JAARBERICHT Maak het mogelijk met de SIG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARBERICHT 2012. Maak het mogelijk met de SIG"

Transcriptie

1 JAARBERICHT Maak het mogelijk met de SIG

2 De vier pijlers van de SIG Transparantie - uitleggen en overleggen Respect - gelijkwaardig zijn Autonomie - ikzelf: mijzelf kunnen zijn Professionaliteit - blijf leren! Jaarbericht 2012

3 Een goede zaak 4 De Centrale Cliëntenraad 6 Eigen begeleidingsmap voor iedereen 9 Regels, verhuizen, zelf kiezen 10 Wat is goede gezinsondersteuning? 12 Sociale netwerken 13 Bellen bij problemen 15 Schrijven bij klachten 16 Iemand een klacht, pluim of idee? 17 Centrale Verwantenraad 19 Observeren en verbeteren 20 Melden en leren 22 Verbetertrajecten 23 Taakgroep Levensbeschouwing 24 De SIG bouwt 27 Op weg naar verbinding in de WMO 29 Deeltijdwonen voor Kinderen en Jongeren 31 Autonomie voor cliënten van het cluster Volwassenen 33 Ambulante Ondersteuning werkt aan de toekomst 35 Dagbesteding zoekt kansen 37 Ondernemingsraad SIG 39 Medewerkerstevredenheid: meer dan voldoende 41 Scholing medewerkers 43 Arbeidsomstandigheden: een jaar van verbeteren en ontwikkelen 44 Verzuim 46 Vertrouwenspersoon medewerkers 48 Waar bleef het geld 49 3

4 Zijn onze cliënten tevreden? Dat vind ik belangrijk. Een goede zaak In deze tijd verandert er veel. De SIG krijgt minder geld. Mensen met een beperking moeten meer zelf doen. De SIG vindt haar cliënten het belangrijkst. 4 In dit jaarbericht geven wij een indruk van onze werkzaamheden in het jaar Wij zijn er trots op om op deze manier iets te vertellen over de activiteiten die waarde hebben voor de mensen waar wij voor werken, mensen met een beperking. We moeten dat ook doen omdat we in een tijd leven waarin veel van wat er is gerealiseerd onder druk komt te staan. Zo moeten we bijvoorbeeld de broekriem stevig aanhalen. Dat begrijpt iedereen maar zal moeten gebeuren op een verstandige manier. Met aandacht voor wat waardevol is en met een goede onderbouwing van wat ook structureel kostenbesparend is. Binnen de getroffen maatregelen wordt vaak gesproken over participeren en de eigen regie voeren. Dat zijn grote begrippen waar ik graag op in ga. Daartoe grijp ik in dit voorwoord terug naar het verleden. Bob van Zijderveld schreef in : Integratie is een idee-fixe wanneer óf de geestelijk gehandicapte [verder: mens met een verstandelijke beperking JK] niet wil óf zijn omgeving niet. Als zowel de mens met een verstandelijke beperking als de samenleving willen, dan blijft de vraag hoe men aan deze integratie op procesmatige wijze werken kan. ( ) Wat als een goede en haalbare werkwijze was aangekondigd, deed zich voor als een eenzijdige benadering van de mens met een verstandelijke beperking, waarbij de nadruk werd gelegd op de eis zich normaal te gedragen opdat hij geaccepteerd zou kunnen worden als horend bij de samenleving. Wat is een omschrijving van wat normaal is en wie in de directe begeleidingsfeer van de mens met een beperking bepaalt of beïnvloedt dit? ( ) Met andere woorden, in dit normalisatieprincipe schuilt het gevaar van een dehumaniserende houding tegen- 1 Bob van Zijderveld: Samen onderweg - over integratie van geestelijk gehandicapten, 1977, Uitgeverij G.F. Callenbach b.v., Nijkerk Jaarbericht 2012

5 over de mens met een verstandelijke beperking. Hij moet voldoen aan een gedragsschema, waarvan het zeer de vraag is of hij wel kan voldoen en of, indien dit mogelijk is, dit de vreugde zal brengen die de gedragsvoorschrijvende helpers daaraan toekennen. Nog anders gezegd: normalisatie houdt het gevaar in de eigen waarde van de mens met een verstandelijke beperking te ontkrachten. Als gedrag niet geïntegreerd is in de persoonlijkheid, dan mist echtheid en overtuigingskracht, wordt het een gedragskarikatuur. Alsof deze woorden gisteren geschreven zijn. Want nu, 36 jaar later, wordt de discussie over de plaats van de mens met een beperking in de samenleving en wat er nodig is om deze plaats te realiseren, opnieuw -nog steeds- gevoerd. En er zijn ook belangrijke positieve resultaten bereikt. De typeringen, de bewoordingen zijn tegenwoordig anders. We hebben het nu over participeren in plaats van integreren, we hebben het over de eigen regie voeren in plaats van normaal doen. Deze laatste vergelijking is dan meteen ook al gewaagd want waar wij verwachten dat groepen mensen hun eigen regie gaan voeren, kunnen we er zeker van zijn dat er tegelijkertijd verwacht wordt dat ze ook wel normaal gaan doen. De discussie over die plek in de samenleving heeft echter nog een ander kenmerk. Waar Van Zijderveld een appel deed op onze wetenschappelijke ontwikkeling, deskundigheid en vooral visie, wordt de discussie van vandaag vooral bepaald door de neoliberale drang tot het zelf weer verantwoordelijk zijn voor je meedoen in de samenleving als excuus voor bezuinigingen (om -ook weer neoliberaledoelstellingen te halen). Ik ga in dit voorwoord de afwegingen rond de economische situatie en het overheidsbeleid niet verder beschrijven. Wel grijp ik graag terug op waar Bob van Zijderveld (oprichter en eerste directeur van de SIG) naar toe wilde. Zoals hij zei bij de tweede druk van zijn vermelde boek: Laten we vooral met elkaar de komende jaren krachtig zijn in het overeind houden van het besef dat Geestelijk Gehandicapten behoren tot de groep in de samenleving, die een achterstand heeft. Het besef dat het om mensen gaat die juist aan hun emancipatie begonnen zijn. Daaraan werken is een goede zaak. 5 Dat is waar de SIG aan werkt en waar wij uitdrukking aan geven in dit jaaroverzicht. We hebben in 2012 onze stem uitgebracht bij de verkiezingen en kunnen sindsdien niet beïnvloeden wat er om ons heen en over onze hoofden heen aan beleid wordt ontwikkeld, de middelen die ons beschikbaar worden gesteld, de beslissingen die -niet gehinderd door enige kennis van zaken- worden genomen. Waar we wel invloed op hebben, is op wat we zelf doen, wat we zelf kunnen laten zien. Zijn onze cliënten tevreden en in ontwikkeling, bepalen ze echt hun eigen leven? Zijn onze medewerkers gemotiveerd en geïnspireerd en kunnen ze met creativiteit de veranderingen aan? En ten slotte, ook heel belangrijk: houden we de organisatie SIG gezond en op koers? Daar zijn we goed in en daar hebben we invloed op. Daaraan werken is een goede zaak. Veel plezier bij het lezen van dit jaarbericht Jan Kroft

6 De Centrale Cliëntenraad 6 Johan Vogelaar: Ik wil graag voor de rechten van cliënten opkomen. In de cliëntenraad kun je je zegje doen. Er wordt goed naar ons geluisterd. Sabina van Oyen: In de cliëntenraad kun je zeggen wat je kwijt wilt. Over verbouwingen, verkiezingen enz. Het geeft me een belangrijk gevoel dat ik hierover mee kan praten. Jetty de Vries: Ik zit niet alleen voor mezelf in de cliëntenraad, maar voor alle cliënten van de SIG. Er gaat veel veranderen en daar willen we onze mening over geven. Sonja Seubering: We doen daar veel praten en luisteren! Ik vind het belangrijk want ik kan meepraten en blijf op de hoogte van alles, zoals de cliëntenraad, de huizen enz. Marga Kessens:: Ik stop binnenkort met de Centrale Cliëntenraad. Ik zal missen dat ik op verschillende plaatsen kwam en zoveel verschillende dingen hoorde. Ik heb ook veel geleerd van andere cliënten. Je trekt met elkaar op en je hoort elkaars mening. Maries Beune: Ik zit in de cliëntenraad omdat ik het belangrijk vind dat ik opkom voor andere mensen. Ik vind dat ik een eigen mening heb en wil graag meepraten over belangrijke dingen voor de SIG. Maaike van der Veen: In de Centrale Cliëntenraad hoor je niet alleen over de locatie waar je woont, maar je hoort ook hoe het er op andere plekken aan toe gaat. Samen sta je sterk! Zoë Wijnands: Ik vertegenwoordig mijn huis in de Centrale Cliëntenraad. Je kunt dingen voor anderen inbrengen en ook voor hen opkomen. Ik vertel ook in mijn eigen huis waar we het over hebben gehad. Jaarbericht 2012

7 Tibor Horvath: De cliëntenraad is belangrijk voor de toekomst. Wij kijken mee hoe er bezuinigd wordt. Er verandert veel en wij denken mee! Anita Drayer: Het is leuk om mee te denken hoe begeleiding er uit moet zien. Dat kan in de cliëntenraad. Marian Singer: Ik hoor hier dingen waar ik eerder minder vanaf wist. Dat maakt de cliëntenraad voor mij interessant. Daar leer ik van en de SIG leert ook van mij. Sjaak Bleijendaal: Ik vind het leuk om mee te praten. Het is ook gezellig. Je hoort nieuwtjes. Claudia Benneker: Ik vergader graag. We hebben twee keer een klacht ingediend over het taxivervoer namens de hele raad. Dan weten ze tenminste dat heel veel mensen ontevreden zijn! Steven Sewsaran: We moeten opkomen voor elkaars belangen. We moeten over elkaars fouten praten en van elkaar leren. Je vertegenwoordigt niet alleen jezelf, maar alle cliënten van de SIG. Je mag niemand passeren. 7 Wie zitten er in de Centrale Cliëntenraad In de CCR zitten cliënten van de lokale cliëntenraden. Van elke lokale raad 1 of 2 mensen. Wie zitten er nu in de raad: Johan Vogelaar (voorzitter), Sabina van Oyen (secretaris), Maaike van der Veen (penningmeester), Zoë Wijnands (notulist), Marga Kessens, Anita Drayer, Jetty de Vries, Sonja Seubring, Tibor Horvath, Maries Beune, Marian Singer, Sjaak Bleijendaal, Claudia Benneker en Steven Sewsaran. Ank van Duinen, coach van het LSR, ondersteunt de raad.

8 In oktober 2012 zijn er verkiezingen geweest voor de taken van de raad. We kregen een nieuwe voorzitter, secretaris, notulist en penningmeester. De raad heeft Tibor, Marga, Maaike en Anita hartelijk bedankt voor al het werk dat ze hebben gedaan! Hoe vaak heeft de CCR dit jaar vergaderd De CCR vergaderde 10 keer in keer met de algemeen directeur en clustermanager ambulante ondersteuning erbij. En 6 keer met elkaar. 8 CCR-leden vertellen over hun ervaringen met de CCR. Waarover heeft de raad gepraat en advies gegeven in 2012? - De raad heeft de regels en afspraken over hoe ze werken opgeschreven in het huishoudelijk reglement. - De cliënttevredenheidsonderzoeken en de verbeterplannen die daarna zijn gemaakt. - De toekomstplannen van de SIG - Hoe de SIG zich voorbereidt op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( WMO) en daarbij hulp krijgt van een coach van In voor Zorg - De bouwplannen voor nieuwe huisvesting voor cliënten. - Met het zorgkantoor gepraat over de samenwerking van de raad met de directeur. - De begeleidingsmap voor cliënten - De voorgenomen fusie van de SIG en Wisselwerk op 1 januari 2013 Jaarbericht 2012

9 Elke cliënt van de SIG heeft nu een nieuwe begeleidingsmap Eigen begeleidingsmap voor iedereen 9 Elke cliënt kreeg zijn eigen begeleidingsmap. In de map zit het begeleidingsplan. En belangrijke informatie over de SIG. Zo kan elke cliënt beter nadenken en praten over wat hij zelf wil. We hebben er lang op moeten wachten, en de Centrale Cliëntenraad heeft er ook goed achteraan gezeten, en nu hebben eindelijk alle cliënten hun eigen, individuele begeleidingsmap. De begeleidingsmap is een werkmap waarin alle informatie staat die te maken heeft met de begeleiding van de SIG. Bijvoorbeeld het begeleidingsplan, de werkafspraken die een cliënt en zijn begeleider maken, informatie over de cliëntenraad, de vertrouwenspersoon, de klachtenformulieren en nog veel meer. Alles is natuurlijk opgeschreven volgens de regels van Totale Communicatie. De cliënten bewaren hun begeleidingsmap zelf. Met de map kunnen ze een serieuzer gesprekspartner worden als het over hun eigen begeleiding gaat.

10 De LSR vertelt over het tevredenheidsonderzoek in De Schalkse Hoek. Regels, verhuizen, zelf kiezen 10 De LSR 2 deed tevredenheidsonderzoeken in 2011 en in Er zijn verbeterplannen gemaakt. De CCR houdt een enquête over regels voor cliënten. Cliënten weten niet dat er rode klachtenformulieren zijn. Cliënten van De Schalkse Hoek willen verhuizen. Hun kamers zijn te klein. Cliënten van De Zeester zijn tevreden over de begeleiding. Cliënten van AO Haarlem Zuid willen graag zelf een begeleider kiezen. In 2011 peilde de LSR de tevredenheid van cliënten van de gezinshuizen, het Anneko van der Laanhuis en De Meander. In 2012 hebben de lokale cliëntenraden verbeterplannen gemaakt. De plannen gingen over: - Omgaan met regels, welke invloed hebben cliënten erop. De Centrale Cliëntenraad heeft hierover een enquête gehouden bij alle locaties en er zijn interne audits gehouden in alle 24uurs locaties. In 2013 worden de bevindingen uit beide onderzoeken samengebracht. - Hoe wordt omgegaan met klachten en de rode klachtenformulieren. - De onderlinge verhoudingen tussen cliënten. - Ontruimingsoefeningen ( brandoefeningen ). 2 LSR - De LSR is een landelijk steunpunt voor zeggenschap en medezeggenschap. De LSR helpt raden om mee te praten. En cliënten om voor zichzelf op te komen. Jaarbericht 2012

11 Lekker eten maar weinig ruimte In 2012 deed de LSR weer een tevredenheidsonderzoek, weer bij cliënten van drie locaties. De onderzoeken in De Zeester en De Schalkse Hoek bestonden uit individuele interviews en een groepsgesprek. De cliënten van AO Haarlem Zuid kregen schriftelijke interviews en groepsgesprekken. In november presenteerden de onderzoekers van de LSR de bevindingen. Hiervoor waren afvaardigingen van cliënten en verwanten van de locaties, de Centrale Cliëntenraad en de Centrale Verwantenraad naar het Bestuursbureau gekomen. Het is de onderzoekers opgevallen dat iedereen in De Schalkse Hoek en De Zeester goed wist wat te doen bij brand en in noodsituaties. Cliënten van De Schalkse Hoek willen graag verhuizen naar grotere woonruimte. Ze moeten nu veel ruimtes met anderen delen en dat is niet altijd gemakkelijk. Iedereen is heel tevreden over het eten. Maar weinig cliënten kennen het rode klachtenformulier De kinderen in De Zeester zijn tevreden over de begeleiding en over de leuke dingen die met ze gedaan worden. Ze begrijpen van veel regels niet waarom ze er zijn. En er kwam veel naar voren dat ze hun ouders missen. De helft van de 80 cliënten van AO Haarlem Zuid heeft meegedaan aan het tevredenheidsonderzoek. Dat noemen de onderzoekers een goede score. De cliënten zijn tevreden over de begeleiding en de bejegening: ze worden serieus genomen. Minder tevreden zijn deze cliënten over het niet zelf kunnen kiezen van hun begeleider. Cliënten hebben meestal weinig geld. Het rode klachtenformulier is niet bekend. 11 Er werd goed naar de presentaties geluisterd. Uit de reacties bleek dat ook de aanwezigen nieuwe huisvesting heel belangrijk vinden. De vertrouwenspersonen cliënten zijn niet overal bekend: cliënten kennen ze niet. Daarom doen cliënten niet snel een beroep op ze. In december kregen de deelnemers in De Zeester en in De Schalkse Hoek een presentatie van de uitslagen. De lokale cliëntenraden gaan een verbeterplan maken. Ze sturen het ook naar de CCR. De CCR kijkt of de verbeteracties ook in andere locaties van pas kunnen komen.

12 Wat is goede gezinsondersteuning? De SIG geeft ondersteuning aan gezinnen. Er is onderzocht wat ouders belangrijk vinden in de ondersteuning. En wat ouders een goede begeleider vinden. De gezinnen zijn tevreden over de begeleiding van de SIG. De SIG heeft samen met Odion en het LSR gewerkt aan een onderzoeksinstrument voor gezinsondersteuning. De centrale vraag was: Wat is goede gezinsondersteuning? Het project is afgerond in het voorjaar van De ouders die aan het onderzoek meededen vertelden welke onderwerpen ze belangrijk vinden in de gezinsbegeleiding: wonen, contacten, het krijgen en opvoeden van kinderen, gezondheid/verleidingen, persoonlijke ontwikkeling, geld, zelf kiezen, werk en dagbesteding, vrije tijd. Ook vroegen we aan de ouders wanneer ze iemand een goede gezinsbegeleider vinden. Een goede gezinsbegeleider is: - iemand die ouders dingen aanleert waardoor ze zelfvertrouwen krijgen; - iemand die afspraken nakomt en goed luistert; - iemand die ouders gelijkwaardig behandelt: iemand die niet over, maar met ze praat. Het onderzoek is ook bij de SIG uitgevoerd. De gezinnen waren tevreden over de begeleiding die ze krijgen van de SIG. Opvoeden is geen kinderspel (poppenhuis gemaakt door Wisselwerk) Jaarbericht 2012

13 De SIG heeft veel materiaal over sociale netwerken Sociale netwerken 13 Cliënten willen graag vrienden hebben. Dat heet een sociaal netwerk. De MEE organiseerde cursussen voor cliënten. Teams maken een plan om aan sociale netwerken te werken. De SIG zoekt veilig internet voor cliënten. De SIG zoekt maatjes voor cliënten. In tevredenheidsonderzoeken en in gesprekken met cliënten komt steeds weer naar voren dat velen graag een groter sociaal netwerk willen. Een eigen rol van cliënten daarin is ideaal. De SIG heeft de MEE daarom gevraagd, cursussen sociale netwerken voor cliënten te organiseren. Hoe leg je contacten, hoe maak je vrienden, hoe onderhoud je het contact met hen? De MEE heeft de cursussen verzorgd.

14 Ook via internet Het werken aan en onderhouden van een sociaal netwerk voor en door cliënten blijft moeilijk, ook voor begeleiders. Daarom is de SIG nog steeds op zoek naar kansen om dit zo goed mogelijk te realiseren. Ieder team van de SIG maakt een plan voor 2013 hoe het sociaal netwerk voor cliënten binnen de buurt verbeterd kan worden. En hoe begeleiders en cliënten meer of beter contact kunnen onderhouden met familie en vrienden. De SIG onderzoekt ook op wat voor manier cliënten een deel van hun sociale contacten veilig via internet kunnen vinden. Een kleine werkgroep is bezig om dit in 2013 te realiseren. Dit gebeurt op specifiek verzoek van cliënten. 14 Samen van iets gewoons iets bijzonders maken In december werd het startschot gegeven van onze campagne Maatjes gevraagd. In deze campagne zoeken we maatjes voor mensen met een beperking. We doen dit samen met de Stichting Thuiszorg Gehandicapten (STG) en de Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o. De maatjes die we zoeken, zijn vrijwilligers die op regelmatige basis iets gezelligs met een van onze cliënten ondernemen. Samen koffiedrinken in de stad bijvoorbeeld, af en toe samen naar de bioscoop of een wandeling maken. Samen van iets gewoons iets bijzonders maken, dat is de bedoeling. Het kan een uurtje per week, eens in de maand, net wat uitkomt. Want wat voor de één zo gewoon is, kan voor anderen heel bijzonder zijn. Dat was dan ook de slogan van de maatjescampagne, die gepaard ging met posters, flyers en artikelen/interviews in diverse media. In de nabije toekomst gaan we ook in andere gemeenten actief op zoek naar maatjes voor cliënten. Als de WMO-plannen doorgevoerd zijn wordt een sociaal netwerk onontbeerlijk voor cliënten om zich maatschappelijk staande te houden. Jaarbericht 2012

15 Vertrouwenspersoon Hella Hendriks Vertrouwenspersoon Sylvia Mandemaker Vertrouwenspersoon Jan Croese Bellen bij problemen De SIG heeft een vertrouwenspersoon cliënten. Cliënten kunnen de vertrouwenspersoon opbellen. De vertrouwenspersoon helpt bij sommige problemen. 15 De SIG heeft een vertrouwenspersoon cliënten. Drie medewerkers van De Waerden vervullen deze functie bij toerbeurt. In 2012 zijn de vertrouwenspersonen van de SIG in de eerste drie kwartalen, tienmaal ingeschakeld, waarvan vijfmaal door één cliënt, tweemaal door verwanten van een cliënt en driemaal door een medewerker van de SIG. De telefoontjes van de cliënt leidden tot een doorverwijzing naar de lijn of naar derden. Dit kon in dit geval telkens telefonisch. De verwanten van de cliënten werden verwezen naar de klachtenregeling van de SIG. De medewerkers van de SIG werden telefonisch naar de juiste persoon verwezen. Ten opzichte van 2011 is het aantal meldingen vrijwel gelijk gebleven. Er is echter één cliënt die meerdere malen gebeld heeft, dit is een verschil met vorig jaar. De vertrouwenspersonen denken dat het goed is om nog meer bekendheid te geven aan de vertrouwenspersoon cliënten. Dit kan in het jaarbericht, bij de intake en tijdens de bespreking van het begeleidingsplan. Voor sommige cliënten is het moeilijk om iemand te bellen. De vertrouwenspersonen denken dat het goed is om vaardigheden aan te leren of het bellen te vereenvoudigen door het voorprogrammeren van

16 het nummer in een telefoon. Cliënten die bellen, kunnen vrij gemakkelijk doorverwezen worden. Slechts een enkele cliënt belt de vertrouwenspersoon voor vragen of gesprekken die hij vertrouwelijk wil houden. Het feit dat de vertrouwenspersoon niet veel is ingeschakeld kan een goede afspiegeling zijn van de wensen van de cliënt hieromtrent. Medewerkers weten nog niet allemaal wat de functie is van de vertrouwenspersoon cliënten. De informatie aan medewerkers kan nog beter, bijvoorbeeld door een stuk in het SIGbericht en informatie op Intranet. Marga Verspagen is de voorzitter van de Klachtencommissie Cliënten 16 Schrijven bij klachten De SIG heeft een klachtencommissie cliënten. De klachtencommissie kreeg dit jaar geen klachten. De vertrouwenspersoon kan helpen bij een klacht. De interne klachtencommissie SIG is in november 1995 opgericht. Ze vindt haar grondslag in de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector van 1995 en de Klachtenregeling Cliënten SIG. De commissie bestond in de verslagperiode uit de volgende leden: - de heer J.J. Smuling te Overveen, lid voorgedragen door de cliëntenraad; - de heer O. Moison te Haarlem, vervangend lid, voorgedragen door de Raad van Bestuur van de SIG; - mevrouw M.A.M.M. Verspagen, onafhankelijk voorzitter. Dit jaar waren er weer geen klachten die door de Klachtencommissie zijn behandeld. Jaarbericht 2012

17 Eén persoon heef een melding gedaan via het rode formulier dat daarvoor bestemd is, maar dat heeft (nog) niet tot een officiële klacht geleid. Voordat je een klacht indient, is het goed om eerst te kijken of er andere oplossingen mogelijk zijn. Misschien kun je het probleem eenvoudig oplossen via de teamleider of clustermanager. Ook kan de teamleider of clustermanager je het telefoonnummer geven van de vertrouwenspersoon. Dit is iemand van buiten de SIG die naar je kan luisteren. Als je zonder deze stappen een klacht indient, kan het zijn dat de Klachtencommissie je eerst aanraadt om met de vertrouwenspersoon te praten of met iemand anders in de organisatie. Bij vertrouwelijke zaken (denk aan seksuele intimidatie) is het raadzaam meteen de vertrouwenspersoon of de Klachtencommissie in te schakelen. Cliënten of ouders/vertegen- woordigers die een beroep willen doen op de klachtencommissie kunnen een brief schrijven aan: Voorzitter klachtencommissie cliënten, mevrouw M. Verspagen p/a Stichting SIG Postbus 268, 1960 AG Heemskerk De SIG stuurt de brieven ongeopend door naar de voorzitter van de klachtencommissie. Britney bespreekt haar klacht met de teamleider. Samen lossen ze het op. 17 Iemand een klacht, pluim of idee? De SIG kreeg 8 rode klachtenformulieren van cliënten. De klachten zijn besproken met de cliënten. De SIG kreeg 3 roze pluimenformulieren van cliënten. 1 pluim was voor de Soundmixplaybackshow. De SIG kreeg 2 gele ideeënformulieren. De SIG denkt na over de ideeën.

18 Klachten Cliënten van de SIG zijn soms tevreden, soms ontevreden over de zorg en ondersteuning die ze krijgen. Als een cliënt ontevreden is, kan hij erover praten met de begeleider of met de teamleider. De cliënt kan daarvoor een klachtenformulier invullen. Daarop kun je aangeven wat je klacht is en met wie je die wilt bespreken: dat kan je begeleider zijn, de teamleider, de clustermanager of iemand anders. Als de klacht is afgehandeld, wordt dat ingevuld op het formulier. Daar staat dan ook bij of de cliënt tevreden is over de afhandeling. Als de cliënt niet tevreden is, zijn er weer andere acties mogelijk. De meeste rode klachtenformulieren gaan na afhandeling naar de Foboverbetercommissie (FVC). 18 In 2012 kwamen er 8 rode klachtenformulieren binnen bij de FVC. De klachten gingen over: - Maatregelen in verband met brandveiligheid - Werktijden dagbesteding - Zich niet aan regels houden - Dubbele verzendingen - Onderlinge bejegening (2x) - Wasverzorging - Onrust in de groep Alle klachten zijn besproken met de indiener en zo goed mogelijk opgelost. Pluimen Als een cliënt erg tevreden is, kan hij een roze pluimenformulier invullen voor de SIG. Sommige pluimenformulieren kwamen bij de FVC terecht. De pluimen werden gegeven voor: - Het eigen vervoer van de SIG: mooi busje en leuke chauffeurs - De Soundmixplaybackshow van de SIG: een jaarlijks terugkerend, spetterend evenement dat van sommigen wel vaker georganiseerd mag worden. Georganiseerd, overigens, door een clustermanager samen met een aantal cliënten. - Dat de SIG veel voor de cliënten doet om het gezellig te houden, ondanks de bezuinigingen. Jaarbericht 2012

19 Ideeën En ten slotte zijn er de gele ideeënformulieren. Zij worden samen met het mailadres een bron van goede ideeën. In 2012 ingediend en besproken: - Digitale scheurkalender op Intranet met elke dag een kort leermoment of overweging (ter nadere uitwerking voorgelegd aan de afdeling Levensbeschouwing); - Een link naar Intranet op de website van de SIG (doorgesluisd naar de afdeling ICT). CVR-lid Hanny Lijesen: Ik wil voor mijn zusje bij de SIG betrokken zijn. CVR-secretaris Edith Kortbeek: Ik ben lid van de CVR omdat mijn broer in het Anneko van der Laanhuis woont. Foto van CVR-lid Bea Bartels ontbreekt. CVR-voorzitter Jaap Jan Smuling: Betrokkenheid bij dochter -cliënt SIG- heeft geleid tot lidmaatschap CVR 19 Centrale Verwantenraad De CVR denkt mee over cliëntenzaken. De CVR praat met de CCR. De SIG vraagt raad aan de CVR. In de Centrale Verwantenraad van de SIG zitten mensen die zijn afgevaardigd door de verwanten en wettelijk vertegenwoordigers van cliënten van de SIG. De CVR behartigt de gemeenschappelijke belangen

20 van de cliënten van de SIG. De CVR heeft regelmatig overleg met de Raad van Bestuur (algemeen directeur). Onderwerpen die in 2012 aan de orde kwamen: - De begroting en het jaardocument Maatschappelijke Verantwoording - Het actieplan Samen op weg naar verbinding in de WMO - Het strategisch meerjarenplan van de SIG - Het vitaliteitsbeleid voor cliënten - Nieuwbouwprojecten en ontwikkelingen in de zorg - De fusie met Wisselwerk, ontwikkelingen rond dagbesteding De SIG vraagt de CVR advies in een aantal omschreven zaken. Deze adviezen zijn niet bindend. De CVR bracht een positief advies uit over de fusie SIG/Wisselwerk en over de (nieuwe) dienstverlening door de SIG op het gebied van forensische zorg. De Centrale Cliëntenraad (CCR) brengt de wettelijk verplichte adviezen uit aan de SIG. De CCR kan de CVR raadplegen als de SIG een advies vraagt. In november vond het jaarlijks overleg tussen CVR en CCR plaats. Het gesprek ging over klachten, bemiddeling door de CVR, denken over de toekomst, de samenwerking tussen CCR en CVR in de praktijk. De heer J.J. Smuling is voorzitter en contactpersoon van de Centrale Verwantenraad. Zijn adres is Het secretariaat van de CVR is in handen van mevrouw E. Kortbeek. Brieven aan de CVR, geadresseerd aan het Bestuursbureau SIG, worden doorgestuurd naar de voorzitter. 20 Observeren en verbeteren De SIG wil cliënten goed ondersteunen. De SIG let op respect: gelijkwaardig zijn. De SIG let op autonomie: jezelf kunnen zijn. We kijken bij elkaar hoe dat gaat. We schrijven op hoe het gaat. We kijken met elkaar hoe het beter kan. In 2011 deed de SIG samen met Odion mee aan een pilot Beelden van Kwaliteit (H. Reinders). Doel van de pilot was, na te gaan of de kwaliteit van zorg gemeten kan worden vanuit een verhalende benadering, Jaarbericht 2012

21 gebaseerd op observatiemethoden uit de antropologie. De SIG en Odion vormden de eerste pilotgroep die gebruik maakte van een uitwisseling van eigen medewerkers. Na een gezamenlijke scholing observeerden deelnemers bij elkaars organisatie. Een kwaliteitspanel besprak de observatieverslagen met teamleden van de geobserveerde locaties. Dit leidde tot verhelderende discussies over bepaalde begeleidingssituaties. De SIG heeft besloten, zelf samen met Odion op deze weg verder te gaan. Een interne werkgroep werkt aan manieren om observaties in te zetten voor verbetering van kwaliteit van zorg. Naast verbinding en het inzetten van verbinding voor ontwikkeling wil de werkgroep in de observaties ook aandacht besteden aan ingaan op initiatieven van de cliënt. Op verzoek van de stafmedewerker bestuursbureau organiseerde de werkgroep een zestal observaties bejegening. Het doel van deze interne pilot is, na te gaan of de interne audits bejegening hiermee tot zinvoller bevindingen kunnen leiden waaruit conclusies kunnen worden getrokken en verbetermaatregelen genomen rond bejegening. In de loop van 2013 zal duidelijk worden of het doel bereikt is. De interne werkgroep van de SIG heeft met de interne werkgroep van Odion afgesproken om in 2013 weer bij elkaar te gaan observeren. 21 Zelf leren koken is belangrijk en ook nog eens leuk om te doen.

22 Melden en leren We willen leren van onze fouten. De teams denken na hoe het komt dat het fout ging. Daarna bedenken ze hoe het niet meer fout kan gaan. Zo doet de SIG het werk steeds beter. 22 De beste breister laat weleens een steek vallen, is een oud gezegde dat nog steeds geldt ja, ook bij de SIG. Hoezeer we ons best ook doen, iedereen laat weleens een steekje vallen. Dat is meestal niet erg, vooral niet omdat we ervan willen leren. En soms leer je het meest van gemaakte fouten en bijna-gebeurde ongelukjes. Daarom is de SIG in zekere zin blij met alle meldingen van fouten, ongelukken en bijna-ongelukken: de fobo s. Het zijn even zovele leer- en verbeterkansen voor de individuele medewerkers, de teams en de organisatie. Aantallen en soorten fobo s 2012 Jaarbericht 2012

23 Fobo s op het gebied van agressie, medicatie en onveiligheid worden het meest gesignaleerd. Uit de inhoud van de ondernomen acties (niet in deze overzichten opgenomen) is op te maken dat medewerkers op deze punten snel reageren: de medicatiefout wordt hersteld, het agressie-incident naar behoren afgehandeld, de onveilige situatie opgelost. Veel minder vaak zien we op locatieniveau een doeltreffende maatregel ter voorkoming. En dat klopt: het uitvoeren van een correcte oorzaakanalyse en op basis daarvan een verbetering bereiken die herhaling voorkomt, vraagt tijd en aandacht. Om hier verder aan te kunnen werken starten de meeste teams een verbetertraject. Ons probleem in vijf woorden? Daar moeten we goed over nadenken. 23 Verbetertrajecten De SIG biedt alle teams jaarlijks een verbetertraject aan. Het format staat vast en het team voert het traject zelfstandig uit of met ondersteuning van de stafmedewerker bestuursbureau. Het onderwerp van het traject verschilt per team. Een aantal thema s komt regelmatig terug: methodisch werken en communicatie (overdracht, feedback). De uitvoering gebeurt aan de hand van een vastgesteld format. Het team formuleert het probleem in vijf woorden, zoekt de oorzaken (soms met gebruikmaking van het Bowtie-model), formuleert een SMART doel, maakt een actieplan, voert het uit en evalueert. Een verbetertraject kan gesmeerd verlopen maar ook in schoonheid verzanden, meestal omdat de lat te hoog is gelegd. Een her- of doorstart is dan op zijn plaats. De Foboverbetercommissie bewaakt het inzetten en uitvoeren van verbetertrajecten in de gehele stichting. In 2012 startten 15 teams een verbetertraject.

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Zonder GEEN cement bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Voorwoord In de zorg zijn veel vrijwilligers actief. Met elkaar leveren zij een zeer waardevolle

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

info Kerstmarkt PSW Studiemiddag vermaatschappelijking PSW Werk haalt Keurmerk Blik op Werk Ontwikkelen nieuwe strategie

info Kerstmarkt PSW Studiemiddag vermaatschappelijking PSW Werk haalt Keurmerk Blik op Werk Ontwikkelen nieuwe strategie Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft Boeijend Nieuws Relatieblad Vanboeijen Optimale communicatie met onze doelgroepen Vanboeijen investeert in digitale communicatie Levensverhaal Het voelt als vrijheid Interview Ik hoop dat zingeving belangrijk

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg Jaarverslag 2 01 3 C 80 - M 100 - Y 40 - K 10 40% grijs Mensen met aandacht De belangrijkste doelstelling van Meander is om klanten ondanks beperkingen door ziekte of handicap, in staat te stellen hun

Nadere informatie

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1 synchroon Synchroon is het blad van Syndion over mensen met een handicap, hun plaats in onze samenleving, hun dagelijks leven en de begeleiding die daarbij gegeven wordt. VOORJAAR 2012 4e jaargang nummer

Nadere informatie

MagaSien. 1 januari 2015, en wat dan? Participatiesamenleving. in de praktijk DOWN VOOR DUMMIES KRACHTENBUNDELING IN BELANGENHARTIGING

MagaSien. 1 januari 2015, en wat dan? Participatiesamenleving. in de praktijk DOWN VOOR DUMMIES KRACHTENBUNDELING IN BELANGENHARTIGING MagaSien #3 KRACHTENBUNDELING IN BELANGENHARTIGING 1 januari 2015, en wat dan? Participatiesamenleving in de praktijk DOWN VOOR DUMMIES nummer 3 / 2014 voor mensen met een verstandelijke beperking INHOUD

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

"Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad

Wat gaat er goed in jullie gezin? Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad "Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad Februari 2014 Colofon februari 2014 "Wat gaat er goed in jullie gezin?"

Nadere informatie

Ontmoeten is... jaarverslag 2011 JP van den bent stichting

Ontmoeten is... jaarverslag 2011 JP van den bent stichting Ontmoeten is... jaarverslag 2011 JP van den bent stichting Voorwoord Ontmoeten moet Het thema voor het jaarverslag was dit jaar snel gevonden: ontmoeten. Bij de JP van den Bent stichting vinden veel ontmoetingen

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

Vriendschap. Versterkt de banden tussen mensen' Werken aan je eigen doel Een gesprek met trainer Bert Wirken

Vriendschap. Versterkt de banden tussen mensen' Werken aan je eigen doel Een gesprek met trainer Bert Wirken Cliëntenblad SBWU 4 2013 Werken aan je eigen doel Een gesprek met trainer Bert Wirken Veranderingen in de WMO Wat betekent dit voor mij? Vriendschap Versterkt de banden tussen mensen' Het mooiste van alles

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag 4 Werkconferentie 18.11.09 bijzonder dichtbij bijzonder dichtbij We zijn

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Groningen Utrecht, oktober 2010 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2013

Kwaliteit Jaarverslag 2013 Kwaliteit Jaarverslag 2013 Vooraf Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2013 van de Gemiva-SVG Groep. In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij doen om goede en verantwoorde kwaliteit van zorg te (blijven)

Nadere informatie

Ik mag er zijn en doe mee!

Ik mag er zijn en doe mee! Ik mag er zijn en doe mee! Jaarverslag2013 2 JAARVERSLAG 2013 KORAAL GROEP Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 Onze organisatie Wat bieden we? Onze strategie Onze missie & visie Kernwaarden

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Voorwoord. Vught, augustus 2012. Frans Croonen

Voorwoord. Vught, augustus 2012. Frans Croonen Voorwoord Van 1 januari 2011 tot en met 16 augustus was ik waarnemend bestuurder van Cello, een organisatie voor zorg en begeleiding van verstandelijke gehandicapten. Een bijzondere ervaring in de zorg

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie