Brochure Brandweer Oefenplaats Soest. Bezoekadres: Lange Brinkweg AB Soest. Postadres: Postbus CA Soest

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brochure 2010. Brandweer Oefenplaats Soest. Bezoekadres: Lange Brinkweg 71 3764 AB Soest. Postadres: Postbus 2000 3760 CA Soest"

Transcriptie

1 Brochure 2010 Brandweer Oefenplaats Soest Bezoekadres: Lange Brinkweg AB Soest Postadres: Postbus CA Soest Telefoon: Fax:

2 Inhoudsopgave 1. Algemeen De gebruiksmogelijkheden van de Brandweer Oefenplaats Soest Oefengebouw repressie, veilig werken en ademlucht Oefenveld hulpverlening en OGS Klimtoren Schuil- en verzamelplaats Gebruiksregels van de Brandweer Oefenplaats Soest Algemeen Verzekering Annulering Aansprakelijkheid Medische geschiktheid Grootte van de groep Zelf meenemen Dagdelen Verblijf Optische en geluidssignalen Douchen Kantine Vertrek Veiligheidsfunctionaris Gebruiksverklaring Instructeurs Prijzen en reserveren Omschrijving gebruik oefengebouw repressie Categorie I primaire bestrijding / eigenschappen van hitte Categorie II Oriëntatie- & inzetoefeningen zonder zicht Categorie III Begin van brand (met simulatie) Categorie IV Hittegewenning Veiligheidsreglement Algemeen Noodprocedure "NO PLAY" Instructie instructeurs/examinatoren Instructie veiligheidsfunctionaris Instructie stokers Instructie deelnemers/blusploegen Instructie milieumaatregelen...13 Bijlagen Bijlage 1: Indeling BOS-gebouw...14 Bijlage 2: Controlelijst voor gebruik van Brandweer Oefenplaats Soest...15 Bijlage 3: Prijslijst gebruik Brandweer Oefenplaats Soest...16 Bijlage 4 Deelnemerslijst...17 Bijlage 5 (Bijna-) ongevallen registratieformulier

3 1. Algemeen Het personeel van bedrijven, instellingen en (hulpverlenings)diensten, waaronder de brandweer, ambulancedienst en politie moeten bij hun werk aan steeds strengere eisen voldoen. Het oefenen onder realistische omstandigheden wordt steeds belangrijker om tijdens de uitoefening van de taak zo veilig en effectief mogelijk te kunnen werken. Daarbij is het van belang dat er een relatie bestaat tussen de ervaringen opgedaan bij het daadwerkelijk optreden en de realistische oefeningen. Dit is de reden geweest dat de Brandweer Soest tot de bouw van de Brandweer Oefenplaats Soest is overgegaan. De oefenplaats is in principe bedoeld voor het eigen gebruik voor de korpsen Soest en Soesterberg. Voor zover het mogelijk is kunnen ook anderen gebruik maken van de oefenfaciliteiten. De plannen voor de Brandweer Oefenplaats Soest dateren van jaren geleden. In de tijd tot de realisatie hiervan is een schat aan ervaring opgedaan in het realistisch oefenen bij andere oefencentra. Die kennis en ervaring is terug te vinden in de gebruiksmogelijkheden van de Brandweer Oefenplaats Soest. De Brandweer Oefenplaats Soest biedt een unieke opleiding- en oefenmogelijkheid op veiligheidsgebied en diverse vormen van (bedrijfs)hulpverlening en brandbestrijding. Er zijn tal van mogelijkheden voor opleiding en oefening van veiligheidsfunctionarissen, alsmede de professionele en de beginnende brandbestrijder, (bedrijfs)hulpverlener en reddingswerker. De Veiligheidsregio Utrecht biedt deze verschillende cursussen en trainingen op het gebied van brandweer en hulpverlening aan. Zie hiervoor de jaarlijkse opleidingsbrochure van de Veiligheidsregio Utrecht, afdeling opleidingen BRUL. Het oefencentrum is ruim van opzet en voorzien van een instructielokalen en omkleedruimten met douche- en wasgelegenheid en een schuil/verzamelplaats. Verder is er een ruime parkeergelegenheid. Speciale maatregelen zijn genomen om het oefenen veilig te laten verlopen. Deze maatregelen zijn zowel voor de cursist als voor de instructeurs. Wilt u meer informatie over de opleidings- en oefenmogelijkheden van de Brandweer Oefenplaats Soest? U kunt dan contact opnemen met de Brandweer Soest via Bezoekadres: Lange Brinkweg AB Soest Postadres: Postbus CA Soest Telefoon: Fax:

4 2 De gebruiksmogelijkheden van de Brandweer Oefenplaats Soest De Brandweer Oefenplaats Soest ligt naast de brandweerkazerne van Soest en beslaat een oppervlakte van 3200 m 2. (40 x 80 m). Met behulp van lichtmasten met een grote lichtopbrengst kan er ook 's avonds geoefend worden. 2.1 Oefengebouw repressie, veilig werken en ademlucht Op het oefencentrum staat een multifunctioneel gebouw van twee bouwlagen met een oppervlakte van 170 m 2. In het gebouw kunnen diverse branden realistisch worden gesimuleerd en levensreddende acties worden geoefend. Brandweerpersoneel, de individuele ademluchtmaskerdrager, de bevelvoerder en de officier van dienst kunnen er getraind worden. De brandstof die voor de brandoefeningen wordt gebruikt is hout en gas. Een uitgebreide veiligheidsprocedure uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de beheerder/veiligheidsfunctionaris maakt deel uit van iedere oefening. Verder kan er in en op het oefengebouw getraind worden op het werken op hoogte, het overbruggen van hoogteverschillen, afdalingen, redding van slachtoffers vanaf hoogte met brancard etc. 2.2 Oefenveld hulpverlening en OGS Een deel van het terrein is speciaal ingericht voor het oefenen van technische hulpverlening. Zowel individuele oefeningen als het werken in ploegverband is mogelijk. Ten behoeve van ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen zijn er diverse objecten met (lekkende) tanks, vaten en flenzen beschikbaar. Op een speciaal geprepareerde oefentank kunnen allerlei lekkages met gassen of vloeistoffen worden nagebootst. Ook kan hierop geoefend worden met alle gangbare meetapparatuur. 2.3 Klimtoren De klimtoren heeft een hoogte van 20 meter en heeft 7 bouwlagen van 15 m 2. Behalve voor het gewone klimwerk met handladders en redvoertuigen, zijn er voorzieningen aangebracht voor het veilig werken met de reddingstechnieken die gebruikt worden bij grootschalige technische hulpverlening (cursus 208). 2.4 Schuil- en verzamelplaats Om te voorkomen dat bij het realistisch oefenen de uitrukkleding onnodig nat wordt en/of om beschutting te hebben bij slecht weer is een houten schuil/verzamelplaats bij het oefengebouw aanwezig. Deze schuilplaats dient tevens als verzamelplaats bij een eventuele ontruiming t.g.v. een calamiteit op de oefenlocatie. -4-

5 3. Gebruiksregels van de Brandweer Oefenplaats Soest 3.1 Algemeen Voor de veiligheid, arbeidsomstandigheden, milieu en goede bedrijfsvoering heeft de gebruiker een aantal verplichtingen die strikt nageleefd dient te worden. Bij het niet nakomen hiervan heeft de beheerder/veiligheidsfunctionaris of diens vertegenwoordiger het recht tot corrigeren. Er kan gecorrigeerd worden door b.v.: - het testen van door huurder meegebrachte materialen - het niet toe laten tot het oefencentrum van een of meerdere deelnemers - het uitstellen of afbreken van de oefening - het sommeren tot het doen of laten van bepaalde zaken. Van u wordt verwacht dat u, of uw afgevaardigde: - zich tijdig meldt bij de beheerder/veiligheidsfunctionaris; - met de beheerder/veiligheidsfunctionaris de geplande oefening en de veiligheidsmaatregelen doorneemt; - de veiligheidsmiddelen test en de gebruikerslijst invult en ondertekent; - samen met uw oefenstaf en de beheerder/veiligheidsfunctionaris de oefening uitzet; - uw deelnemers wijst op de van toepassing zijnde veiligheids- en gebruiksregels; - de gebruikte middelen en ruimten opruimt; - de gebruikerslijst inlevert en zo nodig de oefening evalueert met de beheerder/veiligheidsfunctionaris; - een gedegen tijdsplanning opstelt en aanhoudt om aan alle gestelde punten te voldoen. 3.2 Verzekering De huurder dient zichzelf en al het door hem meegebrachte personeel en materieel te verzekeren tegen de (financiële) gevolgen van ongevallen en andere schade opgelopen tijdens het verblijf op de Brandweer Oefenplaats Soest. 3.3 Annulering Bij annulering verplicht u zich tot het betalen van administratie- en voorbereidingskosten, zijnde 25% van de overeengekomen prijs. Bij annulering binnen twee weken voor de geplande datum is de gehele overeengekomen prijs verschuldigd. 3.4 Aansprakelijkheid De Brandweer Soest en de Gemeente Soest aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid, binnen en buiten rechte, voor de directe en indirecte gevolgen van deelnemers aan een onder haar auspiciën georganiseerde cursus of instructie. Hieronder is ook begrepen enig gevolg van het niet onmiddellijk uitvoeren of het niet juist opvolgen van en door of namens de leiding gegeven aanwijzingen of onjuist gebruik van het gehuurde. Dit geldt ook voor verlies, diefstal of beschadiging van goederen of eigendommen van deelnemers of bezoekers van het oefencentrum. -5-

6 3.5 Medische geschiktheid Deelnemers aan praktijkoefeningen, al dan niet in het kader van een opleiding, training of examen, moeten hiervoor de periodiek van toepassing zijnde algemeen medische goedkeuring hebben. 3.6 Grootte van de groep Om veilig, efficiënt en effectief te oefenen dient de groep, per gehuurd deel beperkt te zijn. Hiertoe is een limiet gesteld van maximaal 12 personen. Bij bepaalde oefeningen kan hiervan worden afgeweken, maar dan moet wel de voorbereiding en de veiligheid hierop aantoonbaar zijn aangepast. 3.7 Zelf meenemen Brandweervoertuig met pomp, of motorspuitaanhanger, verbindingsmiddelen t.b.v. ploegleden en mogelijk opgeleide instructeurs. Daarnaast is het aan te raden te zorgen voor frisdrank. 3.8 Dagdelen De dagdelen zijn als volgt vastgesteld: Ochtend: 09:00 12:00 Middag: 13:00 16:00 Avond: 19:00 22: Verblijf Men heeft géén toegang in of op gedeelten van het oefencentrum die niet behoren bij de door de opdrachtgever gehuurde ruimten. Het is dus verboden om zonder medeweten van de beheerder ergens anders dan in de toegewezen ruimten te verblijven Optische en geluidssignalen Het oefencentrum bevindt zich in de bebouwde kom, veel mensen storen zich aan geluidsoverlast. Dakluidsprekers, vuurwerk, sirenes, tweetoon en claxons en dergelijke zijn daarom verboden. Beperk ook zo veel mogelijk geluid van extra mobilofoonluidsprekers Douchen Niemand hoeft nat en vies naar huis, er is voldoende douchegelegenheid in het instructiegebouw. Laat wel schone kleding en toiletartikelen meebrengen Kantine Koffie en thee is gratis te verkrijgen in het praktijklokaal. Er zijn voorzieningen om de, door uzelf mee te nemen, drank en eten koel te bewaren. -6-

7 3.13 Vertrek Na afloop van het door u gehuurde dagdeel dient u het oefencentrum zo spoedig mogelijk te verlaten en achter te laten in de staat waarin u het aantrof bij aankomst. Ruim uw afval op, gebruik hiervoor de afvalbakken en containers Veiligheidsfunctionaris Bij alle oefeningen of instructies, waarbij gewerkt wordt met adembescherming, gevaarlijke stoffen, motorisch- elektrisch-, hydraulisch- of pneumatisch aangedreven gereedschap, moet een veiligheidsfunctionaris aanwezig zijn. Deze veiligheidsfunctionaris wordt door de brandweer Soest beschikbaar gesteld. De veiligheidsfunctionaris staat buiten de oefening en mag dus geen andere werkzaamheden uitvoeren dan het toezien op het naleven van de veiligheidsvoorschriften. Hij moet in staat zijn een eventuele reddingsactie te coördineren Gebruiksverklaring Bij gebruik van adembeschermingsapparatuur moet de instructeur een gebruiksverklaring bijhouden. Deze bevat ten minste: - een lijst van deelnemers - een checklist van te gebruiken middelen en aandachtspunten van het oefenobject - de veiligheidsvoorschriften voor het werken met ademluchtapparatuur. De veiligheidsfunctionaris dient inzage te hebben in de gebruiksverklaring Instructeurs Vanwege de veiligheid is de begeleiding van praktijkoefeningen en -instructies alleen toegestaan door of onder leiding van bevelvoerenden met het SBOIN-NIBRA instructeurdiploma en ervaring in het realistisch oefenen. 4. Prijzen en reserveren In de bijgevoegde prijslijst wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden en de gehanteerde prijzen. De prijzen in de tabellen zijn exclusief BTW. U kunt zich hiermee alvast zelf een beeld vormen van de kosten. Om misverstanden te voorkomen wordt er met klem op gewezen dat u hiermee slechts een prijsindicatie heeft. De medewerkers of afgevaardigden van de brandweer Soest zijn graag bereid het een en ander nader toe te lichten of een offerte uit te brengen. Daarnaast zijn er, op verzoek, nog allerlei specialistische opleidingen en trainingen mogelijk. Individuele wensen kunnen in principe gerealiseerd worden. De Brandweer Oefenplaats Soest kan ook als terrein gehuurd worden, dit kan gebeuren met en zonder instructeurs en materiaal. De samenstelling van uw keuze is geheel vrij. Op deze wijze kunt u naar eigen inzicht in uw oefenbehoefte voorzien. -7-

8 5. Omschrijving gebruik oefengebouw repressie 5.1 Categorie I primaire bestrijding / eigenschappen van hitte Doelgroep: Enscenering: Oefendoelen: Gebruik: Veiligheid: Bedrijfshulpverleners (in opleiding) Manschappen in opleiding Rookmachine Gasbak Gasstookinstallatie is optioneel in deze categorie toe te passen. De oefeningen in categorie I worden gedraaid met behulp van brandsimulatoren; dit kan een gasbak zijn of knetterkasten en een rookmachine. Tijdens de oefening wordt uiteengezet wat de eigenschappen van hitte zijn en hoe je met deze hitte moet omgaan. Verder kunnen de basisregels voor het blussen van een begin van brand met kleine blusmiddelen worden uiteengezet en beoefend. Door de gasbak in verschillende ruimtes te zetten, grote en kleinere ruimtes, kan ervaren worden wat een brand welke qua omvang gelijk blijft voor een invloed heeft op de omgevingstemperatuur. Bij BHV-training waarbij geen uitrukkleding wordt gedragen, dient i.v.m. de mogelijkheid van vlamcontact de gasbak in een hoek van de ruimte tegen de wand te worden geplaatst. Bij gebruik van uitrukkleding kan de gasbak vrij in de ruimte worden opgesteld. 5.2 Categorie II Oriëntatie- & inzetoefeningen zonder zicht Doelgroep: Enscenering: Oefendoelen: Gebruik: Veiligheid: Bedrijfshulpverleners Manschappen in opleiding Bevelvoerders in opleiding Rookmachine Knetterkasten Gasbak Gasstookinstallatie is optioneel in deze categorie toe te passen. De primaire oefendoelen zijn op individuele basis, zowel voor de BHV er als voor de manschappen, al dan niet onderdeel van een tankautospuitbezetting. Het voortbewegen met adembeschermende middelen in donkere ruimtes in een gecontroleerde omgeving is uitstekend te beoefenen. Door de ensceneringsmiddelen op diverse locaties te zetten, kunnen op eenvoudige wijze diverse scenario s uitgezet worden. Bij BHV-training waarbij geen uitrukkleding wordt gedragen, dient i.v.m. de mogelijkheid van vlamcontact de gasbak in een hoek van de ruimte tegen de wand te worden geplaatst. Bij gebruik van uitrukkleding kan de gasbak vrij in de ruimte worden opgesteld. -8-

9 5.3 Categorie III Begin van brand (met simulatie) Doelgroep: Enscenering: Oefendoelen: Gebruik: Veiligheid: Manschappen (in opleiding) Bevelvoerders (in opleiding) Rookmachine Kleine vuurkorven Gasstookinstallatie is optioneel in deze categorie toe te passen. Het voortbewegen met adembeschermende middelen in een omgeving waarbij daadwerkelijk hitte en rook waarneembaar is. Daarnaast is de categorie geschikt voor bevelvoerders in opleiding welke leiding dienen te geven aan een tankautospuit. Mogelijke onderwerpen bij deze categorie zijn het niet passeren van een brandhaard, kubusgedachte, communicatie onderling en leidinggeven aan een tankautospuitbemanning. Door de ensceneringsmiddelen op diverse locaties te zetten, kunnen op eenvoudige wijze diverse scenario s uitgezet worden. Tevens wordt aanbevolen om tijdens deze oefeningen geen handlampen te gebruiken om het zicht meer te beperken. Bij het gebruik van echt vuur verdient het de voorkeur ademluchtregistratie bij te houden. Bij het nabootsen van branddoorslag door het verwijderen van de vloerluiken, dient dit vooraf aan de oefening te gebeuren. Bij het verwijderen van het luik tijdens de oefening dient rekening te worden gehouden met de overdruk die heerst in de brandruimte, waardoor gloeiend hete lucht door de gemaakte opening omhoog wordt geperst. Het verwijderen van de doorslag-luiken dient alleen te gebeuren na overleg tussen veiligheidsfunctionaris en instructeur/oefenleider. -9-

10 5.4 Categorie IV Hittegewenning Doelgroep: Enscenering: Oefendoelen: Gebruik: Veiligheid: Manschappen (in opleiding) Bevelvoerders (in opleiding) Kleine vuurkorven en grote vuurkorf Gasstookinstallatie is optioneel in deze categorie toe te passen. Het voortbewegen met adembeschermende middelen in een omgeving waarbij daadwerkelijk hitte en rook waarneembaar is. Daarnaast is de categorie geschikt voor bevelvoerders in opleiding welke leiding dienen te geven aan een tankautospuit. Mogelijke onderwerpen bij deze categorie zijn opbouw van hitte in een gebouw en in uitrukkleding, wat is hittedoorslag in uitrukkleding?, voorkomen van hittedoorslag, het niet passeren van een brandhaard, kubusgedachte, communicatie onderling en leidinggeven aan een tankautospuitbemanning. Door de ensceneringsmiddelen op diverse locaties te zetten, kunnen op eenvoudige wijze diverse scenario s uitgezet worden. Tevens wordt aanbevolen om tijdens deze oefeningen geen handlampen te gebruiken om het zicht meer te beperken. Bij deze oefening dient er per bouwlaag een instructeur t.b.v. de veiligheid aanwezig te zijn. Voor een snelle reactie bij no-playsituaties dienen de veiligheidsfunctionaris en de instructeurs hetzelfde portofoonkanaal te gebruiken. Bij het gebruik van echt vuur verdient het de voorkeur ademluchtregistratie bij te houden. Bij het nabootsten van branddoorslag door het verwijderen van de vloerluiken, dient dit vooraf aan de oefening te gebeuren. Bij het verwijderen van het luik tijdens de oefening dient rekening te worden gehouden met de overdruk die heerst in de brandruimte, waardoor gloeiend hete lucht door de gemaakte opening omhoog wordt geperst. Het verwijderen van de doorslagluiken dient alleen te gebeuren na overleg tussen veiligheidsfunctionaris en instructeur/oefenleider. -10-

11 6. Veiligheidsreglement 6.1 Algemeen Voordat de oefeningen plaats vinden, dient de huurder te verklaren dat hij kennis heeft genomen van het veiligheidsreglement en de bijbehorende veiligheidsprocedures en hiermee akkoord gaat. Dit houdt in: U dient zich te melden bij de beheerder/veiligheidsfunctionaris van het oefencentrum. Deze geeft u aanwijzingen welke kleedruimte, leslokaal en stookruimtes u kunt gebruiken. De beheerder/veiligheidsfunctionaris beheert ook de veiligheidsmiddelen die ter op de locatie ter beschikking staan: 1 x verbandkoffer groot model, 1 x set veiligheidsinstructies, 1 x plattegrond van de te gebruiken stookruimte, 1 x incident meldingsformulier 1 x slangenhaspel met sproeikop voor gebruik bij brandwonden. 6.2 Noodprocedure "NO PLAY" - Ongeval wordt gemeld bij de veiligheidsfunctionaris - Deze legt de oefening stil en activeert het ontruimingssignaal. - Iedereen gaat naar de schuil en verzamelplaats - Veiligheidsfunctionaris alarmeert (zo nodig) de benodigde hulp - De stokers worden als redploeg ingezet - Veiligheidsfunctionaris regelt de verzorging van eventuele slachtoffers - Gebruiker en veiligheidsfunctionaris rapporteren voorval zo spoedig mogelijk aan de commandant brandweer Soest met behulp van het incidenten meldingsformulier. - Ook bijna ongevallen melden met behulp van het incidenten meldingsformulier. 6.3 Instructie instructeurs/examinatoren - Bestudeer vooraf plattegrond - Let op juiste kleding en uitrusting (BZK-norm) van de deelnemers - Deelnemers geen brandbare kleding onder de bluskleding - Deelnemers geen sieraden in oren, aan nek en/of handen - Deelnemers geen horloges, aanstekers - Controleer of ademluchtapparatuur van de deelnemers in orde is en - Tijd- en/of drukregistratie toepassen, let op minimale flesdruk - Bij code "NO PLAY direct alle werkzaamheden stoppen en verzamelen in het praktijklokaal (verzamelplaats) - Informeer de overige deelnemers over de inhoud van het veiligheidsreglement -11-

12 6.4 Instructie veiligheidsfunctionaris - Verzorgt de briefing in het bijzijn van de personen die op de oefenplaats aanwezig zijn In deze briefing zullen altijd de volgende punten aan bod komen: - uitleg geven m.b.t. stookruimten, overige ruimten van het gebouw - procedure bij een code "NO PLAY" ( zie 6.2) - uitreiken en bekend maken van de beschikbare veiligheidsmiddelen/regels - aanwijzingen t.a.v. de persoonlijke veiligheid van de deelnemers ( zie 6.6) - Controleer het aantal personen bij aankomst en vertrek - Toezicht houden op veiligheidsmaatregelen - Controle van het object - Controle op veiligheid enscenering - Bij ongeval de hulpdiensten alarmeren en opvangen - Bij code "NO PLAY" het ontruimingssignaal activeren en de hulpverlening coördineren - De veiligheidsfunctionaris is altijd aanspreekbaar, hetzij mondeling, hetzij per portofoon - Van ieder incident (ook een bijna ongeval) moet z.s.m. schriftelijke rapportage plaatsvinden aan de commandant van de brandweer Soest 6.5 Instructie stokers - Voor aanvang oefening aanvegen van de stookruimte - Alleen stoken op de aangegeven plaatsen - Geen vloeistof gebruiken voor het aansteken van vuurhaarden - Per stookplaats/stookruimte niet meer dan één pallet verbranden - Aansteken vuurhaarden m.b.v. gasbrander - De vuurhaarden mogen niet worden (af)geblust - Restanten hout na afloop op de stookplaats verzamelen - Bij code "NO PLAY" Onder leiding van de veiligheidsfunctionaris verzorgen van een snelle ontruiming en eventuele redding 6.6 Instructie deelnemers/blusploegen - Draag geen sieraden in oren, aan nek en/of handen - Draag geen horloges en aanstekers - Draag geen brandbare kleding onder de bluskleding - Draag uitsluitend goed gekeurde brandweerhandschoenen - Draag uitsluitend goed gekeurde brandweerlaarzen - Verricht alle controlehandelingen ademluchtapparatuur, let op minimale flesdruk - Betreed de ruimtes waar brand en rook is alleen met ademlucht - Werk in ploegen van minimaal twee personen - Bij code NO PLAY direct alle werkzaamheden beëindigen en naar de schuil en verzamelplaats gaan - NIEMAND verlaat het terrein zonder toestemming veiligheidsfunctionaris DE DEELNEMERS AAN DE OEFENINGEN HEBBEN ZELF OOK EEN GROTE VERANTWOORDELIJKHEID OVER DE (EIGEN) VEILIGHEID! -12-

13 6.7 Instructie milieumaatregelen - Bij wind, richting de woningen, mag er niet meer gestookt worden met vaste materialen. Alternatieven voor de oefening zijn dan oefenrook en de gasstookinstallatie. Wanneer door de Veiligheidsfunctionaris hiertoe wordt besloten, zullen er geen extra kosten voor de gasstookinstallatie in rekening worden gebracht. - Bij einde oefening deuren gesloten houden - Oefenploegen verzamelen en nabespreken bij de schuilhut - Bij onderkomen veiligheidsman alleen stokers en veiligheidsman - Gasflessen altijd dicht draaien bij opslag - Niet gebruikt hout bij oefenobject terug onder afdak - Alle plastic zakken van het gelaatstuk moeten in de bestemde afvalbak gedeponeerd worden - Alle plastic drinkbekers en bestek moeten in de bestemde afvalbak gedeponeerd worden - Er mag alleen met de ter beschikking gestelde middelen gestookt worden - Afval gescheiden inzamelen - Branden mogen niet geblust worden. - Bij technische hulpverlening de vrijgekomen materialen in de daarvoor bestemde bakken deponeren -13-

14 Bijlage 1: Indeling BOS-gebouw -14-

15 Bijlage 2: Controlelijst voor gebruik van Brandweer Oefenplaats Soest DATUM: DAGDEEL: Omschrijving Paraaf Bijzonderheden 1 DEELNEMERS ONTVANGEN, EN VEILIGHEIDSSET UITGEREIKT 2 DEELNEMERS INFORMEREN OVER HET GEBRUIK OEFENPLAATS 3 OEFENGEBIED VEILIG VOOR GEBRUIK 4 IS DE BRIEFING GEGEVEN 5 DEELNEMERSLIJST ONTVANGEN EN GECONTROLEERD 6 INSTRUCTEURS VOLDOEN AAN DE OPLEIDINGS- EISEN 7 VOLDOEN KLEDING EN UITRUSTING AAN GESTELDE EISEN 8 REGISTRATIE ADEMLUCHT (OPTIONEEL) 9 IS ER CONTINUE CONTROLE OP VEILIGHEID 10 NABESPREKING VAN DE OEFENING 11 CONTROLE OPRUIMEN OEFENPLAATS 12 REGISTRATIE VAN DEELNEMERS BIJ VERLATEN OEFENPLAATS 13 AFSLUITEN OEFENPLAATS EN GEBOUW DE BEHEERDER/VEILIGHEIDSFUNCTIONARIS; NAAM : HANDTEKENING : 15

16 Bijlage 3: Prijslijst gebruik Brandweer Oefenplaats Soest Algemeen Bij het gebruik van de Brandweer Oefenplaats Soest zijn inbegrepen: 1 Beheerder / Veiligheidsfunctionaris 2 Stokers / Ensceneerders / Veiligheidsploeg Gebruik van het praktijkleslokaal inclusief gebruik koffie / thee Gebruik van de was- en kleedruimtes Bij het gebruik van de Brandweer Oefenplaats Soest is niet inbegrepen: Docenten / Instructeurs (u dient voor minimaal 2 instructeurs te zorgen) Materieel (Tankautospuiten) Materiaal (Adembeschermende middelen, blusmiddelen, enz.) Prijslijst Omschrijving Eenheid Prijs Leslokaal voor theorie Inclusief whiteboard, flip-over, video, tv, beamer Dagdeel 195,00 Leslokaal voor praktijk Inclusief schrijfbord, tv, video Oefencategorie I Primaire brandbestrijding / eigenschappen van hitte Oefencategorie II Oriëntatie / inzetoefening zonder zicht Oefencategorie III Begin van brand (met simulatie) Oefencategorie IV Hittegewenning Oefenveld Technische Hulpverlening Enscenering van een ongeval. Prijs is exclusief autowrakken. Oefenveld Ongeval Gevaarlijke Stoffen met brand Oefentank met mogelijkheid tot simulatie lekkage, brand inclusief bediener Oefenveld Ongeval Gevaarlijke Stoffen zonder brand Oefentank met mogelijkheid tot simulatie lekkage inclusief bediener Veilig werken op hoogte, gebruik klimtoren Afdaal- en klimoefeningen exclusief materiaal Veilig werken op hoogte, gebruik oefengebouw Afdaal- en klimoefeningen exclusief materiaal Gasstookinstallatie op LPG Computerbrand, meterkastbrand en gasbakbrand, inclusief stoker Autowrakken Inclusief halen en afvoer restanten Dagdeel 195,00 Dagdeel 275,00 Dagdeel 275,00 Dagdeel 621,25 Dagdeel 621,25 Dagdeel 191,25 Dagdeel 521,25 Dagdeel 391,25 Dagdeel 261,25 Dagdeel 296,25 Dagdeel 200,00 Per stuk 117,50 Zaterdagtoeslag Dagdeel 69,75 16

17 Bijlage 4 Deelnemerslijst Datum:.. Oefencategorie: I / II / III / IV (doorhalen wat niet van toepassing is) Veiligheidsfunctionaris: Stoker 1: Stoker 2: Korps / Instantie: Instructeur 1: Instructeur 2: Instructeur 3:.. Deelnemer 1: Deelnemer 2: Deelnemer 3: Deelnemer 4: Deelnemer 5: Deelnemer 6: Deelnemer 7: Deelnemer 8: Deelnemer 9: Deelnemer 10: Deelnemer 11: Deelnemer 12: 17

18 Bijlage 5 (Bijna-) ongevallen registratieformulier Meldingsformulier Bijna-bedrijfsongeval/Bedrijfsongeval* Melding dient plaats te vinden van zowel een ongeval met als zonder verzuim. Melder 1. Naam: Functie:. Persoonsgegevens (bijna) slachtoffer 2. Naam:.. Voornamen:.. Geb.datum:.. Te: Adres:.. Postcode/Woonplaats:.. Man/Vrouw* Dienstverband: beroeps/vrijwilliger/stagiaire/anders, te weten:.. Persoonsgegevens getuige(n) 3.1 Naam:.. Voornamen:.. Geb.datum:.. Te: Adres:.. Postcode/Woonplaats: Naam:.. Voornamen:.. Geb.datum:.. Te: Adres:.. Postcode/Woonplaats:.. (Bijna-)Ongevalsgegevens 4. Datum en tijdstip ongeval: 20. om.. uur Plaats ongeval (nauwkeurig aangeven svp). Soort ongeval (één of meerdere mogelijkheden aankruisen) Gevolg(en): 5. - met arbeidsverzuim O - met medische behandeling (EHBO/GGD/Arts*) O - met ernstig lichamelijk letsel (wel/niet* blijvend) O M - met ziekenhuisopname O M - met dodelijke afloop O M - met uitsluitend materiële schade ±..en/of gevaar voor personen O Wettelijke melding: 6. De onder punt 5 met M gemerkte ongevallen dienen onverwijld aan de Arbeidsinspectie ( ) te worden gemeld. Deze actie moet worden ondernomen door of namens de commandant brandweer (of een door hem aangewezen ARBO-coördinator). Omschrijving en eventuele situatieschets *) doorhalen wat niet van toepassing is. paraaf Preparatie Arbeidsinspectie: Regio Midden, Postbus 820, 3500 AV Utrecht Bedrijfsvoering tel: +31(0) Fax: +31(0) Verzekering. 18

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE GEGEVENS... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aantal aanwezige personen... 5 1.3 Gegevens object

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Informatie: F.J.A. Luyckx, Landelijk Projectsecretaris,, regio Noord, Groningen (050)5225307 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel

Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel Regionale Brandweer Groningen Colofon Uitgave: Regionale Brandweer Groningen Vastgesteld: College Commandanten

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Situatieschets pag. 3 Algemene gegevens van de locatie pag. 4 / 5 Alarmeringsprocedure intern en extern pag.

Nadere informatie

Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken

Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken Huishoudelijk Reglement Complex 3mE en IO Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS BIJ BRAND OF ONGEVAL: 112 Of vanaf een GSM-toestel: 015-2781226 Waarschuw daarnaast

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4. Wijze

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur:

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur: (concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen Datum: Versie: Auteur: 1 Inhoudsopgave Inhouds opgave Pagina 2 Inleiding Analyse evenement Pagina 3 Communicatielijnen en Richtlijnen Pagina 4-5 Inventarisatie

Nadere informatie

Nederland Werken onder overdruk brandweer

Nederland Werken onder overdruk brandweer Werkinstructie Nederland Werken onder overdruk brandweer 2 Inhoud Voorafgaande bepalingen5 Totstandkoming5 Doelstelling en toepasselijkheid5 Vervanging en inwerkingtreding5 Geldigheidsduur, evaluatie en

Nadere informatie

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Omschrijving Bladzijde Titelblad Inhoudsopgave 0.1 1. Voorwoord 1.1 2. Persoonlijke gegevens 2.1 2.1. Identificatie 2.1 2.2. Gegevens 2.1 2.3. Opleiding 2.1 2.4. Wijzigingen en

Nadere informatie

Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Arbeidsomstandigheden

Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Arbeidsomstandigheden Risico-Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Arbeidsomstandigheden voor horecabedrijven met minder dan 20 medewerkers Colofon: Deze uitgave is ontwikkeld in opdracht van het Bedrijfschap Horeca

Nadere informatie

LUCHTHAVENREGLEMENT DEN HELDER AIRPORT

LUCHTHAVENREGLEMENT DEN HELDER AIRPORT LUCHTHAVENREGLEMENT DEN HELDER AIRPORT De directie van Den Helder Airport, exploitant, overwegende dat op de terreinen en in de gebouwen van de luchthaven in het bijzonder de volgende bepalingen van toepassing

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij!

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! 2013-2014 Cursusinformatie Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! Al onze cursussen kunnen ook op uw bedrijf plaatsvinden of op maat worden samengesteld. Cursuslocaties Nu meer dan 75 cursusplaatsen

Nadere informatie

Regeling melding en registratie incidenten, (bijna) arbeidsongevallen (en beroepsziekten)

Regeling melding en registratie incidenten, (bijna) arbeidsongevallen (en beroepsziekten) Regeling melding en registratie incidenten, (bijna) arbeidsongevallen (en beroepsziekten) Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Februari 2009 Datum uitdraai: 10-02-2009 Inhoudsopgave Inleiding 1 Doelgroep

Nadere informatie

Brandveiligheid in de kinderopvang

Brandveiligheid in de kinderopvang Brandveiligheid in de kinderopvang 40 vragen & antwoorden / voor medewerkers kinderopvang Wetten en de gebruiksvergunning 1 Wat zegt de wetgeving over de brandveiligheid van een Kinderopvangorganisatie?

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM. zoals vastgesteld door het. college van burgemeester en wethouders. in zijn vergadering van

CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM. zoals vastgesteld door het. college van burgemeester en wethouders. in zijn vergadering van CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 8 januari 2013 nr. 8. Laatst geactualiseerd 14 mei 2013 INLEIDING...

Nadere informatie

Veiligheidsbeleidsplan. Van der Meij College Alkmaar 2012-2014

Veiligheidsbeleidsplan. Van der Meij College Alkmaar 2012-2014 Veiligheidsbeleidsplan Van der Meij College Alkmaar 2012-2014 Maart 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Veiligheidsbeleidsplan Van der Meij College... 2 Algemene beleidsterreinen van het veiligheidsplan...

Nadere informatie

Gedragsregels en VG voorschriften

Gedragsregels en VG voorschriften Gedragsregels en VG voorschriften Uit deze gedragsregels en VG voorschriften mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op elke andere wijze ook,

Nadere informatie

AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV

AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV INHOUD 0. Formulier algemene veiligheidsinformatie 1. Algemene aannemingsvoorschriften 2. Algemene veiligheids- en milieuvoorschriften voor aannemers 3. Verzekering 4.

Nadere informatie

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan handleiding voor het maken van een calamiteitenplan voor collectiebeherende instellingen colofon tekst Marja Peek en Ton Cremers m.m.v. Henriette Fuhri Snethlage tekstcorrectie Jaap Mosk ontwerp Mariola

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Sales en Klantgerichtheid Succesvol Pitchen programma Onder leiding van deskundige trainers wordt aandacht besteed aan

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Preambule Aan de rechtsverhouding tussen een cliënt en een zorginstelling ligt een overeenkomst ten grondslag gericht

Nadere informatie

Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda

Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda januari 2008 SSC P&O Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda INHOUDSOPGAVE BLZ. 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten agressiebeleid 3 3. Definitie,

Nadere informatie

Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen

Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen Bijlage 2 Handreiking multidisciplinair veiligheidsplan grootschalige evenementen Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen Bijlage 2 Handreiking multidisciplinair veiligheidsplan

Nadere informatie

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING LOGO van de instelling ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING KORTE INFORMATIE: AANTAL BEDDEN; SOORT ZORG; EN BIJBEHORENDE VOORZIENINGEN BESCHRIJVING VAN: MISSIE/DOEL INSTELLING Bereikbaarheid NAAM INSTELLING

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3

INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 model 2013 1 wijzigingen voorbehouden SOPHIES REGLEMENT INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 1. HUISREGLEMENT 4 VOORDEUR 4 SLEUTELS 4 TUSSENDEUREN 4 GANGEN, ENTREE, TRAPPENHUIS EN STOOKHOK 5 LIFT 5

Nadere informatie

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Welkom bij Idealis Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC januari 2014 Inhoudsopgave 1 Welkom bij Idealis 1.1 Over Idealis 5 1.2 Mijn Idealis 6 1.3 Digipost

Nadere informatie