HSMR en SMR s per diagnosegroep Cijfers eerste helft 2014 Ziekenhuisgroep Twente

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HSMR en SMR s per diagnosegroep Cijfers eerste helft 2014 Ziekenhuisgroep Twente"

Transcriptie

1 HSMR en SMR s per diagnosegroep Cijfers eerste helft 2014 Ziekenhuisgroep Twente 20 maart 2015 Ziekenhuisgroep Twente T.a.v. mw. Eggert en dhr. Gorgels Postbus SZ Almelo

2 Introductie In deze rapportage worden de voorlopige Hospital Standardized Mortality Ratio en onderliggende SMR s per diagnosegroep gepresenteerd van Ziekenhuisgroep Twente over de eerste helft van De rapportage is gebaseerd op de opnamegegevens van het eerste half jaar van De cijfers in deze rapportage zijn dus gebaseerd op een periode van 6 maanden. In dit rapport gaan we kort in op een aantal aspecten van de data- en codeerkwaliteit die van belang zijn bij de interpretatie van de SMR cijfers. Daarna geven we de HSMR en de SMR cijfers per diagnosegroep. Methode Voor de berekening van de HSMR en onderliggende SMR s is de HSMR methodiek gebruikt zoals ontwikkeld en beschreven door het CBS 1, op basis van de landelijke LMR gegevens van Er is een jaarlijks dalende trend in de ziekenhuis te zien, waardoor ieder jaar de verwachte in het ziekenhuis iets lager wordt. De verwachting is dat deze trend ook in 2014 doorzet en de HSMR dan dus iets hoger zal uitvallen. Tot slot zal het CBS dit jaar een nieuw standaardisatiemodel maken op basis van de LMR gegevens van Het is nog niet duidelijk of, en zo ja, welke inhoudelijke veranderingen er in dit model zullen worden doorgevoerd. Het HSMR cijfer in deze rapportage is dus slechts een indicatie van de definitieve HSMR over 2014, die het CBS pas eind 2015 aan de ziekenhuizen zal uitleveren. HSMR De HSMR zet de werkelijke af tegen de verwachte op basis van een aantal patiëntfactoren. De ratio wordt geïndexeerd op 100: als de werkelijke gelijk is aan de verwachte, is de HSMR 100. Is de werkelijke hoger dan verwacht, dan is de HSMR > 100, is de lager dan verwacht, dan is de HSMR < 100. De verwachte wordt berekend op basis van een standaardisatiemodel, gebaseerd op de landelijke benchmark en houdt rekening met de volgende factoren: Leeftijd Geslacht Sociaal-economische status Zwaarteklasse van de hoofddiagnose Urgentie van de opname Nevendiagnosen (comorbiditeit) Herkomst patiënt (verblijfplaats voorafgaand aan opname) Jaar ontslag Maand van opname De HSMR bestaat uit de 50 diagnosegroepen die landelijk 80% van de ziekenhuis bepalen. Het cijfer is opgebouwd uit SMR s voor de 50 onderliggende diagnosegroepen. Er wordt een 95% betrouwbaarheidsinterval berekend, om aan te geven of een SMR of de HSMR significant afwijkt van het gemiddelde. 1: CBS. HSRM 2013: Methodological report. Den Haag/ Heerlen, 2014 Pagina 1 van 4

3 Resultaten Data- en codeerkwaliteit Bij de interpretatie van de HSMR en onderliggende SMR s is de betrouwbaarheid van de onderliggende gegevens van groot belang. In het overzicht hieronder wordt een aantal items weergegeven die van belang zijn bij de interpretatie van de HSMR en SMR s. CBS hanteert een aantal normen om te bepalen of voor een ziekenhuis een betrouwbare HSMR kan worden berekend. De gegevens van uw ziekenhuis voldoen aan deze normen. Ziekenhuisgroep Twente Totaal aantal Norm CBS Gemiddeld aantal nevendiagnoses per opname 1,81 0,5 Percentage urgente 66,2% 30% Percentage vage diagnose voor HSMR 0,0% < 2% Percentage in HSMR 83,6% 70% Opnames klinsche, waarop de cijfers zijn gebaseerd over het eerste half jaar van Voor uw ziekenhuis zijn er klinische verwerkt. Voor het berekenen van de HSMR stelt het CBS als eis dat er gegevens beschikbaar zijn over minimaal 6 aaneengesloten maanden. Ziekenhuisgroep Twente voldoet aan deze norm. Nevendiagnosen per opname Het gemiddeld aantal nevendiagnosen per klinische opname. Voor Ziekenhuisgroep Twente zijn dat er gemiddeld 1,81. Dit voldoet aan de norm van minimaal 0,5 per opname. Percentage urgent Percentage urgente klinische. De norm van het CBS is minimaal 30%. Ziekenhuisgroep Twente voldoet met 66,2% urgente aan deze norm. Het is relatief hoog ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 54% in Percentage vage diagnoses Het percentage diagnosen die met ICD-9 diagnosecode ( overige slecht omschreven aandoeningen ) of ( overige onbekende en niet gespecificeerde oorzaken ). De CBS norm is maximaal 2%. In Ziekenhuisgroep Twente komen in het eerste half jaar van 2014 geen van deze vage diagnosen voor. Volgens de CBS methodiek worden de ICD-10 codes terugvertaald naar ICD-9 om dit vast te stellen. Percentage in HSMR De HSMR is gebaseerd op de 50 diagnosegroepen die landelijk 80% van de ziekenhuis bepalen. Dit is iets wat niet zozeer met vastlegging of kwaliteit van de gegevens heeft te maken, maar met de casemix van het ziekenhuis. Bij een percentage onder de 70% is de HSMR onvoldoende representatief voor de in het ziekenhuis. In Ziekenhuisgroep Twente valt in het eerste half jaar van ,6% van de binnen de HSMR diagnosen en valt daarmee binnen de CBS norm van minimaal 70%. Pagina 2 van 4

