Voor sociale samenhang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor sociale samenhang"

Transcriptie

1 Jaarbericht 2014

2 BATEN/LASTEN Voor sociale samenhang Verbondenheid Het Oranje Fonds besteedt al het geld dat wij werven aan de doelstelling. Het vermogensrendement gebruiken we voor onze exploitatie, onze doelstelling en om het vermogen bestendig te houden voor de toekomst. Het Oranje Fonds investeerde in 2014 ruim 30,5 miljoen aan onze doelstelling op het gebied van sociale cohesie en participatie. Een groot deel hiervan besteedde het Fonds aan directe financiële steun aan algemene aanvragen en aan de ruim toekenningen voor Burendag en NLdoet. Caribisch deel van het Koninkrijk *** Als mensen elkaar helpen, gebeurt er iets bijzonders. We vertellen er graag over in ons eerste Jaarbericht. We blikken terug op 2014 met cijfers, maar vooral ook met verhalen áchter die cijfers. Verhalen over onderlinge verbondenheid tussen mensen in ons Koninkrijk. De Buzinezzclub bijvoorbeeld. Hier krijgen jongeren van 17 tot 27 jaar begeleiding van een vrijwilliger. Samen werken ze aan een toekomstdroom, of dit nu een eigen zaak is of het volgen van een studie. De vrijwilligers zijn professionals die ook hun netwerk openstellen voor de jongeren. De resultaten zijn zeer positief. De jongeren komen aantoonbaar sneller aan werk waardoor de gemeente bespaart op uitkeringen. Dat is nog eens een win-winsituatie. Ik wens u veel leesplezier! Ronald van der Giessen BATEN Eigen fondsenwerving Gezamenlijke acties Acties van derden Subsidies van overheden Beleggingen Overig Som der baten LASTEN Besteed aan doelstelling Werving baten Beheer en administratie Som der lasten Saldo * ,= ,= ,= ,= ,= ,= ,= ,= ,= ,= ,= ,= * Saldo i.v.m. gunstiger beleggingsopbrengsten. Dit is toegevoegd aan de reserve voor toekomstige bestedingen. Het Oranje Fonds steunde in 2014 ruim initiatieven die actief bijdragen aan meer betrokkenheid en meedoen in de maatschappij. In dit jaarbericht vindt u een verkort overzicht TOEKENNINGEN ** 2014 in aantal en bedragen ** Algemene toekenningen, dit is exclusief de toekenningen binnen de campagnes Burendag (2.164 toekenningen) en NLdoet (4.232 toekenningen) *** Incl ,= aan bestedingen vanuit de partnerfondsen binnen de Samenwerkende Fondsen Caribisch deel van het Koninkrijk Aruba Curaçao Bonaire 0 - Saba Sint Maarten Sint Eustatius directeur van onze activiteiten en financiën. Kijkt u voor het volledige jaarverslag op 2 Jaarbericht 2014 Jaarbericht

3 Dorpshuis Tricht tekst: De CommunicatieVonk foto: Bart Homburg Het Gelderse dorpje Tricht telt zo n inwoners. Deze zijn ruwweg te verdelen in echte Trichtenaren en import ; mensen van elders uit Nederland die nu in Tricht wonen. Die verdeling was altijd voelbaar, totdat Dorpshuis Tricht een nieuwe koers ging varen. Vrijwilligers van het Dorpshuis Tricht aan de slag tijdens NLdoet Koning Willem-Alexander plakte tape op de vloer en verfde de opbergruimte van de gymzaal. Dirk Schmidt, voorzitter van het bestuur, licht dat toe: Het dorpshuis was commercieel ingesteld, gericht op verhuur van de ruimten. Wij wilden dat anders het dorpshuis moest geen doel maar een middel worden. Een trefpunt voor het dorp, een plek van verbinding met een sociaal culturele functie. Die verandering werd een paar jaar geleden ingezet en inmiddels is het dorpshuis 'Van, Voor en Door' het dorp. Zelfverantwoordelijke teams vormen het hart van de organisatie. "We hebben een activiteitenteam, een horecateam, een schoonmaakteam en ga zo maar door. Bij elkaar kunnen we rekenen op zo n 120 vrijwilligers en da s behoorlijk veel op een dorp met inwoners, aldus Dirk. Een van de eerste activiteiten die nog steeds goed bezocht wordt, is de Aanschuiftafel. Vrijwilligers koken zelf thuis allerlei gerechten en brengen dat naar het Dorpshuis waar gemiddeld 85 dorpsgenoten voor 7,- van een driegangenmaaltijd kunnen genieten. We mikten op oudere alleenstaanden, vertelt Dirk, maar eigenlijk komt iedereen hier wel eens eten. Nou ja, iedereen boven de 40, nuanceert hij gezinnen met kinderen zijn nog steeds best moeilijk te bereiken. Zij hebben weinig tijd. Mede daarom is hij ook blij dat ze in het Dorpshuis de kinderopvang hebben kunnen onderbrengen. Dat is zo n voorziening die in een kleine kern al gauw verloren gaat. "Met dynamiek creëer je dynamiek." Het dorpshuis nieuwe stijl heeft vooral een verbindende factor. We verbinden verenigingen en verschillende initiatieven met elkaar. En natuurlijk verbinden we mensen. Zo bieden we op de DDDavonden (Doe Dingen op Dinsdag) podium voor iedereen die iets wil vertellen over wat hem of haar bezig houdt. Je krijgt daar de mooiste verhalen. Van reizen naar India tot het houden van bijen of kennis over virussen. Doordat mensen elkaar leren kennen, ontstaan nieuwe initiatieven en nieuwe dynamiek, ook buiten het dorpshuis. Met dynamiek creëer je dynamiek, aldus Dirk. Al deze veranderingen vroegen om een aantal aanpassingen aan het buurthuis die mede dankzij een financiële bijdrage van het Oranje Fonds in 2014 konden worden gerealiseerd. Dirk: We hadden extra ruimte nodig om meerdaagse evenementen te huisvesten, zoals een tentoonstelling bijvoorbeeld. Eerder moest die opgebroken worden omdat de volgende dag een andere activiteit gepland stond. En opbergruimte, daar hadden we ook groot tekort aan. De bouwvakkers hebben inmiddels opgeleverd. Nu is het aan het legertje vrijwilligers om het aan te kleden. Ook daarmee is het Dorpshuis al een eind gevorderd, mede dankzij extra hulp tijdens NLdoet op 21 maart Niet zomaar hulp, maar Koninklijke hulp van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima! Dirk: Dát was me even een verrassing! Even was ik bang dat de dag daardoor helemaal geregisseerd zou worden, maar het ging allemaal reuze ontspannen. We waren ze even kwijt voor het persmoment, maar daarvoor en daarna klusten en lunchten ze zij aan zij met onze vrijwilligers. In 2013 stond het Dorpshuis in de finale van de Oranje Fonds Kroonappels, in 2014 werd het pand gerenoveerd en in 2015 kwamen de Koning en Koningin op bezoek. Wat de komende jaren nog gaan brengen, laat Dirk open. Ik weet alleen dat de dynamiek en saamhorigheid zullen blijven, dat is de basis waarop alles draait. 4 Jaarbericht 2014 Jaarbericht

4 Hoe is het geld besteed? We ontvingen algemene aanvragen, waarvan we er steunden met een financiële bijdrage binnen de onderstaande werksoorten Aantallen 4,79 4,55 3,15 2,52 2,00 1,68 0,93 1,34 0, Accommodaties ,= Dorps- en buurthuizen zijn belangrijke plekken waar mensen samenkomen en waar verschillende soorten groepen mensen elkaar kunnen ontmoeten. Groen, kunst en sport als middel ,= Activiteiten waarbij groen, kunst of sport wordt ingezet als middel om mensen bij elkaar te brengen of kwetsbare groepen uit hun isolement te halen. TOEKENNINGEN * 2014 per werksoort Bedragen in miljoenen 5 miljoen 4 miljoen 3 miljoen 2 miljoen 1 miljoen 0 Maatjesprojecten ,= Mensen uit een kwetsbare groep zoals chronisch zieken, ex-gedetineerden, jongeren en tienermoeders worden één-op-één gekoppeld aan een vrijwilliger die een steuntje in de rug geeft. Informele zorg ,= Dit is sociale zorg voor kwets- bare mensen, verleend door lotgenoten, naasten en/of vrijwilligers. Van belang hierbij zijn het voorkomen van sociaal isolement en het opvangen en trainen van mantelzorgers. Buurtwerk en maatschappelijke opvang ,= De buurt socialer en actiever maken met activiteiten en/of het opknappen of creëren van voorzieningen. Maatschappelijke opvang richt zich op de opvang en begeleiding van kwetsbare mensen zoals (ex-)dak- of thuislozen, of mensen met psychische problemen. Vrijwillige hulpdiensten ,= Vrijwilligers helpen mensen die door ziekte, ouderdom, handicap of een gebrek aan sociale contacten niet alles meer zelf kunnen doen. Denk aan bezoek en begeleiding, tuinonderhoud, klussen in en om het huis, taalvragen, schuldhulpverlening en hulp bij administratie. * Algemene toekenningen, dit is exclusief de toekenningen binnen de campagnes Burendag (2.164 toekenningen) en NLdoet (4.232 toekenningen). Kunnen meedoen ,= Mensen moeten volwaardig deel uit kunnen maken van de maatschappij. We steunen initiatieven rondom emancipatie, re-integratie en participatie, maar ook ruilwinkels of andere initiatieven die mensen begeleiden in de eerste stappen op weg naar een baan. Opvoedingsondersteuning ,= Kinderen een goede start geven zodat zij daarmee later een betere plek in de samenleving krijgen. Dat is het doel van opvoedingsondersteuning. Vrijwilligers of professionals helpen gezinnen in sociale initiatieven zoals oudergroepen, meeleefgezinnen, en voorleesvrijwilligers. Diverse initiatieven ,= Het Oranje Fonds steunt een breed scala aan betrokken en creatieve sociale initiatieven via het Oranje Fonds Buurtcadeau en de Appeltjes van Oranje. 6 Jaarbericht 2014 Jaarbericht

5 Jongeren en vrijwilligers in gesprek tijdens een bijeenkomst van de Buzinezzclub. Buzinezzclub leert jongeren dromen en doen tekst: De CommunicatieVonk foto: Buzinezzclub De Buzinezzclub begeleidt jongeren met een uitkering bij het maken van de stap naar een opleiding, werk of eigen onderneming. Leo van Loon, directeur van Buzinezzclub schetst de situatie waar de jongeren vandaan komen. Ze komen uit een kansarme omgeving, waarin veel mensen zonder baan zitten of schulden hebben. Ze krijgen te horen Je hebt niets, je kunt niets, wat wil je nou helemaal? Ga maar niet dromen. En juist dat kan bij Buzinezzclub wel. De Buzinezzclub begeleidt de jongeren twee tot drie jaar lang. Die tijd heb je nodig om écht het verschil te maken tussen een neerwaartse en een opwaartse spiraal, aldus Leo. Dat is een investering de we als samenleving niet zomaar willen doen. Daarom doen wij dat. De opbrengst komt later, op het moment dat de jongeren geen uitkering meer nodig hebben. Op basis van deze overtuiging werkt de Buzinezzclub samen met de gemeente op no-cure-no-pay basis; de gemeente betaalt zodra er bezuinigd wordt op de uitkering. Het Oranje Fonds adviseerde de Buzinezzclub te gaan weken met vrijwilligers. Leo: Ik kon me niet voorstellen dat er mensen waren die de professionele begeleiding op vrijwillige basis wilden leveren. Mijn beeld van een vrijwilliger was een lieve tante die een kom soep opschept voor zielige mensen. Dat beeld is nu wel bijgesteld! De Buzinezzclub kan nu al op 150 vrijwilligers rekenen. Mensen die zelf ondanks een moeilijke start succesvol zijn geworden en dat anderen ook gunnen. Van ondernemers tot psychologen en jeugdwerkers. Dit heeft ook effect op de jongeren. Zodra zij weten dat iemand zich voor hen inzet zonder daar iets voor betaald te krijgen, wordt hun eigen inzet ook anders, aldus Leo. De Buzinezzclub begeleidt nu 280 jongeren in Rotterdam, Den Haag en Dordrecht. Dat moeten er per jaar worden in 10 steden. Daarvoor zijn vrijwillige coaches nodig. Interesse? 8 Jaarbericht 2014 Jaarbericht

6 Onze programma s en campagnes Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Dit deden we in 2014 met diverse kennisprogramma s en een aantal landelijke publiekscampagnes. Enkele voorbeelden: Oranje Fonds Collecte We merken dat organisaties op aller lei manieren aan geld proberen te kom en. Logisch, de noodzaak groeit, maa r er is minder geld beschikbaar. Anderzi jds willen veel mensen best geven aan goede organisaties in hun omgeving. In 2014 zijn we gestart met een huis-aan-hui scollecte. We deden een pilot in drie provinci es om onze methodiek, maar ook het draa gvlak voor de collecte te testen. In 2015 gaan we de Oranje Fonds Collecte landelijk uitvoeren in de week van Koningsdag. De helf t van de opbrengst is voor de collecterend e organisatie, de andere helft voor sociaal initiatief in de eigen provincie. Oranje Fonds Groeiprogramma Kinderen maken Muziek Samen muziek maken stimuleert de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden. Binnen het programma Kinderen Maken Muziek steunde het Oranje Fonds 25 initiatieven die kinderen leren om groepsgewijs een instrument te bespelen. Hierbij is aandacht voor samenspel, samen een doel bereiken en de 10 Jaarbericht 2014 inzet van vrijwilligers. In 2014 organiseerden we 2 kennisbijeenkomsten en konden we via de deelnemende initiatieven zo n kinderen bereiken. Kinderen Maken Muziek is een initiatief van het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie. een Succesvolle sociale pioniers krijgen ma. gram intensief training- en coachpro op Ze krijgen steun van diverse experts tie, het gebied van strategie, organisa mucom en ent, financieel managem nicatie. Op deze manier kunnen de f deelnemers hun succesvolle initiatie laten doorgroeien naar een landelijk n opererende organisatie. In 2014 zage in el zow ers, we groei bij alle 18 deelnem kwaliteit als in kwantiteit. Burendag Burendag is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Douwe Egberts en het Oranje Fonds organiseren Burendag omdat buurten leuker, socialer en veiliger worden als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Op zaterdag 27 september 2014 vierden ruim 1 miljoen mensen Burendag. In het hele land werden duizenden ideeën uitgevoerd om de buurt nog leuker en gezelliger te maken. Van kunstwerken tot houten banken en van buurtmoestuintjes tot straatspeeldagen. Jaarbericht

7 Onze financiën Bij Vrijwilligersgezin worden verschillende generatie met elkaar verbonden. Het Oranje Fonds is een fondsenwervende instelling met vermogen. De opbrengst van het vermogen gebruiken we onder meer voor de kosten van onze organisatie. Daardoor kunnen we alle inkomsten die we ontvangen uit loterijbijdragen, schenkingen, donaties, giften en collectes besteden aan onze doelstelling: het bevorderen van betrokkenheid in de samenleving. De volledige jaarrekening vindt u op oranjefonds.nl/jaarverslag. Hoera, het is een oma! tekst: De CommunicatieVonk foto: Rigom Vrijwilligersgezin brengt generaties bij elkaar Dat je er met een sympathiek idee nog niet bent, ontdekte Anya van Lieverloo, coördinator bij RIGOM in Oss. Zij startte begin 2014 het initiatief vrijwilligersgezin waarbij een heel gezin wordt geworven als vrijwilligers voor ouderen. Jongeren leren dat het leuk is om iets vrijwillig te doen, de ouderen hebben er direct een groter netwerk bij en verschillende generaties worden met elkaar verbonden. En als alles goed gaat, vertelt Anya, dan ontstaat er echt een langdurige relatie tussen het gezin en de oudere. Het idee kon al snel op de sympathie van mijn directeur rekenen. Ook het Oranje Fonds zag het zitten en droeg financieel bij. Het project kon dus uit de startblokken. Hoe goed het idee ook is, het gaat niet vanzelf, vertelt Anya tussen alle bedrijven door. Maar ik geloof erin. Het is alleen nog zoeken naar de juiste vorm en samenwerkingspartners. Partners vindt Anya onder andere in scholen. Daar worden projecten gedaan zoals maatschappelijke stages en levensverhalen opschrijven voor ouderen. Op dat moment heb je de kinderen al, de uitdaging is om dan de ouders erbij te betrekken. Soms begint Anya ook precies andersom. Laatst had ik hier een vrijwilligster die wat wilde doen. Ik wist dat zij kinderen had in de leeftijd van jaar. Daarom opperde ik bij haar om haar gezin erbij te betrekken. Dat was even schakelen, maar nu doen de kinderen ook zo nu en dan een boodschap. Het werven van complete gezinnen is echt anders. Maar ook het maken van een match vraagt meer aandacht. Omdat je echt naar een duurzame relatie tussen een gezin en een oudere toe werkt, is een goede match nog belangrijker. Het komt voor iedereen dichterbij, aldus Anya. Met het Oranje Fonds heeft Anya een bepaald aantal matches afgesproken. Ik heb nog het hele jaar om te bewijzen dat het mogelijk is. Ik geloof erin. Maar voor mij is het pas echt succesvol als ouderen en gezinnen zich spontaan bij ons komen melden, besluit ze. Maatschappelijk verantwoord vermogensbeheer Het doel van ons vermogen is om de kosten van onze eigen organisatie te betalen. Daarnaast willen we het vermogen minimaal in stand houden en zo mogelijk corrigeren vanwege inflatie. Zo kunnen we óók over 50 jaar nog actief zijn voor maatschappelijke initiatieven in het Koninkrijk. Daarnaast willen we maatschappelijk verantwoord beleggen. Bij het vermogensbeheer letten we daarom niet alleen op de kosten en het rendement, maar stellen we ons ook ten doel het vermogen maatschappelijk verantwoord en zo veel mogelijk in lijn met onze missie te beleggen. Duurzaamheid is een belangrijk thema in ons beleid. Wij volgen hierbij de criteria die zijn opgesteld door de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI) met betrekking tot bijvoorbeeld mensenrechten, kinderarbeid en milieu. We laten onze portefeuilles op die thema s screenen door drie verschillende researchbureaus. Ook passen we positieve screening toe, zodat bedrijven juist op basis van hun duurzaamheidsbeleid worden opgenomen in de portefeuilles. 12 Jaarbericht 2014 Jaarbericht

8 Door Outdoor Ervarend Leren - omdat praten soms niet genoeg is tekst: De CommunicatieVonk foto: Exodus Daar sta je dan, buiten de poort van de gevangenis. In een blauwe vuilniszak zitten alle bezittingen die je nog hebt. Geen huis, geen baan. Je familie, bij wie je toch al niet zo n leuke jeugd had, wil niets meer van je weten. En die foute vrienden kun je misschien beter ook maar niet opzoeken. Deelnemers leren samenwerken en blijven beter gemotiveerd voor een succesvolle terugkeer in de maatschappij. Jaarlijks komen alleen al in de regio Den Haag ruim mensen vrij uit de gevangenis. Zij zijn tijdelijk uit de maatschappij verwijderd. Maar hoe keren ze daar weer in terug? Zonder terug te vallen in oude gewoontes? Stichting Exodus biedt opvang en begeleiding. Het oudste Exodushuis staat in Den Haag. Daar is plek voor 22 ex-gedetineerden. Zij krijgen een dak boven het hoofd en begeleiding om hun leven weer op de rit te krijgen. Inzicht krijgen in het eigen gedrag en daaraan werken, maakt daar onderdeel van uit. Roselyne van der Heul projectleider bij Exodus Zuid Holland West beschrijft hoe dat gaat. Door met elkaar in een huis te wonen, dienen zich regelmatig leermomenten aan. De bewoners moeten samenwerken, afspraken maken, etc. Soms ontstaan conflicten die moeten worden opgelost. Door dit met elkaar in een beschermde en begeleidde omgeving mee te maken, leren de bewoners van hun gedrag en wat daaraan kan veranderen. Maar in een woongroep zijn situaties te ontlopen en is probleemgedrag te camoufleren. Daarom ontwikkelde Exodus - met financiële steun van het Oranje Fonds - het programma DOEL (Door Outdoor Ervarend Leren). " In die situatie wordt gedrag uitvergroot en daarmee bespreekbaar." DOEL bestaat uit trainingen die ex-gedetineerden meer inzicht geven in hun eigen achtergrond, gedrag, valkuilen en keuzemogelijkheden. Aan het begin van iedere training maken deelnemers samen met de trainer letterlijk hun persoonlijke routekaart met de stip op de horizon waar ze heen willen en hoe daar te komen. In een zorgvuldig ontworpen programma gaan ze vervolgens de wildernis in. Wanneer je in weer en wind eten, hout om op te koken en een schuilplaats moet regelen, dan móet je wel samenwerken, legt Roselyne uit. In die situatie wordt gedrag uitvergroot en daarmee bespreekbaar. Deelnemers die de training hebben afgerond, krijgen soms een rol als vrijwilliger bij een volgende training. DOEL draagt eraan bij dat bewoners gemotiveerd blijven om hun resocialisatietraject verder af te maken. En dat vergroot hun kansen om weer volwaardig deel te nemen aan de samenleving. In 2014 gaf Exodus vijf teamtrainingen en 10 individuele trainingen aan bewoners in verschillende Exodushuizen. Nu wil Exodus het DOEL programma samen met andere partijen inzetten voor andere ex-gedetineerden, ook wanneer die niet bij Exodus wonen. 14 Jaarbericht 2014 Jaarbericht

9 Benieuwd welke initiatieven het Oranje Fonds bij u in de buurt steunt? Kijk op oranjefonds.nl/jaarverslag Colofon Tekst De CommunicatieVonk Oranje Fonds Eindredactie Oranje Fonds Vormgeving & realisatie Romijn Design Fotografie cover Bart Homburg Fotografie achterzijde Jeannette Schols Drukwerk Klomp offsetdrukkers Copyright Oranje Fonds, april 2015 Met dank aan Het Oranje Fonds is de Nationale Postcode Loterij en De Lotto zeer erkentelijk voor hun steun aan het Fonds. Zonder deze bijdragen zouden wij ons werk niet kunnen doen. Bijdragen aan een betrokken samenleving. Helpt u mee?

Betrokken ondernemen. Steun het sociaal initiatief in Nederland!

Betrokken ondernemen. Steun het sociaal initiatief in Nederland! Betrokken ondernemen Steun het sociaal initiatief in Nederland! Hartelijk dank voor uw belangstelling voor het Oranje Fonds. Uw hulp en betrokkenheid kunnen een wereld van verschil maken. Het Oranje Fonds

Nadere informatie

Oranje Fonds Collecte 2016

Oranje Fonds Collecte 2016 Tips werving en communicatie Fijn dat u meedoet aan de landelijke collecteweek van het Oranje Fonds. Hieronder vindt u verschillende tips om collectanten te werven en uw omgeving op de hoogte te houden

Nadere informatie

Appeltje van Oranje 17 januari 2014. MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen

Appeltje van Oranje 17 januari 2014. MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen Appeltje van Oranje 17 januari 2014 MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen Achtergrond / aanleiding van het inibabef GGz prakbjk en onderzoek (P.van der Ende, 2011-2013): Kind groeit liefst op

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Bijzonder. nieuws. Een wereld te winnen met bewegen! Nummer 2, 2014. Nieuwsbrief voor donateurs

Bijzonder. nieuws. Een wereld te winnen met bewegen! Nummer 2, 2014. Nieuwsbrief voor donateurs Bijzonder Nummer 2, 2014 nieuws Nieuwsbrief voor donateurs Een wereld te winnen met bewegen! Fonds verstandelijk gehandicapten is onderdeel van Stichting Meedoen mogelijk maken. Nieuws Geachte donateur,

Nadere informatie

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA Nieuwsbrief mei 2010 Uitgave van Stichting Polliewollie De Pollewop NR 4 AGENDA 23 AUGUSTUS 1 e dag open! SEPTEMBER Openingsfeest In deze nieuwsbrief: Polliewollie Spring SALE groot succes! Verbouwing

Nadere informatie

10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn. Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen

10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn. Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen NIEUWS NUMMER 16 Ι JAARGANG 8 Ι augustus 2012 10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen Uw gift goed besteed Cordaid Kinderstem is

Nadere informatie

Jaarrapportage 2011. Deze presentatie is een rapportage van de. en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid.

Jaarrapportage 2011. Deze presentatie is een rapportage van de. en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Jaarrapportage 2011 Deze presentatie is een rapportage van de activiteiten van Stichting Present Gouda in 2011 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Samenvatting 2011

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

DETENTIE EN HET GEZIN

DETENTIE EN HET GEZIN DETENTIE EN HET GEZIN klachten en krachten 7 november 2014, Veenhuizen Hans Barendrecht, db mijn zoontje heeft veel vragen, maar ík ook. praktijk als wetenschap geloof in herstel voor mensen die achter

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Present Assen 2015

Jaarplan Stichting Present Assen 2015 Jaarplan Stichting Present Assen 2015 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Algemene doelstelling 2015.3 1.2 Speerpunten 2015 3 1.2.1 Operationeel Team en Bestuur..4 1.2.2 Samenwerking met Partners

Nadere informatie

Welke maatschappelijke problemen bestrijdt de Buzinezzclub? Hoe pakt de Buzinezzclub dit aan?

Welke maatschappelijke problemen bestrijdt de Buzinezzclub? Hoe pakt de Buzinezzclub dit aan? Contactgegevens Naam organisatie/initiatief: Stichting Stimulering Jong Ondernemerschap Naam primair contactpersoon: Leo van Loon Post adres: Maashaven Zuid Zijde 2, 3081 AE Rotterdam Telefoonnummer: +31

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan Datum: 1 januari 2016 Stichting Goede Doelen Week Budel Wollenhoekstraat 7 6021 JJ Budel info@goededoelenweekbudel.nl/ www.goededoelenweekbudel.nl

Nadere informatie

Samenvatting. 2012 is opnieuw een jaar van uitbouwen van Stichting Present Gouda geweest met beperkte financiële middelen.

Samenvatting. 2012 is opnieuw een jaar van uitbouwen van Stichting Present Gouda geweest met beperkte financiële middelen. Jaarrapportage 2012 Deze presentatie is een rapportage van de activiteiten van Stichting Present Gouda in 2012 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Samenvatting 2012

Nadere informatie

Kansen Voor Jongeren Cariben Aruba, 23 mei 2013. Anne Maljers, hoofd Projectadvies, Oranje Fonds

Kansen Voor Jongeren Cariben Aruba, 23 mei 2013. Anne Maljers, hoofd Projectadvies, Oranje Fonds Kansen Voor Jongeren Cariben Aruba, 23 mei 2013 Anne Maljers, hoofd Projectadvies, Oranje Fonds Fijn u te ontmoeten! Kansen Voor Jongeren Cariben Waarom? Doel: - 1.200 kwetsbare jongeren naar diploma of

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Regelgeving & Geldzaken

Regelgeving & Geldzaken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Regelgeving & Geldzaken Regelgeving & Geldzaken Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken. Wie zorgt

Nadere informatie

IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID

IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID Werkconferentie 6 juli 2017 VOORWOORD DE WERKCONFERENTIE Mens onder de mensen zijn, meedoen en meetellen. Dingen voor jezelf of anderen

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Hart van Hoop Beleidsplan 2016-2018 Samen Zijn Verbindt Ons A. Visie en Missie Stichting Hart van Hoop staat voor hoop en verbinding met elkaar. Wij hebben een passie voor mensen en willen dit

Nadere informatie

Diensten Regio Werkmaatschappij(en) Heuvelland, Westelijke Mijnstreek. Heuvelland, Westelijke Mijnstreek, Midden Limburg

Diensten Regio Werkmaatschappij(en) Heuvelland, Westelijke Mijnstreek. Heuvelland, Westelijke Mijnstreek, Midden Limburg LEVANTOgroep T 088-7077600 E info@levantogroep.nl Bezoekadres Luxemburgstraat 30a 6135 LC Sittard Correspondentieadres Postbus 712 6130 AS Sittard Financiën Heb je ondersteuning nodig op het gebied van

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen,

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen, Zwolle Rapportage Mantelzorg in beeld Resultaten uit onderzoeken onder mantelzorgers 2012 en 2014 De gemeente Zwolle wil de positie van de mantelzorger versterken en hun taak verlichten. Met de komst van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 19-1-2015

Jaarverslag 2014 19-1-2015 Jaarverslag 2014 19-1-2015 Voorwoord... 3 Het bestuur... 3 Het ontstaan van Stichting Estafetteloop... 4 De Stichting Estafetteloop... 4 De 100 van Spijkenisse... 5 Hoe werkt het... 5 Het goede doel...

Nadere informatie

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg Voor mantelzorgers Voor professionals Over mantelzorg Minters Mantelzorg Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals Zorgt u meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden voor uw partner,

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Steensoep

Jaarverslag Stichting Steensoep Jaarverslag 2011-2012 Stichting Steensoep Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl 1. Over Stichting Steensoep

Nadere informatie

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren Welzijn op recept Welkom bij SWOA. Uw huisarts heeft u met ons in contact gebracht. De dokter kan u op dit moment geen passende behandeling (meer) bieden. Toch voelt u zich niet lekker, of heeft u pijn.

Nadere informatie

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden Belangrijk nieuws voor alle inwoners van Leiden ONDERSTEUNING - ZORG - JEUGDHULP - WERK IN 2015 Meedoen en zelf aan zet Nieuwe taken voor de gemeente Iedereen doet mee Mensen gaan naar school, zijn aan

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Stichting OKI. Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding. Periode 2011-2016

Stichting OKI. Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding. Periode 2011-2016 Stichting OKI Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding Periode 2011-2016 Bezoekadres : Eslaan 2 1401 EG Bussum www.stichtingoki.nl fiscaal nummer : 850376476 Beleidsplan Stichting OKI 1. Inleiding

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017

Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017 Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017 Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017 Ontstaan van Stichting TinH Stichting TinH is opgericht in oktober 2015 door een

Nadere informatie

Als één team achter de sporters met een handicap

Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning

Nadere informatie

Jaarverslag Gunt elk kind de ka om te schitteren

Jaarverslag Gunt elk kind de ka om te schitteren Jaarverslag 2015-2016 ns Gunt elk kind de ka om te schitteren 1 Algemene gegevens Statutaire naam: Statutaire vestingsplaats: Stichting ruud van nistelrooy foundation Amsterdam Bezoekadres: Marathonloop1,

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen Stichting Vrienden van Nadirkonyen Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Stichting Vrienden van Nadirkonyen Ringbaan West 116 5041 LS Tilburg

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Regelgeving & Geldzaken

Regelgeving & Geldzaken MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk Regelgeving & Geldzaken Regelgeving & Geldzaken Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken. Wie zorgt

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Steensoep

Jaarverslag 2013 Stichting Steensoep Jaarverslag 2013 Stichting Steensoep Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl 1. Over Stichting Steensoep

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

Saamhorigheid. Helper. Godsdiensten Klimaat Gerechtigheid. Ambities. Zichtbaarheid. Uw geloof. Geld voor oecumene: een kwestie van geloof

Saamhorigheid. Helper. Godsdiensten Klimaat Gerechtigheid. Ambities. Zichtbaarheid. Uw geloof. Geld voor oecumene: een kwestie van geloof Helper Saamhorigheid Godsdiensten Klimaat Gerechtigheid Ambities Zichtbaarheid Uw geloof Geld voor oecumene: een kwestie van geloof Geld voor oecumene: Als u geld geeft voor oecumene draagt u bij aan de

Nadere informatie

Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar

Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar door Rob van de Star Inhoudsopgave Voorwoord...3 Hoe willen we werken?...4 De stem van onze "klant"...5 De buurt als ons anker...6 Copyright 2014, Croqqer

Nadere informatie

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you.

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you. ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING Naam instelling Stichting kans4you Adres Edelherweg 121 Postcode Website 1338 JS Almere www.kans4you.eu KvK 32141926 BESTUURSAMENSTELLING Voorzitter Secretaries Penningmeester

Nadere informatie

Waar staan wij voor?

Waar staan wij voor? Almere, juni 2015 De Stichting Vrienden van Archipel bestaat alweer bijna een jaar. In 2014 zijn we begonnen met het werven van donateurs en sponsors en gelukkig kunnen wij u melden dat we op de goede

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Het Autismecafé: de kracht van ouders

Het Autismecafé: de kracht van ouders Uitgave Uitgeverij BigBusinessPublishers, i.s.m. Stichting Ovaal Tekst Maurice van Lieshout Ontwerp en vormgeving Sanne Dresmé Fotografie Maarten Bakker, begeleid door Atelier 071 Druk GT V Drukwerk Project

Nadere informatie

Stichting Kinderhulp Benelux

Stichting Kinderhulp Benelux Stichting Kinderhulp Benelux Contents Organisatie... 1 Doelstelling:... 2 Visie:... 2 Missie:... 2 Samenstelling bestuur:... 2 Activiteiten... 3 Doneren... 3 Vrijwilliger worden... 3 Projecten steunen...

Nadere informatie

In dit document leggen wij onze Kiek op Meziek voor jongeren uit en vertellen we over de ambitieuze plannen van Music Home.

In dit document leggen wij onze Kiek op Meziek voor jongeren uit en vertellen we over de ambitieuze plannen van Music Home. Neer, 1 oktober 2010 Visie & Beleid Inleiding Een nieuwe tijd dient zich aan en daarmee een nieuwe tijdgeest. Veranderingen gaan immers snel en hebben een grote invloed op onze tradities en onze cultuur;

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Bestuursverslag 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen (Amstelveenfonds)

Nadere informatie

New Day Impact Jaarverslag 2012

New Day Impact Jaarverslag 2012 New Day Impact Jaarverslag 2012 Stichting New Day Impact, Vlijtseweg 95, 7317 AE Apeldoorn info@newday-impact.nl www.newday-impact.nl Activiteiten in het jaar 2012 New Day Carecenter Ook in 2012 lag de

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

Manifest. van de mantelzorger

Manifest. van de mantelzorger Manifest van de mantelzorger Manifest van de Mantelzorger Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en vanuit een persoonlijke band zorgen voor een hulpbehoevende oudere, chronische zieke of gehandicapte

Nadere informatie

Het conflicthanteringspalet. Anneke de Koning Leo Elfers Anne de Cloe

Het conflicthanteringspalet. Anneke de Koning Leo Elfers Anne de Cloe Het conflicthanteringspalet Anneke de Koning Leo Elfers Anne de Cloe Het conflicthanteringspalet In relatie tot de escalatieladder en het bestuurlijk- ambtelijk samenspel Verschil in beleving Conflicthanteringspalet

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... 2 Missie... 2 Visie... 2 Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... 3 Visie Woontrainingshuis Kortgerecht...

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 In Zaanstad kan iedereen meedenken én praten over (goede) zorg en ondersteuning. Dit jaar heeft de gemeente haar werkwijze vernieuwd. Om zo beter

Nadere informatie

Trainershandboek Man actief. Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie

Trainershandboek Man actief. Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie Trainershandboek Man actief Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie Trainershandboek Man Actief Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie Perihan Utlu en Wil Verschoor

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 nazomer 2008

Nieuwsbrief 4 nazomer 2008 Nieuwsbrief 4 nazomer 2008 Van de redactie Hierbij ontvangt u de nazomer nieuwsbrief van Haagse Ontmoetingen Wij houden graag iedereen op de hoogte van de gebeurtenissen in en rond dit bijzondere project.

Nadere informatie

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door:

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door: Wmo-Menukaart Mede mogelijk gemaakt door: Keuzemenu, onze specialiteit Onder het motto Ieder z n kracht wil Abrona werken aan een sterke samenleving, die mensen ondersteunt die het echt nodig hebben. Daardoor

Nadere informatie

Samen de samenleving sterker maken. Estinea, partner in het sociaal domein

Samen de samenleving sterker maken. Estinea, partner in het sociaal domein Samen de samenleving sterker maken Estinea, partner in het sociaal domein Estinea biedt professionele ondersteuning aan mensen met een beperking. Meedoen? Gewoon doen! Meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

Dit boekje is van:..

Dit boekje is van:.. Ik en mijn plan Dit boekje is van:.. Hallo, Jij bent cliënt bij SOVAK. Je hebt bij SOVAK een persoonlijk begeleider. Samen maak je afspraken over wat jij zelf doet en wat SOVAK doet. Die afspraken staan

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

Inhoud. 1. Algemeen Balans per 31 december Staat van Baten en Lasten Toelichting Contactgegevens 8

Inhoud. 1. Algemeen Balans per 31 december Staat van Baten en Lasten Toelichting Contactgegevens 8 Stichting ING Nederland fonds Jaarrekening 2016 Inhoud 1. Algemeen 3 1.1 Bestuur 3 1.2 Oprichting stichting 3 1.3 Missie, visie en beleid 3 2. Balans per 31 december 2016 4 Activa 4 Pasiva 4 3. Staat van

Nadere informatie

Stichting Adelante Challenge - Beleidsplan 2014-2017

Stichting Adelante Challenge - Beleidsplan 2014-2017 Stichting Adelante Challenge - Beleidsplan 2014-2017 Vastgesteld 1 mei 2014 "Belangrijk bij het beoefenen van sport is niet alleen dat bewegen goed voor ons is, maar ook dat het samen sporten een belangrijke

Nadere informatie

U dient dit formulier tijdens het gepland gesprek mee te nemen. Dit formulier is onderdeel van het gesprek.

U dient dit formulier tijdens het gepland gesprek mee te nemen. Dit formulier is onderdeel van het gesprek. Geachte heer/ mevrouw, Hoe gaat het met u? Om duidelijk te krijgen hoe het op dit moment met u gaat, willen wij u vragen onderstaande vragen te beantwoorden. U mag bij elk onderwerp (het zijn er 11) in

Nadere informatie

Een goed leven voor.

Een goed leven voor. Een goed leven voor. Juultje Holla - Perspectief - maart 2013 Als onderdeel van het ZonMW project Zeggenschap en Inclusie Met dank aan Rob, die mij hierbij enorm geholpen heeft. Een goed leven voor. Een

Nadere informatie

JOBHULPMAATJE. Workshop Netwerkdag Een naaste zijn voor werkzoekenden

JOBHULPMAATJE. Workshop Netwerkdag Een naaste zijn voor werkzoekenden JOBHULPMAATJE Workshop Netwerkdag Een naaste zijn voor werkzoekenden Even voorstellen Wat vind jij van kerk(en)werk? Onderwerpen 1. Inzoomen op werkloosheid 2. Motivatie: Omzien naar en zorgen voor elkaar

Nadere informatie

Regelgeving & Geldzaken

Regelgeving & Geldzaken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Regelgeving & Geldzaken Regelgeving & Geldzaken Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken. Wie zorgt

Nadere informatie

JOBHULPMAATJE. Workshop Studiedag Kerk-Werk

JOBHULPMAATJE. Workshop Studiedag Kerk-Werk JOBHULPMAATJE Workshop Studiedag Kerk-Werk Even voorstellen Wat heb jij met kerk(en)werk? Onderwerpen 1. Werkloos: ramp of kans? Twee perspectieven 2. Werkloosheid in Nederland 3. Persoonlijke gevolgen

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014 Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis Beleidsplan 2014 Purmerend, december 2013 1 Inhoud 1. De stichting Statutaire doelstelling Bestuursleden Beloningsbeleid Officiële gegevens 2. Strategie Missie

Nadere informatie

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken LEREND VERANDEREN IN HAARLEMMERMEER Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wie in een organisatie succesvol veranderingen wil realiseren,

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Zorg of ondersteuning nodig? Kom naar het raadhuis!

Zorg of ondersteuning nodig? Kom naar het raadhuis! Zorg of ondersteuning nodig? Kom naar het raadhuis! De weg naar zorg en ondersteuning loopt altijd via het raadhuis Als u vragen heeft of hulp kunt gebruiken, betrek dan eerst de mensen om u heen. Misschien

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013

Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013 Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013 Eind 2010 is de droom van Jack en Saskia Engels, namelijk het creëren van een harmonieus thuis voor kinderen en (jong-)volwassenen met een (meervoudige) beperking,

Nadere informatie

Participatie & vrijwilligerswerk

Participatie & vrijwilligerswerk Participatie & vrijwilligerswerk Doe mee! 1 2 Participatieplaats: wennen aan werk MENES: jongeren praten mee over de toekomst Jongeren 12 23 jaar We willen graag met jongeren in gesprek over de toekomst

Nadere informatie

Beleidskader Aangepast sporten

Beleidskader Aangepast sporten Beleidskader Aangepast sporten Inleiding Gemeente Oss vindt dat iedereen moet kunnen mee doen in de maatschappij. Dit geldt ook voor kinderen, volwassenen en ouderen met enige vorm van beperking die willen

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Ons team en de kinderen wensen u prettige Kerstdagen en een bruisend, gezond en gelukkig Al sinds 2002 helpt Homeless Child vooral kinderen

Ons team en de kinderen wensen u prettige Kerstdagen en een bruisend, gezond en gelukkig Al sinds 2002 helpt Homeless Child vooral kinderen 2016 Ons team en de kinderen wensen u prettige Kerstdagen en een bruisend, gezond en gelukkig 2016. Al sinds 2002 helpt Homeless Child vooral kinderen maar ook vrouwen om een beter bestaan op te bouwen.

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Wij bieden jongeren een nieuwe start

Wij bieden jongeren een nieuwe start Wij bieden jongeren een nieuwe start singelzicht.nl Gelijke kansen voor iedere jongere Zwerfjongeren, een waardevaste investering Iedere investeerder zoekt naar het hoogste rendement. Dat geldt ook voor

Nadere informatie

Reeks artikelen over de samenwerkende vrijwilligersorganisaties die zich bezighouden met armoedebestrijding in Amersfoort.

Reeks artikelen over de samenwerkende vrijwilligersorganisaties die zich bezighouden met armoedebestrijding in Amersfoort. 11/29/2016 Reeks artikelen over de samenwerkende vrijwilligersorganisaties die zich bezighouden met armoedebestrijding in Amersfoort. Met dank aan AmersfoortNU PACT SAM SAM SAMEN TEGEN ARMOEDE Kledingbank,

Nadere informatie

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen De Stichting voor Vluchteling- Studenten UAF De Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF is een mensenrechtenorganisatie die financiële, praktische en

Nadere informatie

de Wering ONTVANGEN 1 7 pgg 2017 B *

de Wering ONTVANGEN 1 7 pgg 2017 B * MEE 8t de Wering de Wering Bedrijfsbureau Muiderwaard 432 I 1824 XT Alkmaar T 088 0075 000 I F C88 0075 005 infoodewering.nl www.meewering.nl Gemeente Heerhugowaard de Raadsgriffie Postbus 390 1700 AJ

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

Jonge ambtenaar van het jaar

Jonge ambtenaar van het jaar Verkiezing opent vele deuren voor Katherine Diaz Winnares Katherine Diaz vertelt over haar motiva Winnares Katherine Diaz vertelt over haar motivatie voor het werk, bewustwording tijdens en kansen na het

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst Mannen Emancipatie in het Turks Museum d.d. 30 november 2013

Verslag van de bijeenkomst Mannen Emancipatie in het Turks Museum d.d. 30 november 2013 Verslag van de bijeenkomst Mannen Emancipatie in het Turks Museum d.d. 30 november 2013 Aanwezig ca. 100 personen. Sprekers: Vz. Turks Museum Rustem Akarsu, Vz. Platform Allochtone Ouderen de heer R. Ramnath,

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden van Promens Care December 2014

Beleidsplan Stichting Vrienden van Promens Care December 2014 Beleidsplan Stichting Vrienden van Promens Care December 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de Stichting... 3 3. Werkzaamheden van de Stichting... 4 4. Organisatie-structuur...

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie