Arbeidscontracten; de beste keuze per medewerker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidscontracten; de beste keuze per medewerker"

Transcriptie

1 Arbeidscontracten; de beste keuze per medewerker Je hebt (meestal) personeel nodig om je bedrijf te runnen, maar voor veel ondernemers kan personeel ook als last voelen. Vooruit, die gedachte stamt nog uit de tijd waarin het vaste contract zo n beetje de standaard was. Intussen is er veel meer mogelijk. Dit whitepaper geeft een overzicht van de vele opties die er zijn om personeel in dienst te nemen. Maak de slimste keuze voor jouw bedrijf! In dit whitepaper Vaste contracten Tijdelijke contracten Flexibele arbeidscontracten Tips over arbeidscontracten Tips van experts en ondernemers Toni Iñiguez Najdanovski Directeur schoonmaakbedrijf Antonio Ik beschouw mijn personeel als een waarde voor de toekomst. Als de vergrijzing straks echt toeslaat, ben ik voorbereid. Ik werk daarom het liefst met vaste contracten. De drie tijdelijke contracten die daaraan voorafgaan, beschouw ik als leertijd. Mijn uitgangspunt is niet: ik heb achttien maanden de tijd om afscheid van iemand te nemen, maar: ik heb achttien maanden de tijd om hem te leren hoe het wél moet. Vaste contracten Een vast contract is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Er is geen einddatum afgesproken. Is er toch sprake van dat jullie uit elkaar gaan? Dan moet je je aan de regels rond ontslag houden. De meeste ondernemers beginnen er niet aan om een werknemer direct een vast contract te geven, omdat het dan lastiger is om een werknemer te ontslaan. Ook als hij niet goed functioneert of als het even wat minder gaat met je bedrijf. Toch heeft een vast contract voordelen: je werknemers zullen loyaler zijn en je weet zeker dat je hun kennis in huis houdt. Bovendien hoef je niet steeds opnieuw mensen in te werken. Het vaste contract wordt daarom vaak aangeboden nadat eerst is gewerkt via een of meerdere tijdelijke contracten. Maar ook als je die ene bijzondere kandidaat vindt voor een moeilijk vervulbare vacature, kan het aanbieden van een vast contract een overweging zijn. Een vast contract kan op verschillende manieren eindigen 1 : In de proeftijd De proeftijd mag maximaal twee maanden duren. In deze periode mag de werknemer zonder opgaaf van redenen ontslag nemen. Ook jij mag een punt zetten achter de samenwerking, maar als de werknemer ernaar vraagt, moet je wel vertellen waarom je dat doet. Via een ontbindende voorwaarde In het arbeidscontract kun je specifieke voorwaarden opnemen waardoor de overeenkomst kan komen te vervallen. Bijvoorbeeld: bij terugkeer van een zieke werknemer eindigt het contract met zijn vervanger. Of: als de werknemer op een bepaalde datum een diploma niet heeft gehaald, eindigt het arbeidscontract. 1 bron: Ondernemersplein 1

2 Ulli Hoogland Het nieuwe arbeidsrecht geeft werknemers sneller recht op de zekerheid van een vast contract. Alleen wanneer je als ondernemer je zaakjes goed op orde hebt, ben je met de nieuwe wet goedkoper uit bij ontslag. Elroy Jansen Directeur Personato Als je een nieuwe medewerker direct een vast contract geeft, weet je nog niet hoe hij functioneert. Valt dat na zes maanden tegen, dan heb je nog amper een dossier kunnen opbouwen over zijn disfunctioneren. Dat geeft je weinig houvast voor een ontslagprocedure bij de kantonrechter. Partner bij Tandheelkundig centrum De Biezen Wij gaven altijd drie tijdelijke contracten: van een half jaar, een jaar en anderhalf jaar. Na drie jaar wisten we wel of we iemand een vast contract wilden aanbieden. Nu de wet verandert en tijdelijke contracten nog maar voor in totaal twee jaar mogen worden afgegeven, gaan we terug naar twee tijdelijke contracten. Anders wordt het te onrustig. Momenteel bezinnen we ons erop of we al na twee jaar willen overgaan op vaste contracten. Van rechtswege Dit is het geval bij overlijden en bij het bereiken van de AOW-leeftijd. Door tussentijdse opzegging De werknemer kan ontslag nemen, maar ook jij kunt besluiten dat je eerder een einde aan de samenwerking wilt maken. Beide partijen hebben zich te houden aan de overeengekomen opzegtermijn. Jij als werkgever moet bovendien het UWV om toestemming vragen (oftewel een ontslagvergunning aanvragen). Die krijg je trouwens niet zomaar. Er moet aantoonbaar sprake zijn van bedrijfseconomische redenen of arbeidsongeschiktheid. Door ontslag met wederzijds goedvinden Hiervoor onderteken je beiden een beëindigingsovereenkomst. De normale opzegtermijn blijft van kracht. Let op: in het nieuwe ontslagrecht (per 1 juli 2015) kan de werknemer de overeenkomst binnen 14 dagen weer ontbinden. Door ontslag op staande voet Bij ontslag op staande voet eindigt het dienstverband per direct en hoef je geen ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV. Je mag ook direct stoppen met het uitbetalen van loon. Je moet wel een goede reden hebben voor ontslag op staande voet en je werknemer direct vertellen wat die reden is. Voorbeelden zijn diefstal, fraude of werkweigering. Via de rechter In het nieuwe ontslagrecht, vanaf juli 2015, gaan alle ontslagzaken die met persoonlijke redenen te maken hebben (een conflict, disfunctioneren) via de kantonrechter. Beide partijen kunnen de rechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De behandeling gebeurt binnen vier weken. Meestal beslist de rechter dat jij de werknemer een vergoeding moet betalen. De hoogte daarvan hangt vooral af van de leeftijd van de werknemer, de duur van het dienstverband en de reden voor de ontbinding. Door collectief ontslag Er is sprake van collectief ontslag als je binnen drie maanden twintig of meer medewerkers ontslaat. Meestal is hier een bedrijfseconomische reden voor. Bijvoorbeeld reorganisatie, sluiting, inkrimping of verhuizing. Collectief ontslag moet je melden bij het UWV en de vakbonden. Je moet goed onderbouwen waarom het nodig is en aangeven wie je wilt ontslaan. Voor collectief ontslag gelden aparte regels. 2

3 Proeftijd Let op: vanaf 2015 mag je in tijdelijke contracten van maximaal zes maanden geen proeftijd opnemen; in aansluitende contracten mag dat sowieso niet. Project Is een tijdelijk contract aan een project verbonden? Bouw dan extra zekerheid in door ook een einddatum te noemen. Bijvoorbeeld met deze clausule : De arbeidsovereenkomst loopt van rechtswege af op het moment dat [beschrijving objectief bepaalbare gebeurtenis], maar in elk geval op [datum]. Tijdelijke contracten Het tijdelijk contract heet officieel een contract voor bepaalde tijd. Niet alleen de begindatum is van te voren afgesproken, maar ook de einddatum. Vaak beslaat dit contract een periode van een half jaar tot een jaar, maar andere afspraken zijn ook mogelijk. Bijvoorbeeld dat het contract afloopt bij beëindiging van een project. Veel ondernemers kiezen voor een tijdelijk contract omdat ze de kat uit de boom willen kijken voordat ze iemand in vaste dienst nemen. Maar er zijn ook andere goede redenen te bedenken waarom een tijdelijk contract het best is voor jouw onderneming. Misschien heb je te maken met plotselinge drukte, maar kun je nog niet goed inschatten of het extra werk blijvend is. Of misschien is de werkdruk in jouw bedrijf altijd afhankelijk van de seizoenen. Een andere mogelijkheid is dat een vast personeelslid langere tijd ziek is, met zwangerschapsverlof gaat, bijzonder verlof opneemt of een sabbatical houdt. Als de afgesproken einddatum aanbreekt, eindigt het tijdelijke contract vanzelf. Er is dus geen ontslagprocedure nodig. Maar vanaf 2015 ben je wel verplicht om uiterlijk één maand voor het einde van het contract schriftelijk aan je werknemer te laten weten of je het contract wel of niet verlengt. Tussentijds opzeggen van een tijdelijk contract kan in principe niet: de werknemer moet de hele periode voor je blijven werken. Tenzij je daar samen andere afspraken over hebt gemaakt, uiteraard. En ook in de proeftijd kunnen jullie probleemloos afscheid nemen. Partner bij Tandheelkundig centrum De Biezen Bij tijdelijke contracten is het belangrijk om goed in de gaten te houden wanneer de vervaldatum zich aandient. Zeker als je veel medewerkers hebt, vraagt dat een goede administratie. Als je het vergeet, kun je zomaar vastzitten aan een contract voor onbepaalde tijd. Verlengen van een tijdelijk contract van je werknemer mag wel, maar niet eindeloos. Je bent verplicht om een vast contract aan te bieden als er al drie tijdelijke contracten achter elkaar zijn geweest (of met onderbrekingen van maximaal drie maanden). Het vierde contract wordt dan dus een vast contract. Als de werknemer al drie jaar voor je werkt, gaat zijn tijdelijke contract automatisch over in een vast contract. Per 1 juli 2015 wordt deze termijn verkort naar twee jaar. Er is daarop één uitzondering: als het eerste tijdelijke contract minstens 36 maanden duurde en het tweede maximaal drie maanden, ontstaat niét automatisch een vast contract. 3

4 Elroy Jansen Directeur Personato In een tijdelijk contract van een half jaar, waar de meeste ondernemers voor kiezen, mag je geen proeftijd opnemen. Maar in een contract van een half jaar en één dag wel. Partner bij Tandheelkundig centrum De Biezen Onze poule van oproepkrachten is zó groot, dat we het aantal uren per oproepkracht laag kunnen houden. Zo voorkomen we dat we iemand op een gegeven moment een vast aantal uren moeten gaan geven. Ulli Hoogland Volgens de Wet werk en zekerheid gaan opeenvolgende tijdelijke contracten al na twee jaar over in een vast dienstverband. Wat je nu veel gaat zien, is dat ondernemers contracten gaan aanbieden van eerst zeven, dan acht en dan negen maanden. Zo blijven ze binnen die twee jaar. En kunnen ze, omdat het eerste contract langer duurt dan zes maanden, een proeftijd opnemen in dat contract. Afwijken van het proces? Dat mag. Je kunt bijvoorbeeld afspreken dat de werknemer al na één of twee tijdelijke arbeidscontracten in vaste dienst komt. Of dat hij na twee jaar een vaste aanstelling krijgt. Met andere woorden: afspraken maken die voor de werknemer gunstiger uitpakken, is toegestaan. Maar de werknemer benadelen, dat mag niet. Méér dan drie tijdelijke contracten aanbieden is dus uit den boze. Al is ook in dit geval ontsnapping soms mogelijk: er zijn collectieve arbeidscontracten waarin afspraken staan die juist voor ondernemers gunstiger zijn. Controleer dus altijd de geldende cao. Het oproepcontract Een oproepcontract is een arbeidsovereenkomst waarbij wordt afgesproken dat de werknemer op afroep beschikbaar is. Dat geeft je de kans om mensen alleen in te schakelen als er veel werk is. Meestal is een oproepcontract een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd; er zit dus een einddatum aan. Er gelden dan dezelfde regels als bij gewone tijdelijke contracten. Sinds 1 januari 2015 is de mogelijkheid om oproepkrachten in te zetten, beperkt. Is de omvang van het werk nog niet vastgesteld? Dan mag je zes maanden lang een oproepcontract hanteren. Daarna is dat alleen nog mogelijk als de geldende cao dat uitdrukkelijk vermeldt. Het moet dan sowieso gaan om werkzaamheden die incidenteel zijn en geen vaste omvang kennen. Oproepcontracten zijn er in drie vormen. Het oproepcontract met voorovereenkomst Als je de werknemer oproept, mag hij zelf weten of hij inderdaad komt werken. Doet hij dat, dan treedt de vooraf opgestelde arbeidsovereenkomst in werking. Omvat het contract minder dan vijftien uur werk per week en zijn er geen afspraken in opgenomen over werktijden? Dan moet je bij elke oproep minimaal drie uur loon uitbetalen. Nog iets om op te letten: aanvankelijk betaal je alleen salaris als er is gewerkt. Maar na zes maanden moet je ook loon betalen als er geen (of minder) werk is. Het gemiddeld aantal uren over de laatste drie maanden geldt dan als norm voor de hoogte van het salaris. Het nulurencontract Dit kan een contract zijn voor bepaalde tijd, maar ook voor onbepaalde tijd. Er staan geen afspraken in over het aantal uren dat de werknemer werkt. Let op: telkens als je de medewerker oproept, heeft hij recht op minimaal drie uur loon. Het min-maxcontract Dit is een contract met een minimum aantal uren per week, maand 3 Rijksoverheid 4

5 Toni Iñiguez Najdanovski Directeur schoonmaakbedrijf Antonio Ik gebruik zoveel mogelijk de standaard contracten van mijn brancheorganisatie. Die zijn helemaal gecontroleerd en kan ik dus veilig gebruiken.. of jaar. Die garantie-uren moet je altijd uitbetalen, of je de werknemer nu hebt opgeroepen of niet. Er geldt ook een maximum aantal uren. Let op: als je een werknemer standaard vaker oproept dan is afgesproken, kan hij soms aanspraak maken op een contract met meer garantie-uren. Een oproepkracht die ziek wordt, heeft soms recht op doorbetaling van loon. Dat geldt in elk geval voor de periode en uren waarin hij al was opgeroepen. Maar ook voor uren waarop hij volgens zijn contract opgeroepen zóu moeten worden. Partner bij Tandheelkundig centrum De Biezen Voor onze receptie hebben wij een tweelingcontract in het leven geroepen. Als de ene receptioniste onverwacht ziek is, kunnen wij de andere oproepen. Zij moet dan komen werken. Ulli Hoogland De Wet werk en zekerheid regelt dat oproepkrachten sneller aanspraak kunnen maken op het aantal uren dat ze in de voorgaande drie maanden voor jou hebben gewerkt, en dus ook op de uitbetaling daarvan. Voorheen bood de cao vaak nog een uitweg, maar dat is voorbij. Ik voorzie daarom dat het fenomeen oproepkracht meer tot het verleden gaat behoren. 5

6 Elroy Jansen Directeur Personato Ik ben een groot voorstander van detachering. Je kunt medewerkers een jaartje uitproberen zonder dat je risico s loopt, bijvoorbeeld als ze ziek worden. Bijkomend voordeel is ook: om jou tevreden te houden, moet zo iemand elke dag weer optimaal presteren. Met detachering kun je bovendien alle kanten op: van projecten met een einddatum tot de inhuur van een specialist voor één dag in de maand. Partner bij Tandheelkundig centrum De Biezen Wij werken niet met uitzendkrachten, maar met vaste oproepkrachten. Omdat je in ons vak je professionele vaardigheden moet bijhouden, zijn uitzendkrachten voor ons eigenlijk geen optie Ulli Hoogland Let bij het inhuren van zzp ers goed op dat je hen geen werk laat doen op uurbasis, dat eigen werknemers ook zo kunnen doen. En waarbij ze dan ook nog jouw aanwijzingen moeten opvolgen. Voordat je het weet, ontstaat alsnog een arbeidsovereenkomst. Met alleen het invullen van een Var of Bgl ben je niet uit de gevarenzone. Flexibele arbeidscontracten Freelancers Oftewel zzp ers, zelfstandigen zonder personeel. In feite gaat het om ondernemers met een eenmanszaak. Je sluit dus geen contract met hen af; ze werken voor eigen rekening en risico. De zzp er stuurt je na afloop van de klus een factuur. Om aan te tonen dat de freelancer zelfstandig werkt (en geen gezagsverhouding met jou heeft) kun je hem het best om een Verklaring arbeidsrelatie (Var) vragen. Bewaar dat document samen met een kopie van zijn identiteitsbewijs in je administratie. In de loop van 2015 verandert de Var in een Beschikking geen loonheffingen (Bgl). Een punt van aandacht: als een ander bedrijf werk uitvoert in opdracht van jou, gelden niet automatisch jouw algemene voorwaarden. Om daar zeker van te zijn dat, is het niet genoeg om jouw voorwaarden van toepassing te verklaren. Je moet de voorwaarden van de andere partij uitdrukkelijk (schriftelijk) verwerpen. Inleenkrachten Je kunt ook mensen inlenen van hun eigenlijke werkgever: een uitzendbureau, detacheringsbureau of payrollbedrijf. Dat heeft z n voordelen: je kunt personeel precies dán inschakelen, wanneer je het nodig hebt. Of dat nou een dag per week, een maand of een paar jaar is. Uitzendkrachten worden het meest ingeschakeld voor algemene werkzaamheden zoals productiewerk of administratief werk. Heb je een specialist nodig, dan kom je al gauw bij een detacheringsbureau terecht. In beide gevallen bepaalt de uitlener wie hij bij jou tewerkstelt. Payrolling is een verhaal apart: daarbij kies je zelf mensen uit, die je vervolgens in dienst laat nemen door het payrollbedrijf. Dat brengt wel een risico met zich mee: omdat de inlener alleen voor jou werkt, kan de rechter jou tóch als werkgever zien, met alle gevolgen van dien. Wanneer jij zelf niet de werkgever bent van je inleenkrachten, ben je wat hen betreft niet verantwoordelijk voor zaken als uitbetaling van vakantiegeld of doorbetaling bij ziekte. Die taken blijven bij de uitlener. Ook de afdracht van loonheffingen is voor rekening van de uitlener. Maar pas op: als de uitlener niet aan zijn verplichtingen voldoet, komt de Belastingdienst alsnog bij jou aankloppen. 6

7 Ulli Hoogland Wil je iemand via detachering inhuren voor een project van een paar maanden? Zorg er dan tóch voor dat je de overeenkomst eerder kunt beëindigen. Daarmee voorkom je dat je vast zit aan een medewerker die misschien na twee maanden tegenvalt. In juridische zin ben je dan misschien niet de werkgever van de inleenkracht, in de praktijk ben je dat natuurlijk wel. Dat betekent dat je in principe aansprakelijk bent als een inleenkracht betrokken raakt bij een bedrijfsongeval. Zorg er daarom voor dat je verzekeringen op orde zijn. Overigens hebben inleenkrachten recht op dezelfde arbeids- en rusttijden als vaste werknemers. Ze moeten ook hetzelfde worden behandeld bij de duur van hun vakantie en werken op feestdagen. Bevalt de inleenkracht en wil je hem zelf in dienst nemen? Let dan op: je loopt het risico dat je hem direct een vast contract moet aanbieden. 7

8 Ulli Hoogland Is er voor een medewerker tijdelijk meer werk? Zorg dat je dit van te voren ziet aankomen. Dan kun je de tijdelijke uitbreiding van uren schriftelijk vastleggen, met einddatum. Op die manier voorkom je dat een werknemer aanspraak maakt op structurele uitbreiding van zijn uren. Tips over arbeidscontracten Checklist: dit moet er in een contract staan Als je een nieuwe medewerker aanneemt, moet je hem of haar binnen een maand na indiensttreding van een flinke berg informatie voorzien. Dat is wettelijk verplicht. Meestal neem je dit soort informatie trouwens op in het arbeidscontract, maar controleer voor de zekerheid even of alles daar inderdaad in staat. Wat moet de nieuwe werknemer precies van jou te weten te komen? Dit 4 : Naam en woonplaats van werkgever en werknemer De plaats(en) van arbeid Functie van de werknemer of de aard van het werk Gebruikelijke arbeidsduur De hoogte van het salaris en de uitbetalingstermijnen Tijdstip van indiensttreding Duur van het contract (als dat voor een bepaalde tijd is) (Eventueel) lengte van de proeftijd Vakantieaanspraak Opzegtermijn (Eventueel) (aanvullend) pensioen (Eventueel) concurrentiebeding of relatiebeding Toepasbaarheid van de cao. Overzicht: deze wetten gelden voor arbeidscontracten Toni Iñiguez Najdanovski Directeur schoonmaakbedrijf Antonio Als een werknemer tijdelijk meer uren moet gaan maken, sluit ik daar een apart contract voor af, waarin ook het einde van dat karwei wordt vastgelegd. Bijvoorbeeld bij vervanging van een zieke. In het contract van de vervanger staat dan dat zijn werkzaamheden eindigen zodra zijn collega zich weer beter meldt.. De belangrijkste regels voor de arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd in 5 : Het Burgerlijk Wetboek (BW). Hierin staan regels over bijvoorbeeld de proeftijd, vakantie, opzegtermijnen en ontslag. De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Hierin staat dat de werkgever ten minste het minimumloon moet betalen. De Arbeidstijdenwet (Atw). Hierin staan regels over werk-en rusttijden. De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Hierin staat welke bescherming bedrijven hun werknemers moeten bieden om veilig en gezond te kunnen werken. De Wet arbeid en zorg (Wazo). Hierin staan de verlofregelingen waar de werknemer recht op kan hebben. Naast de antidiscriminatiebepalingen in het Burgerlijk Wetboek zijn er nóg zes wetten die discriminatie verbieden 6 : * De Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) * De Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid (WGB) 5 bron: Randstad 6 bron: De Zaak 8

9 Toni Iñiguez Najdanovski Directeur schoonmaakbedrijf Antonio Neem je een concurrentie- of relatiebeding op in een tijdelijke arbeidsovereenkomst? Voortaan moet je dan ook uitvoerig omschrijven waarom dat noodzakelijk is. Het is niet genoeg om te stellen dat sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. * Het wettelijk verbod van onderscheid op grond van arbeidsduur (WOA) * De Wet gelijke behandeling tijdelijke en vaste werknemers * De Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid * De Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte (WGBh/cz). Samengevat komt het erop neer dat je in de arbeidsvoorwaarden geen verschil mag maken tussen mannen en vrouwen, autochtonen en allochtonen, werknemers die voltijds of in deeltijd werken, werknemers met een vast of tijdelijk contract, en mensen met en zonder handicap of chronische ziekte. De regels over ontslag zijn bepaald in: Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA). Hierin staat dat de werkgever voor opzegging van de arbeidsverhouding vooraf toestemming (ontslagvergunning) nodig heeft van UWV. Het Ontslagbesluit bevat de regels waaraan UWV is gebonden voor het al dan niet verlenen van de ontslagvergunning. In de Wet melding collectief ontslag (WMCO) staan de regels voor (melding bij het UWV van) collectief ontslag. 9

10 Tips van experts en ondernemers Toni Iñiguez Najdanovski Directeur schoonmaakbedrijf Antonio Denk je aan een extra kracht? De eerste vraag die je jezelf dan moet stellen is deze: heb ik die wel echt nodig? Misschien kun je het werk ook anders verdelen onder de bestaande medewerker. Elroy Jansen, directeur Personato Werving en Selectie De belangrijkste vraag voor jou als ondernemer is: wat en wie heb ik nodig? Kijk pas daarna naar de vorm waarin je de samenwerking giet. Misschien is het de ene keer handiger om drie dagen een zzp er in te huren, terwijl je een jurist die je eens per twee weken een vaste dag wilt laten werken misschien beter via detachering of payrolling kunt inhuren. De vorm van een arbeidsovereenkomst mag nooit een handenbinder zijn. Partner bij Tandheelkundig centrum De Biezen Wij werken altijd met de modelcontracten van onze beroepsorganisatie. Die zijn juridisch in orde en op de juiste manier geformuleerd. Dat kun je zelf nooit even goed. Powered by Over MKB Servicedesk. Als strategisch partner van MKB-Nederland is de MKB Servicedesk de vraagbaak voor ondernemend Nederland. Op www. mkbservicedesk.nl vind je betrouwbare, concrete en betaalbare antwoorden op alle ondernemersvragen in het midden- en kleinbedrijf. Maandelijks bezoeken meer dan ondernemers mkbservicedesk.nl. Het is niet toegestaan om beeldmateriaal en informatie afkomstig uit dit document zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MKB Servicedesk te kopiëren in welke vorm dan ook. Servicedesk 10

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: Arbeidsovereenkomst Na het arbeidsvoorwaardengesprek stelt een werkgever meestal een arbeidsovereenkomst op. Klakkeloos ondertekenen is niet verstandig. Wat houdt een arbeidsovereenkomst in en wat hoort

Nadere informatie

Het werken met arbeidsovereenkomsten. www.euroadviseurs.nl. Arbeidsovereenkomsten informatie

Het werken met arbeidsovereenkomsten. www.euroadviseurs.nl. Arbeidsovereenkomsten informatie Het werken met arbeidsovereenkomsten Arbeidsovereenkomsten informatie Hier krijgt u verdere informatie over het kiezen en samenstellen van de juiste arbeidsovereenkomst. www.euroadviseurs.nl Het werken

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever,

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, Model oproepovereenkomst De ondergetekenden: [Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, en [naam oproepkracht],

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst: informatie voor werkgevers

Arbeidsovereenkomst: informatie voor werkgevers Arbeidsovereenkomst: informatie voor werkgevers Veertig jaar werken bij dezelfde werkgever met een vast contract komt steeds minder vaak voor. Veel mensen werken flexibel: als tijdelijke medewerker, uitzend-

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst. informatie voor werknemers, oproepkrachten en uitzendkrachten

Arbeidsovereenkomst. informatie voor werknemers, oproepkrachten en uitzendkrachten Arbeidsovereenkomst informatie voor werknemers, oproepkrachten en uitzendkrachten Foto: Francis Lukombo Arbeidsovereenkomst: informatie voor werknemers, oproepkrachten en uitzendkrachten Veertig jaar werken

Nadere informatie

Workshop Arbeidsrecht

Workshop Arbeidsrecht Workshop Arbeidsrecht 2 Augustus 2014 Amsterdam Amsterdam, 2 Augustus 2014 Overzicht 1. Arbeidsovereenkomsten 2. Arbeidsvoorwaarden 3. Ontslag 4. WW- uitkering By Stichting Sajaam 1 1. Soort contracten

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 5 Minimumloon

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract afloopt. Ook

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Dossier Wet werk en zekerheid per 01-01-2015

Dossier Wet werk en zekerheid per 01-01-2015 Dossier Wet werk en zekerheid per 01-01-2015 De arbeidsmarkt is de afgelopen decennia sterk veranderd. De nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid mee te groeien

Nadere informatie

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI Inhoudsopgave Special wet werk en zekerheid... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 4 Flexibele arbeid... 4 1. Proeftijd... 4 2. Aanzegtermijn... 4 3. Concurrentiebeding... 4 4. Ketenbepaling... 5 5. Payrolling...

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst. naam:, gevestigd te. adres: , (werkgever); naam:, geboortedatum, (werknemer);

Arbeidsovereenkomst. naam:, gevestigd te. adres: , (werkgever); naam:, geboortedatum, (werknemer); Arbeidsovereenkomst De ondergetekenden: naam:, gevestigd te, adres:, (werkgever); en naam:, wonende te adres:, geboortedatum, (werknemer); nemen in aanmerking dat: werkgever in aanvulling op, dan wel ter

Nadere informatie

Aandachtspunten bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd... 16 Model - Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd... 17

Aandachtspunten bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd... 16 Model - Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd... 17 Inhoudstafel 1. Flexibele arbeidsrelaties 1.1. Enkele inleidende opmerkingen...1 1.2. Wil ik (wel) iemand in dienst nemen?........................ 1 1.3. Welke arbeidsbehoefte moet ik invullen?...2 1.4.

Nadere informatie

Advieswijzer arbeid en arbeidscontracten: ken uw rechten en verplichtingen

Advieswijzer arbeid en arbeidscontracten: ken uw rechten en verplichtingen Advieswijzer arbeid en arbeidscontracten: ken uw rechten en verplichtingen De regels voor arbeidscontracten zijn in 2015 drastisch gewijzigd. Weet u het allemaal nog? Voor iedereen die het overzicht een

Nadere informatie

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief WHITEPAPER De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief Het arbeidsrecht gaat vanaf 1 januari 2015 volledig op de schop. Vanaf die datum wordt

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Najaar 2014 Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Flexibele arbeidscontracten

Flexibele arbeidscontracten Flexibele arbeidscontracten Als je werkt met tijdelijke krachten, vraagt dit om andere contracten dan de overeenkomsten die je sluit met vaste werknemers. De mogelijkheden die je hebt én de belangrijke

Nadere informatie

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl Werken in de horeca 12 meest gestelde vragen door werknemers INTRODUCTIE Een (bij)baan in de horeca. Sinds april 2014 is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer? Je wilt natuurlijk

Nadere informatie

2. Dus toch: met een schriftelijk arbeidscontract aan het werk!

2. Dus toch: met een schriftelijk arbeidscontract aan het werk! Voorwoord...IX Deel I - Algemene inleiding 1. Wat is een veilig arbeidscontract? 1.1. Het arbeidsrecht....................................... 3 1.2. Wat is nou eigenlijk een arbeids contract?... 4 1.3.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Arbeidsrecht jurist Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: Concurrentiebeding Proeftijd Bepaalde tijd contracten deel 1 Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht Wet werk en zekerheid in vogelvlucht en per 1 januari/februari 2015 Concurrentiebeding In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij de werkgever

Nadere informatie

WHITEPAPER. Voor het eerst personeel aannemen

WHITEPAPER. Voor het eerst personeel aannemen WHITEPAPER 2015 Voor het eerst personeel aannemen Ondernemers heb je in alle soorten en maten. Van zzp er tot mkb er, van idealist tot opportunist, en van hobbyist tot professional. Veel van hen wordt

Nadere informatie

Flexibele contracten

Flexibele contracten Flexibele contracten Tijdelijke arbeidscontracten 1. Oproepcontract 2. Nul- urencontract 3. Min- Max contract Ketenregeling Maximaal 3 )jdelijke contracten Maximaal 3 jaar Is de onderbreking tussen contracten

Nadere informatie

Arbeid en Arbeidscontracten. Ken uw rechten en plichten! whitepaper

Arbeid en Arbeidscontracten. Ken uw rechten en plichten! whitepaper 27.02.16 Arbeid en Arbeidscontracten Ken uw rechten en plichten! whitepaper In dit whitepaper: De regels voor arbeidscontracten zijn in 2016 drastisch gewijzigd. Aanzegverplichtingen bij tijdelijke contracten,

Nadere informatie

Ontslag. Informatie voor werknemers

Ontslag. Informatie voor werknemers Ontslag Informatie voor werknemers Foto: Francis Lukombo Wanneer mag u worden ontslagen? Voor ontslag van een werknemer heeft een werkgever goede redenen nodig. U mag dus niet zomaar worden ontslagen.

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Uw dienstverband bij uw werkgever kan op verschillende manieren eindigen. Behalve ontslag via UWV WERKbedrijf of via de kanton rechter, kunnen u en uw werkgever

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

DE ARBEIDSOVEREENKOMST KLAKKELOOS ONDERTEKENEN IS NIET VERSTANDIG

DE ARBEIDSOVEREENKOMST KLAKKELOOS ONDERTEKENEN IS NIET VERSTANDIG DE ARBEIDSOVEREENKOMST KLAKKELOOS ONDERTEKENEN IS NIET VERSTANDIG VOORWAARDEN ARBEIDSOVEREENKOMST Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst: Verplichting om persoonlijk arbeid te verrichten; Werkgever

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wat is een veilig arbeidscontract? 2. Dus toch: met een schriftelijk arbeidscontract

Inhoud. 1. Wat is een veilig arbeidscontract? 2. Dus toch: met een schriftelijk arbeidscontract Inhoud Deel I Algemene inleiding 1. Wat is een veilig arbeidscontract? 1.1. Het arbeidsrecht.......................................... 3 1.2. Wat is nou eigenlijk een arbeidscontract?.....................

Nadere informatie

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker Het zal je misschien niet ontgaan zijn dat vanaf 1 januari a.s. de eerste wijzigingen van kracht worden vanuit de Wet Werk en &

Nadere informatie

Special Arbeidszaken 2016

Special Arbeidszaken 2016 Special Arbeidszaken 2016 samenvatting In deze nieuwsbrief treft u de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2016 aan, zodat u weer helemaal op de hoogte bent. Belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Regionale collega s op weg naar nieuwe arrangementen in samenwerkingen

Regionale collega s op weg naar nieuwe arrangementen in samenwerkingen Regionale collega s op weg naar nieuwe arrangementen in samenwerkingen Leden voor Leden: Bas Hengstmengel (arbeidsrecht) Henk Teunissen (Fysiotherapeuten in Loondienst) Harry Wagemakers Voorzitter RGFHMR

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg

Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg 2-3-2015 1 Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg 2-3-2015 2 4 wijzigingen die van belang zijn: 1. Modernisering Ziektewet januari 2014 2. Participatiewet januari

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: - Concurrentiebeding - Proeftijd - Bepaalde tijd contracten deel 1 - Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen per 1 juli

Nadere informatie

Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid. Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid. Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Examen Juridisch Niveau mbo 4 Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 28-08-2012 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid Bestuur Nederlandse Associatie

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist Diplomalijnen Examen Loonadministratie Juridisch Personeel en Organisatie Arbeidsrecht Niveau Vergelijkbaar met mbo 4 Versie 2-0 Geldig vanaf 01-11-2015 Vastgesteld op februari 2014 Vastgesteld door Veronderstelde

Nadere informatie

Infokaart. Flexwet. voor en door professionals. Een product van De Unie

Infokaart. Flexwet. voor en door professionals. Een product van De Unie Infokaart voor en door professionals Flexwet Een product van De Unie De Wet Flexibiliteit en Zekerheid (Flexwet) is indertijd ingesteld met als doel: de werkgever de mogelijkheid te bieden meer flexibiliteit

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Werkgever en werknemer kunnen afspreken om in onderling overleg het dienstverband te beëindigen. Dat heet ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. U bent

Nadere informatie

ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT

ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT door Sven Johansen DOEL VAN DE ONTBIJTLEZING Inzicht verschaffen in de belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht in 2015. (dat zijn

Nadere informatie

Rechten en plichten zijn als palmbomen die slechts vruchten dragen wanneer zij naast elkaar groeien.

Rechten en plichten zijn als palmbomen die slechts vruchten dragen wanneer zij naast elkaar groeien. 5. Werknemer en ontslag De werknemer is in het algemeen verplicht al datgene te doen en na te laten, wat een goed werknemer in gelijke omstandigheden behoort te doen en na te laten. B.W. artikel 1615d

Nadere informatie

Arbeid. Uw rechten en plichten als werknemer. Voorwoord. Inleiding CAO

Arbeid. Uw rechten en plichten als werknemer. Voorwoord. Inleiding CAO Arbeid Uw rechten en plichten als werknemer Voorwoord Wees u ervan bewust dat alle juridische informatie in dit bestand slechts globaal en indicatief is. Het arbeidsrecht is bovendien zo omvangrijk dat

Nadere informatie

Veranderingen Arbeidsrecht 2015

Veranderingen Arbeidsrecht 2015 Veranderingen Arbeidsrecht 2015 De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers) Tijdelijke contracten, ketenbepaling Tot nu toe kon een medewerker op basis van een tijdelijk contract worden aangenomen.

Nadere informatie

Expert Class HRM. Flexibele arbeidsrelaties. Berdine van Eerden Norbert Laane Advocaten arbeidsrecht

Expert Class HRM. Flexibele arbeidsrelaties. Berdine van Eerden Norbert Laane Advocaten arbeidsrecht Expert Class HRM Flexibele arbeidsrelaties Berdine van Eerden Norbert Laane Advocaten arbeidsrecht 23 september 2014 Flexibele arbeidsrelaties Welke flexibele arbeidsrelaties gebruik jij in de praktijk?

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Wet werk en zekerheid in het onderwijs Wet werk en zekerheid in het onderwijs 1 Wet werk en zekerheid in het onderwijs Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Werk en inkomen middelbaar beroepsonderwijs. Tijdelijk werk in het middelbaar beroepsonderwijs

Werk en inkomen middelbaar beroepsonderwijs. Tijdelijk werk in het middelbaar beroepsonderwijs Werk en inkomen middelbaar beroepsonderwijs Tijdelijk werk in het middelbaar beroepsonderwijs TIJDELIJK CONTRACT 2 Steeds meer docenten in het mbo hebben tijdelijk werk. Zij hebben een tijdelijk dienstverband

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de AOW-gerechtigde werknemer. Arbeidsgerechtelijke gevolgen van doorwerken

Veelgestelde vragen over de AOW-gerechtigde werknemer. Arbeidsgerechtelijke gevolgen van doorwerken Veelgestelde vragen over de Arbeidsgerechtelijke gevolgen van doorwerken Doorwerken Een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt kan besluiten om te stoppen met werken, maar u mag hem ook in dienst

Nadere informatie

WIJMA JURIDISCH ADVIES A L T I J D O P Z O E K N A A R U W R E C H T!

WIJMA JURIDISCH ADVIES A L T I J D O P Z O E K N A A R U W R E C H T! WIJMA JURIDISCH ADVIES A L T I J D O P Z O E K N A A R U W R E C H T! INTRODUCTIE Meer dan 14 jaar in het juridische wereldje MEAO, HEAO, Nederlands Recht, juridisch advieskantoor, advocatuur, beroepsopleiding,

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers Loondoorbetaling bij ziekte Informatie voor werknemers Betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek bent? Uw werkgever betaalt maximaal twee jaar uw loon door als u ziek bent. U krijgt tijdens uw ziekte

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015 Wet werk en zekerheid De Wet werk en zekerheid treedt vanaf 2015 gefaseerd in werking. Onderstaand een overzicht van de wijzigingen die voor u van belang zijn. Anticipeer op aanzegplicht Voor contracten

Nadere informatie

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract.

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werknemers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten

Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten Per 1 juli is de tweede tranche van de Wet werk en zekerheid in werking getreden. De invoering van deze wet leidt tot de meest ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist Diplomalijnen Examen Loonadministratie Juridisch Personeel en Organisatie Arbeidsrecht Niveau Vergelijkbaar met mbo 4 Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2015 Vastgesteld op februari 2014 Vastgesteld door Veronderstelde

Nadere informatie

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015:

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015: Geachte relatie, Het afgelopen jaar is er al veel gesproken over de kabinetsplannen om het arbeidsrecht, het ontslagrecht en de WW aan te passen. Inmiddels is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen door de

Nadere informatie

Presentatie OVSB Het doolhof dat WWZ heet

Presentatie OVSB Het doolhof dat WWZ heet Presentatie OVSB Het doolhof dat WWZ heet Inhoudsopgave 1. Wet Werk en Zekerheid 2. Wijzigingen in het ontslagrecht 3. Dossieropbouw 4. Transitievergoeding 5. Samenvatting Wijzigingen WWZ 1 januari 2015:

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Presentatie NVBU. Wetswijzigingen

Presentatie NVBU. Wetswijzigingen Presentatie NVBU Wetswijzigingen 01-01- 2015 Wat staat u te wachten per 01-01-2015 Participatiewet WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) Werkkostenregeling (Gerard Gelling) ZZP en BGL (Beoordeling Geen

Nadere informatie

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Inleiding Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws op social media, in de krant of op televisie over de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de gevolgen van

Nadere informatie

DE JURIDISCHE ASPECTEN

DE JURIDISCHE ASPECTEN PERSONEELS- BELEID IN DE FOTO- VAKHANDEL DE JURIDISCHE ASPECTEN PERSONEELSBELEID IN DE FOTOVAKHANDEL De SNF geeft met deze brochure informatie aan de leden m.b.t. een aantal aspecten van het personeelsbeleid.

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Actualiteiten arbeidsrecht (33 818) Het nieuwe ontslagrecht Tim de Klerck Waar gaan we het over hebben? Waarom een hervorming van het ontslagrecht? Vernieuwing ontslagrecht

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding proeftijd en concurrentiebeding Antwoord 1 In casu is een arbeidsovereenkomst tussen Gert en Plas tot stand gekomen met een proeftijd van twee maanden. Indien een proeftijd is bedongen conform artikel

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

40-jarig jubileum. Programma. Voorbeeldbedrijf. Actualiteitenuurtje 12 juni 2014

40-jarig jubileum. Programma. Voorbeeldbedrijf. Actualiteitenuurtje 12 juni 2014 40-jarig jubileum Actualiteitenuurtje 12 juni 2014 Programma Personeel inlenen of in loondienst Risico s inlenen Verschillende soorten arbeidscontracten Wat mag (nog) wel (en niet meer) bij tijdelijke

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

Welkom op de workshop

Welkom op de workshop Werken mét Zekerheid Welkom op de workshop Werken mét Zekerheid 9-6-2015 1 Werken mét Zekerheid Programma Flexwet en Paneldiscussie Pauze Ontslag en Paneldiscussie 9-6-2015 2 Werken mét Zekerheid Doel

Nadere informatie

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID Status augustus 2014 1. DOEL EN ACHTERGROND WETSWIJZIGING De Wet Werk en Zekerheid is inmiddels door de eerste en tweede kamer geadopteerd en zal in drie tranches

Nadere informatie

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden.

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werkgevers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

1.1 Een inleiding tot het Nederlandse recht 3. 1.2 Indeling van het recht 5

1.1 Een inleiding tot het Nederlandse recht 3. 1.2 Indeling van het recht 5 Inhoud Voorwoord V THEORIE 1 Inleiding tot het Nederlandse recht 3 1.1 Een inleiding tot het Nederlandse recht 3 1.2 Indeling van het recht 5 1.3 Regels in het recht 7 1.3.1 Functionarissen in de rechterlijke

Nadere informatie

W E T WE RK E N Z E KE RH E ID A LLE WIJ Z IG IN G E N O P E E N RIJ! april 2015 SUSA B.V. www.susa.nl

W E T WE RK E N Z E KE RH E ID A LLE WIJ Z IG IN G E N O P E E N RIJ! april 2015 SUSA B.V. www.susa.nl W E T WE RK E N Z E KE RH E ID A LLE WIJ Z IG IN G E N O P E E N RIJ! april 2015 SUSA B.V. www.susa.nl Als gevolg van de Wet werk en zekerheid is er veel gewijzigd in het arbeidsrecht. Deze wet is op 10

Nadere informatie

Werk en inkomen voortgezet onderwijs. Tijdelijk werk in het voortgezet onderwijs

Werk en inkomen voortgezet onderwijs. Tijdelijk werk in het voortgezet onderwijs Werk en inkomen voortgezet onderwijs Tijdelijk werk in het voortgezet onderwijs AOb Tijdelijk werk in het voortgezet onderwijs 2 Steeds meer docenten en ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Loonadministratie Associatie Praktijkdiploma Loonadministratie Arbeidsrecht (FAR) MBO+ Vooropleiding:BKL, MPZ; vervolgopleiding: VPS

Loonadministratie Associatie Praktijkdiploma Loonadministratie Arbeidsrecht (FAR) MBO+ Vooropleiding:BKL, MPZ; vervolgopleiding: VPS Examenlijn Diploma Module Niveau Positionering Versie 1.0 Loonadministratie Associatie Praktijkdiploma Loonadministratie Arbeidsrecht (FAR) MBO+ Geldig vanaf 1-9-2012 Vastgesteld op 1-12-2011 Vastgesteld

Nadere informatie

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 HR ontwikkelingen 2015-2016 Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 Inhoud Wijzigingen 2016 Werkloosheidswet Wet Flexibel Werken Wet doorwerken na AOW-gerechtigde

Nadere informatie

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers):

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers): VAN : Willem van Teeseling AAN : Bestuur en leden SNF BETREFT : Vernieuwingen in wetgeving in kader Wet werk en inkomen. DATUM : 13 juni 2014 C.C. : Op 11 juni 2014 is door de Eerste Kamer de wet aangenomen.

Nadere informatie

Werk en inkomen. Flexwerken in het middelbaar beroepsonderwijs. beroepsonderwijs. middelbaar. Bepaalde of onbepaalde tijd

Werk en inkomen. Flexwerken in het middelbaar beroepsonderwijs. beroepsonderwijs. middelbaar. Bepaalde of onbepaalde tijd Werk en inkomen middelbaar beroepsonderwijs Flexwerken in het middelbaar beroepsonderwijs Steeds meer docenten werken in het mbo met een flexibel contract. Dit heeft gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht. mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht. mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik Wet Werk en Zekerheid Aanleiding WWZ Waarom is er zoveel aandacht voor de WWZ? 9 oktober 2014

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Het opstellen van een arbeidsovereenkomst

Het opstellen van een arbeidsovereenkomst Het opstellen van een arbeidsovereenkomst Overeenkomsten beginnen met een aanbod en een aanvaarding daarvan. Art.6:217 BW. Partijen moeten overeenstemming hebben over essentiële punten als loon, functie,

Nadere informatie

Ketenbepaling 4. Onderbrekingstermijnen 5. Aanzegtermijn 6. Proeftijd 6. Concurrentiebeding 7. Oproepcontracten 7. Regatlieregel 8.

Ketenbepaling 4. Onderbrekingstermijnen 5. Aanzegtermijn 6. Proeftijd 6. Concurrentiebeding 7. Oproepcontracten 7. Regatlieregel 8. Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel 8 Uitzendbeding 8 Transitievergoeding 9 Beëindigingsovereenkomst

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Ouwersloot Kerkhoven Witte Paal 320 a, 1742 LE Schagen. info@okadviseurs.nl www.okadviseurs.nl T 0224 274500 F 0224 274519

NIEUWSBRIEF. Ouwersloot Kerkhoven Witte Paal 320 a, 1742 LE Schagen. info@okadviseurs.nl www.okadviseurs.nl T 0224 274500 F 0224 274519 Wet Werk en Zekerheid, bevat: - Rechtspositie van flexerkers - Hervorming Ontslagrecht - Aanpassing Werkloosheidset (WW) Informatie m.b.t. de rechtspositie flexerkers, ingang 1 januari 2015: 1) Proeftijd

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases. Geachte heer, mevrouw,

Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases. Geachte heer, mevrouw, Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases Geachte heer, mevrouw, Het zal u ongetwijfeld niet zijn ontgaan: het arbeidsrecht wordt drastisch gewijzigd. Dit kan grote consequenties hebben voor uw

Nadere informatie

OPLEIDINGEN WERKWIJZE OPEN INSCHRIJVING OPLEIDINGEN IN COMPANY OPLEIDINGEN DOELGROEP

OPLEIDINGEN WERKWIJZE OPEN INSCHRIJVING OPLEIDINGEN IN COMPANY OPLEIDINGEN DOELGROEP OPLEIDINGEN WERKWIJZE De opleidingen van 2Work Arbeidsjuristen onderscheiden zich door de kleine, interactieve werkgroepen van maximaal 12 deelnemers. Theorie, jurisprudentie en praktijkvoorbeelden wisselen

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Stefan Verdonk Bedrijfsjurist 4 december 2014 0495-454444 s.verdonk@smitsvandenbroek.nl Achtergrond WWZ - algemene rechtsgelijkheid en rechtszekerheid bevorderen - rechtspositie flexwerkers

Nadere informatie

INHOUD WIJZIGINGEN. Proeftijd (1) WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid

INHOUD WIJZIGINGEN. Proeftijd (1) WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid Door Mr J.C.J. van den Assem Advocaat INHOUD WIJZIGINGEN 1. verbetering rechtspositie van de

Nadere informatie