Jaarverslag Januari december 2012 De Hultenhoek Boerderijnummer 1237 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hultenhoek Boerderijnummer 1237 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen"

Transcriptie

1 Jaarverslag Januari december 2012 De Hultenhoek Boerderijnummer 1237 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de Federatie Landbouw en Zorg

2 Bedrijfsgegevens Naam van de zorgboerderij: De Hultenhoek Adres: Hultenhoek 14 Postcode: 5826 AE Woonplaats Groeningen Provincie: Noord-Brabant Land: Nederland Website: adres: Gegevens 1 e contactpersoon Naam: Anke Janssen-Theunissen Adres: Hultenhoek 14 Postcode: 5826 AE Woonplaats Groeningen Land: Nederland Telefoonnummer: Mobiel nummer: adres: Jaarverslag opgesteld door: Niels Fransen Datum laatste wijziging: Overige betrokkenen: Anke Janssen-Theunissen : _jv_1237_dehultenhoek Pagina 1

3 Het algemene beeld van het afgelopen jaar Kwaliteit, een sleutelwoord in Het aanvragen van een evaluatie van het kwaliteitssysteem, waar aardig wat uren in geinvesteerd zijn. Met als resultaat een positieve evaluatie begin december Het streven naar het leveren van kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Aan het begin van 2012 hebben we afscheid genomen van een van onze deelnemers die op onze zorgboerderij woonden. Na 3 jaar was hij klaar voor een volgende stap in zijn ontwikkeling. Omdat wij goed willen kijken welke kandidaat op de wachtlijst het beste aansluit bij de huidige clientengroep, heeft de kamer een tijdje leeggestaan. Een tijd van logeren, observeren en overleg, wat in juni 2012 resulteerde in een weloverwogen keuze en een woonboerderij waarin alle kamers weer bezet zijn. Een leuke club mensen die samenleven als gezin. Eind 2012 werd bekend dat we in 2013 gaan verbouwen. 2 deelnemers op de wachtlijst zijn komen logeren en krijgen een kamer in het nieuw te realiseren gedeelte. Daar uitstroom op de huidige plek niet kon wachten is een van deze kandidaat half december al bij ons komen wonen. Ook in de weekend-naschoolse en vakantieopvang is veel gebeurd het afgelopen jaar. Van twee deelnemers hebben we afscheid genomen. Daarnaast hebben we een aantal nieuwe deelnemers mogen ontvangen. Met name de zaterdagen en de vakanties zijn druk bezet. Ook de vraag naar naschoolse opvang groeide. De dagbesteding heeft zich in 2012 goed ontwikkeld. Ook hier hebben we een aantal nieuwe deelnemers mogen ontvangen. Mensen genieten van het bezig zijn op de boerderij, met de paarden en met de andere dieren. De paardenhouderij, de plek waar onze dagbesteding zich centraliseerd. Het houden van paarden betekend altijd werk, ook in het weekend. Gelukkig wonen er enthousiaste mensen die deze klussen, samen met ons, ook in het weekend niet uit de weg gaan. De 21 paardenboxen zijn in de loop van 2012 allemaal vol komen te staan. Eind mei was het na lang wachten eindelijk tijd voor beschuit met muisjes, een van de paarden is bevallen van een gezond merrieveulen. Voor onze deelnemers een hele gebeurtenis. In december kregen we onverwacht te maken met de minder leuke kant op sinterklaasavond hebben we afscheid moeten nemen van een onze paarden. Ook dit heeft op onze clientengroep aardig wat impact. Eind 2012 is de zorgboerin gestart met de cursus IPG (instructie paardrijden gehandicapten), dit om goed in te kunnen springen op de groeiende vraag naar paardrijlessen voor mensen met een beperking. De groep begeleiders is in 2012 hetzelfde gebleven. Een groep enthousiaste, leergierige mensen met ieder hun eigen kwaliteiten. Ook in 2012 werden zij bijgestaan door verschillende stagiaires. 2 stagiaires behaalde hun diploma en namen in juni afscheid. Na de zomervakantie mochten we weer 2 enthousiaste meiden verwelkomen en ze begeleiden op hun weg naar het behalen van hun diploma. Onze vrijwilliger heeft er medio 2012 voor gekozen wat gas terug te nemen en te gaan genieten van zijn pensieon. Gelukkig komt hij nog 2 dagen per week om ons te helpen met de voor de handliggende karweitjes _jv_1237_dehultenhoek Pagina 2

4 Omdat onze woonboerderij en dagbestedingsruimtes aardig wat m2 telt, heeft onze huishoudelijk medewerkster in september 2012 versterking gekregen bij haar werkzaamheden. Samen met begeleiding zorgen zij ervoor dat alles er spik en span uit ziet. Het realiseren van een rijhal en Peter jacobspad (fietspad, vernoemd naar de oude eigenaar van de boerderij) waren begin september reden voor een feestje. De burgemeester werd uitgenodigd om de officiele opening te verrichten en we opende onze deuren om een kijkje in de keuken te geven. In de nieuwe rijhal werd voor onze deelnemers een paardrijwedstrijd georganiseerd. We kunnen terugkijken op een zonovergoten, geslaagde dag! Maar er werd nog meer gefeest in Zo was daar ons jaarlijkse carnavalsbal, opgeluisterd door Prins Bas, zijn gevolg en de joekskapel. Ook de jaarlijkse bewonersvakantie naar Eftelng Bosrijk is er een die onze deelnemers niet snel zullen vergeten. De groep begeleiders is in het kader van teambuilding en gezellig samenzijn een dagje weggeweest. Het skieen en heerlijk eten waren zeer geslaagd. In 2012 werd ook vooruit gekeken naar de ontwikkelingen in de zorg, de veranderingen in het pgb en de groeiende wachtlijst voor een plek binnen de 24u zorg, hebben eind 2012 geresulteerd in concrete verbouwplannen van de nu nog leegstaande bovenverdieping. Begin 2013 zullen de bouwwerkzaamheden starten. De ontwikkelingen in de zorg blijven ook ons bezig houden. Door goed overleg met de gemeente en de in de gemeente gevestigde zorgboerderijen zien wij de toekomst vol vetrouwen tegemoet _jv_1237_dehultenhoek Pagina 3

5 De belangrijkste ontwikkelingen van het aflopen jaar Aantal Deelnemers Begin Instroom Uitstroom Eind Verstandelijke beperking Lichamelijke beperking Psychiatrische hulpvraag Stoornis autistisch spectrum Kinderen t/m 12 jr Jeugdigen jr Reden uitstroom: Verhuisd 2 Plek sluit niet aan 2 Zijn er nieuwe doelgroepen toegevoegd aan uw zorgaanbod Nee, er zijn geen nieuwe doelgroepen toegevoegd aan ons zorgaanbod. Scholing en ontwikkeling Bijscholing was het afgelopen jaar gericht op BHV en EHBO. Aan de BHV cursus hebben deelgenomen en tevens het certificaat behaald: - Anke Janssen-Theunissen - Nick Janssen - Niels Fransen - Sandy Janssen - Wendy Joosten-Giesbers - Wim Tijssen - Ruth van Haaren - Steffy Berkvens - Els Aarts - Jeu Groenen Aan de EHBO cursus hebben deelgenomen en tevens het certificaat behaald: - Anke Janssen-Theunissen - Nick Janssen - Niels Fransen - Sandy Janssen - Wendy Joosten-Giesbers - Wim Tijssen - Ruth van Haaren - Steffy Berkvens - Els Aarts - Jeu Groenen - Henny Brons-Kersten Daarnaast heeft eigenaresse van de zorgboerderij, Anke Janssen-Theunissen in 2012 de cursus Instructeur ORUN niveau 2 afgerond om vervolgens te starten met de cursus IPG (instructie paardrijden gehandicapten), welke doorloopt in Zijn de beoogde opleidingsdoelen bereikt? Ja, de beoogde opleidingsdoelen zijn bereiekt _jv_1237_dehultenhoek Pagina 4

6 Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden? NEE Overzicht Vervolgactie Afgerond? Zijn er meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen? JA Overzicht Vervolgactie Afgerond? Meldingen (dreigende) fysieke, verbale, agressie clienten Zorgboer(in) beoordeeld door betrokken begeleider ingevulde MIC-formulier (meldingen incidenten clienten) en bespreekt deze met betrokkenen, en tijdens het teamoverleg. indien nodig wordt deskundigheid van gedragsdeskundige ingeschakeld JA Zijn er meldingen van klachten? NEE Overzicht Vervolgactie Afgerond? Zijn er evaluatiegesprekken met de cliënten (ouders/verzorgers) geweest? JA Overzicht Vervolgactie Afgerond? Wettelijke vertegenwoordigers deelnemers wonen 24u zorg Een aantal moeten er nog gehouden worden. Daar we een aantal nieuwe clienten hebben, zijn we druk bezig met het schrijven van deze plannen. Daarnaast wordt plan 1 jaar na bespreking geevalueerd, wanneer is dus afhankelijk van in welke maand plan besproken is. Wettelijke vertegenwoordigers deelnemers opvang/dagbesteding Tevredenheidsonderzoek deelnemers Aanpassen ondersteuningsplan, bespreken teamoverleg Wanneer dit is afgerond wordt verslag gemaakt, conclusie besproken in teamoverleg en plan van aanpak opgesteld. Dit is nog in proces, van uitkomsten wordt een verslag gemaakt, conclusie wordt besproken in teamoverleg en plan van aanpak wordt opgesteld. Ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de uitkomst van het tevredenheidsonderzoek. NEE NEE NEE _jv_1237_dehultenhoek Pagina 5

7 Conclusies uit bovenstaand overzicht (De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze conclusies) We kunnen concluderen dat, kijkend naar bovengenoemde punten een relatief rustig jaar achter de rug hebben. Er zijn nog een aantal ondersteuningsplannen die geactualiseerd moeten worden en er moeten nog een aantal ondersteuningsplannen geschreven worden. Uiteraard wordt de begeleidingsstijl van de client meegenomen en wordt deze voortdurend goed in de gaten te houden. Om op deze manier de mate van (dreigende) fysieke, verbale agressie naar de achtergrond te laten verdwijnen. Daarnaast loopt het in december 2012 gestarte tevredenheidsonderzoek nog, en zullen de uitwerkingen hiervan pas in 2013 bekend zijn _jv_1237_dehultenhoek Pagina 6

8 Voortgang ten aan zien van de actielijst van vorig jaar Actie gerealiseerd toelichting Jaarlijks terugkerende acties Actualisatie van de RI&E Nov 2012 Oefening calamiteitenplan Okt 2012 Evaluatie gesprekken met deelnemers Tevredenheidonderzoek deelnemers Functioneringsgesprekken Jan 2012 Actualisatie BHV Okt 2012 Nalopen actielijst zoonosencertificaat Actie n.a.v. de RI&E Voorlichting plan van aanpak RI&E bespreken Handleidingen machines bundelen Jan 2012 Tafelzaag verwijderen Medewerkers instrueren veiligheidsgordel heftruck te gebruiken Mogelijkheid preventiespreekuur bespreken Onderhoudsschema machines opstellen Navragen veerbreukbeveiliging roldeur Hek/randbeveiliging plaatsen zolder In bedrijfsregelement vastleggen wie instructie heftruck heeft gehad Aanwezigheid oogspoelflessen controleren en indien nodig aanschaffen Stalregelement opstellen en stalreinigen structureel inplannen Kast inrichten voor persoonlijke veiligheidsbescherming Vervangen en controleren oorkappen periodiek inplannen Afspraken gebruik veiligheidsschoeisel vastleggen Informatie goede instructie kwalitiet van arbeid opzoeken en implementeren in het team Checklist werkplaats invullen Aantal gesprekken hebben al plaats gevonden, de resterende worden geagendeerd in 2013 Bij navraag Stigas was risco dermate laag dat oogdouche niet nodig is _jv_1237_dehultenhoek Pagina 7

9 Vernieuwen tractorstoel Bedrijfsongevallen registreren Mogelijkheid preventiespreekuur bespreken Verdiepen in PMO Medewerkers instrueren veiligheidsgordel heftruck te gebruiken Veiligheidsinformatiebladen downloaden/aanschaffen Periodiek controle electrische installaties plannen Acties vanuit kwaliteitssysteem,evaluatie of audit Aanmelden klachtenprocedure Nov 2012 Opstellen overeenkomst met zorgmakelaar Klachtenprocedure medewerkers Informeren bij SVB en zorgmakelaar naar zorgovereenkomst leerwerktraject en sociale activering Ontwikkeling/oprichten clientenraad voor dagbesteding en opvang Mogelijkheid externe vertrouwenspersoon bespreken in team Actualiseren noodplan Stond op actielijst in evaluatie met einddatum , echter vereist dit meer werk dan aanvankelijk werd gedacht. We willen deze procedure zo goed mogelijk afstemmen. Waardoor we de einddatum verlengd hebben.. Einddatum staat op , daar we starten met verbouwen en deze verbouwing medio 2013 gerealiseerd zal zijn, wordt einddatum hier io aangepast. Overige acties van vorig jaar Mogelijkheden inspraakavond voor derden bekijken Nov 2012 Ivm de op handen zijnde verbouwing is, zijn de mogelijkheden in nov 2012 bekeken en heeft deze avond begin 2013 plaatsgevonden _jv_1237_dehultenhoek Pagina 8

10 Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen? Het is nog moeiijk te zeggen of ontwikkelingen aanleiding geven om het beleid bij te sturen, daar meeste punten op de actielijst een einddatum hebben welke ligt in Met name practische zaken welke een eindatum hebben in 2013, zijn al behaald. Doelstellingen voor het komende jaar Voor 2013 staat een verbouwing gepland. Zo zal de gehele woonboerderij voorzien worden van een nieuw dak en zal de nu nog leegstaande bovenverdieping verbouwd worden tot een woonruimte met 2 appartementen, 3 slaapkamers, 1 toilet, 1 badkamer met toilet, woonkamer, keuken en bergingshok. (zie projectplan, bijgevoegd als bijlage) Voor de dagbesteding en opvang zijn we voornemend in 2013 een clientenraad te ontwikkelen, hierbij rekeninghoudend met de grote diversiteit in functioneringsniveau. Ook zal eigenaresse Anke Janssen in 2013 de IPG cursus (instructie Paardrijden Gehandictapen) afronden, wanneer dit gebeurt is gaan we kijken hoe we invullen kunnen gaan geven aan het paardrijden. Verder zal 2013 ook in het teken staan van afwerken van de actielijst van het kwaliteitssysteem en uiteraard het behalen van het keurmerk kwaliteit laat je zien. Neem de concrete acties die hier uit voortkomen op in de actielijst voor het komende jaar _jv_1237_dehultenhoek Pagina 9

11 Actielijst Actielijst naam zorgboerderij : VOF de Hultenhoek Datum (mm-jjjj) : Boerderijnummer: 1237 Jaar: van 2012 tot t2013 Acties Planning Realisatie Onderwerp actiepunt Wie is verantwoordelijk Begin datum Eind datum Begin datum Eind datum Jaarlijks terugkerende acties Actualisatie van de RI&E Niels Fransen Oefening calamiteitenplan Nick Janssen Evaluatie gesprekken met deelnemers Niels Fransen Tevredenheidonderzoek Niels Fransen Functioneringsgesprekken Anke Janssen Actualisatie BHV Nick Janssen Acties n.a.v. de RI&E Onderhoudsschema machines opstellen Nick Janssen Periodieke controle electrische installatie plannen Nick Janssen Hek/randbeveiliging zolder plaatsen Nick Janssen Veiligheidsinformatiebladen downloaden/aanschaffen Niels Fransen Stalregelement opstellen en stalreinigen periodiek inplannen Vervangen en controleren oorkappen, periodiek inplannen In bedrijfsregelement vastleggen wie instructie heftruck heeft gehad Anke Janssen Nick Janssen Nick Janssen _jv_1237_dehultenhoek Pagina 10

12 Afspraken gebruik veiligheidsschoeisel vastleggen Informatie voor een goede instructie kwaliteit van arbeid opzoeken en implementeren in het team. Checklist werkplaatsinspectie invullen Nick Janssen Anke Janssen Niels Fransen Anke Janssen Nick Janssen Niels Fransen Vernieuwen trekkersstoel Nick Janssen Verdiepen in PMO Anke Janssen Acties vanuit kwaliteitssysteem,evaluatie of audit Actualiseren kwaliteitssysteem Niels Fransen Klachtenprocedure medewerkers Anke Janssen- Niels Fransen Aanvragen audit Niels Fransen Opstellen jaarverslag Niels Fransen Ontwikkelen /oprichten clientenraad dagbesteding/opvang Informeren bij SVB en zorgmakelaar naar zorgovereenkomst leer-werktraject en sociale activering Overige acties Anke Janssen-Niels Fransen Niels Fransen IPG cursus afronden Anke Janssen Jaarlijkse controle blusmiddelen en EHBO-koffers Nick Janssen Verbouwen bovenverdieping (zie projectplan bijgevoegd als bijlage) Nick Janssen Anke Janssen _jv_1237_dehultenhoek Pagina 11

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 ST. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Donia State Wester Boerderijnummer: 463 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Heykoop

Zorgboerderij Heykoop arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Heykoop Boerderijnummer: 1116 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 arverslag nuari 2014 - december 2014 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij de Dennenkamp

Zorgboerderij de Dennenkamp arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij de Dennenkamp Boerderijnummer: 32 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Marshoeve Boerderijnummer: 1040 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij De Rietstulp

Zorgboerderij De Rietstulp Jaarverslag Januari 2011 - december 2011 Zorgboerderij De Rietstulp Boerderijnummer: 743 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572 Jaarverslag Januari 2012- december 2012 Naam zorgboerderij Boerderijnummer: 1572 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843

Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843 arverslag nuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Eilandstal Boerderijnummer: 500

De Eilandstal Boerderijnummer: 500 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Eilandstal Boerderijnummer: 500 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij 'De Weide Blik'

Zorgboerderij 'De Weide Blik' arverslag nuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij 'De Weide Blik' Boerderijnummer: 666 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036

de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036 arverslag nuari 2014 - december 2014 de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV) Schooljaar 2009-2010

Schooljaarverslag (SJV) Schooljaar 2009-2010 Schooljaarverslag (SJV) Schooljaar 2009-2010 Naam School Thriantaschool zml (v)so Adres SO-locatie: Balingerbrink 178 VSO-locatie :Zuidlaarderbrink 4 Postcode respectievelijk: 7812 SN 7812 GE Telefoon

Nadere informatie

info Werken in het Sint Jans Gasthuis Zo woon ik Project onderwijs in zorg 25 jaar vrijwilliger bij PSW

info Werken in het Sint Jans Gasthuis Zo woon ik Project onderwijs in zorg 25 jaar vrijwilliger bij PSW Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg) biedt zorg en

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf. A. Algemeen. B. Opstarten (voor zorgboeren) C. Deelnemers. D. Begeleiding van deelnemers. E. Organisatie. F.

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf. A. Algemeen. B. Opstarten (voor zorgboeren) C. Deelnemers. D. Begeleiding van deelnemers. E. Organisatie. F. INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 1. Woord vooraf A. Algemeen 1. Een zorgboerderij; wat moet ik me daarbij voorstellen? 2. Stand van zaken in Nederland B. Opstarten (voor zorgboeren) 1. Overwegingen bij het starten

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

ont d e k j e o n twikkel!

ont d e k j e o n twikkel! ont d e k j e ta l enten e n o n twikkel! 1 ontdek je talenten en ontwikkel! Academie Spelderholt biedt jongeren met een functiebeperking een ontwikkelingstraject (op basis van dagbesteding) dat bestaat

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

SIGbericht. Nummer 83 november 2014

SIGbericht. Nummer 83 november 2014 SIGbericht Nummer 83 november 2014 Uitgave van de stichting SIG - organisatie voor ondersteuning van mensen met een beperking Postbus 101, 1940 AC Beverwijk Alkmaarseweg 1, 1947 DA Beverwijk tel. 0251

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Stichting SHDH De Rijp september november Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie