Godot was vast een Griek >>

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Godot was vast een Griek >>"

Transcriptie

1 Nr. Juni 15 MARKTCOMMENTAAR Godot was vast een Griek >> De markten wachten: op het einde van de Griekse tragedie en op de renteverhoging door de Amerikaanse centrale bank. Wat nu als het wachten tevergeefs is? Momenteel zijn er twee onruststokers op de kapitaalmarkten: Griekenland en de Amerikaanse centrale bank. Waar het Griekse probleem, als we het even zo mogen noemen, eigenlijk geen echt probleem maar eerder een politiek probleem is, stelt de Amerikaanse Fed de markten zwaar op de proef. Maar daarover straks meer. Eerst Griekenland: de nieuwe Griekse regering, minister van Financiën Yanis Varoufakis voorop, slaat de ene na de andere flater en doet daarmee sterk denken aan een toneelstuk van Samuel Beckett. We doen de schrijver enig onrecht aan als we zijn meesterwerk Wachten op Godot 1 uit 195 met de huidige poppenkast in de Griekse politiek vergelijken. Toch zijn er parallellen te trekken. Athene herinnert ons er namelijk dagelijks aan dat een akkoord tussen de schuldenaar (Griekenland) en zijn schuldeisers (de rest van de wereld) nabij is, maar het zou evenzeer kunnen dat dit akkoord er net als de reeds genoemde Godot niet komt. Wij bieden onze Griekse vrienden hier bij voorbaat onze verontschuldigingen aan voor onze gedachten (Συγγνώμη!). Om de (economische) dimensie van het probleem scherper op het netvlies te krijgen, is het goed te bedenken dat de totale economische output van Griekenland over 1 slechts 1, % van de economische kracht van de Europese Unie vertegenwoordigde en slechts,3 % van het wereldwijde BBP. De politieke dimensie is daarentegen van een heel andere aard, anders zou de onderhandelingspositie van de Griekse regering lang niet zo sterk zijn. Of het nu tot een Grexit of Graccident komt of dat we verder blijven aanmodderen: de Griekse burger wordt in ieder geval een slechte dienst bewezen zolang hem wordt voorgespiegeld dat alles bij het oude kan blijven. Maar deze discussie hoort hier niet thuis. Wat echter beslist wel in deze Marktcommentaar thuishoort, is de vraag of we een besmettingsgevaar op de kapitaalmarkten kunnen waarnemen. Het is een waarheid als een koe dat alle Griekse crises en zogenaamde oplossingen tot dusver bijgedragen hebben tot de onzekerheid en daarmee tot de volatiliteit op de kapitaalmarkten. Of daarentegen sinds Inhoud >> >> Godot was vast een Griek >> Macro-economische vooruitzichten 1 Het toneelstuk Wachten op Godot vertelt het verhaal van Vladimir en Estragon, die hun tijd doorbrengen met nietsdoen en wachten op iemand genaamd Godot, die ze niet kennen en van wie ze niets weten, niet eens of hij überhaupt bestaat. Godot zelf komt inderdaad nooit opdagen. De titel van het stuk wordt spreekwoordelijk gebruikt voor het vergelijkbare wachten op iets dat waarschijnlijk niet zal plaatsvinden. Bron:

2 ETHENEA Marktcommentaar Nr. Juni 15 Italy 8 R²: Spain Daily -year Yield Percentage Changes, 11 to now Greece R²: Spain Daily -year Yield Percentage Changes, 11 to now Grafiek 1: Samenhang tussen de dagelijkse rentewijzigingen van -jarige Spaanse en Italiaanse obligaties Grafiek : Samenhang tussen de dagelijkse rentewijzigingen van -jarige Spaanse en Griekse obligaties 11 sprake is van besmetting (contagion) binnen de vermeend homogene groep PIGS-landen (Portugal, Italië, Griekenland, Spanje) zullen we aan de hand van de volgende grafieken nagaan. Grafiek 1 toont de samenhang tussen wijzigingen van de rente op -jarige Spaanse obligaties (horizontale as) en -jarige Italiaanse obligaties (verticale as). Om het verband te verduidelijken berekenen we de dagelijkse procentuele veranderingen vanaf begin 11 tot nu. Een blik op de puntenwolk bevestigt het vermoeden: als de Italiaanse rente stijgt, dan stijgt eveneens de Spaanse rente (en omgekeerd). De correlatie (R²) is met,8 ook duidelijk positief. We kunnen deze samenhang echter ook positief benutten wanneer we onze obligatieposities in Spanje afdekken met termijncontracten op Italiaanse obligaties. Ook grafiek geeft de hierboven beschreven samenhang weer, zij het tussen de Spaanse rente en de wijzigingen van de rente op -jarige Griekse obligaties. De puntenwolk is zichtbaar ronder en lijkt al met al een stuk willekeuriger dan de wolk in grafiek 1. De geringere correlatie van,5 bevestigt dit. Daaruit kan worden geconcludeerd dat een significante stijging van de rente op Griekse staatsobligaties in het geval van een Grexit of Graccident waarschijnlijk niet tot een soortgelijke beweging bij Spaanse of Italiaanse obligaties zou leiden. De markt maakt namelijk heel goed het onderscheid tussen de verschillende landen die deel uitmaken van de, ten onrechte als homogeen aangeduide, PIGS-groep. Daarom hoeft het besmettingsgevaar in ieder geval uit het oogpunt van de beleggers iets minder serieus te worden genomen. Dan het tweede hierboven genoemde probleem voor de kapitaalmarkt: de Amerikaanse centrale bank. Dit kan het beste aan de hand van de volgende grafiek worden toegelicht: 7.8% -1 Source: ETHENEA Grafiek 3: Berekening van de Amerikaanse BBP-groei over het hele jaar 15* -.8%.8% 5.% 5.% % 7,5,,, 8,3,, 17,,,, 1.1%.%

3 ETHENEA Marktcommentaar Nr. Juni 15 Index Bloomberg Economic Surprise Indicator USA Grafiek : Verrassingsindicatoren voor de VS* CPI in % CPI OECD Countries, YoY in %, LHS West Texas Intermediate, YoY in %, RHS Grafiek 5: Consumentenprijsontwikkeling van de OESO-landen afgezet tegen de olieprijsontwikkeling WTI in % Op 9 mei 15 werd de groei over het eerste kwartaal van 15 bijgesteld tot -,7 %. Momenteel bedraagt de meest optimistische prognose voor het tweede kwartaal circa,8 %. Indien de groeicijfers zo blijven, zal het knap lastig worden om de door de Fed voorspelde,5 % voor het jaar 15 te halen. Wij nodigen de lezer uit om de in grafiek 3 weergegeven formule in een spreadsheet te programmeren en gewoon verschillende waarden voor x en y uit te proberen. Dan blijkt al snel dat waarden van rond 5 % nodig zijn om in de buurt van de voorspelde groei te komen. Hoe waarschijnlijk dit is, laten we eveneens aan het oordeel van de lezer over. De meeste economen van de grote banken stuk voor stuk hoogopgeleide en ervaren macro-economen gaan niettemin uit van de zogenaamde lift-off, het begin van de renteverhogingscyclus van de Amerikaanse centrale bank, in september van dit jaar. Het is moeilijk voor te stellen dat deze groep deskundigen het bij het verkeerde eind zou kunnen hebben. De kans is echter groot dat de Fed, zoals ze in het verleden telkens weer heeft aangetoond, gewiekster te werk gaat dan alom wordt aangenomen. Stel echter dat de Amerikaanse economie na inmiddels zes jaar van economisch herstel (de laatste recessie duurde tot juni 9) in een recessiefase is aanbeland. Grafiek laat zien dat de veelvuldig gehanteerde Economic Surprise Index zijn laagste peil heeft bereikt, vergelijkbaar met het niveau dat voor het laatst midden in de laatste recessie van 8/9 opgetekend werd. Het valt nauwelijks te ontkennen dat de economische verwachtingen ofwel zeer positief zijn, ofwel zeer negatief - of, en dat is het meest waarschijnlijke, dat we met een combinatie van beiden te maken hebben. Juist dat laatste zou kenmerkend zijn voor een trendomslag en daarmee de stelling onderbouwen dat de Amerikaanse economie inmiddels kwakkelend is. De kans is groot dat de Amerikaanse centrale bank in het geval van een afzwakking niet de algemeen verwachte renteverhoging doorvoert en daarmee blijk geeft van een soortgelijk Fingerspitzengefühl zoals in de afgelopen jaren reeds het geval was. De markten zouden dan ook tevergeefs op Godot of de renteverhoging wachten, inclusief de bijbehorende reacties op de veranderde marktomstandigheden. Zolang de inflatie in de industrielanden laag blijft, zal in dit scenario de rente op obligaties met langere looptijden eerder dalen dan stijgen. De olieprijs, die aan het begin van het jaar opnieuw naar boven werd bijgesteld, lijkt evenmin naar een trendomslag te neigen. Dit vermoeden wordt verder versterkt door de waargenomen samenhang tussen de olieprijsontwikkeling en de inflatie (grafiek 5) in de afgelopen 3 jaar. Voor zover geen sterk stijgende olieprijzen in het verschiet liggen en de wereldeconomie, aangevoerd door de VS, tegelijkertijd een zwakke periode doormaakt, moet voor obligaties van debiteuren van hoge kwaliteit nog altijd een koopadvies gelden. Bron: GDPNow Federal Reserve Bank of Atlanta, https://www.frbatlanta.org/cqer/research/gdpnow.aspx 3

4 ETHENEA Marktcommentaar Nr. Juni 15 Economische groei en aandelenmarkt in niemandsland Over de huidige ontwikkeling in de VS In tegenstelling tot de door de ECB met liquiditeitsinjecties opgepepte Europese aandelenmarkten kampen de Verenigde Staten al maanden met een cold turkey-effect. Sinds de Fed haar obligatieaankopen in de herfst van vorig jaar heeft gestaakt, zit er door een waslijst aan slechte berichten nauwelijks nog beweging in de S&P 5. De daling van de economische groei met,7 % in het eerste kwartaal van 15 was ook te voelen in de bedrijfsresultaten. Zo krompen de omzetten vergeleken met vorig jaar voor het eerst sinds lange tijd met circa 3 %, terwijl de winsten in de S&P 5 nog maar mondjesmaat stegen met 1,5 %. 3 Wanneer we de energiesector buiten beschouwing laten, waar de winsten vanwege de ingestorte olieprijzen meer dan gehalveerd zijn en die daardoor grotendeels verantwoordelijk is voor de slechte cijfers, ziet het plaatje er een stuk positiever uit. De omzetten van de overige bedrijven stegen ondanks de sterke USD met circa 3 % en de winst per aandeel met circa 8 %. Veel bedrijven uit de sectoren consumptie, geneesmiddelen en technologie hebben nog altijd de wind in de zeilen. De incrementele winstmarge vóór belastingen van deze kernbedrijven buiten de sectoren financiën, energie en elektriciteit bedroeg in het eerste kwartaal van dit jaar zelfs circa 8 %, wat duidelijk boven het gemiddelde niveau van 13 % ligt. Dit betekent weer dat elke extra dollar omzet nog altijd tot een bovengemiddelde stijging van de winstgevendheid leidt. Deze indrukwekkende marge is beslist een van de voornaamste redenen dat de Amerikaanse markt op jaarbasis nog altijd licht in de plus noteert. De markt maakt zich echter terecht zorgen dat de Fed in deze omgeving van zwakke groei met haar eerste beleidsrenteverhoging sinds zeven jaar op de proppen komt en daarmee ook het goed functionerende deel van de economie om zeep helpt. Ook de belangrijke voorlopende indicatoren voor de aandelenmarkt lijken te duiden op naderend onheil. Zo heeft de Dow Jones Transportation Average Index op maandag 5 mei 15 een zogenaamde death cross gevormd, een technisch signaal voor een negatieve trendomslag. Ook in het verleden, bijvoorbeeld voorafgaand aan de krachs van en 7, wees deze conjunctuurgevoelige index al in een vroeg stadium op koersverliezen in de bredere markt. Sinds het begin van het jaar heeft deze index bijna % ingeboet en de fundamentals van de meeste in de index opgenomen bedrijven zijn momenteel inderdaad niet best. 5 Ook het algemene waarderingsniveau van de markt noopt tot voorzichtigheid. Aandelen zijn in vergelijking met obligaties weliswaar nog vrij aantrekkelijk, maar gezien de absolute en vooral de voor de conjunctuur gecorrigeerde kerncijfers lijken ze in historisch opzicht juist vrij duur. De Shiller-P/E (koers/winstverhouding) bedraagt inmiddels 8x. Sinds de Tweede Wereldoorlog was de markt slechts in 15 % van de gevallen duurder dan nu, de jaren van de technologische zeepbel meegerekend. Statistisch gezien bedraagt de gemiddelde rendementsverwachting voor de Amerikaanse aandelenmarkt voor de komende tien jaar slechts -1,7 % à +, %. 7 Iets meer hoop valt te putten uit een andere statistiek. Ook sinds de Tweede Wereldoorlog bedroeg het gemiddelde rendement op de aandelenmarkt na de eerste renteverhoging door 3 Aug 58 Aug 1 Nov 7 Mar 71 Mar 7 Mar 7 Jun 75 Apr 7 Apr 77 Aug 8 May 81 Jan 8 May 83 Feb 85 Dec 8 Mar 88 Feb 9 Mar 97 Jun 99 Jun - - Yield (%) Source: Empirical Research Partners Grafiek : Rendement van de S&P 5-index over 1 maanden na de eerste beleidsrenteverhoging door de Fed 3 Bron: Bloomberg Bron: Empirical Research Partners LLC 5 Bron: Bloomberg Shiller-P/E: Koers-winstverhouding gebaseerd op de gemiddelde winst in de laatste tien jaar 7 Bron: BCA Research

5 ETHENEA Marktcommentaar Nr. Juni 15 de Fed nog altijd 7,8 %. In 1 van gevallen stond de S&P 5 index daarna hoger dan ervoor. De vrees dat enkel een renteverhoging de markt de das om zou doen is overdreven, want ze is meestal toch een afspiegeling van sterke economische groei en forse winsten. 8 De zwakke performance van de Amerikaanse markt zou dan ook met heel andere factoren kunnen samenhangen bijvoorbeeld met de verhoging van belastingen op dividenden en vermogenswinsten van 15 naar 3 %, waardoor beleggers hun papieren mogelijkerwijs om fiscale redenen hebben verkocht. 9 Feitelijk bieden de macro-economische indicatoren voldoende aanwijzingen dat de economische prestaties binnenkort weer zouden kunnen verbeteren en dat de recente zwakte slechts van voorbijgaande aard is. Bovendien duidt de onstuimige stijging van het aantal gezinsstichtingen op een versnelling van de bouwactiviteit, terwijl de aanstaande verkiezingen tot hogere overheidsuitgaven kunnen leiden, de stabilisering van de dollar de valutaschok snel zou doen vergeten en het transpacifische akkoord de handel met Azië nieuw leven zou kunnen inblazen. 11 Dan zouden ook de bedrijfswinsten verder stijgen en de markt mede dankzij de ongekende M&A-activiteit van een nieuwe impuls voorzien. Daarom handhaven we een behoorlijke blootstelling aan Amerikaanse aandelen, zij het dat we vooral gezien de hoge waarderingen en de zwakke economische dynamiek extra kritisch zijn bij de aandelenselectie. Auteurs >> Guido Barthels Portfolio Manager, CIO ETHENEA Independent Investors S.A. Yves Longchamp, CFA Head of Research ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG Meer informatie >> >> Macro-economische vooruitzichten 8 Bron: Empirical Research Partners LLC 9 Bron: Strategas Research Partners Bron: Empirical Research Partners LLC 11 Bron: Strategas Research Partners 5

6 Uitgever >> (v.l.n.r.): Daniel Stefanetti, Guido Barthels, Luca Pesarini, Arnoldo Valsangiacomo, Peter Steffen en Yves Longchamp Contact >> Voor het beantwoorden van uw vragen en uw suggesties staan wij altijd tot uw beschikking. ETHENEA Independent Investors S.A. 1, rue Gabriel Lippmann 535 Munsbach Luxembourg Phone Fax ethenea.be Disclaimer >> Beleggen in een beleggingsfonds brengt zoals elke belegging in effecten en vergelijkbare activa, een risico van koers- en wisselkoersverliezen met zich mee. Hierdoor kunnen de koersen van deelnemingsrechten en de rendementen variëren en dus niet worden gegarandeerd. De kosten van de beleggingsactiviteiten van het fonds beïnvloeden het uiteindelijke beleggingsresultaat. Als bewijs van de aankoop van deelnemingsrechten gelden de wettelijk voorgeschreven verkoopdocumenten. De in dit document verstrekte gegevens dienen slechts ter beschrijving van het product en vormen geen beleggingsadvies, aanbod tot het sluiten van een adviserings- of informatieovereenkomst of aanbod tot (ver)koop van effecten. De inhoud is na zorg-vuldig onderzoek tot stand gekomen en met de grootste zorg samengesteld en gecontroleerd. Voor de juistheid, de volledigheid en de nauwkeurigheid wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Munsbach, ethenea.be

MARKTCOMMENTAAR. Op een gegeven moment is er geen weg terug (meer) >> Inhoud >>

MARKTCOMMENTAAR. Op een gegeven moment is er geen weg terug (meer) >> Inhoud >> MARKTCOMMENTAAR Nr. 3 Maart 15 info@ethenea.be ethenea.be Op een gegeven moment is er geen weg terug (meer) >> Rente en rendementen belanden steeds verder in het negatief. Kredietnemers betalen minder

Nadere informatie

Rentevisie 2009-5. 14 mei 2009

Rentevisie 2009-5. 14 mei 2009 Rentevisie 20-5 14 mei 20 Langzame verbetering? De wereldeconomie beeft nog steeds na van de schok die de conjunctuur in de laatste maanden van vorig jaar te verwerken kreeg. Vanaf september 20 daalde

Nadere informatie

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, Terwijl alle optimisten de fantastische rally op de aandelenmarkten toejuichen,

Nadere informatie

Rentevisie 2009-4. Geen geld en de oude sok. 9 april 2009

Rentevisie 2009-4. Geen geld en de oude sok. 9 april 2009 9 april 20 Geen geld en de oude sok De laatste paar maanden zijn er vele miljarden aan vermogen verdampt. Het thema laat niemand onberoerd. Kenmerkend is dat deze crisis de bijl legt aan veel vermeende

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten December 2014 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1 Wealth Management Investment Insights april 2013 Investment Insights april 2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Regionaal perspectief 4 Macro-economische vooruitzichten 5 Overzicht van prognoses en

Nadere informatie

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 2 EDITORIAAL Welkom bij de 4e editie van Perspectives, waarin Candriam u nuttige analyses van markt- en beleggingstrends verschaft en u stof tot nadenken

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen De forse verlaging van de rente in de laatste versoepelingscyclus van de monetaire autoriteiten deed de overheidsrente in heel wat belangrijke landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Zweden, Denemarken

Nadere informatie

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers Nieuws uit de financiële markten Winter 214/215 Geachte heer, mevrouw, beste belegger, In 214 kregen de drie woorden waaruit de naam van onze bank bestaat meer dan ooit hun volle betekenis. - Banque: met

Nadere informatie

Juli 2015. De maandbrieven zijn beschikbaar op onze website (www.finlescapitalmanagement.nl)

Juli 2015. De maandbrieven zijn beschikbaar op onze website (www.finlescapitalmanagement.nl) Juli 2015 Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief voor beleggers. Zoals u van ons gewend bent gaan wij in de nieuwsbrief in op de huidige macroeconomische ontwikkelingen en geven wij ook onze visie op de diverse

Nadere informatie

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Kwartaalbericht On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Samenvatting In het eerste kwartaal 2015 was het enthousiasme op financiële markten nog altijd groot. Vrijwel alle beleggingscategorieën

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Augustus 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Januari 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Economisch Perspectief

Economisch Perspectief Economisch Perspectief ABN AMRO Economisch Bureau Eurozone: goedkopere euro zegen voor economie Rentestap ECB blijft mogelijk nog jaar uit VS: Herstel gehinderd door tegenwind China: Van inflatiezorgen

Nadere informatie

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export Voor professionele beleggers Maandelijkse assetallocatie Juli 214 SAMENVATTING BELEGGINGSKLIMAAT Nieuw beleid ECB vooralsnog beperkt effect Groei VS en eurozone teleurstellend Assetallocatie: winst op

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

beleggingsvisie update Hogere groei van de wereldeconomie Omstandigheden zijn ideaal voor aandelen De Nederlandse economie groeit weer in 2014

beleggingsvisie update Hogere groei van de wereldeconomie Omstandigheden zijn ideaal voor aandelen De Nederlandse economie groeit weer in 2014 beleggingsvisie update Februari 2014 Maandelijkse nieuwsbrief Hogere groei van de wereldeconomie De economische groei in de Verenigde Staten bedroeg in het derde kwartaal van vorig jaar 4,1% op jaarbasis.

Nadere informatie

BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013 financial market news 07/12

BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 213 financial market news 7/12 Geachte mevrouw, Geachte heer, Beste Klant, Na een veelbewogen 212, zowel binnen onze eigen instelling als op de financiële markten,

Nadere informatie

Het Midden-Oosten blijft een bron van onrust met de opkomst van de extremistische beweging ISIS ;

Het Midden-Oosten blijft een bron van onrust met de opkomst van de extremistische beweging ISIS ; Kwartaalbericht A little less conversation Juli 2014 Samenvatting Ontwikkelingen in Rusland en Oekraïne, maar ook de (her)vorming van het politiek landschap in Europa na de verkiezingen zullen hun stempel

Nadere informatie

Update financiële markten

Update financiële markten s Update financiële markten 18 december 214 Houston, we have a problem Elk voordeel heb z n nadeel Winnaars en verliezers lage olieprijs Fed to the rescue Houston, we have a problem Vaak hebben correcties

Nadere informatie

IN DE WACHTKAMER IN DEZE EDITIE. 02 Investeringsklimaat. 03 Rente en inflatie. 04 Beleggingen. 05 In het kader: Weinig extra s voor meer risico

IN DE WACHTKAMER IN DEZE EDITIE. 02 Investeringsklimaat. 03 Rente en inflatie. 04 Beleggingen. 05 In het kader: Weinig extra s voor meer risico JAARGANG 6, juli 5, NUMMER IN DE WACHTKAMER IN DEZE EDITIE Investeringsklimaat Ondanks de onzekerheid rond Griekenland hebben beleggers een positief beeld over het beleggingsklimaat. De rente blijft laag,

Nadere informatie

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl 4 e Kwartaalbericht 2014 Datum publicatie : 19 januari 2015 Redactie : Ad Maas Inhoud: 1. Terugblik en vooruitblik 2. Benchmarken

Nadere informatie

zorgvuldig positie kiezen

zorgvuldig positie kiezen zorgvuldig positie kiezen Beleggingsstrategie 2 e helft 2015 Inhoud Zorgvuldig positie kiezen 2 Evaluatie actieve strategieën 3 De stukken op hun plek 4 Aandelenkoersen kunnen verder omhoog 6 Megatrends

Nadere informatie

HET RENDEMENT VAN DE GROTE ACTIVAKLASSEN IN 2015

HET RENDEMENT VAN DE GROTE ACTIVAKLASSEN IN 2015 HET RENDEMENT VAN DE GROTE ACTIVAKLASSEN IN 2015 300,00 JPMorgan GBI (overheidsobligaties wereldwijd - USD) MSCI World (aandelen wereldwijd - USD) 250,00 CRB/Reuters (grondstoffen - USD) FTSE EPRA NAREIT

Nadere informatie

Update financiële markten

Update financiële markten Update fi 5 september 2014 Terugblik aandelen augustus Geopolitieke conflicten naar de achtergrond Wederom goede rendementen met obligaties Vooruitzichten voor september Meer stijgingspotentieel aandelen

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds 4 Het

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten?

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? Uw Beleggingen september oktober 2013 2014 FOCUS Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! ACTUA Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? FOCUS Beleggen in België? EDITO Zit er nog toekomst

Nadere informatie

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel Jaargang 2 Nr. 6 maart/april 21 Fondsportret Europa in opkomst: Abdallah Guezour genereert met Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return al jaren hoge rendementen in de opkomende Europese markten.

Nadere informatie

RENDEMENT EN RISICO IN 2015

RENDEMENT EN RISICO IN 2015 RENDEMENT EN RISICO IN 2015 UPDATE JULI 2015 Dit document is geen investeringsaanbod, noch een verzoek of uitnodiging tot het kopen van of intekenen op een belegging in om het even welke jurisdictie. De

Nadere informatie