Universiteit van Amsterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Universiteit van Amsterdam"

Transcriptie

1 Universiteit van Amsterdam ARIS Procesdocumentatie Proceshandboek voor Ziekteverzuim en Poortwachter ARIS processen rapportage Datum opgeslagen:

2 Documenthistorie Datum Eenheid Activiteit Besproken met: Uitkomst AC Vaststellen procesbeschrijving Chris Schut (Directeur AC) en Arne Brentjes (Directeur Concern Control) Handboek vastgesteld Geselecteerd model: In ARIS-groepsstructuur: Ziekteverzuim en Poortwachter \Main group\algemeen\processen\ondersteunende processen\personeel management\ziekteverzuim en poortwachter Datum opgeslagen: Pagina 2 van 47

3 Inhoudsopgave 1. PROCES: ZIEKTEVERZUIM EN POORTWACHTER PROCESKETEN: ZIEKTEVERZUIM EN POORTWACHTER PROCES: ZWANGERSCHAPS- EN BEVALLINGSVERLOF PROCESKETEN: ZWANGERSCHAPS- EN BEVALLINGSVERLOF PROCES: ZIEK MELDEN PROCESKETEN: ZIEK MELDEN PROCES: ZIEKTE DOOR ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN PROCESKETEN: ZIEKTE DOOR ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN PROCES: PROBLEEMANALYSE & PLAN VAN AANPAK PROCESKETEN: PROBLEEMANALYSE & PLAN VAN AANPAK PROCES: ZESWEKELIJKSE EVALUATIEGESPREKKEN PROCESKETEN: ZESWEKELIJKSE EVALUATIEGESPREKKEN PROCES: MONITOREN DUUR ZIEKMELDING PROCESKETEN: MONITOREN DUUR ZIEKMELDING PROCES: VERVROEGDE AANVRAAG IVA PROCESKETEN: VERVROEGDE AANVRAAG IVA PROCES: AANVRAAG WIA PROCESKETEN: AANVRAAG WIA PROCES: UITVOEREN WIA OORDEEL PROCESKETEN: UITVOEREN WIA OORDEEL PROCES: CONTROLE UWV BESCHIKKING PROCESKETEN: CONTROLE UWV BESCHIKKING PROCES: HERSTELMELDING PROCESKETEN: HERSTELMELDING PROCES: ZIEKTE RAPPORTAGES PROCESKETEN: ZIEKTE RAPPORTAGES PROCES: CONTROLEREN ONTVANGST UWV-BETALINGEN PROCESKETEN: CONTROLEREN ONTVANGST UWV-BETALINGEN PROCES: VORDEREN REÏNTEGRATIEKOSTEN BIJ UWV PROCESKETEN: VORDEREN REÏNTEGRATIEKOSTEN BIJ UWV Datum opgeslagen: Pagina 3 van 47

4 1. Proces: Ziekteverzuim en Poortwachter Bovenliggende modellen Doel Termijn van afhandeling Beleid Verantwoordelijkheden Personeelsmanagement Personeelsmanagement FdR Het doel van dit proces is het voldoen aan de verplichtingen en doorlopen van de processtappen uit de Wet Poortwachter. Een juiste uitvoering draagt bij aan een passende reïntegratie van de zieke werknemer, de tijdige aanvraag van een WIA-uitkering en uitdiensttreding na langdurige ziekteperiode. De basis wordt gevormd door een juiste registratie van ziek- en herstelmeldingen. Dagelijks Wet Poortwachter, De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), CAO NU en ZANU, Vangnetregeling en het Verzuimprotocol. Faculteiten en overige diensten De werknemer zorgt voor: * het tijdig ziek- en hersteld melden; * het aanvragen van zwangerschapsverlof; * het meewerken aan reïntegratie. De leidinggevende zorgt voor: * het doorgeven van ziek- en herstelmeldingen. Het Administratief Centrum (AC) De medewerker Personeelsadministratie zorgt voor: * de registratie van ziek en herstelmeldingen en gewijzigde percentages arbeidsongeschiktheid; * het verwerken van zwangerschapsverlofaanvragen; * het genereren van rapportages. Afdeling Personeel & Organisatie De casemanager zorgt voor: * de begeleiding van het reïntegratieproces. Triggers Afbakening Prestatie-maatstaf Laatste wijziging op Laatste wijziging door De P&O medewerker zorgt voor: * het monitoren van de verplichtingen in het kader van de Wet Poortwachter; * het beheren van het reïntegratiedossier; * het doorgeven van gewijzigde percentages arbeidsongeschiktheid; * het begeleiden van een eventuele WIA aanvraag. Medewerker meldt zich ziek of vraagt zwangerschapsverlof aan. Het Administratief Centrum (AC), onderdeel Personeelsadministratie. Faculteit en overige diensten, onderdeel Personeel & Organisatie. 2/6/2012 4:12:05 PM rkieft1 Datum opgeslagen: Pagina 4 van 47

5 1.1 Procesketen: Ziekteverzuim en Poortwachter Universiteit van Amsterdam Ziekteverzuim en en Poortwachter 1 Zwangerschapsen bevallingsverlof 2 Ziek melden 3 Ziekte door arbeids omstandigheden 4 Probleemanalyse & Plan van Aanpak 5 Zeswekelijkse evaluatie gesprekken 6 Monitoren duur ziekmelding 7 Vervroegde aanvraag WIA/IVA 8 Aanvraag WIA 9 Uitvoeren WIA oordeel 10 Controle UWV beschikking 11 Herstelmelding 12 Ziekte rapportages Controleren ontvangst UWVbetalingen Vorderen reïntegratiekosten bij UWV Datum opgeslagen: Pagina 5 van 47

6 2. Proces: Zwangerschaps- en bevallingsverlof Bovenliggende modellen Doel Termijn van afhandeling Beleid Verantwoordelijkheden Werving en selectie met samenhang Ziekteverzuim en Poortwachter Ziekteverzuim en Poortwachter met samenhang Aanvragen en toekennen van zwangerschaps- en bevallingsverlof en de aanvraag van de WAZO-uitkering van het UWV. Dagelijks CAO NU, ZA NU, WAZO Faculteiten en overige diensten De werkneemster zorgt voor: * het melden van de zwangerschap bij de leidinggevende (tot 10 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum); * de aanvraag van zwangerschapsverlof met een officiële zwangerschapsverklaring; * het doorgegeven van de vermoedelijke bevallingsdatum en de definitieve geboortedatum aan haar leidinggevende. De leidinggevende zorgt samen met de P&O medewerker voor: * de controle of de medewerker op de eerste dag na afloop van het verlof het werk hervat. De P&O medewerker zorgt voor: * het opstellen en versturen van de bevestiging van het zwangerschapsverlof aan de medewerker; * het opstellen en versturen van de einddatumbrief bevallingsverlof na 10 weken. Trigger(s) Afbakening Laatste wijziging op Laatste wijziging door Opmerkingen model: Opmerkingen model Modelstatus Het Administratief Centrum Medewerker PSA zorgt voor: * de registratie van de vermoedelijke en daadwerkelijke bevallingsdatum en het zwangerschapsverlof in SAP-HR; * de registratie van het zwangerschaps- en bevallingsverlof in SAP-HR; * het melden van het zwangerschapsverlof aan het UWV in het kader van de Wet Arbeid en Zorg; * de aanvraag van de WAZO-uitkering (uiterlijk tot 2 weken voor aanvang zwangerschapsverlof); * het registreren van een eventuele aanpassing van de einddatum van het verlof in verband met ziekte voorafgaand aan het verlof en/of latere bevalling. De werkneemster meldt dat ze zwanger is. Het Administratief Centrum (AC), onderdeel Service Desk en Personeelsadministratie. Faculteit en overige diensten, onderdeel Personeel & Organisatie. 2/6/2012 3:38:48 PM rkieft1 Datum opgeslagen: Pagina 6 van 47

7 2.1 Procesketen: Zwangerschaps- en bevallingsverlof Carries out & Supports Carries out & Supports Carries out & Supports Carries out & Supports Organizational ele... Medewerker Leidinggevende P&O-medewerker Medewerker PSA Medewerker meldt zich zwanger Melden aanvang verlof en opsturen zwangerschap... Zwangerschaps verklaring Versturen mutatieformulier met Zwanger schapsverklaring Toekenning zwangerschaps verlof Mutatieformulier met zwangerschap... Medewerker is bevallen Registreren zwangerschaps verlof in SAP-HR Controleren ontvangst UWVbetalingen Doorgeven bevallingsdatum Aanvraag zwangerschaps verlof... Zwangerschap niet doorgegeven aan UWV Bevallingsdatum doorgegeven Aanvragen WAZO uitkering bij UWV Melden bevallingsdatum aan PSA WAZO beschikking ontvangen Bevestiging duur zwangerschap... Controle UWV beschikking Bevallings datum Registreren bevallingsdatum Signaallijst SAP einde zwangerschap Bevallingsdatum en duur verlof verwerkt Controleren wijziging einde zwangerschapsv erlof Duur zwangerschaps verlof niet... Duur zwangerschaps verlof verlengd Controleren of medewerker het werk hervat Medewerker heeft het werk hervat Medewerker heeft het werk niet hervat Einde dienstverband in zwangerschap... Ziek melden Invoeren salarismutaties Datum opgeslagen: Pagina 7 van 47

8 Korte uitleg per processtap van proces: Zwangerschaps- en bevallingsverlof Processtappen / objecten 1 Melden aanvang verlof en opsturen zwangerschapsverklaring 2 Versturen mutatieformulier met Zwanger schapsverklaring Beschrijving / doel De werkneemster meldt dat zij zwanger is en geeft de gewenste ingangsdatum van verlof aan. Wettelijk kan het verlof vier tot zes weken voor vermoedelijke bevallingsdatum ingaan. Indien geen datum wordt aangegeven gaat het verlof zes weken voor vermoedelijke bevallingsdatum in. Bij de aanvraag van het verlof moet de werkneemster een zwangerschapsverklaring van een arts of verloskundige overleggen met de vermoedelijke bevallingsdatum. P&O controleert de aanvraag voor zwangerschapsverlof en stelt vast dat de gewenste ingangsdatum van het verlof ligt tussen de vier en zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum op de zwangerschapsverklaring van de arts of verloskundige. P&O bewaart een kopie van de zwangerschapsverklaring in het dossier van de werkneemster. De werkneemster ontvangt van P&O een schriftelijke bevestiging van de aanvang van het zwangerschapsverlof. De leidinggevende ontvangt een kopie van deze bevestigingsbrief. P&O meldt het zwangerschapsverlof bij PSA en stuurt de zwangerschapsverklaring van de arts of de verloskundige mee. De zwangerschapsverklaring is vereist voor het aanvragen van een uitkering i.h.k.v. de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) via het UWV. 3 Registreren zwangerschaps verlof in SAP-HR De vermoedelijke bevallingsdatum en de begindatum van het verlof worden geregistreerd in SAP-HR. 4 Doorgeven bevallingsdatum De werkneemster stelt haar leidinggevende op de hoogte van de geboorte, die de bevalling doorgeeft aan P&O. De werkneemster meldt de bevallingsdatum ook bij het UWV aan de hand waarvan de einddatum van het verlof wordt berekend. Eindigt de zwangerschap na 24 weken door een miskraam of is de baby bij de bevalling overleden, dan heeft de werkneemster wel recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het verlof duurt zestien weken. 5 Aanvragen WAZO uitkering bij UWV 6 Melden bevallingsdatum aan PSA PSA dient een aanvraag om een WAZO-uitkering in bij het UWV. De zwangerschapsverklaring wordt naar het UWV meegezonden. De WAZO-uitkering kan tot 2 weken voor de ingangsdatum van het verlof aangevraagd worden. P&O geeft de datum van de bevalling en de einddatum van het bevallingsverlof door aan PSA. Indien de werkneemster na de uitgerekende bevallingsdatum (zoals vastgelegd in de zwangerschapsverklaring) is bevallen, wordt de einddatum van het bevallingsverlof verschoven. De werkneemster heeft altijd recht op 10 weken verlof na de bevalling, ongeacht het aantal weken verlof voorafgaand aan de bevalling. P&O stuurt de werkneemster en de leidinggevende een schriftelijke bevestiging van de (gewijzigde) duur van het verlof. 7 Registreren bevallingsdatum De daadwerkelijke bevallingsdatum wordt geregistreerd in SAP. 8 Controleren wijziging einde zwangerschapsverlof Indien de werkneemster later dan de uitgerekende bevallingsdatum bevalt, wijzigt de einddatum van het verlof. 9 Controleren of medewerker het werk hervat Op basis van het signaal uit SAP m.b.t. einde verlof controleert de leidinggevende of de werkneemster na afloop van het zwangerschapsverlof het werk weer hervat of aansluitend verlof opneemt. In geval van ziekte dient de werkneemster zich ziek te melden. Datum opgeslagen: Pagina 8 van 47

9 3. Proces: Ziek melden Bovenliggende modellen Doel Termijn van afhandeling Beleid Verantwoordelijkheden Verlof met samenhang Ziekteverzuim en Poortwachter Ziekteverzuim en Poortwachter met samenhang Zorgdragen voor een juiste registratie van een ziekmelding en het tijdig in gang zetten van de benodigde vervolgacties uit de Wet Poortwachter. Dagelijks Wet Poortwachter, Verzuimprotocol, Vangnetregeling, CAO NU en ZA NU. Faculteiten en overige diensten De werknemer zorgt ervoor dat: * ziekte cq. arbeidsongeschiktheid voor wordt doorgegeven door rechtstreeks telefonisch contact op te nemen met de leidinggevende. De leidinggevende zorgt ervoor dat: * de ziekmelding per wordt doorgegeven aan de Servicedesk AC; * hij op de eerste dag van arbeidsongeschiktheid maar uiterlijk op de tweede dag contact opneemt met de zieke werknemer over de verwachte duur van de ziekte/arbeidsongeschiktheid; * hij daarna regelmatig contact heeft met de zieke werknemer over de werkhervatting, de voortgang en verwacht herstel. Trigger(s) Afbakening Laatste wijziging op Laatste wijziging door Opmerkingen model: Opmerkingen model Modelstatus Administratief Centrum De medewerker Personeelsadministratie zorgt ervoor dat: * de ziekmelding binnen 4 dagen wordt gemeld aan het UWV, als bekend is dat deze ziekte valt onder de vangnetregeling. De werknemer meldt zich ziek. Administratief Centrum (AC), afdeling Personeelsadministratie 2/6/2012 3:38:48 PM rkieft1 Datum opgeslagen: Pagina 9 van 47

10 . ARIS Procesdocumentatie 3.1 Procesketen: Ziek melden Carries out & Supports Carries out & Supports Carries out & Supports Carries out & Supports Carries out & Supports Organizati... Medewerker Leidinggevende P&O-medewerker Servicedesk AC Medewerker PSA Zwangerschapsen bevallingsverlof Bedrijfsongeval Medewerker heeft het werk niet hervat Medewerker is ziek door bedrijfsongeval Medewerker meldt zich ziek Ex-medewerker meldt zich ziek <4 weken na einde dienstverband Melden ziekte Ziekte door arbeidskomstan digheden doorgegeven Ziekmelding ontvangen Ziekte door arbeids omstandigheden Ziekmelden per Ziekte tijdens verlof/wachten op... Zieke medewerker is docent Ziekte door ongeval derde Ziekmelding geregistreerd Verlofannulering door ziekte Vervanging docent Verhalen schade bij derden inzake personeel Opnemen contact met werknemer Doorgeven aan Servicedesk AC Aan Servicedesk AC doorgegeven Verplaatsen naar ZIEK MELDINGEN Contact opgenomen met werknemer Werkvoorraad ziekmeldingen Monitoren ziekmelding t/m week 4 Registreren ziekmeldingen Werknemer is binnen 4 weken hersteld Herstelmelding Werknemer niet hersteld na 4 weken Probleemanalyse & Plan van Aanpak Ziekmelding doorgegeven Controleren of ziekmelding onder vangnetregelin... Ziektegeval valt onder Vangnetregeling Ziektegeval valt niet onder Vangnetregeling Melden ziekte aan UWV Medewerker ziekgemeld bij UWV Probleemanalyse & Plan van Aanpak Datum opgeslagen: Pagina 10 van 47

11 Korte uitleg per processtap van proces: Ziek melden Processtappen / objecten Beschrijving / doel 1 Melden ziekte De werknemer meldt zich bij afwezigheid door arbeidsongeschiktheid op de eerste dag persoonlijk - volgens het verzuimprotocol - ziek bij de leidinggevende of diens vervanger. Indien de werknemer werkzaam is voor meer faculteiten, dient hij zich bij al zijn leidinggevenden ziek te melden. De werknemer en de leidinggevende maken afspraken over werkopvang en eventuele vervanging. De werknemer krijgt het formulier "Eigen verklaring" van de arbodienst thuisgestuurd. Het formulier bevat vragen van persoonlijke aard en is medisch geheim. De werknemer stuurt het ingevulde formulier binnen 9 dagen na de verzuimmelding rechtstreeks terug naar de arbodienst. Indien de werknemer van mening is dat de ziekte veroorzaakt is door het werk of de werkomstandigheden (inclusief bedrijfsongeval) dient hij dit uiterlijk 7 werkdagen na ziekmelding schriftelijk te melden bij de leidinggevende. 2 Ziekmelden per De leidinggevende of medewerker P&O geven de ziekmelding per door aan de Servicedesk-AC. 3 Opnemen contact met werknemer 4 Doorgeven aan Servicedesk AC 5 Verplaatsen naar ZIEK MELDINGEN 6 Monitoren ziekmelding t/m week 4 Als daar sprake van is, wordt bij de ziekmelding extra vermeld: * ongeval, ongeval door derden veroorzaakt of bedrijfsongeval; * eventueel verpleegadres; * ziekte tijdens goedgekeurd verlof; * ziekte door orgaandonatie; * ziekte door zwangerschap of bevalling; * ziekte onder no-riskpolis. Indien de werknemer zich ziek heeft gemeld bij de aangewezen vervanger, neemt de leidinggevende op de eerste dag van ziekte of uiterlijk de volgende werkdag, contact op met de zieke medewerker om de ziekmelding, het verwacht herstel, werkopvang en eventuele vervanging te bespreken. Medewerker Servicedesk-AC versleept de meldingen naar de box ZIEKMELDINGEN. Als er sprake is van verzuim dat langer dan 6 weken dreigt te duren, dan vindt er in de eerste weken na de ziekmelding regelmatig (telefonisch) contact plaats tussen de leidinggevende en de medewerker m.b.t. de status van de ziekmelding, reïntegratie inspanningen en verwacht herstel. De leidinggevende registreert de gespreksdata en de gemaakte afspraken. De werknemer ontvangt tevens een uitnodiging van de bedrijfsarts voor het spreekuur. 7 Registreren ziekmeldingen PSA verwerkt de dagelijkse werkvoorraad ziekmeldingen in SAP-HR. Door registratie in SAP wordt de ziekmelding automatisch doorgegeven aan de arbodienst. 8 Controleren of ziekmelding onder vangnetregeling valt Indien de ziekmelding binnen 4 weken na de vorige volledige herstelmelding wordt gedaan, wordt dit gezien als een voortzetting van de vorige ziekmelding. De signaleringen m.b.t. de Wet Poortwachter worden gecontinueerd en niet opnieuw gestart. Na basisregistratie van de ziekmelding wordt deze automatisch doorgegeven voor verdere verwerking, zoals contact onderhouden met medewerker, controle vangnetregeling, start signalering Wet Poortwachter activiteiten. De vangnetregeling is van toepassing op zieke werknemers die in aanmerking komen voor een ziektewetuitkering. Een werknemer valt onder de vangnetregeling indien hij of zij: * ziek is door orgaandonatie; * ziek is door zwangerschap of bevalling; * ziek is onder een no-risk polis. 9 Melden ziekte aan UWV Indien bekend is dat de werknemer onder de vangnetregeling valt, dan wordt het UWV door het AC binnen 4 werkdagen op de hoogte gesteld van de arbeidsongeschiktheid. De melding aan het UWV kan online gedaan worden via de Verzuimmelder Ziektewet/WAZO van het UWV of via het formulier "Ziekteaangifte in verband met aanvraag Ziektewetuitkering". Valt de werknemer niet onder de vangnetregeling, dan wordt het UWV in de 42ste week van arbeidsongeschiktheid geïnformeerd. Datum opgeslagen: Pagina 11 van 47

12 4. Proces: Ziekte door arbeidsomstandigheden Bovenliggende modellen Doel Termijn van afhandeling Beleid Verantwoordelijkheden Ziekteverzuim en Poortwachter Ziekteverzuim en Poortwachter met samenhang Onderzoeken of de werknemer die dat aangeeft daadwerkelijk ziek is geworden door werk of arbeidsomstandigheden. Definitie Bedrijfsongeval van het CBS: Een ongeval door of tijdens de uitoefening van betaalde arbeid, uitgezonderd ongevallen tijdens woon-werkverkeer. Het gaat hierbij zowel om ongevallen die leiden tot arbeidsverzuim als om ongevallen zonder verzuim op het werk. ' Dagelijks Het Verzuimprotocol, CAO NU en ZA NU. Faculteiten en overige diensten De werknemer zorgt ervoor dat: * de melding dat de ziekte is ontstaan door het werk of de werkomstandigheden binnen zeven dagen schriftelijk is ingediend bij de decaan/mandataris. De leidinggevende zorgt samen met de P&O medewerker voor: * het onderzoeken van de melding van de werknemer; * vragen van advies bij de Arbodienst. De medewerker P&O zorgt voor: * de voorbereiding van een formeel besluit; * de archivering hiervan in het P&O personeelsdossier; * verzending van het besluit naar de medewerker en DIV; * het doorgeven dat salariskorting achterwege moet blijven, op basis van het signaal van de PSA. Trigger(s) Afbakening Laatste wijziging op Laatste wijziging door Opmerkingen model: Opmerkingen model Modelstatus De decaan/mandataris: * is formeel verantwoordelijk en neemt de beslissing over de vraag of de ziekte is ontstaan door het werk of de werkomstandigheden. Brief van werknemer over ziekte door werkomstandigheden Faculteiten en overige diensten 2/6/2012 3:38:48 PM rkieft1 Datum opgeslagen: Pagina 12 van 47

13 4.1 Procesketen: Ziekte door arbeidsomstandigheden Carries out & Supports Carries out & Supports Carries out & Supports Carries out & Supports Carries out & Supports Carries out & Supports Organizational elements & Application... Medewerker PSA Leidinggevende P&O-medewerker Arbodienst P&O-medewerker Mandataris Medewerker DIV Ziek melden Ziekte door arbeidskomstan digheden doorgegeven Onderzoeken melding ziekte door werk of arbeidsomstan... Ziekte niet door werk of arbeidsomstan digheden Ziekte door werk of arbeids omstandigheden Probleemanalyse & Plan van Aanpak Voorbereiden besluit ziek door arbeids omstandigheden Besluit ziek door arbeidsomstanid gheden... Onderteken formeel besluit ziek door arbeids omstandigheden Formeel besluit ondertekend Ziekte rapportages Verzenden en archiveren besluit ziek door arbeids... Signaallijst salaris korting Besluit ziek door arbeids omstandigheden Gearchiveerd ziek door arbeids... Besluit ziek door arbeids omstandigheden Besluit ziek door arbeids omstandigheden Doorgeven geen salariskorting Ontvangen besluit ziek door arbeidsomstandi gheden Opnemen besluit in centraal PD Besluit ziek door arbeids omstandigheden Besluit ziek door arbeidsomstandi gheden... Besluit opgenomen in centraal PD Invoeren salarismutaties Datum opgeslagen: Pagina 13 van 47

14 Korte uitleg per processtap van proces: Ziekte door arbeidsomstandigheden Processtappen / objecten 1 Onderzoeken melding ziekte door werk of arbeidsomstandigheden 2 Voorbereiden besluit ziek door arbeids omstandigheden Beschrijving / doel De werknemer is van mening dat de ziekte veroorzaakt is door het werk of door arbeidsomstandigheden en meldt dit schriftelijk binnen in de eerste zeven dagen van zijn ziekte. De medewerker P&O onderzoekt de melding en vraagt advies bij de Arbodienst. Arbeidsongeschiktheid door een bedrijfsongeval valt hier ook onder. Als is vastgesteld dat de ziekte inderdaad door het werk of de werkomstandigheden is veroorzaakt, dan zal geen salariskorting van 24% plaatsvinden na 9 maanden ziekte. P&O bereidt een formeel besluit voor en biedt dit ter ondertekening aan bij de mandataris. De mandataris ondertekent het besluit en geeft het voor de verdere afhandeling retour aan P&O. P&O verzendt het besluit dat ziekte is ontstaan door arbeidsomstandigheden naar de werknemer, de leidinggevende en de DIV. Een kopie wordt gearchiveerd in het personeelsdossier van de eenheid. De desbetreffende medewerker ontvangt het besluit ziek door arbeidsomstandigheden. 3 Onderteken formeel besluit ziek door arbeids omstandigheden 4 Verzenden en archiveren besluit ziek door arbeids omstandigheden 5 Ontvangen besluit ziek door arbeidsomstandigheden 6 Opnemen besluit in centraal PD Het DIV ontvangt een kopie van het besluit om te worden opgenomen in het personeelsdossier. 7 Doorgeven geen salariskorting PSA draait periodiek signaallijsten uit met medewerkers die in aanmerking komen voor de salariskorting van 24% na 9 maanden ziekte. Aan de hand van de signaallijst geeft P&O door welke werknemers niet gekort mogen worden. Datum opgeslagen: Pagina 14 van 47

15 5. Proces: Probleemanalyse & Plan van Aanpak Bovenliggende modellen Doel Termijn van afhandeling Beleid Verantwoordelijkheden Trigger(s) Afbakening Laatste wijziging op Laatste wijziging door Opmerkingen model: Opmerkingen model Modelstatus Ziekteverzuim en Poortwachter Ziekteverzuim en Poortwachter met samenhang Het opstellen van de Probleemanalyse door de Arbodienst uiterlijk in de 6de week van de arbeidsongeschiktheid en het opstellen van een Plan van Aanpak door werknemer en werkgever uiterlijk in de 8ste week van de arbeidsongeschiktheid. Hiermee voldoet de UvA aan de verplichtingen van de Wet Poortwachter en worden financiële sancties door het UWV voorkomen. Dagelijks Wet Poortwachter en het Verzuimprotocol Faculteiten en overige diensten De P&O adviseur ziet erop toe dat: * een casemanager wordt toegewezen zodra het verzuim langer duurt dan 6 weken. De casemanager ziet erop toe dat: * het Plan van Aanpak tijdig (in de 8ste week van arbeidsongeschiktheid) wordt opgesteld in samenspraak met de werknemer. * de verplichtingen in het kader van de Wet Poortwachter worden nageleefd. Medewerker is 4 weken aaneengesloten ziek. Het Administratief Centrum (AC), onderdeel Personeelsadministratie. Faculteiten en overige diensten, onderdeel Personeel & Organisatie. Arbodienst. Medewerker, leidinggevende en/of casemanager. 2/6/2012 3:38:48 PM rkieft1 Datum opgeslagen: Pagina 15 van 47

16 5.1 Procesketen: Probleemanalyse & Plan van Aanpak Carries out & Supports Carries out & Supports Carries out & Supports Carries out & Supports Carries out & Supports Carries out & Supports Organizational elements... P&O-medewerker Casemanager Bedrijfsartsen Arbodienst P&O Adviseur Medewerker Leidinggevende Ziek melden Ziek melden Ziekte door arbeids omstandigheden 4 weken na eerste ziekmelding Medewerker ziekgemeld bij UWV Ziektegeval valt niet onder Vangnetregeling Ziekte door werk of arbeids omstandighed... 4 weken na eerste ziekmelding Opstellen Probleemanalyse binnen 6 weken Probleem analyse opgesteld Ziek melden Toezien op ontvangst Probleemanalyse na 6 weken Versturen probleemanalyse Probleemanlyse niet tijdig ontvangen Probleemanalyse tijdig ontvangen Probleemanalys e verstuurd Rappeleren probleemanalyse Archiveren en doorsturen Probleemanalyse Werknemer niet hersteld na 4 weken Ontvangen Probleemanalys e gerappelleerd Probleemanalys e gearchiveerd en... Ontvangen Probleemanalyse Ontvangen Probleemanalyse Probleem analyse ontvangen Probleem analyse ontvangen Analyseren Probleemanalyse en aanwijzen casemanager Casemanager toegewezen 6 weken na eerste ziekmelding Toezien op opstellen Plan van Aanpak Reïntegratie na... Opstellen Plan van Aanpak Reïntegratie (binnen 8 weken) Plan van Aanpak ontvangen Aanleggen reïntegratie dossier Reïntegratie dossier aangelegd Zeswekelijkse evaluatie gesprekken Datum opgeslagen: Pagina 16 van 47

17 Korte uitleg per processtap van proces: Probleemanalyse & Plan van Aanpak Processtappen / objecten Beschrijving / doel 1 Opstellen Probleemanalyse binnen 6 weken De Arbodienst moet voor een werknemer waarvan de verwachting is dat het verzuim langer dan 6 weken zal duren, uiterlijk in de 6de week van arbeidsongeschiktheid een Probleemanalyse opstellen. Hieraan gaat minimaal 1 afspraak van de werknemer met de bedrijfsarts vooraf waarin de status en voortgang van de ziekte en reïntegratie worden besproken. 2 Toezien op ontvangst Probleemanalyse na 6 weken P&O ontvangt 4 weken na 1e dag van arbeidsongeschiktheid een signaal uit SAP dat er op toegezien moet worden dat de Arbodienst binnen 6 weken na ziekmelding een Probleemanalyse opstelt en deze opstuurt naar de werknemer en de afdeling P&O. 3 Versturen probleemanalyse Zowel de werknemer als de afdeling P&O ontvangen een exemplaar van de Probleemanalyse. 4 Rappeleren probleemanalyse Indien de Probleemanalyse niet binnen 6 weken na eerste ziekmelding is ontvangen neemt de P&O medewerker contact op met de Arbodienst. 5 Archiveren en doorsturen Probleemanalyse De P&O medewerker archiveert de Probleemanalyse en zendt deze ter verdere afwikkeling door naar de P&O-adviseur en de leidinggevende. 6 Ontvangen Probleemanalyse De P&O medewerker, de leidinggevende en de medewerker ontvangen de probleemanalyse. 7 Ontvangen Probleemanalyse De P&O medewerker, de leidinggevende en de medewerker ontvangen de probleemanalyse. 8 Analyseren Probleemanalyse en aanwijzen casemanager 9 Toezien op opstellen Plan van Aanpak Reïntegratie na 8 weken 10 Opstellen Plan van Aanpak Reïntegratie (binnen 8 weken) Op basis van de Probleemanalyse en de verwachte reïntegratieduur en de geadviseerde reïntegratieactiviteiten wordt een casemanager aangewezen. De casemanager is verantwoordelijk voor de proces-begeleiding van het reïntegratietraject. De casemanager ziet erop toe dat de verplichtingen uit de Wet Poortwachter worden nageleefd. De casemanager ziet erop toe dat er samen met de werknemer binnen 8 weken na de ziekmelding een Plan van Aanpak wordt opgesteld. Het Plan van Aanpak kan niet zonder de Probleemanalyse van de Arbodienst opgesteld worden. De leidinggevende stelt samen met de werknemer het Plan van Aanpak (PvA) op. Het PvA bevat de activiteiten, acties en het tijdspad dat leidinggevende en werknemer met elkaar afspreken om zo snel mogelijk weer volledig aan het werk te gaan. Het PvA dient zowel door de werknemer als de werkgever ondertekend te worden. 11 Aanleggen reïntegratie dossier Het reïntegratiedossier bevat alles wat met de reïntegratie van de werknemer te maken heeft. Zoals formulieren en correspondentie van, en met de Arbodienst. Maar ook de Probleemanalyse, het Plan van Aanpak en gespreksverslagen. Het reïntegratiedossier is nodig bij de eventuele aanvraag van een WIA uitkering. De Arbodienst beheert het medische gedeelte van het reïntegratiedossier. Datum opgeslagen: Pagina 17 van 47

18 6. Proces: Zeswekelijkse evaluatiegesprekken Bovenliggende modellen Doel Termijn van afhandeling Beleid Verantwoordelijkheden Trigger(s) Afbakening Laatste wijziging op Laatste wijziging door Opmerkingen model: Opmerkingen model Modelstatus Uitstroom personeel met samenhang Ziekteverzuim en Poortwachter Ziekteverzuim en Poortwachter met samenhang Voldoen aan de verplichting uit de Wet Poortwachter voor zowel de werknemer als de werkgever, om elke 6 weken een evaluatiegesprek te voeren. De reïntegratie inspanningen en resultaten worden geëvalueerd en indien noodzakelijk worden de wijzigingen doorgevoerd in het Plan van Aanpak. Minimaal 1x per 6 weken Wet Poortwachter en het Verzuimprotocol Afdeling Personeel & Organisatie De casemanager zorgt ervoor dat: * de zeswekelijkse evaluatiegesprekken worden ingepland en dat de resultaten worden vastgelegd in het reïntegratiedossier. Werknemer is langer dan 8 weken ziek. Plan van Aanpak is opgesteld. Casemanager, leidinggevende en werknemer 2/6/2012 3:38:49 PM rkieft1 Datum opgeslagen: Pagina 18 van 47

19 6.1 Procesketen: Zeswekelijkse evaluatiegesprekken Carries out & Supports Carries out & Supports Carries out & Supports Organizational el... Casemanager Medewerker Leidinggevende Probleemanalyse & Plan van Aanpak Monitoren duur ziekmelding Herstelmelding Vervroegde aanvraag WIA/IVA Reïntegratie dossier aangelegd Eerste jaarsevaluatie uitgevoerd Gedeeltelijk herstel WIA aanvraag met verkorte wachttijd... Voeren evaluatiegesprek (elke 6 weken) Geen wijziging reintegratie Wijziging reintegratie Aanpassen Plan van Aanpak Reïntegratie Plan van Aanpak aangepast Terugkoppelen voortgang Duur ziekmelding < 18 maanden geen vervroegde aanvraag WIA Duur ziekmelding < 18 maand vervroegde aanvraag WIA Signaal: ziekmelding >18 maanden Medewerker is (gedeeltelijk) hersteld Medewerker werkt niet mee aan reïntegratie Vervroegde aanvraag WIA/IVA Aanvraag WIA Herstelmelding Ontslag niet op eigen verzoek Datum opgeslagen: Pagina 19 van 47

20 Korte uitleg per processtap van proces: Zeswekelijkse evaluatiegesprekken Processtappen / objecten 1 Voeren evaluatiegesprek (elke 6 weken) Beschrijving / doel Onder toezicht van de casemanager voert de leidinggevende elke zes weken een voortgangsgesprek met de werknemer. Hierin worden de afspraken uit het Plan van Aanpak besproken, de voortgang bekeken en eventueel nieuwe afspraken over de reïntegratie gemaakt. Afspraken en acties worden vastgelegd in een gespreksverslag en gearchiveerd in het reïntegratiedossier. Ook de bedrijfsarts bespreekt regelmatig het verloop en de voortgang van het verzuim met de werknemer. 2 Aanpassen Plan van Aanpak Reïntegratie Indien uit de 6-wekelijkse evaluatiegesprekken een verandering in het reïntegratietraject voortkomt (andere/extra activiteiten, aanpassing tijdspad, inzet andere/externe deskundigheid) dient dit aangepast of aangevuld te worden in het Plan van Aanpak. Zowel de leidinggevende als de werknemer dienen de aanpassing te ondertekenen. De bijlage wordt naar de afdeling Personeel & Organisatie gestuurd en daar gearchiveerd in het reïntegratiedossier. 3 Terugkoppelen voortgang De casemanager zorgt er voor dat alle belanghebbenden, leidinggevende, werknemer, P&Omedewerker, directeur, decaan, bedrijfsarts op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in het reïntegratieproces. In principe hoeft alleen informatie gedeeld te worden die noodzakelijk is voor de beoordeling van de loondoorbetalingsverplichting, de verzuimbegeleiding en de reïntegratieactiviteiten. In het periodieke Sociaal Medisch Overleg (SMO) tussen leidinggevende, P&O-adviseur, casemanager en bedrijfsarts wordt het verloop en de voortgang van individuele verzuimsituaties besproken en afgestemd. Datum opgeslagen: Pagina 20 van 47

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1 Verzuimprotocol NHTV In dit ziekteverzuimprotocol staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie binnen NHTV. Het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL Eerste ziektedag De leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de PSA (personeels- en salarisadministratie) en de PSA registreert de ziekmelding in Sapiens. Meldt zich op de

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Vraagt vóór aanvang van de werkdag persoonlijk verzuimverlof aan bij de direct leidinggevende Medewerkers productie en kantoorpersoneel melden zich voor aanvang werktijd bij

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte.

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Heeft een werknemer zich ziek gemeld? Beoordeel de verzuimmelding en meld binnen 8 uur uw zieke werknemer aan bij uw arbodienst of bedrijfsarts. Doe dit

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV 1 Inleiding Voor de ziekteverzuimbegeleiding maken wij gebruik van een arboverpleegkundige. Per 16-12-2009 is onze arbeidsorganisatie contractueel verbonden aan een

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu?

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? uwv.nl werk.nl Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu?

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? uwv.nl werk.nl Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte.

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Heeft een werknemer zich ziek gemeld? Beoordeel de verzuimmelding en meld binnen 8 uur uw zieke werknemer aan bij uw arbodienst of bedrijfsarts. Doe dit

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Inhoud Als u een zieke werknemer heeft 4 Reïntegratie: zo snel mogelijk beginnen 5 Zodra uw werknemer ziek

Nadere informatie

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 Hersteld melden zo spoedig mogelijk, ook op roostervrije dagen, bij de administratie 21 februari 2012 1 Verzuimbeleid Hart

Nadere informatie

Inkomen bij zwangerschap, pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Inkomen bij zwangerschap, pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Werk boven uitkering UWV verstrekt

Nadere informatie

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim Verzuimprotocol 1. Inleiding Pieter van Foreest streeft naar een gezond personeelsbeleid, waarbij vitale medewerkers, goede werkomstandigheden, een optimale bezetting en medewerkers die met plezier werken

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Leningen aan verbonden partijen

Leningen aan verbonden partijen ARIS proceshandboek Leningen aan verbonden partijen Versie: 3 Status: Productie Datum: 13-02-2013 Pagina: 1 van 11 Leningen aan verbonden partijen Documenthistorie Datum Eenheid Activiteit Besproken met:

Nadere informatie

VERZUIM AAN DE UvA Februari 2009

VERZUIM AAN DE UvA Februari 2009 VERZUIM AAN DE UvA Februari 2009 Toelichting Het verzuimprotocol De verdeling van de verantwoordelijkheden Toelichting Het verzuimprotocol beantwoordt aan de eisen die worden gesteld in wet- en regelgeving

Nadere informatie

Meer over samengestelde ziekteperiode

Meer over samengestelde ziekteperiode Meer over samengestelde ziekteperiode Er zijn veel regels en daardoor haken en ogen bij ziekte rondom zwangerschap en bevalling. De arbodiensten van Zorg van de Zaak netwerk willen u graag informeren over

Nadere informatie

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim De Lichtenvoorde P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken mei 2011 Status Beleidsnotitie Notitie Ziekteverzuim Auteur(s) P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken Datum Datum bespreking MT 26 april 2011 Datum

Nadere informatie

Inkomen bij zwangerschap, pleegzorg. Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Inkomen bij zwangerschap, pleegzorg. Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Werk boven uitkering UWV verstrekt

Nadere informatie

Re-integratieprotocol

Re-integratieprotocol Re-integratieprotocol Voorbeeld voor kleinere organisaties Inhoud Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Aandacht voor vroegtijdige re-integratie loont!... 2 1. Gebruik van het re-integratieprotocol

Nadere informatie

In deze notitie over ziekteverzuim binnen de Veiligheidsregio vind je een overzicht van de regels en afspraken die gelden bij ziekte en herstel.

In deze notitie over ziekteverzuim binnen de Veiligheidsregio vind je een overzicht van de regels en afspraken die gelden bij ziekte en herstel. VERZUIMPROTOCOL Een andere kijk op ziekte en arbeidsongeschiktheid De laatste jaren is de visie op ziekte in relatie tot arbeidsongeschiktheid veranderd. In het verleden werd ziekte vaak gelijkgesteld

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet Inhoud Als u een zieke werknemer heeft 2 Re-integratie: zo snel mogelijk beginnen 3 Hoe zit het met het inkomen

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten < 2 3 4 5 7 9 0 2 > < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > Protocol verzuimbegeleiding Voor de leidinggevende Jij en je medewerker zijn samen verantwoordelijk voor reintegratie. De eerste weken zijn het belangrijkst

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen.

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen. Verzuimprotocol Medewerkers Pay for People U bent werknemer van Pay for People en bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met Pay for People

Nadere informatie

Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening.

Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening. Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening. Ziek,, reïntegratie Stappenplan voor de ende medewerker, de leidinggevende,

Nadere informatie

Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap

Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap In dit stappenplan staan van week tot week alle afspraken over wat te doen als een werknemer ziek of arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Protocol bij ziekte en re-integratie

Protocol bij ziekte en re-integratie Protocol bij ziekte en re-integratie Voorwoord: Het komt regelmatig voor dat zieke medewerkers niet weten waar ze aan toe zijn op het gebied van hun rechten en plichten jegens SOPOGO met betrekking tot

Nadere informatie

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer 15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer E info@amplooi.nl I www.amplooi.nl Vraag en Antwoord op de meest gestelde vragen rondom spoor 2 en Wet Verbetering Poortwachter: 1) Als er sprake

Nadere informatie

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers Titel Ziekteverzuimprotocol Doelgroep Medewerkers Doel In het ziekteverzuimprotocol zijn de voorschriften opgenomen waar de medewerker zich aan dient te houden vanaf het moment van de aanvraag van het

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009)

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT Inleiding Stichting Sportservice Noord-Brabant heeft als formeel werkgever

Nadere informatie

Datum 15 oktober weken verzuim wegens ziekte. «Briefaanhef (Aanhef)»,

Datum 15 oktober weken verzuim wegens ziekte. «Briefaanhef (Aanhef)», «Initialen voorvoegsel achternaam (incl. titel)» «Adresregel 1 (straat - huisnr)» «Adresregel 2 (toevoeging)» «Adresregel 3 (postc - wpl)» «Adresregel 4 (land)» Postbus 1806 3000 BV Rotterdam Calandstraat

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Inhoud Wat is de WIA? 2 Wanneer vraagt u een WIA-uitkering aan? 3 Als u een werkgever heeft 4 Als u geen werkgever heeft

Nadere informatie

Verzuimprotocol Ziekteverlof aanvragen Stel je beschikbaar voor passend werk Werk actief mee aan herstel (re-integratie) Medisch advies nodig?

Verzuimprotocol Ziekteverlof aanvragen Stel je beschikbaar voor passend werk Werk actief mee aan herstel (re-integratie) Medisch advies nodig? Verzuimprotocol Ons uitgangspunt is dat we ziekteverzuim zoveel mogelijk willen voorkomen. Goede arbeidsomstandigheden en een prettige werksfeer staan bij ons voorop. Desondanks kan het gebeuren dat je

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Inhoud Inleiding... 2 Melding van ziekte... 3 Beoordeling door leidinggevende/werkgever... 3 De rol van de bedrijfsarts... 4 Verzuimbegeleiding is niet vrijblijvend...

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

U HEEFT EEN VERZUIMVERZEKERING 0-2 JAAR VAN DE AMERSFOORTSE

U HEEFT EEN VERZUIMVERZEKERING 0-2 JAAR VAN DE AMERSFOORTSE U HEEFT EEN VERZUIMVERZEKERING 0-2 JAAR VAN DE AMERSFOORTSE U heeft een arbeidsongeschikte medewerker. Dat betekent dat er de komende tijd een aantal (wettelijke) verplichtingen op u en uw medewerker afkomen.

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr.: 07.1251, d.d. 4 december 2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Wijziging verzuimprotocol BESLUITEN Behoudens advies van de commissie OWZ 1. Het als bijlage 1 opgenomen verzuimprotocol vast te

Nadere informatie

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst.

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst. Verzuimprotocol Werkgever en werknemer zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte.

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

U heeft alleen een WGA-verzekering Eigen Risico van a.s.r.

U heeft alleen een WGA-verzekering Eigen Risico van a.s.r. U heeft alleen een WGA-verzekering Eigen Risico van a.s.r. Stappenplan U heeft een arbeidsongeschikte medewerker. Dat betekent dat er de komende tijd een aantal (wettelijke) verplichtingen op u en uw medewerker

Nadere informatie

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels:

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: 1. Op tijd ziekmelden Meld je voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Workflow processen ehrm Wet verbetering Poortwachter traject Verzuim (1 van 3) Aventus

Workflow processen ehrm Wet verbetering Poortwachter traject Verzuim (1 van 3) Aventus Workflow processen ehrm Wet verbetering Poortwachter traject Verzuim (1 van 3) Secretariaat (afdeling) HR-adviseur Bedrijfsarts Ziekmelding melding in Personeelsdossier Ziekmelden ziekmelding & registreren

Nadere informatie

Administratieve procedure ziekteverzuim

Administratieve procedure ziekteverzuim Administratieve procedure kortdurend verzuim (tot en met 7 dagen) Nr Dgn/ Actiehouder Activiteit Omschrijving Tijd Output Systeem Issues of aandacht in dgn 1. Dag 1 Medewerker Medewerker is ziek Medewerker

Nadere informatie

Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg

Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg uwv.nl werk.nl Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als

Nadere informatie

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01)

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01) 01-02-12 Verzuimvoorschrift blz. 1 van 7 Opgesteld: Goedgekeurd: Geautoriseerd: FUNCTIE Senior HR Advisor Operationeel Directeur QESH manager DATUM Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de

Nadere informatie

Handreiking verzuimpreventie CGK

Handreiking verzuimpreventie CGK Handreiking verzuimpreventie CGK Steunpunt Kerkenwerk Januari 2015 Titel Handreiking verzuimpreventie CGK Januari 2015 1 Inleiding Steunpunt Kerkenwerk coördineert het ziekteverzuimproces van predikanten.

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO Verzuim- en re-integratieprotocol AURO vastgesteld 15 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippenlijst 3. Rechten en plichten 4. Ik ben ziek en nu? 5. Rolverdeling 6. Procesverloop 7. Ziek

Nadere informatie

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming OR : 12 december 2012 Vastgesteld College van Bestuur : 8 januari 2013 Kenmerk CvB vastgesteld : 20130142/CvB Afkomstig van : afdeling

Nadere informatie

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding V.4 HET VERZUIMPROTOCOL 1. De ziekmelding Ziekmelding door de werknemer op de eerste ziektedag bij de direct leidinggevende dan wel zo spoedig mogelijk na de ziekmelding contact tussen leidinggevende en

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid.

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid. Werken bij Ziezzo Inhoudsopgave Werken bij Ziezzo Inschrijving Fasensysteem Loonbetaling en Reserveringen 1.1 Wie zijn wij? 2.1 Op te leveren stukken 3.1 Fase A 4.1 Loon 1.2 De payroll-constructie 2.2

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid kortdurend

Arbeidsongeschiktheid kortdurend Titel: Arbeidsongeschiktheid van personeel *** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Document code: 5.28 Soort document: Procedure Aantal pagina s: 6 Aantal bijlagen: Status: Vastgesteld Datum: Mei

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim... 4 1 Ziekmelding... 4 2 De eerste 6 weken... 4 3 Bij 6 weken (Probleemanalyse

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol

Ziekteverzuimprotocol Ziekteverzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Melding van ziekte 4 Beoordeling door leidinggevende/werkgever 4 De rol van de bedrijfsarts 6 Verzuimbegeleiding is niet vrijblijvend 6 Thuisblijven en contact

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter Wet Verbetering Poortwachter Snel en effectief ingrijpen bij verzuim Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling. 1. Inleiding

Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling. 1. Inleiding VERZUIM PROTOCOL Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling 1. Inleiding Ons doel is om het ziekteverzuim binnen Tijssens Electrotechniek B.V. zo veel mogelijk te beperken. In

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Een zieke medewerker. Wat nu?

Een zieke medewerker. Wat nu? Een zieke medewerker. Wat nu? Als een medewerker door ziekte of ongeval niet kan werken, dan meldt deze zich ziek. Vanaf dat moment gelden de afspraken die door de werkgever in samenspraak met de Ondernemingsraad

Nadere informatie

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.23 juni 2015;

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.23 juni 2015; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 58584 1 juli 2015 Verzuimprotocol Maastricht 2015 gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.23 juni 2015; Gelet op artikel 7:9,

Nadere informatie

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009 Ziekte en verzuim in de praktijk Breda, 24 maart 2009 Het kader Wet Verbetering Poortwachter Beleidsregels beoordelingskader poortwachter (UWV) Burgerlijk wetboek Wet Verbetering Poortwachter 1 Ziekmelding

Nadere informatie

Het kiezen van het juiste re-integratie bureau

Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Presentatie: Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Re-integratie tweede spoor biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid om naar passende arbeid

Nadere informatie

Verzuim- en reïntegratietraject

Verzuim- en reïntegratietraject Verzuim- en reïntegratietraject Q-koorts Juan Bouwmans, bedrijfsarts 30 november Even voorstellen Bedrijfsarts Arbo Unie Den Bosch en Tilburg Projectleider infectieziekten Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

Nadere informatie

Personeelsinformatie. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 1

Personeelsinformatie. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 1 Personeelsinformatie Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 1 Regelingen rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg

Nadere informatie

Verzuim kansrijk aanpakken

Verzuim kansrijk aanpakken Verzuim kansrijk aanpakken Maarten Jansen Katrien Praet Verzuimsteunpunt 28 september 2016 Het wettelijk systeem: werkgever en werknemer verantwoordelijk voor verzuim Loondoorbetaling Na 2 jaar: WIA -

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Personeelsdiensten B.V. is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim, gedurende de looptijd van uw contract en waar nodig

Nadere informatie

Op Re-integratieondersteuning terug-naar-werk is Nederlands recht van toepassing.

Op Re-integratieondersteuning terug-naar-werk is Nederlands recht van toepassing. N.V. Univé Schade Re-integratieondersteuning terug-naar-werk Voorwaarden Versie 2600Univé (oktober 2016) Informatie voor de werkgever Belangrijk Re-integratieondersteuning terug-naar-werk is een onderdeel

Nadere informatie

WAT JE MOET WETEN OVER

WAT JE MOET WETEN OVER WAT JE MOET WETEN OVER ZIEKTEVERZUIM VERZUIM EN VERZUIMPREVENTIE INFORMATIE VOOR MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR AAN ALLE MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR In 2015 heeft Meer Primair het verzuimbeleid beschreven

Nadere informatie

2013 Voorwaarden Aon WIA Casemanagement

2013 Voorwaarden Aon WIA Casemanagement 2013 Voorwaarden Aon WIA Casemanagement Aon Hewitt Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Definities... 1 2 Overeenkomst... 1 3 Implementatie van de dienstverlening... 1 4 Verzuimdossiers vanaf 42 weken...

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Kerobei: Ik ben ziek, wat nu?

Ziekteverzuimprotocol Kerobei: Ik ben ziek, wat nu? Ziekteverzuimprotocol Kerobei: Ik ben ziek, wat nu? Vanaf 1 april 2002 geldt de Wet verbetering Poortwachter. Doel van de wet is: kansen op re-integratie van zieke werknemers verbeteren, door werknemers

Nadere informatie

Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer

Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer Verzuimprotocol Afdeling P&O 1. Verzuimmelding Picasso Lyceum Bij verzuim meldt de medewerker zich op de eerste verzuimdag (maandag t/m vrijdag) voor

Nadere informatie

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief!

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief! Nierpatiënten Vereniging Nederland Biedt perspectief! PROCEDURE Wet verbetering poortwachter Week 1: ziekmelding bij werkgever en arbodienstverlening. Week 6: probleemanalyse bedrijfsarts (evaluatie/bijstelling

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? Informatie over re-integratie en inkomen

Ik ben ziek. Wat nu? Informatie over re-integratie en inkomen Ik ben ziek. Wat nu? Informatie over re-integratie en inkomen Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, WIA en de WAO. Maar koppelt dat altijd

Nadere informatie