Nieuwsbrief Hof Hoorneman Beleggingsfondsen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Hof Hoorneman Beleggingsfondsen"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Hof Hoorneman Beleggingsfondsen Peildatum 30 juni 2015 Rendement 2 e kw Rendement 12 maanden Rendement 3-jaars* Rendement 5-jaars* HH Value Fund 4,1% 11,6% 21,2% 12,2% HH Income Fund 1,8% 6,9% 19,5% 14,1% HH European Value Fund 0,7% 15,1% 21,3% 13,1% HH Obligatie Fonds -1,1% 2,3% 4,8% 4,6% HH Phoenix Fund 6,1% 16,8% 30,5% 17,0% HH Emerging Markets Fund 0,7% 13,1% 8,1% 4,1% HH Real Estate Value Fund -4,8% 13,8% 15,3% - HH China Value Fund 10,4% 35,3% - - De genoemde rendementen zijn gebaseerd op intrinsieke waarde conform berekening per 30 juni De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. * Het 3- en 5-jaars rendement is geannualiseerd, i.e. op jaarbasis In deze nieuwsbrief over het tweede kwartaal van 2015 informeren wij u over de ontwikkelingen van onze beleggingsfondsen. Bovenstaand treft u de rendementen daarvan aan. Algemene macro-economische ontwikkelingen De afgelopen drie maanden stonden voornamelijk in het teken van twee ontwikkelingen. Allereerst het herstel van de Europese economie en ten tweede het Griekse dramaspel. Netto hebben deze ontwikkelingen een positief resultaat opgeleverd voor de HHBbeleggingsfondsen. Het gaat weer beter in Europa. Na jaren van malaise en valse hoop lijken de tekenen voor de Europese economie eindelijk weer de juiste kant op te wijzen. Sterker nog, het is voor het eerst in jaren dat de economische groeicijfers nog steeds niet naar beneden zijn bijgesteld. Het lijkt er op dat verschillende gunstige effecten momenteel samenkomen waardoor de Europese economie een langverwachte stimulans krijgt. Allereerst het economisch herstel in de rest van de wereld. Het gaat beter in de VS en dit heeft een positief effect op Europa dat hiervan kan profiteren via export. Bedrijven die een deel van hun omzet in de VS realiseren, zagen hun markt groeien. Bovendien, en dat is het tweede gunstige effect, hebben deze bedrijven kunnen profiteren van een zwakker Nieuwsbrief Hof Hoorneman Beleggingsfondsen 2 e kwartaal

2 wordende euro. Dit geldt niet alleen voor export naar de VS, maar voor export naar vrijwel alle landen buiten de eurozone. Bijvoorbeeld Engeland, Zwitserland, Scandinavië (ex Finland) en China. Bedrijfswinsten zullen toenemen en hiermee ook het vermogen van bedrijven om te investeren; dan wel in nieuwe projecten, dan wel in hun werknemers. Ten derde krijgen consumenten in Europa een mooie duw in de rug met de lage olieprijs. Ten vierde hebben de meeste Europese huishoudens hun grote uitgaven (denk aan een nieuwe wasmachine of andere huishoudelijke apparaten) jarenlang uitgesteld en een klein beetje vertrouwen helpt al om deze investeringen toch geleidelijk te doen. Ten vijfde is er ook de ECB die een klein handje helpt door Europese staatsobligaties op te kopen, waardoor kredietverlening verder op gang lijkt te komen. Deze actie van Draghi komt wel aan de late kant, maar heeft toch wel een licht positieve uitwerking op de Europese economie. Dit betekent natuurlijk niet dat de nieuwe Gouden Eeuw opnieuw begonnen is. Het is al heel wat dat we blij moeten zijn met een procentje reële groei. Gezien het huidige schuldniveau in Europa is deze groei ook broodnodig. Er is echter nog een lange weg te gaan. Werkloosheid is nog steeds bijzonder hoog en het consumentenvertrouwen komt van een dusdanig laag niveau dat er nog veel ingehaald zal moeten worden. Hiernaast is de rente erg laag en is het grote risico natuurlijk dat er nogmaals een externe schok zal plaatsvinden. Centrale banken hebben minder mogelijkheden om dit nu nog te bestrijden de korte rente is immers al laag en dit kan problemen opleveren. Zijn er dan risico s op een externe schok? Deze zien wij eigenlijk niet. We hebben in de economie nog geen grote misallocaties gezien; de grootste negatieve gevolgen kunnen ons inziens voortkomen uit geopolitieke ontwikkelingen. De eerste situatie die dan in het oog springt is natuurlijk Griekenland. We hebben al lang aangegeven dat wij niet verwachten dat een Grieks faillissement (met of zonder exit uit de euro) het vermogen heeft om een grote schok teweeg te brengen. In ieder geval niet zoals dat vier jaar geleden wel het geval was. De Europese financiële instellingen zijn onderhand van hun blootstelling aan Griekse staatsleningen afgekomen en de meeste staatsleningen zitten nu ofwel bij Griekse investeerders zelf of bij de ECB. Hier kunnen ze veel minder schade aanrichten aan de Europese economie. Het is echter wel zo dat een uittreding van Griekenland uit de euro, zowel voor de Europese partners als voor Griekenland, negatieve effecten zou hebben. De Europese partners hebben 195 miljard euro uitstaan vanuit het EFSF, dit zou significant minder waard worden. Hiernaast is er de symbolische waarde van het opblazen van het ambitieuze politieke project dat de euro heet. Voor Griekenland is een Grexit ook niet zo mooi als Syriza het doet voorkomen. Het zou betekenen dat er een nieuwe munt ingevoerd moet worden die minstens 50% minder waard zal zijn dan de euro. Griekenland moet vrijwel alle belangrijke zaken als medicijnen, voedsel, benzine en kapitaalgoederen importeren. Dit zal tot hoge inflatie leiden met verdere sociale onrust tot gevolg. Ook voor Europa is dit niet gewenst, het betreft immers een regio waar historisch veel spanningen zijn. Uiteindelijk is het dus voor iedereen het beste als er een akkoord komt waarin Griekenland toezeggingen doet voor verdere hervormingen, maar waarbij ook ruimte is voor maatregelen die economische groei stimuleren. Hiernaast moeten de schuldeisers concessies doen met betrekking tot rentebetalingstermijnen en rentepercentages, waardoor de schuld draagbaar wordt voor de Grieken. Het blijft echter een politiek spelletje waarbij geen actie ongebruikt gelaten wordt. Het blijft voor ons een vereiste om niet mee te gaan in de waan van de dag en ons niet te laten beïnvloeden door Grexits, Greferenda en overige Greferenties. Nieuwsbrief Hof Hoorneman Beleggingsfondsen 2 e kwartaal

3 Het afgelopen kwartaal heeft China een belangrijke bijdrage geleverd aan verschillende van onze portefeuilles. De forse koersstijgingen komen door een combinatie van bijzonder aantrekkelijke waarderingen op de beurzen daar, geldstromen van institutionele beleggers die hiervan wilden profiteren en toegenomen mogelijkheden voor Chinezen op het vasteland om op de beurs van Hongkong te beleggen. Hoewel de koersen in China hard gestegen zijn, zijn onze aandelen daar nog steeds bijzonder aantrekkelijk gewaardeerd. De namen die hun koersdoel bereikt hadden zijn verkocht en het geld hiervan is geherinvesteerd in namen die zijn achtergebleven. Onderliggend stijgen de winsten van onze bedrijven gezond, zijn de balansen sterk en ze keren vrijwel allemaal meer dividend uit dan vorig jaar. Wij blijven dan ook onverminderd positief over onze kansen daar. Vooruitzichten Voor vooruitzichten kijken wij altijd naar waarderingen. Waarderingen zijn namelijk een belangrijke indicator van te verwachten rendementen. Wereldwijd gezien zijn deze iets aan de hoge kant. Dit heeft tot gevolg dat er goed en zorgvuldig gekeken wordt waarin belegd wordt. Nu is precies het moment waarin veel investeerders bereid blijken iets meer risico te nemen voor dat extra beetje rendement. Vaak krijgen ze dan ook de deksel op de neus. Onze fondsen zijn zo ingericht dat ze juist minder heftige bewegingen laten zien dan de markt, terwijl er toch een mooi rendement behaald kan worden. Het afgelopen halfjaar heeft deze strategie zich duidelijk uitbetaald. Dit is bij uitstek een markt waarin Value-beleggers van extra toegevoegde waarde kunnen zijn. Hof Hoorneman Value Fund Het Hof Hoorneman Value Fund heeft in het tweede kwartaal van 2015 een rendement behaald van 4,1%. Hiermee komt het rendement over het eerste halfjaar van 2015 op 12,0%. De afgelopen maanden waren positief voor het HH Value Fund. De namen in de portefeuille stegen vrijwel allemaal, maar de beste resultaten werden behaald in Hongkong. De grootste stijgers kwamen hier dan ook vandaan: Chaowei Power en Le Saunda. Chaowei steeg nadat de mede-duopolist haar verkoopprijzen verhoogd had. Wij verwachten dat Chaowei haar prijzen ook zal verhogen, met stijgende marges tot gevolg. Le Saunda steeg nadat het bedrijf, mede door de hard groeiende online verkopen, goed in staat bleek om haar omzet en dividend te verhogen. Gedurende het kwartaal zijn er verscheidene mutaties geweest in het fonds. Deze hebben voornamelijk aan de aankoopzijde plaatsgevonden. Allereerst zijn verschillende obligaties aangekocht van toeleveranciers aan de olie- en gassector. Dit zijn obligaties die door de olieprijsdaling, en het overdreven sentiment hieromheen, sterk in waarde gedaald waren terwijl de terugbetaling veilig lijkt. Denk bijvoorbeeld aan duikboten die boorplatformen onderhouden. Wet- en regelgeving verplicht olie-majors om dit soort onderhoud uit te voeren op hun boorplatformen, dus deze duikboten zullen vrijwel altijd nieuwe contracten krijgen. De kans op terugbetaling is derhalve erg groot, terwijl het jaarlijks verwachte rendement boven de 10% uitkomt. Er zijn meerdere van dit soort obligaties aangekocht. Hiernaast is een lening van de HEMA aangekocht. Het rendement op deze obligatie is aantrekkelijk, terwijl wij verwachten dat de grootste pijn voor de Hema nu wel achter de rug is. Het consumentenvertrouwen in Nederland lijkt iets aan te trekken, wat een Nieuwsbrief Hof Hoorneman Beleggingsfondsen 2 e kwartaal

4 positief effect zal hebben op de verkoopcijfers van de HEMA. Tenslotte zijn opgelopen posities in China verkocht en zijn er nieuwe namen in het fonds opgenomen, zoals Kingboard Laminates en Fufeng Value Fund (3-maands) Value Fund (3-jaars) Hof Hoorneman Income Fund Het Hof Hoorneman Income Fund heeft in het tweede kwartaal van 2015 een rendement behaald van 1,8%. Hiermee komt het rendement over het eerste halfjaar van 2015 op 5,0%. Het HH Income Fund heeft ondanks de perikelen rondom Griekenland en de beweeglijke rente een mooi rendement laten zien. De meest positieve bijdrage werd geleverd door de Fortis Cashes. BNP Paribas Fortis heeft beloofd om de laatste nog uitstaande Cashes op te gaan kopen en koersen reageerden hier positief op. Een licht negatieve ontwikkeling zagen wij bij SRLeven, de levensverzekeringstak van het voormalige SNS. Wij blijven wachten op overheidsgoedkeuring van de deal met Anbang. Wanneer deze eindelijk komt zal de koers van de obligatie waarschijnlijk een stijging laten zien. Gedurende het kwartaal zijn er weinig mutaties geweest in de portefeuille van het HH Income Fund. Er zijn twee obligaties aangekocht van bedrijven die actief zijn in de olieen gasindustrie; dit is hierboven bij het HH Value Fund reeds toegelicht. Hiernaast is een lening aangekocht van Four Seasons. Het is een lening aan een vastgoedbedrijf met zorgvastgoed in het VK. De lening wordt goed gedekt door de waarde van het onderliggende vastgoed en levert een aantrekkelijk rendement op Income Fund (3-maands) Income Fund IBOXX High Yield Income Fund (3-jaars) Hof Hoorneman European Value Fund Het Hof Hoorneman European Value Fund heeft in het tweede kwartaal van 2015 een rendement behaald van 0,7%. Hiermee komt het rendement over het eerste halfjaar van 2015 op 12,5%. Het klimaat voor beleggingen in Europa was gunstig in het tweede kwartaal, maar het HH European Value Fund heeft een uitstekende prestatie laten zien. De positieve uitschieters waren onder andere de Britse uitzender Impellam en de producent van hoogwaardige Nieuwsbrief Hof Hoorneman Beleggingsfondsen 2 e kwartaal

5 materialen Low & Bonar. Ook in de laatste dagen van het kwartaal heeft het fonds laten zien dat het veel beter blijft liggen dan de rest van de Europese markt als de beurzen dalen. Wij zijn tevreden met de ontwikkelingen in het fonds. Gedurende het kwartaal zijn er verschillende mutaties geweest. Allereerst is Munich Re, de Duitse herverzekeraar, aan de portefeuille toegevoegd. Het bedrijf is ons inziens onevenredig hard geraakt door de moeilijkheden in de Duitse herverzekeringssector. Hierdoor kan een goed liquide en degelijk bedrijf op een aantrekkelijke waardering aangekocht worden. Hiernaast is St. Ives aangekocht. Dit Britse marketingbedrijf is bezig met het omvormen van haar oude marketingformule (vaak het opkopen van ruimte in kranten en tijdschriften) naar een meer datageoriënteerde formule. De waardering geeft dit echter nog niet duidelijk weer. De markt lijkt er nog van uit te gaan dat het bedrijf alleen maar uit haar oude, licht krimpende business bestaat, terwijl de werkelijkheid inmiddels anders ligt. Al met al een mooie toevoeging aan de portefeuille van het fonds. Tenslotte is de positie in Synthomer verkocht na een mooie koersstijging. De onderwaardering is verdwenen en wij kijken verder hoe we de opbrengst kunnen herinvesteren European Value Fund (3-maands) European Value Fund (3-jaars) Hof Hoorneman Phoenix Fund Het Hof Hoorneman Phoenix Fund heeft in het tweede kwartaal van 2015 een rendement behaald van 6,1%. Hiermee komt het rendement over het eerste halfjaar van 2015 op 12,6%. Het HH Phoenix Fund had weinig last van schommelingen op de beurs of Griekse perikelen. Los van een marktsentiment deed zich een aantal positieve ontwikkelingen in de portefeuille voor. Bijvoorbeeld in de leningen van Finmatica. Hier werd de waarde van de inboedel en de hoogte van de aankomende uitkeringen bekend gemaakt, waarop de koersen opsprongen. Positief nieuws omtrent de Österreichische Volksbanken zette koersen van de Investkredit-obligaties hoger. Gedurende het kwartaal zijn verschillende posities opgehoogd, met name in Oostenrijkse financiële instellingen (waar ze onderhand drie bad banks hebben). Wij verwachten dat de bad banks minder slecht zijn dan de naam impliceert. De obligaties kunnen op een dusdanig laag niveau aangekocht worden dat er weinig neerwaarts risico is, terwijl de upside aantrekkelijk is. Hiernaast zijn er oliegerelateerde obligaties opgenomen. Deze zijn vergelijkbaar met de namen die in het HH Income Fund en HH Value Fund aangekocht zijn, alleen sommige kennen een iets hoger risico/rendementsprofiel. Nieuwsbrief Hof Hoorneman Beleggingsfondsen 2 e kwartaal

6 Phoenix Fund (3-maands) Phoenix Fund (3-jaars) Hof Hoorneman Obligatie Fonds Het Hof Hoorneman Obligatie Fonds heeft in het tweede kwartaal van 2015 een rendement behaald van -1,1%. Hiermee komt het rendement over het eerste halfjaar van 2015 op 0,1%. Het tweede kwartaal kenmerkte zich door een stijgende rente. De afgelopen jaren is de rente steeds verder gedaald, tot men op een gegeven moment tot de conclusie kwam dat 0,08% voor een Duitse staatslening toch echt te laag is. De rente steeg, waardoor obligatiefondsen die hun renterisico niet ingeperkt hadden extra hard geraakt werden. Het HH Obligatie Fonds is al langere tijd bezig om het renterisico te beperken, waardoor de waardedaling van het fonds in dit klimaat beperkt bleef. Gedurende het kwartaal is er niet veel gehandeld. Het aantal transacties wordt bewust laag gehouden, omdat de transactiekosten op deze renteniveaus niet altijd opwegen tegen het extra rendement dat gemaakt wordt. Desalniettemin is er toch een aantal nieuwe posities in het fonds. Bijvoorbeeld de Rabobank 2018-lening, de laatste uitstaande Rabo-lening die nog in het guldentijdperk is uitgegeven. Deze biedt een aantrekkelijk rendement (in euro s, natuurlijk) voor een korte looptijd. Ook is de 2022 Apple-lening aangekocht; deze biedt een hoog rendement, terwijl hij ook bescherming biedt tegen koersdaling wanneer angst in de markt toeneemt. Verkocht is de lening van Segro, nadat het rendement niet meer aantrekkelijk genoeg was voor het fonds.,5 99,5 99,5 97,5 Obligatie Fonds (3-maands) Obligatie Fonds Iboxx liquid Corporate Obligatie Fonds (3-jaars) Hof Hoorneman Emerging Markets Fund Het Hof Hoorneman Emerging Markets Fund heeft in het tweede kwartaal van 2015 een rendement behaald van 0,7%. Hiermee komt het rendement over het eerste halfjaar van 2015 op 13,0%. Het HH Emerging Markets Fund heeft een mooi rendement laten zien in een moeilijke markt. Zo is de MSCI Emerging Markets Index gedurende het kwartaal met zo n 4% gedaald, maar heeft het fonds zich goed staande weten te houden. Dit komt deels door Nieuwsbrief Hof Hoorneman Beleggingsfondsen 2 e kwartaal

7 de gunstige ontwikkelingen in Hongkong, waar een mooie positieve bijdrage geleverd werd. Zuid-Korea, Thailand en India lieten de grootste dalingen zien. Gedurende het kwartaal hebben er veel mutaties plaatsgevonden. Met name in het Chinese deel van de portefeuille. Zo zijn posities die in korte tijd hard gestegen waren als Biostime, Shenzhou International en PYI verkocht en hier zijn nieuwe namen voor in de plaats gekomen. Bijvoorbeeld Kingboard Laminates. Dit is een Chinese fabrikant van laminates die worden gebruikt in printplaten voor elektronische apparaten als smartphones, notebooks en medische apparatuur. Het bedrijf heeft aantrekkelijke vooruitzichten, een sterke balans en een goedkope waardering. Verder zijn de posities in Hui Xian REIT, Weiqiao en Sanjiang Fine Chemical opgehoogd vanwege de aantrekkelijke waarderingen. Buiten China is onze blootstelling aan Indonesië opgehoogd, evenals die aan Taiwan en de Filippijnen. Wij zien de waarderingen daar steeds aantrekkelijker worden en zien hier derhalve kansen Emerging Markets Fund (3-maands) EMF MSCI Emerging Markets 90 Emerging Markets Fund (3-jaars) Hof Hoorneman Real Estate Value Fund Het Hof Hoorneman Real Estate Value Fund heeft in het tweede kwartaal van 2015 een rendement behaald van -4,8%. Hiermee komt het rendement over het eerste halfjaar van 2015 op 8,1%. Het HH Real Estate Value Fund had last van een dalende rente en oplopende risicopremies. Ondanks de daling staat er nog steeds een mooi positief year-to-daterendement op de borden. Bovendien liet het HH Real Estate Value Fund wederom zien dat het minder volatiel is dan de vastgoedmarkt, die met ruim 8% daalde in het kwartaal. De grootste koersdaling was bij Citycon, dat met een secundaire aandelenuitgifte kwam. Wij hebben van deze daling gebruik gemaakt om dit aantrekkelijke aandeel, met een dividendrendement van zo n 7%, bij te kopen. Positieve ontwikkelingen waren er bij Hibernia REIT, dat goede cijfers presenteerde. Het fonds heeft de afgelopen maanden verschillende transacties uitgevoerd. De meeste hiervan waren ophogingen van bestaande posities. Zo zijn zoals eerder aangegeven de aandelen van Citycon, maar ook van Fair Value REIT, Wereldhave, Hammerson, VIB Vermögen, LEG Immobiliën en Land Securities Group opgehoogd. Hiernaast is de Tesco Property-lening verhoogd. Nieuw in de portefeuille is de Elegant Hotels Group. Dit is een kleine hoteloperator met vijf hoogwaardige hotels op Barbados. Het bedrijf is op een aantrekkelijke waardering met een hoog verwacht dividendrendement naar de beurs gekomen, dus wij hebben meegedaan met de beursgang. Tenslotte zijn er geen posities verkocht. Nieuwsbrief Hof Hoorneman Beleggingsfondsen 2 e kwartaal

8 Real Estate Value Fund (3-maands) 170 Real Estate Value Fund (3-jaars) Hof Hoorneman China Value Fund Het Hof Hoorneman China Value Fund heeft in het tweede kwartaal van 2015 een rendement behaald van 10,4%. Hiermee komt het rendement over het eerste halfjaar van 2015 op 29,1%. Het China Value Fund heeft een prachtige performance laten zien. Het fonds profiteerde van het positieve sentiment op de beurs van Hongkong, zoals deze beschreven is in het stuk over de macro-economische ontwikkelingen. Vrijwel iedere naam in het fonds is gestegen, maar een bijzonder positieve ontwikkeling vond plaats bij China Ting. De marktwaarde van dit bedrijf was significant lager dan de boekwaarde. Sterker nog, op het moment van aankoop was de marktwaarde de helft van het netto werkkapitaal min alle schulden. Sindsdien heeft de grootaandeelhouder bekend gemaakt dat hij zijn stukken wil overdoen aan een ander bedrijf en zo de beursnotering wil verkopen. Dit gaat meestal tegen boekwaarde van het bedrijf en leverde dus een mooi rendement op in korte tijd. Wij houden de positie aan. In het fonds zijn verschillende hard gestegen posities verkocht. Zo is Shenzhou International verkocht, net als melkfabrikant Biostime. Digital China is om dezelfde reden teruggebracht in weging. Hiervoor zijn nieuwe posities in de plaats gekomen en zijn achtergebleven namen opgehoogd. Na deze koersstijgingen is de portefeuille nog steeds aantrekkelijk gewaardeerd. De gemiddelde koers/winstverhouding is zo n 9,5x en het dividendrendement bedraagt nog steeds ruim 4%. Wij blijven derhalve enthousiast over de mogelijkheden in het fonds China Value Fund (3-maands) 90 China Value Fund (sinds oprichting) Nieuwsbrief Hof Hoorneman Beleggingsfondsen 2 e kwartaal

Nieuwsbrief Hof Hoorneman Beleggingsfondsen

Nieuwsbrief Hof Hoorneman Beleggingsfondsen Nieuwsbrief Hof Hoorneman Beleggingsfondsen Peildatum 31 maart 2015 Rendement 1e kw.2015 Rendement 1-jaars Rendement 3-jaars* Rendement 5-jaars* HH Value Fund 7,6% 16,5% 17,1% 9,6% HH Income Fund 3,1%

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV

HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV Hof Hoorneman Investment Funds NV 30 juni 2014 [1] INHOUDSOPGAVE PROFIELSCHETS HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV DIRECTIEVERSLAG HOF HOORNEMAN INVESTMENT

Nadere informatie

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Kwartaalbericht On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Samenvatting In het eerste kwartaal 2015 was het enthousiasme op financiële markten nog altijd groot. Vrijwel alle beleggingscategorieën

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten December 2014 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012

ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012 ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012 ACTIVINVESTOR REAL ESTATE N.V. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Index jaarrekening en toelichting jaarrekening 3 Profiel 4 Kerncijfers 5 Verslag

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds 4 Het

Nadere informatie

4e kwartaal 2014. Kwartaal Focus. Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt

4e kwartaal 2014. Kwartaal Focus. Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt 4e kwartaal 2014 Kwartaal Focus Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt Het afgelopen kwartaal stond in het teken van de nodige brandhaarden in de wereld waarbij

Nadere informatie

Het Midden-Oosten blijft een bron van onrust met de opkomst van de extremistische beweging ISIS ;

Het Midden-Oosten blijft een bron van onrust met de opkomst van de extremistische beweging ISIS ; Kwartaalbericht A little less conversation Juli 2014 Samenvatting Ontwikkelingen in Rusland en Oekraïne, maar ook de (her)vorming van het politiek landschap in Europa na de verkiezingen zullen hun stempel

Nadere informatie

Visie financiële markten

Visie financiële markten Visie financiële markten Juni 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Erik Schmahl Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk KIJK OP VERMOGEN Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV zomer 2013 nummer 52 meerwaarde in vermogensbeheer hof hoorneman bankiers meerwaarde in beleggingsstijl hof hoorneman bankiers meerwaarde in maatwerk

Nadere informatie

Voorbeelden degelijke aandelen met verkochte call

Voorbeelden degelijke aandelen met verkochte call Voorbeelden degelijke aandelen met verkochte call Beleggers zitten op dit moment in een moeilijk pakket. Veilige obligaties leveren nauwelijks iets op, aandelen en obligaties van de Emerging Markets staan

Nadere informatie

Met het kompas op 2015

Met het kompas op 2015 17 December 2014 Met het kompas op 2015 Begin december hebben we het risico in de portefeuilles verder verlaagd. We zien toegenomen onzekerheid omdat er geen einde lijkt te komen aan de daling van de olieprijs.

Nadere informatie

Vastgoed. Inhoud. thema

Vastgoed. Inhoud. thema vastgoed Het optimisme van een groot aantal beheerders van vastgoed is te begrijpen. De waarderingen zijn veelal laag en de dividendrendementen zijn overwegend bovengemiddeld. Vastgoed blijft een stevig

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Januari 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl 4 e Kwartaalbericht 2014 Datum publicatie : 19 januari 2015 Redactie : Ad Maas Inhoud: 1. Terugblik en vooruitblik 2. Benchmarken

Nadere informatie

770656(dec2011)a. Jaarbericht 2010

770656(dec2011)a. Jaarbericht 2010 770656(dec2011)a Wat vindt u waar? Continu Clickfonds 3 Europa Fonds 4 Geldmarkt Fonds 5 Gespreide Beleggingsfonds 6 Holland Fonds 8 Internationale Aandelenfonds 10 IT Fonds 11 Mix Fonds 12 Nederlandse

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Q1 2014 Volendam, 17 april 2014

Kwartaalrapportage Q1 2014 Volendam, 17 april 2014 Kwartaalrapportage Q1 2014 Volendam, 17 april 2014 Care IS Toelichting rendement Inleiding In de tabel hiernaast worden de rendementen van de Care IS modelportefeuilles over het eerste kwartaal van 2014

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 7 - Profiel... - 7 - Portfolio

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen april 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen april 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen april 2015 INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2015 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds

Nadere informatie

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export Voor professionele beleggers Maandelijkse assetallocatie Juli 214 SAMENVATTING BELEGGINGSKLIMAAT Nieuw beleid ECB vooralsnog beperkt effect Groei VS en eurozone teleurstellend Assetallocatie: winst op

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ? DEEL II

AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ? DEEL II AANDACHT VOOR...... het jongste fonds van Finles! Op 1 oktober jongstleden vierde het Finles Alternative Bond Fund (FABF) zijn eerste verjaardag. Het behaalde rendement, zowel absoluut als in vergelijking

Nadere informatie

Visie en Prognose 2 e helft 2013

Visie en Prognose 2 e helft 2013 Visie en Prognose 2 e helft 2013 Zijn de grenzen inmiddels bereikt van de financieringsmogelijkheden om de crisis op te lossen? Raakt Zuid-Europa van een recessie in een forse langdurige depressie? Gaan

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013. 1. Kwartaalvisie oktober 2013. 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013. 1. Kwartaalvisie oktober 2013. 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013 1. Kwartaalvisie oktober 2013 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen Groei en Behoud 1 Vermogensbeheer en beleggingsadvies sinds

Nadere informatie

Golf. beleggen. is net. Maarten Lafeber. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen...6 Emerging Markets Fund... 14 VOORJAAR 2014 NUMMER 55

Golf. beleggen. is net. Maarten Lafeber. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen...6 Emerging Markets Fund... 14 VOORJAAR 2014 NUMMER 55 VERMOGEN VOORJAAR 2014 NUMMER 55 Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV Golf Maarten Lafeber is net beleggen Maatschappelijk Verantwoord Beleggen...6 Emerging Markets Fund... 14 INHOUD Kantoren Hof Hoorneman

Nadere informatie

Strategiebrief. november 2010

Strategiebrief. november 2010 Strategiebrief november 2010 Amsterdam, 7 december 2010 Tegen het einde van het jaar zetten veel beleggers graag de glazen bol op tafel. Welke thema s en ontwikkelingen zullen volgend jaar het sfeerbeeld

Nadere informatie