4 HSMR De voorlopige HSMR van Ziekenhuisgroep Twente over de beschikbare gegevens van 2014 is 102, en wijkt daarmee niet significant af van het gemiddelde. Totaal aantal Totale in HSMR in HSMR HSMR SMR s per diagnosegroep De HSMR is opgebouwd uit 50 onderliggende SMR s per diagnosegroep. Dit zijn de 50 diagnosegroepen die landelijk 80% van de ziekenhuis veroorzaken. In onderstaande tabel staan 49 SMR s (1 diagnosegroep komt niet voor in ZGT) voor Ziekenhuisgroep Twente over het eerste half jaar van De tabel is gegroepeerd per diagnosecluster. Er zijn twee diagnosegroepen met een SMR die significant afwijken van het gemiddelde: metastasen (significant hoger) en heupfractuur (significant lager). Een SMR is significant hoger als het betrouwbaarheidsinterval geheel boven de 100 valt. Valt het betrouwbaarheidsinterval geheel onder de 100, dan is de SMR significant lager. Omschrijving SMR Aandoeningen aan het hart en vaatstelsel Acuut myocardinfarct Aneurysmata van aorta en perifere en viscerale arteriën Coronaire atherosclerose en overige hartaandoeningen Hartfalen, zonder hypertensie Hartklepaandoeningen Hartritmestoornis Hartstilstand en ventrikelfibrilleren Overige circulatoire aandoeningen Perifere en viscerale atherosclerose Pulmonale hypertensie Trombose van aorta en perifere en viscerale arteriën Acute cerebrovasculaire aandoening Maag-, darm en leveraandoeningen Darmobstructie zonder hernia Diverticulose en diverticulitis Galwegaandoening Gastrointestinale bloeding Leveraandoening, alcoholgerelateerd Overige gastrointestinale aandoeningen Overige leveraandoeningen Pagina 3 van 4

5 Omschrijving SMR Nieuwvormingen Alvleesklierkanker Blaaskanker Borstkanker Colonkanker Kanker van rectum of anus Leukemie Longkanker/ bronchuskanker Maagkanker Metastasen Niet nader gespec. tumoren of tumoren van onzekere aard Non-Hodgkin lymfoom Prostaatkanker Slokdarmkanker Respiratoire aandoeningen Aspiratie pneumonie, door voedsel of braken Chronic obstructive pulmonary disease en bronchiectasie Overige aandoeningen van de lage luchtwegen Pleuritis, pneumothorax, klaplong Pneumonie Urogenitale aandoeningen Acuut en niet gespecificeerd nierfalen Chronisch nierfalen Urineweginfectie Overige aandoeningen Aandoeningen van vocht- en elektrolythuishouding Coma, stupor en hersenbeschadiging Complicatie van apparatuur, implantaat of transplantaat Complicatie van chirurgische procedure of medische zorg Deficiënties en andere anemie Diabetes mellitus met complicatie Heupfractuur Intracraniaal letsel Sepsis (behalve tijdens bevalling) Pagina 4 van 4

HSMR en SMRs per diagnosegroep Cijfers 2015 IJsselmeerziekenhuizen

HSMR en SMRs per diagnosegroep Cijfers 2015 IJsselmeerziekenhuizen en SMRs per diagnosegroep Cijfers 2015 IJsselmeerziekenhuizen De Praktijk Index Rembrandtlaan 31 3723 BG Bilthoven 030-244 0326 www.depraktijkindex.nl maart 2016 Introductie In deze rapportage worden de

Nadere informatie

Regeling verplichte publicatie sterftecijfers instellingen voor medisch specialistische zorg Kenmerk NR/CU-244

Regeling verplichte publicatie sterftecijfers instellingen voor medisch specialistische zorg Kenmerk NR/CU-244 NADERE REGEL Regeling verplichte publicatie sterftecijfers instellingen voor medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 38, vierde juncto zevende lid, en artikel 62, eerste lid, juncto artikel 68 van

Nadere informatie

Gestandaardiseerde ziekenhuissterfte daalt in de tijd

Gestandaardiseerde ziekenhuissterfte daalt in de tijd Gestandaardiseerde ziekenhuissterfte daalt in de tijd Janneke Ploemacher, Abby Z. Israëls, D.J. (Jan) van der Laan en Agnes de Bruin Doel Onderzoek naar de veranderingen van de gestandaardiseerde ziekenhuissterfte

Nadere informatie

Betrouwbaarheidsinterval. Werkelijke sterfte Sepsis (behalve tijdens bevalling) Bacteriële infectie; n.n.g.

Betrouwbaarheidsinterval. Werkelijke sterfte Sepsis (behalve tijdens bevalling) Bacteriële infectie; n.n.g. HSMR - MC Groep 2015 Betrouwbaarheidsinterval Aantal opnamen Aantal sterfgevallen Verwacht aantal HSMR Ondergrens Bovengrens 2015 11285 140 142 99 83 116 SMR's - MC Groep 2015 Betrouwbaarheidsinterval

Nadere informatie

Betrouwbaarheidsinterval. Werkelijke sterfte Mycose HIV-infectie

Betrouwbaarheidsinterval. Werkelijke sterfte Mycose HIV-infectie HSMR - MC Slotervaart 2015 Betrouwbaarheidsinterval Aantal opnamen Aantal sterfgevallen Verwacht aantal HSMR Ondergrens Bovengrens 2015 13536 262 229 114 101 129 SMR's - MC Slotervaart 2015 Betrouwbaarheidsinterval

Nadere informatie

HSMR en SMR's HagaZiekenhuis

HSMR en SMR's HagaZiekenhuis HSMR en SMR's 2015-2017 HagaZiekenhuis Omschrijving Opnames Sterfte Verwacht (H)SMR ondergrens bovengrens HSMR 2017 totaal 31.088 590 635 93 86 101 HSMR 2015-2017 97.784 1.836 1.936 95 91 99 Cijfers per

Nadere informatie

HSMR en SMR's HagaZiekenhuis

HSMR en SMR's HagaZiekenhuis Omschrijving Opnames Sterfte Verwacht (H)SMR ondergrens bovengrens HSMR 2015 totaal 34.467 606 643 94 87 102 HSMR 2013-2015 96.434 1.744 2.027 86 82 90 Cijfers per diagnosegroep (SMR's) 2013-2015 HSMR

Nadere informatie

HSMR en SMR's HagaZiekenhuis

HSMR en SMR's HagaZiekenhuis Omschrijving Opnames Sterfte Verwacht (H)SMR ondergrens bovengrens HSMR 2016 totaal 32.229 640 663 97 89 104 HSMR 2014-2016 97.436 1.763 1.973 89 85 94 Cijfers per diagnosegroep (SMR's) 2014-2016 HSMR

Nadere informatie

Aantal opnamen Aantal sterfgevallen 2017 HSMR 2017 HSMR ( ) Aantal opnamen

Aantal opnamen Aantal sterfgevallen 2017 HSMR 2017 HSMR ( ) Aantal opnamen H Omschrijving 2017 2017 sterfgevallen 2017 H 2017 H 2017 22 268 572 502 114 (105-124) Omschrijving sterfgevallen H H 68 403 1647 1443 114 (109-120) Diagnosegroepen Infectieziekten en parasitaire aandoeningen

Nadere informatie

Confidentie Bovengrens 95% HSMR HSMR

Confidentie Bovengrens 95% HSMR HSMR HSMR 2015 en 2013-2015 van VUmc Aantal Opnamen Werkelijk Verwacht HSMR Ondergrens 95% Bovengrens 95% HSMR 2015 23031 525 453 116 106 126 HSMR 2013-2015 68465 1658 1459 114 108 119 SMR's 2013-2015 per diagnosegroep

Nadere informatie

HSMR 2016 en van VUmc. Aantal. Confidentie Bovengrens 95% Aantal Sterfte. Confidentie Ondergrens 95% Aantal.

HSMR 2016 en van VUmc. Aantal. Confidentie Bovengrens 95% Aantal Sterfte. Confidentie Ondergrens 95% Aantal. HSMR 2016 en 2014-2016 van VUmc Werkelijk Verwacht Ondergrens 95% Bovengrens 95% Opnamen HSMR HSMR 2016 23104 550 478 115 106 125 HSMR 2014-2016 69239 1630 1425 114 109 120 SMR's 2014-2016 per diagnosegroep

Nadere informatie

SMR s per diagnosegroep en patiëntengroep

SMR s per diagnosegroep en patiëntengroep HSMR-rapport 2013-2015 Flevoziekenhuis 43 B SMR s per diagnosegroep en patiëntengroep 2013-2015 Tabel B.1 Hoofdclusters diagnosegroepen Infectieziekten en parasitaire aandoeningen 459 48 46 104 (76-137)

Nadere informatie

SMR s per diagnosegroep en patiëntengroep

SMR s per diagnosegroep en patiëntengroep HSMR-rapport 2014-2016 Flevoziekenhuis 39 B SMR s per diagnosegroep en patiëntengroep 2014-2016 Tabel B.1 Hoofdclusters diagnosegroepen Infectieziekten en parasitaire aandoeningen 445 38 46 83 (59-115)

Nadere informatie

SMR s per diagnosegroep en patiëntengroep

SMR s per diagnosegroep en patiëntengroep HSMR-rapport 2015-2017 Flevoziekenhuis 39 B SMR s per diagnosegroep en patiëntengroep 2015-2017 Tabel B.1 Hoofdclusters diagnosegroepen Infectieziekten en parasitaire aandoeningen 397 33 39 86 (59-120)

Nadere informatie

SMR s per diagnosegroep en patiëntengroep

SMR s per diagnosegroep en patiëntengroep HSMR-rapport 2015-2017 Jeroen Bosch Ziekenhuis 39 B SMR s per diagnosegroep en patiëntengroep 2015-2017 Tabel B.1 Hoofdclusters diagnosegroepen Infectieziekten en parasitaire aandoeningen 839 61 69 88

Nadere informatie

40 HSMR-rapport 2016 Spaarne Gasthuis Kanker van rectum en anus (15) * (30-428) Lever- en galwegkanker (16) (14-800) Alvleeskli

40 HSMR-rapport 2016 Spaarne Gasthuis Kanker van rectum en anus (15) * (30-428) Lever- en galwegkanker (16) (14-800) Alvleeskli HSMR-rapport 2016 Spaarne Gasthuis 39 B SMR s per diagnosegroep en patiëntengroep 2016 Tabel B.1 Hoofdclusters diagnosegroepen Aantal Aantal Verwacht SMR 95% betrouwopnamen Infectieziekten en parasitaire

Nadere informatie

SMR sperdiagnosegroepenpatiëntengroep 2017

SMR sperdiagnosegroepenpatiëntengroep 2017 1 SMR sperdiagnosegroepenpatiëntengroep 2017 Tabel B.1 Hoofdclusters diagnosegroepen Aantal Aantal Verwacht SMR 95% betrouw- Infectieziekten en parasitaire aandoeningen 305 22 24 92 (58-139) Nieuwvormingen

Nadere informatie

SMR s per diagnosegroep en patiëntengroep 2017

SMR s per diagnosegroep en patiëntengroep 2017 HSMR-rapport 2015-2017 Treant Ziekenhuiszorg 43 C SMR s per diagnosegroep en patiëntengroep 2017 Tabel C.1 Hoofdclusters diagnosegroepen Infectieziekten en parasitaire aandoeningen 279 27 28 98 (64-142)

Nadere informatie

SMR s per diagnosegroep en patiëntengroep

SMR s per diagnosegroep en patiëntengroep HSMR-rapport 2015-2017 Treant Ziekenhuiszorg 37 B SMR s per diagnosegroep en patiëntengroep 2015-2017 Tabel B.1 Hoofdclusters diagnosegroepen Infectieziekten en parasitaire aandoeningen 870 89 92 97 (78-119)

Nadere informatie

Hoofdclusters diagnosegroepen Aantal Aantal Verwacht SMR 95% betrouw- Diagnosegroepen (CCS-groepsnummer) Aantal Aantal Verwacht SMR 98% betrouw-

Hoofdclusters diagnosegroepen Aantal Aantal Verwacht SMR 95% betrouw- Diagnosegroepen (CCS-groepsnummer) Aantal Aantal Verwacht SMR 98% betrouw- Tabel C.1 Hoofdclusters diagnosegroepen Aantal Aantal Verwacht SMR 95% betrouw- opnamen sterf- aantal baarheids- gevallen sterfgevallen interval SMR Infectieziekten en parasitaire aandoeningen 208 20 22

Nadere informatie

B SMR s per diagnosegroep en patiëntengroep 2015

B SMR s per diagnosegroep en patiëntengroep 2015 B s per diagnosegroep en patiëntengroep 2015 Tabel B.1 Hoofdclusters diagnosegroepen 95% betrouw sterf- baarheidsgevallen interval Infectieziekten en parasitaire aandoeningen 81 8 9 91 (39-180) Nieuwvormingen

Nadere informatie

Bijlage C bij het HSMR-rapport SMR s over Medisch Centrum Leeuwarden Leeuwarden AGB-code: Oktober 2016

Bijlage C bij het HSMR-rapport SMR s over Medisch Centrum Leeuwarden Leeuwarden AGB-code: Oktober 2016 Bijlage C bij het HSMR-rapport 2013-2015 SMR s over 2015 Medisch Centrum Leeuwarden Leeuwarden AGB-code: 06010210 Oktober 2016 Totstandkoming HSMR-rapport Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft

Nadere informatie

Bijlage C bij het HSMR-rapport SMR s over Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk AGB-code: Oktober 2016

Bijlage C bij het HSMR-rapport SMR s over Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk AGB-code: Oktober 2016 Bijlage C bij het HSMR-rapport 2013-2015 SMR s over 2015 Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk AGB-code: 06010755 Oktober 2016 Totstandkoming HSMR-rapport Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht

Nadere informatie

Bijlage C bij het HSMR-rapport SMR s over Maastricht UMC+ Maastricht AGB-code: Oktober 2016

Bijlage C bij het HSMR-rapport SMR s over Maastricht UMC+ Maastricht AGB-code: Oktober 2016 Bijlage C bij het HSMR-rapport 2013-2015 SMR s over 2015 Maastricht UMC+ Maastricht AGB-code: 06021101 Oktober 2016 Totstandkoming HSMR-rapport Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht

Nadere informatie

Bijlage C bij het HSMR-rapport SMR s over Rijnstate Arnhem AGB-code: Oktober 2016

Bijlage C bij het HSMR-rapport SMR s over Rijnstate Arnhem AGB-code: Oktober 2016 Bijlage C bij het HSMR-rapport 2013-2015 SMR s over 2015 Rijnstate Arnhem AGB-code: 06010535 Oktober 2016 Totstandkoming HSMR-rapport Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van DHD

Nadere informatie

Bijlage C bij het HSMR-rapport SMR s over Westfriesgasthuis Hoorn AGB-code: Oktober 2016

Bijlage C bij het HSMR-rapport SMR s over Westfriesgasthuis Hoorn AGB-code: Oktober 2016 Bijlage C bij het HSMR-rapport 2013-2015 SMR s over 2015 Westfriesgasthuis Hoorn AGB-code: 06010752 Oktober 2016 Totstandkoming HSMR-rapport Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van

Nadere informatie

Bijlage C bij het HSMR-rapport SMR s over VieCuri, Medisch Centrum voor Noord-Limburg Venlo AGB-code: Oktober 2016

Bijlage C bij het HSMR-rapport SMR s over VieCuri, Medisch Centrum voor Noord-Limburg Venlo AGB-code: Oktober 2016 Bijlage C bij het HSMR-rapport 2013-2015 SMR s over 2015 VieCuri, Medisch Centrum voor Noord-Limburg Venlo AGB-code: 06011115 Oktober 2016 Totstandkoming HSMR-rapport Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Bijlage C bij het HSMR-rapport SMR s over Ziekenhuis Nij Smellinghe Drachten AGB-code: Oktober 2016

Bijlage C bij het HSMR-rapport SMR s over Ziekenhuis Nij Smellinghe Drachten AGB-code: Oktober 2016 Bijlage C bij het HSMR-rapport 2013-2015 SMR s over 2015 Ziekenhuis Nij Smellinghe Drachten AGB-code: 06010202 Oktober 2016 Totstandkoming HSMR-rapport Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in

Nadere informatie

SMR S Catharina Ziekenhuis

SMR S Catharina Ziekenhuis S Catharina Ziekenhuis Omschrijving H BI* BI* H 28300 686 590 116 108 125 Infectieziekten en parasitaire aandoeningen BI* BI* Tuberculose 26 0 0 0 - - Sepsis (behalve tijdens bevalling) 506 127 114 111

Nadere informatie

HSMR-rapport

HSMR-rapport HSMR-rapport 2014-2016 Extra rapportage op concernniveau St. Antonius Ziekenhuis AGB-nr.: 06010620 Utrecht, november 2017 Over DHD DHD verzamelt, beheert en bewerkt data van ziekenhuizen en universitair

Nadere informatie

Bijlage C bij het HSMR-rapport SMR s over Noordwest, locatie Alkmaar (voorheen MCA) Alkmaar AGB-code: Oktober 2016

Bijlage C bij het HSMR-rapport SMR s over Noordwest, locatie Alkmaar (voorheen MCA) Alkmaar AGB-code: Oktober 2016 Bijlage C bij het HSMR-rapport 2013-2015 SMR s over 2015 Noordwest, locatie Alkmaar (voorheen MCA) Alkmaar AGB-code: 06010702 Oktober 2016 Totstandkoming HSMR-rapport Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Gestandaardiseerd ziekenhuissterftecijfer (HSMR): correctie voor ernst hoofddiagnose kan beter

Gestandaardiseerd ziekenhuissterftecijfer (HSMR): correctie voor ernst hoofddiagnose kan beter Onderzoek Gestandaardiseerd ziekenhuissterftecijfer (HSMR): correctie voor ernst hoofddiagnose kan beter Wim F. van den Bosch, Peter Spreeuwenberg en Cordula Wagner Doel De invloed van casemixverschillen

Nadere informatie

HSMR: doorontwikkeling en interpretatie. Agnes de Bruin (CBS), 11 oktober 2016 Themabijeenkomst Van getal naar patiëntveiligheid DHD, Utrecht

HSMR: doorontwikkeling en interpretatie. Agnes de Bruin (CBS), 11 oktober 2016 Themabijeenkomst Van getal naar patiëntveiligheid DHD, Utrecht HSMR: doorontwikkeling en interpretatie Agnes de Bruin (CBS), 11 oktober 2016 Themabijeenkomst Van getal naar patiëntveiligheid DHD, Utrecht Inhoud presentatie Wat is de HSMR? Doorontwikkeling HSMR tot

Nadere informatie

Bijlage C bij het HSMR-rapport SMR s over Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede AGB-code: Oktober 2016

Bijlage C bij het HSMR-rapport SMR s over Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede AGB-code: Oktober 2016 Bijlage C bij het HSMR-rapport 2013-2015 SMR s over 2015 Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede AGB-code: 06010534 Oktober 2016 Totstandkoming HSMR-rapport Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht

Nadere informatie

HSMR: doorontwikkeling en interpretatie. Agnes de Bruin (CBS), 11 oktober 2016 Themabijeenkomst Van getal naar patiëntveiligheid DHD, Utrecht

HSMR: doorontwikkeling en interpretatie. Agnes de Bruin (CBS), 11 oktober 2016 Themabijeenkomst Van getal naar patiëntveiligheid DHD, Utrecht HSMR: doorontwikkeling en interpretatie Agnes de Bruin (CBS), 11 oktober 2016 Themabijeenkomst Van getal naar patiëntveiligheid DHD, Utrecht Inhoud presentatie Wat is de HSMR? Doorontwikkeling HSMR tot

Nadere informatie

12 Ziekenhuissterfte, dossieronderzoek en onverwacht lange opnameduur

12 Ziekenhuissterfte, dossieronderzoek en onverwacht lange opnameduur 12 Ziekenhuissterfte, dossieronderzoek en onverwacht lange opnameduur De Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) is een deels gecorrigeerde maat voor ziekenhuissterfte bij 50 diagnosegroepen (de zogenoemde

Nadere informatie

HSMR-rapport 2012-2014 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën

HSMR-rapport 2012-2014 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën HSMR-rapport 2012-2014 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Antonius Ziekenhuis Sneek AGB-code: 6010209 Oktober 2015 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van

Nadere informatie

Standard Mortality Ratio s (SMR) en de Hospital Standardized Sterftecijfers (HSMR) per specifieke diagnosegroep

Standard Mortality Ratio s (SMR) en de Hospital Standardized Sterftecijfers (HSMR) per specifieke diagnosegroep Standard Mortality Ratio s (SMR) en de Hospital Standardized Sterftecijfers (HSMR) per specifieke diagnosegroep SMR s per specifieke diagnosegroep 2015-2017 De Standard Mortality Ratio s (SMR) geeft per

Nadere informatie

HSMR-rapport - met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën

HSMR-rapport - met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën HSMR-rapport - met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Antonius Ziekenhuis Sneek WCC-nr: HERZIENE VERSIE, oktober Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van

Nadere informatie

De ontwikkeling van een heropnamemodel. Corine Penning, Jan van der Laan, Agnes de Bruin (CBS) Landelijke Themabijeenkomst Heropnamen DHD

De ontwikkeling van een heropnamemodel. Corine Penning, Jan van der Laan, Agnes de Bruin (CBS) Landelijke Themabijeenkomst Heropnamen DHD De ontwikkeling van een heropnamemodel Corine Penning, Jan van der Laan, Agnes de Bruin (CBS) Landelijke Themabijeenkomst Heropnamen DHD Aanleiding Heropname kan een indicator zijn voor sub-optimale zorg

Nadere informatie

HSMR-rapport 2012 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën. Universitair Medisch Centrum St. Radboud Nijmegen.

HSMR-rapport 2012 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën. Universitair Medisch Centrum St. Radboud Nijmegen. HSMR-rapport 2012 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Universitair Medisch Centrum St. Radboud Nijmegen WCC-nr: 377 oktober 2013 Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft

Nadere informatie

Publicatie sterftecijfers 2015 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht

Publicatie sterftecijfers 2015 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht Toelichting bij - Publicatie sterftecijfers 2015 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht W.J. Jansen & F. van den Elsen Februari 2017 Toelichting publicatie HSMR 2015 - Albert Schweitzer ziekenhuis februari

Nadere informatie

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Elkerliek Ziekenhuis Helmond

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Elkerliek Ziekenhuis Helmond HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Elkerliek Ziekenhuis Helmond WCC-nr: HERZIENE VERSIE, oktober Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van

Nadere informatie

Publicatie sterftecijfers 2013 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht

Publicatie sterftecijfers 2013 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht Toelichting bij - Publicatie sterftecijfers 2013 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht W.J.Jansen & F v.d. Elzen Februari 2015 Sterftecijfers Het sterftecijfer (ook wel de mortaliteit genoemd) is één

Nadere informatie

HSMR-rapport 2010-2012 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën. BovenIJ Ziekenhuis Amsterdam. WCC-nr: 261

HSMR-rapport 2010-2012 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën. BovenIJ Ziekenhuis Amsterdam. WCC-nr: 261 HSMR-rapport 2010-2012 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën BovenIJ Ziekenhuis Amsterdam WCC-nr: 261 oktober 2013 Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van

Nadere informatie

NR/CU-267. Regeling verplichte publicatie sterftecijfers instellingen voor medisch specialistische zorg

NR/CU-267. Regeling verplichte publicatie sterftecijfers instellingen voor medisch specialistische zorg Regeling verplichte publicatie sterftecijfers instellingen voor medisch specialistische zorg : Ingevolge artikel 38, vierde juncto zevende lid, en artikel 62, eerste lid, juncto artikel 68 van de Wet marktordening

Nadere informatie

Publicatie sterftecijfers 2014 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht

Publicatie sterftecijfers 2014 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht Toelichting bij - Publicatie sterftecijfers 2014 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht W.J. Jansen & F. van den Elsen November 2015 Toelichting publicatie HSMR 2014 - Albert Schweitzer ziekenhuis november

Nadere informatie

Rapport Maastricht UMC+ HSMR 2016

Rapport Maastricht UMC+ HSMR 2016 Rapport Maastricht UMC+ HSMR 2016 februari 2018 Inleiding Dit rapport is het verslag van het onderzoek van het Maastricht UMC+ naar aanleiding van de HSMR-cijfers in 2016. Deze HSMR-cijfers gaan over de

Nadere informatie

Sterftecijfers (HSMR & SMR) 2012 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht

Sterftecijfers (HSMR & SMR) 2012 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht Sterftecijfers (HSMR & SMR) 2012 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht Sterftecijfers Het sterftecijfer (ook wel de mortaliteit genoemd) is één van de middelen (of indicatoren) om onderlinge verschillen

Nadere informatie

Goede gegevensvastlegging voor een betrouwbare HSMR

Goede gegevensvastlegging voor een betrouwbare HSMR Goede gegevensvastlegging voor een betrouwbare HSMR Een betrouwbare HSMR berekening is alleen mogelijk als ziekenhuizen volgens dezelfde regels, dus op uniforme wijze hun opnamen in de LMR (en diens opvolger

Nadere informatie

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën HSMR-rapport 2015-2017 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Martini Ziekenhuis Groningen AGB-nr: 06010107 September 2018 Totstandkoming HSMR-rapport Het Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Ziekenhuisgroep Twente Almelo / Hengelo AGB-nr: September

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Ziekenhuisgroep Twente Almelo / Hengelo AGB-nr: September HSMR-rapport 2015-2017 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Ziekenhuisgroep Twente Almelo / Hengelo AGB-nr: 06010421 September 2018 Totstandkoming HSMR-rapport Het Centraal Bureau

Nadere informatie

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën HSMR-rapport 2015-2017 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën OLVG Amsterdam AGB-nr: 06010713 September 2018 Totstandkoming HSMR-rapport Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Nadere informatie

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën HSMR-rapport 2013-2015 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Elkerliek Ziekenhuis Helmond AGB-nr: 06011026 Oktober 2016 Totstandkoming HSMR-rapport Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën HSMR-rapport 2015-2017 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Reinier de Graaf Groep Delft AGB-nr: 06010857 September 2018 Totstandkoming HSMR-rapport Het Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën HSMR-rapport 2013-2015 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Laurentius Ziekenhuis Roermond AGB-nr: 06011108 Oktober 2016 Totstandkoming HSMR-rapport Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën HSMR-rapport 2014-2016 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) Nijmegen AGB-nr: 06010518 Oktober 2017 Totstandkoming HSMR-rapport Het Centraal Bureau

Nadere informatie

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Zuyderland Medisch Centrum Heerlen / Sittard AGB-nr: Septe

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Zuyderland Medisch Centrum Heerlen / Sittard AGB-nr: Septe HSMR-rapport 2015-2017 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Zuyderland Medisch Centrum Heerlen / Sittard AGB-nr: 06011118 September 2018 Totstandkoming HSMR-rapport Het Centraal

Nadere informatie

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën HSMR-rapport 2015-2017 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Maasstad Ziekenhuis Rotterdam AGB-nr: 06010861 September 2018 Totstandkoming HSMR-rapport Het Centraal Bureau voor de

Nadere informatie

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën HSMR-rapport 2015-2017 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar / Den Helder AGB-nr: 06010702 September 2018 Totstandkoming HSMR-rapport Het Centraal

Nadere informatie

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën HSMR-rapport 2015-2017 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Radboudumc Nijmegen AGB-nr: 06020502 September 2018 Totstandkoming HSMR-rapport Het Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Dr. P.L. Batenburg Voorzitter Raad van Bestuur Catharina Ziekenhuis april 2014

Dr. P.L. Batenburg Voorzitter Raad van Bestuur Catharina Ziekenhuis april 2014 Dr. P.L. Batenburg Voorzitter Raad van Bestuur Catharina Ziekenhuis april 2014 Kwaliteitsindicatoren: de definitie Een meetbaar aspect van de zorg dat een aanwijzing geeft over bijvoorbeeld de kwaliteit,

Nadere informatie

Passantentarief DBC zorgprodukten Rode Kruis Ziekenhuis miv 1 januari 2014

Passantentarief DBC zorgprodukten Rode Kruis Ziekenhuis miv 1 januari 2014 Passantentarief DBC zorgprodukten Rode Kruis Ziekenhuis miv 1 januari 2014 Document doorzoeken Wilt u dit document doorzoeken? Gebruik de toetsencombinatie Ctrl+F (tegelijkertijd indrukken). Het zoekvenster

Nadere informatie

De HSMR beproefd. Aard en invloed van meetfouten bij het bepalen van het gestandaardiseerde ziekenhuissterftecijfer SAMENVATTING

De HSMR beproefd. Aard en invloed van meetfouten bij het bepalen van het gestandaardiseerde ziekenhuissterftecijfer SAMENVATTING De HSMR beproefd Aard en invloed van meetfouten bij het bepalen van het gestandaardiseerde ziekenhuissterftecijfer SAMENVATTING 147 ACHTERGROND EN DOELSTELLINGEN Het gestandaardiseerde ziekenhuissterftecijfer,

Nadere informatie

PASSANTENPRIJSLIJST DBC-ZORGPRODUCTEN 2012 (versie 2)

PASSANTENPRIJSLIJST DBC-ZORGPRODUCTEN 2012 (versie 2) PASSANTENPRIJSLIJST DBC-ZORGPRODUCTEN 2012 (versie 2) Tarieven zijn van toepassing op behandelingen gestart in 2012. Voor het A segment (declaratiecodes beginnend met 14 en 16) hanteert de MC Groep de

Nadere informatie

Cerebro Vascular Audit Benchmark CVAB3

Cerebro Vascular Audit Benchmark CVAB3 pagina 1 Cerebro Vascular Audit Benchmark CVAB3 Vetgedrukte items zijn verplicht CVAB3 - Ziekenhuis, versie: 2015-10-26 - v3.0.2 Patiënt Burgerservicenummer Voorletters Tussenvoegsels Achternaam Geboortedatum

Nadere informatie

Zorgproduct Omschrijving Tarief 2014 Ingangs datum Einddatum

Zorgproduct Omschrijving Tarief 2014 Ingangs datum Einddatum 15A011 040201019 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.659,94 1-1-2014 15A012 020107002 Operatie bij Borstkanker 12.655,52 1-1-2014 15A013 020107003 Verwijderen van tumor(en)

Nadere informatie

Anesthesiologie. Anesthesiologie/ Pijnbestrijding. tarief honorarium. zorgproductcode met omschrijving. declaratiecode tarief kosten

Anesthesiologie. Anesthesiologie/ Pijnbestrijding. tarief honorarium. zorgproductcode met omschrijving. declaratiecode tarief kosten Anesthesiologie Anesthesiologie/ Pijnbestrijding kosten 990089002 Pijnbestrijding bij Lage rugklachten 15B410 2.085,00 598,28 2.683,28 990089004 Pijnbestrijding bij Lage rugklachten 15B411 1.015,00 359,53

Nadere informatie

PASSANTENPRIJSLIJST DBC-ZORGPRODUCTEN 01-01-2015 t/m 31-12-2015

PASSANTENPRIJSLIJST DBC-ZORGPRODUCTEN 01-01-2015 t/m 31-12-2015 PASSANTENPRIJSLIJST DBC-ZORGPRODUCTEN 01-01-2015 t/m 31-12-2015 Tarieven zijn van toepassing op behandelingen gestart in 2015. Voor de overige zorgproducten (OVP's) hanteert de MC Groep de door de NZa

Nadere informatie

Passantenprijslijst 2014

Passantenprijslijst 2014 15A011 040201019 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.312,91 15A012 020107002 Operatie bij Borstkanker 5.069,55 15A013 020107003 Verwijderen van tumor(en) of uitsnijden van

Nadere informatie

Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct

Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct Declaratiecode Zorgproduct Kosten instelling Poorter honorarium Ondersteuners - ongesplitst Omschrijving 15A011 040201019 2768,09 248,44 49,23 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte)

Nadere informatie

Declaratiecode Omschrijving Restitutievergoeding 2013 vrij segment 15A011 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.

Declaratiecode Omschrijving Restitutievergoeding 2013 vrij segment 15A011 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2. vrij segment 15A011 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.273,11 15A012 Operatie bij Borstkanker 5.340,42 15A013 Verwijderen van tumor(en) of uitsnijden van een wond bij Borstkanker

Nadere informatie