Verslag aan de leden 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag aan de leden 2011"

Transcriptie

1 Verslag aan de leden 2011

2 Beste leden, Beste zorgverleners, Op financieel vlak was 2011 een uitzonderlijk moeilijk jaar. Curalia is, zoals alle verzekeraars, onderhevig aan de schommelingen op de financiële markten. Ondanks het negatieve boekhoudkundig resultaat, wordt op de individuele contracten in 2011 een stabiel rendement van gemiddeld 3,68 % toegekend. Anderzijds was 2011 een uitstekend operationeel jaar. Zowel het premie incasso als het ledenaantal is gegroeid in Curalia geniet dan ook al meer dan 40 jaar het vertrouwen van haar leden. 2011, een goed operationeel jaar in een bewogen verzekeringsmarkt De gestorte premies zijn met 5,6 % gestegen. De markt van de levensverzekeringen (tak 21) kende daarentegen een afname van 5,3 % in De technische reserves, het totaal van de beleggingen bij Curalia door zorgverleners voor hun extralegaal pensioen, bedragen eind miljoen EUR. Het saldo tussen de inkomende premies en de uitgaande pensioenbetalingen is ruim positief en bedraagt meer dan 20 miljoen EUR. De gemiddelde duurtijd van de individuele contracten van de leden tot de pensioenleeftijd bedraagt 17,4 jaar. Curalia zorgt voor een consequente lange termijn beleggingsstrategie Evolutie incasso & reserves (mio EUR) Incasso Reserves Meer en meer zorgverleners vertrouwen het beheer van hun extralegaal pensioen toe aan Curalia. In 2011 werden 815 zorgverleners als nieuwe leden verwelkomd. Het totaal aantal leden bedraagt nu apothekers, artsen, kinesitherapeuten, tandartsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners. 66% van onze leden zijn vrouwen. 250 leden bereikten in 2011 de pensioengerechtigde leeftijd en kregen hun pensioenkapitaal uitgekeerd, 37 onder hen hernieuwden hun contract omdat ze hun beroepsactiviteit verderzetten. Een apotheker die gestart is begin jaren 70 en nu 65 jaar geworden is, ontving in 2011 met enkel zijn jaarlijkse RIZIV storting een pensioenkapitaal van ongeveer EUR. Bij een lid dat bovendien regelmatig een eigen bijdrage heeft gestort, kan dit gemakkelijk oplopen EUR. Daarnaast genieten nog steeds 840 zorgverleners of hun partner van een levenslang pensioen. Verslag aan de leden 2011 Onderlinge verzekeringsvereniging

3 de leeftijdpiramide >= 95 > 95 > 90 > 85 > 80 > 75 > 70 > 65 > 60 > 55 > 50 > 45 > 40 > 35 > 30 > 25 > 20 >= 95 > 95 > 90 > 85 > 80 > 75 > 70 > 65 > 60 > 55 > 50 > 45 > 40 > 35 > 30 > 25 > Mannen Vrouwen Ook de positieve leeftijdpiramide maken van Curalia een uniek verhaal: 1/3 van de leden is jonger dan 35 jaar, 1/3 is tussen 35 en 50 jaar en 1/3 is ouder dan 50 jaar. De gemiddelde leeftijd van de actieve leden bedraagt 42,8 jaar. Curalia Brokers : beroepsaansprakelijkheid, auto, brand, gewaarborgd inkomen,... Curalia Brokers is zijn activiteit als raadgever in varia verzekeringen aan de zorgverleners, blijven uitbouwen in Naast de apothekers en kinesitherapeuten voor wie er reeds jaar en dag voordelige verzekeringsoplossingen zijn uitgewerkt, is nu ook een aanbod uitgewerkt voor de artsen en zelfstandige verpleegkundigen. Zo worden op maat gemaakte verzekeringsproducten aangeboden, en dit met een juiste verhouding premie versus risico. In globo, Curalia Brokers verzekert: De beroepsaansprakelijkheid van bijna zorgverleners; Het gewaarborgd inkomen (of een gewaarborgde omzetverzekering voor de zorgverlener in vennootschap) van meer dan zorgverleners Meer dan 550 apotheken in het globaal pakket Pharmasafe De wagens van meer dan zorgverleners Honderden huizen De activiteit als makelaar past dan ook perfect in de missie van Curalia, namelijk een kwalitatieve dienstverlening te leveren aan haar leden op het vlak van verzekeringen, die zowel technisch als financieel een toegevoegde waarde is. Solidariteit bij Curalia: Meer dan zorgverleners genieten van de solidariteitswaarborgen. 92 leden (of hun begunstigden) hebben een tussenkomst bij overlijden of invaliditeit ontvangen in de afgelopen 3 jaar. Aan 156 leden werd in 2011 een dagvergoeding uitgekeerd. Een moederschapuitkering werd aan 232 zorgverleners toegekend. Meer dan leden en hun familieleden zijn aangesloten bij onze collectieve hospitalisatieverzekering.

4 2011, een moeilijk financieel jaar binnen een lange termijn strategie Sinds de start in 1968 slaagt Curalia erin om een stabiel rendement aan de leden te leveren. De afgelopen 15 jaar werd een jaarlijks samengesteld rendement van 4,94 % aan de leden toegekend. Het rendement op de 10-jarige Belgische obligatierente, op dezelfde wijze berekend voor een betaling op 1 januari 1997, bedraagt 4,69 %. Het rendement op de aandelenmarkten komt uit op 4,96 %, inclusief een gemiddeld jaarlijks uitgekeerd dividend van 3,5 %. In vergelijking met de pensioenfondsen met een rendement van 4,5 % over 15 jaar presteert Curalia beter. Als je bedenkt dat 0,5 % meer rendement per jaar gedurende 40 jaar al snel 21 % meer kapitaal oplevert Onderstaande grafiek toont de evolutie van 100 EUR belegd sinds 1 januari 1997 aan het jaarlijks rendement bij Curalia, in Belgisch overheidspapier en in de Euro Stoxx 50. Curalia zorgt voor een stabiele pensioenopbouw op lange termijn. 50% 40% 30% 20% 10% 0-10% -20% -30% -40% -50% evolutie jaarlijks rendement Curalia OLO 10 jr Euro Stoxx 50 50% 40% 30% 20% 10% 0-10% -20% -30% -40% -50% Bovenstaande cijfers houden rekening met het barslechte jaar Curalia belegt, zoals andere verzekeraars, sinds jaren een groot deel van de portefeuille in risicoloze staatsobligaties. Maar net die activa kwamen onder vuur in Beleggen in perifere Eurolanden werd plots zeer risicovol. Het faillissement van een euro land werd bespreekbaar. Paniek op de financiële markten. De overheden besluiteloos. De Griekse staatsobligaties, die in september 2011 nog slechts aan 49 % van hun nominale waarde verhandeld werden, daalden enkele maanden later tot 23 %. Ook de aandelenmarkten stonden onder druk. De Euro Stoxx 50 ging met bijna 20 % naar beneden. Vooral financiële aandelen deden het slecht. Door die overreactie wordt op de beleggings- en verzekeringsmarkt enkel nog gekeken naar korte termijn rendementen waardoor belangrijke opportuniteiten ten voordele van de klanten kunnen verloren gaan. De Griekse obligaties werden per eind 2011 afgeboekt conform de ruilvoorwaarden (vastgelegd in maart 2012) en de boekhoudwetgeving. Dit heeft een zwaar boekhoudkundig verlies tot gevolg. Gelukkig heeft Curalia als lange termijn pensioenbelegger haar beleggingen ook gediversifieerd in onroerend goed, in converteerbare obligaties, in groeimarkten De dekkingsmarge (verhouding tussen de waarde van de beleggingen inclusief cash en de verplichtingen aan de leden) van Curalia blijft voldoen aan de wettelijke vereisten: zo garandeert de marktwaarde van de beleggingen van Curalia steeds het totaal van de reserves van de leden. Per eind 2011 bestaat de portefeuille van Curalia voor één derde uit Europese staatsobligaties waarvan meer dan 80% uit de Euro kernzone. Van de perifere landen zit noch Portugal, noch Spanje, noch Ierland in de portefeuille staatsobligaties. De positie op Italië is in 2012 verder afgebouwd tot 3,4 % van de totale beleggingsportefeuille. Griekenland maakt na de ruiloperatie nog 0,5 % uit van de totale beleggingsportefeuille. Verslag aan de leden 2011 Onderlinge verzekeringsvereniging

5 De ontwikkelingen in 2011 hebben aangetoond dat een lange termijn filosofie meer dan ooit aangewezen is. Belangrijk is dat de zorgverlener een beter rendement met beperkt risico ontvangt gedurende zijn ganse carrière. En juist dat kan een onderlinge levensverzekeraar, waar iedere klant ook aandeelhouder is, bieden. Daar waar meer en meer commerciële verzekeraars de beleggingsrisico s afwentelen op de klanten door onder andere contracten met 0 % garantie aan te bieden, blijft Curalia een vaste garantievoet tot op de vervaldag garanderen. Per wordt, door de blijvende lage obligatierente, onze garantievoet op toekomstige premies bijgesteld naar 2,75 %, toch nog altijd één van de hoogste garantievoeten van de markt. Dit heeft geen enkel impact op de bestaande reserve van de individuele zorgverlener. De garantievoet van toepassing op het moment van storting, blijft geldig tot de pensioendatum, wat overigens bij pensioenfonds en niet steeds het geval is. Curalia zorgt voor een evenwichtig en solidaire pensioenopbouw op lange termijn. beleggingsportefeuille (marktwaarde 31/12/2011) Onroerend goed Staatsobligaties kernlanden Staatsobligaties periferie Staatsobligaties emerging markets Bedrijfsobligaties Gemengde investeringen Aandelen Cash 15,3% 26,4% 6,8% 1,5% 22,0% 7,2% 11,7% 9,1% De Raad van Bestuur van Curalia telt 20 leden: 10 bestuurders vertegenwoordigers van de leden per provincie: Nicolas Echement, Christian Elsen, Geert Fastré, Georges Guillaume, Bruno Mattelaer, Luc Morel, Louis Mouchette, Robert Seurinck, Annemie Van de Casteele, Edward Van Vre 4 bestuurders vertegenwoordigers van de federale beroepsverenigingen: Filip Babylon, Bernard Bailleux, Luc Vermeeren, Patrick Wérrion 2 onafhankelijke bestuurders: Yves Lenoir, Philippe Neyt 4 bestuurders directeurs: Caroline De Blieck, Annette Douven, Nico Lodewijks, Pierre Vossen Naast toezicht door de Nationale Bank van België gebeurt de controle door: De commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Peter Coox De actuaris Towers Watson, vertegenwoordigd door Karel Goossens en Roos Hardy De interne auditor Ernst & Young De samenstelling van onze Raad van Bestuur verzekert dat onze onderlinge, ook op langere termijn, opkomt voor de belangen van haar leden - zorgverleners.

6 Commentaar bij de balans & de resultatenrekening Actief van balans op (in EUR) Immateriële activa , ,97 Beleggingen , ,41 Onroerende goederen , ,70 Beleggingen in verbonden ondernemingen/deelnemingen , ,91 Vorderingen op verbonden ondernemingen , ,06 Aandelen , ,31 Beleggingsfondsen , ,95 Obligaties , ,56 Leningen , ,52 Deposito s bij kredietinstellingen , ,40 Deel herverzekeraars in technische voorzieningen , ,58 Vorderingen , ,61 Beschikbare waarden , ,92 Overlopende rekeningen , ,62 Totaal actief , ,11 De belangrijkste post op het actief zijn uiteraard de beleggingen. In 2011 werd verder gediversifieerd door te beleggen in beleggingsfondsen actief in groeimarkten, bedrijfsobligaties en onroerend goed (zowel direct als via dochtervennootschappen). Zo werd een terrein gekocht in Neder-Over-Heembeek (Brussel) waarop een rusthuis wordt gebouwd en werd in Leuven, in de onmiddellijke omgeving van het treinstation, een kantoorgebouw aangekocht. De toename in het onroerend goed en de belegging in verbonden ondernemingen wordt eveneens verklaard doordat een duurzame meerwaarde van in totaal 7,6 mio EUR op enkele kantoorgebouwen tot uitdrukking werd gebracht. De Raad van Bestuur streeft naar een strategische asset allocatie van 56 % in obligaties, 20 % in onroerend goed, 14 % in aandelen en 10 % in gemengde beleggingen. Uiteraard worden hierbij ook tactische overwegingen in rekening gebracht om zoveel als mogelijk in te spelen op korte termijn ontwikkeling en. Zo werd in 2011 beslist om de staatsobligaties in de perifere Euro landen af te bouwen en de aandelen positie te onderwegen. De Griekse staatsobligaties zijn geboekt aan 23 % van hun nominale waarde wat resulteert in het groot verlies voor 2011 en wat de afname van de post obligaties verklaart. Passief van balans op (in EUR) Eigen vermogen , ,25 Geplaatst kapitaal , ,00 Onbeschikbare reserve/andere , ,10 Beschikbare reserve , ,15 Herwaarderingsmeerwaarde ,00 0,00 Achtergestelde schulden , ,00 Technische voorzieningen leven , ,83 Voorziening voor te betalen schade , ,00 Deposito s ontvangen van herverzekeraars , ,74 Schulden , ,77 Overlopende rekeningen , ,52 Totaal passief , ,11 Verslag aan de leden 2011 Onderlinge verzekeringsvereniging

7 Aan de passief zijde zijn de verplichtingen van Curalia aan haar leden de belangrijkste post. De technische voorzieningen leven omvatten het totaal van de stortingen van de leden, jaarlijks opgerent samen met de winstdeelname en met collectieve reserves. Ieder lid ontvangt jaarlijks zijn/haar informatiefiche. Hierop staat alle nuttige informatie betreffende zijn/haar persoonlijke waarborgen. Het eigen vermogen van de vennootschap, bestaande uit kapitaal, winsten opgebouwd in het verleden en de in 2011 tot uitdrukking gebrachte herwaarderingsmeerwaarde op het onroerend goed, is gedaald door de afboeking van de Griekse obligaties. De solvabiliteitsmarge blijft voldoen aan de wettelijke vereiste. Het verstevigen van het eigen vermogen is een bijzonder aandachtspunt bij de verdere strategische ontwikkeling van Curalia. De invoering van de nieuwe solvabiliteitsregels op Europees niveau zal een belangrijke uitdaging zijn voor de gehele verzekeringssector. Resultatenrekening op (in EUR) Premies , ,29 Brutopremies , ,72 Uitgaande herverzekeringspremies , ,43 Opbrengsten van beleggingen , ,23 Opbrengsten van beleggingen , ,04 Meerwaarden op de realisatie , ,12 Terugname waardeverminderingen , ,07 Schadelast , ,69 Wijziging van de voorziening voor verzekering leven , ,29 Netto-bedrijfskosten , ,38 Commissielonen aan verzekeringsondernemingen , ,59 Administratiekosten , ,76 Van de herverzekeraars ontvangen commissielonen , ,97 Beleggingslasten , ,35 Beheerslasten van beleggingen , ,59 Waardecorrecties op beleggingen, afschrijvingen gebouwen , ,19 Waardeverminderingen op beleggingen , ,33 Minderwaarden op de realisatie , ,24 Overige technische lasten ,53 0,00 Resultaat van de technische rekening levensverzekering , ,81 Overige opbrengsten/kosten , ,00 Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening, vóór belasting , ,81 Belastingen op het resultaat vorige boekjaren ,85 0,00 Resultaat van het boekjaar , ,81 Het premie-incasso is met 5,6 % gestegen. De stortingen van de leden, die in ,1 % van het totaal uitmaken, groeiden met 7,4 %. Het negatief beleggingsresultaat (opbrengsten van beleggingen minus beleggingslasten) van 14,8 mio EUR wordt veroorzaakt door de boeking van een waardevermindering op de Griekse staatsobligaties. Zonder deze post is het beleggingsresultaat toegenomen ten opzichte van De belasting op het resultaat van vorige boekjaren betreft een vordering op de fiscus voor een betwiste aanslag over boekjaar Zonder de waardevermindering voor de Griekse staatsobligaties zou Curalia een winst van 9,3 mio EUR hebben gemaakt. Dit toont aan dat het resultaat van 2011 uitzonderlijk was. Voor 2012 wordt terug een winst verwacht.

8 Besluit Alle leden blijven genieten van het rendement initieel gewaarborgd op de door hen gestorte premies. De Raad van Bestuur stelt voor om de stichtende leden op hun initieel ingebracht kapitaal hetzelfde rendement toe te wijzen. De Raad van Bestuur is zich bewust van de uitdagingen in de sector van de levensverzekeringen maar heeft vertrouwen in de toekomst. De Raad dankt haar medewerkers voor hun inzet en de leden voor het vertrouwen in de vereniging. Het volledige jaarverslag van de Raad van Bestuur ligt voor de leden ter inzage op de maatschappelijke zetel. Alle leden zijn welkom op de Algemene Vergadering op 31 mei om 20u30 op de maatschappelijke zetel. ONZE MISSIE Curalia is een onderlinge verzekeringsvereniging, beheerd door en voor zorgverleners, die, dankzij haar specifieke kennis en professionalisme, de optimalisering en de bescherming van het patrimonium van haar leden waarborgt door de ontwikkeling van financiële producten en bijstand in verzekeringen eigen aan het beroep, ondermeer in de extralegale pensioenvorming, de solidariteit bij overlijden, ziekte en invaliditeit, de beroepsaansprakelijkheid. De commissaris geeft op de Algemene Vergadering een verklaring zonder voorbehoud met toelichtende paragraaf af bij de jaarrekening over het boekjaar Dit document is een verkorte vorm van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar Het volledige verslag en jaarrekening liggen ter inzage van de leden op de maatschappelijke zetel. CURALIA Archimedesstraat Brussel T. 02/ F. 02/ Verzekeringsmaatschappij erkend onder nummer 0809 door KB van 4/7/1979 (BS 14/7/1979) om de activiteiten Leven, tak 21, te beoefenen - RPR Brussel BTW BE Gedrukt op recyclagepapier

2010, een bijzonder jaar

2010, een bijzonder jaar Verslag aan de leden 2010 Onderlinge verzekeringsvereniging 2010, een bijzonder jaar De markante gebeurtenis van 2010 was zonder twijfel de naamswijziging van onze vereniging, goedgekeurd door de Algemene

Nadere informatie

balans en resultatenrekening resultatenrekening besluit van De raad van bestuur actief 2013 2012 verslag brutopremies 43.872 42.

balans en resultatenrekening resultatenrekening besluit van De raad van bestuur actief 2013 2012 verslag brutopremies 43.872 42. Verslag aan de leden 2013 2013, een jaar van continuïteit 2013 was gekenmerkt door een verder herstel van de financiële markten. Curalia heeft hiervan gebruik gemaakt om haar diversificatie van de beleggingsportefeuille

Nadere informatie

VERSLAG AAN DE LEDEN 2009

VERSLAG AAN DE LEDEN 2009 VERSLAG AAN DE LEDEN 2009 MET OOG VOOR ZORG ) 2009, DE RUST WEERGEKEERD? Na de uitzonderlijke crisis die de wereldeconomie in 2008 deed wankelen, zagen we in 2009 een - weliswaar onzekere - normalisering

Nadere informatie

In volle ontwikkeling voor de zorgverlener

In volle ontwikkeling voor de zorgverlener In volle ontwikkeling voor de zorgverlener 2006 in vogelvlucht Aan de vooravond van de veertigste verjaardag van VKA, willen we even stilstaan bij de situatie in 2006 en ze vergelijken met die van 5 jaar

Nadere informatie

MET OOG VOOR ZORG VERSLAG AAN DE LEDEN 2005

MET OOG VOOR ZORG VERSLAG AAN DE LEDEN 2005 MET OOG VOOR ZORG ) VERSLAG AAN DE LEDEN 2005 BOEKJAAR 2005 ACTIEFZIJDE VAN DE BALANS Continuïteit is het sleutelwoord in 2005 voor VKA, zowel wat betreft haar intern functioneren als voor haar omgeving:

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. Met oog. voor zorg

Jaarverslag 2003. Met oog. voor zorg [ Jaarverslag 2003 Met oog voor zorg ( M E T OOG VO O R ZO RG 2] Na drie opeenvolgende turbulente jaren op de fi nanciële markten is de tendens in 2003 omgeslagen. Na de negatieve spiraal door de internationale

Nadere informatie

Met oog voor zorg JAARVERSLAG 2004

Met oog voor zorg JAARVERSLAG 2004 Met oog voor zorg ) JAARVERSLAG 2004 BOEKJAAR 2004 2004 was een jaar vol nieuwigheden, zowel voor VKA als voor de verzekeringsmarkt: > De nieuwe wet op het aanvullend pensioen met belangrijke wijzigingen

Nadere informatie

VERSLAG AAN DE LEDEN MET OOG VOOR ZORG

VERSLAG AAN DE LEDEN MET OOG VOOR ZORG VERSLAG AAN DE LEDEN MET OOG VOOR ZORG ) ONGUNSTIGE ECONOMISCHE CONTEXT De financiële crisis van 2008 spaarde geen enkele sector. Hoewel de oorsprong lag in de hypotheeksector van de Verenigde Staten,

Nadere informatie

P I E T T E & P A R T N E R S

P I E T T E & P A R T N E R S Voor een rimpelloze zekerheid Verzekeringsonderneming toegelaten onder het codenummer 1037 om de takken "Ongevallen", "Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel", "B.A. Motorrijtuigen",

Nadere informatie

Kerncijfers 2010. Evolutie verzekerde kapitalen in overlijden +23% Evolutie aantal contracten overlijden in portefeuille +24%

Kerncijfers 2010. Evolutie verzekerde kapitalen in overlijden +23% Evolutie aantal contracten overlijden in portefeuille +24% Kerncijfers 2010 Kerncijfers 2010 2 3 Evolutie verzekerde kapitalen in overlijden +23% Sinds 2000 heeft ZA Verzekeringen een meer dan verachtvoudiging gekend van de verzekerde kapitalen bij overlijden

Nadere informatie

Duidelijk. Duidelijk met u. Verslagen en jaarrekeningen. Boekjaar Gewone algemene vergadering van 27 april 2005.

Duidelijk. Duidelijk met u. Verslagen en jaarrekeningen. Boekjaar Gewone algemene vergadering van 27 april 2005. Duidelijk u met Duidelijk met u Verslagen en jaarrekeningen Boekjaar 2004 Gewone algemene vergadering van 27 april 2005 AGF Belgium Insurance n.v. Lakensestraat 35, 1000 Brussel BTW: BE 0403.258.197 -

Nadere informatie

Cijfers. Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 2009 30.754 2007 21.486 2002 11.873 2011 36.949 2003 13.309 2004 14.030 2008 24.407 2005 15.

Cijfers. Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 2009 30.754 2007 21.486 2002 11.873 2011 36.949 2003 13.309 2004 14.030 2008 24.407 2005 15. Cijfers Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 4 35 3 25 2 15 1 5 22 11.873 23 13.39 24 14.3 25 15.712 19.727 27 21.486 28 24.47 29 3.754 21 34.726 211 36.949 38.763 Evolutie verzekeringscontracten

Nadere informatie

Voorzorgskas. Een nieuwe visie op verzekeren

Voorzorgskas. Een nieuwe visie op verzekeren Voorzorgskas Een nieuwe visie op verzekeren Jaarverslag 2001 2001 in de kijker Negatief beursklimaat De jaren 90 waren gouden beursjaren met twee cijfer rendementen. Het jaar 2000 daarentegen was mager,

Nadere informatie

Boekhouding OFP / IBP

Boekhouding OFP / IBP Boekhouding OFP / IBP 27 maart 2014 Harold François Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 2 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 3 Boekhoudkundige verplichtingen Wet dd. 17/07/1975

Nadere informatie

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen.

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. SwingRIZIV Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. U bent geneesheer, tandarts, apotheker of kinesist en u geniet het RIZIV-statuut. Jaarlijks keert het RIZIV dus een bedrag uit voor de opbouw van een

Nadere informatie

Gekantonneerd Fonds. 1 29/09/2014 Infosessie Mercer Marsh Benefits

Gekantonneerd Fonds. 1 29/09/2014 Infosessie Mercer Marsh Benefits 1 29/09/2014 Infosessie Mercer Marsh Benefits Inhoud Gekantonneerd fonds Korte beschrijving Samenstelling 31/12/2013 Even terug in de tijd naar het jaar 2011 en 2012 Knipperlichtreserve Communicatie NBB

Nadere informatie

Hoe vindt u de fiscaal interessantste oplossing om voor uw pensioen te sparen via uw aanvullend pensioencontract?

Hoe vindt u de fiscaal interessantste oplossing om voor uw pensioen te sparen via uw aanvullend pensioencontract? Dossier Vrij Aanvullend Pensioen Onderlinge verzekeringsvereniging Hoe vindt u de fiscaal interessantste oplossing om voor uw pensioen te sparen via uw aanvullend pensioencontract? HOE UW PENSIOENKAPITAAL

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 1. Welke instellingen komen tussen in het beheer van uw aanvullend pensioen? De

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst!

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! GROEPSVERZEKERING Brochure werknemer Pension@work Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! 2 Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering Pension@work aan. Daarmee bouwt hij voor u

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008

Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008 Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008 1. Welke instellingen komen tussenbeide in het beheer van uw aanvullend pensioen? De inrichter van het sociaal sectoraal pensioenstelsel voor

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST) , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2016/2017 af met een winst van 843,2 miljoen euro, in hoofdzaak bepaald door dividendinkomsten en de terugname van waardeverminderingen KBC Ancora boekte in het afgelopen

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015 , Leuven, boekjaar 2014/2015 In het eerste halfjaar van boekjaar 2014/2015 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,7 miljoen euro. Dit resultaat werd in hoofdzaak bepaald door gebruikelijke

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

Riziv Technische fiche

Riziv Technische fiche Riziv Technische fiche Naam van het product Omschrijving Aanvullend Pensioen - Riziv Een Riziv-polis zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen gecombineerd met een waarborg bij overlijden,

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2013/2014

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2013/2014 , Leuven, 31 januari 2014 (17.40 CET) boekjaar 2013/2014 In het eerste halfjaar van boekjaar 2013/2014 realiseerde KBC Ancora een positief resultaat van 37,0 miljoen euro, ten opzichte van een negatief

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap. Maatschappelijke zetel: Simon Bolivarlaan 34 - B 1000 Brussel

Naamloze Vennootschap. Maatschappelijke zetel: Simon Bolivarlaan 34 - B 1000 Brussel Jaarverslag 2014 CONTASSUR Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Simon Bolivarlaan 34 - B 1000 Brussel Tel. : + 32 2 510 75 45 Fax : + 32 2 510 75 44 Verzekeringsmaatschappij toegelaten onder nr

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming

VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming Immateriële vaste activa Boekjaar Vorig boekjaar 1.1 Value of business acquired VSJ025 1 kolom 1 VSJ025 1.1 kolom 1 1.2 Goodwill VSJ025 1 kolom 2

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro Leuven, KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar een winst van 26,4 miljoen euro, hetzij 0,34 euro per aandeel, tegenover een winst van

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 15/4/2016 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Pension@work Werknemer PROFESSIONELEN

Pension@work Werknemer PROFESSIONELEN Werknemer PROFESSIONELEN Intro Een zekere toekomst dankzij uw werkgever Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering aan. Daarmee bouwt hij een mooi kapitaal op waarover u vrij beschikt bij

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden.

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. R I Z I V T O E L A G E Wat is dat, een RIZIV-toelage?

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013.

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013. Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2014/2015 een winst van 133,7 miljoen euro, hetzij 1,71 euro per aandeel, tegenover een winst

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal Totaal

Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal Totaal C.D.V. Statistieken Leven : Collectie Rentabiliteit (1) Bijlage I Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Jos Baeten, voorzitter Raad van Bestuur Roel Wijmenga, CFO 29 februari 2012 ASR in 2011 Resultaat 212 miljoen Dividendvoorstel 71 miljoen Solvabiliteit naar

Nadere informatie

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging VIVIUM Top-Hat Plus Plan Het product De risico s De kosten De opbrengst Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging U kent het belang van sparen voor uw pensioen.

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2015

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2015 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2015 1. Welke instellingen komen tussenbeide in het beheer van uw aanvullend pensioen?

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Persconferentie 3 maart 2015. Jaaroverzicht 2014 Zoom op schadeverzekeringen en natuurrampen De groepsverzekering in de lagerente-omgeving

Persconferentie 3 maart 2015. Jaaroverzicht 2014 Zoom op schadeverzekeringen en natuurrampen De groepsverzekering in de lagerente-omgeving Persconferentie 3 maart 2015 Jaaroverzicht 2014 Zoom op schadeverzekeringen en natuurrampen De groepsverzekering in de lagerente-omgeving 1 03/03/2015 Agenda Resultaten en markante feiten 2014 Antonio

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 _ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Privileged Portfolio KBC-Life Privileged Portfolio 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden

Nadere informatie

DOSSIER VRIJ AANVULLEND PENSIOEN

DOSSIER VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VRIJ AANVULLEND PENSIOEN Onderlinge verzekeringsvereniging Hoe vindt u de fiscaal interessantste oplossing om voor uw pensioen te sparen via uw aanvullend pensioencontract? HOE UW PENSIOENKAPITAAL OPBOUWEN

Nadere informatie

Persmededeling vanwege de Argenta Groep

Persmededeling vanwege de Argenta Groep Persmededeling vanwege de Argenta Groep Ook in 2008 hebben 100.000 nieuwe cliënten voor Argenta gekozen Datum 27-03-2009 Tijdstip 10:30uur Bericht Pers 2009/01 Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv Belgiëlei

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Managed Funds Aggressive Fund 1

Managed Funds Aggressive Fund 1 Managed Funds Aggressive Fund 1 LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd:

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd: Welke zekerheden en garanties werden er ingebouwd in de groepsverzekering van de tweede pijler voor de contractuele personeelsleden van de lokale besturen? De premies die de tijdelijke handelsvennootschap

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

Ziekte, ongeval, pensioen, AMMA steunt u in alle omstandigheden. v e r z e k e r i n g e n v o o r e n d o o r d e z o r g s e c t o r

Ziekte, ongeval, pensioen, AMMA steunt u in alle omstandigheden. v e r z e k e r i n g e n v o o r e n d o o r d e z o r g s e c t o r De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers & kinesitherapeuten v e r z e k e r i n g e n Ziekte, ongeval, pensioen, AMMA steunt u in alle omstandigheden. Wat is dat, een RIZIV-toelage?

Nadere informatie

2. Vastgoedportefeuille

2. Vastgoedportefeuille 1. Inleiding 2. Vastgoedportefeuille 2.1. Investeringen 2003/2004 Investering Huurincasso in mio EUR in mio EUR Aankoop onroerend goed 10,32 0,91 Aankoop participatie vastgoedvennootschappen 21,65 1,92

Nadere informatie

RIZIV Technische fiche (1)

RIZIV Technische fiche (1) RIZIV Technische fiche (1) Naam van het product Omschrijving Aanvullend Pensioen - RIZIV Een RIZIV-polis zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen gecombineerd met een waarborg Overlijden,

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Uit voorlopige cijfers 1 van de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) blijkt dat de verzekeringsbranche na een moeizame periode (vanaf 1999) zich enigszins hersteld

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 20 november 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 20 november 2017 Type levensverzekering Doelgroep Spaardoelstelling Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeraar. Deze levensverzekering laat toe om eventuele winstdelingen

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21 KBC-Life Capital Type Levensverzekering KBC-Life Capital 1 is een tak 21-beleggingsverzekering met een door de verzekeringsonderneming gegarandeerd rendement. Hoofdwaarborg: Uitkering van de reserve bij

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 Conform artikel 42 van de Wet betreffende de Aanvullende Pensioenen (WAP) vindt U hierna het jaarlijks verslag dat informatie verstrekt over het door Pensio TL uitgevoerde beheer

Nadere informatie