Brochure Brandweer Oefenplaats Soest. Bezoekadres: Lange Brinkweg AB Soest. Postadres: Postbus CA Soest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brochure 2010. Brandweer Oefenplaats Soest. Bezoekadres: Lange Brinkweg 71 3764 AB Soest. Postadres: Postbus 2000 3760 CA Soest"

Transcriptie

1 Brochure 2010 Brandweer Oefenplaats Soest Bezoekadres: Lange Brinkweg AB Soest Postadres: Postbus CA Soest Telefoon: Fax:

2 Inhoudsopgave 1. Algemeen De gebruiksmogelijkheden van de Brandweer Oefenplaats Soest Oefengebouw repressie, veilig werken en ademlucht Oefenveld hulpverlening en OGS Klimtoren Schuil- en verzamelplaats Gebruiksregels van de Brandweer Oefenplaats Soest Algemeen Verzekering Annulering Aansprakelijkheid Medische geschiktheid Grootte van de groep Zelf meenemen Dagdelen Verblijf Optische en geluidssignalen Douchen Kantine Vertrek Veiligheidsfunctionaris Gebruiksverklaring Instructeurs Prijzen en reserveren Omschrijving gebruik oefengebouw repressie Categorie I primaire bestrijding / eigenschappen van hitte Categorie II Oriëntatie- & inzetoefeningen zonder zicht Categorie III Begin van brand (met simulatie) Categorie IV Hittegewenning Veiligheidsreglement Algemeen Noodprocedure "NO PLAY" Instructie instructeurs/examinatoren Instructie veiligheidsfunctionaris Instructie stokers Instructie deelnemers/blusploegen Instructie milieumaatregelen...13 Bijlagen Bijlage 1: Indeling BOS-gebouw...14 Bijlage 2: Controlelijst voor gebruik van Brandweer Oefenplaats Soest...15 Bijlage 3: Prijslijst gebruik Brandweer Oefenplaats Soest...16 Bijlage 4 Deelnemerslijst...17 Bijlage 5 (Bijna-) ongevallen registratieformulier

3 1. Algemeen Het personeel van bedrijven, instellingen en (hulpverlenings)diensten, waaronder de brandweer, ambulancedienst en politie moeten bij hun werk aan steeds strengere eisen voldoen. Het oefenen onder realistische omstandigheden wordt steeds belangrijker om tijdens de uitoefening van de taak zo veilig en effectief mogelijk te kunnen werken. Daarbij is het van belang dat er een relatie bestaat tussen de ervaringen opgedaan bij het daadwerkelijk optreden en de realistische oefeningen. Dit is de reden geweest dat de Brandweer Soest tot de bouw van de Brandweer Oefenplaats Soest is overgegaan. De oefenplaats is in principe bedoeld voor het eigen gebruik voor de korpsen Soest en Soesterberg. Voor zover het mogelijk is kunnen ook anderen gebruik maken van de oefenfaciliteiten. De plannen voor de Brandweer Oefenplaats Soest dateren van jaren geleden. In de tijd tot de realisatie hiervan is een schat aan ervaring opgedaan in het realistisch oefenen bij andere oefencentra. Die kennis en ervaring is terug te vinden in de gebruiksmogelijkheden van de Brandweer Oefenplaats Soest. De Brandweer Oefenplaats Soest biedt een unieke opleiding- en oefenmogelijkheid op veiligheidsgebied en diverse vormen van (bedrijfs)hulpverlening en brandbestrijding. Er zijn tal van mogelijkheden voor opleiding en oefening van veiligheidsfunctionarissen, alsmede de professionele en de beginnende brandbestrijder, (bedrijfs)hulpverlener en reddingswerker. De Veiligheidsregio Utrecht biedt deze verschillende cursussen en trainingen op het gebied van brandweer en hulpverlening aan. Zie hiervoor de jaarlijkse opleidingsbrochure van de Veiligheidsregio Utrecht, afdeling opleidingen BRUL. Het oefencentrum is ruim van opzet en voorzien van een instructielokalen en omkleedruimten met douche- en wasgelegenheid en een schuil/verzamelplaats. Verder is er een ruime parkeergelegenheid. Speciale maatregelen zijn genomen om het oefenen veilig te laten verlopen. Deze maatregelen zijn zowel voor de cursist als voor de instructeurs. Wilt u meer informatie over de opleidings- en oefenmogelijkheden van de Brandweer Oefenplaats Soest? U kunt dan contact opnemen met de Brandweer Soest via Bezoekadres: Lange Brinkweg AB Soest Postadres: Postbus CA Soest Telefoon: Fax:

4 2 De gebruiksmogelijkheden van de Brandweer Oefenplaats Soest De Brandweer Oefenplaats Soest ligt naast de brandweerkazerne van Soest en beslaat een oppervlakte van 3200 m 2. (40 x 80 m). Met behulp van lichtmasten met een grote lichtopbrengst kan er ook 's avonds geoefend worden. 2.1 Oefengebouw repressie, veilig werken en ademlucht Op het oefencentrum staat een multifunctioneel gebouw van twee bouwlagen met een oppervlakte van 170 m 2. In het gebouw kunnen diverse branden realistisch worden gesimuleerd en levensreddende acties worden geoefend. Brandweerpersoneel, de individuele ademluchtmaskerdrager, de bevelvoerder en de officier van dienst kunnen er getraind worden. De brandstof die voor de brandoefeningen wordt gebruikt is hout en gas. Een uitgebreide veiligheidsprocedure uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de beheerder/veiligheidsfunctionaris maakt deel uit van iedere oefening. Verder kan er in en op het oefengebouw getraind worden op het werken op hoogte, het overbruggen van hoogteverschillen, afdalingen, redding van slachtoffers vanaf hoogte met brancard etc. 2.2 Oefenveld hulpverlening en OGS Een deel van het terrein is speciaal ingericht voor het oefenen van technische hulpverlening. Zowel individuele oefeningen als het werken in ploegverband is mogelijk. Ten behoeve van ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen zijn er diverse objecten met (lekkende) tanks, vaten en flenzen beschikbaar. Op een speciaal geprepareerde oefentank kunnen allerlei lekkages met gassen of vloeistoffen worden nagebootst. Ook kan hierop geoefend worden met alle gangbare meetapparatuur. 2.3 Klimtoren De klimtoren heeft een hoogte van 20 meter en heeft 7 bouwlagen van 15 m 2. Behalve voor het gewone klimwerk met handladders en redvoertuigen, zijn er voorzieningen aangebracht voor het veilig werken met de reddingstechnieken die gebruikt worden bij grootschalige technische hulpverlening (cursus 208). 2.4 Schuil- en verzamelplaats Om te voorkomen dat bij het realistisch oefenen de uitrukkleding onnodig nat wordt en/of om beschutting te hebben bij slecht weer is een houten schuil/verzamelplaats bij het oefengebouw aanwezig. Deze schuilplaats dient tevens als verzamelplaats bij een eventuele ontruiming t.g.v. een calamiteit op de oefenlocatie. -4-

5 3. Gebruiksregels van de Brandweer Oefenplaats Soest 3.1 Algemeen Voor de veiligheid, arbeidsomstandigheden, milieu en goede bedrijfsvoering heeft de gebruiker een aantal verplichtingen die strikt nageleefd dient te worden. Bij het niet nakomen hiervan heeft de beheerder/veiligheidsfunctionaris of diens vertegenwoordiger het recht tot corrigeren. Er kan gecorrigeerd worden door b.v.: - het testen van door huurder meegebrachte materialen - het niet toe laten tot het oefencentrum van een of meerdere deelnemers - het uitstellen of afbreken van de oefening - het sommeren tot het doen of laten van bepaalde zaken. Van u wordt verwacht dat u, of uw afgevaardigde: - zich tijdig meldt bij de beheerder/veiligheidsfunctionaris; - met de beheerder/veiligheidsfunctionaris de geplande oefening en de veiligheidsmaatregelen doorneemt; - de veiligheidsmiddelen test en de gebruikerslijst invult en ondertekent; - samen met uw oefenstaf en de beheerder/veiligheidsfunctionaris de oefening uitzet; - uw deelnemers wijst op de van toepassing zijnde veiligheids- en gebruiksregels; - de gebruikte middelen en ruimten opruimt; - de gebruikerslijst inlevert en zo nodig de oefening evalueert met de beheerder/veiligheidsfunctionaris; - een gedegen tijdsplanning opstelt en aanhoudt om aan alle gestelde punten te voldoen. 3.2 Verzekering De huurder dient zichzelf en al het door hem meegebrachte personeel en materieel te verzekeren tegen de (financiële) gevolgen van ongevallen en andere schade opgelopen tijdens het verblijf op de Brandweer Oefenplaats Soest. 3.3 Annulering Bij annulering verplicht u zich tot het betalen van administratie- en voorbereidingskosten, zijnde 25% van de overeengekomen prijs. Bij annulering binnen twee weken voor de geplande datum is de gehele overeengekomen prijs verschuldigd. 3.4 Aansprakelijkheid De Brandweer Soest en de Gemeente Soest aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid, binnen en buiten rechte, voor de directe en indirecte gevolgen van deelnemers aan een onder haar auspiciën georganiseerde cursus of instructie. Hieronder is ook begrepen enig gevolg van het niet onmiddellijk uitvoeren of het niet juist opvolgen van en door of namens de leiding gegeven aanwijzingen of onjuist gebruik van het gehuurde. Dit geldt ook voor verlies, diefstal of beschadiging van goederen of eigendommen van deelnemers of bezoekers van het oefencentrum. -5-

6 3.5 Medische geschiktheid Deelnemers aan praktijkoefeningen, al dan niet in het kader van een opleiding, training of examen, moeten hiervoor de periodiek van toepassing zijnde algemeen medische goedkeuring hebben. 3.6 Grootte van de groep Om veilig, efficiënt en effectief te oefenen dient de groep, per gehuurd deel beperkt te zijn. Hiertoe is een limiet gesteld van maximaal 12 personen. Bij bepaalde oefeningen kan hiervan worden afgeweken, maar dan moet wel de voorbereiding en de veiligheid hierop aantoonbaar zijn aangepast. 3.7 Zelf meenemen Brandweervoertuig met pomp, of motorspuitaanhanger, verbindingsmiddelen t.b.v. ploegleden en mogelijk opgeleide instructeurs. Daarnaast is het aan te raden te zorgen voor frisdrank. 3.8 Dagdelen De dagdelen zijn als volgt vastgesteld: Ochtend: 09:00 12:00 Middag: 13:00 16:00 Avond: 19:00 22: Verblijf Men heeft géén toegang in of op gedeelten van het oefencentrum die niet behoren bij de door de opdrachtgever gehuurde ruimten. Het is dus verboden om zonder medeweten van de beheerder ergens anders dan in de toegewezen ruimten te verblijven Optische en geluidssignalen Het oefencentrum bevindt zich in de bebouwde kom, veel mensen storen zich aan geluidsoverlast. Dakluidsprekers, vuurwerk, sirenes, tweetoon en claxons en dergelijke zijn daarom verboden. Beperk ook zo veel mogelijk geluid van extra mobilofoonluidsprekers Douchen Niemand hoeft nat en vies naar huis, er is voldoende douchegelegenheid in het instructiegebouw. Laat wel schone kleding en toiletartikelen meebrengen Kantine Koffie en thee is gratis te verkrijgen in het praktijklokaal. Er zijn voorzieningen om de, door uzelf mee te nemen, drank en eten koel te bewaren. -6-

7 3.13 Vertrek Na afloop van het door u gehuurde dagdeel dient u het oefencentrum zo spoedig mogelijk te verlaten en achter te laten in de staat waarin u het aantrof bij aankomst. Ruim uw afval op, gebruik hiervoor de afvalbakken en containers Veiligheidsfunctionaris Bij alle oefeningen of instructies, waarbij gewerkt wordt met adembescherming, gevaarlijke stoffen, motorisch- elektrisch-, hydraulisch- of pneumatisch aangedreven gereedschap, moet een veiligheidsfunctionaris aanwezig zijn. Deze veiligheidsfunctionaris wordt door de brandweer Soest beschikbaar gesteld. De veiligheidsfunctionaris staat buiten de oefening en mag dus geen andere werkzaamheden uitvoeren dan het toezien op het naleven van de veiligheidsvoorschriften. Hij moet in staat zijn een eventuele reddingsactie te coördineren Gebruiksverklaring Bij gebruik van adembeschermingsapparatuur moet de instructeur een gebruiksverklaring bijhouden. Deze bevat ten minste: - een lijst van deelnemers - een checklist van te gebruiken middelen en aandachtspunten van het oefenobject - de veiligheidsvoorschriften voor het werken met ademluchtapparatuur. De veiligheidsfunctionaris dient inzage te hebben in de gebruiksverklaring Instructeurs Vanwege de veiligheid is de begeleiding van praktijkoefeningen en -instructies alleen toegestaan door of onder leiding van bevelvoerenden met het SBOIN-NIBRA instructeurdiploma en ervaring in het realistisch oefenen. 4. Prijzen en reserveren In de bijgevoegde prijslijst wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden en de gehanteerde prijzen. De prijzen in de tabellen zijn exclusief BTW. U kunt zich hiermee alvast zelf een beeld vormen van de kosten. Om misverstanden te voorkomen wordt er met klem op gewezen dat u hiermee slechts een prijsindicatie heeft. De medewerkers of afgevaardigden van de brandweer Soest zijn graag bereid het een en ander nader toe te lichten of een offerte uit te brengen. Daarnaast zijn er, op verzoek, nog allerlei specialistische opleidingen en trainingen mogelijk. Individuele wensen kunnen in principe gerealiseerd worden. De Brandweer Oefenplaats Soest kan ook als terrein gehuurd worden, dit kan gebeuren met en zonder instructeurs en materiaal. De samenstelling van uw keuze is geheel vrij. Op deze wijze kunt u naar eigen inzicht in uw oefenbehoefte voorzien. -7-

8 5. Omschrijving gebruik oefengebouw repressie 5.1 Categorie I primaire bestrijding / eigenschappen van hitte Doelgroep: Enscenering: Oefendoelen: Gebruik: Veiligheid: Bedrijfshulpverleners (in opleiding) Manschappen in opleiding Rookmachine Gasbak Gasstookinstallatie is optioneel in deze categorie toe te passen. De oefeningen in categorie I worden gedraaid met behulp van brandsimulatoren; dit kan een gasbak zijn of knetterkasten en een rookmachine. Tijdens de oefening wordt uiteengezet wat de eigenschappen van hitte zijn en hoe je met deze hitte moet omgaan. Verder kunnen de basisregels voor het blussen van een begin van brand met kleine blusmiddelen worden uiteengezet en beoefend. Door de gasbak in verschillende ruimtes te zetten, grote en kleinere ruimtes, kan ervaren worden wat een brand welke qua omvang gelijk blijft voor een invloed heeft op de omgevingstemperatuur. Bij BHV-training waarbij geen uitrukkleding wordt gedragen, dient i.v.m. de mogelijkheid van vlamcontact de gasbak in een hoek van de ruimte tegen de wand te worden geplaatst. Bij gebruik van uitrukkleding kan de gasbak vrij in de ruimte worden opgesteld. 5.2 Categorie II Oriëntatie- & inzetoefeningen zonder zicht Doelgroep: Enscenering: Oefendoelen: Gebruik: Veiligheid: Bedrijfshulpverleners Manschappen in opleiding Bevelvoerders in opleiding Rookmachine Knetterkasten Gasbak Gasstookinstallatie is optioneel in deze categorie toe te passen. De primaire oefendoelen zijn op individuele basis, zowel voor de BHV er als voor de manschappen, al dan niet onderdeel van een tankautospuitbezetting. Het voortbewegen met adembeschermende middelen in donkere ruimtes in een gecontroleerde omgeving is uitstekend te beoefenen. Door de ensceneringsmiddelen op diverse locaties te zetten, kunnen op eenvoudige wijze diverse scenario s uitgezet worden. Bij BHV-training waarbij geen uitrukkleding wordt gedragen, dient i.v.m. de mogelijkheid van vlamcontact de gasbak in een hoek van de ruimte tegen de wand te worden geplaatst. Bij gebruik van uitrukkleding kan de gasbak vrij in de ruimte worden opgesteld. -8-

9 5.3 Categorie III Begin van brand (met simulatie) Doelgroep: Enscenering: Oefendoelen: Gebruik: Veiligheid: Manschappen (in opleiding) Bevelvoerders (in opleiding) Rookmachine Kleine vuurkorven Gasstookinstallatie is optioneel in deze categorie toe te passen. Het voortbewegen met adembeschermende middelen in een omgeving waarbij daadwerkelijk hitte en rook waarneembaar is. Daarnaast is de categorie geschikt voor bevelvoerders in opleiding welke leiding dienen te geven aan een tankautospuit. Mogelijke onderwerpen bij deze categorie zijn het niet passeren van een brandhaard, kubusgedachte, communicatie onderling en leidinggeven aan een tankautospuitbemanning. Door de ensceneringsmiddelen op diverse locaties te zetten, kunnen op eenvoudige wijze diverse scenario s uitgezet worden. Tevens wordt aanbevolen om tijdens deze oefeningen geen handlampen te gebruiken om het zicht meer te beperken. Bij het gebruik van echt vuur verdient het de voorkeur ademluchtregistratie bij te houden. Bij het nabootsen van branddoorslag door het verwijderen van de vloerluiken, dient dit vooraf aan de oefening te gebeuren. Bij het verwijderen van het luik tijdens de oefening dient rekening te worden gehouden met de overdruk die heerst in de brandruimte, waardoor gloeiend hete lucht door de gemaakte opening omhoog wordt geperst. Het verwijderen van de doorslag-luiken dient alleen te gebeuren na overleg tussen veiligheidsfunctionaris en instructeur/oefenleider. -9-

10 5.4 Categorie IV Hittegewenning Doelgroep: Enscenering: Oefendoelen: Gebruik: Veiligheid: Manschappen (in opleiding) Bevelvoerders (in opleiding) Kleine vuurkorven en grote vuurkorf Gasstookinstallatie is optioneel in deze categorie toe te passen. Het voortbewegen met adembeschermende middelen in een omgeving waarbij daadwerkelijk hitte en rook waarneembaar is. Daarnaast is de categorie geschikt voor bevelvoerders in opleiding welke leiding dienen te geven aan een tankautospuit. Mogelijke onderwerpen bij deze categorie zijn opbouw van hitte in een gebouw en in uitrukkleding, wat is hittedoorslag in uitrukkleding?, voorkomen van hittedoorslag, het niet passeren van een brandhaard, kubusgedachte, communicatie onderling en leidinggeven aan een tankautospuitbemanning. Door de ensceneringsmiddelen op diverse locaties te zetten, kunnen op eenvoudige wijze diverse scenario s uitgezet worden. Tevens wordt aanbevolen om tijdens deze oefeningen geen handlampen te gebruiken om het zicht meer te beperken. Bij deze oefening dient er per bouwlaag een instructeur t.b.v. de veiligheid aanwezig te zijn. Voor een snelle reactie bij no-playsituaties dienen de veiligheidsfunctionaris en de instructeurs hetzelfde portofoonkanaal te gebruiken. Bij het gebruik van echt vuur verdient het de voorkeur ademluchtregistratie bij te houden. Bij het nabootsten van branddoorslag door het verwijderen van de vloerluiken, dient dit vooraf aan de oefening te gebeuren. Bij het verwijderen van het luik tijdens de oefening dient rekening te worden gehouden met de overdruk die heerst in de brandruimte, waardoor gloeiend hete lucht door de gemaakte opening omhoog wordt geperst. Het verwijderen van de doorslagluiken dient alleen te gebeuren na overleg tussen veiligheidsfunctionaris en instructeur/oefenleider. -10-

11 6. Veiligheidsreglement 6.1 Algemeen Voordat de oefeningen plaats vinden, dient de huurder te verklaren dat hij kennis heeft genomen van het veiligheidsreglement en de bijbehorende veiligheidsprocedures en hiermee akkoord gaat. Dit houdt in: U dient zich te melden bij de beheerder/veiligheidsfunctionaris van het oefencentrum. Deze geeft u aanwijzingen welke kleedruimte, leslokaal en stookruimtes u kunt gebruiken. De beheerder/veiligheidsfunctionaris beheert ook de veiligheidsmiddelen die ter op de locatie ter beschikking staan: 1 x verbandkoffer groot model, 1 x set veiligheidsinstructies, 1 x plattegrond van de te gebruiken stookruimte, 1 x incident meldingsformulier 1 x slangenhaspel met sproeikop voor gebruik bij brandwonden. 6.2 Noodprocedure "NO PLAY" - Ongeval wordt gemeld bij de veiligheidsfunctionaris - Deze legt de oefening stil en activeert het ontruimingssignaal. - Iedereen gaat naar de schuil en verzamelplaats - Veiligheidsfunctionaris alarmeert (zo nodig) de benodigde hulp - De stokers worden als redploeg ingezet - Veiligheidsfunctionaris regelt de verzorging van eventuele slachtoffers - Gebruiker en veiligheidsfunctionaris rapporteren voorval zo spoedig mogelijk aan de commandant brandweer Soest met behulp van het incidenten meldingsformulier. - Ook bijna ongevallen melden met behulp van het incidenten meldingsformulier. 6.3 Instructie instructeurs/examinatoren - Bestudeer vooraf plattegrond - Let op juiste kleding en uitrusting (BZK-norm) van de deelnemers - Deelnemers geen brandbare kleding onder de bluskleding - Deelnemers geen sieraden in oren, aan nek en/of handen - Deelnemers geen horloges, aanstekers - Controleer of ademluchtapparatuur van de deelnemers in orde is en - Tijd- en/of drukregistratie toepassen, let op minimale flesdruk - Bij code "NO PLAY direct alle werkzaamheden stoppen en verzamelen in het praktijklokaal (verzamelplaats) - Informeer de overige deelnemers over de inhoud van het veiligheidsreglement -11-

12 6.4 Instructie veiligheidsfunctionaris - Verzorgt de briefing in het bijzijn van de personen die op de oefenplaats aanwezig zijn In deze briefing zullen altijd de volgende punten aan bod komen: - uitleg geven m.b.t. stookruimten, overige ruimten van het gebouw - procedure bij een code "NO PLAY" ( zie 6.2) - uitreiken en bekend maken van de beschikbare veiligheidsmiddelen/regels - aanwijzingen t.a.v. de persoonlijke veiligheid van de deelnemers ( zie 6.6) - Controleer het aantal personen bij aankomst en vertrek - Toezicht houden op veiligheidsmaatregelen - Controle van het object - Controle op veiligheid enscenering - Bij ongeval de hulpdiensten alarmeren en opvangen - Bij code "NO PLAY" het ontruimingssignaal activeren en de hulpverlening coördineren - De veiligheidsfunctionaris is altijd aanspreekbaar, hetzij mondeling, hetzij per portofoon - Van ieder incident (ook een bijna ongeval) moet z.s.m. schriftelijke rapportage plaatsvinden aan de commandant van de brandweer Soest 6.5 Instructie stokers - Voor aanvang oefening aanvegen van de stookruimte - Alleen stoken op de aangegeven plaatsen - Geen vloeistof gebruiken voor het aansteken van vuurhaarden - Per stookplaats/stookruimte niet meer dan één pallet verbranden - Aansteken vuurhaarden m.b.v. gasbrander - De vuurhaarden mogen niet worden (af)geblust - Restanten hout na afloop op de stookplaats verzamelen - Bij code "NO PLAY" Onder leiding van de veiligheidsfunctionaris verzorgen van een snelle ontruiming en eventuele redding 6.6 Instructie deelnemers/blusploegen - Draag geen sieraden in oren, aan nek en/of handen - Draag geen horloges en aanstekers - Draag geen brandbare kleding onder de bluskleding - Draag uitsluitend goed gekeurde brandweerhandschoenen - Draag uitsluitend goed gekeurde brandweerlaarzen - Verricht alle controlehandelingen ademluchtapparatuur, let op minimale flesdruk - Betreed de ruimtes waar brand en rook is alleen met ademlucht - Werk in ploegen van minimaal twee personen - Bij code NO PLAY direct alle werkzaamheden beëindigen en naar de schuil en verzamelplaats gaan - NIEMAND verlaat het terrein zonder toestemming veiligheidsfunctionaris DE DEELNEMERS AAN DE OEFENINGEN HEBBEN ZELF OOK EEN GROTE VERANTWOORDELIJKHEID OVER DE (EIGEN) VEILIGHEID! -12-

13 6.7 Instructie milieumaatregelen - Bij wind, richting de woningen, mag er niet meer gestookt worden met vaste materialen. Alternatieven voor de oefening zijn dan oefenrook en de gasstookinstallatie. Wanneer door de Veiligheidsfunctionaris hiertoe wordt besloten, zullen er geen extra kosten voor de gasstookinstallatie in rekening worden gebracht. - Bij einde oefening deuren gesloten houden - Oefenploegen verzamelen en nabespreken bij de schuilhut - Bij onderkomen veiligheidsman alleen stokers en veiligheidsman - Gasflessen altijd dicht draaien bij opslag - Niet gebruikt hout bij oefenobject terug onder afdak - Alle plastic zakken van het gelaatstuk moeten in de bestemde afvalbak gedeponeerd worden - Alle plastic drinkbekers en bestek moeten in de bestemde afvalbak gedeponeerd worden - Er mag alleen met de ter beschikking gestelde middelen gestookt worden - Afval gescheiden inzamelen - Branden mogen niet geblust worden. - Bij technische hulpverlening de vrijgekomen materialen in de daarvoor bestemde bakken deponeren -13-

14 Bijlage 1: Indeling BOS-gebouw -14-

15 Bijlage 2: Controlelijst voor gebruik van Brandweer Oefenplaats Soest DATUM: DAGDEEL: Omschrijving Paraaf Bijzonderheden 1 DEELNEMERS ONTVANGEN, EN VEILIGHEIDSSET UITGEREIKT 2 DEELNEMERS INFORMEREN OVER HET GEBRUIK OEFENPLAATS 3 OEFENGEBIED VEILIG VOOR GEBRUIK 4 IS DE BRIEFING GEGEVEN 5 DEELNEMERSLIJST ONTVANGEN EN GECONTROLEERD 6 INSTRUCTEURS VOLDOEN AAN DE OPLEIDINGS- EISEN 7 VOLDOEN KLEDING EN UITRUSTING AAN GESTELDE EISEN 8 REGISTRATIE ADEMLUCHT (OPTIONEEL) 9 IS ER CONTINUE CONTROLE OP VEILIGHEID 10 NABESPREKING VAN DE OEFENING 11 CONTROLE OPRUIMEN OEFENPLAATS 12 REGISTRATIE VAN DEELNEMERS BIJ VERLATEN OEFENPLAATS 13 AFSLUITEN OEFENPLAATS EN GEBOUW DE BEHEERDER/VEILIGHEIDSFUNCTIONARIS; NAAM : HANDTEKENING : 15

16 Bijlage 3: Prijslijst gebruik Brandweer Oefenplaats Soest Algemeen Bij het gebruik van de Brandweer Oefenplaats Soest zijn inbegrepen: 1 Beheerder / Veiligheidsfunctionaris 2 Stokers / Ensceneerders / Veiligheidsploeg Gebruik van het praktijkleslokaal inclusief gebruik koffie / thee Gebruik van de was- en kleedruimtes Bij het gebruik van de Brandweer Oefenplaats Soest is niet inbegrepen: Docenten / Instructeurs (u dient voor minimaal 2 instructeurs te zorgen) Materieel (Tankautospuiten) Materiaal (Adembeschermende middelen, blusmiddelen, enz.) Prijslijst Omschrijving Eenheid Prijs Leslokaal voor theorie Inclusief whiteboard, flip-over, video, tv, beamer Dagdeel 195,00 Leslokaal voor praktijk Inclusief schrijfbord, tv, video Oefencategorie I Primaire brandbestrijding / eigenschappen van hitte Oefencategorie II Oriëntatie / inzetoefening zonder zicht Oefencategorie III Begin van brand (met simulatie) Oefencategorie IV Hittegewenning Oefenveld Technische Hulpverlening Enscenering van een ongeval. Prijs is exclusief autowrakken. Oefenveld Ongeval Gevaarlijke Stoffen met brand Oefentank met mogelijkheid tot simulatie lekkage, brand inclusief bediener Oefenveld Ongeval Gevaarlijke Stoffen zonder brand Oefentank met mogelijkheid tot simulatie lekkage inclusief bediener Veilig werken op hoogte, gebruik klimtoren Afdaal- en klimoefeningen exclusief materiaal Veilig werken op hoogte, gebruik oefengebouw Afdaal- en klimoefeningen exclusief materiaal Gasstookinstallatie op LPG Computerbrand, meterkastbrand en gasbakbrand, inclusief stoker Autowrakken Inclusief halen en afvoer restanten Dagdeel 195,00 Dagdeel 275,00 Dagdeel 275,00 Dagdeel 621,25 Dagdeel 621,25 Dagdeel 191,25 Dagdeel 521,25 Dagdeel 391,25 Dagdeel 261,25 Dagdeel 296,25 Dagdeel 200,00 Per stuk 117,50 Zaterdagtoeslag Dagdeel 69,75 16

17 Bijlage 4 Deelnemerslijst Datum:.. Oefencategorie: I / II / III / IV (doorhalen wat niet van toepassing is) Veiligheidsfunctionaris: Stoker 1: Stoker 2: Korps / Instantie: Instructeur 1: Instructeur 2: Instructeur 3:.. Deelnemer 1: Deelnemer 2: Deelnemer 3: Deelnemer 4: Deelnemer 5: Deelnemer 6: Deelnemer 7: Deelnemer 8: Deelnemer 9: Deelnemer 10: Deelnemer 11: Deelnemer 12: 17

18 Bijlage 5 (Bijna-) ongevallen registratieformulier Meldingsformulier Bijna-bedrijfsongeval/Bedrijfsongeval* Melding dient plaats te vinden van zowel een ongeval met als zonder verzuim. Melder 1. Naam: Functie:. Persoonsgegevens (bijna) slachtoffer 2. Naam:.. Voornamen:.. Geb.datum:.. Te: Adres:.. Postcode/Woonplaats:.. Man/Vrouw* Dienstverband: beroeps/vrijwilliger/stagiaire/anders, te weten:.. Persoonsgegevens getuige(n) 3.1 Naam:.. Voornamen:.. Geb.datum:.. Te: Adres:.. Postcode/Woonplaats: Naam:.. Voornamen:.. Geb.datum:.. Te: Adres:.. Postcode/Woonplaats:.. (Bijna-)Ongevalsgegevens 4. Datum en tijdstip ongeval: 20. om.. uur Plaats ongeval (nauwkeurig aangeven svp). Soort ongeval (één of meerdere mogelijkheden aankruisen) Gevolg(en): 5. - met arbeidsverzuim O - met medische behandeling (EHBO/GGD/Arts*) O - met ernstig lichamelijk letsel (wel/niet* blijvend) O M - met ziekenhuisopname O M - met dodelijke afloop O M - met uitsluitend materiële schade ±..en/of gevaar voor personen O Wettelijke melding: 6. De onder punt 5 met M gemerkte ongevallen dienen onverwijld aan de Arbeidsinspectie ( ) te worden gemeld. Deze actie moet worden ondernomen door of namens de commandant brandweer (of een door hem aangewezen ARBO-coördinator). Omschrijving en eventuele situatieschets *) doorhalen wat niet van toepassing is. paraaf Preparatie Arbeidsinspectie: Regio Midden, Postbus 820, 3500 AV Utrecht Bedrijfsvoering tel: +31(0) Fax: +31(0) Verzekering. 18

Elementaire oefening. Oefenkaart 102B 202C 302C. Verkenning met adembeschermende. Opdracht A

Elementaire oefening. Oefenkaart 102B 202C 302C. Verkenning met adembeschermende. Opdracht A Elementaire oefening Oefenkaart 102B 202C 302C Verkenning met adembeschermende middelen Opdracht A Draaiboek : 102B-DB02 Datum : 13-12-2007 Locatie : Jacobswoude Inhoud Elementaire oefening... 1 Inhoud...

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

Brandweer Sliedrecht Draaiboek brand- en ontruimingsoefening ASZ Sliedrecht 26-10-2010

Brandweer Sliedrecht Draaiboek brand- en ontruimingsoefening ASZ Sliedrecht 26-10-2010 Draaiboek brand- en ontruimingsoefening ASZ Sliedrecht 26-10-2010 Referentie oefenkaart / lesbrieven Oefenkaart(en) Manschappen Oefenkaarten: L103 : Gevaren bij repressief optreden 105-A : Verkenning 105-B

Nadere informatie

Oefenkaart 103C Tactieken en technieken toepassen bij brand

Oefenkaart 103C Tactieken en technieken toepassen bij brand Elementaire oefening Oefenkaart 103C Tactieken en technieken toepassen bij brand Opdracht B-C-D Draaiboek : 103C-DB01 Datum : 21-12-2011 Locatie : Inhoud Elementaire oefening... 1 Inhoud... 2 Vooraf...

Nadere informatie

Oefenkaart 103C Tactieken en technieken toepassen bij brand

Oefenkaart 103C Tactieken en technieken toepassen bij brand Elementaire oefening Oefenkaart 103C Tactieken en technieken toepassen bij brand Opdracht A-E-F Draaiboek : 103C-DB02 Datum : 21-12-2011 Locatie : Inhoud Elementaire oefening... 1 Inhoud... 2 Vooraf...

Nadere informatie

Elementaire oefening. Opdracht A en B. Draaiboek : 101A-DB02 Datum : Locatie :

Elementaire oefening. Opdracht A en B. Draaiboek : 101A-DB02 Datum : Locatie : Elementaire oefening Oefenkaart 101A Risico s bij brand signaleren Opdracht A en B Draaiboek : 101A-DB02 Datum : Locatie : Inhoud Elementaire oefening... 1 Oefenkaart 101A Risico s bij brand signaleren...

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Calamiteitenplan Land in Zicht Datum: 23 januari 2017 Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Inhoud Belangrijke telefoonnummers... 3 Intern... 3 Hulpdiensten... 3 Adres spoedeisende zorg ziekenhuis...

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste sportvereniging,

Een woord vooraf. Beste sportvereniging, Een woord vooraf Beste sportvereniging, Fijn dat u zich inzet voor een calamiteitenplan voor uw vereniging. In het calamiteitenplan (ook wel bedrijfsnoodplan) legt men vast hoe men zich voorbereidt op

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure Bedrijfshulpverlening Informatiebrochure Inhoudsopgave Algemene informatie Pagina 3 t/m 6 Instructies voor gebruik tijdens incidenten Pagina 7 Gegevens en telefoonnummers Achterzijde brochure Algemene

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder.

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder. Scouting Sweder van Voorst Adres : Torenallee 2 Postcode Plaats Telefoon : 6999DD : Hummelo : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : Internet E-mail : www.scoutingsweder.nl : info@scoutingsweder.nl

Nadere informatie

Beperkt OGS Manschappen en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus. waarbij een gevaarlijke stof vrijkomt.

Beperkt OGS Manschappen en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus. waarbij een gevaarlijke stof vrijkomt. Verkeersongeval waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen Oefening Doel Beginsituatie Samenstelling oefenstaf Mogelijke opdrachten Hulpmiddelen Specifieke aandachtspunten voor veiligheid en milieu Specifieke

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

Elementaire oefening. Oefenkaart 102D Levensreddend handelen 2 202E 302E. Datum : Locatie :

Elementaire oefening. Oefenkaart 102D Levensreddend handelen 2 202E 302E. Datum : Locatie : Elementaire oefening Oefenkaart 102D Levensreddend handelen 2 202E 302E Opdracht A t/m D Datum : Locatie : Inhoud Inhoud... 2 Vooraf... 3 1. Doelgroep en beginsituatie... 3 Doelgroep... 3 Beginsituatie...

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:.

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. 1 Inhoud 1. Basisgegevens bureau 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer AB&C Partners te Zoetermeer 25 september 2012 Oefendraaiboek Locatie AB&C Partners Noodlandingsweg 122 2710 EA ZOETERMEER 079-9876543 Contactpersoon Jan Helicopter OMS nummer 22334 Onderwerp Het optreden

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder 1. Dit document is opgesteld door de Welzijnsstichting Kerverland te Waarder, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

Beperkt OGS Manschappen en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus

Beperkt OGS Manschappen en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus Ongeval met gevaarlijke stoffen bij stationaire Oefening Doel Basisbrandweerzorg Beperkt OGS en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus Algemeen doel De ploeg voert veilig en effectief

Nadere informatie

Bij voldoende deelname starten wij een cursus bedrijfshulpverlening twee dagen of vier dagdelen morgens van uur tot 13.

Bij voldoende deelname starten wij een cursus bedrijfshulpverlening twee dagen of vier dagdelen morgens van uur tot 13. Cursus BHV Bij voldoende deelname starten wij een cursus bedrijfshulpverlening twee dagen of vier dagdelen morgens van 08.30 uur tot 13.00 uur CURSUS BEDRIJFSHULPVERLENING De cursus is bestemd voor personen,

Nadere informatie

Trainingen & Opleidingen

Trainingen & Opleidingen Trainingen & Opleidingen Bedrijfshulpverlening Een bedrijfshulpverlener is verantwoordelijk voor het verlenen van Eerste Hulp, het bestrijden van een beginnende brand en het begeleiden van een ontruiming.

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Brandbestrijding bedrijfsgebouwen. Oefening

Brandbestrijding bedrijfsgebouwen. Oefening 503 Brandbestrijding bedrijfsgebouwen Oefening Doel Basisbrandweerzorg Brandbestrijding en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 2 keer een oefenkaart uit serie 500 per oefencyclus Algemeen doel De

Nadere informatie

Sterk in maatwerk. Amsterdam-Amstelland. Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig

Sterk in maatwerk. Amsterdam-Amstelland. Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Sterk in maatwerk Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig BOCAS Brandweer Amsterdam-Amstelland 2 Jaarlijks trainen honderden brandweerlieden en bedrijfshulpverleners bij BOCAS. Het opleidingscentrum

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

Bijlage 3C - Concept Draaiboek

Bijlage 3C - Concept Draaiboek Bijlage 3C - Concept Draaiboek Datum : Locatie : Inhoud Eindoefening... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoud... 2 Vooraf... 3 1. Doelgroep en beginsituatie... 3 Doelgroep... 3 Beginsituatie... 3

Nadere informatie

BHV Organisatie. BHV organisatie. Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen

BHV Organisatie. BHV organisatie. Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen BHV Organisatie Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen Versie: 20-07-2016 Pagina 1 van 5 Inhoud Pagina Inleiding 3 Preventie 4 Bedrijfshulp Verlening

Nadere informatie

Oefenkaart 102A Toegang forceren tot een pand

Oefenkaart 102A Toegang forceren tot een pand Elementaire oefening Oefenkaart 102A Toegang forceren tot een pand Opdracht A en B Draaiboek : 102A-DB01 Datum : Locatie : NVBR/NIFV - Bron: Veiligheidsregio Zuidoost Brabant 102A-DB01 - Juli 2007 2 Inhoud

Nadere informatie

ALGEMENE REGELS HUISVESTING

ALGEMENE REGELS HUISVESTING ALGEMENE REGELS HUISVESTING Huisregels opgesteld en aangeboden door Het Kantoor Archief. (01-01-2013) Algemeen Openingstijden verhuurbeheer : maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur Openingstijden

Nadere informatie

NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012

NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012 NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene regels... 4 3. Gevaarlijke situaties en noodgevallen 4 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen.. 4 5. Verkeersregels...

Nadere informatie

Brandbestrijding voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen. Oefening

Brandbestrijding voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen. Oefening Brandbestrijding voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen Oefening Doel Basisbrandweerzorg Brandbestrijding Ploeg; manschappen, manschap b(optioneel) en bevelvoerder Frequentie: minimaal 2 keer een oefenkaart

Nadere informatie

Oefenkaart 102A Toegang forceren tot een pand

Oefenkaart 102A Toegang forceren tot een pand Elementaire oefening Oefenkaart 102A Toegang forceren tot een pand Opdracht A en B Draaiboek : 102A-DB01 Datum : Locatie : Inhoud Elementaire oefening... 1 Inhoud... 2 Vooraf... 3 1. Doelgroep en beginsituatie...

Nadere informatie

BHV plan. Naam bedrijf. Plaats, datum. Inhoud. 1. Basisgegevens bedrijf. 2. BHV organisatie. 3. BHV materialen. 4. Instructies voor het personeel

BHV plan. Naam bedrijf. Plaats, datum. Inhoud. 1. Basisgegevens bedrijf. 2. BHV organisatie. 3. BHV materialen. 4. Instructies voor het personeel BHV plan Naam bedrijf Plaats, datum Inhoud 1. Basisgegevens bedrijf 2. BHV organisatie 3. BHV materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten en plattegronden 6. Oefenen 7. Voorbeelden van

Nadere informatie

Noodplan - Samenvatting. Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762

Noodplan - Samenvatting. Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762 Noodplan - Samenvatting Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762 1 Algemene informatie 1.1 Bezetting Aantal Er overnachten maximaal

Nadere informatie

Oefenkaart 102C Levensreddend handelen 1 202D 302D

Oefenkaart 102C Levensreddend handelen 1 202D 302D Elementaire oefening Oefenkaart 102C Levensreddend handelen 1 202D 302D Opdracht A t/m E Datum : Locatie : Inhoud Inhoud... 2 Vooraf... 3 1. Doelgroep en beginsituatie... 3 Doelgroep... 3 Beginsituatie...

Nadere informatie

Brandbestrijding voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen. Oefening

Brandbestrijding voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen. Oefening Brandbestrijding voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen Oefening Doel Basisbrandweerzorg Brandbestrijding en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 2 keer een oefenkaart uit serie 500 per oefencyclus

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

ODEL BEDRIJFS- HULP- PLAN ARBOUW

ODEL BEDRIJFS- HULP- PLAN ARBOUW ODEL BEDRIJFS- HULP- VERLENIN GS PLAN ARBOUW ARBOUW verbetering van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid Arbouw Postbus 8114 1005 MODEL BEDRIJFS- HULPVERLENINGSPLAN pagina INHOUD INHOUD VAM HET MODEL

Nadere informatie

Vliegtuigbrandbestrijding. Oefening

Vliegtuigbrandbestrijding. Oefening Oefening Doel Specialisme Specialistische brandbestrijding Ploeg: manschappen, manschap b (optioneel) en bevelvoerder Frequentie: korpsspecifiek Algemeen doel De ploeg voert veilig en effectief een inzet

Nadere informatie

Checklist voor opzetten BHV organisatie

Checklist voor opzetten BHV organisatie Checklist voor opzetten BHV organisatie Wettelijke eisen 1(*) Zijn er buiten de Arbowet nog andere wetten, besluiten of branchespecifieke eisen van? Denk daarbij aan eisen vanuit het Gebruiksbesluit of

Nadere informatie

Woningbrandbestrijding. Oefening

Woningbrandbestrijding. Oefening Oefening Doel Basisbrandweerzorg Brandbestrijding Ploeg: manschappen, manschap b(optioneel) en bevelvoerder Frequentie: minimaal 2 keer een oefenkaart uit serie 500 per oefencyclus Algemeen doel De ploeg

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel D praktijkonderwijs Adres : Putsteeg 2A : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN)

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) Inhoud 1. Inleiding... 29 2. Procedure... 29 3. Algemene beschrijving van het evenement... 29 4. Toezicht (beveiligingswerkzaamheden)... 30 5. EHBO... 31 6. Brandveiligheid...

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel K (naast de sporthal) Adres : Putsteeg 4 TA : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004)

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) Voorbeeld Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. voorbeeld: bladzijde 1 van 14 1. Inhoud 1. inhoud 2 2. Inleiding

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening op scholen

Bedrijfshulpverlening op scholen Bedrijfshulpverlening op scholen 2 Bedrijfshulpverlening op scholen INHOUD 1 Inleiding 2 BHV organisatie op scholen 3 Taken, aantal en opleiding BHV ers 4 Samenvatting BHV-organisatie 3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij 2 Bedrijfshulpverlening? Alle regels op een rij! INHOUD 1 Wat is BHV? 2 BHV verplicht? 3 Aantal BHV ers 4 Taken BHV ers 5 Opleidingseisen 6 Boetes en aansprakelijkheid

Nadere informatie

Woningbrand bestrijding. Oefening

Woningbrand bestrijding. Oefening Woningbrand bestrijding Oefening Doel Basisbrandweerzorg Brandbestrijding en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 2 keer een oefenkaart uit serie 500 per oefencyclus Algemeen doel De ploeg voert veilig

Nadere informatie

Melding incidenten op school protocol + formulier

Melding incidenten op school protocol + formulier Wettelijke basis: Artikel 3 Arbowet. Relatie met overige documenten: - Schoolregels; - Gedragregels; - Arbo-beleidsplan; - Pestprotocol; - Klachtenprocedure. Begripsomschrijving Volgens Van Dale is een

Nadere informatie

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening 700 Inzet met accent op brandbestrijding Oefening Doel Basisbrandweerzorg, eventueel met specialisme(n) Brandbestrijding Minimaal twee TS-en, OVD, eventueel ondersteunende voertuigen Frequentie: minimaal

Nadere informatie

Manschap Bedrijfsbrandweer. Overzicht lesplan:

Manschap Bedrijfsbrandweer. Overzicht lesplan: Overzicht lesplan: Lesdag 1, dagdeel 1 Introductie, uitleg programma, structuur, leerwerkplek opdrachten, toetskaart en examens. Theorie industriële brandbestrijding: Wet- en regelgeving Soorten industrie

Nadere informatie

Voorwaarden: Salland Natuur Fair 13 september 2015, Landgoed Groot Zwaaftink te Heeten

Voorwaarden: Salland Natuur Fair 13 september 2015, Landgoed Groot Zwaaftink te Heeten Voorwaarden: Salland Natuur Fair 13 september 2015, Landgoed Groot Zwaaftink te Heeten Begripsbepalingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Salland Natuur Fair: De Salland Natuur Fair 2015. Standhouder:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. P.C.B.O. De Loopplank / B.S.O. Kom aan boord / K.D.V. De Bereboot Pieter de Hoochplaats SC Alblasserdam

CALAMITEITENPLAN. P.C.B.O. De Loopplank / B.S.O. Kom aan boord / K.D.V. De Bereboot Pieter de Hoochplaats SC Alblasserdam CALAMITEITENPLAN P.C.B.O. De Loopplank / B.S.O. Kom aan boord / K.D.V. De Bereboot Pieter de Hoochplaats 1 2951SC Alblasserdam Inleiding: Dit plan beschrijft hoe er tijdens een calamiteit snel en doeltreffend

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENT

MELDINGSFORMULIER EVENEMENT MELDINGSFORMULIER EVENEMENT Uw melding moet uiterlijk 10 dagen voor het evenement bij de gemeente zijn ingediend. 1. Gegevens van de melder Naam organisatie Contactpersoon Straat + huisnummer Postcode

Nadere informatie

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond Ontruimingsplan Bok de Korverweg 6 1067 HR Amsterdam (Sportpark De Eendracht, Amsterdam Geuzenveld). Inhoudsopgave Algemene gegevens Belangrijke telefoonnummer 1. Brand tijdens kantooruren Algemeen Technische

Nadere informatie

Draaiboek Ontruiming afdeling Pediatrie 1

Draaiboek Ontruiming afdeling Pediatrie 1 Draaiboek Ontruiming afdeling Pediatrie 1 1 Dit draaiboek is geanonimiseerd en verder onverkort overgenomen. Het NIBHV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele inhoudelijke fouten. Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren Postadres: Postbus 35-6950 AA Dieren Het Rhedens Dieren: Doesburgsedijk 7, Dieren Tel: 0313-490 900 Fax: 0313-490 901 Het Rhedens Rozendaal: Kleiberglaan 1, Rozendaal Tel: 026-364 68 45 Fax: 026-364 57

Nadere informatie

Elementaire oefening. inzetten. Opdracht A t/m E. Draaiboek : 103B-DB01 Datum : Locatie :

Elementaire oefening. inzetten. Opdracht A t/m E. Draaiboek : 103B-DB01 Datum : Locatie : Elementaire oefening Oefenkaart 103B Aflegsystemen opbouwen en inzetten Opdracht A t/m E Draaiboek : 103B-DB01 Datum : Locatie : Inhoud Elementaire oefening... 1 Oefenkaart 103B Aflegsystemen opbouwen

Nadere informatie

Digitaal ontruimingsplan. Precare BV

Digitaal ontruimingsplan. Precare BV Digitaal ontruimingsplan Precare BV Ontruimingsplan. Opmerking [A1]: Hier geeft u aan op welk (deel van het) bouwwerk dit plan van toepassing is. Let op: verwijder de puntjes ( ); de haakjes worden niet

Nadere informatie

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015 S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren Versie: maart 2015 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave.. 2 2. Inleiding en toelichting.. 3 3. Situatietekening. 4 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

BHV plan van MOVARES. Zwolle, 16 februari 2009

BHV plan van MOVARES. Zwolle, 16 februari 2009 BHV plan van MOVARES Zwolle, 16 februari 2009 Inhoud 1. Basisgegevens bedrijf 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Instructies voor bezoekers 6. Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening 700 Inzet met accent op brandbestrijding Oefening Doel Basisbrandweerzorg, eventueel met specialisme(n) Brandbestrijding Minimaal twee TS-en, OVD, eventueel ondersteunende voertuigen Frequentie: minimaal

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Bedrijfshulpverlener Medewerkers die binnen het bedrijf werkzaam zijn en een taak hebben of krijgen als bedrijfshulpverlener. 2 dagen of 4 dagdelen Inhoud

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

Huisregels vakantiehuis Ons Petit Paradis

Huisregels vakantiehuis Ons Petit Paradis Huisregels vakantiehuis Ons Petit Paradis Algemene reserverings- en huurvoorwaarden Om iedereen tevreden te houden hebben we een aantal regels bedacht. Om misverstanden te voorkomen, is het verstandig

Nadere informatie

Gehandicapten Sportclub Groningen

Gehandicapten Sportclub Groningen Gehandicapten Sportclub Groningen Locatie: Sportcentrum Kardinge Groningen 1 Inhoudsopgave *Algemeen gedeelte *Maatregelen vooraf Stel u op de hoogte Wie is er verantwoordelijk *Maatregelen tijdens calamiteiten

Nadere informatie

Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist

Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl Postbus 513, 3700 AM Zeist www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Gemeente Zeist AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Ondergetekende vraagt een

Nadere informatie

Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV)

Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Vereisten, rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden 1 juni 2007 Status Definitief Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30

Nadere informatie

Ontruimingsplan Emmauskerk Middelharnis

Ontruimingsplan Emmauskerk Middelharnis Ontruimingsplan Emmauskerk Middelharnis Versie: 2.0 Datum: september 2016 1 Algemeen In dit ontruimingsplan is beschreven op welke wijze een snelle en veilige ontruiming van de Emmauskerk Middelharnis

Nadere informatie

REGLEMENT BHV OEFENDAG

REGLEMENT BHV OEFENDAG REGLEMENT BHV OEFENDAG Hoofdstuk I Deelname en Restitutie Hoofdstuk II Algemeen reglement oefendag Hoofdstuk II Spelregels algemeen Spelregel praktijkoefeningen Spelregels voor de theorie Spelregel casus

Nadere informatie

De effectieve schakel naar brandbeveiliging

De effectieve schakel naar brandbeveiliging Branddetectie Ontruimingsalarmering Brandventilatie Postadres Postbus 98 5500 AB Veldhoven De effectieve schakel naar brandbeveiliging Bezoekadres van Elderenlaan 32 5581 WJ Waalre Cursus Beheerder Brandmeldinstallatie.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG Augustus 2014 HKZ rubriek 7: Werkomgeving en materiaal ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG De Wilg HKZ-Handboek 12-8-2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: algemene gegevens...

Nadere informatie

Informatieblad. herhaling BHV

Informatieblad. herhaling BHV Informatieblad herhaling BHV Waarom kiezen voor ccb groep? jaarlijks wisselend en interactief lesprogramma vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW Erasmusstraat 28 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN OF NOODSITUATIES?

WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN OF NOODSITUATIES? 15 oktober 2013 WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN OF NOODSITUATIES? 1. BRAND 2. BRAND OP EEN COLLEGAWINWERKTUIG 3. EXPLOSIEGEVAAR 4. ONGEVAL / LETSEL 5. DRENKELING 6. VERONTREINGING VAN OPPERVLAKTEWATER 7.

Nadere informatie

Alarmeren en hulpverleningsregels

Alarmeren en hulpverleningsregels Alarmeren en hulpverleningsregels Basisopleiding BHV Alarmering en Hulpverleningsregels 1. alarmeren BHV 2. hulpverleningsregels Selecteer een paragraaf naar keuze 3. slachtoffer gerust stellen 4. omstanders

Nadere informatie

Elementaire oefening. Oefenkaart 102D: Levensreddend handelen 2 202D 302E. Opdracht A t/m D

Elementaire oefening. Oefenkaart 102D: Levensreddend handelen 2 202D 302E. Opdracht A t/m D Elementaire oefening Oefenkaart 102D: Levensreddend handelen 2 202D 302E Opdracht A t/m D Draaiboek : 102D-DB02 Datum : 20-8-2007 Locatie : Kantoor Emmalaan Inhoud Opmerking [LMB1]: Deze inhoudsopgave

Nadere informatie

Jan Scheurwater. Songül Serindag Bureauhoofd. Coördinator. Administratieve 078 6203469. Leergang Bevelvoerder (Interim) Wendy Arkenbout.

Jan Scheurwater. Songül Serindag Bureauhoofd. Coördinator. Administratieve 078 6203469. Leergang Bevelvoerder (Interim) Wendy Arkenbout. Marco Boulogne Jan Scheurwater Songül Serindag Bureauhoofd Administratieve 078 6203469 Leergang Bevelvoerder (Interim) Ondersteuning 078 6203463 078 6203465 André Poelmans 078 6203461 Immanuel Warsen 078

Nadere informatie

Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014

Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014 Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014 Inhoudsopgave 1 1. Algemene gegevens 2 2. Inleiding 2 3. Overzicht van mogelijke noodsituatie 2 4. Processen van melden t/m nazorg 2 4.1 Bij brand 2 4.2 Bij persoonlijk

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave CALAMITEITENPLAN ORGANISATIE Een calamiteitenplan voorziet in te nemen maatregelen bij de bestrijding van verschillende soorten incidenten, die zich in. voor zouden kunnen doen. Hierdoor kunnen de omvang

Nadere informatie

Informatieblad basisopleiding BHV

Informatieblad basisopleiding BHV Informatieblad basisopleiding BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig

Nadere informatie

Oefenkaart 103D - Handladders en schoorsteengereedschap. 113C - Op hoogte werken

Oefenkaart 103D - Handladders en schoorsteengereedschap. 113C - Op hoogte werken Elementaire oefening Oefenkaart 103D - Handladders en schoorsteengereedschap (opdracht A) 113C - Op hoogte werken Draaiboek : 103D-DB02 Datum : Locatie : Inhoud Inhoud... 2 Vooraf... 3 1. Doelgroep en

Nadere informatie

Concept Ontruimingsplan COA

Concept Ontruimingsplan COA Concept Ontruimingsplan COA AZC Leiden Wassenaarseweg 56-58 2333 AL Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 152810 / 2066975 De Commandant brandweer GOEDGEKEURD Datum:

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker Informatieblad Opleiding preventiemedewerker Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

Repressief optreden in Biologische Laboratoria s. 16-apr-2010 Author/location

Repressief optreden in Biologische Laboratoria s. 16-apr-2010 Author/location Repressief optreden in Biologische Laboratoria s Author/location Repressief optreden in Biologische Laboratoria s Inhoud presentatie Kennisniveau t.a.v. biologische agentia Algemene veiligheidsregels Bespreken

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

Een reservering is geldig vanaf het moment, dat Grezelou Maisons de Vacances de vereiste aanbetaling heeft ontvangen.

Een reservering is geldig vanaf het moment, dat Grezelou Maisons de Vacances de vereiste aanbetaling heeft ontvangen. Algemene voorwaarden van Grezelou Maisons de Vacances Artikel 1 Grezelou Maisons de Vacances kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener

Informatieblad. Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener Informatieblad Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener Waarom kiezen voor ccb groep? In 3 dagen uw diploma adembescherming voor de bedrijfshulpverlener van het NIBHV behalen vaardigheden

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008 Calamiteitenplan Graaf Jan van Nassauschool Januari 2008 GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Stadsgewest Vlissingen/Middelburg. N.D. Sector : Datum : Inhoud 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

Handboek Personeelsmanagement

Handboek Personeelsmanagement Handboek Personeelsmanagement Hoofdstuk 8 : ARBO Onderwerp : Melding (bijna) bedrijfsongevallen, agressie en geweld en (mogelijke) beroepsziekten. Datum : 1 augustus 2006 Versie : 1.0 Autorisatie : RvB,

Nadere informatie

Beveiliging van gebouwen en eigendommen 2 BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 2 (CBE08.2/CREBO:55113)

Beveiliging van gebouwen en eigendommen 2 BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 2 (CBE08.2/CREBO:55113) BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 2 (CBE08.2/CREBO:55113) sd.cbe08.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie