Het was liefde op het eerste gezicht. Ondernemers in de Brusselse metropool. Thijs Claes & Guido Geraerts, Claes-Roels & The Factory Brussels:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het was liefde op het eerste gezicht. Ondernemers in de Brusselse metropool. Thijs Claes & Guido Geraerts, Claes-Roels & The Factory Brussels:"

Transcriptie

1 Ondernemers in de Brusselse metropool jaargang 2, maart 2015 copyright FREDERIK BEYENS photography Full-service communicatiebureau groeit in Brussel p : Doorbraak voor mobiliteit in Brusselse metropool? p. 05 Metropoolvorming in projecten voor werk en mobiliteit p Thijs Claes & Guido Geraerts, Claes-Roels & The Factory Brussels: Het was liefde op het eerste gezicht.

2 Publireportage Waarom een belegger volatiliteit moet omarmen. Ze blijven onstuitbaar in hun opmars: correlaties, sharpe ratio s, alfa s, bèta s, informatieratio s, maximale drawdowns. Professionele beleggers blijven erop kicken terwijl ganse generaties studenten ermee vertrouwd worden gemaakt. Allen zijn ze ervan overtuigd dat deze backwardlooking statistieken een enorme toegevoegde waarde hebben bij het beheer van portefeuilles. Risicomanagement op basis van allerlei historische statistieken. Alsof deze statistieken voorspellende waarde hebben. Alsof correlaties nooit veranderen en dezelfde blijven als in het verleden. Alsof een maximale drawdown uit het verleden een garantie is dat een portefeuille in de toekomst nooit meer zal dalen dan in het verleden. Alsof dit alles in 2008 de belegger heeft behoed voor een financiële wereld die er ineens niet meer uitzag als het verleden. Wie heeft er trouwens ooit gezegd dat volatiliteit moet gemeden worden als de pest? Vanwaar die onwaarschijnlijke drang om vermogens te willen beheren als een rechtopgaande lijn en dan liefst zonder schommelingen? Wie maakt er zijn klanten nu wijs dat volatiliteit op de financiële markten kan worden gebannen? Het is een beetje zoals verwachten dat je kleuter nooit ziek zal worden in de crèche of dat renners nooit zullen vallen tijdens een wielerwedstrijd. Neen, het is juist de aanvaarding en het volle besef dat financiële markten volatiel zijn, die het mogelijk maakt hier net van te profiteren. Immers het fantastische is net dat de financiële markten ons op elk moment een waarde geven waaraan we een hele reeks van activa kunnen kopen (in eerste instantie aandelen en obligaties). Als je als vermogensbeheerder dan kan terugvallen op je eigen analyses die je een idee geven van wat die financiële activa waard zijn, dan wordt de opportuniteit zichtbaar en zeer helder. Die opportuniteit ligt in de voortdurende vergelijking van de waarde van bijvoorbeeld een bedrijf als Volkswagen met de koers die je ervoor betaalt op de aandelenmarkt. De koers op de beurs die verandert elke dag, elke week, elke maand, en vaak zijn dat grote procentuele schommelingen. Dat is volatiliteit. De waarde van Volkswagen wordt opgevolgd door een analist die het bedrijf goed kent en van nabij opvolgt. Hij past zijn waarderingen aan, in lijn met de regelmatige communicatie van het bedrijf, en de publicatie van trimestriële resultaten. Deze aanpassingen gebeuren geleidelijk, ja zelfs glaciaal. The beauty of it all, ligt nu net in de voortdurende vergelijking die wordt mogelijk gemaakt door de extreme liquiditeit op bijvoorbeeld de aandelenmarkten (voortdurend veranderende koersen). Een bedrijf is koopwaardig als de waarde zoals berekend door de analist onder de koers ligt die je ervoor betaalt op de beurs, en liefst serieus eronder ligt. Laat het ons een margin of safety of een veiligheidsmarge noemen. Risicomanagement gebeurt dan niet door allerlei magische statistieken, maar wel door analyse van al de activa die je in portefeuille aanhoudt. Je weet wat je bezit (in contrast met indexmatig beheer). Risicomanagement gebeurt door activa te kopen die goedkoop of ondergewaardeerd zijn op basis van je eigen analyse. Waar zie je vandaag nog de ambitie bij een vermogensbeheerder om doorgedreven financiële analyse te gebruiken als basisbouwsteen voor het samenstellen van een portefeuille? En risicomanagement gebeurt uiteraard ook door een voldoende spreiding. Een simpele regel stelt dat je geen honderden activa moet bezitten (zoals bij indexmatig beheer), maar dat een spreiding over een 30-tal beleggingen volstaat. Erwin Deseyn, Chief Investment Officer CapitalatWork Foyer Group Manage your future, put your Capital at Work VERMOGENSBEHEER VERMOGENSPLANNING Tel.: 02/

3 Edito Colofon & inhoud Charter voor Werk De hemel boven de Europese economie blijft bewolkt, tot zwaar bewolkt. Het blijft afwachten of de bazooka van de ECB om miljarden in de economie te pompen, de daling van de koers van de euro, en het Amerikaanse herstel de bal in Europa aan het rollen brengen richting economische relance. Zeker een klein land met een internationaal gerichte economie blijft sterk afhankelijk van hoe het in de rest van de wereld, en zeker in Europa draait. Maar intussen kunnen landen en regio s er alles aan doen om te zorgen voor een vruchtbaar klimaat voor werken en ondernemen, zodat ze volop kunnen aanpikken eens de Europese trein terug op gang komt. In de Brusselse metropool staan daarbij twee structurele hervormingen voorop: de mobiliteitsknoop ontwarren en meer jongeren de vereiste scholing en veerkracht bezorgen om aan de slag te kunnen. Beide thema s stoneden niet toevallig centraal op het symposium enkele weken geleden van Brussels Metropolitan, het samenwerkingsplatform van de regionale werkgeversorganisaties VOKA, BECI, UWE en de federale werkgeverskoepel VBO rond een set van projecten en acties in de Brusselse metropool. Op het symposium werden een reeks voorstellen gelanceerd voorbereid door bedrijfsleiders uit de metropool, dit in het kader van de midterm review van Brussels Metropolitan, een project met 2018 als tijdshorizon. Samen met een twaalftal collega s bedrijfsleiders uit de Brusselse metropool lanceerden we op symposium het voorstel om samen met de regionale arbeidsbemiddelingsdiensten de handen in elkaar te slaan voor een Charter voor Werk. Wat stellen we voor? We willen samen met Actiris, Forem en VDAB, een test opstellen, aan de hand waarvan de basic skills van een kandidaat voor een job gemeten worden. Deze basic skills hebben te maken met een basiskennis inzake taal en rekenen, maar ook met een basishouding van de kandidaat ten opzichte van werk en de werkgever. We denken daarbij aan stipheid, orde, zelfdiscipline en algemene attitude. Het is aan de publieke arbeidsbemiddelaars om de test uit te werken. De bedrijven geven aan welke basisvaardigheden precies dienen getest te worden. Deze test vormt de basis voor een sterk engagement van de werkgevers die zich bij het Charter aansluiten. Zij zullen de jonge kandidaat die slaagt, meteen de kans geven om bij hen aan de slag te gaan. Dit betekent dat hij of zij minstens een stage van 6 maanden aangeboden zal krijgen, hetgeen een toegangspoort is naar een contract van vaste duur. Zij die niet meteen slagen, dienen door de arbeidsbemiddelaar verder begeleid te worden om alsnog te slagen en een stage te kunnen aanvangen. De minister-presidenten van de drie gewesten reageerden alvast positief op ons voorstel. Het sluit ook naadloos aan bij de steile opgang van het concept «duaal leren» en het belang van stages. Hierbij nemen bedrijven zelf een deel van de opdracht van de vorming van jongeren op zich, via training on the job. Maar daar staat tegenover dat de overheid via onderwijs en de publieke opleidingsinstellingen zorgt dat de jongeren eerst een kritische drempel van basisvaardigheden bereiken. Ieder zijn verantwoordelijkheid. En natuurlijk hebben de jongeren zelf ook hun verantwoordelijkheid. Te beginnen met een gemotiveerde onderwijskeuze, die hen perspectieven biedt. Voor vele jongeren zijn dat eerder technische richtingen. Het is in dit opzicht verheugd te zien dat in het Nederlandstalig onderwijs nieuwe technische scholen worden opgericht, zoals u verder in dit blad verneemt. Jongeren die hun draai niet vinden op de schoolbanken, kunnen kansen grijpen in nieuwe vormen van deeltijds leren en werken die in Vlaanderen en Brussel worden bekeken. Als het dan toch fout loopt, kan het achteraf bijspijkeren van basisvaardigheden gekoppeld aan een werkstage hen terug op het spoor brengen. Wat we zeker niet mogen doen, is hen laten zitten met een uitkering. Want elke maand thuis vervreemdt hen steeds meer van het echte leven, dat begint op de arbeidsmarkt. Laten we hier samen werk van maken! Jean-Paul Van Avermaet Voorzitter Voka Metropolitan vzw Koningsstraat Brussel tel Redactie Jan Van Doren, hoofdredacteur, Cliff Van Craen, eindredacteur, Steven Betz, Elke Decock, Paul Hegge, Els Heyvaert, Bart Moens, Johanna Neyt, Goedele Sannen, Sonja Teughels, Zoë Van Nieuwenhoven Ontwerp & druk Artoos Communicatiegroep Publiciteit Jan Van Doren, Verantwoordelijke uitgever Jean-Paul Van Avermaet, i.o.v. VEVIA vzw Koningsstraat Brussel Het overnemen van gehele en/of gedeeltelijke bijdragen is slechts toegelaten mits de uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever. Op de cover: Van r. naar l.: Thijs Claes (Claes-Roels) en Guido Geraerts Inhoud Edito Colofon & inhoud 01 Wat verandert er in 2016 aan de tarivering en organisatie van uw externe dienst? 02 Full-service communicatiebureau groeit in Brussel 03 Nieuwe technische school In Brussel gaat voor 400 leerlingen : jaar van doorbraak voor mobiliteit in Brusselse metropol? 05 Naar Brusselse metropoolvorming in projecten voor werk en mobiliteit Training ondernemerschap geeft jongeren nieuwe kansen 08 Nieuwjaarsreceptie Voka Metropolitan 09 Young Voka Metropolitan 09 Partners 01

4 Wat verandert er in 2016 aan de tarifering en organisatie van uw externe dienst? De financiering en organisatie van externe diensten voor bescherming en preventie op het werk wijzigt vanaf De focus verschuift daarbij nog meer van medisch toezicht naar preventie. Wat verandert er voor u? En hoe laat u uw centen maximaal renderen? De werkomstandigheden en risico s zijn volop in verandering: de vergrijzing, de verhoging van de pensioenleeftijd, toenemend verzuim door stress en burn-out Uitdagingen van formaat, waarbij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk u kan helpen gerichte maatregelen te nemen. Daarnaast speelt ook het eenheidsstatuut werkgevers financieel niet in de kaart. Om een antwoord te bieden op die uitdagingen, sleutelt de wetgever aan de organisatie en de financiering van externe diensten. De focus verschuift daarbij van louter medisch toezicht naar preventie. Een aantal maatregelen zijn intussen al doorgevoerd. Dit artikel belicht de veranderingen die ingaan vanaf volgend jaar, en hoe u zich erop kunt voorbereiden. Kostenplaatje verandert Vanaf 1 januari 2016 verandert het systeem voor tarifering van externe diensten. De Karine Eerdekens, Directeur Risicobeheersing, Mensura nieuwe berekenwijze vertrekt niet langer van een eenheidstarief per type medisch onderzoek (jaarlijks, driejaarlijks, vijfjaarlijks ). Wat komt er in de plaats? De jaarlijkse bijdrage zal gebaseerd zijn op het aantal werknemers en de aard van uw activiteit. Per werknemer betaalt u vanaf 2016 een forfaitaire bijdrage. Bedrijven zonder opgeleide preventie-adviseur (groep C- en D) kunnen voor deze forfaitaire bijdrage rekenen op een ruim basispakket aan diensten, verspreid over de verschillende welzijnsdomeinen, waaronder psychosociale begeleiding en ergonomie. Op de tarifering na verandert er voor hen dus niet veel. Invoering preventie-eenheden Bedrijven die over een opgeleide preventieadviseur beschikken (groep A, B en C+), maken vanaf 2016 gebruik van preventie-eenheden. Daarbij kunnen ze het vaste bedrag dat ze betalen vrij besteden aan preventie-activiteiten. Elke dienst vertegenwoordigt daarbij een bepaald bedrag. Preventie-eenheden worden in de eerste plaats gebruikt voor voorrangsactiviteiten zoals gezondheidstoezicht, psychosociale begeleiding (stress, burn-out, agressie en trauma) of het bijwonen van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk door een arts of psycholoog. In tweede instantie zijn ze inzetbaar voor aanbevolen activiteiten zoals ergonomie, veiligheid, milieu, industriële hygiëne en toxicologie en gezondheidsbevordering (het preventief medisch onderzoek en leefstijladvies). Door over te stappen van een jaarlijks naar een tweejaarlijks medisch onderzoek kunt u het vrijgekomen budget inzetten voor de concrete welzijnsnoden van uw onderneming: verbetering van werkposten, opleidingen, leefstijladvies enzovoort. Voor een optimaal resultaat is overleg met uw externe dienst aangewezen. Wat adviseert Mensura u? 1. Bekijk kritisch uw jaaractieplan voor Hebt u zicht op uw grootste welzijnsuitdagingen? Waar kan uw externe dienst u bij helpen? Als bedrijf uit groep C- of D dient u enkel na te gaan of uw externe dienst het basistakenpakket kan verzorgen. 2. Als bedrijf uit groep A, B en C+ bekijkt u best of u kunt overschakelen naar een tweejaarlijks medisch onderzoek, en zo ruimte creëren voor preventie. 3. Opteer voor een externe dienst die vertrekt vanuit uw noden en behoeften, en meerwaarde levert Optimaal rendement Met de wijziging stimuleert de wetgever een shift van medisch toezicht naar preventie. U bepaalt zelf waar u de preventie-eenheden voor inzet. Mensura kan u daarbij adviseren: we bekijken hoe u met uw nieuwe budget de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers optimaal kunt bevorderen. Daarvoor formuleren we vrijblijvend welke preventieve activiteiten passen bij uw bedrijf. En dat is nodig, want bepaalde sectoren de tertiaire sector bijvoorbeeld zien de factuur stijgen, terwijl de medische onderzoeken voor beeldschermwerk worden afgeschaft. Door in te spelen op reële noden op het vlak van welzijn helpen we u om het bedrag dat u wettelijk dient te spenderen aan preventie en bescherming optimaal te laten renderen. Karine Eerdekens, Directeur Risicobeheersing, Mensura 02

5 Het was liefde op het eerste gezicht. Full-service communicatiebureau groeit in Brussel De fusie van drukkerij Claes-Roels en communicatiebureau The Factory Brussels is een duidelijk teken van ambitie. De mix van print, grafische vormgeving, online solutions, branding en logistiek (een vijfde service-poot in ontwikkeling) blijkt een ideale voedingsbodem te zijn. Want ook al swingt het niet in de sector, Thijs Claes (CEO), Guido Geraerts (commercieel directeur) en Vincent Knecht (creatief directeur) gaan voor niets minder dan groei in de metropool. De laatste jaren zijn de marketingbudgetten op een streng dieet gezet, en dat laat zich vandaag nog steeds voelen. De digitale en technologische revolutie deelden nog eens extra klappen uit. Hoe de print- en communicatiebedrijven hierop reageerden, durfde wel eens te verschillen. Het was op een seminarie omtrent de toekomst van papier dat Thijs Claes en Guido Geraerts elkaar voor het eerst ontmoetten. De vonk sloeg meteen over, want beide ondernemers delen dezelfde visie en koesteren dezelfde ambitie. In een gesprek, vergezeld door creatief directeur Vincent Knecht, doen de heren hun toekomstplannen uit de doeken en leggen ze uit waarom ze inzetten op de Brusselse metropool. Wat was de reden voor de fusie? Claes: Als we keken naar de marktrealiteit, hadden we twee opties. Of je gaat heel niche-gericht werken en verkleint, of je verruimt je servicedomeinen en gaat volop voor groei. Het eerste was zowel voor Guido als mij geen optie. Zo simpel is het eigenlijk. Geraerts: We hebben mekaar ook heel wat te bieden. Maar belangrijker is dat we nu samen een kritisch volume kunnen realiseren, dat we kunnen gebruiken om verder te investeren. Knecht: De communicatie en dienstverlening zijn ook veel dichter bij mekaar gekomen. Door die services veel beter op elkaar af te stemmen, ontstaat er simpelweg een grotere efficiëntie. Het bulkt duidelijk van de ambitie: wat zijn jullie plannen binnen de Brusselse metropool? Claes: In de eerste plaats denk ik dat we onze bestaande klanten een ruimer aanbod kunnen bieden. Dan spreek ik vooral over de klanten van Claes-Roels die nu ook de services van The Factory Brussels kunnen aanspreken. Geraerts: Natuurlijk, om die groei te realiseren hebben we ook volk nodig. Goed personeel, echte vakexperts eigenlijk. In de Van l. naar r. Guido Geraerts (commercieel directeur), Vincent Knecht (creatief directeur) Thijs Claes (ceo), gaan voluit voor Brusselse metropool met fusie drukkerij Claes-Roels en communicatiebureau The Factory Brussels. komende maanden gaan we ons bestaande team gevoelig uitbreiden. En daarvoor kijken we in de eerste plaats zeker naar de Brusselse arbeidsmarkt. Wat trekt jullie dan specifiek aan om te ondernemen in de Brusselse metropool? Geraerts: Brussel is de hoofdstad van België, van Europa! (lacht) Nee, het interessante aan Brussel is de concentratie van zoveel nationale en internationale bedrijven. Het merendeel van onze klanten is vandaag actief in deze regio. Het is deze nabijheid en dat nauw contact dat we willen behouden. Claes: Brussel kan je gerust een vaste waarde voor ons noemen. Ook hier was het liefde op het eerste gezicht, hoor. Wanneer we binnenkort onze beide bedrijven gaan samenbrengen naar één locatie, zal dat logischerwijs in de buurt van de Brusselse metropool zijn. Knecht: En het mag ook eens gerust gezegd worden dat Brussel helemaal geen grijze plek is. Als je wil dat er iets gebeurt, dan moet je hier zijn. Ondernemers uit de Brusselse metropool mogen daar gerust wat trotser op zijn. Wat zijn volgens jullie de knelpunten voor ondernemers in de Brusselse metropool? Claes: Mobiliteit. Ik mag denk ik, spreken uit naam van ons alle drie. We zijn ons er wel van bewust dat dit een moeilijk thema is. Zowel voor onze werknemers en onze klanten als onszelf is mobiliteit cruciaal. Er stelt zich duidelijk een probleem, en daar moeten oplossingen voor bedacht worden. Wat zou jullie project zijn om de Brusselse metropool aantrekkelijker te maken voor wonen en werken? Geraerts: Op vlak van mobiliteit kan er nog veel gebeuren, en dan denk ik spontaan aan meer en betere fietspaden en verbindingen. Als je werken en wonen wil aantrekken, is dat volgens mij een bepalende factor. Knecht: Zoals ik al zei moet Brussel af van het grijze imago. Pas op, het is onterecht hoor. De mix van verschillende culturen, gemeenschappen maakt het hier zo boeiend. Die troeven moeten uitgespeeld worden. Maar wij zijn dan ook fans van Brussel. 03

6 Sint-Goedele zoekt partners in bedrijfswereld Nieuwe technische school in Brussel gaat voor 400 leerlingen De arbeidsmarkt schreeuwt om technici en vaklui, ook in de Brusselse metropool. Maar het Nederlandstalige onderwijs in Brussel kende de voorbije decennia een gestage achteruitgang van technische opleidingen. Sint-Goedele Brussel zorgt voor een kentering. De scholenassociatie investeert in nieuwe opleidingen in de bouwsector en rekent op termijn een 400 leerlingen aan te trekken. 04 De vzw Sint-Goedele timmert reeds enkele jaren aan de uitbouw van technische richtingen in één van haar scholen, het Sint-Guido-Instituut in Anderlecht. Het kocht daartoe de gebouwen van het West Office Center, in de Verheydenstraat, waar vroeger elektroproducent AEG zijn kantoren en ateliers had. Het is een immens gebouw met twee vleugels van vier verdiepingen en twee gigantische werkplaatsen. In september 2012 bracht Sint-Guido zijn reeds bestaande afdeling schilderwerk en decoratie over naar de nieuwe site. Met de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie werden de nodige middelen verzameld om te starten met bijkomende opleidingen. Op 1 september 2014 werd de optie bouw boven de doopvont gehouden en begin september van dit jaar zal gestart worden met de optie bouwtechnieken. Er zijn nog plannen voor verdere uitbreiding. Deze studierichtingen zullen wellicht vanaf 1 september 2016 aangevuld worden met centrale verwarming en sanitaire installaties en met nog één technische optie. Momenteel telt de nijverheidstechnische school een zeventigtal leerlingen en we hopen op termijn een vierhonderdtal leerlingen aan te trekken, licht Piet Vandermot, algemeen directeur van Sint-Goedele toe. Bewuste keuze De beslissing van Sint-Goedele voor de uitbouw van technische afdelingen was niet evident. Vandermot: Toen in de herfst van 2010 het kabinet van de toenmalige Vlaamse onderwijsminister Pascal Smet aan de vzw Sint-Goedele Brussel vroeg om een nijverheidstechnische school te starten aan de westkant van Brussel, vroegen we even bedenktijd. Er was immers een infrastructureel probleem. In Brussel vindt me niet zomaar gebouwen of gronden.daarnaast sloten de voorbije jaren de meeste technische scholen in Nederlandstalig vrij onderwijs wegens een gebrek aan geïnteresseerde jongeren. Bewuste keuze voor onderwijs van Brusselse leerlingen welke hun afkomst of taal ook is Langs de andere kant koos ons schoolbestuur doelbewust voor het inrichten van onderwijs en kinderopvang voor vooral Brusselse leerlingen, welke hun afkomst of taal ook is. Als directeur van het Sint-Guido-Instituut had ik reeds meerdere jaren ervaren dat er voldoende jongeren waren die beter aan hun trekken zouden komen in nijverheidstechnische studierichtingen maar de weg niet vonden naar een technische school buiten Brussel of langs de andere kant van Brussel. Ook leerlingen uit de rand zijn welkom, waarbij vooral gekeken wordt naar jongeren uit de Westrand. Samenwerking met bedrijven De financiering was een belangrijke uitdaging. De werkingsmiddelen die de Vlaamse overheid ter beschikking stelt, volstaan niet. Om een nieuwe school te starten moet men beschikken over bijkomende middelen voor de uitbouw en inrichting van een infrastructuur, met eigentijds ateliers, en ook voor bijkomende personeelskosten. De Vlaamse overheid en de VGC hebben daarbij flink geholpen. Zij hebben de noodzakelijke inspanningen geleverd, aldus Vandermot. Nu kijkt hij naar het bedrijfsleven om de resterende financieringsbehoeften te dekken. We hebben geen probleem meer met de financiering van de school zelf, maar wel voor de inrichting van de werkplaatsen en van de campus met een aantal voorzieningen als een afdak of fietsstalling. We hopen daarvoor bv. een renteloze lening te kunnen krijgen, of levering van bouwmaterialen. De onderwijsinstelling wil ook op andere manieren samenwerken met het bedrijfsleven. We zouden graag mensen met ervaring in de bedrijfswereld meer betrekken in ons schoolbestuur. We hebben ook nood aan beroepsmensen en experten om deel te nemen aan de examenjury, aldus Vandermot. Tevens wordt gedacht aan het organiseren van vormen van deeltijds leren en werken. We hebben daar reeds ervaring mee in onze gezondheids- en veiligheidsopleidingen. Meer info: Ondernemingen die interesse hebben in de projecten van Sint-Goedele voor de uitbouw van nijverheidstechnische afdelingen in Anderlecht, kunnen contact nemen met de directie, of met Voka Metropolitan,

7 Beleidsprioriteiten : jaar van doorbraken voor mobiliteit in Brusselse metropool? 2015 moet een jaar worden van nieuwe doorbraken in de grote mobiliteitsprojecten in de Brusselse metropool: aanpassing van de Ring, uitrol van het Gewestelijk Expressnet (GEN), ruimtelijke planning van de tramlijnen van het Brabantnet. Ook de mobiliteit van Brusselaars naar Vlaanderen dient verbeterd. Een overzicht van de beleidsprioriteiten voor Voka Metropolitan. De Brusselse metropool heeft een groot economisch potentieel, maar kent vier grote bottlenecks: files, gebrek aan ruimte voor nieuwe bedrijfsinvesteringen, gebrek aan een rechtszeker groeiperspectief voor de luchthaven en het ontbreken van voldoende talent en mobiliteit bij een grote groep werkzoekenden. Op deze fronten verwachten we dit jaar belangrijke doorbraken. Ring rond Brussel (R0) Voor de geplande aanpassingen van de Ring rond Brussel (R0) zal er dit jaar een milieu-effectenrapport worden opgesteld. Op basis daarvan kunnen waar nodig maatregelen getroffen worden om bepaalde milieu-effecten te milderen. Daarna dient een ontwerp te worden uitgetekend met het oog op het indienen van een bouwaanvraag. Verder is het ook zaak om in overleg met het Brusselse gewest te kijken naar de effecten van grote nieuwe infrastructuren, zoals de inplanting van nieuwe shoppingcentra (NEO, Uplace), van een nieuw stadion en de bouw van een postsorteercentrum langs het Kanaal. Voor een vlotte mobiliteitsafwikkeling rond al deze projecten is een snelle aanpassing van de Ring noodzakelijk. Voka Metropolitan rekent erop dat het Vlaamse en Brusselse gewest hierbij intens zullen samenwerken, want beide partijen hebben hierbij te winnen. Tramtrajecten in en rond Brussel In het dossier van het Brabantnet bestaat de volgende stap erin de goedkeuring van de Vlaamse regering te krijgen voor een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Dit plan omvat de precieze trajecten van de drie betrokken tramlijnen: een sneltram van Willebroek naar Brussel langs de A12, een ringtram van Brussels Airport over Vilvoorde naar Jette en een luchthaventram van Brussel-Noord naar Brussels Airport. Met de Brusselse regering dienen afspraken gemaakt te worden om de trajecten over Brussels grondgebied te doen doorlopen. Opstart Gewestelijk Expresnet De federale overheid dient werk te maken van een versnelde opstart of een beter gebruik van bepaalde delen van het GEN waarvoor de infrastructuur en het rollend materieel reeds voorhanden zijn. Voor een coherente exploitatie dient de geplande overlegstructuur met de gewesten te worden opgestart binnen de NMBS, die een optimale connectie van het GEN op het Brabantnet van De Lijn verzekert. Er moet ook een oplossing worden gevonden voor de geraamde exploitatieverliezen. Brussel en Vlaanderen moeten investeren in overstapparkings aan GEN-stations. Rechtszeker werkingskader voor de luchthaven Een topprioriteit voor 2015 is de realisatie van een rechtszeker werkingskader voor de luchthaven, dat een verdere groei in lijn met luchthavens in de buurlanden bevordert. Dit omvat een wettelijk kader voor vliegroutes en een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, het Brusselse en Vlaamse gewest inzake de harmonisering van geluidsnormen, afgestemd met de vliegroutes, in een objectieve afweging door een onafhankelijk geluidsinstituut. Bedrijventerreinen (her)ontwikkelen De Vlaamse regering dient verder de ontsluiting van de luchthaven te verbeteren en voldoende bedrijventerreinen te voorzien of te herontwikkelen in de luchthavenregio en de brede Noordrand. De verdere ontwikkeling van het gewestelijk ruimtelijk uitrustingsplan Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) is daarbij cruciaal. Het is verder uitkijken naar de resultaten van het lopende stakeholdersoverleg in het kader van het Territoriaal Ontwikkelingsplan (TOP) Noordrand. Brusselse werkzoekenden activeren De uitdaging is om de grote groep Brusselse werkzoekenden, die nog toeneemt door de demografische boom, te kunnen inschakelen in de economie. Een quick win is de verbetering van de bereikbaarheid van de bedrijven op en rond de luchthaven voor Brusselaars, ook in de daluren. Daarnaast dient ook gewerkt aan een verbetering van de kennis van het Nederlands van Brusselse werkzoekenden door bijkomende lessen aan te bieden, op maat van de bedrijven. VDAB en Actiris dienen op dit punt nog intenser samen te werken, zodat ze tot Brusselaars per jaar aan een job in Vlaanderen zouden kunnen helpen, i.p.v. de die ze thans realiseren. De Airport Academy en het Luchthavenhuis staan alvast klaar om werkzoekenden te begeleiden en te vormen voor een job op of rond de luchthaven. Brusselse metropool dienen ook voluit te gaan voor een partnership in het kader van het duaal leren (deeltijds leren en werken) en stages. Vanuit de bedrijfswereld werd alvast een voorstel gelanceerd voor een Charter voor Werk. Werkzoekenden worden in dit voorstel onderworpen aan een test op basisvaardigheden. Slagen ze daarin, dan engageren bedrijven zich om ze een stage aan te bieden. Voka Metropolitan rekent er op dat de gewesten daar verder aan meewerken. 05

8 Naar Brusselse metropoolvorming in projecten voor werk en mobiliteit De vorming van de Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap, gepland in de zesde staatshervorming, is niet voor morgen. Maar de drie gewesten zien een samenwerking rond concrete projecten inzake werk, mobiliteit of ruimtelijke planning wel zitten, zo bleek op het jaarlijks Symposium van Brussels Metropolitan. Daar werden vanuit het bedrijfsleven een reeks projecten voorgelegd aan de drie minister-presidenten. 06 Brussels Metropolitan, voluit Business Route 2018 for Metropolitan Brussels, is het samenwerkingsplatform tussen de regionale werkgeversorganisaties VOKA, BECI en UWE en de federale werkgeverskoepel VBO. Doelstelling is om concrete acties en projecten uit te werken die de sociaaleconomische ontwikkeling van de Brusselse metropool ondersteunen. Dit alles gebeurt vanuit de visie dat het om een metropool gaat die economisch de grenzen van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest overschrijdt en sterke samenwerking vergt tussen de gewesten. Nu de werking Brussels Metropolitan na vijf jaar halfweg de vooropgezette termijn is gekomen, is het project toe aan een grondige midterm review. Deze review werd mee voorbereid door een reeks bedrijfsleiders in diverse werkgroepen. Het resultaat is een hele set van nieuwe projecten en ideeën die voorgesteld werden op het Symposium begin februari. Naast een 200 bedrijfsleiders, ambtenaren en kabinetsleden waren ook de minister-presidenten Geert Bourgeois (Vlaanderen), Rudi Vervoort (Brussel) en Paul Magnette (Wallonië) aanwezig. Aan hen werden een aantal projectvoorstellen voor een reactie voorgelegd. De krijtlijnen van het rekeningrijden Binnen het thema mobiliteit formuleerden Arnaud Feist (CEO Brussels Airport) en Axel Miller (CEO D Ieteren) het voorstel om met de drie gewesten samen een systeem van rekeningrijden te organiseren, ook voor personenwagens. Ze stelden wel enkele voorwaarden. De kilometerheffing mag de fiscale druk niet verhogen: de heffing op het gebruik van de wagen komt in de plaats van een belasting op het bezit. De opbrengsten van de heffing dienen in hoofdzaak te worden besteed aan de verbetering van de infrastructuur en van het openbaar vervoer. Daarbij dient tevens geïnvesteerd te worden in overstapparkings. Feist wees er verder op dat om de burgers mee te krijgen, een sociaal kader moeten voorzien worden, met maatregelen gaande van de aanmoediging van telewerken tot correcties voor diegenen waarvoor het openbaar vervoer geen optie is. De Brusselse en Vlaamse minister-president stappen mee. Ook al bevat het Brussels regeerakkoord hier geen concreet engagement, buiten het expliciet verwerpen van een gewone tolheffing, toch toonde Vervoort zich beschikbaar voor de invoering van een vorm van slimme heffing. Hij ziet dit als een interessante aanvulling op het Gewestelijk Expressnet (GEN). Het Vlaams regeerakkoord bepaalt dat de invoering van een kilometerheffing nader zal onderzocht worden. Persoonlijk ben ik voorstander, aldus Bourgeois, maar het valt nog te bekijken of het tegen 2020 haalbaar is. Hij beklemtoonde nog dat de drie gewesten het eens moeten worden. En daar knelt het schoentje. De Waalse minister-president verwierp de invoering van een kilometerheffing tijdens deze legislatuur, in lijn met zijn regeerakkoord. Hij vindt dergelijke heffing te bestraffend voor mensen in afgelegen gebieden, zoals veel voorkomend in Wallonië. Magnette wil meer inzetten op de verbetering van gemeenschappelijk vervoer en beperking van de mobiliteitsbehoeften, bijvoorbeeld door stedelijke verdichting. Jean-Charles Wibo, nieuwe voorzitter van Brussels Metropolitan Charter voor Werk Meer eensgezindheid was er rond het voorstel van een Charter voor Werk tussen overheid en bedrijfsleven, gelanceerd door Jean-Paul Van Avermaet, Managing Director G4S België-Luxemburg en voorzitter van Voka Metropolitan. Een twaalftal grote bedrijven uit diverse sectoren scharen zich achter een Charter for Employment. Voor dit Charter zullen zij samen met Actiris, Forem en VDAB, een test opstellen, aan de hand waarvan de basic skills van een kandidaat Bedrijfsleiders zetten mee hun schouders onder projecten van Brussels Metropolitan (vooraan van l. naar r.): Gaetan Hannecart (Matexi), Jean-Paul Van Avermaet (G4S, Voka Metropolitan), Gilles Ledure (Flagey), Arnaud Feist (Brussels Airport), Axel Miller (D Ieteren).

Focus. Achteruitgang van de buurtwinkels in Brussel. Hoe omgaan met journalisten? Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! TOOLBOX DOSSIER HR

Focus. Achteruitgang van de buurtwinkels in Brussel. Hoe omgaan met journalisten? Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! TOOLBOX DOSSIER HR Juni 2008 nr 6 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry TOOLBOX Hoe omgaan met journalisten? DOSSIER HR Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! Focus Achteruitgang van de buurtwinkels

Nadere informatie

KMO & outsourcing. Solidariteit en enthousiasme: vrijwilligerswerk in bedrijfsverband. Emir Kir burgemeester van Sint-Joost. Een KMO moderniseren

KMO & outsourcing. Solidariteit en enthousiasme: vrijwilligerswerk in bedrijfsverband. Emir Kir burgemeester van Sint-Joost. Een KMO moderniseren p.505379 Mei 2013 nr.05 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Solidariteit en enthousiasme: vrijwilligerswerk in bedrijfsverband Emir Kir burgemeester van Sint-Joost Een KMO moderniseren

Nadere informatie

p.505379 Brussels Enterprises, Commerce & Industry Maart 2014 nr.03 Luc De Brabandere : Creativiteit is onverwachte logica business-to-business

p.505379 Brussels Enterprises, Commerce & Industry Maart 2014 nr.03 Luc De Brabandere : Creativiteit is onverwachte logica business-to-business p.505379 Maart 2014 nr.03 Maandblad van Brussels Enterprises, Commerce & Industry Luc De Brabandere : Creativiteit is onverwachte logica business-to-business Voor elk archief een oplossing. Van klein tot

Nadere informatie

Bedrijven creëren bedrijven. 4 jaar spin-offcreatie in Vlaanderen

Bedrijven creëren bedrijven. 4 jaar spin-offcreatie in Vlaanderen Bedrijven creëren bedrijven 4 jaar spin-offcreatie in Vlaanderen Inhoud Voorwoord Succesvol nieuwe bedrijven creëren 6 Interview Vlaams minister-president Kris Peeters INNOTEK speelt verrijkende rol bij

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie

Werk aan de winkel in Brussel

Werk aan de winkel in Brussel Dossier Opleiding en werk Werk aan de winkel in Brussel nr 203 Oktober- december 2013 WAT LEES JE IN DEZE KATERN? Tracé Brussel laat je via deze katern kennis maken met de Nederlandstalige socio-professionele

Nadere informatie

BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei. Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels

BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei. Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels Inhoud 004 VOORWOORD Kris Peeters Minister-president van de Vlaamse regering Vlaams minister van Economie

Nadere informatie

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES De Raad van Wijzen 27 maart 2014 Inhoud Managementsamenvatting... 6 Inleiding... 6 Transversaliteit in bestuur, organisatie, processen

Nadere informatie

D'Ieteren, what's next?

D'Ieteren, what's next? n 9 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry CEO s Thierry Van Kan & Jean-Pierre Bizet D'Ieteren, what's next? 1 Sociale verkiezingen 2012 LATEN WE ELEKTRONISCH STEMMEN Dossier Energie

Nadere informatie

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA:

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA: FOCUS HAAGLANDEN jaargang 6 ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: Wij leveren maatwerk voor ondernemers HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP Afgestudeerden boeien en binden THEMA: [werk & ondernemen] WETHOUDER HENK

Nadere informatie

UWE, Voka en BECI. «Samen bouwen aan onze toekomst» Werkgelegenheid : Welke toekomst hebben de job D ays in de crisis?

UWE, Voka en BECI. «Samen bouwen aan onze toekomst» Werkgelegenheid : Welke toekomst hebben de job D ays in de crisis? September 2009 n 7 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry UWE, Voka en BECI «Samen bouwen aan onze toekomst» Werkgelegenheid : Welke toekomst hebben de job D ays in de crisis? Dossier

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers Jong Geweld Jongeren over jongeren voor werkgevers Werkvolk werven op het web Feiten & fabels volgens jonge werknemers Pedagoog Bert Smits "Een jongere vraagt zich elke dag af of hij zinvol bezig is" Jong

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3 Arbeids rehabilitatie schrift3 werk Eind 2009 ondertekenden de ziekenfondsen, VDAB en GTB een intentieverklaring voor een betere samenwerking. Het doel was en is duidelijk: ook mensen die een ziekteproces

Nadere informatie

VLAANDEREN IN ACTIE DOORBRAKEN 2020

VLAANDEREN IN ACTIE DOORBRAKEN 2020 VLAANDEREN IN ACTIE DOORBRAKEN 2020 VLAANDEREN IN ACTIE doorbraken 2020 Inhoud Voorwoord... 6 Een sense of urgency voor doorbraken in vlaanderen... 9 DEEL 1: DIALOOG MET DE STAKEHOLDERS...13 VIA-ATELIER

Nadere informatie

Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma. Economie

Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma. Economie Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma Economie Een strategisch plan duurzame ontwikkeling 1. Het Vlaamse beleid dient integraal afgestemd te worden op het internationale project duurzame ontwikkeling. Toename

Nadere informatie

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden!

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden! ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT Inhoudsopgave T-Splitsing werving 100 nieuwe medewerkers Paradoxale ontwikkelingen Externen voor kernactiviteiten Global mindset en praktische kansen Oprechte interesse

Nadere informatie

Grenzeloze kansen voor werk mogelijkheden

Grenzeloze kansen voor werk mogelijkheden resultaten 2014 Grenzeloze kansen voor werk mogelijkheden voor Scheldemond 2 inhoudstabel Inleiding 4 1 I Informatie 7 Grensinfopunt Scheldemond 8 Grensoverschrijdende samenwerking tussen overheden 10

Nadere informatie

Hoe werken we in de toekomst?

Hoe werken we in de toekomst? VERSLAG Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt VERSLAG VAN 4 BIJEENKOMSTEN

Nadere informatie

HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK ADICE

HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK ADICE ADICE HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK Inhoud Inhoud INLEIDING: CONTEXT, INHOUD EN DOELSTELLINGEN VAN HET HANDBOEK... 4 EUROPESE CONTEXT OP HET GEBIED VAN JEUGDWERKLOOSHEID... 5 DE YES! EXPERTISE... 6

Nadere informatie

ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X

ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X hoofdartikel ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X Verschijnt maandelijks, behalve in juli en augustus FOtO LEO DEBOCK www.cdenv.be 1 zogezegd FOtO LEO DEBOCK

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

magazine Talent herkennen is van cruciaal belang! Alumni van het jaar InSites Consulting [ 4 7 ] we link economic thinking

magazine Talent herkennen is van cruciaal belang! Alumni van het jaar InSites Consulting [ 4 7 ] we link economic thinking Het magazine van de vereniging oud studenten economie Universiteit Gent we link economic thinking ------- Maart Juni 2014 ------ N 1 ------------- Alumni van het jaar InSites Consulting [ 4 7 ] VOSEKO

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht?

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? contact 08 DECEMBER 2013 Het magazine voor openbare besturen, socialprofitorganisaties en ondernemingen IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? KNOWING YOURSELF interactive city: de openbare ruimte wordt

Nadere informatie

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Jaarverslag 2010 2 Jaarverslag 2010 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Overal waar in dit verslag hij of hem staat, wordt

Nadere informatie

SC OOP OP MENS EN WERK

SC OOP OP MENS EN WERK 13 A F G IF T E K A N T O O R: A N T W E R P E N X E R K E NNING: P 303742 SC OOP OP MENS EN WERK DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR.1113 J U N I - J U L I - A U G U

Nadere informatie