JAARBERICHT Maak het mogelijk met de SIG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARBERICHT 2012. Maak het mogelijk met de SIG"

Transcriptie

1 JAARBERICHT Maak het mogelijk met de SIG

2 De vier pijlers van de SIG Transparantie - uitleggen en overleggen Respect - gelijkwaardig zijn Autonomie - ikzelf: mijzelf kunnen zijn Professionaliteit - blijf leren! Jaarbericht 2012

3 Een goede zaak 4 De Centrale Cliëntenraad 6 Eigen begeleidingsmap voor iedereen 9 Regels, verhuizen, zelf kiezen 10 Wat is goede gezinsondersteuning? 12 Sociale netwerken 13 Bellen bij problemen 15 Schrijven bij klachten 16 Iemand een klacht, pluim of idee? 17 Centrale Verwantenraad 19 Observeren en verbeteren 20 Melden en leren 22 Verbetertrajecten 23 Taakgroep Levensbeschouwing 24 De SIG bouwt 27 Op weg naar verbinding in de WMO 29 Deeltijdwonen voor Kinderen en Jongeren 31 Autonomie voor cliënten van het cluster Volwassenen 33 Ambulante Ondersteuning werkt aan de toekomst 35 Dagbesteding zoekt kansen 37 Ondernemingsraad SIG 39 Medewerkerstevredenheid: meer dan voldoende 41 Scholing medewerkers 43 Arbeidsomstandigheden: een jaar van verbeteren en ontwikkelen 44 Verzuim 46 Vertrouwenspersoon medewerkers 48 Waar bleef het geld 49 3

4 Zijn onze cliënten tevreden? Dat vind ik belangrijk. Een goede zaak In deze tijd verandert er veel. De SIG krijgt minder geld. Mensen met een beperking moeten meer zelf doen. De SIG vindt haar cliënten het belangrijkst. 4 In dit jaarbericht geven wij een indruk van onze werkzaamheden in het jaar Wij zijn er trots op om op deze manier iets te vertellen over de activiteiten die waarde hebben voor de mensen waar wij voor werken, mensen met een beperking. We moeten dat ook doen omdat we in een tijd leven waarin veel van wat er is gerealiseerd onder druk komt te staan. Zo moeten we bijvoorbeeld de broekriem stevig aanhalen. Dat begrijpt iedereen maar zal moeten gebeuren op een verstandige manier. Met aandacht voor wat waardevol is en met een goede onderbouwing van wat ook structureel kostenbesparend is. Binnen de getroffen maatregelen wordt vaak gesproken over participeren en de eigen regie voeren. Dat zijn grote begrippen waar ik graag op in ga. Daartoe grijp ik in dit voorwoord terug naar het verleden. Bob van Zijderveld schreef in : Integratie is een idee-fixe wanneer óf de geestelijk gehandicapte [verder: mens met een verstandelijke beperking JK] niet wil óf zijn omgeving niet. Als zowel de mens met een verstandelijke beperking als de samenleving willen, dan blijft de vraag hoe men aan deze integratie op procesmatige wijze werken kan. ( ) Wat als een goede en haalbare werkwijze was aangekondigd, deed zich voor als een eenzijdige benadering van de mens met een verstandelijke beperking, waarbij de nadruk werd gelegd op de eis zich normaal te gedragen opdat hij geaccepteerd zou kunnen worden als horend bij de samenleving. Wat is een omschrijving van wat normaal is en wie in de directe begeleidingsfeer van de mens met een beperking bepaalt of beïnvloedt dit? ( ) Met andere woorden, in dit normalisatieprincipe schuilt het gevaar van een dehumaniserende houding tegen- 1 Bob van Zijderveld: Samen onderweg - over integratie van geestelijk gehandicapten, 1977, Uitgeverij G.F. Callenbach b.v., Nijkerk Jaarbericht 2012

5 over de mens met een verstandelijke beperking. Hij moet voldoen aan een gedragsschema, waarvan het zeer de vraag is of hij wel kan voldoen en of, indien dit mogelijk is, dit de vreugde zal brengen die de gedragsvoorschrijvende helpers daaraan toekennen. Nog anders gezegd: normalisatie houdt het gevaar in de eigen waarde van de mens met een verstandelijke beperking te ontkrachten. Als gedrag niet geïntegreerd is in de persoonlijkheid, dan mist echtheid en overtuigingskracht, wordt het een gedragskarikatuur. Alsof deze woorden gisteren geschreven zijn. Want nu, 36 jaar later, wordt de discussie over de plaats van de mens met een beperking in de samenleving en wat er nodig is om deze plaats te realiseren, opnieuw -nog steeds- gevoerd. En er zijn ook belangrijke positieve resultaten bereikt. De typeringen, de bewoordingen zijn tegenwoordig anders. We hebben het nu over participeren in plaats van integreren, we hebben het over de eigen regie voeren in plaats van normaal doen. Deze laatste vergelijking is dan meteen ook al gewaagd want waar wij verwachten dat groepen mensen hun eigen regie gaan voeren, kunnen we er zeker van zijn dat er tegelijkertijd verwacht wordt dat ze ook wel normaal gaan doen. De discussie over die plek in de samenleving heeft echter nog een ander kenmerk. Waar Van Zijderveld een appel deed op onze wetenschappelijke ontwikkeling, deskundigheid en vooral visie, wordt de discussie van vandaag vooral bepaald door de neoliberale drang tot het zelf weer verantwoordelijk zijn voor je meedoen in de samenleving als excuus voor bezuinigingen (om -ook weer neoliberaledoelstellingen te halen). Ik ga in dit voorwoord de afwegingen rond de economische situatie en het overheidsbeleid niet verder beschrijven. Wel grijp ik graag terug op waar Bob van Zijderveld (oprichter en eerste directeur van de SIG) naar toe wilde. Zoals hij zei bij de tweede druk van zijn vermelde boek: Laten we vooral met elkaar de komende jaren krachtig zijn in het overeind houden van het besef dat Geestelijk Gehandicapten behoren tot de groep in de samenleving, die een achterstand heeft. Het besef dat het om mensen gaat die juist aan hun emancipatie begonnen zijn. Daaraan werken is een goede zaak. 5 Dat is waar de SIG aan werkt en waar wij uitdrukking aan geven in dit jaaroverzicht. We hebben in 2012 onze stem uitgebracht bij de verkiezingen en kunnen sindsdien niet beïnvloeden wat er om ons heen en over onze hoofden heen aan beleid wordt ontwikkeld, de middelen die ons beschikbaar worden gesteld, de beslissingen die -niet gehinderd door enige kennis van zaken- worden genomen. Waar we wel invloed op hebben, is op wat we zelf doen, wat we zelf kunnen laten zien. Zijn onze cliënten tevreden en in ontwikkeling, bepalen ze echt hun eigen leven? Zijn onze medewerkers gemotiveerd en geïnspireerd en kunnen ze met creativiteit de veranderingen aan? En ten slotte, ook heel belangrijk: houden we de organisatie SIG gezond en op koers? Daar zijn we goed in en daar hebben we invloed op. Daaraan werken is een goede zaak. Veel plezier bij het lezen van dit jaarbericht Jan Kroft

6 De Centrale Cliëntenraad 6 Johan Vogelaar: Ik wil graag voor de rechten van cliënten opkomen. In de cliëntenraad kun je je zegje doen. Er wordt goed naar ons geluisterd. Sabina van Oyen: In de cliëntenraad kun je zeggen wat je kwijt wilt. Over verbouwingen, verkiezingen enz. Het geeft me een belangrijk gevoel dat ik hierover mee kan praten. Jetty de Vries: Ik zit niet alleen voor mezelf in de cliëntenraad, maar voor alle cliënten van de SIG. Er gaat veel veranderen en daar willen we onze mening over geven. Sonja Seubering: We doen daar veel praten en luisteren! Ik vind het belangrijk want ik kan meepraten en blijf op de hoogte van alles, zoals de cliëntenraad, de huizen enz. Marga Kessens:: Ik stop binnenkort met de Centrale Cliëntenraad. Ik zal missen dat ik op verschillende plaatsen kwam en zoveel verschillende dingen hoorde. Ik heb ook veel geleerd van andere cliënten. Je trekt met elkaar op en je hoort elkaars mening. Maries Beune: Ik zit in de cliëntenraad omdat ik het belangrijk vind dat ik opkom voor andere mensen. Ik vind dat ik een eigen mening heb en wil graag meepraten over belangrijke dingen voor de SIG. Maaike van der Veen: In de Centrale Cliëntenraad hoor je niet alleen over de locatie waar je woont, maar je hoort ook hoe het er op andere plekken aan toe gaat. Samen sta je sterk! Zoë Wijnands: Ik vertegenwoordig mijn huis in de Centrale Cliëntenraad. Je kunt dingen voor anderen inbrengen en ook voor hen opkomen. Ik vertel ook in mijn eigen huis waar we het over hebben gehad. Jaarbericht 2012

7 Tibor Horvath: De cliëntenraad is belangrijk voor de toekomst. Wij kijken mee hoe er bezuinigd wordt. Er verandert veel en wij denken mee! Anita Drayer: Het is leuk om mee te denken hoe begeleiding er uit moet zien. Dat kan in de cliëntenraad. Marian Singer: Ik hoor hier dingen waar ik eerder minder vanaf wist. Dat maakt de cliëntenraad voor mij interessant. Daar leer ik van en de SIG leert ook van mij. Sjaak Bleijendaal: Ik vind het leuk om mee te praten. Het is ook gezellig. Je hoort nieuwtjes. Claudia Benneker: Ik vergader graag. We hebben twee keer een klacht ingediend over het taxivervoer namens de hele raad. Dan weten ze tenminste dat heel veel mensen ontevreden zijn! Steven Sewsaran: We moeten opkomen voor elkaars belangen. We moeten over elkaars fouten praten en van elkaar leren. Je vertegenwoordigt niet alleen jezelf, maar alle cliënten van de SIG. Je mag niemand passeren. 7 Wie zitten er in de Centrale Cliëntenraad In de CCR zitten cliënten van de lokale cliëntenraden. Van elke lokale raad 1 of 2 mensen. Wie zitten er nu in de raad: Johan Vogelaar (voorzitter), Sabina van Oyen (secretaris), Maaike van der Veen (penningmeester), Zoë Wijnands (notulist), Marga Kessens, Anita Drayer, Jetty de Vries, Sonja Seubring, Tibor Horvath, Maries Beune, Marian Singer, Sjaak Bleijendaal, Claudia Benneker en Steven Sewsaran. Ank van Duinen, coach van het LSR, ondersteunt de raad.

8 In oktober 2012 zijn er verkiezingen geweest voor de taken van de raad. We kregen een nieuwe voorzitter, secretaris, notulist en penningmeester. De raad heeft Tibor, Marga, Maaike en Anita hartelijk bedankt voor al het werk dat ze hebben gedaan! Hoe vaak heeft de CCR dit jaar vergaderd De CCR vergaderde 10 keer in keer met de algemeen directeur en clustermanager ambulante ondersteuning erbij. En 6 keer met elkaar. 8 CCR-leden vertellen over hun ervaringen met de CCR. Waarover heeft de raad gepraat en advies gegeven in 2012? - De raad heeft de regels en afspraken over hoe ze werken opgeschreven in het huishoudelijk reglement. - De cliënttevredenheidsonderzoeken en de verbeterplannen die daarna zijn gemaakt. - De toekomstplannen van de SIG - Hoe de SIG zich voorbereidt op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( WMO) en daarbij hulp krijgt van een coach van In voor Zorg - De bouwplannen voor nieuwe huisvesting voor cliënten. - Met het zorgkantoor gepraat over de samenwerking van de raad met de directeur. - De begeleidingsmap voor cliënten - De voorgenomen fusie van de SIG en Wisselwerk op 1 januari 2013 Jaarbericht 2012

9 Elke cliënt van de SIG heeft nu een nieuwe begeleidingsmap Eigen begeleidingsmap voor iedereen 9 Elke cliënt kreeg zijn eigen begeleidingsmap. In de map zit het begeleidingsplan. En belangrijke informatie over de SIG. Zo kan elke cliënt beter nadenken en praten over wat hij zelf wil. We hebben er lang op moeten wachten, en de Centrale Cliëntenraad heeft er ook goed achteraan gezeten, en nu hebben eindelijk alle cliënten hun eigen, individuele begeleidingsmap. De begeleidingsmap is een werkmap waarin alle informatie staat die te maken heeft met de begeleiding van de SIG. Bijvoorbeeld het begeleidingsplan, de werkafspraken die een cliënt en zijn begeleider maken, informatie over de cliëntenraad, de vertrouwenspersoon, de klachtenformulieren en nog veel meer. Alles is natuurlijk opgeschreven volgens de regels van Totale Communicatie. De cliënten bewaren hun begeleidingsmap zelf. Met de map kunnen ze een serieuzer gesprekspartner worden als het over hun eigen begeleiding gaat.

10 De LSR vertelt over het tevredenheidsonderzoek in De Schalkse Hoek. Regels, verhuizen, zelf kiezen 10 De LSR 2 deed tevredenheidsonderzoeken in 2011 en in Er zijn verbeterplannen gemaakt. De CCR houdt een enquête over regels voor cliënten. Cliënten weten niet dat er rode klachtenformulieren zijn. Cliënten van De Schalkse Hoek willen verhuizen. Hun kamers zijn te klein. Cliënten van De Zeester zijn tevreden over de begeleiding. Cliënten van AO Haarlem Zuid willen graag zelf een begeleider kiezen. In 2011 peilde de LSR de tevredenheid van cliënten van de gezinshuizen, het Anneko van der Laanhuis en De Meander. In 2012 hebben de lokale cliëntenraden verbeterplannen gemaakt. De plannen gingen over: - Omgaan met regels, welke invloed hebben cliënten erop. De Centrale Cliëntenraad heeft hierover een enquête gehouden bij alle locaties en er zijn interne audits gehouden in alle 24uurs locaties. In 2013 worden de bevindingen uit beide onderzoeken samengebracht. - Hoe wordt omgegaan met klachten en de rode klachtenformulieren. - De onderlinge verhoudingen tussen cliënten. - Ontruimingsoefeningen ( brandoefeningen ). 2 LSR - De LSR is een landelijk steunpunt voor zeggenschap en medezeggenschap. De LSR helpt raden om mee te praten. En cliënten om voor zichzelf op te komen. Jaarbericht 2012

11 Lekker eten maar weinig ruimte In 2012 deed de LSR weer een tevredenheidsonderzoek, weer bij cliënten van drie locaties. De onderzoeken in De Zeester en De Schalkse Hoek bestonden uit individuele interviews en een groepsgesprek. De cliënten van AO Haarlem Zuid kregen schriftelijke interviews en groepsgesprekken. In november presenteerden de onderzoekers van de LSR de bevindingen. Hiervoor waren afvaardigingen van cliënten en verwanten van de locaties, de Centrale Cliëntenraad en de Centrale Verwantenraad naar het Bestuursbureau gekomen. Het is de onderzoekers opgevallen dat iedereen in De Schalkse Hoek en De Zeester goed wist wat te doen bij brand en in noodsituaties. Cliënten van De Schalkse Hoek willen graag verhuizen naar grotere woonruimte. Ze moeten nu veel ruimtes met anderen delen en dat is niet altijd gemakkelijk. Iedereen is heel tevreden over het eten. Maar weinig cliënten kennen het rode klachtenformulier De kinderen in De Zeester zijn tevreden over de begeleiding en over de leuke dingen die met ze gedaan worden. Ze begrijpen van veel regels niet waarom ze er zijn. En er kwam veel naar voren dat ze hun ouders missen. De helft van de 80 cliënten van AO Haarlem Zuid heeft meegedaan aan het tevredenheidsonderzoek. Dat noemen de onderzoekers een goede score. De cliënten zijn tevreden over de begeleiding en de bejegening: ze worden serieus genomen. Minder tevreden zijn deze cliënten over het niet zelf kunnen kiezen van hun begeleider. Cliënten hebben meestal weinig geld. Het rode klachtenformulier is niet bekend. 11 Er werd goed naar de presentaties geluisterd. Uit de reacties bleek dat ook de aanwezigen nieuwe huisvesting heel belangrijk vinden. De vertrouwenspersonen cliënten zijn niet overal bekend: cliënten kennen ze niet. Daarom doen cliënten niet snel een beroep op ze. In december kregen de deelnemers in De Zeester en in De Schalkse Hoek een presentatie van de uitslagen. De lokale cliëntenraden gaan een verbeterplan maken. Ze sturen het ook naar de CCR. De CCR kijkt of de verbeteracties ook in andere locaties van pas kunnen komen.

12 Wat is goede gezinsondersteuning? De SIG geeft ondersteuning aan gezinnen. Er is onderzocht wat ouders belangrijk vinden in de ondersteuning. En wat ouders een goede begeleider vinden. De gezinnen zijn tevreden over de begeleiding van de SIG. De SIG heeft samen met Odion en het LSR gewerkt aan een onderzoeksinstrument voor gezinsondersteuning. De centrale vraag was: Wat is goede gezinsondersteuning? Het project is afgerond in het voorjaar van De ouders die aan het onderzoek meededen vertelden welke onderwerpen ze belangrijk vinden in de gezinsbegeleiding: wonen, contacten, het krijgen en opvoeden van kinderen, gezondheid/verleidingen, persoonlijke ontwikkeling, geld, zelf kiezen, werk en dagbesteding, vrije tijd. Ook vroegen we aan de ouders wanneer ze iemand een goede gezinsbegeleider vinden. Een goede gezinsbegeleider is: - iemand die ouders dingen aanleert waardoor ze zelfvertrouwen krijgen; - iemand die afspraken nakomt en goed luistert; - iemand die ouders gelijkwaardig behandelt: iemand die niet over, maar met ze praat. Het onderzoek is ook bij de SIG uitgevoerd. De gezinnen waren tevreden over de begeleiding die ze krijgen van de SIG. Opvoeden is geen kinderspel (poppenhuis gemaakt door Wisselwerk) Jaarbericht 2012

13 De SIG heeft veel materiaal over sociale netwerken Sociale netwerken 13 Cliënten willen graag vrienden hebben. Dat heet een sociaal netwerk. De MEE organiseerde cursussen voor cliënten. Teams maken een plan om aan sociale netwerken te werken. De SIG zoekt veilig internet voor cliënten. De SIG zoekt maatjes voor cliënten. In tevredenheidsonderzoeken en in gesprekken met cliënten komt steeds weer naar voren dat velen graag een groter sociaal netwerk willen. Een eigen rol van cliënten daarin is ideaal. De SIG heeft de MEE daarom gevraagd, cursussen sociale netwerken voor cliënten te organiseren. Hoe leg je contacten, hoe maak je vrienden, hoe onderhoud je het contact met hen? De MEE heeft de cursussen verzorgd.

14 Ook via internet Het werken aan en onderhouden van een sociaal netwerk voor en door cliënten blijft moeilijk, ook voor begeleiders. Daarom is de SIG nog steeds op zoek naar kansen om dit zo goed mogelijk te realiseren. Ieder team van de SIG maakt een plan voor 2013 hoe het sociaal netwerk voor cliënten binnen de buurt verbeterd kan worden. En hoe begeleiders en cliënten meer of beter contact kunnen onderhouden met familie en vrienden. De SIG onderzoekt ook op wat voor manier cliënten een deel van hun sociale contacten veilig via internet kunnen vinden. Een kleine werkgroep is bezig om dit in 2013 te realiseren. Dit gebeurt op specifiek verzoek van cliënten. 14 Samen van iets gewoons iets bijzonders maken In december werd het startschot gegeven van onze campagne Maatjes gevraagd. In deze campagne zoeken we maatjes voor mensen met een beperking. We doen dit samen met de Stichting Thuiszorg Gehandicapten (STG) en de Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o. De maatjes die we zoeken, zijn vrijwilligers die op regelmatige basis iets gezelligs met een van onze cliënten ondernemen. Samen koffiedrinken in de stad bijvoorbeeld, af en toe samen naar de bioscoop of een wandeling maken. Samen van iets gewoons iets bijzonders maken, dat is de bedoeling. Het kan een uurtje per week, eens in de maand, net wat uitkomt. Want wat voor de één zo gewoon is, kan voor anderen heel bijzonder zijn. Dat was dan ook de slogan van de maatjescampagne, die gepaard ging met posters, flyers en artikelen/interviews in diverse media. In de nabije toekomst gaan we ook in andere gemeenten actief op zoek naar maatjes voor cliënten. Als de WMO-plannen doorgevoerd zijn wordt een sociaal netwerk onontbeerlijk voor cliënten om zich maatschappelijk staande te houden. Jaarbericht 2012

15 Vertrouwenspersoon Hella Hendriks Vertrouwenspersoon Sylvia Mandemaker Vertrouwenspersoon Jan Croese Bellen bij problemen De SIG heeft een vertrouwenspersoon cliënten. Cliënten kunnen de vertrouwenspersoon opbellen. De vertrouwenspersoon helpt bij sommige problemen. 15 De SIG heeft een vertrouwenspersoon cliënten. Drie medewerkers van De Waerden vervullen deze functie bij toerbeurt. In 2012 zijn de vertrouwenspersonen van de SIG in de eerste drie kwartalen, tienmaal ingeschakeld, waarvan vijfmaal door één cliënt, tweemaal door verwanten van een cliënt en driemaal door een medewerker van de SIG. De telefoontjes van de cliënt leidden tot een doorverwijzing naar de lijn of naar derden. Dit kon in dit geval telkens telefonisch. De verwanten van de cliënten werden verwezen naar de klachtenregeling van de SIG. De medewerkers van de SIG werden telefonisch naar de juiste persoon verwezen. Ten opzichte van 2011 is het aantal meldingen vrijwel gelijk gebleven. Er is echter één cliënt die meerdere malen gebeld heeft, dit is een verschil met vorig jaar. De vertrouwenspersonen denken dat het goed is om nog meer bekendheid te geven aan de vertrouwenspersoon cliënten. Dit kan in het jaarbericht, bij de intake en tijdens de bespreking van het begeleidingsplan. Voor sommige cliënten is het moeilijk om iemand te bellen. De vertrouwenspersonen denken dat het goed is om vaardigheden aan te leren of het bellen te vereenvoudigen door het voorprogrammeren van

16 het nummer in een telefoon. Cliënten die bellen, kunnen vrij gemakkelijk doorverwezen worden. Slechts een enkele cliënt belt de vertrouwenspersoon voor vragen of gesprekken die hij vertrouwelijk wil houden. Het feit dat de vertrouwenspersoon niet veel is ingeschakeld kan een goede afspiegeling zijn van de wensen van de cliënt hieromtrent. Medewerkers weten nog niet allemaal wat de functie is van de vertrouwenspersoon cliënten. De informatie aan medewerkers kan nog beter, bijvoorbeeld door een stuk in het SIGbericht en informatie op Intranet. Marga Verspagen is de voorzitter van de Klachtencommissie Cliënten 16 Schrijven bij klachten De SIG heeft een klachtencommissie cliënten. De klachtencommissie kreeg dit jaar geen klachten. De vertrouwenspersoon kan helpen bij een klacht. De interne klachtencommissie SIG is in november 1995 opgericht. Ze vindt haar grondslag in de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector van 1995 en de Klachtenregeling Cliënten SIG. De commissie bestond in de verslagperiode uit de volgende leden: - de heer J.J. Smuling te Overveen, lid voorgedragen door de cliëntenraad; - de heer O. Moison te Haarlem, vervangend lid, voorgedragen door de Raad van Bestuur van de SIG; - mevrouw M.A.M.M. Verspagen, onafhankelijk voorzitter. Dit jaar waren er weer geen klachten die door de Klachtencommissie zijn behandeld. Jaarbericht 2012

17 Eén persoon heef een melding gedaan via het rode formulier dat daarvoor bestemd is, maar dat heeft (nog) niet tot een officiële klacht geleid. Voordat je een klacht indient, is het goed om eerst te kijken of er andere oplossingen mogelijk zijn. Misschien kun je het probleem eenvoudig oplossen via de teamleider of clustermanager. Ook kan de teamleider of clustermanager je het telefoonnummer geven van de vertrouwenspersoon. Dit is iemand van buiten de SIG die naar je kan luisteren. Als je zonder deze stappen een klacht indient, kan het zijn dat de Klachtencommissie je eerst aanraadt om met de vertrouwenspersoon te praten of met iemand anders in de organisatie. Bij vertrouwelijke zaken (denk aan seksuele intimidatie) is het raadzaam meteen de vertrouwenspersoon of de Klachtencommissie in te schakelen. Cliënten of ouders/vertegen- woordigers die een beroep willen doen op de klachtencommissie kunnen een brief schrijven aan: Voorzitter klachtencommissie cliënten, mevrouw M. Verspagen p/a Stichting SIG Postbus 268, 1960 AG Heemskerk De SIG stuurt de brieven ongeopend door naar de voorzitter van de klachtencommissie. Britney bespreekt haar klacht met de teamleider. Samen lossen ze het op. 17 Iemand een klacht, pluim of idee? De SIG kreeg 8 rode klachtenformulieren van cliënten. De klachten zijn besproken met de cliënten. De SIG kreeg 3 roze pluimenformulieren van cliënten. 1 pluim was voor de Soundmixplaybackshow. De SIG kreeg 2 gele ideeënformulieren. De SIG denkt na over de ideeën.

18 Klachten Cliënten van de SIG zijn soms tevreden, soms ontevreden over de zorg en ondersteuning die ze krijgen. Als een cliënt ontevreden is, kan hij erover praten met de begeleider of met de teamleider. De cliënt kan daarvoor een klachtenformulier invullen. Daarop kun je aangeven wat je klacht is en met wie je die wilt bespreken: dat kan je begeleider zijn, de teamleider, de clustermanager of iemand anders. Als de klacht is afgehandeld, wordt dat ingevuld op het formulier. Daar staat dan ook bij of de cliënt tevreden is over de afhandeling. Als de cliënt niet tevreden is, zijn er weer andere acties mogelijk. De meeste rode klachtenformulieren gaan na afhandeling naar de Foboverbetercommissie (FVC). 18 In 2012 kwamen er 8 rode klachtenformulieren binnen bij de FVC. De klachten gingen over: - Maatregelen in verband met brandveiligheid - Werktijden dagbesteding - Zich niet aan regels houden - Dubbele verzendingen - Onderlinge bejegening (2x) - Wasverzorging - Onrust in de groep Alle klachten zijn besproken met de indiener en zo goed mogelijk opgelost. Pluimen Als een cliënt erg tevreden is, kan hij een roze pluimenformulier invullen voor de SIG. Sommige pluimenformulieren kwamen bij de FVC terecht. De pluimen werden gegeven voor: - Het eigen vervoer van de SIG: mooi busje en leuke chauffeurs - De Soundmixplaybackshow van de SIG: een jaarlijks terugkerend, spetterend evenement dat van sommigen wel vaker georganiseerd mag worden. Georganiseerd, overigens, door een clustermanager samen met een aantal cliënten. - Dat de SIG veel voor de cliënten doet om het gezellig te houden, ondanks de bezuinigingen. Jaarbericht 2012

19 Ideeën En ten slotte zijn er de gele ideeënformulieren. Zij worden samen met het mailadres een bron van goede ideeën. In 2012 ingediend en besproken: - Digitale scheurkalender op Intranet met elke dag een kort leermoment of overweging (ter nadere uitwerking voorgelegd aan de afdeling Levensbeschouwing); - Een link naar Intranet op de website van de SIG (doorgesluisd naar de afdeling ICT). CVR-lid Hanny Lijesen: Ik wil voor mijn zusje bij de SIG betrokken zijn. CVR-secretaris Edith Kortbeek: Ik ben lid van de CVR omdat mijn broer in het Anneko van der Laanhuis woont. Foto van CVR-lid Bea Bartels ontbreekt. CVR-voorzitter Jaap Jan Smuling: Betrokkenheid bij dochter -cliënt SIG- heeft geleid tot lidmaatschap CVR 19 Centrale Verwantenraad De CVR denkt mee over cliëntenzaken. De CVR praat met de CCR. De SIG vraagt raad aan de CVR. In de Centrale Verwantenraad van de SIG zitten mensen die zijn afgevaardigd door de verwanten en wettelijk vertegenwoordigers van cliënten van de SIG. De CVR behartigt de gemeenschappelijke belangen

20 van de cliënten van de SIG. De CVR heeft regelmatig overleg met de Raad van Bestuur (algemeen directeur). Onderwerpen die in 2012 aan de orde kwamen: - De begroting en het jaardocument Maatschappelijke Verantwoording - Het actieplan Samen op weg naar verbinding in de WMO - Het strategisch meerjarenplan van de SIG - Het vitaliteitsbeleid voor cliënten - Nieuwbouwprojecten en ontwikkelingen in de zorg - De fusie met Wisselwerk, ontwikkelingen rond dagbesteding De SIG vraagt de CVR advies in een aantal omschreven zaken. Deze adviezen zijn niet bindend. De CVR bracht een positief advies uit over de fusie SIG/Wisselwerk en over de (nieuwe) dienstverlening door de SIG op het gebied van forensische zorg. De Centrale Cliëntenraad (CCR) brengt de wettelijk verplichte adviezen uit aan de SIG. De CCR kan de CVR raadplegen als de SIG een advies vraagt. In november vond het jaarlijks overleg tussen CVR en CCR plaats. Het gesprek ging over klachten, bemiddeling door de CVR, denken over de toekomst, de samenwerking tussen CCR en CVR in de praktijk. De heer J.J. Smuling is voorzitter en contactpersoon van de Centrale Verwantenraad. Zijn adres is Het secretariaat van de CVR is in handen van mevrouw E. Kortbeek. Brieven aan de CVR, geadresseerd aan het Bestuursbureau SIG, worden doorgestuurd naar de voorzitter. 20 Observeren en verbeteren De SIG wil cliënten goed ondersteunen. De SIG let op respect: gelijkwaardig zijn. De SIG let op autonomie: jezelf kunnen zijn. We kijken bij elkaar hoe dat gaat. We schrijven op hoe het gaat. We kijken met elkaar hoe het beter kan. In 2011 deed de SIG samen met Odion mee aan een pilot Beelden van Kwaliteit (H. Reinders). Doel van de pilot was, na te gaan of de kwaliteit van zorg gemeten kan worden vanuit een verhalende benadering, Jaarbericht 2012

21 gebaseerd op observatiemethoden uit de antropologie. De SIG en Odion vormden de eerste pilotgroep die gebruik maakte van een uitwisseling van eigen medewerkers. Na een gezamenlijke scholing observeerden deelnemers bij elkaars organisatie. Een kwaliteitspanel besprak de observatieverslagen met teamleden van de geobserveerde locaties. Dit leidde tot verhelderende discussies over bepaalde begeleidingssituaties. De SIG heeft besloten, zelf samen met Odion op deze weg verder te gaan. Een interne werkgroep werkt aan manieren om observaties in te zetten voor verbetering van kwaliteit van zorg. Naast verbinding en het inzetten van verbinding voor ontwikkeling wil de werkgroep in de observaties ook aandacht besteden aan ingaan op initiatieven van de cliënt. Op verzoek van de stafmedewerker bestuursbureau organiseerde de werkgroep een zestal observaties bejegening. Het doel van deze interne pilot is, na te gaan of de interne audits bejegening hiermee tot zinvoller bevindingen kunnen leiden waaruit conclusies kunnen worden getrokken en verbetermaatregelen genomen rond bejegening. In de loop van 2013 zal duidelijk worden of het doel bereikt is. De interne werkgroep van de SIG heeft met de interne werkgroep van Odion afgesproken om in 2013 weer bij elkaar te gaan observeren. 21 Zelf leren koken is belangrijk en ook nog eens leuk om te doen.

22 Melden en leren We willen leren van onze fouten. De teams denken na hoe het komt dat het fout ging. Daarna bedenken ze hoe het niet meer fout kan gaan. Zo doet de SIG het werk steeds beter. 22 De beste breister laat weleens een steek vallen, is een oud gezegde dat nog steeds geldt ja, ook bij de SIG. Hoezeer we ons best ook doen, iedereen laat weleens een steekje vallen. Dat is meestal niet erg, vooral niet omdat we ervan willen leren. En soms leer je het meest van gemaakte fouten en bijna-gebeurde ongelukjes. Daarom is de SIG in zekere zin blij met alle meldingen van fouten, ongelukken en bijna-ongelukken: de fobo s. Het zijn even zovele leer- en verbeterkansen voor de individuele medewerkers, de teams en de organisatie. Aantallen en soorten fobo s 2012 Jaarbericht 2012

23 Fobo s op het gebied van agressie, medicatie en onveiligheid worden het meest gesignaleerd. Uit de inhoud van de ondernomen acties (niet in deze overzichten opgenomen) is op te maken dat medewerkers op deze punten snel reageren: de medicatiefout wordt hersteld, het agressie-incident naar behoren afgehandeld, de onveilige situatie opgelost. Veel minder vaak zien we op locatieniveau een doeltreffende maatregel ter voorkoming. En dat klopt: het uitvoeren van een correcte oorzaakanalyse en op basis daarvan een verbetering bereiken die herhaling voorkomt, vraagt tijd en aandacht. Om hier verder aan te kunnen werken starten de meeste teams een verbetertraject. Ons probleem in vijf woorden? Daar moeten we goed over nadenken. 23 Verbetertrajecten De SIG biedt alle teams jaarlijks een verbetertraject aan. Het format staat vast en het team voert het traject zelfstandig uit of met ondersteuning van de stafmedewerker bestuursbureau. Het onderwerp van het traject verschilt per team. Een aantal thema s komt regelmatig terug: methodisch werken en communicatie (overdracht, feedback). De uitvoering gebeurt aan de hand van een vastgesteld format. Het team formuleert het probleem in vijf woorden, zoekt de oorzaken (soms met gebruikmaking van het Bowtie-model), formuleert een SMART doel, maakt een actieplan, voert het uit en evalueert. Een verbetertraject kan gesmeerd verlopen maar ook in schoonheid verzanden, meestal omdat de lat te hoog is gelegd. Een her- of doorstart is dan op zijn plaats. De Foboverbetercommissie bewaakt het inzetten en uitvoeren van verbetertrajecten in de gehele stichting. In 2012 startten 15 teams een verbetertraject.

KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN!

KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN! KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN! Inhoudsopgave 1. Klagen mag pag. 3 2. Iets doen met je klacht pag. 5 3. Mogelijkheden om iets met je klacht te doen

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Wmo krant Nummer 1. Samen tot goede oplossingen komen. Wmo is meedoen. voor cliënten van Syndion voor ouders / vertegenwoordigers

Wmo krant Nummer 1. Samen tot goede oplossingen komen. Wmo is meedoen. voor cliënten van Syndion voor ouders / vertegenwoordigers Wmo krant Nummer 1 voor cliënten van Syndion voor ouders / vertegenwoordigers Samen tot goede oplossingen komen Voor u ligt de Wmo-krant van Syndion. We hebben deze krant gemaakt omdat er veel verandert

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

R A A M W E R K K L A C H T E N R E G E L I N G P I C T O G R A M M E N

R A A M W E R K K L A C H T E N R E G E L I N G P I C T O G R A M M E N H E T R A A M W E R K K L A C H T E N R E G E L I N G VA N K L A C H T E N R E G E L I N G H E T M E T VA N R A A M W E R K P I C T O G R A M M E N Klachtenregeling Als praten niet geholpen heeft In dit

Nadere informatie

Kwaliteitsrapportage over de periode juli 2015 tot en met juni 2016 V40_ indd :01

Kwaliteitsrapportage over de periode juli 2015 tot en met juni 2016 V40_ indd :01 Kwaliteitsrapportage over de periode juli 2015 tot en met juni 2016 2 Inhoud... Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 4 Wat is kwaliteit van zorg... 5 De kwaliteitsrapportage 1. Zorgvuldig proces rond cliënten...

Nadere informatie

meepraten bij nieuwbouw, verbouw en verhuizing

meepraten bij nieuwbouw, verbouw en verhuizing 1 meepraten bij nieuwbouw, verbouw en verhuizing Sociaal statuut cliënten Cello, versie voor cliënten 2 In dit boekje staat informatie over meedenken en meepraten als er in jouw woning wat verandert. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou!

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou! Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Dit zijn wij we zijn er voor jou! Graag stellen we ons voor! Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

Informatie voor cliënten (Mede)zeggenschap en de Bewoners-/Deelnemersraden

Informatie voor cliënten (Mede)zeggenschap en de Bewoners-/Deelnemersraden Informatie voor cliënten (Mede)zeggenschap en de Bewoners-/Deelnemersraden Picto versie (Mede)zeggenschap en de Bewoners-/Deelnemersraden bij SDW De woorden waar een streep onder staat worden uitgelegd

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

1. De cliëntenraad komt op voor cliënten in het cluster en praat mee over wat er gebeurt in het cluster.

1. De cliëntenraad komt op voor cliënten in het cluster en praat mee over wat er gebeurt in het cluster. REGELING CLIËNTENRAAD Artikel 1: Doelstelling Cliëntenraad 1. De cliëntenraad komt op voor cliënten in het cluster en praat mee over wat er gebeurt in het cluster. 2. De cliëntenraad helpt mee om alles

Nadere informatie

Onze cliënten aan het woord

Onze cliënten aan het woord Onze cliënten aan het woord Instrument om ervaringen van cliënten in kaart te brengen Naam cliënt : Naam invuller vragenlijst : Woning cliënt : Datum : 1 Toelichting Inleiding Naam instelling wil graag

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

KAMERTRAININGSCENTRUM DE OVERSTAP

KAMERTRAININGSCENTRUM DE OVERSTAP KAMERTRAININGSCENTRUM DE OVERSTAP Samen werken aan jouw toekomst Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers Wat is Lijn5? Lijn5 biedt in de provincie Utrecht lichte tot intensieve vormen van hulpverlening

Nadere informatie

Perspectief op gewoon leven. Wat we leren van evaluaties

Perspectief op gewoon leven. Wat we leren van evaluaties Perspectief op gewoon leven Wat we leren van evaluaties Stichting Perspectief, juni 2005 Aanleiding De LFB komt op voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking. De LFB heeft de ervaring

Nadere informatie

Nieuwe raadsleden zoeken Handreiking voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg

Nieuwe raadsleden zoeken Handreiking voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg Nieuwe raadsleden zoeken Handreiking voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg Uitgave van het LSR (Landelijk Steunpunt cliëntenraden) Nieuwe raadsleden zoeken Handreiking voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Medezeggenschap voor cliënten, ouders en belangenbehartigers. Meepraten en meedoen! Het beste uit jezelf

Medezeggenschap voor cliënten, ouders en belangenbehartigers. Meepraten en meedoen! Het beste uit jezelf Medezeggenschap voor cliënten, ouders en belangenbehartigers Meepraten en meedoen! Het beste uit jezelf Jouw mening vinden wij belangrijk Jij bent cliënt van Philadelphia. Wij willen je zo goed mogelijk

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Iedereen heeft een verhaal

Iedereen heeft een verhaal informatie voor jongeren Iedereen heeft een verhaal > Goed om te weten als je tijdelijk naar JJC gaat Iedereen heeft een eigen verhaal. Veel verhalen gaan over waarom het niet allemaal gelopen is zoals

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

32 Kwaliteitsbevordering

32 Kwaliteitsbevordering DC 32 Kwaliteitsbevordering 1 Inleiding In dit thema gaan we in op de begrippen kwaliteit, kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid. Het zijn onderwerpen die niet meer weg te denken zijn uit het Nederland van

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Ik heb een klacht bij de Hartekamp Groep

Ik heb een klacht bij de Hartekamp Groep Ik heb een klacht bij de Hartekamp Groep Klachtenregeling cliënten boos Datum: juli 2017 Wat is een klachtenregeling? Er is een klachtenregeling voor cliënten. Cliënten kunnen een klacht indienen. Jouw

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5 Kijken wat

Nadere informatie

RECHTEN & PLICHTEN. Inspraak. Verblijf

RECHTEN & PLICHTEN. Inspraak. Verblijf RECHTEN & PLICHTEN Inspraak Stel: Je vindt het belangrijk dat cliënten eigen inbreng hebben. Je vindt dat er te weinig voor cliënten wordt georganiseerd. Je vindt dat er beter naar cliënten geluisterd

Nadere informatie

Reglement voor de cliëntenraden van Stichting Philadelphia Zorg

Reglement voor de cliëntenraden van Stichting Philadelphia Zorg Reglement voor de cliëntenraden van Stichting Philadelphia Zorg Stichting Philadelphia Zorg Het beste uit jezelf 2 Reglement voor de cliëntenraden van Stichting Philadelphia Zorg Stichting Philadelphia

Nadere informatie

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap De Winckelsteegh voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap Maak kennis met De Winckelsteegh Wil je deze brochure lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergrootglas. Daaronder staan

Nadere informatie

Maak het waar met de cliëntenraad

Maak het waar met de cliëntenraad Maak het waar met de cliëntenraad Ouderen Maak het waar met de cliëntenraad Wat is de Cliëntenraad ouderen De cliëntenraad is een groep van vijf tot tien mensen die met de directeur overlegt over bepaalde

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Of misschien zoek je een leuke werkplek of dagbesteding voor jezelf of voor een familielid. Of je wilt iets zinnigs doen in je vrije tijd.

Of misschien zoek je een leuke werkplek of dagbesteding voor jezelf of voor een familielid. Of je wilt iets zinnigs doen in je vrije tijd. Welkom bij De Zijlen Wie wil het niet? Wonen in een prettig dorp of in een leuke buurt. Waar je kunt zijn wie je bent en je leven kunt leiden zoals dat bij jou past. Waar je meedoet aan dat wat er om je

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp Jaarverslag 2012 Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp JAARVERSLAG 2012 VAN DE CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG EN DE FRIESE WOUDEN HUISHOUDELIJKE HULP Cliëntenraad

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Syndion ondersteunt mensen met een handicap; volwassenen en kinderen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of

Nadere informatie

Thuis in de Hoeksche Waard

Thuis in de Hoeksche Waard 1 Thuis in de Hoeksche Waard 2 De rust en ruimte van de Hoeksche Waard is onze plek, ons thuis. Hier betekenen wij al bijna vijftig jaar met kleinschalige zorg iets groots in het persoonlijke leven van

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Meepraten en meedoen!

Meepraten en meedoen! Medezeggenschap voor cliënten, ouders en belangenbehartigers Meepraten en meedoen! Philadelphia voor alle relaties Het beste uit jezelf Jouw mening vinden wij belangrijk Jij bent cliënt van Philadelphia.

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

ik heb een goed idee ik maak me zorgen ik heb een vraag De Cliëntenraad

ik heb een goed idee ik maak me zorgen ik heb een vraag De Cliëntenraad Cliënten ik heb een goed idee praten m ee ik maak me zorgen ik heb een vraag De Cliëntenraad Waarom een Cliëntenraad? Beste cliënten, Graag stel ik mij even voor. Ik ben Tineke Kamphuis, je hebt mij vast

Nadere informatie

Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Samenvatting 3 Over welke problemen gaat het? 3 Voorbeelden 3 Welke hulp

Nadere informatie

Verkorte rapportage. Cliënten over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van AC Praag en Werkerij (InteraktContour)

Verkorte rapportage. Cliënten over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van AC Praag en Werkerij (InteraktContour) Verkorte rapportage Cliënten over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van AC Praag en Werkerij (InteraktContour) Utrecht, november 2013 Geschreven door: Rinskje Dijkstra Postbus 8224 3503 RE Utrecht

Nadere informatie

Cliënten aan het woord

Cliënten aan het woord Cliënten aan het woord Instrument om ervaringen van cliënten in kaart te brengen Versie Wonen Naam cliënt : Woning cliënt : Datum : Je ontvangt deze vragenlijst omdat we graag willen weten hoe je het wonen

Nadere informatie

Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen

Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen 1 Het regionaal platform ervaringskennis Wie zijn wij? Wij zijn mensen uit cliëntenraden in Nijmegen en begonnen in 2013.Wij vinden het belangrijk om wat cliënten

Nadere informatie

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers.

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers. Pagina: 1 van 5 Uitgifte datum : 15-04-2014 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan medische fouten. Ook in het contact met de hulpverlener of in de organisatie van de zorg kan van alles

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

CCR NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016 / JAARGANG 2 - NR. 3 EEN INITIATIEF VAN DE CENTRALE CLIËNTENRAAD VAN LIMOR

CCR NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016 / JAARGANG 2 - NR. 3 EEN INITIATIEF VAN DE CENTRALE CLIËNTENRAAD VAN LIMOR EEN INITIATIEF VAN DE CENTRALE CLIËNTENRAAD VAN LIMOR CCR nieuwsbrief oktober 2016 / JAARGANG 2 - NR. 3 Een initiatief van de Centrale Cliëntenraad van LIMOR WEER EEN NIEUW CCR-LID ERBIJ: WELKOM DESIREE

Nadere informatie

THERAPIE. Samen werken aan jouw toekomst. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

THERAPIE. Samen werken aan jouw toekomst. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers THERAPIE Samen werken aan jouw toekomst Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Soms gebeurt er iets naars. Je wilt er wel over praten, maar je weet niet met wie. Of misschien kun je er niet

Nadere informatie

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid BUITENSTE BINNEN Op weg naar een nieuwe werkelijkheid Aanleiding 1. Visie kabinet hervorming langdurige zorg 2. Transitie AWBZ Wmo-Jeugdwet-Participatiewet: Overheveling taken rijk gemeenten Bezuiniging

Nadere informatie

KAMERTRAININGSCENTRUM

KAMERTRAININGSCENTRUM KAMERTRAININGSCENTRUM Informatie voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 17 tot 23 jaar Voor wie? Een Kamertrainingscentrum (KTC) is bedoeld voor jongeren met een licht

Nadere informatie

Hoe los ik een klacht op

Hoe los ik een klacht op Hoe los ik een klacht op Soms ben je ergens niet tevreden over. Hoe los ik een klacht op Soms ben je ergens niet tevreden over. Je bent het bijvoorbeeld niet eens met de begeleiding. Je hebt dan een klacht.

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, Raad van Bestuur, medewerkers en artsen van het willen graag dat u tevreden bent over uw medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom voelt bij

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Kattenbroek Huisarts Schenkels Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Kattenbroek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Met welke vragen. 2 Diagnostisch Centrum

Met welke vragen. 2 Diagnostisch Centrum REINAERDE Diagnostisch Centrum Onderzoek, advies en behandeling Iedereen wordt in het dagelijks leven wel eens geconfronteerd met zijn eigen mogelijkheden én onmogelijkheden. Als die onmogelijkheden uw

Nadere informatie

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN Onderdeel van Arkin Ieder mens is waardevol. Mentrum behandelt mensen met langerdurende ernstige problemen op het gebied van psychiatrie en/of verslaving.

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling

Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling 1 Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! In deze folder lees je wat je kunt doen als je een klacht hebt. 2 Koraal Groep wil

Nadere informatie

Jan Bauer en Marian Stet Samen zijn zij de Raad van Bestuur. Zij hebben dit verslag gemaakt. Cliëntenvertrouwenspersoon. Ondersteuningsplan

Jan Bauer en Marian Stet Samen zijn zij de Raad van Bestuur. Zij hebben dit verslag gemaakt. Cliëntenvertrouwenspersoon. Ondersteuningsplan Het jaarverslag Dit zijn: Jan Bauer en Marian Stet Samen zijn zij de Raad van Bestuur. Zij hebben dit verslag gemaakt. Er staat in wat de Hartekamp Groep in 2012 heeft gedaan. In 2012 hebben we bijna 1700

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking 1 Er zíjn in zorg Ieder mens is uniek. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak wat meer hulp nodig om hun eigen,

Nadere informatie

Dit is uw persoonlijke map van Middin. U kunt hierin alle belangrijke papieren bewaren voor de zorg die u krijgt.

Dit is uw persoonlijke map van Middin. U kunt hierin alle belangrijke papieren bewaren voor de zorg die u krijgt. Welkom bij Middin Dit is uw persoonlijke map van Middin. U kunt hierin alle belangrijke papieren bewaren voor de zorg die u krijgt. In de map vindt u vier tabbladen: Organisatie, Geld, Locatie, Persoonlijk.

Nadere informatie

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling 1 Blijf er niet mee zitten! Bij Koraal Groep komen mensen op de eerste plaats. We vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over onze

Nadere informatie

Instructieboek Koken. Voor de Mpower-coach

Instructieboek Koken. Voor de Mpower-coach Instructieboek Koken Voor de Mpower-coach juni 2014 Mpower-coach Instructieboek Versie 1.2014 blz. 2 Inhoud: Inhoudsopgave blz. 3 Mpower-coach blz. 5 Thema koken : blz. 7 Module 0: Beginnen met koken blz.

Nadere informatie

Dit is uw persoonlijke map van Middin. U kunt hierin alle belangrijke papieren bewaren voor de zorg die u krijgt.

Dit is uw persoonlijke map van Middin. U kunt hierin alle belangrijke papieren bewaren voor de zorg die u krijgt. Welkom bij Middin Dit is uw persoonlijke map van Middin. U kunt hierin alle belangrijke papieren bewaren voor de zorg die u krijgt. In de map vindt u vier tabbladen: Organisatie, Geld, Locatie, Persoonlijk.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben.

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben. uw zorg, onze zorg uw zorg, onze zorg mosae thuiszorg Mosae Thuiszorg is onderdeel van Mosae Zorggroep, samen met de zorglocaties Campagne, Daalhof, Scharwyerveld, Sint Gerlachus en Licht & Liefde. Elke

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, directie, medewerkers en revalidatieartsen van Tolbrug willen graag dat u tevreden bent over uw (para)medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Protocol gedrag. Recht op veiligheid Iedere leerling heeft recht zich veilig te voelen in de klas en in de school.

Protocol gedrag. Recht op veiligheid Iedere leerling heeft recht zich veilig te voelen in de klas en in de school. Protocol gedrag Een goede school heeft geen pestprojecten nodig, of anders gezegd: doet dagelijks een pestproject, mits zij zich er steeds van bewust blijft welke processen in de groepsvorming een belangrijke

Nadere informatie

WONEN IN EEN BEHANDELGROEP

WONEN IN EEN BEHANDELGROEP WONEN IN EEN BEHANDELGROEP Open behandelgroep Informatie voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen Voor wie? In een open behandelgroep wonen kinderen en jongeren in de leeftijd

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

Pijlers uit de visie van de SIG:

Pijlers uit de visie van de SIG: informatie 1. Algemene informatie De SIG begeleidt mensen met een beperking op alle levensgebieden: wonen, opvoeding, financiën en schulden, dagbesteding, sociale activering. In onze visie moet iedereen

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Klachtenbeleid Cliënten

Klachtenbeleid Cliënten Klachtenbeleid Cliënten Datum vaststelling : mei 2013 Te herzien voor: mei 2016 Opgesteld en vastgesteld door : Arienne Versendaal en Janine Meijer Inhoud 1. Inleiding 1.1 Compliment, feedback of klachtenbehandeling

Nadere informatie

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Welkom U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We staan aan het begin van een gezamenlijke weg.

Nadere informatie

JIJ ÈN JOUW ZORGPLAN. Rapport over de toetsing van zorgplannen. Uitgevoerd en opgeschreven door Stef Harweg en Antoinette Meys

JIJ ÈN JOUW ZORGPLAN. Rapport over de toetsing van zorgplannen. Uitgevoerd en opgeschreven door Stef Harweg en Antoinette Meys JIJ ÈN JOUW ZORGPLAN Rapport over de toetsing van zorgplannen Uitgevoerd en opgeschreven door Stef Harweg en Antoinette Meys Jij èn jouw zorgplan 01-09-2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het onderzoek 4

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding voor het jaar 2015/2016 en zittingsduur leden. Samenstelling + taakverdeling CCR. A. Doelen voor de CCR

Inhoudsopgave. Inleiding voor het jaar 2015/2016 en zittingsduur leden. Samenstelling + taakverdeling CCR. A. Doelen voor de CCR Sjaloom Zorg 2015-2016 Inhoudsopgave Inleiding voor het jaar 2015/2016 en zittingsduur leden Samenstelling + taakverdeling CCR A. Doelen voor de CCR B. Doelen van de CCR m.b.t. de cliënten/ medewerkers

Nadere informatie

Rechten en plichten. Deel 1 en 2 gaan over rechten en plichten die voor u als cliënt van NOVO gelden.

Rechten en plichten. Deel 1 en 2 gaan over rechten en plichten die voor u als cliënt van NOVO gelden. Inleiding Rechten en plichten In deze brochure wordt informatie gegeven over een aantal rechten en plichten die u als cliënt van NOVO heeft. U en NOVO moeten zich hier aan houden. De regels van NOVO zijn

Nadere informatie

Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling

Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling 1 Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Koraal Groep Koraal Groep wil graag dat je tevreden bent. Tevreden over de manier

Nadere informatie

Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking

Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking versie 2009 Informatie over zorgzwaartepakketten voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking 2 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 8 Algemene

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Dit is uw persoonlijke map van Middin. U kunt hierin alle belangrijke papieren bewaren voor de zorg die u krijgt.

Dit is uw persoonlijke map van Middin. U kunt hierin alle belangrijke papieren bewaren voor de zorg die u krijgt. Welkom bij Middin Dit is uw persoonlijke map van Middin. U kunt hierin alle belangrijke papieren bewaren voor de zorg die u krijgt. In de map vindt u vier tabbladen: Organisatie, Geld, Locatie, Persoonlijk.

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Vreedzame School

Nieuwsbrief De Vreedzame School Nieuwsbrief De Vreedzame School Algemeen Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en

Nadere informatie

Zo werkt het. Wij hebben een steile trap in huis. Wij willen hem minder steil. Doe mee via de site

Zo werkt het. Wij hebben een steile trap in huis. Wij willen hem minder steil. Doe mee via de site extra editie 5 september 2015 Als je het mij vraagt Klanten, mensen uit hun netwerk en medewerkers van Dichterbij praten in de komende tijd met elkaar over hun wensen, kansen en mogelijkheden. Dat gebeurt

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

nummer 17 oktober 2014 praten met Dave van der Neut

nummer 17 oktober 2014 praten met Dave van der Neut nummer 17 oktober 2014 praten met Dave van der Neut de redactie van de cliënten-raad-krant bestaat uit: Arco Boogaard Adrie de Bruijn cliëntenraad functionaris de Waaier + de Schelp medezeggenschap Anita

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie