thema Beelden van Jezus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "thema Beelden van Jezus"

Transcriptie

1 Mei-Juni-Juli thema Beelden van Jezus Kerkmagazine Hoogland - Hooglanderveen - Amersfoort-Noord Denkt u nog aan uw vrijwillige bijdrage 2015 voor Lopend Vuur? Rek. Nr. NL52 RABO t.n.v. Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord/ Kerkblad Lopend Vuur Pinksteren: het feest van de geest Jezus, God en mens Jezus is boos DoorLezen met Dineke Column Ironie in de Bijbel Wijknieuws

2 Colofon Jaargang Lopend Vuur is het kerkmagazine voor Hoogland/Amersfoort-Noord voor de kerken Het Brandpunt, De Inham, De Herberg, Sint Joseph en Veenkerk. Lopend Vuur verschijnt zeven keer per jaar. Opiniërend en informatief wil Lopend Vuur de meningsvorming onder de lezers ondersteunen. Redactie: Nelly Baljet, Jaap Deinum, Esther Fietjé, Mary Hogenkamp, Thea Kloek, Francien van Overbeeke-Rippen, Joy Quist, Agnes Scholte, Rob Strijker. Hoofd/eindredactie: Jaap Deinum, tel: kopij: Opmaak en druk: Drukkerij Trepico, Hooglanderveen Oplage: exemplaren Coördinatie abonnementen, bezorging en adreswijzigingen: Eelco Kingma, De Staetekamer 19, tel: Coördinatie financiën, advertenties en logistiek: Kerkelijk bureau Prot. gemeente, tel Lopend Vuur wordt verspreid onder alle leden van Het Brandpunt, De Inham, De Herberg, Sint Joseph en de Veenkerk. Stelt u geen prijs op post van de kerk, dan verwijderen we uw adres uit het bezorgingsbestand. Lopend Vuur wordt o.a. bekostigd uit advertentieopbrengsten en vrijwillige bijdragen van de lezers. Ondersteunt u het blad al? Uw bijdrage is welkom op IBAN: NL52 RABO t.n.v. Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord/ Kerkblad Lopend Vuur. Van de redactie Beelden van Jezus is voor dit nummer van Lopend Vuur het gekozen thema. Zowel Willem Klamer als Anna Walsma hebben een beeld van Jezus geschetst. Willem Klamer stelt zichzelf de vraag: wie is Jezus voor mij en komt bij een beeld van Jezus uit dat voor hem leidraad is om met al die beelden die van Jezus bestaan om te gaan. Anna Walsma kiest er voor om aan de hand van het schilderij Jezus is boos van Marlene Dumas de menselijke kant van Jezus te belichten. De evangelieverhalen lijken het beeld op te roepen van een altijd vriendelijke Heer, die in heel zijn voorkomen de liefde uitstraalt die hij verkondigt. Menselijke drijfveren en emoties lijken op hem geen vat te hebben. Maar niets menselijks is hem echter vreemd. Wat betekent dat beeld? Dit nummer van Lopend Vuur komt vlak voor Pinksteren uit. In haar overweging gaat Francien van Over- Gemekker beeke onder de titel Pinksteren: feest van de geest in op de betekenis van Pinksteren. Wordt door de Geest iets wakker gemaakt? In dit nummer ook een eerste aankondiging van het jaarthema Mensen van de Weg voor het nieuwe kerkelijk seizoen , een artikel over beleggen door een tweetal leden van Amersfoortse kerken in Oikocredit, een organisatie die door het verstrekken van microkredieten de armoede in derdewereldlanden bestrijdt, het jaarlijks terugkerende project Vakantiegeld Delen en een artikel over de voorbereidingen op de Ghanareis die een aantal leden van onze kerkelijke gemeente in de zomer gaan maken. Al met al een lezenswaardig nummer. Wij wensen u veel leesplezier en een Geestrijk Pinksteren toe. Redactie Wijknieuwsredacteuren: Brandpunt: Gerhard Eshuis, De Inham: Ria van Voorst, De Herberg: vacature R.K. Geloofsgemeenschap St. Joseph: Tom Dirks, Wouter van Dijklaan 26, 3829 BK Hooglanderveen. Veenkerk: vacature Kopij volgend nummer: Zie tabel, rechtsonder. Kopij naar Digitale foto s aanleveren op maximum formaat en ongecomprimeerd. Overname van artikelen (met bronvermelding) is toegestaan. Graag met kennisgeving aan de redactie. Welk beeld van Jezus heb J ij? Lam Gods Inhoud wijknieuws: Het Brandpunt 16 De Inham 20 De Herberg/Nieuwland 25 Sint Joseph 26 Veenkerk 28 Kruispunt 31 Inloophuis De Ontmoeting 33 Agenda 34 Lopend Vuur 2015 Thema Uiterste datum kopij Verschijnt Nr 1 Ontdekken 08 januari 28 januari Nr 2 (Pasen) Tot bloei komen 26 februari 18 maart Nr 3 (Hemelvaart/Pinksteren) Beelden van Jezus 23 april 20 mei Nr 4 Zomer 18 juni 08 juli Nr 5 Jaarthema: 20 augustus 09 september Mensen van de weg Nr 6 Thuis 08 oktober 28 oktober Nr 7 (Advent/Kerst) Kerst: feest van 26 november 16 december verbondenheid!? 2 l LOPEND VUUR Mei-Juni-Juli 2015

3 overweging Pinksteren, het feest van de geest Op beslissende plaatsen in het Oude Testament wordt de invloed van God omschreven als werking van Gods roeach, de Geest van God. Achter onze ervaarbare werkelijkheid moet er één Macht zijn die dit alles tot aanzijn heeft geroepen: de Schepper van hemel en aarde. Dit zegt de Groningse hoogleraar G.D.J. Dingemans in zijn boek De Stem van de Roepende. De Roepende is daar de Geest van God. Inderdaad vermeldt de bijbel in Genesis 1 al dat Gods Geest over het water zweefde, boven alles wat nog woest, duister en doods was. Volgens de schrijver heeft God, met het scheppen van de Wijsheid als eerste, een bepaalde scheppingsorde voor ogen. De Wijsheid zelf zegt daarvan in Spreuken 8:22-23 De HERE heeft mij vóór al het andere verworven; toen Hij zijn scheppingswerk begon, schiep Hij eerst mij. Ik ben in het begin gemaakt, nog voor alles er was, nog voor de aarde vorm kreeg. Die orde heeft Hij, volgens de auteur, in de wereld gelegd met de bedoeling dat de schepping zich op een eigen wijze ontwikkelt tot een harmonieus geheel - achteraf evolutie genoemd. En Hij heeft het zo ingericht, dat alles van alles, en ieder van een ander, afhankelijk is: het ecosysteem van de werkelijkheid. De Geest van God is er op uit om mensen, dieren, planten en dingen op een harmonieuze manier te laten leven in deze geschapen wereld. Gods scheppingskracht-van-het-begin is voortdurend werkzaam in de hele wereld, ook in Jezus, die de ontspoorde schepping weer terugbuigt naar Gods oorspronkelijke bedoelingen, en is daarna werkzaam in Jezus volgelingen. Alle christenen van de eerste gemeente waren het er over eens, dat Gods Geest op een unieke wijze in Jezus aanwezig en werkzaam was, zoals Jesaja dat al over hem geprofeteerd had: De Geest van de Heer rust op mij om het goede nieuws te brengen aan de armen, om gevangenen de vrijheid aan te zeggen en blinden licht te geven, om onderdrukten vrij te maken, om het jaar van Gods goedheid af te kondigen. Jezus was op een bijzondere wijze drager Hoe kan het dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? van die Geest. De Geest van God heeft inwoning gevonden in het leven van Jezus zodat hij, geheel doordrongen van Gods Geest, op unieke en volkomen wijze de stem van de Roepende in onze wereld representeerde. En daarna worden zijn volgelingen representanten van die Roepende. Het Evangelie naar Johannes heeft geen pinksterverhaal, maar Jezus blaast wel na zijn opstanding de Geest op zijn leerlingen. Johannes legt er de nadruk op dat Jezus verder leeft in mensen. Zijn Geest wordt doorgegeven aan de volgelingen, die de band met Christus bewaren; die zal hij niet als wezen achterlaten, maar ze moeten wel in Jeruzalem blijven tot ze met kracht uit de hemel zijn bekleed. En voordat hij hen zegenend verliet, heeft hij hun de Heilige Geest beloofd, die de Vader zenden zal en die hun alles zal leren en te binnen brengen, wat hij, Jezus, hun gezegd heeft. Biddend hebben ze die afgewacht. En op de vijftigste dag na Jezus opstanding, toen het Wekenfeest gevierd werd, is de belofte op wonderlijke wijze vervuld: met vanuit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, een huis vol wind, vuurtongen op ieders hoofd en een Geest die ieder een vreemde taal als eigen taal deed verstaan. Een verbijsterde menigte buitenlandse Joden, afkomstig uit ieder volk op aarde - zoals Handelingen 2 het uitdrukt - reageert, buiten zichzelf van verwondering: Hoe kan het dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? : Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, mensen uit Kreta en Arabië wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden! Welke taal? De tale Kanaäns, die hun voorgeslacht ooit sprak, toen ze nog in Israël woonden? Joden ooit in ballingschap naar Elam, Assyrië en Babylonië (Mesopotamië) afgevoerd, of gedeporteerd naar Parthië en Medië (Perzië)? Joden als militairen in garnizoen in Frygië, en Egypte of geëmigreerd naar Klein- Azië? En dan nog Arabieren nakomelingen van Abraham met Hagar en Abraham met Ketura gelovigen, die net als het nageslacht van Abraham en Sara nog altijd in de richting van Jeruzalem baden en daarheen op pelgrimage gingen? Eén van taal? Sluimert er nog steeds iets? Wordt door de Geest iets wakker gemaakt? Of is de taal van de Heilige Geest universeel geworden? Hoe het ook zij, in elk geval is op Pinksteren de Stem van de Roepende verstaan en doorgegeven. Francien van Overbeeke LOPEND VUUR Mei-Juni-Juli 2015 l 3

4 thema Jezus, God en Mens 'Jezus, God en Mens': hij werkte in de bouw - zie Marcus 6:3 - Wie is Jezus voor mij? Na een beeldengalerij met 38 Jezusbeelden, kom ik via zijn naam bij een beeld van Jezus dat voor mij een leidraad is hoe ik met al die beelden om kan gaan. Beeldengalerij Wanneer ik aan Jezus denk, doe ik dat met heel verschillende beelden. In mijn galerij van Jezusbeelden vindt u: de rechtvaardige, martelaar, gekruisigde, man van smarten, opgestane, nieuwe mens, voorganger, geestmens, vriend van uitgestotenen en verschoppelingen, opstandeling, criticaster van verhoudingen in kerk en maatschappij, pacifist, socialist, propagandist van Gods nieuwe wereld, dienaar, knecht, slaaf, vriend, gids, rabbi, leraar, filosoof, theoloog, schriftgeleerde, wetgeleerde, verteller, profeet, moralist, apocalypticus, wereldrechter, levenskunstenaar, beeld van God, verzoener, wonderdoener, gewonde genezer, boer, bouwvakker, liefste kind van God. Deze beelden komen uit de bijbel of van elders, ogen antiek of nieuw. Er zullen er nog vele bijkomen. Maar ze vertellen mij allemaal iets over Jezus, ze bevatten allemaal een waarheid. Zulke woorden en beelden zijn onmisbaar, anders zou je niet eens kunnen denken en praten over Jezus. Wie draagt het beeld? In alle beelden gaat het voor mij steeds om dezelfde mens: de oudste zoon van Maria en Jozef, een bouwvakker uit Nazareth; geboren rond het jaar nul, in de dagen dat Augustus keizer was over het Romeinse imperium en Quirinius de bezetting van Palestina leidde aldus het kerstevangelie, Lucas 2. Hoewel we niet zonder beelden over deze mens kunnen praten, is het voor mij wel deze ene mens die alle beelden vult. Dus als ik zeg: Jezus is een profeet, dan lijkt hij voor mij inderdaad op andere profeten, 4 l LOPEND VUUR Mei-Juni-Juli 2015

5 maar ik ben vooral benieuwd op welke manier hij profeet is, hoe Jezus dit beeld vult, inhoud geeft. En daarvoor moet je dan de bijbel opslaan en opnieuw de verhalen lezen. Alles krijgt inhoud vanuit dit leven. Jezus Ze noemden hem Jezus. In die tijd een heel gewone naam voor een Joodse jongen. Maar in het gewone kan soms ineens het bijzondere oplichten. De naam is een belijdenis, daarin wordt iets gezegd over God.* Het beste zie je dat aan de lange vorm van Jezus : Jehósjoea. Jeho- verwijst naar de onuitsprekelijk godsnaam JHWH, = Eeuwige, Ene, HEER enz. Het tweede deel, -sjoea, komt van het Hebreeuwse werkwoord voor bevrijden, redden, verlossen. Wie zijn kind welbewust Jezus noemt, doet dus een geloofsuitspraak: De Ene bevrijdt! - ànderen denken misschien geld maakt gelukkig of de jeugd heeft de toekomst, wíj geloven: deze God maakt gelukkig, van Hem is de toekomst! Liefste kind van God Via de naam Jezus wil ik u nu vertellen, hoe het beeld van liefste kind van God mij helpt om met alle andere Jezusbeelden om te gaan. Ik geloof in Jezus, omdat zijn leven mij vertelt over een God die bevrijdt, een God over wie ik elders niks hoor. Geen ander mens die zo in woord & daad vertelt van deze God, die laat zien hoe Gods nieuwe wereld in de onze wil binnenbreken. Daarmee maakt hij zijn naam Jezus waar. De innige band tussen deze mens en deze God was de reden dat Jezus-mensen hem al heel snel de eniggeboren (= unieke) zoon van God gingen noemen. Om het minder mannelijk te maken vertaal ik dat met liefste kind van God. Er zit voor mij een grote waarheid in die oude titel zoon van God, want ik geloof niet in Jezus omdat hij een geniale schriftgeleerde of diepzinnige wijsheidsleraar enz. was. Dat speelt wel mee, maar ik geloof in hem, omdat hij me vertelt van die God. Dat zoon van vat ik niet letterlijk op, het was de krachtigste manier om te zeggen hoe innig een relatie kan zijn: zo innig is de band tussen God en Jezus. Daarom is wat we van hem over God horen ons geloof waardig. Een andere God Geloofsleerlingen druk ik op het hart: wanneer mensen je iets over God vertellen, Er zit voor mij een grote waarheid in die oude titel zoon van God geloof ze alleen, als het past in het verhaal van Jezus. Zo niet, dan hebben ze het over een andere God. En als ik ze luchtig hoor verklaren: Ik heb niet zoveel met Jezus, God is veel belangrijker in mijn geloof., dan denk ik: Besef je wel, hoe sterk je denken over God wordt bepaald door de verhalen van Jezus? Onderschat je misschien de betekenis van Jezus voor ons geloof in God? Kortom: ik kan niet over God spreken buiten Jezus om, en anderzijds geloof ik in Jezus omdat hij mij vertelt van God en diens nieuwe wereld. Op deze manier laat ik mij ook stimuleren door de oude woorden, die van Jezus spreken als Gods eniggeboren zoon. Willem Klamer * Jezus is een zogenoemde theofore naam, een naam die God in zich draagt, zoals Theodoor = Godsgeschenk. Volgens Mattheüs en Lucas was het Jozef die het kind zijn naam gaf. volgens Lucas gebeurde dat bij zijn besnijdenis op de achtste dag (2:21), volgens Mattheüs had een engel de naam voorgezegd (1:21-25). Een naam zegt soms welke rol een mens zal spelen. Hij/zij is daarom pas echt ter wereld gekomen, wanneer die naam geklonken heeft. LOPEND VUUR Mei-Juni-Juli 2015 l 5

6 thema Jezus is boos In de publiciteit rondom de grote tentoonstelling met werken van Marlene Dumas in het Stedelijk Museum, vorig jaar, viel mij een tekening op. Je ziet een gezicht, zwart als een donderwolk, met een paar bliksemende blauwe ogen erin en een boze mond. Een vulkaan die op uitbarsten staat. Jezus is boos, is er bij geschreven. Zo zien we Jezus niet vaak. De Jezus-glossy die dit voorjaar verscheen bevestigt dat nog eens. Op de cover staat een foto van een sereen ogende Jezus. Met zijn golvende haren, baardje en milde blik voldoet hij helemaal aan het clichébeeld van Jezus dat we kennen van kinderbijbelillustraties en blaadjes als De Wachttoren. Een altijd vriendelijke Heer, die in heel zijn voorkomen de liefde uitstraalt die hij verkondigt. De evangelieverhalen lijken dit beeld van Jezus te op te roepen. Jezus ontfermt zich over zieke en gekwelde mensen, neemt drop outs weer op in de gemeenschap en komt mensen onverwacht tegemoet als de omgeving ze veroordeeld en afgeschreven heeft. Hij laat zich daarbij in woorden en daden kennen als een toonbeeld van wijsheid en goedheid. Laten de mensen om hem heen zich geregeld meeslepen door al te menselijke verlangens en belangen, zorg om hun eigen hachje of weerstand en weerzin tegen alles wat anders is Jezus lijkt daar boven te staan. Menselijke drijfveren en emoties lijken op hem geen vat te hebben. Logisch, denk je dan. De Zoon van God, de Gezalfde des Heren is ook van een andere orde. Als de Eeuwige zelf aan het licht komt in deze mens verdraagt zich dat ogenschijnlijk ook slecht met al te menselijke eigenschappen. Het lijdt geen twijfel dat Jezus al in de evangelieverhalen wordt opgehemeld. Volgens het Johannes-evangelie is de mens Jezus de aardse verschijningsvorm van het Woord van God. Zijn oorsprong en bestemming liggen bij God. Die al te menselijke trekjes doen niets aan Jezus af. Hij wordt er eerder boeiender van. Jezus is boos van Marlene Dumas, 1983 Paulus spreekt over de verhoogde Heer. De theologie heeft zich eeuwenlang gebogen over de vraag hoe het goddelijke en het menselijke in de persoon van Jezus samengaan, waarbij uiteraard de manifestatie van het goddelijke in Jezus het meeste gewicht kreeg. Jezus werd een onaantastbaar ideaal, de Christus bij wie slechts verering en eerbied past. En zo'n Jezus wordt niet boos. Hij kent geen vooroordelen, gedraagt zich niet onredelijk, onheus of bot. In de theologie, de liturgie en de verkondiging wordt alles wat Jezus zegt en doet doorgaans begrepen in het licht van zijn zending. Tegen zo'n achtergrond verliezen al te menselijke trekjes van Jezus hun scherpe kanten. Sinds er meer aandacht is voor de vertelkunst in en van de bijbel is er ook meer aandacht voor Jezus zoals hij in de verhalen verschijnt. In het evangelie naar Johannes heeft hij in heel zijn doen en laten al iets bovenmenselijks: anders dan in de andere evangeliën wordt Jezus bijvoorbeeld vlak voor zijn arrestatie niet overvallen door twijfel en doodsangst. Maar in het oudste evangelie, het evangelie naar Marcus, is zo nu en dan niets menselijks Jezus vreemd. Hij wordt boos (Marcus 3:5) en diep teleurgesteld (3:5), hij botst met zijn familie (3:22, 31-35), wordt uitgelachen (5:40), is niet altijd voorbereid op hoe mensen op hem reageren (6:6), blijkt niet vrij van vooroordelen te zijn (7:27), verliest zijn geduld (8:12), gaat tekeer (11:12), kent doodsangst (14:33,34) en stervensnood (15:34). Die al te menselijke trekjes doen niets aan Jezus af. Hij wordt er eerder boeiender van. In een tijd waarin authenticiteit, echtheid, als de hoogste waarde geldt, dragen deze echt menselijke trekken alleen maar bij aan de geloofwaardigheid van Jezus, als de méns die in al zijn menselijkheid tegelijk degene is in wie de Eeuwige zich laat kennen. Deze mens naar Gods hart, deze wáre mens is ook een écht mens. Iemand die je niet wezensvreemd is, omdat hij ver boven je staat. Maar iemand die in al zijn menselijkheid ook dicht bij je kan komen, en je als waarachtig mens kan raken. Lange tijd hadden we een opgehemelde Heer nodig, omdat de kerk beleed dat alleen God mensen kan redden van hun vervreemding van hun oorsprong (God) en van zichzelf, met alle gevolgen van dien. Nu het zondebegrip aan betekenis verloren heeft voor veel mensen, lijkt het erop dat een aardse, menselijke Jezus ons éérder de vervreemding voorbij zal brengen. Jezus is boos wees er maar blij mee! Anna Walsma 6 l LOPEND VUUR Mei-Juni-Juli 2015

7 algemeen doorlezen met Dineke Dineke Havinga herbergen van verlies fiddelaers en noten Stichting In de wolken 2014 Kerken hebben nog altijd een schat aan woorden, liederen, verhalen, beelden en rituelen als het gaat om tijden van rouw. Maar ze hebben allang niet meer het patent daarop, zie maar hoe goed de regering rouwrituelen kon ontwerpen rondom de MH17. Het is een vak geworden. De stichting 'In de wolken' verzorgt masters in deze materie, maar ook allerhande cursussen en geeft daar literatuur bij uit. 'Herbergen van verlies' is zo'n boek, een hele leerschool over het land van rouw, waarbij de titel dubbel uit te leggen is: verlies moet je in je leven leren herbergen, als je dat niet doet, verzuur, versteen of verbitter je. En tegelijkertijd moeten er ergens herbergen zijn, waar mensen terecht kunnen met verlieservaringen, plaatsen waar mensen de zoektocht van iemand in rouw willen ontmoeten. Uitgangspunt van dit mooi uitgevoerde studieboek is dat rouw altijd te maken heeft met liefde, zonder liefde geen rouw en geen rouw zonder liefde. Dat is de draad van houvast in het land van rouw. Waarom hier een studieboek aanraden? Veel mensen in kerken zijn geïnteresseerd in rouw, schuwen het niet er over te spreken of er naar te vragen. Dit is een boek dat heel goed leesbaar is, juist omdat het vol staat met voorbeelden van mensen in allerlei soorten rouw, geen woord latijn... Het boek gaat er van uit dat mensen die andere mensen bijstaan in rouw, van hun eigen geschiedenis van omgang met verlies zich bewust moeten zijn. Er zit wel iets dwingends in het boek, het is steeds in de wij vorm geschreven, er is geen ontkomen aan, alle rouw van jou lijkt ook van mij te zijn... Dat lijkt mij te veel van het goede. ( Peter van Uhm, oud-commandant der strijdkrachten zei onlangs, Leg anderen niet op hoe ze moeten rouwen. Hij was na zes jaar er aan toe de post te openen die hij kreeg naar aanleiding van de dood van zijn zoon...). Maar het is verder een goede gids over alles wat vaak aan rouw vast zit, dat verdriet zich vaak opstapelt door eerdere ervaringen met verlies, over allerlei wijzen van verdriet herkennen, over herinnering en gehechtheid, over families, over oneindige verschillen in verwerking tussen mannen en vrouwen. Een hele master in een boek, wie wil dat niet. aartje, gedachten bij de dood van een kind Jan greven Prometheus 2015 Hoe verhoudt zich dat nu tot een boek van een bedroefde vader over zijn overleden dochter? Hij zoekt zijn eigen weg. Jan Greven is die vader en theoloog, werkte bij IKON, was hoofdredacteur van Trouw, dus binnen de kerkelijke wereld een min of meer publiek figuur. Misschien past het bij zo iemand dan om publiekelijk te vertellen welke weg hij met dit grote verlies is gegaan? Er bleek hem veel meer horizon weg te vallen dan hij voor mogelijk had gehouden. Hij werd een schade-expert van zijn eigen ziel, Wie ben ik na zoiets, wat betekent ze nu voor mij en voor mijn leven, na haar dood, hoe neem ik haar dood op in mijn leven. En op welke wijze komt God voor in deze huiveringwekkende zoektocht. Dat minutieuze onderzoek, naar wat het houdt, als je voor een afgrond staat, dat zijn heel rijke en aangrijpende teksten. U kunt ze allemaal vinden op de site van Greven. Ze zijn zo geschreven dat ze gestoeld zijn op eigen leed maar tegelijkertijd zo veel ruimte gevend, dat ze je als buitenstaander over je eigen omgang met verlies doen nadenken. Dat vind ik een grote kracht, dat je je als buitenstaander niet verliest in het verdriet van een ander, maar op eigen onderzoek uitgaat in dit levensthema. Ook de zoektocht naar god is verrijkend voor een buitenstaander. God is degene voor wie ik rechtop blijf, hoe gekromd ik ook loop. Hij geeft betekenis dus sta ik niet met lege handen. Aan verdriet en lijden kan ik opdracht ontlenen opnieuw te overdenken wat leven betekent, de gemeenschap houdt Gods trouw gaande... het zijn allemaal gedachten uit hoofdstukken die de moeite waard zijn om te overdenken. Het eerste deel van het boek beschrijft het leven van de dochter en van hun gezin, een monument voor een dochter die ik niet heb gekend en waarin wat mij betreft de grenzen van wat publiek moet zijn, overschreden worden, je gaat je als lezer bemoeien met iets wat niet van jou is, terwijl de zoektocht juist je zelf als lezer op de been zet. De dochter wordt bekender dan ze ooit bij leven had willen zijn, denk ik, als je haar levensloop leest. Met zo'n boek laat iemand zien dat liefde sterk is als de dood. Misschien zelfs wel sterker, de vader geeft haar terug aan het leven. Is liefde dan toch sterker dan de dood? LOPEND VUUR Mei-Juni-Juli 2015 l 7

8 algemeen bijbellezen Willem Klamer Daar zijn eigenlijk geen woorden voor: ironie in de bijbel Iemand levert je een streek. Je onderdrukt je boosheid, slikt dat kloo....! in en reageert onderkoeld met: Lekkere jongen ben jij. Dan zeg je het tegenovergestelde van wat je bedoelt. Dat is nou ironie. De toon maakt alles duidelijk, als je daar tenminste oor voor hebt. De bijbel zit soms boordevol ironie. Johannes bijvoorbeeld grijpt naar het middel om te vertellen wat eigenlijk niet te vertellen valt, omdat het zo verschrikkelijk is: de veroordeling en kruisiging van Jezus. Hoe vertel je het verhaal van de nederlaag zó, dat het toch niet een nederlaag is? Met behulp van ironie! kroon en mantel De kern van Johannes verhaal over Jezus einde is het proces voor Pilatus (18:28-19:16) en de kern daarvan is weer de kroning van Jezus tot koning*: Toen liet Pilatus Jezus geselen. De soldaten vlochten een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en deden hem een purperen mantel aan. Ze liepen naar hem toe en zeiden: Leve de koning van de Joden!, en ze sloegen hem in het gezicht. (19:1-3). Die doornenkroon is bij Johannes niet een martelwerktuig, maar een namaakkroon, kun je een spelletje mee spelen. De purperkleurige mantel verwijzend naar koningen en keizers is het tweede attribuut. Dan beginnen de soldaten hun spel: Ave Caesar! Sorry... ik bedoel: Ave, koning der Joden om te eindigen met een slag in het gezicht. De soldaten doen alsof, dat is de ironie van de soldaten. * Het proces voor Pilatus telt zeven onderdelen die in schillen om de kern van 19:1-3 heen liggen. De even scenes vinden binnen plaats, in het gerechtsgebouw van Pilatus, de oneven buiten. De zeven scenes zijn: 18:29-32 (1), 18:33-38a (2), 18:38b-40 (3), 19:1-3 (4), 19:4-7 (5), 19:8-12 (6), 19:13-16 (7). ironie in de tweede macht Maar er is nog een andere ironie. De evangelist hoopt dat wij, Jezus-mensen, reageren met: Jullie, soldaten, denken wel dat je doet alsof, maar eigenlijk, in wezen doe je het echt, jullie zijn echt bezig om Jezus tot koning te kronen. Die ironie zie je natuurlijk alleen als je kijkt met de ogen van de Jezus-aanhanger, de ogen van een gelovige, want zij zijn ervan overtuigd dat deze mens en zijn aanpak uiteindelijk superieur zijn aan alle machtsvertoon van Pilatus soldaten.. De soldaten-ironie wordt dus beantwoord met de tegen-ironie van verteller Johannes, ironie in de tweede macht. Ironie is de taal van schijn bedriegt, je ziet niet wat je ziet, er staat niet wat er staat. De taal die je nodig hebt om te vertellen wat eigenlijk onverteerbaar is, om in alle duisternis toch nog een lichtje te laten branden. Typisch evangelie. Willem Klamer 8 l LOPEND VUUR Mei-Juni-Juli 2015

9 algemeen Mensen van de weg - jaarthema Pelgrimage of Peace and Justice * Met deze presentatie van het oecumenisch jaarthema hopen we u aan het denken te zetten over wat ú het komend seizoen zou kunnen bijdragen om het thema tot een succes te maken. Schroomt u daarom niet om contact op te nemen met ondergetekenden of met uw pastor om uw ideeën in te brengen! Wij zouden ook graag een kleine taakgroep willen samenstellen die activiteiten op gang helpt en begeleidt. Na Pasen, in de begintijd van de Jezus-beweging, toen de naam christen nog niet bestond of nog niet in zwang was, werden Jezus-mensen wel aangeduid als mensen van de weg. Je vindt de naam in de Handelingen der apostelen, waarin Lucas vertelt hoe het na Pasen verder ging.* Deze oude naam hebben wij gekozen als titel voor het nieuwe jaarthema. Daarvoor zien wij ten minste twee belangrijke redenen: - zomer 2016 worden in Krakau, Polen de r.-k. wereldjongerendagen gehouden, een soort pelgrimage; - eind 2013 lanceerde de Wereldraad van Kerken het programma Pelgrimage of Peace and Justice. In de Wereldraad werken o.a. protestantse, oosters-orthodoxe en anglicaanse kerken op wereldniveau samen. Behalve vrede en gerechtigheid heeft ook duurzaamheid een belangrijke plek in dit meerjarenprogramma (meer info op > pelgrimage ). Het lijkt ons inspirerend om het komend seizoen de blik ook naar buiten te richten en aan te sluiten bij deze brede initiatieven die vanuit onze moederkerken op gang komen. We hopen dat op deze manier de maatschappelijk actualiteit (vrede, recht, duurzaamheid) steviger op onze gelovige agenda terecht komt. Daarnaast biedt Mensen van de weg alle ruimte om bezig te zijn met vragen van inspiratie en bezieling, of dat nou is in de vorm van een meditatieve wandeling, schilder-workshop, samen film kijken of een echte pelgrimsroute lopen. Wij kozen voor Mensen van de weg omdat het beelden oproept en prikkelt: wie zijn die mensen? wat bezielt ze om zo n tocht te beginnen? waarheen voert hun weg? wat nemen ze mee aan bagage? wie zijn hun tochtgenoten? is er één weg of zijn er meer? enz. enz. Mensen van de weg ligt natuurlijk dicht tegen Pelgrimage aan, maar Pelgrimage wordt vaak sterk individueel-spiritueel ingevuld, en is meer kerktaal dan omgangstaal. Mogelijk krijgt Mensen van de Weg na een vervolg, want het programma van de Wereldraad loopt tot 2021 en in 2017 wordt herdacht dat 500 jaar geleden met Maarten Luther de protestantse kerk ontstond. We zouden ons dan kunnen afvragen: waar gaan wegen uiteen en waar komen ze samen? Wij zien uit naar uw reacties! Namens de taakgroep Vorming en Toerusting, Dominique de Boer ) Willem Klamer ) * Handelingen 9:2 19: :4 24: Waar en waarom Jezus-mensen voor het eerst christen werden genoemd? Daarover meer in een volgende Lopend Vuur. *toelichting Het logo van Pilgrimage of justice and peace : vijf golven (in de oorspronkelijke kleurenversie: groen). Enkele woorden uit de toelichting (zie de kleur groen staat voor leven, hoop en de schepping. De golven zijn in balans: harmonie en groei. Ze lopen evenwijdig: de pelgrims trekken samen op. Ze zijn gescheiden: het gaat om verschillende tradities. Vijf golven: vijf continenten, vijf olympische ringen, vijf...het golft: de weg gaat over heuvels en door dalen. Het golft verder: gaandeweg groeit het en wordt de route duidelijker, een proces. Een groene rivier. LOPEND VUUR Mei-Juni-Juli 2015 l 9

10 Beleggen in microkredieten: Laat ons geld zijn werk maar doen Alke Liebich (foto Cecile Duindam) Wim Oosterom Woekeren met je talenten: het is een oerbijbelse opdracht. Het kan op veel manieren. Twee leden van de protestantse kerk in Amersfoort kwamen, onafhankelijk van elkaar, uit op beleggen in Oikocredit, een organisatie die door het verstrekken van microkredieten de armoede in derdewereldlanden bestrijdt. Wim Oosterom is penningmeester van het college van kerkrentmeesters van de protestante gemeente Amersfoort. In die hoedanigheid belegt hij in Oikocredit, een organisatie die al 40 jaar met succes kleine leningen verstrekt aan beginnende ondernemers in ontwikkelingslanden. De hervormde en de gereformeerde gemeenten zijn hier in 2010 gefuseerd. Een van de fusiepartners bracht een beleggingsportefeuille van bijna anderhalf miljoen euro mee. Dat kwam goed uit, want we hadden veel geld nodig voor het opknappen en verbouwen van de tien kerkgebouwen die we samen rijk zijn. De portefeuille werd dan ook gecasht, op één fonds na: Oikocredit. Tsja, waarom hebben we dat geld ook niet geïnd? Om te beginnen ging het om een relatief klein bedrag, ongeveer euro. En daar kwam het ideële aspect bij. Het gaat tenslotte om een heel goed doel, iets wat in overeenstemming is met waar we als kerk in geloven. Dus hebben we het geld laten staan. Een kwestie van vertrouwen Waar Wim Oosterom namens de kerk belegt in Oikocredit, doet Alke Liebich, predikant van de vrijzinnig-protestante gemeente in Amersfoort, dat als particulier. Toen we een 10 l LOPEND VUUR Mei-Juni-Juli 2015

11 Diaconale Dag 25 april: Een persoonlijke impressie Op zaterdag 25 april organiseerden de gezamenlijke kerken in Amersfoort de Diaconale Dag Bij supermarkten in de stad en in de buitenwijken werd aan voorbijgangers gevraagd iemand uit de buurt een hart onder de riem te stekendoor een roos te bezorgen bij mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. We stonden met 50 rozen voor de C-1000 in Nieuwland. Ik zag er erg tegenop, want is het niet ongepast om mensen zomaar op straat aan te spreken? Als je de weg niet weet is het wereldwijd een goed gebruik dat iemand je de weg wijst. Maar dit is anders. Meneer, mag ik u een roos aanbieden? En?..., zei de man. U kunt die roos dan geven aan iemand die u een bedankje wilt geven of iemand die een steuntje in de rug kan gebruiken. En?..., zei de man. Verder niet, zei ik. Maar het is nooit zo, dat er iets wordt aangeboden waar niets tegenover staat, zei de man. Deze actie is van de kerken in heel Amersfoort. De diaconie van die kerken geeft hulp aan mensen die daar behoefte aan hebben. In het verleden was die hulp erg naar binnen gericht, maar de laatste jaren willen we ook wat betekenen voor de mensen buiten de kerk. En daarom staan wij vandaag met bloemen op straat. Een goed initiatief. Geef me maar een bloem. Ik weet wel iemand. Een goede morgen meneer en een fijne dag. Mijn dag kan niet meer stuk. Peter Schrieken tijdje getrouwd waren, nog geen kinderen hadden en allebei werkten, ontdekten we dat we geld overhielden. Bovendien kwam er geld vrij uit de familie. Dus daar moet je wat mee. In haar studententijd, eind jaren tachtig van de vorige eeuw, was Alke betrokken bij Aktie Strohalm, een van de eerste organisaties die zich al vanaf 1970 inzette voor het milieu en de derde wereld. Daarmee was de toon gezet: als je goed wilt doen, kijk je verder dan je neus lang is en help je mensen in arme landen. Bijvoorbeeld met een microkrediet. Een reis met jongeren naar Mozambique, in het kader van Kerk in actie, bevestigde haar in die keuze. Als je die mensen daar met hun handeltje langs de straat ziet staan, wordt het heel concreet. Oikocredit leek haar de meest geschikte organisatie om in te beleggen. Natuurlijk verdiep je je in de visie en de werkwijze van zo n club, maar uiteindelijk is het toch een kwestie van vertrouwen. En als het ooit nodig mocht zijn, kunnen we onze inleg zo weer opnemen. Maar voorlopig sparen we niet voor iets. Laat ons geld zijn werk dus maar doen. Oikocredit is opgericht vanuit de Wereldraad van Kerken en al 40 jaar succesvol met microkrediet. Al meer dan mensen beleggen in Oikocredit. Ga voor meer informatie naar LOPEND VUUR Mei-Juni-Juli 2015 l 11

12 Inspiratiereis naar Ghana De voorbereidingen voor de inspiratiereis naar Ghana in juli van dit jaar zijn in volle gang. Op de eerste voorbereidingsbijeenkomst met meer dan 20 mensen blijkt dat het voor sommigen niet een eerste kennismaking met Ghana zal zijn. Anderen hadden nog niet eerder de gelegenheid buiten de Europese grenzen te kijken. De een is vooral benieuwd naar de cultuur en natuur, de ander is zich bewust van het beschamende verleden dat de Nederlanders in Ghana hebben. Voorop staat, dat we open staan voor de ontmoetingen met de Ghanese bevolking door bezoek aan kerk, onderwijsproject of markt. Bijzonder is dat onder de deelnemers acht jongeren zijn. Zij hebben in Het Brandpunt al van zich laten horen via de acties die ze organiseren om het geld voor een deel van hun reiskosten bij elkaar te sparen. Een van de jongeren is Rian, 16 jaar en eindexamenkandidate mavo. Zij gaf gevolg aan de oproep van de reisorganisatoren Joa en Henk Bosch. Na de kennismakingsbijeenkomst weet ze nu meer van Ghana dan alleen dat de hoofdstad Accra is. Wat ze vooral zou willen zien is hoe de mensen daar leven en welke verschillende dieren en planten er zijn. Carla, een van de volwassenen, ziet in deze reis een kans om met een Afrikaans land kennis te maken. Het enthousiasme van Joa en Henk zorgde ervoor dat haar drempel om mee te gaan weggenomen is. Ook zij is nieuwsgierig naar hoe het dagelijks leven verschilt van dat in Nederland en zij ziet uit naar ontmoetingen met de lokale bevolking. Graag zullen we u in een volgend bericht over de voorbereidingen of acties op de hoogte houden en tenslotte onze ervaringen in Ghana delen. Namens de werkgroep Ghana, Jeannette Koolstra PKN Solidariteitskas, helpende handen De meeste gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland zijn zelfvoorzienend. Toch is er in sommige gevallen hulp nodig. Als een gemeente, na al het mogelijke zelf gedaan te hebben, een noodzakelijke voorziening niet zelf kan realiseren, kan de Solidariteitskas van de PKN een hulpmiddel ter overbrugging zijn. Aan de toekenning zijn specifieke voorwaarden verbonden. De nadruk ligt op uitvoering van de kerntaken van een gemeente, zoals pastoraat, diaconaat en missionaire activiteiten en zijn altijd tijdelijk van aard. Per belijdend lid zijn we verplicht om 5 euro te betalen aan het fonds. Aan u wordt gevraagd om 10,- over te maken. Daarmee bent u niet alleen solidair aan de algemene doelen van de Solidariteitskas, maar ook aan uw eigen gemeente, want alles wat er gemiddeld meer binnenkomt dan de verplichte afdracht komt namelijk ten goede aan onze eigen gemeente! Dat is niet alles wat we vragen Ook dit jaar doen we weer een beroep op u voor het bezorgen van de enveloppen. Volgens de planning zijn op zondag 7 juni de enveloppen in onze kerken aanwezig in stapeltjes om te bezorgen. In die enveloppen zit de hiervoor genoemde acceptgiro met een begeleidende brief. Ik nodig iedereen uit om een stapeltje mee te nemen en te bezorgen. Vele handen maken licht werk en het bespaart veel portokosten. Henk van den Broek Projectleider Kerkbalans 12 l LOPEND VUUR Mei-Juni-Juli 2015

13 Vakantiegeld Delen adressen voorgedragen. Weer meer dan vorig jaar. We hopen van harte dat we dit jaar weer vele mensen een mooie vakantiebijdrage kunnen geven. Maar dat lukt alleen met uw hulp en bijdrage. Wilt u ook dit jaar weer delen van uw vakantiegeld??? Vorig jaar konden we 102 van de 154 opgegeven adressen blij maken met Vakantiegeld Delen. Daar moeten we dit jaar toch overheen kunnen? U doet toch ook weer mee? Vakantiegeld Delen: Gedeeld plezier is dubbel plezier. Kunt u iets missen van uw vakantiegeld? Deel dan met iemand die iedere dag alle zeilen moet bij zetten om financieel rond te komen. Zo begint de flyer ter ondersteuning van de actie Vakantiegeld Delen Al voor de twaalfde keer organiseren we deze actie in de protestantse kerken in heel Amersfoort. Ter voorbereiding van de actie Vakantiegeld Delen hebben we mensen gevraagd om hun ogen en oren goed open te doen om verborgen armoede te signaleren. Dat is niet gemakkelijk want waar let je dan op? Maar op scholen wordt steeds vaker armoede gesignaleerd. Kinderen zijn ziek op hun verjaardag (want trakteren kost geld) of doen niet mee met schoolactiviteiten omdat er een eigen bijdrage gevraagd wordt. Vakantiegeld Delen wil graag veel gezinnen de kans geven om op vakantie te gaan of dagjes uit. Maar ook ouderen komen vaak de deur niet uit door gebrek aan financiële middelen. Ook zij hebben recht om er eens lekker tussenuit te gaan. Er zijn inmiddels Een reactie van iemand die vorig jaar een bijdrage heeft ontvangen: Door heel mooie aanbiedingen van last-minutes kon ik wel drie keer op vakantie! Eerst drie dagen in een hotel in de Achterhoek, toen een week op de camping in Hardenberg met familie en in de herfst nog een weekend in een hotel in Helmond. Wat was dat genieten! Heerlijk om even weg te zijn van thuis, van alle dagelijkse beslommeringen en druk van het UWV om te genieten van de prachtige plekjes in ons land. Niet zelf je bed op hoeven schudden, ontbijt klaarmaken en badkamer schoonmaken. En op de camping even terug naar hoe het vroeger was toen we met het gezin daar kampeerden. Nu was de familie dubbel zo groot geworden. Maar wat was het gezellig om weer eens een week met elkaar op te trekken. Ik ben zo ontzettend dankbaar dat ik deze dingen mocht beleven met de giften van anderen. De gevers beseffen denk ik niet hoe blij en dankbaar ze de ontvangers maken met een gift van Vakantiegeld Delen. Het is ook best lastig om dit onder woorden te brengen. Soli Deo gloria! Doe mee met Vakantiegeld Delen en geef uw bijdrage op de zondagen 31 mei en 7 juni. U kunt ook een bijdrage overmaken (bij voorkeur vóór 21 juni 2015) op de volgende rekening: NL39 RABO t.n.v. Diaconie PKN Hoogland/Amersfoort-Noord o.v.v. Vakantie Geld Delen. voor meer informatie: Carla van der Laan, , LOPEND VUUR Mei-Juni-Juli 2015 l 13

14 Koningsvlinder Training & Begeleiding Wanneer Wat brengt je vol jou energie in beweging? en zelfvertrouwen Hoe geef je zin aan werk en leven? vanuit je kwaliteiten wilt werken en leven. Voor training, workshops en coaching van individuen, teams en organisaties in o.a. communicatie, samenwerking en zingeving. Coaching, workshops en trainingen van individuen, teams en organisaties in persoonlijke effectiviteit, communicatie en samenwerking. Sandra van der Werf Tel: / Sandra van der Werf Tel: / Gasthof Auwirt is prachtig gelegen met uitzicht op de bergen. Na een dag skiën, wandelen of langlaufen thuiskomen en genieten van gezellige sfeer en heerlijke maaltijden. Thea Hendriks en Annelies Huber T St. Michael im Lungau - Oostenrijk BEGELEIDING BIJ VERLIES rouw ziekte zingeving Zevenhuizerstraat 101 Telefoon (033) RENÉ ROSMOLEN theoloog /creatief-therapeut Boskamp VX Hoogland Tel l LOPEND VUUR Mei-Juni-Juli 2015

15 Nelly s recept aan tafel Tijdens een reis naar India kreeg mijn man een kilo (!) thee en een kilo cashewnoten. Die thee bewaren was geen probleem, maar die cashewnoten? Wat fijn, dat internet bestaat. Een recept was snel gevonden en gemaakt. We waren aangenaam verrast over het resultaat. Dat hebben onze diverse eters geweten, want er kunnen aardig wat taarten gemaakt worden met een kilo noten. Iedereen vond hem heerlijk, dus ik durf hem zonder voorbehoud door te geven. Pittig zoete uien-cashewnotentaart *150 gram kristalbloem *150 gram geraspte belegen kaas *125 gram stevige boter *mespuntje peper *theelepeltje kerrie *3 middelgrote uien *3 eetlepels schenkstroop *100 ml (kook)room *1 theelepel sambal oelek *1 theelepel kerrie *175 gram ongezouten cashewnoten *plantaardige olie *taartvorm * Meng bloem, kaas en specerijen in een kom * Voeg de boter toe en kneed alles tot een samenhangend deeg; zet dit ca. 10 minuten in de koelkast * Verwarm de oven voor (elektrisch 200 graden, hetelucht 180 graden, gas stand 4-5) * Hak de noten grof en snijd de uien in niet te kleine stukken. * Fruit de uien in de olie tot ze glazig zijn, giet de stroop erbij en breng aan de kook * Voeg de room, sambal en kerrie toe en breng weer aan de kook * Laat dit ca. 5 minuten indampen, haal van het vuur af en voeg de gehakte cashewnoten toe * Vet de vorm in met boter * Rol het deeg uit en bekleed de vorm (als je een springvorm gebruikt, moet de deegrand ca. 2,5 cm hoog zijn) * Verdeel de vulling over de taartbodem, druk de rand terug tot op de vulling * Bak de taart in 30 minuten gaar en goudbruin. Hierbij eten wij meestal een wortelsalade: geraspte winterwortel, piepkleine blokjes appel, half onsje gehakte walnoten met een dressing van 6 eetlepels olie, 2 eetlepels citroensap, peper, zout en een mespuntje suiker. Wil je het heel mooi maken, leg dan gewassen, losgehaalde witlofblaadjes in de vorm van een bloem op een platte schaal en schep de wortelsalade als hart in het midden. Toetje? Verse gepureerde ananas (of aardbeien) in een soepbord met een bolletje vanille-ijs in het midden. Nelly Baljet Pinksteren in de open lucht Een dienst in de open lucht, tussen de bomen dat is een totaal andere beleving dan in een kerk zitten. Ouderen, gezinnen met kinderen (ook in buggy of kinderwagen), en jongeren: een veelkleurig gezelschap zal zich op tweede pinksterdag, maandag 25 mei, weer verzamelen in het Amersfoortse Openluchttheater. Adres: Barchman Wuytierslaan 232 (naast het Bosbad). Volg de borden! Er is voldoende parkeergelegenheid voor auto s, scooters en fietsen. En handig om een kussentje of dergelijke mee te nemen, want dat maakt de houten banken comfortabeler. Ds. Paul van der Harst spreekt over Eropuit, er is samenzang en ook de kinderen krijgen aandacht. De Muziek Worshipband U-Turn werkt mee en zal ongetwijfeld enthousiasme oproepen. Aanvang: uur. Toegang vrij, collecte voor de onkosten. Geef inhoud en kleur aan de tweede pinksterdag en maak dit feest - georganiseerd door de Raad van Kerken Amersfoort - mee! LOPEND VUUR Mei-Juni-Juli 2015 l 15

16 Het Brandpunt BIJ DE VIERINGEN 24 mei, Pinksteren De Geest speelt! Aan de hand van dit thema laten we ons op deze Pinksterochtend inspireren door Gods Geest die speelt met wind en vuur. We lezen het bekende pinksterverhaal uit Handelingen 2 en een stuk liefdespoëzie uit Hooglied 4. We vieren in de symbolen van brood en wijn de verbondenheid met de Geest van Jezus Christus en als gemeenschap met elkaar. De cantorij zal zingen. Voorgangers zijn: pw. Edith Vos en ds. Anette Sprotte. 31 mei Deze zondag na Pinksteren heet Trinitatis. Trinitatis gaat terug op de kerkelijke leer over het mysterie van God die zich openbaart als Vader, Zoon en Heilige Geest. In de bijbel vinden we geen leer of theologentaal maar verhalen over hoe mensen God hebben ervaren. Vanochtend gaan we in op het verhaal uit Exodus 3 waarin God aan Mozes zijn naam bekend maakt. We vieren het feest van de doop en we verbinden de namen van drie dopelingen aan de naam van God. De cantorij zal zingen. De voorgangers zijn: diaken Frank Sieraal en ds. Anette Sprotte. 7 juni Voorganger is Edith Vos. 14 juni overstapvieringen en gezinsviering Met het koninkrijk van God is het net met zaad dat op een akker wordt uitgestrooid. Het groeit en komt tot bloei, zonder dat je ziet hoe het gaat. Zo vertelt Marcus zijn visie (Marcus 4: 26-34) op het koninkrijk van God. Hij wil dat we met andere ogen naar onze realiteit kijken en dat we zien dat het goede al klein en kwetsbaar aanwezig is. Deze viering is een gezinsviering waarin de kinderen centraal staan en in het bijzonder de kinderen die afscheid nemen van de kinderwoorddienst en overgaan naar Brandhout café. Gospelkidz olv Esther Ocheng zal zingen! 21 juni Voorganger is pw. Josephine van Pampus. 28 juni In Marcus 5:22-42 luisteren we deze zondag naar twee verhalen in één. Er staan twee vrouwen centraal. De één heeft last van bloedvloeiingen al twaalf jaar lang en de ander is twaalf jaar oud en staat op de overgang om volwassen te worden. Zij is nog geen vrouw en bloedt nog niet. Volwassen worden: wat betekent dat in deze samenleving met zoveel keuzes, mogelijkheden en een hoge prestatiedruk? Volwassen worden is: voor mijzelf gaan spreken en niet klakkeloos herhalen wat mij is voorgezegd Volwassen worden: is geboren worden uit de slaap van het onbewuste leven om te ontwaken in het besef van wie ik ben ( uit de Eerste Dag, p. 36; Zomer 2015). Deze zondag is een tafelviering en voorganger is ds. Anette Sprotte. 5 juli Voorganger is pw. Josephine van Pampus. 12 juli Voorganger is Thea Kloek, geestelijk verz. OMDAT HET OM MENSEN GAAT in memoriam albertje eisenga - albetien * Dwingeloo op 25 april 1922, Amersfoort op 22 maart 2015 Ik heb Albertien leren kennen als een charmante, mooie, verzorgde, oude dame. Tot op hoge leeftijd woonde ze op de Hof der Gedachten in Kattenbroek. Maar op een gegeven moment had ze meer zorg en ondersteuning nodig en verhuisde ze in november 2014 naar het verzorgingshuis De Koperhorst. Drie weken voor haar overlijden kreeg ze een beroerte en besloot ze dat het leven voor haar niet meer hoefde. Het was goed zo. Albertien was een alleenstaande vrouw. Ze kwam uit een gezin met in totaal vijf kinderen. Haar moeder overleed op jonge leeftijd en zij en haar twee broers groeiden op in een pleeggezin in Bovensmilde. Daar werd ze als enig meisje als een prinsesje verwend. Na de huishoudschool volgde ze een opleiding tot diacones en verpleegkundige in Groningen. Het gezin van haar oudste broer in Assen was voor haar een thuishaven en het contact met haar nichtje Zwanie was heel belangrijk voor haar. Haar leven was gekenmerkt door haar werk in ziekenhuizen en vele verhuizingen. Van Groningen, naar Assen, naar Utrecht, vervolgens naar de Achterhoek, Nieuwegin en tenslotte naar Amersfoort om dichter bij haar nichtjes Zwanie en Grada te kunnen wonen, die in haar laatste levensjaren voor haar zorgden. Ze hield van borduren en zomaar eropuit te gaan. Ze kon goed alleen zijn maar er leefde ook een heimwee in haar dat ze in het volgende gedicht verwoordde: Mijn leven lang heb ik gezocht. Heb nooit geweten wat ik zocht. Eerst nu. Nu heimwee antwoord vindt. Heimwee. Ik had het als kind. Albertien genoot van aandacht en gezelligheid, zoals een kopje koffie drinken bij de AH in Kattenbroek. Ze was een gelovige vrouw die vele jaren voor anderen heeft gezorgd. We namen afscheid van haar met de woorden van psalm 23 en de tekst op haar rouwkaart: Het lichaam sterft, maar de geest leeft voort in Hem, die was, die is en die blijft: de Eeuwige. We wensen haar nichtjes en familie veel sterkte in het gemis. Ds. Anette Sprotte hindertje aaltje henny enter-visser weduwe van Ben Enter * Groningen op 7 april 1927, Amersfoort op 23 maart 2015 Henny Enter woonde in de afgelopen jaren in het verpleeghuis De Lichtenberg. Alhoewel ze lichamelijk achteruit ging, bleef ze geestelijk heel sterk. Henny Enter was een 16 l LOPEND VUUR Mei-Juni-Juli 2015

17 Het Brandpunt bescheiden vrouw, een lieve, zorgzame moeder en schoonmoeder én een geliefde oma voor haar kleinkinderen. Ze werd geboren in Groningen. Als jongste zusje van een gezin met een oudere zus en een oudere, jong overleden, broer leerde ze al op jonge leeftijd zorg te dragen voor anderen en zich zelf weg te cijferen. Henny werd kleuterjuf en deed dat met veel plezier. In Winsum leerde ze haar toekomstige man en buurjongen Ben kennen. Het was de tijd van de oorlog en Ben kwam in het kamp van Amersfoort terecht. In 1954 trouwden ze met elkaar. Beiden hadden in het verleden wonden opgelopen. De een door ervaringen van verlies, de ander door de verschrikkingen van het kamp. In die tijd werd er geen aandacht besteed aan de diepere lagen van je ziel. Het was de tijd van de wederopbouw. Door het werk van haar man bij de belastingdienst, verhuisde het jonge stel van Winsum naar Zuidhorn. Daar werden hun kinderen Margriet en Klaas geboren. De zorg voor haar gezin stond haar hele leven bovenaan en de aangetrouwde kinderen werden verwelkomd als eigen kinderen. Toen haar man met pensioen ging, verhuisden ze naar Amersfoort, in de destijds nieuwe wijk Kattenbroek. Ze vonden een mooie flat in het winkelcentrum Emiclaer en ze woonden dicht bij dochter Margriet, schoonzoon Reinier en de kleinkinderen. Twee jaar na de verhuizing begon haar man te kwakkelen met zijn gezondheid en zorgde ze voor hem. In 2006 is haar man overleden. Toen Henny lichamelijk en geestelijk meer zorg nodig had, verhuisde ze naar het verzorgingshuis De Lichtenberg. Henny hield van borduren en heeft prachtige kunstwerken gemaakt. Ze was heel blij met alle zorg die zij van haar kinderen en kleinkinderen ontving en met name van haar dochter Margriet die dagelijks bij haar kwam. We namen afscheid van haar vanuit de gedachte van het gedicht dat ze in haar schriftje heeft achter gelaten: Geloven is vertrouwen! In Hem alleen! Hij helpt je door alle moeilijkheden heen. Maar je moet je wel open blijven stellen. Dan voel je, je bent nooit alleen. Geloven is vertrouwen. Dan pas krijgt je leven doel. We wensen haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte in het gemis om hun lieve moeder en oma. Ds. Anette Sprotte fenna nikki Christl van der Plaats Amersfoort 27 maart 2015 Vol verwachting hebben Taco en Rianne naar de komst van hun dochter Fenna uitgekeken en Renske en Sjoerd naar hun zusje. Ze was 40 weken oud en stond op het punt om hen en de wereld te begroeten. Maar het liep zo anders dan verwacht. Fenna bleek niet meer te leven. Als je als ouders zo iets vlak voor de bevalling te horen krijgt, dan is dat een enorme klap. Want Rianne en Taco, wilden zo graag haar ouders zijn. Ze hadden Fenna zo graag een plek op deze wereld willen geven, Renske en Sjoerd wilden graag grote zus en broer zijn en ook in hun familie en vriendenkring was Fenna zo welkom. Op donderdag 2 april hebben we in een kleine kring in een viering afscheid van Fenna genomen en haar op de begraafplaats Coelhorst begraven. Renske en Sjoerd hebben voor haar een kaars aangestoken. Fenna heeft een zegen ontvangen zodat ze weet dat ze een geliefd kind van haar ouders en van God is. We hebben geluisterd naar mooie en troostende muziek. De volgende woorden, geïnspireerd door psalm 139, heb ik voor haar ouders en familie gelezen: God kent je door en door. Voor God hoef je niet op je hoede te zijn. Zijn liefde is zonder bijbedoeling. Van het allereerste begin was hij bij jou. Zelfs toen je moeder nog niet wist dat jij zou leven toen kon hij al glimlachen naar je bestaan. Hij droogt je tranen weg in een doorwaakte nacht. In een nachtmerrie waarin je stikt. Je voelt nog hoe hij jou aanraakt. Je hebt een metgezel. Iemand die over jou waakt. (Marja de Lange en Aarnoud Jobsen : Leeftocht geïnspireerd door Psalm 139: 13-16) Met dit grote verlies wensen we Rianne en Taco, Renske en Sjoerd, haar oma s en opa s en familieleden veel sterkte. Ds. Anette Sprotte Aangenaam Kennismaken Avond voor nieuw ingekomenen op dinsdag 19 mei 2015 om uur in Het Brandpunt Voor een ieder die in het afgelopen jaar in Zielhorst en Kattenbroek is komen wonen en Brandpunt-betrokken is, is er gedurende deze avond gelegenheid om elkaar en de pastores te ontmoeten. Er zal ruimte zijn voor kennismaken, en er zal iets verteld worden over de geschiedenis en de gebruiken van Het Brandpunt. Ook kijken we naar de elementen uit de verschillende tradities die in Het Brandpunt terug te vinden zijn. Wat hebben in de oecumene, zoals die in Het Brandpunt gestalte krijgt, de verschillende tradities elkaar te bieden, waar vullen ze elkaar aan, en waar zijn bepaalde keuzes gemaakt. En natuurlijk voor alle andere vragen die u altijd nog eens wilde stellen Wie in 2014/2015 in de wijken Kattenbroek en Zielhorst is komen wonen, wordt ook persoonlijk uitgenodigd. Op deze avond zijn de pastores Edith Vos en Anette Sprotte aanwezig. LOPEND VUUR Mei-Juni-Julii 2015 l 17

18 Van t Westende Meeder a d v o c a t e n k a n t o o r personen- en familierecht (o.a. echtscheidingen, omgang, alimentatie) jeugdrecht/jeugdstrafrecht (o.a. ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing) bopz-zaken (o.a. rechterlijke machtigingen binnen de psychiatrie) mediation Gratis juridisch inloopspreekuur: Maandag van uur tot uur, in de even weken (m.u.v. de schoolvakanties), op het volgende adres: Inloophuis De Ontmoeting De Bekroning EA Amersfoort In de wijk Kattenbroek Tel Kantooradres: De Rode Leeuw CZ Amersfoort Tel Fax web: Lopend Vuur 62 x 180 mm DEC 2014 V3_adv. Henssen :04 Pagina 2 Alies Henssen-Bijsterbosch Peter Henssen * Betrokken respectvolle begeleiding * Integer, zorgzaam en meedenkend * Eigentijdse en traditionele uitvaarten T ABC Achterhoekbungalow.nl Familie Vreeman, Kattenbergweg 3-3, 7101 BM WINTERSWIJK, tel Website: Geniet van een heerlijke vakantie(woning) in deze 6-persoons bungalow, sfeervol ingericht en voorzien van vaatwasser, wasmachine, kindermeubilair, combimagnetron, douche, wc beneden en boven. Hier kunt u genieten van rust, ruimte, natuur en privacy. De woning is gelegen op een kleinschalig recreatiepark op een unieke locatie met 21 recreatiewoningen. De woning is een ideale uitvalsbasis om de omgeving te verkennen. Er staan fi etsen tot uw beschikking, dagelijks ontvangt u een krant, gratis toegang tot het Winterswijkse zwembad en nog veel meer gratis extra's. Kijk op onze website voor meer informatie. Heeft u nog vragen? Bel gerust of stuur een , wij helpen u graag! Wees van harte welkom! Gediplomeerd pedicure voor Amersfoort (Nieuwland) Tevens diabetische voetbehandelingen ook s avonds. (indien nodig ook bij u thuis) Wiepkje de Haan Telefonische afspraken: l LOPEND VUUR Mei-Juni-Juli 2015

19 Het Brandpunt rubriek Spoorzoeken in Het Brandpunt In Het Brandpunt, waar meerdere geloofstradities samenkomen, weten we niet altijd meer waar bepaalde gebruiken en symbolen vandaan komen. In deze rubriek spoorzoeken volgen we deze keer het spoor van Pinksteren. Pinksteren vieren we op de 50 e dag na Pasen. Ons Nederlandse woord is dan ook afgeleid van Pentèkostè, het Griekse woord voor 50. De joden vieren 50 dagen na Pesach het Wekenfeest, waarin de Thora centraal staat. Wij gedenken de uitstorting van de Heilige Geest, en daarmee ook het begin van de christelijke kerk. Op de veertigste dag na Pasen had Jezus de leerlingen alleen achtergelaten, maar Hij beloofde hen de Heilige Geest, die hen kracht zou geven om te kunnen getuigen van het evangelie. De tien dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren was de gemeenschap biddend bijeen. Daar hebben wij het Pinksternoveen aan overgehouden: een negen dagen durend zeer sterk gebed. Op de 50e dag wordt de Geest over allen uitgestort. In de r.-k.traditie is Pinksteren de dag dat de Paaskaars uitgaat: de Paastijd is afgesloten, de Heilige Geest is neergedaald en zal ons bijstaan om zelf in vuur en vlam te staan voor het evangelie. Vanwege de Heilige Geest is de liturgische kleur rood, de kleur van het vuur en van de hartstocht. In Het Brandpunt zijn op het rode antependium 12 verticale strepen te zien, de apostelen die eropuit trekken om de kerk vorm te gaan geven. We beginnen de Pinksterviering met het Pinkstervuur in ons midden. Ook wij staan in vuur en vlam. Als er in Het Brandpunt belijdenis gedaan wordt, is het deze ochtend, net als het bevestigen van ambtsdragers. We gedenken immers met Pinksteren het begin van de kerk, en de Geest die daar waait en die ons enthousiast maakt om in zijn Geest verder te gaan. adv Lopend Vuur :57 Pagina 1 mooi werk! briefpapier geboortekaarten flyers uitnodigingen visitekaartjes periodieken brochures enveloppen huwelijkskaarten boeken cd/dvd-inlays clubbladen billboards badges rapporten reclameborden stickers advertentieopmaak mailingverzorging zwart-wit en full colour offset en digitaal bijzondere collecties vrijblijvend te bezichtigen betaalbare realisatie van uw eigen ontwerp Voor een persoonlijk en waardig afscheid Morgenzon RB Hoogland Hetty Will van Beeklaan 77 T AT Hooglanderveen I ontwerp digitaal druk offset resultaat Wij zijn er dag en nacht voor u. LOPEND VUUR Mei-Juni-Juli 2015 l 19

20 De Inham BIJ DE VIERINGEN 17 mei Voorganger is ds. Willem Klamer. De zondag tussen hemelvaart en Pinksteren, wordt in de traditie ook wel wezen-zondag genoemd, omdat Jezus wel al is op gevaren ten hemel maar de heilige Geest nog niet is uitgestort, een soort windstilte. Of dit ook het thema wordt, weet ik zo veel weken voor Pinksteren nog niet. 24 mei Voorganger is ds. Willem Klamer. Het is de Geest die levend maakt! kreeg je te horen, wanneer je in de paaswake naar voren kwam om een waterkruis te ontvangen. Die Geest is dezelfde als die Jezus opwekte van tussen de doden. Met Pinksteren (= de vijftigste dag na Pasen) vieren wij deze Geest als een kracht in ons midden, een kracht die ons aanspoort om alles te verwachten van een leven in zijn naam. Wat God betreft wordt het project Jezus voortgezet. De 10-uur-dienst krijgt een bijzondere kleur, omdat wij dan samen met de cantorij zingen die voor het laatst wordt geleid door Kees Buurman. 31 mei Voorganger is ds. Rolinka Klein Kranenburg. zomerrooster 31 mei is de laatste zondag dat er in De Inham twee kerkdiensten worden gehouden. Daarna begint weer het zomerrooster: elke zondag één viering die begint om 9.30 uur. Het zomerrooster loopt tot en met de startzondag op 13 september. Vanaf 20 september zijn er dus weer twee diensten, om 9.00 uur en uur. 7 juni Voorganger is drs. Erik Idema. De evangelist Marcus vertelt ons deze zondag over de familie van Jezus (Marcus 3:20-35). Zijn moeder en zijn broers begrijpen hem niet goed. Al die grote woorden, al die bijzondere daden... waar haalt Jezus ze toch vandaan? Jezus vertelt aan de omstanders hoe geloof mensen kan verbinden: iedereen die de wil van God doet, is zijn broer, zijn zus en zijn moeder. Twee weken na Pinksteren ontdekken we dat geloof niet alleen grenzen doorbreekt; het verandert ook de relaties tussen mensen. 14 juni Voorganger is ds. Gertine Blom. Zij stelt zich zelf aan u voor: Mijn naam is Gertine Blom en op 14 juni hoop ik in uw gemeente voor te gaan. Ik ben predikant in Utrecht, in de wijk Zuilen, waar ik afgelopen januari bevestigd ben. Vorig jaar ben ik afgestudeerd nadat ik geschiede- nis en theologie heb gestudeerd in Utrecht en Amsterdam. Nu ben ik vol enthousiasme begonnen aan een nieuw avontuur: dat van jonge predikant in een vergrijsde gemeente. Mijn werk in de Bethelkerk draait om de vraag: hoe kunnen we als gemeente onszelf ontwikkelen zodat we meer kunnen betekenen voor jonge mensen en de wijk Zuilen? Het is een zoektocht naar de betekenis van de kerk en het christelijk geloof in de 21e eeuw. Ik hoop dat we ook op 14 juni in Hoogland iets van die betekenis zullen zien. Ik zie er naar uit u te ontmoeten! 21 juni Voorganger is ds. Anna Walsma. We lezen deze zondag het verhaal van de storm op het meer (Marcus 4: 35-41). De mensen zijn in doodangst. En de Heer? Die slaapt en geeft ogenschijnlijk niet thuis. Het kan pijnlijk herkenbaar zijn voor wie zelf wel eens in de storm van haar/zijn leven heeft geroepen of gedacht: "Kan het u dan niet schelen dat wij vergaan?" Bij doopvieringen - en misschien wordt deze zondag ook een doopviering - leg ik nog wel eens het verband tussen dopen en diepte en de belofte die mensen bij de doop gedaan wordt: wat wij ook moeten ondergaan, óndergaan zullen we niet. Jezus wordt (op) gewekt en hij brengt de storm en de golven tot rust. Wie weet ook voor en in ons. OMDAT HET OM MENSEN GAAT Bedankt! Langs deze weg wil ik graag de gemeente bedanken voor de bloemen die ik heb mogen ontvangen nadat mijn broer Rob is overleden. Dank voor dit warme gebaar, het heeft ons goed gedaan. Met vriendelijke groet Aad Boer en Joke Hoogendoorn Afscheid cantor Kees Buurman in Pinksterdienst U heeft ongetwijfeld al gehoord dat cantor Kees Buurman op 24 mei afscheid zal nemen van de cantorij en dus ook van De Inham. Na bijna twintig jaar heeft Kees te kennen gegeven dat hij het graag wat rustiger aan wil gaan doen. Aan het eind van dit jaar zal hij ook zijn werk als docent muziektherapie aan de Hogeschool Utrecht neerleggen omdat hij met pensioen gaat. Dat hij het besluit om te stoppen met de cantorij niet zomaar genomen heeft kunt u gerust van ons aannemen. Wij moeten er in ieder geval nog erg aan wennen, en u ongetwijfeld ook. En ook Kees zal vast moeten wennen aan zijn eerste echte vrije woensdag sinds 1996!. Een cantorij leiden zoals Kees dat deed was geen sinecure. Het uitzoeken van de muziek, de voorbereiding van de diensten met de pastores, het instuderen met de cantorij, het overleg met Skip, de diensten zelf, het kostte tijd en energie. We zijn er Kees dankbaar voor. Onder zijn deskundige leiding hebben we altijd met enorm plezier gezongen. Hoe het nu verder gaat met de cantorij zult u op een later tijdstip vernemen. Een aantal leden neemt tegelijk met Kees afscheid. De cantorij zal waarschijnlijk op een andere manier verdergaan. Maar eerst hopen wij dat u aanwezig zult zijn in de Pinksterdienst op 24 mei. Om samen nog een keertje uit volle borst te zingen, met Kees en voor Kees! Nelleke Slootweg, secr. cantorij 20 l LOPEND VUUR Mei-Juni-Juli 2015

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Als wij Pinksteren vieren, dan vieren we toch ook dat de boodschap van Gods liefde wereldwijd rondgaat. Dat we in het

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het valt mij steeds weer op: Wil je iets begrijpen van het evangelie van Matteüs, dan moet je het Oude Testament er bij houden. Op belangrijke momenten

Nadere informatie

y02 Marcus 15.2 Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus,

y02 Marcus 15.2 Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus, Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus, het is al bijna 8 april, het is al bijna Pasen. Met Pasen vieren we feest, omdat Koning Jezus de dood overwint. Onze Koning is sterker dan de

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Naar aanleiding van de lezingen vandaag, over het ophouden van de manna uit Jozua 5 en het teken van brood en vis uit Johannes 6, wil ik graag twee

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Afgelopen maandag hebben we met de deelnemers van de kring Eigentijds Bijbellezen Paasverhalen gelezen. Vier verhalen van de opstanding, verteld door

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Overdenking 21 juni 2015 Velserbroek - Ds. Mirjam Vermeij

Overdenking 21 juni 2015 Velserbroek - Ds. Mirjam Vermeij Overdenking 21 juni 2015 Velserbroek - Ds. Mirjam Vermeij Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen. Wie is hij toch? Die vraag klinkt

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Ik hoop voor u dat u ooit eens flink verliefd bent geweest. Niet zo n beetje van: die of die vind ik best aardig. Misschien wordt dat nog wel eens wat

Nadere informatie

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette.

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette. Welkom Lieve vrienden, bekenden, nieuwe gezichten, Welkom in deze Zwanenhofviering. In onze Tijd van leven heeft ieder van u ervoor gekozen op deze zondagmorgen hier te komen. Met alles wat ons leven ons

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het is bijzonder om te ontdekken, hoe veel overeenkomsten er zijn, tussen het verhaal van de opstanding zoals Matteüs dat vertelt, en het boek Daniël,

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Preekschets voor 26 mei 2013 Trinitatis. Lezingen : Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-13

Preekschets voor 26 mei 2013 Trinitatis. Lezingen : Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-13 Preekschets voor 26 mei 2013 Trinitatis Lezingen : Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-13 De teksten gelezen De twee schriftlezingen geven twee manieren van kijken naar God : Spreuken (het lied van de wijsheid)

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk GEWASSEN IN WATER Inhoud: Vanuit de dopeling gezien een statement dat hij in het watergraf alles wat oud is achter zich laat. Hij weet niet alles, kent nog niet

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Hartelijk welkom Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Vader van de schepping, volvoer uw eeuwige plan. Maak ons een generatie die overwinnen kan. Heer, laat uw koninkrijk komen, waar heel de schepping

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Exodus 3, 1-15 Belijdenis- en doopdienst 9 oktober 2011 Wehl. Thema: 'Ik heb je bij je naam geroepen!' Gemeente,

Exodus 3, 1-15 Belijdenis- en doopdienst 9 oktober 2011 Wehl. Thema: 'Ik heb je bij je naam geroepen!' Gemeente, Exodus 3, 1-15 Belijdenis- en doopdienst 9 oktober 2011 Wehl Thema: 'Ik heb je bij je naam geroepen!' Gemeente, Er wordt vandaag gedoopt de naam van een mensenkind wordt verbonden met die van God. In onze

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW Wie is Jezus, deel 2 les 5b DEEL 2B FOLLOW JEZUS, DE REDDER Joh 4:7-9,22 Jezus deed in dit verhaal een aantal dingen die niet gebruikelijk waren. Hij sprak alleen met een vrouw. Dit was ook nog eens een

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Lees Zoek op Om over na te denken

Lees Zoek op Om over na te denken Welkom bij de Online Bijbelcursus van Praise De bijbelcursus is wat voor jou als je: 1. Als je wilt weten wat christenen geloven. 2. Als je meer wilt begrijpen van de bijbel. 3. Als je wilt groeien in

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b 1 Verkondiging Enkele kinderen vragen in de kerk: waarom vieren we kerst? En wat betekent het voor u? Reactie op de antwoorden Ja, waarom vieren we kerst? En wat betekent

Nadere informatie

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons!

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Liturgie Voorzang: - Gez 96,1-3 - Weet je dat de lente komt Aansteken nieuwe kaars Zingen: Gez 95,1.2.4 Stil gebed Votum / groet Zingen: Opw 488 Gebed

Nadere informatie

In deze dienst wordt de doop bediend aan Fleur Elisabeth Josefien -Fleur- (van Bennekom)

In deze dienst wordt de doop bediend aan Fleur Elisabeth Josefien -Fleur- (van Bennekom) Orde voor de tweede zondag van Epifanie 22 januari 2017 in de Emmaüskerk te Middelharnis 10.00 uur Voorganger: Ds. Leen Jan Lingen Organist: Dhr. Peter Jordaan Soliste: Sanne Jordaan Thema: Levend water

Nadere informatie

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan Gelezen: Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004 Pasen is opstaan Gemeente, Het woord, het werkwoord dat bij Pasen hoort is: opstaan. Daarbij horen de afgeleide zelfstandige naamwoorden:

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

De leerlingen van Jezus zijn in afwachting. Ze voelen het.. er staat iets volkomen nieuws te gebeuren. Het is immers Jezus die spreekt over zijn vertrek bij hen. Voorgoed of is er nog wel een toekomst

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het is altijd prettig als de Bijbel zelf aangeeft, hoe je iets moet lezen. Soms zijn er van die verhalen of gelijkenissen, waarvan ik bij een eerste

Nadere informatie

Preek 1 e Advent 2017 Johannes 1: 1-14

Preek 1 e Advent 2017 Johannes 1: 1-14 Lieve Gemeente, In de afgelopen week hoorde ik een verhaal op de radio van een jonge vrouw die een ernstig ongeluk had gehad. Ze was op haar fiets aangereden door een auto en had daarbij een zware hersenschudding

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Vandaag beginnen we aan iets nieuws. Een nieuwe kerkenraad, een andere structuur, een andere organisatie. Kleiner en vooralsnog zonder voorzitter. Dat

Nadere informatie

Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar God?

Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar God? Geliefde mannen, Nog een poosje en dan wordt de mannenconferentie van 2015 gehouden. Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

3. a. Nee. b. Ze denken dat hij in de menigte meeloopt met vrienden, bekenden of familieleden. c. Drie dagen.

3. a. Nee. b. Ze denken dat hij in de menigte meeloopt met vrienden, bekenden of familieleden. c. Drie dagen. Antwoorden Bijbelstudie 1 1. d. Van Nazareth naar Jericho = 97,5 km Van Jericho naar Jeruzalem = 24 km Totaal: 97.5 + 24 = 121,5 km e. 4,05 dagreizen 2. Derde rondje. Benadruk bij het beantwoorden van

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit Preek Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst Thema: @Home Voorganger: ds. Bert de Wit Schriftlezing: Lucas 15:11-32 Een vader had twee zonen zo begint het verhaal. Met de beschrijving van een gezin.

Nadere informatie

Ziekenzegening. Inleiding. Kruisteken We staan hier samen rond het ziekbed van

Ziekenzegening. Inleiding. Kruisteken We staan hier samen rond het ziekbed van Ziekenzegening. 1. Wat wil ik tot uitdrukking brengen in dit ritueel? Zoeken naar een houvast in momenten van verdriet en ontreddering. Zoeken naar sterkte voor de zieke om zijn weg te kunnen gaan. Zoeken

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal.

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal. Liturgie II Orde van dienst Van zondag 11 oktober 2015 Laan van Meerdervoort 955 2564 AJ s-gravenhage 070 325 07 79 remgem@hetnet.nl www.uytenbogaert.nl kerkdienst zondag 10.30 uur Voorganger: ds. Reinhold

Nadere informatie

Voor christenen is de Bijbel met name een geloofsboek. Dat betekent

Voor christenen is de Bijbel met name een geloofsboek. Dat betekent De Bijbel Een geloofsboek EWe kunnen vele wegen gaan met de Bijbel. De één ervaart het vooral als een mooi kunstobject. Vele kunstenaars hebben er inspiratie in gevonden om een kunstwerk te maken. We kennen

Nadere informatie

HC zd. 42 nr. 31. dia 1

HC zd. 42 nr. 31. dia 1 HC zd. 42 nr. 31 weinig mensen zullen zeggen dat ze leven voor het geld geld maakt niet gelukkig toch zeggen we er graag achteraan: wel handig als je het hebt want waar leef ik voor? een christen mag zeggen:

Nadere informatie

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen?

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Inleiding Paul van der Laan 1. IJsbreker: GOED NIEUWS VERSPREIDT ZICH

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Ik heb het niet zo op mist. Het maakt ons wereldje klein. Het is gevaarlijk omdat je geen zicht hebt, niet verder dan wat voor ogen is..

Ik heb het niet zo op mist. Het maakt ons wereldje klein. Het is gevaarlijk omdat je geen zicht hebt, niet verder dan wat voor ogen is.. Themadienst: Waar zijn onze doden? Laatste zondag kerkelijk jaar 27 november 2011 Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 12-19 Zingen: gezang 300: 1,2 Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 20-28 Zingen: gezang 300:

Nadere informatie

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig.

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. zondag 1 januari NIEUWJAARSDAG God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Psalm 67:2 God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Wees bij ons en bescherm ons. Dan zal iedereen zien dat u

Nadere informatie

Liederen voor zondag 5 oktober 2014

Liederen voor zondag 5 oktober 2014 Liederen voor zondag 5 oktober 204 Lied 224 God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt maakt Hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Kerst is thuiskomen...

Kerst is thuiskomen... Overweging Kerstmorgen 25 december 2012 Gereformeerde Kerk Loosdrecht Ds. Stefan Dijkhuizen Genesis 1: 1-5 & Johannes 1: 1-5, 14 Overweging: Lieve Kerstmensen, 'Kerst is thuiskomen...' Dat is wat we dit

Nadere informatie

Zoektocht 5 Bijbelhuis Zevenkerken. FOTO www.bijbelhuiszevenkerken.be info@bijbelhuiszevenkerken.be T 050 / 30 04 79

Zoektocht 5 Bijbelhuis Zevenkerken. FOTO www.bijbelhuiszevenkerken.be info@bijbelhuiszevenkerken.be T 050 / 30 04 79 Zoektocht 5 Bijbelhuis Zevenkerken www.bijbelhuiszevenkerken.be info@bijbelhuiszevenkerken.be T 050 / 30 04 79 Beste, (eigen voornaam) Je bent van harte welkom in het Bijbelhuis Zevenkerken. Zo meteen

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

Hoe zou je willen omschrijven wanneer iemand een vreemdeling is?

Hoe zou je willen omschrijven wanneer iemand een vreemdeling is? Lezen: Matteüs 8:18-20 Werken van Barmhartigheid (3): de vreemdelingen herbergen Kindermoment groep 1-6: foto s met de vraag: wie is hier de vreemdeling en waarom? Geel balletje tussen alle blauwe Donkere

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

GEREFORMEERD KERKELIJK CENTRUM DE BRON IJSSELMUIDEN

GEREFORMEERD KERKELIJK CENTRUM DE BRON IJSSELMUIDEN GEREFORMEERD KERKELIJK CENTRUM DE BRON IJSSELMUIDEN Zondag 10 november 2013, thema: Liefde Ds. Nelleke Beimers, voorganger Harm, organist Merijn, pianist Medewerking verlenen: Bert, Cobie, Dorien, Harm,

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Van donker naar licht

Van donker naar licht Welkom in de Menorah Voorganger: ds A.H. Boschma Ouderling van dienst: mw. F. Hovius Van donker naar licht Organist: Dhr. H. Dorsman M.m.v. de zanggroep o.l.v. mw. N. Boschma Lied 139: 1 en 8 Lied 139:

Nadere informatie

Deze veertig dagen staan we nadrukkelijk stil bij de vraag wie Jezus is. Welke beelden wij van Jezus hebben.

Deze veertig dagen staan we nadrukkelijk stil bij de vraag wie Jezus is. Welke beelden wij van Jezus hebben. 21-02-2016 Lucas 9: 28-36 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Wie ben jij? Wie bent u? Als we iemand voor het eerst ontmoeten op een feestje, of misschien ook wel na de kerkdienst onder de koffie, wordt

Nadere informatie

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en 1 De Bijbel open 2013 5 (02-02) Vandaag bespreken we een vraag over de betekenis van de Wet die God aan Israel gaf voor de christelijke gemeente van het Nieuwe Testament en dus voor ons. Is het zo dat

Nadere informatie

Het verhaal van onze kerststal

Het verhaal van onze kerststal Het verhaal van onze kerststal In dit boekje wordt het verhaal van onze kerststal verteld. Het verhaal gaat over wat er gebeurde toen Jezus geboren werd. Op onze internetpagina is iets meer te zien. Ook

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8)

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8) - Identiteit - Hogeschool Viaa heeft als grondslag de Bijbel. Zij erkent deze als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God, zoals dat verwoord is in het gereformeerde belijden en zij beschouwt de

Nadere informatie

DomineeOnline.org Jrg. 1, nr. 8

DomineeOnline.org Jrg. 1, nr. 8 STUDIONLINE DomineeOnline.org Jrg. 1, nr. 8 Mattheüs 4:12-25 Vooraf We zijn aangekomen in het Nieuwe Testament. De Israëlieten die uit de ballingschap teruggekomen waren in het land Kanaän hebben met veel

Nadere informatie

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga Voelt bidden voor jou soms als het doen van een lange reeks verzoekjes aan God? Mis je inspiratie om met God in gesprek te gaan? Dit werkboekje geeft je handvatten om je gesprekken met God eens over een

Nadere informatie

Lucas 24: Geloof jij het?!

Lucas 24: Geloof jij het?! Lucas 24:13-35 - Geloof jij het?! Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint

Nadere informatie

LITURGIE. openluchtdienst 28 juni uur. thema: Jij en die ander

LITURGIE. openluchtdienst 28 juni uur. thema: Jij en die ander LITURGIE openluchtdienst 28 juni 2015 15.00 uur thema: Jij en die ander voorganger: Durk Muurling muziek: Harry, Wilma, Debbie, Bendja, Rianne, Wim Woord van welkom We zingen staande: opwekking 539 Kom

Nadere informatie

GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden:

GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden: Relaties halen het beste in je naar boven Les 1 GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden: Lees met elkaar de volgende hoofdstukken en laat iemand opschrijven

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

In het voetspoor van...

In het voetspoor van... In het voetspoor van... Bijbelse figuren en hun levensgeheim voor jongeren van 2 en 3 jaar drs. M. van Campen Zevende druk Zoetermeer Inhoud. Timotheüs - op school bij God 7 2. Adam - een gevallen mens

Nadere informatie

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Geloof (1-11) Lesstof: Hoofdstuk 1 1. Wat is noodzakelijk om van God te kunnen ontvangen? Geloof [1] 2. Noem vier uitingen van geloof. - Geloof voor redding [1.2] - Geloof en werken

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie