Zorgmonitor. Onverzekerde EU Burgers. Onderzoeksverslag. Cluster Zorgregie, Staf Onderzoek & Projecten. September 2011 GGD Rotterdam-Rijnmond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgmonitor. Onverzekerde EU Burgers. Onderzoeksverslag. Cluster Zorgregie, Staf Onderzoek & Projecten. September 2011 GGD Rotterdam-Rijnmond"

Transcriptie

1 Zorgmonitor Onverzekerde EU Burgers Cluster Zorgregie, Staf Onderzoek & Projecten Onderzoeksverslag September 2011 GGD Rotterdam-Rijnmond

2 - 2 -

3 INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk Wonen en werken algemeen Nationaliteiten Hoofdstuk Huisartsen Infectieziekten Artsen specifiek gericht op dak- en thuislozen Verloskundigen Ziekenhuizen Psychiatrie Nazorg in ziekenhuizen en overige instanties Hoofdstuk 3 Conclusie Overzicht benaderde instantie c.q. hulpverleners

4 - 4 -

5 Inleiding Binnen de GGD Rotterdam Rijnmond is behoefte aan een inventariserend onderzoek om zicht te krijgen op diverse aspecten die spelen bij onverzekerde EU-burgers in Rotterdam. Aanleiding zijn de geluiden dat (huis)artsen, verloskundigen en zorginstellingen in toenemende mate te maken krijgen met onverzekerde EU-burgers. Het is onduidelijk welke gezondheidsproblemen deze burgers hebben. Onverzekerde Nederlanders en illegalen zijn niet meegenomen in het onderzoek. Onkosten van illegalen worden vergoedt door het Koppelingsfonds. Doel van het onderzoek Het doel van het onderzoek is een inschatting te krijgen van de aard en omvang van de gezondheidsproblematiek bij onverzekerde EU burgers. Tevens is het doel om na te gaan op welke manier hulpverleners en zorginstellingen omgaan met de problematiek rondom kostendekking bij onverzekerde EU burgers. De volgende vragen zijn aan de orde gekomen: 1. Komt een instantie en/of hulpverlener met onverzekerde EU burgers in aanraking? 2. Wat is het aantal volwassenen en kinderen? 3. Wat is de nationaliteit van deze burgers? Hierbij is het onderscheid aangegeven ten aanzien van Bulgaren, Roemenen, Polen, Portugezen en overige EU-landen. 4. Wat is de aard van de problematiek, welke wordt behandeld en welke niet, vindt doorverwijzing plaats en zo ja, op welke indicatie waar naar toe? 5. Hoe vindt financiële afhandeling plaats? 6. Vindt nazorg of revalidatie plaats (afhankelijk van de instantie en/of hulpverlener)? Werkwijze Het onderzoek heeft plaatsgevonden door het interviewen van medewerkers bij diverse gezondheidsinstellingen en individuele hulpverleners. Interviews hebben plaatsgevonden in ziekenhuizen, zowel bij de spoedeisende hulp, met betrekking tot opname als ook met betrekking tot het bieden van nazorg. GGZ-instellingen zijn geïnterviewd. Sommige ziekenhuizen en GGZinstellingen hebben schriftelijk cijfers gegeven. Dit was niet voor alle ziekenhuizen / instanties mogelijk. Huisartsen zijn via de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) op de hoogte gesteld van het onderzoek over onverzekerde EU burgers en daarna schriftelijk benaderd. Eén huisarts die naast zijn huisartsenpraktijk ook specifiek is gericht op dak- en thuislozen is geïnterviewd. Overige gegevens van de groep artsen die specifiek zijn gericht op dak- en thuislozen zijn schriftelijk verkregen via het registratiesysteem dat deze artsen hanteren. Bij de achterwacht van de huisartsen heeft een interview plaatsgevonden. Verloskundigen zijn schriftelijk benaderd met een vragenlijst. Daarnaast zijn medewerkers van charitatieve instanties en maatschappelijke opvang geïnterviewd. Leeswijzer In hoofdstuk 1 wordt een algemeen beeld gegeven van onverzekerde EU burgers. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op onverzekerde EU burgers in relatie met medische instanties c.q. hulpverleners. Hoofdstuk 3 geeft de conclusies weer

6 - 6 -

7 Hoofdstuk 1 Algemeen beeld Het aantal aanwezige MOE-landers in Rotterdam is 1 per 1 januari 2011 vastgesteld op 8916 ingeschreven in het GBA. De schatting is dat er tussen de en MOE-landers daadwerkelijk in Rotterdam verblijven, inclusief de 8916 ingeschrevenen. Onder MOE-landen worden verstaan de landen Polen, Bulgarije, Roemenië, Hongarije, Litouwen, Slowakije, Tsjechië, Letland, Slovenië en Estland. De ingeschrevenen vormen ca. 1,5% van het totaal aantal Rotterdammers die in het GBA staan ingeschreven. De daadwerkelijk verblijvende groep MOE-landers bedraagt naar schatting 2,4% tot 3,6% van de totale Rotterdamse bevolking. Dit onderzoek richt zich in het bijzonder op Polen, Bulgaren, Roemenen, Portugezen en overige EUlanden. In tabel 1 worden het aantal inschrijvingen in het GBA weergegeven van deze landen 2. Met betrekking tot Portugal wordt uitgegaan van de cijfers zoals die worden gegeven door het Centrum voor Onderzoek en Statistiek van de Gemeente Rotterdam. Alle cijfers gelden per 1 januari Tabel 1. GBA inschrijvingen per Aantal Polen 4164 Bulgaren 1916 Roemenen 794 Subtotaal 6874 Portugezen 3170 Totaal Het blijkt dat niet alle instanties de nationaliteit van de registreren van de cliënten c.q. patiënten. Diverse instanties geven aan dat patiënten soms geen verzekering in Nederland hebben, maar wel in hun eigen land. Als dit het geval is, kan er meestal gedeclareerd worden in het thuisland. Naast de vermelde nationaliteiten wordt door twee bronnen Serviërs genoemd die niet verzekerd zijn. Eén bron geeft Slovaken aan. Een anderde bron maakt melding van Litouwen en Russen. Ten slotte is ook sprake van andere Europese nationaliteiten zoals Duitsers, Engelsen, Fransen en Belgen. Eén (charitatieve) instantie geeft aan soms in aanraking te komen met mensen uit Afrika met een Europese (bijvoorbeeld Spaanse of Italiaanse) verblijfsvergunning. Als voorbeeld wordt een Nigeriaanse vrouw beschreven met een Italiaanse verblijfsvergunning, die via gedwongen prostitutie van de maffia terecht is gekomen bij een illegale partner uit Sierra Leone. De partner komt in detentie vanwege illegaliteit. Mevrouw, die in de loop der jaren inmiddels twee kinderen heeft gekregen van haar partner, kan geen huur meer betalen en de elektriciteit dreigt te worden afgesloten. Mevrouw is niet verzekerd. Gesignaleerde problemen Door meerdere bronnen wordt aangegeven dat er bijna altijd sprake is van een taalbarrière. Hierdoor ontstaan problemen op verschillende gebieden. Het komt voor dat mensen daardoor ontslagen worden. Onwetendheid bij EU-burgers wordt ook als een probleem gezien. Een voorbeeld betreft seksuele voorlichting en anti-conceptie. Het gebruik van voorbehoedmiddelen is niet of onvoldoende bekend. Als voorbeeld wordt een casus beschreven van een vrouw die bij een arts komt voor abortus terwijl zij langer dan 16 weken zwanger is. Zij heeft al enkele kinderen en ook al enkele keren abortus 1 Cijfers zijn vastgesteld in samenwerking tussen Publiekszaken van de gemeente Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam/Nicis Institute (Kennisinstituut van, voor en door de steden in Nederland) en Risbo monitoren. 2 Met betrekking tot de landen Polen, Bulgaren en Roemenen wordt uitgegaan van de cijfers van de gemeente Rotterdam Publiekszaken, EUR/Nicis en Risbo monitoren

8 ondergaan. Enkele weken later blijkt deze vrouw te zijn opgenomen in het ziekenhuis omdat ze vermoedelijk zelf, met eigen hulpmiddelen, de zwangerschap heeft geprobeerd te onderbreken. EU-burgers willen vaak niet terug keren naar het thuisland omdat ze het in Nederland - hoe dan ook - altijd beter hebben dan in het thuisland. Soms is er sprake van een strafbaar feit in het thuisland. Soms willen mensen niet terug omdat ze het in Nederland zouden maken. Er is dan sprake van gezichtsverlies. Bij een aantal EU-burgers speelt verslavingsproblematiek. Ook deze groep gaat niet terug naar het thuisland. 1.1 Wonen en werken algemeen Vaak is sprake armoedeproblematiek. Mensen zijn in het verleden naar Nederland gekomen om te werken, maar hebben slechte arbeidscontracten en slechte woonomstandigheden. Veel mensen zijn werkeloos geworden. Geen inkomsten betekent geen huisvesting. Meerdere instanties geven aan dat hierdoor vaak spanningen ontstaan van waaruit regelmatig medisch problemen voortkomen. Mensen met opgebouwde rechten worden geholpen door dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als geen rechten zijn opgebouwd, dan krijgen de mensen geen hulp en zijn aangewezen op charitatieve instellingen. Meestal betreft dit hulp in de zin van eten en kleding. Door één instantie die o.a. specifiek gericht is op prostituees wordt opgemerkt dat alle prostituees van de MOE-landen niet verzekerd zijn. Uit onderzoek is gebleken dat Roemen, Hongaren, Polen en Hongaren en Bulgaren de grootste groep vormen van de MOE-landers binnen de prostitutie. In geringe mate zijn er vrouwen uit Tsjechië, Litouwen, Finland en Estland als prostituee werkzaam. Van het aantal Portugezen zijn geen cijfers gegeven. Door één bron wordt opgemerkt dat er een afname is van Poolse vrouwen in de prostitutie. Er is een toename is geconstateerd van Roemeense en Bulgaarse vrouwen in de prostitutie in Rotterdam. Tabel 2. Nationaliteit onverzekerde prostituees in Rotterdam 2010/2011 Aantal Roemenen 64 Polen 62 Hongaren 61 Bulgaren 60 Tsjechisch 7 Litouwers 3 Esten 2 Finnen 2 Totaal Nationaliteiten De volgende nationaliteiten worden afzonderlijk besproken: Polen Veel Polen wonen in woningen van uitzendbureaus met zes personen waar er maar twee mogen wonen (huisjesmelkers). Het betreft vaak Nederlands-Poolse uitzendbureaus. Deze Polen staan nergens ingeschreven en werken vaak in fabrieken of in de tuinbouw. In de winter is er geen werk in de tuinbouw. Polen komen dan in de WW. Deze bron geeft aan dat Polen met name in de maanden februari en maart schulden hebben. Dit is een jaarlijks terugkerend probleem waarvan de oorzaak niet duidelijk is, aldus deze informatiebron. In de maanden april en mei gaat het goed met hen door de bollentijd. Er zijn dan veel banen in de kassen. Opmerkelijk is dat meestal gesproken wordt over Poolse mannen. Poolse vrouwen blijven vaker in het thuisland, aldus een geïnterviewde

9 Bulgaren en Roemenen Met regelmaat wordt gesproken over Bulgaarse en Roemeense mannen en vrouwen die in Nederland verblijven. Vaak hebben zij één of meerdere kinderen. Bij een (medische) informatiebron komen met regelmaat groepen Roemenen. Vaak zijn dit families. Uit de interviews blijkt dat er in Zuid-Bulgarije veel Bulgaarse Turken wonen die naar Nederland komen via Turkse connecties. Zij gaan in het bijzonder naar Rotterdam. Deze Bulgaren werken voor Turkse bedrijven via Turkse connecties. Dit is een zwart werkcircuit. De Bulgaren werken vaak s nachts in een keuken, in een tomatenkwekerij en/of handelen in oud ijzer. De Bulgaren proberen legaal werk te krijgen, maar dat lukt niet. Veel Bulgaren wonen in woningen van Turkse eigenaren. Door één bron wordt opgemerkt dat deze eigenaren aan hun eigen volk de huur niet zouden durven vragen die ze aan de Bulgaren wel vragen. Dit zou anders bekend worden in de moskee. Veel Roemenen en Bulgaren (en ook Litouwen en Russen) zijn vaak ondergedoken in kraakpanden. Eén instantie maakt melding van Bulgaarse Roma s: drie-generatie-gezinnen met gemiddeld 2 kinderen, bestaande uit moeder, oma en kinderen, waarbij vader niet in beeld is. In 2010 zijn zes Roma-gezinnen bij deze instantie geweest in verband met (financiële) problemen. Aan alleenstaande vrouwen met kinderen wordt altijd hulp geboden, met name door charitatieve instellingen. Een andere bron merkt op dat het opvallend is dat Bulgaarse cliënten, die voorheen illegaal in Nederland waren en waarvan de onkostenvergoeding via het College voor zorgverzekeringen (CVZ) 3 verliep, nu bijna niet meer in beeld zijn. Uit gesprekken blijkt dat Roemeense mannen vaak betrokken zijn bij het criminele circuit. Portugezen Slechts een enkele keer wordt melding gemaakt van Portugees sprekende mensen, waaronder ook Kaapverdianen. Het zijn meestal instanties binnen de maatschappelijke opvang. Zelden worden Portugezen genoemd als onverzekerde EU-burgers. 3 Een overheidsorganisatie die er over waakt dat verzekerden via de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten de zorg kunnen krijgen die voor hen noodzakelijk is

10 - 10 -

11 Hoofdstuk 2 Medische zorg In onderstaande paragraaf wordt onderscheid gemaakt tussen algemene medische instanties en hulpverleners en psychiatrische instanties. 2.1 Huisartsen In totaal zijn 342 huisartsen benaderd. Ongeveer een kwart heeft gereageerd. Van dit aantal komt bijna de helft (48%) in aanraking met onverzekerde EU burgers. Aantallen Er komen ongeveer 241 onverzekerde volwassen EU burgers bij de huisartsen. Hiervan lijken ongeveer 25 patiënten passanten te zijn. Er komen130 kinderen die behoren bij de groep onverzekerde EU burgers bij de huisartsen, waarvan ongeveer 25 kinderen van passanten. In totaal zijn er ongeveer 371 onverzekerde EU-burgers die huisartsen bezoeken. Nationaliteit In tabel 3 worden cijfers weergegeven door de huisartsen met betrekking tot nationaliteit van onverzekerde EU-burgers. Tabel 3. Nationaliteit van onverzekerde EU-burgers bij huisartsen Aantal in percentage Bulgaren 21 Polen 15 Roemenen 8 Portugezen 6 Overige EU landen 25 Aard van de problematiek Een deel van de huisartsen waar onverzekerde EU-burgers komen geven geen omschrijving van de aard van de problematiek. Ruim de helft geeft aan dat ieder probleem wordt behandeld dat bij de huisartsengeneeskunde hoort. 24% geeft een beschrijving van de aard van de problematiek, waaronder luchtwegproblematiek, infecties, hartproblemen en psychische problemen. Enkele huisartsen geven aan dat alleen acute problemen of ernstige ziekten worden behandeld. Enkele andere artsen geven expliciet aan dat zij geen psychische of sociale problemen behandelen. Doorverwijzing De meerderheid van de huisartsen geeft aan dat er wordt doorverwezen. Enkele huisartsen geven aan dat zij doorverwijzen bij acute problematiek of levensbedreigende situatie, anderen zeggen door te verwijzen bij dezelfde problematiek als bij verzekerde mensen. In tabel 4 worden de instanties c.q. afdeling binnen een ziekenhuis genoemd waar naar wordt doorverwezen. Tabel 4. Doorverwijzing van huisartsen naar ziekenhuizen c.q. afdeling Instantie / afdeling Aantal EMC 16 Maasstadziekenhuis 5 Ikazia ziekenhuis 4 SFG 3 Star-MDC / lab 3 GGD / tbc 2 Havenziekenhuis 2 Ruwaard van Putten ziekenhuis 1 SEH 1 SOA poli

12 Financiering Ongeveer driekwart van de huisartsen geven aan dat ze contant worden betaald door onverzekerde EU-burgers. Ongeveer hetzelfde aantal geeft aan dat zij de kosten (soms) zelf betalen. Twee huisartsen geven aan dat er (voorheen) door de GGD wordt betaald. Een schatting van de onkosten bij de huisartsen met betrekking tot onverzekerde EU-burgers is ongeveer Achtervang van huisartsen Er is één instantie die de achtervang vormt voor huisartsen. Deze instantie registreert niet specifiek op nationaliteit. Het aantal onverzekerde EU-burgers kon niet worden aangegeven. De aard van de problematiek is zeer divers. Deze instantie geeft aan geen vergoeding te krijgen bij onverzekerde EU-burgers. Als blijkt dat patiënten niet verzekerd zijn, dan wordt gevraagd om contant te betalen. Als dit echter niet mogelijk blijkt te zijn dan wordt niet betaald. Bij deze instantie zijn de onverzekerd EU-burgers een miniem probleem voor de avond-, weekend-, en nachtzorg, aldus de geïnterviewde. Binnen de reguliere begroting is daarmee rekening gehouden. 2.2 Infectieziekten Eén instantie is specifiek gericht op infectieziekten. TBC Ten aanzien van tbc geeft deze instantie aan dat MOE-landers volgens het landelijk risicogroepenbeleid géén risicogroep bij de tbc-bestrjjding vormt. In 2009 en 2010 zijn er in totaal vijf tbc-patiënten uit de MOE-landen geweest. Aangegeven wordt dat een schatting van overige EUlanden niet mogelijk c.q. haalbaar is. Bij de groep dak- en thuislozen en drugsverslaafden vindt een halfjaarlijkse screening plaats in verband met een verhoogd risico. Dit vindt niet plaats op basis van etniciteit. Mensen met tbc worden niet doorverwezen naar ziekenhuizen tenzij er een medisch indicatie voor is. Het is onduidelijk hoeveel er precies wordt besteed aan onverzekerde EU-burgers omdat er vanuit de vangnetfunctie zorg wordt verleend aan deze burgers. Dit is financieel niet inzichtelijk te maken, aldus de geïnterviewde. SOA Met betrekking tot seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) is aangegeven dat er in MOE-landers in de polikliniek kwamen. Dit is 1,6% van de totale populatie die op de polikliniek komt. Het aantal onverzekerden is niet bekend binnen de groep MOE-landers. De polikliniek wordt gefinancierd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Iedereen kan er terecht. De registratie is anoniem. Er vindt geen verplicht screening plaats. Als de diagnose HIV of HBV (Hepatitis B) wordt gediagnostiseerd, dan betekent dit een risico voor de volksgezondheid als geen hulp wordt geboden of gekregen. HBV is aangifteplichtig via de Wet Publieke Gezondheid (WPG) en wordt door een andere afdeling binnen dezelfde instantie verder behandeld. Bij een HIV diagnose wordt geprobeerd om mensen door te sturen naar de tweede lijn. Soms worden de mensen wel, soms ook niet geholpen. Huidaandoeningen vormen een potentieel groot probleem, aldus de geïnterviewde. Mensen hebben een aandoening die op een SOA lijkt, maar het niet is. Terugverwijzen naar de huisarts is niet mogelijk bij iemand die niet verzekerd is. Doorverwijzen naar de tweede lijn kan niet bij onverzekerden. Voor EU onverzekerden zijn er geen middelen om een goede begeleiding te bieden. Er is geen geld voor intensieve nazorg (geen lange trajecten) en geen capaciteit. Het kost erg veel tijd om onverzekerde EU-burgers in de reguliere zorg te krijgen. 2.3 Artsen specifiek gericht op dak- en thuislozen. Aantallen Bij de artsen die specifiek gericht zijn op dak- en thuislozen staan in totaal 524 onverzekerden ingeschreven. Dit aantal is niet gebonden aan een specifiek jaar. Er is bij dit aantal geen onderscheid gemaakt tussen onverzekerde Nederlanders en onverzekerde EU burgers. Het aantal betreft zowel onverzekerde EU-burgers als illegalen

13 In 2010 zijn er 63 onverzekerden bij deze artsen geweest. Hierbij behoren twee kinderen, waarvan één kind is geboren in 2003 en één in Er is geen onderscheid gemaakt tussen onverzekerde Nederlanders en onverzekerde EU burgers. Illegalen zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. De registratie betreft consulten waarbij een medische handeling is verricht. Er zijn in totaal bij deze groep onverzekerden 147 contacten geweest. Deze contacten betroffen consulten, visites en contacten in verband met een herhaalrecept. In het eerste kwartaal van 2011 zijn er 37 onverzekerden bij deze artsen geweest. Hiervan was er één een kind, geboren in In het eerste kwartaal van 2011 zijn 64 contacten geweest. Deze contacten betroffen consulten, een visite en contacten in verband met een herhaalrecept. Nationaliteit De nationaliteit van de onverzekerden kon niet worden vastgesteld binnen het registratiesysteem van deze artsen. Aard van de problematiek De diagnose van de patiënten is niet te achterhalen binnen het registratiesysteem van huisartsen. Veelal wordt een algemene beschrijving gegeven van klachten. Deze zijn zeer divers van aard. Zelden wordt de internationale code gebruikt om een diagnose vast te stellen. Opgemerkt wordt dat mensen niet worden bereikt bij verplichte screening. Daarnaast vormt medicatie een probleem. Formeel is er geen grond voor vergoeding voor de medicatie en moet òf de medicatie contant betaald worden, òf in het land van herkomst verkregen worden. Dit lijdt tot situaties waarbij de kans dat er geen medicatie wordt afgenomen toeneemt. Verstrekking van bestaande en aanwezige medicatie is formeel niet toegestaan en staat op gespannen voet met de aanwezigheid van medicatie in het grijze circuit. De artsen hebben de inspectie hiervan op de hoogte gesteld. De inspectie geeft als formele reactie dat het probleem in onderzoek is. Doorverwijzing De doorverwijzing is niet te achterhalen uit het registratiesysteem dat deze artsen hanteren. Financiering De onkosten die worden gemaakt worden vergoed door de GGD Rotterdam-Rijnmond. In 2010 zijn de onkosten met betrekking tot onverzekerde EU-burgers, inclusief onverzekerde Nederlanders, ca ,-. Het merendeel bestaat uit consulten. In het eerste kwartaal van 2011 bedragen de onkosten met betrekking tot onverzekerde EU-burgers, inclusief onverzekerde Nederlanders, ca ,

14 2.4 Verloskundigen Er zijn 75 verloskundige aangeschreven. Bijna een vijfde heeft gereageerd. Bij deze groep verloskundigen komen ca. 90% in aanraking met onverzekerde EU-burgers. In totaal komt ongeveer 117 onverzekerde EU-burgers per jaar bij de verloskundigen. Nationaliteit De meerderheid van de verloskundigen die in aanraking komen met onverzekerde EU-burgers heeft een nationaliteit ingevuld op de vragenlijst. Tabel 5. Nationaliteit van onverzekerde EU-burgers bij verloskundigen Aantal in percentage Bulgaren 26 Polen 24 Roemenen 10 Portugezen 5 Overige EU landen 6 Andere problemen dan normaal bij zwangere vrouwen Naast specifieke zwangerschaps- en bevallingsproblemen hebben deze groep soms andere problemen dan die normaal voorkomen bij zwangere vrouwen. Door bijna driekwart van de verloskundigen waar onverzekerde EU-burgers komen, wordt de taalbarrière vermeld. Ook geven meerdere verloskundigen aan dat er onbegrip is van het Nederlands systeem. Enkelen noemen sociale problemen of huisvesting. Daarnaast worden de onkosten van counseling genoemd en de medicatie. Ook wordt aangegeven dat deze vrouwen altijd in een ziekenhuis bevallen en geen kraamzorg willen. Eén verloskundige geeft aan dat het soms moeilijk is goede zorg te leveren omdat spullen en goede kraamzorg ontbreken. Er wordt minder gemakkelijk doorverwezen voor een extra echo e.d., en dat betekent ook minder goede zorg. Doorverwijzing Bijna alle verloskundigen verwijzen door bij de gebruikelijke medische indicatie. Enkelen hebben geen indicatie ingevuld. Tabel 6. Doorverwijzing van verloskundigen naar ziekenhuizen c.q. afdeling Aantal Ziekenhuis / gynaecologie 5 EMC / SKZ 4 SFG 2 Maasstadziekenhuis 2 Ikazia ziekenhuis 2 Financiële afhandeling Ongeveerd driekwart van de verloskundige wordt contant betaald. Bij ruim de helft van de verloskundigen komt het voor dat er hulp wordt geboden op kosten van de verloskundige zelf. Door één verloskundige wordt aangegeven dat zij wordt betaald uit het gemeentepotje (een nadere aanduiding ontbreekt). Een informatiebron geeft aan dat het geschat uurtarief van een verloskundige ongeveer 75,- bedraagt. Dit bedrag komt overeen met de DBC die in ziekenhuizen worden gehanteerd. Uitgaande van een bevalling die twee tot vier uur duurt, bedragen de onkosten van een bevalling gemiddeld 200,-. Dit komt op een totaal kosten van ca ,- bij de verloskundigen met betrekking tot onverzekerde EU-burgers

15 2.5 Ziekenhuizen Alle SRZ-ziekenhuizen 4 hanteren de volgende beleidsregel: 'De minimale zorgplicht van ziekenhuizen onder meer ten aanzien van alle niet-verzekerden houdt in dat het moet gaan om een situatie waarin de verlening van medische zorg niet kan worden onthouden of uitgesteld zonder het leven of de gezondheidstoestand van betrokkene dan wel de Nederlandse volksgezondheid ernstig in gevaar te brengen. Dit betreft medisch noodzakelijke zorg ter beoordeling aan een medicus. De term medisch noodzakelijke zorg benadrukt dat de arts de noodzaak van de zorg vaststelt. Er wordt uitgegaan van het vooropstellen van de professionele verantwoordelijkheid. Het is aan de arts om te beoordelen of medische zorg noodzakelijk is. ' Patiënten kunnen op twee manieren in het ziekenhuis komen, nl. via de huisarts of de spoedeisende hulp. De afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van alle ziekenhuizen geven aan dat mensen worden behandeld vanuit de zorgplicht. Hetzelfde geldt voor eventuele opname in het ziekenhuis. Indien noodzakelijk vindt opname plaats. Aantal Enkele ziekenhuizen kunnen exacte cijfers aanleveren omtrent behandeling van patiënten. Eén ziekenhuis geeft aan dat er in 2009 in totaal 73 onverzekerde EU-bburgers zijn behandeld / opgenomen. Over 2010 kunnen geen cijfers worden gegeven. Eén ziekenhuis geeft aan dat er in 2010 in totaal 21 onverzekerde EU burgers behandeld / opgenomen werden. Eén ziekenhuis geeft aan dat er in de maanden februari t/m april onverzekerde EU burgers zijn behandeld / opgenomen. Nationaliteit Bij de afdeling SEH van de verschillende ziekenhuizen wordt de nationaliteit vaak niet geregistreerd omdat daarin geen onderscheid wordt gemaakt. Door drie ziekenhuizen zijn gegevens aangeleverd. Tabel 7. Nationaliteit onverzekerde EU-burgers in 2009 in een ziekenhuis Aantal Polen 1 Bulgaren 0 Roemenen 1 Overige EU-burgers 57 Totaal 59 Dit ziekenhuis heeft in 2009 in totaal patiënten geregistreerd, waarvan Nederlanders. Dat is 98% van het totaal aantal patiënten dat in 2009 dit ziekenhuis heeft bezocht. Het ziekenhuis geeft aan dat er 527 onverzekerde Nederlanders geregistreerd staan. Dat is ca. 80% van het totaal aantal onverzekerden, waarbij de landen buiten de EU zijn meegerekend. Eén ziekenhuis meldt de volgende nationaliteiten onverzekerde EU-burgers in 2010: Tabel 10 Nationaliteit onverzekerde EU-burgers in een ziekenhuis in 2010 Aantal Polen 10 Bulgaren 6 Roemenen 3 Overige EU landen 2 Totaal 21 4 De stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen(SRZ) is een samenwerkingsverband tussen de elf ziekenhuizen in de regio Rijnmond met als doel de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg in de regio Rijnmond te bevorderen

16 Een ander ziekenhuis meldt de volgende nationaliteiten onverzekerde EU-burgers in de maanden februari t/m april 2011: Tabel 11. Nationaliteit onverzekerde EU-burgers in een ziekenhuis in februari t/m april 2011 Aantal Polen 15 Bulgaren 12 Portugezen 5 Roemenen 4 Overige EU landen 36 Totaal 72 Aard problematiek De aard van de problematiek is divers. Vaak betreft het multiproblematiek, aldus een geïnterviewde. Regelmatig wordt een maatschappelijk werkster bij een patiënt betrokken. Eén ziekenhuis meldt diverse problematiek bij de onverzekerde EU-burgers in het algemeen. Eén ziekenhuis geeft aan dat er bij de meerderheid van de Polen die zijn opgenomen sprake is van alcoholgerelateerde aandoeningen. Ook Roemenen hebben veelal alcohol gerelateerde problematiek. Bij Bulgaren is de problematiek divers: snijwonden, problemen i.v.m. een zwangerschap. Daarnaast zijn er 2 kinderen opgenomen van een moeder die in het ziekenhuis is in verband met zwangerschap. Overige EU-burgers zijn opgenomen / behandeld met een alvleesklierontsteking en glasverwondingen na een vechtpartij. Financiering Eén ziekenhuis merkt op dat, als iemand op de SEH komt en het blijkt dat deze persoon niet is verzekerd, er dan een afweging wordt gemaakt met welke middelen deze persoon wordt geholpen. Als voorbeeld wordt iemand met botbreuken genoemd die niet verzekerd is. De afweging wordt dan gemaakt m.b.t. betere of minder betere schroeven om de kosten te drukken. In wezen is deze patiënt dan echter al doorgesluisd, aldus de geïnterviewde. Anders is het met bijvoorbeeld reanimatie. Dan wordt alles gedaan om overlijden te voorkomen. In dit ziekenhuis wordt de jurist van het ziekenhuis op de hoogte gesteld van een onverzekerde patiënt om actie te ondernemen. Door de financiële afdeling kan op dit moment (nog) geen betrouwbare informatie gegenereerd worden. Door de afdeling SEH s van twee ziekenhuizen wordt een voorschot gevraagd aan de patiënt als blijkt dat de patiënt niet verzekerd is of als het onduidelijk is of deze is verzekerd. Bij één ziekenhuis bedraagt dat bedrag 200,-. Door één ziekenhuis wordt opgemerkt dat - als een Pool verzekerd is in Polen alcoholproblematiek niet wordt vergoedt door de Poolse verzekering. Ten aanzien van Polen wordt opgemerkt dat Poolse patiënten vaak wel een verzekering hebben voor medische zorg maar niet voor repatriëring. Deze kosten komen ook ten laste van het ziekenhuis. Eén ziekenhuis geeft aan dat sommige onverzekerde patiënten contant betalen. Soms wordt een betalingsregeling afgesproken. Patiënten die helemaal niet of niet kunnen betalen worden afgeboekt te laste van het ziekenhuis. Meerdere ziekenhuizen melden dat er geen apart potje is voor onkosten mb.t. onverzekerde EU burgers. Eén ziekenhuis merkt op dat de zorgverzekering de dubieuze debiteren betaalt. Dat maakt dat de Nederlanders dit in principe met z n allen betalen. Door één ziekenhuis wordt opgemerkt dat de onkosten met betrekking tot onverzekerde EU-burgers gezien moet worden in verhouding met de overgrote meerderheid die wèl verzekerd is en in het ziekenhuis verblijft. Eén ziekenhuis meldt dat de gemaakte onkosten bij onverzekerde EU-burgers ca is

17 2.6 Psychiatrie Algemeen Een psychiatrisch ziekenhuis heeft de plicht om zorg te dragen voor een goede voorwaarde voor ontslag. Als medicatie nodig is bij iemand die niet verzekerd is, dan wordt dit uit eigen middelen (van het ziekenhuis) vergoedt. Nazorg wordt niet geboden. Geprobeerd wordt om mensen terug te laten gaan naar het thuisland. De Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) geldt alleen voor Nederland, niet in andere EU-landen. Soms wordt gebruik gemaakt van de laissez-passer regeling (document bedoeld om iemand in de gelegenheid te stellen huiswaarts te reizen). Er bestaat geen zogenaamd potje voor dubieuze debiteuren binnen de volwassenpsychiatrie. Met de zorgverzekeraars zijn productieafspraken gemaakt. Soms zijn er meer mensen, soms minder. Dat valt tegen elkaar weg. Volwassenen Bij één instantie voor acute psychiatrie zijn in 2010 in totaal 220 onverzekerden geregistreerd. Dit betreft voor een deel Nederlanders, voor een deel overige EU-burgers of mensen buiten de EU. Sommigen zijn erg in de war, waardoor het alleen maar mogelijk is een beschrijving van het uiterlijk te geven. Bijvoorbeeld iemand heeft een mediterraans uiterlijk. Bij diegene waarbij navragen mogelijk was, waren er in Polen en 1 Serviër. Er waren voor zover navragen mogelijk was geen Bulgaren, Roemenen of Portugezen bij. Wel waren er enkele andere EU-nationaliteiten, waaronder Duitsland, Engeland, Frankrijk en België. De aard van de problematiek betreft vooral psychoses, soms voortkomend uit middelengebruik, soms uit schizofrenie. De mensen worden toe geleid naar zorg. Ze worden vaak via In Bewaringstelling (IBS) 5 opgenomen in de daarvoor bestemde ziekenhuizen. De onkosten met betrekking tot onverzekerden bij deze instantie voor acute psychiatrie bedroeg in ,-. Voor een deel is dit vergoedt door de overkoepelende instantie waar de acute psychiatrie onderdeel van uit maakt. Het restant is verrekend, met andere woorden het wordt voor een deel zelf betaald. Dit betekent een verliespot. Het is nog niet duidelijk hoe dit kan worden opgelost. Eén opvanghuis vangt mensen op voor maximaal vijf dagen, soms met een uitloop. Opname vindt plaats op vrijwillige basis. Op moment van opname wordt geen onderscheid gemaakt tussen verzekerd of onverzekerd. Er is een nauwe samenwerking met een acute psychiatrische dienst. Er komt zowel psychiatrische als psychosociale problematiek voor. In 2010 zijn 22 onverzekerde patiënten opgenomen. Vaak betreft dit Polen, maar ook Bulgaren, Roemenen en Portugezen. De psychiatrische problematiek betreft schizofrenie, persoonlijkheidsstoornissen, verslavingsproblematiek, depressie / suïcidaal, angststoornissen. Bij de psychiatrische problematiek betreft het vaak first offenders. Regelmatig is sprake van psychiatrische problematiek in relatie met een verstandelijke beperking. Deze mensen hebben vaak al een hulpverleningsgeschiedenis achter de rug en zijn zorgmijders. Psychosociale problematiek betreft vaak huiselijk geweld of acute dakloosheid. Soms is iemand geschorst bij andere opvang. Medicatie wordt door de instantie zelf betaald. De onkosten voor deze instantie met betrekking tot onverzekerde EU-burgers bedroeg voor 22 first offenders , klinische verpleegdagen (inclusief de eerste opname) ,-. 66 ambulante / poliklinische contacten ,-. Totaal ,- Voor een deel is dit terug betaald door een overkoepelende organisatie. Het restant is een verliespot en moet uit eigen middelen worden betaald. Dit geldt ook voor de verstrekte medicatie. 5 In Bewaringstelling (IBS): Een burgemeester heeft de bevoegdheid, een persoon (leeftijd ouder dan 12 jaar) die zich in zijn gemeente bevindt, onvrijwillig te laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis wanneer: a. De betrokkene gevaar veroorzaakt b. Het ernstige vermoeden bestaat dat een stoornis van de geestvermogens van betrokkene het gevaar doet veroorzaken. c. Het gevaar onmiddellijk dreigend is. d. Het gevaar niet door tussenkomst van personen of instellingen buiten een psychiatrisch ziekenhuis kan worden afgewend

18 Bij één instantie voor volwassenpsychiatrie zijn in 2010 in totaal 40 onverzekerde patiënten opgenomen. Dit betreft 16 klinische patiënten en 24 ambulante patiënten. Hierbij zijn illegalen inbegrepen. Illegalen worden in eerste instantie als onverzekerd geregistreerd. Uit de manier waarop wordt geregistreerd is het exacte aantal patiënten uit Polen, Bulgarije, Roemenië en Portugal niet te achterhalen. Aangegeven wordt dat dit er niet veel zijn. De meest voorkomende problematiek is alcoholisme en psychotische stoornissen. Hierbij is het gedrag opvallend en komt daardoor in beeld. Er is geen zicht op problemen als bijvoorbeeld depressiviteit of PTSS. Deze problematiek blijft onzichtbaar. In Rotterdam bestaat poliklinisch opvang en langdurig forensische zorg voor verslaafden. Bij de poliklinische zorg staan 500 patiënten ingeschreven. Er komen 30 mensen op bezoek. Daarnaast worden mensen thuis bezocht door een woonbegeleider. Alles wordt gedaan op basis van DBC (Diagnose Behandeling Combinatie). Dit is verzekerd. Als de verzekering ophoudt, dan wordt geprobeerd zo snel mogelijk opnieuw DBC te krijgen. Er moeten dan een paar dagen worden overbrugd. In 2010 waren er, op een totaal van 500 mensen, 8 niet verzekerd, inclusief illegalen en statenlozen. Bij de langdurig forensische zorg staan 200 mensen ingeschreven. Daarvan is er 1 onverzekerd. In principe kunnen mensen alleen een traject ingaan als ze verzekerd zijn. De meest voorkomende verslavingsproblematiek betreft coacaïne, heroïne en canabis. Alcoholverslaving komt minder voor bij deze instantie. Jeugdigen In het psychiatrisch opvanghuis waar mensen maximaal 5 dagen mogen verblijven, komen steeds vaker jongeren vanaf 16 jaar met psychiatrische problematiek. In 2010 zijn er bij deze instantie 102 kinderen samen met ouders met psychosociale problematiek opgenomen geweest, met een totaal aan 806 overnachtingen. De problematiek betreft hier dus in eerste instantie de ouder. Cliënten uit Oost-Europa hebben een aantal keren de in totaal 6 psychosociale bedden bezet. Het is niet te achterhalen of dit onverzekerde EU-burgers waren omdat hierop niet wordt geregistreerd. Bij één psychiatrische instantie die alleen gericht is op jeugdigen moet in principe iedereen zijn verzekerd. Als dit niet het geval is, dan is er veel inzet om hen alsnog verzekerd te krijgen. Bij onverzekerde jeugdigen gaat het om jongeren tussen jaar. De problematiek betreft gedragsproblemen, beginnende schizofrenie, PTSS, licht verstandelijke beperking, angst en depressie, autisme en ADHD. Deze problematiek komt vaak voor in relatie met verslavingsproblematiek. Deze jongeren zijn vaak zorgwekkende zorgmijders en niet therapietrouw. Zij worden vaak opgezocht door medewerkers van de instantie. Ongeveer 20 tot 30 personen die bij deze instantie komen zijn niet verzekerd. Dit is inclusief het aantal illegalen. Het totaal aantal cliënten is ca De onkosten voor onverzekerden bedraagt ca ,- per jaar is. De onkosten van de onverzekerde EU-burgers komen voor rekening van de betreffende instantie

19 2.7 Nazorg in ziekenhuizen en overige instanties In verband met nazorg in ziekenhuizen blijkt uit de informatie van transferverpleegkundigen uit twee ziekenhuizen dat zij slechts sporadisch in aanraking komen met onverzekerde EU-burgers. Eén ziekenhuis geeft aan in het verleden ooit een onverzekerde patiënt uit Duitsland te hebben gehad met een CVA die niet terug kon vliegen naar Duitsland en moest worden opgenomen in een verpleeghuis. Eén ziekenhuis zegt dat het 1-2 keer per jaar voorkomt dat er onverzekerde EU burgers komen bij de nazorg. Slechts één ziekenhuis meldt dat er vaker nazorg wordt geboden aan onverzekerde EU burgers van de afdeling traumatologie (ongevalheelkunde) en neurochirurgie (neurologie). Het betreft dan ca. 85% Polen, ca. 10% Bulgaren en ca. 5% Roemenen. Het gaat vaak om multitrauma s (meerdere breuken) veroorzaakt door bedrijfsongevallen. In de meeste gevallen hebben werkgevers werknemers aangetrokken via niet-geregistreerde uitzendbureaus. De afdeling nazorg zorgt voor kortdurende uitplaatsing voor revalidatie. De patiënten gaan uiteindelijk meestal terug naar hun thuisland. In dit ziekenhuis komen nooit kinderen bij de nazorg terecht. Polen hebben vaak gezinnen in het thuisland. Een andere instantie heeft in 2010 te maken gehad met 6 onverzekerde EU burgers Tabel 12. Nationaliteit onverzekerde EU-burgers bij nazorg in ziekenhuizen en overige instanties Aantal Polen 4 Roemenen 1 Bulgaren 0 Portugezen 0 Overige EU-burgers 1 Totaal 6 In het eerste kwartaal van 2011 kwam bij deze instantie 1 onverzekerde Pool, die ook al in 2010 bekend was bij de instantie. De onkosten van onverzekerde EU-burgers werden voorheen vergoedt door de GGD. Sinds 2010 is dat het Zorgkantoor geworden. Onduidelijk is het voor deze instantie wie deze onkosten in 2011 zal betalen. De aarde van de problematiek betreft vaak revalidatie, herstel gedurende een korte periode

20 - 20 -

Onverzekerd? Dan graag vooraf betalen

Onverzekerd? Dan graag vooraf betalen Onverzekerd? Dan graag vooraf betalen Hebt u medische zorg nodig, maar bent u niet verzekerd? Dan zijn wij helaas genoodzaakt om de kosten met betrekking tot de aan u verleende medische zorg, bij u in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten Nr. 162 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Behandeling psychische problemen voortaan in het basispakket van uw zorgverzekering In deze brochure leest u hoe het is geregeld na 1 januari 2008 Ministerie van

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland. GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Zuid-Holland-Zuid

Jaarcijfers 2012. Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland. GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Zuid-Holland-Zuid Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Zuid-Holland-Zuid Juni 2013 Samenstelling: Hannelore Götz, arts Maatschappij en Gezondheid

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 12 april 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 12 april 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Beperking toegankelijkheid ziekenhuizen IGZ-AL

Beperking toegankelijkheid ziekenhuizen IGZ-AL Aan Van Kopie De minister d.t.v. SG wig DGG, DGV, dz, HI V, dhr. H.J. Schilthuis, mw. mr. M.E.W.H. Joosten Betreft Ons kenmerk Datum 27 juni 2006 Beperking toegankelijkheid ziekenhuizen IGZ-AL-08-25123

Nadere informatie

2011D04279 LIJST VAN VRAGEN TOTAAL

2011D04279 LIJST VAN VRAGEN TOTAAL 2011D04279 LIJST VAN VRAGEN TOTAAL 1 De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) noemt het opvallend dat het aantal abortussen vanaf 20 weken is toegenomen en veronderstelt dat dit verband houdt met de

Nadere informatie

M. van den Wijngaart & B. Post (2007) Notitie Indicatie kosten justitiële tweedelijnszorg.

M. van den Wijngaart & B. Post (2007) Notitie Indicatie kosten justitiële tweedelijnszorg. 1. Inleiding Aanleiding notitie Het ITS heeft in opdracht van het ministerie van Justitie een onderzoek uitgevoerd naar de aansluiting tussen de vraag naar en het aanbod van justitiële tweedelijns gezondheidszorg.

Nadere informatie

POP polikliniek. voor vrouwen vóór, tijdens en na de zwangerschap. Wat moet u echt weten! We kijken samen hoe we u kunnen helpen.

POP polikliniek. voor vrouwen vóór, tijdens en na de zwangerschap. Wat moet u echt weten! We kijken samen hoe we u kunnen helpen. POP polikliniek voor vrouwen vóór, tijdens en na de zwangerschap U heeft een afspraak op de POP-poli. Dit betekent Psychiatrie, Obstetrie (verloskunde) en Pediatrie (kindergeneeskunde). In de POP polikliniek

Nadere informatie

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de aanmelding, de intake

Nadere informatie

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Magnée, T., Beurs, D.P. de, Verhaak. P.F.M. Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek.

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg

Verloskundige zorg en kraamzorg Verloskundige zorg en kraamzorg 2015 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor te zorgen dat u straks van uw kraamtijd

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 20151020 NETQ verwarde personen/ggz Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg

Verloskundige zorg en kraamzorg Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Verloskundige zorg en Kraamzorg 2015 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis.

Nadere informatie

Psychiatrie, Obstetrie en Pediatrie (POP) POP-adviescentrum

Psychiatrie, Obstetrie en Pediatrie (POP) POP-adviescentrum Psychiatrie, Obstetrie en Pediatrie (POP) POP-adviescentrum Psychiatrie, Obstetrie en Pediatrie (POP) -adviescentrum Kennemer Gasthuis Wat is de POP-poli? POP staat voor Psychiatrie - Obstetrie (verloskunde)

Nadere informatie

Rik van Lente. Gezondheid = Holland =

Rik van Lente. Gezondheid = Holland = Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Verloskundige zorg en Kraamzorg 2014 Rik van Lente Gezondheid = Holland = 2 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen

Nadere informatie

Hepatitis B Inleiding Hepatitis A Preventie hepatitis B Preventie hepatitis A

Hepatitis B Inleiding Hepatitis A Preventie hepatitis B Preventie hepatitis A Naast deze infokaart over hepatitis zijn er ook infokaarten beschikbaar over: infectieziekten algemeen, tuberculose, seksueel overdraagbare aandoeningen, jeugd en onveilig vrijen en jeugd en vaccinatie.

Nadere informatie

Bianca Tuinder. Gezondheid = Holland =

Bianca Tuinder. Gezondheid = Holland = Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Verloskundige zorg en Kraamzorg 2013 Bianca Tuinder Gezondheid = Holland = 2 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek, deeltijdbehandeling en kliniek /opname Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY Vechtdal Kliniek

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf

FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit

Nadere informatie

Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Kamervragen 19 februari 2008

Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Kamervragen 19 februari 2008 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 0018 00 EA Den Haag Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Kamervragen 19 februari 008 Hierbij

Nadere informatie

Uniforme werkwijze: Kind in beeld

Uniforme werkwijze: Kind in beeld Definitief- 4 oktober 2010 Factsheet Uniforme werkwijze: Kind in beeld 1 Inleiding Deze factsheet is bedoeld voor managers en professionals in de jeugdgezondheidszorg om helder te maken welke JGZ-organisatie

Nadere informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie Buitengewoon Delta algemene informatie Buitengewoon Delta Delta Psychiatrisch Centrum is gespecialiseerd in diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening.

Nadere informatie

TILBURGS MODEL VOOR SOCIAAL-MEDISCHE ZORG

TILBURGS MODEL VOOR SOCIAAL-MEDISCHE ZORG TILBURGS MODEL VOOR SOCIAAL-MEDISCHE ZORG IEDEREEN HEEFT RECHT OP MEDISCHE ZORG DINSDAG 13 JUNI 2017 AMY VAN BEURDEN; VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST OGGZ GGD HART VOOR BRABANT :LOCATIE TILBURG DAK- EN THUISLOZEN

Nadere informatie

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Seksualiteit Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 In de gezondheidsenquête is een aantal vragen opgenomen over seksuele gezondheid 1. Friezen van 19 tot en met

Nadere informatie

Aanvullende informatie op toelichting maatregelen ggz van VWS inzake de eigen bijdrage

Aanvullende informatie op toelichting maatregelen ggz van VWS inzake de eigen bijdrage Aanvullende informatie op toelichting maatregelen ggz van VWS inzake de eigen bijdrage (versie 10 februari 2012) Vragen en antwoorden voorgelegd aan VWS, inclusief reactie VWS 1. Eigen bijdrage tweedelijns

Nadere informatie

Hierbij is de leeftijd van de cliënt die het contact ontvangt bepalend, ongeacht in welke soort instelling het face-to-face-contact plaatsvindt.

Hierbij is de leeftijd van de cliënt die het contact ontvangt bepalend, ongeacht in welke soort instelling het face-to-face-contact plaatsvindt. Tarieflijst Instellingen 2002 29 F. PSYCHIATRIE ALGEMENE BEPALINGEN BIJ F. PSYCHIATRIE CLIËNT Iemand die is ingeschreven bij RIAGG of polikliniek en minimaal één face-to-face-contact in het kader van de

Nadere informatie

De Raad van State gehoord (advies van.., nummer ); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van..

De Raad van State gehoord (advies van.., nummer ); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van.. Besluit van houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het vervangen van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

UMC Kraamzorg. De zorgverzekering voor universitair medische centra

UMC Kraamzorg. De zorgverzekering voor universitair medische centra UMC Kraamzorg De zorgverzekering voor universitair medische centra De zorgverzekering voor universitair medische centra 3 Bij een speciale gebeurtenis hoort speciale zorg UMC Zorgverzekering feliciteert

Nadere informatie

Tabel 1: Plek waar de dak- en thuislozen onderdak vinden Onderdak Breda N=40 (%) Bergen op Zoom Totaal (N=81)

Tabel 1: Plek waar de dak- en thuislozen onderdak vinden Onderdak Breda N=40 (%) Bergen op Zoom Totaal (N=81) Vanaf juli 2015 biedt de GGD in West-Brabant sociaal-medische verpleegkundigenzorg aan dak- en thuislozen aan vanuit de twee centrumgemeenten Breda en Bergen op Zoom. In acht maanden tijd, van juli 2015

Nadere informatie

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct Kosten van uw behandeling Eigen risico DBC-zorgproduct Eigen risico Vraagt u zich wel eens af waarom u uw medische kosten soms gedeeltelijk of niet vergoed krijgt? Dit kan dan te maken hebben met het eigen

Nadere informatie

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct Kosten van uw behandeling Eigen risico DBC-zorgproduct Eigen risico Vraagt u zich wel eens af waarom u uw medische kosten soms gedeeltelijk of niet vergoed krijgt? Dit kan dan te maken hebben met het eigen

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending 6300-1900-10-1 1 januari 2010 14 december 2009 15 december 2009 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 3 directie Zorgmarkten

Nadere informatie

Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen

Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. De gegevens

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7013

BELEIDSREGEL BR/CU-7013 BELEIDSREGEL BR/CU-7013 Eerstelijns psychologische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Tabel 1: Type verblijf van dak- en thuislozen uitgesplitst naar centrumgemeente Onderdak Breda N=76 (%) Bergen op Zoom Totaal (N=102)

Tabel 1: Type verblijf van dak- en thuislozen uitgesplitst naar centrumgemeente Onderdak Breda N=76 (%) Bergen op Zoom Totaal (N=102) Inleiding Vanaf juli 2015 heeft de GGD laagdrempelige spreekuren voor dak- en thuislozen in Bergen op Zoom en Breda en bezoekt zij dak- en thuislozen op vindplaatsen in de regio West-Brabant. De GGD verpleegkundige

Nadere informatie

Factsheet 2: De inzet van de POH-GGZ in de huisartspraktijk over de periode

Factsheet 2: De inzet van de POH-GGZ in de huisartspraktijk over de periode Factsheet 2: De inzet van de POH-GGZ in de huisartspraktijk over de periode 2011-2016 P.F.M. Verhaak M. Nielen D. de Beurs Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met

Nadere informatie

uw antwoord op de Basis GGZ

uw antwoord op de Basis GGZ uw antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Informatie over de afdeling Spoedeisende Hulp. Spoedeisende Hulp

Informatie over de afdeling Spoedeisende Hulp. Spoedeisende Hulp 00 Informatie over de afdeling Spoedeisende Hulp Spoedeisende Hulp 1 Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) Op de SEH ontvangen en behandelen we volwassenen en kinderen met acute gezondheidsklachten,

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Werkinstructie benaderen intermediairs Sense

Werkinstructie benaderen intermediairs Sense Werkinstructie benaderen intermediairs Sense BIJLAGE 7 Voorbeeld van de opzet van de presentatie in PowerPoint BIJLAGE 7 VOORBEELD VAN DE OPZET VAN DE PRESENTATIE IN POWERPOINT] 1 WERKINSTRUCTIE BENADEREN

Nadere informatie

Achternaam en roepnaam van je partner:... Geboortedatum partner:. Welke achternaam gebruik je?.

Achternaam en roepnaam van je partner:... Geboortedatum partner:. Welke achternaam gebruik je?. Voor je ligt de vragenlijst van Verloskundigenpraktijk Zuid. Tijdens de eerste controle willen we graag wat meer te weten komen over je medische achtergrond, je eventuele eerdere zwangerschappen en je

Nadere informatie

Hoe wordt mijn behandeling betaald? Informatie voor cliënten

Hoe wordt mijn behandeling betaald? Informatie voor cliënten Hoe wordt mijn behandeling betaald? Informatie voor cliënten Inleiding U gaat wellicht gebruikmaken van de zorg van GGz Breburg. Uw behandeling moet natuurlijk ook betaald worden. Deze folder legt uit

Nadere informatie

Daklozenenquête Rotterdam

Daklozenenquête Rotterdam Daklozenenquête Rotterdam 2016-2017 INHOUD Inleiding... 2 Het beeld van alle daklozen... 3 Voorgeschiedenis... 4 Verblijfplaats s avond en overdag... 4 Demografische kenmerken... 5 Problematiek en gezondheid...

Nadere informatie

De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen

De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen 3 Parnassia Groep is specialist in geestelijke gezondheid Psychische klachten, een psychische stoornis of ziekte: ze kunnen iedereen treffen en ernstig

Nadere informatie

Bemoeizorg Parkstad. Volwassenen

Bemoeizorg Parkstad. Volwassenen Bemoeizorg Parkstad Volwassenen Bemoeizorg Parkstad 7 1 2 3 4 8 5 9 10 6 Wat is bemoeizorg? Bemoeizorg is de ongevraagde bemoeienis van hulpverleners met mensen die hulp nodig hebben, maar daar zelf niet

Nadere informatie

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld Op de Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld in de huisartsenzorg De aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld is een complex thema. Omdat het gaat om een kwetsbare groep patiënten en ingewikkelde

Nadere informatie

Toelichting aanvullende regeling Seksuele Gezondheidszorg

Toelichting aanvullende regeling Seksuele Gezondheidszorg Toelichting aanvullende regeling Seksuele Gezondheidszorg Per 1 januari 2012 worden de regelingen Aanvullende Curatieve Soa-bestrijding (ACS) en de Aanvullende Seksualiteitshulpverlening (ASH) geïntegreerd

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg. Wat betaalt u? mca.nl

Ziekenhuiszorg. Wat betaalt u? mca.nl Ziekenhuiszorg Wat betaalt u? mca.nl Inhoudsopgave Vergoedingen 3 Ziekenhuiszorg kan voor u financiële gevolgen hebben! 3 Meeste zorg wordt vergoed 4 Eigen risico 4 Bent u aanvullend verzekerd? 5 Als er

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: augustus 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1

Nadere informatie

Bevalling en kraamzorg,

Bevalling en kraamzorg, 2014 Bevalling en kraamzorg, goed geregeld bij Zorgzaam Zorgeloos verzekerd Verloskundige hulp Allereerst wil Zorgzaam u van harte feliciteren met uw zwangerschap. In deze brochure leest u wat u in de

Nadere informatie

Goede gegevensvastlegging voor een betrouwbare HSMR

Goede gegevensvastlegging voor een betrouwbare HSMR Goede gegevensvastlegging voor een betrouwbare HSMR Een betrouwbare HSMR berekening is alleen mogelijk als ziekenhuizen volgens dezelfde regels, dus op uniforme wijze hun opnamen in de LMR (en diens opvolger

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Informatie voor huisartsen Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg GGZ Rivierduinen biedt vele vormen van geestelijke gezondheidszorg voor alle leeftijden;

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg

Verloskundige zorg en kraamzorg Verloskundige zorg en Kraamzorg 2016 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor te zorgen dat u straks van uw kraamtijd

Nadere informatie

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Wegwijzer voor buurt- en wijkteams IRISZORG IN DE ACHTERHOEK Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Voor wie we er zijn Hoe je ons bereikt Onze gezichten Wat IrisZorg in de Achterhoek biedt Voor wie we er

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Dat doen we voor u. Aarzel dus niet om onze adviseurs te bellen. Wij helpen u graag verder!

Dat doen we voor u. Aarzel dus niet om onze adviseurs te bellen. Wij helpen u graag verder! Verdragspolis 2015 1 2 CZ helpt u met kiezen U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en die aansluit bij uw wensen en behoeften. Daarom geven we u in

Nadere informatie

Afdeling Medische psychologie

Afdeling Medische psychologie Afdeling Medische psychologie U bent door uw medisch specialist doorverwezen naar de afdeling Medische psychologie. In deze folder leest u meer over de behandeling door de medisch psycholoog, met welke

Nadere informatie

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2006

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2006 Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2006 METINGEN 2001, 2002, 2003, 2004 EN 2005 B. Bieleman A. Kruize M. van Zwieten COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl

Nadere informatie

Testen op HIV, ja of nee?

Testen op HIV, ja of nee? Afdeling Verloskunde, locatie AZU Testen op HIV, ja of nee? Informatie voor zwangere vrouwen Wat is HIV, wat is aids en wat zijn de gevolgen tijdens de zwangerschap. HIV is het virus dat de ziekte aids

Nadere informatie

Factsheet. Crisiszorg vanaf 2013

Factsheet. Crisiszorg vanaf 2013 Factsheet Crisiszorg vanaf 2013 Deze brochure is voor iedereen die meer wil weten over het hoe van crisiszorg in de DBC-systematiek vanaf 2013 2 Met ingang van 1 januari 2013 mogen alleen zorginstellingen

Nadere informatie

Dorstig Europa? Snel, J. (2007). Dorstig Europa? AdFundum, Vakblad voor de Drankenbranche, 15(6/7):10-11, juni/juli.

Dorstig Europa? Snel, J. (2007). Dorstig Europa? AdFundum, Vakblad voor de Drankenbranche, 15(6/7):10-11, juni/juli. Snel, J. (2007). Dorstig Europa? AdFundum, Vakblad voor de Drankenbranche, 15(6/7):10-11, juni/juli. Dorstig Europa? Maart 2007 werd een 76 bladzijden tellend rapport gepubliceerd over meningen over Alcohol

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting 11

Samenvatting. Samenvatting 11 Samenvatting Dit advies gaat over de vraag of het wenselijk is om mensen die chronisch geïnfecteerd zijn met het hepatitis B-virus (HBV) of het hepatitis C-virus (HCV) op te sporen door middel van screening.

Nadere informatie

Inventarisatie EU burgers in de maatschappelijke opvang en op straat Tweede rapportage

Inventarisatie EU burgers in de maatschappelijke opvang en op straat Tweede rapportage Zorgmonitor Inventarisatie EU burgers in de maatschappelijke opvang en op straat Tweede rapportage Defintieve versie, februari 2012 Eva Mandos en Staf van Zeele, Staf Onderzoek & Projecten Cluster Zorgregie

Nadere informatie

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg De zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) (Bron: GGD Amsterdam) bevat onder andere het domein huisvesting. Het afwegingskader in deze bijlage is afgeleid van deze zelfredzaamheidsmatrix.

Nadere informatie

Uitkomsten enquête POH-GGZ voor jeugd. Inleiding

Uitkomsten enquête POH-GGZ voor jeugd. Inleiding Uitkomsten enquête POH-GGZ voor jeugd Inleiding Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg voor jeugd tot 18 jaar. Tegelijk bieden huisartsenpraktijken ook zorg aan jeugdigen.

Nadere informatie

61 Statistisch Jaarboek 2003 volksgezondheid volksgezondheid 4 Onderzoek & Statistiek gemeente Hengelo

61 Statistisch Jaarboek 2003 volksgezondheid volksgezondheid 4 Onderzoek & Statistiek gemeente Hengelo 61 4 62 Volksgezondheid Meer huisartsen Per 1 januari 2003 telde Hengelo 40 huisartsen, drie meer dan een jaar eerder. Het gemiddeld aantal inwoners per huisarts is hierdoor met 163 gedaald tot 2.040 per

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008 Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008 metingen 2001 tot en met 2007 A. Kruize M. Hofman B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl

Nadere informatie

ONDERZOEK. Kent de Nederlander zijn rechten in de zorg?

ONDERZOEK. Kent de Nederlander zijn rechten in de zorg? ONDERZOEK In dit onderzoeksverslag treft u een samenvatting aan van het onderzoek Clientenrechten.nl; voor uw recht in de zorg. Vijf samenwerkende partijen hebben de opdracht voor dit onderzoek gegeven

Nadere informatie

Kosten patiëntenzorg VUmc: veelgestelde vragen Inhoud

Kosten patiëntenzorg VUmc: veelgestelde vragen Inhoud Kosten patiëntenzorg VUmc: veelgestelde vragen Inhoud Hoofdstuk 1. Zorgverzekering en vergoeding van zorgkosten... 1 Hoofdstuk 2. Factuur... 4 Hoofdstuk 3. Betaling en saldo... 8 Hoofdstuk 4. Bezwaar...

Nadere informatie

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan Regionaal beleidsteam Datum 17 februari 2015 Opgesteld door, telefoonnummer Renée Veldkamp, 9534 Onderwerp Ondersteuning voor adreslozen De laatste

Nadere informatie

Concept Monitor Gefinancierde zorgverlening aan illegaal verblijvende vreemdelingen

Concept Monitor Gefinancierde zorgverlening aan illegaal verblijvende vreemdelingen Monitor Concept Monitor Gefinancierde zorgverlening aan illegaal verblijvende vreemdelingen Periode: Jan-juni 2009 Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320 1110 AH Diemen Fax (020) 797 85 00

Nadere informatie

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Kwalitatief goede zorg tegen aanvaardbare kosten Door Sebastiaan Baan Korte uitleg animatie: https://youtu.be/dl6n5hix2d Y 2 NETWERK KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Landelijk Platform

Nadere informatie

Goed geregeld bij Zorgzaam. Bevalling en kraamzorg

Goed geregeld bij Zorgzaam. Bevalling en kraamzorg 2016 Goed geregeld bij Zorgzaam Bevalling en kraamzorg Verloskundige hulp Allereerst wil Zorgzaam u van harte feliciteren met uw zwangerschap. In deze brochure leest u wat u in de komende tijd moet regelen

Nadere informatie

Rapportage 2010. Landelijk Informatie Netwerk Eerstelijnspsychologen (LINEP) Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

Rapportage 2010. Landelijk Informatie Netwerk Eerstelijnspsychologen (LINEP) Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postbus 1568 3500 BN Utrecht Tel. 030-272 9700 Rapportage 2010 Landelijk Informatie Netwerk Eerstelijnspsychologen (LINEP) 2 Hieronder worden

Nadere informatie

Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland

Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland Bevolkingstrends 2013 Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland Dit artikel is gebaseerd op de cijfers van februari 2013. Er is inmiddels een nieuwe update beschikbaar met de meest recente

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u? Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u? Heeft u binnenkort een afspraak in ons ziekenhuis? Of bent u al patiënt? Hieronder vindt u informatie over de kosten van uw zorg. Wie betaalt uw zorg? Iedereen die woont

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Samenvatting. Achtergrond, doel en onderzoeksvragen

Samenvatting. Achtergrond, doel en onderzoeksvragen Samenvatting Achtergrond, doel en onderzoeksvragen Voor de tweede keer heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) de situatie van (ex-)gedetineerden op de gebieden identiteitsbewijs,

Nadere informatie

ZIKOS Indicatieformulier

ZIKOS Indicatieformulier ZIKOS Indicatieformulier Doelgroep Op de afdeling ZIKOS (Zeer Intensieve Kortdurende Observatie- en Stabilisatieafdeling) worden jongens en meisjes tot een leeftijd van 18 ar opgenomen bij wie sprake is

Nadere informatie

Spreekuur Nazorg Besneden Vrouwen

Spreekuur Nazorg Besneden Vrouwen Spreekuur Nazorg Besneden Vrouwen GGD Den Haag Afdeling gezondheidsbevordering Jeannette Jansen Inleiding Sinds 2006 doet Den Haag mee aan de door het ministerie van VWS gefinancierde landelijke pilot

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending 1 januari 2011 21 december 2010 21 december 2010 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 4 directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Gepresenteerde gezondheidsklachten door illegalen in Den Haag

Gepresenteerde gezondheidsklachten door illegalen in Den Haag 2 epidemiologisch bulletin, 2002, jaargang 37, nummer 2 Gepresenteerde gezondheidsklachten door illegalen in Den Haag M.H.J. van Oort, D.H. de Bakker Huisartsen en Spoedeisende Hulpafdelingen in Den Haag

Nadere informatie

Inleiding. Namens de werkgroep vroegsignalering Annemarieke Koops Gynaecoloog WZA Augustus 2011

Inleiding. Namens de werkgroep vroegsignalering Annemarieke Koops Gynaecoloog WZA Augustus 2011 Inleiding Voor u ligt het protocol vroegsignalering van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. De werkgroep vroegsignalering werkt aan verbetering van de ondersteuning die kwetsbare zwangeren in en rond Assen

Nadere informatie

40% Figuur 1 Stelt uw onderneming flexmigranten ter beschikking in Nederland? (N=118)

40% Figuur 1 Stelt uw onderneming flexmigranten ter beschikking in Nederland? (N=118) Factsheet 23 juli 2013 - FK Ledenonderzoek Flexmigranten 2013 Vrijwel elk jaar bevraagt de ABU zijn leden over de groep flexmigranten. Daaruit komt zeer bruikbare informatie over deze specifieke groep

Nadere informatie

MOE-landers in Eindhoven

MOE-landers in Eindhoven Edhoven Op 1 januari 2011 staan er Edhoven zo n 2.200 geregistreerd het. Het is bekend dat lang niet alle zich het bevolkgsbestand laten registreren Op basis van een onderzoek van het Risbo nemen we aan

Nadere informatie

Protocol crisisopvang (niet uitstelbare zorgvraag) VV&T

Protocol crisisopvang (niet uitstelbare zorgvraag) VV&T Inhoud Protocol crisisopvang (niet uitstelbare zorgvraag) VV&T...2 1. Definitie crisiszorg...2 1.1 Algemene definitie:...2 1.2 Grondslag:...2 2. Uitgangspunten crisiszorg in de VV&T...2 2.1 Scope...2 2.2

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in december 2014

De arbeidsmarkt in december 2014 De arbeidsmarkt in december 2014 Datum: 14 januari 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche december 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Spoedeisende Hulp

PATIËNTEN INFORMATIE. Spoedeisende Hulp PATIËNTEN INFORMATIE Spoedeisende Hulp 2 PATIËNTENINFORMATIE Met deze patiënteninformatie brengen wij u op de hoogte over de gang van zaken op de Spoedeisende Hulp van het Maasstad Ziekenhuis. Openingstijden

Nadere informatie

Kinderen, ouderen en het huisverbod

Kinderen, ouderen en het huisverbod Een korte introductie Bureau voor beleidsonderzoek, advies en detachering Kinderen, ouderen en het huisverbod Alle relevante beleidsthema s, van arbeid, onderwijs en zorg tot criminaliteit & veiligheid

Nadere informatie

Bijlage 4 Vragenlijst over hepatitis B

Bijlage 4 Vragenlijst over hepatitis B Bijlage 4 Vragenlijst over hepatitis B Algemeen Deze vragenlijst biedt de mogelijkheid gegevens te verzamelen voor bron- en contactonderzoek na een melding van hepatitis B. Hoewel bij chronische hepatitis

Nadere informatie

Oost-Europese arbeidsmigranten

Oost-Europese arbeidsmigranten Oost-Europese arbeidsmigranten CONCEPT Project: 878 In opdracht van: Dienst Wonen Hester Booi Jeroen Slot Weesperstraat 79 Postbus 658 118 VN Amsterdam 1 AR Amsterdam Telefoon 2 527 9474 Fax 2 527 9595

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Psychiatrie- Obstetrie- Paediatrie (POP)-poli. Informatie voor patiënten over de POP-poli van Tergooi.

Patiënteninformatie. Psychiatrie- Obstetrie- Paediatrie (POP)-poli. Informatie voor patiënten over de POP-poli van Tergooi. Patiënteninformatie Psychiatrie- Obstetrie- Paediatrie (POP)-poli Informatie voor patiënten over de POP-poli van Tergooi. Inhoudsopgave Pagina Inleiding 4 Psychiatrische aandoeningen en kinderwens of

Nadere informatie