Colofon Afbeelding omslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon Afbeelding omslag"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2001 Energieonderzoek Centrum Nederland

2 Afbeelding omslag In het najaar 2002 zal de internetsite van ECN een nieuw gezicht krijgen Door de eenvoudigere opzet is de gebruikersvriendelijkheid verbeterd en kunnen bezoekers van de site, nog sneller de gevraagde informatie van verschillende prioriteitsgebieden vinden

3 Inhoudsopgave

4 Voorwoord

5 Inleiding Missie Veiligheid Resultaat Strategische Voornemens

6 Energie Onderzoek Strategie ECN publicaties over de periode CX (vertrouwelijke contract rapporten) C (openbare contract rapporten) I (interne rapporten) P (voor een breed publiek) R (research rapporten) RX (tijdschrift artikelen en conferentie papers B (brochures) Aantal Ontwikkeling Octrooiportfolio ECN aantal cum. aantal min. waarde Jaar verwachte waarde max. waarde Waarde in MNLG Kennisoverdracht

7 Octrooien Human Resource Management

8 Beleidsstudies [ Mton ] Historisch Referentieraming GC-scenario Referentieraming energie en CO 2 Protocol monitoring energiebesparing en analyse besparingstrends Lastenverdeling duurzame energiedoelstellingen in Europa

9 Kennisoverdracht Samenwerking Externe partners en opdrachtgevers Beleidsstudies

10 Energie Efficiency in de Industrie Scheidingstechnologie Pervaporatie Compacte warmtewisselaar maakt destillatie zuiniger

11 Gasscheiding Restwarmtetechnologie Thermo-akoestische warmtepomp SWEAT warmtepomp

12 HEX-reactor Externe partners en opdrachtgevers Energie Efficiency in de Industrie

13 Zonne-energie Kristallijn-siliciumtechnologie

14 Dunne-film PV-technologie PV-systemen

15 Externe partners en opdrachtgevers Zonne-energie

16 Integrale concepten Energieneutrale woningen Woonwijken en bedrijventerreinen Duurzame Energie in de Gebouwde Omgeving

17 ICT-bedrijven Waterverbruik als alarminstallatiesignaal

18 Compacte warmteopslag Componenten Bodemwarmte en -koelte PV Thermisch Domotica Externe partners en opdrachtgevers Duurzame Energie in de Gebouwde Omgeving

19 Windenergie Wind & Golven Aërodynamica & aëro-elasticiteit Concepten en Ontwerp

20 Operationele Techniek & Systemen

21 Meten Speciale projecten Externe partners en opdrachtgevers Windenergie

22 Biomassa Decentrale verwerking Groene diesel

23 Diermeel Gezuiverd water, fijnchemicaliën en groene stroom via algenteelt Externe partners en opdrachtgevers Biomassa

24 Schoon Fossiel Microwarmtekracht Veldtesten Brandstofcelvoertuigen

25 Groene Vespa Watergas-shiftreactor Klimaatneutrale energiedragers Waterstof Afvangst en opslag van CO 2

26 Katalysatorduo tegen uitstoot stikstofoxiden Energie en milieukwaliteit Fijn stof en aërosol karakterisering Nitraatkaart van Europa

27 NitroGenius Gasdoorlatend membraan vereenvoudigt stikstofanalyse Externe partners en opdrachtgevers Schoon Fossiel

28 Technologische Services en Consultancy Samenwerking ECN TS&C en Shell De Archimedes Wave Swing: energie uit oceaandeining

29 Kennisopbouw intelligente ontwerp- en analysetechnieken Afvoer en opslag van Hoog Actief Afval Fotokatalyse Externe partners en klanten Technologische Services en Consultancy

30 Nucleaire technologie Toenemende belangstelling voor nucleaire technologie Nucleaire geneeskunde in Pettemer duinen Nieuwe materialen voor recycling van kernafval

31 Missie Nieuwe generatie kernreactoren Neutronen voor oude meesters

32 Sociaal en milieujaarverslag Sociaal jaarverslag Vernieuwing RI&E Investeren in middelen Investeren in mensen Hoofdthema Aantal bezig Aantal afgerond Bijna-ongeval meldingen Waarvan m.b.t. Jaar Aantal meldingen Veiligheid & Gezondheid Waarvan m.b.t. Milieu Opmerkingen

33 (Verzuim-)ongevallen Ziekteverzuim (excl. NRG) Milieujaarverslag Milieurelevante, externe ontwikkelingen Milieuvergunningen Jaar Gemiddelde verzuimfrequentie Gemiddelde verzuimduur Incl. gravida Excl. gravida Percentage niet-verzuimers Jaar Fte + stagiaires per Aantal ongevallen Aantal verzuim-ongevallen Index IF Opmerkingen

34 Energiegebruik [GJ primair / FTE per jaar] 200 Energie-efficiëntie DOELSTELLING 2020: 33% verbetering t.o.v % duurzaam Bedrijfsinterne milieuzorg (BIM) Klimaatverandering Energie-efficiëntie Aandeel Duurzaam CO 2 uitstoot per FTE Overige aspecten Wat ging er mis in 2001? CO2 uitstoot [ton / FTE per jaar] DOELSTELLING 2020: 40% vermindering CO 2 t.o.v CO 2 uitstoot Vermeden CO 2 door duurzaam

35 Jaarrekening 2001

36 Jaarrekening 2001 Geconsolideerde balans per 31 december (in x 1000) Activa Passiva Vaste activa Vlottende activa Groepsvermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Geconsolideerde resultatenrekening (in x 1000) Geconsolideerd kasstroomoverzicht (in x 1000) Bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Resultaat voor aandeel van derden Beginsaldo liquide middelen Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Eindsaldo liquide middelen Resultaat

37 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Algemeen Grondslagen voor de consolidatie Waarderingsgrondslagen van activa en passiva Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Toelichting op de geconsolideerde balans (in x 1000) Vaste activa Materiële vaste activa Mutaties in 2001 Bedrijfsgebouwen/terreinvoorzieningen Bedrijfsinstallaties/inrichtingen Instrumenten, machines e.d. Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering Totaal Immateriële vaste activa Mutaties in 2001 Goodwill

38 Financiële vaste activa Deelnemingen in kennisondernemingen Overige deelnemingen Licenties Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen 2001 Liquide middelen 2000 Achtergestelde lening Effecten Obligaties Aandelen Deposito s Overige vorderingen Voorziening voor afvloeiingskosten Voorziening voor radioactief afval Achtergestelde lening

39 Overige voorzieningen Voorziening FLO 2001 Bedrijfslasten 2000 Geactiveerde productie voor eigen bedrijf Voorziening Onderhoud gebouwen Voorziening SFN Langlopende schulden Kortlopende schulden Personeelskosten 2001 Afschrijvingen Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening (in x 1000) Bedrijfsopbrengsten Financiering en andere opbrengsten Financiële baten en lasten

40 Enkelvoudige balans per 31 december (in x 1000) Activa Passiva Vaste activa Eigen vermogen Voorzieningen Vlottende activa Kortlopende schulden Enkelvoudige resultatenrekening (in x 1000) Bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Enkelvoudig resultaat Resultaat

41 Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening (in x 1000) Waarderingsgrondslagen Achtergestelde lening verstrekt aan NRG Bestuurders en Commissarissen Deelneming in groepsmaatschappij Eigen vermogen per 31 december Overige gegevens Accountantsverklaring

42 Leden Raad van Toezicht Adviesraden en Management Raad van Toezicht... Programma Advies Raad... Industrieel Advies College... Externe beoordelingscommissies. Beleidsstudies Energie Efficiency Zonne-energie Duurzame Energie in de Gebouwde Omgeving Windenergie

43 Biomassa Schoon Fossiel Milieu-onderzoek ECN Management... Directie Manager Programma Units Staf Directie NRG Nucleair Onderzoek

44 Lijst van afkortingen

45

46

47 In het ECN Informatiecentrum in het Forum presenteren Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), Nuclear Research and consultancy Group (NRG) en Institute for Energy of the European Commission (IE) zich, middels posters en demo s Jaarlijks ontvangt het ECN Informatiecentrum ongeveer 3600 bezoekers die zich interesseren voor het onderzoek De jaarlijkse Open Dag vindt plaats tijdens de Wetenschap & Techniek Week in oktober Colofon Publicatienummer Coördinatie en eindredactie Vormgeving & figuren Druk Foto s ECN-P ECN Kennisagentschap Eva Stam (Publicatie Services ECN) Onno Bos (Publicatie Services ECN) Dékavé BV (Alkmaar) Aris Homan (ECN Publicatie Services) Frans van Hulle (ECN Windenergie) Jos Beurskens (ECN Windenergie) Cora Blankendaal (ECN Beleidsstudies) Frans Nieuwenhout (ECN Zonne-energie) Axel Schönecker (ECN Zonne-energie) Hugo de Moor (ECN Zonne-energie) Piet Glas (ECN Schoon Fossiel) Ger Beckers (ECN Schoon Fossiel)

48 ECN Westerduinweg 3 Postbus ZG Petten Telefoon: (0224) Telefax: (0224) WWW:

Jaarverslag 2003. Energieonderzoek Centrum Nederland

Jaarverslag 2003. Energieonderzoek Centrum Nederland Jaarverslag 23 Energieonderzoek Centrum Nederland Afbeelding omslag: Brugfunctie In 23 heeft het kabinet de Ad-hoc commissie brugfunctie GTI s en TNO ingesteld met de opdracht om de intermediaire kennisinfrastructuur

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

enexis.nl Stabiel resultaat Enexis in 2012

enexis.nl Stabiel resultaat Enexis in 2012 enexis.nl Stabiel resultaat Enexis in 2012 Jaarresultaat 2012 Inhoudsopgave Profiel 3 Kerncijfers 4 Stabiel resultaat Enexis in 2012 6 Regulering en financiële wereld 7 Klant en markt 8 Energienetten 10

Nadere informatie

2005 J a a r v e r s l a g

2005 J a a r v e r s l a g 25 Jaarverslag Inhoud Voorwoord 2 Inleiding 4 Onderzoek Beleidsstudies 8 Onderzoek Energie Efficiency in de Industrie 12 Onderzoek Duurzame Energie in de Gebouwde Omgeving 16 Onderzoek Zonne-energie 2

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 eople matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, res count. People matter,

Nadere informatie

Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2014 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2014 2013 Opbrengsten 4,8 4,3 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Resultaten 2014 Eneco Groep tevredenstellend ondanks lastige omstandigheden

Resultaten 2014 Eneco Groep tevredenstellend ondanks lastige omstandigheden Persbericht EMBARGO 4 MAART 15.00 UUR Datum: 4 maart 2015 Aantal pagina's: 8 Resultaten 2014 Eneco Groep tevredenstellend ondanks lastige omstandigheden Bedrijf scherpt duurzame strategie aan en zet in

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2002 DSM N.V.

JAARVERSLAG 2002 DSM N.V. JAARVERSLAG 2002 DSM N.V. KERNGEGEVENS DSM 2002 Omzet c 6.700 miljoen Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen c 349 miljoen Nettowinst c 1.188 miljoen Investeringen (inclusief acquisities)

Nadere informatie

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014. 23 juli 2014

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014. 23 juli 2014 Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014 23 juli 2014 Disclaimer Indien in dit bericht wordt gesproken over wij, Alliander, de onderneming, de Alliander-groep of gebruik wordt gemaakt van vergelijkbare aanduidingen

Nadere informatie

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 INHOUD Profiel 4 Missie en Visie 8 Strategie 12 Jaarverslag 22 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 28 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2011 30

Nadere informatie

Goudappel Groep. Experts in mobiliteit. jaarverslag 2011

Goudappel Groep. Experts in mobiliteit. jaarverslag 2011 Goudappel Groep Experts in mobiliteit jaarverslag 2011 Organogram Stichting Goudappel Coffeng Beheer Stichting Administratiekantoor Goudappel Coffeng MINT NV (

Nadere informatie

baarsma wine group holding

baarsma wine group holding baarsma wine group holding Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Winning strategies in wine Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Inhoud Management van de groep 4 Kerncijfers

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ Jaarverslag 2014 Afscheid nemen Het jaar 2015 is het laatste jaar dat wij bedrijf voeren met de koleneenheid. De centrale wordt gesloten als gevolg van de marktomstandigheden. Dat doet ons bedrijf pijn.

Nadere informatie

Kerncijfers 2009. Investeringsbevordering en Business Development. Bedrijventerreinen. Bedrijvencentra. Financieel resultaat en eigen vermogen (2008)

Kerncijfers 2009. Investeringsbevordering en Business Development. Bedrijventerreinen. Bedrijvencentra. Financieel resultaat en eigen vermogen (2008) Financieel resultaat en eigen vermogen (2008) Netto winst (in mln euro) 0,4 (0,3) Eigen vermogen (in mln euro) 100,7 (100,7) Balanstotaal (in mln euro) 165,9 (166,6) Solvabiliteit (in %) 60,1 (60,5) Venture

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V.

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Behandeld door A. Groenendijk Referentienummer R&C-FA/1103339/1008072 Doorkiesnummer (070) 3750 202 Faxnummer (070) 3750 987 Datum Inhoud 1 Profiel 1 2

Nadere informatie

Tijd: 09.00 10.30 uur uitreiken en bestuderen casus 10.30 13.00 uur ochtendzitting 13.00 14.00 uur pauze 14.00 16.30 uur middagzitting

Tijd: 09.00 10.30 uur uitreiken en bestuderen casus 10.30 13.00 uur ochtendzitting 13.00 14.00 uur pauze 14.00 16.30 uur middagzitting Overlegorgaan van HBO-scholen met een accountancy-opleiding Secretariaat: Postbus 90116 4800 RA Breda Tel.: (076) 525 06 79 Fax: (076) 525 03 98 LANDELIJK EXAMEN - OAT Audit Franchise Company Holland Groep

Nadere informatie

14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Algemene aspecten. Milieuaspecten. Sociale aspecten. Economische aspecten. Marketing.

14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Algemene aspecten. Milieuaspecten. Sociale aspecten. Economische aspecten. Marketing. 2 Inhoud Directieverslag 5 Voorwoord Profiel van Energiewacht Kernactiviteiten Organisatiestructuur Interne structuur en personele bezetting 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Algemene aspecten

Nadere informatie

TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch

TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch JAARVERSLAG 2012 TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch Nederlandse, kennisintensieve vraagstukken.

Nadere informatie

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G DUURZAAM H EI DSVERSLAG 2003 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 3 KPN en Duurzaamheid 4 Het bedrijf Profiel 6 Corporate governance

Nadere informatie

Omgevingsbewust ondernemen. Jaarverslag 2009

Omgevingsbewust ondernemen. Jaarverslag 2009 Omgevingsbewust ondernemen Jaarverslag 2009 DELTA N.V. JAARVERSLAG 2009 DELTA N.V. Poelendaelesingel 10 4335 JA MIDDELBURG T : +31 (0)118 88 20 00 F : +31 (0)118 88 21 00 E : info@delta.nl W : www.delta.nl

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2013. 24 juli 2013

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2013. 24 juli 2013 Alliander N.V. Halfjaarbericht 2013 24 juli 2013 Disclaimer Indien in dit bericht wordt gesproken over wij, Alliander, de onderneming, de Alliander-groep of gebruik wordt gemaakt van vergelijkbare aanduidingen

Nadere informatie

Goed eerste halfjaar 2005: EBITA groeit met 18%

Goed eerste halfjaar 2005: EBITA groeit met 18% 1 HALFJAARBERICHT 2005 Goed eerste halfjaar 2005: EBITA groeit met 18% Kernpunten EBITA: 36,2 miljoen euro (+ 18,3%) Netto resultaat: 20,5 miljoen euro (+ 10,2%) Bedrijfsopbrengsten: 1.063 miljoen euro

Nadere informatie

Goed voorbereid op de

Goed voorbereid op de Goed voorbereid op de toekom st Jaarverslag 2008 Essent in 2008 Profiel Essent is het grootste energiebedrijf in Nederland. 2,6 miljoen huishoudelijke en zakelijke klanten nemen gas, elektriciteit, warmte

Nadere informatie

JAARVERSLAG 1999 DSM N.V.

JAARVERSLAG 1999 DSM N.V. JAARVERSLAG 1999 DSM N.V. 2 voorflap jaarverslag Kerngegevens DSM 1999 = omzet EUR 6,3 miljard = nettoresultaat EUR 371 miljoen = nettoresultaat per gewoon aandeel - exclusief buitengewoon resultaat EUR

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2003. Energie en het klimaat zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2003. Energie en het klimaat zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2003 Energie en het klimaat zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Inhoud Voorwoord 2 Over het verslag 6 Over Nuon 10 Duurzaamheid bij Nuon 16 Beleid 17 Organisatie duurzaamheid

Nadere informatie