Macro Weekly. Herstel in Europa houdt aan. 19 mei Economisch Bureau Macro Research

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Macro Weekly. Herstel in Europa houdt aan. 19 mei 2014. Economisch Bureau Macro Research"

Transcriptie

1 Macro Weekly Herstel in Europa houdt aan Economisch Bureau Macro Research 19 mei 2014 Big Picture: De BBP-cijfers voor de eurozone over het eerste kwartaal stelden teleur. De Nederlandse economie is veel sterker gekrompen dan verwacht en ook de Franse en Italiaanse cijfers vielen tegen. De forse groei in Duitsland kon dat niet compenseren. Andere cijfers, zoals die voor het ondernemersvertrouwen, duiden erop dat het economisch herstel aanhoudt en zelfs iets sterker is dan de BBP-cijfers voor het eerste kwartaal doen vermoeden. Wij laten ons basisscenario dan ook ongewijzigd: aanhoudend maar gematigd economisch herstel. Rente: De rendementen op staatsobligaties en de euroswaprentes gingen flink wat verder naar beneden. De dalende trend van de afgelopen weken kan worden toegeschreven aan het inprijzen van de verwachte monetaire verruiming. Eerder dit jaar speelde ook de verwachte daling van de inflatie een rol. Kijkend naar de interbancaire rentefutures lijkt een renteverlaging door de ECB met circa 15 bp grotendeels te zijn verdisconteerd. De korte rente zal pas verder dalen als de ECB daarnaast ook liquiditeitsverruimende maatregelen neemt. Valuta s: De marktverwachting dat de ECB kiest voor een negatieve rente om haar monetair beleid te verruimen, is nadelig voor de euro. Hierdoor lijken ook de factoren die de koers van de euro bepalen, te zijn gewijzigd. Aan de opmars van het Britse pond tegenover de euro is tijdelijk een einde gekomen na commentaar van BoE-president Mark Carney bij de presentatie van het inflatierapport van de Britse centrale bank. Ramingen hoofd- en financiële indicatoren BBP-groei (%) e 2015e 3M interbank rente 09/05/ /05/ M +12M 2014e 2015e Verenigde Staten Verenigde Staten Eurozone Eurozone Japan Japan Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk China Nederland Wereld Inflatie (%) e 2015e 10j-rente 09/05/ /05/ M +12M 2014e 2015e Verenigde Staten VS Treasury Eurozone Duitse Bund Japan Euro sw ap rente Verenigd Koninkrijk Japans overheidspapier China VK gilts Nederland Wereld Beleidsrente 16/05/ M 2014e 2015e Wisselkoersen 09/05/ /05/ M +12M 2014e 2015e Federal Reserve EUR/USD ECB USD/JPY Bank of Japan GBP/USD Bank of England EUR/GBP People's Bank of China USD/CNY Bron: Thomson Reuters Datastream, ABN AMRO Economisch Bureau.

2 2 Macro Weekly - Herstel in Europa houdt aan - 19 mei 2014 The Big Picture Han de Jong, tel BBP-cijfers eurozone vallen tegen, maar het herstel zet door De BBP-cijfers voor de eurozone over het eerste kwartaal stelden teleur. De Nederlandse economie is veel sterker gekrompen dan verwacht en ook de Franse en Italiaanse cijfers vielen tegen. De forse groei in Duitsland kon dat niet compenseren. Uit andere cijfers komt echter naar voren dat het herstel doorzet. Vooral in sommige perifere landen gaat het beter, al hebben ze nog een lange weg met mogelijk allerlei valkuilen te gaan voordat hun economie weer gezond is. Hoewel de Amerikaanse cijfers van afgelopen week niet allemaal even geweldig waren, komt hieruit wel het beeld naar voren van een economie die onmiskenbaar aantrekt. De Japanse BBP-cijfers over het eerste kwartaal overtroffen de verwachtingen. Belangrijk is dat de cijfers op bepaalde punten aanleiding geven tot voorzichtig optimisme dat de groei ook na de verhoging van de omzetbelasting in april aanhoudt. De Chinese economie is opnieuw minder hard gegroeid, maar de vertraging is zeer gering en de regering heeft extra maatregelen aangekondigd om de groei te stimuleren. Al met al kan ik me nog steeds heel goed vinden in onze visie dat de wereldeconomie dit jaar en volgend jaar verder aan kracht wint. Tegenvallende groei eurozone Het BBP van de eurozone is in het eerste kwartaal met 0,2% k-o-k gegroeid, slechts half zoveel als verwacht. Jaar op jaar versnelde de groei van 0,5% naar 0,9%. terwijl het BBP van Nederland juist te lijden had van het geringere aardgasverbruik. Verder moeten we niet vergeten dat BBP-cijfers sterk kunnen fluctueren en dat nog weinig bekend is hoe de groei over de diverse componenten verdeeld is. Vooral de cijfers van Frankrijk (0,0% k-o-k, +0,8% j-o-j) en Italië (-0,1% k-o-k, -0,5% j-o-j) vielen tegen. Andere indices, zoals die voor het ondernemersvertrouwen, duiden erop dat het herstel aanhoudt en zelfs iets sterker is dan de BBP-cijfers voor het eerste kwartaal doen vermoeden, al zijn er vorige week verder weinig interessante cijfers gepubliceerd. In april zijn er in de EU 4,6% j-o-j meer kentekens geregistreerd tegen 7,4% in maart. De cijfers voor de eurozone zijn lager, respectievelijk 2,8% en 4,7%. De verschillen per land zijn echter groot, waarbij opvalt dat de landen die de afgelopen jaren financiële steun hebben gekregen, het erg goed doen. Zo is het aantal kentekenregistraties in Portugal in april met 53% j-o-j gestegen. In maart was dat 43%. Dit cijfer is ongetwijfeld geflatteerd door de lage vergelijkingsbasis, maar het is wel indrukwekkend en is bovendien moeilijk te rijmen met de daling van het Portugese BBP met 0,7% in het eerste kwartaal. In Spanje werden er in april 29% meer nieuwe kentekens geregistreerd dan een jaar geleden, in Ierland 28%. In Griekenland bleef de stijging beperkt (2,1% j-o-j) en in Duitsland was er zelfs sprake van een daling (-3,6% j-o-j). Eurozone: BBP k-o-k (l.a.) j-o-j (r.a.) % Overtuigd van het herstel in de VS Hoewel sommige Amerikaanse cijfers vorige week niet geweldig waren, schetsen alle cijfers samen volgens mij toch een redelijk eenduidig beeld. De industriële productie is in april met 0,6% m-o-m gedaald, in maart was die nog met 0,9% gestegen. Het ondernemersvertrouwen in de woningbouw nam eveneens af, de NAHB-index daalde in mei van 46 naar 45. Met een stijging van slechts 0,1% m-o-m deden de detailhandelsverkopen van april het eveneens matig. Wel werd het cijfer voor maart naar boven bijgesteld tot +1,5% m-o-m. Nemen we die twee maanden samen, dan zien de detailhandelsverkopen er alles behalve slecht uit. Dat is natuurlijk niet erg veel, maar bedenk wel dat de potentiële groei niet heel veel hoger ligt. Het weer heeft zeker een rol gespeeld, al verschilt dat per land. In Duitsland heeft de zachte winter tot extra bedrijvigheid in de bouw geleid,

3 3 Macro Weekly - Herstel in Europa houdt aan - 19 mei 2014 VS: NFIB index index Goed nieuws was dat het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering vorige week daalde naar en voor het eerst in lange tijd onder de kwam. Dit getal is een sterke economische indicator en uit de ontwikkeling ervan blijkt dat de arbeidsmarkt verbetert. Verder neemt het vertrouwen in het MKB toe, getuige de stijging van de stemmingsbarometer van de National Federation of Independent Business van 93,4 naar 95,2. Deze index is niet erg belangrijk en bovendien gebaseerd op een vrij klein onderzoek. Toch is de stijging welkom omdat het MKB de ruggengraat van de economie vormt en het ondernemersklimaat in het MKB sinds het begin van het herstel in 2009 zwak is gebleven. Pas de laatste tijd veert deze index weer op, wat erop wijst dat het herstel een veel steviger basis krijgt. Ook de regionale indices van het ondernemersvertrouwen deden het naar verhouding goed. De Philly Fed-index kon de sterke stijging van vorige maand niet helemaal vasthouden, maar het verlies bleef beperkt (15,4 tegen 16,6 in april). De Empire State-index, die het ondernemersvertrouwen in het district van de New York Fed meet, is juist sterk gestegen, van 1,3 in april naar 19,0 in mei. Het consumentenvertrouwen nam, volgens de voorlopige cijfers van de universiteit van Michigan, in mei iets af, terwijl het aantal in aanbouw genomen woningen en bouwvergunningen in april relatief hoog was. Japan en China Het BBP van Japan is in het eerste kwartaal met 1,5% k-o-k gegroeid. Dat was meer dan verwacht. De consumenten leverden daar een belangrijke bijdrage aan door, zoals verwacht, aankopen naar voren te halen met het oog op de verhoging van de omzetbelasting per 1 april. De weerslag komt uiteraard in het tweede kwartaal. Maar ook de bedrijfsinvesteringen waren verrassend hoog en dat heeft waarschijnlijk niets met de verhoging van de omzetbelasting te maken. Reden dus voor voorzichtig optimisme dat het de komende maanden met de groeidaling wel mee zal vallen. De Chinese cijfers voor de detailhandelsverkopen en de industriële productie bevestigen dat de groeivertraging aanhoudt, maar wel héél langzaam. De regering moedigt de lokale overheden aan om het tempo van de woningbouw wat op te voeren, een teken dat de regering kleine, gerichte stimuleringsmaatregelen wil nemen om een te sterke groeivertraging te voorkomen. Wij denken dat het de regering lukt om de groei rond het beoogde niveau te stabiliseren. De totale inflatie nam in april 0,3% m-o-m toe, bij een kerninflatie van 0,2% m-o-m en 1,8% j-o-j (was 1,7% in maart). We moeten de inflatieontwikkeling de komende maanden nauwgezet volgen. De inflatie lijkt het dieptepunt voorbij te zijn. Een sneller dan voorziene stijging zou de Fed kunnen dwingen eerder in te grijpen dan verwacht. We voorzien voorlopig nog geen actie van de Fed.

4 4 Macro Weekly - Herstel in Europa houdt aan - 19 mei 2014 Rente Nick Kounis, tel Ontmanteling van de obligatiehausse De rendementen op staatsobligaties en de euroswaprentes gingen sterk verder naar beneden. De dalende trend van de afgelopen weken kan worden toegeschreven aan het inprijzen van verwachte monetaire verruiming. Eerder dit jaar speelde ook de verwachte daling van de inflatie een rol. Gelet op de interbancaire rentefutures lijken renteverlagingen grotendeels te zijn verdisconteerd. Wij schatten in dat de ECB in juni met een pakket maatregelen komt. Mogelijke elementen zijn een beperkt ABS-programma, verlenging van volledige toewijzing van basisherfinancieringstransacties en verlaging van beleidsrentes. ECB zinspeelt op pakket maatregelen Vorige week zinspeelden ECB-functionarissen erop dat in juni een pakket maatregelen wordt aangekondigd om het monetair beleid te verruimen. Hoofdeconoom Peter Praet zei dat de ECB een reeks maatregelen voorbereidde en dat een combinatie van renteverlagingen en langlopende leningen aan banken een mogelijkheid was. Kwantitatieve verruiming wordt volgens hem pas een optie als de economische groei en de inflatie in de eurozone zich aanzienlijk slechter ontwikkelen dan wij voorzien. Niet bij naam genoemde functionarissen verklaarden tegenover Reuters dat de ECB werkte aan een pakket maatregelen, waaronder renteverlagingen en beleid om de bancaire kredietverlening aan het MKB te stimuleren. Dit laatste kan een LTRO onder voorwaarde van kredietverlening aan het MKB of een programma voor de aankoop van door activa gedekte effecten (Asset Backed Securities / ABS) omvatten. Wij schatten in dat de ECB de beleidsrentes met 15 bp verlaagt (waardoor de herfinancieringsrente komt op 0,1% en de depositorente op -0,15%) en een ABS-programma lanceert. Verder sluiten wij verlenging van volledige toewijzing van basisherfinancieringstransacties tot 2016 niet uit. Een nieuwe LTRO zit er volgens ons echter niet in. Banken lossen immers af op de bestaande LTRO s en de depositorente wordt waarschijnlijk negatief. Beëindiging van de sterilisatie van het SMP-programma (het nu latente programma voor perifere staatsobligaties) lijkt een logischer stap om de liquiditeit in het financiële stelsel te vergroten. Hiermee zou automatisch zo n EUR 170 mld aan liquiditeit beschikbaar komen. ECBpresident Draghi heeft echter tijdens de persconferentie in maart deze mogelijkheid weggewuifd. Korte rente Tarief thans 3 mnd 12 mnd ECB herfinancieringsrente 0,25 0,10 0,10 ECB depositorente 0,00-0,15-0,15 EONIA 0,24 0,10 0,10 3m Euribor 0,34 0,20 0,20, ABN AMRO Economisch Bureau Verwachtingen korte rente eurozone Impliciete rente op basis van Euribor futures, % jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-14 apr-14 Eind 2014 Eind 2015 Lange rente scherp gedaald door sterker geworden verwachting dat ECB in actie komt, via zowel kwantitatieve verruiming De rendementen op staatsobligaties van kernlanden van de eurozone en de euroswaprentes zetten de dalende trend vorige week voort. De rente op tienjarige Duitse staatsobligaties (Bunds) dook onder 1,3% maar liep later in de week weer iets op. De rentedaling werd vooral veroorzaakt door de verwachtingen ten aanzien van monetaire verruiming door de ECB. Dit drukte de rendementen via twee kanalen. Op 25 maart hield president Jens Weidmann van de Bundesbank de deur open voor kwantitatieve verruiming, mocht het deflatierisico verder toenemen. Sindsdien zijn beleggers de kans hierop gaan inprijzen in de koersen van staatsobligaties van de eurozone. Grootschalige kwantitatieve verruiming zou waarschijnlijk plaatsvinden door de aankoop van staatsobligaties. Het wakkert doorgaans de risicobereidheid en de zoektocht naar rendement aan. Daarom gingen de koersen van staatsobligaties van eurolanden omhoog. Dit gold vooral voor perifere staatsobligaties. De rally van perifere staatsobligaties werd vorige week echter onderbroken door bezorgdheid over de terugval van de Griekse coalitieregering

5 5 Macro Weekly - Herstel in Europa houdt aan - 19 mei 2014 in de opiniepeilingen. De trend is echter dat de renteverschillen kleiner worden. als verlaging van de beleidsrentes Het tweede kanaal heeft te maken met het inprijzen van verlagingen van de beleidsrentes. Dit komt tot uiting in de daling van de impliciete rente in Euribor futures, niet alleen voor dit, maar ook volgend jaar. Beleggers gaan ervan uit dat de ECB haar beleidstarieven binnenkort verlaagt en deze gedurende een langere periode op dit lagere niveau zal houden. onder druk zetten. Draghi heeft tijdens de persconferentie in maart deze mogelijkheid echter weggewuifd. Wij gaan hier in ons basisscenario dan ook niet van uit. Inflatieverwachtingen speelden eerder dit jaar een rol De dalende trend van de lange rente werd in de afgelopen twee maanden grotendeels gestuurd door de ECB maar eerder dit jaar speelde ook de verwachte daling van de inflatie een rol. Dit weerspiegelde de combinatie van een lager dan verwachte inflatie en de twijfels over de bereidheid en het vermogen van de ECB om het tij te keren. Sinds de uitlatingen van Weidmann zijn de inflatieverwachtingen per saldo min of meer gelijk gebleven (aanvankelijk gestegen maar later weer gedaald). De inflatieverwachtingen hebben niet gereageerd op signalen dat de ECB de rentes in juni gaat verlagen. Inflatieverwachtingen eurozone 2.0 Impliciet op basis van staatsobligaties, 10j, % sep-13 nov-13 jan-14 mrt-14 mei-14 Verlaging beleidsrentes lijkt ingeprijsd te zijn Ons scenario voor verlaging van de beleidsrentes lijkt grotendeels te zijn ingeprijsd door de financiële markten. Wij verwachten dat de EONIA daalt naar circa 0,1% en de driemaand Euribor naar circa 0,2%. Dit is al verdisconteerd in de huidige tarieven van futures. Als de ECB ook komt met maatregelen om de extra liquiditeit in het financiële stelsel te vergroten, bijvoorbeeld door beëindiging van de sterilisatie van het SMP-programma, kunnen de EONIA en Euribor tarieven met nog eens 10 bp dalen ten opzichte van ons basisscenario. De omvangrijke extra liquiditeit zou de tarieven immers verder

6 6 Macro Weekly - Herstel in Europa houdt aan - 19 mei 2014 Valuta s Georgette Boele, tel Roy Teo, tel Krachtenveld rond euro verandert De verwachting dat de ECB kiest voor een negatieve rente om haar monetair beleid te verruimen, is nadelig voor de euro en lijkt ook de dynamiek op de valutamarkten gewijzigd te hebben. Aan de opmars van het Britse pond tegenover de euro is tijdelijk een einde gekomen na het verruimingsgezinde commentaar van president Mark Carney van de Bank of England tijdens de presentatie van het inflatierapport. Carry trades spelen op de valutamarkten nog altijd een rol; hiervan profiteren de Nieuw-Zeelandse dollar en de valuta s van de meeste opkomende landen. De Zwitserse frank en de Japanse yen apprecieerden door de recente verslechtering van het risicosentiment. perifere eurolanden ook omdat de volatiliteit laag was. Hierdoor hebben beleggers meer vertrouwen. Gelokt door aantrekkelijke rendementen stapten beleggers in deze obligaties. Dit bood steun aan de euro dit jaar. Maar inmiddels lijkt zich een kentering af te tekenen. Zo is de volatiliteit van de valutamarkten het dieptepunt gepasseerd en stijgt deze weer (zie bovenstaande grafiek). In het algemeen worden beleggers voorzichtiger in tijden van toenemende volatiliteit. Dit zal de jacht op rendement remmen. EUR/USD, spread Spanje/Italië t.o.v. Duitsland % EUR/USD inverse schaal Spotkoersen t.o.v. USD % Jan 14 Mar 14 May 14 Spanje-Duitsland (l.a.) Italie - Duitsland (l.a.) EUR/USD inverse schaal (r.a.) NZD CAD AUD SEK JPY NOK GBP EUR CHF, ABN AMRO Economisch Bureau Index impliciete volatiliteit valuta s opkomende landen % Jan-10 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14, ABN AMRO Economisch Bureau Euro: van carry trades naar fundamentele factoren De zoektocht naar rendement is een bepalende factor geweest op de financiële markten, met inbegrip van de valutamarkten. Dit resulteerde in een krachtige vraag naar obligaties uit Verder lijken beleggers zich voorzichtiger tegenover perifere obligaties op te stellen in vergelijking met Duitse staatsobligaties (Bunds). Hoe komt dit? De marktverwachting ten aanzien van de monetaire koers van de ECB is gewijzigd. Enkele weken geleden rekende de markt steeds meer op kwantitatieve verruiming (wat positief zou uitwerken op de vraag naar perifere obligaties), maar nu neigt men sterker naar renteverlagingen. Bovendien is na de tegenvallende BBPcijfers voor de eurozone - met name voor Italië en Portugal het sentiment ten aanzien van perifere obligaties wat bekoeld. Tot slot is de markt bezorgd over de politieke instabiliteit in Griekenland omdat de populariteit van de huidige regering zakt in de peilingen. As gevolg van deze ontwikkelingen zijn Duitse staatsobligaties harder in prijs gestegen dan perifere obligaties. Maar waarom is dit relevant voor de euro? Omdat een markt waarin beleggers zoeken naar rendement anders uitwerkt op de euro dan een markt die zich veeleer laat leiden door de fundamentele economische situatie en het monetair beleid. Aan de ene kant is in het laatste geval de vraag naar perifere obligaties lager. Aan de andere kant heeft het inprijzen van

7 7 Macro Weekly - Herstel in Europa houdt aan - 19 mei 2014 monetaire verruiming in de vorm van negatieve rente de euro onder druk gezet. Beleggers houden bij een negatieve rente liever geen vermogen in euro s aan. Perifere obligaties blijven dan mogelijk wel in trek maar dit zal vermoedelijk het effect van negatieve rentes niet volledig kunnen compenseren. Bovendien is door de recente zwakkere groeicijfers twijfel ontstaan over de vooruitzichten voor de eurozone. Met als gevolg dat beleggers zich voorzichtiger opstellen tegenover de eurozone. Uit dit alles kunnen we de conclusie trekken dat de koers van de euro geleidelijk aan meer door fundamentele factoren wordt gestimuleerd. Als deze ontwikkeling doorzet, zal de euro gaan verzwakken richting onze prognose van 1,35 tegenover de dollar per eind juni. Winstneming op Britse pond Het Britse pond (GBP) is sinds 18 maart tegenover de euro en de Amerikaanse dollar respectievelijk 5% en 11% in waarde gestegen. Dat kwam door sterke macrocijfers en de groeiende marktverwachting dat de Britse centrale bank (BoE) de rente mogelijk eerder dan verwacht gaat verhogen. De opmars van het pond tegenover de euro was nog in volle gang op het moment dat het Britse werkgelegenheidsrapport verscheen. Toen dit rapport positief uitviel, anticipeerden beleggers op het inflatierapport van de BoE en namen zij winst. BoE-president Carney gaf aan dat renteverhogingen waarschijnlijk nog even op zich laten wachten. Dit zorgde ervoor dat het pond winst inleverde. Wij denken nog altijd dat het GBP terrein op de euro kan winnen. Dit is gebaseerd op onze groei- en renteprognoses voor het Verenigd Koninkrijk, die boven de consensusverwachting liggen. Onze inschatting is dat de BoE vermoedelijk als eerste centrale bank van de G4 de rente zal verhogen. Verwachtingen 3m rente in Verenigd Koninkrijk % Jun-14 Dec-14 Jun-15 Dec-15 Our expectation Market expectations 15 May, ABN AMRO Economisch Bureau Aantrekkelijk rendement steunt NZD Door de vertraging van de economie en verbale manipulatie van de Nieuw-Zeelandse centrale bank (RBNZ) heeft de markt de omvang van de verwachte renteverhogingen naar beneden bijgesteld. Beleggers worden echter nog steeds aangetrokken door het relatief hoge rendement en de geringe volatiliteit. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Nieuw-Zeelandse dollar (NZD) sinds begin dit jaar is gestegen. Wij denken dat de NZD het huidige koersniveau voorlopig kan vasthouden, omdat de economie nog altijd groeit en de RBNZ haar monetair beleid verder zal verkrappen. Toch blijven wij sceptisch of dit op de langere termijn houdbaar is. De macroprudentiële instrumenten die zijn ingezet om de situatie op de huizenmarkt om te buigen, blijken namelijk effectiever dan de RBNZ had verwacht. Dit geeft de centrale bank meer speelruimte om de rente minder snel te verhogen. Bovendien is de groei van de detailhandelsomzet en de verwerkende industrie vertraagd als gevolg van de monetaire verkrapping (hogere rente en sterke munt). De kans is hierdoor toegenomen dat de RBNZ de rente dit jaar minder hoeft te verhogen dan de door ons geraamde 75 bp indien de kracht van de NZD het herstel van de economie blijkt te remmen. Optimisme van functionarissen koelt verwachtingen over verdere verruiming in Japan De Japanse yen (JPY) apprecieerde nadat de economie in het eerste kwartaal sterker bleek te zijn gegroeid dan verwacht. De groei werd aangejaagd door de consumptieve bestedingen en bedrijfsuitgaven. Zowel de Japanse centrale bank (BoJ) als de regering herhaalde dat de arbeidsmarkt bemoedigende tekenen van verkrapping vertoont, wat zich vertaalt in stijgende lonen en hogere inflatieverwachtingen. Dit frustreerde de marktverwachting dat verdere monetaire stimulering in het verschiet zou liggen. De yen bleef sterk, ook toen later in de week het risicosentiment op de financiële markten afnam. Wij denken nog steeds dat de yen later dit jaar terrein gaat verliezen tegenover de Amerikaanse dollar en afzwakt richting 110. Dat is omdat we mening blijven dat de BoJ haar beleid verder zal verruimen, terwijl later dit jaar financiële markten meerdere Fed renteverhogingen in 2015 zouden moeten inprijzen. Gemengde performance valuta s opkomende landen De valuta s van opkomende landen vertoonden vorige week een gemengd koersbeeld onder invloed van binnenlandse ontwikkelingen. Zowel de Indonesische roepia als de Indiase roepie profiteerden van politiek optimisme. In Indonesië kreeg de belangrijkste presidentskandidaat Widodo meer steun van andere partijen dan verwacht. In India behaalden de BJP en haar bondgenoten een ruime meerderheid bij de verkiezingen. In beide landen zet de nieuwe regering sterk in op economische groei, maar het zal wel even duren voordat het beleid om de groei te stimuleren en de inflatie aan te pakken effect begint te sorteren. Dit kan later dit jaar, wanneer het

8 8 Macro Weekly - Herstel in Europa houdt aan - 19 mei 2014 huidige politieke optimisme verflauwt, leiden tot winstneming op posities in beide valuta s. Wij denken ook dat de centrale banken van beide landen zich waarschijnlijk zullen verzetten tegen een verdere waardestijging van de nationale munt; zij willen immers de externe onevenwichtigheden bestrijden. De opmars van de Zuid-Koreaanse won (KRW) kwam vorige week tot stilstand als gevolg van vermoedens dat de centrale bank mogelijk ingrijpt op de valutamarkt. Uit een enquête van de Korea International Trade Association onder 340 bedrijven kwam naar voren dat de break-evenkoers van de USD/KRW voor exporterende bedrijven ligt op 1.045, terwijl voor een stabiele winstontwikkeling een koers van nodig is. Een aanhoudend sterke won zal volgens ons de inflatiedruk ombuigen en tot uitstel van monetaire verkrapping leiden. Dit is slechts gedeeltelijk ingeprijsd door de markt. De Poolse zloty en de Tsjechische koruna kwamen onder druk door lager dan verwachte inflatiecijfers. Na goede BBP-cijfers volgde later in de week herstel ten opzichte van de euro. Stakingen en politieke onrust speelden de Turkse lira parten. Valuta s opkomende landen t.o.v. USD % RUB INR IDR THB CLP MXN CNY BRL KRW TWD ZAR SGD TRY HUF PLN CZK Lees meer van het Economisch Bureau op: https://insights.abnamro.nl/category/economie/ Dit document is samengesteld door ABN AMRO. Het heeft uitsluitend als doel om financiële en algemene informatie te verstrekken over de economie. ABN AMRO behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de informatie in het document en het document wordt uitsluitend aan u verstrekt voor uw informatie. Het is niet toegestaan dit document (geheel of deels) te kopiëren, distribueren, door te geven aan een derde of om het voor enig ander doel te gebruiken dan hier boven bedoeld. Dit document is informatief bedoeld en vormt geen aanbieding van effecten aan het publiek, of een uitnodiging om een aanbod te doen. U mag niet om welke reden dan ook vertrouwen op de informatie, meningen, beramingen, en aannames in dit document noch dat hetcompleet, accuraat of juist is. Er wordt geen garantie gegeven, uitdrukkelijk of stilzwijgend, door of uit naam van ABN AMRO, haar directeuren, functionarissen, vertegenwoordigers, gelieerde partijen, groepsmaatschappijen of werknemers met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie in dit document, en geen enkele aansprakelijkheid wordt geaccepteerd voor enig verlies als direct of indirect gevolg van het gebruik van deze informatie. De opvattingen en meningen opgenomen hierin kunnen op enig moment aan verandering onderhevig zijn en ABN AMRO heeft geen enkele verplichting om de informatie in dit document na de datum hiervan te herzien. Voordat u in enig product van ABN AMRO investeert, dient u zich te informeren over de verschillende financiële en andere risico s, alsmede mogelijke beperkingen voor u en uw investeringen als gevolg van toepasselijke wetgeving en regels. Indien u, na lezing van dit document, overweegt een investering te doen in een product, raadt ABN AMRO aan om een dergelijke investering met uw relatiemanager of persoonlijke adviseur te bespreken om nader te bezien of het relevante product met inachtneming van alle mogelijke risico s past bij uw investeringen. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garanties voor de toekomst. ABN AMRO behoudt zich het recht voor wijzigingen in dit materiaal aan te brengen. Alle rechten voorbehouden

9 9 Macro Weekly - Herstel in Europa houdt aan - 19 mei 2014 Verklaring gebruikte termen en afkortingen/ land- en muntcodes BBP bruto binnenlands product OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling BoE BoJ BRIC Bank of England (centrale bank) Bank of Japan (centrale bank) Brazilië, Rusland, India en China OMT-programma OPEC opkoopprogramma van staatsobligaties door de ECB Organisatie van Olieproducerende en Exporterende Landen CPI EC EFSF consumentenprijsindex Europese Commissie European Financial Stability Facility EONIA Euro OverNight Index Average eendaagse rente in de eurozone EU Europese Unie PBoC pep People s Bank of China (centrale bank) per eenheid product Perifere landen (periferie) Griekenland, Portugal, Spanje, Italië (en soms ook Ierland) PMI Purchasing Managers Index inkoopmanagersindex Euribor Euro InterBank Offered Rate interbancaire rente ECB Fed Europese Centrale Bank Federal Reserve (centrale bank VS) PPI r.a. Refi-rente producentenprijsindex rechteras herfinancieringsrente belangrijkste beleidsrente van de ECB FOMC HICP Ifo IMF j-o-j Kerninflatie k-o-k k-o-k, op jaarbasis l.a. LTRO mld m-o-m MBS OECD Beleidscomité van de Federal Reserve (Federal Open Market Committee) harmonised index of consumer prices geharmoniseerde consumentenprijsindex Institut für Wirtschaftsforschung Internationaal Monetair Fonds jaar op jaar - vergeleken met overeenkomstige periode een jaar eerder inflatie exclusief voedsel- en energieproducten kwartaal op kwartaal vergeleken met voorgaande kwartaal geannualiseerd linkeras driejarige lening van de ECB aan het bankwezen miljard maand op maand vergeleken met voorgaande maand hypotheekgerelateerde producten (Mortgage Backed Securities) Organisation for Economic Cooperation and Development Repo Reverse repo Transactie waarbij een bank vermogenstitels koopt met de verplichting deze terug te verkopen aan de verkoper tegen een vooraf vastgestelde prijs zie repo, maar dan bezien vanuit het perspectief van de verkoper saar seasonal adjusted annual rate = geannualiseerd en gecorrigeerd voor seizoensinvloeden Treasuries WPI ytd Amerikaanse staatsobligaties Wholesale Price Index (groothandelsprijsindex) year to date ontwikkeling van begin van het jaar tot heden

10 10 Macro Weekly - Herstel in Europa houdt aan - 19 mei 2014 Land Landcode Muntcode Japan JP JPY China CN CNY Hongkong HK HKD India IN INR Indonesië ID IDR Zuid-Korea KR KRW Malaisië MY MYR Pakistan PK PKR Philipijnen PH PHP Singapore SG SGD Taiwan, Province of China TW TWD Thailand TH THB Australië AU AUD Nieuw-Zeeland NZ NZD Bulgarije BG BGN Hongarije HU HUF Kroatië HR HRK Kazachstan KZ KZT Litouwen LT LTL Moldavië MD MDL Oekraïne UA UAH Oezbekistan UZ UZS Polen PL PLN Roemenië RO RON Rusland RU RUB Servië RS RSD Tsjechië CZ CZK Turkije TR TRY Nederland NL EUR Oostenrijk AT EUR Portugal PT EUR Slovenië SI EUR Slowakije SK EUR Spanje ES EUR Denemarken DK DKK IJsland IS ISK Noorwegen NO NOK Verenigd Koninkrijk GB GBP Zweden SE SEK Zwitserland CH CHF Zuid-Afrika ZA ZAR Canada CA CAD Verenigde Staten US USD Argentinië AR ARS Brazilië BR BRL Colombia CO COP Chili CL CLP Ecuador EC USD Mexico MX MXN Paraguay PY PYG Peru PE PEN Uruguay UY UYU Venezuela VE VEF Eurozone EZ België BE EUR Cyprus CY EUR Duitsland DE EUR Estland EE EUR Finland FI EUR Frankrijk FR EUR Griekenland GR EUR Ierland IE EUR Italië IT EUR Letland LV EUR Luxemburg LU EUR Malta MT EUR

Macro Weekly. De klok tikt

Macro Weekly. De klok tikt Macro Weekly De klok tikt Economisch Bureau Macro Research 14 oktober 213 Big Picture: Nu de federale regering in de VS op slot zit, worden er dagelijks veel minder cijfers gepubliceerd, maar daar staat

Nadere informatie

Macro Visie Tien belangrijke vragen voor 2015

Macro Visie Tien belangrijke vragen voor 2015 Macro Visie Tien belangrijke vragen voor 215 Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research 19 november 214 Mondiale groei trekt aan: Tien kwesties bepalen volgens ons vooruitzichten voor economische

Nadere informatie

In 2011 verschijnt in alle publicaties van de ECB een motief van het bankbiljet van EUR 100.

In 2011 verschijnt in alle publicaties van de ECB een motief van het bankbiljet van EUR 100. E U R O P E S E C E N T R A L E B A N K E U R O S Y S T E E M m a a n d b e r i c h t m a a r t 2 1 1 In 211 verschijnt in alle publicaties van de een motief van het bankbiljet van EUR 1. Europese Centrale

Nadere informatie

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export Voor professionele beleggers Maandelijkse assetallocatie Juli 214 SAMENVATTING BELEGGINGSKLIMAAT Nieuw beleid ECB vooralsnog beperkt effect Groei VS en eurozone teleurstellend Assetallocatie: winst op

Nadere informatie

PERSPECTIVES December 2014

PERSPECTIVES December 2014 PERSPECTIVES December 214 2 EDITORIAAL Welkom bij de derde editie van Perspectives, onze analyse van de markt- en investeringstrends, die tot doel heeft uw investeringskennis verder te verdiepen en originele

Nadere informatie

Economisch Perspectief

Economisch Perspectief Economisch Perspectief ABN AMRO Economisch Bureau Eurozone: goedkopere euro zegen voor economie Rentestap ECB blijft mogelijk nog jaar uit VS: Herstel gehinderd door tegenwind China: Van inflatiezorgen

Nadere informatie

een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie

een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie juni 2014 Vooruitzichten derde kwartaal 2014 Een nieuwe impuls Wat is de belangrijkste boodschap voor het komende kwartaal? Dat verschillende

Nadere informatie

Mei 2014. Research Economische Vooruitzichten. Inhoudstafel. Maandelijks. Economische en financiële vooruitzichten 2

Mei 2014. Research Economische Vooruitzichten. Inhoudstafel. Maandelijks. Economische en financiële vooruitzichten 2 Economische Vooruitzichten Maandelijks Mei Inhoudstafel VS: aantal in aanbouw genomen woningen (op jaarbasis; per duizend) Economische en financiële vooruitzichten Verenigde Staten: zorgen over looninflatie

Nadere informatie

Nederlandse economie in zicht

Nederlandse economie in zicht Nederlandse economie in zicht Het regent meevallers Economisch Bureau Nederland 8 april 14 Begrotingssaldo weer onder 3%-Maastrichtnorm % BBP - -5-6 8 7 64 56 48 4 Begrotingssaldo (l.a.) Overheidsschuld

Nadere informatie

Visie financiële markten

Visie financiële markten Visie financiële markten Juni 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Erik Schmahl Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, Terwijl alle optimisten de fantastische rally op de aandelenmarkten toejuichen,

Nadere informatie

Energie Monitor juli. Olie: marktontwikkeling en risico s. 3 juli 2014. Economisch Bureau Hans van Cleef

Energie Monitor juli. Olie: marktontwikkeling en risico s. 3 juli 2014. Economisch Bureau Hans van Cleef Energie Monitor juli Economisch Bureau Hans van Cleef Olie: marktontwikkeling en risico s De beperkte invloed van de crisis in Irak op de olieprijs Stabiele tot licht dalende olieprijzen verwacht maar

Nadere informatie

Energie Monitor april

Energie Monitor april Energie Monitor april Een Russisch verstandshuwelijk Economisch Bureau 3 april 2014 Gasprijs Europa daalt door matige vraag en hoge voorraden Roep om minder afhankelijkheid van Russische energie in Europa

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten December 2014 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2012

EUROPESE CENTRALE BANK JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2012 NL EUROPESE CENTRALE BANK JAARVERSLAG JAARVERSLAG In 2013 verschijnt in alle publicaties van de ECB een motief van het bankbiljet van 5. JAARVERSLAG Europese Centrale Bank, 2013 Adres Kaiserstrasse 29

Nadere informatie

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 2 EDITORIAAL Welkom bij de 4e editie van Perspectives, waarin Candriam u nuttige analyses van markt- en beleggingstrends verschaft en u stof tot nadenken

Nadere informatie

Rentevisie 2009-5. 14 mei 2009

Rentevisie 2009-5. 14 mei 2009 Rentevisie 20-5 14 mei 20 Langzame verbetering? De wereldeconomie beeft nog steeds na van de schok die de conjunctuur in de laatste maanden van vorig jaar te verwerken kreeg. Vanaf september 20 daalde

Nadere informatie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie Meesterlijke selectie Uitgave 2 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie Maart 2014 Vooruitzichten tweede kwartaal 2014 Meesterlijke selectie Het grootste deel van 2014 ligt nog voor ons. Wat ons betreft biedt

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

Het Midden-Oosten blijft een bron van onrust met de opkomst van de extremistische beweging ISIS ;

Het Midden-Oosten blijft een bron van onrust met de opkomst van de extremistische beweging ISIS ; Kwartaalbericht A little less conversation Juli 2014 Samenvatting Ontwikkelingen in Rusland en Oekraïne, maar ook de (her)vorming van het politiek landschap in Europa na de verkiezingen zullen hun stempel

Nadere informatie

zorgvuldig positie kiezen

zorgvuldig positie kiezen zorgvuldig positie kiezen Beleggingsstrategie 2 e helft 2015 Inhoud Zorgvuldig positie kiezen 2 Evaluatie actieve strategieën 3 De stukken op hun plek 4 Aandelenkoersen kunnen verder omhoog 6 Megatrends

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 6 maart 2014 Rentevisie Update maart 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Op 18 december 2013 kondigde Ben Bernanke, de toenmalige

Nadere informatie

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1 Wealth Management Investment Insights april 2013 Investment Insights april 2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Regionaal perspectief 4 Macro-economische vooruitzichten 5 Overzicht van prognoses en

Nadere informatie

beleggingsvisie update Hogere groei van de wereldeconomie Omstandigheden zijn ideaal voor aandelen De Nederlandse economie groeit weer in 2014

beleggingsvisie update Hogere groei van de wereldeconomie Omstandigheden zijn ideaal voor aandelen De Nederlandse economie groeit weer in 2014 beleggingsvisie update Februari 2014 Maandelijkse nieuwsbrief Hogere groei van de wereldeconomie De economische groei in de Verenigde Staten bedroeg in het derde kwartaal van vorig jaar 4,1% op jaarbasis.

Nadere informatie

Vooruitblik 2014 Regionale aandelenmarkten. Januari 2014

Vooruitblik 2014 Regionale aandelenmarkten. Januari 2014 Vooruitblik 214 Regionale aandelenmarkten Januari 214 Ondanks enkele donkere wolken op de korte termijn zijn de vooruitzichten voor de regio op de lange termijn goed, dankzij de groeiende middenklasse

Nadere informatie

Macro Visie. Belfius Research

Macro Visie. Belfius Research juni 2015 Macro Visie Belfius Research Dr. Geert Gielens Chief Economist +32 2 222 70 84 geert.gielens@belfius.be Topic: het spaargedrag van de Belgische gezinnen onder de loep. 2 V.S.: de consument ontwaakt

Nadere informatie

Waarom zijn beleggers zo onrustig?

Waarom zijn beleggers zo onrustig? Waarom zijn beleggers zo onrustig? De financiële markten raakten in augustus in een duikvlucht als gevolg van een golf van sterk toenemende risico aversie. Wat is er toch aan de hand dat beleggers zo onrustig

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Prijsvooruitzichten grondstoffen

Prijsvooruitzichten grondstoffen Prijsvooruitzichten grondstoffen Economisch Bureau abn.amro.group.economics@nl.abnamro.com 29 januari Economische groei is smeerolie voor de vraag naar cyclische grondstoffen Noot: i K1-3-maands WTI l

Nadere informatie

IN DE WACHTKAMER IN DEZE EDITIE. 02 Investeringsklimaat. 03 Rente en inflatie. 04 Beleggingen. 05 In het kader: Weinig extra s voor meer risico

IN DE WACHTKAMER IN DEZE EDITIE. 02 Investeringsklimaat. 03 Rente en inflatie. 04 Beleggingen. 05 In het kader: Weinig extra s voor meer risico JAARGANG 6, juli 5, NUMMER IN DE WACHTKAMER IN DEZE EDITIE Investeringsklimaat Ondanks de onzekerheid rond Griekenland hebben beleggers een positief beeld over het beleggingsklimaat. De rente blijft laag,

Nadere informatie