HSMR en SMR s per diagnosegroep Cijfers eerste helft 2014 Ziekenhuisgroep Twente

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HSMR en SMR s per diagnosegroep Cijfers eerste helft 2014 Ziekenhuisgroep Twente"

Transcriptie

1 HSMR en SMR s per diagnosegroep Cijfers eerste helft 2014 Ziekenhuisgroep Twente 20 maart 2015 Ziekenhuisgroep Twente T.a.v. mw. Eggert en dhr. Gorgels Postbus SZ Almelo

2 Introductie In deze rapportage worden de voorlopige Hospital Standardized Mortality Ratio en onderliggende SMR s per diagnosegroep gepresenteerd van Ziekenhuisgroep Twente over de eerste helft van De rapportage is gebaseerd op de opnamegegevens van het eerste half jaar van De cijfers in deze rapportage zijn dus gebaseerd op een periode van 6 maanden. In dit rapport gaan we kort in op een aantal aspecten van de data- en codeerkwaliteit die van belang zijn bij de interpretatie van de SMR cijfers. Daarna geven we de HSMR en de SMR cijfers per diagnosegroep. Methode Voor de berekening van de HSMR en onderliggende SMR s is de HSMR methodiek gebruikt zoals ontwikkeld en beschreven door het CBS 1, op basis van de landelijke LMR gegevens van Er is een jaarlijks dalende trend in de ziekenhuis te zien, waardoor ieder jaar de verwachte in het ziekenhuis iets lager wordt. De verwachting is dat deze trend ook in 2014 doorzet en de HSMR dan dus iets hoger zal uitvallen. Tot slot zal het CBS dit jaar een nieuw standaardisatiemodel maken op basis van de LMR gegevens van Het is nog niet duidelijk of, en zo ja, welke inhoudelijke veranderingen er in dit model zullen worden doorgevoerd. Het HSMR cijfer in deze rapportage is dus slechts een indicatie van de definitieve HSMR over 2014, die het CBS pas eind 2015 aan de ziekenhuizen zal uitleveren. HSMR De HSMR zet de werkelijke af tegen de verwachte op basis van een aantal patiëntfactoren. De ratio wordt geïndexeerd op 100: als de werkelijke gelijk is aan de verwachte, is de HSMR 100. Is de werkelijke hoger dan verwacht, dan is de HSMR > 100, is de lager dan verwacht, dan is de HSMR < 100. De verwachte wordt berekend op basis van een standaardisatiemodel, gebaseerd op de landelijke benchmark en houdt rekening met de volgende factoren: Leeftijd Geslacht Sociaal-economische status Zwaarteklasse van de hoofddiagnose Urgentie van de opname Nevendiagnosen (comorbiditeit) Herkomst patiënt (verblijfplaats voorafgaand aan opname) Jaar ontslag Maand van opname De HSMR bestaat uit de 50 diagnosegroepen die landelijk 80% van de ziekenhuis bepalen. Het cijfer is opgebouwd uit SMR s voor de 50 onderliggende diagnosegroepen. Er wordt een 95% betrouwbaarheidsinterval berekend, om aan te geven of een SMR of de HSMR significant afwijkt van het gemiddelde. 1: CBS. HSRM 2013: Methodological report. Den Haag/ Heerlen, 2014 Pagina 1 van 4

3 Resultaten Data- en codeerkwaliteit Bij de interpretatie van de HSMR en onderliggende SMR s is de betrouwbaarheid van de onderliggende gegevens van groot belang. In het overzicht hieronder wordt een aantal items weergegeven die van belang zijn bij de interpretatie van de HSMR en SMR s. CBS hanteert een aantal normen om te bepalen of voor een ziekenhuis een betrouwbare HSMR kan worden berekend. De gegevens van uw ziekenhuis voldoen aan deze normen. Ziekenhuisgroep Twente Totaal aantal Norm CBS Gemiddeld aantal nevendiagnoses per opname 1,81 0,5 Percentage urgente 66,2% 30% Percentage vage diagnose voor HSMR 0,0% < 2% Percentage in HSMR 83,6% 70% Opnames klinsche, waarop de cijfers zijn gebaseerd over het eerste half jaar van Voor uw ziekenhuis zijn er klinische verwerkt. Voor het berekenen van de HSMR stelt het CBS als eis dat er gegevens beschikbaar zijn over minimaal 6 aaneengesloten maanden. Ziekenhuisgroep Twente voldoet aan deze norm. Nevendiagnosen per opname Het gemiddeld aantal nevendiagnosen per klinische opname. Voor Ziekenhuisgroep Twente zijn dat er gemiddeld 1,81. Dit voldoet aan de norm van minimaal 0,5 per opname. Percentage urgent Percentage urgente klinische. De norm van het CBS is minimaal 30%. Ziekenhuisgroep Twente voldoet met 66,2% urgente aan deze norm. Het is relatief hoog ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 54% in Percentage vage diagnoses Het percentage diagnosen die met ICD-9 diagnosecode ( overige slecht omschreven aandoeningen ) of ( overige onbekende en niet gespecificeerde oorzaken ). De CBS norm is maximaal 2%. In Ziekenhuisgroep Twente komen in het eerste half jaar van 2014 geen van deze vage diagnosen voor. Volgens de CBS methodiek worden de ICD-10 codes terugvertaald naar ICD-9 om dit vast te stellen. Percentage in HSMR De HSMR is gebaseerd op de 50 diagnosegroepen die landelijk 80% van de ziekenhuis bepalen. Dit is iets wat niet zozeer met vastlegging of kwaliteit van de gegevens heeft te maken, maar met de casemix van het ziekenhuis. Bij een percentage onder de 70% is de HSMR onvoldoende representatief voor de in het ziekenhuis. In Ziekenhuisgroep Twente valt in het eerste half jaar van ,6% van de binnen de HSMR diagnosen en valt daarmee binnen de CBS norm van minimaal 70%. Pagina 2 van 4

4 HSMR De voorlopige HSMR van Ziekenhuisgroep Twente over de beschikbare gegevens van 2014 is 102, en wijkt daarmee niet significant af van het gemiddelde. Totaal aantal Totale in HSMR in HSMR HSMR SMR s per diagnosegroep De HSMR is opgebouwd uit 50 onderliggende SMR s per diagnosegroep. Dit zijn de 50 diagnosegroepen die landelijk 80% van de ziekenhuis veroorzaken. In onderstaande tabel staan 49 SMR s (1 diagnosegroep komt niet voor in ZGT) voor Ziekenhuisgroep Twente over het eerste half jaar van De tabel is gegroepeerd per diagnosecluster. Er zijn twee diagnosegroepen met een SMR die significant afwijken van het gemiddelde: metastasen (significant hoger) en heupfractuur (significant lager). Een SMR is significant hoger als het betrouwbaarheidsinterval geheel boven de 100 valt. Valt het betrouwbaarheidsinterval geheel onder de 100, dan is de SMR significant lager. Omschrijving SMR Aandoeningen aan het hart en vaatstelsel Acuut myocardinfarct Aneurysmata van aorta en perifere en viscerale arteriën Coronaire atherosclerose en overige hartaandoeningen Hartfalen, zonder hypertensie Hartklepaandoeningen Hartritmestoornis Hartstilstand en ventrikelfibrilleren Overige circulatoire aandoeningen Perifere en viscerale atherosclerose Pulmonale hypertensie Trombose van aorta en perifere en viscerale arteriën Acute cerebrovasculaire aandoening Maag-, darm en leveraandoeningen Darmobstructie zonder hernia Diverticulose en diverticulitis Galwegaandoening Gastrointestinale bloeding Leveraandoening, alcoholgerelateerd Overige gastrointestinale aandoeningen Overige leveraandoeningen Pagina 3 van 4

5 Omschrijving SMR Nieuwvormingen Alvleesklierkanker Blaaskanker Borstkanker Colonkanker Kanker van rectum of anus Leukemie Longkanker/ bronchuskanker Maagkanker Metastasen Niet nader gespec. tumoren of tumoren van onzekere aard Non-Hodgkin lymfoom Prostaatkanker Slokdarmkanker Respiratoire aandoeningen Aspiratie pneumonie, door voedsel of braken Chronic obstructive pulmonary disease en bronchiectasie Overige aandoeningen van de lage luchtwegen Pleuritis, pneumothorax, klaplong Pneumonie Urogenitale aandoeningen Acuut en niet gespecificeerd nierfalen Chronisch nierfalen Urineweginfectie Overige aandoeningen Aandoeningen van vocht- en elektrolythuishouding Coma, stupor en hersenbeschadiging Complicatie van apparatuur, implantaat of transplantaat Complicatie van chirurgische procedure of medische zorg Deficiënties en andere anemie Diabetes mellitus met complicatie Heupfractuur Intracraniaal letsel Sepsis (behalve tijdens bevalling) Pagina 4 van 4

Methodebeschrijving van tijdreeks diagnose statistieken op basis van de LMR 1981 2005

Methodebeschrijving van tijdreeks diagnose statistieken op basis van de LMR 1981 2005 0s08 08 Methodebeschrijving van tijdreeks diagnose statistieken op basis van de LMR 1981 2005 R.H.M. van der Stegen en J. Ploemacher Publicatiedatum CBS-website: 30 januari 2009 Den Haag/Heerlen, 2009

Nadere informatie

Inventarisatie van het gebruik en de kosten van zorg voor astma en COPD in Nederland

Inventarisatie van het gebruik en de kosten van zorg voor astma en COPD in Nederland RIVM rapport 260604001/2004 Inventarisatie van het gebruik en de kosten van zorg voor astma en COPD in Nederland E.J.I. Hoogendoorn 1,2, T.L. Feenstra 1,2, M.P.M.H. Rutten-van Mölken 2 1 Centrum voor preventie

Nadere informatie

Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20150101

Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20150101 Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20150101 INHOUDSOPGAVE blz 0-1 Definitie hoofddiagnose 1 0-2 Risicofactoren 1 0-3 Waarschijnlijkheidsdiagnosen (mutatie!) 2 0-4 Aanvullend coderen 4 0-5 Multipele

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

IKNL januari 2014 ISBN: 978-90-72175-00-7

IKNL januari 2014 ISBN: 978-90-72175-00-7 kankerzorg in beeld Colofon Als kennis- en kwaliteitsinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg heeft IKNL deze rapportage samengesteld om een beeld te geven van de kankerzorg in Nederland en om

Nadere informatie

Chronisch ziek en werk

Chronisch ziek en werk kennissynthese Chronisch ziek en werk Arbeidsparticipatie door mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking kennissynthese Chronisch ziek en werk Arbeidsparticipatie door mensen met een chronische

Nadere informatie

Rapport. Acute ziekenhuisopnamen die mogelijk zijn gerelateerd aan geneesmiddelbijwerkingen

Rapport. Acute ziekenhuisopnamen die mogelijk zijn gerelateerd aan geneesmiddelbijwerkingen Rapport Acute ziekenhuisopnamen die mogelijk zijn gerelateerd aan geneesmiddelbijwerkingen Dit rapport is opgesteld voor het Ministerie van VWS vanuit een samenwerkingsverband tussen het Erasmus MC (Rotterdam),

Nadere informatie

Bijlage E Deelrapportage voor hemato-oncologische aandoeningen

Bijlage E Deelrapportage voor hemato-oncologische aandoeningen Bijlage E Deelrapportage voor hemato-oncologische aandoeningen Cijfers over de oncologische zorg in Nederland; een globale verkenning van de verdeling en variatie van de oncologische zorg tussen verschillende

Nadere informatie

Voorschrijven bij hypertensie in de huisartspraktijk

Voorschrijven bij hypertensie in de huisartspraktijk Dit rapport is een uitgave van het NIVEL 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (Voorschrijven bij hypertensie in de huisartspraktijk, Liset van Dijk, Irma Hermans, Jesse Jansen, Dinny de Bakker, NIVEL

Nadere informatie

Werkhervattingskansen na instroom in de WW

Werkhervattingskansen na instroom in de WW Werkhervattingskansen na instroom in de WW Leeftijd is niet het enige dat telt 12 1 Wilco de Jong Kathleen Geertjes Martine de Mooij-Schep Anouk de Rijk Nicol Sluiter Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Groen, gezond en productief

Groen, gezond en productief sustainability Groen, gezond en productief The Economics of Ecosystems & Biodiversity (TEEB NL): natuur en gezondheid kpmg.nl T h e E c o n o m i c s o f E c o s y s t e m s & B i o d i v e r s i t y Inhoudsopgave

Nadere informatie

Het gebruik van alcohol door jongeren en de rol van ouders:

Het gebruik van alcohol door jongeren en de rol van ouders: Reeks 5 wetenschappelijk bureau voor onderzoek, expertise en advies op het gebied van leefwijzen, verslaving en daaraan gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen Het gebruik van alcohol door jongeren

Nadere informatie

Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode

Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere termijn

Nadere informatie

R-91-79 A. Blokpoel & dr. P.H. Polak Leidschendam, 1991 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

R-91-79 A. Blokpoel & dr. P.H. Polak Leidschendam, 1991 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV KOPPELING TUSSEN DE LANDELIJKE MEDISCHE REGISTRATIE (LMR) EN DE VERKEERS ONGEVALLENREGISTRATIE (VOR) VAN IN ZIEKENHUIZEN OPGENOMEN VERKEERSGEWONDEN Resultaten van een proefkoppeling R-91-79 A. Blokpoel

Nadere informatie

Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker. Diabetes tot 2025. preventie en zorg in samenhang

Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker. Diabetes tot 2025. preventie en zorg in samenhang Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker Diabetes tot 2025 preventie en zorg in samenhang DIABETES TOT 2025 PREVENTIE EN ZORG IN SAMENHANG Eindredactie: C.A. Baan en C.G. Schoemaker Sector Volksgezondheid

Nadere informatie

Snel een woning vinden In de regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN

Snel een woning vinden In de regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Snel een woning vinden In de regio Haaglanden Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Snel een woning vinden Niet iedere woningzoekende is hetzelfde. Sommigen maakt het weinig uit waar, hoe groot of welk type de

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere

Nadere informatie

Palliatieve zorg voor andere doelgroepen. CVA, Dementie, COPD, Hartfalen, psychiatrische aandoening, verstandelijke beperking

Palliatieve zorg voor andere doelgroepen. CVA, Dementie, COPD, Hartfalen, psychiatrische aandoening, verstandelijke beperking Palliatieve zorg voor andere doelgroepen CVA, Dementie, COPD, Hartfalen, psychiatrische aandoening, verstandelijke beperking September 2014 Palliatieve zorg voor andere doelgroepen CVA, Dementie, COPD,

Nadere informatie

Acht jaar na invoering Zorgverzekeringswet: succes verzekerd?

Acht jaar na invoering Zorgverzekeringswet: succes verzekerd? Evaluatie Zorgstelsel en Risicoverevening Acht jaar na invoering Zorgverzekeringswet: succes verzekerd? Dr. Richard van Kleef Prof.dr. Erik Schut Prof.dr. Wynand van de Ven instituut Beleid & Management

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsanalyse Drenthe. Samenhang tussen Drentse kenmerken en verkeersveiligheid

Verkeersveiligheidsanalyse Drenthe. Samenhang tussen Drentse kenmerken en verkeersveiligheid Verkeersveiligheidsanalyse Drenthe Samenhang tussen Drentse kenmerken en verkeersveiligheid Colofon Rapportnummer: H-2013-3 Titel: Verkeersveiligheidsanalyse Drenthe Ondertitel: Samenhang tussen Drentse

Nadere informatie

Recidivecijfers per fpc

Recidivecijfers per fpc Cahier 2014-15 Recidivecijfers per fpc Eindrapport van het haalbaarheidsonderzoek naar het gebruik van recidivecijfers op het niveau van de afzonderlijke tbs-instellingen B.S.J. Wartna I.M. Bregman C.E.

Nadere informatie

Onderzoek. naar storing op kabeltelevisie door mobiel gebruik in het Digitaal Dividend

Onderzoek. naar storing op kabeltelevisie door mobiel gebruik in het Digitaal Dividend Onderzoek naar storing op kabeltelevisie door mobiel gebruik in het Digitaal Dividend Colofon 2010 Agentschap Telecom ISBN 978 908 15 7321 4 Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken Uitgevoerd door

Nadere informatie

Het onderdeel van aardrijkskunde dat zich bezighoudt met de bevolkingsomvang en de bevolkingssamenstelling wordt demografie genoemd.

Het onderdeel van aardrijkskunde dat zich bezighoudt met de bevolkingsomvang en de bevolkingssamenstelling wordt demografie genoemd. Rekenen aan bevolkingscijfers Introductie Het aantal mensen in een gebied is niet steeds gelijk. De bevolkingsomvang verandert voortdurend. Er worden kinderen geboren en er gaan mensen dood. Ook kunnen

Nadere informatie

De sociale context van geluk: wat is belangrijk voor wie?

De sociale context van geluk: wat is belangrijk voor wie? Bevolkingstrends 2014 De sociale context van geluk: wat is belangrijk voor wie? Jacqueline van Beuningen Linda Moonen juni 2014 CBS Bevolkingstrends juni 2014 1 Mensen die regelmatig sociale contacten

Nadere informatie

Problematische Jeugdgroepen in Nederland

Problematische Jeugdgroepen in Nederland Problematische Jeugdgroepen in Nederland Omvang en aard in het najaar van 2014 Samenvatting 1. Zie bijlage 1 van deze rapportage voor de indeling van de politie-eenheden. De politie gebruikt de shortlist

Nadere informatie

Nieuw-West gezond en wel?

Nieuw-West gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Nieuw-West gezond en wel? Twee derde van de inwoners van Nieuw-West heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse

Nadere informatie

HOE INFORMATIEF EN INTERACTIEF ZIJN DE ZIEKENHUISWEBSITES IN NEDERLAND?

HOE INFORMATIEF EN INTERACTIEF ZIJN DE ZIEKENHUISWEBSITES IN NEDERLAND? HOE INFORMATIEF EN INTERACTIEF ZIJN DE ZIEKENHUISWEBSITES IN NEDERLAND? Kijk ook op: sharing.nictiz.nl/ziekenhuiswebsites Datum 25 juni 2014 Auteurs Begeleiding Vormgeving Evalien Veldhuijzen Thien Ly

Nadere informatie

Richtlijn gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij kinderen van 0-18 jaar

Richtlijn gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij kinderen van 0-18 jaar Richtlijn gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij kinderen van 0-18 jaar April 2012 1 INHOUDSOPGAVE (1) Samenvatting 4 1 Algemene inleiding 10 1.1. Samenstelling werkgroep en klankbordgroep 10 1.2. Aanleiding

Nadere informatie

Kanker in Nederland tot 2020. Trends en prognoses. Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding

Kanker in Nederland tot 2020. Trends en prognoses. Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding Kanker in Nederland tot 2020 Trends en prognoses Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding KWF Kankerbestrijding heeft als missie: kanker zo snel mogelijk terugdringen en onder controle brengen.

Nadere informatie

Partnership Stop met Roken Den Haag, december 2009

Partnership Stop met Roken Den Haag, december 2009 Partnership Stop met Roken Den Haag, december 2009 Voorwoord Voor u ligt de Zorgmodule Stoppen met Roken. Het Partnership Stop met Roken heeft in het voorjaar van 2009 het initiatief genomen deze zorgmodule

Nadere informatie