Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf"

Transcriptie

1 Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf Een initiatief van de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging (NBOV)

2 2

3 Colofon Bezoekadres Postadres Gerbrandyweg 8, 2805 BZ Gouda Postbus 332, 2800 AH Gouda Wilt u nog een exemplaar? Telefoon Fax Website Idee & uitvoering Vormgeving & drukwerk Advisering NBOV, Gouda Deltabach Grafimedia, Nieuw-Vennep Marsh Risk Consulting, Rotterdam Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door: Weerstandsfonds voor de bakkerij Niets uit deze uitgave / productie mag worden verspreid, vermenigvuldigd of openbaar worden gemaakt, zonder uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van de NBOV. NBOV Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf

4 4 Inhoudsopgave 1 Introductie Waarom deze handleiding? Uitgangspunten Aannames Incidenten Communicatie 7 2 Levensbedreigende incidenten Ongeval / Onwel worden klant of medewerker Overval Brand Voedselveiligheid 17 3 Overige Incidenten Waterschade Stormschade Stroomuitval / -storing Inbraak Blikseminslag 27 4 Handreikingen voor een bedrijfsstilstand Bij stilstand van de bakkerij Bij stilstand van een winkel 30 5 Belangrijke personen en instanties 32

5 1. Introductie Als ondernemer kunt u helaas op onverwachte momenten worden geconfronteerd met incidenten en onverwachte (ernstige) gebeurtenissen zoals stroomuitval, overval, wateroverlast, stormschade of brand. Het gaat daarbij om situaties waarin overmacht een rol speelt, waarin u fysiek of emotioneel niets meer kunt. Ook de uitval van apparatuur op grote schaal veroorzaakt in dit soort situaties dikwijls veel ongemak, schade, frustratie en verdriet. 1.1 Waarom deze handleiding? Uit bezoeken die de NBOV bij ambachtelijke brood- en banketbakkers aflegt, komt regelmatig naar voren dat ondernemers behoefte hebben aan een praktisch hulpmiddel dat voor hen de eerste nood lenigt wanneer deze incidenten zich voordoen. Vandaar deze handleiding. Deze biedt handvatten bij de eerste handelingen die moeten worden verricht na onheil van buitenaf en helpt u als ondernemer te voorkomen dat u noodzakelijke handelingen (bijvoorbeeld consequenties voor medewerkers) en meldingen (bij o.a. politie of verzekeringsmaatschappijen) over het hoofd ziet als de nood het hoogst is. Paniek, gelatenheid, verdriet of verwardheid kunnen het noodzakelijke adequaat handelen ondermijnen en een praktische handleiding kan in dit soort situaties een belangrijke geheugensteun zijn. Op basis hiervan heeft de NBOV in samenwerking met Marsh deze incidentenhandleiding ontwikkeld die u als ondernemer kan ondersteunen in geval van serieuze incidenten (calamiteiten). Deze incidentenhandleiding beschrijft enkele mogelijke voorvallen en bijbehorende maatregelen die door u kunnen worden genomen. De handleiding is beschikbaar als naslagwerk en via de website van NBOV. Daarnaast bevat deze handleiding een incidentenkaart die acties beschrijft na het ontstaan van enkele ernstige en mogelijk levensbedreigende incidenten. Plaats deze kaart op een goed zichtbare plek in de bakkerij of winkel aan de muur. 5 Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf

6 6 1.2 Uitgangspunten Bij de totstandkoming van deze handleiding is uitgegaan van onderstaande uitgangspunten: De handleiding is bedoeld als een eerste hulp met tips voor momenten direct na een incident. Omdat iedere situatie op zich staat, kan de handleiding nooit volledig zijn. De handleiding is bedoeld om ondernemers bewust te maken van de risico s die zij lopen en deze risico s bespreekbaar te maken met medewerkers. De zorg naar mensen toe staat centraal. De NBOV kan nooit aansprakelijk worden gesteld. 1.3 Aannames Bij het opstellen van de handleiding zijn onderstaande aannames aangehouden: De bakkerij en / of winkel beschikt over een BHV-organisatie 1. De bakkerij en / of winkel beschikt over een deugdelijke verbanddoos 2. De bakkerij en / of winkel beschikt over brandblusapparatuur. Indien deze aannames niet aanwezig zijn binnen uw bedrijf, dan adviseren wij dat alsnog te regelen. * 1. Een BHV-organisatie bestaat normaliter uit een Hoofd-BHV (HBHV), Ploegleider (PL-BHV) en één of meer BHV-er(s). Deze personen beschikken onder meer over een geldig EHBO-diploma. Elk bedrijf is verplicht een BHV er in dienst te hebben. Afhankelijk van de grootte van de onderneming kan de uitvoering hiervan per bakkerij / winkel verschillen. 2. Controleer regelmatig de inhoud van de verbanddoos met het oog op volledigheid van de verbanddoos en de houdbaarheid van producten. De inhoud van de verbanddoos kan per bakkerij / winkel verschillen, afhankelijk van de wensen van de ondernemer. 1.4 Incidenten In de handleiding komen onderstaande incidenten aan bod: Bedrijfsongeval / Onwel worden van klant of medewerker; Overval; Brand; Voedselveiligheid (recall, het terugnemen van producten); Waterschade; Stormschade; Stroomuitval / storing; Blikseminslag; Inbraak.

7 In eerste instantie is in de handleiding onderscheid gemaakt tussen mogelijk levensbedreigende incidenten en incidenten waarbij veelal slechts materiële schade wordt toegebracht. Deze tweedeling is gebaseerd op gesprekken met ondernemers die hebben plaatsgevonden om inzicht te krijgen in de behoeften op dit gebied. Als mogelijk levensbedreigende incidenten zijn gekwalificeerd: bedrijfsongeval / onwel worden, overval, brand en voedselveiligheid. Voor deze incidenten is naast de beschrijving in deze handleiding ook een incidentenkaart gemaakt voor in de bakkerij en/of winkel. Gezien de levensbedreigende gevolgen van deze vier incidenten worden deze kort en overzichtelijk uitgelicht in de vorm van een kaart. De overige incidenten, waarbij er veelal sprake zal zijn van materiële schade, worden in deze handleiding uiteengezet. Tevens worden bij deze incidenten enkele preventieve maatregelen benoemd om de kans op herhaling te voorkomen of de gevolgen van de incidenten te beperken. 1.5 Communicatie Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op mogelijke incidenten en hoe hier mee om te gaan, dienen onderstaande stappen te worden gezet: Zorg dat het de ondernemer / leidinggevende kennis neemt van de handleiding en kaart. De ondernemer / leidinggevende dient op voorhand te weten wat te doen bij genoemde incidenten. Zorg dat de BHV-organisatie op de hoogte is van de handleiding en kaart. Zorg dat de leden van BHV-organisatie bekend zijn bij de medewerkers. Spreek intern af wie verantwoordelijkheid draagt bij een bepaalde calamiteit. Overleg intern in welke situaties de ondernemer / leidinggevende op de hoogte wenst te worden gesteld. Zorg dat de handleiding en kaart bekend zijn bij (nieuwe) medewerkers. Neem de handleiding en kaart periodiek door met medewerkers. Hang de kaart op een duidelijk zichtbare plaats. De handleiding en kaart dienen als aanvulling op bestaande procedures (BHV-plan, Arbo- convenant, VWA-richtlijnen, etc.). Zorg dat er duidelijke afspraken worden gemaakt met medewerkers over de handelwijze en bevoegdheden bij incidenten. 7 Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf

8 8 2. Levensbedreigende incidenten 2.1 Ongeval / Onwel worden klant of medewerker Als ondernemer heeft u dagelijks met mensen te maken, zowel in de bakkerij als in de winkel. Wat kunt u doen als een ongeval zich voordoet? Hoe handelt u bij het onwel worden van een klant of medewerker? Onderstaand schema helpt u op weg. Ongeval / Onwel worden klant of medewerker Acties Tips Schat de (ernst van) de situatie in. Probeer - indien mogelijk - de oorzaak van het ongeval / onwel worden te achterhalen. Beweeg of verplaats een (mogelijk) ernstig gewond slachtoffer niet, behalve bij gevaar. Let op eigen veiligheid. Waarschuw BHV-organisatie en informeer deze over de ernst van de situatie. Zorg dat namen en contactgegevens van de leden van de BHV-organisatie intern bekend zijn. Waarschuw hulpdiensten afhankelijk van de ernst van de situatie (bel 112) of het interne alarmnummer. Breng indien de situatie geen spoed vraagt het slachtoffer naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Zorg dat er iemand bij het slachtoffer blijft en houd deze aan de praat. Probeer betrokkenen gerust te stellen. Leg een bewusteloos slachtoffer in overleg met de BHV er in stabiele zijligging om verstikking te voorkomen. Bij onwel worden door medische conditie, volg dan adviezen van het slachtoffer op. Indien niet bekend, wacht op hulpdiensten en draag het slachtoffer over. Vraag - indien de klant of medewerker onwel is - of hij / zij mogelijk medicijnen bij zich heeft of deze op korte termijn kunnen worden gehaald of gebracht. Informeer de hulpdiensten over de situatie. Waarschuw de ondernemer / leidinggevende. Afhankelijk van vooraf gemaakte afspraken over het op de hoogte stellen van de ondernemer / leidinggevende. Volg eventuele aanwijzingen van het de ondernemer / leidinggevende op.

9 Licht - indien nodig - naasten / nabestaanden van slachtoffer in over incident (in overleg met de ondernemer / leidinggevende). Zorg dat u als werkgever op voorhand over de contactgegevens van de naasten van elke werknemer beschikt. Regel nazorg voor klant of medewerker. Breng het slachtoffer naar het ziekenhuis of huis. Registreer het ongeval / onwel worden klant of medewerker. Alle ongevallen die tot meer dan drie dagen ziekteverzuim leiden, dient de werkgever te registreren. De wijze van registreren wordt aan de werkgever zelf overgelaten. Waarschuw in geval van blijvend letsel bij een medewerker de Arbeidsinspectie (AI). Meldingsplichtige arbeidsongevallen moet een werkgever direct aan de Arbeidsinspectie (AI) melden. Als een werkgever een meldingsplichtig ongeval niet direct meldt, dan kan deze een boete van maximaal krijgen. Waarschuw - indien nodig - de verzekeringsmaatschappij. Licht de verzekeraar in over het ongeval / onwel worden klant of medewerker. Neem bij vragen contact op met de NBOV. Bij vragen kan te allen tijde contact opgenomen worden met de NBOV. Overige tips en preventieve maatregelen Zorg voor voldoende opleiding en training van medewerkers. Zorg dat apparaten en machines die worden gebruikt in de bakkerij goed beveiligd en onderhouden zijn, zodat incidenten zich minder snel voor kunnen doen. Plaats een goed leesbare instructie bij de installatie met enkele korte adviezen ten aanzien van de veiligheid. Instrueer medewerkers zodat zij te allen tijde zorgvuldig en voorzichtig te werk kunnen gaan. Besteed hieraan bijvoorbeeld eens aandacht tijdens een werkoverleg. Arbeids- of bedrijfsongeval Een arbeids- of bedrijfsongeval is een ongeval dat plaatsvindt bij of als gevolg van werkzaamheden. Ongevallen die op weg naar en van het werk gebeuren, zijn geen meldingsplichtige arbeidsongevallen. Er is sprake van een meldingsplichtig arbeidsongeval als iemand door een ongeval op het werk blijvend letsel oploopt, in een ziekenhuis wordt opgenomen (geen poliklinische behandeling) of overlijdt. De Arbeidsinspectie zal doorgaans zo snel mogelijk na de melding een onderzoek instellen naar het ongeval. Omdat een inspecteur de situatie ter plaatse moet kunnen beoordelen, is het van belang dat de ongevalsituatie zo veel mogelijk ongewijzigd blijft. 9 Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf

10 Overval Het aantal overvallen binnen het midden- en kleinbedrijf blijft toenemen. Ook u kunt hier als ondernemer helaas mee te maken krijgen. Hieronder leest u welke acties u kunt ondernemen. Overval Acties Tips Blijf rustig. Probeer daarnaast ook de omgeving te kalmeren. Volg de bevelen van de overvaller(s) snel en kalm op. Verzet u niet tegen de overvaller(s) en lieg niet. Hierdoor kan / kunnen de overvaller(s) agressief worden. Overhandig het gevraagde geld en / of goederen aan de overvaller(s). Doe wat de overvaller(s) van u eist / eisen. Het gaat in de eerste plaats om uw eigen veiligheid en die van uw medewerkers en omstanders. Neem daarom geen onnodige risico s om de overvaller te overmeesteren. Dit is een taak van de politie. Probeer - indien aanwezig - onopvallend het overvalalarm te activeren of alarm te slaan. Doe dit alleen als u zeker weet dat de overvaller(s) het niet ziet / zien. Onthoud de kenmerken van de overvaller(s). Let hierbij met name op lengte, geslacht, huidskleur, kleding (bril, pet, etc.), leeftijd, postuur, haardracht / kleur. Luister daarnaast naar o.a. taalgebruik, dialect, namen om de politie een zo goed mogelijk signalement te kunnen geven. Onthoud de vluchtrichting van de overvaller. Ga niet zelf achter de overvaller aan! Let ook op met welk vervoermiddel de overvaller vlucht (merk, kenteken, kleur, etc.). Waarschuw de politie (bel 112) of bel het interne alarmnummer en beschrijf rustig de situatie. Ook kan het overvalalarm worden geactiveerd als het daarvoor niet mogelijk was. Houd - indien mogelijk - de telefoonlijn vrij. Verzoek klanten en / of medewerkers de winkel en / of bakkerij te verlaten en sluit de winkel / bakkerij. Zorg ervoor dat de sporen van de overval niet worden uitgewist. Raak niets aan, sluit ramen en deuren en laat geen klanten binnen. Onthoud wat de overvaller(s) heeft / hebben aangeraakt.

11 Informeer de politie ter plaatse over de situatie en draag de regie over. Laat iemand de politie buiten opwachten. Verzoek getuigen een verklaring af te geven aan de politie of noteer hun naam en telefoonnummer. Laat getuigen zo snel mogelijk opschrijven wat zij hebben gezien. Waarschuw de ondernemer / leidinggevende. Afhankelijk van vooraf gemaakte afspraken over het op de hoogte stellen van de ondernemer / leidinggevende. Volg eventuele aanwijzingen van de ondernemer / leidinggevende op. Laat via het bedrijf contact opnemen met slachtofferhulp voor de overvallen medewerker. Als gevolg van de overval kunnen bij het slachtoffer klachten of symptomen opspelen als angst, woede, schuldgevoelens, etc. Probeer het slachtoffer hierbij te ondersteunen. Toon bovendien begrip voor het gedrag van het slachtoffer. Zorg voor een goede opvang van het slachtoffer. Schakel - indien nodig - professionele hulp (bijvoorbeeld bedrijfsmaatschappelijk werk) in. Waarschuw de verzekeringsmaatschappij. Licht de verzekeraar in over de overval. Inventariseer de waarde van het geld en / of goederen die de overvaller(s) buit heeft / hebben gemaakt. Geef dit vervolgens door aan de verzekeraar. Neem bij vragen contact op met de NBOV. Bij vragen kan te allen tijde contact opgenomen worden met de NBOV. Overige tips en preventieve maatregelen De RAAK-formule De politie past tijdens een overval de RAAK-formule toe: Rustig blijven. Accepteer de situatie. Afgeven van wat er wordt gevraagd. Kijk, als het kan, goed naar de overvaller(s). 11 Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf

12 12 Kasgeld en buitbeperking Laat de kassa niet onnodig open staan. Voorkom dat een overvaller eenvoudig bij de kassa kan komen (hoge toonbank, afschermkap voor de kassalade, etc.). Zorg dat er geen zicht is op de hoeveelheid geld in de kassa. Stop een overvalpakket in de kassa (bankbiljetten waarvan de nummers zijn genoteerd). Room overtollig geld af (bij voorkeur een kluis met inwerpgleuf bij de kassa). Stimuleer pinbetalingen. Tel kasgeld bij voorkeur in een afgesloten ruimte buiten het zicht van klanten (bij voorkeur indien de winkel is gesloten en op variabele tijden). Opening en sluiting van de winkel / bakkerij Sluit de winkel / bakkerij op tijd en controleer of alle klanten en medewerkers het pand hebben verlaten. Controleer het pand (onder meer op geprepareerde of geforceerde ramen en deuren). Let op verdachte personen, voertuigen en/of omstandigheden. Zorg voor voldoende verlichting buiten het pand. Let op donkere of onoverzichtelijke punten. Sleutelbeheer Breng een beperkt aantal sleutels in omloop en noteer welke medewerkers over een sleutel beschikken (stel een sleutelplan op). Informeer regelmatig bij medewerkers of zij hun sleutel nog hebben. Laat geen sleutel of cijfercombinatie van de kluis in het pand achter. Leg sleutels op een vaste plaats, zodat medewerkers ze bij dreiging met geweld kunnen vinden. Neem sleutels van vertrekkende medewerkers in. Opbrengst Breng na sluitingstijd de dagopbrengst niet meer naar de bank. Neem de dagopbrengst nooit mee naar huis. Overweeg een professionele geldtransporteur in de arm te nemen (deel deze mogelijk met een collega). Indien u zelf in het transport voorziet, doe dat bij voorkeur onopvallend en overdag, op onregelmatige tijden, met twee personen, met een auto voorzien van communicatieapparatuur, op wisselende routes, tijden en dagen en gebruik daarvoor speciale transportkoffers, cassettes of etuis die met loodjes zijn verzegeld. Deel geen informatie over aanstaande waardetransporten met buitenstaanders. Check voorafgaand aan de cassettestorting of de omgeving veilig is. Parkeer de auto zo dicht mogelijk bij de nachtkluis. Plaats de cassette zo snel mogelijk in de kluis. Breek indien de sleutel moeilijk in het slot gaat de cassettestorting af.

13 Medewerkers Stel duidelijke interne regels op (maatregelen en procedures). Laat nieuwe medewerkers onderzoeken. Deel informatie over verdachte situaties met overige medewerkers. Zorg dat er voldoende medewerkers op de juiste plaats zijn. Licht parttimers, invalkrachten en nieuwe medewerkers in over bestaande regels. Laat medewerkers - indien mogelijk - een overvaltraining volgen. Klanten Let op rondhangende klanten. Let op mensen die belangstelling hebben voor de beveiligingsmaatregelen. Overig Plaats zowel binnen als buiten uw winkel op strategische plaatsen camera s. U kunt dan (op afstand) meekijken. Daarnaast worden de beelden voor langere tijd geregistreerd. Deze kunnen bij een overval aan de politie worden overhandigd. Plaats op de deurpost van de entreedeur op een hoogte van 1,80 meter een markering. Zo kan aan de politie worden aangegeven wat ongeveer de lengte van de overvaller is. Denk bij een overval altijd aan de RAAKformule 13 Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf

14 Brand Een brand kan uw onderneming grote schade toebrengen. Het is dan ook van groot belang dat u als ondernemer maatregelen treft die helpen brand te voorkomen en die in geval van een calamiteit zorgen voor het beheersen van de brand en het beperken van de gevolgen. Brand Acties Tips Activeer - indien aanwezig - het brandalarm en waarschuw de BHV-organisatie. Bel de brandweer (bel 112) of het interne alarmnummer. Waarschuw medewerkers eventueel persoonlijk. Sluit waar mogelijk ramen en deuren om de aanvoer van zuurstof af te sluiten. Schakel - indien mogelijk - apparatuur uit. Schat de omvang van de brand in en probeer - indien mogelijk - de brand te blussen. Tracht alleen in geval van een kleine brand de brand zelf te blussen met kleine blusmiddelen. Ga -indien u de brand niet direct (binnen 2 minuten) onder controle krijgt- over tot evacuatie. Ga in geval van een grote brand direct over tot evacuatie van de winkel / bakkerij. Evacueer de in de winkel en/of bakkerij aanwezige medewerkers en/of klanten. Verzoek klanten en/of medewerkers de winkel / bakkerij te verlaten. Maak hierbij gebruik van vluchtwegen en (nood) uitgang. Gebruik geen liften! Ga naar het vooraf afgesproken verzamelpunt en registreer de aanwezigen. Inventariseer of alle klanten en/of medewerkers de winkel en / of bakkerij hebben verlaten. Verlaat het verzamelpunt pas nadat u zich bij de BHV-organisatie heeft afgemeld. Zorg dat BHV-organisatie over een lijst beschikt met alle medewerkers zodat snel kan worden vastgesteld of iedereen op de verzamelplaats is gearriveerd. Informeer de brandweer ter plaatse over de locatie en de omvang van de brand en de status van de evacuatie. Waarschuw de brandweer indien zich nog iemand in het pand bevindt. Waarschuw de ondernemer / leidinggevende. Afhankelijk van vooraf gemaakte afspraken over het op de hoogte stellen van de ondernemer / leidinggevende. Volg eventuele aanwijzingen van de ondernemer / leidinggevende op.

15 Waarschuw - indien nodig - de verhuurder van het pand. Indien het pand wordt gehuurd dient de verhuurder van het pand over de brand te worden geïnformeerd. Waarschuw de verzekeringsmaatschappij. Licht de verzekeraar in over de brand. Maak -indien mogelijk - foto s van de schade. Neem bij vragen contact op met de NBOV. Bij vragen kan te allen tijde contact worden opgenomen met de NBOV. Overige tips en preventieve maatregelen Zie toe op orde en netheid op de werkvloer. Door minder goede orde en netheid zal de kans op het ontstaan van een brand aanzienlijk toenemen, terwijl een éénmaal ontstane brand zich sneller kan uitbreiden. Zorg dat brandbare materialen (papier, karton, plastic, etc.) niet in het pand rondslingeren, maar in de daarvoor bestemde containers worden geplaatst. Zorg dat containers buiten het pand zijn afgesloten en - indien mogelijk minimaal 10 meter van de gevel van het pand met een slot zijn vastgezet. Brand in een container als gevolg van broei of vandalisme kan daardoor minder makkelijk overslaan naar het pand. Let op eventuele brandbare materialen naast het pand. Houd ook de omgeving van het pand in de gaten met oog op brandstichting (bijvoorbeeld spelende kinderen). Verwijder deze materialen of zorg voor voldoende afstand tussen mogelijk brandbare materialen en het pand. Zorg voor een rookbeleid en de aanwezigheid van metalen asbakken. Bij voorkeur niet roken op de werkvloer. Attendeer rokers erop dat onder geen beding smeulende sigaretten in afvalbakken mogen worden gegooid. Zorg voor periodieke controle van elektrische installaties en apparaten om het risico van bijvoorbeeld kortsluiting te beperken. Sla geen goederen of materialen op in ruimten die zijn bestemd voor technische installaties, meterkast, CV, etc. Maak geen of zo min mogelijk gebruik van verlengsnoeren en verdeeldozen. Zorg voor voldoende ventilatie van elektrische installaties en apparaten. Zorg dat elektrische installaties en apparaten stofvrij zijn. Oefen minimaal 1x per jaar een ontruiming van het pand en zorg dat medewerkers op de hoogte zijn van de verzamelplaats buiten het pand. Laat regelmatig de staat van gas- en elektriciteitsleidingen in het pand controleren. Breng rookmelders in het pand aan. Plaats blusmiddelen op plaatsen die gemakkelijk bereikbaar zijn. Zorg ervoor dat de blusmiddelen vrij toegankelijk zijn, plaats geen goederen of materialen voor de blusmiddelen. Zorg tevens voor een goede plaatsaanduiding van de blusmiddelen. Let ook op de periodieke controle van de blusmiddelen. 15 Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf

16 16 Plaats blusmiddelen niet op de vloer i.v.m. omvallen en de gevolgen hiervan. Zorg voor een vluchtroute en een duidelijke aanduiding daarvan. Zorg dat de vluchtroute altijd vrij is van obstakels. Gebruik bij brandgevaarlijke werkzaamheden het formulier brandgevaarlijke werkzaamheden. Zorg ervoor dat plafondplaten altijd zijn gesloten. Door een opening kan rook zich bij een brand eenvoudig tussen het vaste en het systeemplafond door het pand verspreiden. De aanwezige rookmelders worden dan pas (te) laat geactiveerd. Let op verborgen schade aan apparatuur, producten, etc. zoals rook- of waterschade. Geef bij twijfel over de bruikbaarheid van de apparatuur, producten, etc. deze op aan de verzekeraar. Wat te doen bij brandwonden Koel brandwonden tenminste 10 minuten met bij voorkeur lauw stromend water: koel alleen de brandwonden; bescherm het slachtoffer verder tegen afkoeling; smeer niets op de wond; dek brandwonden steriel of zo schoon mogelijk af. Bezoek een arts bij: blaren; ernstige brandwonden; brandwonden op het gezicht, gewrichten, handen, voeten en geslachtsorganen; brandwonden door elektriciteit of chemische stoffen (neem in geval van brandwonden door chemische stoffen een productinformatieblad mee naar de arts); bij inademing van rook/hete gassen. Houd 1x per jaar een brandoefening

17 2.4 Voedselveiligheid Dagelijks bent u als bakkerondernemer bezig met het maken van mooie en lekkere producten van zeer goede kwaliteit. Het kan echter gebeuren dat een klant een klacht heeft over één van uw producten. Wat kunt u dan doen? Welke acties kunt u ondernemen? Voedselveiligheid Acties Tips Luister rustig en aandachtig naar de klacht van de klant. Laat de klant uitspreken en blijf hem of haar aankijken. Noteer de aard van de klacht en naam en telefoonnummer van de klant. Noteer eveneens de datum van de klacht. Geef aan dat de klacht in behandeling wordt genomen en kom hierop later terug. Neem zowel de klant als de klacht serieus. Stel een onderzoek in naar de klacht van de klant. Waarschuw de ondernemer / leidinggevende. Breng afhankelijk van intern gemaakte afspraken de ondernemer / leidinggevende op de hoogte van de situatie. Volg eventuele aanwijzingen van ondernemer / leidinggevende op. Inventariseer of er sprake is van een (mogelijk) onveilig product. Indien iemand door het product gewond is geraakt of het product andere producten heeft beschadigd, wordt het product als onveilig beschouwd, ook wanneer het product normaal of volgens de gebruiksaanwijzing is gebruikt. Inventariseer of het onveilige product kan leiden tot merk- en / of letselschade. Merkschade is afbreuk in de garantie of het vertrouwen van het merk bij de consument Onder letselschade wordt schade als gevolg van enige verwonding verstaan. Ga na of er wettelijke overtredingen zijn begaan. Bakkerijen dienen zich aan diverse algemene en specifieke Europese en Nederlandse wetten en regels te houden. Belangrijke wet- en regelgeving m.b.t. de bereiding en behandeling van levensmiddelen betreffen onder meer Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen, Verordening (EG) 852/2004, en Verordening (EG) 2073/2005. Deze wetgeving is vermeld in de Hygiënecode voor de brood- en banketbakkerij. 17 Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf

18 18 Voedselveiligheid Vervolgacties Acties Tips Haal het product uit de markt (recall) wanneer een onveilig product kan leiden tot merkschade, letselschade of wanneer er wettelijke overtredingen zijn begaan. Stel tevens toeleveranciers op de hoogte van het onveilige product. Informeer overige medewerkers over de recall. Licht de overige medewerkers in over de (op handen zijnde) product recall. Zet de productie / verkoop van het onveilige product stil. Stel een formulier op waarin specifieke productgegevens opgenomen zijn over het uit de handel te nemen product. Stuur dit formulier vervolgens naar de betrokken vestigingen. Waarschuw - indien nodig - de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). Neem bij een onveilig product direct telefonisch contact op met de VWA. Waarschuw indien nodig consumenten / klanten. Zorg dat er een publiekswaarschuwing wordt opgenomen in bijvoorbeeld een lokaal dagblad waarin onder meer een beschrijving van het product en de aard van het probleem wordt vermeld. Inventariseer de omvang van de aan consumenten / klanten geleverde onveilige producten. Stel daarnaast ook gegevens als de datum van levering vast. Controleer de producten die nog op voorraad zijn. Stel vast of de producten die nog op voorraad zijn met hetzelfde probleem kampen. Neem bij vragen contact op met de NBOV. Bij vragen kan te allen tijde contact worden opgenomen met de NBOV.

19 Overige tips en preventieve maatregelen Zorg dat medewerkers regelmatig met zeep of desinfecteermiddel hun handen wassen en gebruikmaken van wegwerphanddoeken. Instrueer medewerkers in de bakkerij eventueel latex handschoenen te dragen. Voorzie dat de koeling in de bakkerij regelmatig wordt gecontroleerd door een erkend bedrijf. Let op de houdbaarheidsdatum van producten en gebruik deze niet meer wanneer de houdbaarheidsdatum is overschreden. Volg tevens gegeven bewaaradviezen op. Voorkom dat de producten bederven door deze zo goed mogelijk te koelen en producten kort te bewaren. Zorg daarnaast dat producten goed afgesloten worden bewaard. Zorg dat gerei en apparatuur in de winkel en bakkerij na gebruik goed worden schoongemaakt. Voorkom kruisbesmetting door mogelijk vuile en rauwe producten te scheiden van schone en bereide producten. Let goed op de versheid en kwaliteit van bijvoorbeeld eieren. Zorg dat de winkel en bakkerij goed droog zijn. Op deze wijze kan worden voorkomen dat ziekteverwekkers zich snel vermenigvuldigen. Bewaar afval buiten de winkel en bakkerij en sluit de afvalbak goed af. Laat moeilijk schoon te maken gerei voor de afwas weken in een handwarm sopje. Berg dit bovendien pas op als ze goed droog zijn. Neem nooit risico met de voedselveiligheid. Beschouw producten als afgeschreven bij twijfel over de bruikbaarheid als gevolg van rookschade, water-overlast of stroomuitval. Geef deze in dat geval op aan de verzekering. Haal bij twijfel een product uit de verkoop 19 Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf

20 20 3. OVERIGE INCIDENTEN 3.1 Waterschade Een langdurige regenbui, overstroming, verstopping in de dakgoot of gesprongen waterleiding kan binnen uw onderneming voor flinke waterschade zorgen. Wat kunt u doen als u hiermee te maken krijgt? Waterschade Acties Tips Sluit - indien nodig - de watertoevoer af. Sluit de hoofdaanvoerleiding af. Lokaliseer vervolgens de bron (gesprongen waterleiding, lekkende verwarming, etc.). Sluit - indien mogelijk - de elektriciteit af. Probeer mogelijke kortsluiting te voorkomen. Probeer - indien mogelijk - computers en andere draagbare apparatuur en belangrijke bestanden te redden. Breng deze vervolgens onder in een droge, afsluitbare ruimte. Waarschuw - indien nodig - de installateur / systeembeheerder. Zorg dat het probleem zo snel mogelijk wordt verholpen en de voorzieningen weer in goede orde worden hersteld. Neem bij kortsluiting tevens contact op met de installateur / systeembeheerder. Waarschuw de ondernemer / leidinggevende. Afhankelijk van vooraf gemaakte afspraken over het op de hoogte stellen van de ondernemer / leidinggevende. Volg eventuele instructies van de ondernemer / leidinggevende op. Informeer aangrenzende panden. Stel aangrenzende panden op de hoogte van de waterschade. Zet - indien nodig - de getroffen ruimtes af (bijvoorbeeld met roodwitte markeringstape). Zorg dat klanten en medewerkers geen toegang hebben tot de getroffen ruimten. Probeer - indien nodig - ondergelopen ruimten leeg te pompen. Schakel hierbij - indien nodig - hulp van de brandweer in. Waarschuw de verzekeringsmaatschappij. Licht de verzekeraar in over de schade. Neem - indien mogelijk - foto s van de schade.

AANDACHTSPUNTEN VOOR OVERVALPREVENTIE (Kijk wat u in uw organisatie toe kunt passen)

AANDACHTSPUNTEN VOOR OVERVALPREVENTIE (Kijk wat u in uw organisatie toe kunt passen) AANDACHTSPUNTEN VOOR OVERVALPREVENTIE (Kijk wat u in uw organisatie toe kunt passen) (bruikbare tips voor horeca / winkelbedrijf / kantoor / overige bedrijfspanden) Zorg dat van buitenaf goed zichtbaar

Nadere informatie

http://www.museum-security.org

http://www.museum-security.org De calamiteitenwijzer Voor wie en waarom? De calamiteitenwijzer is bestemd voor de medewerkers van een (museale) instelling. De wijzer dient als een geheugensteun bij calamiteiten en als beknopt hulpmiddel

Nadere informatie

Calamiteitenwijzer Wat te doen bij:

Calamiteitenwijzer Wat te doen bij: Schade aan voorwerpen Diefstal, vermoeden van diefstal Gaslek Stroomstoring Waterschade Medische noodsituaties Brand Overval Bommelding Aanslag met zuur / schadelijke stoffen Calamiteitenwijzer: voor wie

Nadere informatie

Provinciaal Erfgoedcentrum. Calamiteitenwijzer Wat te doen bij:

Provinciaal Erfgoedcentrum. Calamiteitenwijzer Wat te doen bij: Provinciaal Erfgoedcentrum Calamiteitenwijzer Wat te doen bij: Geef de schade door via telefoonnummer: Vermeld kort de plaats en aard van de schade. Blijf ter plekke tot er assistentie komt Houd mensen

Nadere informatie

Week van de Veiligheid

Week van de Veiligheid 2010 Week van de Veiligheid Week 41 (11 tot 17 oktober) is de nationale week van de veiligheid in de supermarkt. Ken jij jouw rol? Bij geweld of agressie Bij winkeldiefstal Bij binnenkomen en verlaten

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Calamiteiten zijn onverwachte en veelal heftige gebeurtenissen die zeer ingrijpend zijn voor het gebeuren op de peuterspeelzalen.

Calamiteiten zijn onverwachte en veelal heftige gebeurtenissen die zeer ingrijpend zijn voor het gebeuren op de peuterspeelzalen. Blad 1 van 5 Doel: Het op doeltreffende wijze handelen bij calamiteiten 1. Inleiding Calamiteiten zijn onverwachte en veelal heftige gebeurtenissen die zeer ingrijpend zijn voor het gebeuren op de peuterspeelzalen.

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor ziekenhuizen, revalidatiecentra, umc s en tijdelijk verblijf in de ggz Maak de zorg brandveilig

Nadere informatie

VEILIGHEID OP DE CAMPUS

VEILIGHEID OP DE CAMPUS VEILIGHEID OP DE CAMPUS Als student breng je een belangrijk deel van je tijd door op de campus. De universiteit zorgt daarom voor goede verlichting, inbraakdetectie, camera s en deskundige bedrijfshulpverleners.

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zelfstandig wonen met zorg Maak de zorg brandveilig TIPS OM Brandveiligheid is een belangrijk

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zelfstandig wonen met zorg Brochure-IkMaakDeZorgBrandveilig_AB3-v3.indd 1 20-06-17 09:33 Maak

Nadere informatie

Veilig geldtransport. 15 tips om geld veilig te vervoeren

Veilig geldtransport. 15 tips om geld veilig te vervoeren Veilig geldtransport 15 tips om geld veilig te vervoeren Veilig geldtransport Geldvervoer is nooit zonder risico s. Maar u kunt die risico s wél zoveel mogelijk beperken. In deze folder vindt u de 15 belangrijkste

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Bent u overvalproof?

Gemeente Den Haag. Bent u overvalproof? Gemeente Den Haag Bent u overvalproof? Bent u overvalproof? Een overval op uw zaak. U moet er niet aan denken Toch is het beter als u er wel over nadenkt. Want u kunt maatregelen nemen die de kans op een

Nadere informatie

December preventietips

December preventietips December preventietips De maand december brengt extra risico s en gevaren met zich mee. In dit overzicht wijzen wij u op enkele van deze gevaren en geven wij tips en adviezen om schade te voorkomen. Door

Nadere informatie

Checklist. Bent u overvalproof?

Checklist. Bent u overvalproof? Checklist Bent u overvalproof? Bent u al overvalproof? Een overval op uw zaak. U moet er niet aan denken Toch is het beter als u er wel over nadenkt. Want u kunt maatregelen nemen die de kans op een overval

Nadere informatie

"Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar)

Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) "Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) Brand Ontruiming Bommelding Ongeval Versie: augustus 2012

Nadere informatie

Handleiding voor onze zakelijke klanten

Handleiding voor onze zakelijke klanten Handleiding voor onze zakelijke klanten U hebt schade Schade komt altijd ongelegen. Zeker als de schade grote gevolgen heeft voor de continuïteit van uw bedrijf. Daarom krijgt u van ons en uw verzekeringsadviseur

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste sportvereniging,

Een woord vooraf. Beste sportvereniging, Een woord vooraf Beste sportvereniging, Fijn dat u zich inzet voor een calamiteitenplan voor uw vereniging. In het calamiteitenplan (ook wel bedrijfsnoodplan) legt men vast hoe men zich voorbereidt op

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zorginstellingen voor langdurende zorg Maak de zorg brandveilig TIPS OM Brandveiligheid is

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond Calamiteitenplan Willem de Zwijger Roermond Cbs Willem de Zwijger Calamiteitenplan Algemene gegevens: Naam school: Cbs Willem de Zwijger Adres: Minister Beversstraat 7 6042 BL Roermond Telefoon: 0475-315665

Nadere informatie

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Agenda Algemeen Vuurdriehoek Brand blussen? Handelingen bij brand Evacuatie van gebouwen Brand in België

Nadere informatie

hoe voorkomt u brand, inbraak en andere schade?

hoe voorkomt u brand, inbraak en andere schade? ABN AMRO Verzekeringen hoe voorkomt u brand, inbraak en andere schade? De kans op schade zit in een klein hoekje. U kunt de kans op schade flink beperken of zelfs voorkomen met de juiste preventieve maatregelen.

Nadere informatie

PROTOCOL CALAMITEITEN EN ONVERWACHTE SITUATIES

PROTOCOL CALAMITEITEN EN ONVERWACHTE SITUATIES PROTOCOL CALAMITEITEN EN ONVERWACHTE SITUATIES Naam Trefwoorden Gastouderbureau Identificatie protocol Protocol calamiteiten en onverwachte situaties Formulier registratie ongevallen All Kidz Nederland

Nadere informatie

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw Instructies bij calamiteiten Ongeval Instructies medewerker Instructies receptie Instructies BHV-er Instructies Ploegleider Instructies Coördinator BHV Brand Instructies medewerker Instructies receptie

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder.

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder. Scouting Sweder van Voorst Adres : Torenallee 2 Postcode Plaats Telefoon : 6999DD : Hummelo : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : Internet E-mail : www.scoutingsweder.nl : info@scoutingsweder.nl

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Pagina 1

Calamiteitenprotocol Pagina 1 Calamiteitenprotocol Wensbus/Wensauto Dit protocol is opgesteld ten behoeve van alle vrijwilligers die een wensbus of wensauto rijden en geeft aan hoe te handelen bij calamiteiten. A. Waarom doen we dit

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Aikido dojo Ki No Michi

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Aikido dojo Ki No Michi Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Aikido dojo Ki No Michi Pagina 1 van 10 Opgemaakt door W. Wijnands, oprichter. Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Inhoudsopgave 01. Introductie 02.

Nadere informatie

Schade Handleiding voor onze zakelijke klanten

Schade Handleiding voor onze zakelijke klanten Schade Handleiding voor onze zakelijke klanten Je hebt schade Schade komt altijd ongelegen. Zeker als de schade grote gevolgen heeft voor de continuïteit van je bedrijf. Daarom krijg je van ons en je verzekeringsadviseur

Nadere informatie

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Voorwoord De Vereniging Beheer Forepark wil graag samen met de ondernemers op het Forepark zorg dragen voor een goed

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Bedrijfshulpverlening - Calamiteitenplan Pagina 1 van 6 Opgemaakt door R. Scholman, Voorzitter Bedrijfshulpverlening - Calamiteitenplan Inhoudsopgave 01. Introductie 02. De Taken 03. Hoeveel -ers moeten

Nadere informatie

Handboek kwaliteit 7.1 Calamiteiten- / ontruimingsplan Datum: 21 juli 2009 Versie: 3 Pagina: 1 van 5. Calamiteiten- / ontruimingsplan

Handboek kwaliteit 7.1 Calamiteiten- / ontruimingsplan Datum: 21 juli 2009 Versie: 3 Pagina: 1 van 5. Calamiteiten- / ontruimingsplan Pagina: 1 van 5 Calamiteiten- / ontruimingsplan Calamiteiten zijn onverwachte en veelal heftige gebeurtenissen die zeer ingrijpend zijn voor de aanwezige kinderen en personeel op een kinderopvanglocatie.

Nadere informatie

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte Bijlagen Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve splattegronden in de openbare ruimte Masterscriptie Mieke Wester Eerste begeleider: I.F. van der Sluis S2393255 Tweede begeleider: G. Redeker

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zorginstellingen voor langdurende zorg Brochure-IkMaakDeZorgBrandveilig_AB2-v3.indd 1 20-06-17

Nadere informatie

Voorkom brand, wees slim met elektrische apparaten

Voorkom brand, wees slim met elektrische apparaten Voorkom brand, wees slim met elektrische apparaten Telefoon opladen? Leg de telefoon op een tafel of (nacht)kastje, niet op bank of bed. Stof kan door hitte vlam vatten. Elektrische apparaten moeten hun

Nadere informatie

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken brand, wees voorzichtig in de keuken Houd brandbare objecten zoals keukenrol en pannenlappen uit de buurt van de kookplaat. Blijf in de buurt tijdens het koken en houd een passende deksel bij de hand.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector havo-vwo 2015 pagina 1 van 13 Algemene gegevens: Adres Udens College sector HV Schepenhoek 101 5403 GA Uden Aanwezige personen Op schooldagen van maandag t/m vrijdag

Nadere informatie

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken brand, wees voorzichtig in de keuken Houd brandbare objecten zoals keukenrol en pannenlappen uit de buurt van de kookplaat. Blijf in de buurt tijdens het koken en houd een passende deksel bij de hand.

Nadere informatie

Voorbeeld. Calamiteitenplan

Voorbeeld. Calamiteitenplan Voorbeeld Calamiteitenplan Dit calamiteitenplan dient aanwezig te zijn: achter de bar in het kantoor beheerder in de bestuurskamer. PAS DIT PLAN AAN OP JE EIGEN SITUATIE! Datum: Voorbeeld Prisma Brabant

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken brand, wees voorzichtig in de keuken Houd brandbare objecten zoals keukenrol en pannenlappen uit de buurt van de kookplaat. Blijf in de buurt tijdens het koken en houd een passende deksel bij de hand.

Nadere informatie

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan Wat is bedrijfshulpverlening? Bedrijfshulpverlening is het door het bedrijf georganiseerde verlenen van hulp door werknemers bij gevaarlijke situaties. Het doel hiervan is om de nadelige gevolgen van calamiteiten,

Nadere informatie

BHV Organisatie. BHV organisatie. Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen

BHV Organisatie. BHV organisatie. Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen BHV Organisatie Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen Versie: 20-07-2016 Pagina 1 van 5 Inhoud Pagina Inleiding 3 Preventie 4 Bedrijfshulp Verlening

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure Bedrijfshulpverlening Informatiebrochure Inhoudsopgave Algemene informatie Pagina 3 t/m 6 Instructies voor gebruik tijdens incidenten Pagina 7 Gegevens en telefoonnummers Achterzijde brochure Algemene

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG Augustus 2014 HKZ rubriek 7: Werkomgeving en materiaal ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG De Wilg HKZ-Handboek 12-8-2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: algemene gegevens...

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

Basisvoorwaarde Risico Tips Hulpmiddelen. Versleping door de lucht of materialen en werkgereedschappen. Bouw en inrichting

Basisvoorwaarde Risico Tips Hulpmiddelen. Versleping door de lucht of materialen en werkgereedschappen. Bouw en inrichting Risico s op allergenen bij basisvoorwaarden Basisvoorwaarden zijn onderwerpen die te maken hebben met hygiënisch werken en die voor het hele productieproces van belang zijn. In onderstaand overzicht zijn

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst veilig wonen. [Naam spreker]

Voorlichtingsbijeenkomst veilig wonen. [Naam spreker] 14 09 17 Voorlichtingsbijeenkomst veilig wonen [Naam spreker] Programma Babbeltrucs, woningovervallen en woninginbraken 1. Hoe, wanneer en waar gebeurd het? 2. Hoe te voorkomen? Zowel bouwkundig (Politiekeurmerk)

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Wat te doen na brand?

Wat te doen na brand? Wat te doen na brand? 1 Wat te doen na brand? Dit boekje heeft u ontvangen omdat er bij u brand is geweest. Dat is heftig en ingrijpend. Opeens moet u allerlei zaken regelen, die u liever niet had gewild.

Nadere informatie

Wat is de gewenste situatie?

Wat is de gewenste situatie? ALLEEN WERKEN Gezondheidsrisico s kunnen ontstaan door dat een in een hulpbehoevende situatie kan komen en zelf niet meer in staat is om hulp van anderen in te roepen of hulpverlening later start. Om risico

Nadere informatie

Wat iedere medewerker moet weten over brand

Wat iedere medewerker moet weten over brand Wat iedere medewerker moet weten over brand Inhoud Inleiding 3 Brandmelding 4 Wat te doen bij brand? 10 regels 5 Branddetectie en overige voorzieningen 7 Gebruiksaanwijzing kleine blusmiddelen 9 Brandpreventie

Nadere informatie

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 INTERN ALARMNUMMER: 300 EXTERN ALARMNUMMER: 112 Bestemd voor alle medewerkers van UniC Met dank aan het Utrechts Stedelijk Gymnasium INHOUDSOPGAVE Bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Wat iedere medewerker moet weten over brand

Wat iedere medewerker moet weten over brand Wat iedere medewerker moet weten over brand Inhoud Inleiding 3 Brandmelding 4 Wat te doen bij brand? 10 regels 5 Branddetectie en overige voorzieningen 7 Gebruiksaanwijzing kleine blusmiddelen 9 Brandpreventie

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

Week van de Veiligheid

Week van de Veiligheid Week van de Veiligheid Week 41 (10 tot 16 oktober) is de nationale week van de veiligheid in de supermarkt. Ken jij jouw rol? Bij geweld of agressie Bij winkeldiefstal Bij binnenkomen en verlaten van de

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Scoutinggebouw DILLENBURG. Van de Willem de Zwijgergroep III

Ontruimingsplan. Scoutinggebouw DILLENBURG. Van de Willem de Zwijgergroep III Ontruimingsplan Scoutinggebouw DILLENBURG Van de Willem de Zwijgergroep III Augustus 2002 INHOUD INLEIDING... 3 1. INFORMATIEBLAD... 4 1.1. ADRES:... 4 1.2. ONTRUIMINGSCOMMISSIE:... 4 1.3. AANWEZIGEN:...

Nadere informatie

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR Opstellen ontruimingsplan: Uitgaan van aanwezigheid gebruikersverklaring en gekeurd centraal meldsysteem (slow whoop)

Nadere informatie

Vluchtplan van Gastouder:..

Vluchtplan van Gastouder:.. Vluchtplan van Gastouder:.. Stap 1 Bespreek samen de mogelijke vluchtroutes als er brand uitbreekt en schrijf op hoe u dan vlucht (via het raam, de dakgoot, het balkon, etc.). BRAND OP DE:.. IK VLUCHT

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector VMBO O:\Vastgestelde stukken\organisatie\svp bijl. 19 ontruimingsplan vmbo.doc 1 van 24 Algemene gegevens: Adres Udens College sector VMBO Kleinveld 25 5401 ZW Uden

Nadere informatie

T 030 659 55 50 F 030 659 56 55 E info@vhg.org I www.vhg.org

T 030 659 55 50 F 030 659 56 55 E info@vhg.org I www.vhg.org Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) De Molen 30, 3994 DB Houten Postbus 1010, 3990 CA Houten T 030 659 55 50 F 030 659 56 55 E info@vhg.org I www.vhg.org Een arbeidsongeval! Wat nu? Wilt

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. P.C.B.O. De Loopplank / B.S.O. Kom aan boord / K.D.V. De Bereboot Pieter de Hoochplaats SC Alblasserdam

CALAMITEITENPLAN. P.C.B.O. De Loopplank / B.S.O. Kom aan boord / K.D.V. De Bereboot Pieter de Hoochplaats SC Alblasserdam CALAMITEITENPLAN P.C.B.O. De Loopplank / B.S.O. Kom aan boord / K.D.V. De Bereboot Pieter de Hoochplaats 1 2951SC Alblasserdam Inleiding: Dit plan beschrijft hoe er tijdens een calamiteit snel en doeltreffend

Nadere informatie

Voorkom een overval. 10 gouden tips

Voorkom een overval. 10 gouden tips Voorkom een overval 10 gouden tips Voorkom een overval Hoe kunt u een overval van uw zaak voor komen? En wat kunt u het beste doen als het toch gebeurt? In deze folder zetten we 10 gouden tips op een rij.

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen Calamiteitenplan Avond Vierdaagse Engelen 2014 Inhoud 1 Inleiding...2 1.1 Algemeen...2 2 Risico-overzicht...3 2.1 Algemene ongevallen...3 2.2 Bedreiging door externe gevaren...3 3 De organisatie van hulpverlening...4

Nadere informatie

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening.

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening. Evaluatie formulier ontruimen Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg vpt-efo.001.doc Datum: 14 10 2013 Korte omschrijving van de situatie: Betrof een rookontwikkeling

Nadere informatie

Melden ongevallen bij de ISZW

Melden ongevallen bij de ISZW L3G 06.05.B.07 - Melding registratie persoonlijke veiligheid incidenten, Bijlage 1 Melden ongevallen bij de ISZW Verplichte melding van arbeidsongevallen Een werkgever is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet

Nadere informatie

Verzamellijst resultaten individuele bezoeken ondernemers:

Verzamellijst resultaten individuele bezoeken ondernemers: Verzamellijst resultaten individuele bezoeken ondernemers: Per ondernemer aankruisen welke maatregelen worden genomen. Inrichting/bouwkundig/technisch : zien en gezien worden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indeling

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening op scholen

Bedrijfshulpverlening op scholen Bedrijfshulpverlening op scholen 2 Bedrijfshulpverlening op scholen INHOUD 1 Inleiding 2 BHV organisatie op scholen 3 Taken, aantal en opleiding BHV ers 4 Samenvatting BHV-organisatie 3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN

PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN juni 2005 NVRD POSTBUS 1218 6801 BE ARNHEM TEL. 026-3771 333 FAX. 026-4450 155 E-MAIL POST@NVRD.NL WEBSITE WWW.NVRD.NL - blz. 2 - Acties die genomen dienen te

Nadere informatie

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder 1. Dit document is opgesteld door de Welzijnsstichting Kerverland te Waarder, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Bedrijfshulpverlening. Afdeling WATERPOLO. Inzake zwembad AquaRijn

Calamiteitenplan. Bedrijfshulpverlening. Afdeling WATERPOLO. Inzake zwembad AquaRijn Calamiteitenplan Afdeling WATERPOLO Bedrijfshulpverlening Inzake zwembad AquaRijn Vereniging : AZC afdeling waterpolo Datum : 30 oktober 2013 Versie : 1.0 Beheerder : M.C. Brits-Gootjes Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Toolbox-meeting Ongevallen voorkomen

Toolbox-meeting Ongevallen voorkomen Toolbox-meeting Ongevallen voorkomen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Ingewikkelde en tijdrovende veiligheidsprocedures, persoonlijke

Nadere informatie

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer BEM1600789 gemeente Steenbergen Ontruimingsplan Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht 18 4681 CV Nieuw-Vossemeer Ontruimingsplan tijdelijke huisvesting de Lindenburgh, CA, februari 2016 1 1.

Nadere informatie

Gedragsregels voor leveranciers en externe bedrijven

Gedragsregels voor leveranciers en externe bedrijven Aansprakelijkheid Waak zelf over uw eigendommen. De Rooy is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om geen waardevolle zaken onbeheerd achter te

Nadere informatie

ALGEMENE REGELS HUISVESTING

ALGEMENE REGELS HUISVESTING ALGEMENE REGELS HUISVESTING Huisregels opgesteld en aangeboden door Het Kantoor Archief. (01-01-2013) Algemeen Openingstijden verhuurbeheer : maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur Openingstijden

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij ongevallen

Protocol voor het handelen bij ongevallen Protocol voor het handelen bij ongevallen Maart 2016 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, is de werkgever verplicht om ongevallen op te nemen in een ongevallenregister en ernstige

Nadere informatie

NAJAAR PREVENTIETIPS BEVEILIGINGS GROEP. Ontspannen. genieten van het najaar... BEWAAREXEMPLAAR

NAJAAR PREVENTIETIPS BEVEILIGINGS GROEP. Ontspannen. genieten van het najaar... BEWAAREXEMPLAAR NAJAAR PREVENTIETIPS Ontspannen genieten van het najaar... BEWAAREXEMPLAAR Ontspannen genieten van het najaar... Goede preventie is belangrijk en schade voorkomen begint bij het nemen van de juiste maatregelen.

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

JIJ. Daar moet je nu over nadenken!

JIJ. Daar moet je nu over nadenken! WAT DOE JIJ BIJ BRAND? Daar moet je nu over nadenken! Stel, er breekt bij u thuis brand uit. Door de zwarte rook ziet u niets meer en kunt u nauwelijks ademhalen. Binnen enkele minuten ontstaat een niet

Nadere informatie

Ontruimingsplan. locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7

Ontruimingsplan. locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7 Ontruimingsplan locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7 Inleiding Voor u ligt het ontruimingsplan. In dit plan is beschreven hoe er gehandeld moet worden in (dreigende) noodsituaties en het geeft informatie

Nadere informatie

Overvalpreventie. module 4. Sport, dienstverlening en veiligheid

Overvalpreventie. module 4. Sport, dienstverlening en veiligheid Overvalpreventie module 4 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...3 WAT IS EEN OVERVAL EN WIE PLEGEN OVERVALLEN?...4 Welke soorten dader(s) plegen een overval?... 4 Wat wil een dader?... 4 Wanneer worden overvallen

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal

huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal Brogaal Projects Index HUISREGELS... 2 INLEIDING... 2 ADRESGEGEVENS:..... 2 WERKTIJDEN:... 2 ZIEKMELDING:... 2 HERSTELMELDING:... 2 URENBONNEN:...

Nadere informatie

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl.

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl. Stichting Dante s Vriendjes Afdeling De Kikkervisjes Televisiebaan 106 Telefoon 06-23750706 Mail kikkervisjes@dantesvriendjes.nl Ontruimingsplan Object: Kinderdagverblijf Dante s Vriendjes, afdeling De

Nadere informatie

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:.

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. 1 Inhoud 1. Basisgegevens bureau 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave CALAMITEITENPLAN ORGANISATIE Een calamiteitenplan voorziet in te nemen maatregelen bij de bestrijding van verschillende soorten incidenten, die zich in. voor zouden kunnen doen. Hierdoor kunnen de omvang

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Na een (ernstig) arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment

Nadere informatie

Veiligheid Tata Steel Orkest

Veiligheid Tata Steel Orkest Veiligheid Tata Steel Orkest 1 Veiligheid Tata Steel Orkest De veiligheid en gezondheid van iedereen die voor of met het Tata Steel Orkest muziek maakt of daarbij ondersteuning verleent, is onze hoogste

Nadere informatie

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp September 2014 Door: In opdracht van: Tom Boot en Rick Lind Sportfondsen Koning Willem-Alexander B.V. 2. Inleiding

Nadere informatie

Agressie en geweld Onder Agressie en geweld verstaan we ongewenst gedrag van klanten en publiek in de winkel.

Agressie en geweld Onder Agressie en geweld verstaan we ongewenst gedrag van klanten en publiek in de winkel. www.arboindemode.nl Werkgevers en werknemers kunnen samen voor een veilige werkomgeving zorgen, zodat iedereen die in een modezaak of sportwinkel werkt fit en gezond blijft. Zo blijft werken in de mode

Nadere informatie

Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging

Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging Peuterspeelzaal Uitgangen en vluchtroutes. 1 ja U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken?

Nadere informatie

1. Brandpreventie en -melding

1. Brandpreventie en -melding Calamiteitenplan Schwartzmans b.v. Belangrijke telefoonnummers Schwartzmans 0416-337066 (tijdens kantooruren) Alarmcentrale, Centrale post ambulance vervoer (0)112 Centrale post brandmelding (0)112 Centrale

Nadere informatie

(Naam organisatie) (datum)

(Naam organisatie) (datum) (Naam organisatie) (datum) Calamiteitenplan / Draaiboek / Veiligheidsplan 0 Hoofdstuk 1 Het evenement 1.1. Evenement Beschrijving Evenement Locatie (plattegrond bijvoegen als bijlage 1, let wel in geval

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie