Als studeren niet vanzelf gaat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Als studeren niet vanzelf gaat"

Transcriptie

1 Als studeren niet vanzelf gaat Studeren met een lichamelijke of psychische functiebeperking, chronische ziekte of dyslexie

2 Inhoudsopgave Inleiding p.3 Wat is een functiebeperking? p.3 Wie zijn wij? p.4 Wat kunnen wij voor je doen? p.4 Studentenpanel p.4 Beroepentest p.5 Algemene faciliteiten en bereikbaarheid p.5 Aanpassingen op maat p.7 Tijdens je studie p.7 Hoe vraag je de aanpassingen aan? p.7 Fasen p.8 Studiefinanciering bij studievertraging p.9 Meer informatie? p.9 Belangrijke regelingen p.9 Handige instanties en adressen p.12 p.2

3 INLEIDING Inleiding Stel dat jij dyslectisch bent en meer tijd nodig hebt om tentamens te maken dan andere studenten. Stel dat jij in een rolstoel zit en alleen een gebouw binnenkomt als er liften zijn en brede deuren die automatisch opengaan. Of stel dat jij tijdens je studie RSI krijgt en moeilijk aantekeningen kunt maken tijdens colleges. Studeren kan dan misschien lastig zijn, maar op De Haagse Hogeschool kun je jouw talent uitstekend verder ontwikkelen. Voor aankomende studenten met een functiebeperking en voor studenten die tijdens hun studie klachten krijgen, hebben we speciale voorzieningen. Zo kun je je studie zonder al te veel vertraging en belemmering volgen. Volgens de Wet op het Hoger onderwijs en het Wetenschappelijk onderzoek (WHW) hebben alle ingeschreven studenten recht op deelname aan onderwijs en op het afleggen van tentamens. Ook moet iedere student gebruik kunnen maken van de faciliteiten van een onderwijsinstelling en van studentenvoorzieningen. WAT IS EEN FUNCTIEBEPERKING? Wat is een functiebeperking? Heb je een handicap, RSI of een gehoor-, gezichts of bewegingsbeperking? Ben je chronisch vermoeid, dyslectisch of depressief? Of heb je een andere zichtbare of onzichtbare functiebeperking zoals een psychische aandoening? Van ondervraagde studenten heeft 5,5 procent een functiebeperking die het studeren belemmert. Met zo n beperking ben je dus echt niet de enige. Bij ons gaat het om honderden studenten. Onder een functiebeperking verstaan wij alle aandoeningen die (vooralsnog) blijvend van aard zijn en die vaak tot studievertraging leiden. p.3

4 WIE ZIJN WIJ? WAT KUNNEN WIJ VOOR JE DOEN? STUDENTENPANEL Wie zijn wij? Op De Haagse Hogeschool draait het om nadenken, om kennis vergaren. Wij maken je nieuwsgierig, zetten je aan het denken, ongeacht wie je bent en ongeacht jouw beperking. Wij stimuleren je vragen te stellen en antwoorden te zoeken, bij alles wat je doet. Met deze specifieke Haagse Aanpak ontdekken en ontwikkelen wij talent. Ook jouw talent. Wat kunnen wij voor je doen? Op De Haagse Hogeschool willen wij jouw belemmeringen bij het studeren wegnemen of zoveel mogelijk beperken. Met als doel dat je ook als student met een functiebeperking met succes je studie kunt voltooien. Op onze vier locaties houden we zoveel mogelijk rekening met deze groep. Dit verschilt per gebouw, maar overal zijn speciale faciliteiten en krijg je begeleiding. We onderhouden contact met het expertisecentrum Handicap + Studie. Deze landelijke instelling helpt jongeren in het hoger onderwijs met een functiebeperking bij het studeren. Ook doen we onderzoek naar de wensen en behoeften van studenten op dit gebied. Studentenpanel Je weet vaak zelf goed wat je wel en niet kunt. Maar docenten, medestudenten en medewerkers zijn niet altijd op de hoogte van jouw (on)mogelijkheden. Mede hierom komt een kleine groep van (kritische) studenten die een beperking hebben regelmatig samen, met als doel het studeren voor hun collega-studenten verder te verbeteren. Dit studentenpanel bestaat uit studenten van verschillende opleidingen. Zij geven de eigen opleiding, het college van bestuur en andere organen binnen de hogeschool gevraagd en ongevraagd advies op diverse terreinen. Tijdens de Open Dagen zijn de studenten van het studentenpanel aanwezig. Heb je p.4

5 vragen of wil je meer informatie? Loop gerust bij ze langs of bezoek als ingeschreven student de course op blackboard. EEN PASSENDE STUDIEKEUZE ALGEMENE FACILITEITEN EN BEREIKBAARHEID Beroepentest Je wilt uiteraard een goede studiekeuze maken die bij jou past. Om je daarbij te helpen, kun je eerst een ICARES beroepentest te doen. Hiermee krijg je inzicht in jouw mogelijkheden, in een eventuele belemmering bij een latere beroepsuitoefening en in mogelijke alternatieven. Bij het Loopbaancentrum of de studentendecaan kun je terecht voor deze test, hieraan zijn geen kosten verbonden. Ook tijdens de Open Dagen is een decaan of iemand van het loopbaancentrum aanwezig om je vragen over bijvoorbeeld deze beroepentest te beantwoorden. Algemene faciliteiten en bereikbaarheid Bij ons kun je prima je weg vinden. Zo zijn er liften en toiletten voor gehandicapten. Op sommige plaatsen zijn er ringleidingen voor slechthorenden aangebracht. De hoofdvestiging beschikt over een rustruimte en een badkamer. Kom je met de auto, dan kun je gebruik maken van de parkeerplaatsen voor gehandicapten. Je kunt onze gebouwen goed bereiken met het openbaar vervoer. Het hoofdgebouw van De Haagse Hogeschool ligt dichtbij station Den Haag Hollands Spoor, tram- en bushaltes. Het gebouw is modern en ruim. De locaties Rijswijk en Zoetermeer liggen beiden op loopafstand van het treinstation. De locatie voor onze Academie voor Sportstudies aan de Laan van Poot tot slot is eveneens goed bereikbaar met tram en bus. p.5

6 Babette (24 jaar) heeft de darmziekte van Crohn en een vorm van reuma. Babette studeerde een jaar in Rotterdam, maar moest vanwege haar beperkingen afhaken. Toch besloot zij om verder te studeren. Haar keus viel al snel op De Haagse Hogeschool. De structuur van hun opleiding is geschikter voor mij. Om studeren makkelijker te maken, maak ik wel gebruik van een aantal aanpassingen. Ik krijg extra examentijd, heb een absentieregeling, extra persoonlijke supervisie en een verlengde stageperiode. En als ik een tentamen mis door ziekte, wordt het hertentamen beschouwd als mijn eerste tentamen. Verder zijn alle docenten op de hoogte van mijn situatie, zodat ik niet steeds opnieuw mijn verhaal hoef te vertellen. Voordat alle regelingen gerealiseerd waren, ben ik van decaan naar decaan gestuurd. Maar nu ben ik enorm tevreden. Mijn tip? Vertel wat je hebt, wat je wél kunt en doorbreek het taboe. p.

7 AANPASSINGEN OP MAAT TIJDENS JE STUDIE HOE VRAAG JE DE AANPASSING AAN? Aanpassingen op maat Naast de bestaande faciliteiten, die voor alle studenten gelden, ontwikkelen we samen met jou persoonlijke aanpassingen. Je krijgt bijvoorbeeld hand-outs van de collegestof, je mag een laptop gebruiken met een draadloze netwerk verbinding of vergroot lesmateriaal (op A3 met een aangepast lettertype), of je mag langer over een toets doen. Maar ook onderwijsinhoudelijke aanpassingen zijn mogelijk. Deze aanpassingen gebeuren na een intake met de studentendecaan. Tijdens je studie Het kan gebeuren dat je tijdens je studie een functiebeperking krijgt. Bijvoorbeeld een chronische ziekte, ongeluk, psychische of psychiatrische problemen. Meld je dan zo snel mogelijk bij jouw studentendecaan. Doe dit altijd, ook als je op dat moment nog geen vertraging hebt opgelopen of als je in de praktijk redelijk met je beperking overweg kunt. Geef ook altijd tussentijdse veranderingen in je situatie door. Alleen dan krijg jij adequate begeleiding van je mentor of studieloopbaanbegeleider en kun jij optimaal gebruik maken van de voorzieningen of van een eventuele financiële ondersteuning. Je kunt ook een beroep doen op de studie- en beroepskeuzeadviseurs van het Loopbaancentrum. Er zijn speciale sollicitatietrainingen voor studenten met een functiebeperking. Ook kan je begeleiding krijgen bij het vinden van een stage. Hoe vraag je de aanpassingen aan? Heb je eenmaal gekozen voor een studie aan De Haagse Hogeschool, dan volg je een zorgvuldige procedure. Deze kent een aantal fasen. p.7

8 FASEN 1. De intake Tijdens de intake breng je samen met de studentendecaan jouw situatie in kaart, jij bent immers de deskundige als het gaat om jouw behoeften. Je hoort welke aanpassingen de hogeschool en de opleiding kunnen bieden om studievertraging te voorkomen. Je bespreekt de verplichtingen, bijvoorbeeld als je ziek of verhinderd bent. Uiteraard is dit gesprek persoonlijk en vertrouwelijk. 2. Een verzoek Blijkt tijdens je intake dat je aanpassingen, voorzieningen, extra of specifieke begeleiding nodig hebt bij het volgen van jouw opleiding dan moet je een verzoek indienen bij de examencommissie van je opleiding. De studentendecaan geeft advies bij dit verzoek. 3. Besluitvorming Uiteindelijk besluit de examencommissie of De Haagse Hogeschool de gevraagde aanpassingen of voorzieningen kan treffen. De commissie toetst deze aan de criteria die genoemd zijn in de Wet Gelijke Behandeling Handicap/Chronisch Ziekte. 4. Uitvoeren/leveren De opleiding of de betrokken dienst zorgt voor de toegekende aanpassingen. De studieloopbaanbegeleider is het aanspreekpunt voor de student inzake de aanpassingen op opleidingsniveau. De studentendecaan is aanspreekpunt voor aanpassingen die opleidingsoverstijgend zijn. 5. Evaluatie Je maakt samen met de studentendecaan en de opleiding afspraken over de evaluatie en de eventuele herziening van de aanpassingen die je nodig hebt. p.8

9 STUDIE- FINANCIERING BIJ STUDIE- VERTRAGING MEER INFORMATIE? Studiefinanciering bij studievertraging Volgens de Wet Studiefinanciering 2000 hebben studenten bij studievertraging door overmacht op grond van handicap, chronische ziekte of dyslexie recht op financiële voorzieningen. Loop je bijvoorbeeld studievertraging op door een lichamelijke-, zintuiglijke- of andere functiestoornis, dan heb je recht op een jaar extra studiefinanciering. En haal je door bijzondere, tijdelijke omstandigheden je diplomatermijn van tien jaar niet? Dan heb je ook recht op verlenging. Kijk voor meer regelingen op en of neem contact op met één van de studentendecanen. Meer informatie? Wil je meer weten over onze voorzieningen voor (aankomende) studenten met een functiebeperking? Wij helpen je graag. Neem contact op met het Informatiepunt van De Haagse Hogeschool, telefoon Verder zijn er allerlei regelingen en instanties die je ondersteunen en helpen. Hieronder vind je een overzicht met regelingen die voor jou van belang kunnen zijn en een lijst met handige instanties en adressen waar je terecht kunt met vragen. BELANGRIJKE REGELINGEN Belangrijke regelingen FOS Elke instelling voor hoger onderwijs is wettelijk verplicht een voorziening te treffen voor die studenten die door bijzondere omstandigheden niet tijdig kunnen afstuderen. De Regeling Financiële Ondersteuning bij Studievertraging (FOS) biedt financiële ondersteuning bij de opgelopen vertraging. Wajong Ben je voltijd student, tussen 17 en 30 jaar, heb je een p.9

10 Abderrahim (27) was de eerste student op zijn opleiding met een lichamelijke beperking. Momenteel is hij bezig met zijn afstudeerscriptie Studeren met een functiebeperking. Abderrahim heeft vanaf zijn geboorte last van spasme en kan niet goed schrijven. Om te kunnen studeren gebruikt hij een laptop en mag hij enkele tentamens mondeling doen in plaats van schriftelijk. Ook krijgt hij extra tijd voor tentamens. In het begin had ik helaas geen decaan die op de hoogte was van de vele mogelijkheden en mij kon helpen. Dat is inmiddels verbeterd. De opleiding heeft meer ervaring gekregen met mensen met een beperking en decanen weten wat mogelijk is aan aanpassingen en faciliteiten. Abderrahim vindt een studie aan De Haagse Hogeschool een goede keus. De hogeschool heeft een inhoudelijk goed beleid en vrijwel iedereen is bereid je te helpen. Schaam je niet voor wie je bent en zoek contact met medestudenten! p.10

11 functiebeperking en ontvang je studiefinanciering of financiële ondersteuning van je opleiding? Dan kun je beroep doen op deze regeling. De aanvraag loopt via het UWV-kantoor van de gemeente waar je staat ingeschreven. Hier kun je ook meer informatie krijgen. Wet WIA De wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen voorziet in (technische) hulpmiddelen om thuis te studeren of om naar de opleiding te komen. Meer informatie kun je krijgen bij het UWV-kantoor van de gemeente waar je staat ingeschreven. of Het PGB Met een Persoonsgebonden Budget (PGB) kun je zelf hulp inkopen, als je ten minste langer dan drie maanden hulp of begeleiding nodig hebt en in Nederland woont. Meer informatie kun je krijgen bij de belangenvereniging Per Saldo. AWBZ De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bepaalt op welke voorzieningen je recht hebt als je een functiebeperking hebt. De uitvoering van de AWBZ ligt bij de ziektekostenverzekeraars. WMO Vanaf juli 2006 wordt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning stapsgewijs ingevoerd. Deze wet wordt uitgevoerd door de gemeenten en vervangt delen van de AWBZ en de vroegere WVG (wet voorzieningen gehandicapten). p.11

12 HANDIGE INSTANTIES EN ADRESSEN De Haagse Hogeschool Kijk voor algemene informatie over de De Haagse Hogeschool op dehaagsehogeschool.nl. Via het Informatiepunt kun je bijvoorbeeld in contact komen met een studentendecaan om samen jouw mogelijkheden te bekijken, telefoon Studeer je al aan De Haagse Hogeschool? Kijk dan op de studentenportal bij studentenvoorzieningen of neem contact op met je studentendecaan, mentor of studieloopbaanbegeleider. Bureau Studentenzaken & het Studentenpanel Heb je suggesties, wensen, klachten of wil je meedenken? Laat het ons weten. Stuur een naar Expertisecentrum Handicap + Studie Handicap + Studie stimuleert de succesvolle deelname van jongeren met een functiebeperking aan het hoger onderwijs. Zij ondersteunt zowel onderwijsinstellingen als studenten en verbetert de informatievoorziening en de beeldvorming over gehandicapten. Via haar tijdschrift Anders/OM houdt Handicap + Studie haar lezers op de hoogte van de recente ontwikkelingen en activiteiten. Je kunt je gratis abonneren op Anders/OM. adres: Christiaan Krammlaan 2, Utrecht postadres: Postbus 222, 3500 AE Utrecht telefoon: website: p.12

13 HANDIGE INSTANTIES EN ADRESSEN (vervolg) Informatie Beheer Groep Met vragen over je studiefinanciering en/of OV-kaart kun je je richten tot de Informatie Beheer Groep (IB- Groep). adres: IB-Groep Regiokantoor Den Haag Koninginnegracht12 B AA Den Haag telefoon: website: UWV Het UWV is de uitvoerende instantie van onder andere de Wajong en de Wet WIA. adres: Leeghwaterplein CT GA Den Haag telefoon: én adres: Scheveningseweg KW Den Haag telefoon: website: Gemeente Den Haag De gemeente voert ook diverse regelingen uit (bijvoorbeeld de ooievaarspas en fondsen) en verschaft zelf voorzieningen. Je kunt onder andere terecht bij de Dienst SZW. bezoekadres: Spui 70, Den Haag postadres: Postbus 12610, 2500 DK Den Haag telefoon: website: p.13

14 Hayat (24) heeft een spierziekte en zit in een elektrische rolstoel. Ik ben afhankelijk van taxivervoer om op school te komen, maar helaas zijn taxi s meestal niet op tijd. De aanpassingen op de hogeschool waar Hayat gebruik van maakt, zijn gerealiseerd in overleg met haar decaan en de studieloopbaanbegeleider. Met een speciaal kastje kan ik de klapdeuren bij de ingang en de deuren in school automatisch openen. Verder heb ik een absentieregeling, zodat ik geen problemen krijg wanneer ik meer afwezig ben dan is toegestaan. En ik krijg extra tentamentijd. In het begin was het voor Hayat erg lastig om colleges te volgen in de collegezalen. Ik kan niet uit mijn rolstoel komen om in een collegebank te gaan zitten. Inmiddels zijn er vooraan banken verwijderd, zodat daar rolstoelen kunnen staan. Ik vind De Haagse Hogeschool absoluut een aanrader vanwege de goede toegankelijkheid en mogelijkheden. p.14

15 HANDIGE INSTANTIES EN ADRESSEN (vervolg) Per Saldo Per Saldo is de belangenvereniging voor mensen die een Persoonsgebonden Budget (PGB) hebben. bezoekadres: Churchilllaan 11, Utrecht (op afspraak!) postadres: Postbus 19161, 3501 DD Utrecht telefoon: website: Commissie gelijke behandeling Iedereen die zich ongelijk behandeld voelt, kan een klacht indienen bij de Commissie Gelijke Behandeling. De CGB beoordeelt of de gelijkebehandelingswetgeving is overtreden. Neem contact op met je studentendecaan voor meer informatie. bezoekadres: Kleinesingel 1-3, Utrecht postadres: Postbus 16001, 3500 DA Utrecht telefoon: website: p.15

16 De Haagse Hogeschool Bureau Studentenzaken Johanna Westerdijkplein EN Den Haag

Studeren met een lichamelijke of psychische functiebeperking, chronische ziekte of dyslexie

Studeren met een lichamelijke of psychische functiebeperking, chronische ziekte of dyslexie Studeren met een lichamelijke of psychische functiebeperking, chronische ziekte of dyslexie p.2 TALENT FUNCTIEBEPERKING Ontwikkel je talent De Haagse Hogeschool wil jouw talent graag ontwikkelen. Dat doen

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking NHL Hogeschool. Vergroot je perspectief. Haal het beste uit jezelf! NHL Hogeschool helpt studenten om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Dat op zich is al een uitdaging,

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking. Decanaat

Studeren met een functiebeperking. Decanaat Studeren met een functiebeperking Decanaat Studeren met een functiebeperking Bij een functiebeperking wordt vaak gedacht aan een zichtbare handicap, zoals een visuele, auditieve of motorische beperking.

Nadere informatie

o Vallen er veel studenten uit? o Zijn er veel moeilijke vakken, zo ja, welke? o Hoeveel contacturen zijn er / hoeveel zelfstudie moet je doen?

o Vallen er veel studenten uit? o Zijn er veel moeilijke vakken, zo ja, welke? o Hoeveel contacturen zijn er / hoeveel zelfstudie moet je doen? Gaan studeren Wil je na je havo-, vwo- of mbo-diploma graag verder studeren aan een hogeschool of universiteit? Maar weet je niet zeker of dat kan vanwege je functiebeperking? Dan helpt deze folder je

Nadere informatie

Studeren met een. functiebeperking

Studeren met een. functiebeperking Studeren met een functiebeperking OPTIMAAL STUDEREN AAN DE CHE! Vaak heb je geen hulp nodig, maar soms is een duwtje in de rug prettig! 2 Wat is een functiebeperking? Waarschijnlijk denk jij bij het woord

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking. www.windesheimflevoland.nl. Windesheim Flevoland 1

Studeren met een functiebeperking. www.windesheimflevoland.nl. Windesheim Flevoland 1 Studeren met een functiebeperking www.windesheimflevoland.nl Windesheim Flevoland 1 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding pag. 3 Studentendecaan pag. 4 Rechten en plichten geregeld pag. 6 Voorzieningen en

Nadere informatie

De term functiebeperking wordt gebruikt als verzamelbegrip en omvat chronische ziekte, psychische of lichamelijke klachten, dyslexie en dyscalculie.

De term functiebeperking wordt gebruikt als verzamelbegrip en omvat chronische ziekte, psychische of lichamelijke klachten, dyslexie en dyscalculie. Inleiding Deze brochure is bedoeld voor (aspirant) studenten met een functiebeperking. Studeren met een functiebeperking is vaak niet eenvoudig. Zo kan een chronische ziekte vermoeidheid en pijn veroorzaken

Nadere informatie

Studeren met steun reeks. - Voor studenten met een functiebeperking studerende aan de Hanzehogeschool Groningen. Juridische Wegwijzer

Studeren met steun reeks. - Voor studenten met een functiebeperking studerende aan de Hanzehogeschool Groningen. Juridische Wegwijzer Studeren met steun reeks UNLIMITED - Voor studenten met een functiebeperking studerende aan de Hanzehogeschool Groningen Juridische Wegwijzer Samenstelling G. Hogeterp Groningen, Juni 2006 Inleiding Voor

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking Informatie voor aspirant-studenten 1 Studiesuccescentrum Windesheim Inhoud Studeren met een functiebeperking, informatie voor aspirant-studenten... 1 Studeren met een

Nadere informatie

Studeren met een Functiebeperking

Studeren met een Functiebeperking Studeren met een Functiebeperking Weten hoe jij zo optimaal mogelijk studeert? Maak een afspraak met de studentendecaan om je situatie te bespreken Windesheim zet kennis in werking Inhoud Pag 4 Studeren

Nadere informatie

Studentendecanaat. De Topsportregeling. het gebeurt op windesheim

Studentendecanaat. De Topsportregeling. het gebeurt op windesheim Studentendecanaat De Topsportregeling het gebeurt op windesheim Colofon Deze informatiebrochure is uitgegeven door het Studentendecanaat van Christelijke Hogeschool Windesheim. Redactie: Marketing en Communicatie

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking 1. Vooraf De Inspectie van het Onderwijs en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid

Nadere informatie

PROTOCOL STUDEREN MET EEN FUNCTIEBEPERKING AAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN

PROTOCOL STUDEREN MET EEN FUNCTIEBEPERKING AAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN PROTOCOL STUDEREN MET EEN FUNCTIEBEPERKING AAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN Preambule Dit protocol is bedoeld om duidelijkheid te bieden over de mogelijkheden van het studeren met een functiebeperking binnen

Nadere informatie

Studeren met een Functiebeperking

Studeren met een Functiebeperking STUDEREN Studeren met een Functiebeperking BESPREEK DE MOGELIJKHEDEN Maak een afspraak met de studentendecaan Windesheim zet kennis in werking Informatie voor ouders Een goede start is belangrijk om te

Nadere informatie

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking aan de Radboud Universiteit

Studeren met een functiebeperking aan de Radboud Universiteit Studeren met een functiebeperking aan de Radboud Universiteit Strategisch Plan An invitation to change perspective Zittende studenten kunnen een beroep doen op studiebegeleiding en advies Studenten met

Nadere informatie

Succesvol studeren met psychische klachten?! De rol van de onderwijsinstellingen bij de begeleiding van studenten met psychische klachten

Succesvol studeren met psychische klachten?! De rol van de onderwijsinstellingen bij de begeleiding van studenten met psychische klachten Succesvol studeren met psychische?! De rol van de onderwijsinstellingen bij de begeleiding van studenten met psychische Sietske Sportel, adviseur Expertisecentrum handicap + studie Participatie door educatie,

Nadere informatie

Instroom en studiekeuze

Instroom en studiekeuze Studeren met een functiebeperking Instroom en studiekeuze December 2012 Expertisecentrum handicap + studie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Cijfers... 3 2.1. Uitval... 3 2.2. Aanvraag

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking CIJFERS Studeren met een functiebeperking Gebaseerd op het onderzoek Studeren met een functiebeperking 2012 door ResearchNed/ITS in opdracht van het Ministerie van OCW. 1 De 10 meest voorkomende functiebeperkingen

Nadere informatie

Verzoek Voorziening hoger onderwijs bij arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden

Verzoek Voorziening hoger onderwijs bij arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden Verzoek Voorziening hoger onderwijs bij arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden Dit formulier Heb je door arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden studievertraging opgelopen en kun

Nadere informatie

Regelgeving studeren met een beperking in het Hoger Onderwijs

Regelgeving studeren met een beperking in het Hoger Onderwijs Regelgeving studeren met een beperking in het Hoger Onderwijs Bronnen: Nel Hofmeester Ontwikkel je eigen leerstijl bijeenkomst 4 Expertisecentrum handicap + studie Regeringsbeleid leren/studeren met een

Nadere informatie

Needs Assessment. Postcode Woonplaats Telefoonnummer. Huidige opleiding Opleiding(en) daarvoor. Voorkeur begindatum Voorkeur einddatum Stageduur

Needs Assessment. Postcode Woonplaats Telefoonnummer. Huidige opleiding Opleiding(en) daarvoor. Voorkeur begindatum Voorkeur einddatum Stageduur Needs Assessment Stage Wat is een Needs Assessment? Een Needs Assessment is een vragenlijst die samen met de kandidaat ingevuld wordt om inzicht te krijgen in benodigde aanpassingen en/of ondersteuning

Nadere informatie

Verzoek Voorziening beroepsonderwijs bij arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden

Verzoek Voorziening beroepsonderwijs bij arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden Verzoek Voorziening beroepsonderwijs bij arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden Dit formulier Heb je door arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden studievertraging opgelopen en kun

Nadere informatie

BROCHURE STUDEREN MET EEN HANDICAP AAN DE UNIVERSITEIT UTRECHT. www.uu.nl/handicap -1-

BROCHURE STUDEREN MET EEN HANDICAP AAN DE UNIVERSITEIT UTRECHT. www.uu.nl/handicap -1- BROCHURE STUDEREN MET EEN HANDICAP AAN DE UNIVERSITEIT UTRECHT www.uu.nl/handicap -1- Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wanneer kom je in aanmerking?... 4 3. Voorzieningen... 5 3.1 Contract onderwijsvoorzieningen...

Nadere informatie

AANMELDING VERVOLGOPLEIDING NA STUDIEKEUZE. Belangrijke informatie voor alle leerlingen (en ouders) van leerjaar 5 Havo De Hof!

AANMELDING VERVOLGOPLEIDING NA STUDIEKEUZE. Belangrijke informatie voor alle leerlingen (en ouders) van leerjaar 5 Havo De Hof! AANMELDING VERVOLGOPLEIDING NA STUDIEKEUZE Belangrijke informatie voor alle leerlingen (en ouders) van leerjaar 5 Havo De Hof! Inhoud Hoe maak je een goede studiekeuze?... 3 Aanmelden... 3 Na je aanmelding:

Nadere informatie

Studenten met een functiebeperking helpen naar succes!

Studenten met een functiebeperking helpen naar succes! Studenten met een functiebeperking helpen naar succes! Fontys Hogescholen Dienst Studentenvoorzieningen Presentatie: André Rozendaal, teamleider Decanen & Psychologen Onderwerpen - Overgang van VO naar

Nadere informatie

Het einde van passend onderwijs: Gaan studeren!

Het einde van passend onderwijs: Gaan studeren! Het einde van passend onderwijs: Gaan studeren! Hannelore Veltman, Judith Jansen Voorstellen Hannelore Veltman Expertisecentrum handicap + studie Hannelore.veltman@handicap studie.nl +31 6 54675596 Judith

Nadere informatie

Ik heb, ik heb wat jij niet ziet...

Ik heb, ik heb wat jij niet ziet... Ik heb, ik heb wat jij niet ziet... Linda Bas Karim Charlene Studeren met een functiebeperking Voor sommige mensen is gewoon studeren bij een hogeschool niet vanzelfsprekend, maar dat zie je vaak niet

Nadere informatie

Studeren met een handicap in 2005

Studeren met een handicap in 2005 Verwey-Jonker Instituut Drs. Esther Plemper Studeren met een handicap in 2005 Belemmeringen van studenten met een lichamelijke beperking, psychische klachten of dyslexie in het hoger onderwijs SAMENVATTING

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 15 Waar kun je dit boek voor gebruiken? 15 Voor wie is dit boek? 15 Hoe werkt dit boek? 16

Inhoud. Inleiding 15 Waar kun je dit boek voor gebruiken? 15 Voor wie is dit boek? 15 Hoe werkt dit boek? 16 Inhoud Inleiding 15 Waar kun je dit boek voor gebruiken? 15 Voor wie is dit boek? 15 Hoe werkt dit boek? 16 1 MBO, HBO of universiteit 19 MBO: Middelbaar Beroepsonderwijs 20 Toelating 20 Locatie 21 HBO:

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Klik om de stijl te bewerken. Studie en psyche. Studiemiddag Ervaringswijzer 20 januari 2015 Sietske Sportel handicap + studie

Klik om de stijl te bewerken. Studie en psyche. Studiemiddag Ervaringswijzer 20 januari 2015 Sietske Sportel handicap + studie Klik om de stijl te bewerken Studie en psyche Studiemiddag Ervaringswijzer 20 januari 2015 Sietske Sportel handicap + studie Klik om de stijl te bewerken uit het hoger onderwijs Rollen 2014/2015 Klik om

Nadere informatie

Recht op gelijke behandeling voor studenten met een handicap of een chronische ziekte

Recht op gelijke behandeling voor studenten met een handicap of een chronische ziekte Recht op gelijke behandeling voor studenten met een handicap of een chronische ziekte mbo, hbo, universiteit en praktijkonderwijs mbo, hbo, universiteit en praktijkonderwijs Recht op gelijke behandeling

Nadere informatie

Recht op gelijke behandeling voor gehandicapte en chronisch zieke leerlingen. in het basis- en voortgezet onderwijs

Recht op gelijke behandeling voor gehandicapte en chronisch zieke leerlingen. in het basis- en voortgezet onderwijs Recht op gelijke behandeling voor gehandicapte en chronisch zieke leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs Recht op gelijke behandeling voor gehandicapte en chronisch zieke leerlingen Sinds 1 augustus

Nadere informatie

Recht op gelijke behandeling voor studenten met een handicap of een chronische ziekte. MBO, HBO, universiteit en praktijkonderwijs

Recht op gelijke behandeling voor studenten met een handicap of een chronische ziekte. MBO, HBO, universiteit en praktijkonderwijs Recht op gelijke behandeling voor studenten met een handicap of een chronische ziekte MBO, HBO, universiteit en praktijkonderwijs Recht op gelijke behandeling voor studenten met een handicap of een chronische

Nadere informatie

Gaan studeren met een functiebeperking

Gaan studeren met een functiebeperking Gaan studeren met een functiebeperking Anita Dingelstad, studentendecaan bij Student & Career Support Ouderavond 1 Inhoud presentatie Introductie Studeren met een functiebeperking (fube) Wettelijk kader

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking 15 oktober 2013 Directie Hoger onderwijs en studiefinanciering Ministerie van OCW Anja van den Broek, Marjolein Muskens & Jeroen Winkels Meerjarig onderzoek 2008-2012

Nadere informatie

Hogeschool voor de Kunsten. Geachte mevrouw...,

Hogeschool voor de Kunsten. Geachte mevrouw..., Hogeschool voor de Kunsten Onderwerp Advies 2011/06 Uw brief van Uw kenmerk Datum 10 mei 2011 Ons kenmerk CGB 2010-0198 AP Geachte mevrouw...., Tijdens een eerdere procedure bij de Commissie hebt u aangegeven

Nadere informatie

juni Jacqueline van Laar COLOFON

juni Jacqueline van Laar  COLOFON juni 2017 - Jacqueline van Laar info@schakelom.nl www.schakelom.nl COLOFON BELANGRIJKE NOOT VOOR DE LEZER Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze

Nadere informatie

41 OER Aeres Hogeschool (Dronten/Almere) Studeren met een Functiebeperking

41 OER Aeres Hogeschool (Dronten/Almere) Studeren met een Functiebeperking 41 OER Aeres Hogeschool (Dronten/Almere) Studeren met een Functiebeperking Wegwijs aan Aeres Hogeschool Dronten en Almere Maart 2017 27 OER Aeres Hogeschool (DR/AL) Studeren met een functiebeperking 1

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Inclusief en toegankelijk onderwijs voor studenten met een functiebeperking

Inclusief en toegankelijk onderwijs voor studenten met een functiebeperking Inclusief en toegankelijk onderwijs voor studenten met een functiebeperking SOP 2-daagse Diversiteit en inclusiviteit in het hoger onderwijs, 30 juni 2017 Even voorstellen Expertisecentrum handicap + studie

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam Nota Begeleiding van studenten met een functiebeperking Universiteit en Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam Nota Begeleiding van studenten met een functiebeperking Universiteit en Hogeschool van Amsterdam Hogeschool van Amsterdam Nota Begeleiding van studenten met een functiebeperking Universiteit en Hogeschool van Amsterdam 1 Voorwoord In 2005 hebben de Universiteit en Hogeschool van Amsterdam gezamenlijk

Nadere informatie

JAARVERSLAG STUDENTENDECANAAT STUDIEJAAR 2011 2012

JAARVERSLAG STUDENTENDECANAAT STUDIEJAAR 2011 2012 JAARVERSLAG STUDENTENDECANAAT STUDIEJAAR 2011 2012 Opleiding Communication and Multimedia Design (Interactieve Media) Domein Media, Creatie en Informatie Datum: Februari 2013 Samengesteld door: Jarno Gerritsen

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

EEN OPEN DAG BEZOEKEN

EEN OPEN DAG BEZOEKEN Activiteit voor in de les: EEN BEZOEKEN Middels dit document wil De Haagse Hogeschool de aankomende studenten tools geven om zich goed voor te bereiden op hun studiekeuze via het bezoeken van een Open

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. 2 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Studeerbaarheid 5 3. Begeleiding 6 4. Rechtsbescherming 8 5. Financiën 10 6. Toegankelijkheid

Nadere informatie

JOB-monitor 2016 Vragenlijst

JOB-monitor 2016 Vragenlijst JOB-monitor 2016 Vragenlijst (na testen met studenten) JOB in samenwerking met ResearchNed 2015 JOB. Geen van de materialen die onderdeel uitmaken van de JOB-monitor 2016 mogen zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking Wij zijn er voor je! Studeren met een functiebeperking is vaak niet eenvoudig. Zo kan een chronische ziekte vermoeidheid en pijn veroorzaken die energie en tijd vreten.

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking Een student met dyslexie of autisme?! Wat betekent dat voor mij als docent? RU Onderwijsdag 2013 WELKOM! 1 Kennismaking Hanke van Buren Judith Jansen André Baars Jeroen

Nadere informatie

Recht op gelijke behandeling voor leerlingen met een handicap of een chronische ziekte

Recht op gelijke behandeling voor leerlingen met een handicap of een chronische ziekte Recht op gelijke behandeling voor leerlingen met een handicap of een chronische ziekte Basis- en voortgezet onderwijs Basis- en voortgezet onderwijs Recht op gelijke behandeling voor leerlingen met een

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

S T A G E W IJ Z E R

S T A G E W IJ Z E R S T A G E 2 2 3 W IJ Z E R 5 8 4 2 STAGELOPE MET EE FUCTIEBEPERKIG PRAKTISCHE TIPS VOOR: STUDETE OPLEIDIGE: STAGEBEGELEIDERS BEDRIJVE: BEGELEIDERS Onderzoek: Extra gemotiveerd Succesvolle stages Meerderheid

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

In hoeverre ben jij al bezig met de keuze voor een studie na de middelbare school? (bovenbouwscholieren)

In hoeverre ben jij al bezig met de keuze voor een studie na de middelbare school? (bovenbouwscholieren) In hoeverre ben jij al bezig met de keuze voor een studie na de middelbare school? (bovenbouwscholieren) Ik ben daar heel erg mee bezig 39,4% Ik ben daar redelijk mee bezig 50,4% Ik ben daar niet zo mee

Nadere informatie

BROCHURE STUDEREN MET EEN HANDICAP AAN DE UNIVERSITEIT UTRECHT. www.uu.nl/handicap. Inhoudsopgave -1-

BROCHURE STUDEREN MET EEN HANDICAP AAN DE UNIVERSITEIT UTRECHT. www.uu.nl/handicap. Inhoudsopgave -1- BROCHURE STUDEREN MET EEN HANDICAP AAN DE UNIVERSITEIT UTRECHT www.uu.nl/handicap Inhoudsopgave -1- Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wanneer kom je in aanmerking?... 4 3. Voorzieningen... 5 3.1 Contract

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Convenant studeren met een handicap

Convenant studeren met een handicap logo VU Convenant studeren met een handicap In werking tredend op 23 juni 2005, volgens artikel 12 De ondergetekenden, hierna te noemen partijen in dit convenant, 1. Vereniging voor Christelijk Hoger Onderwijs,

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo 2015

Van AWBZ naar Wmo 2015 Van AWBZ naar Wmo 2015 Wat betekent de Wet maatschappelijke ondersteuning? i Informatie voor cliënten Inhoud Pagina Voor wie is deze folder?.................................3 Wie betaalt jouw ondersteuning?...3

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

INDIVIDUELE VOORZIENINGEN

INDIVIDUELE VOORZIENINGEN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (Wmo) Uitgave van de gemeente Heemstede, Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten Bennebroek,

Nadere informatie

Ondernemen is een vak... bij Hogeschool INHOLLAND Den Haag!

Ondernemen is een vak... bij Hogeschool INHOLLAND Den Haag! Ondernemen is een vak... bij Hogeschool INHOLLAND Den Haag! Ondernemen zie jij het al helemaal voor je? Droom jij van je eigen bedrijf? Of heeft je moeder een bedrijf en wil je dat graag overnemen? Misschien

Nadere informatie

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB)

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verzekerd voor zorg die u nodig heeft bij onder meer langdurige ziekte,

Nadere informatie

BE PREPARED. TECHNIEK Tilburg Professor Cobbenhagenlaan 13 PROGRAMMABOEKJE

BE PREPARED. TECHNIEK Tilburg Professor Cobbenhagenlaan 13 PROGRAMMABOEKJE BE PREPARED. TECHNIEK Tilburg Professor Cobbenhagenlaan 13 PROGRAMMABOEKJE 1 WELKOM BIJ AVANS HOGESCHOOL Avans behoort al jarenlang tot de beste hogescholen in Nederland. Ontdek welke opleidingen je bij

Nadere informatie

Toetsen, niet minder maar anders

Toetsen, niet minder maar anders Toetsen, niet minder maar anders Tips voor een soepel proces van aanvraag Toelichting Begrippen Handicap + studie heeft deze tool ontworpen als aanvulling op het Referentiemodel Toetsing niet Het proces

Nadere informatie

Beëindiging inschrijving Graag in blokletters invullen; lees eerst de toelichting.

Beëindiging inschrijving Graag in blokletters invullen; lees eerst de toelichting. Beëindiging inschrijving Graag in blokletters invullen; lees eerst de toelichting. en eventueel restitutie van collegegeld PERSOONLIJKE GEGEVENS (* doorstrepen wat niet van toepassing is) naam : voorletters

Nadere informatie

BE PREPARED. RECHT WELZIJN s-hertogenbosch Hervenplein 2 PROGRAMMABOEKJE

BE PREPARED. RECHT WELZIJN s-hertogenbosch Hervenplein 2 PROGRAMMABOEKJE BE PREPARED. RECHT WELZIJN s-hertogenbosch Hervenplein 2 PROGRAMMABOEKJE 1 WELKOM BIJ AVANS HOGESCHOOL Avans behoort al jarenlang tot de beste hogescholen in Nederland. Ontdek welke opleidingen je bij

Nadere informatie

Handleiding bij aanvraag financiële compensatie studievertraging studiejaar 2014-2015 INHOUDSOPGAVE

Handleiding bij aanvraag financiële compensatie studievertraging studiejaar 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Handleiding bij aanvraag financiële compensatie studievertraging studiejaar 2014-2015 INHOUDSOPGAVE 1.1 Inleiding: wat & hoe?... 2 1.2 Voor welke omstandigheden kan ik afstudeersteun aanvragen?... 3 1.2.1

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Profileringsfonds Financiële Ondersteuning Studenten

Uitvoeringsregeling Profileringsfonds Financiële Ondersteuning Studenten Algemene & Bestuurlijke Zaken Uitvoeringsregeling Profileringsfonds Financiële Ondersteuning Studenten Algemeen Onderstaande regels zijn uitvoeringsregels voor het bepaalde in de WHW (artikel 7.51 Profileringsfonds)

Nadere informatie

Klik om de stijl te bewerken. Een voldoende halen, of laten zien wat je kan? Welkom! conferentie Versterking examencommissies.

Klik om de stijl te bewerken. Een voldoende halen, of laten zien wat je kan? Welkom! conferentie Versterking examencommissies. Klik om de stijl te bewerken Een voldoende halen, of laten zien wat je kan? Welkom! conferentie Versterking examencommissies 9 maart 2016 VSNU Klik om de stijl te (even bewerken voorstellen) Lex Jansen

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Hulp in het huishouden. Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Hulp in het huishouden. Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer. Wmo broch. 16-02-2010 10:10 Pagina 1 Hulp in het huishouden Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer.nl Wmo broch. 16-02-2010 10:10

Nadere informatie

Zoek het uit! Opdrachten. Studiekeuze123.nl

Zoek het uit! Opdrachten. Studiekeuze123.nl Zoek het uit! Opdrachten Studiekeuze123.nl Wat denk je zelf? Het maken van een studiekeuze is niet gemakkelijk. Er zijn zoveel mogelijkheden, maar welke studie past goed bij jou? Misschien weet je al jaren

Nadere informatie

Studeren met een handicap

Studeren met een handicap Norbert Broenink Klaas Gorter Studeren met een handicap Belemmeringen die studenten met een lichamelijke beperking, psychische klachten of dyslexie in het hoger onderwijs ondervinden Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

17 oktober 2007 DE/2007/37242 14 juni 2007 OCW0700350/JG07000040/ SZW0700261

17 oktober 2007 DE/2007/37242 14 juni 2007 OCW0700350/JG07000040/ SZW0700261 Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk Uw brief van Uw kenmerk 17 oktober 2007 DE/2007/37242 14 juni 2007 OCW0700350/JG07000040/ SZW0700261

Nadere informatie

juni Jacqueline van Laar COLOFON

juni Jacqueline van Laar  COLOFON juni 2017 - Jacqueline van Laar info@schakelom.nl www.schakelom.nl COLOFON BELANGRIJKE NOOT VOOR DE LEZER Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze

Nadere informatie

Inhoud. Aanmelding HBO. Toestemmingsverklaring. Open dagen. Scholen Hogeschool Rotterdam. Scheepvaart- en transportcollege. InHolland Hogeschool

Inhoud. Aanmelding HBO. Toestemmingsverklaring. Open dagen. Scholen Hogeschool Rotterdam. Scheepvaart- en transportcollege. InHolland Hogeschool HBO Wijzer 1 Inhoud Aanmelding HBO Toestemmingsverklaring Open dagen Scholen Hogeschool Rotterdam Scheepvaart- en transportcollege InHolland Hogeschool De Haagse Hogeschool 2 Aanmelding Bron: www.studielink.nl

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking: Handleiding voor gelijke kansen

Studeren met een functiebeperking: Handleiding voor gelijke kansen Studeren met een functiebeperking: Handleiding voor gelijke kansen Versie 2.0 Dienst Onderwijs en Kwaliteit 18 juni 2014 vastgesteld door CvB 26 augustus 2014 Versiebeheer v1.0 6 september 2012 v1.1 9

Nadere informatie

Wajong en veranderingen

Wajong en veranderingen Wajong en veranderingen veranderingen in uw leven en uw uitkering www.bpv.nl bpv&w wa jong en veranderingen 5 Door wie is deze folder gemaakt? Deze folder is gemaakt voor het project Informatievoorziening

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvorm voor cohorten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvorm(en) voor cohorten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking Ervaringen van studenten met een functiebeperking aan de Universiteit Leiden Rapport nr 186 Oktober 2008 G. van Duijn D.N.M. de Gruijter Interfacultair centrum voor Lerarenopleiding,

Nadere informatie

INFORMATIE. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2009

INFORMATIE. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2009 INFORMATIE Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2009 Zorg met Verblijf > Zorg met Verblijf > Hoe werkt de AWBZ? Wanneer krijgt u AWBZ-zorg? AWBZ Moet u vanwege een ziekte, een handicap of ouderdom worden opgenomen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

JOB-monitor 2010 Vragenlijst

JOB-monitor 2010 Vragenlijst JOB-monitor 2010 Vragenlijst Definitief JOB in samenwerking met ResearchNed 2009 JOB. Geen van de materialen die onderdeel uitmaken van de JOB-monitor 2010 mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN E-blog HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN In talent & groei Het is belangrijk om je talent goed onder woorden te kunnen brengen. Je krijgt daardoor meer kans om het werk te

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers

Financiële voordelen voor werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Een eigen inkomen met de Wajong

Een eigen inkomen met de Wajong uwv.nl werk.nl Een eigen inkomen met de Wajong Als u zelf geen geld kunt verdienen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl. U kunt ook

Nadere informatie

=============================================================================

============================================================================= WMO 1. Inleiding 2. Voorbeelden hulp en voorzieningen Wmo 3. Voorzieningen in nature of een persoonsgebonden budget 4. PGB mogelijk bij verschillende wetten 5. Eigen bijdrage bij pgb 6. Administratie bij

Nadere informatie

Op eigen kracht maar niet alleen

Op eigen kracht maar niet alleen uwv.nl/wajong werk.nl Op eigen kracht maar niet alleen Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/wajong.

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

jij en de WIJ de Wet investeren in jongeren voor iedereen tot 27 jaar

jij en de WIJ de Wet investeren in jongeren voor iedereen tot 27 jaar jij en de WIJ de Wet investeren in jongeren voor iedereen tot 27 jaar jij en de WIJ Je hebt je gemeld bij het Werkplein. Misschien omdat je geen of te weinig werk hebt of geen inkomen hebt. Als je jonger

Nadere informatie

BE PREPARED. ICT TECHNIEK Breda Lovensdijkstraat 61-63 PROGRAMMABOEKJE

BE PREPARED. ICT TECHNIEK Breda Lovensdijkstraat 61-63 PROGRAMMABOEKJE BE PREPARED. ICT TECHNIEK Breda Lovensdijkstraat 61-63 PROGRAMMABOEKJE 1 WELKOM BIJ AVANS HOGESCHOOL Avans behoort al jarenlang tot de beste hogescholen in Nederland. Ontdek welke opleidingen je bij ons

Nadere informatie

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Molecular Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas

Nadere informatie

Recht op gelijke behandeling voor gehandicapte en chronisch zieke leerlingen. in het basis- en voortgezet onderwijs

Recht op gelijke behandeling voor gehandicapte en chronisch zieke leerlingen. in het basis- en voortgezet onderwijs Recht op gelijke behandeling voor gehandicapte en chronisch zieke leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs 3 Inleiding Recht op gelijke behandeling voor gehandicapte en chronisch zieke leerlingen

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

Wegwijzer naar de AWBZ

Wegwijzer naar de AWBZ Wegwijzer naar de AWBZ Kinderen met een psychiatrische stoornis hebben soms veel zorg nodig. Als dat bij uw kind het geval is, dan kunt u gebruikmaken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie