Het was liefde op het eerste gezicht. Ondernemers in de Brusselse metropool. Thijs Claes & Guido Geraerts, Claes-Roels & The Factory Brussels:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het was liefde op het eerste gezicht. Ondernemers in de Brusselse metropool. Thijs Claes & Guido Geraerts, Claes-Roels & The Factory Brussels:"

Transcriptie

1 Ondernemers in de Brusselse metropool jaargang 2, maart 2015 copyright FREDERIK BEYENS photography Full-service communicatiebureau groeit in Brussel p : Doorbraak voor mobiliteit in Brusselse metropool? p. 05 Metropoolvorming in projecten voor werk en mobiliteit p Thijs Claes & Guido Geraerts, Claes-Roels & The Factory Brussels: Het was liefde op het eerste gezicht.

2 Publireportage Waarom een belegger volatiliteit moet omarmen. Ze blijven onstuitbaar in hun opmars: correlaties, sharpe ratio s, alfa s, bèta s, informatieratio s, maximale drawdowns. Professionele beleggers blijven erop kicken terwijl ganse generaties studenten ermee vertrouwd worden gemaakt. Allen zijn ze ervan overtuigd dat deze backwardlooking statistieken een enorme toegevoegde waarde hebben bij het beheer van portefeuilles. Risicomanagement op basis van allerlei historische statistieken. Alsof deze statistieken voorspellende waarde hebben. Alsof correlaties nooit veranderen en dezelfde blijven als in het verleden. Alsof een maximale drawdown uit het verleden een garantie is dat een portefeuille in de toekomst nooit meer zal dalen dan in het verleden. Alsof dit alles in 2008 de belegger heeft behoed voor een financiële wereld die er ineens niet meer uitzag als het verleden. Wie heeft er trouwens ooit gezegd dat volatiliteit moet gemeden worden als de pest? Vanwaar die onwaarschijnlijke drang om vermogens te willen beheren als een rechtopgaande lijn en dan liefst zonder schommelingen? Wie maakt er zijn klanten nu wijs dat volatiliteit op de financiële markten kan worden gebannen? Het is een beetje zoals verwachten dat je kleuter nooit ziek zal worden in de crèche of dat renners nooit zullen vallen tijdens een wielerwedstrijd. Neen, het is juist de aanvaarding en het volle besef dat financiële markten volatiel zijn, die het mogelijk maakt hier net van te profiteren. Immers het fantastische is net dat de financiële markten ons op elk moment een waarde geven waaraan we een hele reeks van activa kunnen kopen (in eerste instantie aandelen en obligaties). Als je als vermogensbeheerder dan kan terugvallen op je eigen analyses die je een idee geven van wat die financiële activa waard zijn, dan wordt de opportuniteit zichtbaar en zeer helder. Die opportuniteit ligt in de voortdurende vergelijking van de waarde van bijvoorbeeld een bedrijf als Volkswagen met de koers die je ervoor betaalt op de aandelenmarkt. De koers op de beurs die verandert elke dag, elke week, elke maand, en vaak zijn dat grote procentuele schommelingen. Dat is volatiliteit. De waarde van Volkswagen wordt opgevolgd door een analist die het bedrijf goed kent en van nabij opvolgt. Hij past zijn waarderingen aan, in lijn met de regelmatige communicatie van het bedrijf, en de publicatie van trimestriële resultaten. Deze aanpassingen gebeuren geleidelijk, ja zelfs glaciaal. The beauty of it all, ligt nu net in de voortdurende vergelijking die wordt mogelijk gemaakt door de extreme liquiditeit op bijvoorbeeld de aandelenmarkten (voortdurend veranderende koersen). Een bedrijf is koopwaardig als de waarde zoals berekend door de analist onder de koers ligt die je ervoor betaalt op de beurs, en liefst serieus eronder ligt. Laat het ons een margin of safety of een veiligheidsmarge noemen. Risicomanagement gebeurt dan niet door allerlei magische statistieken, maar wel door analyse van al de activa die je in portefeuille aanhoudt. Je weet wat je bezit (in contrast met indexmatig beheer). Risicomanagement gebeurt door activa te kopen die goedkoop of ondergewaardeerd zijn op basis van je eigen analyse. Waar zie je vandaag nog de ambitie bij een vermogensbeheerder om doorgedreven financiële analyse te gebruiken als basisbouwsteen voor het samenstellen van een portefeuille? En risicomanagement gebeurt uiteraard ook door een voldoende spreiding. Een simpele regel stelt dat je geen honderden activa moet bezitten (zoals bij indexmatig beheer), maar dat een spreiding over een 30-tal beleggingen volstaat. Erwin Deseyn, Chief Investment Officer CapitalatWork Foyer Group Manage your future, put your Capital at Work VERMOGENSBEHEER VERMOGENSPLANNING Tel.: 02/

3 Edito Colofon & inhoud Charter voor Werk De hemel boven de Europese economie blijft bewolkt, tot zwaar bewolkt. Het blijft afwachten of de bazooka van de ECB om miljarden in de economie te pompen, de daling van de koers van de euro, en het Amerikaanse herstel de bal in Europa aan het rollen brengen richting economische relance. Zeker een klein land met een internationaal gerichte economie blijft sterk afhankelijk van hoe het in de rest van de wereld, en zeker in Europa draait. Maar intussen kunnen landen en regio s er alles aan doen om te zorgen voor een vruchtbaar klimaat voor werken en ondernemen, zodat ze volop kunnen aanpikken eens de Europese trein terug op gang komt. In de Brusselse metropool staan daarbij twee structurele hervormingen voorop: de mobiliteitsknoop ontwarren en meer jongeren de vereiste scholing en veerkracht bezorgen om aan de slag te kunnen. Beide thema s stoneden niet toevallig centraal op het symposium enkele weken geleden van Brussels Metropolitan, het samenwerkingsplatform van de regionale werkgeversorganisaties VOKA, BECI, UWE en de federale werkgeverskoepel VBO rond een set van projecten en acties in de Brusselse metropool. Op het symposium werden een reeks voorstellen gelanceerd voorbereid door bedrijfsleiders uit de metropool, dit in het kader van de midterm review van Brussels Metropolitan, een project met 2018 als tijdshorizon. Samen met een twaalftal collega s bedrijfsleiders uit de Brusselse metropool lanceerden we op symposium het voorstel om samen met de regionale arbeidsbemiddelingsdiensten de handen in elkaar te slaan voor een Charter voor Werk. Wat stellen we voor? We willen samen met Actiris, Forem en VDAB, een test opstellen, aan de hand waarvan de basic skills van een kandidaat voor een job gemeten worden. Deze basic skills hebben te maken met een basiskennis inzake taal en rekenen, maar ook met een basishouding van de kandidaat ten opzichte van werk en de werkgever. We denken daarbij aan stipheid, orde, zelfdiscipline en algemene attitude. Het is aan de publieke arbeidsbemiddelaars om de test uit te werken. De bedrijven geven aan welke basisvaardigheden precies dienen getest te worden. Deze test vormt de basis voor een sterk engagement van de werkgevers die zich bij het Charter aansluiten. Zij zullen de jonge kandidaat die slaagt, meteen de kans geven om bij hen aan de slag te gaan. Dit betekent dat hij of zij minstens een stage van 6 maanden aangeboden zal krijgen, hetgeen een toegangspoort is naar een contract van vaste duur. Zij die niet meteen slagen, dienen door de arbeidsbemiddelaar verder begeleid te worden om alsnog te slagen en een stage te kunnen aanvangen. De minister-presidenten van de drie gewesten reageerden alvast positief op ons voorstel. Het sluit ook naadloos aan bij de steile opgang van het concept «duaal leren» en het belang van stages. Hierbij nemen bedrijven zelf een deel van de opdracht van de vorming van jongeren op zich, via training on the job. Maar daar staat tegenover dat de overheid via onderwijs en de publieke opleidingsinstellingen zorgt dat de jongeren eerst een kritische drempel van basisvaardigheden bereiken. Ieder zijn verantwoordelijkheid. En natuurlijk hebben de jongeren zelf ook hun verantwoordelijkheid. Te beginnen met een gemotiveerde onderwijskeuze, die hen perspectieven biedt. Voor vele jongeren zijn dat eerder technische richtingen. Het is in dit opzicht verheugd te zien dat in het Nederlandstalig onderwijs nieuwe technische scholen worden opgericht, zoals u verder in dit blad verneemt. Jongeren die hun draai niet vinden op de schoolbanken, kunnen kansen grijpen in nieuwe vormen van deeltijds leren en werken die in Vlaanderen en Brussel worden bekeken. Als het dan toch fout loopt, kan het achteraf bijspijkeren van basisvaardigheden gekoppeld aan een werkstage hen terug op het spoor brengen. Wat we zeker niet mogen doen, is hen laten zitten met een uitkering. Want elke maand thuis vervreemdt hen steeds meer van het echte leven, dat begint op de arbeidsmarkt. Laten we hier samen werk van maken! Jean-Paul Van Avermaet Voorzitter Voka Metropolitan vzw Koningsstraat Brussel tel Redactie Jan Van Doren, hoofdredacteur, Cliff Van Craen, eindredacteur, Steven Betz, Elke Decock, Paul Hegge, Els Heyvaert, Bart Moens, Johanna Neyt, Goedele Sannen, Sonja Teughels, Zoë Van Nieuwenhoven Ontwerp & druk Artoos Communicatiegroep Publiciteit Jan Van Doren, Verantwoordelijke uitgever Jean-Paul Van Avermaet, i.o.v. VEVIA vzw Koningsstraat Brussel Het overnemen van gehele en/of gedeeltelijke bijdragen is slechts toegelaten mits de uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever. Op de cover: Van r. naar l.: Thijs Claes (Claes-Roels) en Guido Geraerts Inhoud Edito Colofon & inhoud 01 Wat verandert er in 2016 aan de tarivering en organisatie van uw externe dienst? 02 Full-service communicatiebureau groeit in Brussel 03 Nieuwe technische school In Brussel gaat voor 400 leerlingen : jaar van doorbraak voor mobiliteit in Brusselse metropol? 05 Naar Brusselse metropoolvorming in projecten voor werk en mobiliteit Training ondernemerschap geeft jongeren nieuwe kansen 08 Nieuwjaarsreceptie Voka Metropolitan 09 Young Voka Metropolitan 09 Partners 01

4 Wat verandert er in 2016 aan de tarifering en organisatie van uw externe dienst? De financiering en organisatie van externe diensten voor bescherming en preventie op het werk wijzigt vanaf De focus verschuift daarbij nog meer van medisch toezicht naar preventie. Wat verandert er voor u? En hoe laat u uw centen maximaal renderen? De werkomstandigheden en risico s zijn volop in verandering: de vergrijzing, de verhoging van de pensioenleeftijd, toenemend verzuim door stress en burn-out Uitdagingen van formaat, waarbij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk u kan helpen gerichte maatregelen te nemen. Daarnaast speelt ook het eenheidsstatuut werkgevers financieel niet in de kaart. Om een antwoord te bieden op die uitdagingen, sleutelt de wetgever aan de organisatie en de financiering van externe diensten. De focus verschuift daarbij van louter medisch toezicht naar preventie. Een aantal maatregelen zijn intussen al doorgevoerd. Dit artikel belicht de veranderingen die ingaan vanaf volgend jaar, en hoe u zich erop kunt voorbereiden. Kostenplaatje verandert Vanaf 1 januari 2016 verandert het systeem voor tarifering van externe diensten. De Karine Eerdekens, Directeur Risicobeheersing, Mensura nieuwe berekenwijze vertrekt niet langer van een eenheidstarief per type medisch onderzoek (jaarlijks, driejaarlijks, vijfjaarlijks ). Wat komt er in de plaats? De jaarlijkse bijdrage zal gebaseerd zijn op het aantal werknemers en de aard van uw activiteit. Per werknemer betaalt u vanaf 2016 een forfaitaire bijdrage. Bedrijven zonder opgeleide preventie-adviseur (groep C- en D) kunnen voor deze forfaitaire bijdrage rekenen op een ruim basispakket aan diensten, verspreid over de verschillende welzijnsdomeinen, waaronder psychosociale begeleiding en ergonomie. Op de tarifering na verandert er voor hen dus niet veel. Invoering preventie-eenheden Bedrijven die over een opgeleide preventieadviseur beschikken (groep A, B en C+), maken vanaf 2016 gebruik van preventie-eenheden. Daarbij kunnen ze het vaste bedrag dat ze betalen vrij besteden aan preventie-activiteiten. Elke dienst vertegenwoordigt daarbij een bepaald bedrag. Preventie-eenheden worden in de eerste plaats gebruikt voor voorrangsactiviteiten zoals gezondheidstoezicht, psychosociale begeleiding (stress, burn-out, agressie en trauma) of het bijwonen van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk door een arts of psycholoog. In tweede instantie zijn ze inzetbaar voor aanbevolen activiteiten zoals ergonomie, veiligheid, milieu, industriële hygiëne en toxicologie en gezondheidsbevordering (het preventief medisch onderzoek en leefstijladvies). Door over te stappen van een jaarlijks naar een tweejaarlijks medisch onderzoek kunt u het vrijgekomen budget inzetten voor de concrete welzijnsnoden van uw onderneming: verbetering van werkposten, opleidingen, leefstijladvies enzovoort. Voor een optimaal resultaat is overleg met uw externe dienst aangewezen. Wat adviseert Mensura u? 1. Bekijk kritisch uw jaaractieplan voor Hebt u zicht op uw grootste welzijnsuitdagingen? Waar kan uw externe dienst u bij helpen? Als bedrijf uit groep C- of D dient u enkel na te gaan of uw externe dienst het basistakenpakket kan verzorgen. 2. Als bedrijf uit groep A, B en C+ bekijkt u best of u kunt overschakelen naar een tweejaarlijks medisch onderzoek, en zo ruimte creëren voor preventie. 3. Opteer voor een externe dienst die vertrekt vanuit uw noden en behoeften, en meerwaarde levert Optimaal rendement Met de wijziging stimuleert de wetgever een shift van medisch toezicht naar preventie. U bepaalt zelf waar u de preventie-eenheden voor inzet. Mensura kan u daarbij adviseren: we bekijken hoe u met uw nieuwe budget de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers optimaal kunt bevorderen. Daarvoor formuleren we vrijblijvend welke preventieve activiteiten passen bij uw bedrijf. En dat is nodig, want bepaalde sectoren de tertiaire sector bijvoorbeeld zien de factuur stijgen, terwijl de medische onderzoeken voor beeldschermwerk worden afgeschaft. Door in te spelen op reële noden op het vlak van welzijn helpen we u om het bedrag dat u wettelijk dient te spenderen aan preventie en bescherming optimaal te laten renderen. Karine Eerdekens, Directeur Risicobeheersing, Mensura 02

5 Het was liefde op het eerste gezicht. Full-service communicatiebureau groeit in Brussel De fusie van drukkerij Claes-Roels en communicatiebureau The Factory Brussels is een duidelijk teken van ambitie. De mix van print, grafische vormgeving, online solutions, branding en logistiek (een vijfde service-poot in ontwikkeling) blijkt een ideale voedingsbodem te zijn. Want ook al swingt het niet in de sector, Thijs Claes (CEO), Guido Geraerts (commercieel directeur) en Vincent Knecht (creatief directeur) gaan voor niets minder dan groei in de metropool. De laatste jaren zijn de marketingbudgetten op een streng dieet gezet, en dat laat zich vandaag nog steeds voelen. De digitale en technologische revolutie deelden nog eens extra klappen uit. Hoe de print- en communicatiebedrijven hierop reageerden, durfde wel eens te verschillen. Het was op een seminarie omtrent de toekomst van papier dat Thijs Claes en Guido Geraerts elkaar voor het eerst ontmoetten. De vonk sloeg meteen over, want beide ondernemers delen dezelfde visie en koesteren dezelfde ambitie. In een gesprek, vergezeld door creatief directeur Vincent Knecht, doen de heren hun toekomstplannen uit de doeken en leggen ze uit waarom ze inzetten op de Brusselse metropool. Wat was de reden voor de fusie? Claes: Als we keken naar de marktrealiteit, hadden we twee opties. Of je gaat heel niche-gericht werken en verkleint, of je verruimt je servicedomeinen en gaat volop voor groei. Het eerste was zowel voor Guido als mij geen optie. Zo simpel is het eigenlijk. Geraerts: We hebben mekaar ook heel wat te bieden. Maar belangrijker is dat we nu samen een kritisch volume kunnen realiseren, dat we kunnen gebruiken om verder te investeren. Knecht: De communicatie en dienstverlening zijn ook veel dichter bij mekaar gekomen. Door die services veel beter op elkaar af te stemmen, ontstaat er simpelweg een grotere efficiëntie. Het bulkt duidelijk van de ambitie: wat zijn jullie plannen binnen de Brusselse metropool? Claes: In de eerste plaats denk ik dat we onze bestaande klanten een ruimer aanbod kunnen bieden. Dan spreek ik vooral over de klanten van Claes-Roels die nu ook de services van The Factory Brussels kunnen aanspreken. Geraerts: Natuurlijk, om die groei te realiseren hebben we ook volk nodig. Goed personeel, echte vakexperts eigenlijk. In de Van l. naar r. Guido Geraerts (commercieel directeur), Vincent Knecht (creatief directeur) Thijs Claes (ceo), gaan voluit voor Brusselse metropool met fusie drukkerij Claes-Roels en communicatiebureau The Factory Brussels. komende maanden gaan we ons bestaande team gevoelig uitbreiden. En daarvoor kijken we in de eerste plaats zeker naar de Brusselse arbeidsmarkt. Wat trekt jullie dan specifiek aan om te ondernemen in de Brusselse metropool? Geraerts: Brussel is de hoofdstad van België, van Europa! (lacht) Nee, het interessante aan Brussel is de concentratie van zoveel nationale en internationale bedrijven. Het merendeel van onze klanten is vandaag actief in deze regio. Het is deze nabijheid en dat nauw contact dat we willen behouden. Claes: Brussel kan je gerust een vaste waarde voor ons noemen. Ook hier was het liefde op het eerste gezicht, hoor. Wanneer we binnenkort onze beide bedrijven gaan samenbrengen naar één locatie, zal dat logischerwijs in de buurt van de Brusselse metropool zijn. Knecht: En het mag ook eens gerust gezegd worden dat Brussel helemaal geen grijze plek is. Als je wil dat er iets gebeurt, dan moet je hier zijn. Ondernemers uit de Brusselse metropool mogen daar gerust wat trotser op zijn. Wat zijn volgens jullie de knelpunten voor ondernemers in de Brusselse metropool? Claes: Mobiliteit. Ik mag denk ik, spreken uit naam van ons alle drie. We zijn ons er wel van bewust dat dit een moeilijk thema is. Zowel voor onze werknemers en onze klanten als onszelf is mobiliteit cruciaal. Er stelt zich duidelijk een probleem, en daar moeten oplossingen voor bedacht worden. Wat zou jullie project zijn om de Brusselse metropool aantrekkelijker te maken voor wonen en werken? Geraerts: Op vlak van mobiliteit kan er nog veel gebeuren, en dan denk ik spontaan aan meer en betere fietspaden en verbindingen. Als je werken en wonen wil aantrekken, is dat volgens mij een bepalende factor. Knecht: Zoals ik al zei moet Brussel af van het grijze imago. Pas op, het is onterecht hoor. De mix van verschillende culturen, gemeenschappen maakt het hier zo boeiend. Die troeven moeten uitgespeeld worden. Maar wij zijn dan ook fans van Brussel. 03

6 Sint-Goedele zoekt partners in bedrijfswereld Nieuwe technische school in Brussel gaat voor 400 leerlingen De arbeidsmarkt schreeuwt om technici en vaklui, ook in de Brusselse metropool. Maar het Nederlandstalige onderwijs in Brussel kende de voorbije decennia een gestage achteruitgang van technische opleidingen. Sint-Goedele Brussel zorgt voor een kentering. De scholenassociatie investeert in nieuwe opleidingen in de bouwsector en rekent op termijn een 400 leerlingen aan te trekken. 04 De vzw Sint-Goedele timmert reeds enkele jaren aan de uitbouw van technische richtingen in één van haar scholen, het Sint-Guido-Instituut in Anderlecht. Het kocht daartoe de gebouwen van het West Office Center, in de Verheydenstraat, waar vroeger elektroproducent AEG zijn kantoren en ateliers had. Het is een immens gebouw met twee vleugels van vier verdiepingen en twee gigantische werkplaatsen. In september 2012 bracht Sint-Guido zijn reeds bestaande afdeling schilderwerk en decoratie over naar de nieuwe site. Met de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie werden de nodige middelen verzameld om te starten met bijkomende opleidingen. Op 1 september 2014 werd de optie bouw boven de doopvont gehouden en begin september van dit jaar zal gestart worden met de optie bouwtechnieken. Er zijn nog plannen voor verdere uitbreiding. Deze studierichtingen zullen wellicht vanaf 1 september 2016 aangevuld worden met centrale verwarming en sanitaire installaties en met nog één technische optie. Momenteel telt de nijverheidstechnische school een zeventigtal leerlingen en we hopen op termijn een vierhonderdtal leerlingen aan te trekken, licht Piet Vandermot, algemeen directeur van Sint-Goedele toe. Bewuste keuze De beslissing van Sint-Goedele voor de uitbouw van technische afdelingen was niet evident. Vandermot: Toen in de herfst van 2010 het kabinet van de toenmalige Vlaamse onderwijsminister Pascal Smet aan de vzw Sint-Goedele Brussel vroeg om een nijverheidstechnische school te starten aan de westkant van Brussel, vroegen we even bedenktijd. Er was immers een infrastructureel probleem. In Brussel vindt me niet zomaar gebouwen of gronden.daarnaast sloten de voorbije jaren de meeste technische scholen in Nederlandstalig vrij onderwijs wegens een gebrek aan geïnteresseerde jongeren. Bewuste keuze voor onderwijs van Brusselse leerlingen welke hun afkomst of taal ook is Langs de andere kant koos ons schoolbestuur doelbewust voor het inrichten van onderwijs en kinderopvang voor vooral Brusselse leerlingen, welke hun afkomst of taal ook is. Als directeur van het Sint-Guido-Instituut had ik reeds meerdere jaren ervaren dat er voldoende jongeren waren die beter aan hun trekken zouden komen in nijverheidstechnische studierichtingen maar de weg niet vonden naar een technische school buiten Brussel of langs de andere kant van Brussel. Ook leerlingen uit de rand zijn welkom, waarbij vooral gekeken wordt naar jongeren uit de Westrand. Samenwerking met bedrijven De financiering was een belangrijke uitdaging. De werkingsmiddelen die de Vlaamse overheid ter beschikking stelt, volstaan niet. Om een nieuwe school te starten moet men beschikken over bijkomende middelen voor de uitbouw en inrichting van een infrastructuur, met eigentijds ateliers, en ook voor bijkomende personeelskosten. De Vlaamse overheid en de VGC hebben daarbij flink geholpen. Zij hebben de noodzakelijke inspanningen geleverd, aldus Vandermot. Nu kijkt hij naar het bedrijfsleven om de resterende financieringsbehoeften te dekken. We hebben geen probleem meer met de financiering van de school zelf, maar wel voor de inrichting van de werkplaatsen en van de campus met een aantal voorzieningen als een afdak of fietsstalling. We hopen daarvoor bv. een renteloze lening te kunnen krijgen, of levering van bouwmaterialen. De onderwijsinstelling wil ook op andere manieren samenwerken met het bedrijfsleven. We zouden graag mensen met ervaring in de bedrijfswereld meer betrekken in ons schoolbestuur. We hebben ook nood aan beroepsmensen en experten om deel te nemen aan de examenjury, aldus Vandermot. Tevens wordt gedacht aan het organiseren van vormen van deeltijds leren en werken. We hebben daar reeds ervaring mee in onze gezondheids- en veiligheidsopleidingen. Meer info: Ondernemingen die interesse hebben in de projecten van Sint-Goedele voor de uitbouw van nijverheidstechnische afdelingen in Anderlecht, kunnen contact nemen met de directie, of met Voka Metropolitan,

7 Beleidsprioriteiten : jaar van doorbraken voor mobiliteit in Brusselse metropool? 2015 moet een jaar worden van nieuwe doorbraken in de grote mobiliteitsprojecten in de Brusselse metropool: aanpassing van de Ring, uitrol van het Gewestelijk Expressnet (GEN), ruimtelijke planning van de tramlijnen van het Brabantnet. Ook de mobiliteit van Brusselaars naar Vlaanderen dient verbeterd. Een overzicht van de beleidsprioriteiten voor Voka Metropolitan. De Brusselse metropool heeft een groot economisch potentieel, maar kent vier grote bottlenecks: files, gebrek aan ruimte voor nieuwe bedrijfsinvesteringen, gebrek aan een rechtszeker groeiperspectief voor de luchthaven en het ontbreken van voldoende talent en mobiliteit bij een grote groep werkzoekenden. Op deze fronten verwachten we dit jaar belangrijke doorbraken. Ring rond Brussel (R0) Voor de geplande aanpassingen van de Ring rond Brussel (R0) zal er dit jaar een milieu-effectenrapport worden opgesteld. Op basis daarvan kunnen waar nodig maatregelen getroffen worden om bepaalde milieu-effecten te milderen. Daarna dient een ontwerp te worden uitgetekend met het oog op het indienen van een bouwaanvraag. Verder is het ook zaak om in overleg met het Brusselse gewest te kijken naar de effecten van grote nieuwe infrastructuren, zoals de inplanting van nieuwe shoppingcentra (NEO, Uplace), van een nieuw stadion en de bouw van een postsorteercentrum langs het Kanaal. Voor een vlotte mobiliteitsafwikkeling rond al deze projecten is een snelle aanpassing van de Ring noodzakelijk. Voka Metropolitan rekent erop dat het Vlaamse en Brusselse gewest hierbij intens zullen samenwerken, want beide partijen hebben hierbij te winnen. Tramtrajecten in en rond Brussel In het dossier van het Brabantnet bestaat de volgende stap erin de goedkeuring van de Vlaamse regering te krijgen voor een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Dit plan omvat de precieze trajecten van de drie betrokken tramlijnen: een sneltram van Willebroek naar Brussel langs de A12, een ringtram van Brussels Airport over Vilvoorde naar Jette en een luchthaventram van Brussel-Noord naar Brussels Airport. Met de Brusselse regering dienen afspraken gemaakt te worden om de trajecten over Brussels grondgebied te doen doorlopen. Opstart Gewestelijk Expresnet De federale overheid dient werk te maken van een versnelde opstart of een beter gebruik van bepaalde delen van het GEN waarvoor de infrastructuur en het rollend materieel reeds voorhanden zijn. Voor een coherente exploitatie dient de geplande overlegstructuur met de gewesten te worden opgestart binnen de NMBS, die een optimale connectie van het GEN op het Brabantnet van De Lijn verzekert. Er moet ook een oplossing worden gevonden voor de geraamde exploitatieverliezen. Brussel en Vlaanderen moeten investeren in overstapparkings aan GEN-stations. Rechtszeker werkingskader voor de luchthaven Een topprioriteit voor 2015 is de realisatie van een rechtszeker werkingskader voor de luchthaven, dat een verdere groei in lijn met luchthavens in de buurlanden bevordert. Dit omvat een wettelijk kader voor vliegroutes en een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, het Brusselse en Vlaamse gewest inzake de harmonisering van geluidsnormen, afgestemd met de vliegroutes, in een objectieve afweging door een onafhankelijk geluidsinstituut. Bedrijventerreinen (her)ontwikkelen De Vlaamse regering dient verder de ontsluiting van de luchthaven te verbeteren en voldoende bedrijventerreinen te voorzien of te herontwikkelen in de luchthavenregio en de brede Noordrand. De verdere ontwikkeling van het gewestelijk ruimtelijk uitrustingsplan Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) is daarbij cruciaal. Het is verder uitkijken naar de resultaten van het lopende stakeholdersoverleg in het kader van het Territoriaal Ontwikkelingsplan (TOP) Noordrand. Brusselse werkzoekenden activeren De uitdaging is om de grote groep Brusselse werkzoekenden, die nog toeneemt door de demografische boom, te kunnen inschakelen in de economie. Een quick win is de verbetering van de bereikbaarheid van de bedrijven op en rond de luchthaven voor Brusselaars, ook in de daluren. Daarnaast dient ook gewerkt aan een verbetering van de kennis van het Nederlands van Brusselse werkzoekenden door bijkomende lessen aan te bieden, op maat van de bedrijven. VDAB en Actiris dienen op dit punt nog intenser samen te werken, zodat ze tot Brusselaars per jaar aan een job in Vlaanderen zouden kunnen helpen, i.p.v. de die ze thans realiseren. De Airport Academy en het Luchthavenhuis staan alvast klaar om werkzoekenden te begeleiden en te vormen voor een job op of rond de luchthaven. Brusselse metropool dienen ook voluit te gaan voor een partnership in het kader van het duaal leren (deeltijds leren en werken) en stages. Vanuit de bedrijfswereld werd alvast een voorstel gelanceerd voor een Charter voor Werk. Werkzoekenden worden in dit voorstel onderworpen aan een test op basisvaardigheden. Slagen ze daarin, dan engageren bedrijven zich om ze een stage aan te bieden. Voka Metropolitan rekent er op dat de gewesten daar verder aan meewerken. 05

8 Naar Brusselse metropoolvorming in projecten voor werk en mobiliteit De vorming van de Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap, gepland in de zesde staatshervorming, is niet voor morgen. Maar de drie gewesten zien een samenwerking rond concrete projecten inzake werk, mobiliteit of ruimtelijke planning wel zitten, zo bleek op het jaarlijks Symposium van Brussels Metropolitan. Daar werden vanuit het bedrijfsleven een reeks projecten voorgelegd aan de drie minister-presidenten. 06 Brussels Metropolitan, voluit Business Route 2018 for Metropolitan Brussels, is het samenwerkingsplatform tussen de regionale werkgeversorganisaties VOKA, BECI en UWE en de federale werkgeverskoepel VBO. Doelstelling is om concrete acties en projecten uit te werken die de sociaaleconomische ontwikkeling van de Brusselse metropool ondersteunen. Dit alles gebeurt vanuit de visie dat het om een metropool gaat die economisch de grenzen van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest overschrijdt en sterke samenwerking vergt tussen de gewesten. Nu de werking Brussels Metropolitan na vijf jaar halfweg de vooropgezette termijn is gekomen, is het project toe aan een grondige midterm review. Deze review werd mee voorbereid door een reeks bedrijfsleiders in diverse werkgroepen. Het resultaat is een hele set van nieuwe projecten en ideeën die voorgesteld werden op het Symposium begin februari. Naast een 200 bedrijfsleiders, ambtenaren en kabinetsleden waren ook de minister-presidenten Geert Bourgeois (Vlaanderen), Rudi Vervoort (Brussel) en Paul Magnette (Wallonië) aanwezig. Aan hen werden een aantal projectvoorstellen voor een reactie voorgelegd. De krijtlijnen van het rekeningrijden Binnen het thema mobiliteit formuleerden Arnaud Feist (CEO Brussels Airport) en Axel Miller (CEO D Ieteren) het voorstel om met de drie gewesten samen een systeem van rekeningrijden te organiseren, ook voor personenwagens. Ze stelden wel enkele voorwaarden. De kilometerheffing mag de fiscale druk niet verhogen: de heffing op het gebruik van de wagen komt in de plaats van een belasting op het bezit. De opbrengsten van de heffing dienen in hoofdzaak te worden besteed aan de verbetering van de infrastructuur en van het openbaar vervoer. Daarbij dient tevens geïnvesteerd te worden in overstapparkings. Feist wees er verder op dat om de burgers mee te krijgen, een sociaal kader moeten voorzien worden, met maatregelen gaande van de aanmoediging van telewerken tot correcties voor diegenen waarvoor het openbaar vervoer geen optie is. De Brusselse en Vlaamse minister-president stappen mee. Ook al bevat het Brussels regeerakkoord hier geen concreet engagement, buiten het expliciet verwerpen van een gewone tolheffing, toch toonde Vervoort zich beschikbaar voor de invoering van een vorm van slimme heffing. Hij ziet dit als een interessante aanvulling op het Gewestelijk Expressnet (GEN). Het Vlaams regeerakkoord bepaalt dat de invoering van een kilometerheffing nader zal onderzocht worden. Persoonlijk ben ik voorstander, aldus Bourgeois, maar het valt nog te bekijken of het tegen 2020 haalbaar is. Hij beklemtoonde nog dat de drie gewesten het eens moeten worden. En daar knelt het schoentje. De Waalse minister-president verwierp de invoering van een kilometerheffing tijdens deze legislatuur, in lijn met zijn regeerakkoord. Hij vindt dergelijke heffing te bestraffend voor mensen in afgelegen gebieden, zoals veel voorkomend in Wallonië. Magnette wil meer inzetten op de verbetering van gemeenschappelijk vervoer en beperking van de mobiliteitsbehoeften, bijvoorbeeld door stedelijke verdichting. Jean-Charles Wibo, nieuwe voorzitter van Brussels Metropolitan Charter voor Werk Meer eensgezindheid was er rond het voorstel van een Charter voor Werk tussen overheid en bedrijfsleven, gelanceerd door Jean-Paul Van Avermaet, Managing Director G4S België-Luxemburg en voorzitter van Voka Metropolitan. Een twaalftal grote bedrijven uit diverse sectoren scharen zich achter een Charter for Employment. Voor dit Charter zullen zij samen met Actiris, Forem en VDAB, een test opstellen, aan de hand waarvan de basic skills van een kandidaat Bedrijfsleiders zetten mee hun schouders onder projecten van Brussels Metropolitan (vooraan van l. naar r.): Gaetan Hannecart (Matexi), Jean-Paul Van Avermaet (G4S, Voka Metropolitan), Gilles Ledure (Flagey), Arnaud Feist (Brussels Airport), Axel Miller (D Ieteren).

9 voor een job gemeten worden. Deze basic skills hebben te maken met basiskenns inzake taal en rekenen, maar ook met de basishouding van de kandidaat ten opzichte van werk en de werkgever. Het gaat om stipheid, orde, zelfdiscipline en algemene attitude.» De werkgevers die aansluiten bij het Charter gaan een sterk engagement aan. Van Avermaet : «Zij zullen de jonge kandidaat die slaagt, meteen de kans geven om bij hen aan de slag te gaan. De betrokkene krijgt een stage van minstens 6 maanden aangeboden die fungeert als toegangspoort naar een contract van vaste duur. Zij die niet meteen slagen, dienen door de arbeidsbemiddelaar verder begeleid te worden om alsnog te slagen en een stage te kunnen aanvangen.» De drie minister-presidenten konden zich vinden in de filosofie van het Charter en toonden zich bereid dit verder te bekijken. Zowel Bourgeois als Magnette wezen er wel op dat in eerste instantie ingezet moet worden op een goede scholing in het onderwijs en dat inspanningen dienen geleverd te worden om de vroegtijdige schooluitval te vermijden. De Vlaamse minister-president wees op de specifieke problematiek van anderstaligen of jongeren met een vreemde culturele achtergrond. Hij bepleitte dat er ook in Brussel, zoals in Vlaanderen, een verplichte inburgering zou worden ingevoerd. Vervoort verwees naar het Brusselse regeerakkoord dat voorziet in een inburgeringstraject voor bepaalde groepen. Metropolitaan Observatorium Onder het thema «war for space» lanceerde Gaëtan Hannecart(CEO Matexi) het voorstel om een Brussels Metropolitaan Observatorium op te richten dat gegevens verzamelt over ruimtegebruik, mobiliteit, wonen, werken, winkelen en recreëren binnen de Brusselse metropool en dus over de gewestgrenzen heen. «Deze intergewestelijke gegevensbank is nodig als basis voor een coherente visie over de ruimtelijke planning in de metropool, om dan tussen gewesten tot afspraken te komen rond De drie regionale minister-presidenten in debat: Rudi Vervoort (Brussel), Geert Bourgeois (Vlaanderen), Paul Magnette (Wallonië). afstemming van het beleid.», aldus Hannecart. Thans zijn deze gegevens te veel verspreid. «Dit observatorium zou kunnen samengesteld zijn op basis van het triple helix concept, waarbij academische wereld, overheden én ondernemingen op gelijkwaardige basis samenwerken.» De Vlaamse minister-president vond het evident dat er samenwerking, coördinatie en informatie-uitwisseling moet zijn. «Ons Geografisch Informatiesysteem (GIS) kunnen we linken met dan van andere gewesten.». Bourgeois erkende dat overleg tussen gewesten zeer belangrijk is in domeinen als ruimtelijke planning, infrastructuur en openbaar vervoer,. Maar hij beklemtoonde dat elk gewest zijn beleid blijft bepalen. Vervoort van zijn kant noemde de realisatie van de Hoofdstedelijke Gemeenschap als overlegorgaan een evidentie. Maar hij erkende dat men beter voorzichtig te werk gaat, pragmatisch en stap voor stap, rekening houdend met de gevoeligheden. De Brusselse minister-president wil met zijn regering wel werk maken van een samenwerkingsovereenkomst tussen de drie gewesten om de Hoofdstedelijke Gemeenschap vorm te geven. Magnette vond het voorstel van een gegevensuitwisseling tussen gewesten te weinig ambitieus. Methodes voor de metropool Jean-Charles Wibo, voorzitter van Brussels Metropolitan, zette de inzet van het debat op scherp. «De wettelijk voorziene Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap interpreteren we als een oproep aan het middenveld om thema s uit te kiezen die ze proritair achten voor samenwerking. De wet zegt niets over de methodes om stakeholders hier op één lijn te krijgen.» Brusselse Metropolitan wil thema s en methodes aanreiken. Vice-premier en minister van buitenlandse zaken Didier Reynders hield de slottoespraak. Als vertegenwoordiger van de federale regering sprak hij zich uit over de vormgeving van de Hoofdstedelijke Gemeenschap en erkende hij de bijdrage die Brusselse Metropolitan hierbij kan leveren. Reynders noemde de mobileitsproblemen als belangrijkste flessenals voor de Brusselse metropool. «Er zullen meer investeringen in infastructuur nodig zijn, in het GEN en in een nieuwe Noord-Zuid-spoorverbinding door Brussel.» Hij verwacht ook van de gewesten meer investeringen. Meer info : Alain Deneef (tweede van l.), intendant van Brussels Metropolitan, in gesprek met vice-premier Didier Reynders (r.) 07

10 Training in ondernemerschap geeft jongeren nieuwe kansen Wat doe je met jongeren die op de schoolbanken hun draai niet vinden? Deeltijds leren en werken, en stages zijn de oplossingen die vandaag hoog op de beleidsagenda staan. De vzw YouthStart bewijst dat daarnaast ook een intense training in ondernemerschapsvaardigheden velen op het juiste spoor kan zetten. YouthStart Belgium vzw is de nieuwe naam van de Network for Training & Entrepreneurship (NFTE). Het initiatief werd 16 jaar geleden gelanceerd door het Voka-Comité Brussel, de voorloper van Voka Metropolitan. De mosterd werd gehaald in New York waar de entrepreneur Steve Mariotti school maakte met zijn originele aanpak van straatjongeren en dropouts. YouthStart geeft jaarlijks training aan zowat 700 jongeren, verdeeld over heel België. Sinds de start volgden reeds jongeren een opleiding. 08 Ons recept bestaat erin om jongeren een training te geven waarin ze zelf een project moeten uitwerken met een businessplan. Op het einde van de 8-daagse cursus, meestal gespreid over acht weken, stellen ze hun plan voor aan een jury van experten uit het bedrijfsleven. De training en coaching krijgen ze ook van experten uit het bedrijfsleven, die zelf daartoe een opleiding krijgen, licht Peter Geeroms toe, sinds kort algemeen directeur van YouthStart. Onze training doet jongeren meteen nadenken over wat ze ambiëren in het leven en over wat hun sterke en zwakke kanten zijn. Door een concreet project uit te werken begeleid door mensen met ondernemingservaring herwinnen ze hun zelfvertrouwen en raken ze terug gemotiveerd om te leren en vaardigheden aan te scherpen. Er wordt gewerkt aan competenties zoals doorzetten, communiceren, presenteren en creatief denken. Ook attitudes worden bijgeschaafd: op tijd komen, afspraken naleven, in team werken. Bijzondere aandacht gaat daarnaast ook naar informaticakennis. Kers op de taart zijn de bedrijfsbezoeken, gastsprekers en getuigenissen van ondernemers. De opleiding werpt haar vruchten af, zo blijkt uit onderzoek door de VUB naar de impact van de training. Van alle cursisten over een periode van ruim tien jaar bleek slechts 17% werkloos te zijn. Dit is slechts de helft van de vergelijkbare populatie van laaggeschoolde jongeren. Zowat 11% van de cursisten werd ondernemer, drie keer zoveel als het nationaal gemiddelde voor schoolverlaters. Deze ondernemers stellen bovendien gemiddeld zo n 4 personen te werk. YouthStart biedt Algemeen directeur Peter Geeroms: YouthStart kan de referentie worden in het stimuleren van ondernemerschap bij jongeren. deze jonge starters begeleiding gedurende één tot twee jaar. De meerderheid van de cursisten (±60%) gaat aan de slag als werknemer. De resterende 12% studeert verder. Welke jongeren worden door YouthStart aangesproken? Algemeen directeur Peter Geeroms: Het gaat veelal om jongeren uit het deeltijdsonderwijs die weinig gemotiveerd zijn, jongeren die de kansen niet gekregen of gegrepen hebben of ook jongvolwassenen die reeds de schoolbanken hebben verlaten en bij OCMW s, sociale diensten en opleidingsorganisaties terechtkomen. YouthStart neemt een deel van het curriculum van de Centra Leren en Werken (CLW) tot voor kort Centra Deeltijds Onderwijs voor haar rekening. Er wordt ook samengewerkt met VDAB, Forem en Actiris. YouthStart heeft de ambitie om verder door te groeien tot een belangrijke speler in de opleidingswereld, vooral inzake ondernemerschap en ondernemingszin. Algemeen directeur Geeroms: Het bijbrengen van ondernemerschapsvaardigheden en een ondernemende attitude bij jongeren in het onderwijs krijgt de jongste jaren terecht meer aandacht. Dat zou nog meer een vaste plaats moeten krijgen in het secundair onderwijs. Volgens het Europees Entrepreneurship 2020 Action Plan blijkt dat opleiding in entrepreneurship de hoogste return on investment in Europa behaalt. Studies tonen aan dat 15% tot 20% van de jongeren die deelnemen aan een opleiding omtrent ondernemerschap later hun eigen zaak opstarten. Deze jongeren ontwikkelen professionele kennis, essentiële vaardigheden en attitudes, o.a. creativiteit, vastberadenheid, initiatief, teamwork, risico evaluatie en verantwoordelijkheidsgevoel. Deze mentaliteit helpt ondernemers om ideeën om te zetten naar actie en verhoogt tevens de inzetbaarheid. Daar willen wij met onze expertise en ons netwerk van trainers uit de bedrijfswereld onze rol spelen. We rekenen er op dat ook de Vlaamse overheid ons in die rol erkent. YouthStart ambieert een verdere toename van de opleidingen en dus een groter bereik van de jongeren, waarbij o.a. wordt ingezet op de Brusselse metropool. Om deze ambitie waar te maken rekent YouthStart op de uitbreiding van de financiële steun in combinatie met employee involvement bij bestaande en nieuwe partnerbedrijven. Daarnaast wenst YouthStart synergiën aan te gaan en te versterken met andere organisaties. Zo kunnen we de referentie worden in het simuleren van ondernemerschap bij jongeren, aldus nog Geeroms. Meer info:

11 Nieuwjaarsreceptie Voka Metropolitan 2015 moet een jaar worden van nieuwe doorbraken in de grote mobiliteitsprojecten in de Brusselse metropool. Dat was de boodschap van voorzitter Jean-Paul Van Avermaet op de nieuwjaarsreceptie van Voka Metropolitan, voor een aandachtig publiek van 250 deelnemers op 2 februari in de Spiegelzaal van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Brussels parlementsvoorzitter Charles Picqué vroeg in zijn welkomstwoord om meer steun van de andere overheden en van de ondernemingswereld voor Brussel. Van Avermaet wees tevens op het belang van de geplande Hoofdstedelijke Gemeenschap voor een doorgedreven samenwerking tussen Brussel en Vlaanderen. Maar als bepaalde politieke tenoren bezuiden de taalgrens dit vehikel nog steeds zien als een instrument voor de uitbreiding van Brussel, dan is het een doodgeboren kind, waarschuwde hij. Intussen zijn de Brusselse en Vlaamse minister-president gestart met een intens overleg over grote dossiers onder meer inzake mobiliteit. We kunnen dit enkel toejuichen. Copyright Chak Lopez Jean-Paul Van Avermaet in debat met Charles Picqué, voorzitter Brussels Hoofdstedelijk Parlement, en overleg tussen Fons Leroy en Jef Roos, respectievelijke gedelegeerd bestuurder en voorzitter VDAB (van links naar rechts). Jean-Paul Van Avermaet, voorzitter Voka Metropolitan, brengt zijn nieuwjaarsboodschap voor een aandachtig publiek Copyright Chak Lopez Copyright Chak Lopez Young Voka Metropolitan Young Voka Metropolitan op bezoek in Bozar Young Voka Metropolitan brengt jonge ondernemers en high potentials in de Brusselse metropool samen met geregelde informele bijeenkomsten en evenementen. In een wereld van sociale media en mondialisering blijven offline face-to-face contacten onontbeerlijk voor je professioneel netwerk. Volgende activiteit: 17 maart 2015, 18u, debat tussen Sven Gatz en Pascal Smet over cultuur, jong ondernemerschap en Brussel Dit evenement vindt plaats bij Impulse. Brussels (het Brussels Agentschap voor de onderneming). Info en inschrijvingen via Voor komende maanden staat verder op het programma: bezoek aan Co.Station (waar start-ups en Euronext gevestigd zijn), D Ieteren, Europees Parlement, Flagey, Atelier Jan De Cock, en informele summerdrinks. Neem zeker een kijkje op Facebook en LinkedIn om op de hoogte te blijven van onze activiteiten. Lid worden? Contacteer Agenda 30 maart april 205 Voorjaarslunch, met Koen Van Gerven (CEO bpost) Thema: bpost, veranderen om te blijven, ook in de Brusselse metropool Hotel Le Plaza, Brussel 16u - Vastgoedclub, bezoek project Gulden Vlies (Toison d Or), Brussel Meer info en inschrijvingen 09

12 IEDEREEN IEDEREEN ER STAAT Uw werknemers vormen de kracht van uw bedrijf. U wilt dan ook Uw dat ze werknemers er elke dag vormen staan. de Daar kracht kan van Mensura uw bedrijf. u bij helpen. wilt dan ook dat Uw ze werknemers elke dag vormen staan. de Daar kracht kan van Mensura uw bedrijf. bij U helpen. wilt dan ook Want samen zorgen we voor de gezondheid van uw medewerkers dat Want ze samen er elke zorgen dag staan. we voor Daar de kan gezondheid Mensura en een veilige werkomgeving. Van het strikt van u bij wettelijke uw helpen. medewerkers tot zoveel en Want meer. een samen Zo veilige zorgen boekt werkomgeving. voor de u als werkgever Van gezondheid meer het resultaat. strikt van wettelijke uw medewerkers tot zoveel meer. en een Zo veilige boekt werkomgeving. als werkgever Van meer het resultaat. strikt wettelijke tot zoveel meer. Zo boekt u als werkgever meer resultaat.

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

Voka Metropolitan: Demografische boom omzetten in economische boost voor de Brusselse metropool

Voka Metropolitan: Demografische boom omzetten in economische boost voor de Brusselse metropool Persbericht Ambitieus groeiplan voor Brusselse metropool Voka Metropolitan: Demografische boom omzetten in economische boost voor de Brusselse metropool Tot 30.000 extra jobs in de logistiek en de luchthaven.

Nadere informatie

ONDERWIJS & ONDERNEMEN

ONDERWIJS & ONDERNEMEN ONDERWIJS & ONDERNEMEN Zuurstof voor ons onderwijs Zuurstof voor onze toekomst DUAAL LEREN Beste collega-ondernemer, Goed gevormd talent is het basisingrediënt van economische groei en vooruitgang. Jongeren

Nadere informatie

We zijn halfweg de legislatuur. En om in het thema van deze avond te blijven: net zoals in de keuken kan een gerecht dan nog alle kanten uit.

We zijn halfweg de legislatuur. En om in het thema van deze avond te blijven: net zoals in de keuken kan een gerecht dan nog alle kanten uit. Toespraak Paul KUMPEN Voorzitter Voka, Vlaams Netwerk van Ondernemingen De Tweede Helft De Rentree Brussel - 12/09/2016 Geachte Minister-President, Geachte Ministers, Geachte Parlementsleden, Geachte ondernemers,

Nadere informatie

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel JOB DESCRIPTION Titel van de functie Organisatie Project Manager Talent2Connect is een nieuw initiatief. Het wil bijdragen aan de professionele integratie van personen met een afstand tot de Belgische

Nadere informatie

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars Persdossier 7 juni 2017 : 255 miljoen euro voor de Brusselaars Didier Gosuin Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding 1 Het Brussels Gewest vereenvoudigt de tewerkstellingssteun

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België. Het Brussels hoofdstedelijk gewest en zijn hinterland. 700.000 jobs in het BHG, waarvan 400.000 ingenomen door Brusselaars

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

10 klimaatmaatregelen voor innovatie

10 klimaatmaatregelen voor innovatie 10 klimaatmaatregelen voor innovatie We hebben als overheid de ambitie om bij de te dragen in Vlaanderen als topregio. Vandaag leven we in een context van beperking. Van meer, met minder. En nóg meer met

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-517- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 60 van 29

Nadere informatie

VLOR 19/12/2012. LOLlige samenwerking tussen scholen en bedrijven. Dorien Zelderloo Expert arbeidsmarkt Voka Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde

VLOR 19/12/2012. LOLlige samenwerking tussen scholen en bedrijven. Dorien Zelderloo Expert arbeidsmarkt Voka Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde LOLlige samenwerking tussen scholen en bedrijven VLOR 19/12/2012 Dorien Zelderloo Expert arbeidsmarkt Voka Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde Voka titel 1 Voka titel 2 Filmpje batac Overzicht presentatie

Nadere informatie

Samenwerking bedrijven en onderwijs in Limburg zit in de lift

Samenwerking bedrijven en onderwijs in Limburg zit in de lift PERSBERICHT Hasselt, 31 augustus 2017 Onderzoek VKW Limburg en UNIZO Limburg: Samenwerking bedrijven en onderwijs in Limburg zit in de lift Bedrijven willen minstens 3 maanden stage in élke opleiding Limburgse

Nadere informatie

VLAAMS BELEID SPORT EN WERK IN BRUSSEL EN VLAAMSE RAND

VLAAMS BELEID SPORT EN WERK IN BRUSSEL EN VLAAMSE RAND 1 VLAAMS BELEID SPORT EN WERK IN BRUSSEL EN VLAAMSE RAND GEDACHTEWISSELING MINISTER MUYTERS Minister Philippe Muyters - Commissie Brussel - Vlaams Parlement 13/07/2016 Werk 12 Omgevingsanalyse Arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL EU doelstellingen voor 2020 Werkgelegenheid voor 75 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar Daling van het percentage inzake vroegtijdige schoolverlating tot minder

Nadere informatie

Memorandum Zuurstof voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijven

Memorandum Zuurstof voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijven Memorandum Zuurstof voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijven Context In 2013 lanceerde RESOC-SERR Brugge het nieuwe Streekpact 2013-2018 voor de Brugse regio. Dit is een gedragen visie- en actiedocument

Nadere informatie

HERMAN VAN ROMPUY SCHOLARSHIP

HERMAN VAN ROMPUY SCHOLARSHIP HERMAN VAN ROMPUY SCHOLARSHIP powered by VBO-FEB, Stichting Bekaert & Fondation van der Rest Pieter Timmermans Gedelegeerd bestuurder Administrateur délégué Bozar - Brussel, Bruxelles 8/12/2014 1 Hartelijk

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar Vrijdag 3 december 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Belgische medialaunch Europees Jaar 2011 Vrijwilligerswerk (enkel het gesproken woord telt) Dames

Nadere informatie

GEDEELTELIJKE WIJZIGING VAN HET GBP GGB 15 HEIZEL ONTWERP LASTENBOEK BETREFFENDE DE UITWERKING VAN EEN AANVULLING VOOR HET MILIEUEFFECTENRAPPORT

GEDEELTELIJKE WIJZIGING VAN HET GBP GGB 15 HEIZEL ONTWERP LASTENBOEK BETREFFENDE DE UITWERKING VAN EEN AANVULLING VOOR HET MILIEUEFFECTENRAPPORT BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGION DE BRUXELLES-CAPITALE DE GEWESTELIJKE LA COMMISSION ONTWIKKELINGSCOMMISSIE REGIONALE DE DEVELOPPEMENT CRD-GOC GEDEELTELIJKE WIJZIGING VAN HET GBP GGB 15 HEIZEL ONTWERP

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

Inclusief onderwijs Maak het vanzelfsprekend!

Inclusief onderwijs Maak het vanzelfsprekend! 1 Projectoproep Inclusief onderwijs Maak het vanzelfsprekend! Deelnemingsformulier 2015 Hart voor Handicap streeft naar een warme en inclusieve samenleving. Een samenleving waar iedereen van tel is. Een

Nadere informatie

Stageverslag Michaël Deslypere

Stageverslag Michaël Deslypere Stageverslag Michaël Deslypere MANPOWER Stagementor: Valerie Milissen Stagebegeleider: Pieterjan Bonne 2 Inhoudsopgave 1.Voorwoord... 3 2.Situering/voorstelling van de stageplaats... 4 3.Beschrijving van

Nadere informatie

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activering 50-plussers - Stand van zaken Het inschakelen

Nadere informatie

Voka: 17 op 20 voor regeerprogramma

Voka: 17 op 20 voor regeerprogramma Koningsstraat 54-58 000 Brussel tel. 02 229 8 www.voka.be Persbericht Datum 23 juli 204 aantal pagina s /2 meer informatie bij Frederik Meulewaeter woordvoerder tel. 02 229 8 22 gsm 0477 39 75 43 Frederik.meulewaeter@voka.be

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet;

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; 1/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DE ALGEMENE SAMENWERKING Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; Gelet

Nadere informatie

Audiovisuele Mediacademie

Audiovisuele Mediacademie Audiovisuele Mediacademie mediarte.be, als spil voor talentmanagement in de audiovisuele sector mediacademie.be, als regisseur, moderator, facilitator en monitor voor talentmanagement in de audiovisuele

Nadere informatie

Kredietverlening aan zelfstandigen en ondernemingen - Stand van zaken

Kredietverlening aan zelfstandigen en ondernemingen - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 751 van WILLEM-FREDERIK SCHILTZ datum: 31 augustus 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Kredietverlening aan zelfstandigen en ondernemingen

Nadere informatie

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III r e g l e m e n t Besluit van de gemeenteraad van Edegem van betreffende de financiële en logistieke ondersteuning van ontwikkelingssamenwerking. De gemeenteraad

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 607 (2015-2016) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 12 JANUARI 2016 VRAAG Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport van dinsdag 12 januari 2016 INTEGRAAL VERSLAG Hebben aan de

Nadere informatie

1. Kan de minister meedelen aan hoeveel ouders uit Brussel deze folder is uitgedeeld?

1. Kan de minister meedelen aan hoeveel ouders uit Brussel deze folder is uitgedeeld? Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-491- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 55 van 27

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

Beste ondernemer, hoe ziet uw zaak eruit in 2025?

Beste ondernemer, hoe ziet uw zaak eruit in 2025? Beste ondernemer, hoe ziet uw zaak eruit in 2025? Het detailhandelslandschap evolueert snel. Internet is alomtegenwoordig. Sociale media, e-commerce, m-commerce, etc. zetten de klassieke, fysieke detailhandelszaken

Nadere informatie

Mijnheer de Voorzitter van het Vlaams ACV, Mevrouw de Nationaal Secretaris, Dames en heren,

Mijnheer de Voorzitter van het Vlaams ACV, Mevrouw de Nationaal Secretaris, Dames en heren, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID ACV Studiedag Industrie 18 februari 2014 Mijnheer de Voorzitter

Nadere informatie

nr. 419 van KATIA SEGERS datum: 15 december 2016 aan BEN WEYTS Brabantnet - Stand van zaken drie tramlijnen

nr. 419 van KATIA SEGERS datum: 15 december 2016 aan BEN WEYTS Brabantnet - Stand van zaken drie tramlijnen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 419 van KATIA SEGERS datum: 15 december 2016 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Brabantnet - Stand van zaken

Nadere informatie

Brussel, 4 juli 2008 080704 Advies interregionale mobiliteit. Advies. fysieke interregionale mobiliteit

Brussel, 4 juli 2008 080704 Advies interregionale mobiliteit. Advies. fysieke interregionale mobiliteit Brussel, 4 juli 2008 080704 Advies interregionale mobiliteit Advies fysieke interregionale mobiliteit Inhoud Advies... 3 1. Situering... 3 2. Nota werkgroep mobiliteit... 3 3. Rol sociale partners... 5

Nadere informatie

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten Op pagina

Nadere informatie

nr. 269 van AXEL RONSE datum: 23 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Arbeidsmarkt - Knelpuntberoepen en competenties

nr. 269 van AXEL RONSE datum: 23 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Arbeidsmarkt - Knelpuntberoepen en competenties SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 269 van AXEL RONSE datum: 23 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Arbeidsmarkt - Knelpuntberoepen en competenties VDAB publiceert

Nadere informatie

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM.

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. ze passen NIET altijd IN HET PLAATJE MAAR WEL IN UW BEDRIJF Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. dirk vekemans Beroep:

Nadere informatie

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands Brussel, 5 februari 2004 020504_Advies_Huizen_van_het_Nederlands Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands 1. Inleiding Op 26 januari 2004 heeft de raad van de Vlaams

Nadere informatie

Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente

Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente VVSG internationaal Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente Arctic Circle Line Date International Tropic of Cancer Equator International

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 95 van 9 december 2005 over het ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015

Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015 Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015 Collega s, Voorzitter, Armoede is moeilijk te bestrijden. Ook de collega s van de oppositie zullen dat moeten toegeven. Zo is mevrouw Lieten 5 jaar

Nadere informatie

FINANCIEEL FORUM VLAAMS BRABANT

FINANCIEEL FORUM VLAAMS BRABANT DE ECONOMIE VAN WALLONIË : PRESTATIES EN VOORUITZICHTEN Vincent REUTER Gedelegeerd Bestuurder Union Wallonne des Entreprises (UWE) FINANCIEEL FORUM VLAAMS BRABANT 14 juni 2012 Inhoud presentatie 1. Economische

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT

NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT S20150874 UITZENDARBEID IN DE OPENBARE SECTOR Sinds de zesde staatshervorming zijn zowel de federale regering als de gewesten bevoegd.

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

PERSONTMOETING 24 MAART 2010. Forum Mobiliteit Regio Antwerpen 2020

PERSONTMOETING 24 MAART 2010. Forum Mobiliteit Regio Antwerpen 2020 PERSONTMOETING 24 MAART 2010 Forum Mobiliteit Regio Antwerpen 2020 Een stand van zaken Uitgangspunten & aanpak Memorandum Feedback & vaststellingen Boodschap Openbaar vervoer potenties (Manu Claeys Peter

Nadere informatie

De Brusselse metropool Socio-economische scan

De Brusselse metropool Socio-economische scan De Brusselse metropool Socio-economische scan Jan Van Doren Jo LIBEER Voka-Metropolitan gedelegeerd bestuurder Studiedag Vlabest-VGC 15 oktober 2013 Schema Toenemend belang van metropolen, wereldwijd Brusselse

Nadere informatie

VR DOC.0085/1

VR DOC.0085/1 VR 2017 0302 DOC.0085/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest,

Nadere informatie

Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs

Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs Persconferentie 10 oktober 2013 Agenda 1. Inleiding Sonja Teughels, senior adviseur arbeidsmarktbeleid Voka 2. Studie

Nadere informatie

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN Januari 2017 Het voorbije jaar verschenen er in de media heel wat berichten over de plannen van minister van Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Werk Kris

Nadere informatie

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek 1 Inleiding 2 Op 15 juni 2015 verzamelden de leden van de advieswerkgroep Sociaal-Cultureel Werk en vertegenwoordigers van regionale koepelverenigingen

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

3. Inspraak - Participatie aan het beleid

3. Inspraak - Participatie aan het beleid kwaad berokkenen. Vaak is de zorgverlener zich dus niet bewust van de gevolgen van zijn handelingen (vandaar de be tussen haakjes). Voor Vlaanderen bestaat er een Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling.

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs Koningsstraat 154-158 1000 Brussel tel. 02 229 81 11 www.voka.be Persbericht Datum 10 oktober 2013 aantal pagina s 1/6 meer informatie bij Frederik Meulewaeter woordvoerder tel. 02 229 81 22 gsm 0477 39

Nadere informatie

Draagvlak voor aanpassingen van de verkeersbelasting in Vlaanderen/België?

Draagvlak voor aanpassingen van de verkeersbelasting in Vlaanderen/België? Draagvlak voor aanpassingen van de verkeersbelasting in Vlaanderen/België? Frank Van Thillo 2004: voorstel invoering wegenvignet 2 Invoering van een wegenvignet ter vervanging van de verkeersbelasting,

Nadere informatie

Soft skills, de missing link in een disruptieve arbeidsmarkt. Soft skills op de arbeidsmarkt doorgelicht in 7 opmerkelijke feiten en grafieken.

Soft skills, de missing link in een disruptieve arbeidsmarkt. Soft skills op de arbeidsmarkt doorgelicht in 7 opmerkelijke feiten en grafieken. Soft skills, de missing link in een disruptieve arbeidsmarkt. Soft skills op de arbeidsmarkt doorgelicht in 7 opmerkelijke feiten en grafieken. 1 Bedrijven rekenen op soft skills om het verschil te maken

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Volharding Durven Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Volharding Durven Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen HOGER onderwijs Strategie uitwerken Doen Volharding Durven Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Duurzame economie Europa en het Gewest investeren in uw toekomst Europese Unie Europees Fonds voor Regionale

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

6 op 10 Limburgse bedrijven willen voluit investeren

6 op 10 Limburgse bedrijven willen voluit investeren PERSBERICHT Hasselt, 16 april 2015 Bevraging UNIZO-Limburg en VKW Limburg: 6 op 10 Limburgse bedrijven willen voluit investeren Groeiambitie voor 7 op 10 hoofdreden voor investeringen Investeringen hefboom

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009-821- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 33 van 7

Nadere informatie

Personeel rekruteren in KMO s

Personeel rekruteren in KMO s Verkoop uw bedrijf bij de sollicitant www.stepstone.be Inleiding In een klein bedrijf is er vaak geen specifieke personeelsmanager en heeft de ondernemer niet altijd de kennis, de mogelijkheden, de ervaring

Nadere informatie

Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi

Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie 83 November 2014 Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi Sarah Botterman (GFK Belgium) Colofon Wilt u meer weten

Nadere informatie

ADVIES Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken

ADVIES Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken ADVIES Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken Op 27 oktober 2009 diende Hilde Crevits, minister van Mobiliteit en Openbare Werken, haar beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken in bij het Vlaams Parlement.

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN Januari 07 Het voorbije jaar verschenen er in de media heel wat berichten over de plannen van minister van Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Werk Kris Peeters

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

ZZP Netwerk Nederland

ZZP Netwerk Nederland ZZP Netwerk Nederland sinds 11 juni 2009 voor, door en met ondernemende ZZP ers Postbus 9706 1006 GE AMSTERDAM www.zzpnetwerknederland.nl info@zzpnetwerknederland.nl rapportage n.a.v. onderzoek 15 januari

Nadere informatie

ZUIDDAG OKTOBER

ZUIDDAG OKTOBER ZUIDDAG 2014 16 OKTOBER WORK FOR CHANGE WORK FOR CHANGE Geef jongeren uit uw buurt een job voor 1 dag. Beloon zo hun engagement en steun tegelijk een uniek goed doel. Wat is Zuiddag? Zuiddag is een organisatie

Nadere informatie

2. Op welke manier verloopt de samenwerking tussen VDAB en school in de gezamenlijke aanpak van NEET-jongeren/vroegtijdige schoolverlaters?

2. Op welke manier verloopt de samenwerking tussen VDAB en school in de gezamenlijke aanpak van NEET-jongeren/vroegtijdige schoolverlaters? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 312 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 3 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NEET-jongeren - Actieplan samen tegen schooluitval Het

Nadere informatie

Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad

Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad PERSCONFERENTIE 6 december 2014 Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad Verstandig investeren in toekomst Hamont-Achel Vorig jaar bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 heeft het schepencollege

Nadere informatie

Stad Gent investeert tien miljoen euro in sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent

Stad Gent investeert tien miljoen euro in sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent Stad Gent investeert tien miljoen euro in sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent De Stad Gent plant als hoofdaandeelhouder van sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent een bijkomende investering

Nadere informatie

Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee?

Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee? Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee? 1.1 Het DNA van de Werkwinkel Waar staan we voor als Werkwinkel? Het antwoord op die vraag mag misschien op het eerste zicht heel evident lijken.

Nadere informatie

3. Wat is de specifieke aanpak voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest?

3. Wat is de specifieke aanpak voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 177 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 11 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NEET-jongeren - Initiatieven NEET-jongeren (not

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016 Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen Ronde van Vlaanderen 2016 2 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Inhoud Op Vlaamse regering (18 december 2015) goedgekeurde

Nadere informatie

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA. Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. tijdenveranderen.be www.s-p-a.be PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.indd 1 24/02/14 11 NA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen

Nadere informatie

Ezcorp Inc. TIP 2: Verenigde Staten. Ticker Symbol. Credit Services

Ezcorp Inc. TIP 2: Verenigde Staten. Ticker Symbol. Credit Services TIP 2: Ezcorp Inc. Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector Nasdaq Verenigde Staten EZPW US3023011063 Credit Services Ezcorp (EZPW) is een bedrijf dat leningen verstrekt en daarnaast tweedehands spullen

Nadere informatie

Vergrijzing. Impact en uitdagingen voor de lokale besturen

Vergrijzing. Impact en uitdagingen voor de lokale besturen Vergrijzing Impact en uitdagingen voor de lokale besturen Robert Petit Het departement Research van Dexia heeft een bijzonder interessante studie gepubliceerd voor de gemeentelijke beleidsvoerders die

Nadere informatie

FOCUS Werkgelegengheid in het Brussels Grootstedelijk Gebied

FOCUS Werkgelegengheid in het Brussels Grootstedelijk Gebied Brussels Observatorium voor de Oktober 2013 FOCUS Werkgelegengheid in het Brussels Grootstedelijk Gebied De arbeidsmarkten van de 3 gewesten in België zijn erg verschillend en hebben elk hun eigen specificiteit,

Nadere informatie

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken?

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Platform Bèta Techniek Connect 05 2015 Chemiedag 2015 Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Succesvolle samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is de basis voor groei van

Nadere informatie

PE,PEPP en Samen Werken

PE,PEPP en Samen Werken PE,PEPP en Samen Werken Permanente Educatie Platform voor Pedagogische Professionals Begeleiding, Ondersteuning, Tijd en Moeite 15-10-2015 Alex Cornellissen Kleine Ikke lid AGOOP 1 Permanente Educatie

Nadere informatie

mobi4u OUD vs. NIEUW Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

mobi4u OUD vs. NIEUW Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer mobi4u OUD vs. NIEUW Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Introductie Het leidt geen twijfel dat het stimuleren van duurzame ontwikkeling en duurzame mobiliteit één van de grootste uitdagingen

Nadere informatie

Eén op zeven werknemers in Vlaanderen krijgt te maken met lichamelijk geweld, ongewenst seksueel gedrag of pesterijen op het werk.

Eén op zeven werknemers in Vlaanderen krijgt te maken met lichamelijk geweld, ongewenst seksueel gedrag of pesterijen op het werk. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 725 van ELS ROBEYNS datum: 13 mei 2015 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN

Nadere informatie

leertraject voor werkzoekenden in de elektrotechniek

leertraject voor werkzoekenden in de elektrotechniek Galvanistraat 51 6716 AE Ede T 0318-631 670 E info@elektroraad.nl www.elektroraad.nl leertraject voor werkzoekenden in de elektrotechniek een initiatief van Elektroraad auteur: Peter Treffers gewijzigd:

Nadere informatie

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017.

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. PERSBERICHT MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. Brussel, 16 Juni 2017 In 2016 bouwde MyMicroInvest zijn activiteiten verder uit en gaf het als marktleider vorm aan de markt. De

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00187 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst 'Co-creatie van een lokaal traject rond duaal leren' - periode

Nadere informatie

Ik was er zelf bij toen hier, in het Vlaams Parlement, precies 5 jaar. geleden, de Vlaamse Gebarentaal (VGT) unaniem en met veel

Ik was er zelf bij toen hier, in het Vlaams Parlement, precies 5 jaar. geleden, de Vlaamse Gebarentaal (VGT) unaniem en met veel Dinsdag 26 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vijf jaar erkenning Vlaamse Gebarentaal Vlaams Parlement Geachte aanwezigen, Geachte voorzitter, Beste

Nadere informatie

Van harte welkom op onze nieuwjaarsreceptie in het Kaaitheater, één van de vele Vlaamse cultuurhuizen die Brussel sieren.

Van harte welkom op onze nieuwjaarsreceptie in het Kaaitheater, één van de vele Vlaamse cultuurhuizen die Brussel sieren. Mevrouw en heren volksvertegenwoordigers Dames en heren Beste Vrienden, Van harte welkom op onze nieuwjaarsreceptie in het Kaaitheater, één van de vele Vlaamse cultuurhuizen die Brussel sieren. Directeur

Nadere informatie

Brussel, 15 december _Aanbeveling Brussels Airport. Aanbeveling. ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport

Brussel, 15 december _Aanbeveling Brussels Airport. Aanbeveling. ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport Brussel, 15 december 2009 20091215_Aanbeveling Brussels Airport Aanbeveling ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport Inhoud 1. Situering... 3 2. Strategische overwegingen...

Nadere informatie

Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het theoretisch rijexamen via de middelbare school

Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het theoretisch rijexamen via de middelbare school SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 694 van EMMILY TALPE datum: 3 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het

Nadere informatie

Go4Business. Go4Business is een individueel begeleidingstraject voor kandidaatondernemers

Go4Business. Go4Business is een individueel begeleidingstraject voor kandidaatondernemers Go4Business Denk je aan een eigen onderneming? Of wil je van je bijberoep je hoofdberoep maken? Dan vraag je je waarschijnlijk af of dit een haalbare droom kan zijn... Ontdek hier een individueel begeleidingstraject

Nadere informatie

Scholen Naar meer plaatsen in het Brusselse onderwijs

Scholen Naar meer plaatsen in het Brusselse onderwijs Scholen Naar meer plaatsen in het Brusselse onderwijs Monitoring van de schoolplaatsen In het kader van het ontwerp-gpdo heeft de gewestregering de opdracht gegeven om een 'stand van zaken op te maken

Nadere informatie

Nimva. Sociale Business Efficiënte e-marketing

Nimva. Sociale Business Efficiënte e-marketing Sociale Business Efficiënte e-marketing Hedendaagse business draait om vertrouwen. De technologische evolutie van internet, sociale media, mobiele toestellen hebben de klantenrelaties verschoven van controle

Nadere informatie