DB Market Insights. Juni De financiële markten: Onrustige markten vragen om voorzichtigheid 02

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DB Market Insights. Juni 2015. De financiële markten: Onrustige markten vragen om voorzichtigheid 02"

Transcriptie

1 Juni 2015 De financiële markten: Onrustige markten vragen om voorzichtigheid 02 De financiële markten: Economische vooruitzichten 03 Aandelen 04 Obligaties 05 Grondstoffen 07 Munten 07 Focus: Koersstijging van de Amerikaanse dollar, wie wint en wie verliest? 08 Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel Marnixlaan Brussel

2 02 DE FINANCIËLE MARKTEN Onrustige markten vragen om voorzichtigheid De financiële markten vielen de voorbije weken ten prooi aan volatiliteit. Veel aandacht bleef uitgaan naar het dossier Griekenland, waarin het wachten is op een betekenisvolle doorbraak. In een context van sombere wereldwijde groei konden alleen de centrale banken enige steun bieden aan de markten. De ECB kondigde haar voornemen aan om nog voor de zomer een versnelling hoger te schakelen in haar obligatieaankopen. Zo wilt ze de tijdens deze periode verminderde liquiditeit op de markten counteren, terwijl de Chinese centrale bank besliste tot een verdere renteverlaging. De belangrijkste beursindices moeten terugblikken op een matige maand. Groeilanden deden het aanzienlijk minder goed dan de geïndustrialiseerde markten. De lange rente steeg fors in de eurozone, een evolutie waar staatsleningen van de kernlanden van de eurozone en nog veel minder die van de periferie ongeschonden uitkwamen. Aandelen blijven onze favoriete activaklasse op middellange termijn en ze vertonen meer potentieel dan obligaties. Dit gezegd zijnde nemen wij op korte termijn een defensieve houding aan. De aandelenmarkten boekten de voorbije maanden snel en fors vooruitgang, wat leidde tot een gevoelige stijging van de beurswaarderingen die hoge verwachtingen weerspiegelen in termen van winstgroei. De grote centrale banken blijven weliswaar zeer actief, maar een aantal factoren van onzekerheid zouden voor de nodige turbulentie kunnen zorgen. Griekenland is er daar een van. De bezorgdheid neemt toe bij het naderen van belangrijke vervaldagen en het scenario van een Grexit wordt niet langer uitgesloten. De grote centrale banken blijven weliswaar zeer actief, maar een aantal factoren van onzekerheid zouden voor de nodige turbulentie kunnen zorgen. De wereldwijde groei bereikte overigens nog lang niet het toerental dat bij het begin van het jaar werd vooropgesteld. Tot slot is het nog slechts een kwestie van weken vooraleer de Federal Reserve haar richtinggevende rente zal optrekken om het inflatierisico te voorkomen, wat de nervositeit verder in de hand zal werken. De vooruitzichten op korte termijn lijken dus minder gunstig voor de meeste beursregio s. - De Verenigde Staten zijn als markt, in vergelijking met het gemiddelde, een meer defensieve markt, maar de waarderingen zijn er hoog, rekening houdend met de voor dit jaar waarschijnlijk uitblijvende groei. - De eurozone heeft de positieve impact van de actie van de ECB en van de zwakkere euro grotendeels verrekend en het is nu aan de bedrijven om de verwachtingen inzake winstgroei in te lossen. - A zië tot slot blijft een structureel interessante investeringsregio (hervormingen, versoepeling van het monetair beleid) en verbergt net als Japan een aantal opportuniteiten. Na de recente hausse zien wij op korte termijn echter minder potentieel. Op de Europese obligatiemarkten zijn nauwelijks opportuniteiten te bespeuren. Obligaties bieden er weinig of geen rendement en de recente evolutie toont bovendien aan dat ze zelfs risico s inhouden voor hun houders: aangezien de rente omgekeerd evenredig evolueert met de koersen, zal een stijging van de obligatierente logischerwijze leiden tot een daling van de koersen van obligaties. In deze omstandigheden is het dan ook moeilijk om zich positief op te stellen. Wij blijven van mening dat bedrijfsobligaties in US dollar en in minder mate van de groeilanden de meest aantrekkelijke optie zijn. De rendementen zijn een stuk hoger en compenseren volgens ons voldoende het opgelopen risico voor wie de voorkeur geeft aan deze alternatieven.

3 03 DE FINANCIËLE MARKTEN De belangrijkste tendensen van de centrale banken In de Verenigde Staten blijft de arbeidsmarkt zich herstellen en de werkloosheid nadert ondertussen het niveau van de volledige tewerkstelling. Er zijn overigens bepaalde indicatoren die wijzen op een stijging van de kerninflatie en van de lonen. Behoudens een onverwachte inzinking van de economie, kan de Fed een eerste renteverhoging niet blijven uitstellen wil ze haar geloofwaardigheid behouden. Het meest waarschijnlijk is dat ze in september tot de actie zal overgaan. De ECB van haar kant is aangemoedigd door een aantal positieve evoluties in de eurozone, maar wil nog lang niet victorie kraaien. Vandaar dat het geen twijfel lijdt dat ze haar aankoopprogramma van activa volledig zal uitvoeren om haar kansen te vergoten de inflatie op de rails te krijgen. Die blijft voorlopig ver onder de beoogde drempel. Economische vooruitzichten 2014 > 2015 GROEI BBP (%)* VS Eurozone Duitsland 2015 > 1,4% 2014 > 0,9% 2015 > 1,6% 2014 > 1,6% 2015 > 2,4 % 2014 > 2,4% Japan China 2015 > 0,8% 2014 > -0,1% 2015 > 7,0 % 2014 > 7,4 % EMEA LatijnsAmerika 2015 > 1,1 % 2014 > 2,3 % 2015 > 0,4 % 2014 > 0,8% Azië excl. Japan 2015 > 6,4 % 2014 > 6,5% INFLATIE (%)* 12,5 12,9 8,4 3,4 2,7 2, > 3,3 % 2014 > 3,4 % 2,0 1,8 EMEA Latijns-Amerika 0,8 0,2 Azië (excl. Japan) Eurozone Verenigde Staten 0,8 Japan 0,4 0,0 0,2 Duitsland 1,6 China 3,6 3, RICHTINGGEVENDE RENTE (%)* 13,25 13,75 De wereldwijde groei is teleurstellend sinds begin dit jaar, en zou nauwelijks boven de 3,3% uitkomen. Hoewel een stabilisatie te verwachten valt, zijn niet alle onzekerheden geweken. De eurozone blijft zonder twijfel de regio waar de evolutie het meest positief is en de groei tijdens het 1ste kwartaal was er voor het eerst in 3 jaar hoger dan in de Verenigde Staten. De recente gegevens waren dan weer zwakker en positieve verrassingen zijn in de toekomst minder waarschijnlijk. In de Verenigde Staten zou de economie zich na de bruuske inzinking van het 1ste kwartaal moeten herstellen, maar hoe krachtig dat herstel zal zijn blijft onzeker. In China zal de economie verder vertragen als gevolg van de structurele hervormingen, ook al zullen monetaire en budgettaire stimulansen de groei op korte termijn ondersteunen. 1,75 Brazilië 0,10 0,10 China 0,50 0,50 Japan (BOJ) 0,25 0,625 VK (BOE) 0,05 0,05 VS (FED) 2,25 Eurozone (ECB) 14% 13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% GLOBAAL 6,0 Globaal 13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Huidig - Eind 2015

4 04 BELEGGINGSTENDENSEN De belangrijkste tendensen van de aandelenmarkten Aandelen Ondanks een gemiddelde terugval met meer dan 4% in de groeilanden, is het in Azië dat de voorbije maand de sterkst presterende markten te vinden waren: de beurs van Shanghai won 4%, Bombay ging 3% hoger. In Japan won de beurs van Tokyo zelfs meer dan 5%. AANDELEN VERENIGDE STATEN: AFBOUWEN Spaanse aandelen hadden te lijden onder het resultaat van de regionale verkiezingen, waarbij de anti-besparingspartijen het erg goed deden. De IBEX verloor in mei ongeveer 1,5%. De politieke context verklaart eveneens dat Spanje sinds 1 januari achterop blijft tegenover de andere markten van de eurozone. De winsten van het 1ste kwartaal overtroffen de verwachtingen van de markt aan weerszijden van de Atlantische Oceaan, maar het waren de Europese bedrijven die een verschil maakten op niveau van omzet. 65% van de bedrijven deed het beter dan voorzien dankzij het economisch herstel en de koersdaling van de euro. D e Amerikaanse groei zou moeten heropleven na de behoorlijke dip in het eerste kwartaal. I ndrukwekkende weerbaarheid van de bedrijfswinsten van de S&P 500 met uitzondering van de energiesector. Dividendgroei met twee cijfers. D e Amerikaanse bedrijven genereren de meeste cash, wat uitzicht biedt op uitkeringen aan aandeelhouders en overnames. De waardering van de Amerikaanse aandelenmarkt is niet goedkoop: de koers-winstverhouding voor 2015 wordt geschat op 17,8. Er wordt geen groei van de bedrijfswinsten van de S&P500 verwacht in 2015 (snelle appreciatie van de dollar, val van de olieprijs). Het vermoedelijke begin van de cyclus van renteverhogingen door de Fed in 2015 blijft een potentiële bron van volatiliteit. AANDELEN EUROPA: AFBOUWEN P ositieve invloed van het kwantitatief versoepelingsprogramma van de ECB (QE): verbetering van de herfinancieringsvoorwaarden in de eurozone, meer kredietaanvragen, depreciatie van de euro, stijging van de inflatieverwachting. G roeiverwachtingen van het bbp zijn naar boven bijgesteld dankzij de situatie in Duitsland, de daling van de olieprijs en de goedkopere euro. V erwachte winstgroei van 9% voor 2015 en afzwakking van de neerwaartse winstherzieningen. Belangrijke opwaardering van de Europese markt de voorbije maanden: geschatte koers/winst verhouding van 16,8 in A lomtegenwoordige politieke risico s (Griekenland in de eurozone, verkiezingen in Spanje, spanningen in Rusland). Q E door de ECB is niet het wondermiddel en moet gepaard gaan met structurele hervormingen. AANDELEN GROEILANDEN: AFBOUWEN P ro-activiteit van de Chinese autoriteiten om overmatige groeivertraging te voorkomen: soepel monetair beleid, infrastructuur projecten op basis van samenwerking tussen publieke en private sector. Aantrekkelijke waarderingen van de groeimarkten ten opzichte van de geïndustrialiseerde markten: geschatte koers-winstverhouding voor 2015 is 12,5. Dalende trend in de groei van de groeilanden sinds 2010 (4,3% verwacht in 2015). Risico s verbonden aan een sterke dollar, aan een renteverhoging van de Amerikaanse rentevoeten, aan een daling van de grondstoffen en politieke instabiliteit in sommige landen. De economische hervormingen, sterke daling van de fiscale inkomsten van de lokale overheden en de correctie op de immobiliënmarkt blijven een rem op de Chinese economische groei. Prestaties van de aandelenmarkten* 1 MAAND EUROZONE DUITSLAND FRANKRIJK NEDERLAND BELGIË ITALIË EUROPA VERENIGD KONINKRIJK ZWITZERLAND VERENIGDE STATEN (S&P 500) VERENIGDE STATEN (NASDAQ) MSCI EMERGING MARKETS JAPAN -0,3% -0,2% -0,4% 0,9% 0,7% 1,7% 1,2% -0,1% 2,1% 1,3% 2,9% -4,3% 5,4% SINDS 1 JANUARI 15,9% 16,7% 17,5% 16,0% 12,6% 23,3% 16,9% 5,9% 3,2% 2,4% 7,1% 5,0% 17,9% ,7% 2,7% -0,5% 5,6% 12,4% 0,2% 4,4% -2,7% 9,5% 11,4% 13,4% -4,6% 7,1%

5 05 BELEGGINGSTENDENSEN De belangrijkste tendensen van de obligatiemarkten Het kwantitatief versoepelingsprogramma (QE) van de ECB wordt uitgevoerd zoals voorzien. Het bedrag van de aankopen van activa wisselt van week tot week, maar volstaat om de vooropgestelde 60 miljard euro per maand te behalen. In de meeste gevallen zouden de limieten die de ECB vastlegde voor haar aankopen niet voor begin 2017 bereikt worden. De Duitse Bunds (-1,3%) bleven niet gespaard van de volatiliteit die momenteel heerst op de obligatiemarkten. Getuige de maandelijkse variatievork van meer dan 40 bps voor de Duitse rente op 10 jaar, wat enorm is gezien het nog steeds uiterst lage renteniveau. Britse staatsleningen (Gilts) profiteerden van de toenemende onzekerheid in de aanloop naar de verkiezingen om zich positief te onderscheiden. De overwinning van de Conservatieve Partij is dan ook synoniem met een volgehouden inspanning om het overheidstekort terug te dringen. Obligaties STAATSLENINGEN: NEGATIEF Het doortastende optreden van de ECB, het extra rendement (spread) t.o.v. de Duitse Bund, de correctie van de lopende tekorten en de stabiele basis van binnenlandse investeerders zijn positieve elementen voor de schuld uit de periferie. De aankopen door de ECB en de sterke vraag van institutionele investeerders ondersteunen respectievelijk de staatsobligaties in de eurozone en de Verenigde Staten. De obligatiemarkten zijn duur gewaardeerd en de obligatierendementen zijn bijzonder laag tot zelfs negatief in de kernlanden van de eurozone. Een heel hoge overheidsschuld en de spanningen verbonden aan het Griekenland dossier blijven een bron van mogelijke volatiliteit op de schuld van de landen uit de periferie. BEDRIJFSOBLIGATIES: NEUTRAAL De bedrijven hebben een stevige basis: een record aan cash, gematigde schuld- graad en een zeer goede dekking van de intrestverplichtingen. Een strengere wetgeving (versterking van eigen middelen in het kader van Bazel 3) en de gegarandeerde liquiditeit door de ECB zijn positief voor obligaties van de bancaire sector. De rendementen van bedrijfsobligaties in euro zijn weinig aantrekkelijk ondanks het correcte niveau van de krediet spreads. Het feit dat Europa voorrang geeft aan een bail-in (bijdrage door obligatiehouders) voor banken in moeilijkheden vóór elke vorm van overheidsinterventie (bail-out), verhoogt het risico voor investeerders in bancaire seniorobligaties. HUIDIGE RENTEVOETEN OP 10 JAAR (%)* Nederland België 0,21% 0,85% 0,20% 0,71% 0,03% 0,03% Duitsland 0,16% 0,53% Frankrijk 0,62% 2,68% 0,01 % 0,85% Spanje 0,46% 1,92% 0,32% -0,01% 0,20% Portugal 0,02% Italië 0,45% 1,94% 0,06% Wijziging op 1 maand Huidige rente op 10 jaar Wijziging sinds 31/12/2014

6 06 BELEGGINGSTENDENSEN Prestatie van de obligatiemarkten Regio 1 maand Sinds 01/01/2015 Staatsleningen Verenigde Staten -0,8% 0,8% Eurozone -2,0% 1,5% België -1,8% 1,9% Frankrijk -1,6% 1,7% Duitsland -1,3% 1,2% Nederland -1,5% 1,3% Italië -2,6% 2,1% Spanje -2,7% 0,4% HIGH YIELD OBLIGATIES: NEGATIEF Geringe gevoeligheid aan de schommelingen van de obligataire rentevoeten en aantrekkelijke rendementen van de speculatieve obligaties in een context van lage rente. Het agressieve beleid van de ECB en de actuele economische heropleving hebben een positief effect op de Europese bedrijfsobligaties (historisch lage default ratio). Nieuwe uitgiftes in Europa hebben een aanzienlijke hogere kwaliteit in vergelijking met vorig jaar. De markt van speculatieve obligaties is minder liquide dan die van de andere obligatiesegmenten. De falingsratio s in de Verenigde Staten zullen in 2015 stijgen als gevolg van de intense druk op de Amerikaanse energiesector en de potentiële impact op de andere marktsegmenten. OBLIGATIES VAN GROEILANDEN : POSITIEF Bedrijfsobligaties Investment Grade EUR -0,5% 0,3% High Yield EUR 0,1% 3,2% -2,6% -2,3% Obligaties groeilanden Lokale munt Obligaties De rendementen van obligaties van de groeilanden zijn veel aantrekkelijker dan deze van Europa of de Verenigde Staten. De obligaties van de groeilanden in lokale munt bieden een goed evenwicht tussen landen met een hoger risico en rendement en meer stabiele landen met een lager rendement. Het merendeel van de munten uit de groeilanden zou moeten stijgen ten opzichte van de euro. De fundamentals van de groeilanden op geaggregeerd niveau zijn beter vergeleken met vorige crisissituaties: een lagere en beter gestructureerde schuld, hogere geldreserve, veel reactiever monetair beleid, Kwetsbaarheid van enkele groeilanden (aanzienlijke schuld in USD, hoog tekort op de lopende rekeningen, politieke instabiliteit, etc). Terugkerende vrees in verband met de cyclus van renteverhogingen door de Fed. Slot Wijziging sinds begin dit jaar EURIBOR (3 maanden) -0,013% -0,091% EURIBOR (12 maanden) 0,161% -0,164% CMS (2 jaar) 0,096% -0,090% CMS (5 jaar) 0,365% -0,006% CMS (10 jaar) 0,895% 0,066% CMS (30 jaar) 1,341% -0,135% 1,00% CMS USD (10 jaar) 2,226% -0,080% 0,75% LIBOR USD (3 maanden) 0,283% 0,027% US Swap (30 jaar) 2,649% -0,064% US Swap (2 jaar) 0,871% -0,022% Interestvoet DE STERKE STIJGING VAN DE OBLIGATIERENTES IN DUITSLAND 1,50% 1,25% 0,50% 0,25% 0,00% -0,25% n Rentecurve Duitsland - 01/06/15 n Rentecurve Duitsland - 17/04/15 30 jaar 20 jaar 10 jaar 9 jaar 8 jaar 7 jaar 6 jaar 5 jaar 4 jaar 3 jaar 2 jaar 1 jaar -0,50%

7 07 Grondstoffen GRONDSTOFFEN: NEGATIEF Outperformance verwacht van de groep van platinametalen in het segment van edele metalen (stijgende autoverkoop, maatregelen om de vervuiling terug te dringen in China). De drastische daling van de booractiviteit in de Verenigde Staten, de terugval van de investeringsuitgaven van oliemaatschappijen en de spanningen in het Midden-Oosten ondersteunen de olieprijs. De exitstrategie van de Fed, de sterke dollar, de stijging van de reële rentevoeten in de Verenigde Staten en een hoge waardering zijn negatieve elementen voor de goudprijs. Opwaarts potentieel voor olie is beperkt na de recente rally: status quo van de OPEC, verwacht herstel van de uitvoer uit Iran, recordniveau aan voorraden in de Verenigde Staten, sterke Amerikaanse dollar. BIJ EEN PEILING BIJ PROFESSIONELEN UITGEVOERD EIND MEI DOOR DEUTSCHE BANK, ZIET DE MEERDERHEID DE PRIJS VOOR DE BRENT IN EEN VORK VAN 60 TOT 74 DOLLAR Meer dan 90 USD 1% Tussen 75 en 90 USD 12% Tussen 60 en 74 USD 63% Minder dan 60 USD 23% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% n Welke koers voor Brent olie in een jaar? Het kan interessant zijn om in uw zoektocht naar opportuniteiten in de markt, te kiezen voor valuta s. De rendementen voor obligaties in euro zijn inderdaad nogal aan de lage kant. Daarom vindt u hiernaast onze visie voor de belangrijkste valuta s op de obligatiemarkt. Munten MUNT HUIDIGE KOERS EUR / WIJZIGING MUNT OP 3 MAANDEN WIJZIGING MUNT OP 12 MAANDEN VOORUITZICHTEN MUNT T.O.V. EUR OP 12 MAANDEN VS USD 1,09 2,5% 19,8% CANADA CAD 1,37 2,5% 8,3% AUSTRALIË AUD 1,43 0,5% 2,6% NIEUW-ZEELAND NZD 1,54-3,0% 4,8% JAPAN JPY 135,84-1,1% 2,5% VERENIGD KONINKRIJK GBP 0,72 1,4% 13,1% NOORWEGEN NOK 8,69-1,0% -6,2% ZWEDEN SEK 9,36-0,4% -2,8% ZWITSERLAND CHF 1,03 3,8% 18,3% HONGARIJE HUF 308,74-1,3% -1,5% POLEN PLN 4,12 0,9% 0,5% TURKIJE TRY 2,92-3,7% -1,9% ZUID-AFRIKA ZAR 13,38-1,6% 8,6% BRAZILIË BRL 3,46-6,4% -10,5% LAND

8 08 Focus Koersstijging van de Amerikaanse dollar, wie wint en wie verliest? Halfweg 2015 lijkt de groei van de wereldeconomie (verwachte bbp-groei van 3,3% tegen eind 2015) te stranden op een niveau in de buurt van dat van Het groeitempo van de ontwikkelde economieën blijft hoger dan dat van de groeilanden, die blijkbaar gas terugnemen. De verrassing komt echter van de Verenigde Staten, waar de groei onder de verwachtingen bleef, terwijl de andere economieën van de ontwikkelde landen, in het bijzonder de eurozone, het beter deden dan verwacht. Wij gaan ervan uit dat de voorbije strenge winter en de recente snelle en forse koersstijging van de dollar tegenover de andere grote munten de belangrijkste verklaringen zijn. Sinds vorige zomer won de dollar ruim 25% op de euro. Ondanks een inzinking tijdens het eerste kwartaal, blijft de Amerikaanse economie het goed doen. De Fed (Amerikaanse Federal Reserve) staat in de startblokken om haar richtinggevende rente op te trekken (wij voorzien nog steeds een eerste verhoging in september) en wacht nog enkel op het signaal dat de economie het dollareffect heeft verteerd. Wie profiteerde van de sterkere dollar en wie ondervond nadeel? De grote winnaar is tot nu toe ontegensprekelijk de eurozone, die dankzij de koersdaling EUR/USD haar uitvoer en dus de winst voor haar bedrijven zag opveren. Ook al kan niet gezegd worden dat de economische hemel volledig is opgeklaard, toch zijn de verbeterde verwachtingen inzake inflatie en groei bemoedigende tekenen. Net als de eurozone noteerden de meeste landen waarvan de munt weinig of niet gecorreleerd zijn aan de Amerikaanse dollar, een stijging van hun uitvoer. Doordat aardolie en grondstoffen op de internationale markten in dollar genoteerd zijn, zorgde de koersstijging van de dollar (door het spel van vraag en aanbod) voor een daling van hun prijzen. Het waren in de eerste plaats de groeilanden (belangrijke invoerders) die daarvan profiteerden. Bij de landen die het meest te lijden hadden, staan de Verenigde Staten bovenaan doordat de sterkere dollar een rem plaatst op de uitvoer en de inflatie. Dan volgen de landen waarvan de munt gecorreleerd is aan de USD, zoals China (de yuan volgt dezelfde tendens als de USD) en de landen die uitvoerders zijn van petroleumproducten en/of grondstoffen (Rusland, Brazilië, Golflanden, ). De Verenigde Staten reageerden als eersten na de financiële crisis van Door haar richtinggevende rente te verlagen en liquiditeiten in de economie te pompen, kreeg de Fed de Amerikaanse economie opnieuw op de sporen. Vandaag is het de beurt aan de andere grote landen om dat voorbeeld te volgen (ECB in de eurozone, BoJ in Japan). Terwijl wij nog maar aan het begin staan van de liquiditeitsinjecties in Europa, ziet het ernaar uit dat de Fed weldra zal overgaan tot een eerste renteverhoging. Verwacht wordt dat dit verschil in monetair beleid de koersstijging van de dollar tegenover de euro nog zal versterken. De pariteit met de euro lijkt niet meer veraf en wij voorzien een koers De pariteit met de euro lijkt niet meer veraf en wij voorzien een koers EUR/USD van 0,9 tegen eind 2016 EUR/USD van 0,9 tegen eind Toch hebben we er vertrouwen in dat de Amerikaanse economie deze beweging zal kunnen doorstaan. Wereldwijd is het wel zo dat de volatiliteit op de markten toeneemt naarmate we dichter bij de eerste renteverhoging komen. Wij zijn nog steeds van mening dat de aandelenmarkten nog mooie dagen voor zich hebben op middellange termijn, maar we zijn geneigd tot een winstname op de korte termijn. In het obligatieluik geven we de voorkeur aan de Verenigde Staten, waar het renteverschil met de eurozone kapitaal zal blijven aantrekken. Wat grondstoffen betreft, die zullen blijven lijden onder de sterke dollar en een aanbod dat de vraag blijft overstijgen.

9 09 Glossary Tapering De geleidelijke afbouw van het activaopkoopprogramma waarop centrale banken een beroep kunnen doen om de economische groei te stimuleren. De term is het best gekend in de context van het monetaire versoepelingsbeleid (ook wel Quantitative Easing genoemd) van de Fed (Federal Reserve). Investment Grade Investment Grade obligaties hebben een rating gelijk aan of hoger dan BBB- bij Standard & Poor s of een gelijkaardige rating bij Moody s of Fitch. Speculative Grade Obligaties met een Speculative Grade-rating (ook hoogrentende of High Yield obligaties genoemd) zijn obligaties met een kredietrating lager dan BBB- bij S&P (of gelijkaardig bij Moody s of Fitch) en waarbij de belegger in ruil voor voor het aanzienlijke risico dat de uitgevende onderneming haar betalingsverplichtingen niet nakomt, een hoger rendement verwacht. Vaak hebben deze obligaties een hoge nominale coupon, maar niet altijd. Emerging markets/groeimarkten Volgende regio s vallen onder de noemer van groeimarkten: Latijns-Amerika, Centraal en Oost-Europa, Midden-Oosten, Afrika en Azië excl. Japan. Spread Het verschil tussen twee rentevoeten wordt in financieel jargon spread genoemd. Zo verwijst men vaak naar het verschil tussen de rente op overheids- en bedrijfsobligaties, tussen de korte- en de langetermijnrente, tussen de Europese en de Amerikaanse rente, Referentiestaatslening Een referentiestaatslening is een lening waarmee andere leningen zich vergelijken op gebied van bijvoorbeeld spread of rendement. De meest gebruikte zijn de Amerikaanse en Duitse staatsleningen. een vergelijkbare index, kunnen beleggers achterhalen of het fonds beter of slechter heeft gepresteerd dan de markt. Centrale bank Een Centrale bank is een institutie die volgende taken uitvoert: h et monetaire beleid van het betreffende land of landen het bevorderen van de prijsstabiliteit (beheersen van inflatie) het toezicht op financiële instellingen Het bevorderen van de economische groei kan ook een taak zijn zoals voor de Fed in de Verenigde Staten, maar dat is niet overal het geval. apitaalvlucht K Het transfereren van grote sommen geld van het ene naar het andere land, om politieke of economische omwentelingen te ontlopen of aan belastingen te ontsnappen. Referentie-index Om de prestaties van een beleggingsfonds te kunnen meten, geven de beheerders in het prospectus aan wat de referentie-index of benchmark is. Door de prestaties van het fonds te vergelijken met Deze informatie betreft geen onderzoek in beleggingen. Deze informatie is niet opgesteld overeenkomstig de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen. Hoewel Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel haar informatie uit kwalitatieve en betrouwbare bronnen haalt, waarborgt ze niet de juistheid van deze informatie. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die veroorzaakt wordt door het feit dat de uit de betrouwbare bron gehaalde informatie onjuist of verouderd blijkt. Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, Frankfurt am Main, Duitsland, HR Frankfurt am Main HRB nr Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 1315, 1000 Brussel, België, RPR Brussel, BTW BE , IBAN BE , IHK D-H0AV-L0HOD-14. Cliëntendienst: V.U. Steve De Meester

PERSPECTIVES December 2014

PERSPECTIVES December 2014 PERSPECTIVES December 214 2 EDITORIAAL Welkom bij de derde editie van Perspectives, onze analyse van de markt- en investeringstrends, die tot doel heeft uw investeringskennis verder te verdiepen en originele

Nadere informatie

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 2 EDITORIAAL Welkom bij de 4e editie van Perspectives, waarin Candriam u nuttige analyses van markt- en beleggingstrends verschaft en u stof tot nadenken

Nadere informatie

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen De forse verlaging van de rente in de laatste versoepelingscyclus van de monetaire autoriteiten deed de overheidsrente in heel wat belangrijke landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Zweden, Denemarken

Nadere informatie

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, Terwijl alle optimisten de fantastische rally op de aandelenmarkten toejuichen,

Nadere informatie

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers Nieuws uit de financiële markten Winter 214/215 Geachte heer, mevrouw, beste belegger, In 214 kregen de drie woorden waaruit de naam van onze bank bestaat meer dan ooit hun volle betekenis. - Banque: met

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015. NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015 ObLIGATIEMARKTEn NORMALISERING IN 2015? VAn defensieve naar CYCLISCHE

Nadere informatie

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export Voor professionele beleggers Maandelijkse assetallocatie Juli 214 SAMENVATTING BELEGGINGSKLIMAAT Nieuw beleid ECB vooralsnog beperkt effect Groei VS en eurozone teleurstellend Assetallocatie: winst op

Nadere informatie

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit Uw beleggingen September 2013 De economie trekt eindelijk aan in de eurozone Na zes opeenvolgende kwartalen van krimpende economische activiteit knoopt de eurozone sinds het tweede kwartaal van 2013 weer

Nadere informatie

U Ontdek onze tips en

U Ontdek onze tips en Herfst 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? U Inflatie, lage rentes en volatiele markten: sparen of beleggen? U Ontdek onze tips en oplossingen om uw beleggingen

Nadere informatie

Visie financiële markten

Visie financiële markten Visie financiële markten Juni 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Erik Schmahl Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1 Wealth Management Investment Insights april 2013 Investment Insights april 2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Regionaal perspectief 4 Macro-economische vooruitzichten 5 Overzicht van prognoses en

Nadere informatie

Argwaan tegenover de deviezen van de groeilanden

Argwaan tegenover de deviezen van de groeilanden MARKETS WEEKLY Argwaan tegenover de deviezen van de groeilanden De prijsdalingen voor grondstoffen en vooral olie wegen erg zwaar op de producerende landen. Bovendien maakt het vooruitzicht op een eerste

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten December 2014 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Vooruitblik 2014 Regionale aandelenmarkten. Januari 2014

Vooruitblik 2014 Regionale aandelenmarkten. Januari 2014 Vooruitblik 214 Regionale aandelenmarkten Januari 214 Ondanks enkele donkere wolken op de korte termijn zijn de vooruitzichten voor de regio op de lange termijn goed, dankzij de groeiende middenklasse

Nadere informatie

zorgvuldig positie kiezen

zorgvuldig positie kiezen zorgvuldig positie kiezen Beleggingsstrategie 2 e helft 2015 Inhoud Zorgvuldig positie kiezen 2 Evaluatie actieve strategieën 3 De stukken op hun plek 4 Aandelenkoersen kunnen verder omhoog 6 Megatrends

Nadere informatie

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013 financial market news 07/12

BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 213 financial market news 7/12 Geachte mevrouw, Geachte heer, Beste Klant, Na een veelbewogen 212, zowel binnen onze eigen instelling als op de financiële markten,

Nadere informatie

Economisch Perspectief

Economisch Perspectief Economisch Perspectief ABN AMRO Economisch Bureau Eurozone: goedkopere euro zegen voor economie Rentestap ECB blijft mogelijk nog jaar uit VS: Herstel gehinderd door tegenwind China: Van inflatiezorgen

Nadere informatie

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE BELEGGINGS- HORIZON Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE INHOUD ZOMER 2012 EDITORIAAL.............................................................

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. JAARGANG 5 nr 10 NOVEMBER 2014 WERELDBANK EMITTENT VAN TOPKWALITEIT

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. JAARGANG 5 nr 10 NOVEMBER 2014 WERELDBANK EMITTENT VAN TOPKWALITEIT NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST news JAARGANG 5 nr 10 NOVEMBER 2014 REDACTIE BEËINDIGD OP 5 november 2014 WERELDBANK EMITTENT VAN TOPKWALITEIT ENERGIE-EFFICIËNTIE EEN PRIORITEIT

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Januari 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

RENDEMENT EN RISICO IN 2015

RENDEMENT EN RISICO IN 2015 RENDEMENT EN RISICO IN 2015 UPDATE JULI 2015 Dit document is geen investeringsaanbod, noch een verzoek of uitnodiging tot het kopen van of intekenen op een belegging in om het even welke jurisdictie. De

Nadere informatie

euro Te duur! DE AAA-RATING VAN VS IN GEVAAR? Schuld VS flirt met 100% van het BBP SCANDINAVIë EN AUSTRALIë Verruim uw obligatiehorizon

euro Te duur! DE AAA-RATING VAN VS IN GEVAAR? Schuld VS flirt met 100% van het BBP SCANDINAVIë EN AUSTRALIë Verruim uw obligatiehorizon NIEUWS, TRENDS EN ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN JAARGANG 2 NR 5 MEI 2011 REDACTIE BEËINDIGD OP 18 MEI 2011 DE AAA-RATING VAN VS IN GEVAAR? Schuld VS flirt met 100% van het BBP SCANDINAVIë EN AUSTRALIë

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

Beleggingen. Investeren in vastgoed? 10 voorspellingen voor 2015. De impact van de regeringsmaatregelen op uw beleggingen STRATEGIE FOCUS FOCUS

Beleggingen. Investeren in vastgoed? 10 voorspellingen voor 2015. De impact van de regeringsmaatregelen op uw beleggingen STRATEGIE FOCUS FOCUS Uw Beleggingen januari oktober 2015 2013 STRATEGIE 10 voorspellingen voor 2015 FOCUS De impact van de regeringsmaatregelen op uw beleggingen FOCUS Investeren in vastgoed? EDITO Is vastgoed nog interessant

Nadere informatie

Beleggingsvisie 2014. Meer vaste grond onder de voeten

Beleggingsvisie 2014. Meer vaste grond onder de voeten Beleggingsvisie 2014 Meer vaste grond onder de voeten 2 Van Lanschot Beleggingsvisie 2014 De financiële markten zijn voortdurend in ontwikkeling. Wij vinden het van belang u te informeren over onze visie

Nadere informatie

BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013

BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013 BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013 Geachte heer/mevrouw, geachte belegger, Eindelijk is Europa uit de recessie geraakt en opnieuw beginnen groeien. Nochtans blijven waakzaamheid, beleggingsspreiding

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Kwartaalbericht On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Samenvatting In het eerste kwartaal 2015 was het enthousiasme op financiële markten nog altijd groot. Vrijwel alle beleggingscategorieën

Nadere informatie