(overgenomen uit de nieuwsbrief Vastgoedmarkt d.d )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(overgenomen uit de nieuwsbrief Vastgoedmarkt d.d. 7-10-09)"

Transcriptie

1 INHOUD O.A 2 Even voorstellen 3 Woning verkopen 4 Verslag van presentatie Woon- Winkel Fonds 7 Colofon NIEUWSBRIEF Woon-Winkel Fonds in een nieuw jasje! Het is u waarschijnlijk wel opgevallen dat deze nieuwsbrief in een nieuw jasje is gestoken met een nieuw logo. Het laat zien dat wij een verfrissende kijk hebben op het beleggen in en beheren van onroerend goed. De blokjes in het logo staan voor de bouwstenen van ons bedrijf namelijk groei, kwaliteit en een gespreide portefeuille. Wij wensen u veel leesplezier! Aantal huishoudens groeit landelijk 11 procent tot 2025 (overgenomen uit de nieuwsbrief Vastgoedmarkt d.d ) Hoewel in delen van Nederland het aantal inwoners daalt, neemt het aantal huishoudens juist toe. Dat staat in het rapport Van groei naar krimp: een demografische omslag in beeld van het Werkverband Periodieke Rapportage Bevolkingsvraagstukken (WPRB), waarin het CBS en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vertegenwoordigd zijn. Tot 2025 zal het aantal huishoudens met 11 procent toenemen, terwijl de bevolkingsgroei maar 3 procent bedraagt. Tussen 1997 en 2007 kromp in 95 gemeenten de bevolking. In slechts twaalf gemeenten daalde in die periode het aantal huishoudens. De reden voor de groei van het aantal huishoudens is dat veel mensen voor kortere tijd (jongeren) of langere tijd (ouderen) alleen gaan wonen. Deskundigen noemen dat verschijnsel huishoudverdunning: meer maar kleinere huishoudens. In Zuid- Limburg en het noordoosten van Groningen zullen er de komende vijftien jaar juist minder huishoudens zijn. > lees verder op pag 2 NOVEMBER 2009 jaargang 4 nummer 10

2 Even voorstellen v.l.n.r. Martijn van der Heide, Mirjam Ostendorf en Michel Bouts Binnen het Woon-Winkel Fonds zijn er een aantal personele wijzigingen geweest. Wij willen onze nieuwe medewerkers graag aan u voorstellen. Michel Bouts is per augustus in dienst getreden bij het Woon-Winkel Fonds, ter ondersteuning van de Marketing en is al 25 jaar actief in de financiële wereld: 10 jaar als accountmanager en 15 jaar als commercieel directeur. De financiële instellingen waarvoor hij gewerkt heeft zijn een algemene bank, twee verzekeraars, een effectenhuis en een investment bank. Binnen het Woon-Winkel Fonds is hij verantwoordelijk voor Marketing & Sales. Zijn doel is om de slogan De beste belegging dicht bij huis werkelijk (commerciële) handen en voeten te geven en onder de aandacht te brengen van potentiële beleggers. Per 1 augustus 2009 is Mirjam Ostendorf bij ons in dienst getreden als Office Manager. Mirjam heeft hiervoor al heel wat jaren gewerkt als secretaresse bij verschillende nationale en internationale bedrijven. De afgelopen 7 jaar was zij werkzaam op de Marketing afdeling van een Japans bedrijf waarvan het laatste jaar als PR & Communication Executive. Zij is uw eerste aanspreekpunt als u contact opneemt met Woon-Winkel Fonds en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen het kantoor. Martijn van der Heide is vorige maand begonnen ter ondersteuning van de afdeling vastgoed en hij zal het beheer van de portefeuille van Woon-Winkel Fonds verzorgen. Dit houdt in dat hij de schakel is tussen huurders, makelaars, beheerders, overheden en overige marktpartijen en medeverantwoordelijk voor de gehele portefeuille, zowel op technisch, administratief als commercieel gebied. Hiervoor heeft hij zes jaar als assistent makelaar en vastgoedbeheerder gewerkt voor een plaatselijk makelaarskantoor in Harderwijk, de plaats waar hij 30 jaar geleden geboren is en waar hij ook woont. > Vervolg van de voorzijde Aantal huishoudens groeit landelijk 11 procent tot 2025 Door het relatief grote aantal ouderen ligt de sterfte er hoger, terwijl jongeren vertrekken naar andere delen van het land. Volgens het rapport is die situatie uniek, want tot dusver bleef het aantal huishoudens min of meer stabiel bij een krimpende bevolking. De leegloop van regio s als Noordoost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg heeft gevolgen voor de woningmarkt. Positief zijn kortere wachttijden voor een huurwoning en lage prijzen voor koopwoningen. Negatief zijn leegstand en woningoverschot. Wel zou in sommige aantrekkelijke gebieden zoals langs de kust of op het platteland het gebruik van een tweede woning kunnen toenemen. Dat gebeurt ook in Frankrijk waar het platteland leegloopt, maar waar steeds meer mensen een tweede woning hebben. Conclusie: dit is een positieve ontwikkeling voor het Woon-Winkel Fonds. 2

3 Woning verkopen In recent verschenen cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) blijkt dat de verkoop van woningen in het derde kwartaal 2009 met 23 procent gedaald is vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Hoewel de huizenverkopen ver achter blijven bij vorig jaar, zegt de NVM dat er toch sprake is van enige opleving. Historisch worden er in het derde kwartaal zo n 5 procent minder huizen verkocht ten opzicht van het tweede kwartaal, maar dat was dit jaar slechts 1 procent. Het Woon-Winkel Fonds ziet deze daling tussen het tweede en derde kwartaal ook. Dit jaar zijn er in het tweede kwartaal 7 woningen verkocht tegen 5 woningen in het derde kwartaal. Echter de landelijke daling van de verkoop woningen in het derde kwartaal vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder gaat dit jaar niet voor Woon-Winkel Fonds op. In het derde kwartaal 2009 heeft het Fonds 5 woningen verkocht vergeleken met 2 woningen een jaar eerder. De reden hiervoor is, dat de woningen die het Fonds verkoopt in het lagere segment vallen. Linksboven Zoetermeer - Willemstraat Midden Drachten - Raadhuisplein Onder Haarlem - Edward Jennerstraat Herstel van de woningmarkt Het herstel van de woningmarkt is hier het eerst merkbaar. Dit heeft te maken met het feit dat de vraag naar goedkopere woningen, onder andere voor starters, nog altijd op peil is en het prijspeil daardoor gehandhaafd blijft. Dit heeft te maken met de aanhoudende krapte in het startersegment, met name door het gebrek aan passende nieuwbouwwoningen en een doorstroming die steeds verder stokt. Het aantal verkochte woningen in 2009 is verdubbeld ten opzichte van Dit wordt gebaseerd op het feit dat tot en met het derde kwartaal 2009 er al 15 woningen zijn verkocht ten opzichte van 8 woningen op het gehele jaar Daarnaast wordt er verwacht dat er in het vierde kwartaal nog 2 à 3 woningen verkocht zullen worden, wat een verdere positieve bijdrage zal hebben aan het resultaat. 3

4 Verslag van presentatie Woon-Winkel Fonds Dinsdag 29 september j.l. heeft de directie van Beethoven Beheer B.V. een presentatie gehouden waarin voornamelijk de wijzigingen in het Prospectus werden doorgenomen. Daarnaast werd er ingegaan op de portefeuille, de prognose voor 2009 en de cijfers. De heer Bouts (Marketing Manager) gaf een presentatie met als onderwerp, Beleggen na de kredietcrisis. Impressie participantenvergadering 29 april 2009 De heer Knobben (directeur Beethoven Beheer B.V.) opende de presentatie met een speciaal welkom voor de Raad van Toezicht en de Bewaarders van Woon-Winkel Fonds. De heer Plomp (directeur Beethoven Beheer B.V.) nam de wijzigingen door die worden aangebracht in het Prospectus voor Hierbij sprak hij zijn dank uit naar de heren van Waas en Kleinegris voor hun inbreng. Rechtsonder op deze pagina ziet u enkele belangrijke data met betrekking tot de inkoop en uitgifte van participaties voor dit emissiejaar zoals vastgelegd in het Prospectus. Na definitieve vaststelling van de wijzigingen kunt u het Prospectus downloaden van onze website het rendement en de waardeontwikkeling. Daarnaast geeft hij de doelstellingen aan voor 2009 tot 2014, een groei van het participantenvermogen van 20,7 miljoen naar 28 miljoen en een belegd vermogen van 84,3 miljoen naar 100 miljoen. Dit is een forse stap, maar de heer Bouts is ervan overtuigd dat dit mogelijk is. Vervolgens werd het woord gegeven aan de heer Knobben die in zijn presentatie inging op het beheer en optimalisering van de onroerend goed portefeuille. In het slot van zijn presentatie gaf hij een overzicht van de kansen en bedreigingen voor Woon-Winkel Fonds en een prognose voor het jaarresultaat Behoefte aan rust en degelijkheid Na de presentatie van de heer Plomp was het woord aan de heer Bouts. De heer Bouts heeft zich eerst even voorgesteld (zie ook artikel op pag. 2 van deze nieuwsbrief) en begon daarna zijn verhaal over beleggen na de kredietcrisis en de kansen voor Woon-Winkel Fonds. De belegger heeft in deze tijd behoefte aan rust en degelijkheid, beperkte risico s, transparante bedrijfsvoering, kennis van het product, integriteit en cliëntgerichtheid. De heer Bouts legt aan de hand van enkele dia s uit hoe dit van toepassing is op het Woon- Winkel Fonds, hij laat dia s zien met grafieken van Inkoopdatum, 20e werkdag van het jaar 29 jan Verzoek tot inkoop (uittredingsformulier) 5 werkdagen voor inkoopdatum 22 jan Betaling inkoopprijs, binnen 20 werkdagen na inkoopdatum 26 feb Uitgifte participaties (uitgifte datum), 30e werkdag van het jaar 12 feb Verzoek tot toekenning (inschrijving) 5 werkdagen voor uitgiftedatum 5 feb Storting - 5 werkdagen voor uitgiftedatum 5 feb

5 Waardeontwikkeling per participatie incl. herbelegging Het beheer van het commercieel onroerend goed wordt door Beethoven Beheer B.V. gedaan, waarbij het technisch beheer is uitbesteed aan twee technisch beheerders. De lijnen met de huurders zijn op deze manier kort. Zo is er meer betrokkenheid vanuit het vastgoed. Dit geeft kracht aan het Fonds. Aan de hand van foto s werden er verschillende panden getoond. Zo is de verbouwing aan de Jacob Catsstraat te Rotterdam nu helemaal opgeleverd en volledig verhuurd Huurrisico Er zijn nieuwe contracten gesloten met Praxis in Hoogeveen en Prénatal in Utrecht. Voor wat betreft het huurprijsrisico is het verschil tussen de huurwaarde en de opbrengst nihil. Alle woningen zijn beneden de maximale huurprijs verhuurd. De conclusie is dat er geen lucht zit in de commerciële- dan wel woningportefeuille. Verder vertelde hij dat er de komende jaren geen bijzondere expiraties verwacht worden. De gemiddelde looptijd van de contracten van de winkels is 3,6 jaar. Vervolgens werden de kansen in de portefeuille voor de komende jaren besproken. Ook hier werden er een aantal complexen besproken waaronder Drachten. Momenteel staan daar 13 woningen leeg, dit heeft voornamelijk te maken met de herontwikkeling van dit gebied door Redema. Verkoopwinst met behoud van woningbezit Woon-Winkel Fonds ontvangt hiervoor een compensatie voor de niet verkochte woningen tijdens de herontwikkeling. Het voordeel hiervan is dat er een verkoopwinst behaald wordt met behoud van woningbezit. Op het moment van de presentatie staan er 22 woningen in de verkoop waarvan Waarde ultimo na kosten in Drachten en 2 onder bieding. Tenslotte vermeldt de heer Knobben dat het resultaat voor 2009 in lijn is met de afgegeven begroting op de participanten vergadering van 29 april Het doel voor 2010 is de leegstand onder controle te houden en leegstaande/leegkomende woningen te verkopen. Gezien de ervaring op dit gebied gedurende 2009 heeft de heer Knobben alle vertrouwen in deze. Tijdens de rondvraag complimenteert de heer Kleinegris de directie met het gevoerde beleid. Belegd vermogen en participantenvermogen Belegd vermogen Participanten vermogen

6 Totaal rendement Woon-Winkel Fonds Totaal rendement Uitgekeerd rendement Indirect rendement gemiddeld dd ld Geringe afwaarderingen Een andere participant stelt dat hij met verbazing heeft gekeken naar andere beleggingsfondsen en beursfondsen. Die waren vorig jaar bijna gehalveerd. Met uitzondering van het jaar 2005 heeft Woon-Winkel Fonds geen last gehad van afwaarderingen. De forse koersdalingen van genoteerde onroerend goed fondsen staan in schril contrast met de zeer geringe afwaardering van Woon-Winkel Fonds over De heer Knobben geeft als antwoord dat wij altijd goedkoop hebben ingekocht. Er is voldoende geïnvesteerd zodat je de minnen en plussen kunt wegstrepen. Dit is goed voor het Fonds. De mix van winkels en woningen die we nu hebben in de portefeuille is ons inziens de ideale mix voor verkoopwinsten en te behalen exploitatieresultaat. De heer van Waas heeft een vraag over de waardering door taxateurs aan het einde van het jaar. Het gaat hier om de waarde in bewoonde staat. Is het mogelijk om de waarde aan te geven van het pand als het leeg is. De heer Knobben reageert dat we dit inzichtelijk kunnen maken. De heer van Waas geeft aan dat dit goed is om te weten ook voor nieuwe participanten.de heer Knobben sluit de presentatie en bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid. 7

7 Een onhandige doe-het-zelver in een pand van Woon-Winkel Fonds Uit de Telegraaf van 31 juli 2009 Suggesties Heeft u suggesties, opmerkingen of vragen over onze nieuwsbrief? Mail deze dan naar Nieuwe wet Op 1 oktober 2009 werd in Nederland een nieuwe wet ingevoerd. Deze wet heeft betrekking op -communicatie en is een uitbreiding op de reeds bestaande spam -wet voor particulieren. Voor de meeste bedrijven die gebruik maken van mailinglijsten waarbij ze zelf adressen hebben toegevoegd aan hun systeem, zal gelden dat zij personen op die lijsten voor 1 oktober toestemming zullen moeten vragen, voor het verzenden van mailings. Vooruitlopend op deze wet hebben wij bij de vorige nieuwsbrief een formulier meegezonden waarop u aan kon geven of u de nieuwsbrief per of per post wil ontvangen. Wij hebben een heleboel reacties binnen gekregen. Ongeveer 45% van de participanten wil de nieuwsbrief graag per ontvangen. Dit betekent voor Woon-Winkel Fonds dat er minder nieuwsbrieven gedrukt hoeven te worden, dus minder papier. Daarnaast is het kostenbesparend, denk aan drukkosten en verzendkosten. Mocht u nog niet hebben doorgegeven dat u voortaan de nieuwsbrief per wilt ontvangen dan kan dit alsnog door een te sturen naar: COLOFON Deze nieuwsbrief is een uitgave van Woon- Winkel Fonds. De nieuwsbrief verschijnt periodiek en wordt verstuurd aan onze participanten, clientenremisiers en prospects. Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen die betrekking hebben op het Woon-Winkel Fonds. Redactie Mirjam Ostendorf Michel Bouts Ontwerp en realisatie Sedney Grafisch Buro

8 Bel ons gerust voor meer informatie of met vragen over Woon- Winkel Fonds. U wordt dan persoonlijk te woord gestaan door één van onze medewerkers. Woon- Winkel Fonds Stephensonstraat 31A 3846 AK Harderwijk Postbus BD Harderwijk telefoon fax internet

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009

JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009 JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009 Pensioenwereld in zwaar weer Rendement Progress -26,5% IN DIT JAARBERICHT Beleggingsmarkten storten in Onroerend goed blijft overeind pagina 2 Vermogen daalt, verplichtingen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden inzake splitsing FCBF

Vragen en antwoorden inzake splitsing FCBF Vragen en antwoorden inzake splitsing FCBF V1: Verandert de waarde van mijn belegging door deze splitsing? A1: Nee, de waarde van uw belegging verandert niet door de splitsing. Stel u had voor de splitsing

Nadere informatie

Blik op de toekomst: verbreden, verdiepen, verjongen.

Blik op de toekomst: verbreden, verdiepen, verjongen. Informatief magazine over beleggen bij SynVest. Editie najaar 2014 Blik op de toekomst: verbreden, verdiepen, verjongen. In deze uitgave: Uitbreiding van fondsen: beleggen in aandelen en obligaties Ontwikkelingen

Nadere informatie

Vastgoed. Inhoud. thema

Vastgoed. Inhoud. thema vastgoed Het optimisme van een groot aantal beheerders van vastgoed is te begrijpen. De waarderingen zijn veelal laag en de dividendrendementen zijn overwegend bovengemiddeld. Vastgoed blijft een stevig

Nadere informatie

2014 BELEGGINGSFONDS FAGOED ADRES ERFPACHT

2014 BELEGGINGSFONDS FAGOED ADRES ERFPACHT JAARVERSLAG 2014 FAGOED JAARVERSLAG 2014 3 Algemene gegevens RAAD VAN TOEZICHT Prof.dr. C.P. Veerman, voorzitter Ing. Ph. van den Hoek, secretaris *) Drs. H.M. van den Heuvel RBA CAIA Drs. R. van Klinkenberg

Nadere informatie

WVGH SENIORENFONDS IV CV

WVGH SENIORENFONDS IV CV Prospectus SF IV CV FINAL 6 mei 2009 For AFM approval WVGH SENIORENFONDS IV CV Beleggen in service-appartementencomplexen Pieter de Hoogh te Bilthoven en Beeckestein te Deventer 10,6% prognose totaal rendement

Nadere informatie

ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012

ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012 ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012 ACTIVINVESTOR REAL ESTATE N.V. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Index jaarrekening en toelichting jaarrekening 3 Profiel 4 Kerncijfers 5 Verslag

Nadere informatie

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2014 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de resultaten van ons onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Dit rapport is onderdeel van de Shared

Nadere informatie

Krapte op de sociale woningmarkt

Krapte op de sociale woningmarkt Krapte op de sociale woningmarkt Ontwikkelingen, prognoses en aanbevelingen voor de woningmarkt in Leeuwarden Huurdersplatform Nieuw Elan Leeuwarden, september 2012 Inleiding Als ambitieuze gemeente heeft

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief

Nadere informatie

investeringsmemorandum 2 e serie

investeringsmemorandum 2 e serie 1. Subheading 1.1 Rendement De zon is een duurzame energiebron met veel potentie. Elk uur levert de zon voldoende energie om in de jaarlijkse behoefte van alle mensen te voorzien. Door de stille maatschap

Nadere informatie

Royal Delft Group 2010 Algemene vergadering van Aandeelhouders

Royal Delft Group 2010 Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Delft Group 2010 Algemene vergadering van Aandeelhouders Datum: 24 mei 2011 Locatie: Rotterdamseweg 196 te Delft Verslag: Astrid Teunissen-Pronk Aanwezig van Raad van Commissarissen en directie:

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Holding N.V. Halfjaarverslag 2014. Het vermogen om te renderen

Renpart Vastgoed Holding N.V. Halfjaarverslag 2014. Het vermogen om te renderen Renpart Vastgoed Holding N.V. Halfjaarverslag 2014 Renpart Vastgoed Holding N.V. Het vermogen om te renderen VERSLAG VAN DE DIRECTIE Geachte aandeelhouder, Hierbij bieden wij u het halfjaarverslag 2014

Nadere informatie

INSTRUCTIES. Klik hier voor een printbare versie van het Jaarverslag 2013 >> Bladeren: klik op de pijltjes links en rechts van de pagina < >

INSTRUCTIES. Klik hier voor een printbare versie van het Jaarverslag 2013 >> Bladeren: klik op de pijltjes links en rechts van de pagina < > Klik hier voor een printbare versie van het Jaarverslag 2013 >> INSTRUCTIES Bladeren: klik op de pijltjes links en rechts van de pagina < > Zie voor meer opties het menu onderaan de pagina De inhoud Klik

Nadere informatie

Internationale beleggers zoeken veiligheid. 09 Meten is weten. 04 Vooruitkijken. 14 Nieuwe realiteit. 20 Kansen in Japan. jaargang 3 maart 2013

Internationale beleggers zoeken veiligheid. 09 Meten is weten. 04 Vooruitkijken. 14 Nieuwe realiteit. 20 Kansen in Japan. jaargang 3 maart 2013 jaargang 3 maart 2013 04 Vooruitkijken 09 Meten is weten 14 Nieuwe realiteit 20 Kansen in Japan Hoe duurzaamheid, internet en risico-aversie de vastgoedmarkt bepalen. Slimme monitor helpt Bouwinvest bij

Nadere informatie

Voorwoord. Heerlen, juni 2010 Leo van de Pas, directeur Woningmarktcijfers.nl

Voorwoord. Heerlen, juni 2010 Leo van de Pas, directeur Woningmarktcijfers.nl Voorwoord De woningmarkt functioneert niet goed en zit op slot zijn veelgehoorde uitdrukkingen om de actuele situatie op de Nederlandse woningmarkt te kenschetsen. De economische crisis veroorzaakte een

Nadere informatie

JAArVerSLAG 2012. Hoevelaken, 17 april 2013

JAArVerSLAG 2012. Hoevelaken, 17 april 2013 de inhoud Hoevelaken, 17 april 2013 JAArVerSLAG 2012 SVn 01 Voorwoord Interview Thom de Graaf 03 02 Verslag van het bestuur Het jaar 2012 in vogelvlucht 05 Deelnemersbijeenkomst 06 Kerncijfers 08 Gebruik

Nadere informatie

Voorwaarden voor Beleggingsadvies

Voorwaarden voor Beleggingsadvies Voorwaarden voor Beleggingsadvies U belegt of wilt gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers waarbij wij u adviseren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Beleggingsadvies. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Jaargang 13 - aflevering 2 juni 2004

Jaargang 13 - aflevering 2 juni 2004 Jaargang 13 - aflevering 2 juni 2004 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 13 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Beknopt jaarverslag 2010

Beknopt jaarverslag 2010 Beknopt jaarverslag 2010 STICHTING PENSIOENFONDS sappi Netherlands INHOUD Het jaar 2010 in een paar minuten 4 Gokken? Nee, daar doen we niet aan 6 Bestuursvoorzitter Henk van der Pal over de keuzes van

Nadere informatie

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember ONDERDAK Jaargang 10 Nr.2 November 2014 Interview Niko van de Poel Nieuwe bewoner van appartementen Miereakker FUSIEONDERZOEK UITNODIGING Algemene ledenvergadering woensdag 10 december Meer inbreng huurders;

Nadere informatie

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Colofon 2011 Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 is een uitgave van de Stichting Vastgoedrapport Groningen Assen. Onderzoek & rapportage: Begeleiding: Eindredactie

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst Pensioenblad voor het grondpersoneel van KLM Jaargang 10 Juli 2011 Een-op-een Pensioendeelnemer in gesprek met bestuurslid Wat is er in 2010 gebeurd? samenvatting van het jaarverslag Hier graag een inleiding

Nadere informatie

Pensioenfonds. Jaarbericht 2008 Voor deelnemers Pensioenfonds Yara Nederland

Pensioenfonds. Jaarbericht 2008 Voor deelnemers Pensioenfonds Yara Nederland Jaarbericht 2008 Voor deelnemers Yara Nederland Pensioenwereld in zwaar weer Het jaar 2008- en dan met name de tweede helft - werd volledig gedomineerd door de wereldwijde financiële (krediet)crisis, Aandelen

Nadere informatie

JAARGANG 22 NUMMER 4 2008 JACOB GELT DEKKER, ONDERNEMER EN FILANTROOP KREDIETCRISIS NU VERTROUWENSCRISIS?

JAARGANG 22 NUMMER 4 2008 JACOB GELT DEKKER, ONDERNEMER EN FILANTROOP KREDIETCRISIS NU VERTROUWENSCRISIS? Beursvisie JAARGANG 22 NUMMER 4 2008 JACOB GELT DEKKER, ONDERNEMER EN FILANTROOP KREDIETCRISIS NU VERTROUWENSCRISIS? DE TROONREDE: HET ZURE ZOET IN DE BEGROTING 2009 inhoud 3 Voorwoord DENNIS RAITHEL REDACTIE

Nadere informatie

focus.03 Plan je pensioen! Een lager overbruggingspensioen. Klopt dat? p12 Maatschappelijk verantwoord beleggen p13

focus.03 Plan je pensioen! Een lager overbruggingspensioen. Klopt dat? p12 Maatschappelijk verantwoord beleggen p13 Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Jaargang 7 > Oktober 2008 Het pensioenblad voor het grondpersoneel van KLM focus.03 Plan je pensioen! P12 P13 Een lager overbruggingspensioen. Klopt dat? p12 Maatschappelijk

Nadere informatie