Informatieboekje Medewerkers. A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieboekje Medewerkers. A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS"

Transcriptie

1 Informatieboekje Medewerkers A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS Versie: 003 Datum: Directie: Sirin Daymaz 1

2 Inhoud: Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Algemene regels Hoofdstuk 3 Algemene werkinstructies Hoofdstuk 4 Samenvatting richtlijnen hygiëne en infectiepreventie Hoofdstuk 5 Verzuim en ziek / beter melden Hoofdstuk 6 Zorgregistratie Hoofdstuk 7 Reiskosten Hoofdstuk 8 Diversen

3 Het doel van A&S Zorg is om hulp bij het huishouden en/of persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding aan cliënten te leveren op een zo vakkundig en prettig mogelijke manier. Juist het persoonlijke contact en de aandacht voor de wensen van de cliënt maakt dat de kwaliteit van de zorg hoog blijft. Bij ons gaat het om het leveren van zorg aan cliënten. Dit is jouw kerntaak. In deze instructie vind je informatie van A&S Zorg over onderwerpen die voor jou als medewerker van belang zijn. Wij willen je hiermee helpen gemakkelijker je weg te vinden in de organisatie. Vraag ook zelf als dingen niet duidelijk zijn! Mocht je na het lezen van deze instructie nog vragen hebben, dan kun je terecht bij je zorgmanager. We wensen je namens het gehele team van A&S Zorg veel werkplezier. de directie

4 HOOFDSTUK 1: Algemeen Uiteenlopende situaties kunnen ertoe leiden dat mensen voor korte of langere tijd hulp nodig hebben in het huishouden en/of persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging. Elke dag staan er vanuit A&S Zorg met medewerkers klaar, om te zorgen dat deze mensen in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven of langer zelfstandig kunnen blijven wonen. A&S Zorg is een organisatie waarbij de hulp bij Huishouden, persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging op een persoonlijke wijze geboden wordt. De cliënt heeft te maken met een vaste zorgmanager en ook jij als medewerker hebt te maken met vaste aanspreekpunten. De zorgmanager is je direct leidinggevende. Ook al werk je alleen, je kunt altijd terugvallen op je zorgmanager en de medewerker personeelszaken op kantoor. Bij problemen die je niet samen met je cliënten of je zorgmanager kunt oplossen kun je terecht bij de directeur. HOOFDSTUK 2: Algemene regels A&S Zorg heeft een aantal regels opgesteld, die van belang zijn in de uitvoering van je werk bij onze cliënten. Deze regels zijn bedoeld, om te voorkomen dat er problemen ontstaan of dat je op een andere manier met bepaalde vragen of situaties omgaat dan je collega's. Het is daarom belangrijk dat je volgens onderstaande regels werkt. Raadpleeg bij twijfel in ieder geval je zorgmanager. A&S Zorg gaat er vanuit dat je onderstaande regels kent en toepast in de praktijk. Belangrijk: het niet volgen van instructies of het overtreden van regels kan tot gevolg hebben dat er sancties genomen worden. 1. Bereikbaarheid zorgmanager Als je iets moet doorgeven, zoals een ziek- of herstelmelding, of belangrijke zaken die de cliënt aangaan, dan bel of mail je de zorgmanager. Het is belangrijk dat belangrijke boodschappen altijd op tijd op de plaats van bestemming komen! 2. Beroepshouding: Je ziet er correct uit en gedraagt je correct tegenover de cliënt. Stel jezelf dus eerst voor op het moment van kennismaken. En spreek je cliënten altijd aan met u. Wanneer je bij een cliënt komt, zeg je altijd wie je bent, dat je van A&S Zorg komt en wat je komt doen. Houd je aan je afspraken; zeg wat je doet en doe wat je zegt. Doe geen uitspraken (b.v. je oordeel geven) over afspraken die gemaakt zijn tussen de cliënt en A&S Zorg. Als je twijfelt over iets, overleg dan met de zorgmanager. Je mag niet bij de cliënt in huis roken. Beperk het gebruik van je mobiele telefoon, je belt in principe alleen in noodgevallen en nadat je hiervoor toestemming van de cliënt hebt gekregen. Niet praten over andere cliënten. Je mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs en/ of medicijn gebruik. Je bent bekend met de arbo catalogus VVT om veilig te werken.

5 3. Sancties bij het niet naleven van een correcte beroepshouding. Er volgt een officieel gesprek op basis van de gebeurtenissen. Aan de hand van de ernst van de overtreding kan er besloten worden om over te gaan op ontslag op staande voet, non actief stelling, verbetertraject en/ of een officiële waarschuwing. Indien er sprake is van het ernstig overtreden van wetten en regels dan kan de A&S groep besluiten om de politie in te schakelen. 3. Geld van de cliënt: Het is verboden geld, goederen of cadeaus aan te nemen of te lenen van de cliënt waar je werkt of gewerkt hebt. Er wordt geen geld van cliënten in bewaring genomen en er mag geen geld worden gepind met de pinpas van een cliënt (niet uit de geldautomaat en niet in een winkel). 4. Beschuldiging van diefstal: Wanneer je door de cliënt van diefstal wordt beschuldigd, wordt van je verwacht dat je onmiddellijk contact opneemt met je zorgmanager of, bij afwezigheid, met diens vervanger. Je hebt het recht om dan het werk te beëindigen en het huis van de cliënt te verlaten. 5. Privacy: Net zo belangrijk als de privacy van de cliënt, is je eigen privacy. Wees daarom voorzichtig met het geven van informatie over je privéleven en privé informatie zoals adres en telefoonnummer aan de cliënt. 6. Schade: Als er tijdens je werk schade ontstaat aan de eigendommen van de cliënt, mag je dit niet direct zelf vergoeden. Ook mag je geen schuld bekennen of de verantwoordelijkheid op je nemen. Schadegevallen geef je direct door aan je zorgmanager. Deze neemt de zaak in behandeling. Bij daadwerkelijke schade door jouw schuld is een eigen risico van 50,- van toepassing. De directie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal van jouw eigendommen bij cliënten of uit werkruimtes. Pas dus goed op je spullen (geld, mobiel, sleutels etc.). Indien schade ontstaan is door onbehoorlijk gedrag dan ben je persoonlijk aansprakelijk hiervoor.

6 7. Melding incidenten arbeidsomstandigheden en de arbeidsinspectie Je kunt tijdens je werk in situaties terechtkomen, die kunnen leiden of hebben geleid tot een gevaarlijke situatie of een incident. Bijvoorbeeld: o een wankele trap of een ondeugdelijk snoer e.d. o seksuele intimidatie, agressie of geweld van een cliënt, huisdier of van een collega o beschuldiging van diefstal of zelf het slachtoffer worden van diefstal o tenslotte kun je een prikaccident meemaken, b.v. doordat je per ongeluk tijdens je werk geprikt wordt door een gebruikte injectienaald. Je wordt verzocht alle incidenten, hoe klein ze ook lijken, te melden aan je zorgmanager met een mic (melding incidenten calamiteiten) formulier. Dit formulier kan je bij je zorgmanger opvragen. Voor huishoudelijke medewerkers geldt dat je dit samen met je zorgmanager invult. Je wilt immers niet dat een collega hetzelfde overkomt als jou. Alleen door (bijna)incidenten te melden, kunnen we samen proberen ongelukken te voorkómen. De zorgmanager neemt actie op jouw melding, bijvoorbeeld door met je te praten over eventuele steun of behandeling na het incident. Ook zal de zorgmanager het incident nader onderzoeken om te kijken hoe het in de toekomst voorkomen kan worden. Tenslotte worden alle incidenten gerapporteerd aan de directie, die eventuele maatregelen kan treffen om incidenten te voorkomen. Bij een ernstige bedrijfsongeval dient het werk stop gezet te worden. Je meld het ongeval bij de hulpdiensten,zorgmanager en de directie. Verder dient een ernstig bedrijfsongeval gemeld te worden bij de arbeidsinspectie. De A&S groep meldt dit vervolgens aan de arbeidsinspectie. Meer informatie vindt je hierover op Het nummer van de arbeidsinspectie is Een melding aan de arbeidsinspectie is meldingsplichtig als een werknemer blijvend letsel heeft opgelopen, naar het ziekhuis moest en/ of overlijdt ten gevolgen van zijn of haar werkzaamheden tijdens zijn of haar werk. Om een goede melding te doen bij de inspectie dient het formulier van de inspectie dienst zo volledig mogelijk ingevuld te worden. 8. Ongewenste omgangsvormen Met ongewenste omgangsvormen bedoelen we alle gedrag of opmerkingen richting jou als medewerker die jijzelf als ongewenst ervaart. Voor iedereen ligt dit dus anders; uitgangspunt is hoe jij het gedrag of de opmerking hebt ervaren. Denk aan seksueel getinte opmerkingen, maar ook aan bedreiging, dreigbrieven of slaan. Met scholing proberen we te bereiken, dat medewerkers voor zichzelf de grenzen van wat zij gewenst of juist ongewenst vinden, leren herkennen. Ook het grenzen stellen is een belangrijk leerdoel. Daarnaast het leren de cliënt aan te spreken op diens gedrag. Tenslotte leren we medewerkers, wat de wederzijdse rechten en plichten zijn in geval van ongewenste omgangsvormen.

7 Je dient na een ervaring van ongewenste omgangsvormen in eerste instantie je zorgmanager op de hoogte te stellen. Daarnaast kun je een klacht indienen tegen degene die ongewenst gedrag richting jou heeft vertoond. Je doet dit als je er met de persoon zelf niet (meer) uitkomt. Meld de klacht altijd bij je zorgmanager. HOOFDSTUK 3: Algemene werkinstructies Je begint in principe de dienst vanuit je eigen woning. Je zorgt ervoor in het bezit te zijn van de volgende gegevens: Cliëntgegevens Telefoonnummer van A&S Zorg Plattegrond van de wijk (indien nodig) Richtlijnen bij de uitvoering van hulp bij huishouden en verpleging en verzorging begeleiding 1. Uitvoering van de zorg vindt plaats op het tijdstip en zoals in het zorgdossier bij de huishoudelijke dienst en bij verpleging & Verzorging is afgesproken. Afwijken op verzoek van jou en/of de cliënt mag alleen in overleg met jouw zorgmanager, huishouden, verpleging en Verzorging. 2. Lees altijd eerst het zorgdossier van huishoudelijk dienst en verpleging & verzorging en begeleiding, met name als er meerdere soorten zorg bij deze cliënt geleverd worden. 3. Bij de uitvoering van je taken dien je de hygiënische richtlijnen in acht te nemen. Zie hoofdstuk 4 Samenvatting richtlijnen hygiëne en infectiepreventie. Ook de Arbo-richtlijnen volg je, in het belang van je eigen lichaam en je veiligheid en welzijn op het werk. 4. Bij de uitvoering van werkzaamheden verpleging en verzorging werk je volgens de geldende richtlijnen verpleging en verzorging, gehanteerde protocollen medicatiebeleid, valpreventie en de van toepassing zijnde verplegingsprotocollen. 5. Bij thuiszorg zijn de beroepscodes van toepassing. 6. Bij informatieverstrekking over de cliënt aan anderen, dien je je altijd te houden aan het beroepsgeheim en privacy reglement. 7. Klachten van je cliënt probeer je eerst zelf op te lossen; heb je de klacht opgelost, dan meld je de klacht en de oplossing aan je zorgmanager. Als het je niet lukt de klacht op te lossen, dan meld je de klacht bij je zorgmanager. Je adviseert de cliënt om dat dan ook te doen. 8. Bij overlijden van de cliënt neem je zo spoedig mogelijk contact op met je zorgmanager. 9. Indien de cliënt afwezig is op het dagdeel of het tijdstip dat is afgesproken, meld je dat meteen bij je zorgmanager. 10. Voor thuishulpen geldt: Je dient je werktijd bij de cliënt vol te maken. Als je eerder door de cliënt wordt weggestuurd, dan meld je dat de cliënt wel de eigen bijdrage betaalt over de volledige werktijd, en meld je dit bovendien bij je zorgmanager. 11. Voor de Verzorging en verpleging geldt: je werkt volgens planning, ben je eerder klaar dan noteer je de daadwerkelijk gewerkte tijd. Heb je meer tijd nodig dan afgesproken dan geef je door aan de zorgmanager waarom er meer tijd nodig was. Indien dit structureel is dan is waarschijnlijk de indicatie niet toereikend en zul jij samen met je collega s moeten bespreken wat er precies nodig is. Voor alles geld neem direct contact op met de zorgmanager als er afwijkingen zijn. 12. Indien de cliënt de deur niet open doet, controleer dan eerst het adres. Als dit klopt, neem dan direct contact op met je zorgmanager.

8 HOOFDSTUK 4: Samenvatting richtlijnen hygiëne en infectiepreventie Persoonlijke hygiëne Iedereen zorgt voor een goede persoonlijke hygiëne. Dit betekent dat je zelf schoon bent, schone kleren draagt, geknipte nagels hebt en geen sieraden aan je handen en vingers draagt. Moet je je neus snuiten, gebruik dan altijd papieren wegwerp zakdoekjes en werp ze na 1 keer gebruik weg. Ook als je last hebt van transpiratie is het wel zo prettig om dagelijks schoon gewassen, schone kleding en een goede deodorant te gebruiken. Handen wassen Vóór, tijdens en na je werk bij de cliënt. Ook vóór het desinfecteren van de handen. Handen afdrogen Bij voorkeur met een papieren (hand)doek. In alle gevallen een schone (hand)doek gebruiken of laten drogen aan de lucht. Het verplichte gebruik van handschoenen Handschoenen moeten gebruikt worden bij alle handelingen waarbij men in contact kan komen met bloed, urine, ontlasting en/of lichaamsvloeistoffen of artikelen die daarmee verontreinigd zijn (sanitair, afvoerputjes, wasgoed, beddengoed). In de huishouding is dit aan de orde van de dag. Ook bij een MRSA positieve cliënt is handhygiëne van groot belang. Gebruik dus altijd handschoenen. Zodra handschoenen kapot zijn: vervang ze direct! (de cliënt moet ervoor zorgen dat er handschoenen aanwezig zijn, is dit niet het geval dan kun je op kantoor een doos handschoenen ophalen). Bij het schoonmaken van kattenbak en afvalemmer en in vervuilde situaties worden altijd handschoenen gebruikt. Het gebruik van een (wegwerp) overschort Wanneer kleding in contact kan komen met bloed, urine, ontlasting en/of lichaamsvloeistoffen. Vervang het als het zichtbaar vies is! Wegwerp schorten kun je op het kantoor afhalen. Mail van te voren even dat je wegwerp schorten nodig hebt. Dan kunnen deze besteld worden. Reinigen en desinfecteren (ontsmetten) Als de cliënt een besmettelijke ziekte heeft of desinfectie (ontsmetting) voorgeschreven is altijd reinigen en daarna desinfecteren! Ook als voorwerpen zichtbaar verontreinigd zijn met bloed. Hoe: altijd eerst iets huishoudelijk reinigen (met water en allesreiniger) en dan desinfecteren, omdat vuil/organisch materiaal zoals bloed en ontlasting de werking van desinfecterende middelen vermindert. Reinigen of desinfecteren met alcohol 70%. Voor oppervlakken die ook met etenswaren in aanraking komen naspoelen met schoon water! Gebruik alcohol niet op rubber. Let op: alcohol is brandbaar!

9 Infectieziekten en MRSA MRSA, de ziekenhuisbacterie, kan bij een cliënt thuis aanwezig zijn als de cliënt de bacterie heeft opgelopen in een ziekenhuis. Je krijgt dit te horen van de zorgmanager voordat je bij een cliënt met een infectie hulp gaat verlenen. Na elk handcontact (hand geven etc.) moet je bij zo n cliënt je handen wassen en desinfecteren (alcohol), of nieuwe handschoenen aandoen. Bij voorkeur deze cliënt aan het eind van je werkdag inplannen, om overdracht van de bacterie naar een volgende cliënt via jou, de hulpverlener, te voorkómen. Heb je psoriasis of huideczeem, dan kun je niet bij MRSA positieve cliënten werken. Meld dit direct en van tevoren aan je zorgmanager! Bij het vermoeden van infectieziekten (HIV, Hepatitis, etc.) bij je cliënt moet je bij je zorgmanager raadplegen over hoe je ermee om moet gaan! Zorg altijd dat je goed weet naar welke cliëntsituatie je toe gaat! N.B. De volledige richtlijnen hygiëne en infectiepreventie staan in de richtlijnen Hygiëne en Infectiepreventie,. Hoe te handelen na een ongelukje waarbij jouw bloed direct contact heeft gehad met het bloed van iemand anders via een injectienaald? Door laten bloeden, spoelen en desinfecteer (met een alcoholdoekje). Op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen en uur contact opnemen met je eigen huisarts. Binnen 8 uur en uiterlijk binnen 24 uur. Bij een verdenking van besmetting bij een mogelijke HIV besmette cliënt, binnen 2 uur. Buiten kantoortijden door de week contact opnemen met de eigen huisarts of diens waarnemer. N.B. Meld het voorval altijd aan je zorgmanager! HOOFDSTUK 5: Verzuim en ziek / beter melden Ziek worden is voor niemand leuk: niet voor jou als medewerker, niet voor A&S Zorg en niet voor de cliënt. Immers: als jij ziek bent, word je (tijdelijk) beperkt in je eigen leven. De cliënt is ook niet gebaat bij verzuim in onze organisatie: deze krijgt (in ieder geval tijdelijk) een andere medewerker, die weer moet wennen aan de cliënt en andersom. Vandaar dat wij vinden dat we met zijn allen alles moeten doen, om verzuim zoveel mogelijk te voorkómen. In sommige situaties is het mogelijk om een andere vorm van verlof te nemen i.p.v. ziekte. Dit kun je samen met de zorgmanager bespreken. Met het arbeidsomstandighedenbeleid geven we hier vorm en inhoud aan. Het gaat hierbij onder andere om zaken als werken met een goede stofzuiger en huishoudtrap, en ook om goede scholing, regels en procedures rondom verzuim en terugkeer in het werk, en zeker ook om goede communicatie met je zorgmanager. Preventie is beter als genezen dus lees de arbocatalogus vvt goed door om ziekte te verkomen. De Wet verbetering Poortwachter geeft de werkgever en de werknemer evenveel verantwoordelijkheid om verzuim te voorkómen en te beperken. We moeten het dus samen doen!

10 Ook de cliënt heeft een rol: deze moet zorgen voor goed werkmateriaal (voor het uitvoeren van huishoudelijke werkzaamheden)en een goed werkbare en veilige werkomgeving. Is dit materiaal of de werkomgeving bij herhaling niet in orde, dan kan de zorg stopgezet worden. Persoonlijke verzorging en verpleging kan alleen uitgevoerd worden als er hulpmiddelen aanwezig zijn om de zorg verantwoord uit te voeren. Dat betekent dat er indien nodig verpleegmaterialen, zoals een hoog/laag bed, tillift, opstahulp etc. geleend kan worden. Neem altijd contact op met de zorgmanager om veranderingen of aanvragen door te geven. De zorgmanager kan ook de aanvraag voor lenen van verpleegmaterialen doen. Het werken in de huishouding en in de zorg is voor het lichaam een relatief zwaar beroep. Verzuim voorkómen en beperken kan daarom deels door goed je lichaam te gebruiken: duwen, trekken, tillen, reiken, bukken, hurken en buigen moet verantwoord gebeuren. Stel vragen aan personeelszaken over veilig en verantwoord werken en lees de arbo- catalogus vvt. We willen jouw vragen graag beantwoorden en je tips en adviezen geven om veilig te werken. Je moet het daarna wel in de praktijk brengen! Ook privé heb je hier plezier van; je lichaam is immers een kostbaar bezit! Ook proberen we verzuim te voorkómen, door medewerkers te wapenen tegen agressie op het werk; tijdens scholing wordt hier aandacht aan gegeven. Ook het bewaken van je eigen grenzen is belangrijk: als je de neiging hebt alles voor de cliënt te willen doen, dan kan het gebeuren dat je daarbij je eigen grenzen verwaarloost. Bijvoorbeeld: je tilt op verzoek van de cliënt iets dat net te zwaar voor je is. Dit is ook een onderwerp voor scholing. Tenslotte is het belangrijk om goed te kijken naar wat je wel kunt bij ziekte in plaats van wat je niet kan. Conflicten op de werkvloer met collega s en/ of leidinggevende zijn geen reden tot verzuim. Mocht je een conflict hebben dan maak je het bespreekbaar. Mocht dit niet lukken dan kan je dit aangegeven bij personeelszaken. Ziek zijn is geen keuze, maar verzuim wel. Ziek zijn en verzuimen is niet hetzelfde. Met een gebroken been kun je geen werk in de huishouding of in de zorg doen, maar wel kantoorwerk. Moet je toch verzuimen, dan is daar zeker begrip voor. Wel is het zaak om de periode van verzuim zo kort mogelijk te houden. Vandaar dat we graag samen snel kijken, wat we eraan kunnen doen. Vaak laten we ook de bedrijfsarts kijken wat er aan de hand is en een behandeling voorstellen. Verzuim kost de werkgever veel geld. Bij ziekte wordt er altijd gekeken wat je nog wel kan. ziekte lijdt niet van zelfsprekend tot verzuim.

11 Hieronder hebben we de regels bij verzuim bij elkaar gezet; lees ze goed en bewaar ze op een gemakkelijk vindbare plaats; je wordt verondersteld ze te kennen en ernaar te handelen! Wat doe je als je moet verzuimen door ziekte?: 1. Je meldt je voor 9.30 uur ziek bij de zorgmanager. Mocht je normaal gesproken vóór half 9 bij een cliënt aan het werk gaan, stel je de cliënt direct op de hoogte van jouw ziekte. Met je zorgmanager bespreek je of je wellicht later in de week kunt werken. 2. Je gaat naar je huisarts, als dit nodig is. 3. Als je meer dan 3 keer per 3 maanden ziek bent dan volgt er een gesprek met personeelszaken. Jouw zorgmanager, de personeelsfunctionaris bespreekt bij de ziekmelding het volgende met je: de aard van het verzuim zoals ziek (lichamelijk of geestelijk), zwangerschap of een ongeval; houdt de ziekte verband met het werk?; moet er iets overgedragen worden?; wat onderneem je zelf om beter te worden?; hoe lang denk je afwezig te zijn en wat kunnen wij doen om je terugkeer te bespoedigen?; waar ben je te bereiken?; waar en wanneer zal er een vervolgcontact plaats vinden? Wat doe je als je weer beter bent?: 1. Je meldt je zorgmanager dat je weer beter bent, uiterlijk de dag vóór werkhervatting 2. Je gaat weer aan het werk 3. Je geeft op tijd aan als je overbelast dreigt te raken, zodat we je kunnen adviseren om gezonder te werken. Wet Verbetering Poortwachter Lijkt het erop dat het verzuim langer duurt dan een paar dagen, dan kan de zorgmanager je op laten roepen bij de bedrijfsarts. De bedrijfsarts adviseert de zorgmanager over je beperkingen en hun oorzaak, de mogelijke behandeling, de nog benutbare mogelijkheden en de verwachte duur van het verzuim. Ook informeert hij jou over je rechten en plichten bij verzuim. De bedrijfsarts kan bepalen, of je wel of niet weer aan het werk kan. De bedrijfsarts geeft toestemming voor de ziekte. Samen met je zorgmanager maak je vervolgens een Plan van Aanpak en voert dit uit, met als doel zo snel mogelijk terug te keren in het werk. De Arbodienst (Absentum) Aan een oproep van de Arbodienst moet je gehoor geven, tenzij je echt verhinderd bent. Je moet dit dan zelf melden aan je zorgmanager. Zelfs als je weer bijna hersteld bent, moet je toch gehoor geven aan de oproep. Ben je al weer helemaal hersteld, dan mag je de afspraak afzeggen bij de Arbodienst in overleg met de zorgmanager. Als je zonder geldige reden of tijdige afzegging (minimaal 1 werkdag tevoren) niet verschijnt, dan worden de kosten van het spreekuur doorbelast!

12 Je mag ook altijd op eigen initiatief, in overleg met de zorgmanager, een afspraak bij de bedrijfsarts maken, bijvoorbeeld omdat je klachten hebt die erger zouden kunnen worden, als je er niets aan zou doen. Ook met de bedrijfsarts praten over de arbeidsomstandigheden kan nuttig zijn om eventueel toekomstig verzuim te voorkómen. Begeleiding bij lichamelijke en psychische klachten Zoals eerder gezegd willen we graag eventueel verzuim voorkómen. Heb je pijn in je schouder, of beginnende pijn in je rug tijdens je werk? Meld dit dan direct aan de zorgmanager. Dan kan er bekeken worden wat we hieraan kunnen doen. Bereikbaarheid Tijdens je ziekteperiode moet je bereikbaar zijn voor je zorgmanager. Ook als je ergens anders verblijft (bijvoorbeeld omdat je daar beter verpleegd kan worden) moet je dit dus doorgeven aan je zorgmanager. Als je op vakantie wilt tijdens een periode van verzuim, dan vraag je dit aan je zorgmanager. Je zorgmanager vraagt de bedrijfsarts om een medisch advies en je zorgmanager beslist dan of je op vakantie mag gaan. De rol van de medewerker Samenwerken is belangrijk bij verzuim: A&S Zorg en jijzelf hebben allebei rechten en plichten. A&S Zorg moet in redelijkheid al het nodige doen om terugkeer in het werk mogelijk te maken. Jij bent verplicht om passende arbeid te verrichten, als dit er is. Ook het maken, vaststellen en uitvoeren van het Plan van Aanpak bij langdurig verzuim is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Als samenwerking met je zorgmanager niet meer mogelijk is, probeer je dit bespreekbaar te maken. Lukt dit niet, dan kun je met diens vervanger, of de directie. Zwangerschap In geval van zwangerschap stuur je zo vroeg mogelijk een zwangerschapsverklaring met de vermoedelijke bevallingsdatum aan de afdeling personeelszaken. Bij een ziekmelding als gevolg van deze zwangerschap stuurt personeelzaken de verklaring naar het UWV. De ingangsdatum van het zwangerschapsverlof wordt aan de hand van deze verklaring vastgesteld, met de mogelijkheid dit verlof flexibel in te vullen (tussen 4 en 6 weken voor vermoedelijke datum bevalling). Van de ingangsdatum krijg je een schriftelijke bevestiging van de afdeling personeelszaken. De werkelijke bevallingsdatum moet je ook doorgeven aan UWV en aan de afdeling personeelszaken uiterlijk 3 maanden van tevoren. Aan de hand van deze datum wordt de einddatum van het bevallingsverlof bepaald. Dit wordt door UWV schriftelijk bevestigd aan jou en aan de afdeling personeelzaken. Bij een vermoeden dat eventueel verzuim vóór je verlof verband houdt met zwangerschap, dien je hierover zo spoedig mogelijk de zorgmanager in te lichten. Het kan dan zijn dat je door UWV wordt opgeroepen bij de UWV arts. Ook als je tegen het einde van het bevallingsverlof nog ziek bent ten gevolge van de bevalling dan moet je dit direct doorgeven aan de zorgmanager. Verzuim en vakantie Word je ziek als je op vakantie bent, dan meld je dit direct telefonisch aan de zorgmanager. Verlofdagen die verloren zijn gegaan door ziekte tijdens vakantie kunnen gecompenseerd worden als je een medische verklaring van de arts ter plaatse kunt overhandigen. Hierin moet in ieder geval staan: De aard van de ziekte Het verloop van de ziekte en de ingestelde therapie Een verklaring van medische ongeschiktheid om te reizen (als je ver van huis op vakantie bent)

13 Als je op vakantie wilt tijdens een periode van verzuim, dan vraag je dit aan je zorgmanager. De zorgmanager vraagt de bedrijfsarts om een medisch advies en de zorgmanager beslist uiteindelijk. UWV Het UWV speelt een rol bij langdurig verzuim. Je kunt bij UWV een deskundigenoordeel aanvragen, mocht je het niet eens zijn met een advies van de bedrijfsarts of de beslissing van je leidinggevende. Tenslotte vraag je bij UWV na 87 weken (bijna 2 jaar) verzuim een eventuele WIA uitkering aan. Wij hopen natuurlijk dat het niet zover zal komen, en willen er samen met jou alles aan doen om dit te voorkomen. Voorschriften tijdens ziekte. Je doet alles om zo snel mogelijk weer te herstellen. Je doet niets, dat je genezing in de weg staat of tegenwerkt. Je verricht geen arbeid bij een eventuele andere werkgever zonder overleg met de zorgmanager, en zonder positief advies van de bedrijfsarts. Indien de aard van de ziekte dat vereist, ben je verplicht je onder een doeltreffende behandeling te laten stellen door een arts of specialist. Je kunt in overleg met je zorgmanager ingezet worden voor vervangende werkzaamheden. Je bent tijdens je arbeidsongeschiktheid altijd bereikbaar voor je zorgmanager en personeelszaken op kantoortijden. Mocht je op een ander (verpleeg)adres verblijven, dan geef je dit door. Voor een meerdaagse vakantie vraag je toestemming aan de zorgmanager. Je bent verplicht gehoor te geven en mee te werken aan een oproep door de Arbodienst. Samenvatting 1. Ziekmelden bij je zorgmanager en telefonisch bereikbaar blijven. 2. Je zorgmanager bespreekt met je wat je beperkingen en mogelijkheden zijn en maakt afspraken over mogelijke hervatting. 3. Altijd gehoor geven aan een oproep bij de arbodienst tenzij je inmiddels beter bent. Dan afspraak afzeggen in overleg met je zorgmanager. 4. Je onder behandeling laten stellen, indien dit noodzakelijk is. 5. Werkhervatting is ook mogelijk zonder toestemming van de bedrijfsarts. 6. Gedeeltelijke hervatting altijd overleggen met je zorgmanager. HOOFDSTUK 6: De zorgregistratie Binnen de zorg wordt gebruik gemaakt van werkroosters. De registratie wordt in Nedap bijgehouden. Ben je ziek of heb je verlof, moet je dit melden bij je zorgmanager. HOOFDSTUK 7: Reiskosten In de CAO Thuiszorg is een reiskostenreglement opgenomen welke door A&S Zorg gevolgd wordt. Voor de volledige tekst van het artikel verwijzen we naar de CAO.

14 Er is een reiskosten declaratie formulier die je kan opvragen bij je zorgmanagers. Als je gebruik maakt van het openbaar vervoer moet je de buskaartjes, treinkaartjes of een OV overzicht aantonen als je de reiskosten vergoedt wilt krijgen. Bij gebruik van een eigen motorvoertuig moet je een WA-verzekering hebben die de aansprakelijkheid van de werkgever dekt en waarbij tevens een inzittendenverzekering is afgesloten. A&S Zorg kan je om (een kopie van) de polis vragen. Reiskostenvergoeding: Reiskosten zijn de kosten die je maakt om voor je werk te reizen per auto, fiets, brommer of het openbaar vervoer. Voor al deze verschillende vervoersmiddelen bestaan er aparte vergoedingen. Uitgangspunt voor alle berekeningen is dat er altijd van de kortste weg gebruik gemaakt wordt. Reis je met je auto dan moet je per dag noteren hoeveel kilometer je reist. Voor de eerste 10 km geldt een netto vergoeding van 0,19 per km. De kilometers daarboven worden vergoed met 0,27 per kilometer. Reis je op een dag bijvoorbeeld 23 kilometer met je auto om cliënten te bezoeken dan vul je 23 km in. Werk je met een urenbriefje dan vul je in de kolom km s de totale hoeveelheid in. Je krijgt dan (10x0,19) 1,90 + (13x0,27) 3,51 = totaal 5,41 aan reiskostenvergoeding voor die dag. Als je met de fiets of brommer (scooter) reist hoef je geen kilometers te noteren, voor deze twee krijg je een vast bedrag per dag. Het maakt niet uit hoever je met de fiets of brommer reist. Voor de fiets is de vergoeding per dag die je werkt een bedrag van 1,09, voor de brommer is dit 1,91. Je vinkt voor de gewerkte dag in nedap het hokje met het symbool van fiets of brommer aan, op het urenbriefje zet je een F(iets) of B(rommer) in de betreffende kolom. HOOFDSTUK 8: Diversen Salaris A&S Zorg heeft arbeidsvoorwaarden conform CAO Thuiszorg. Alle functies zijn gewaardeerd en ingedeeld in een bepaalde salarisschaal. In je arbeidsovereenkomst staat welk salaris je ontvangt. Je krijgt je salaris per maand uitbetaald op je eigen rekening. Pensioen Je betaalt via je brutosalaris premie voor de opbouw van je ouderdomspensioen. Ons pensioenfonds is PGGM. A&S Zorg betaalt een deel van de premie; de rest betaal je zelf. De premie wordt automatisch ingehouden op je salaris. Je kunt de bij je vorige werkgever opgebouwde pensioenrechten meestal laten overnemen. Klachten Ben je het niet eens met de manier waarop je door een collega of zorgmanager behandeld bent, en kun je dit zelf niet (meer) oplossen in een gesprek, dan kun je naar personeelszaken of directie gaan. Het kan hier overigens ook gaan om ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie) door collega s of leidinggevende. De personeelsfunctionaris bij wie je de klacht meldt, bespreekt de klacht dan apart met jou, de klager, en de beklaagde (hoor en wederhoor) en legt alles vast op papier. Als de klacht hierna

15 niet is opgelost, dan kun je een schriftelijke klacht indienen bij de interne klachten commissie. Deze luistert eventueel nogmaals naar beide partijen, bestudeert alle schriftelijke verslagen van de eerdere gesprekken, laat de verslagen ook aan beide partijen lezen. De interne klachten commissie neemt een beslissing over een oplossing. Ben je het niet eens met deze beslissing, dan kun je bij de externe klachten Commissie BTN of bij de vakbond schriftelijk in beroep gaan. Verlof Over je gewerkte uren bouw je verlof op, hoeveel uren je opbouwt is afhankelijk van je leeftijd. Deze uren zijn bedoeld voor vakantie, vrije dagen, (erkende) feestdagen, maar ook voor persoonlijke omstandigheden zoals huwelijken en overlijden van familie en dokter of tandartsbezoek. Er zijn verder nog enkele wettelijk geregelde vormen van verlof, bijvoorbeeld zwangerschapsverlof. Kijk voor meer informatie hierover in de CAO VVT of bel Wil je verlofuren opnemen of uit laten betalen, kijk dan eerst hoeveel uren je hebt opgebouwd of neem contact op met je zorgmanager. Houd er wel rekening mee dat je nooit meer kunt opnemen dan je hebt opgebouwd! Vakantie / verlof Vakanties dienen ruim van tevoren te worden aangevraagd bij je zorgmanager. Hieronder kunt u zien wanneer je vakantie kan aanvragen Per afdeling mogen maximaal 3 mensen tegelijk op vakantie. Vakanties mogen maximaal 4 weken achterelkaar opgenomen worden. Vakanties van korter dan een week moeten minimaal 3 weken van te voren worden aangevraagd. Vakanties van langer dan een week moeten minimaal 3 maanden van te voren worden aangevraagd. Wanneer u op vakantie gaat moet er een schriftelijke overdracht zijn aan je collega s. Deze moet een week voordat je op vakantie gaat op papier staan. Bij een slechte overdracht betekent het dat je in je vakantie moet terugkomen. Voor medewerkers met vaste uren in het contract (een min-max contract) geldt dat vakanties niet langer dan 1 week mogen duren, met uitzondering van de zomervakantie, deze mag maximaal 3 weken aaneengesloten zijn. Mocht dit problemen opleveren, dan mag je contact opnemen met je leidinggevende. De zorgmanager beslist of je aanvraag gehonoreerd kan worden. Tot slot..

16 Zijn er zaken niet duidelijk of heb je vragen over onderwerpen die niet in dit boekje aan bod komen, meld het je leidinggevende, de medewerker van personeelszaken. Zij zijn er altijd om je verder te helpen. Daarnaast is er nog een uitgebreid personeelshandboek (inclusief gedragscode) en de CAO VVT ter inzage op het kantoor. Verder kunt u informatie vinden over veilig werken in de arbocatalogus vvt. (www.arbocatalogusvvt.nl) De gedragscode dient u wel te kennen.

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden V5 01-2014/Argo Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden 1 van Pagina 68 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Tzorg... 4 2. Wie is Tzorg?... 5 2.1 Aanvullende diensten... 5 3. In dienst bij Tzorg... 7 3.1 Arbeidsovereenkomst...

Nadere informatie

Inleiding Inhoud Bijlagen

Inleiding Inhoud Bijlagen Inleiding Het ziekteverzuimpercentage is een graadmeter voor de gezondheid van de organisatie. is nooit volledig te voorkomen, iedereen is immers wel eens ziek. Een hoog ziekteverzuimpercentage zegt echter

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Inhoud: Inleiding... 4 1. Arbeidsvoorwaarden... 4 1.1. CAO... 4 1.2. Arbeidscontracten... 4 1.3. Pensioen Verzekeringen... 5 1.3.1 Pensioen... 5 1.3.2 De zorgverzekeringswet...

Nadere informatie

Het betere werk vind je bij

Het betere werk vind je bij Het betere werk vind je bij INHOUDSOPgAvE HOOFDSTUK 1 Wat maakt werken in de supermarkt leuk? HOOFDSTUK 2 Waarom werken bij Coop? HOOFDSTUK 3 Jouw besluit: je gaat werken bij Coop! HOOFDSTUK 4 Welkom in

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

Inhoud. 1. De ziekmelding. 2. Informatieverplichting. 3. Bereikbaarheid. 4. Afspraak bedrijfsarts of casemanager. 5.

Inhoud. 1. De ziekmelding. 2. Informatieverplichting. 3. Bereikbaarheid. 4. Afspraak bedrijfsarts of casemanager. 5. VERZUIMPROTOCOL Inhoud 1. De ziekmelding 2. Informatieverplichting 3. Bereikbaarheid 4. Afspraak bedrijfsarts of casemanager 5. Aangepast werk 6. Herstelbevordering 7. Andere arbeid tijdens ziekte 8. Herstelmelding

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus FNV Bondgenoten Ziekmakende verzuimbureaus Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 4 Resultaten meldpunt VerzuimReductie 6 Het oordeel over de verzuimbegeleiding door VerzuimReductie 9 Conclusies 15 Aanbevelingen

Nadere informatie

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Toelichting Het percentage verzuim als gevolg van ziekte/arbeidsongeschiktheid is in de sector ambulancezorg betrekkelijk laag. Medewerkers zijn betrokken bij hun

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim... 4 1 Ziekmelding... 4 2 De eerste 6 weken... 4 3 Bij 6 weken (Probleemanalyse

Nadere informatie

Leerling-werknemerboekje 1.0

Leerling-werknemerboekje 1.0 detacheren instroom & detacheren Leerling-werknemerboekje 1.0 Alles wat je moet weten over je leerwerktraject Inhoud Welkom bij VTL 4 Ben jij een topper? 5 Wegwijzer/contact 6 Met wie heb je te maken tijdens

Nadere informatie

VOORWOORD. Wij hopen met deze uitgave je van dienst te zijn. Stafdienst Bedrijfsvoering Afdeling Human Resource Management

VOORWOORD. Wij hopen met deze uitgave je van dienst te zijn. Stafdienst Bedrijfsvoering Afdeling Human Resource Management VOORWOORD Beste collega, Deze uitgave "Zo werkt dat in Almere", is bedoeld om je als nieuwe collega in algemene zin te informeren over je rechtspositie & arbeidsvoorwaarden en enkele daarmee samenhangende

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek Zo werkt het bij Talos, Intermediair in Techniek Introductie In dit boekje tref je in het kort alles aan wat je moet weten, als je voor Talos, Intermediair in Techniek (hierna: Talos) gaat werken. Het

Nadere informatie

Gedragscode Augustus 2011

Gedragscode Augustus 2011 Gedragscode Augustus 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Mensen 4 o Omgaan met elkaar 4 o Omgaan met klanten 6 o Omgaan met leveranciers 6 o Omgaan met opdrachtgevers en partners 8 o Omgaan met

Nadere informatie

Hoe ga je om met verzuim in je salon?

Hoe ga je om met verzuim in je salon? Deel 2 Praktische informatie over verzuim Hoe ga je om met verzuim in je salon? De kaarten die je in dit deel van de Gezond-Werken-Wijzer vindt, helpen je om het verzuim laag te houden. Ze geven ondersteunende

Nadere informatie

Tab 2 De SKOFV en Arbo... 9 2.1 De Arbodienst...10 2.2 Bedrijfshulpverlening...11 2.3 Preventiemedewerker...11 2.4 Vertrouwenspersoon...

Tab 2 De SKOFV en Arbo... 9 2.1 De Arbodienst...10 2.2 Bedrijfshulpverlening...11 2.3 Preventiemedewerker...11 2.4 Vertrouwenspersoon... Inhoud Personeelsmap Tab 1 Welkom..3 1.1 De SKOFV... 3 1.2 Organisatie... 4 1.3 Adressenoverzicht... 5 1.4 De missie en visie van de SKOFV... 6 1.4.1 De Missie... 6 1.4.2 De visie... 7 1.5 School(jaar)plan...

Nadere informatie

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01)

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01) 01-02-12 Verzuimvoorschrift blz. 1 van 7 Opgesteld: Goedgekeurd: Geautoriseerd: FUNCTIE Senior HR Advisor Operationeel Directeur QESH manager DATUM Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de

Nadere informatie

Werken via Flexpoint

Werken via Flexpoint Werken via Flexpoint De heldere keuzes van Flexpoint Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan bij één van de opdrachtgevers van Flexpoint. Dagelijks ben jij met meer dan 3000 collega s aan de slag bij

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Select

Ziekteverzuimreglement Payroll Select Ziekteverzuimreglement Payroll Select Inleiding Dit Ziekteverzuimreglement is bestemd voor alle medewerkers die bij Payroll Select Diensten B.V. en Payroll Select CC Diensten B.V. (nader te noemen; Payroll

Nadere informatie

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Afstudeerscriptie s-hertogenbosch, mei 2012 Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Naam: Kelly Kreunen Studentnummer: 2020673 Stageorganisatie:

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL BALBOAPLEIN 44 1057 VS AMSTERDAM Tel.: 020-6125539 Website:

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan Basisschool de Vonder Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Inhoudsopgave Inleiding 4 1. COORDINATIE VEILIGHEID 5 1.1 Schoolleiding 5 1.2 Preventiemedewerker 5 1.3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Welkom! Onlangs heeft u zich als werknemer bij ons (Interaction Payroll Solutions B.V., verder te noemen: Interaction) ingeschreven. Wij heten u daarom van harte welkom

Nadere informatie