JAARVERSLAG BRANDWEER NEDERWEERT 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG BRANDWEER NEDERWEERT 2012"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG BRANDWEER NEDERWEERT 2012 Iwan Stultiens Postcommandant Nederweert januari 2013

2 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Taakveld preparatie Uitleg taakveld Opleiden en oefenen... 4 Opleiden en oefenen Wedstrijden Brandweercompetitiedag Fire fit test Materieel Taakveld repressie Uitleg taakveld Repressief optreden Alarmering en consignatie Taakveld nazorg Bedrijfsvoering Personeel Arbo Communicatie Brandveilig Leven Conclusie over Bijlage 1: Uitrukken Bijlage 2: Ledenlijst per

3 Voorwoord Hierbij presenteer ik het jaarverslag 2012 van post Nederweert. Het jaar 2012 was anders dan in voorgaande jaren een relatief rustig jaar. Rustig gezien vanuit de repressieve kant van de veiligheidsketen. Het aantal uitrukken was met 122 gemiddeld maar grote indrukwekkende incidenten zijn de burger in 2012 bespaard gebleven. Uiteraard is iedere uitruk waarbij de burger is betrokken er één te veel. Maar het wegnemen van het volledige restrisico door brandpreventie en verkeersveiligheid is een utopie. Preperatief is er behoorlijk aan de weg getimmerd. Zo zijn er mensen opgeleid tot brandinstructeur en worden deze personen ingezet als instructeur bij het oefencentrum Nederweert. Mensen zijn opgeleid tot de specialisatie motorkettingzaag, is de jaarlijkse duikdag vanuit het district in Nederweert georganiseerd en heeft onze post deelgenomen aan diverse eindoefeningen en pelotonsoefeningen. Het jaar 2012 was organisatorisch en procedureel gezien zeker geen rustig jaar. Per 1 januari 2012 stapte Eric van Mierlo op als districtscommandant van district Weert. Zijn functie wordt waargenomen door Jan Mueters en Rene van de Valk. Het waarnemen van Rene van de Valk is al een voorbode hoe de organisatie van de Veiligheidsregio Limburg Noord er in grote lijnen komt uit te zien. Vanaf 1 januari 2013 zal district Roermond worden geregionaliseerd en zal een samenwerkingsverband tussen de districten Weert en Roermond vorm gaan krijgen. In juni 2012 zijn de operationele grenzen ingevoerd. Een prima initiatief om de gemeentegrenzen repressief gezien los te laten en te kijken welke TS als eerste ter plaatse van een incident kan zijn. Op deze wijze wordt de burger het snelste van hulp voorzien. Voor post Nederweert betekent dit, dat gezien de geografische omvang van de gemeente ons inzetgebied kleiner wordt. Posten van Weert, Heythuysen en Meijel bestrijden nu incidenten binnen de gemeente Nederweert. Vanuit de gewijzigde visie op repressie is het vraaggericht uitrukken in november door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio geaccordeerd. Dit betekent dat er zal worden uitgerukt met een SIV vanuit 9 plaatsen in de Veiligheidsregio. Voor Nederweert betekent dit dat zeerkleine incidenten zoals automatische brandmeldingen niet meer vanuit post Nederweert zullen worden bestreden maar dat deze incidenten met een SIV vanuit Weert zullen worden bestreden. In personele zin mogen we ons een rijke post noemen. In 2012 zijn 4 enthousiaste vrijwilligers aangesteld. John Horijon, Luuk van Thuyl, Alex Mayeur en Patrick Broens komen onze post versterken. Wederom vrijwilligers welke in Nederweert wonen en werken. Mede hierdoor kunnen we als post onze paraatheid 24/7 garanderen. Het is 2012 dan ook niet voorgekomen dat we een volledig bemande tankautospuit niet de weg op konden sturen. De ondersteuning tijdens kantooruren vanuit het district Weert met de TS 4 heeft in een aantal gevallen wel bijgedragen aan een effectiviteit van de inzet. Afscheid hebben we genomen van Martin Tillemans. Januari 2013 Postcommandant Iwan Stultiens Jaarverslag Brandweer Nederweert

4 1 Inleiding Zoals uit het voorwoord al op te maken is, was het repressief geen spectaculair jaar maar was het overall gezien wel een druk jaar. Uit de in 2011 vastgestelde visie op repressie is worden nu de eerste SIV besteld waardoor er op maat kan worden uitgerukt. Brandveilig leven heeft verder vorm gekregen. Op scholen zijn hierover lessen verzorgd. Ouderen zijn op locatie bezocht, geïnformeerd en hun woningen zijn voorzien van rookmelders. Woningen in het buitengebied, daar waar de brandweer later ter plaatse kan zijn, zijn ook voorzien van rookmelders. Maar ook organisatorisch is er veel veranderd. Geen districtscommandant meer voor Weert maar een waarnemer. Er is gepresenteerd hoe op hoofdlijnen de brandweerposten binnen de veiligheidsregio gestalte zullen gaan krijgen. Een duidelijke uitspraak van Rene van de Valk was dan ook; We hebben jullie als vrijwilliger nodig. Niet alleen in repressieve zin maar ook om de nieuwe organisatie te kunnen bouwen. Ten aanzien van preparatie hebben we gebruik kunnen en mogen maken van de faciliteit O&O en Beheer van het District Weert. Denk maar eens aan de voorbereiding van alle oefeningen, het opstellen voor op maat gemaakte observatielijsten en niet te vergeten de fantastische eindoefeningen. Daarnaast hebben we een realistisch oefencentrum gebouwd bij Henk Stals aan de Eindhovensebaan. De brandweer is een dynamische organisatie welke onderdeel uitmaakt van de Veiligheidsregio Limburg Noord. In 2013 zal de verdere verfijning van de nieuwe organisatie plaatsvinden. In dit jaarverslag zullen alleen de taken welke directe relatie met post Nederweert hebben worden beschreven. De taakvelden pro-actie en preventie hebben deze directe relatie niet en worden daarom niet beschreven. 2 Taakveld preparatie 2.1 Uitleg taakveld Preparatie is de daadwerkelijke voorbereiding op de incident-bestrijding, zoals het oefenen, het onderhoud van materieel en het opstellen van aanvalsplannen. 2.2 Opleiden en oefenen Opleiden en oefenen De doelstelling van het opleiding- en oefenbeleid is dat personeel vakbekwaam wordt en blijft. Een cyclus van levenslang leren is noodzakelijk om dit doel te bereiken. Opleidingen in 2012 Het opleiden is gericht op het aanleren van een basisniveau. Dit gebeurt door het personeel volgens de wettelijke eisen op te leiden. In 2012 zijn de volgende opleidingsresultaten behaald: Peter Ketelaars en Harold Kuepers zijn geslaagd voor brandweerchauffeur zwaar. Peter Ketelaars en Harold Kuepers zijn geslaagd voor voertuigbediende. Mario Frenken, Bart Vlassak en Pieter van Gog zijn geslaagd voor hun onderdeel HV van de manschap A opleiding. Bart Vlassak is geslaagd voor OGS van manschap A opleiding en heeft daarmee het diploma manschap A in de wacht gesleept. Joyce is geslaagd voor LPLHB en onderdeel brand praktijk van de manschap A opleiding. Edward is opgeleid tot brandinstructeur. Diverse personen zijn opgeleid tot de specialisatie motorkettingzaag.

5 Oefenen in 2011 Het oefenen is erop gericht om kennis, vaardigheden en competenties op peil te houden of op een hoger niveau te brengen. Uitgangspunt hierbij is de Leidraad oefenen. Wekelijkse korpsoefeningen In 2012 is wekelijks geoefend op de woensdagavond van tot uur. Er wordt gewerkt met een districtelijk opgesteld oefenrooster dat bestaat uit de onderdelen OGS, HV en brand. Deze blokken zijn weer onderverdeeld in elementaire, basis en eindoefeningen. De elementaire oefening worden meestal in een standvorm georganiseerd. De personen worden persoonlijk beoordeeld op hun kennis en vaardigheden. De basisoefeningen vinden vaak plaats op locatie bij een ondernemer of ergens in een leegstaand pand. Hier wordt getoetst aan de competentie in team verband (6 personen).ter afsluiting van een oefenblok wordt een eindoefening gehouden. Deze eindoefeningen worden ergens in het district georganiseerd en voorbereid en geënsceneerd door het team O&O. Ware spektakelstukken zo kunnen de oefeningen het beste worden beschreven. In samenwerking met de acteurs van het bedrijf To Rescue worden de oefeningen een realistisch karakter toebedeeld. De eindoefening voor het blok OGS werd gehouden bij het chemisch bedrijf van Gansewinkel in Weert. Voor het blok HV werd de oefening geënsceneerd nabij de waterscouting in Nederweert, waarbij en auto tegen de pijler van de randwegbrug was gereden en de eindoefening brand werd gehouden bij het bedrijf. Voor het blok brand is in 2012 veel aandacht geschonken om voorbereid te zijn om echte warme trainingen ten uitvoeren te brengen in het oefencentrum Nederweert (OCN). Zo hebben de districtelijk opgeleide instructeurs brand bij alle posten een tweetal theoriesessies over (G)RSTV gegeven, is ter voorbereiding de brand geënsceneerd in een soort van poppenhuis (dollhouse) en als laatste is gestart met de eerste daadwerkelijk warme trainingen in de containers aan de Eindhovensebaan. Verder werden dit jaar de WVD-ers, chauffeurs, pompbediendes en VZH bediendes door eigen instructeurs bijgeschoold of werden ze in districtelijk of regionaal verband getraind. De in 2012 gehouden oefeningen staan in onderstaande tabel weergegeven. Eén van de wekelijkse oefeningen Jaarverslag Brandweer Nederweert

6 VZH: 3 elementaire oefeningen Chauffeurs: 7 rij/pomp oefeningen Alle chauffeurs hebben een theorie training en rijtraining gehad.. Leerwerkplek opdrachten: 3 maal Manschap-A 1 maal bijscholing brandmeester FireFitTest: 4 maal Fire Fit Test. Boot: 2 maal specifieke oefening met de boot LPLHB: 2 avonden bijscholing LPLHB Wedstrijdoefening: 4 maal specifieke oefeningen voor wedstrijdploeg Vergaderingen: 1 korpsvergadering 1 ploegoverleg 1 vergadering B.O.K. 1 Lezing Politie Bevelvoerdertraining: 2 maal districtelijke oefening 1 maal korpsoefening 2 regionale bijeenkomsten 1 bevelvoerders operationele training in Zweden 2 districtelijke avond o.a. vliegbasis Eindhoven Peloton: 1 maal deelname aan pelotonsoefening scheepsbrandbestrijding in Mook Realistisch: Er is een start gemaakt met realistisch trainen in onze eigen containers. Brand: 12 elementaire oefeningen 10 Basisoefeningen (inzet) 1 bezichtiging bijzonder gebouwen 1 Weerter bossen oefeningen THV: 6 elementair oefeningen 9 Basis oefeningen 2 Eindoefeningen OGS: 8 basisoefeningen 4 Eindoefeningen Duikoefening: 2 keer districtsduikdag WVD: 5 elementaire oefeningen 3 regionale WVD oef Zaagspecialisten: Er zijn in ons district per ploeg een aantal zaagspecialisten opgeleid. Overig Competitiedag

7 Oefeningen Realistisch In 2012 is gekozen om een niet extern realistisch te gaan oefenen. Met de eigen opgeleide brandinstructeurs is het een goede keuze gebleken om deze oefening in het OCN te houden. Oefencentrum Nederweert Bevelvoerders Ook de bevelvoerders werden zowel op post- als districtsniveau getraind. Zo werd aan de bevelvoerders vanuit het district een rondleiding aangeboden bij vliegbasis Eindhoven. Interessant om te weten waar je bij een vliegtuigbrand rekening mee dient te houden. Verder is er aan de hand van een maquette een brand geënsceneerd waarbij de bevelvoerder conform de geleerde procedure de brand fictief moest bestrijden. Regionaal gezien zijn de bevelvoerders tweemaal uitgenodigd een bijscholingsavond bij te wonen. Eén maal in zake de gevaren bij een optreden bij een biomassacentrale en één maal een bijscholing inzake natuurbrandbestrijding. Henk Stals is in het voorjaar van 2012 voor een operationele training naar het Zweedse Revinge geweest. Chauffeurs Chauffeurs volgen in districtsverband een doorlopende oefencyclus die bestaat uit de componenten: rijden op de weg, rijden in het terrein, verkeersregels en simulatortraining. LPLHB De leden van post Nederweert hebben in 2012 de jaarlijkse herhalingstraining gevolgd hoe een slachtoffer te benaderen, het stellen van een eerste diagnose en hoe eerste hulp te verlenen. Dit benaderen, diagnosticeren en handelen gebeurt volgens het Landelijk Protocol Levensreddende Handelingen Brandweer (LPLHB) en wordt geïnstrueerd door mensen van de RAV. Jaarverslag Brandweer Nederweert

8 Regionale oefeningen Post Nederweert heeft dit jaar deelgenomen aan de regionale pelotonsoefening in Mook. Hier waren twee schepen met elkaar in botsing gekomen en was er een brand ontstaan. Het ene schip was een schip van Rijkswaterstaat en het andere was een schip met aan boord diverse kinderen van de scouting. Een hele klus om met 4 TS-en dit tot een goed einde te brengen. 2.3 Wedstrijden Tijdens de provinciale brandweerwedstrijden in de klasse 112 in Meijel heeft de wedstrijdploeg de 10 de plaats behaald. Er was brand ontstaan in de kerktoren van Meijel. Bij die brand bleken nog een aantal slachtoffer in de kerk en in de toren aanwezig te zijn. Door een aantal inschattingsfouten van de wedstrijdploeg en door het niet op de juiste wijze stellen van prioriteiten kregen ze niet voldoende punten om de prestatie van vorig jaar in stijgende lijn voort te zetten. Om toch een goed gevoel bij een brandbestrijding in een kerktoren over te houden hebben we als post Nederweert een aantal weken later een brand in de St. Lambertus kerk geënsceneerd. En het resultaat mocht er toen wel zijn. Gemotiveerd als we als post Nederweert en dus ook de wedstrijdploeg zijn is opgave voor de wedstrijden van 2013 al weer een feit. Mocht er dan weer een brand in een kerktoren zijn ontstaan weet de wedstrijdploeg in ieder geval hoe hier te handelen. Wedstrijd 112 in Meijel 2.4 Brandweercompetitiedag Post Nederweert heeft na een jaar te hebben overgeslagen door de brand bij Trinkeshof dit jaar weer deelgenomen aan de brandweercompetitiedag. Een dag waarbij alle posten van het district en de bedrijfsbrandweer van Wetring Fascillities bij elkaar op bezoek gaan om bij iedere post een oefening brand, HV of OGS te spelen. In Nederweert was een brand geensceneerd in de zaagerij van openluchtmuseum Eynderhoof. Hierbij moest de brand snel onder controle worden gebracht alvorens de slachtoffers uit de kelder konden worden gered. Post Nederweert heeft een uitstekende tweede plaats gehaald. Een spelende ploeg bestaande uit 3 leden welke hun opleiding nog niet eens hadden afgesloten geeft de tweede

9 plaats extra glans! Ze kwamen net en paar puntjes te kort om met de titel te gaan slepen. Afgesproken is dat Nederweert volgend jaar wel de eerste plaats in de wacht sleept. Object Nederweert tijdens de brandweercompetitiedag 2.5 Fire fit test In 2011 is voor de eerste maal getest met een conditionele test, genaamd de fire fit test. Deze test zal op een soortgelijke wijze onderdeel gaan uitmaken van de nieuwe brandweerkeuring (PPMO periodiek preventief medisch onderzoek). Het is de bedoeling dat een fysiek zwaar parcours met ademlucht binnen een bepaalde tijd wordt afgelegd. Gelukkig bleek de conditionele gesteldheid van onze leden goed te zijn. 2.6 Materieel Het korps beschikt over een modern wagenpark. Op 31 december 2012 beschikte het korps over het volgend materieel. tankautospuit 645 (bouwjaar 2004) tankautospuit 640 (bouwjaar 2008) personeelsbus 601 (bouwjaar 2009) boot op trailer oefenaanhanger VZH In 2010 is door het regiobureau brandweer in Venlo een VZH (verzorgingshaakarmcontainer) aangeschaft. Doel van deze container is dat bij langdurige inzetten de aanwezige brandweermensen hun handen kunnen wassen en warm en droog kunnen genieten van een koffie, thee of soep. Met andere woorden een logistieke ondersteuning. Deze container wordt door de brandweer mensen van de post Nederweert bemand. Om de container op het plaats incident te krijgen moet een vrachtauto uit Heythuysen worden gealarmeerd om vervolgens de container in Nederweert op te halen. Een situatie die op deze wijze in het leven is geroepen omdat er in Heythuysen destijds geen plaats was om de container te stallen. Stallingruimte voor de VZH is nu in Heythuysen wel aanwezig. Vandaar dat ook is gekozen om de VZH aldaar te stallen. Aangezien de mensen van post Nederweert zijn Jaarverslag Brandweer Nederweert

10 opgeleid om de VZH te benmannen blijft Nederweert deze tweedelijns specialisatie ook vervullen. In 2012 is de container ingezet bij de escalatie van een handhavingzaak in Haelen, ter ondersteuning bij een grootscheepse politiecontrole in Horn. Op het einde van het jaar hebben twee ploegen van Nederweert de VZH bemand bij een compagniesbrand in Panningen. Materieel Ts-en De 640 (eerste uitrukvoertuig) is voorzien van nieuw stabilisatiegereedschap in de vorm van Stab fast. 3 Taakveld repressie 3.1 Uitleg taakveld Repressie is de verlening van hulp in acute noodsituaties door de daadwerkelijke inzet van brandweer, politie en andere hulpverleningsdiensten. 3.2 Repressief optreden In 2012 kreeg de brandweer van Nederweert 122 keer een melding voor een uitruk. Het betrof 77 maal brand en 45 maal hulpverlening. Onder hulpverlening wordt hier verstaan incidenten anders dan brand. Echte opmerkelijke incidenten hebben zich in 2012 bijna niet voorgedaan. Een tweetal zaken springen er wel uit gezien het feit deze incidenten in de voorbijgaande jaren niet zo frequent zich hebben voorgedaan. Zo waren er in de maand februari diverse incidenten te melden waarbij hulp aan dieren werd gevraagd. Het ging dan om al dan niet vastgevroren vogels. Maar ook verder in het jaar zijn we als post vaak in actie moeten komen om dieren uit hun leiden te verlossen. Ook het aantal bedrijfsongevallen was dit jaar meer dan anders. En meer dan anders heb je nog al snel wanneer je de afgelopen jaren geen incidenten met bedrijfsongevallen hebt gehad. Dit jaar tot twee maal aan toe. Wel opmerkelijk maar dan in positieve zin voor de burger is dat we dit jaar niet te maken hebben gehad met grote branden of verkeersongevallen welke enorme indruk hebben gemaakt. Incidenten welke enige indruk hebben gemaakt of welke opmerkelijk waren staan hieronder nader beschreven. Uitsplitsing van uitrukken naar brand en hulpverlening Branden Hulpverlening Woningbrand Verkeersongeval Bedrijfsbrand Overige hulpverleningen Wegvervoer Auto/persoon te water Schoorsteen Gevaarlijke stoffen Natuurbrand Dieren in nood Automatische Assistentie brandmeld. politie/ambulance Inzet WVD-ploeg Stormschade/wateroverlast Diversen Diversen VZH Totaal Totaal

11 Opmerkelijke en indrukwekkende alarmeringen en incidenten in 2012 Woningbrand Kerkstraat Op maandagavond 26 januari worden we gealarmeerd voor een woningbrand aan de Kerkstraat 11 in Nederweert. De eerste beeldvorming bij een brand in de Kerkstraat is dat er oude gebouwen staan waarbij branduitbreiding naar andere bouwwerken zeer goed mogelijk is. Tijdens het aanrijden wordt ons door de meldkamer medegedeeld dat de woning volledig onder rook zou staan en dat de bewoners buiten het pand zouden zijn. Ter plaatse aangekomen bleek na een eerste verkenning dat de woning niet onder rook stond maar de gehele benedenverdieping was voorzien van een stoomlaag. De oorzaak van deze stoomvorming was een defecte verwarmingsleiding welke op een brandende houtkachel spoot. 114 red een dier In februari heeft het een aantal dagen behoorlijk hard gevroren. Alle plassen en zelf de Noordervaart was dichtgevroren. Je kunt wachten op een eerste melding van een vastgevroren eend of zwaan. Op 3 februari was het zo ver. Melding van vastgevroren zwanen in de Noordervaart ter hoogte van de Niesakkerbrug. Ter plaatse gekomen was er in de Noordervaart een schitterend wak gemaakt waar diverse zwanen en eenden rond zwommen. Dus niets aan de hand en snel weer terug naar een warme kop chocomel. Een paar dagen later was het weer zover. Op 13, 14 en 16 februari kregen we meldingen van vastgevroren zwanen ter hoogte van de Gebleektedijk. Door het prachtige winterweer waren er in de bossen vele wandelaars actief en dachten van verre te zien dat zwanen en/of eenden zaten vastgevroren. Met name door de spot op TV van 114 red een dier kwamen niet alleen in Nederweert maar zelf landelijk zeer vele meldingen binnen. Voor al die meldingen werd de brandweer gealarmeerd. Echter ook hier gold dat de dieren niet vast zaten maar gewoon op het ijs stonden of in het wak zwommen. Bij al deze melding had de B ploeg dienst. Nadat in 2011 de A ploeg een oorkonde van de Partij voor de dieren had ontvangen voor het redden van wilde zwijnen uit de Zuid Willemsvaart is ook de partij aangeschreven voor het uitrijken van een oorkonde aan de B ploeg.maar tot op heden hebben ze nog niets ontvangen. Zwanen vast in het ijs? Jaarverslag Brandweer Nederweert

12 Verkeersongeval met beknelling Op 6 februari in de vroege ochtend kwam een melding binnen van een verkeersongeval met beknelling op de A2. Het betrof een auto welke onder een vrachtauto was gereden. In de personenauto zou minimaal nog 1 persoon bekneld zitten. Ter plaatse aangekomen bleek het inderdaad om een personenauto onder een vrachtauto te gaan. Echter niet één maar twee personen zaten bekneld. Gelukkig geldt voor een incident op de A2 een dubbele aanrijd procedure. In samenwerking met post Weert hebben we hierdoor snel de 2 slachtoffers kunnen bevrijden, waarna ze zijn afgevoerd naar het ziekenhuis in Weert. VKO beknelling A2 auto onder vrachtauto

13 Middelbrand woning Op 21 augustus werd Ospel opgeschrikt door de vele sirenes. In de Annastraat was in een woning brand ontstaan. Gezien de gigantische rookontwikkeling heeft de bevelvoerder opgeschaald naar middelbrand. Ter plaatse troffen we gelukkig de bewoners buiten aan. Ze konden helaas niet aangeven wat en waar het zou branden. Door de hevig rook zag je binnen letterlijk geen hand voor ogen. De basale ademlucht oefeningen moesten nu hun vruchten gaan afwerpen. En met succes. Wat bleek (achteraf), bij de uitbouw van de woonkamer enkele jaren geleden heeft de bewoner onder de uitbouw en kelder gemaakt. De toegang van deze kelder zat dus in de woonkamer. Door het op juiste wijze aftasten van de ruimtes zijn we op den duur bij de trap naar de kelder gekomen. Beneden in de kelder troffen we een klein brandje aan. Een luchtvreter had vlam gevat. De kunststof behuizing van het apparaat zorgde voor de hevige rookontwikkeling. Middelbrand Annastraat Jaarverslag Brandweer Nederweert

14 Dodelijk verkeersongeval 21 september piepen in de vroege ochtend de alarmontvangers voor post Nederweert. In het display staat vermeld verkeersongeval met beknelling Venloseweg Nederweert. Op dat moment zie je op de gezichten van de vrijwilligers een gespannen en zeer geconcentreerde blik. Uit het verleden is vaak gebleken wanneer we naar de Venloseweg moeten uitrukken het vaak gaat om ernstige verkeersongevallen. Ook nu..de melding van de meldkamer luidt verkeersongeval, 1 persoon nog in het voertuig, betreft en personenbusje tegen boom. Wanneer de TS ter plaatse komt is de persoon al door omstanders uit het voertuig getrokken en wordt op dat moment gereanimeerd. Bij het ter plaatse komen van de ambulance wordt door de arts aangeven te stoppen met reanimeren. Helaas was het slachtoffer al overleden. Geluk bij ongeluk in deze situatie. De overleden persoon (chauffeur van het busje) had even voor zijn fatale aanrijding 6 personen thuis afgezet. Wanneer deze nog in het busje hadden gezeten waren de gevolgen waarschijnlijk niet te overzien geweest. Stille getuigen na een verkeersongeval aan de Venloseweg

15 Bedrijfsongevallen Julianastraat: Gelukkig niet al te vaak worden we gealarmeerd voor een bedrijfsongeval. Op 18 september werden we gealarmeerd voor assistentie ambulance aan de Julianastraat te Nederweert. Bij de bouw van het bezinkbassin was een persoon van een 6 meter hoog stijger gevallen. Door goede navraag van de bevelvoerder aan de meldkamer bleek de persoon te liggen in een 6 meter diepe kelder. Hierop heeft hij het redvoertuig laten alarmeren. Ter plaatse bleek een persoon van een twee meter hoog stijger te zijn gevallen. Door zijn val werd zijn been op een drietal plaatsen gespiest door omhoogstekend betonijzer. Met behulp van het redvoertuig is de persoon uit de kelder gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Ongeval Julianastraat persoon valt in bezinkbassin Jaarverslag Brandweer Nederweert

16 Rijksweg Zuid: Op 16 oktober kregen we wederom en melding van een bedrijfsongeval. Nu bleek en persoon bekneld zat tussen een stapel stalen balken aan de Rijksweg Zuid. Bij het lossen van een vrachtauto is en stalen balk gaan schuiven en is een persoon met zijn voet klem komen te zitten tussen de lange zware balken. Om de persoon bevrijdt te kunnen krijgen moesten uiterst voorzichtig te werk gaan. Allereerst moest de stapel balken goed worden gestabiliseerd zodat er niet nog meer balken konden gaan schuiven. Daarna hadden we ongeveer 5 cm plaats om met behulp van een hoge druk hefkussen de persoon uit zijn benarde positie te bevrijden. Persoon bekneld tussen stalen balken.

17 Twee keer het zelfde Frenkenbaan1: Op 5 oktober botste op de kruising Houbenbaan met de Frenkenbaan twee auto s tegen elkaar. Ter plaatse gekomen stonden beide auto s in het maïsveld en moest één slachtoffer door de brandweer uit de auto worden bevrijdt. Echter de persoon van de andere auto was nergens te bekennen. Totdat de ambulanceverpleegkundige aan de bevelvoerder vroeg of hij misschien een persoon vrij had om een slachtoffer in de nabijheid gelegen varkensstal mee kon helpen stabiliseren. Het bleek (gelukkig) te gaan om de bestuurder van de andere auto welke op eigen kracht naar de varkensstal was gelopen. Eerste keer VKO aan de Frenkenbaan Jaarverslag Brandweer Nederweert

18 Frenkenbaan 2: Op 25 november rammelden onze alarmontvanger wederom voor een verkeersongeval. Wederom en ongeval op de kruising Houbenbaan-Frenkenbaan. Wederom twee auto s welke met elkaar in aanrijding waren gekomen. Ter plaatse bleken alle slachtoffer reeds uit de voertuigen te zijn. Het ging hier in totaal om 5 slachtoffers. Dus voor de brandweer geen technisch werk maar met name eerste hulp werk. Daarom is het ook maar goed dat we jaarlijks onze bijscholing krijgen in LPLHB. Tweede keer VKO aan de Frenkenbaan

19 Zeer grote brand Zondagavond rond de klok van uur wordt post Nederweert ter assistentie gevraagd van post Weert. Aan de Kraanmeester in Weert woedt een uitslaande brand in en industriepand. Door de goede SITRAP van de ter plaatse aanwezige bevelvoerder, schaalt de OvD op naar grote brand. Ter plaatse wordt opgeschaald naar zeer grote brand. De twee TS-en van Weert zijn ingezet om brandoverslag naar het naastgelegen pand te voorkomen en om de ladderwagen te voeden. Aangezien het naastgelegen pand uit twee bouwlagen bestaat wordt Nederweert ingezet met 1 TS op de begane grond en 1 op de eerste verdieping om branddoorslag te voorkomen. Een prima prestatie van onze post om twee TS voltallig ter assistentie naar Weert te krijgen. Sterker nog er bleken zelfs van de totale post maar 3 mensen niet aanwezig te zijn geweest. Assistentie zeer grote brand in Weert Automatische meldingen Hoewel het aantal automatische brandmeldingen het afgelopen jaar fors is verminderd blijkt het toch nog altijd te gaan om een 39 tal automatische meldingen. Dit zijn meldingen waar je als brandweer niet om staat te springen. In 99% van de gevallen betreft het namelijk een nodeloze/onechte brandmelding. Vanaf 2011 is vanuit het district dan ook capaciteit beschikbaar gesteld om te onderzoeken wat de reden van deze meldingen zijn. Verder wordt de veroorzaker van de melding direct hierop aangesproken, en wordt hem/haar de gevolgen van zo n melding kenbaar gemaakt. Immers wanneer s middags om uur de pagers gaan voor een automatische melding worden 31 personen gealarmeerd. Vanuit de beroepspost Weert worden nog eens 4 personen gealarmeerd. De vrijwilligers spoeden zich naar de kazerne. Tijdens het aanrijden of zoveel eerder of later wordt bekend dat het een nodeloze melding betrof. Deze vrijwilligers worden wel bij zijn/haar werkgever weggeroepen. De veroorzaker is zich hiervan vaak niet bewust. Naast het onderzoeken en aanspreken van de betrokkenen is vanuit de regelgeving het aantal verplichte doormeldingen van een automatische melding naar de meldkamer met ingang van april 2012 drastisch verminderd. Alleen daar waar minder zelfredzame personen Jaarverslag Brandweer Nederweert

20 aanwezig zijn en daar waar wordt overnacht moet een doormelding nog verplicht aanwezig zijn. Hierdoor zullen op vele plaatsen de doormeldingen van de bouwwerken verdwijnen. Met deze twee tools zal naar verwachting het aantal nodeloze/onechte meldingen de komende jaren fors verminderen. 3.3 Alarmering en consignatie Alarmering post Nederweert Om ervan verzekerd te zijn dat voldoende personen bij een alarmering opkomen, wordt tijdens werkdagen van 6.00 uur tot uur korpsalarm gegeven. Het hele korps wordt gealarmeerd om de eerste tankautospuit zo snel mogelijk met zes personen te bemensen. Anders dan voorgaande jaren was onze post van mening dat we tijdens de weekenden geen twee ploegen meer hoeven te alarmeren. Als post neemt men de verantwoordelijkheid om ook tijdens de weekenden gegarandeerd 6 personen paraat te hebben om de eerste uitruk te kunnen verzorgen Gelukkig kunnen we spreken van een parate post. Zowel tijdens kantooruren, de weekenden als de nachtelijke uren maar ook tijdens feestdagen zoals carnaval, Koninginnedag, kermis, kerstmis oud en nieuw enz. blijven de mensen paraat om in geval van een calamiteit met de brandweer uit te rukken. Tijdens carnaval worden 6 personen geconsigneerd om de paraatheid te garanderen. De alarmeringsregeling is als volgt: Op werkdagen van tot uur Op werkdagen van tot uur Op zaterdag en zondag van tot uur korpsalarm (3 ploegen) 1 ploeg 1 ploeg 4 Taakveld nazorg Nazorg is alles wat nodig is om zo snel mogelijk terug te keren naar de normale verhoudingen, door bijvoorbeeld opvang van eigen personeel. Deze opvang van het personeel is structureel geregeld. In 2012 heeft bijscholing plaatsgevonden voor de regionale BOT teams. Vanuit Nederweert neemt John Scheffers hieraan deel. 5 Bedrijfsvoering 5.1 Personeel Per heeft de post 31 leden. Drie leden zijn lid van een ander brandweerkorps, maar werken in Nederweert en rukken tijdens kantooruren uit met post Nederweert. In bijlage 2 is een volledige lijst van de leden opgenomen per Opbouw korps Functie Rang Aantal Postcommandant/OvD Hoofdbrandmeester 1 Bevelvoerder-ploegleider Brandmeester 4 Bevelvoerder Brandmeester 3 Manschap A Brandwacht 5 Manschap B Hoofdbrandwacht 10 Aspirant Algemeen 8

JAARVERSLAG BRANDWEER NEDERWEERT 2014

JAARVERSLAG BRANDWEER NEDERWEERT 2014 JAARVERSLAG BRANDWEER NEDERWEERT 2014 Iwan Stultiens Postcommandant Nederweert Januari 2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Inleiding... 4 2 Taakveld preparatie... 4 2.1 Uitleg taakveld... 4 2.2 Opleiden

Nadere informatie

uitrukprocedure 6 + 6 versie 1.0 Nieuwe uitruk procedure per 9 januari 2012

uitrukprocedure 6 + 6 versie 1.0 Nieuwe uitruk procedure per 9 januari 2012 Nieuwe uitruk procedure per 9 januari 2012 Per 9 januari starten we een pilot om uit te rukken met 6 personen verdeeld over 2 (meerdere) voertuigen. De onderstaande inzet voorstellen zijn nader uitgewerkt

Nadere informatie

brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer!

brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer! I brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer! Brandweer Veiligheidsregio Utrecht zoekt vrijwilligers Werken bij de brandweer: voor sommigen is het een droom, voor anderen een roeping. Werken

Nadere informatie

Kan de brandweer een gevelbrand bestrijden

Kan de brandweer een gevelbrand bestrijden Kan de brandweer een gevelbrand bestrijden L O A D I N G [ C L I C K T O S TA R T ] Mark van Houwelingen Specialist brandpreventie Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Peter, Brandweerman van beroep Brandweer

Nadere informatie

Analyse GMS-gegevens. 1. Inleiding. 2. Methode

Analyse GMS-gegevens. 1. Inleiding. 2. Methode Analyse GMS-gegevens 1. Inleiding Het doel van deze studie is te onderzoeken of op basis van meldkamergegevens meer inzicht kan worden gekregen over hoe vaak door de brandweer wordt uitgerukt, de redenen

Nadere informatie

Functiehuis Bedrijfsbrandweer

Functiehuis Bedrijfsbrandweer Functiehuis Bedrijfsbrandweer Art. 31 Wet veiligheidsregio s 1. Bestuur veiligheidsregio kan inrichting die in geval van brand of ongeval bijzonder gevaar kan opleveren voor openbare veiligheid, aanwijzen

Nadere informatie

Boerendijk AH Woerden (tijdens kantooruren)

Boerendijk AH Woerden (tijdens kantooruren) De opleidingseisen voor vrijwilligers zijn gelijk aan die voor beroepsbrandweerlieden. We verwachten van je dat je bereid bent om voor je opleiding een deel van je vrije tijd op te offeren. De basisopleiding

Nadere informatie

Overzicht uitrukken brandweer Neder-Betuwe - Alle groepen 2015

Overzicht uitrukken brandweer Neder-Betuwe - Alle groepen 2015 deel 160 Ochten 21 augustus 18:12 vrijdag avond Brand TS Buitenbrand PRIO 1 Echteld Betuweroute, loos alarm door werkzaamheden 159 Ochten 21 augustus 08:59 vrijdag ochtend Hulp TS Ass.ambulance PRIO 2

Nadere informatie

Is uw werknemer vrijwilliger bij Brandweer Flevoland? Flevoland

Is uw werknemer vrijwilliger bij Brandweer Flevoland? Flevoland Is uw werknemer vrijwilliger bij Brandweer Flevoland? Flevoland Wat betekent dit voor uw bedrijf? De brandweer: behulpzaam, deskundig en daadkrachtig 2 Brandweermensen, beroeps en vrijwilligers, zijn mannen

Nadere informatie

Opleidings- en oefenbeleid

Opleidings- en oefenbeleid Bijlage 1 Opleidings- en oefenbeleid 2011-2014 Brandweer Bladel Opleidings- en oefenbeleid 2011-2014 Brandweer Bladel 1 Inhoudsopgave pagina 1.0 Opleiding (Vakbekwaam worden) 2 1.1 Uitgangspunten opleidingsbehoefte

Nadere informatie

5 1 a nota rangen voorblad RMT met besluit (2) 1

5 1 a nota rangen voorblad RMT met besluit (2) 1 Vergadering RMT Brandweer 9 november 2010 Agendapunt nummer 5.1 Onderwerp notitie functies en rangen brandweer Limburg-Noord. Auteur Lenders/ van Mierlo Portefeuillehouder Van der Schuit Voorstel : 1.

Nadere informatie

hittebestendig? Kom DE BUSSUMSE BRANDWEER

hittebestendig? Kom DE BUSSUMSE BRANDWEER jij Ben hittebestendig? Kom DE BUSSUMSE BRANDWEER versterken! De brandweer van Bussum De brandweer van Bussum draagt zorg voor het beperken en bestrijden van gevaar voor onze inwoners (en dieren) bij brand

Nadere informatie

JAARVERSLAG BRANDWEER NEDERWEERT 2013

JAARVERSLAG BRANDWEER NEDERWEERT 2013 JAARVERSLAG BRANDWEER NEDERWEERT 2013 Iwan Stultiens Postcommandant Nederweert Januari 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Inleiding... 4 2 Taakveld preparatie... 4 2.1 Uitleg taakveld... 4 2.2 Opleiden

Nadere informatie

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening 700 Inzet met accent op brandbestrijding Oefening Doel Basisbrandweerzorg, eventueel met specialisme(n) Brandbestrijding Minimaal twee TS-en, OVD, eventueel ondersteunende voertuigen Frequentie: minimaal

Nadere informatie

# Overwegingen Aantekeningen 1 Alarm

# Overwegingen Aantekeningen 1 Alarm # Overwegingen Aantekeningen 1 Alarm Rust, ruimte & overzicht 2 Uitrukken 1 Controle MS 2 Bericht 3 Bovenwinds aanrijden 4 Veilig aanrijden 5 Berichtgeving 6 Commando s 3 OGS melding 1 GEVI-nummer 2 Stofnaam

Nadere informatie

Brandweer Sliedrecht Draaiboek brand- en ontruimingsoefening ASZ Sliedrecht 26-10-2010

Brandweer Sliedrecht Draaiboek brand- en ontruimingsoefening ASZ Sliedrecht 26-10-2010 Draaiboek brand- en ontruimingsoefening ASZ Sliedrecht 26-10-2010 Referentie oefenkaart / lesbrieven Oefenkaart(en) Manschappen Oefenkaarten: L103 : Gevaren bij repressief optreden 105-A : Verkenning 105-B

Nadere informatie

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening 700 Inzet met accent op brandbestrijding Oefening Doel Basisbrandweerzorg, eventueel met specialisme(n) Brandbestrijding Minimaal twee TS-en, OVD, eventueel ondersteunende voertuigen Frequentie: minimaal

Nadere informatie

3.1 Fase 1: Takenpakket en competentieniveau vaststellen. Afbeelding 3.1 Takenpakket en competentieniveau vaststellen

3.1 Fase 1: Takenpakket en competentieniveau vaststellen. Afbeelding 3.1 Takenpakket en competentieniveau vaststellen 3. Oefensystematiek De systematiek van deze Leidraad Oefenen is gebaseerd op een periodieke oefencyclus (zie hoofdstuk 2), die uit zeven fasen bestaat. De uitkomsten van de laatste fase vormen de input

Nadere informatie

JAARVERSLAG BOCAS 2011

JAARVERSLAG BOCAS 2011 JAARVERSLAG BOCAS 2011 MAKKELIJKER KUNNEN WE HET NIET MAKEN, WEL LEUKER BOCAS Jaarlijks worden bij het BOCAS (Brandweer Opleidingscentrum Amsterdam-Amstelland Schiphol) duizenden brandweerlieden en bedrijfshulpverleners

Nadere informatie

Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig

Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig Met hart en ziel Brandweer Nederland staat voor 31.000 brandweermensen die zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens. Die 24 uur per dag en 7 dagen

Nadere informatie

Beeldcasus OGS-1 Lekkage tankwagen

Beeldcasus OGS-1 Lekkage tankwagen lekkage tankwagen Beeldcasus OGS-1 Lekkage tankwagen Melding Op 21 mei, om 14.05 uur, krijgt u als bevelvoerder de melding dat een voorbijrijdende auto een explosie heeft gehoord en roodbruine dampen ziet

Nadere informatie

Wat je al met 4 niet kan!!! Pilot TS-4 Brandweer Utrecht Brandweer Amersfoort

Wat je al met 4 niet kan!!! Pilot TS-4 Brandweer Utrecht Brandweer Amersfoort Wat je al met 4 niet kan!!! Pilot TS-4 Brandweer Utrecht Brandweer Amersfoort Jan Hazeleger Kenny Essers Plv Hfd Repressie Chef Preparatie Utrecht Amersfoort 30/06/2008 1 Waar gaan we het over hebben Aanleiding

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Plan van Aanpak Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Inspectie Veiligheid en Justitie 7 september 2015 1. Inleiding Aanleiding Op zaterdag 25 juli 2015, omstreeks 15:40

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter Project Kwaliteit brandweerpersoneel De brandweer wordt nog veiliger en beter VAKBEKWAAM WORDEN, VAKBEKWAAM BLIJVEN Wat verandert er concreet? Alle medewerkers van de brandweer worden voortaan opgeleid,

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

Korps Diepenveen zoekt vrijwilligers (m/v)

Korps Diepenveen zoekt vrijwilligers (m/v) Informatiefolder Korps Diepenveen zoekt vrijwilligers (m/v) gemeente Deventer september 2003 Werving vrijwilligers Brandweer Diepenveen Als gevolg van de gemeentelijke herindeling in 1999 zijn de gemeenten

Nadere informatie

Nr. 1998/5/6 Sector MI. Exloo, 14 april Onderwerp: Vaststelling Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening gemeente Borger-Odoorn

Nr. 1998/5/6 Sector MI. Exloo, 14 april Onderwerp: Vaststelling Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening gemeente Borger-Odoorn Nr. 1998/5/6 Sector MI Exloo, 14 april 1998 Onderwerp: Vaststelling Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening gemeente Borger-Odoorn OS M c,c? S" / i J Aan de gemeenteraad, ^~- ) De raden van de voormalige

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden en voorzieningen voor medewerkers Veiligheidsregio Groningen

Arbeidsvoorwaarden en voorzieningen voor medewerkers Veiligheidsregio Groningen Onderwerp Vaststelling Aanvullende arbeidsvoorwaarden en voorzieningen Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 10 januari 2014 Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Blad bekendmakingen

Nadere informatie

VAARDIGHEIDSTOETS e ronde Gewestelijk

VAARDIGHEIDSTOETS e ronde Gewestelijk VAARDIGHEIDSTOETS 2016 1 e ronde Gewestelijk DATUM: 28 mei 2016 PLAATS: Nederweert KLASSE: 112 ALGEMEEN BRANDWEER WEDSTRIJD COMITE Nederweert -2- Datum: 28 mei 2016 Voorwoord Burgemeester Als burgemeester

Nadere informatie

VAARDIGHEIDSTOETS Provinciaal

VAARDIGHEIDSTOETS Provinciaal VAARDIGHEIDSTOETS Provinciaal DATUM: 9 april 2016 PLAATS: Ravenstein KLASSE: 112 ALGEMEEN BRANDWEER WEDSTRIJD COMITE Voorwoord Burgemeester Beste brandweermensen, Op de plek van de Ravensteinse brandweerkazerne

Nadere informatie

Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale

Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale 122 brandveiligheids INFO Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweer kazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl

Nadere informatie

SAMENVATTING. Meerjaren Beleidsplan Brandveiligheid en Hulpverlening

SAMENVATTING. Meerjaren Beleidsplan Brandveiligheid en Hulpverlening SAMENVATTING Van: Nico van der Sluijs Datum: 9 maart 2005 Onderwerp: Meerjaren Beleidsplan Brandveiligheid en Hulpverlening Indeling van het beleidsplan Het beleidsplan is opgebouwd uit veertien paragrafen

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

Vakbekwaamheid. Portfolio. Aantoonbaar vakbekwaam (Beoordelingsportfolio) Diploma/certificaat Beoordeling Certificaat

Vakbekwaamheid. Portfolio. Aantoonbaar vakbekwaam (Beoordelingsportfolio) Diploma/certificaat Beoordeling Certificaat Vakbekwaamheid Vakbekwaam Worden Vakbekwaam blijven Oefenen Bijscholen Repressie Portfolio Aantoonbaar vakbekwaam (Beoordelingsportfolio) Diploma/certificaat Beoordeling Certificaat Lerende organisatie

Nadere informatie

VISIE BASISBRANDWEERZORG DEFINITIEF CONCEPT 18 SEPT. In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie

VISIE BASISBRANDWEERZORG DEFINITIEF CONCEPT 18 SEPT. In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie VISIE BASISBRANDWEERZORG DEFINITIEF CONCEPT 18 SEPT. In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie heeft Brandweer Gelderland-Midden een visie op basisbrandweerzorg ontwikkeld.

Nadere informatie

UITRUKOVERZICHT 2007. Aantal 81 9 21 4 24 23 88 16 29 18 25 5 5. - Overige. Hulpverleningen - Auto-ongevallen - Dieren - Water- / stormschade

UITRUKOVERZICHT 2007. Aantal 81 9 21 4 24 23 88 16 29 18 25 5 5. - Overige. Hulpverleningen - Auto-ongevallen - Dieren - Water- / stormschade UITRUKOVERZICHT 2007 Tabel uitrukken per maand Maand Brand Hulpverlening OGS Totaal Januari 8 8 2 28 Februari 2 8 Maart 2 6 0 8 April 7 6 0 3 Mei 7 0 2 Juni 8 7 6 Juli 3 2 0 Augustus 8 0 3 September 6

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

Bevelvoerder Hulpverlening

Bevelvoerder Hulpverlening Bevelvoerder Hulpverlening In deze publicatie is beeldmateriaal gebruikt van de volgende personen/organisaties: - Martin de Jongh - Hans Groenewegen - Moditech. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

5. De oefenkaart De oefenkaarten zijn belangrijke hulpmiddelen bij het plannen en organiseren van oefeningen.

5. De oefenkaart De oefenkaarten zijn belangrijke hulpmiddelen bij het plannen en organiseren van oefeningen. 5. De oefenkaart De oefenkaarten zijn belangrijke hulpmiddelen bij het plannen en organiseren van oefeningen. 5.1 Ordening van de oefenkaarten De ordening van de oefenkaarten is gebaseerd op de volgende

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

VAARDIGHEIDSTOETS 2017 Gewestelijke Hoofdklasse

VAARDIGHEIDSTOETS 2017 Gewestelijke Hoofdklasse VAARDIGHEIDSTOETS 2017 Gewestelijke Hoofdklasse DATUM: 13 mei 2017 PLAATS: Best KLASSE: Hoofdklasse ALGEMEEN BRANDWEER WEDSTRIJD COMITE Voorwoord Burgemeester Beste brandweerlieden, Welkom in de gemeente

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Albert Jansen. Wist u dat Voorkomen van brand Vluchtwegen vrijhouden Melders Vluchtplan Wat te doen bij brand? Vlam in de pan Brandwonden Tips

Albert Jansen. Wist u dat Voorkomen van brand Vluchtwegen vrijhouden Melders Vluchtplan Wat te doen bij brand? Vlam in de pan Brandwonden Tips Brandveiligheid Welkom limburg Dia 1 Dia 2 Even voorstellen Albert Jansen Inspecteur brandpreventie Melders Vluchtplan Wat te doen bij brand? Brandwonden Tips Inhoud Dia 3 Dia 4 (Woning)branden Waar ontstaat

Nadere informatie

I K B E N B R A N D W E E R

I K B E N B R A N D W E E R IK BEN BRANDWEER Waar staat de brandweer voor? Wie zijn wij? Wat doen wij? En hoe willen wij gezien worden? Behulpzaam, deskundig en daadkrachtig. Dat is de brandweer. Maar wat betekent dit voor jou en

Nadere informatie

MEMO. Datum : 17 december 2013 Onderwerp : Notitie stand van zaken betreffende de brandweer van Langedijk

MEMO. Datum : 17 december 2013 Onderwerp : Notitie stand van zaken betreffende de brandweer van Langedijk MEMO Aan : De gemeenteraad Afdeling : - Van : College van B&W Afdeling : - Datum : 17 december 2013 Onderwerp : Notitie stand van zaken betreffende de brandweer van Langedijk Inleiding Deze notitie is

Nadere informatie

Leidraad conversie rangen

Leidraad conversie rangen Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding Leidraad conversie rangen Documentatie: - Bijlage 1: Overzicht rangen oud en nieuw; - Bijlage 2: Overzicht operationele en beheersmatige functies

Nadere informatie

Bijlage 11. Voertuigspecificaties

Bijlage 11. Voertuigspecificaties Bijlage 11 Voertuigspecificaties Inhoud Inleiding... 3 Benaming voertuigen... 3 Zeeuwse TS... 4 Slagkracht bij brand... 5 Inzetdiepte... 5 Tankinhoud... 5 Waterwinning... 6 Slagkracht bij HV... 6 Slagkracht

Nadere informatie

Uitruk op Maat. In deze uitgave. Project Uitruk op Maat van start in veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Uitruk op Maat. In deze uitgave. Project Uitruk op Maat van start in veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Uitruk op Maat Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Nieuwsbrief 1 november 2010 In deze uitgave Project Uitruk op Maat van start in veiligheidsregio Zuidoost-Brabant 2 3 Aanleiding van het project Uitruk

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement b. Functie bevelvoerder Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub b Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1

Nadere informatie

Beperkt OGS Manschappen en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus. waarbij een gevaarlijke stof vrijkomt.

Beperkt OGS Manschappen en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus. waarbij een gevaarlijke stof vrijkomt. Verkeersongeval waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen Oefening Doel Beginsituatie Samenstelling oefenstaf Mogelijke opdrachten Hulpmiddelen Specifieke aandachtspunten voor veiligheid en milieu Specifieke

Nadere informatie

Elementaire oefening. Opdracht A en B. Draaiboek : 101A-DB02 Datum : Locatie :

Elementaire oefening. Opdracht A en B. Draaiboek : 101A-DB02 Datum : Locatie : Elementaire oefening Oefenkaart 101A Risico s bij brand signaleren Opdracht A en B Draaiboek : 101A-DB02 Datum : Locatie : Inhoud Elementaire oefening... 1 Oefenkaart 101A Risico s bij brand signaleren...

Nadere informatie

VAARDIGHEIDSTOETS 2017 Provinciaal

VAARDIGHEIDSTOETS 2017 Provinciaal VAARDIGHEIDSTOETS 2017 Provinciaal DATUM: 8 april 2017 PLAATS: Beilen KLASSE: Hoofdklasse Er geldt een verplichte aanrijroute!! ALGEMEEN BRANDWEER WEDSTRIJD COMITE Voorwoord Burgemeester Samen een incident

Nadere informatie

Monodisciplinaire evaluatie inzet Bevolkingszorg. Betreft: inzet woningbrand Paulus Potterstraat te Almere op 7 januari 2015

Monodisciplinaire evaluatie inzet Bevolkingszorg. Betreft: inzet woningbrand Paulus Potterstraat te Almere op 7 januari 2015 Monodisciplinaire evaluatie inzet Bevolkingszorg Betreft: inzet woningbrand Paulus Potterstraat te Almere op 7 januari 2015 Inleiding: Op 7 januari 2015 is er in de Paulus Potterstraat te Almere een woningbrand

Nadere informatie

Jan Scheurwater. Songül Serindag Bureauhoofd. Coördinator. Administratieve 078 6203469. Leergang Bevelvoerder (Interim) Wendy Arkenbout.

Jan Scheurwater. Songül Serindag Bureauhoofd. Coördinator. Administratieve 078 6203469. Leergang Bevelvoerder (Interim) Wendy Arkenbout. Marco Boulogne Jan Scheurwater Songül Serindag Bureauhoofd Administratieve 078 6203469 Leergang Bevelvoerder (Interim) Ondersteuning 078 6203463 078 6203465 André Poelmans 078 6203461 Immanuel Warsen 078

Nadere informatie

Kosten en opbrengst OMS. Resultaten onderzoek naar de kosten en opbrengst van het OMS in de regio Twente

Kosten en opbrengst OMS. Resultaten onderzoek naar de kosten en opbrengst van het OMS in de regio Twente Kosten en opbrengst OMS Resultaten onderzoek naar de kosten en opbrengst van het OMS in de regio Twente Inhoud Aanleiding onderzoek Cijfers OMS Twente Instrument kosten-baten analyse Maatschappelijke kosten

Nadere informatie

Projectplan Zes Minuten Zone Gemeente Stede Broec

Projectplan Zes Minuten Zone Gemeente Stede Broec Projectplan Zes Minuten Zone Gemeente Stede Broec Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel... 3 3. Samenwerking... 3 4. AED s... 4 5. Alarmeringssysteem... 5 6. Trainingen... 6 7. Financiën... 6 8. Communicatie...

Nadere informatie

Verordening Brandveiligheid en hulpverlening

Verordening Brandveiligheid en hulpverlening Raadsbesluit nummer : Rb2009/05 Onderwerp : Verordening Brandveiligheid en hulpverlening De raad der gemeente Hulst gelet op; 1. artikel 1, tweede lid en artikel 12 van de Brandweerwet 1985, 2. artikel

Nadere informatie

EVALUATIERAPPORT PILOT 2X4 DELFT ( )

EVALUATIERAPPORT PILOT 2X4 DELFT ( ) BRANDWEER HAAGLANDEN EVALUATIERAPPORT PILOT 2X4 DELFT (15-4230) Definitieve Versie Vernieuwde Repressie 1 Toelichting Deze evaluatie maakt onderdeel uit het Project Pilots Vernieuwde Repressie. Dit project

Nadere informatie

Samenvatting voor Bent u een man of een vrouw? (N=164) Antwoord Telling Percentage

Samenvatting voor Bent u een man of een vrouw? (N=164) Antwoord Telling Percentage Resultaten Brandweeronderzoek (Regio Utrecht) Aantal respondenten Aantal respondenten in deze vragenlijst: 164 Totaal aantal respondenten in deze vragenlijst: 3701 Percentage van het totaal: 4.4% Samenvatting

Nadere informatie

VAARDIGHEIDSTOETS e ronde Gewestelijk

VAARDIGHEIDSTOETS e ronde Gewestelijk VAARDIGHEIDSTOETS 2017 1 e ronde Gewestelijk DATUM: 13 mei 2017 PLAATS: Horst KLASSE: 112 ALGEMEEN BRANDWEER WEDSTRIJD COMITE Horst -2- Datum: 13 mei 2017 Voorwoord Burgemeester Als burgemeester van Horst

Nadere informatie

Brandweer Bedum. Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken. Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum

Brandweer Bedum. Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken. Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum Brandweer Bedum Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum Koos Poelma Commandant Brandweer 10 mei 2012 Programma Prestaties brandweerzorg Bedum 2011 Risico

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder.

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder. Scouting Sweder van Voorst Adres : Torenallee 2 Postcode Plaats Telefoon : 6999DD : Hummelo : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : Internet E-mail : www.scoutingsweder.nl : info@scoutingsweder.nl

Nadere informatie

VAARDIGHEIDSTOETS Provinciaal

VAARDIGHEIDSTOETS Provinciaal VAARDIGHEIDSTOETS Provinciaal DATUM: 7 maart 2015 PLAATS: Veghel KLASSE: Hoofdklasse ALGEMEEN BRANDWEER WEDSTRIJD COMITE Veghel -2- Datum:7 maart 2015 Voorwoord Burgemeester Beste brandweermensen, Fantastisch

Nadere informatie

Specialisten van de VRU. Hoogtereddingsteam: voor redden op hoogte én diepte

Specialisten van de VRU. Hoogtereddingsteam: voor redden op hoogte én diepte Specialisten van de VRU Hoogtereddingsteam: voor redden op hoogte én diepte Nederland gaat de lucht in. Figuurlijk althans. De druk op de beschikbare ruimte wordt steeds groter en dus wordt er steeds hoger

Nadere informatie

VAARDIGHEIDSTOETS e ronde Gewestelijk

VAARDIGHEIDSTOETS e ronde Gewestelijk VAARDIGHEIDSTOETS 2017 2 e ronde Gewestelijk DATUM: 10 juni 2017 PLAATS: Norg KLASSE: 112 Er geldt een verplichte aanrijroute!! ALGEMEEN BRANDWEER WEDSTRIJD COMITE Voorwoord Burgemeester Water naar het

Nadere informatie

Wat merkt u daarvan? Gooi en Vechtstreek

Wat merkt u daarvan? Gooi en Vechtstreek De brandweer verandert Wat merkt u daarvan? Gooi en Vechtstreek De brandweer verandert Wat merkt u van de veranderingen? De brandweer in onze regio verandert. Met het thema Nieuw Rood wordt er hard gewerkt

Nadere informatie

De nieuwe Brandweer Hollands Midden

De nieuwe Brandweer Hollands Midden De nieuwe Brandweer Hollands Midden Bijeenkomst gemeentebesturen (Leiden, 8 oktober 2010) Henk Meijer Regionaal Commandant Korte terugblik Discussie over regionalisering brandweer ruim 5 jaar geleden gestart

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding. Leidraad conversie rangen

Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding. Leidraad conversie rangen Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding Leidraad conversie rangen Vastgesteld door de RRC op 10 september 2010 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Minder rangen 3 3. Operationele functies

Nadere informatie

Reageren op calamiteiten De inzet van brandweer op de luchthaven Schiphol. Marijn Ornstein 14 Oktober 2013

Reageren op calamiteiten De inzet van brandweer op de luchthaven Schiphol. Marijn Ornstein 14 Oktober 2013 Reageren op calamiteiten De inzet van brandweer op de luchthaven Schiphol Marijn Ornstein 14 Oktober 2013 INHOUD Intro Partners in veiligheid Safety binnen Schiphol Veiligheidsketen en activiteiten SEF

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR BEVELVOERDER

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR BEVELVOERDER KWALIFICATIEPROFIEL VOOR BEVELVOERDER werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 4 oktober 2007 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project

Nadere informatie

' m. Raadsvoorstel 1999 234 ABBA Ā 2. Verordening hulpverlening en brandveiligheid.

' m. Raadsvoorstel 1999 234 ABBA Ā 2. Verordening hulpverlening en brandveiligheid. Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 1999 234 ABBA Ā 2 onderwerp Verordening hulpverlening en brandveiligheid. ' m Aan de raad Sinds de vaststelling door de Raad van de Organisatieverordening

Nadere informatie

Deelsessie: Een brand in een zorgcentrum, vanuit verschillende invalshoeken besproken. Stichting Zorggroep Ter Weel/crisiscoördinator

Deelsessie: Een brand in een zorgcentrum, vanuit verschillende invalshoeken besproken. Stichting Zorggroep Ter Weel/crisiscoördinator Deelsessie: Een brand in een zorgcentrum, vanuit verschillende invalshoeken besproken. Wilko Clarijs Rinus Corbijn Frans Nieuwenhuize Stichting Zorggroep Ter Weel/crisiscoördinator Brandweer/Brandonderzoek

Nadere informatie

Maak jij het uit? Informatiebijeenkomst Brandweer IJsselland

Maak jij het uit? Informatiebijeenkomst Brandweer IJsselland Maak jij het uit? Informatiebijeenkomst Brandweer IJsselland vrijdag 6 februari 2015 Welkom! Doel van de informatiebijeenkomst Vooraf informatie delen Wat wordt er van je verwacht als brandweervrijwilliger

Nadere informatie

De brandweer en het voorkomen van brand

De brandweer en het voorkomen van brand De brandweer en het voorkomen van brand Taken van de brandweer Gevraagd is vijf taken van de brandweer te noemen en in volgorde van belangrijkheid te zetten. De belangrijkste eerst. Dan de op een na belangrijkste

Nadere informatie

Samenwerken aan Brandveiligheid

Samenwerken aan Brandveiligheid Gemeente Leiderdorp Gemeente Leiderdorp Wie zijn wij als Brandweer Hollands Midden? Wat mag u van ons verwachten en hoe zijn we aan elkaar verbonden? Samenwerken aan Brandveiligheid Missie Brandweer Hollands

Nadere informatie

Evaluatie van de brand in De Punt op 9 mei 2008

Evaluatie van de brand in De Punt op 9 mei 2008 Evaluatie van de brand in De Punt op 9 mei 2008 Bevindingen onderzoekscommissie Brand met dodelijke afloop in De Punt op 9 mei 2008 Ira Helsloot Overzicht presentatie Woord vooraf Korte herhaling: van

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN LEKKODAGEN 2017

CALAMITEITENPLAN LEKKODAGEN 2017 1 september 2017 CALAMITEITENPLAN LEKKODAGEN 2017 Spoed? Bel 112 Politie geen spoed 0900 8844 Hoofd BHV Lekkodagen: Egbert Meindertsma 06-5140 7096 Contactpersoon Shantyfestival: Eric Harmsen 06-4415 2202

Nadere informatie

Blijvende vakbekwaamheid Brandweerpersoneel

Blijvende vakbekwaamheid Brandweerpersoneel Blijvende vakbekwaamheid Brandweerpersoneel Van bijscholen en oefenen naar Blijvende vakbekwaamheid Brandweer maakt deel uit van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is

Nadere informatie

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer BEM1600789 gemeente Steenbergen Ontruimingsplan Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht 18 4681 CV Nieuw-Vossemeer Ontruimingsplan tijdelijke huisvesting de Lindenburgh, CA, februari 2016 1 1.

Nadere informatie

Voorzitters van 1969 tot 2013 Grote oefening, veel toeschouwers

Voorzitters van 1969 tot 2013 Grote oefening, veel toeschouwers Voorzitters van 1969 tot 2013. Grote oefening, veel toeschouwers ~ 81 ~ 71 ste jaarvergadering afsluiting jubileumjaar Sluiting jubileumjaar: de 7 en 0 werden weer uit elkaar gehaald door de Burgmeester

Nadere informatie

VAARDIGHEIDSTOETS 2015 1 e gewestelijke

VAARDIGHEIDSTOETS 2015 1 e gewestelijke VAARDIGHEIDSTOETS 2015 1 e gewestelijke DATUM: 23 mei 2015 PLAATS: Bladel-Hapert KLASSE: 112 ALGEMEEN BRANDWEER WEDSTRIJD COMITE Voorwoord Hoofd Brandweerzorg De brandweerorganisatie is aan verandering

Nadere informatie

Management Rapportage Brandweer Koggenland 2013

Management Rapportage Brandweer Koggenland 2013 Management Rapportage Brandweer Koggenland 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Totstandkoming Marap 3 1.2 Voor wie 3 1.3 Inhoud 3 1.4 Managementrapportage 3 1.5 Vervolg 3 2. Voortgang activiteiten,

Nadere informatie

De repressieve consequentie van een preventieve oplossing

De repressieve consequentie van een preventieve oplossing De repressieve consequentie van een preventieve oplossing Casus Maxum Megastore Brielle 16-5-2014 Ing. R. van den Dikkenberg MCDM 1 Inhoud presentatie Waarom onderzoek en onderzoeksvraag Kenmerken pand

Nadere informatie

SJOALNUUTS AGENDA. Kinderboekenweek 2014. 25 november oudergesprekken 27 november oudergesprekken 04 december Sinterklaasfeest

SJOALNUUTS AGENDA. Kinderboekenweek 2014. 25 november oudergesprekken 27 november oudergesprekken 04 december Sinterklaasfeest SJOALNUUTS AGENDA 25 november oudergesprekken 27 november oudergesprekken 04 december Sinterklaasfeest 10 december studiedag groepen 1 t/m 8 17 december 18.00 uur lichtjestocht leerlingen en ouders 18

Nadere informatie

Afbakening Het onderzoek richt zich op de fatale woningbranden in 2011. De niet-fatale woningbranden zijn in het onderzoek niet meegenomen.

Afbakening Het onderzoek richt zich op de fatale woningbranden in 2011. De niet-fatale woningbranden zijn in het onderzoek niet meegenomen. Fatale woningbranden 2011 Managementsamenvatting Het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) heeft onderzoek verricht naar de oorzaken, omstandigheden en het verloop van woningbranden met dodelijke

Nadere informatie

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Protestantse gemeente Axel Koestraat 2 4571 GL AXEL Telefoonnummer 0115 564470 Versie 1.6 definitief (webversie) 27-6-2010 1 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

PROCEDURE BEDRIJFS OPVANG

PROCEDURE BEDRIJFS OPVANG PROCEDURE BEDRIJFS OPVANG 1. Doel: Opvang personeel na ingrijpende gebeurtenis teneinde: Een normale verwerking van de gebeurtenis te bevorderen Storingen in het verwerkingsproces te signaleren Doorverwijzing

Nadere informatie

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe Begroting 215 V Ą Vėiligheidsregio ^ Drenthe VOORWOORD Dit is d e t w e e d e b e g r o t i n g v a n V e i l i g h e i d s r e g i o D r e n t h e ( V R D ). Hierin is h e t v o l i e d i g e b u d g

Nadere informatie

Trainingen & Opleidingen

Trainingen & Opleidingen Trainingen & Opleidingen Bedrijfshulpverlening Een bedrijfshulpverlener is verantwoordelijk voor het verlenen van Eerste Hulp, het bestrijden van een beginnende brand en het begeleiden van een ontruiming.

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Voorwoord Reddingsbrigade Nederland introduceert per 1 september 2015 de Licentieregeling. Door middel van de licentieregeling wil Reddingsbrigade Nederland een

Nadere informatie

Waarom naar een nieuwe aanpak? René Hagen, Lector Brandpreventie (Uitvoerder project Nodeloze uitrukken terugdringen )

Waarom naar een nieuwe aanpak? René Hagen, Lector Brandpreventie (Uitvoerder project Nodeloze uitrukken terugdringen ) Waarom naar een nieuwe aanpak? René Hagen, Lector Brandpreventie (Uitvoerder project Nodeloze uitrukken terugdringen ) Eerste doormeldingen in Nederland Eerste doormelding in Nederland in 1874 Beroepsbrandweer

Nadere informatie

Voortgang project STOOM in Hollands Midden

Voortgang project STOOM in Hollands Midden B.13 1. Inleiding notitie Sinds 2014 steekt Brandweer Hollands Midden in de vorm van het project STOOM aandacht, tijd en energie in het terugdringen van het aantal loze automatische brandmeldingen. Brandweer

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

Brandweer Kennemerland in 2015

Brandweer Kennemerland in 2015 Brandweer Kennemerland in 2015 Wij staan midden in de samenleving. Burgers kennen ons, vertrouwen ons en weten dat ze op ons kunnen rekenen want we zijn snel ter plaatse en vakkundig. Wij zijn aantoonbaar

Nadere informatie

VAARDIGHEIDSTOETS 2017 Provinciaal Hoofdklasse

VAARDIGHEIDSTOETS 2017 Provinciaal Hoofdklasse VAARDIGHEIDSTOETS 2017 Provinciaal Hoofdklasse DATUM: 25 maart 2017 PLAATS: Maarheeze KLASSE: Hoofdklasse ALGEMEEN BRANDWEER WEDSTRIJD COMITE Voorwoord Burgemeester Welkom in Cranendonck! Allereerst heet

Nadere informatie

ALGEMEEN BRANDWEER WEDSTRIJD COMITE

ALGEMEEN BRANDWEER WEDSTRIJD COMITE VAARDIGHEIDSTOETS Provinciaal DATUM: 18 april 2015 PLAATS: Cuijk KLASSE: TAS-HD / 112 ALGEMEEN BRANDWEER WEDSTRIJD COMITE Voorwoord Burgemeester Beste (brandweer)vrijwilligers, De brandweer van de gemeente

Nadere informatie

Incidenten die de NOODZAAK van VEILIG WERKEN duidelijk maken! Veilig werken op hoogte in de Solar-branche

Incidenten die de NOODZAAK van VEILIG WERKEN duidelijk maken! Veilig werken op hoogte in de Solar-branche Incidenten die de NOODZAAK van VEILIG WERKEN duidelijk maken! Veilig werken op hoogte in de Solar-branche Auteur: Edwin Petersen Veiligheidskundige (MVK) Versie: Solar Solutions 2017 Inleiding Voorstellen

Nadere informatie