Arbo- dienstverlening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbo- dienstverlening"

Transcriptie

1 Arbodienstverlening

2 Arbodienstverlening Is een werknemer ziek? Dan bent u verplicht om u deskundig te laten ondersteunen bij de begeleiding en re-integratie van uw zieke werknemer. U kunt hiervoor een contract sluiten met een arbodienst. De arbodienst beoordeelt of uw werknemer arbeidsongeschikt is. En zij zijn ervoor om uw werknemer snel, verantwoord en duurzaam aan het werk te krijgen. Ook kunnen ze u ondersteunen bij de uitvoering van de Wet verbetering poortwachter. Arbopakket van Richting, ArboNed, MaetisArdyn of Arbo Unie U kunt de Delta Lloyd Ziekteverzuimverzekering combineren met arbodienstverlening van Richting, ArboNed, MaetisArdyn of Arbo Unie. Met deze arbodiensten hebben wij heldere werkafspraken over de verzuimbegeleiding, kosten, bereikbaarheid en uitwisseling van gegevens. Zo bent u verzekerd van deskundige ondersteuning bij de begeleiding en re-integratie van uw zieke werknemer. En kan Delta Lloyd een eventuele claim snel en correct verwerken. Keuze uit twee pakketten Pakket 1: Uitgebreid arbopakket Voor een vast bedrag per werknemer per jaar regelt de arbodienst alles rond het verzuim. De arbodienst beoordeelt de ziekmelding en adviseert wat u verder kunt doen. De arbodienst begeleidt het verzuim en ondersteunt bij de uitvoering van de Wet verbetering poortwachter. U krijgt een verzuimprogramma waarin u gemakkelijk ziek- en herstelmeldingen in kan doorgeven. Ook hebt u met dit programma continue inzicht in de verzuimbegeleiding en de stappen die zijn ondernomen. U krijgt een vaste casemanager of procesregisseur. De casemanager of procesregisseur begeleidt het proces rondom het verzuim, schakelt met alle betrokken partijen en legt alle afspraken schriftelijk vast. Hij is tevens uw vraagbaak. Pakket 2: Basispakket Betaalt u liever op basis van de ingezette activiteiten? Dan start u met een laag instaptarief. U betaalt dan een vast laag tarief per werknemer per jaar. Extra activiteiten waarmee de arbodienst helpt worden na uitvoering, dus achteraf, in rekening gebracht. Bijvoorbeeld als een werknemer langer dan zes weken ziek is. Of als er een bedrijfsarts ingeschakeld moet worden. U krijgt u een verzuimprogramma waarin u gemakkelijk ziek- en herstelmeldingen in kan doorgeven. Ook hebt u met dit programma continue inzicht in de verzuimbegeleiding en de stappen die zijn ondernomen. In het basispakket van ArboNed krijgt u ook een procesregisseur. Wat zijn de voordelen? U profiteert van de volgende voordelen bij de samenwerking tussen Delta Lloyd en de arbodiensten: Uitgebreide arbodienstverlening en casemanagement tegen aantrekkelijke tarieven. Langdurige ervaring in het begeleiden van zieke werknemers in het MKB. Landelijke dekking en optimale bereikbaarheid. U hebt een vaste gesprekspartner. Ziek- en herstelmeldingen snel en makkelijk online doorgeven. Administratief gemak bij het indienen van een claim. Zij sturen de verzuimgegevens die Delta Lloyd nodig heeft voor een correcte afhandeling van de claim. Snelle vaststelling van de verzuimoorzaak en onafhankelijk advies over re-integratiemogelijkheden. Indien nodig zetten zij vroegtijdig specialisten in. Dat kan al vanaf de eerste verzuimdag. Naast de eigen specialisten (bijvoorbeeld de bedrijfsarts) zetten zij landelijk de meest geschikte zorgverlener in voor optimale zorg tegen scherpe tarieven. 2

3 Bewaking van de voortgang van de verzuimbegeleiding en re-integratie, inclusief bewaking van de termijnen vanuit de Wet verbetering poortwachter. Inzicht in de verzuimbegeleiding en de stappen die zijn ondernomen. Signaleren of er sprake is van vangnetgevallen (ziektewet, no-riskpolis), zwangerschap of vervroegde IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeids-ongeschikten). In deze gevallen kunt u de uitkering verrekenen met de loondoorbetaling. Zo bespaart u loondoorbetalings- en re-integratiekosten. En de verzekeringspremie wordt daardoor niet nadelig beïnvloed. Wat is niet verzekerd in het pakket? Diensten die niet in het door u gekozen arbopakket worden genoemd. Re-integratiedienstverlening en begeleiding na twee jaar ziekte is niet standaard opgenomen in het arbopakket. U kunt het pakket uitbreiden met casemanagement en begeleiding vanaf het derde ziektejaar. Welke arbodienst past het beste bij mijn bedrijf? De vier arbodiensten bieden in samenwerking met Delta Lloyd een uitgebreid pakket aan re-integratiediensten met ieder haar eigen specifieke toegevoegde waarde. Op de volgende pagina s vindt u een uitgebreid overzicht van de dienstverlening en pakketten per arbodienst en de daarbij behorende tarieven. 3

4 Richting; de snelste weg van ziek naar werk Niet het ziekmelden maar het werken aan gezondheid is het allerbelangrijkst. Daar worden medewerkers beter van. Richting ondersteunt u allereerst bij uw zieke medewerkers. Het doel is gelijk, het resultaat is beter, de weg er naar toe anders. Gemiddeld is 33% ziek door fysieke belasting, 33% door psychische belasting (werkdruk, stress) en 33% gerelateerd aan Arbo. Casemanagers en bedrijfsartsen zijn dan niet meer voldoende. Daarom is naast de bedrijfsarts de fysiotherapeut voor fysieke klachten, de psycholoog voor psychische klachten beschikbaar. 38 Sportcentra Richting werkt ook niet vanuit Arbo kantoren waar alleen bedrijfsartsen zitten, maar vanuit sportcentra met uitgebreide faciliteiten. Het gaat niet om ziekmelden maar om beter worden en daarvoor moet iedereen in beweging komen. Op inmiddels 38 sportcentra in Nederland bieden zij naast de bedrijfsartsen ook de fysiotherapeuten, psychologen, diëtisten, leefstijladviseurs en sportadviseurs. Daarmee regisseert Richting naast de bekende arbozorg ook de behandeling door fysiotherapeuten, psychologen en diëtisten. Alleen door behandelen en aanpakken worden mensen beter. 95 Euro all-in Is dit duurder: Nee, Richting biedt 1 tarief. Richting investeert alleen in goede sportcentra waar u als klant komt, en niet in dure hoofdkantoren. Bovendien reorganiseert Richting niet, Richting organiseert. Van elke euro moet meer naar de professionele zorg en Richting geeft daar vorm aan. Behandelingen worden bovendien zoveel mogelijk door de zorgverzekering van uw medewerker vergoed. Uw wegwijzer in verzuim Het gaat er namelijk om dat mensen zo snel mogelijk weer kunnen werken. Hoe eerder ze dan ook behandeld worden hoe beter. Daarvoor heeft Richting voor u een centrale groep casemanagers die elke dag bezig zijn met u ondersteunen in de complexe sociale zekerheid. Richting is in feite uw wegwijzer in ziekteverzuim. Richting gaat uit van het principe: Als je niet kunt werken, werken we aan je gezondheid. Met u aan het stuur Richting werkt niet voor, maar met u als ondernemer. Alleen gezamenlijk beheersen wij het verzuim, verlagen wij de kosten en werken wij aan gezondheid. Wij helpen met een deskundig casemanager. Indien u mee wilt werken aan verbetering, sluit u dan aan bij de propositie Richting Delta Lloyd Gezond en Actief. Eigen regie op gezondheid Elke medewerker is zelf verantwoordelijk voor zijn werk en gezondheid. Wij bieden optioneel een online platform (Werk en Gezondheid) duurzame inzetbaarheid waar uw medewerkers zelf zicht krijgen op hun gezondheid en het verbeteren hiervan. De voordelen op een rij Gegarandeerd de snelste weg van ziek naar werk. 1 vast aanspreekpunt: uw casemanager 38 landelijke sportcentra met bedrijfsartsen, fysiotherapeuten, psychologen en diëtisten. Een aanpak voor iedereen, want elk verzuim is anders. Een scherpe prijs om van elke euro het maximale aan de begeleiding van uw medewerkers te besteden. Mogelijkheid tot aansluiting op Werk en Gezondheid. 4

5 Pakket All-in Gezond en Actief Tarief per medewerker per jaar 95,00 Casemanagement (regie op verzuim) Overleg werkgever Signalering frequent verzuim (aanpak op gedrag) Bewaken verzuimtraject Initiëren vervolgactiviteiten (ook fysiotherapie, psychologen, diëtisten) Bewaken van de uitvoering van het plan van aanpak en het onderhouden van contacten met werkgever en medewerker hierover Dossiercheck 18e week Regelen van interventies Afstemmen vergoedingsmogelijkheden interventies met Delta Lloyd en Zorgverzekeraar Bewaken voortgang en kwaliteit interventies Contactpersoon en vraagbaak voor werkgever, medewerker en Delta Lloyd Direct doorverwijzing fysiotherapeut Direct doorverwijzen psycholoog/coach Direct doorverwijzen diëtist Arbeidsomstandighedenspreekuur Eerste spreekuur verzuimbegeleiding in de 3e week verzuimbegeleiding Frequente periodieke evaluatie plan van aanpak, inclusief spreekuur verzuimbegeleiding Eerstejaarsevaluatie Ondersteuning WIA-aanvraag, inclusief spreekuur Ondersteunen van werkgever en medewerker bij het opstellen (en eventueel bijstellen) van het plan van aanpak Re-integratieverslag (uit dienst bij ziekte) No shows : niet op tijd (binnen 24 uur) afgemelde spreekuren en geen gehoor bij telefonische diagnose Tarief losse activiteiten - Tarief activiteit Arbeidsdeskundig onderzoek - 995,00 Opvragen informatie huisarts/specialist - 60,00 Interventietrajecten (psychisch en fysiek, arbeidsdeskundige, bedrijfsmaatschappelijk werk, mediation etc.) Eigen regie voor uw medewerkers (innovatie 2015/2016) Toegang tot het online platform voor Werk en Gezondheid: voor al uw medewerkers online best gevalideerde vragenlijsten op bewegen, voeding en stress. Online scan voor uw organisatie op Werk en GEzondheid: Hoe duurzaam inzetbaar zijn mijn medewerkers. Aansluiting en registratie Registratie ziek- en herstelmeldingen Signalering verhaalsrecht loon- en letselschade door schuld derden, na toestemming van uw medewerker Toegang tot online platform Werk en Gezondheid Signalering samengesteld verzuim, vangnet en zwangerschap, na toestemming van medewerker voor zover bekend Doorgeven verplichte ziekmelding aan UWV in de 42e week - Tarief Interventie traject (in overleg werkgever Op verzoek Op verzoek 5

6 Pakket All-in Gezond en Actief Tarief per medewerker per jaar 95,00 Tarief losse activiteiten Casemanagement (regie op verzuim) Periodieke nieuwsbrief Calamiteitenservice: voor het melden van calamiteiten en eerste (telefonische) opvang Gegevensuitwisseling met Delta Lloyd Activiteit eerste verzuimweek Telefonische diagnose door de casemanager met medewerker en/of medewerker (uiterlijk dag 5) Vooroverleg werkgever (op verzoek) Terugkoppeling aan werkgever Spoedspreekuur op verzoek werkgever, aanvragen voor uur - 99,00 Huisbezoek op verzoek van werkgever, aanvraag voor uur (gebruik naar redelijkheid) - 65,00 Spoedhuisbezoek op verzoek werkgever en na akkoord van Richting (dezelfde dag uitgevoerd) - 99,00-6 Activiteiten zijn opgenomen in het abonnement. Activiteiten zijn niet opgenomen in het abonnement. Richting brengt de kosten voor deze diensten apart in rekening.

7 De verzuimaanpak van ArboNed: snel en duurzaam terug naar werk Bij een gezonde bedrijfsvoering hoort een actieve verzuimbegeleiding- en beheersing. Met een proactief verzuimbeleid richten de professionals van ArboNed zich niet alleen op de werknemers die verzuimen, maar ook op de mensen die aanwezig zijn. En we kijken niet alleen naar het werk en de werkdagen, maar naar alle 365 dagen in het jaar. En daar hebben we goede redenen voor. Werk en privé hebben invloed op elkaar. Bij een goede combinatie van werken én leven, geeft werk energie. En juist omdat werk energie geeft, kijken we altijd naar wat iemand nog wel kan doen. Een aanpak gericht op de duurzame inzetbaarheid van mensen. Zo ondersteunt ArboNed u om het verzuim in uw organisatie te verlagen en laag te houden. Door strak te sturen op verkorting van de verzuimduur en bevordering van (deel)herstel, realiseren wij een spoedig en duurzaam herstel. Zo vermindert u de loondoorbetalingsdagen en nemen de vervangingskosten af. Daar is veel winst mee te behalen. Voor u, uw werknemer én Delta Lloyd. Eén vast aanspreekpunt Met de verzuimaanpak van ArboNed hebt u één vast aanspreekpunt, de procesregisseur. Hij coördineert de verzuimbegeleiding en het re-integratieproces. Zo communiceert hij proactief met u, uw werknemer en de betrokken specialisten over de meest effectieve route naar duurzaam herstel. Daarnaast verzorgt hij het contact voor u met Delta Lloyd over de inzet van interventies en beschikbare vergoedingen. De onderscheidende aanpak van ArboNed Eén vast aanspreekpunt waar u terecht kunt met al uw vragen rondom verzuim en preventie. Sturen op verzuimduur en (deel)herstel. Verzuimbegeleiding van verzuimmelding tot duurzame werkhervatting. De inzet van de professional afgestemd op de verzuimoorzaak. Online verzuimsysteem biedt inzicht in status verzuimbegeleiding. De voordelen op een rij: Een vermindering van het aantal verzuimdagen. Een verlaging van de kans op lang verzuim en terugval. Inzicht in mogelijkheden om uitval te voorkomen en werkplezier te vergroten. Een verhoging van de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Een verhoging van de productiviteit en continuïteit. Over ArboNed ArboNed adviseert en ondersteunt werkgevers in de verzuimbegeleiding én in het voorkomen van verzuim. We focussen op verantwoord en duurzaam herstel, en het voldoen aan de wettelijke verplichtingen rondom gezond en veilig werken. Vanuit de overtuiging dat werken mensen energie kan geven, waardoor zij weer in staat zijn en blijven om te werken. Vandaag en morgen. Elke dag is belangrijk. Vandaag Via de online klantportal Vandaag kunt u 7 dagen per week, 24 uur per dag en 365 dagen per jaar de voortgang van de re-integratie van uw werknemers bekijken. Ook kunt u hiermee zelf uw verzuimrapportage samenstellen die direct beschikbaar is. 7

8 Overzicht activiteiten per pakket Pakket StartGarant TopGarant Tarief losse activiteiten Tarief per werknemer per jaar 26,50 100,00 Procesregie (door procesregisseur) Signalering (per ) frequent verzuim (4e ziekmelding binnen 1 jaar) Bewaken verzuimtraject Initiëren vervolgactiviteiten Bewaken van de uitvoering van het plan van aanpak en het onderhouden van contacten met werkgever en werknemer hierover Dossiercheck 18e week Regelen van interventies Afstemmen vergoedingsmogelijkheden interventies met Delta Lloyd Bewaken voortgang en kwaliteit interventies Contactpersoon en vraagbaak voor werkgever, werknemer en Delta Lloyd Telefonische diagnose door de procesregisseur met werknemer en/of werknemer (uiterlijk dag 5) 30,00 Vooroverleg werkgever (op verzoek) 30,00 Terugkoppeling aan werkgever Evaluatiespreekuur procesregisseur 40,00 Spoedspreekuur op verzoek werkgever, aanvragen voor uur 104,50 Huisbezoek op verzoek van werkgever, aanvraag voor uur (gebruik naar redelijkheid) Spoedhuisbezoek op verzoek werkgever en na akkoord van ArboNed (dezelfde dag uitgevoerd) Verzuimbegeleiding gedurende 1e twee jaar Arbeidsomstandighedenspreekuur 66,50 104,50 Eerste spreekuur verzuimbegeleiding in de 3e week 82,50 Opstellen probleemanalyse en advies en concept voor het plan van aanpak (week 6), zonodig inclusief spreekuur verzuimbegeleiding Frequente periodieke evaluatie plan van aanpak, inclusief spreekuur verzuimbegeleiding 191,00 82,50 Eerstejaarsevaluatie 135,50 Ondersteuning WIA-aanvraag, inclusief spreekuur 398,50 Ondersteunen van werkgever en werknemer bij het opstellen (en eventueel bijstellen) van het plan van aanpak 398,50 Re-integratieverslag (uit dienst bij ziekte) verkort 266,00 volledig No shows : niet op tijd (binnen 24 uur) afgemelde spreekuren en geen gehoor bij telefonische diagnose Tarief activiteit Arbeidsdeskundig onderzoek 1120,00 Opvragen informatie huisarts/specialist 61,00 Aanvragen en verwerken informatie huisarts/specialist Interventietrajecten (psychisch en fysiek, arbeidsdeskundige, bedrijfsmaatschappelijk werk, mediation etc.) Tarief interventietraject (Wordt vooraf besproken) 8

9 Pakket StartGarant TopGarant Tarief per werknemer per jaar 26,50 100,00 Toegang tot klantportal Vandaag : 24 uur per dag verzuim(acties) volgen via internet Signalering samengesteld verzuim, vangnet en zwangerschap, na toestemming van werknemer voor zover bekend Doorgeven verplichte ziekmelding aan UWV in de 42e week Doorgeven beroepsziekten (anoniem) aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en aan werkgever, na toestemming van uw werknemer Periodieke nieuwsbrief Calamiteitenservice: voor het melden van calamiteiten en eerste (telefonische) opvang Gegevensuitwisseling met Delta Lloyd Tarief losse activiteiten Procesregie (door procesregisseur) Signalering verhaalsrecht loon- en letselschade door schuld derden, na toestemming van uw werknemer De werkgever machtigt ArboNed om de diensten die betrekking hebben op de Wet verbetering poortwachter zonder voorafgaande toestemming uit te voeren. Zo wordt mogelijk langdurig verzuim tijdig onderkend en voldoet de werkgever aan wet- en regelgeving. Activiteiten zijn opgenomen in het abonnement. - Activiteiten zijn niet opgenomen in het abonnement. ArboNed brengt de kosten voor deze diensten apart in rekening. 9

10 Wie is MaetisArdyn? Wij geloven dat als een werkgever goed zorgt voor haar werknemers, de werknemers ook goed voor de werkgever zorgen. Wij stellen alles in het werk om uw werknemers duurzaam inzetbaar te houden. Onze benadering? No nonsense, waar nodig confronterend, maar altijd eerlijk. Want soms kun je alleen vooruitgang boeken door bepaalde structuren te doorbreken. Onze professionals doen er alles aan om uw werknemers te laten excelleren en daarmee uw bedrijf productiever te maken. Zo dragen wij bij aan een gezonde, plezierige en efficiënte werkomgeving. Onze kernwaarden: teamwork, resultaatgericht, afspraak = afspraak, ownership en oplossingsgericht. Onze combipakketten Samen met Delta Lloyd hebben wij twee pakketten ontwikkeld: ZekerGezond Basis ZekerGezond Uitgebreid Met beide pakketten hoeft u zich geen zorgen te maken over de Wet verbetering poortwachter. U wordt tijdig geïnformeerd over de te nemen stappen en kunt alles online volgen via Zorg van de Zaak online. Hieronder leest u meer over de inhoud van onze pakketten. Waarom de combi met MaetisArdyn? Uw wens is ons uitgangspunt: om u goed van dienst te kunnen zijn, stemmen wij onze werkwijze af op uw wensen en branche. Wij monitoren en toetsen voortdurend onze resultaten en indien nodig stellen we bij om de resultaten te verbeteren. Samen met u kijken we welke factoren belangrijk zijn om uw werknemers gezond en inzetbaar te houden. Korte lijnen met onze geregistreerde casemanagers: effectieve verzuimbegeleiding begint al tijdens de eerste dagen van het verzuim. Daarom belt de geregistreerde casemanager van MaetisArdyn uiterlijk op de derde dag van verzuim de werkgever (of HRM adviseur bij grotere bedrijven) en bespreekt de verzuimsituatie. Samen worden de vervolgstappen bepaald. Door de korte lijnen kunnen snel beslissingen worden genomen. Zo kan er bijvoorbeeld worden besloten om een versnelde oproep bij onze professional aan te vragen. Privacy in goede handen: wij zijn een gecertificeerde arbodienst. Dit houdt in dat onze werkwijzen volledig voldoen aan de richtlijnen van de NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeid & Bedrijfsgeneeskunde) en jaarlijks worden meegenomen in de audit van Lloyds. De privacy van uw werknemers is bij ons in goede handen, omdat wij werken volgens de geldende privacy bepalingen. Inzicht en invloed op verzuim met Zorg van de Zaak online: via het electronische verzuimdossier Zorg van de Zaak online heeft u grip op het verzuim in uw organisatie. Het maakt onderdeel uit van de verzuimbegeleiding. U kunt informatie voor de bedrijfsarts toevoegen, de naderende Poortwachter-termijnen worden bewaakt en u kunt diverse verzuimrapportages downloaden. 10

11 Alle diensten onder één dak: wij maken, samen met andere gespecialiseerde bedrijven op het gebied van arbeid en gezondheid, onderdeel uit van het Zorg van de Zaak Netwerk. Hierbij kunt u denken aan psychologen, arbeidsdeskundigen, bedrijfsmaatschappelijk werk of bedrijfsfysiotherapie. Dit geeft ons een solide basis en voordelen voor u en uw werknemer. Enkele voordelen zijn snelle doorverwijzing, behandeling of werkhervatting bij indien nodig een andere werkgever en het volgen van trainingen en workshops voor het vergroten van uw kennis. Speciale MKB-desk: een team van adviseurs zit elke werkdag speciaal voor het midden- en kleinbedrijf klaar om hen telefonisch van dienst te zijn. Zo kunnen wij de MKB ondernemer snel van dienst zijn met een goed advies en gerichte informatie. U bereikt onze MKB-desk via of Overzicht activiteiten en tarieven per pakket Pakket ZekerGezond Basis ZekerGezond Uitgebreid Prijs per werknemer per jaar 24,80 100,80 Inrichting arbodienstverlening Inrichten en onderhoud van het systeem op de gewenste verzuimbegeleiding conform poortwachter Beschikbaarheid van een (ondernemers)helpdesk voor vragen op het gebied van werk en gezondheid Beschikbaar stellen van een bedrijfsarts alsmede de back-up Beschikbaar stellen van het verzuimteam, dat op werkdagen bereikbaar is van 8.30 uur tot uur Inlezen bedrijfsarts van over te dragen dossiers lopende verzuimgevallen op algemene medische informatie Aanleg, opbouw en beheer van werkgeversdossier en werknemersdossier Signalering frequent Verzuim (4e of meer binnen een jaar) Periodiek toezenden van schriftelijke informatie over (wettelijke) ontwikkelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden, gezondheidsmanagement en ziekteverzuim Verwerking elektronisch/schriftelijk aangeleverde ziek- hersteldmeldingen incl. verwerking personeelsmutaties w.o. aanleveren van verzuimgegevens aan Delta Lloyd doorgeven van beroepsziekten signaleren van vangnetgevallen en zwangerschap signaleren van verhaalsrecht loon- en letselschade signaleren van samengesteld verzuim; ziekmelding binnen 28 dagen na herstel signaleren van frequent verzuim 42ste weeks melding Medisch deel RIV (ondersteuning opstellen re-integratieverslag en bij aanvraag WIA uitkering (uiterlijk wk 88) Toezending verzuimanalyse Versturen van informatie op bedrijfsniveau aan uw OR of PVT Stukprijs/ uurtarief S Uurtarief S 117,75 11

12 Pakket ZekerGezond Basis ZekerGezond Uitgebreid Prijs per werknemer per jaar 24,80 100,80 Basis arbodienstverlening* Telefonische informatie-inwinning wkg/wkn, inclusief terugkoppeling naar de werkgever en bespreken van eventuele vervolgacties en preventieve advisering door casemanager (eerst werkgever/evt werknemer)** Uiterlijk op de 3e dag na de ziekmelding Stukprijs/ uurtarief Huisbezoek verzuimbegeleider 1e dag** S S 71,75 1ste oproep in de (resp.) 2de of 3de week van het verzuim en schriftelijke terugkoppeling Analyse van verzuim om te komen tot een afwijkende 1ste actie S 119,00 Spoedspreekuur (binnen ZekerGezond Uitgebreid naar redelijk gebruik) S 184,75 Beschikbaar stellen en beoordelen Eigen Verklaring Werkgever Triage- en verzuimfilteroverleg Instrument om snel vast te stellen wat de best passende begeleiding is Opvragen en beoordelen van informatie uit de curatieve sector S 123,25 Re-integratieverslag uit dienst (week 85 en bij >85 weken) S Uurtarief Vrije toegang tot het AOS Begeleiding bij verzuim en Re-integratie* Spreekuren t.b.v. reguliere verzuimbegeleiding incl. schrift. terugkoppeling werkgever en werknemer S 90,00 1e jaarsevaluatie (einde 1e ziektejaar) S 184,75 Begeleiding gedurende het 2de ziektejaar S Uurtarief Casemanager (vanaf dag 1 beschikbaar) S Uurtarief Probleemanalyse en Advies* Consult ProbleemAnalyse door de bedrijfsarts S 90,00 Opstellen van de ProbleemAnalyse en Advies bij dreigend langdurig verzuim S 227,25 Bijstellen van de ProbleemAnalyse S 90,00 Calamiteiten - Bedrijfsmaatschappelijk werk - Organisatie bij bemiddeling van Interventie Toegang tot landelijk meldpunt calamiteiten + 1e telefonische opvang ( ovv MaetisArdyn) Intake psychosociale hulpverlening door BMW (tel. consult) S Uurtarief Arbeidsdeskundige check (week 18) S Uurtarief Advisering over, inschakeling en bewaking van de voortgang S Uurtarief Signaleren van externe financieringsbronnen S Uurtarief Casemanagement Coördinatie tussen werkgever, werknemer, re-integratiebedrijven en Maetis S Uurtarief Overleg met Bedrijfsarts Casus en Beleid (of andere professional) Telefonisch overleg op vastgestelde tijden over lopende gevallen S Uurtarief Overleg met organisatie of personeelsvertegenwoordiging over arbobeleid en verzuimbegeleiding S S Uurtarief deze activiteit is in het abonnementstarief inbegrepen S wordt op stuksprijs/uurtarief in rekening gebracht * deze activiteit wordt ingezet in geval van een ziekmelding ** 1e actie is verschillend, huisbezoek is als verrichting incidenteel aan te vragen á 63,75 per bezoek, inzet casemanager tegen uurtarief 12

13 Visie Gezondheid is geen doel, maar een middel. Een middel om uw doel te bereiken; een gezonde productieve organisatie. Onze ambitie is het om de beste schadelastbeperkter te zijn voor onze klanten. Het structureel werken aan inzetbaarheid tegen de laagste kosten bereiken wij met specialisten op het gebied van arbeids- en sociaal zekerheidsrecht; onze (register) casemanagers. MKB specialist! Kleine bedrijven spreken een andere taal dan grote bedrijven. Wij begrijpen als geen ander dat je de taal van de ondernemer moet spreken om hem goed van dienst te kunnen zijn. Daarom werken wij als enige arbodienst met een team speciaal voor het MKB. En met succes! Hoe werken wij met en voor u? In tegenstelling tot traditionele arbodienstverlening, werken onze casemanagers als verlengde arm van de werkgever. Elke werkgever krijgt een vaste casemanager als aanspreekpunt die alle wettelijke verplichtingen verzorgt. Vooraf maken we heldere afspraken wie wat doet en, indien gewenst, ontzorgen we u volledig. Bij elke verzuimmelding wordt contact opgenomen met zowel de werknemer als de werkgever. In overleg met u worden eventuele vervolgstappen bepaald. Eventueel samen met diverse specialisten staat de productiviteit hoog op de agenda met concrete oplossingen. Mochten medewerkers verzuimen dan begeleiden wij van verzuim tot re-integratie. Hierbij ligt onze focus op schadelastbeheersing. Wetende dat 67% van verzuim niet medisch is, acteren onze artsen in de 2e lijn. Onze casemanager zit niet verstopt in een call center, maar bij u om de hoek. Met ruim 50 spreekuur- en keuringslocaties zijn we daarnaast erg lokaal aanwezig. Bedrijven met meerdere zelfstandige vestigingen maken ook graag gebruik van onze diensten. Voor een goede administratie ter voorkoming van boetes en/of sancties werken wij met het meest gebruiksvriendelijke verzuimsysteem van Nederland. 24/7 inzichtelijk! Melden kan via onze verzuim applicatie, maar ook telefonisch. Wij helpen uw medewerker snel op de been en letten daarnaast op de portemonnee. Dit doen wij door snelle en adequate interventies, het ontdubbelen van zorgkosten en het aanwenden van de vergoedingen van verzekeraars. Daarbij gaan wij graag een stapje verder. Is een zieke medewerker niet meer in staat om naar uw bedrijf terug te keren? Dan helpen wij bij het zoeken naar een nieuwe geschikte werkgever. En daarbij gaan wij graag een stapje verder. Is een zieke medewerker niet meer in staat om naar uw bedrijf terug te keren, dan helpen wij bij het zoeken naar een nieuwe geschikte werkgever. Natuurlijk houdt onze dienstverlening niet op na 2 jaar. Wij adviseren en begeleiden u en uw (ex) medewerkers graag en goed bij de nieuwe ziektewet en WIA. 13

14 Wat zijn de kosten? Het model waarin wij werken als verlengde arm van de werkgever zorgt voor de laagst mogelijke kosten bij verzuim. Daarmee komt u niet voor verrassingen te staan, door premieverhogingen in het volgende jaar. Reductie van verzuim wordt gerealiseerd door actief de productiviteit te stimuleren. Wij werken met een vast protocol. Wij bieden de mogelijkheid om te kiezen voor een lage basisbijdrage. De activiteiten worden achteraf gefactureerd of voor een all-in tarief achteraf betaald, zonder verassingen. De keuze voor respectievelijk basis of compleet is aan u. Uw voordelen op een rij Wij zijn de enige mkb specialist in arboland Een vast en persoonlijk aanspreekpunt om de hoek in de vorm van een ervaren casemanager. Zelf 24/7 het verzuim digitaal kunnen volgen. Wij verzorgen uw poortwachterproces en alle regeltjes en voorkomen daarmee boetes en sancties. Vooraf duidelijkheid in kosten en opbrengsten doormiddel van een analyse. Wij beperken uw schadelast en optimaliseren de productiviteit. Wij stoppen niet na 2 jaar verzuim, maar begeleiden ook bij de nieuwe Ziektewet en de WIA. 14 uitvoering op machtiging van werkgever, activiteiten zijn opgenomen in abonnement uitvoering op machtiging van werkgever, activiteiten worden achteraf gefactureerd

15 Pakket Casemanagement Basis Prijs per werknemer per jaar 23,- 92,50 Inrichting arbodienstverlening Aansluiting verzuimregistratie Doormelden verzekeraar Telefonische helpdesk (5-10 minuten) Toegang tot de ondernemerslijn Vast contactpersoon bedrijfsarts-teamassistente Vast contactpersoon casemanagement Casemanagement Compleet Juridische helpdesk voor werkgevers P&O helpdesk voor werkgevers Registratie bedrijfsongevallen Melding beroepsziekten Verwerken verzuim-herstelmelding Volledige verslaglegging in het kader van Wet verbetering poortwachter 42e week melding Digitale terugkoppeling spreekuurbevindingen Signalering aanpassing WAO/WIA uitkering Signalering loon- en letselschade schuld derde Signalering zwangerschap- en vangnet Signaleren frequent verzuim Online verzuimrapportage op bedrijfsniveau Activiteit eerste verzuimweek Telefonisch overleg (casemanager) met werknemer (2e - 5e dag) Telefonische intake (casemanager) met werkgever (uiterlijk 5e dag) Tarief losse activiteiten Huisbezoek 49,40 Spoedspreekuur 111,10 Verzuimbegeleiding gedurende 1e twee jaar Arbeidsomstandighedenconsult 116,20 Eerste re-integratiespreekuur bedrijfsarts < 3 weken Op verzoek Op verzoek Eerste re-integratiespreekuur bedrijfsarts < 4 weken 111,10 Probleemanalyse en advies bedrijfsarts verzuimbegeleiding 186,80 Opstellen concept plan van aanpak 114,70 / uur Afstemming (casemanager) probleemanalyse met werkgever 114,70 / uur Opstellen plan van aanpak 114,70 / uur Plan van aanpak bespreken met werkgever en werknemer 114,70 / uur Vervolgconsulten 30 min bedrijfsarts > 6 weken 111,10 (Telefonische) vervolgconsulten casemanager 114,70 / uur Eerstejaarsevaluatie (casemanager) 114,70 / uur Bedrijfsmaatschappelijk werk - Organisatie bij bemiddeling van Interventie Intake psychologische hulpverlening door BMW 146,60 Arbeidsdeskundige check week 9 Arbeidsdeskundige check week 18 Alle volledige interventietrajecten (BMW/Psycholoog/Bedrijfsfysio) uurtarief Alle advisering door een arbeidsdeskundige 153,30 / uur 15

16 Uurtarieven 2015: Bedrijfsarts 175,10 Verzuimconsulent 114,70 Casemanager 114,70 Casemanager Senior 155,30 Bedrijfs Maatschappelijk Werker 121,30 Arbeidsdeskundige 153,30 Psycholoog 136,20 Bedrijfs Fysio Therapeut 116,20 Meer informatie? Wilt u meer weten over arbodienstverlening van Richting, ArboNed, MaetisArdyn of Arbo Unie? Neem dan contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek. Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. Postbus BA Amsterdam O Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Verzuimmanagement & Reïntegratie

Verzuimmanagement & Reïntegratie 8160 ArboVerzuim NT 03 9/26/03 13:32 Pagina 1 Verzuimmanagement & Reïntegratie voor een aanpak met effect 8160 ArboVerzuim NT 03 9/26/03 13:33 Pagina 2 Werken aan een gezond bedrijf Hoe hou ik mijn medewerkers

Nadere informatie

s-gravendijckseweg 11 2201 CZ Noordwijk T (071) 401 81 41 www.arboconcern.nl info@arboconcern.nl F (071) 401 81 42 Arbo Concern 2015

s-gravendijckseweg 11 2201 CZ Noordwijk T (071) 401 81 41 www.arboconcern.nl info@arboconcern.nl F (071) 401 81 42 Arbo Concern 2015 sgravendijckseweg 11 2201 CZ Noordwijk T (071) 401 81 41 www.arboconcern.nl info@arboconcern.nl F (071) 401 81 42 Arbo Concern 2015 Wij zijn Arbo Concern! Arbo Concern maakt uw bedrijf beter: een fullservice

Nadere informatie

Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V.

Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V. Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V. 1. Inleiding Xerio bedrijfsartsen5 B.V. is een volledig zelfstandige onderneming met vestigingen in Breda, Roosendaal en Rotterdam. Door de kleinschaligheid zijn wij

Nadere informatie

VerzuimVizier. productkenmerken. informatie voor de werkgever

VerzuimVizier. productkenmerken. informatie voor de werkgever VerzuimVizier productkenmerken informatie voor de werkgever VerzuimVizier Productkenmerken Een complete oplossing voor al uw personeelsperikelen. Dat is VerzuimVizier van De Goudse. Pro-actieve preventie,

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Inhoudsopgave: blz. 1 Inleiding blz. 2 1. Uitgangspunten blz. 2 1.1 - Het begrip ziekteverzuim blz. 2 1.2 - Factoren binnen het ziekteverzuim blz. 3 1.3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015 Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015 Contactgegevens: WorkingStyle BV Lierseschans 13 3432 ET NIEUWEGEIN Telefoonnummer: (030) 606 29 29 Mailadres: info@workingstyle.nl of verzuim@workingstyle.nl

Nadere informatie

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten Verzuim & re-integratie diensten Arbeidsdeskundige Expert Wat is een arbeidsdeskundige? Arbeidsdeskundigen zijn specialisten in de 3 hoek Mens Werk en Inkomen. Zij zorgen voor een onafhankelijke, professionele

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim... 4 1 Ziekmelding... 4 2 De eerste 6 weken... 4 3 Bij 6 weken (Probleemanalyse

Nadere informatie

verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Zet het verzuim op uw agenda Aanpak op maat Uw gesprekspartner Kostenbesparing Financieel flexibel

verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Zet het verzuim op uw agenda Aanpak op maat Uw gesprekspartner Kostenbesparing Financieel flexibel de verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Zet het verzuim op uw agenda Aanpak op maat Uw gesprekspartner Kostenbesparing Financieel flexibel Zet het verzuim op uw agenda Gezond en gemotiveerd

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Arbo-, Verzuim- en Re-integratiebeleid

Arbo-, Verzuim- en Re-integratiebeleid Arbo-, Verzuim- en Re-integratiebeleid INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Visie 3 1.2 Waarden verzuim bij AWBR 3 2. Bestuur en organisatie 4 2.1 4 2.2 Schooldirecteur 4 2.3 Bestuur 4 2.4 Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Toelichting Het percentage verzuim als gevolg van ziekte/arbeidsongeschiktheid is in de sector ambulancezorg betrekkelijk laag. Medewerkers zijn betrokken bij hun

Nadere informatie

Inleiding Inhoud Bijlagen

Inleiding Inhoud Bijlagen Inleiding Het ziekteverzuimpercentage is een graadmeter voor de gezondheid van de organisatie. is nooit volledig te voorkomen, iedereen is immers wel eens ziek. Een hoog ziekteverzuimpercentage zegt echter

Nadere informatie

CZ zorgverzekeringen en bedrijfszorg 2015. Zorgen voor is vooruit kijken

CZ zorgverzekeringen en bedrijfszorg 2015. Zorgen voor is vooruit kijken CZ zorgverzekeringen en bedrijfszorg 2015 Zorgen voor is vooruit kijken 1 Mensen zijn de energiebron van elk bedrijf Houd uw medewerkers gezond en inzetbaar En laat ons u daarbij helpen Een goede collectieve

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Handboek Present 2009

Handboek Present 2009 Handboek Present 2009 1 Voorwoord Beste klant, Iedere werkgever is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan ooit investeren werkgevers daarom in de gezondheid van hun medewerkers. Niet alleen

Nadere informatie

Livvit Gids 2014. Gezond Ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2014. Gezond Ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2014 1 Gezond Ondernemen Doe je samen! 2 Livvit Gids 2014 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids De hogescholen hebben voor de ondersteuning van hun gezondheidsmanagement weer voor Livvit gekozen

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 1. Beleid 2 2. Verzuim Onderwijsstichting KempenKind 2 3. Doel 3 4. Organisatie 3 5. Maatregelen 4 6. Re-integratie 5 7. Protocol bij

Nadere informatie

verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Aanpak op maat Kostenreductie Financieel flexibel Uw gesprekspartner Zet het verzuim op uw agenda

verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Aanpak op maat Kostenreductie Financieel flexibel Uw gesprekspartner Zet het verzuim op uw agenda de verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Aanpak op maat Kostenreductie Financieel flexibel Uw gesprekspartner Zet het verzuim op uw agenda Zet het verzuim op uw agenda Gezond en gemotiveerd

Nadere informatie

Helpdesk Livvit (038) 456 28 20 helpdesk.livvit@achmea.nl. Handboek Livvit 2010. 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35

Helpdesk Livvit (038) 456 28 20 helpdesk.livvit@achmea.nl. Handboek Livvit 2010. 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35 Handboek Livvit 2010 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35 902903-1001.indd 2 17-12-2009 11:30:35 Voorwoord Beste Livvit klant, Iedere hogeschool is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan

Nadere informatie

Handboek Present 2010

Handboek Present 2010 Handboek Present 2010 1 922901-0910.indd 1 02-11-2009 09:42:59 Voorwoord Beste klant, Iedere werkgever is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan ooit investeren werkgevers daarom in de gezondheid

Nadere informatie

Keuzegids arbodienstverlening

Keuzegids arbodienstverlening Keuzegids arbodienstverlening Keuzegids arbodienstverlening Turien & Co. Assuradeuren biedt werkgevers zoveel mogelijk keuzevrijheid in de verzuimbegeleiding. Juist door deze ruime keuzevrijheid is het

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

Present! Gids 2015 Oplossingen voor uw gezondheidsmanagement. Altijd zeker van goede Zorg

Present! Gids 2015 Oplossingen voor uw gezondheidsmanagement. Altijd zeker van goede Zorg Present! Gids 2015 Oplossingen voor uw gezondheidsmanagement Altijd zeker van goede Zorg 2 Inhoudsopgave 5 Present! van Avero 6 Praktische zaken 8 Begrippenlijst Present! Persoonlijk 12 Werkplekonderzoek

Nadere informatie

Trainingen en opleidingen

Trainingen en opleidingen ARBO, verzuim & re-integratie Trainingen en opleidingen Ambaum Arbeids Analyse/ Betervenlo B.V. www.betervenlo.nl Pand Ambaum Arbeids Analyse in Tegelen aan de Grotestraat 63. Over ons Ambaum Arbeids Analyse

Nadere informatie