgeen resulteert in relatief hoge dividendrendementen ten opzichte van het effectief rendement op staatsobligaties. Aandelen zijn nog steeds aantrekkelijk gewaardeerd Waarderingen aandelen en staatsobligaties in de Eurozone Verwacht dividend rendement MSCI Eurozone en rendement op Duitse 10-jaar staatsleningen 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Dec-05 Dec-06 Dec-07 Dec-08 Dec-09 Dec-10 Bron: Bloomberg Dividendrendement aandelen Rendement staatsobligaties 6 Jaargang 7, nieuwsbrief 1, januari 2011

7 Rendementen op bedrijfsobligaties zijn gestaag gedaald Obligaties banken riskanter dan gewone bedrijfsobligaties Door de relatief gunstige ontwikkeling van het bedrijfsleven na de kredietcrisis zijn de rendementen op bedrijfsobligaties gestaag gedaald. Hierbij kunnen argumenten worden gevonden dat de risico s van sommige bedrijven zelfs geringer zijn dan bij sommige overheden. Uiteenlopende rendementen en risico s tussen banken en overige bedrijven Investment grade 10% Rendementen bedrijfsobligaties 8% 6% 4% Financiële ondernemingen kampen nog steeds met de naweeën van de kredietcrisis 2% Dec-02 Dec-03 Dec-04 Dec-05 Dec-06 Dec-07 Dec-08 Dec-09 Dec-10 Obligaties bedrijven exclusief financials Bron: Barclays Obligaties financials Dit geldt echter niet voor obligaties die door financiële instellingen zijn uitgegeven en die een belangrijk deel zijn van het totale universum van bedrijfsobligaties. Financiële ondernemingen kampen nog steeds met de naweeën van de kredietcrisis en de blootstelling aan zwakke Eurozone landen. Als compensatie voor dit risico zijn de rendementen van obligaties van financials gemiddeld 1,3% hoger dan die van gewone bedrijven. Gezien de ondoorzichtigheid van de balansen in de financiële sector plaatsen we vraagtekens of deze compensatie echter voldoende is. Amstelveen, januari Jaargang 7, nieuwsbrief 1, januari 2011

www.wmpartners.nl Jaargang 6, nieuwsbrief 2, april 2010

www.wmpartners.nl Jaargang 6, nieuwsbrief 2, april 2010 www.wmpartners.nl Jaargang 6, nieuwsbrief 2, april 2010 1 - Young Wealth Education 2 - Diversificatie over meerdere beleggingsfondsen: Waarom eigenlijk? 3 - De economie geeft een gemengd beeld, maar het

Nadere informatie

www.wmpartners.nl Jaargang 6, nieuwsbrief 3, juli 2010

www.wmpartners.nl Jaargang 6, nieuwsbrief 3, juli 2010 www.wmpartners.nl Jaargang 6, nieuwsbrief 3, juli 2010 1 - Ook indexbeleggingen vragen om actieve rol van een beheerder 2 - Chinabezoek delegatie Wealth Management Partners 3 - Dreigende wolken boven de

Nadere informatie

www.wmpartners.nl Jaargang 6, nieuwsbrief 4, oktober 2010

www.wmpartners.nl Jaargang 6, nieuwsbrief 4, oktober 2010 www.wmpartners.nl Jaargang 6, nieuwsbrief 4, oktober 1 Volstrekte onafhankelijkheid is een voorwaarde om de relatie optimaal van dienst te kunnen zijn 2 De uitdaging is het zoeken naar fondsmanagers die

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

SCHULD EN BOETE IN HET WESTEN. Jaap van Duijn Grip op je Vermogen 5 oktober 2012

SCHULD EN BOETE IN HET WESTEN. Jaap van Duijn Grip op je Vermogen 5 oktober 2012 SCHULD EN BOETE IN HET WESTEN Jaap van Duijn Grip op je Vermogen 5 oktober 2012 1 Wie zijn de schuldenaren? Bedrijven zij lenen om te investeren Gezinnen zij lenen om een huis te kopen (of om de aankoop

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Rente op kapitaalmarkt naar laagterecord. Slechtste eerste kwartaal op Damrak voor aandelen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Rente op kapitaalmarkt naar laagterecord. Slechtste eerste kwartaal op Damrak voor aandelen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-063 2 april 2003 9.30 uur Rente op kapitaalmarkt naar laagterecord In het eerste kwartaal van 2003 is de rente op de kapitaalmarkt gedaald tot het laagste

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

Persbericht. 2001 slechtste beursjaar sinds oliecrisis. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. 2001 slechtste beursjaar sinds oliecrisis. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-001 3 januari 2002 9.30 uur 2001 slechtste beursjaar sinds oliecrisis Het afgelopen jaar is het op een na slechtste beursjaar geweest in de naoorlogse

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

www.wmpartners.nl Jaargang 6, nieuwsbrief 1, januari 2010

www.wmpartners.nl Jaargang 6, nieuwsbrief 1, januari 2010 www.wmpartners.nl Jaargang 6, nieuwsbrief 1, januari 2010 1 - Hoe speelt een penningmeester in op een periode met lage rente 2 - Besteed de zorg uit over uw totale vermogen met VermogensRegie 3 - Wereldeconomie

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 4 Onderwerpen: 1. De financiële crisis van 2008 2. Geldschepping 3. Hoe staan de landen er economisch voor? 4. De

Nadere informatie

Opkomende markten: do s en don ts

Opkomende markten: do s en don ts Online Seminar Beleggen Opkomende markten: do s en don ts Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Marketing Manager ING Beleggen Amsterdam, 12 november 2013

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014 Samenvatting: dalende rente Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,6% naar 123,7% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk april 2016

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk april 2016 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk april 2016 Welkom! Wij heten u van harte welkom 2 Programma 19.00 uur - Ontvangst 19.30 uur - Opening 19.40 uur - Impact lage olieprijs 20.00 uur - Pauze 20.10

Nadere informatie

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Heeft u vragen over dit beleggingsverslag of over de prepensioneringsregeling? Neemt u dan gerust contact op met onze Klantenservice. De contactgegevens

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

MAANDBERICHT VAN HET MM FORTUNE FUND. Rendement december 2010 8,46 % Rendement 2010 21,57 %

MAANDBERICHT VAN HET MM FORTUNE FUND. Rendement december 2010 8,46 % Rendement 2010 21,57 % MAANDBERICHT VAN HET MM FORTUNE FUND Resultaat per 31december 2010 Participatiewaarde Fondsvermogen 32.500 EUR 7.495.000 EUR Rendement december 2010 8,46 % Rendement 2010 21,57 % Cumulatief rendement sinds

Nadere informatie

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Worksheet A Factsheets Fondsen Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Datum: ultimo juni 2009 In het kader van het Flexibel Spaarpensioen zijn door uw pensioenfonds 8 fondsen geselecteerd, waarin

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013

Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013 Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013 Everyone is a disciplined long-term investor, until the market goes down - Steve Forbes - Opvallend Schulden op onderpand aandelenportefeuilles stijgen fors! In de

Nadere informatie

Visie ING Investment Office Oktober 2017

Visie ING Investment Office Oktober 2017 Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?

Nadere informatie

De Cypruscrisis: een nieuwe test voor de euro

De Cypruscrisis: een nieuwe test voor de euro Wealth Management Partners (WMP) is opgericht in 004 en telt 18 medewerkers. Wij zijn gespecialiseerd in het op geheel onafhankelijke wijze beheren en regisseren van grote(re) vermogens van ondernemers,

Nadere informatie

Waar liggen de kansen?

Waar liggen de kansen? Grip op je vermogen Waar liggen de kansen? Bob Homan ING Investment Office 20 april 2012 Welke economie is het snelst gegroeid na invoering van de euro?* a) Zwitserland b) Duitsland c) VS d) Griekenland

Nadere informatie

Robeco Emerging Conservative Equities

Robeco Emerging Conservative Equities INVESTMENT OPPORTUNITY oktober 2013 Voor professionals INTERVIEW MET PORTFOLIO MANAGER PIM VAN VLIET Robeco Emerging Conservative Equities Beleggen in opkomende markten met een lagere kans op grote koersdalingen.

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Miljoenennota Helmer Vossers

Miljoenennota Helmer Vossers Helmer Vossers Helaas niet helemaal waar 8 5 1/2 2010 2011 69,5 66,0 0 1 3/4 Groei Werkloosheid Saldo 2010 Saldo 2011 Schuld 2011 (% bbp) (% beroepsbevolking) (% bbp) (% bbp) (% bbp) -4,0-6,3-5,8-5,6

Nadere informatie

Jaarbericht ABC 2013

Jaarbericht ABC 2013 Jaarbericht ABC 2013 Terugblik De wereldeconomie maakte zich in 2013 op voor de tweede fase van groeiherstel na de crisis van 2008-2010. De groei van de wereldeconomie bedroeg over 2013 circa 3%, vergelijkbaar

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 Terugblik De aandelenmarkten presteerden het afgelopen kwartaal boven verwachting. De behaalde koerswinsten waren ongekend. Hiermee is het eerste kwartaal van 2015

Nadere informatie

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Heeft u vragen over dit beleggingsverslag of over de prepensioneringsregeling? Neemt u dan gerust contact op met onze Klantenservice. De contactgegevens

Nadere informatie

Beleggingen 2010 en 2011 (en 2012)

Beleggingen 2010 en 2011 (en 2012) Beleggingen en (en 2012) Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro 6 december Martijn Euverman Copyright Sprenkels & Verschuren. Geen enkele reproductie van het document of een deel

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Een van de slechtste kwartalen in 50 jaar. Obligaties en vastgoed geven positief rendement

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Een van de slechtste kwartalen in 50 jaar. Obligaties en vastgoed geven positief rendement Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-135 2 juli 2002 9.30 uur Aandelen hard onderuit in tweede kwartaal De koersen van Nederlandse aandelen zijn hard onderuit gegaan in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Internationale Economie Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Wim Boonstra, 27 november 2014 Basisscenario: Magere groei wereldeconomie, neerwaartse risico s De wereldeconomie

Nadere informatie

Beleggingsverslag. Prepensioneringsregeling. Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling

Beleggingsverslag. Prepensioneringsregeling. Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Beleggingsverslag Prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Heeft u vragen over dit beleggingsverslag of over de prepensioneringsregeling? Neemt u dan gerust contact

Nadere informatie

Visie Van Lanschot 2012. BeterBusiness. Haarlem, 19 april 2012

Visie Van Lanschot 2012. BeterBusiness. Haarlem, 19 april 2012 Visie Van Lanschot 2012 BeterBusiness Haarlem, 19 april 2012 Welkom Frank Olde Agterhuis Directeur Van Lanschot Bankiers Haarlem Programma 16.40 tot 17.30 uur Visie Van Lanschot 2012 Slechte economie,

Nadere informatie

Twaalf grafieken over de ernst van de crisis

Twaalf grafieken over de ernst van de crisis Twaalf grafieken over de ernst van de crisis 1 Frank Knopers 26-04-2012 1x aanbevolen Voeg toe aan leesplank We hebben een aantal grafieken verzameld die duidelijk maken hoe ernstig de huidige crisis is.

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2016-1 januari 2016 t/m 31 maart 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 106,3% naar 98,1%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gedaald van 115,4% naar 103,7%. Dit

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU?

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU met een laag investeringsniveau te kampen. Alleen met gezamenlijke gecoördineerde

Nadere informatie

Europa in crisis. George Gelauff. Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Europa in crisis. George Gelauff. Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Europa in crisis George Gelauff Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Opzet Baten en kosten van Europa Banken en overheden Muntunie en schulden Conclusie 2 Europa in crisis Europa veruit

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2016-1 oktober 2016 t/m 31 december 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 98,8% naar 105,7%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Beste kwartaal op Damrak sinds Amsterdam rendeert beter dan wereldindex

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Beste kwartaal op Damrak sinds Amsterdam rendeert beter dan wereldindex Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-122 2 juli 2003 9.30 uur Damrak 15 procent hoger in tweede kwartaal De koersen van Nederlandse aandelen zijn in het tweede kwartaal van 2003 met 14,7

Nadere informatie

Maximale transparantie voor Stichtingen en Instellingen

Maximale transparantie voor Stichtingen en Instellingen Maximale transparantie voor Stichtingen en Instellingen WMP heeft zowel de UN PRI als de UN Global Compact getekend Wealth Management Partners is actief als vermogensbeheerder en vermogensregiseur (investment

Nadere informatie

Update juli 2014 Beleggen

Update juli 2014 Beleggen Update juli 2014 Beleggen Waar is de Europese Centrale Bank (ECB) mee bezig? Op 5 juni heeft de Europese Centrale Bank (vanaf nu afgekort naar ECB) opnieuw drastische maatregelen aangekondigd. De rente

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Kwartaalverslag derde kwartaal 2013

Kwartaalverslag derde kwartaal 2013 Kwartaalverslag derde kwartaal 2013 The problem with patience and discipline is that it requires both of them to develop each of them - Thomas Sterner - Opvallend Quantitative Easing (het maandelijks opkopen

Nadere informatie

Financiële instellingen en bedrijven geven minder schuldpapier uit in 2010

Financiële instellingen en bedrijven geven minder schuldpapier uit in 2010 Financiële instellingen en bedrijven geven minder schuldpapier uit in 2010 Nederlandse financiële instellingen, bedrijven en de overheid gaven het afgelopen jaar voor EUR 66 miljard aan schuldpapier uit.

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2013-1 oktober 2013 t/m 31 december 2013 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 120,6% naar 123,0% Reële

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Rapportage 2e kwartaal 2016

Rapportage 2e kwartaal 2016 Rapportage 2e kwartaal 2016 Economische ontwikkelingen Inleiding Markten worden geregeerd door de uitkomst van het referendum in Groot Brittannië (VK) eind juni. De keuze om de Europese Unie te verlaten

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 I Inleiding De Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds (het Fonds ) heeft ten doel: (i) de financiele ondersteuning

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp.

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp. NOTULEN van de jaarlijkse algemene vergadering van Participanten van Steady Growth Fund, gevestigd en kantoorhoudende te Polarisavenue 97, 2132 JH Hoofddorp (de vennootschap) gehouden te Hoofddorp op 28

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Nog geen terugkeer van huishoudens op de beurs

Nog geen terugkeer van huishoudens op de beurs Nog geen terugkeer van huishoudens op de beurs Inleiding De Nederlandse huishoudens zijn de afgelopen decennia steeds meer gaan beleggen in effecten. Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie Zeer defensief ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente VS 1,5 EMU 0,5 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 Ontwikkeling en vooruitzichten tienjaarsrente 5,0

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

Vermogensbeheerder particulier - Beleggingsproducten

Vermogensbeheerder particulier - Beleggingsproducten Vermogensbeheerder particulier - Beleggingsproducten Beschrijving De vermogensbeheerders van Van Tornhout & Partners bespreken allerlei producten met hun cliënten. Hierna volgen vijf situaties waarin verschillende

Nadere informatie

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven Koen De Leus Senior Economist KBC Group Agenda Constructiefouten EMU en oplossingen Beleggingsalternatieven Obligaties Aandelen Vastgoed 2 19 oktober 2012

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

De economische omgeving. Een cruciaal jaar voor Nederland en Europa

De economische omgeving. Een cruciaal jaar voor Nederland en Europa De economische omgeving Een cruciaal jaar voor Nederland en Europa Inhoud Wereldeconomie Traag herstel Verengde Staten Europa Nederland Ook 2017 een conjunctureel goed jaar Ons land staat er heel goed

Nadere informatie

Ambassador Investments Fondsen

Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Vanaf het vierde kwartaal 2013 is het voor beleggers mogelijk te participeren in de beleggingsstijl van Ambassador Investments door zelfstandig

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT Vierde kwartaal 2013

KWARTAALBERICHT Vierde kwartaal 2013 KWARTAALBERICHT Vierde kwartaal 2013 Korte terugblik 2013 Ben Bernanke, de voorzitter van het Amerikaanse stelsel van Centrale Banken (de Fed ), was in 2013 voor het tweede jaar op rij één van de blikvangers

Nadere informatie

Familie Voorbeeld. 4e kwartaal 2015. Uw beheerders. 4e kwartaal 2015

Familie Voorbeeld. 4e kwartaal 2015. Uw beheerders. 4e kwartaal 2015 4e kwartaal 2015 Familie Voorbeeld 4e kwartaal 2015 Uw beheerders Uw rekeningnummer : 123456 Portefeuille overzicht per : 31 december 2015 Rapportagevaluta : Euro MiFID-categorie : Niet-professionele belegger

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 5 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie