EUROPA WORDT WAKKER! Van een neoliberale naar een sociale, solidaire en duurzame Europese Unie. Bart Staes

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EUROPA WORDT WAKKER! Van een neoliberale naar een sociale, solidaire en duurzame Europese Unie. Bart Staes"

Transcriptie

1 EUROPA WORDT WAKKER! Van een neoliberale naar een sociale, solidaire en duurzame Europese Unie Bart Staes

2 Inhoud INLEIDING 5 EUROPA MOET NEOLIBERALE OOGKLEPPEN AFDOEN 7 Thuis 8 Oogkleppen 9 Elkaars spiegelbeeld 10 Christelijk cynisme 11 Moraliteit en Precarius 15 Sinterklaas 17 Een sociaal Europa 19 Neoliberale sprookjes 22 Meer Europa? Of een ander Europa? 24 Ongelijkheid 24 Méér ongelijkheid of beschaving? 26 Drijfzand 28 De lobby van Guy 29 Wélk ander Europa? 31 Democratie in nood 33 Geluksmachine 36 HET IS TIJD VOOR EEN TEGENLOBBY 39 Krijtstreep lobby 40 Never waste a good crisis 41 Banken redden, deel twee 43 Finance Watch 46 Vruchtbare grond 47 De mislukte hervorming van het Europees landbouwbeleid 50 Vergroenen 52 Cherry picking 53 Crashen 55 TTIP: alle macht aan de multinationals! 57 Meer dan handel alleen 59

3 Uitverkoop: Europese normen 60 ISDS 63 BOUWSTENEN VOOR EEN EUROPESE DROOM 66 Green New Deal 70 Een grijzemuizendeal 71 Groene jobs 73 ERENE 73 Das kapitaal 75 Nog meer groene jobs en nog eens jobs! 77 Fair Trade 79 Voedsel voor de stad 80 Rise Europe 82 Onderwijs en opleiding 83 Afval, het nieuwe goud 83

4 INLEIDING De vertrouwenscrisis waarin de Europese Unie zich anno 2014 bevindt, een eeuw na WO I én vlak voor de Europese verkiezingen, is diep en ongekend. Volgens recente peilingen is het aantal Europese burgers dat nog voorstander is van de EU, gedaald van 60 procent naar 45 procent. De opkomst voor de Europese verkiezingen is sinds 1979 voortdurend gedaald en zat in 2009 net boven de 40 procent. De opkomst voor de Amerikaanse Congres verkiezingen vertoont in die periode overigens exact dezelfde dalende curve. En hoewel de opkomst voor nationale verkiezingen gemiddeld 20 procent hoger ligt, vertoont ook die al 30 jaar een dalende trend. Maar we kunnen en mogen dit soort ontwikkelingen niet afdoen als een populistische en eurosceptische steekvlam. Het is de komende jaren erop of eronder voor de Europese Unie. Al is het maar de vraag of sommigen in de Europese bubble zich realiseren wat er écht leeft in de straten van Athene, Madrid, Parijs of Londen? Willen ze de verwarring, onvrede of boosheid bij burgers erkennen en begrijpen? Realiseren ze zich dat een koerswijziging nodig is? Om een log schip als de Europese Unie van koers te doen veranderen, moet je die noodzaak wel willen zien. Helaas is er in die Europese zeepbel, maar ook bij elites in de nationale hoofdsteden, nog teveel sprake van bestuurders met oogkleppen. Eén ding is zeker: een mislukking kunnen we ons niet permitteren. Honderd jaar na de Groote Oorlog dreigt de voor vele burgers in andere werelddelen nochtans zeer begeerlijke vrouwe Europa, in snel tempo af te takelen tot een ziekelijke en krakkemikkige oude vrouw. Willen we dat Europa weer gezond wordt, dan moeten we wel eerst de juiste diagnose stellen. De discussie in veel Europese landen gaat tijdens de verkiezingscampagne veel te veel over voor of tegen de Europese Unie. Het is de zogenaamde vlucht naar voren richting een verenigde staten van Europa (de school Verhofstadt) of het is weg met de EU, lang leve de natiestaat (de school Wilders, Farage, Le Pen). Dit is echter een vals debat en het doet absoluut 5

5 geen recht aan de forse uitdagingen waar we gezamenlijk voor staan. Het doet ook geen recht aan de bestaande, meer genuanceerde, alternatieve ideeën voor een andere Europese koers. Die koers bestaat uit een kritische analyse van hoe EU de laatste crisisjaren (maar ook daarvoor) werd bestuurd. Die kritische houding gaat samen met pro-europa zijn zonder recht te praten wat krom is én een duidelijke visie hebben over hoe het dan wél moet. Want die zeer concrete alternatieve ideeën bestaan: de vierde weg van een Green New Deal bijvoorbeeld, die al jaren wordt verdedigd door de Europese Groenen en andere progressieve politici. Daarover gaat dit politieke pamflet, dat deels werd geboren uit boosheid over hoe de prachtige erfenis van Europa wordt verkwanseld en deels vanuit gedrevenheid om de Europese burgers weer centraal te zetten in dit politieke project. De drijfveer om samen met burgers, bedrijven en organisaties mee te bouwen aan een Europese droom. De goesting om de tanker genaamd Europese Unie van een neoliberale naar een meer sociale, solidaire en duurzame koers te sturen. Europa wordt wakker! Bart Staes Antwerpen, mei

6 EUROPA MOET NEOLIBERALE OOGKLEPPEN AFDOEN In zijn jongste boek De kracht van het paradijs beklaagt VUB-professor Jonathan Holslag zich meer dan 600 bladzijden lang over het gebrek aan een coherente strategie voor Europa in de wereld. We ontberen in de eerste plaats daadkrachtige leiders die dat mogelijk maken, zo luidt de weinig opbeurende vaststelling. Europa heeft ideeën en visie nodig, niet zozeer de hervorming van zijn instituten of democratie. Hij heeft ten dele gelijk. Ja, er is meer visie nodig, maar tegelijk gedijen leiders slechts wanneer zij over een duidelijk mandaat beschikken. De Europese Commissie, de centrumrechtse regeringen in Europa en de door Herman Van Rompuy voorgezeten Europese Raad zijn daarvan een levend bewijs. Hun enge bezuinigingslogica berust niet op een duidelijk mandaat. Het Europees Parlement staat te vaak buitenspel als het over levensbelangrijke en verregaande beleidsbeslissingen over de eurozone gaat. Veel centrumrechtse regeringen beslissen liever onderling, buiten de EU om, en ondergraven zo mee de Europese gedachte. De machteloosheid tegenover dit soort gebrek aan democratie wekt woede en frustratie op. Op deze fundamentele oorzaken van het populisme en de kritiek op Europa hebben topfiguren als Eurocommissaris De Gucht of president Van Rompuy geen antwoord. Het is tijd om de daad bij het woord te voegen. In de Raad van Ministers heerst nog te veel geheimhouding. Zo is het te vaak lastig om te achterhalen welk standpunt een nationale regering inneemt in deze belangrijke vergaderingen. Door dit open te stellen kunnen journalisten, NGO s en andere waakhonden net als gewone burgers zonder veel moeite achterhalen welk beleid hun regeringen voeren. Als ook nationale parlementen hierbij betrokken raken, brengt dit Europa meer binnen in het nationale politieke debat en ontstaat er een Europese politieke ruimte inclusief inspraak en controle. 7

7 Ten tweede moeten burgers de voorzitter van de Europese Commissie via een breed gevoerde campagne kunnen verkiezen. De kandidaten moeten in alle nationale en Europese media de kans krijgen hun visie en beleid op de toekomst van Europa duidelijk te maken. Enkel op die manier heeft de Commissie een duidelijk mandaat en wordt het debat gepolitiseerd. Enkel zo kan de Commissie later afgerekend worden op het parcours dat het heeft gereden. Het is daarom een gemiste kans dat Van Rompuy dit in volle verkiezingscampagne als een weinig nuttig idee omschreef. Het is ook jammer dat de audiovisuele media niet meer aandacht besteden aan de kandidaten die door de grote politieke families naar voren zijn geschoven. Dat de Europese socialisten, liberalen en christendemocraten bovendien nu al een pact hebben gesloten om na de Europese verkiezingen achter gesloten deuren te bepalen wie de Commissievoorzitter zal zijn na de verkiezingen, is een andere misser van formaat. Het is een vorm van leiderschap met lange ij, de democratie is hier niet bij gebaat en het voedt cynisme. Thuis De Europese Unie kwam ruim 60 jaar geleden tot stand door de moedige visie van Europeanen die de Tweede Oorlog meemaakten, die over het enggeestig nationalisme, hun eigen schaduw en trauma s, heen konden stappen en hun idealen durfden verdedigen tegenover burgers. De industrie en dus het lot van inwoners van landen als Duitsland en Frankrijk werden door deze founding fathers zodanig aan elkaar gekoppeld, dat burgers langzaam aan gingen beseffen dat ze binnen een nieuwe Europese constructie voortaan wederzijds afhankelijk zouden zijn. Op vele fronten is en blijft de EU een succesverhaal, een historisch voorbeeld van de best geslaagde oefening in conflictpreventie, dat vele mensen in Verweggistan of in aangrenzende landen als Oekraïne nog doet dromen. De veiligheid en welvaart is voor vele Europeanen echter zo vanzelfsprekend geworden als water uit de kraan, schrijft Geert Mak in Thuis is de tijd. Maar de financiële implosie van 2008 en de daarmee verbonden sociaaleconomische crisis tasten, bovenop allerlei globaliseringsprocessen, als een agressief virus langzaam de fundamenten van Europa aan. Europese bouwstenen als solidariteit, vooruitgang, heropbouw, een gevoel van 8

8 wederzijdse afhankelijkheid, eroderen in rap tempo. De Europese ruimte, zoals Mak die beschrijft, die altijd op gespannen voet heeft gestaan met het concept thuis, wordt door burgers steeds minder ervaren als een uitdaging, een plek die beschermt, vol dynamiek, mogelijkheden en vrijheid. Steeds meer voelt die Europese ruimte aan als bedreigend, chaotisch, en ongrijpbaar. Er waait een ongure wind vanuit Brussel en burgers vluchten naar dat thuis, een gevoel dat eurosceptici feilloos weten aan te spreken. Europa verkeert in een ware identiteitscrisis. Waarnemers als Mak hebben gelijk als ze het onterecht vinden dat veel voorstanders van de Europese Unie alleen maar met de vinger naar de eurosceptici en populisten wijzen. Ook al zouden de eurosceptici bij de Europese verkiezingen in sommige lidstaten een forse winst boeken, het grootste risico voor de toekomst van de EU, ligt eerder bij de grote politiek stromingen die de status quo willen behouden. Zij zijn de gevestigde orde, met die oogkleppen op, waardoor ze oorzaak en gevolg niet lijken te zien. Ze zien dus ook niet dat elke crisis kansen biedt om de écht noodzakelijke koersveranderingen in te zetten. En dan niet alleen op institutioneel vlak, hoe belangrijk bijvoorbeeld de Europese Bankenunie ook is. Het ís vooral urgent om de EU op sociaal, democratisch en ecologisch vlak een forse boost te geven. Om de Europese ruimte weer letterlijk en figuurlijk open te stellen voor burgers, om jongeren uitzicht te bieden op een betekenisvol leven. Om mensen het gevoel te geven dat ze gezien en gehoord worden, niet voor niets de basis van respect. Oogkleppen In de zucht naar polarisatie door een zwart-witbril doen sommigen alsof er voor de EU slechts twee opties bestaan om uit de miserie te geraken. Ofwel de drastische, institutionele vlucht naar voren richting een federaal Europa: een Verenigde Staten van Europa. Die optie wordt te vuur en te zwaard verdedigd door zelf verklaarde en bejubelde pro-europeanen als Guy Verhofstadt. Ofwel het terugschroeven van de Europese integratie, en het teruggeven van bevoegdheden aan de lidstaten. Een los verbond van natiestaten waarin de EU wordt beperkt tot een interne markt waar de onzichtbare hand zijn zegenende werk kan doen. Die optie wordt verdedigd door de eurosceptici als de Hollander Wilders, de Brit Farage of de Française Le Pen. Alsof die natiestaten door af en toe een muurtje 9

9 te metselen, in hun eentje nog iets kunnen doen aan een fenomeen als klimaatverandering, afvalfraude of de vernietigende kracht van operatoren in belastingparadijzen en van high frequency trading in de financiële sector. De amoraliteit van deze letterlijk en figuurlijk grenzeloze financiële sector is overgeslagen naar het bedrijfsleven en de politieke wereld en tast nu samenlevingen aan. Eurofielen en eurosceptici: ze dragen beiden in hun eigen model oogkleppen. Elkaars spiegelbeeld In zekere zin zijn de twee kampen zelfs elkaars spiegelbeeld. Zij die steeds meer terugplooien op een eng, exclusief en egoïstisch nationalisme. En de anderen die pleiten voor meer van hetzelfde en weigeren te erkennen dat de EU nu al drie decennia bestuurd wordt door politici die dogmatische en orthodoxe aanhangers geworden zijn van een nieuwe religie genaamd neoliberalisme. Of ze nu van liberale huize zijn, in het Europees Parlement verenigd in de liberale fractie ALDE of van christendemocratische partijen, verenigd in de EVP. Deze verdedigers van het neoliberale beleid van de EU, hebben er mede voor gezorgd dat Europese burgers zich niet meer met die EU kunnen identificeren. Het is een kil en technocratisch Brussels monster geworden, waarvan veel burgers eerder het gevoel hebben dat het bedreigend in plaats van beschermend is. Ze vluchten richting rattenvangers van Hamelen die hen een veilige en simpele thuishaven beloven. Het machteloze gevoel klopt ook deels, want anders dan wel eens wordt gedacht of beweerd, zijn de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees Parlement geen neutrale, aseksuele instellingen die zo objectief mogelijke wetten en regels maken. Nee, die instellingen worden bevolkt door mensen van vlees en bloed. Op topposities zitten, vaak politiek benoemde, mensen met een overtuiging en ideologie. Die ideologie gaat uit van markt en munt en houdt te weinig rekening met mens en milieu. De liberale theorie rond vrijheid voor het individu en zo min mogelijk overheidsbemoeienis, is in veel sectoren geperverteerd tot neoliberalisme, een extreme vorm van vrijheid en deregulering voor financiële markten en instellingen, waarvan het bestaan van financiële paradijzen inclusief in Europa zelf nog altijd een sprekend voorbeeld blijven. De Franse 10

10 dominicaan Henri Lacordaire zei in 1848 in de Notre-Dame: Zij die het niet beseffen, de vijanden van God en van de mensen horen dus te weten dat tussen sterk en zwak, tussen rijk en arm, tussen meester en slaaf, de vrijheid onderdrukt en de wet bevrijdt. Het liberalisme is té belangrijk om het aan de liberalen over te laten. Een voorbeeld is het feit dat opperliberaal Karel De Gucht namens de Europese Commissie sinds midden 2013 onderhandelt met de Verenigde Staten over een Transatlantisch Vrijhandel- en Investeringsverdrag (TTIP). Het gaat om het potentieel grootste handelsakkoord tussen twee handelsblokken ooit. De belangrijkste onderhandelingen gaan over het afbouwen van de zogenaamde non-tarifaire handelsbelemmeringen, door het op elkaar afstemmen van de regelgeving voor de interne markten van de EU en de VS. Dat gaat dus over het potentieel afzwakken van wetten die het individu en gemeenschappelijke waarden beschermen: beleid rond voedselveiligheid, consumentenbescherming, milieu, persoonlijke gegevensbescherming, gezondheid, en werknemersbescherming. De uitkomst van deze onderhandelingen zal een enorme impact hebben op ons samenlevingsmodel en onze democratie. En intussen dreigt de Europese Unie verder langzaam af te brokkelen en uiteen te rafelen door een gebrek aan visie, transparantie en moed. Christelijk cynisme Om te beginnen de grootste politieke macht in Europa, de EVP. Die fractie was de laatste jaren de grootste in het Europees Parlement en de EVP beschouwt zichzelf ergens als natuurlijke dominante kracht van Europa. Zeker de laatste 15 jaar domineerden de christendemocraten de Europese Unie. Ze leveren sleutelfiguren met de voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso, Europees President Herman Van Rompuy, de ex-eurogroepvoorzitter Jean-Claude Juncker, die nu bovendien ook de EVP-kandidaat is om Barroso op te volgen (EVP, Europese Volkspartij, de christendemocratische fractie). De Europese moederschoot van de CD&V is ondertussen verworden tot een cynische machtsclub. Hoe kan je als politieke fractie die beweert christelijke waarden na te streven, partijen opnemen zoals die van volstrekt autoritaire en amorele leiders als Silvio Berlusconi en de Hongaar Victor Orbán? 11

11 12 Aan de eerste moeten we misschien best niet langer inkt en papier verspillen. Hij is na talloze schandalen en gerechtelijke veroordelingen hopelijk eindelijk uitgerangeerd, maar laat Italië, één van de economische zwaargewichten van de EU, wel achter in chaos en met een gapende morele leegte. Toen hij in april 2014 weer eens nare concentratiekampgrappen over Duitsers maakte, verklaarde Marianne Thyssen dat zijn partij best uit de EVP zou stappen. Dat was voor het eerst, het was tenslotte verkiezingstijd. Maar andere EVP ers gaven ook nu aan dat dat best niet gebeurde omdat ze anders niet langer de grootste politieke formatie zouden blijven in het Europees Parlement. Het Hongaars verhaal oogt al niet veel beter. Orbán won op 6 april 2014 nogmaals glorieus de verkiezingen met zijn partij Fidesz. Het ronduit racistische Jobbik werd fors tweede. Na de vorige verkiezingen kon Fidesz door een tweederde meerderheid op 14 april 2011 een nieuwe Hongaarse grondwet goedkeuren die een regelrechte aanslag is op de pluralistische democratie. Deze grondwet staat dan ook bol van nationalistische symbolen en democratische beperkingen. Orbán en zijn centrumrechtse coalitie, ramden dat alles meedogenloos door het parlement. Europese democratie betekent niet dat de meerderheid alles alleen kan bepalen, maar verplicht een meerderheid ook de rechten van minderheden te respecteren. De nieuwe Hongaarse grondwet is in tegenspraak met fundamentele Europese waarden. Van nieuwe lidstaten wordt verwacht dat zij deze onderschrijven als zij EU-lid willen worden. Nu blijkt dat ééns men lid van de EU, de lidstaten deze waarden blijkbaar gewoon met voeten kunnen treden. Hallo? Christendemocratische EVP-fractie? Oorverdovend stil. In april 2013 was het weer prijs toen het Hongaarse parlement een reeks grondwetswijzigingen goedkeurde die de onafhankelijkheid van het Grondwettelijk Hof en de rechten van minderheden sterk ondermijnden. Ook de persvrijheid werd aan banden gelegd. Burgerrechtenbewegingen, oppositiepartijen en de Hongaarse bevolking uitten luide kritiek. Desondanks duwden Fidesz en Orbán, met een absolute meerderheid, gemakkelijk elke wet door de strot van het parlement. Oorspronkelijk was de Europese Commissie zeer blij met deze absolute meerderheid, omdat men geloofde dat het stabiliteit zou brengen. Maar de realiteit toonde duidelijk aan dat dit ook destructief kan werken. De Hongaarse grondwetshervormingen zijn dus niet in overeenstemming met de Europese beginselwaarden en verdragen. Zo mag het constitutioneel Hof niet meer refereren naar uitspraken die gedaan werden voor

12 2012, waardoor precedenten en jurisprudentie zo goed als betekenisloos worden. Daarnaast wordt de macht van het Grondwettelijk Hof ook flink beknot omdat het niet langer wetgeving mag beoordelen op inhoud, maar enkel op formele, procedurele aspecten. In de grondwetswijziging is ook de definitie van een familie als een huwelijk tussen een man en een vrouw opgenomen, wat alle andere vormen van partnerschap expliciet uitsluit. En de persvrijheid wordt beperkt doordat boodschappen van politieke partijen enkel nog door staatsmedia mogen worden uitgezonden. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) oordeelde daags na de laatste verkiezingen, dat door allerlei wetten aan te passen Fidesz extra electoraal profijt had gehad. En het Europees Hof van Justitie oordeelde (toegegeven, na een klacht van de Europese Commissie) amper twéé dagen na de verkiezing dat Fidesz Europese wetgeving heeft geschonden door in 2011 de onafhankelijkheid van de officiële privacy-waakhond aan banden te leggen. Eerder al werd Hongarije door het Hof op de vingers getikt voor het ingrijpen in de rechtelijke macht en het naar huis sturen van ruim 200 rechters. Ik ben het heel vaak oneens met LDD-parlementslid en volbloed liberaal Derk-Jan Eppink. Maar in zijn begin 2014 gepubliceerde column Europa s elite en anti-elite sloeg hij de spijker op de kop. Eppink citeerde Rachida Dati, de Franse ex-minister van Justitie en Europarlementslid voor de Europese christendemocraten die op een conferentie van de denktank Open Europe in Londen een aanval lanceerde op de Europese elite, waarvan de EVP boegbeeld is: Er is de wereld van technocraten die méér Europa willen met een federale mythe voor ogen. Zij beschuldigt christendemocratische kopstukken ervan un club te vormen en betitelt zichzelf als euro-sceptisch. Eppink beschrijft de machtspositie van de EVP in Europa om te vervolgen met: Deze machtspositie is het levenswerk van de Belgische ex-premier Wilfried Martens die onlangs overleed. Martens, een minzaam innemende persoon, hanteerde als voorzitter van de Europese christendemocratische familie, een spijkerhard concept. De EVP moest in het Europarlement onder alle omstandigheden de grootste zijn. (...) Fractievorming draaide niet om Christus, maar om geld, macht en baantjes. We zijn een regerende klasse geworden boven de mensen die we vertegenwoordigen, aldus Dati. Jerzy Buzek, de vorige voorzitter van het Europees Parlement, zei tijdens de afgelopen legislatuur in de plenaire vergadering: Om alle twijfels over 13

13 de EU weg te nemen, moeten we terug naar de roots ervan, en dan zullen we ons realiseren dat vrede, stabiliteit, welvaart en een open samenleving niet vanzelfsprekend zijn. Het gevaarlijke en ondenkbare kan opnieuw gebeuren als we populisme niet indammen en onze basis waarden als vrijheid voor en solidariteit met allen niet koesteren. Vrijheid zei u? De EVP is de grootste verdediger van het huidige desastreuze besparingsbeleid en haar fractieleider Joseph Daul ging in het voorjaar 2014 nog tijdens de verkiezingscampagne doodleuk naar Boedapest om Orbán te ondersteunen. En zei Buzek daar solidariteit? Zelfs volbloed liberaal Eppink werd die hypocrisie te machtig: Commissievoorzitter Barosso zei in 2010: De euro is de bescherming tegen de crisis. Europees President Van Rompuy verklaarde in 2011 dat de crisis voorbij was, terwijl de jeugdwerkloosheid tot record hoogtes steeg. De mythe van Martens verdampte. In de politieke leegte groeide een anti EU-elite die inbeukte op de natuurlijke regeringspartij. De grond onder de voeten van de EU-elite begon te schuiven. En vervolgens somt hij de opkomst op van Nigel Farage, leider van de Britse onafhankelijkheidspartij UKIP, het FN van Marine Le Pen, de PVV van Wilders, het Vlaams Belang en Lega Nord uit Italië. Om er fijntjes op te wijzen dat de kritiek op het gebrek aan democratie in de EU, vooral ook van toepassing is op deze partijen zelf, want ze zijn stuk voor stuk minidictaturen. En ja, concludeert Eppink terecht, de EU-elite heeft gefaald, maar de anti-eu elite heeft niets te bieden. Overigens staat Eppink zélf wel als lijstduwer op de lijst van de Nederlandse liberale VVD. Een partij die onder premier Mark Rutte een keihard neoliberaal beleid voert en door een gedoogregering met Geert Wilders te vormen, het cynisme evenzeer als de EVP heeft gevoed. Op 15 maart 2012 tikte het Europees Parlement de regering Rutte trouwens op de vingers inzake de PVV. Door geen afstand te nemen van het stigmatiserende klachtenmeldpunt van de coalitiepartner de PVV over Centraal- en Oost-Europeanen, verzaakte de liberale premier Mark Rutte op te komen voor de fundamentele rechten en waarden van de Europese Unie. Het is onaanvaardbaar dat Europeanen een doelwit van xenofobe en intolerante politiek worden, wanneer zij van de ene naar de andere lidstaat verhuizen. De inwoners van de 27 EU-lidstaten hebben het recht om te wonen, werken en studeren waar ze willen. Je moet je thuis kunnen voelen in heel Europa. De resolutie van het Europees Parlement verzocht daarom de 14

14 Nederlandse regering met klem het beleid van de PVV, dat in strijd is met de grondwaarden van de EU, niet te gedogen. De ergernis over de houding van Rutte kwam niet uit de lucht vallen. Het beleid van de Nederlandse regering zoals het weren van Roemeense en Bulgaarse werknemers, het beperken van sociale rechten van EU-burgers deed al langer de wenkbrauwen fronsen. Je vraagt je af waar Rutte zijn liberale principes heeft verstopt. Het voorheen zo tolerante Nederland lijkt de waarden van Europa niet meer zo hoog in het vaandel te hebben, terwijl de Nederlandse economie die Europese samenwerking wel als fundament heeft. Intussen bleek uit journalistieke reconstructies dat Rutte zijn eigen ministers opdroeg om braaf ja te knikken als Wilders ergens boos was. Hij beschikt over het morele gehalte van een pladijs. Karel De Gucht, volbloed liberaal en Europees Commissaris, schreef het uitstekende boek Pluche, over de banalisering van extreemrechts. Het boek stamt uit 2007 maar is verrassend actueel en het beschrijft precies wat er in Nederland (en andere landen) aan de hand was en is. Een citaat: We dreigen in een zwijgspiraal terecht te komen. Iedere misnoegde burger met een fel discours krijgt uitgebreid het woord. Platte, extreme en aangebrande meningen komen zonder voorbehoud aan bod want ze vertegenwoordigen iets dat leeft onder de mensen. Wie tegengas geeft, wordt weggelachen, verdacht gemaakt of vol medelijden opgevoerd. Wat overblijft is een vrij podium voor extreemrechts. Het strategische zwijgen is in de politiek en media stilaan de norm geworden. Het is alleen als we massaal kritisch durven zijn over de banalisering van extreemrechts, dat we een kans maken om de publieke opinie uit het intolerante vaarwater te houden. Rutte hééft extreemrechts daarmee gebanaliseerd. En nu voelt hij zich verplicht om in een volstrekt populistisch klimaat een beetje met de anti- Europese retoriek van Wilders mee te gaan. De Gucht schreef in Pluche dat populisten opvallend vaak uit liberale politiek komen. Opnieuw: neoliberalen en anti-europese populisten twee kanten van dezelfde medaille?! Moraliteit en Precarius Dat mensenrechten en moraliteit juist dringend weer hoog op de politieke agenda moeten komen, stelde ook de Raad van Europa een internationale organisatie met zetel in Straatsburg, waarvan 47 Europese landen lid 15

15 zijn. Op 16 april 2014 publiceerde de mensenrechtenwaakhond dat Europa zijn grootste mensenrechtencrisis sinds decennia beleeft. Corruptie, mensenhandel, racisme en discriminatie, tieren welig in Europa. Dat in combinatie met werkloosheid en armoede, kan het extremisme voeden en leiden tot conflicten. Europa kreeg de Nobelprijs voor de Vrede en het mag dan wel het best geslaagde experiment in conflictpreventie zijn, de Raad van Europa wijst erop dat de uitdagingen er niet zozeer uit bestaan conflicten tussen landen te voorkomen, maar eerder conflicten binnen landen. Volgens secretaris- generaal Thorbjorn Jagland verkeert Europa in de diepste mensenrechtencrisis sinds de Koude Oorlog en zijn het gebrek aan democratische controle, vrije media, en onafhankelijke rechtspraak de belangrijkste oorzaken van corruptie en machtsmisbruik. Ook stelt de Raad van Europa dat discriminatie en besparingsbeleid heeft geleid tot de opmars van extreemrechts in landen als Griekenland. Op economisch vlak is het draconische besparingsbeleid van de laatste vijf jaar zo dogmatisch dat het op een religieuze orthodoxie begint te lijken. Geert van Istendael stelde in zijn mooie lezing De Parochie van Sint-Precarius: Die hogere geestelijkheid heeft theologie vervangen door economie. Een economie, zo leert zij, heeft geen welvarende meerderheid nodig om te blaken van gezondheid. Wat economie nodig heeft is een meerderheid die zich dag en nacht uitslooft voor een aalmoes. Lichtende voorbeelden zijn China en India. Het Duitse wirtschaftswunder het grote voorbeeld van de N-VA heeft ook een schaduwkant. De Duitse economie draait deels op werkende armen en ontneemt daarmee ook nog eens exportkansen van de rest van de eurolanden. En toch lijken vele Europese leiders of ministers van Economie te dromen van de economische prestaties van Duitsland, dat sinds 2002 bijvoorbeeld een exportoverschot ter waarde van ruim honderd miljard euro had, goed 5 procent van het BNP. Na de Tweede Wereldoorlog was Duitsland door een gebrek aan interne koopkracht bijna automatisch gefocust geraakt op export. Het bouwde een sterke economie op met een goed werkend sociaal overlegmodel. Dat model kwam na de hereniging van Oost- en West-Duitsland zwaar onder druk te staan. De overlegstructuren en cao s werden verminderd, lonen stonden onder druk en er moest flexibeler gewerkt worden. Vele bedrijven hielden zich niet langer aan collectieve afspraken. Ook 16

16 in geprivatiseerde overheidsbedrijven daalden de lonen fors, waardoor mensen die dezelfde baan deden verschillende lonen kregen. Duitsland had geen minimumloon. Er ontstond dan ook een heel leger van miljoenen arme werkenden, die verplicht allerlei baantjes deden voor een uurloon van 4 tot 5 euro. Duitsland werd binnen de eurozone dus deels een lagelonenland. Aan de andere kant was er veel innovatie en moderne technologie. Die combinatie zorgde ervoor dat de loonkost per productie-eenheid zo fors daalde dat met name de Zuid-Europese landen niet konden concurreren. Ze gingen steeds meer importeren, met leningen van Duitse, Franse en andere banken, en hun productie zakte verder weg. Tegelijk groeide in Duitsland de armoede snel, wat volgens een grondige analyse van John Vandaele in MO* vooral te maken had met de toegenomen ongelijkheid: De groei ging vooral naar de topinkomens. Dat had nogal wat consequenties, want volgens het Duitse Instituut voor Economisch Onderzoek was er in het voorbije decennium duidelijk sprake van een herverdeling ten voordele van inkomens uit vermogen en de hoogste inkomens. Dat extra inkomen vormde in feite extra spaargeld, dat voor ruim 60 procent werd uitgevoerd en niet in de Duitse economie geïnvesteerd werd. Dat spaargeld zocht dus zijn weg naar gunstige investeringen. Het zorgde zo mee voor zeepbellen in de vastgoedsector van Spanje en Ierland. Geld werd uitgeleend aan landen als Griekenland, waarmee dat land inkopen deed in Duitsland. Alleen al de Duitse banken hebben voor liefst 137 miljard euro uitstaan in de zuidelijke eurolanden en Ierland. Duitse en Franse grootbanken kochten respectievelijk voor maar liefst 65 en 83 miljard euro Griekse staatsobligaties. En ze wisten donders goed hoe het er met de staatsfinanciën in het land van Zeus, de god die Europa ontvoerde, voor stond. De banken maakten zich daardoor opnieuw extreem kwetsbaar. Maar dat vonden ze niet erg. Als het fout liep dan werden ze toch weer met belastinggeld gered. Niet? Sinterklaas Op 6 december 2011, de verjaardag van Sinterklaas, gaf de Amerikaanse president Obama een licht verontrustende speech. Niet dat hij vertelde 17

DE ONZICHTBARE HAND DIE ONS WURGT

DE ONZICHTBARE HAND DIE ONS WURGT DE ONZICHTBARE HAND DIE ONS WURGT BART STAES HOE DE POENSCHEPPERS VAN DE FINANCIËLE SECTOR DE AMERIKAANSE DROOM KAAPTEN EN NU DE EUROPESE UNIE GIJZELEN INHOUDSOPGAVE Inleiding 7 1 De 12 kiemen van de

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

Ons belang in Europa

Ons belang in Europa Ons belang in Europa Ons belang in Europa Aysel Sabahoǧlu (redactie) Met bijdragen van Wouter van den Berg, Kathalijne Buitenweg, Ben Crum, Joost Lagendijk, Ferry Nagel, Paul Pennings, Jan Rood, Aysel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen. 1.1. Inleiding:

Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen. 1.1. Inleiding: Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen 1.1. Inleiding: 1. West Europa op een kantelmoment Indien Europa 7% van de wereldbevolking telt en 25% van het BBP op de wereld produceert, maar 50% van

Nadere informatie

Wie we zijn en wat we willen

Wie we zijn en wat we willen Wie we zijn en wat we willen Een politieke plaatsbepaling voor GroenLinks Wijnand Duyvendak Wie we zijn en wat we willen Een politieke plaatsbepaling voor GroenLinks Wijnand Duyvendak Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

een Beter nederland voor minder geld

een Beter nederland voor minder geld een Beter nederland voor minder geld Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 4, april 2010 een beter nederland voor minder geld Sinds de val van

Nadere informatie

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa Europa in de praktijk Europa en de crisis Het verhaal van een aangekondigde ramp IIRE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van het International Institute for Research and

Nadere informatie

Financiële en Economische info

Financiële en Economische info Financiële en Economische info 27/11/2011 Aankopen Obligaties door ECB Met die onbeperkte inkopen zou de ECB de escalerende schuldencrisis, die volgens steeds meer economen de toekomst zelf van de eurozone

Nadere informatie

Na lokale verkiezingen: nieuwe besparingen P 2 en 3

Na lokale verkiezingen: nieuwe besparingen P 2 en 3 België - Belgique PB 131, 1080 Molenbeek Sainctlette BC 4383 P2A6269 Afgiftekantoor 1081 Brussel 8 Ver. uitg. G. Cool, PB 131, 1080 Molenbeek Sainctelette maandblad van de Linkse Socialistische Partij

Nadere informatie

ampersand christendemocratie in de samenleving SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE

ampersand christendemocratie in de samenleving SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE ampersand SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE verantwoordelijke uitgever: Jonathan cardoen - Wetstraat 89-1040 Brussel - Fax:02/238 38 60 - email: leden@cdenv.be christendemocratie in de samenleving verbinden

Nadere informatie

Socialistisch Links. L inkse S ocialistische P artij. Teken de petitie Red de Solidariteit www.reddesolidariteit.be

Socialistisch Links. L inkse S ocialistische P artij. Teken de petitie Red de Solidariteit www.reddesolidariteit.be Socialistisch Links L inkse S ocialistische P artij maandblad van de nummer strijd 269 solidariteit 2007 1 socialisme steunprijs: november 2 België - Belgique PB 10011 1190 Brussel 19 BC 4383 P2A6269 Afgiftekantoor

Nadere informatie

Krant van de socialistische organisatie Offensief, Nederlandse afdeling van het Comité voor een ArbeidersInternationale (CAI) Meer loon.

Krant van de socialistische organisatie Offensief, Nederlandse afdeling van het Comité voor een ArbeidersInternationale (CAI) Meer loon. Nr. 185 Prijs: 1 euro Steunprijs: 2 euro Krant van de socialistische organisatie Offensief, Nederlandse afdeling van het Comité voor een ArbeidersInternationale (CAI) Meer loon Meer koopkr oopkrac acht

Nadere informatie

Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 10, nummer 9, oktober 2008

Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 10, nummer 9, oktober 2008 crisis Uitgave van het Wetenschappelijk Bureau van de SP Verschijnt keer per jaar, jaargang 0, nummer 9, oktober 2008 CRISIS De wereld is in crisis. De kranten staan er vol van, het kredietsysteem wankelt,

Nadere informatie

STATE OF THE EUROPEAN UNION 2011. Geert Mak

STATE OF THE EUROPEAN UNION 2011. Geert Mak 1 STATE OF THE EUROPEAN UNION 2011 Geert Mak Het was in de winter van 1999. Het voormalige Joegoslavië lag in ontreddering uiteen. De vriendelijke Donau-stad Novi Sad was keer op keer door de geallieerden

Nadere informatie

Brussel, juni 2005. Verslagboek. Studiedag SER-SERV Den Haag Brussel Lissabon Donderdag 2 juni 2005 Vlaams Parlement

Brussel, juni 2005. Verslagboek. Studiedag SER-SERV Den Haag Brussel Lissabon Donderdag 2 juni 2005 Vlaams Parlement Brussel, juni 2005 Verslagboek Studiedag SER-SERV Den Haag Brussel Lissabon Donderdag 2 juni 2005 Vlaams Parlement 1 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Feniks... 4 3. Vlaamse sociale partners over

Nadere informatie

Een ander Europa is mogelijk

Een ander Europa is mogelijk Een ander Europa is mogelijk Ideeën voor een nieuw Europa Willem Bos F 2,- Vooraf Na de referenda over de Europese Grondwet in Frankrijk en Nederland, op respectievelijk 29 mei en 1 juni 2005, werd door

Nadere informatie

Wereldwijde crisis. Economie in de problemen en spanningen tussen imperialistische mogendheden

Wereldwijde crisis. Economie in de problemen en spanningen tussen imperialistische mogendheden Zomerschool 2011 - Verslagen en artikels Dit overzicht van verslagen en artikels is verre van volledig. Het biedt evenwel een beeld van de vele discussies op de internationale zomerschool van het CWI van

Nadere informatie

Symposium Eerlijk duurt het Langst

Symposium Eerlijk duurt het Langst Symposium Eerlijk duurt het Langst georganiseerd door de Konferentie Nederlandse Religieuzen, Landelijk bureau DISK en Justitia et Pax op donderdag 29 november 2012 in de Bergkerk te Amersfoort 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Colofon Links en de Economische Crisis

Colofon Links en de Economische Crisis Colofon Deze reader is samengesteld als achtergrondmateriaal bij de conferentie Links en de Economische Crisis (13 december 2008 te Amsterdam gehouden) Samenstelling: Kees Hudig en Jan Vugts Deze reader

Nadere informatie

Verslagboek. Zaterdag 13 september 2008 Gentbrugge (Gent) Soeverein Vlaanderen = Solidair Vlaanderen. Solidair Vlaanderen = Soeverein Vlaanderen

Verslagboek. Zaterdag 13 september 2008 Gentbrugge (Gent) Soeverein Vlaanderen = Solidair Vlaanderen. Solidair Vlaanderen = Soeverein Vlaanderen 5de Sociaal-Flamingantische Trefdag Verslagboek Zaterdag 13 september 2008 Gentbrugge (Gent) Soeverein Vlaanderen = Solidair Vlaanderen Solidair Vlaanderen = Soeverein Vlaanderen www.landdag.org Solidariteit

Nadere informatie

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding Staat van de Europese Unie 2014 Deel I Inleiding Miljoenen Europeanen zijn bezig met het werken aan een betere toekomst voor henzelf en hun kinderen. De eerste prioriteit is dicht bij huis: gezondheid,

Nadere informatie

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands)

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) (Inclusief alle vragen en antwoorden) Vladimir Poetin nam deel aan de laatste plenaire vergadering van de Valdai International Discussie Club XI. Het

Nadere informatie

Socialistisch Links maandblad van de Linkse Socialistische Partij

Socialistisch Links maandblad van de Linkse Socialistische Partij maandblad van de Linkse Socialistische Partij nummer 275 1 strijd solidariteit socialisme steun: 2 België - Belgique PB 131, 1080 Molenbeek Sainctlette BC 4383 P2A6269 Afgiftekantoor 1081 Brussel 8 Ver.

Nadere informatie

Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 6, juni 2010

Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 6, juni 2010 leren van de crisis Uitgave van het Wetenschappelijk Bureau van de SP Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 6, juni 2010 leren van de crisis Nadat jaren door rechtse economen en politici werd

Nadere informatie

De besparingen niet langer incasseren

De besparingen niet langer incasseren België - Belgique PB 131, 1080 Molenbeek Sainctlette BC 4383 P2A6269 maandblad van de Linkse Socialistische Partij (LSP) nummer 333 April 2014 Afgiftekantoor 1081 Brussel 8 Ver. uitg. G. Cool, Hovenierstraat

Nadere informatie

3 Agenda Europese top

3 Agenda Europese top 3 Aan de orde is het debat over de agenda van de Europese top. Ik heet de aanwezigen in de zaal en op de publieke tribune, en de mensen die op een andere manier dit debat volgen, van harte welkom. Natuurlijk

Nadere informatie

Beren op de weg. Dieptepunten op de beurs. Profielwerkstuk Beren op de weg Dieptepunten op de beurs. Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers

Beren op de weg. Dieptepunten op de beurs. Profielwerkstuk Beren op de weg Dieptepunten op de beurs. Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers Beren op de weg Dieptepunten op de beurs Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers V6C V6C Gekozen vakken: Geschiedenis, economie Begeleider: H. van der Burght Vakdocenten: F. van Gils (geschiedenis) C. Mol

Nadere informatie

Inleiding 3. 5. Wij zijn Europa Onze waardengemeenschap 23 Mee met de tijd 24 Onze stem in Europa 25. Verantwoording 26

Inleiding 3. 5. Wij zijn Europa Onze waardengemeenschap 23 Mee met de tijd 24 Onze stem in Europa 25. Verantwoording 26 V O O R E E N E U R O P A D A T W E R K T 28okt ober2013 / ont wer pver ki ez i ngs pr ogr amma Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uit de crisis Financiële sector gezond en dienstbaar maken 5 Een stabiele munt,

Nadere informatie

Aan de orde is de het. Verantwoordingsdebat. jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100).

Aan de orde is de het. Verantwoordingsdebat. jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100). Aan de orde is de het over de jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100). De beraadslaging wordt geopend. De voorzitter: Bij deze uitzonderlijke

Nadere informatie

meer koopkracht Meer loon!

meer koopkracht Meer loon! maandblad van de Linkse Socialistische Partij nummer 272 1 strijd solidariteit socialisme steunprijs: 2 België - Belgique PB 10011 1190 Brussel 19 BC 4383 P2A6269 Afgiftekantoor 1081 Brussel 8 Ver. uitg.

Nadere informatie