Voor sociale samenhang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor sociale samenhang"

Transcriptie

1 Jaarbericht 2014

2 BATEN/LASTEN Voor sociale samenhang Verbondenheid Het Oranje Fonds besteedt al het geld dat wij werven aan de doelstelling. Het vermogensrendement gebruiken we voor onze exploitatie, onze doelstelling en om het vermogen bestendig te houden voor de toekomst. Het Oranje Fonds investeerde in 2014 ruim 30,5 miljoen aan onze doelstelling op het gebied van sociale cohesie en participatie. Een groot deel hiervan besteedde het Fonds aan directe financiële steun aan algemene aanvragen en aan de ruim toekenningen voor Burendag en NLdoet. Caribisch deel van het Koninkrijk *** Als mensen elkaar helpen, gebeurt er iets bijzonders. We vertellen er graag over in ons eerste Jaarbericht. We blikken terug op 2014 met cijfers, maar vooral ook met verhalen áchter die cijfers. Verhalen over onderlinge verbondenheid tussen mensen in ons Koninkrijk. De Buzinezzclub bijvoorbeeld. Hier krijgen jongeren van 17 tot 27 jaar begeleiding van een vrijwilliger. Samen werken ze aan een toekomstdroom, of dit nu een eigen zaak is of het volgen van een studie. De vrijwilligers zijn professionals die ook hun netwerk openstellen voor de jongeren. De resultaten zijn zeer positief. De jongeren komen aantoonbaar sneller aan werk waardoor de gemeente bespaart op uitkeringen. Dat is nog eens een win-winsituatie. Ik wens u veel leesplezier! Ronald van der Giessen BATEN Eigen fondsenwerving Gezamenlijke acties Acties van derden Subsidies van overheden Beleggingen Overig Som der baten LASTEN Besteed aan doelstelling Werving baten Beheer en administratie Som der lasten Saldo * ,= ,= ,= ,= ,= ,= ,= ,= ,= ,= ,= ,= * Saldo i.v.m. gunstiger beleggingsopbrengsten. Dit is toegevoegd aan de reserve voor toekomstige bestedingen. Het Oranje Fonds steunde in 2014 ruim initiatieven die actief bijdragen aan meer betrokkenheid en meedoen in de maatschappij. In dit jaarbericht vindt u een verkort overzicht TOEKENNINGEN ** 2014 in aantal en bedragen ** Algemene toekenningen, dit is exclusief de toekenningen binnen de campagnes Burendag (2.164 toekenningen) en NLdoet (4.232 toekenningen) *** Incl ,= aan bestedingen vanuit de partnerfondsen binnen de Samenwerkende Fondsen Caribisch deel van het Koninkrijk Aruba Curaçao Bonaire 0 - Saba Sint Maarten Sint Eustatius directeur van onze activiteiten en financiën. Kijkt u voor het volledige jaarverslag op 2 Jaarbericht 2014 Jaarbericht

3 Dorpshuis Tricht tekst: De CommunicatieVonk foto: Bart Homburg Het Gelderse dorpje Tricht telt zo n inwoners. Deze zijn ruwweg te verdelen in echte Trichtenaren en import ; mensen van elders uit Nederland die nu in Tricht wonen. Die verdeling was altijd voelbaar, totdat Dorpshuis Tricht een nieuwe koers ging varen. Vrijwilligers van het Dorpshuis Tricht aan de slag tijdens NLdoet Koning Willem-Alexander plakte tape op de vloer en verfde de opbergruimte van de gymzaal. Dirk Schmidt, voorzitter van het bestuur, licht dat toe: Het dorpshuis was commercieel ingesteld, gericht op verhuur van de ruimten. Wij wilden dat anders het dorpshuis moest geen doel maar een middel worden. Een trefpunt voor het dorp, een plek van verbinding met een sociaal culturele functie. Die verandering werd een paar jaar geleden ingezet en inmiddels is het dorpshuis 'Van, Voor en Door' het dorp. Zelfverantwoordelijke teams vormen het hart van de organisatie. "We hebben een activiteitenteam, een horecateam, een schoonmaakteam en ga zo maar door. Bij elkaar kunnen we rekenen op zo n 120 vrijwilligers en da s behoorlijk veel op een dorp met inwoners, aldus Dirk. Een van de eerste activiteiten die nog steeds goed bezocht wordt, is de Aanschuiftafel. Vrijwilligers koken zelf thuis allerlei gerechten en brengen dat naar het Dorpshuis waar gemiddeld 85 dorpsgenoten voor 7,- van een driegangenmaaltijd kunnen genieten. We mikten op oudere alleenstaanden, vertelt Dirk, maar eigenlijk komt iedereen hier wel eens eten. Nou ja, iedereen boven de 40, nuanceert hij gezinnen met kinderen zijn nog steeds best moeilijk te bereiken. Zij hebben weinig tijd. Mede daarom is hij ook blij dat ze in het Dorpshuis de kinderopvang hebben kunnen onderbrengen. Dat is zo n voorziening die in een kleine kern al gauw verloren gaat. "Met dynamiek creëer je dynamiek." Het dorpshuis nieuwe stijl heeft vooral een verbindende factor. We verbinden verenigingen en verschillende initiatieven met elkaar. En natuurlijk verbinden we mensen. Zo bieden we op de DDDavonden (Doe Dingen op Dinsdag) podium voor iedereen die iets wil vertellen over wat hem of haar bezig houdt. Je krijgt daar de mooiste verhalen. Van reizen naar India tot het houden van bijen of kennis over virussen. Doordat mensen elkaar leren kennen, ontstaan nieuwe initiatieven en nieuwe dynamiek, ook buiten het dorpshuis. Met dynamiek creëer je dynamiek, aldus Dirk. Al deze veranderingen vroegen om een aantal aanpassingen aan het buurthuis die mede dankzij een financiële bijdrage van het Oranje Fonds in 2014 konden worden gerealiseerd. Dirk: We hadden extra ruimte nodig om meerdaagse evenementen te huisvesten, zoals een tentoonstelling bijvoorbeeld. Eerder moest die opgebroken worden omdat de volgende dag een andere activiteit gepland stond. En opbergruimte, daar hadden we ook groot tekort aan. De bouwvakkers hebben inmiddels opgeleverd. Nu is het aan het legertje vrijwilligers om het aan te kleden. Ook daarmee is het Dorpshuis al een eind gevorderd, mede dankzij extra hulp tijdens NLdoet op 21 maart Niet zomaar hulp, maar Koninklijke hulp van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima! Dirk: Dát was me even een verrassing! Even was ik bang dat de dag daardoor helemaal geregisseerd zou worden, maar het ging allemaal reuze ontspannen. We waren ze even kwijt voor het persmoment, maar daarvoor en daarna klusten en lunchten ze zij aan zij met onze vrijwilligers. In 2013 stond het Dorpshuis in de finale van de Oranje Fonds Kroonappels, in 2014 werd het pand gerenoveerd en in 2015 kwamen de Koning en Koningin op bezoek. Wat de komende jaren nog gaan brengen, laat Dirk open. Ik weet alleen dat de dynamiek en saamhorigheid zullen blijven, dat is de basis waarop alles draait. 4 Jaarbericht 2014 Jaarbericht

4 Hoe is het geld besteed? We ontvingen algemene aanvragen, waarvan we er steunden met een financiële bijdrage binnen de onderstaande werksoorten Aantallen 4,79 4,55 3,15 2,52 2,00 1,68 0,93 1,34 0, Accommodaties ,= Dorps- en buurthuizen zijn belangrijke plekken waar mensen samenkomen en waar verschillende soorten groepen mensen elkaar kunnen ontmoeten. Groen, kunst en sport als middel ,= Activiteiten waarbij groen, kunst of sport wordt ingezet als middel om mensen bij elkaar te brengen of kwetsbare groepen uit hun isolement te halen. TOEKENNINGEN * 2014 per werksoort Bedragen in miljoenen 5 miljoen 4 miljoen 3 miljoen 2 miljoen 1 miljoen 0 Maatjesprojecten ,= Mensen uit een kwetsbare groep zoals chronisch zieken, ex-gedetineerden, jongeren en tienermoeders worden één-op-één gekoppeld aan een vrijwilliger die een steuntje in de rug geeft. Informele zorg ,= Dit is sociale zorg voor kwets- bare mensen, verleend door lotgenoten, naasten en/of vrijwilligers. Van belang hierbij zijn het voorkomen van sociaal isolement en het opvangen en trainen van mantelzorgers. Buurtwerk en maatschappelijke opvang ,= De buurt socialer en actiever maken met activiteiten en/of het opknappen of creëren van voorzieningen. Maatschappelijke opvang richt zich op de opvang en begeleiding van kwetsbare mensen zoals (ex-)dak- of thuislozen, of mensen met psychische problemen. Vrijwillige hulpdiensten ,= Vrijwilligers helpen mensen die door ziekte, ouderdom, handicap of een gebrek aan sociale contacten niet alles meer zelf kunnen doen. Denk aan bezoek en begeleiding, tuinonderhoud, klussen in en om het huis, taalvragen, schuldhulpverlening en hulp bij administratie. * Algemene toekenningen, dit is exclusief de toekenningen binnen de campagnes Burendag (2.164 toekenningen) en NLdoet (4.232 toekenningen). Kunnen meedoen ,= Mensen moeten volwaardig deel uit kunnen maken van de maatschappij. We steunen initiatieven rondom emancipatie, re-integratie en participatie, maar ook ruilwinkels of andere initiatieven die mensen begeleiden in de eerste stappen op weg naar een baan. Opvoedingsondersteuning ,= Kinderen een goede start geven zodat zij daarmee later een betere plek in de samenleving krijgen. Dat is het doel van opvoedingsondersteuning. Vrijwilligers of professionals helpen gezinnen in sociale initiatieven zoals oudergroepen, meeleefgezinnen, en voorleesvrijwilligers. Diverse initiatieven ,= Het Oranje Fonds steunt een breed scala aan betrokken en creatieve sociale initiatieven via het Oranje Fonds Buurtcadeau en de Appeltjes van Oranje. 6 Jaarbericht 2014 Jaarbericht

5 Jongeren en vrijwilligers in gesprek tijdens een bijeenkomst van de Buzinezzclub. Buzinezzclub leert jongeren dromen en doen tekst: De CommunicatieVonk foto: Buzinezzclub De Buzinezzclub begeleidt jongeren met een uitkering bij het maken van de stap naar een opleiding, werk of eigen onderneming. Leo van Loon, directeur van Buzinezzclub schetst de situatie waar de jongeren vandaan komen. Ze komen uit een kansarme omgeving, waarin veel mensen zonder baan zitten of schulden hebben. Ze krijgen te horen Je hebt niets, je kunt niets, wat wil je nou helemaal? Ga maar niet dromen. En juist dat kan bij Buzinezzclub wel. De Buzinezzclub begeleidt de jongeren twee tot drie jaar lang. Die tijd heb je nodig om écht het verschil te maken tussen een neerwaartse en een opwaartse spiraal, aldus Leo. Dat is een investering de we als samenleving niet zomaar willen doen. Daarom doen wij dat. De opbrengst komt later, op het moment dat de jongeren geen uitkering meer nodig hebben. Op basis van deze overtuiging werkt de Buzinezzclub samen met de gemeente op no-cure-no-pay basis; de gemeente betaalt zodra er bezuinigd wordt op de uitkering. Het Oranje Fonds adviseerde de Buzinezzclub te gaan weken met vrijwilligers. Leo: Ik kon me niet voorstellen dat er mensen waren die de professionele begeleiding op vrijwillige basis wilden leveren. Mijn beeld van een vrijwilliger was een lieve tante die een kom soep opschept voor zielige mensen. Dat beeld is nu wel bijgesteld! De Buzinezzclub kan nu al op 150 vrijwilligers rekenen. Mensen die zelf ondanks een moeilijke start succesvol zijn geworden en dat anderen ook gunnen. Van ondernemers tot psychologen en jeugdwerkers. Dit heeft ook effect op de jongeren. Zodra zij weten dat iemand zich voor hen inzet zonder daar iets voor betaald te krijgen, wordt hun eigen inzet ook anders, aldus Leo. De Buzinezzclub begeleidt nu 280 jongeren in Rotterdam, Den Haag en Dordrecht. Dat moeten er per jaar worden in 10 steden. Daarvoor zijn vrijwillige coaches nodig. Interesse? 8 Jaarbericht 2014 Jaarbericht

6 Onze programma s en campagnes Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Dit deden we in 2014 met diverse kennisprogramma s en een aantal landelijke publiekscampagnes. Enkele voorbeelden: Oranje Fonds Collecte We merken dat organisaties op aller lei manieren aan geld proberen te kom en. Logisch, de noodzaak groeit, maa r er is minder geld beschikbaar. Anderzi jds willen veel mensen best geven aan goede organisaties in hun omgeving. In 2014 zijn we gestart met een huis-aan-hui scollecte. We deden een pilot in drie provinci es om onze methodiek, maar ook het draa gvlak voor de collecte te testen. In 2015 gaan we de Oranje Fonds Collecte landelijk uitvoeren in de week van Koningsdag. De helf t van de opbrengst is voor de collecterend e organisatie, de andere helft voor sociaal initiatief in de eigen provincie. Oranje Fonds Groeiprogramma Kinderen maken Muziek Samen muziek maken stimuleert de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden. Binnen het programma Kinderen Maken Muziek steunde het Oranje Fonds 25 initiatieven die kinderen leren om groepsgewijs een instrument te bespelen. Hierbij is aandacht voor samenspel, samen een doel bereiken en de 10 Jaarbericht 2014 inzet van vrijwilligers. In 2014 organiseerden we 2 kennisbijeenkomsten en konden we via de deelnemende initiatieven zo n kinderen bereiken. Kinderen Maken Muziek is een initiatief van het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie. een Succesvolle sociale pioniers krijgen ma. gram intensief training- en coachpro op Ze krijgen steun van diverse experts tie, het gebied van strategie, organisa mucom en ent, financieel managem nicatie. Op deze manier kunnen de f deelnemers hun succesvolle initiatie laten doorgroeien naar een landelijk n opererende organisatie. In 2014 zage in el zow ers, we groei bij alle 18 deelnem kwaliteit als in kwantiteit. Burendag Burendag is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Douwe Egberts en het Oranje Fonds organiseren Burendag omdat buurten leuker, socialer en veiliger worden als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Op zaterdag 27 september 2014 vierden ruim 1 miljoen mensen Burendag. In het hele land werden duizenden ideeën uitgevoerd om de buurt nog leuker en gezelliger te maken. Van kunstwerken tot houten banken en van buurtmoestuintjes tot straatspeeldagen. Jaarbericht

7 Onze financiën Bij Vrijwilligersgezin worden verschillende generatie met elkaar verbonden. Het Oranje Fonds is een fondsenwervende instelling met vermogen. De opbrengst van het vermogen gebruiken we onder meer voor de kosten van onze organisatie. Daardoor kunnen we alle inkomsten die we ontvangen uit loterijbijdragen, schenkingen, donaties, giften en collectes besteden aan onze doelstelling: het bevorderen van betrokkenheid in de samenleving. De volledige jaarrekening vindt u op oranjefonds.nl/jaarverslag. Hoera, het is een oma! tekst: De CommunicatieVonk foto: Rigom Vrijwilligersgezin brengt generaties bij elkaar Dat je er met een sympathiek idee nog niet bent, ontdekte Anya van Lieverloo, coördinator bij RIGOM in Oss. Zij startte begin 2014 het initiatief vrijwilligersgezin waarbij een heel gezin wordt geworven als vrijwilligers voor ouderen. Jongeren leren dat het leuk is om iets vrijwillig te doen, de ouderen hebben er direct een groter netwerk bij en verschillende generaties worden met elkaar verbonden. En als alles goed gaat, vertelt Anya, dan ontstaat er echt een langdurige relatie tussen het gezin en de oudere. Het idee kon al snel op de sympathie van mijn directeur rekenen. Ook het Oranje Fonds zag het zitten en droeg financieel bij. Het project kon dus uit de startblokken. Hoe goed het idee ook is, het gaat niet vanzelf, vertelt Anya tussen alle bedrijven door. Maar ik geloof erin. Het is alleen nog zoeken naar de juiste vorm en samenwerkingspartners. Partners vindt Anya onder andere in scholen. Daar worden projecten gedaan zoals maatschappelijke stages en levensverhalen opschrijven voor ouderen. Op dat moment heb je de kinderen al, de uitdaging is om dan de ouders erbij te betrekken. Soms begint Anya ook precies andersom. Laatst had ik hier een vrijwilligster die wat wilde doen. Ik wist dat zij kinderen had in de leeftijd van jaar. Daarom opperde ik bij haar om haar gezin erbij te betrekken. Dat was even schakelen, maar nu doen de kinderen ook zo nu en dan een boodschap. Het werven van complete gezinnen is echt anders. Maar ook het maken van een match vraagt meer aandacht. Omdat je echt naar een duurzame relatie tussen een gezin en een oudere toe werkt, is een goede match nog belangrijker. Het komt voor iedereen dichterbij, aldus Anya. Met het Oranje Fonds heeft Anya een bepaald aantal matches afgesproken. Ik heb nog het hele jaar om te bewijzen dat het mogelijk is. Ik geloof erin. Maar voor mij is het pas echt succesvol als ouderen en gezinnen zich spontaan bij ons komen melden, besluit ze. Maatschappelijk verantwoord vermogensbeheer Het doel van ons vermogen is om de kosten van onze eigen organisatie te betalen. Daarnaast willen we het vermogen minimaal in stand houden en zo mogelijk corrigeren vanwege inflatie. Zo kunnen we óók over 50 jaar nog actief zijn voor maatschappelijke initiatieven in het Koninkrijk. Daarnaast willen we maatschappelijk verantwoord beleggen. Bij het vermogensbeheer letten we daarom niet alleen op de kosten en het rendement, maar stellen we ons ook ten doel het vermogen maatschappelijk verantwoord en zo veel mogelijk in lijn met onze missie te beleggen. Duurzaamheid is een belangrijk thema in ons beleid. Wij volgen hierbij de criteria die zijn opgesteld door de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI) met betrekking tot bijvoorbeeld mensenrechten, kinderarbeid en milieu. We laten onze portefeuilles op die thema s screenen door drie verschillende researchbureaus. Ook passen we positieve screening toe, zodat bedrijven juist op basis van hun duurzaamheidsbeleid worden opgenomen in de portefeuilles. 12 Jaarbericht 2014 Jaarbericht

8 Door Outdoor Ervarend Leren - omdat praten soms niet genoeg is tekst: De CommunicatieVonk foto: Exodus Daar sta je dan, buiten de poort van de gevangenis. In een blauwe vuilniszak zitten alle bezittingen die je nog hebt. Geen huis, geen baan. Je familie, bij wie je toch al niet zo n leuke jeugd had, wil niets meer van je weten. En die foute vrienden kun je misschien beter ook maar niet opzoeken. Deelnemers leren samenwerken en blijven beter gemotiveerd voor een succesvolle terugkeer in de maatschappij. Jaarlijks komen alleen al in de regio Den Haag ruim mensen vrij uit de gevangenis. Zij zijn tijdelijk uit de maatschappij verwijderd. Maar hoe keren ze daar weer in terug? Zonder terug te vallen in oude gewoontes? Stichting Exodus biedt opvang en begeleiding. Het oudste Exodushuis staat in Den Haag. Daar is plek voor 22 ex-gedetineerden. Zij krijgen een dak boven het hoofd en begeleiding om hun leven weer op de rit te krijgen. Inzicht krijgen in het eigen gedrag en daaraan werken, maakt daar onderdeel van uit. Roselyne van der Heul projectleider bij Exodus Zuid Holland West beschrijft hoe dat gaat. Door met elkaar in een huis te wonen, dienen zich regelmatig leermomenten aan. De bewoners moeten samenwerken, afspraken maken, etc. Soms ontstaan conflicten die moeten worden opgelost. Door dit met elkaar in een beschermde en begeleidde omgeving mee te maken, leren de bewoners van hun gedrag en wat daaraan kan veranderen. Maar in een woongroep zijn situaties te ontlopen en is probleemgedrag te camoufleren. Daarom ontwikkelde Exodus - met financiële steun van het Oranje Fonds - het programma DOEL (Door Outdoor Ervarend Leren). " In die situatie wordt gedrag uitvergroot en daarmee bespreekbaar." DOEL bestaat uit trainingen die ex-gedetineerden meer inzicht geven in hun eigen achtergrond, gedrag, valkuilen en keuzemogelijkheden. Aan het begin van iedere training maken deelnemers samen met de trainer letterlijk hun persoonlijke routekaart met de stip op de horizon waar ze heen willen en hoe daar te komen. In een zorgvuldig ontworpen programma gaan ze vervolgens de wildernis in. Wanneer je in weer en wind eten, hout om op te koken en een schuilplaats moet regelen, dan móet je wel samenwerken, legt Roselyne uit. In die situatie wordt gedrag uitvergroot en daarmee bespreekbaar. Deelnemers die de training hebben afgerond, krijgen soms een rol als vrijwilliger bij een volgende training. DOEL draagt eraan bij dat bewoners gemotiveerd blijven om hun resocialisatietraject verder af te maken. En dat vergroot hun kansen om weer volwaardig deel te nemen aan de samenleving. In 2014 gaf Exodus vijf teamtrainingen en 10 individuele trainingen aan bewoners in verschillende Exodushuizen. Nu wil Exodus het DOEL programma samen met andere partijen inzetten voor andere ex-gedetineerden, ook wanneer die niet bij Exodus wonen. 14 Jaarbericht 2014 Jaarbericht

9 Benieuwd welke initiatieven het Oranje Fonds bij u in de buurt steunt? Kijk op oranjefonds.nl/jaarverslag Colofon Tekst De CommunicatieVonk Oranje Fonds Eindredactie Oranje Fonds Vormgeving & realisatie Romijn Design Fotografie cover Bart Homburg Fotografie achterzijde Jeannette Schols Drukwerk Klomp offsetdrukkers Copyright Oranje Fonds, april 2015 Met dank aan Het Oranje Fonds is de Nationale Postcode Loterij en De Lotto zeer erkentelijk voor hun steun aan het Fonds. Zonder deze bijdragen zouden wij ons werk niet kunnen doen. Bijdragen aan een betrokken samenleving. Helpt u mee?

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het bescherm paar van het Oranje Fonds. Foto: RVD

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het bescherm paar van het Oranje Fonds. Foto: RVD Jaarverslag 2013 Foto: RVD Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het bescherm paar van het Oranje Fonds. Het Oranje Fonds is in 2002 ontstaan toen het als cadeau werd aangeboden aan Koning Willem-Alexander

Nadere informatie

Over het Oranje Fonds Official partners

Over het Oranje Fonds Official partners Taal voor Twee Over het Oranje Fonds Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Jaarlijks besteedt het Fonds 30 miljoen aan ruim 7.000 sociale initiatieven die er actief

Nadere informatie

Actenz. meedenken meedoen

Actenz. meedenken meedoen Actenz meedenken meedoen 2 Welkom bij Actenz Ieder mens wil zijn leven vormgeven naar eigen inzicht, wil deelnemen aan het alledaagse leven en aan het maatschappelijke verkeer. Actenz begeleidt mensen

Nadere informatie

Werken aan economische participatie. 29 best practices

Werken aan economische participatie. 29 best practices Werken aan economische participatie 29 best practices Auteurs: Anne van der Vinne m.m.v. Jamila Achahchah en Paul van Yperen. Met tekstbijdragen van Jetta Klijnsma, Wil Verschoor en Annie Oude Avenhuis.

Nadere informatie

Projectplan 2013-2015

Projectplan 2013-2015 Projectplan 2013-2015 Ede, mei 2013 1. Inleiding... 3 Wat is Netwerk TijdVoorActie?... 3 Achtergrond... 4 Netwerk Dien je Stad... 5 2. Netwerk TijdVoorActie... 5 Missie... 5 Doel... 5 Subdoelen... 6 Netwerk...

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen Amerpoort in 2011: Werelden die bij elkaar komen Als ik nu terugblik, is het eigenlijk wonderlijk dat we nog nooit een Jaarbeeld hebben gemaakt rond

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen stichting Assen voor Assen / juli 2011 Auteur / redacteur Noor van Leeuwen, NL consulting

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Vakantieplannen 2015. Leer je buren kennen tijdens een ontspannen vakantie in eigen park!

Vakantieplannen 2015. Leer je buren kennen tijdens een ontspannen vakantie in eigen park! Vakantieplannen 2015 Leer je buren kennen tijdens een ontspannen vakantie in eigen park! VOORFILMPJE & -WOORD Lieve lezer, Het unieke Buurtcampinggevoel ervaar je het beste door er gewoon bij te zijn.

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving: grijp die kans!

Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving: grijp die kans! Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving: grijp die kans! Hoe sportverenigingen en zorginstellingen elkaar kunnen versterken in het veranderende sociale landschap (en waarom dit nog

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Colofon Dit publieksjaarverslag is een uitgave van Habitat for Humanity Nederland. Prof. Van der Scheerstraat 207a 2035 AM Haarlem Postbus 4426 2003

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Zonder GEEN cement bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Voorwoord In de zorg zijn veel vrijwilligers actief. Met elkaar leveren zij een zeer waardevolle

Nadere informatie

Kracht in Nederland. Jongeren de kans geven mee te doen, daar draait ons initiatief om

Kracht in Nederland. Jongeren de kans geven mee te doen, daar draait ons initiatief om Kracht in Nederland thema Tijdschrift over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid Peter Blokdijk, WerkMeester bij ESFA Rotterdam: Jongeren de kans geven mee te doen, daar draait ons initiatief

Nadere informatie

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 movisies Thema : Bezuin iginge n Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 In dit nummer: Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit Algemeen Sociaal werk in de wijk 2

Nadere informatie

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep Eerst dacht ik dat gaat niet lukken Humanitas MentorMaatjes onder de loep Mentormaatjes zijn jonge en gemotiveerde vrijwilligers in de leeftijd van 18 en 35 jaar die leerlingen ondersteunen bij wie het

Nadere informatie

PARTICIPATIE CARROUSEL FACTOR M Opdracht van gemeente Rotterdam aan Factor M gericht op de inschakeling in het arbeidsproces van werkzoekenden.

PARTICIPATIE CARROUSEL FACTOR M Opdracht van gemeente Rotterdam aan Factor M gericht op de inschakeling in het arbeidsproces van werkzoekenden. www.factor-m.nl Mens, Maatschappij, Meedoen en Motivatie; dat is waar Factor M voor staat! Factor M werkt vanuit de overtuiging dat ieder mens kan en moet deelnemen aan de maatschappij door naar eigen

Nadere informatie

Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan

Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan Colofon Inhoud 4 Voorwoord 2 In de publicatie komen de volgende organisaties en sportclubs aan bod:

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen Inhoudsopgave Teamcoaches aan het woord 4 Bij WIE ligt de focus? 6 Salima Dchar 10 Jermaine Sandvliet 12 Ariëtte Furtado 14 Marijke Dankoor en Gemma Diels 16 Richard de

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie