JAARVERSLAG BRANDWEER NEDERWEERT 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG BRANDWEER NEDERWEERT 2012"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG BRANDWEER NEDERWEERT 2012 Iwan Stultiens Postcommandant Nederweert januari 2013

2 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Taakveld preparatie Uitleg taakveld Opleiden en oefenen... 4 Opleiden en oefenen Wedstrijden Brandweercompetitiedag Fire fit test Materieel Taakveld repressie Uitleg taakveld Repressief optreden Alarmering en consignatie Taakveld nazorg Bedrijfsvoering Personeel Arbo Communicatie Brandveilig Leven Conclusie over Bijlage 1: Uitrukken Bijlage 2: Ledenlijst per

3 Voorwoord Hierbij presenteer ik het jaarverslag 2012 van post Nederweert. Het jaar 2012 was anders dan in voorgaande jaren een relatief rustig jaar. Rustig gezien vanuit de repressieve kant van de veiligheidsketen. Het aantal uitrukken was met 122 gemiddeld maar grote indrukwekkende incidenten zijn de burger in 2012 bespaard gebleven. Uiteraard is iedere uitruk waarbij de burger is betrokken er één te veel. Maar het wegnemen van het volledige restrisico door brandpreventie en verkeersveiligheid is een utopie. Preperatief is er behoorlijk aan de weg getimmerd. Zo zijn er mensen opgeleid tot brandinstructeur en worden deze personen ingezet als instructeur bij het oefencentrum Nederweert. Mensen zijn opgeleid tot de specialisatie motorkettingzaag, is de jaarlijkse duikdag vanuit het district in Nederweert georganiseerd en heeft onze post deelgenomen aan diverse eindoefeningen en pelotonsoefeningen. Het jaar 2012 was organisatorisch en procedureel gezien zeker geen rustig jaar. Per 1 januari 2012 stapte Eric van Mierlo op als districtscommandant van district Weert. Zijn functie wordt waargenomen door Jan Mueters en Rene van de Valk. Het waarnemen van Rene van de Valk is al een voorbode hoe de organisatie van de Veiligheidsregio Limburg Noord er in grote lijnen komt uit te zien. Vanaf 1 januari 2013 zal district Roermond worden geregionaliseerd en zal een samenwerkingsverband tussen de districten Weert en Roermond vorm gaan krijgen. In juni 2012 zijn de operationele grenzen ingevoerd. Een prima initiatief om de gemeentegrenzen repressief gezien los te laten en te kijken welke TS als eerste ter plaatse van een incident kan zijn. Op deze wijze wordt de burger het snelste van hulp voorzien. Voor post Nederweert betekent dit, dat gezien de geografische omvang van de gemeente ons inzetgebied kleiner wordt. Posten van Weert, Heythuysen en Meijel bestrijden nu incidenten binnen de gemeente Nederweert. Vanuit de gewijzigde visie op repressie is het vraaggericht uitrukken in november door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio geaccordeerd. Dit betekent dat er zal worden uitgerukt met een SIV vanuit 9 plaatsen in de Veiligheidsregio. Voor Nederweert betekent dit dat zeerkleine incidenten zoals automatische brandmeldingen niet meer vanuit post Nederweert zullen worden bestreden maar dat deze incidenten met een SIV vanuit Weert zullen worden bestreden. In personele zin mogen we ons een rijke post noemen. In 2012 zijn 4 enthousiaste vrijwilligers aangesteld. John Horijon, Luuk van Thuyl, Alex Mayeur en Patrick Broens komen onze post versterken. Wederom vrijwilligers welke in Nederweert wonen en werken. Mede hierdoor kunnen we als post onze paraatheid 24/7 garanderen. Het is 2012 dan ook niet voorgekomen dat we een volledig bemande tankautospuit niet de weg op konden sturen. De ondersteuning tijdens kantooruren vanuit het district Weert met de TS 4 heeft in een aantal gevallen wel bijgedragen aan een effectiviteit van de inzet. Afscheid hebben we genomen van Martin Tillemans. Januari 2013 Postcommandant Iwan Stultiens Jaarverslag Brandweer Nederweert

4 1 Inleiding Zoals uit het voorwoord al op te maken is, was het repressief geen spectaculair jaar maar was het overall gezien wel een druk jaar. Uit de in 2011 vastgestelde visie op repressie is worden nu de eerste SIV besteld waardoor er op maat kan worden uitgerukt. Brandveilig leven heeft verder vorm gekregen. Op scholen zijn hierover lessen verzorgd. Ouderen zijn op locatie bezocht, geïnformeerd en hun woningen zijn voorzien van rookmelders. Woningen in het buitengebied, daar waar de brandweer later ter plaatse kan zijn, zijn ook voorzien van rookmelders. Maar ook organisatorisch is er veel veranderd. Geen districtscommandant meer voor Weert maar een waarnemer. Er is gepresenteerd hoe op hoofdlijnen de brandweerposten binnen de veiligheidsregio gestalte zullen gaan krijgen. Een duidelijke uitspraak van Rene van de Valk was dan ook; We hebben jullie als vrijwilliger nodig. Niet alleen in repressieve zin maar ook om de nieuwe organisatie te kunnen bouwen. Ten aanzien van preparatie hebben we gebruik kunnen en mogen maken van de faciliteit O&O en Beheer van het District Weert. Denk maar eens aan de voorbereiding van alle oefeningen, het opstellen voor op maat gemaakte observatielijsten en niet te vergeten de fantastische eindoefeningen. Daarnaast hebben we een realistisch oefencentrum gebouwd bij Henk Stals aan de Eindhovensebaan. De brandweer is een dynamische organisatie welke onderdeel uitmaakt van de Veiligheidsregio Limburg Noord. In 2013 zal de verdere verfijning van de nieuwe organisatie plaatsvinden. In dit jaarverslag zullen alleen de taken welke directe relatie met post Nederweert hebben worden beschreven. De taakvelden pro-actie en preventie hebben deze directe relatie niet en worden daarom niet beschreven. 2 Taakveld preparatie 2.1 Uitleg taakveld Preparatie is de daadwerkelijke voorbereiding op de incident-bestrijding, zoals het oefenen, het onderhoud van materieel en het opstellen van aanvalsplannen. 2.2 Opleiden en oefenen Opleiden en oefenen De doelstelling van het opleiding- en oefenbeleid is dat personeel vakbekwaam wordt en blijft. Een cyclus van levenslang leren is noodzakelijk om dit doel te bereiken. Opleidingen in 2012 Het opleiden is gericht op het aanleren van een basisniveau. Dit gebeurt door het personeel volgens de wettelijke eisen op te leiden. In 2012 zijn de volgende opleidingsresultaten behaald: Peter Ketelaars en Harold Kuepers zijn geslaagd voor brandweerchauffeur zwaar. Peter Ketelaars en Harold Kuepers zijn geslaagd voor voertuigbediende. Mario Frenken, Bart Vlassak en Pieter van Gog zijn geslaagd voor hun onderdeel HV van de manschap A opleiding. Bart Vlassak is geslaagd voor OGS van manschap A opleiding en heeft daarmee het diploma manschap A in de wacht gesleept. Joyce is geslaagd voor LPLHB en onderdeel brand praktijk van de manschap A opleiding. Edward is opgeleid tot brandinstructeur. Diverse personen zijn opgeleid tot de specialisatie motorkettingzaag.

5 Oefenen in 2011 Het oefenen is erop gericht om kennis, vaardigheden en competenties op peil te houden of op een hoger niveau te brengen. Uitgangspunt hierbij is de Leidraad oefenen. Wekelijkse korpsoefeningen In 2012 is wekelijks geoefend op de woensdagavond van tot uur. Er wordt gewerkt met een districtelijk opgesteld oefenrooster dat bestaat uit de onderdelen OGS, HV en brand. Deze blokken zijn weer onderverdeeld in elementaire, basis en eindoefeningen. De elementaire oefening worden meestal in een standvorm georganiseerd. De personen worden persoonlijk beoordeeld op hun kennis en vaardigheden. De basisoefeningen vinden vaak plaats op locatie bij een ondernemer of ergens in een leegstaand pand. Hier wordt getoetst aan de competentie in team verband (6 personen).ter afsluiting van een oefenblok wordt een eindoefening gehouden. Deze eindoefeningen worden ergens in het district georganiseerd en voorbereid en geënsceneerd door het team O&O. Ware spektakelstukken zo kunnen de oefeningen het beste worden beschreven. In samenwerking met de acteurs van het bedrijf To Rescue worden de oefeningen een realistisch karakter toebedeeld. De eindoefening voor het blok OGS werd gehouden bij het chemisch bedrijf van Gansewinkel in Weert. Voor het blok HV werd de oefening geënsceneerd nabij de waterscouting in Nederweert, waarbij en auto tegen de pijler van de randwegbrug was gereden en de eindoefening brand werd gehouden bij het bedrijf. Voor het blok brand is in 2012 veel aandacht geschonken om voorbereid te zijn om echte warme trainingen ten uitvoeren te brengen in het oefencentrum Nederweert (OCN). Zo hebben de districtelijk opgeleide instructeurs brand bij alle posten een tweetal theoriesessies over (G)RSTV gegeven, is ter voorbereiding de brand geënsceneerd in een soort van poppenhuis (dollhouse) en als laatste is gestart met de eerste daadwerkelijk warme trainingen in de containers aan de Eindhovensebaan. Verder werden dit jaar de WVD-ers, chauffeurs, pompbediendes en VZH bediendes door eigen instructeurs bijgeschoold of werden ze in districtelijk of regionaal verband getraind. De in 2012 gehouden oefeningen staan in onderstaande tabel weergegeven. Eén van de wekelijkse oefeningen Jaarverslag Brandweer Nederweert

6 VZH: 3 elementaire oefeningen Chauffeurs: 7 rij/pomp oefeningen Alle chauffeurs hebben een theorie training en rijtraining gehad.. Leerwerkplek opdrachten: 3 maal Manschap-A 1 maal bijscholing brandmeester FireFitTest: 4 maal Fire Fit Test. Boot: 2 maal specifieke oefening met de boot LPLHB: 2 avonden bijscholing LPLHB Wedstrijdoefening: 4 maal specifieke oefeningen voor wedstrijdploeg Vergaderingen: 1 korpsvergadering 1 ploegoverleg 1 vergadering B.O.K. 1 Lezing Politie Bevelvoerdertraining: 2 maal districtelijke oefening 1 maal korpsoefening 2 regionale bijeenkomsten 1 bevelvoerders operationele training in Zweden 2 districtelijke avond o.a. vliegbasis Eindhoven Peloton: 1 maal deelname aan pelotonsoefening scheepsbrandbestrijding in Mook Realistisch: Er is een start gemaakt met realistisch trainen in onze eigen containers. Brand: 12 elementaire oefeningen 10 Basisoefeningen (inzet) 1 bezichtiging bijzonder gebouwen 1 Weerter bossen oefeningen THV: 6 elementair oefeningen 9 Basis oefeningen 2 Eindoefeningen OGS: 8 basisoefeningen 4 Eindoefeningen Duikoefening: 2 keer districtsduikdag WVD: 5 elementaire oefeningen 3 regionale WVD oef Zaagspecialisten: Er zijn in ons district per ploeg een aantal zaagspecialisten opgeleid. Overig Competitiedag

7 Oefeningen Realistisch In 2012 is gekozen om een niet extern realistisch te gaan oefenen. Met de eigen opgeleide brandinstructeurs is het een goede keuze gebleken om deze oefening in het OCN te houden. Oefencentrum Nederweert Bevelvoerders Ook de bevelvoerders werden zowel op post- als districtsniveau getraind. Zo werd aan de bevelvoerders vanuit het district een rondleiding aangeboden bij vliegbasis Eindhoven. Interessant om te weten waar je bij een vliegtuigbrand rekening mee dient te houden. Verder is er aan de hand van een maquette een brand geënsceneerd waarbij de bevelvoerder conform de geleerde procedure de brand fictief moest bestrijden. Regionaal gezien zijn de bevelvoerders tweemaal uitgenodigd een bijscholingsavond bij te wonen. Eén maal in zake de gevaren bij een optreden bij een biomassacentrale en één maal een bijscholing inzake natuurbrandbestrijding. Henk Stals is in het voorjaar van 2012 voor een operationele training naar het Zweedse Revinge geweest. Chauffeurs Chauffeurs volgen in districtsverband een doorlopende oefencyclus die bestaat uit de componenten: rijden op de weg, rijden in het terrein, verkeersregels en simulatortraining. LPLHB De leden van post Nederweert hebben in 2012 de jaarlijkse herhalingstraining gevolgd hoe een slachtoffer te benaderen, het stellen van een eerste diagnose en hoe eerste hulp te verlenen. Dit benaderen, diagnosticeren en handelen gebeurt volgens het Landelijk Protocol Levensreddende Handelingen Brandweer (LPLHB) en wordt geïnstrueerd door mensen van de RAV. Jaarverslag Brandweer Nederweert

8 Regionale oefeningen Post Nederweert heeft dit jaar deelgenomen aan de regionale pelotonsoefening in Mook. Hier waren twee schepen met elkaar in botsing gekomen en was er een brand ontstaan. Het ene schip was een schip van Rijkswaterstaat en het andere was een schip met aan boord diverse kinderen van de scouting. Een hele klus om met 4 TS-en dit tot een goed einde te brengen. 2.3 Wedstrijden Tijdens de provinciale brandweerwedstrijden in de klasse 112 in Meijel heeft de wedstrijdploeg de 10 de plaats behaald. Er was brand ontstaan in de kerktoren van Meijel. Bij die brand bleken nog een aantal slachtoffer in de kerk en in de toren aanwezig te zijn. Door een aantal inschattingsfouten van de wedstrijdploeg en door het niet op de juiste wijze stellen van prioriteiten kregen ze niet voldoende punten om de prestatie van vorig jaar in stijgende lijn voort te zetten. Om toch een goed gevoel bij een brandbestrijding in een kerktoren over te houden hebben we als post Nederweert een aantal weken later een brand in de St. Lambertus kerk geënsceneerd. En het resultaat mocht er toen wel zijn. Gemotiveerd als we als post Nederweert en dus ook de wedstrijdploeg zijn is opgave voor de wedstrijden van 2013 al weer een feit. Mocht er dan weer een brand in een kerktoren zijn ontstaan weet de wedstrijdploeg in ieder geval hoe hier te handelen. Wedstrijd 112 in Meijel 2.4 Brandweercompetitiedag Post Nederweert heeft na een jaar te hebben overgeslagen door de brand bij Trinkeshof dit jaar weer deelgenomen aan de brandweercompetitiedag. Een dag waarbij alle posten van het district en de bedrijfsbrandweer van Wetring Fascillities bij elkaar op bezoek gaan om bij iedere post een oefening brand, HV of OGS te spelen. In Nederweert was een brand geensceneerd in de zaagerij van openluchtmuseum Eynderhoof. Hierbij moest de brand snel onder controle worden gebracht alvorens de slachtoffers uit de kelder konden worden gered. Post Nederweert heeft een uitstekende tweede plaats gehaald. Een spelende ploeg bestaande uit 3 leden welke hun opleiding nog niet eens hadden afgesloten geeft de tweede

9 plaats extra glans! Ze kwamen net en paar puntjes te kort om met de titel te gaan slepen. Afgesproken is dat Nederweert volgend jaar wel de eerste plaats in de wacht sleept. Object Nederweert tijdens de brandweercompetitiedag 2.5 Fire fit test In 2011 is voor de eerste maal getest met een conditionele test, genaamd de fire fit test. Deze test zal op een soortgelijke wijze onderdeel gaan uitmaken van de nieuwe brandweerkeuring (PPMO periodiek preventief medisch onderzoek). Het is de bedoeling dat een fysiek zwaar parcours met ademlucht binnen een bepaalde tijd wordt afgelegd. Gelukkig bleek de conditionele gesteldheid van onze leden goed te zijn. 2.6 Materieel Het korps beschikt over een modern wagenpark. Op 31 december 2012 beschikte het korps over het volgend materieel. tankautospuit 645 (bouwjaar 2004) tankautospuit 640 (bouwjaar 2008) personeelsbus 601 (bouwjaar 2009) boot op trailer oefenaanhanger VZH In 2010 is door het regiobureau brandweer in Venlo een VZH (verzorgingshaakarmcontainer) aangeschaft. Doel van deze container is dat bij langdurige inzetten de aanwezige brandweermensen hun handen kunnen wassen en warm en droog kunnen genieten van een koffie, thee of soep. Met andere woorden een logistieke ondersteuning. Deze container wordt door de brandweer mensen van de post Nederweert bemand. Om de container op het plaats incident te krijgen moet een vrachtauto uit Heythuysen worden gealarmeerd om vervolgens de container in Nederweert op te halen. Een situatie die op deze wijze in het leven is geroepen omdat er in Heythuysen destijds geen plaats was om de container te stallen. Stallingruimte voor de VZH is nu in Heythuysen wel aanwezig. Vandaar dat ook is gekozen om de VZH aldaar te stallen. Aangezien de mensen van post Nederweert zijn Jaarverslag Brandweer Nederweert

10 opgeleid om de VZH te benmannen blijft Nederweert deze tweedelijns specialisatie ook vervullen. In 2012 is de container ingezet bij de escalatie van een handhavingzaak in Haelen, ter ondersteuning bij een grootscheepse politiecontrole in Horn. Op het einde van het jaar hebben twee ploegen van Nederweert de VZH bemand bij een compagniesbrand in Panningen. Materieel Ts-en De 640 (eerste uitrukvoertuig) is voorzien van nieuw stabilisatiegereedschap in de vorm van Stab fast. 3 Taakveld repressie 3.1 Uitleg taakveld Repressie is de verlening van hulp in acute noodsituaties door de daadwerkelijke inzet van brandweer, politie en andere hulpverleningsdiensten. 3.2 Repressief optreden In 2012 kreeg de brandweer van Nederweert 122 keer een melding voor een uitruk. Het betrof 77 maal brand en 45 maal hulpverlening. Onder hulpverlening wordt hier verstaan incidenten anders dan brand. Echte opmerkelijke incidenten hebben zich in 2012 bijna niet voorgedaan. Een tweetal zaken springen er wel uit gezien het feit deze incidenten in de voorbijgaande jaren niet zo frequent zich hebben voorgedaan. Zo waren er in de maand februari diverse incidenten te melden waarbij hulp aan dieren werd gevraagd. Het ging dan om al dan niet vastgevroren vogels. Maar ook verder in het jaar zijn we als post vaak in actie moeten komen om dieren uit hun leiden te verlossen. Ook het aantal bedrijfsongevallen was dit jaar meer dan anders. En meer dan anders heb je nog al snel wanneer je de afgelopen jaren geen incidenten met bedrijfsongevallen hebt gehad. Dit jaar tot twee maal aan toe. Wel opmerkelijk maar dan in positieve zin voor de burger is dat we dit jaar niet te maken hebben gehad met grote branden of verkeersongevallen welke enorme indruk hebben gemaakt. Incidenten welke enige indruk hebben gemaakt of welke opmerkelijk waren staan hieronder nader beschreven. Uitsplitsing van uitrukken naar brand en hulpverlening Branden Hulpverlening Woningbrand Verkeersongeval Bedrijfsbrand Overige hulpverleningen Wegvervoer Auto/persoon te water Schoorsteen Gevaarlijke stoffen Natuurbrand Dieren in nood Automatische Assistentie brandmeld. politie/ambulance Inzet WVD-ploeg Stormschade/wateroverlast Diversen Diversen VZH Totaal Totaal

11 Opmerkelijke en indrukwekkende alarmeringen en incidenten in 2012 Woningbrand Kerkstraat Op maandagavond 26 januari worden we gealarmeerd voor een woningbrand aan de Kerkstraat 11 in Nederweert. De eerste beeldvorming bij een brand in de Kerkstraat is dat er oude gebouwen staan waarbij branduitbreiding naar andere bouwwerken zeer goed mogelijk is. Tijdens het aanrijden wordt ons door de meldkamer medegedeeld dat de woning volledig onder rook zou staan en dat de bewoners buiten het pand zouden zijn. Ter plaatse aangekomen bleek na een eerste verkenning dat de woning niet onder rook stond maar de gehele benedenverdieping was voorzien van een stoomlaag. De oorzaak van deze stoomvorming was een defecte verwarmingsleiding welke op een brandende houtkachel spoot. 114 red een dier In februari heeft het een aantal dagen behoorlijk hard gevroren. Alle plassen en zelf de Noordervaart was dichtgevroren. Je kunt wachten op een eerste melding van een vastgevroren eend of zwaan. Op 3 februari was het zo ver. Melding van vastgevroren zwanen in de Noordervaart ter hoogte van de Niesakkerbrug. Ter plaatse gekomen was er in de Noordervaart een schitterend wak gemaakt waar diverse zwanen en eenden rond zwommen. Dus niets aan de hand en snel weer terug naar een warme kop chocomel. Een paar dagen later was het weer zover. Op 13, 14 en 16 februari kregen we meldingen van vastgevroren zwanen ter hoogte van de Gebleektedijk. Door het prachtige winterweer waren er in de bossen vele wandelaars actief en dachten van verre te zien dat zwanen en/of eenden zaten vastgevroren. Met name door de spot op TV van 114 red een dier kwamen niet alleen in Nederweert maar zelf landelijk zeer vele meldingen binnen. Voor al die meldingen werd de brandweer gealarmeerd. Echter ook hier gold dat de dieren niet vast zaten maar gewoon op het ijs stonden of in het wak zwommen. Bij al deze melding had de B ploeg dienst. Nadat in 2011 de A ploeg een oorkonde van de Partij voor de dieren had ontvangen voor het redden van wilde zwijnen uit de Zuid Willemsvaart is ook de partij aangeschreven voor het uitrijken van een oorkonde aan de B ploeg.maar tot op heden hebben ze nog niets ontvangen. Zwanen vast in het ijs? Jaarverslag Brandweer Nederweert

12 Verkeersongeval met beknelling Op 6 februari in de vroege ochtend kwam een melding binnen van een verkeersongeval met beknelling op de A2. Het betrof een auto welke onder een vrachtauto was gereden. In de personenauto zou minimaal nog 1 persoon bekneld zitten. Ter plaatse aangekomen bleek het inderdaad om een personenauto onder een vrachtauto te gaan. Echter niet één maar twee personen zaten bekneld. Gelukkig geldt voor een incident op de A2 een dubbele aanrijd procedure. In samenwerking met post Weert hebben we hierdoor snel de 2 slachtoffers kunnen bevrijden, waarna ze zijn afgevoerd naar het ziekenhuis in Weert. VKO beknelling A2 auto onder vrachtauto

13 Middelbrand woning Op 21 augustus werd Ospel opgeschrikt door de vele sirenes. In de Annastraat was in een woning brand ontstaan. Gezien de gigantische rookontwikkeling heeft de bevelvoerder opgeschaald naar middelbrand. Ter plaatse troffen we gelukkig de bewoners buiten aan. Ze konden helaas niet aangeven wat en waar het zou branden. Door de hevig rook zag je binnen letterlijk geen hand voor ogen. De basale ademlucht oefeningen moesten nu hun vruchten gaan afwerpen. En met succes. Wat bleek (achteraf), bij de uitbouw van de woonkamer enkele jaren geleden heeft de bewoner onder de uitbouw en kelder gemaakt. De toegang van deze kelder zat dus in de woonkamer. Door het op juiste wijze aftasten van de ruimtes zijn we op den duur bij de trap naar de kelder gekomen. Beneden in de kelder troffen we een klein brandje aan. Een luchtvreter had vlam gevat. De kunststof behuizing van het apparaat zorgde voor de hevige rookontwikkeling. Middelbrand Annastraat Jaarverslag Brandweer Nederweert

14 Dodelijk verkeersongeval 21 september piepen in de vroege ochtend de alarmontvangers voor post Nederweert. In het display staat vermeld verkeersongeval met beknelling Venloseweg Nederweert. Op dat moment zie je op de gezichten van de vrijwilligers een gespannen en zeer geconcentreerde blik. Uit het verleden is vaak gebleken wanneer we naar de Venloseweg moeten uitrukken het vaak gaat om ernstige verkeersongevallen. Ook nu..de melding van de meldkamer luidt verkeersongeval, 1 persoon nog in het voertuig, betreft en personenbusje tegen boom. Wanneer de TS ter plaatse komt is de persoon al door omstanders uit het voertuig getrokken en wordt op dat moment gereanimeerd. Bij het ter plaatse komen van de ambulance wordt door de arts aangeven te stoppen met reanimeren. Helaas was het slachtoffer al overleden. Geluk bij ongeluk in deze situatie. De overleden persoon (chauffeur van het busje) had even voor zijn fatale aanrijding 6 personen thuis afgezet. Wanneer deze nog in het busje hadden gezeten waren de gevolgen waarschijnlijk niet te overzien geweest. Stille getuigen na een verkeersongeval aan de Venloseweg

15 Bedrijfsongevallen Julianastraat: Gelukkig niet al te vaak worden we gealarmeerd voor een bedrijfsongeval. Op 18 september werden we gealarmeerd voor assistentie ambulance aan de Julianastraat te Nederweert. Bij de bouw van het bezinkbassin was een persoon van een 6 meter hoog stijger gevallen. Door goede navraag van de bevelvoerder aan de meldkamer bleek de persoon te liggen in een 6 meter diepe kelder. Hierop heeft hij het redvoertuig laten alarmeren. Ter plaatse bleek een persoon van een twee meter hoog stijger te zijn gevallen. Door zijn val werd zijn been op een drietal plaatsen gespiest door omhoogstekend betonijzer. Met behulp van het redvoertuig is de persoon uit de kelder gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Ongeval Julianastraat persoon valt in bezinkbassin Jaarverslag Brandweer Nederweert

16 Rijksweg Zuid: Op 16 oktober kregen we wederom en melding van een bedrijfsongeval. Nu bleek en persoon bekneld zat tussen een stapel stalen balken aan de Rijksweg Zuid. Bij het lossen van een vrachtauto is en stalen balk gaan schuiven en is een persoon met zijn voet klem komen te zitten tussen de lange zware balken. Om de persoon bevrijdt te kunnen krijgen moesten uiterst voorzichtig te werk gaan. Allereerst moest de stapel balken goed worden gestabiliseerd zodat er niet nog meer balken konden gaan schuiven. Daarna hadden we ongeveer 5 cm plaats om met behulp van een hoge druk hefkussen de persoon uit zijn benarde positie te bevrijden. Persoon bekneld tussen stalen balken.

17 Twee keer het zelfde Frenkenbaan1: Op 5 oktober botste op de kruising Houbenbaan met de Frenkenbaan twee auto s tegen elkaar. Ter plaatse gekomen stonden beide auto s in het maïsveld en moest één slachtoffer door de brandweer uit de auto worden bevrijdt. Echter de persoon van de andere auto was nergens te bekennen. Totdat de ambulanceverpleegkundige aan de bevelvoerder vroeg of hij misschien een persoon vrij had om een slachtoffer in de nabijheid gelegen varkensstal mee kon helpen stabiliseren. Het bleek (gelukkig) te gaan om de bestuurder van de andere auto welke op eigen kracht naar de varkensstal was gelopen. Eerste keer VKO aan de Frenkenbaan Jaarverslag Brandweer Nederweert

18 Frenkenbaan 2: Op 25 november rammelden onze alarmontvanger wederom voor een verkeersongeval. Wederom en ongeval op de kruising Houbenbaan-Frenkenbaan. Wederom twee auto s welke met elkaar in aanrijding waren gekomen. Ter plaatse bleken alle slachtoffer reeds uit de voertuigen te zijn. Het ging hier in totaal om 5 slachtoffers. Dus voor de brandweer geen technisch werk maar met name eerste hulp werk. Daarom is het ook maar goed dat we jaarlijks onze bijscholing krijgen in LPLHB. Tweede keer VKO aan de Frenkenbaan

19 Zeer grote brand Zondagavond rond de klok van uur wordt post Nederweert ter assistentie gevraagd van post Weert. Aan de Kraanmeester in Weert woedt een uitslaande brand in en industriepand. Door de goede SITRAP van de ter plaatse aanwezige bevelvoerder, schaalt de OvD op naar grote brand. Ter plaatse wordt opgeschaald naar zeer grote brand. De twee TS-en van Weert zijn ingezet om brandoverslag naar het naastgelegen pand te voorkomen en om de ladderwagen te voeden. Aangezien het naastgelegen pand uit twee bouwlagen bestaat wordt Nederweert ingezet met 1 TS op de begane grond en 1 op de eerste verdieping om branddoorslag te voorkomen. Een prima prestatie van onze post om twee TS voltallig ter assistentie naar Weert te krijgen. Sterker nog er bleken zelfs van de totale post maar 3 mensen niet aanwezig te zijn geweest. Assistentie zeer grote brand in Weert Automatische meldingen Hoewel het aantal automatische brandmeldingen het afgelopen jaar fors is verminderd blijkt het toch nog altijd te gaan om een 39 tal automatische meldingen. Dit zijn meldingen waar je als brandweer niet om staat te springen. In 99% van de gevallen betreft het namelijk een nodeloze/onechte brandmelding. Vanaf 2011 is vanuit het district dan ook capaciteit beschikbaar gesteld om te onderzoeken wat de reden van deze meldingen zijn. Verder wordt de veroorzaker van de melding direct hierop aangesproken, en wordt hem/haar de gevolgen van zo n melding kenbaar gemaakt. Immers wanneer s middags om uur de pagers gaan voor een automatische melding worden 31 personen gealarmeerd. Vanuit de beroepspost Weert worden nog eens 4 personen gealarmeerd. De vrijwilligers spoeden zich naar de kazerne. Tijdens het aanrijden of zoveel eerder of later wordt bekend dat het een nodeloze melding betrof. Deze vrijwilligers worden wel bij zijn/haar werkgever weggeroepen. De veroorzaker is zich hiervan vaak niet bewust. Naast het onderzoeken en aanspreken van de betrokkenen is vanuit de regelgeving het aantal verplichte doormeldingen van een automatische melding naar de meldkamer met ingang van april 2012 drastisch verminderd. Alleen daar waar minder zelfredzame personen Jaarverslag Brandweer Nederweert

20 aanwezig zijn en daar waar wordt overnacht moet een doormelding nog verplicht aanwezig zijn. Hierdoor zullen op vele plaatsen de doormeldingen van de bouwwerken verdwijnen. Met deze twee tools zal naar verwachting het aantal nodeloze/onechte meldingen de komende jaren fors verminderen. 3.3 Alarmering en consignatie Alarmering post Nederweert Om ervan verzekerd te zijn dat voldoende personen bij een alarmering opkomen, wordt tijdens werkdagen van 6.00 uur tot uur korpsalarm gegeven. Het hele korps wordt gealarmeerd om de eerste tankautospuit zo snel mogelijk met zes personen te bemensen. Anders dan voorgaande jaren was onze post van mening dat we tijdens de weekenden geen twee ploegen meer hoeven te alarmeren. Als post neemt men de verantwoordelijkheid om ook tijdens de weekenden gegarandeerd 6 personen paraat te hebben om de eerste uitruk te kunnen verzorgen Gelukkig kunnen we spreken van een parate post. Zowel tijdens kantooruren, de weekenden als de nachtelijke uren maar ook tijdens feestdagen zoals carnaval, Koninginnedag, kermis, kerstmis oud en nieuw enz. blijven de mensen paraat om in geval van een calamiteit met de brandweer uit te rukken. Tijdens carnaval worden 6 personen geconsigneerd om de paraatheid te garanderen. De alarmeringsregeling is als volgt: Op werkdagen van tot uur Op werkdagen van tot uur Op zaterdag en zondag van tot uur korpsalarm (3 ploegen) 1 ploeg 1 ploeg 4 Taakveld nazorg Nazorg is alles wat nodig is om zo snel mogelijk terug te keren naar de normale verhoudingen, door bijvoorbeeld opvang van eigen personeel. Deze opvang van het personeel is structureel geregeld. In 2012 heeft bijscholing plaatsgevonden voor de regionale BOT teams. Vanuit Nederweert neemt John Scheffers hieraan deel. 5 Bedrijfsvoering 5.1 Personeel Per heeft de post 31 leden. Drie leden zijn lid van een ander brandweerkorps, maar werken in Nederweert en rukken tijdens kantooruren uit met post Nederweert. In bijlage 2 is een volledige lijst van de leden opgenomen per Opbouw korps Functie Rang Aantal Postcommandant/OvD Hoofdbrandmeester 1 Bevelvoerder-ploegleider Brandmeester 4 Bevelvoerder Brandmeester 3 Manschap A Brandwacht 5 Manschap B Hoofdbrandwacht 10 Aspirant Algemeen 8

Jaarverslag. Uit de steigers. Colofon. Uitgave Brandweer Hollands Midden Postbus 1123 2302 BC Leiden

Jaarverslag. Uit de steigers. Colofon. Uitgave Brandweer Hollands Midden Postbus 1123 2302 BC Leiden Colofon Uitgave Brandweer Hollands Midden Postbus 1123 2302 BC Leiden Hoofd- en eindredactie Lisette Wenink, team Communicatie Redactie Geluk Communicatie, Woubrugge INCIDENTGEGEVENS PER GEMEENTE Martijn

Nadere informatie

Niet minder maar op maat Resultaten van de oefenweek Variabele Voertuigbezetting VRU in Zweden

Niet minder maar op maat Resultaten van de oefenweek Variabele Voertuigbezetting VRU in Zweden Niet minder maar op maat Resultaten van de oefenweek Variabele Voertuigbezetting VRU in Zweden 1 2 Colofon Project uitgevoerd door: Contactpersonen: Titel: Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Nederlands Instituut

Nadere informatie

Innovatieprijs gewonnen! Brandweer Nederland!

Innovatieprijs gewonnen! Brandweer Nederland! Personeelsmagazine van Brandweer Flevoland Twee specials! - After Action Review - Portofonie FLEVOLAND NIEUWS Inhoud 5 Jeugdbrandweer Lelystad Nederlands Kampioen Opdracht tankautospuiten gegund aan Dutch

Nadere informatie

Editie. Inzet is impact! Iedere 1e maandag van november is het Dag van de BHV

Editie. Inzet is impact! Iedere 1e maandag van november is het Dag van de BHV Editie 2014 Inzet is impact! Iedere 1e maandag van november is het Dag van de BHV INHOUD 3 4 6 9 10 12 15 16 19 20 22 24 26 28 Voorwoord Bedrijfshulpverleners en Burgermoed Automatische piloot Herken de

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Informatie: F.J.A. Luyckx, Landelijk Projectsecretaris,, regio Noord, Groningen (050)5225307 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Hartje Sittard ontsnapt aan stadsbrand

Hartje Sittard ontsnapt aan stadsbrand Inhaalslag investering zo goed als afgerond Koning Willem-Alexandertunnel houdt Brandweer Zuid-Limburg bezig Sittard ontsnapt aan stadsbrand Nieuwe fitheidstest houdt gemoederen bezig Levensechte, virtuele

Nadere informatie

Brandweer 8/9. van Nederland. Een dag om nooit te vergeten... N Herfst 2014. Jeugdbrandweer. Terschelling6. Moderne snufjes. Elektronisch leren

Brandweer 8/9. van Nederland. Een dag om nooit te vergeten... N Herfst 2014. Jeugdbrandweer. Terschelling6. Moderne snufjes. Elektronisch leren Brandweer K R A N T van Nederland N U M M E R 11 Herfst 2014 Een dag om nooit te vergeten... 4 Jeugdbrandweer Met plezier theorie en praktijk leren en uiteindelijk meedoen met de jeugdbrandweerwedstrijden.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel

Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel Regionale Brandweer Groningen Colofon Uitgave: Regionale Brandweer Groningen Vastgesteld: College Commandanten

Nadere informatie

Brandweer. van Nederland. Groot bereik CO-campagne. Centralisten leren van de luchtvaart. N Lente 2015. Jeugdkampioenen. Asbestbrand5.

Brandweer. van Nederland. Groot bereik CO-campagne. Centralisten leren van de luchtvaart. N Lente 2015. Jeugdkampioenen. Asbestbrand5. Brandweer K R A N T van Nederland N U M M E R 13 Lente 2015 4 Jeugdkampioenen De jeugd heeft de toekomst. De Stichting Jeugdbrandweer Nederland (JBNL) zet zich dan ook vol overgave in om de jeugd warm

Nadere informatie

Bevolkingszorg op orde 2.0. Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak

Bevolkingszorg op orde 2.0. Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Bevolkingszorg op orde 2.0 Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Bevolkingszorg op orde 2.0 Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Commissie Bevolkingszorg op orde Colofon Deze rapportage

Nadere informatie

Brandveilig leven. Werkboek voor cursist en trainer

Brandveilig leven. Werkboek voor cursist en trainer Brandveilig leven Werkboek voor cursist en trainer Inhoud Training Brandveilig Leven Deze training wordt u aangeboden vanuit Brandweer Amsterdam-Amstelland en is gericht op Brandveilig Leven. Elke organisatie

Nadere informatie

In een crisis heb je van alles, behalve tijd. de Bijlmerramp Marathoninzet bij Oiltanking BRANDWEER AMSTERDAM-AMSTELLAND. Twintig jaar geleden:

In een crisis heb je van alles, behalve tijd. de Bijlmerramp Marathoninzet bij Oiltanking BRANDWEER AMSTERDAM-AMSTELLAND. Twintig jaar geleden: Oktober 2012, jaargang 12, nr. 5 BRANDWEER AMSTERDAM-AMSTELLAND In een crisis heb je van alles, behalve tijd Twintig jaar geleden: de Bijlmerramp Marathoninzet bij Oiltanking B e h u l p z a a m D e s

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Actief, ondersteunend en inspirerend in veiligheid

Actief, ondersteunend en inspirerend in veiligheid Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking Actief, ondersteunend en inspirerend in veiligheid ONDERZOEK Actief, ondersteunend en inspirerend in veiligheid Bij crises, ongevallen

Nadere informatie

HANDBOEK (ZELF)REDZAAMHEID VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND

HANDBOEK (ZELF)REDZAAMHEID VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND HANDBOEK (ZELF)REDZAAMHEID VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND VERSIE: OKTOBER 2010 Inhoud Inleiding 3 1. Werkwijze Samenwerken 4 2. Aansprakelijkheid bij het benutten van redzaamheid 9 3. Checklist

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

De Lingot is een magazine van en voor de Nyrstar Budel medewerkers.

De Lingot is een magazine van en voor de Nyrstar Budel medewerkers. 01 December 2007 De Lingot is een magazine van en voor de Nyrstar Budel medewerkers. Colofon Redactie Eindredacteur Gerda van Doorne gerda.vandoorne@nyrstar.com Redactie Simon Pustjens Gerard Janssen René

Nadere informatie

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM Samenvatting Met regelmaat duiken er in de Nederlandse media berichten op, die doen vermoeden dat de voorbereiding

Nadere informatie

Het inrichten van intern incidentenbeheer op een servicedesk

Het inrichten van intern incidentenbeheer op een servicedesk Het inrichten van intern incidentenbeheer op een servicedesk Laura van der Stouwe Opleiding Facility Management Het inrichten van intern incidentenbeheer op een servicedesk Auteur: Laura van der Stouwe

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren Hou ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren en begeleiden best een erfgoedvereniging opdat de vrijwilligers gemotiveerd blijven? Waarop moet je letten als je je bestuur wilt verjongen? Hoe

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

75 jaar EHBO vereniging Liempde

75 jaar EHBO vereniging Liempde 75 jaar EHBO vereniging Liempde Geschreven door: Shirley Schoenmakers-Rüb. 1 Colofon Uitgave: EHBO vereniging Liempde Auteur: Shirley Schoenmakers-Rüb Foto s: Afkomstig van EHBO vereniging Liempde, familie

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie