Formulier aanvraag goedkeuring concentratie bij Nederlandse Zorgautoriteit conform Wet marktordening gezondheidszorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Formulier aanvraag goedkeuring concentratie bij Nederlandse Zorgautoriteit conform Wet marktordening gezondheidszorg"

Transcriptie

1 Formulier aanvraag goedkeuring concentratie bij Nederlandse Zorgautoriteit conform Wet marktordening gezondheidszorg Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad, Stichting Orbis Medisch Centrum en Stichting Orbis Zorgconcern Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [...] aangegeven. VERSIE Definitief - 10 NOVEMBER

2 Dit meldingsformulier bevat vertrouwelijke informatie. Deze melding en de daarin vervatte informatie worden slechts aan de Nederlandse Zorgautoriteit ter beschikking gesteld ten behoeve van de onderhavige transactie onder artikel 49c van de Wet Marktonderneming gezondheidszorg. De vertrouwelijke informatie mag niet openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande toestemming van de betrokken indieners. De vertrouwelijke gegevens zijn in het formulier als zodanig aangemerkt door de aantekening AANVANG VERTROUWELIJKE GEGEVENS EINDE VERTROUWELIJKE GEGEVENS. De vertrouwelijke bijlagen zijn ook als zodanig aangemerkt door vermelding daarvan in het overzicht van de bijlagen. Alle vertrouwelijkheidsclaims zijn ingegeven door bedrijfsgevoelige en/of privacygevoelige informatie. 2

3 Inhoudsopgave blz. 1.1 Kerngegevens Bedrijfsactiviteiten / sectoren Zorgaanbieder Aantal zorgverleners zorgaanbieder Karakter operatie Concentratie: wijze waarop en tijdsbestek Doelstellingen fusie Redenen fusie Financiële gevolgen concentratie Gevolgen concentratie voor zorgverlening aan cliënt Risico s van concentratie voor bereikbaarheid zorg en wijze van ondervanging Risico s van concentratie voor kwaliteit van zorg en wijze van ondervanging Gevolgen concentratie voor continuïteit vijf vormen van cruciale zorg Risico s op niet behalen normen vijf vormen van cruciale zorg en wijze van ondervanging Contactgegevens Cliëntenraden Betrokkenheid cliënten bij voornemen om de fusie tot stand te brengen Contactgegevens ondernemingsraden Betrokkenheid personeel bij voornemen om de fusie tot stand te brengen Beschrijving overige betrokken stakeholders en relatie met Atrium/Orbis Contactgegevens overige stakeholders Betrokkenheid overige stakeholders Bijlagen op grond waarvan de fusie tot stand zal komen Bewijsstukken i.k.v. vertegenwoordigingsbevoegdheid contactpersonen Atrium/Orbis Documenten concentratieplannen ter informatie aangeboden aan cliënten, personeel en overige stakeholders 106 Lijst met afkortingen 107 Begripsbepalingen 108 Overzicht bijlagen 109 3

4 1.1 KERNGEGEVENS Inleiding De betrokken organisaties zijn: Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad; Stichting Orbis Medisch Centrum; Stichting Orbis Zorgconcern. De voormelde drie stichtingen kwalificeren alle drie als zorgaanbieder. ATRIUM MC Naam Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad, hierna ook te noemen: Atrium MC Rechtsvorm Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad exploiteert een algemeen ziekenhuis vanuit vestigingen in Heerlen, Brunssum en Kerkrade. Atrium MC is actief op het gebied van (top)klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg. Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad houdt overwegende zeggenschap in de Stichting Zelfstandig Behandelcentrum Atrium Medisch Centrum Parkstad en aandelen in de volgende vennootschappen: Parking Atrium B.V. (100%) Parking Atrium BV voorziet in parkeervoorzieningen (1.056 parkeerplaatsen) bij het Atrium ziekenhuis. De parkeerfaciliteit wordt geëxploiteerd door een externe partij, P1. Wondzorginnovatie B.V. (48%) Wondzorginnovatie BV exploiteert het concept Expertisecentrum Wondzorg en de daarvoor ontwikkelde software. De daadwerkelijke wondzorg wordt niet door haar geleverd. Schematische weergave juridische structuur Atrium Voor een schematische weergave van de juridische structuur wordt verwezen naar de Juridische structuur Atrium vóór fusie 1. Adres / Postadres Adres: Henri Dunantstraat PC Heerlen Postadres: Afdeling Raad van Bestuur Postbus CX Heerlen Telefoonnummer Faxnummer Handelsregisternummer Kamer van Koophandel Limburg Registratienummer Niet van toepassing 1 Bijlage A Adviesaanvraag - Bijlage 1b: Juridische structuur Atrium vóór fusie 4

5 Contactpersoon Elektronisch postadres Telefoonnummer Faxnummers ORBIS Naam 1. Stichting Orbis Medisch Centrum, hierna ook te noemen: OMC en 2. Stichting Orbis Zorgconcern, hierna ook te noemen: OZC. Orbis Medisch en Zorgconcern, hierna ook te noemen: Orbis, is de naam van het organisatorisch verband waarin de activiteiten van Stichting Orbis Medisch Centrum, Stichting Orbis Zorgconcern en hun deelnemingen zijn vertegenwoordigd. Daarnaast bevat dit verband nog een beperkt aantal participaties in overige stichtingen. 2 Rechtsvorm 1. Stichting Orbis Medisch Centrum (OMC) In deze stichting zijn de cure activiteiten ondergebracht (ziekenhuiszorg, revalidatiezorg en geestelijke gezondheidszorg). Voor geestelijke gezondheidszorg en separaat opgezette commerciële activiteiten zijn aparte BV s ingericht. In deze stichting wordt voorts de zorgboulevard (service- en dienstengebouw) geëxploiteerd. Stichting Orbis Medisch Centrum staat aan het hoofd van de cure tak, bestaande uit een algemeen ziekenhuis, revalidatie activiteiten en geestelijke gezondheidszorg (Orbis GGZ). Het algemeen ziekenhuis en revalidatie zijn ondergebracht in Stichting Orbis Medisch Centrum. Het betreft een algemeen regionaal opleidingsziekenhuis, voorzien van alle basisspecialismen, dat voor topklinische en academische ziekenhuiszorg naar andere instellingen doorverwijst. Stichting Orbis Medisch Centrum houdt alle aandelen in Holding OMS B.V. en Orbis GGZ B.V. (geestelijke gezondheidszorg). 2. Stichting Orbis Zorgconcern (OZC) In deze stichting zijn de care activiteiten ondergebracht (Verpleging & Verzorging, Hospicezorg, Thuiszorg, Huishoudelijke Hulp en Jeugdgezondheidszorg). Voor verpleging & verzorging, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg en huishoudelijke hulp zijn aparte BV s ingericht. Met ingang van februari 2011 zijn de thuiszorgactiviteiten ondergebracht in een joint venture met Assist zorg in huis BV in Orbis Thuiszorg Westelijke Mijnstreek BV. Voor de huishoudelijke hulp bestaat al sinds 2007 een joint venture met Assist zorg in huis BV. Stichting Orbis Zorgconcern staat aan het hoofd van de care divisie, bestaande uit Orbis Thuiszorg, Verpleging & Verzorging en Jeugdgezondheidszorg. Deze Stichting houdt de aandelen in: Orbis Verpleging en Verzorging B.V. (verpleging en verzorging) (100%); Orbis Jeugdgezondheidszorg BV (jeugdgezondheidszorg) (100%); Orbis Thuiszorg B.V. (thuiszorg) (100%); Orbis Thuiszorg Westelijke Mijnstreek B.V. (thuiszorg) (51%); Orbis Huishoudelijke Hulp B.V. (huishoudelijke hulp) (51%); Orbis Revital B.V. (hulpmiddelen) (51%). Personele unie Raden van Bestuur en Raden van Toezicht Stichting Orbis Medisch Centrum en Stichting Orbis Zorgconcern vormen een personele unie op het niveau van de Raden van Bestuur (bestuurlijke eenheid) en van de Raden van Toezicht. Overige Daarnaast zijn er nog diverse kleinere aan het Orbis Medisch en Zorgconcern gerelateerde stichtingen. Deze stichtingen zijn overwegend ondersteunend aan bovengenoemde stichtingen en zijn niet van 2 Bijlage A Adviesaanvraag Bijlage 1c: Juridische structuur Orbis Medisch en Zorgconcern vóór fusie 5

6 materieel belang voor het inzicht in de jaarrekening van het concern en derhalve niet meegeconsolideerd, tenzij anders aangegeven. Tot Orbis behoren verder Stichting ZBC Orbis-Eyescan Limburg, Stichting Dermatologisch Lasercentrum Maasland, Stichting Hof van Onthaasting en Stichting Fondsenwerving Hof van Onthaasting. Schematische weergave juridische structuur Orbis Voor een schematische weergave van de juridische structuur wordt verwezen naar de bijlage 3. Adres / Postadres Adres: Dr. H. van der Hoffplein BG Geleen Postadres: Afdeling Raad van Bestuur Postbus MB Sittard Telefoonnummer Faxnummer Niet van toepassing Handelsregisternummer Kamer van Koophandel Limburg Registratienummer Niet van toepassing Contactpersoon Elektronisch postadres Telefoonnummer Faxnummer Niet van toepassing 1.2 BEDRIJFSACTIVITEITEN / SECTOREN ATRIUM MC Stichting Atrium MC biedt vanuit 3 locaties (Heerlen, Brunssum en Kerkrade) hoogwaardige, medischspecialistische, curatieve zorg, inclusief meerdere topklinische en enkele topreferente zorgproducten, aan de inwoners in Oostelijk Zuid-Limburg; hiertoe beschikt het ziekenhuis over nagenoeg alle medisch-specialistische disciplines. Daarnaast is Atrium MC een gerenommeerd topklinisch 3 Bijlage A Adviesaanvraag - Bijlage 1c: Juridische structuur Orbis vóór fusie 6

7 opleidingsziekenhuis, voor medisch specialisten, verpleegkundigen en andere professionals. Voor de doorstroom van cure (ziekenhuiszorg) naar care (verplegen en verzorgen) wordt nauw samengewerkt met alle zorgpartners in de regio, onder meer via het Service Centrum Ketenzorg. ORBIS Orbis is actief in zowel de Cure- als in de Caresector. Binnen de sector Cure exploiteert Stichting Orbis Medisch Centrum een algemeen ziekenhuis en is daarmee actief op het gebied van klinische en niet-klinische ziekenhuiszorg in de Westelijke Mijnstreek (en voor niet-klinische ziekenhuiszorg ook in Echt). Orbis is voorts actief op het gebied van revalidatiezorg en geestelijke gezondheidszorg. Orbis biedt diverse medische specialismen aan. Binnen de sector Care verleent Stichting Orbis Zorgconcern verplegings- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, hospicezorg, huishoudelijke hulp en jeugdgezondheidszorg. 1.3 ZORGAANBIEDER De Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad, Stichting Orbis Medisch Centrum en Stichting Orbis Zorgconcern zijn in het kader van de onderhavige melding zowel betrokken organisatie als zorgaanbieder. 1.4 AANTAL ZORGVERLENERS ZORGAANBIEDER ATRIUM Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad (peildatum ) beschikt over circa 2700 zorgverleners (circa 2000 fte). ORBIS Stichting Orbis Medisch Centrum beschikt (peildatum ) over circa 1400 zorgverleners (circa 1150 fte). Stichting Orbis Zorgconcern beschikt (peildatum ) over circa 1500 zorgverleners (circa 1000 fte). 7

8 2.1 Karakter operatie Soort concentratie De concentratie betreft de beoogde fusie in de zin van artikel 27 Mw tussen Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad en Stichting Orbis Medisch Centrum, Stichting Orbis Zorgconcern. De stichtingen Atrium Medisch Centrum Parkstad, Orbis Medisch Centrum en Orbis Zorgconcern zijn de betrokken organisaties bij de concentratie. Zij gaan de concentratie aan: 1. Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad en Stichting Orbis Medisch Centrum fuseren juridisch en gaan als verdwijnende rechtspersonen op in de op te richten en verkrijgende stichting Stichting Cure ; 2. Middels de bestuurlijke fusie tussen Stichting Cure en Stichting Orbis Zorgconcern verkrijgt Stichting Cure zeggenschap over Stichting Orbis Zorgconcern en vice versa, zulks door het tot stand brengen van een personele unie op het niveau van de Raden van Toezicht en op het niveau van de Raden van Bestuur. Voor nadere toelichting: zie hieronder. Structuur eigendom en zeggenschap na concentratie De concentratie tussen Atrium en Orbis is tweeledig: 1. Juridische fusie De juridische fusie (beoogd per 1 januari 2015) tussen Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad en Stichting Orbis Medisch Centrum waarbij voornoemde stichtingen als verdwijnende stichtingen opgaan in de nieuw op te richten verkrijgende Stichting Cure; 2. Bestuurlijke fusie De bestuurlijke fusie (beoogd per 1 januari 2015) tussen Stichting Cure en Stichting Orbis Zorgconcern door: het creëren van een personele unie tussen de Raden van Bestuur van Stichting Cure en Stichting Orbis Zorgconcern, waardoor de beide Raden van Bestuur uit dezelfde personen bestaan; het creëren van een personele unie tussen de Raden van Toezicht van de nieuwe Stichting Cure en Stichting Orbis Zorgconcern, waardoor de beide Raden van Toezicht uit dezelfde personen bestaan. Door de (juridische en bestuurlijke) fusie ontstaat één organisatorische eenheid. Op het moment van de (juridische en bestuurlijke) fusie treden de nieuwe Raad van Bestuur en Raad van Toezicht aan. In de onderstaande afbeelding wordt de juridische fusie (ad 1) schematisch weergegeven: Situatie voor fusie Atrium MC Orbis Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad Stichting Orbis Medisch Centrum Stichting Orbis Zorgconcern Situatie na fusie <Stichting Cure > Stichting Orbis Zorgconcern Atrium-Orbis Afbeelding 1: schematische weergave van de juridische fusie In de afbeelding hieronder wordt de bestuurlijke fusie (ad 2) schematisch weergegeven. 8

9 Situatie voor fusie RvT RvT Personele unie RvT RvB RvB Personele unie RvB Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad Stichting Orbis Medisch Centrum Stichting Orbis Zorgconcern Atrium MC Orbis Situatie na fusie RvT Personele unie RvT RvB Personele unie RvB < Stichting Cure > Stichting Orbis Zorgconcern Atrium-Orbis Afbeelding 2: schematisch overzicht bestuurlijke fusie Als gevolg van de juridische fusie gaan alle rechten en verplichtingen van de beide verdwijnende stichtingen van rechtswege over naar de nieuwe Stichting Cure. De bestaande entiteiten waarvan Stichting Atrium Medisch Centrum en Stichting Orbis Medisch Centrum aandeelhouder zijn, blijven bestaan. Stichting Cure treedt als gevolg van de juridische fusie als aandeelhouder in de plaats van de huidige stichtingen. 4 Voor een overzicht van de totale juridische structuur bij aanvang van de fusie wordt verwezen naar de betreffende bijlage. 5 Overeenkomsten en transacties die de concentratie belichamen of die daarmee samenhangen Met betrekking tot de beoogde fusie zijn de volgende reeds gesloten c.q. te sluiten overeenkomsten en transacties relevant: 1. Intentieverklaring 2009 In 2009 hebben Atrium MC en Orbis de "Intentieverklaring tot duurzame samenwerking" ondertekend. 6 Op basis van een aantal externe en interne ontwikkelingen werd het voornemen uitgesproken om een beleidsmatige eenheid tussen Atrium MC en Orbis Medisch Centrum tot stand te brengen, mits een samenwerking realistisch en haalbaar zou blijken en leiden tot synergetische effecten voor beide organisaties. Instemming van interne en externe Stakeholders, alsmede externe instanties, waaronder de ACM (opvolger van de NMa), NZa en VWS was een randvoorwaarde. 2. Overeenkomst op Hoofdlijnen 2012 In de Overeenkomst op Hoofdlijnen 7 werd op basis van diverse onderzoeken geconcludeerd dat intensieve samenwerking met als doel het waarborgen van zorg en het behalen van maximale kwaliteitswinst en synergie een eenduidige aansturing vereist. Dit kan alleen worden bewerkstelligd door een fusie in plaats van een andere vorm van samenwerking. In deze overeenkomst is ten behoeve van de te realiseren fusie een aantal uitgangspunten geformuleerd. 3. Voorgenomen besluiten met betrekking tot de beoogde fusie tussen Atrium en Orbis 4 Bijlage A Adviesaanvraag - Bijlage nr. 1b Juridische structuur Atrium MC vóór fusie en Bijlage nr. 1c Orbis vóór fusie 5 Bijlage A Adviesaanvraag - Bijlage nr. 1a Juridische structuur Atrium MC en Orbis op fusiedatum 6 Bijlage A Adviesaanvraag - Bijlage nr. 2 Intentieverklaring tot duurzame samenwerking 7 Bijlage A Adviesaanvraag - Bijlage nr. 3 Overeenkomst op Hoofdlijnen 9

10 Ten behoeve van de beoogde fusie zijn in het kader van de adviesaanvraag 8 op 20 februari 2014 de voorgenomen besluiten genomen door de Raden van Bestuur van Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad, Stichting Orbis Medisch Centrum en Stichting Orbis Zorgconcern, goedgekeurd door de Raden van Toezicht van Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad, Stichting Orbis Medisch Centrum en Stichting Orbis Zorgconcern op 26 februari Akte juridische fusie en statuten Middels deze akte gaan Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad en Stichting Orbis Medisch Centrum op in Stichting Cure. In het kader van de totstandkoming van de personele unie worden de statuten van de Stichting Orbis Zorgconcern gewijzigd. Tenslotte wordt opgemerkt dat ten behoeve van de voorgenomen fusie na een traject van melding- en vergunningfase de beoogde toestemming van ACM werd verkregen op 2 november Concentratie: wijze waarop en tijdsbestek Na realisatie van de fusie zal de fusieorganisatie de volgende activiteiten ontplooien: Curezorg: ziekenhuiszorg, revalidatiezorg en geestelijke gezondheidszorg in de regio s Oostelijk Zuid-Limburg en de Westelijke Mijnstreek. De ziekenhuiszorg betreft een breed palet van basiszorg, topklinische en topreferente zorg met bovenregionale functie. Daarnaast wordt aan onderzoek gedaan en biedt het ziekenhuis opleidingen tot medisch specialist voor 25 specialismen, evenals - in samenwerking met hogescholen - verpleegkundige en paramedische opleidingen. Carezorg: verpleging & verzorging, hospicezorg, thuiszorg, huishoudelijke hulp en jeugdgezondheidszorg in de regio Westelijke Mijnstreek. In de regio Oostelijke Mijnstreek wordt de samenwerking gecontinueerd met de V&V-partners waarmee Atrium al jaren nauw samenwerkt. De Carezorg, de organisatiestructuur en de dienstverlening aan de cliënten van de Care blijven ongewijzigd als gevolg van de fusie. De integratie van activiteiten in het kader van de beoogde fusie betreft alleen de Curezorg en de ondersteunende processen. Om deze reden wordt op diverse plaatsen in deze melding niet dan wel beperkt ingezoomd op het Care deel van de fusieorganisatie. De daadwerkelijke integratie zal zich fasegewijs uitstrekken over een periode van 5 jaar. Per 1 januari 2015 wordt de bedrijfsvoering geïntegreerd en een geïntegreerd ZIS/EPD gerealiseerd. Gedurende 2015 worden de laboratoria geïntegreerd. De integratie van de overige zorgfuncties wordt binnen een termijn van 5 jaar uitgewerkt, in een nader te bepalen volgorde. Voorbereiding implementatieplannen Werkstromen Voor alle onderdelen van de integratie zijn al in een vroeg stadium werkstromen samengesteld, waarin medici, management en medewerkers van beide organisaties participeren. Deze werkstromen hebben de opdracht gekregen om de mogelijkheden van integratie te verkennen en de besturen te adviseren hoe te concentreren. Er zijn werkstromen op het gebied van: 1. integratie van patiëntenzorgactiviteiten (werkstroom operationele invoering); 2. integratie van bedrijfsvoeringsactiviteiten (werkstromen governance / organisatie-inrichting, cultuur, ICT, Kwaliteit en Veiligheid en Leerhuis); 3. ondersteuning van het fusieproces (werkstromen NMa melding en vergunningaanvraag, financiën, governance / juridisch, HRM / sociaal plan, communicatie en branding). 8 Bijlage A Adviesaanvraag 10

11 Ad 1. integratie van patiëntenzorgactiviteiten In 2011 is begonnen met het opstellen van de eerste 12 strategische plannen voor de integratie van afdelingen. De keuze voor de afdelingen was o.a. gebaseerd op omvang, strategische betekenis, verwachte synergie-impact en samenwerkingspotentieel van de afdelingen. Er is een format ontwikkeld waarmee betrokken medici en management op identieke wijze plannen hebben uitgewerkt, waarbij zorginhoudelijke kwaliteitseffecten, financiële en personele gevolgen van concentratie in kaart zijn gebracht. In het vervolgtraject na indiening van de Adviesaanvraag wordt dit format ook door de overige afdelingen toegepast. 9 ResultaatVerantwoordelijke Eenheden (RVE s) Per 1 januari 2015 is een nieuwe organisatiestructuur voorzien: afdelingen komen onder de verantwoordelijkheid van RVE s, die duaal worden aangestuurd door ziekenhuismanagers en medisch managers. Deze zijn per eind oktober 2014 benoemd om in de periode tot 1 januari 2015 de start van de RVE zo adequaat mogelijk voor te bereiden. Er worden zorg RVE s en capaciteit RVE s onderscheiden. De keuze voor de zorg RVE s is gebaseerd op de Strategienota Cure Atrium-Orbis Het betreft: - Vrouw, moeder en kind; - Oncologie; - Hart, vaat en interventie / Chronische zorg en Pijnbestrijding; - Maag, darm en leverziekten en Gastro-intestinale chirurgie / Obesitas; - Mobiliteit en bewegen / Revalidatie / (Complexe) traumatologie; - Neurocognitieve aandoeningen / Hersenen, hoofd en hals / Zorg aan ouderen; - GGZ De Zorg RVE s kopen capaciteit in bij de Capaciteit RVE s met afspraken over volume, prijs en kwaliteit. De Zorg RVE s beschikken daarmee over alle middelen die nodig zijn om zorg te kunnen leveren. De drie capaciteit RVE s zijn Behandelcentrum, Screening en Diagnostiek en Verpleegcentrum. Er wordt gekozen voor één verpleegcentrum voor alle algemene verpleegafdelingen in het ziekenhuis, inclusief de flexpool. Onder deze RVE vallen niet de specifieke verpleegafdelingen zoals neonatologie, revalidatie en GGZ; hiervoor zijn de betreffende zorg RVE s verantwoordelijk. 11 Zorg RVE 1 Vrouw, moeder en kind Zorg RVE 2 Oncologische centrum Zorg RVE 3 Hart, vaat en interventie Chronische zorg en pijnbestrijding Zorg RVE 4 Maag, darm en leverziekten en gastro-intestinale chirurgie Obesitas Zorg RVE 5 Mobiliteit en bewegen Revalidatie Complexe traumatologie Zorg RVE 6 Neurocognitieve aandoeningen Hersenen, Hoofd, Hals Zorg RVE 7 GGZ Cap. RVE 1 Behandelcentrum (OK, IC, SEH) Cap. RVE 2 Screening en diagnostiek (laboratoria en beeldvorming) Cap. RVE 3 Verpleegcentrum Zorg aan ouderen Afbeelding 3: Patiëntgerichte centra per RVE 9 Bijlage A Adviesaanvraag - Bijlage 8: Samenvatting Strategische plannen Atrium-Orbis mei Bijlage A Adviesaanvraag - Bijlage 5: Strategienota Cure Atrium-Orbis Bijlage A Adviesaanvraag - Bijlage 13: Organisatie-inrichting en governance van de fusieorganisatie Atrium- Orbis 26 februari

12 Patiëntgerichte centra In het fusieziekenhuis vormt de zorgvraag en/of het ziektebeeld van de patiënt het uitgangspunt voor de wijze waarop de zorg geleverd wordt; de patiënt kan daarvoor terecht in patiëntgerichte centra. Elk patiëntgericht centrum is zoveel als mogelijk gebundeld binnen één RVE. RVE s kunnen bestaan uit één of meerdere patiëntgerichte centra. Patiëntgerichte centra kenmerken zich door: geïntegreerde zorgpaden in één centrum, excellente kwaliteit van zorg, gastvrijheid en servicegerichte dienstverlening, korte doorlooptijden, alle kennis geconcentreerd in één centrum (maar niet per definitie op één locatie) en spreiding waar zorg dichtbij noodzakelijk is. De zorg wordt dus rondom de patiënt georganiseerd. 12 In onderstaand schema is weergegeven dat de voornaamste concentratie van zorg vooral in het electieve en klinische deel van het zorgpad zal plaatsvinden. Dat is hieronder in donkerblauw weergegeven. Daarnaast is met lichtblauw aangegeven waar aanvullend concentratiemogelijkheden zijn. INSTROOM DIAGNOSE BEHANDELING NAZORG ACUUT 2 LOCATIES 2 LOCATIES 1-2 LOCATIE(S) 2 LOCATIES Patiënt moet op beide locaties kunnen worden opgevangen in de SEH Afspraken met derden kunnen leiden tot een gestuurde instroom Patiënt moet in zeer acute gevallen de diagnose krijgen op de locatie van instroom Indien specifieke apparatuur kan dit gecentreerd zijn Patiënt moet in zeer acute gevallen behandeling krijgen op de locatie van instroom Overige behandelingen vinden in centrum plaats Patiënt moet zorg dicht bij huis kunnen genieten ELECTIEF 2 LOCATIES 1-2 LOCATIE(S) 1 LOCATIE 2 LOCATIES Patiënt moet zorg dicht bij huis kunnen genieten Afspraken met derden kunnen leiden tot een gestuurde instroom Gespecialiseerde diagnoses of diagnoses met specifieke apparatuur op locatie bij centrum Overige diagnoses op twee locaties Electieve zorg vindt plaats in het centrum In sommige gevallen kan behandeling bij de poli plaats vinden Patiënt moet zorg dicht bij huis kunnen genieten Afbeelding 4: Indelingsprincipe patiëntgerichte centra In januari 2014 is gestart met twee pilots voor zorgpaden / patiëntgerichte centra: (complexe) traumatologie en mammacarcinoom. Ten behoeve hiervan worden strategische plannen opgesteld waarbij aspecten worden uitgewerkt als instroom, diagnostiek, zorgpaden, behandeling, MDO, nazorgtrajecten, kwaliteitsindicatoren, elektronisch patiëntenzorgsysteem, benodigde capaciteiten en aansturing van het zorgpad. Uiteindelijk worden in de komende 5 jaar 13 patiëntgerichte centra gerealiseerd. Tegelijkertijd is het de ambitie om binnen een aantal patiëntgerichte centra te komen tot centers of excellence 13 conform STZ-definiëring. Op aandachtsgebieden die hebben bewezen er het potentieel voor te hebben wordt de kennis en kunde verder uitgebouwd en worden grotere volumes van ingrepen gerealiseerd. Zodat centra met bovenregionale aantrekkingskracht ontstaan, die expertise leveren bij complexe ziektebeelden, bij patiënten in bijzondere omstandigheden en/of diagnoses waarover in de rest van Nederland weinig kennis bestaat. 12 Bijlage A Adviesaanvraag - Bijlage 15: Patiëntgerichte centra en concept FIP 13 Bijlage A Adviesaanvraag Bijlage 5: Strategienota Cure Atrium_Orbis , par Een center of excellence of expertisecentrum is een bijzonder type derdelijnsfunctie. In expertisecentra werken professionals die beschikken over door het beroepsveld erkende unieke kennis en/of vaardigheden in een betreffend aandoeningsgebied en die sterk betrokken zijn in wetenschappelijk onderzoek. Het centrum levert de expertise aan patiënten in een gebied dat veel groter is dan het gangbare verzorgingsgebied voor het ziekenhuis (bron: website STZ). 12

13 Functie-InrichtingsPlan (FIP) In het FIP is beschreven op welke locatie de te concentreren (klinische) zorg, zal worden geleverd. Dit is vooral gebaseerd op strategische overwegingen en een inschatting van de mogelijke gevolgen voor de capaciteiten in beide huizen. 14 Bij de opstelling van het FIP is een aantal randvoorwaarden en criteria gehanteerd: 1. het plan is in lijn met het concept van patiëntgerichte centra; 2. er is samenhang tussen de specialismen en faciliteiten; 3. het vormt de basis voor het realiseren van synergie; 4. er blijven twee volwaardige locaties behouden, d.w.z. op beide locaties wordt 24/7 SEH geborgd evenals een evenwichtige IC bezetting. Daarnaast wordt een IC niveau 3 behouden op locatie Heerlen; 5. de complexe spoedzorg wordt gesitueerd op de locatie met de grootste adherentie, die er derhalve het meest optimaal voor ingericht is; 6. alle opleidingen die nu op beide locaties samen aanwezig zijn, worden behouden; 7. het is inpasbaar in de huidige gebouwen, inclusief renovatie/nieuwbouwplannen van Atrium MC; 8. specialismen waarvoor nog geen strategische plannen zijn opgesteld, worden niet te veel beperkt om te komen tot de best mogelijke indeling van zorg. Het plan is door een grote meerderheid van circa 90% van de medische staven van beide ziekenhuizen geaccordeerd, onverlet een beperkt aantal medisch specialisten dat nadere wensen heeft, met name met betrekking tot de beoogde concentratie van de acute verloskunde in Atrium. De onderstaande afbeelding biedt inzicht in het FIP. Afbeelding 5: Functie-InrichtingsPlan (FIP) Uitleg van de cijfers 1 tm 5 uit bovenstaande afbeelding: 1. Het fundament van beide hoofdlocaties van het cure deel van de fusieorganisatie wordt gevormd door de beschreven capaciteiten die in Heerlen en Sittard-Geleen aanwezig zijn. 2. Het meer acute profiel van de hoofdlocatie Heerlen wordt uitgedrukt door drie centra: het VMK 14 Bijlage A Adviesaanvraag - Bijlage 15: Patiëntgerichte centra en concept FIP 13

14 (inclusief Fertiliteit en vrouwenziekten, exclusief Oncologie), Hart, Vaat en Interventie, en tenslotte (Complexe) Traumatologie. Het meer electieve profiel van de locatie Sittard wordt met het FIP bepaald door het afgebakende Oncologiecentrum (inclusief Mammacentrum, Gynaecologische oncologie, en alle oncologische zorgpaden), en een centrum voor complete MDL zorg. 3. De oranje gestippelde lijn geeft een mogelijke verdeling aan van de Upper en Lower Gastro- Intestinale Chirurgische zorg over de hoofdlocaties. 4. De centra Geestelijke Gezondheidszorg en Revalidatie worden nader ontwikkeld door de professionals. Gegeven de gebouwelijke centra in Sittard, wordt in het FIP voorgesteld voor beide centra de locatie Sittard te hanteren. 5. Punt 5 maakt duidelijk dat nog niet alle centra zijn vormgegeven en ondergebracht. Het locatieprofiel van Sittard wordt sterk bepaald door een duidelijk afgebakend Oncologie Centrum en een centrum voor complete maag-, darm-, leverzorg (MDL) / gastro-intestinale chirurgie (GIC). Gegeven de bouwkundige infrastructuur is het voornemen ook de centra geestelijke gezondheidszorg en revalidatie in Sittard onder te brengen. Heerlen krijgt een acuut profiel dat tot uitdrukking komt in een vrouw- moeder- kindcentrum, een hart-, vaat- en interventiecentrum en een centrum voor (complexe) traumatologie. Het vormgeven van één MDL-/GIC-centrum heeft een aantal consequenties, zoals een forse afname van het IC-gebruik op locatie Heerlen en dito toename op locatie Sittard; ook is de inpassing op locatie Sittard moeilijk. Daarom is aan betrokkenen gevraagd of een knip tussen de upper en lower gastrointestinale chirurgie mogelijk is, zodat de GIC-zorg over beide hoofdlocaties kan worden verdeeld. Dit dient nog verder te worden uitgewerkt. Verder ontwikkelpad Bij aanvang van de fusie is er sprake van één Raad van Toezicht en één Raad van Bestuur. De organisatie is dan verder nog niet geïntegreerd. Het toekomstige ziekenhuis zal zich vanuit de thans bestaande ziekenhuizen doorontwikkelen naar de in het FIP genoemde centra. Dit dient samen met de relevante professionals te worden ingevuld om operationele logica en medische samenhang te borgen. De transitie om naar het einddoel van patiëntgerichte centra te komen is een proces van enerzijds verder ontwikkelen en implementeren van implementatieplannen en anderzijds op de winkel passen en patiënten van kwalitatief goede zorg blijven voorzien. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 3.2 Ad 2. Integratie bedrijfsvoeringsactiviteiten De volgende werkstromen hebben betrekking op de integratie van bedrijfsvoeringsactiviteiten: Governance De werkstroom governance heeft de organisatie-inrichting van de fusieorganisatie en de wijze waarop de governance wordt ingericht beschreven. 15 Cultuur Vanaf de eerste inspanningen gericht op fusie tussen Atrium MC en Orbis is iedereen ervan doordrongen dat een verbindende cultuur één van de belangrijkste factoren voor het slagen van de fusie is. De werkstroom Cultuur heeft in overleg met een brede delegatie van vertegenwoordigers uit beide ziekenhuizen het Plan van Aanpak Kernwaarden en Cultuur opgesteld. De leidende visie is: Cultuur bepaalt niet ons gedrag maar ons gedrag bepaalt de cultuur. De cultuur in de nieuwe organisatie overkomt ons niet, maar wordt doelbewust gemaakt. De kernwaarden Gastvrij, Veilig, Doelmatig en Professioneel vormen het uitgangspunt. Draagvlak voor het programma is belangrijk; daarom krijgt het een iteratief karakter met zowel top-down als bottom-up inbreng Bijlage A Adviesaanvraag - Bijlage 13: Organisatie-inrichting en governance van de fusieorganisatie Atrium- Orbis 26 februari Bijlage A Adviesaanvraag - Bijlage 20: Cultuur in de nieuwe zorgorganisatie 14

15 ICT Een andere belangrijke succesfactor van de fusie vormt de synchronisatie van het ICT landschap. ICT is een belangrijk en noodzakelijk middel om de fusie te ondersteunen, efficiency te bereiken, de bedrijfsvoering te harmoniseren en de nieuwe organisatie te besturen. Omdat de systemen van Atrium aan vervanging toe zijn, is al in 2013 besloten dat Atrium op het door Orbis gebruikte systeem overstapt. Er is geïnventariseerd welke hiaten daarbij ontstaan ten opzichte van de huidige functionaliteiten van Atrium en welke essentiële aanpassingen gedaan moeten worden. Eind 2013 is het gezamenlijke ICT programma SwITch gepresenteerd voor de synchronisatie van het ICT-landschap. 17 Invoering van het nieuwe, gezamenlijke ZIS/EPD is voorzien per 1 januari Kwaliteit en veiligheid De werkstroom K&V heeft geïnventariseerd hoe de onderwerpen prestatiemanagement, integraal risicomanagement, eisen en audits, sturing op K&V en patiëntenparticipatie in beide ziekenhuizen worden aangepakt en geborgd. Bij het formuleren van de ambities zijn naast de leden van de werkstroom ook vertegenwoordigers van de Cliëntenraden en Verpleegkundige Adviesraden, evenals een aantal medici betrokken. Vervolgens is het ontwerp beschreven van besturing van kwaliteit en veiligheid, operationaliteit en resultaten. Aan de hand van een schets van relevante ontwikkelingen en verwachtingen, en een voor kwaliteit en veiligheid doorvertaalde ambitie van het fusieziekenhuis, zijn de sturingsfilosofie, patiëntenparticipatie en patiëntgerichtheid, integraal risicomanagement, kwaliteit voor professionals, planning en controlcycli alsmede de kwaliteits- en patiëntveiligheidsorganisatie beschreven. Leerhuis Atrium MC is een STZ- cq topklinisch en Orbis een algemeen opleidingsziekenhuis. Door de fusie kan het opleidingsaanbod verder verbreed worden en de concurrentiekracht ten opzichte van andere opleidingsziekenhuizen vergroot worden. Het goede opleidings- en onderzoeksklimaat biedt medewerkers de mogelijkheid tot verdieping en verbreding. Dat maakt de fusieorganisatie een aantrekkelijke werkgever; van groot belang om voldoende personeel te behouden terwijl de bevolking vergrijst en krimpt. Opleiding, onderwijs en onderzoek leveren ook een bijdrage aan de verbetering van de patiëntenzorg. De werkstroom Leerhuis heeft een missie en ambitie voor het toekomstige Leerhuis opgesteld, uitgewerkt welke producten en diensten het Leerhuis zal aanbieden, hoe de interne organisatiestructuur wordt en tot welk rendement dit zal leiden. Ook is een eerste aanzet gedaan tot een implementatieplan. Aan de integratie van de ondersteunende afdelingen Finance, HRM en Facilities ligt de volgende rationale ten aanzien van de staf- en ondersteunende afdelingen ten grondslag: - Concentratie van hoog-volume en laag-complexe activiteiten in shared service centra (debiteuren/crediteuren, PSA, etc.); - Directe rapportagelijn aan Raden van Bestuur voor activiteiten met hoge complexiteit en/of impact (Inkoop); - Business controlling, P&O adviseurs evenals information managers direct rapporterend aan de functionele kolom voor het bouwen van fundament en vanwege het belang van de adviesfunctie. (na een aantal jaren mogelijk te integreren in RVE structuur); - Centralisatie van alle ICT supply activiteiten om tot maximale harmonisatie en synergieën te komen; - Centrale positionering van ondersteunende RVE s als shared service centra, is bepaald op basis van bedrijfseconomische criteria vanuit het totale concern (schaalgrootte, efficiency, kwaliteit, etc.) - Om integrale aansturing en capaciteitsplanning van de Cure-activiteiten over beide locaties te waarborgen wordt de ondersteunende RVE Kwaliteit, Veiligheid & Bedrijfsvoering (KV&B) ingericht, rechtstreeks rapporterend aan een RvB-lid. Ten opzichte van Zorg- en CapaciteitsRvE s is KV&B ondersteunend, beleidsbepalend, en monitorend. Finance Het algemene indelingsprincipe in de gefuseerde situatie is gebaseerd op het integreren en standaardiseren van financiële processen en het afstemmen van de financiële sturing op de gefuseerde organisatie. De organisatie van de nieuwe afdeling Financiën verandert door de samenwerking. De beoogde financiële meerwaarde van samenwerken is geïdentificeerd door enerzijds binnen bestaande organisaties de sterke punten van elkaar over te nemen en anderzijds de 17 Bijlage A Adviesaanvraag - Bijlage 19: Werkstroom ICT Programmaplan 15

16 mogelijke efficiëntie in een geconcentreerde situatie te benutten. De huidige organisaties kunnen hier van profiteren, wat resulteert in de integratie en standaardisatie van financiële processen en het samenvoegen van ingekochte producten en diensten (Verzekeringen, Lidmaatschappen, Fiscale advisering Deloitte, Accountancy en advies, enzovoorts). HRM Het algemene indelingsprincipe in de gefuseerde situatie is gebaseerd op de integratie tot één afdeling op concernniveau, met aandacht voor interne mobiliteit van de medewerkers binnen de gefuseerde organisatie. In het algemeen geeft de fusie de mogelijkheid om ervaring uit te wisselen en de HRM-ondersteuning daarmee zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van de gefuseerde organisatie. Dat houdt onder andere in: Voldoende formatie; Model verenigt 'best of both worlds ; Betere dienstverlening door bundelen van capaciteit en expertise; Betere mogelijkheden voor ontwikkelen professionaliteit HRM-functionarissen door een goede match tussen rollen en competenties/aspiraties. Facilities Het algemene indelingsprincipe met betrekking tot de nieuwe afdeling Facilities is gebaseerd op het integreren van alle processen met betrekking tot Catering, Klantcontact, Logistiek, Beleidsondersteuning, Vastgoed, Medisch archief, Arbo, BHV & Milieu en Patiënt & Schoonmaak. Elk van deze processen zal worden aangestuurd vanuit de afzonderlijke organisatie-eenheden.. Onderstaand organogram is een weergave van de beoogde organisatiestructuur voor de ondersteunende afdelingen, waarvoor ook het motto geldt dat de winkel tijdens de verbouwing open blijft. 18 A ORGANISATIESTRUCTUUR STAFAFDELINGEN EN ONDERSTEUNENDEN RVE S FUSIEORGANISATIE RvB Bestuurszaken Communicatie Financiën P&O STAF Secretariaat RvB & RvT Strategie Juridische zaken Woordvoering PR en Marketing In - en externe communicatie Debiteuren/cred. Business intelligence Centr.ZorgAdministratie Bureau Subsidies (PAG) Accounting Assurance Planning & control Business controlling Beleidsontwikkeling Loopbaancentrum P&O adviseurs en consulenten PSA ONDERSTEUNENDE RVE ICT Stafbureau Services Applications Projectbureau Information managers Decentrale ICT Klinische Fysica & Medische Technologie Facilities Catering Klantcontact Logistiek Beleidsondersteuning Vastgoed Medisch archief Arbo. BHV, Milieu Pati ë nt & Schoonm Kwaliteit,Veiligheid & Bedrijfsvoering Beleidsondersteuning tbv RVEs Operational Control (Cure) Centrale Capaciteitsplanning Kwaliteit en (Patiënt)Veiligheid Patiënten Service Buro Secretariaat overige gremia (OR, VAR) Inkoop Leerhuis Afbeelding 6 Organisatiestructuur Stafafdelingen en Ondersteunende RVE s fusieorganisatie Bijlage A Adviesaanvraag - Bijlage 14: Rapportage bij besluitvorming organisatiestructuur Stafdiensten en ondersteunende RvE's 25 febr Bijlage A Adviesaanvraag Bijlage 14: Afbeelding A 16

17 Ad 3.: Voorbereiding totstandkoming fusie De werkstroom NMa heeft de aanvraag voor de NMa-vergunning voorbereid. Op het moment van verkrijgen van de vergunning op 2 november 2012 is deze werkstroom opgeheven. De werkstroom Financieel draagt zorg voor voorbereiding van en overleg met de banken in het kader van de financiering van de fusieorganisatie. De werkstroom juridisch leidt de juridische afwikkeling van de fusie in goede banen. Door de werkstroom HRM wordt onder andere een nieuw sociaal plan opgesteld en overleg met de vakbonden voorbereid. De interne en externe communicatie over de verschillende stappen in het fusieproces worden door de werkstroom Communicatie ter hand genomen. De werkstroom Branding heeft tenslotte de opdracht om het proces van naamgeving en huisstijl voor de nieuwe organisatie te ondersteunen. En om te inventariseren op welke communicatiemiddelen (in brede zin) deze nieuwe naam en stijl tot uitdrukking dient te komen. Tijdsschema De inrichting van de nieuwe organisatiestructuur zal in meerdere fases plaatsvinden. Huidige situatie In de huidige situatie is sprake van twee afzonderlijke zorgorganisaties, met elk een eigen Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en adviesgremia. Atrium MC kent een matrixstructuur met divisies (disciplinegerichte indeling) en zorggroepen (procesgerichte indeling). Orbis Medisch en Zorgconcern heeft een organisatiestructuur die is geënt op processen en capaciteiten. Tot aan de fusiedatum wordt gewerkt aan de totstandkoming van een overeenkomst met de banken over de financiering van het fusieziekenhuis, worden de adviestrajecten met de interne gremia doorlopen, worden juridische en fiscale fusieaangelegenheden geregeld en worden de strategische plannen verder uitgewerkt. Er is geen noodzaak om reeds voor alle onderdelen plannen op te stellen, omdat voor het realiseren van het eindmodel van de fusieorganisatie een periode van vijf jaar na fusiedatum is uitgetrokken. Per fusiedatum Op het moment van fusie verandert nog niet veel. Er is sprake van een nieuwe organisatie, met één Raad van Toezicht en één Raad van Bestuur. De medische staven van de beide organisaties moeten nog integreren; de meeste maatschappen zijn nog niet gefuseerd. Voor zowel medewerkers als patiënten verandert er tot nog niets. Per Op 1 januari 2015 zijn de ziekenhuis- en medisch managers van de RVE s benoemd. In het FIP zijn - mede gebaseerd op strategische keuzes voor de toekomst - patiëntgerichte centra benoemd van waaruit het toekomstige ziekenhuis zorg zal aanbieden. Patiëntgerichte centra met een min of meer logische samenhang zijn in een RVE ondergebracht. Er is bezien welke huidige afdelingen van zowel Atrium als Orbis daarbij horen. De bestaande afdelingen / disciplines van beide ziekenhuizen worden organisatorisch ondergebracht binnen de gedefinieerde RVE s. Op dat moment is waarschijnlijk nog geen sprake van lateralisatie; de huidige afdelingen functioneren dan naast elkaar, op de huidige locaties, binnen de RVE s. Transitie vanaf Tijdens de transitiefase die maximaal vijf jaar mag duren bereiden de RVE-managers de overgang naar een inrichting op basis van patiëntgerichte centra voor. Binnen een RVE kunnen tijdelijk zowel patiëntgerichte centra, als ook individuele disciplines naast elkaar bestaan. Nog niet in een patiëntgericht centrum ingedeelde disciplines worden als resultaatgroep in een RVE geplaatst. Tijdens deze fase worden patiëntgerichte centra ingericht, wordt verhuisd en worden definitieve werkwijzen opgesteld. Tegelijkertijd worden nog nadere plannen uitgewerkt voor de disciplines die nog niet in patiëntgerichte centra zijn ondergebracht. Eindmodel uiterlijk op De RVE s zijn volledig ingericht, alle patiëntgerichte centra zijn tot stand gebracht en alle nieuwe werkwijzen c.q. processen zijn geïmplementeerd en geborgd. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf

18 2.3 Doelstellingen fusie Het doel is om door de fusie een volwaardig en samenhangend zorgaanbod over meerdere locaties te behouden en om de kwaliteit, doelmatigheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de klinische en niet-klinische ziekenhuiszorg ook op lange termijn in Zuid-Limburg te verbeteren, daar waar demografische factoren dit in deze regio steeds lastiger maken als niet tot fusie wordt overgegaan. 2.4 Redenen fusie Het adherentiegebied van Atrium MC en Orbis Medisch Centrum bevindt zich in een regio waarin de bevolking in de periode sterk zal vergrijzen en afnemen (krimpregio). In een ongewijzigde situatie zou dit problemen veroorzaken op het gebied van continuïteit van volumeafhankelijke ingrepen (hoog complexe zorg), de arbeidsmarkt (werving van gespecialiseerd medisch ondersteunend personeel en medisch specialisten) en optimale benutting van capaciteit. Daarnaast maken landelijke ontwikkelingen nauwe samenwerking noodzakelijk tussen ziekenhuizen in het algemeen en die in krimpregio s in het bijzonder om zo door specialisatie en/of schaalvergroting te kunnen voldoen aan aanscherpende kwaliteits(volume)normen van wetenschappelijke verenigingen, de IGZ en zorgverzekeraars, het opvangen van de te verwachten overheidskortingen, de taakherschikking tussen eerste, tweede en derde lijn. Zorgverzekeraars dwingen landelijk concentratie van zorg in toenemende mate af en zullen deze concentratie door middel van hun inkoopfunctie realiseren op het moment dat ziekenhuizen niet zelf de beoogde concentratie effectueren. Alle direct belanghebbenden (patiënten, zorgverzekeraars, overheden, financiers en professionals / medewerkers) hebben baat bij het tot stand komen van de samenwerking: Samenwerking verbetert de zorg voor patiënten in Zuid Limburg. Volumeafhankelijke ingrepen kunnen ook in de toekomst in de regio worden aangeboden en de medische kwaliteit van specialismen kan verder worden verhoogd; Samenwerking biedt zorgverzekeraars en overheden een stabiele partner die een kwalitatief hoogwaardig aanbod van zorg op een kostenefficiënte manier kan aanbieden; Samenwerking biedt meer zekerheid voor financiers. Het financieel voordeel uit samenwerking verstevigt de financiële positie; Samenwerking biedt een aantrekkelijker werkomgeving voor professionals / medewerkers met meer mogelijkheden voor specialisatie en betere mogelijkheden tot opleiding, onderzoek, persoonlijke ontwikkeling en groei. Waarom fusie en geen andere vorm van (duurzame) samenwerking? De fusie als middel om intensief samen te werken is vergeleken met andere samenwerkingsopties en de stand-alone variant, waarbij een vergelijking is gemaakt van het relatieve effect van de verschillende samenwerkingsopties op het borgen van de kwaliteitsontwikkeling, bestuurbaarheid en financieel voordeel. De vergelijking van vier varianten is weergegeven in afbeelding 7. 18

19 Samenwerkingsoptie Borgen Kwaliteitsontw. Bestuurbaarheid Financieel voordeel 1 Orbis Specialisme x Specialisme y Ondersteuning Atrium Specialisme x Specialisme y Ondersteuning STAND-ALONE Alleen ad hoc samenwerking Stand-alone doorvoeren van geïdentificeerde verbeteringen 2 Orbis Specialisme x Specialisme y Ondersteuning Orbis Atrium OPERATIONELE SAMENWERKING Atrium Specialisme x Specialisme y Ondersteuning Structurele samenwerking op gebied van enkele specifieke specialismen of ondersteunende processen (in joint ventures) 3 4 Orbis Combinatie Atrium Specialisme x Specialisme y Ondersteuning Specialisme x Specialisme y Ondersteuning Combinatie Specialisme x Specialisme y Ondersteuning WATERSCHEIDING Structurele samenwerking op (nagenoeg) alle specialismen en ondersteunende processen Gescheiden juridische entiteiten en financiën FUSIE Volledige operationele, bestuurlijke en juridische en financiële integratie Afbeelding 7 Vergelijking samenwerkingsopties Klein effect Groot effect Eenduidige aansturing vanuit één bestuur is noodzakelijk om volledige operationele, bestuurlijke, juridische en financiële integratie te bewerkstelligen, om de ontwikkeling van de zorgkwaliteit in de regio s te borgen en voldoende financieel voordeel te behalen. Succesvolle alternatieven voor een fusie zijn er niet. In een situatie waarin twee besturen zouden toezien op de samenwerking van twee gescheiden organisaties of onderdelen daarvan ontstaat een suboptimalisatie van de gewenste effecten. Oorzaken van deze suboptimalisatie zijn (onder meer) het feit dat er niet vanuit één coherent geformuleerde strategie wordt gewerkt, en dat er rekening moet worden gehouden met afwijkende afwegingen uit beide organisaties. Dit nog los van het feit dat strijdigheid met het kartelverbod dreigt als twee besturen de strategie van hun organisaties op elkaar zouden afstemmen. De optie van operationele samenwerking in joint ventures is eveneens geen aantrekkelijk alternatief voor een fusie op grond van de volgende overwegingen: Op grond van de geldende mededingingswetgeving is slechts een beperkt aantal joint ventures toegestaan. Zodra beide ziekenhuizen bij een vergaande samenwerking (via joint ventures) afhankelijk van elkaar worden, kan de facto sprake zijn van een concentratie van beide ziekenhuizen die alsdan meldingsplichtig is. Elke joint venture zal overigens ook mededingingstechnisch moeten worden beoordeeld op een eventuele meldingsplicht bij de ACM. Noodzakelijkerwijs zijn er bij joint ventures veel onderlinge verrekeningen en complexe verhoudingen voor wat betreft bestuur en toezicht. ICT en Financiën zijn niet efficiënt in te regelen waardoor het erg ingewikkeld is om betrouwbare managementinformatie te genereren. Bij een klein aantal joint ventures is beperkte financiële en kwalitatieve meerwaarde haalbaar. 3.1 Financiële gevolgen concentratie Met betrekking tot de gevolgen van de fusie worden in deze paragraaf de betreffende plannen toegelicht, zoals het Business en Transitieplan Cure en de Businesscase. Business en Transitieplan Cure 19

20 Het Business- en transitieplan Cure 20 typeert de activiteiten, en de logische volgorde waarin deze activiteiten idealiter worden uitgevoerd om zodoende te komen tot de verwezenlijking van de gedeelde ambitie, namelijk het kunnen blijven voldoen aan de zorgvraag in de regio (continuïteit) en het doelmatig kunnen blijven bieden van hoogwaardige zorg (kwaliteit). Het Business- en transitieplan is gebaseerd op een aantal losse componenten, die, wanneer zij met elkaar in verband worden gebracht, de rationale vormen voor de fusie. Deze componenten zijn: 1. Strategie Care en Cure; 2. De essentie van Patiëntgerichte centra; 3. De inhoud van het Functie-InrichtingsPlan; 4. Governance en organisatie-inrichting van de nieuwe organisatie; 5. Eerste Strategische plannen; 6. Opbouw van de Financiële Businesscase; 7. Beoordeling Financiële Businesscase als input voor Financieringovereenkomst 8. Transitieplan In dit Business- en transitieplan Cure worden de vermelde componenten integraal toegelicht zodat de rationale achter de fusie wordt geëxpliciteerd. Businesscase In de maanden oktober en november 2013 is op verzoek van de banken met ondersteuning van adviesorganisatie Montesquieu een update gemaakt met betrekking tot de financiële businesscase. De Businesscase voorziet in de volgende prognoses: De verwachte fusie kosten en investeringen bedragen van 2014 tm 2018 circa, als volgt uitgesplitst: De belangrijkste conclusie met betrekking tot de Businesscase is dat door de fusie in de komende jaren, vanuit financieel perspectief, een robuuste fusieorganisatie ontstaat met een gezond Cure en gezond Care onderdeel, die beide structureel winstgevend zijn en financieel op eigen benen kunnen staan. 21 Financiële gevolgen Care component 3.2 Gevolgen concentratie voor zorgverlening aan cliënt Inleiding In deze paragraaf wordt beschreven wat de consequenties voor de tweedelijns curatieve zorgverlening aan patiënten zijn als gevolg van de fusie tussen Atrium MC en Orbis MC. De consequenties worden beschreven voor het moment van de fusie (fusiedatum, zie par ) en voor de daarop volgende transitiefase (zie par ). De beschrijving van de gevolgen voor de patiënten in de transitiefase worden eerst in zijn algemeenheid beschreven en daarna voor de patiëntgerichte centra zoveel mogelijk gespecificeerd. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen patiëntgerichte centra waarvan al contouren geschetst zijn en patiëntgerichte centra waarvoor dat op dit moment nog niet volledig mogelijk is Zorgaanbod per fusiedatum 20 Bijlage A Adviesaanvraag Bijlage 21: Business en Transitieplan Cure 21 Bijlage A Adviesaanvraag Bijlage 10: Financiële Businesscase oktober 2013 dd 17 februari

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

AANVRAAG G SQUARE HEALTHCARE PRIVATE EQUITY LLP DUO-MED HOLDING B.V.

AANVRAAG G SQUARE HEALTHCARE PRIVATE EQUITY LLP DUO-MED HOLDING B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Jeroen Bosch Ziekenhuis. Aandacht maakt t beter

Jeroen Bosch Ziekenhuis. Aandacht maakt t beter Jeroen Bosch Ziekenhuis Aandacht maakt t beter Inhoud + Wie zijn we? + Wat gebeurt er om ons heen? + Waar staan we voor? Wie zijn we? Facts & figures I + 635.000 inwoners in verzorgingsgebied + 3.577 medewerkers

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 28 augustus 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 28 augustus 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht / Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid Zuyderland

Profiel Lid Raad van Toezicht / Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid Zuyderland Profiel Lid Raad van Toezicht / Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid Zuyderland Een wenkend perspectief van professioneel toezicht houden in een koploper ziekenhuis met hoge fusieambities en een toppresterende

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /158606

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /158606 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Dienstverlening Huisartsenzorg Stedendriehoek - Huisartsenzorg Regio Apeldoorn B.V. - Huisartsenzorg Oost Achterhoek B.V. - Huisartsenzorg Regio

Nadere informatie

Profiel. Manager Hospitality en Logistiek. 29 september Opdrachtgever Medisch Spectrum Twente

Profiel. Manager Hospitality en Logistiek. 29 september Opdrachtgever Medisch Spectrum Twente Profiel Manager Hospitality en Logistiek 29 september 2017 Opdrachtgever Medisch Spectrum Twente Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06-2900

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 91867/157842

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 91867/157842 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Universitair Medisch Centrum Groningen - Stichting De Ommelander Ziekenhuis Groep Melding 1. Op 17 juli 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165)

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165) 1968 2003 2010 Visiedocument 2020 Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan 25 4708 AE Roosendaal (0165) 58 80 00 www.franciscusziekenhuis.nl Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Trends en ontwikkelingen 4 2 Missie Franciscus

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht / Lid Auditcommissie Zuyderland

Profiel Lid Raad van Toezicht / Lid Auditcommissie Zuyderland Profiel Lid Raad van Toezicht / Lid Auditcommissie Zuyderland Profielschets in het kader van de werving van een lid Raad van Toezicht ten gevolge van het aftreden van de heer J. Dopper (lid Auditcommissie)

Nadere informatie

Hoe Orbis overleeft en het vertrouwen van de banken herwint

Hoe Orbis overleeft en het vertrouwen van de banken herwint Hoe Orbis overleeft en het vertrouwen van de banken herwint Masterclass Luvic Janssen Het Orbis Medisch & Zorgconcern Netwerkorganisatie in Cure en Care 17 locaties, 2 stichtingen 5.500 medewerkers Ziekenhuis:

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 1 7 OKJ. 2013, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Van Leeuwenhoek Kliniek. Beleidsplan 2014

Van Leeuwenhoek Kliniek. Beleidsplan 2014 Van Leeuwenhoek Kliniek Beleidsplan 2014 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Kernactiviteiten van de Van Leeuwenhoek Kliniek...3 2.1 Plastische chirurgie...3 2.2 Vulvapoli Amsterdam...3 2.3 Screeningscentrum bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT.

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BEOOGDE ONTWIKKELINGEN ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BESTUURS- EN MANAGEMENT FILOSOFIE We zien de nieuwe organisatie als een vehikel om zowel de basisscholen

Nadere informatie

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra Statistieken Naam formulier enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient Titel formulier Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt Gebruiker Schoonderwoerd, Sandra Aantal vragen 20 Totaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3400 Vragen van de leden

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 augustus 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 augustus 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

in de oncologische zorg IKR-regiovisie Radiotherapeutische voorzieningen

in de oncologische zorg IKR-regiovisie Radiotherapeutische voorzieningen in de oncologische zorg IKR-regiovisie Radiotherapeutische voorzieningen Inleiding Radiotherapie neemt een zeer belangrijke plaats in binnen de oncologie, zowel bij de curatieve zorg als bij de palliatieve

Nadere informatie

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Inhoud Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland De kwaliteitswinst van samenwerking

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 10 maart 2010 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 10 maart 2010 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017)

SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017) SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017) Januari 2016 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels voor het door de stichting BOLS

Nadere informatie

Organisatie van ziekenhuizen en medische staven. Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten

Organisatie van ziekenhuizen en medische staven. Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten Organisatie van ziekenhuizen en medische staven Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten Thema s: Historische ontwikkeling ziekenhuisorganisaties Actuele organisatiemodellen voor het

Nadere informatie

Gemeenteraad Oosterhout. Amphia Ziekenhuis. 24 mei 2011 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur. Amphia Ziekenhuis

Gemeenteraad Oosterhout. Amphia Ziekenhuis. 24 mei 2011 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur. Amphia Ziekenhuis Gemeenteraad Oosterhout Amphia Ziekenhuis 24 mei 2011 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur Amphia Ziekenhuis Programma Het Amphia Ziekenhuis presenteert zich Vernieuwbouw Amphia: zorg voor

Nadere informatie

Een bezoek aan het ziekenhuis. Zuyderland Medisch Centrum Heerlen

Een bezoek aan het ziekenhuis. Zuyderland Medisch Centrum Heerlen Een bezoek aan het ziekenhuis Zuyderland Medisch Centrum Heerlen U bent voor een onderzoek en/of behandeling verwezen naar de locatie Heerlen. In deze brochure leest u belangrijke informatie waar u rekening

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /170020

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /170020 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting BrabantZorg een onderdeel van Arjajuni B.V. een onderdeel van Imli B.V. Melding 1. Op 20 november 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Profiel Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis 21 mei 2015 Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Beter sturen, sneller plannen

Beter sturen, sneller plannen Beter sturen, sneller plannen Ziekenhuiszorg in Nederland 83 algemene ziekenhuizen 8 academische ziekenhuizen > 180.000 medewerkers Het Amphia Ziekenhuis: de feiten (1) Eén van de drie grootste niet academische

Nadere informatie

Capaciteitsmanagement

Capaciteitsmanagement Capaciteitsmanagement samenvoeging van twee ziekenhuizen op één nieuwe locatie 17-05-2013 Inhoud Het nieuwe ziekenhuis Capaciteitsbehoefte Capaciteit Toebedeling capaciteit Nieuwbouwen 1999-2000 2007 2008

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen N.v.t. Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

Antonius in NOP en op Urk

Antonius in NOP en op Urk Antonius in NOP en op Urk Presentatie voor gemeenten Dr. W.J. van der Kam, voorzitter Raad van Bestuur Overzicht Historie Het ziekenhuis van de toekomst Wat gaan we concreet doen? Historie De pioniers

Nadere informatie

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016)

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) Januari 2015 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk Reinier Haga Groep 1. Inleiding Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende

Nadere informatie

zorgaanbieders die geneeskundige zorg aanbieders zoals psychiaters of psychotherapeuten die bieden.

zorgaanbieders die geneeskundige zorg aanbieders zoals psychiaters of psychotherapeuten die bieden. NADERE REGEL Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg Gelet op artikel 38 lid 4 juncto 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

Verrichtingenthesaurus: review afleidingen Zorgactiviteiten. Datum: Januari 2017 Betreft: reviewronde Verrichtingenthesaurus financieel perspectief

Verrichtingenthesaurus: review afleidingen Zorgactiviteiten. Datum: Januari 2017 Betreft: reviewronde Verrichtingenthesaurus financieel perspectief Verrichtingenthesaurus: review afleidingen Zorgactiviteiten Van: DHD Datum: Januari 2017 Betreft: reviewronde Verrichtingenthesaurus financieel perspectief 1. Inleiding DHD maakt in opdracht van de NVZ

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013

Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013 Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013 I HAVE A DREAM MARTIN LUTHER KING JR. 28 AUGUSTUS 1963 LINCOLN MEMORIAL IN WASHINGTON Historie Frustratie van het niet kunnen anticiperen en handelen

Nadere informatie

Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum voor professionals. locatie Sittard-Geleen

Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum voor professionals. locatie Sittard-Geleen Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum voor professionals locatie Sittard-Geleen Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum voor professionals In deze folder vindt u op alfabetische volgorde een overzicht van

Nadere informatie

Notitie deelnemers klankbordgroep DOT honorariumcomponent medisch specialisten. Definitieve verdeling FTE. 1. Inleiding

Notitie deelnemers klankbordgroep DOT honorariumcomponent medisch specialisten. Definitieve verdeling FTE. 1. Inleiding Notitie deelnemers klankbordgroep DOT honorariumcomponent medisch specialisten Definitieve verdeling FTE 1. Inleiding In dit memo beschrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de definitieve verdeling

Nadere informatie

Verslag en conclusie conferentie positieve gezondheid 4 april 2016

Verslag en conclusie conferentie positieve gezondheid 4 april 2016 Verslag en conclusie conferentie positieve gezondheid 4 april 2016 Op de conferentie waren vertegenwoordigers aanwezig van verschillende ketenpartners in de zorg: Adelante (revalidatie), Cohesie (huisartsen),

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van dit besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen

Nadere informatie

Over strategische personeelsplanning in een veranderend ziekenhuislandschap en de rol van OR

Over strategische personeelsplanning in een veranderend ziekenhuislandschap en de rol van OR Over strategische personeelsplanning in een veranderend ziekenhuislandschap en de rol van OR Medezeggenschapsdag StAZ Driebergen, 12 november 2015 Chris-Jan van Leeuwen Onno Verbaas PFZW HR Advies 1 CAO

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Vernieuwbouw Amphia Ziekenhuis

Vernieuwbouw Amphia Ziekenhuis Vernieuwbouw Amphia Ziekenhuis Informatieavond ontwerp bestemmingsplan Amphia Molengracht 13 april 2015 Agenda Opening (Roel Klei, gemeente) Welkom (Ernst Hoette, Amphia) Procedure (Nelleke Ruis, gemeente)

Nadere informatie

Notitie ter aanvulling op en nadere uitwerking van de nota Contouren strategisch beleidsplan (Contourennota)

Notitie ter aanvulling op en nadere uitwerking van de nota Contouren strategisch beleidsplan (Contourennota) Notitie ter aanvulling op en nadere uitwerking van de nota Contouren strategisch beleidsplan 2015 2017 (Contourennota) Vereniging in een veranderende samenleving Bij de verdere doordenking van het voornemen

Nadere informatie

Code Oranje. Presentatie Invitational Conference Spoedzorg deel 2 Geert de Kousemaeker 25 oktober 2016

Code Oranje. Presentatie Invitational Conference Spoedzorg deel 2 Geert de Kousemaeker 25 oktober 2016 Code Oranje Presentatie Invitational Conference Spoedzorg deel 2 Geert de Kousemaeker 25 oktober 2016 Colofon Uitgave: Code Oranje Versie : 1.0 26-10-2016 Status: Gereed Distributie: Niet van toepassing

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 25 170 Wachttijden in de curatieve zorg Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031 Tabellenboek, behorende

Nadere informatie

Contractvormen in de curatieve GGZ

Contractvormen in de curatieve GGZ 1 Contractvormen in de curatieve GGZ Drs. Marja Appelman Jan Sonneveld, MSc Drs. Johan Visser Mr. Mirjam de Bruin SiRM Strategies in Regulated Markets Nieuwe Uitleg 24 2514 BR Den Haag Den Haag, 26 februari

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal 2013 - Utrecht, juni 2013 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ)

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 december 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 december 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Werkplan 2017 Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum

Werkplan 2017 Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum Werkplan 2017 Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum 1 Voorwoord Op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) dienen zorginstellingen de medezeggenschap van cliënten te regelen.

Nadere informatie

Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum. locatie Sittard-Geleen

Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum. locatie Sittard-Geleen Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum locatie Sittard-Geleen Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum locatie Sittard-Geleen In deze folder vindt u op alfabetische volgorde een overzicht van alle bestemmingen

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

Modernisering Medische Vervolgopleidingen OOR ZWN

Modernisering Medische Vervolgopleidingen OOR ZWN Versie Definitief Datum, dinsdag 21 juli 2009 Opdrachtgever Stuurgroep Projectleider Prof. dr. H.A.P. Pols, voorzitter OOR-ZWN, namens de instellingen van de OOR-ZWN Mw. dr. C.J. Kruijthof, Sint Franciscus

Nadere informatie

Deconcentratie van het ziekenhuis

Deconcentratie van het ziekenhuis Deconcentratie van het ziekenhuis Agenda Achtergrond Het huidige ziekenhuis Uitgangspunten deconcentratie (benadering obv patiëntstromen) Voorbeelden Aanleiding: veranderende context Marktwerking, integrale

Nadere informatie

20 April 2015. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 De betrokken organisaties zijn:

20 April 2015. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 De betrokken organisaties zijn: In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Samen sterk in het sociaal domein

Samen sterk in het sociaal domein Samen sterk in het sociaal domein Duurzaam organiseren van het sociaal domein door intergemeentelijke samenwerking In dit artikel gaan we in op de meerwaarde van samenwerking tussen gemeenten in het sociaal

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie Kenmerk

Besluit tot goedkeuring concentratie Kenmerk Besluit tot goedkeuring concentratie In deze openbare versie van het besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1. Productie 2015 pagina 2. Patiëntenaantallen van het jaar 2015, 2014 en pagina 3. per specialisme pagina 4

Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1. Productie 2015 pagina 2. Patiëntenaantallen van het jaar 2015, 2014 en pagina 3. per specialisme pagina 4 Inhoudsopgave: Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1 Productie pagina 2 Patiëntenaantallen van het jaar, 2014 en pagina 3 2013 onderverdeeld per specialisme Grafiek patiëntenaantallen over de afgelopen 3

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Profiel Manager Financiën en Bedrijfsvoering 16 juni 2016 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Voor sollicitatie www.cosis.nu/vacatures rvb@cosis.nu Promens Care en NOVO

Nadere informatie

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN 643 Inleiding Indien u bij een specialist onder behandeling bent, worden alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling vastgelegd in een medisch dossier.

Nadere informatie

Capaciteitsmanagement in het SLAZ

Capaciteitsmanagement in het SLAZ Capaciteitsmanagement in het SLAZ: de lange weg naar sturen op cijfers Waarom simuleren, wachtrijtheorie en lineair programmeren voor de meeste ziekenhuizen onzinnig zijn en wat dan wel werkt Jesse de

Nadere informatie

Samenwerken Het IJsselland Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met een breed zorgaanbod. Wij zijn erin geslaagd om ons

Samenwerken Het IJsselland Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met een breed zorgaanbod. Wij zijn erin geslaagd om ons Jaarbeeld 2015 In dit Jaarbeeld wij geven u een impressie wat voor jaar 2015 was voor het IJsselland Ziekenhuis. Onze focus ligt op het samen werken aan de best denkbare zorg voor elke patiënt en zijn

Nadere informatie

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

MELDING CONCENTRATIE. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0 Visie op integrale geboortezorg in Almere Aanleiding Met het verschijnen van het Stuurgroep rapport Een goed begin is de organisatie van de verloskundige zorg in Nederland in de aandacht komen te staan.

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen - Stichting

Nadere informatie

Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder. Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt

Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder. Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt 1 januari 2015 implementatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder: behouden

Nadere informatie

vws0001030 Situatie rond kleinere ziekenhuisorganisaties ten algemene Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

vws0001030 Situatie rond kleinere ziekenhuisorganisaties ten algemene Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport vws0001030 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Den Haag, 21 juni 2000 Ten antwoord op uw bovenvermelde brief, waarin u mijn reactie vraagt omtrent de toekomstplannen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 september 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 september 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Raad van Toezicht. Raad van Bestuur

Raad van Toezicht. Raad van Bestuur Raad van Toezicht Raad van Bestuur Secretaris Raad van Bestuur Medezeggenschapsorganen RvB Collectieve Cliëntenraad Ondernemingsraad Projectbureau Concern Controller Stafbureau Bureau Communicatie Eerste

Nadere informatie

MELDING. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Rivas Zorggroep

MELDING. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Rivas Zorggroep MELDING Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Stichting Rivas Zorggroep enerzijds en anderzijds Vegro Verpleegartikelen B.V. In deze openbare versie

Nadere informatie

108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1. Beleidskader 2012-2016

108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1. Beleidskader 2012-2016 108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1 Beleidskader 2012-2016 108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1 Samen eigentijds de allerbeste zorg bieden. Dat is waar ziekenhuis

Nadere informatie

Deventer Ziekenhuis - In vertrouwde handen

Deventer Ziekenhuis - In vertrouwde handen Deventer Ziekenhuis - In vertrouwde handen Het Deventer Ziekenhuis is een algemeen regionaal ziekenhuis met alle basisspecialismen in huis. Veiligheid, snelle toegang en persoonlijke aandacht staan centraal.

Nadere informatie

Gevolgen voor de werkgelegenheid

Gevolgen voor de werkgelegenheid KRACHTIG ADVISEREN BIJ FUSIES EN OVERNAMES Met een divers team van organisatieadviseurs ondersteunen we ondernemingsraden bij het beoordelen van voorgenomen verkoop, fusies en overnames van bedrijven.

Nadere informatie

Visie op zorg: marktwerking anno nu

Visie op zorg: marktwerking anno nu Visie op zorg: marktwerking anno nu 5 juni 2014 Stelling: Zonder samenwerking geen verandering in de zorg Agenda Visie op ziekenhuiszorg Aanpak transitie Toekomst: innovatie en preventie 2 Visie op ziekenhuiszorg

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Nederlandse Zorgautoriteit Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over

Nadere informatie

ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0 ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Wie sturen de patiënten: ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Opvang basis acute zorg: Ons Streven:

ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0 ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Wie sturen de patiënten: ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Opvang basis acute zorg: Ons Streven: Ons Streven: Kwalitatief goede en veilige zorg Dichtbij en makkelijk toegankelijk Duurzaam en tegen lagere kosten 24/7 beschikbaar, dan ook Dokterswacht bestaansrecht! Wie sturen de patiënten: Huisartsen

Nadere informatie

Informatie bijeenkomst

Informatie bijeenkomst Informatie bijeenkomst De zorg geborgd in Noord en Oost Groningen 9 september 2013 Agenda informatiebijeenkomst 9 september 1) Opening 2) Terugkijken werkconferentie 26 april 3) Impressie data-analyse

Nadere informatie

Organisatie van ziekenhuizen en medische staven. Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten

Organisatie van ziekenhuizen en medische staven. Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten Organisatie van ziekenhuizen en medische staven Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten Thema s: Historische ontwikkeling ziekenhuisorganisaties Actuele organisatiemodellen voor het

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 juni 2014 Betreft Spreiding algemene ziekenhuizen

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 juni 2014 Betreft Spreiding algemene ziekenhuizen > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Wegwijs in Orbis Medisch Centrum

Wegwijs in Orbis Medisch Centrum Wegwijs in Orbis Medisch Centrum Wegwijs in Orbis Medisch Centrum In deze folder vindt u op alfabetische volgorde een overzicht van alle bestemmingen in Orbis Medisch Centrum met de bijbehorende telefoonnummers.

Nadere informatie

1. Algemeen. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies; Besluit:

1. Algemeen. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies; Besluit: Doorlopende tekst Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche (na doorvoering van de wijziging die is opgenomen in de Staatscourant 2010, nr. 13910 van 9 september 2010) De Minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Checklist Audit voor Shared Service Centers SSC Evidence/brondocument Opmerkingen Wel of niet een SSC? Evidence/brondocument Opmerkingen

Checklist Audit voor Shared Service Centers SSC Evidence/brondocument Opmerkingen Wel of niet een SSC? Evidence/brondocument Opmerkingen Checklist Audit voor Shared Service Centers 1 SSC Evidence/brondocument Opmerkingen Stel vast dat een SSC als accountable eenheid georganiseerd is Grootboeknummer in boekhoudsysteem, er moet een budget

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 5518/ 16 Betreft

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /166770

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /166770 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Brocacef Groep N.V. - Mediq Apotheken Nederland B.V, Mediq Pharma Logistics B.V. en Distrimed B.V. Melding 1. Op 27 januari 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Fase 1: Identificatie en selectie van een issue waarvoor mogelijk een werkgroep dient te worden opgericht 1. Het DB zet een portfolio management op ten aanzien van

Nadere informatie