Varen zonder emissies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Varen zonder emissies"

Transcriptie

1 Varen zonder emissies 200 jaar W illiam Froude Procesbeheersing in de scheepsbouw Ontwikkelingen in kadeconstructi

2 Wil jij werken voor de wereldwijde marktleider in custom-built luxe motorjachten? D e V o o g t Naval A rchiterts is een in te rn a tio n a a l a rchitecte n b u re a u, gespecialiseerd in h e t o n tw e rp e n van luke m Btprjacfriten to t e e n le n g te van m eer d a n 1QD m e te r en v o o rn a m e lijk g e ric h t o p de e x p o rtm a rk t. H et k an to o r van D e V o o g t is gevestigd in H aarlem. D e w e re ld w ijd e fe p u ts tie van D e V o o g t N aval Arehitects uraagt om een re p re s e n ta tie ve e x te rn e o n d ersteunin g, o n d e r a n d e re b ij fret v in d en v an h o o g g e k w a lific e e rd personeel H et is Dosign E ngineerin g die h ierin op basis van hechte sam en w e rk in g al m eer d an tie n ja a r v o o rzie t. Dosign Engineering zoekt voor De Voogt N^val Architects: PROJECT ENGINEER SC H EEPSBO UW & PROJECTLEIDER A a n tre k k e lijk e en g o e d g e h o n o re e rd e functies b in n e n e e n dynam isch w e rk k lim a a t V a a r b eid e functies g e ld e n d e volg ende kw alificaties: HTS/TU SCH ó f W TB m e i biji&chaling o p N aval A rchitectu re; M e e rd e re ja ren ervarin g in de scheepsbouw ; Co m m u n icatief en e xtravert. De uitg ebeelde p ro fie le n van beicie vacaturen slaan op w w w.d o s ig n.n l Project in gineer-ref.g TS Q en Project le id e r-rp f,87 i. GEÏNTERESSEERD? Reageer d an d ire c t via de w e b s ite o f n e e m contact o p m e t lo o s t Knagten. $r, A dviseur S cheepsbouw ku n d e: jo o s t,k ra g te n $ d o s ig n,n l o f S Verm eed o o k het re fe re n t ienwm m et. D a t is b e la n g rijk v o o r o p n a m e in de s o llicitatie. De V o o g t N aval A rchitects h e e ft d e sollicitatie p ro c ed u re v o o r beide functies uit besleed aan Dosign E n g in eerin g. Rechtstreekse acquisitie o p d e functies is n ie t g ew enst. DO SIG N ENGINEERING HÉT tfe RSlNÏJE ND EtEME NT I N DÉ TÉ HM: EK IW.W POSIQW NL

3 Bezoek ook onze website: nl Inhoudsopgave Clean Seas Maritime Technology Network Zowel bedrijven als kennisinstellingen in de maritieme sector werken de laatste jaren hard aan het 'vergroenen' van scheepvaart- en offshore-activiteiten. Om deze initiatieven te bundelen is door het Maritiem Kennis Centrum het Clean Sea Shipping programma ontwikkeld (bij sommigen beter bekend als de Maritieme Milieubalans). Om dit programma tot uitvoering te laten komen is met financiering uit het Maritiem Innovatie Programma (MIP) een thematisch netwerk in het leven geroepen met de titel Clean Seas Maritime Technology Network. Varen zonder emissies Amsterdam is een attractie en wereldprimeur rijker: de Fuel Cell Boat. De nieuwste rondvaartboot van Lovers gebruikt geen conventionele brandstoffen, maar wekt de benodigde energie op door een beheerste reactie tussen waterstof en zuurstof. Dit futuristische schip, de Nemo H2, werd op woensdag 9 decemberfeestelijk gedoopt door de Amsterdamse milieuwethouder Marijke Vos en gepresenteerd aan pers en publiek. Het gebruik van waterstof als energiedrager als zodanig is voor de hoofdstad niet nieuw, want sinds 2004 reden er al (proef)bussen met brandstofcellen. 30 Slamming en whipping Verder in dit nummer Whippingsresponsie door slammingsbelasting kan het buigend moment en de vermoeiingsschade aanzienlijk vergroten. Binnen een promotieonderzoek aan de TU Delft is een methode ontwikkeld om de extra belasting van de scheepsconstructie door slamming en whipping te bepalen. 2 Nieuws 38 Procesbeheersing in de 4 Maritieme markt Nederlandse scheeps 6 Maand maritiem bouw 12 A Practical Application of 41 MARS Report Risk Based Design 43 Verenigingsnieuws jaar William Froude 28 Jaarverslag Scheepsbouw Nederland Ontwikkelingen in Omslag: de brandstofcelboot van re derij Lovers, kadeconstructies de Nemo H2 Heeft de brandstofcel de toekomst? In Amsterdam vaart sinds eind vorig jaar een opmerkelijke rondvaartboot, de Nemo H2 van rederij Lovers. Het is niet het uiterlijk wat dit schip opmerkelijk maakt, maar de opwekking van de energie door de chemische reactie tussen waterstof en zuurstof in een brandstofcel. Deze reactie levert elektrische energie op met water als enige afvalproduct. In dit nummer een beschrijving van de werking van de brandstofcel en de overige scheepsdetails. Dat er zeer zorgvuldig met zo'n systeem moet worden omgegaan, blijkt wel uit een brand aan boord van het Duitse passagiersschip FSC Alsterwasser. Zie het persbericht in de rubriek Nieuws. Het jaarverslag 2009 van Scheepsbouw Nederland laat, hoewel minder dan 2008, een opvallend goed jaar zien. In het algemeen blijven orders achter, maar men is enigszins optimistisch omdat Nederland actief is in het hoogtechnologische marktsegment. Juist daarin is er weer een stijging te zien. Een verslag elders in dit nummer. De aanleg van de tweede Maasvlakte verloopt voorspoedig. Voor de nieuwe Containerterminals, die schepen van teu of meer moeten kunnen ontvangen, worden nieuwe kadeconstructies ontworpen. Een overzicht van die ontwikkelingen vindt u in dit nummer. Verder aandacht voor het project Integraal Samenwerken, met de voortgang in deelproject 5, Procesbeheersing in de scheepsbouw. Een ander innovatieproject onder de vlag van het Maritiem Kennis Centrum is het Clean Seas Maritime Technology Network, dat zich richt op duurzaamheid in de sector. Een artikel over de stand van zaken en toekomstig beleid teft u in dit nummer. De wetenschap is in dit nummer ruim vertegenwoordigd met een artikel over de invloed van slamming op de scheepsconstructie en een artikel over Risk Based Design, zoals toegepast bij de ontwikkeling van de zogenaamde Scheldehuid. De redactie wenst u een goede vakantie; het volgende nummer van SWZ Maritime verschijnt eind augustus. Ir. K ees D irkse, h o o fd re d a c te u r

4 Fire Onboard FCS A lsterw asser On 28 April 2010, during a test run after maintenance, the world's first fuel-cell passenger ship, the FCS Alsterwasser, suffered fire after the onboard lead-acid batteries overheated. The incident happened atthe shipyard in Oorkaten, Germany. The vessel was saved and did not suffer critical damages. The cause of the fire has notyet been determined. The batteries had been replaced only a few days prior and were in process to be tested for the first time on the Elbe. The batteries are charged slowly from the fuel cell and the power is made available for cast-off and driving maneuvers. It was systematically confirmed there was no risk the fuel cells or hydrogen storage tanks would catch fire as well. The fire was comparable to a conventional cable fire. There was never danger to captain or crew. All installed and certified safety and emergency systems functioned: - The physical separation (division) of battery, fuel cell and hydrogen tanks prevented the spread of a possible fire. - There was no hydrogen leaked (that is, the physical separation worked. However, in the case of direct fire contact or overheating the hydrogen tanks, the generated heat would lead to a controlled automatic discharge of hydrogen outside the vessel). -T h e immediate automatic shutdown of the fuel cell at an incident. -T h e C02 fire fighting system in the battery room was activated forfire suppression. However, the hatch was left open which reduced the suppression's effectiveness. The fire department and safety certifier Germanischer Lloyd confirmed there was never a risk of explosion. The vessel was built in SSB shipyard Germany in 2008, financed by UE. The 'Alsterwasser' has a length of meters, a width of 5.2 meters and one hundred passengers capacity. S ource: M a ritim e B ulle tin Sound Dam ping Sandw ich S teel The Swedish company Antiphon AB has introduced a new productfor structure borne sound damping; antiphon MPM (metaipolymer-metal) foiled, a sheet metal laminate with a thin foil on one side. The core material is two zinc coated sheet steel laminated with an acoustic inner layer to obtain structure borne sound damping. MPM foiled is used when the demands for appearance as well as function are high. Aluminium can also be used as core material. The foiled steel has the same qualities as traditional MPM and is used to reduce vibrations and structure borne sound without increasing the construction s weight. The durable surface complies with high demands concerning quality and flammability, which makes it interesting for marine applications and interior design such as cabin- and corridor panels. The thinnest sheet is 1.04 mm where it consists of two sheets of 0.5 mm laminated with a 0.04 mm acoustic inner layer. For aluminium thickness varies from 1.44 to 6.1 mm. MPM foiled is delivered in format sizes of maximum dimension 1250 x 3000 mm. It can be used with methods normally used within the industry to cut, press and punch. For bending special instructions might be needed. Welding and laser cutting is not advisable. Jointing methods used are mechanical or bonded joints, or combinations hereof. MPM foiled can be recycled as standard sheet steel, Expo over prinses M argriet als boegbeeld koopvaardif Prinses Margriet opent 2 juli de tentoonstelling Prinses Margriet, boegbeeld van de koopvaardij' in het Maritiem Museum Rotterdam. Margriet was, als petekind van de Nederlandse koopvaardij, vanaf haar geboorte een symbool van hoop voor zeelieden en nabestaanden van hen die bleven. In een speciale film vertelt zij over die rol. Daarnaast zijn uit haarprivébezit een serie scheepsmodellen en haar doopjurk te zien. In 1942 koos koningin Wilhelmina de margriet als teken van verbondenheid met de oorlogsgetroffenen en geloof in herstel van de vrijheid. De Nederlandse koopvaardij leed in de Tweede Wereldoorlog enorme verliezen. Bij de doop van prinses Margriet traden op verzoek van haar ouders vertegenwoordigers van de Nederlandse koopvaardij op als peten. De tentoonstelling is te bezichtigen van 3 juli tot en met 9 januari 2011.

5 Kabinet investeert en bespaart De ministerraad heeft op voorstel van minister Eurlings vanverkeeren WaterstaatlOO miljoen euro uit het Fonds Economische Structuurversterking vrijgemaakt voor de aanpakvan knelpunten in het verkeerssysteem op de hoofdvaarwegen. Het geld wordt besteed aan verbetering van de actuele verkeersinformatie, betere benutting van de capaciteit van sluizen en snellere afhandeling van incidenten. Dit is nodig om de verwachte groei van de binnenvaart aan te kunnen. Zonder structurele verbeteringen kunnen wachttijden in havens en op vaarwegen oplopen en verplaatst het goederenvervoer zich van het water naarde weg. Daarnaast eist Havenbedrijf Rotterdam bij de uitgifte van concessies aan containerterminaloperators op MV2 dat 45 procent van de lading via de binnenvaart wordt afgevoerd. De raad stemde er ook mee in kapiteins van zware sleepboten een nieuwe opleiding aan te bieden, waarmee de sector7,3 miljoen euro bespaart. Kapiteins van sleepboten met een vermogen van meer van 3000 kw waren tot nu toe verplicht een opleiding te volgen en ervaring op te doen op de grote zeevaart. Dit terwijl de sleepboten slechts op beperkte afstanden vanuit de kust en op vaste routes varen. Nu is door de havensleepsector en de onderwijsbranche een nieuwe opleiding samengesteld waar kapiteins een nieuw vaarbewijs kunnen halen dat hen toestaat met onbeperkt vermogen nabij de kust te varen. De zeevaartopleiding vervalt hiermee en zo wordt per boot euro bespaard. Dit levert een totale besparing op van 7,3 mln euro. Daarnaast worden tijd en loonkosten bespaard. Naar verwachting gaat de nieuwe regelgeving per oktober in. Im tech: technologiepartner PlanetSolar Imtech neemt deel aan PlanetSolar, het grootste door zonne-energie aangedreven schip ter wereld. In 2011 vertrekt PlanetSolar als eerste schip op alleen zonne-energie voor een wereldreis van circa km om zonneenergie en varen op alternatieve brandstof te promoten. De reis duurt naar verwachting 140 dagen met een gemiddelde snelheid van 8 knopen (15 km p/h). De route loopt via de Atlantische Oceaan, het Panamakanaal, de Grote en Indische oceaan en het Suezkanaal naarde Middellandse Zee. Er worden 'energiebewustwordingstops' gemaakt in onder meer New York, Darwin, Flong Kong en Marseille. PlanetSolar is een hightech, 85 ton wegende catamaran met een lengte van 31 meter en een breedte van 15 meter, bedekt met 537m2 zonnepanelen. Het schip wordt voortgestuwd doortw ee 10 kw sterke elektromotoren. Aan boord bevindt zich werelds grootste lithiumion accu, met een energieopslagcapaciteit van 1,3 MW/h en een gewicht van 11 ton. Het schip kan 1000 km zonder zon varen, heeft een topsnelheid van 14 knopen (25 km p/h) en biedt onderdak aan veertig personen. De milieuvervuiling is nihil en het schip vaart geheel geluidsvrij. De Knierim-scheepswerf in Kiel, Duitsland, en HDW verzorgden de bouw. PlanetSolar is een initiatief van de Zwitser Raphaël Domjan, president en kapitein van het schip. Irntech is verantwoordelijk voor het projectmanagement, engineering, implementatie en inbedrijfsteiiing van het hightech energiedistributiesysteem, de technologie die zorgt voor het opladen van de lithium-ion accu, het alarm- en monitoringsysteem en de bekabeling. HC mierwede neemt M M P over IHC Merwede heeft MMP (Marine and M in e ra I Projects), gevestigd te Kaapstad, Zuid Afrika, overgenomen. MMP gaat verder als 'IHC Marine and Mineral Projects' (IHC MMP). MMP werd opgericht in 1993 als een adviesbureau om de groeiende diepzeediamantwinningsindustrie voor de westkust van Zuid-Afrika te bedienen. Uniek aan MMP is het vermogen custom-built onderwatersystemen en -apparatuur voor de mijnbouwte ontwerpen, produceren en op te leveren. De diepzee-mijnbouwindustrie geniet een groeiende belangstelling. Het aantal aan- M M P era w ie r klaar om te worden gelanceerd va naf een schip ten behoeve van diamantwinning vragen voor diepzee-bagger- en mijnbouwoplossingen is sterk toegenomen. Diverse studies naar systemen om zeldzame, kostbare mineralen, zoals diamanten, goud, gas en hydraten, op de oceaanbodem te zoeken, vinden en exploiteren, zijn in volle gang. 70 procent van het aardoppervlak bestaat uit water. Het is dus logisch te veronderstellen dat de toekomst onder water ligt. Daarom heeft IHC Merwede al haar activiteiten in deze sector geclusterd in een nieuwe business unit, IHC Deep Sea Dredging & Mining. Deze business unit concentreert zich op ontgraaftechnieken in diep water (tot 3000 meter) en het verticaal transport van de zeebodem naar de oppervlakte.

6 Maritieme markt Door Menso de Jong Rots in de branding Enkele EU-landen zien Europa als een economische rots in de branding. Alleen verregaande maatregelen waren nodig w egens een beetje as in de lucht, maar pensioenfondsen en kleine spaarders kunnen veilig beleggen in Griekenland. Het land is immers alleen het slachtoffer van verfoeide 'speculanten'. Met honderden miljarden euro's zou dat probleemtje nu zijn opgelost. Ondertussen blijven Nederlandse bedrijven doorgaan met productinnovatie om zo beter uitgerust de concurrentiestrijd voort te zetten ondanks treuzelende politici. Havens dicht bij storm De ijle aswolk over Europa noodzaakte de EU vele luchthavens uit voorzorg te sluiten. Luchtvaartbedrijven mochten zelf niet beslissen of vliegen veilig was; ambtenaren weten liet beter. Helaas, ambtenaren kunnen hun vingers branden aan zo'n heikele beslissing. Geen nood, zij vragen advies aan vulkaandeskundigen, al weten die niets van vliegrisico's. Dus boze gezichten wegens hun mogelijk risicomijdend gedrag; proefvluchten hadden immers aangetoond dat een aantal gebieden onnodig op slot was. De Europese Commissie streeft ook naar meer macht de scheepvaart verregaand te regelen. IMO is de steen des aanstoots, zodat deze organisatie overstelpt wordt met ultimatums: "Regel het zoals wij het willen, anders komen we met onze eigen regels." Er kan dus een dag komen dat een EU-ambtenaar besluit alle Noordzeehavens te sluiten wegens zware NW-storm volgens het klimaatmodel op zijn computer. Rederijen vinden het onzin; je kunt veilig van Rotterdam naar het Kanaal varen omdat de depressie afbuigt naar het Kattegat. Voor gezagvoerders is het wel een rustig gevoel; zij hebben niets te beslissen met het risico het gevang in te gaan als achteraf blijkt dat zij een inschattingsfout hebben gemaakt. Het voorzorgsprincipe wordt toch steeds heiliger. Zo vindt Veerman dat de Deltacommissie moet garanderen - zinloos want straffeloos als het mislukt - dat we nooit natte voeten krijgen, al is er veel te besparen indien ons alleen nieuwe laarzen worden beloofd bij een onverhoopte dijkdoorbraak. EU economisch een veilige rots? Vele EU-politici vonden dat banken en pensioenfondsen moeten meebetalen, zonder overheidsgarantie, aan de Griekse steun. Zij roepen luidkeels dat de crisis te wijten is aan gewetenloze speculanten, maar dat de EU-rots absoluut niet bedreigd wordt. Kleine spaarders en pensioenfondsen zouden dus veilig hoogrentende Griekse staatsobligaties kunnen kopen. Je vraagt je wel afwaarom overheden zo'n 'risicoloze'belegging dan niet garanderen. Of tikt er soms toch allang een tijdbom onder de rots? Dat laatste meenden de financiële markten waar 'speculanten' zagen dat geen noodmaatregelen waren getroffen ter voorkoming of genezing van debacles in Portugal of Spanje, mogelijk ook Ierland. In de vroege ochtend van 10 mei kwam het verlossende woord. De EU stelt 500 miljard euro aan garanties en leningen beschikbaar, het IMF komt met 220 miljard euro over de brug. Nu is het wachten op de volgende crisis, bijvoorbeeld over het oprichten van een Europees Monetair Fonds, onverwachte extra problemen, of het niet kunnen of willen voldoen aan de opgelegde besparingen door de huidige crisislanden. Daarover is toch niets geregeld. Ondertussen gaat de scheepvaart redelijk stormvrij rond de afbrokkelende Europese rots. De droge bulkvaart had een goede aprilmaand, met name voor Capesizes die, na een eerdere dip, toch onder de indexstand van eind december bleven. De handy's konden hun sprong omhoog eerder in 2010 niet volledig vasthouden, maar eindigden april wel 17% hoger dan eind Supra- en Panamaxes bleven rustig omhoog gaan en eindigden april respectievelijk bijna 10 en 20% boven ultimo Tankers begonnen 2010 met eeri slechte markt, maar desondanks liepen tot eind april de vrachten op met circa 15% voor schone en 22% voor vuile tankers. Ook gas- en chemicaliëntankers profiteerden van toenemend vervoer. Grote koelreders kwamen tot een pool om de koelvloot op een geordende wijze in te krimpen. Wat betreft de offshore was er een aantrekkende Noordzeemarkt voor

7 Menso de Jong was jarenlang agent in het Verre Oosten voor diverse scheepvaartmaatschappijen. Hij is nu freelance journalist en vaste medewerker van SWZ Maritime ondersteuningsschepen, maar nauwelijks voor booreilanden. In de containervaart zette het herstel door. In januari begon ook de chartermarkt voorzichtig aan een opmars; de huurprijs voor een 1700-teu-schip steeg in april met 10%. Al deze activiteit doet ook de verkoopprijzen aantrekken, waarnaast de belangstelling voor nieuwe bestellingen groeit, behalve voor containerschepen die nog een lange weg te gaan hebben voor volledig marktherstel. Het lijkt er dus op dat de rest van de wereld zich weinig aantrekt van de Europese malaise. Daar ziet men gunstige perspectieven voor de vaart binnen en op Azië en naar/van de VS, het Midden-Oosten, Zuid-Amerika, Afrika en Australië. Op enkele trajecten benadert het containervervoer alweer het 2008-niveau. Europa komt pas aan de beurt als het stormseizoen daar voorbij is. Ondertussen luistert men evenmin naar Europa. Als de EU zwaardere eisen wil stellen aan de sloop van haar schepen en C02-emissies voor haar industrie wil terugbrengen met 30%, gaan ze hun gang maar, zolang de overige landen vrij blijven niet mee te doen om hun rotsen economisch te kunnen versterken. Zelfs Kevin Rudd, de 'groene' premier van Australië, heeft eieren voor zijn geld gekozen door een gepland 'cap and trade -systeem voor broeikasgassen tot eind 2012 in de ijskast te plaatsen ten gunste van extra geld voor de gezondheidszorg wat kiezers nu meer kan aanspreken. Het is uiteraard een andere zaak wanneer de EU haar regels wil opleggen aan de rest van de wereld, zoals het geval is bij de verlangde erkenning door klassebureaus van eikaars certificaten voor de scheepsuitrusting. Innoveren voor betere tijden Vele bedrijven werpen zich, ondanks de marktomstandigheden, op productinnovatie om straks sterker te staan in de concurrentiestrijd. IHC Merwede is een voorbeeld, niet alleen in de baggerbouw, recentelijk ook met vernieuwde hydrohammers. Daarnaast is knowhow in de onderwatermijnbouw gekocht met de overname van HMM in Kaapstad. Ook een installatiebedrijf als Imtech loopt regelmatig voorop, zoals met leveringen aan een relatief groot schip, bestemd voor een wereldrondvaart op zonnecellen met passagiers. De TU-Delftwon vele prijzen metzonneenergie, maar als het om een grote investering gaat, lijken onze bankiers prioriteit te geven aan het bedenken van nieuwe bonussen. MARIN verkreeg een goede naam met een ballastloos scheepsontwerp met luchtsmering, maar buitenlanders met diepere beurzen lijken nu het voortouw over te nemen. Hier liever behapbare productverbetering dan riskante technische doorbraken. C lc*öl trar-ipcirtahijn sake* vimwij.nto njm* of rtiü W jivbsi and un&iegmm ntiifir.dr 'nfinh 0 «Iti* p lg rtfil O n * ü l th s fe e in g r!:. i i fe sn M ji'b - l-ktf! the*«c r o w hövw o lupiöc s DTDc-ard dlmote regardless of c d d ii becom fli-cwfiidf. Cus-tcm-buih to-41e hiijl t-i q y o lily iio id o -ds. b a c \ «f up by glob al iflfvii:* Crtd Hippssfl, & KijprrHS'i'i ng, jok.rl.-jfi.-i ófviuiv rfial rf*«hoci!»s cm wh-unci-er Qfri va um v a r <ii 'squirud. H C IN E.N E. H O P M A N C M C IM E C n irv D f)v

8 Door G.J. de Boer Kielleggingen Twee DFF's 4512 Bij Damen Shipyards in Singapore zijn twee DFF s 4512 in aanbouw voor Ca bo Verde Fast Ferry SarL in Praia (Kaapverdische Eilanden). De kiel voor de eerste, de Kriola (bouwnummer ), werd gelegd op 24 november 2009 door Nelson Gregor, voor de tweede, de Liberdadi (bouwnummer ) door Andy de Andrade, president van Cabo Verde Fast Ferry. Beide veerboten gaan na oplevering in oktober 2010 en januari 2011 passagiers- en ro/ro-diensten tussen de eilanden van Cabo Verde uitvoeren. De DFF 4512 heeft als afmetingen: lengte o.a. 45,00 meter, een breedte van 12,30 m eter en een diepgang van 1,60 meter. De voortstuwing wordt geleverd door twee Caterpillar-hoofdmotoren, type 3512B, voor een snelheid van 19 knopen. Aan boord is accommodatie voor 158 passagiers en een capaciteit voor zestien auto s en drie trucks. Tewaterlating M Al 1105 Op 7 mei is bij Damen Shipyards Galati de MAI 1105, een Offshore Patrol Vessel 6610, voor de Roemeense douane te water gelaten. De doop werd verricht door mevrouw Andrea Niculiu en werd bijgewoond door Vasile Blaga, minister van Binnenlandse Zaken. De OPV 6610, een nieuw ontwerp van Damen, wordt gebouwd met financiële steun op basis van het Schengenakkoord. De oplevering is verwacht in september Ü M o l. Opleveringen Flinter America Op 6 mei leverde Scheepswerf Ferus Smit in Westerbroek de Flinter America (bouwnummer 397, imo ) op aan Flinter in Barendrecht. Na de Pioneer (aanvankelijk Flinter Arctica) is dit schip hettweede van een serie van vijf multipurpose 1A-ijsklasse-schepen van het type FS Het zijn de grootste schepen die tot dusver op deze locatie worden gebouwd. De Flinter America werd op 10 april dwarsscheeps te water gelaten. Op 3 mei is het schip uit Westerbroek weggesleept en vanuit Delfzijl is op 4 en 5 mei proefgevaren op de Eems. De belangrijkste gegevens zijn: tonnages: 6621 bt, 3448 nt en dwt. De afmetingen zijn: L o.a. (I.l.) x B x H (dg) = 132,50 (126,90) x 16,00 x 10,77 (7,80) meter, ruiminhoud m3 ( cft), containercapaciteit 360 teu waarvan 180 op dek. De voortstuwingsinstallatie bestaat uit een MaKhoofdmotor, type 8M32, van 5435 rpk/4000 kw voor een snelheid van 14,2 knopen. Onder De Flinter America vertrekt voor de proefvaart op 5 mei (foto B.H.F. Spruit) kapitein Victor Kilchevskiy vertrok de Flinter worden afgebouwd. Op 18 mei was de bouw America op 9 mei voor de eerste reis naar zover gevorderd dat de Jetstream via Esbjerg om windmolens te laden voor Amsterdam naar IJmuiden kon worden Zeebrugge. De serie wordt voortgezet met de gesleept voor de proefvaart op de Noordzee. Flinter Arctic (bouwnummer 398, imo ), De technische gegevens van de Bijlsma Flinter Africa (bouwnummer 399, imo ) Trader 4500 zijn: tonnages: 2999 bt, 1643 nt, en Flinter Asia (bouwnummer 400, imo 4539 dwt; afmetingen: L o.a. (I.l.) x B x H = ), die in januari, mei en september 90,00 (84,98) X 14,40 X 7,35 meter. De 2011 worden opgeleverd. voortstuwing wordt geleverd door een Jetstream Veka Bijlsma Scheepwerf in Lemmer leverde de Jetstream (bouwnummer 757, imo ) op aan Scheepvaartonderneming Jetstream (G.L. Kornet, Culemborg) in Rotterdam. Het casco van deze Bijlsma Trader 4500 werd op 3 december 2007 bij Dongfeng Shipyard in Hangzhou te water gelaten en in mei 2009 als deklast op de BBC Leer naar Rotterdam verscheept. Na aankomst op 23 juni is het De Jetstream kwam op 18 m ei in IJm uiden aan casco gelost en naar Lemmer gesleept om te (foto M. Costerj

9 Gerrit de Boer is redacteur van SWZ Maritime en bekend schrijver van maritieme boeken Wartsila-hoofdmotor, type 6L26, van 1940 rpk of 1425 kw voor een snelheid van 14 knopen. Typhoon Hogau Scheepsbouw (v/h Groningen Shipyard) in Waterhuizen heeft de 2700 m3-lpg-tanker Typhoon (bouwnummer 110, imo ) opgeleverd aan Chemgas Shipping in Rotterdam. Het schip werd op 30 september 2009 langsscheeps te water gelaten. Op 18 mei is de Typhoon van Waterhuizen naar Delfzijl gesleept voor het houden van de proefvaart die twee dagen later werd gehouden op de Eems. De belangrijkste gegevens van de LPG-tanker zijn: tonnages: 2368 bt, 2250 dwt, afmetingen: L o.a. x B x H (dg) = 99,90 x 14,00 x 6,20 (3,30) meter. De voortstuwingsinstallatie bestaat uit twee Mitsubishi-hoofdmotoren, type S6U MPTK, totaal vermogen van 2014 kw op twee schroeven voor een snelheid van 11 knopen. De identieke Twister (bouwnummer 112, imo ) werd op 4 maart te water gelaten en wordt in september 2010 opgeleverd. Beide tankers hebben in beladen toestand een kruiplijn van 12,30 meter. Gateway Koninklijke Boskalis Westminster in Papendrecht bracht in april de m3 sleephopperzuiger Gateway (bouwnummer 718, imo ) in de vaart. De Gateway is de eerste van twee hoppers die in november 2007 bij IHC Merwede zijn besteld en die vrijwel gelijktijdig op twee verschillende werven werden gebouwd. Op 4 februari 2009 is in Hardinxveld-Giessendam de kiel gelegd voor de Gateway. De tewaterlating vond plaats op 25 september. De tweede hopperzuiger, de Willem van Oranje (bouwnummer 1254, imo ), is op 10 februari 2010 bij IHC Dredgers in Kinderdijkte water gelaten. De twee sleephopperzuigers zijn door IHC Merwede Offshore & Marine ontwikkeld in nauwe samenwerking met opdrachtgever Boskalis Westminster. Zij hebben een relatief licht scheepsgewicht met een bijbehorend groot laadvermogen en zijn ontworpen voor De Typhoon op 18 m ei na de proefvaart op de Eems (foto F.J. Olinga) onbeperkte vaart. De Gateway en Willem van hopperzuigers zijn uitgerust met een zuigbuis Oranje kunnen baggeren tot 15 mijl uit de kust met een diameter van 1200 mm en een onderof binnen een afstand van 20 mijl uit de haven. waterpomp waarmee een baggerdiepte van Bij baggeren verder dan 15 mijl uit de kust 62 meter kan worden bereikt. geldt de beperking dat de gemiddelde golfhoogte niet meer mag zijn dan drie meter. De bt en dwt; afmetingen: L o.a. (I.l.) De belangrijkste technische gegevens zijn: De G ateway is de eerste van tw ee m3-hopperzuigers die IHC M erw ede voor Koninklijke Boskalis W estm inster bouw t (Flying Focusj

10 x B x H (dg) = 137,00 (125,00) x 28,00 x 13,50 (8,00) meter, hoppercapaciteit van m3; totaal geïnstalleerd vermogen kw. Voortstuwing 2x 6000 kw, vaarsnelheid 15,4 knopen, twee boegschroeven 2x 700 kw. Aan boord is accommodatie voor 24 personen. Shoalway Koninklijke Boskalis Westminster moderniseerde de baggervloot verder met de 4500 m3-hopperzuiger Shoalway (bouwnummer 221, imo ). De bouw was opgedragen aan Intervak in Harlingen die het casco uitbesteedde aan een niet met naam genoemde Poolse werf. De afwerking vond plaats in Sliedrecht bij de w erf van L.J. Boer. De tonnages van de hopperzuiger zijn: 4082 bt, 1229 nt en 5490 dwt. De afmetingen zijn: I o.a. (I.l.)x B x H (dg) = 90,00 (85,00) x 19,00 x 7,25 (6,82) meter. De hopper Shoalway tijdens de proefvaart op 23 a p ril (Flying Focus) Ginger Eind april 2010 is de sleepboot Ginger (bouwnummer 181, imo ) door Sleepdienst B. Iskes & Zoon in IJmuiden officieel overgedragen. Het casco, dat werd gebouwd bij Azim Tersanesi in Karadeniz Ereglim, werd begin april 2009 door de mslb Captain Michalis weggesleept, waarna het op 5 mei in Rotterdam aankwam. Twee dagen daarna is het verhaald naar Zwijndrecht om op een ponton te worden afgebouwd bij Gebr. Kooiman. Op 22 januari 2010 werd de ponton naar de Waalhaven in Rotterdam gesleept waar de Ginger door de drijvende bokken GPS Atlas en de Matador 2 te water is gezet. Voor voltooiing werd de Ginger vervolgens teruggesleept naar Zwijndrecht. De proefvaart werd gemaakt op 9 en 10 maart in Europoort en op 1 april maakte de sleper een tweede proefvaart en werden de trekproeven gehouden. Op 24 april kwam de Ginger in de thuishaven IJniuiden aan. De Ginger is evenals de op 3 december 2009 in dienst gestelde Brent (bouwnummer 180, imo ) van het type 3200 W dat ontworpen is door het Canadese bureau Robert Allan Ltd. De RA 3200 W meet 497 bt en heeft als afmetingen: L o.a. (I.I.) x B X H (dg) = 33,10 (32,00) x 13,60x 5,36(5,83) meter. De sleepboot wordt voortgestuwd door twee ABC-hoofdmotoren, type 12VDZC, met een vermogen van 5300 kw/7413 rpk bij 1000 tpm op twee roerpropellers voor een trekkracht van 80 ton en een snelheid van 13,5 knopen. De Brent en Ginger van Iskes zijn genoemd naar de kinderen van directeur-eigenaar Jim Iskes. De motorsleepboot Ginger op 24 april op de Noordzee (foto J. Plugj Sosrcem De Vietnamese scheepswerf Song Thu Co. in Da Nang heeft in april de Sosrcem (bouwnummer , imo ) opgeleverd aan de Central Oilspill Response Centre in Danang. Het speciale vaartuig van het type MPV 5212 voor de bestrijding van olievervuiling is een ontwerp van Damen Technical Cooperation (DTC) en onder licentie en supervisie van Damen gebouwd in Danang. Het vaartuig is uitgerust met dezelfde veegarmen die al jaren metveel succes worden toegepast op de Nederlandse Area (2388 bt, in september 1998 opgeleverd door Damen Shipyards in Gorinchem als

FRAME [UPRIGHT MODEL] / [DEPTH] / [HEIGHT] / [FINISH] TYPE OF BASEPLATE P Base plate BP80 / E alternatives: ZINC finish in all cases

FRAME [UPRIGHT MODEL] / [DEPTH] / [HEIGHT] / [FINISH] TYPE OF BASEPLATE P Base plate BP80 / E alternatives: ZINC finish in all cases FRAME XS UPRIGHT BASE PLATE UPRIGHT HORIZONTAL PROFILE DIAGONAL PROFILE DESCRIPTION A vertical structure consisting of 2 uprights, joined by a system of bracing profiles, and base plates intended to support

Nadere informatie

I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler

I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler MATEN & INFORMATIE I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler Deze unieke modulerende zender, als enige ter wereld, verlaagt het energieverbruik aanzienlijk. Het werkt in combinatie met de energy

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

Meetkunde en Lineaire Algebra

Meetkunde en Lineaire Algebra Hoofdstuk 1 Meetkunde en Lineaire Algebra Vraag 1.1 De samenstelling van rotaties in het vlak is commutatief. Vraag 1.2 De samenstelling van de orthogonale spiegelingen t.o.v. twee gegeven vlakken in de

Nadere informatie

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management Policy Aspects of Storm Surge Warning Systems Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Contents Water in the Netherlands What kind of information and models do we need? Flood System

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

412151 140426 412151 140426 C TEBODIN 2007 Scenario Input Description [Maximum Values if weather occurs multiple times] Discharge Results Toxic Results Flammable Results General Radiation results Explosion

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

Handleiding rekentool loodsgeld Instructions tariff calculator pilotage tariffs. Dutch pilots January 2016

Handleiding rekentool loodsgeld Instructions tariff calculator pilotage tariffs. Dutch pilots January 2016 Handleiding rekentool loodsgeld Instructions tariff calculator pilotage tariffs Dutch pilots January 2016 INLEIDING Deze brochure bevat een beknopte handleiding voor de rekentool waarmee u de loodsgeldtarieven

Nadere informatie

4 cos. Intermediate exam: Mechanics for MWT: 8TB00. February 25, 2014, 13:45-14:30. Code 8TB00, MWT bachelor. Biomedical Engineering

4 cos. Intermediate exam: Mechanics for MWT: 8TB00. February 25, 2014, 13:45-14:30. Code 8TB00, MWT bachelor. Biomedical Engineering Intermediate exam: Mechanics for MWT: 8TB00 February 5, 04, 3:45-4:30 Code 8TB00, MWT bachelor Biomedical Engineering Eindhoven University of Technology This is a closed book exam. The use of a laptop

Nadere informatie

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Kees den Blanken Cogen Nederland Driebergen, Dinsdag 3 juni 2014 Kees.denblanken@cogen.nl Renewables genereren alle stroom (in Nederland in

Nadere informatie

Report for D-Sheet Piling 9.2

Report for D-Sheet Piling 9.2 Report for D-Sheet Piling 9.2 Design of Sheet Pilings Developed by Deltares Company: RPS advies en ingenieurs bv Date of report: 10/2/2013 Time of report: 4:03:39 PM Date of calculation: 10/2/2013 Time

Nadere informatie

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Froombosch Frans N. Stokman frans.stokman@grunnegerpower.nl 28 mei 2013 Hoe realiseren wij duurzaamheid? Decentrale duurzame

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 6 januari 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

AE1103 Statics. 25 January h h. Answer sheets. Last name and initials:

AE1103 Statics. 25 January h h. Answer sheets. Last name and initials: Space above not to be filled in by the student AE1103 Statics 09.00h - 12.00h Answer sheets Last name and initials: Student no.: Only hand in the answer sheets! Other sheets will not be accepted Write

Nadere informatie

Peter Alkema beleidsadviseur Divisie Havenmeester

Peter Alkema beleidsadviseur Divisie Havenmeester Peter Alkema beleidsadviseur Divisie Havenmeester Missie Veiligheid Vlotheid Milieu OESO rapport (13/5) R dam en A dam: de havens dienen het milieu en leefklimaat te verbeteren 2 SECA Noordzee en Baltic

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Press release Statistics Netherlands

Press release Statistics Netherlands Press release PR00-277 8-12-2000 9:30 AM Inflation rate in November levelling out Consumer prices in November were up 3.0% on November last year. The inflation rate is therefore 0.1% lower than last month,

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 1. 7. ---- 3. ---- 4. ---------- 6. 5. 2. ---- 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5.

Nadere informatie

Het is geen open boek tentamen. Wel mag gebruik gemaakt worden van een A4- tje met eigen aantekeningen.

Het is geen open boek tentamen. Wel mag gebruik gemaakt worden van een A4- tje met eigen aantekeningen. Examen ET1205-D1 Elektronische Circuits deel 1, 5 April 2011, 9-12 uur Het is geen open boek tentamen. Wel mag gebruik gemaakt worden van een A4- tje met eigen aantekeningen. Indien, bij het multiple choice

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

ALGORITMIEK: answers exercise class 7

ALGORITMIEK: answers exercise class 7 Problem 1. See slides 2 4 of lecture 8. Problem 2. See slides 4 6 of lecture 8. ALGORITMIEK: answers exercise class 7 Problem 5. a. Als we twee negatieve (< 0) getallen bij elkaar optellen is het antwoord

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Dynamic S Steeringgear

Dynamic S Steeringgear Dynamic S Steeringgear De Dynamic S stuursystemen zijn speciaal bedoeld voor commerciële vaartuigen, waarbij stuurcomfort, levensduur en efficiëntie voorop staan. De systemen komen vanwege hun revolutionaire

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Meetkunde en Lineaire Algebra

Meetkunde en Lineaire Algebra Hoofdstuk 1 Meetkunde en Lineaire Algebra Vraag 1.1 Het trapoppervlak is een afwikkelbaar oppervlak met oneindig veel singuliere punten. Vraag 1.2 Het schroefoppervlak is een afwikkelbaar oppervlak met

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Extreem veilig Het product Alle koppeling zijn speciaal ontworpen en vervaardigd uit hoogwaardig RVS 316L en uitgevoerd met hoogwaardige pakkingen. Op alle koppelingen zorgt het gepatenteerde veiligheid

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Huiswerkopgave Inleiding Modelleren Hoofdstuk 7

Huiswerkopgave Inleiding Modelleren Hoofdstuk 7 Huiswerkopgave Inleiding Modelleren Hoofdstuk 7 In videolessen 35 en 36, worden 8 criteria behandeld waarmee kan worden vastgesteld hoe goed een model is in vergelijking tot een ander model voor de zelfde

Nadere informatie

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Executive and social cognitive functioning of mentally

Nadere informatie

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0.

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0. Onderwerpen: Scherpstelling - Focusering Sluitersnelheid en framerate Sluitersnelheid en belichting Driedimensionale Arthrokinematische Mobilisatie Cursus Klinische Video/Foto-Analyse Avond 3: Scherpte

Nadere informatie

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL. 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 2+

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL. 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 2+ PRESTATIEVERKLARING Nr. 0055 NL 1. Unieke identificatiecode van het producttype: fischer termoz CN 8 2. Beoogd(e) gebruik(en): Product Kunststof verbindingen voor gebruik in beton en metselwerk Beoogd

Nadere informatie

Pon Power. Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design. Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon

Pon Power. Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design. Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon Pon Power Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon Agenda Pon Pon Power Service Design door Pon Power Pon Wereldwijd Canada United States

Nadere informatie

GREEN AWARD FOUNDATION

GREEN AWARD FOUNDATION Bijeenkomst milieu-indices voor zeeschepen Rotterdam, 16 september 2010 Karin Struijk, Deputy Managing Director A simple, recognised tool to address air quality issues in ports The link between environment

Nadere informatie

Cursus GES Ontwerpsysteem in het Maritiem Onderwijs

Cursus GES Ontwerpsysteem in het Maritiem Onderwijs Cursus GES Ontwerpsysteem in het Maritiem Onderwijs TNO Bouw Centre for Mechanical and Maritime Structures (CMC) Leo de Vries, M.Sc. Hans van Vugt, M.Sc. Hr. Ms. Rotterdam L.deVries@bouw.tno.nl Stichting

Nadere informatie

Waterbouwdag 2011. Sluizen in de wereld. Han Vos

Waterbouwdag 2011. Sluizen in de wereld. Han Vos Sluizen in de wereld Han Vos Recente sluisprojecten voor Waterbouwdag 2011 de zeevaart In de laatste jaren zijn en worden er plannen gemaakt voor grote zeesluizen waarvan de capaciteit aansluit bij de

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

Tentamen Thermodynamica

Tentamen Thermodynamica Tentamen Thermodynamica 4B420 4B421 10 november 2008, 14.00 17.00 uur Dit tentamen bestaat uit 4 opeenvolgend genummerde opgaven. Indien er voor de beantwoording van een bepaalde opgave een tabel nodig

Nadere informatie

Take Home Assignment. Introduction to Modeling. Week 7.

Take Home Assignment. Introduction to Modeling. Week 7. Take Home Assignment Introduction to Modeling Week 7. In chapter 7 of the lecture notes, we give 8 criteria to assess how good a model is, compared to another model for the same application. In this assignment,

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel Behandeleffecten in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel Treatment effects in Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel S. Daamen-Raes Eerste begeleider: Dr. W. Waterink Tweede begeleider:

Nadere informatie

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL. 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 1

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL. 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 1 PRESTATIEVERKLARING Nr. 0079 NL 1. Unieke identificatiecode van het producttype: fischer injectiesysteem fischer FIS EM 2. Beoogd(e) gebruik(en): Product Metalen ankers voor gebruik in beton (zware lasten)

Nadere informatie

Exercise P672 Lightweight Structures. A.P.H.W. Habraken. Report

Exercise P672 Lightweight Structures. A.P.H.W. Habraken. Report Exercise 2011-2012 7P672 Lightweight Structures A.P.H.W. Habraken Report Group 4: S.H.M. van Dijck J.C. Fritzsche J. Koeken T. Relker F.G.M. van Rooijen M. Slotboom M. Steenbeeke J.P.T. Theunissen Date:

Nadere informatie

9811 Borneodriehoek, Amsterdam Borneotriangle, Amsterdam

9811 Borneodriehoek, Amsterdam Borneotriangle, Amsterdam 9811 Borneodriehoek, Amsterdam 9811 Borneotriangle, Amsterdam photo: Dok architects ruimtelijk Spacious locatie: Indische buurt, Amsterdam Op vier plaatsen in de negentiende eeuwse Indische Buurt is vervangende

Nadere informatie

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL PRESTATIEVERKLARING Nr. 0072 NL 1. Unieke identificatiecode van het producttype: injectiesysteem fischer FIS V 2. Beoogd(e) gebruik(en): Product Lijm anker te gebruiken in beton Beoogd gebruik Voor bevestigen

Nadere informatie

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 2. ---- 1. ---- 3. ---- 7. ---------- 5. 4. 6. 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5. Power

Nadere informatie

AERTSSEN AND ALE TO TRANSPORT ANTWERP S LARGEST LOAD ON PUBLIC ROADS IN PORT S HISTORY

AERTSSEN AND ALE TO TRANSPORT ANTWERP S LARGEST LOAD ON PUBLIC ROADS IN PORT S HISTORY [Type here] Press Release 25 November 2014 AERTSSEN AND ALE TO TRANSPORT ANTWERP S LARGEST LOAD ON PUBLIC ROADS IN PORT S HISTORY ALE will be working alongside Belgium-based Aertssen to transport the Port

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 8 december 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als jeeen onderdeel

Nadere informatie

Het Effect van de Kanker Nazorg Wijzer* op Werkgerelateerde Problematiek en Kwaliteit. van Leven bij Werkende Ex-Kankerpatiënten

Het Effect van de Kanker Nazorg Wijzer* op Werkgerelateerde Problematiek en Kwaliteit. van Leven bij Werkende Ex-Kankerpatiënten Het Effect van de Kanker Nazorg Wijzer* op Werkgerelateerde Problematiek en Kwaliteit van Leven bij Werkende Ex-Kankerpatiënten The Effect of the Kanker Nazorg Wijzer* on Work-related Problems and Quality

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 7 februari 2011

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 7 februari 2011 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 7 februari 2011 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

AE1103 Statics. 3 November h h. Answer sheets. Last name and initials:

AE1103 Statics. 3 November h h. Answer sheets. Last name and initials: Space above not to be filled in by the student AE1103 Statics 09.00h - 12.00h Answer sheets Last name and initials: Student no.: Only hand in the answer sheets! Other sheets will not be accepted Write

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik. makend van GPS- en Versnellingsmeterdata

De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik. makend van GPS- en Versnellingsmeterdata De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik makend van GPS- en Versnellingsmeterdata The relationship Between the Physical Environment and Physical Activity in Children

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

HON-GT-01 ST1 & 02 Project 1156

HON-GT-01 ST1 & 02 Project 1156 HON-GT-01 ST1 & 02 Project 1156 Alternatives for the Honselersdijk Doublet Because of presence of an obstruction in HON-GT-01 ST1 at a depth of 2422m AH (-2249 m TVD, see next slide). PanTerra was asked

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

HOU-NLD3 Energy Performance Coefficient (Energie Prestatie Coëfficiënt, EPC)

HOU-NLD3 Energy Performance Coefficient (Energie Prestatie Coëfficiënt, EPC) Title of the measure: HOU-NLD3 Energy Performance Coefficient (Energie Prestatie Coëfficiënt, EPC) General description The Building Decree from 1992 already contained requirements for thermal insulation

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Bewijzen en Technieken 1 7 januari 211, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe.

Nadere informatie

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1 Quick start guide Powerbank MI 16.000 Mah Follow Fast 2016 - All rights reserved. Page 1 ENGLISH The Mi 16000 Power Bank is a very good backup option for those on the move. It can keep you going for days

Nadere informatie

Chromosomal crossover

Chromosomal crossover Chromosomal crossover As one of the last steps of genetic recombination two homologous chromosomes can exchange genetic material during meiosis in a process that is referred to as synapsis. Because of

Nadere informatie

The genesis of the game is unclear. Possibly, dominoes originates from China and the stones were brought here by Marco Polo, but this is uncertain.

The genesis of the game is unclear. Possibly, dominoes originates from China and the stones were brought here by Marco Polo, but this is uncertain. Domino tiles Dominoes is a game played with rectangular domino 'tiles'. Today the tiles are often made of plastic or wood, but in the past, they were made of real stone or ivory. They have a rectangle

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

Met uitzondering van de Griekse delegatie, die zich tegen dit besluit heeft uitgesproken.

Met uitzondering van de Griekse delegatie, die zich tegen dit besluit heeft uitgesproken. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 juni 2005 (21.06) (OR. en) 10199/05 MAR 98 NOTA I-PUNT van: het secretariaat-generaal aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers nr. vorig doc.: 8182/05 MAR

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Circulatiepompen voor de Glastuinbouw Pompgrafieken

Circulatiepompen voor de Glastuinbouw Pompgrafieken - orticulture Circulation umps erformance Curves Circulatiepompen voor de Glastuinbouw ompgrafieken. kw CL CLB z. kw / and / 9 rpm - - - - - - - - - A- - - - - - - - A- - A- - - - - -. kw - / and / [m/h

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Breakthrough LNG deployment in Inland Waterway Transport. Nationaal LNG Platform Schiedam, 15 maart 2016

Breakthrough LNG deployment in Inland Waterway Transport. Nationaal LNG Platform Schiedam, 15 maart 2016 Breakthrough LNG deployment in Inland Waterway Transport Nationaal LNG Platform Schiedam, 15 maart 2016 Inhoud Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart en LNG Breakthrough LNG deployment in Inland Waterway

Nadere informatie

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality De Relatie tussen Dagelijkse Stress en Emotioneel Eten: de Rol van Persoonlijkheid The Relationship between Daily Stress and Emotional Eating: the Role of Personality Arlette Nierich Open Universiteit

Nadere informatie

Meetkunde en Lineaire Algebra

Meetkunde en Lineaire Algebra Hoofdstuk 1 Meetkunde en Lineaire Algebra Vraag 1.1 Het trapoppervlak is een afwikkelbaar oppervlak met oneindig veel singuliere punten. vals Vraag 1.2 Het schroefoppervlak is een afwikkelbaar oppervlak

Nadere informatie

Rijk der Farao s. De Zonneboot van Choefoe The Solarboot of Khufu Modelbouw tekeningen Modelling plans

Rijk der Farao s. De Zonneboot van Choefoe The Solarboot of Khufu Modelbouw tekeningen Modelling plans Rijk der Farao s De Zonneboot van Choefoe The Solarboot of Khufu Modelbouw tekeningen Modelling plans 2017-05-25 De Zonneboot van Choefoe wordt u aangeboden door Rijk der Farao s en is gemaakt door Hans

Nadere informatie

PANEELRADIATOR - Type PR Handleiding. PANEL RADIATOR - Type PR Manual

PANEELRADIATOR - Type PR Handleiding. PANEL RADIATOR - Type PR Manual Fax. +31 (0)227-549 150 Website: www.sinusjevi.com PANEELRADIATOR - Type PR Handleiding PANEL RADIATOR - Type PR Manual Page 2 of 8 Page 3 of 8 Technische informatie Spanning: 230 of 400 Volt Vermogen:

Nadere informatie

Table 1: Aircraft data. Figure 1: Glider

Table 1: Aircraft data. Figure 1: Glider English Question 1 Flight mechanics (0 points) A glider is flying at,000 m altitude in the International Standard Atmosphere ( 0 = 1.0065 kg/m ). ata for this glider are given in Table 1. Aircraft weight

Nadere informatie

Welkom in de wereld van de containers.

Welkom in de wereld van de containers. Welkom in de wereld van de containers. Hoe verloopt het containervervoer over zee? Het containertransport kan je vergelijken met de route of het traject van een lijnbus. Zo n traject herhaalt zich steeds

Nadere informatie

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL. 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 2+

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL. 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 2+ PRESTATIEVERKLARING Nr. 0003 NL 1. Unieke identificatiecode van het producttype: fischer Inslag anker EA II 2. Beoogd(e) gebruik(en): Product Metalen ankers voor gebruik in beton (lichte lasten) Beoogd

Nadere informatie

Academisch schrijven Inleiding

Academisch schrijven Inleiding - In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren Algemene inleiding van het werkstuk In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Om deze

Nadere informatie

Business as an engine for change.

Business as an engine for change. Business as an engine for change. In the end, the success of our efforts will be measured against how we answered what we have found to be the fundamental question: how do we love all the children, of

Nadere informatie

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN M A N U A L HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN MANUAL - ACTIVE MOTOR VALVE Model E710877 E710878 E710856 E710972 E710973 www.tasseron.nl Inhoud / Content NEDERLANDS Hoofdstuk Pagina NL 1 ALGEMEEN 2 NL 1.1

Nadere informatie

BREEDVELD & WEAVER HYDRAULICS

BREEDVELD & WEAVER HYDRAULICS GENERAL SALES APPLICATION TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING BREEDVELD & WEAVER HYDRAULICS Revision and repair of hydraulics Already 50 years of experience in repairing hydraulic components. We are especially

Nadere informatie

Uitgifte nieuwe circulatie- en herdenkingsmunten

Uitgifte nieuwe circulatie- en herdenkingsmunten (Scroll down for the English version) Persbericht 2014-005 Uitgifte nieuwe circulatie- en herdenkingsmunten Willemstad - Ter gelegenheid van de eerste Koningsdag op 27 april 2014, wordt op vrijdag 25 april

Nadere informatie

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie

SHP-TS TwinArc SA SHP-TS 400W TWINARC E40 SL PRODUCT OVERVIEW

SHP-TS TwinArc SA SHP-TS 400W TWINARC E40 SL PRODUCT OVERVIEW Range Features Range of high pressure sodium lamps with double arc tube construction Dual arc tube design guarantees immediate re-strike after a power interruption Doubled lamp life and reduced occurrence

Nadere informatie

Function checklist for the ML-350 or XL-350 with a print set. Missing loop.

Function checklist for the ML-350 or XL-350 with a print set. Missing loop. Function checklist for the ML-350 or XL-350 with a 260217 print set. Below mentioned check-point should resolve function problems of the lift systems. Missing loop. When a lift is connected to an external

Nadere informatie

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK)

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) (for Dutch go to page 4) How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) The Illumina HD offers dictionary support for StarDict dictionaries.this is a (free) open source dictionary

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie