Wij zijn Zuid. met sociaal jaarverslag 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wij zijn Zuid. met sociaal jaarverslag 2010"

Transcriptie

1 Wij zijn Zuid met sociaal jaarverslag 2010

2 Inhoud Wij zijn Zuid Richard Weewer, medewerker Beheer & Onderhoud (veegdienst) Rayon Noord Onze wijk moet er goed uitzien Voor mij is het Museumkwartier het mooiste deel van Zuid. Samen met de jongens van bestrating en groen houden wij onze wijk schoon, heel en veilig. Binnenkort werken we niet meer als aparte diensten maar als één team. We gaan elkaar helpen met taken en zullen elkaar beter weten te vinden. Een gat in de weg, een overhangende tak of een opmerking van een bewoner kun je meteen aan een collega doorgeven. Door snel te reageren laat je zien dat je bewoners serieus neemt. En je gaat meer zien, omdat je er samen verantwoordelijk voor bent. Ik wil dat onze wijk er goed uit ziet, zodat bewoners tevreden zijn. Maar ook voor mijn eigen eergevoel. Het Vondelpark en Museumplein trekken jaarlijks miljoenen bezoekers. Het zijn visitekaartjes van onze stad. Het is mooi daarvoor te werken. 4 Trots op wat we hebben bereikt Stadsdeelsecretaris Hepko Wink 6 Sneller, slimmer en simpeler Verbeterplan dienstverlening 8 OR Zuid: iedereen telt mee Voorzitter en sectretaris van de OR aan het woord 10 Wij zijn Zuid Teammanagers over het organisatieontwikkeltraject 12 Zit je ergens mee? Bedrijfsmaatschappelijk werk 13 Benut je talent! Mobiliteit 14 Ongewenst gedrag: maak het bespreekbaar! Vertrouwenspersonen 16 Personeelsbeleid Stadsdeel Zuid in cijfers 2 Op de cover Ton Bezuijen, Haidy Vyent, Hassan Kouhkouh, Speranza de Jong, Terence Bunting, Janneke Maksimovic, Anne Marie Cannoo, David Winter, Rermco Jutstra, Thoams Kuilboer Colofon Redactie: Jolijn Bergsma, Ellen Heijdra en Karin Smeding Foto s: Wim Salis (cover, p. 2, 4, 7, 8, 12 en 15 t/m 19), Stefan Baas (p. 6 en 19), Stephan van der Heijde (p. 9), Mirjam Terpstra (cover p. 7, 11 t/m 13 en 15) Druk: Joh. Enschedé Amsterdam Vormgeving en infographics:

3 1 jaar stadsdeel Zuid bewoners woningen 35 basisscholen 16 wijken kilo huishoudelijk afval paspoorten 17 vuilniswagens poststukken 2 stadsdeelkantoren 4 stadsdeelwerven 13 afdelingen 1069 medewerkers 1 stadsdeel Wij zijn Zuid! mei

4 Trots op wat we heb Stadsdeel Zuid bestaat in mei een jaar. Stadsdeelsecretaris Hepko Wink vindt dat we trots mogen zijn op wat wij samen in een jaar voor elkaar hebben gekregen. Waar staan we een jaar na de fusie? Vanochtend sprak ik de accountant. Hebben we het financieel goed gedaan in 2010?, vroeg ik. Ja, jullie hebben je zaken op orde. Dat is een enorm compliment, want we moesten twee begrotingen, twee administraties en twee financiële systemen in elkaar schuiven. Ander voorbeeld: vorige week was ik met een team van Handhaving mee. Ik was verrast te horen hoe zij overleggen over de beste manier van werken. Een vergelijkbare sfeer trof ik op de bijeenkomst van de teamleiders. Ze hebben hun teams op de rit en beginnen oog te krijgen voor wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Natuurlijk loopt nog niet alles optimaal. Er is nog een wereld te winnen op het gebied van systemen, hulpmiddelen en informatievoorziening. Ik zei vorig jaar mei dat we net een huis in de grondverf waren. Inmiddels zijn de kamers in het huis ingericht en op orde, de volgende stap is de deuren open zetten en bij elkaar naar binnen lopen. Hepko Wink Waar willen we met Zuid naar toe? Het doel van de fusie was een krachtig stadsdeel creëren dat haar taken goed uitvoert. De basis staat. Om een volgende stap te maken ligt de focus dit jaar op: 1) optimalisering van systemen en hulpmiddelen zodat we ons werk beter kunnen doen, 2) het vormgeven van onze identiteit en 3) bezuinigingen. Wij willen een ondernemende organisatie zijn die verantwoordelijkheid neemt, initiatieven ontwikkelt en oog heeft voor de dynamiek en diversiteit van Zuid. Welk gedrag verwachten we dan van medewerkers? Identiteit is een belangrijk thema in het organisatieontwikkeltraject van de teamleiders. De bezuinigingen gaan we deels realiseren door kritisch te kijken naar onze manier van werken en deels door dingen slimmer of anders te doen. 4

5 nemen. Ik merk dat veel medewerkers nog moeite hebben de weg te vinden in de organisatie. Help elkaar en zoek elkaar op, is mijn advies. Groot voordeel van de schaalgrootte is dat wij als organisatie minder kwetsbaar zijn en meer kwaliteit in huis hebben. ben bereikt Wat gaan jullie als DT dit jaar doen? Bovengenoemde lijnen hebben we vertaald in een actielijst. Zo gaan we onderzoeken wat de gevolgen van het wetsvoorstel van minister Donner voor de toekomst van het stadsdeel zijn. In 2014 loopt het contract met Tripolis af. We moeten bekijken wat we aan huisvesting nodig hebben en hoe we gaan werken. Daarnaast staat wijkgericht werken hoog op de agenda. Ondanks de schaalgrootte willen we oog hebben voor wat er in de wijk speelt en maatwerk leveren. En de projecten Zuidas en de Noord-Zuidlijn vragen veel Een organisatie worden die er toe doet aandacht. Hoe zorgen wij ervoor dat Zuid zoveel mogelijk profiteert van deze projecten? Tot slot staan verdere verbetering van de bedrijfsvoering en de interne dienstverlening op ons actielijstje. Hoe zie jij de toekomst van de stadsdelen? Ik geloof in de bestuurlijke focus op het stadsdeel, waardoor er echt aandacht is voor wat er in de wijken speelt. Het zorgt voor scherpte bij ambtenaren. In mijn optiek blijft een sterk stadsdeel belangrijk, met of zonder politiek bestuur. Ons werk blijft namelijk van belang voor de burger. Daarom moeten we vooral doorgaan met wat we nu doen: een sterk stadsdeel opbouwen. Een organisatie worden die er toe doet, zodat wij invloed op de toekomst houden. Dat het anders wordt, is duidelijk. Maar een sterke organisatie is beter in staat die veranderingen op te vangen. Onze kernwaarden zijn omgevingsbewust en verantwoordelijk. Wat betekenen die voor jou? Voor mij betekent omgevingsbewust continu voeling houden met wat er speelt in het stadsdeel. Het is mijn verantwoordelijkheid dingen die ik signaleer, tijdig aan de organisatie door te geven. Ik voel het als een grote verantwoordelijkheid een organisatie op te bouwen die het verschil maakt. Zuid is met z n enorme diversiteit een prachtig stadsdeel. Ik wil dat wij een organisatie zijn die daar gevoel voor heeft. Ik wil ook dat wij een organisatie zijn waar medewerkers met plezier werken en trots op zijn. Net zoals ik ongelofelijk trots ben op wat wij hier samen in een jaar hebben neergezet. Wat mogen medewerkers van jullie verwachten? Als DT hebben wij een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ieder DT lid heeft echter zijn eigen aandachtsgebieden en probeert daar aanspreekbaar en zichtbaar voor te zijn. In een grote organisatie als de onze is dat soms lastig. Ik ben voor mijn werk veel buiten de deur, maar maak graag werkbezoeken. Als je me uitnodigt, kom ik langs. Voor veel medewerkers is de schaalgrootte van het stadsdeel nog wennen. Begrijp je dat? Zeker, de nieuwe organisatie vereist door de omvang en complexiteit een gestructureerde manier van werken. In de oude stadsdelen kon je wel eens wat regelen, nu moet je bepaalde procedures doorlopen om een beslissing te laten 5

6 Henk Clerx OPEN Sneller, slimmer en simpeler Stadsdeel Zuid werkt hard om de dienstverlening aan bewoners en ondernemers nóg beter te maken. Of het nu gaat om een dakkapel, een paspoort of een groot evenement: we willen onze klanten goed van dienst zijn. Daarom regelen we niet alleen een goede frontoffice (waar het eerste contact met de klant plaatsvindt), ook achter de schermen wordt het werk zo aangepakt dat de klant er beter van wordt. Denyse Kollof van afdeling Dienstverlening is projectmanager van het project Sneller, slimmer en simpeler. Doel van het project is de dienstverlening aan bewoners en ondernemers beter te maken. Dienstverlening kan altijd beter, vertelt Denyse. Met dit project pakken we een flink aantal onderdelen van dienstverlening aan. Het project is onderverdeeld in acht deelprojecten (zie kader), elk met een eigen projectleider. Het is mijn taak om de planningen in de gaten te houden, de resultaten te beoordelen en te zorgen dat er samenhang tussen de projecten is. Dienstverlening is van ons allemaal Denyse wil benadrukken dat iedereen in de organisatie verantwoordelijk is voor een goede dienstverlening. Dienstverlening is van ons allemaal. Zorgen dat je goed in de telefoongids staat, s van bewoners beantwoorden, bewoners te woord staan als je buiten aan het werk bent, ook dát is dienstverlening! Bijna alle medewerkers zijn nu all-round Henk Clerx is teammanager van team Burgerzaken. Hij is projectleider van het deelproject Optimale loketfunctie. Eén van de wensen van het dagelijks bestuur is verruiming van de openingstijden. We zijn aan het onderzoeken wat de beste manier is. We zien nu dat om negen uur de wachtruimte al vol zit. Door om half negen open te gaan, vang je al een groot aantal klanten op. Ook de avondopenstelling kan verlengd worden. Zo geven we bewoners meer keuze en kunnen ze een bezoek aan Burgerzaken beter inpassen in hun dagelijkse bezigheden. Hier komt nog heel wat bij kijken. Het is niet een kwestie van gewoon een paar loketten opengooien. Ons werk is gebonden aan allerlei strenge regels. Voor een paspoortaanvraag heb je bijvoorbeeld al vier medewerkers nodig. Eén aan de balie, een die de foto extra checkt, een die de paraaf voor akkoord zet. De collega die het paspoort uitreikt, moet een andere zijn dan degene die de aanvraag heeft verwerkt. Onze medewerkers zijn bijna allemaal all-round, dit houdt in dat ze zowel bij Burgerzaken (paspoorten, rijbewijzen, uittreksels) als bij de Burgerlijke Stand (geboorte, huwelijk, overlijden) kunnen werken. Dit maakt het werk interessanter en we kunnen de loketten efficiënter bemensen. Hiermee loopt Zuid voorop. Meer producten klaar terwijl u wacht Haidy Vyent en Kenneth McRooy zijn beide teammanager bij afdeling Vergunningen en samen verantwoordelijk voor het onderdeel Verbeteringen producten en dienstenpakket en loket WABO, WIOR en Horeca. Binnen deze projecten gaat het vooral om de vraag hoe we klanten sneller en beter kunnen helpen door ons werk efficiënter te doen. Sneller, slimmer en simpeler dus! We zorgen voor een betere bereikbaarheid door het instellen van een verbeterde frontoffice vergunningen met professionele, vaste frontoffice medewerkers. Bewoners en ondernemers kunnen ons tot uur telefonisch bereiken. 6

7 Verder helpen wij mensen per mail en aan de balie. We zijn iedere dag beschikbaar voor vragen over vergunningen en ontheffingen. Klaar terwijl u wacht We willen meer vergunningen/ontheffingen direct afgeven; klaar terwijl u wacht. Bij veel kleine vergunningen kan dat ook. Denk maar aan het plaatsen van een container, een tijdelijk parkeerverbod als er een verhuiswagen voor de deur moet staan of de wijziging van een parkeervergunning voor gehandicapten. We regelen ons werk achter de schermen zodat de vergunning meteen kan worden afgegeven of de volgende ochtend klaarligt. Ook voor medewerkers is dit een prettige werkwijze, je hebt meteen resultaat én tevreden klanten. We besparen hiermee geld doordat we efficiënter werken. We hebben meer verbeterpunten. Zo zoeken we nu uit hoe we klanten digitaal een afspraak kunnen laten maken. Vooral bij ingewikkelde aanvragen is het handig alvast voorbereidend werk te doen. We hebben bijvoorbeeld te maken met grote bedrijven uit de Zuidas waar de voertaal Engels is. Je moet je dan echt even op zo n gesprek kunnen voorbereiden. De afdeling Vergunningen heeft nog meer op stapel staan: We lichten de website goed door, al onze producten moeten makkelijk te vinden zijn. Ook werken we aan een systeem waarin we bouwactiviteiten (met eventuele overlast) in kaart brengen zodat bewoners daarover goed geïnformeerd zijn. Projecten en projectleiders Optimale loketfunctie Henk Clerx Verbetering producten en dienstenpakket Kenneth McRooy en Haydi Vyent Stadsloket Denyse Kollof Loket Wabo Wior, Horeca Kenneth McRooy en Haydi Vyent Verdere professionalisering medewerkers Nicole Wolff Monitoren dienstverlening Hans de Boer Telefonische bereikbaarheid Sabina van der Heide Externe en interne communicatie Mirjam Berkhout en Karin Smeding Baki Kaya, medewerker Inspectie en Toezicht Rayon Oost De Pijp is uniek maar intensief in onderhoud Sinds mei werk ik voor de Nieuwe Pijp. Het was even wennen, maar het is een leuk team. En een leuke wijk. Mijn taak is alles te controleren in de openbare ruimte. Ik let op zaken als verzakkingen, druk van boomwortels, kapotte fietsenrekken en borden die scheef staan. De wijk is in zes buurten verdeeld die ik twee keer per jaar grondig schouw. Ik geef aan de coördinator door wat er moet worden opgeknapt. Grote klussen gaan naar een aannemer. Verder krijg ik via ons meldingensysteem klachten, meldingen en verzoeken binnen. Bijvoorbeeld voor een geveltuin of een nieuw fietsenrek. De fietsenrekken zijn bijna niet aan te slepen, nu de buurt zo verjongt. Ik overleg altijd met bewoners. De Pijp is dicht bebouwd en dicht bevolkt. Daarom vind ik het des te belangrijker dat de wijk er netjes en verzorgd uitziet. Hoe minder klachten, hoe beter. Wij zijn Zuid Haidy Vyent en Kenneth McRooy 7

8 Wij zijn Zuid Janine Jaquet, projectleider afdeling Projecten, ambassadeur van JAN (Jonge Ambtenaren Netwerk) en actief lid van JANZ, het Jonge Ambtenaren Netwerk van Zuid, wat jonge ambtenaren van Zuid verbindt. Tijd om grenzen te verleggen Ik werk aan verschillende projecten en pendel heen en weer tussen Tripolis en de Kennedylaan. Ik vind dat wel prettig, elk kantoor heeft zijn eigen sfeer. Op PKL is er de drukte en zitten we dicht op elkaar, terwijl je in Tripolis de rust kunt opzoeken. Doordat ik met en voor verschillende afdelingen werk, krijg ik veel te zien en te horen. Ik vind dat we nu, een jaar na de fusie, pas echt starten met de opbouw van het nieuwe Stadsdeel Zuid. De eerste tijd is er vooral binnen de teams en afdelingen gewerkt om de basis op orde te krijgen. Ik denk dat het nu tijd is om buiten je eigen team en afdeling te gaan kijken. Doordat je meer van elkaar te weten komt over wat je doet en wie je bent, gaat de samenwerking een stuk makkelijker. Wat mij betreft mag dat nog veel meer gebeuren. Verleg je grenzen en kijk wat er om je heen gebeurt. Geweldig idee dat we nu sociale media inzetten om makkelijk en toegankelijk dingen met elkaar te delen. Aandachtspunten: 1 communicatie 2 personele zaken 3 overwerkuren 4woon-werkverkeer 5 parkeren 6 Arbozaken 7 risico-inventarisa 8 klankbordgroep 9 boventalligheid OR Zuid: ie Sinds 16 maart hebben we een nieuwe ondernemingsraad (OR): de eerste OR van Stadsdeel Zuid en een OR met een missie. Een gesprek met Janneke Houdijk (voorzitter) en Anne Marie Cannoo (secretaris) over het belang van goede communicatie, de grenzen van flexibiliteit en plezier in je werk hebben. Hoe kijkt de OR tegen het afgelopen jaar aan? Janneke: We zijn vorig jaar op 1 mei begonnen met een organisatie die in negen maanden uit de grond is gestampt. Het raamwerk stond, maar er moest nog veel gebeuren. Er is hard gewerkt het afgelopen jaar, maar we zijn er nog lang niet. Voor veel medewerkers is de nieuwe organisatie nog een doolhof. Het is onduidelijk wat hun rol is en hoe zij in de nieuwe organisatie moeten werken. Dat veroorzaakt onzekerheid. Ook op het gebied van arbeidsvoorwaarden is nog het een en ander te doen. Werk aan de winkel dus. De wil en bereidheid zijn er, ook bij het DTZ. Het is een kwestie van zoeken en verfijnen, tot iedereen in het raamwerk past. De sfeer in de organisatie is goed. Wat zijn jullie aandachtspunten dit jaar? Dat is een hele lijst, zegt Anne Marie. In de eerste plaats gaan we veel energie in communicatie steken, zowel in interne als onze eigen communicatie. Heldere, goed afgestemde communicatie kan veel onduidelijkheid wegnemen en medewerkers richting geven. Met onze eigen communicatie willen wij zichtbaar zijn voor onze achterban. Daarnaast 8

9 ties Janneke Houdijk en Anne Marie Cannoo dereen telt mee staan personele zaken hoog op de agenda. Bij de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden kiest de organisatie in veel gevallen voor de mindere regeling, waardoor medewerkers het gevoel hebben dat ze in de oude situatie beter af waren. Dat is in onze optiek niet de bedoeling. Het gaat ook over belangrijke onderwerpen, zoals overwerkuren, woonwerkverkeer en parkeren. Vergeet Arbozaken niet, zegt Janneke. Klimaat is in al onze locaties een punt van aandacht. Verder moet dit jaar een aantal risico-inventarisaties plaatsvinden en staan bedrijfshulpverlening en het periodiek medisch onderzoek op de agenda. Ook zitten wij als OR in de klankbordgroep van het organisatieontwikkeltraject. Een goed initiatief, maar volgens ons heeft het alleen zin als de teamleiders de werkvloer erbij betrekken. En tot slot staat, mede door ons, boventalligheid weer op de agenda. Aan boventallige medewerkers is de laatste maanden te weinig aandacht besteed. We willen dat mensen met plezier naar hun werk gaan Hoe kijken jullie tegen de heroverwegingen aan? Ook een punt van aandacht. En van zorg, zegt Anne Marie. We weten dat er 25 miljoen moet worden bezuinigd, maar hebben nog geen zicht op hoe dat gaat uitpakken voor het personeel. Rond juli moet in ieder geval bekend zijn, wat het betekent voor Wat de gevolgen van de opheffing van de stadsdelen zijn, is ook nog onduidelijk. Het is dus een periode vol onzekerheden. Wij houden goed in de gaten welke kant het op gaat. Op politieke keuzes hebben wij geen invloed, op bedrijfsmatige wel. Wij willen dat Zuid een aantrekkelijke organisatie blijft om voor te werken. Fusie, heroverwegingen, opheffing van de stadsdelen. Hoeveel flexibiliteit mag een organisatie van medewerkers verwachten? Ondanks wat gemopper her en der zijn de meeste medewerkers vrij flexibel. Je mag in een diverse, gevarieerde organisatie als de onze echter niet verwachten dat iedereen even flexibel is, vindt Anne Marie. De een heeft meer tijd nodig dan de ander. Als OR zijn wij daar alert op. Iedereen telt mee! Hoe is jullie verhouding met het DTZ? Goed, hun deur staat altijd voor ons open. Er is vertrouwen. Onze rol is het DTZ scherp te houden en signalen uit de organisatie door te geven. Door de vaart van de ontwikkelingen en de complexiteit van de fusie valt er wel eens iets tussen wal en schip en worden details wel eens over het hoofd gezien. Zo is er bijvoorbeeld nog al wat commotie geweest rond de invoering van P-Net. Het is onze verantwoordelijkheid dit soort zaken aan de kaak te stellen en de menselijke maat in het oog te houden. Wat is jullie missie? Wij willen dat medewerkers met plezier naar hun werk gaan. In de enorme hoeveelheid ontwikkelingen maken wij ons hard voor het individu en de medewerker. Het gaat erom de mens in de organisatie te blijven zien. Hebben jullie een boodschap aan medewerkers? Wij horen graag wat er speelt in de organisatie. We zullen regelmatig de vestingen bezoeken, maar je kunt ook naar ons toe komen. Spreek ons aan of stuur een naar Jij telt mee! 9

10 Wat betekent dat eigenlijk? Wat is onze identiteit? Hoe gaan wij met elkaar en met de burger om? Doen wij wel de goede dingen? Over dit soort vragen gaat het organisatieontwikkeltraject, vertelt Nicole Maas, teammanager Uitvoering Sociaal Domein. Wij zijn Zuid Na de fusie waren we allemaal aan het rennen om de nieuwe organisatie op gang te krijgen, vervolgt Nicole. Vanuit de teammanagers ontstond de behoefte om pas op de plaats te maken en te kijken hoe we ervoor staan. Wie zijn wij samen en wat kunnen burgers van ons verwachten? Wat doen we goed en wat kan beter? Wat hebben we nodig om ons werk goed te doen? Om antwoord op die vragen te krijgen hebben de teammanagers in februari samen met het DT en de afdelingsmanagers een aantal bijeenkomsten gehad. Motiverend Ruud Stuurman, wijkmanager Rayon Noord, is positief over deze bottom-up benadering. Wij zijn de verbindende schakel tussen medewerkers en afdelingsmanagers. Het is motiverend dat wij de kans krijgen mee te praten over hoe het beter kan. Het is ook een manier om de andere teammanagers te leren kennen. Zo kunnen we elkaar makkelijker vinden, als het nodig is. Na de verkennende bijeenkomsten hebben we een mindmap gemaakt waar vier thema s uit voort kwamen. Die vormen de rode draad in het organisatieontwikkeltraject Wij zijn Zuid waar we komend jaar mee aan de slag gaan. Sturen met plezier achter de rug. Daarin ging het om vragen zoals: hoe doe ik het, welke vaardigheden heb ik nodig om mijn team goed aan te sturen en waar wil ik met mijn team naar toe? Het was interessant ervaringen met andere teammanagers uit te wisselen. Ruud stuurt bijvoorbeeld een veel groter team aan dan ik. Dat is een andere dynamiek, maar we willen er allebei een team van maken. Totaalplaatje Volgens Ruud vraagt het aansturen van de nieuwe wijkteams andere vaardigheden. Ik moet meer op het totaalplaatje letten en goed weten hoe alles geregeld is, zodat ik niet voor verrassingen kom te staan. We willen naar een stadsdeel waar medewerkers zich als servicemedewerkers van de gemeente gedragen. De burger ziet ons als aanspreekpunt van de gemeente, niet alleen als stratenmaker of groenmedewerker. Dus neem ook die vuilniszak mee of snoei die overhangende tak als je de stoep maakt. Het is soms nog lastig medewerkers daar in mee te nemen, maar De speerpunten van Wij zijn Zuid en kort wat ze inhouden: Koers en rolvast: Duidelijk zijn in wat we doen. Grenzen stellen en doorvragen. Ons minder laten leiden door de waan van de dag. In Balans: Nadenken over wat wij doen. Zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. De goede dingen doen. Voor de stad: Trots op Zuid is wat ons verbindt. Elkaar en het stadsdeel leren kennen. Verbonden met elkaar: Samen werken aan een beter Zuid. Pro-actief en met passie. Van elkaar leren Op 4 maart jl. vond de officiële kick-off van het organisatieontwikkeltraject plaats. Het is een traject dat gaandeweg vormt krijgt, zegt Nicole. We hebben net de trainingsdag 10 Ruud Stuurman

11 tegelijkertijd een enorme uitdaging. Omgevingsbewust in de openbare ruimte is dat je naar de wijk als geheel kijkt, maar ook dat je beseft dat je voor een politieke organisatie werkt. Ik vind overigens dat het team het goed oppakt. Vraag achter de vraag Bij Nicole ligt het accent op de uitvoerende taken binnen het sociaal domein. Het team uitvoering heeft drie pijlers, de loketten Zorg en Samenleven en het Meldpunt, het Ouder- en Kindcentrum en Jeugd en Veiligheid. Voor ons betekent omgevingsbewust de vraag achter de vraag boven tafel krijgen en naar het grotere geheel kijken. Bij een melding van bijvoorbeeld overlast in de wijk kijken we of er meer mensen uit de straat hebben geklaagd en of er al hulpverlening bij betrokken is. Als er verschillende hulpverleners bij betrokken zijn is het de taak van het stadsdeel om hier de regie op te voeren en te zorgen dat met de juiste hulpverlening de overlast stopt. Sommige meldingen lossen we samen op met Wijkbeheer. Bijvoorbeeld: door het snoeien van struiken verdwijnt de jongerenoverlast. De samenwerking binnen de nieuwe organisatie begint dus al zijn vruchten af te werpen. Daarnaast is het belangrijk dat we acties op elkaar afstemmen en informatie met andere instanties delen. Eén organisatie met één gezicht Wat moet het organisatieontwikkeltraject opleveren? Daar is Ruud helder over: Zuid moet naar buiten treden als één organisatie met één gezicht. Het moet duidelijk zijn wat we wel en niet doen, zodat de burger weet wat hij van ons kan verwachten. Met de heroverwegingen moeten we daar nog scherper in worden. Mijn uitdaging is alle neuzen in het team dezelfde kant op krijgen en ervoor zorgen dat zij plezier in hun werk hebben. Nicole voegt daar aan toe dat trots op het stadsdeel is wat ons verbindt. Ze vindt dat we meer waardering mogen hebben voor de dingen die we goed doen. We zijn zo gericht op wat er fout gaat, dat we soms helemaal niet meer zien wat er goed gaat. En dat is 99% van ons werk! Nicole Maas Roos Lantink, secretaris adviescommissie bezwaarschriften team Juridische zaken afdeling RMM Gesprek met de burger aangaan om bezwaren op te lossen Als burgers het niet eens zijn met een besluit van de gemeente, kunnen zij een bezwaarschrift indienen bij de Adviescommissie bezwaarschriften. Ik ben secretaris van de commissie en ondersteun hen door bijvoorbeeld verslagen van hoorzittingen en concept-adviezen te schrijven. Het is goed dat burgers een plek hebben waar ze met hun bezwaren terecht kunnen en waar deze serieus worden beoordeeld. Daarom vind ik het belangrijk dat we bezwaarschriften correct afhandelen en burgers een helder en begrijpelijk antwoord geven. Ook als ze geen gelijk krijgen, moeten ze begrijpen waarom niet. Tegenwoordig bellen we burgers op, als we een bezwaarschrift binnenkrijgen. In veel gevallen is het bezwaar in overleg op te lossen. Resultaat is een tevreden burger en minder bezwaarprocedures. Het leuke van mijn functie is de diversiteit. Zoveel mensen, zoveel verhalen. Het gaat altijd om zaken in hun directe leefomgeving. En er gebeurt veel in Zuid. Dat maakt het voor een jurist dynamisch. Wij zijn Zuid De burger ziet ons als aanspreekpunt van de gemeente 11

12 Een conflict met je leidinggevende, samenwerking met collega s die niet lekker loopt, overbelasting. Of problemen thuis, waardoor je op je werk niet optimaal functioneert. Het kan ons allemaal overkomen. In veel gevallen los je het met je leidinggevende op. Soms lukt dat niet. Of wil je dat niet. Dan kun je bij onze bedrijfsmaatschappelijk werker Robert de Jong terecht. Wij zijn Zuid Kenan Senol, inspecteur bouw afdeling Handhaving Zuid is de koningin van de stadsdelen Ik zorg ervoor dat bouwwerkzaamheden volgens de regels worden uitgevoerd. Dat kan een groot nieuwbouwproject zijn maar ook de aanleg van een dakterras. We komen overal. Aannemers en huiseigenaren vinden ons wel eens lastig, maar huurders zijn meestal blij dat hun huisbaas door ons wordt gecontroleerd. Er is veel mooie architectuur in Zuid en meestal is het goed onderhouden. Dat komt ook doordat wij er bovenop zitten. Als je niets doet, ziet het er straks niet meer uit! Ik ben blij dat ik daar aan kan meehelpen. Als een pand helemaal is opgeknapt en de originele details zijn weer in orde, geeft dat echt een goed gevoel. Robert de Jong Zit je ergens mee? Robert is er voor medewerkers met werkgerelateerde problemen of problemen in de privésfeer, zoals een scheiding of schulden, die invloed hebben op het werk. Je kunt altijd bij mij terecht voor een vertrouwelijk gesprek. Ik adviseer, maar ben vooral een luisterend oor. Ik merk dat er vaak een drempel is om problemen bespreekbaar te maken. Ik ben toch niet gek. Mijn advies is juist: als je ergens mee zit, loop er niet te lang mee rond, Ik krijg veel medewerkers op mijn spreekuur via de bedrijfsarts. Dan is het eigenlijk te laat en zijn ze al ziek. Steuntje in de rug Je kunt Robert bellen of een afspraak met hem maken. Het gaat in de meeste gevallen om kortdurende begeleiding. Vaak zijn drie à vier gesprekken voldoende om zelf verder te kunnen. Een enkele keer verwijst hij naar de juiste instantie. Het helpt om zaken uit te spreken. Door ze te benoemen geef je er aandacht aan en krijg je meer inzicht in de kern van het probleem. Vandaar uit kun je zoeken naar een oplossing. Je doet het dus zelf, maar soms heb je even een steuntje in de rug of een klankbord nodig. Grenzen aangeven Het valt me op dat medewerkers in deze organisatie zeer betrokken zijn bij hun werk. Daardoor gaan ze soms over de grenzen van hun belastbaarheid heen. Dat uit zich onder meer in slecht slapen, prikkelbaarheid, stress of soms zelfs een burnout. Ik merk ook dat alle veranderingen van de laatste jaren zijn weerslag op sommige medewerkers hebben. Al die onzekerheid en onrust heeft veel van hun flexibiliteit gevraagd. Het is belangrijk dat medewerkers hun grenzen aangeven. Het gaat om balans tussen draaglast en draagkracht. Het gaat eigenlijk altijd om balans. Robert is extern. Gesprekken zijn vertrouwelijk. Je kunt hem op werkdagen bellen op telefoon of een sturen naar Hij houdt spreekuren op Tripolis, PKL en bij PuurZuid aan de Olympiaweg. 12

13 Cor Koenders en Janphilip Oudejans Benut je talent! Mobiliteit is het veranderen van functie of vakgebied. Goed voor organisaties én medewerkers. Daar zijn Janphilip Oudejans, arbeidsdeskundige en Cor Koenders, loopbaandeskundige, het roerend over eens. Het is voor organisaties een manier om te vernieuwen en vitaal te blijven. Voor medewerkers een kans om zich te blijven ontwikkelen en hun inzetbaarheid te vergroten. Janphilip denkt dat mobiliteit met het oog op de vergrijzing alleen maar belangrijker wordt. Om voldoende kennis en expertise in de organisatie te houden moeten we ons menselijk kapitaal koesteren en optimaal benutten. Dat betekent: ervoor zorgen dat medewerkers gemotiveerd blijven en zich verder kunnen ontwikkelen. Mobiliteit is een kans om onbenutte talenten te ontwikkelen en je inzetbaarheid te vergroten. Nieuwe uitdagingen aangaan Medewerkers komen bij Janphilip of Cor, omdat zij aan een nieuwe uitdaging toe zijn of, zoals vorig jaar na de fusie, boventallig zijn of toch niet helemaal op de juiste plek zitten. Wij begeleiden en faciliteren medewerkers bij het zoeken naar nieuw werk. Eerst houden we hen een spiegel voor: wat wil je, wat kun je en welke keuzes heb je? Ik vraag altijd: wat wilde je vroeger worden en wat betekent werk voor je?, zegt Cor. Dit is je kans. Vorig jaar is iemand van een administratieve functie overgestapt naar het groen. Vaak heb je in je hart een idee, maar weerhouden allerlei praktische overwegingen (en angsten) je ervan het te doen. Als je het antwoord weet, volgen de keuzes vanzelf en blijken bezwaren vaak minder onoverkomelijk dan ze leken. Soms komen medewerkers tot de conclusie dat ze toch op de goede plek zitten. Out of the box denken Janphilip merkt dat medewerkers in eerste instantie vaak niet verder denken dan een stapje hoger of een andere functie op dezelfde afdeling. Wij wijzen hen op mogelijkheden buiten de afdeling. Durf out of the box te denken. Ik geloof in brede inzetbaarheid van medewerkers. We gaan toe naar flexibele organisaties waarin we in wisselende netwerken optimaal gebruik maken van ieders kwaliteiten. Als een medewerker weet wat hij of zij wil, gaan we kijken naar de mogelijkheden en wat er nodig is om daar te komen. Onze rol daarin verschilt. De een komt voor een paar gesprekken, de ander heeft behoefte aan meer begeleiding. De regie ligt altijd bij de medewerker zelf. Vinden waar je hart ligt Natuurlijk is er verschil tussen vrijwillige en verplichte mobiliteit. Bij verplichte mobiliteit moeten medewerkers vaak eerst door een rouwproces heen. Dan is het belangrijk iemands sterke punten te benadrukken en van daaruit nieuwe mogelijkheden te onderzoeken. Bij vrijwillige mobiliteit is dat anders. Dan komen medewerkers bij ons, omdat ze iets anders willen of zich afvragen of dit het is. In alle gevallen merk je dat het mensen enorm veel energie geeft, als ze gevonden hebben waar hun hart ligt. Heb je vragen over je loopbaan of wil je er eens over praten, neem dan contact op met met Janphilip Oudejans of Cor Koenders, team HRM/afdeling RMM. 13

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent Coöperatie UVIT UA Oog voor talent 2 SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Grijp de kans om je te kunnen ontwikkelen 6 Het unieke DNA van Univé Schade 8 Het succesvol klant denken van SUR

Nadere informatie

De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen

De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen mede mogelijk gemaak door: - Colofon - Titel De wijkzuster terug. Een kanteling in denken en doen

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Tussen evaluatie Buurtpraktijkteam Mercatorbuurt. Sasha ter Hoeven Nanke Verloo May-Britt Jansen David Laws

Doen wat nodig is. Tussen evaluatie Buurtpraktijkteam Mercatorbuurt. Sasha ter Hoeven Nanke Verloo May-Britt Jansen David Laws Doen wat nodig is Tussen evaluatie Buurtpraktijkteam Mercatorbuurt Sasha ter Hoeven Nanke Verloo May-Britt Jansen David Laws november 2012 1 Aanleiding evaluatie In april 2011 is het buurtpraktijkteam

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN Partners in zorg Jaarverslag 2010 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoud Woord vooraf 3 1 Regionale samenwerking 4 Het slechtste plan in jaren 2 Zorg inkopen 10 Zoeken naar de gulden middenweg 3 Zorgbemiddeling 14

Nadere informatie

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M 2010 eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag 2010 KLZQCDBN T M Van mens tot mens Colofon Inhoud Redactie Valentina Walta Tekstschrijvers.nl Eindredactie Valentina Walta Vormgeving

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Meesters in hun vak. Wijkverpleging nieuwe stijl

Meesters in hun vak. Wijkverpleging nieuwe stijl Meesters in hun vak Wijkverpleging nieuwe stijl meesters in hun vak - wijkverpleging nieuwe stijl meesters in hun vak - wijkverpleging nieuwe stijl Inleiding door Margriet Torny 5 3 Voorwoord 7 1 Gedreven

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

Praktijkgids realisatie banenafspraak bij het Rijk

Praktijkgids realisatie banenafspraak bij het Rijk I N C L U S I E F Praktijkgids realisatie banenafspraak bij het Rijk Instroom van mensen met een arbeidsbeperking; anders én leuk! Inspirerende verhalen van collega s Handige checklist Zo creëer je duurzame,

Nadere informatie

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL INGRADO MAGAZINE Maart 2015 Nr. 25 Mbo-studenten brainstormen over verzuim SPECIAL En verder: Opleidingen versterken positie RMC-er 10 vragen aan de minister van OCW Verzuimpreventie Koning Willem I College

Nadere informatie

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 Pesten op het werk: het vergeten taboe Eric de Macker voorzitter CNV Publieke Zaak Kent u de fiscale spelregels? Vitamine CNV werkt! februari 2009 F B T O R E I S V E R Z

Nadere informatie

Ketensamenwerking werkt

Ketensamenwerking werkt pagina 3 pagina 4-5 pagina 7 Het Mooie Plan Dura Vermeer Bouw Rotterdam realiseert samen met de Rotterdamse woningcorporatie Com wonen Het Mooie Plan. Dit project wordt gerealiseerd aan de oostflank van

Nadere informatie

Blij Lastig En toekomst? Jaarbeeld 2013 De Zijlen

Blij Lastig En toekomst? Jaarbeeld 2013 De Zijlen Blij Lastig En toekomst? Jaarbeeld 2013 De Zijlen Foto omslag Dinsdag 28 mei 2013 bezochten koning Willem Alexander en koningin Maxima landgoed Nienoord in Leek. Onder de genodigden waren cliënten die

Nadere informatie

Realisatie en tekst: FCB, Dennis Boutkan, Koen-Machiel van de Wetering

Realisatie en tekst: FCB, Dennis Boutkan, Koen-Machiel van de Wetering 2 Best Practices Colofon Deze brochure is een uitgave van: Overleg Arbeidsvoorwaarden Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. De productie is verzorgd door: FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Tap tot bron. Voorwoord. Team Oasen 2008. Betrokkenheid. Directieverslag. RvC Verslag. Creativiteit. Digitaliseren. Team Oasen Verslag

Tap tot bron. Voorwoord. Team Oasen 2008. Betrokkenheid. Directieverslag. RvC Verslag. Creativiteit. Digitaliseren. Team Oasen Verslag Voorwoord Directieverslag RvC Verslag Team Oasen Verslag Corporate Governance Creativiteit Digitaliseren Beheer Team Oasen 2008 Jong blijven Gesprekspartner Elkaar opleiden Kennisoverdracht Mijlpalen Slimmer

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

van nu naar later Samen maken wij het verschil

van nu naar later Samen maken wij het verschil van nu naar later Samen maken wij het verschil BEKIJK HET FILMPJE 1 2 Layar De meeste foto s in dit inspiratiemagazine zijn interactief gemaakt via LAYAR, een app voor ios of Android (www.layar.com) die

Nadere informatie

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS JIJ& magazine IKmaart DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS 2015 JIJ& IK De dag dat ik dit voorwoord schrijf is het 17 graden en schijnt de zon volop. Je ruikt het voorjaar. Heerlijk! Het voorjaar tekent

Nadere informatie

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 movisies Thema : Bezuin iginge n Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 In dit nummer: Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit Algemeen Sociaal werk in de wijk 2

Nadere informatie

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid magazine A+O fonds Gemeenten nr. 39 Oktober 2012 + SPP? Erin geloven en doen! + Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling + Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid + En tevens: + Inzicht in verzuimkosten

Nadere informatie

Waar sta ik voor op? Jongere & oudere ambtenaren over het productief maken van idealen en een andere overheid. Onder redactie van Jan Prij

Waar sta ik voor op? Jongere & oudere ambtenaren over het productief maken van idealen en een andere overheid. Onder redactie van Jan Prij Waar sta ik voor op? Jongere & oudere ambtenaren over het productief maken van idealen en een andere overheid Onder redactie van Jan Prij pagina 2 Inhoud pagina 3 Inhoud Colofon Waar sta ik voor op? -

Nadere informatie

Uit de praktijk: persoonlijke ontwikkeling bij het Leger des Heils

Uit de praktijk: persoonlijke ontwikkeling bij het Leger des Heils 3 Best Practices Uit de praktijk: persoonlijke ontwikkeling bij het Leger des Heils Wie Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G) heeft circa 4.500 medewerkers en verzorgt onder meer

Nadere informatie

versterkt de eigen kracht van hulpvragers Thuisadministratie provincie Groningen

versterkt de eigen kracht van hulpvragers Thuisadministratie provincie Groningen 1 Thuisadministratie versterkt de eigen kracht van hulpvragers Thuisadministratie provincie Groningen 2 Voorwoord Preventieve werking & laagdrempeligheid 5 Klanten Het kan iedereen gebeuren: stapels ongeopende

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

De onbegrensde bibliotheek

De onbegrensde bibliotheek De onbegrensde bibliotheek BIBLIOTHEEKDIRECTEUREN OVER SAMENHANG TUSSEN DIGITALE EN FYSIEKE BIBLIOTHEEK Inhoud Voorwoord Inleiding De digitale bibliotheek is een verlevendiging van de fysieke Lotte Sluyser,

Nadere informatie