Colofon. Rapportage enquête Medewerker beheer ICT m.b.t. de gewenste inhoud van het curriculum. Datum: 9 juni 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon. Rapportage enquête Medewerker beheer ICT m.b.t. de gewenste inhoud van het curriculum. Datum: 9 juni 2011."

Transcriptie

1 Rapportage enquête Medewerker beheer ICT m. b.t. de gewenstee inhoud van het curriculum

2 Colofon Titel: Rapportage enquête Medewerker beheer ICT m.b.t. de gewenste inhoud van het curriculum Datum: 9 juni 2011 Uitgevoerd door: ECABO 2

3 Aanleiding In een kwalificatiedossier staan de diploma eisen voor specifieke kwalificaties beschreven. In het dossier ICT medewerker worden onder andere de diploma eisen voor de kwalificatie Medewerker beheer ICT uiteengezet. Deze eisen vormen de basis voor de inhoud van de opleiding Medewerker beheer ICT. Omdat de kwalificatiedossiers in algemene termen zijn opgesteld, komen er bij de vertaalslag van diploma eisen naar opleidingsinhoud keuzemomenten naar voren waaraan onderwijsinstellingen invulling moeten geven. Zo wordt er binnen de kwalificatie Medewerker beheer ICT gesproken over informatiesystemen en besturingssystemen en over hard en software. Er wordt geen oordeel uitgesproken over welke systemen of software dit specifiek zouden moeten zijn. Deze keuze wordt aan de onderwijsinstelling gelaten. Op deze manier ontstaat voor de onderwijsinstelling de mogelijkheid om goed te kunnen inspelen op bijvoorbeeld de behoefte van het regionale of juist landelijke bedrijfsleven. Deze keuzevrijheid levert zo nu en dan vragen op. Want wat wil het bedrijfsleven? Waarop zou een onderwijsinstelling de nadruk moeten leggen? Of moeten simpelweg alle mogelijkheden aan bod komen? Om antwoorden op dit soort vragen in kaart te brengen is een enquête uitgezet onder ICTbedrijven. Aan de hand van de resultaten krijgen de onderwijsinstellingen handvatten aangereikt om de inhoud van de opleiding Medewerker beheer ICT optimaal te laten aansluiten op de wensen van het afnemende bedrijfsleven. Selectie bedrijven Bij het selecteren van bedrijven is gebruik gemaakt van het ICT expertpanel. Het ICT expertpanel is opgebouwd uit bedrijven die hebben aangegeven mee te willen denken over en bij te willen dragen aan de mbo ict opleidingen. In het geval van dit onderzoek zijn alleen die bedrijven geselecteerd die ook geaccrediteerd zijn om een beroepspraktijkvormingsplek voor de Medewerker beheer ICT aan te bieden. De enquête is in totaal onder 180 bedrijven uitgezet. Aan het eind van de responstijd hebben 54 bedrijven gereageerd, een respons van 30%. Aanvullend op de enquête is de vragenlijst besproken met bedrijven waarmee gedurende de looptijd van de enquête binnen andere projecten contact is geweest, onder andere vanuit het project Werkgerelateerd beoordelen. Opbouw vragenlijst De vragenlijst bestaat uit vier onderdelen: 1. Informatiesystemen 2. Hard- en software 3. Besturingssystemen 4. Algemene bedrijfsinformatie Bij Informatiesystemen wordt de mening gevraagd met betrekking tot de werkzaamheden van de medewerker beheer ICT gerelateerd aan de informatiesystemen binnen de organisatie. Bij het onderdeel hard- en software wordt gevraagd welke hard- en software aan bod moet komen binnen de opleiding en welke werkzaamheden daaraan gerelateerd moeten zijn. Tot slot wordt binnen het onderdeel besturingssystemen specifiek ingegaan op welke besturingssystemen beheerst zouden moeten worden. 3

4 Resultaten Informatiesystemen De enquête wordt geopend met de stelling dat een informatiesysteem een combinatie is van apparatuur, programmatuur, gegevens, procedures en een menselijke organisatie, die gebruikt wordt om informatie te leveren. 89,6% van de respondenten is het hiermee (helemaal) eens. Eén respondent geeft aan dat de stelling te veel is gericht op het leveren. De inputzijde is onderbelicht. Anders gezegd: stop rommel in een informatiesysteem en er komt ook rommel uit. Wanneer gevraagd wordt met welke onderdelen binnen het informatiesysteem de medewerker beheer ICT te maken krijgt, ontstaat de onderstaande ranking (tabel 1). De respondenten konden meerdere onderdelen aanvinken. Ook werd gevraagd om van de genoemde onderdelen de drie belangrijkste aan te geven. Krijgt te maken met: Belangrijkste onderdelen: 1. Werkplekken (100%) 1. Servers 2. Randapparatuur (98,1%) 2. Werkplekken 3. Gebruikers van het informatiesysteem (96,3%) Software (96,3%) 3. Gebruikers van het informatiesysteem 4. Software 4. Procedures (90,7%) 5. Procedures 5. Bekabeling (87%) 6. Randapparatuur 6. Gegevens (79,6%) 7. Gegevens 7. Servers (66,7%) 8. Bekabeling Bovenstaande opsomming wordt door 4 respondenten (7,4%) nog aangevuld met mensen, gedragscodes, internet, beveiliging, smartphones en tablets. Tabel 1. Antwoorden vraag 3 & 4 Opvallend is dat van de genoemde onderdelen de medewerker het minst te maken heeft met het onderdeel servers, maar dat dezelfde servers wel als belangrijkste onderdeel geoormerkt wordt. De respondenten is ook gevraagd of softwareontwikkeling tot het takenpakket van de medewerker beheer ICT hoort. Volgens 87 % is dit niet het geval. De bedrijven (13%) die aangeven dat softwareontwikkeling wel onderdeel uit zou moeten maken van het takenpakket beperken de werkzaamheden zich tot batch files, het aanpassen van scripts (bijvoorbeeld m.b.t. aanmelding op het systeem), het uitvoeren van updates en bezig zijn met SQL. Twee vragen gaan over preventief beheer. Zo is gevraagd of de medewerker beheer ICT gebruik moet kunnen maken van monitoring tools om zo verstoringen in het informatiesysteem te voorkomen. Dit wordt door ruim 80% van de respondenten belangrijk gevonden. Slechts 4% vindt het niet belangrijk. Op de vraag welke werkzaamheden de medewerker op het vlak van preventief beheer uitvoert wordt een scala aan antwoorden gegeven. Zes respondenten geven aan dat een medewerker beheer ICT geen werkzaamheden op het vlak van preventief vervoer uitvoert. De overige respondenten komen juist met veel mogelijkheden. In tabel 2 worden deze gecategoriseerd weergegeven. 4

5 Hoofdcategorie Monitoren (al dan niet met behulp van monitoringtools) Subcategorie Monitoren van: incidenten (7x) logs (7x) systeembelasting (4x) de bandbreedte bewaken perfomance servers dataverkeer kritische onderdelen bedrijfsprocessen de complete infrastructuur security. Verder wordt aangegeven dat er (periodieke) controle moet plaatsvinden van actieve componenten als switches en routers licenties logboeken (6x) Verzorgen van back ups 5x Backups, 1x wordt het managen van back ups genoemd. Onderhoud Diverse onderhoudswerkzaamheden dienen plaats te vinden in het kader van preventief beheer: Onderdelen vervangen (2x) Zorgen voor optimale conditie van workstations, software en randapparatuur & servers (2x) Schoonmaken Beveiligen tegen stroomstoringen Periodiek opschonen Antivirus installeren Testprogramma s uitvoeren Communicatie Controle checks/afstemming met de (interne/externe) klanten Voorlichting aan en communiceren met gebruikers (3x) Instrueren gebruikers (2x) Communiceren gebruikers (2x) Signalen opvangen en doorgeven aan leidinggevende Bijhouden gebruikersinstructies Endusers adviseren over juiste dataopslagvormen werkhouding Pro activiteit (3x) Het volgen van werkvoorschriften (3x) Nieuwe ontwikkelingen bijhouden/vakliteratuur (2x) Controles voor werktijd uitvoeren Problem management Repeterende foutmeldingen analyseren en (waar mogelijk) oplossen (3x) Contractbeheer support ITIL Risicoanalyse maken Calamiteitenplan maken Analyse gegevens via monitoringtools Update (fabrieks)updates uitvoeren 6x Systeemsoftware/applicaties/virusscanner 5x Operating System Systemen infrastructuur Het inrichten van de infrastructuur op een dusdanige wijze dat de faalkans afneemt (dubbele uitvoering, borging van installatie, beveiligt werkplek) 5

6 Beheer Patchbeheer 2x Divers Wegautomatiseren van standaardwerkzaamheden met betrekking tot geschikte tools Alle ict gerelateerde gericht op operatie gaande houden korte termijn (3 maanden) Niet van toepassing, niets, weinig 6x (alleen reactief beheer, doet systeembeheerder, te weinig kennis) Tabel 2. Werkzaamheden preventief beheer 6

7 Hard en software Het antwoord op de vraag van welke vijf hardware componenten de medewerker zeker kennis moet hebben is (in volgorde van belangrijkheid): 1. Moederboard 2. Routers en switches 3. Harddisk 4. CPU 5. Smartphones en netwerkkaart In de categorie overige antwoorden wordt dit aangevuld met volledige computersystemen, alles, gehele server omgeving, Firewall, SAN, UPS, monitoren en printers. Met betrekking tot de kennis van hardware vindt slechts 33% dat dit beperkt dient te zijn tot desktops. De rest vindt dat het ook voor notebooks geldt en wel voor de volgende onderdelen: geheugen, harde schijf, accu, koeler, module wifi/blue tooth. Wanneer gevraagd wordt welk type applicaties de medewerker moet kunnen installeren en configureren blijkt de nadruk te liggen op Office. Andere applicaties die (hoewel beduidend minder) genoemd worden zijn webbrowsers en internetapplicaties, e mailprogramma s, antivirus en beveiligingssoftware en monitoring tools. Tot op welk niveau de genoemde applicaties beheerst moeten worden bestaat onduidelijkheid. 37% vindt dat het installeren en configureren ervan zich moet beperken tot standaardapplicaties op werkplekniveau. Zo n 26% geeft aan dat de installatie en configuratie juist op de server, de werkplek en op mobiele devices moet plaatsvinden, inclusief kennis op gebruikersniveau van de applicatie. 11% vindt dit ook, alleen dan exclusief de kennis op gebruikersniveau. Wanneer deze vraag uitgesplitst wordt naar grootte van het bedrijf dan lijkt het installeren en configureren op enkel de werkplek vooral voor te komen bij bedrijven waar meer dan 100 mensen werken. Bij de kleinere bedrijven wordt meer verwacht van het beheersingsniveau: hier komt ook de server, mobiele devices en kennis op gebruikersniveau aan bod. De enquête geeft geen helderheid over het belang van kennis over SQL. Ook over de vraag of de medewerker zijn kennis met betrekking tot SQL moet kunnen toepassen, is onduidelijkheid. Wanneer bij deze vraag de antwoorden betrokken worden die verkregen zijn tijdens gesprekken over dit onderwerp binnen andere expertmeetings dan neigt kennis en toepassing van SQL toch naar belangrijk. Bij het inhoudelijk vergelijken van particuliere certificeringslijnen met de kwalificatiedossiers werd er door de aanwezige experts betoogd dat kennis en begrip hebben van SQL ook op niveau 3 van belang is. Ze moeten het eenvoudig toe kunnen passen binnen bijvoorbeeld een softwarepakket als Access. Duidelijk is dat de medewerker beheer ICT ook mobiele devices moet kunnen installeren en configureren binnen het informatiesysteem. Maar liefst 74% geeft aan dit (heel) belangrijk te vinden. Nog geen 4% geeft aan dit (helemaal) niet belangrijk te vinden. In tabel 1 komt al naar voren dat 87% van de respondenten aangeeft dat de medewerker beheer ICT te maken krijgt met bekabeling. Wanneer gevraagd wordt welke werkzaamheden de medewerker moet kunnen uitvoeren met betrekking tot het realiseren van de bekabelingsinfrastructuur variëren 7

8 de antwoorden van geen (slechts 4x) tot aan het volledig aanleggen en monteren van de bekabeling tot en met de patchkast toe. Tot slot is in de categorie hard en software gevraagd welke drie (ver)storingen een medewerker beheer ICT zelfstandig zou moeten kunnen oplossen. Duidelijk naar voren komen (werkplek georiënteerde) hard en softwarestoringen, problemen met netwerk en internetverbindingen en storingen met printers en andere randapparatuur. Ook worden (ver)storingen met betrekking tot mobiele devices genoemd. Ook genoemd, maar minder vaak, zijn bekabelingsstoringen, inlogproblemen, wachtwoordinstellingen en serverperikelen. 8

9 Besturingssystemen Ook met betrekking tot het opnemen van besturingssystemen binnen de opleiding hebben onderwijsinstellingen een keuze te maken. Volgens de respondenten is het duidelijk dat in ieder geval Windows beheerst moet worden. Genoemd worden dan Windows XP, Vista, 7, Server 2003/2008. Verder wordt ook Linux regelmatig genoemd. Een enkeling noemt unix, vmware, mac of oudere varianten van de hierboven al genoemde versies van Windows. Door een paar respondenten wordt aangegeven dat er niet onderwezen moet worden in een bepaald besturingssysteem. Het conceptuele denken erachter is belangrijker. De respondenten die Windows als belangrijkste systeem noemen, geven over het algemeen Linux aan als het tweede belangrijkste systeem. Andersom geldt hetzelfde. En hoewel het bij het overzicht van belangrijkste systemen geen enkele keer voorkomt, wordt in het rijtje tweede besturingssyteem een enkele maal Android genoemd. Beheersen laatste versie Er is de respondenten gevraagd aan te geven of het voldoende is om slechts één generatie of versie te beheersen als het gaat om besturingssystemen, hardware en applicaties. Tabel 4 geeft de resultaten weer. (helemaal) oneens in % Neutraal in % (helemaal) eens in % Besturingssystemen 64,8 7,4 27,8 Hardware 46,3 18,5 35,2 Applicaties 50 18,5 31,5 Tabel 4. Beheersen van enkel de laatste generatie componenten informatiesystemen Geconcludeerd kan worden dat de respondenten het met de stelling oneens zijn: het slechts beheersen van de laatste versie of generatie is voor alle onderdelen onvoldoende. Voor besturingssystemen geldt dit nog sterker dan voor hardware of applicaties. Gecombineerd met de volgende vraag (in hoeverre is het van belang dat de medewerker de meest actuele versie beheerst) kan gesteld worden dat het beheersen van slechts de laatste generatie/versie onvoldoende is, maar dat het wel heel belangrijk is dat ze de meest actuele versie beheersen. Ook hier is gevraagd naar besturingssystemen, hardware en applicaties (tabel 5). (helemaal) niet belangrijk in % Neutraal in % (helemaal) belangrijk in % Besturingssystemen 1, ,2 Hardware 11,2 14,8 74,1 Applicaties 0 22,2 77,8 Tabel 5. Belangrijkheid beheersen van de laatste generatie componenten informatiesystemen Een aantal respondenten gaf aan dat het vooral van belang is dat de medewerker op het moment dat hij van school komt kennis heeft van de zaken die op dat moment in het werkveld gebruikt worden. En dat is niet altijd de laatste versie van een besturingssysteem, hardware of applicatie. Ook werd genoemd dat het wat hardware betreft het minst interessant is welke versie beheerst wordt. Hardware wordt steeds vaker door de leverancier ondersteund/vervangen. 9

10 Conclusies Op grond van het bovenstaande komen we tot onderstaande conclusies voor de vier domeinen die in de enquête bevraagd zijn. Informatiesystemen Een informatiesysteem moet gezien worden als een combinatie is van apparatuur, programmatuur, gegevens, procedures en een menselijke organisatie, die gebruikt wordt om informatie te leveren. Wat betreft informatiesystemen krijgt de medewerker vooral te maken met werkplekken, randapparatuur, de gebruikers van de systemen en de software. Met servers krijgt hij het minst te maken. Opvallend genoeg wordt dit onderdeel wel als belangrijkste onderdeel genoemd, waardoor geconcludeerd kan worden dat aandacht binnen de opleiding voor het onderwerp servers zeker niet achterwege gelaten moet worden. Dat kan niet gezegd worden voor het onderwerp softwareontwikkeling: binnen de opleiding tot medewerker ICT kan dit achterwege gelaten worden. De geënquêteerde bedrijven geven aan dat preventief beheer en het gebruik van monitoring tools onderdeel uitmaken van de werkzaamheden van de medewerker beheer ICT. Een scala aan mogelijke werkzaamheden wordt door het bedrijfsleven aangedragen. Een mooi overzicht waarvan de opleidingsinstellingen gebruik kunnen maken bij de inrichting van het onderwerp preventief beleid binnen de opleiding. Hard en software Opleidingsinstellingen moeten wat hard en software betreft binnen de opleiding zeker aandacht hebben voor het moederboard, de routers en switches, harddisk, CPU en smartphones en netwerkkaarten. Bovendien moet verder gekeken worden dan enkel desktops. Ook notebooks (met name geheugen, harde schijf, accu, koeler, module wifi/blue tooth) verdienen aandacht. Op basis van de enquête kan geconcludeerd worden dat wat installeren en configureren van applicaties betreft de nadruk op Office ligt. Binnen het bedrijfsleven komt met name dat pakket aan bod. Aanvullend hierop is aandacht gewenst voor het installeren en configureren van webbrowsers en internetapplicaties, e mailprogramma s, antivirus en beveiligingssoftware en monitoring tools. Bovendien moet aandacht voor mobiele devices binnen het curriculum zeker niet vergeten worden! Tot op welk niveau de genoemde applicaties beheerst moeten worden is niet helemaal duidelijk. 37% vindt dat het installeren en configureren ervan zich moet beperken tot standaardapplicaties op werkplekniveau. Zo n 26% geeft aan dat de installatie en configuratie juist op de server, de werkplek en op mobiele devices moet plaatsvinden, inclusief kennis op gebruikersniveau van de applicatie. 11% vindt dit ook, alleen dan exclusief de kennis op gebruikersniveau. De enquête geeft geen helderheid over het belang van kennis over SQL. Ook over de vraag of de medewerker zijn kennis met betrekking tot SQL moet kunnen toepassen is onduidelijkheid. Wanneer bij deze vraag de antwoorden betrokken worden die verkregen zijn tijdens eerdere expertmeetings neigt dit specifieke onderwerp toch naar belangrijk. 10

11 Vanuit het scholingsveld krijgen we dikwijls vragen of bekabeling nog thuishoort in de niveau 3 opleiding. De conclusie aan de hand van de enquêteresultaten is ja. Het advies aan de onderwijsinstellingen is om gebruik te maken van de door het bedrijfsleven genoemde bekabelings(infrastructuur)werkzaamheden en de bijbehorende kennis om tot een zinvolle invulling van het curriculum te komen. Wat betreft het zelfstandig oplossen van (ver)storingen heeft het bedrijfsleven vooral behoefte aan medewerkers die weten om te gaan met (werkplek georiënteerde) hard en softwarestoringen, problemen met netwerk en internetverbindingen en storingen met printers en andere randapparatuur. Ook worden (ver)storingen met betrekking tot mobiele devices genoemd. Dit kan binnen het curriculum nog aangevuld worden met bekabelingsstoringen, inlogproblemen, wachtwoordinstellingen en serverperikelen. Besturingssystemen Uit de onderzoeksgegevens blijkt dat het geënquêteerde bedrijfsleven van mening is dat Windows in ieder geval aan bod moet komen binnen het curriculum. Linux vormt als onderwerp een goede tweede. Neem als onderwijsinstelling tijdens het opzetten van het curriculum ook de gedachtegang mee dat het geen noodzaak hoeft te zijn om te kiezen voor slechts één besturingssysteem: besteed ook aandacht aan het conceptueel denken over besturingssystemen. Op die manier zou de toekomstige medewerker met elk systeem uit de voeten moeten kunnen. En aangezien de respondenten tevens aangeven dat het beheersen van enkel de laatste versie/generatie van zowel besturingssytemen, hardware en applicaties voor het kunnen functioneren binnen het bedrijfsleven onvoldoende is, pleit dit voor het opnemen van conceptueel denken binnen het curriculum. 11

Microsoft 70-685: Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician Studerende

Microsoft 70-685: Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician Studerende Personalia Naam: Frans Geboortedatum: 19-03-1987 Woonplaats: Weesp Nationaliteit: Nederlandse Burgerlijke staat: Ongehuwd Rijbewijs: B Profiel Frans is een sociaal ingesteld persoon die graag met mensen

Nadere informatie

2014 ITIL v3 Studerende. 2013 VMware Certified Associate - Data Center Virtualization Certtificaat

2014 ITIL v3 Studerende. 2013 VMware Certified Associate - Data Center Virtualization Certtificaat Personalia Naam: Rinco Geboortedatum: 05-01-1993 Woonplaats: Sint Annaparochie Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: Ja + auto Inzetbaar als Profiel Rinco is in staat om zich snel aan te passen aan een

Nadere informatie

Personalia. Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B. Eigenschappen

Personalia. Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B. Eigenschappen Personalia Naam: Arie Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Eigenschappen Gedreven Pro-actief Teamplayer Sociaal Zelfstandig Opleidingen MBO Niveau 4 Periode:

Nadere informatie

Joost de Bruijne. Samenvatting. Ervaring. Werkplekbeheerder bij Grondontwikkeling Nederland joostdeb86@gmail.com

Joost de Bruijne. Samenvatting. Ervaring. Werkplekbeheerder bij Grondontwikkeling Nederland joostdeb86@gmail.com Joost de Bruijne Werkplekbeheerder bij Grondontwikkeling Nederland joostdeb86@gmail.com Samenvatting Ik ben een enthousiaste, sociale jongeman met goede communicatieve vaardigheden. Ik zet me altijd voor

Nadere informatie

Medewerker beheer ICT

Medewerker beheer ICT Medewerker beheer ICT Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan!

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Een probleem met uw ICT omgeving is kostbaar en pijnlijk. De managed services van VBVB zijn ontworpen voor organisaties die 100% controle willen

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Geboortedatum: 2 augustus 1981. Telefoonnummer: ******** e-mail: info@josdebest.nl. Novell OES 2 cursus. Gecertificeerd VCP

CURRICULUM VITAE. Geboortedatum: 2 augustus 1981. Telefoonnummer: ******** e-mail: info@josdebest.nl. Novell OES 2 cursus. Gecertificeerd VCP CURRICULUM VITAE PERSONALIA Achternaam: De Best Voorletters: J.H.P. Roepnaam: Jos Geboortedatum: 2 augustus 1981 Geboorteplaats: Oss Adres: ******** Postcode: ******* Woonplaats: Berghem Telefoonnummer:

Nadere informatie

Windows XP Migratie opties. Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl)

Windows XP Migratie opties. Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Windows XP Migratie opties Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Windows XP Migratie opties Wat is het probleem met Windows XP De opties te vervanging van Windows XP Migratie naar Linux Mint Probleem met

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Voorbeelden van taken op de werkplek voor de ICT-medewerker. Kwalificatie: Medewerker beheer ICT

Voorbeelden van taken op de werkplek voor de ICT-medewerker. Kwalificatie: Medewerker beheer ICT Voorbeelden van taken op de werkplek voor de ICT-medewerker Kwalificatie: Medewerker beheer ICT Kwalificatiedossier ICT-medewerker 2012-2013, 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Profiel Senna Peterse

Profiel Senna Peterse Profiel Senna Peterse ICT Helpdesk & Support medewerker Call-Dispatch 1 e en 2 e Lijns Helpdesk Remote Support Uitrol- medewerkster Enthousiaste en sociale klantgerichte collega en teamplayer Kwaliteitsgericht,

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Dominque Zijlstra

CURRICULUM VITAE Dominque Zijlstra CURRICULUM VITAE Dominque Zijlstra Woonplaats : Alblasserdam Geboortedatum : 13-10-1987 Nationaliteit : Nederlandse Active Professionals is dé dienstverlener voor interim-oplossingen en werving & selectie.

Nadere informatie

Netwerkbeheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Netwerkbeheerder

Netwerkbeheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Netwerkbeheerder Netwerkbeheerder Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Given Hirschau. Curriculum vitae

Given Hirschau. Curriculum vitae Given Hirschau Curriculum vitae Als een leergierige gedreven jongeman is het mijn streven om de beste creatieve front-end developer te zijn. Mijn passie is om met mijn klanten mee te denken en naar tevredenheid

Nadere informatie

Geboortedatum: 01-08-1986

Geboortedatum: 01-08-1986 Personalia Naam: Rashif Geboortedatum: 01-08-1986 Woonplaats: Amsterdam Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Profiel Rashif is een jongen die erg vriendelijk en servicegericht is. Hij heeft na zijn

Nadere informatie

Geboortedatum: 02-10-1990 Geboorteplaats: Gouda

Geboortedatum: 02-10-1990 Geboorteplaats: Gouda Personalia Naam: Rendy L Geboortedatum: 02-10-1990 Geboorteplaats: Gouda Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: Ja Profiel Opleidingen Ik heb mijn MBO diploma gehaald met als doel carrière te maken in de

Nadere informatie

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 End of Support Windows XP Office 2003 maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 Oplossingen Niets doen en afwachten Upgrade licentie bestaande PC Nieuwe PC hardware

Nadere informatie

Geboortedatum: 01-08-1986

Geboortedatum: 01-08-1986 Personalia Naam: Rashif Geboortedatum: 01-08-1986 Woonplaats: Amsterdam Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Profiel Rashif is een jongen die erg vriendelijk en servicegericht is. Hij heeft na zijn

Nadere informatie

Producten en prijzen 2012

Producten en prijzen 2012 ICT Beroepsopleidingen Postbus 38 2410 AA Bodegraven Nederland Tel. 0172-65 09 83 Fax 0172-61 83 15 www.instruct.nl instruct@instruct.nl België www.instruct.be instruct@instruct.be Producten en prijzen

Nadere informatie

De laatste versie is beschikbaar Van onze software

De laatste versie is beschikbaar Van onze software De laatste versie is beschikbaar Van onze software In dit document informeren wij u over Aandachtspunten installatie pagina 2 van 5 Systeemeisen pagina 3 van 5 Releasenotes pagina 5 van 5 Versie 2013.12.01

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Netwerkbeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Netwerkbeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Netwerkbeheerder mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent

Nadere informatie

Samir Khalil Servicedesk medewerker Woonplaats: Rotterdam Geboortejaar: 1982

Samir Khalil Servicedesk medewerker Woonplaats: Rotterdam Geboortejaar: 1982 Samir Khalil Servicedesk medewerker Woonplaats: Rotterdam Geboortejaar: 1982 Profielschets Samir is een gedreven, eerlijke en klantgerichte ICT professional. Hij heeft veel ervaring opgedaan met gebruikersondersteuning.

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. PERSONALIA: Naam : M. Geboortejaar : 1969 Burgerlijke staat : Ongehuwd FUNCTIE. : Infrastructuur Specialist

CURRICULUM VITAE. PERSONALIA: Naam : M. Geboortejaar : 1969 Burgerlijke staat : Ongehuwd FUNCTIE. : Infrastructuur Specialist CURRICULUM VITAE PERSONALIA: Naam : M. Woonplaats : Rotterdam Nationaliteit : Nederlandse Geboortejaar : 1969 Burgerlijke staat : Ongehuwd FUNCTIE : Infrastructuur Specialist PROFIEL: Onze medewerker heeft

Nadere informatie

Certificeringen Installing and Configuring Windows 10 Studerend Certificaat behaald

Certificeringen Installing and Configuring Windows 10 Studerend Certificaat behaald Personalia Naam: Quincy Geboortedatum: 10 november 1985 Woonplaats: Amsterdam Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Inzetbaar als Werkplekbeheerder, support engineer, skilled servicedeskmedewerker. Profiel

Nadere informatie

Scenario Advies SYSTEEMEISEN. November Versie 5.0

Scenario Advies SYSTEEMEISEN. November Versie 5.0 Scenario Advies SYSTEEMEISEN November 2016 Versie 5.0 Hoofdstuk 1, Inleiding Scenario Advies Inhoud 1 Inleiding Scenario Advies... 1 2 Netwerkomgeving... 1 2.1 Windows besturingssystemen... 1 2.1.1 Netwerk

Nadere informatie

OVERZICHT DIENSTEN EN PRODUCTEN

OVERZICHT DIENSTEN EN PRODUCTEN OVERZICHT DIENSTEN EN PRODUCTEN Diensten: o Managed IT Service Provider voor het MKB Cloudcomputing - Remote Monitoring en Patchmanagement - VOIP telefonie Hardware: o Servers - Personal Computers Laptops

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Medewerker ICT Helpdesk/systeembeheerder/programmeur 60% onbepaalde duur

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Medewerker ICT Helpdesk/systeembeheerder/programmeur 60% onbepaalde duur FUNCTIEPROFIEL Functie: Medewerker ICT Helpdesk/systeembeheerder/programmeur 60% onbepaalde duur A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat in voor het beheer, onderhoud en de uitbouw

Nadere informatie

ICT-beheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. ICT-beheerder

ICT-beheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. ICT-beheerder ICT-beheerder Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent

Nadere informatie

een besparing van 20% tot 65% in veel gevallen mogelijk is!

een besparing van 20% tot 65% in veel gevallen mogelijk is! Heeft u wèl inzicht in de ICT kosten? De laatste jaren vragen organisaties zich steeds vaker af waarom ICT toch altijd duurder uitvalt dan gedacht, en wat men daar als organisatie aan kan doen. Daarom

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Dominique Zijlstra

CURRICULUM VITAE Dominique Zijlstra CURRICULUM VITAE Dominique Zijlstra Woonplaats : Alblasserdam Geboortedatum : 13-10-1987 Nationaliteit : Nederlandse Active Professionals is dé dienstverlener voor interim-oplossingen en werving & selectie.

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Wordt aangestuurd door en legt verantwoording af aan de verantwoordelijke ICT

FUNCTIEPROFIEL. Wordt aangestuurd door en legt verantwoording af aan de verantwoordelijke ICT FUNCTIEPROFIEL Functie: Medewerker ICT Helpdesk/Systeembeheerder A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat in voor het beheer, onderhoud en de uitbouw van de volledige ICT-infrastructuur

Nadere informatie

Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten)

Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten) Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten) Versie 1.1 (5 september 2014) Copyright 2014 INNOLAN B.V. Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Medewerker beheer ICT mbo-beroep, niveau 3. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Medewerker beheer ICT mbo-beroep, niveau 3. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Medewerker beheer ICT mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand PC-Score introduceert: DÉ TOTAALOPLOSSING VOOR ONDERNEMERS Storingsdienst, netwerkbeheer, antivirus, onderhoud en hulp op afstand. Veilig en snel! Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd

Nadere informatie

INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2011

INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2011 INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2011 SAMENVATTING Een professioneel softwarepakket vraagt om een professionele installatie. Om te voorkomen dat op het moment van installatie

Nadere informatie

FULL HOUSE INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2010

FULL HOUSE INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2010 FULL HOUSE INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2010 SAMENVATTING Een professioneel softwarepakket vraagt om een professionele installatie. Om te voorkomen dat op het moment van

Nadere informatie

Bedrijfszekerheid. Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Bedrijfszekerheid. Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Bedrijfszekerheid Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Altijd in bedrijf Onderwerpen Liveplan remote beheer Firmtel Telefonie Liveplan server backup LivePlan Remote Beheer

Nadere informatie

Configuring Windows 8.1 Behaald. ITIL ITIL v3 Studerende. HDI Helpdesk Institute Behaald

Configuring Windows 8.1 Behaald. ITIL ITIL v3 Studerende. HDI Helpdesk Institute Behaald Personalia Naam: Volkan Geboortedatum: 24-05-1993 Woonplaats: Haarlem Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B + auto Inzetbaar als Servicedeskmedewerker Profiel Volkan is in staat om zich snel aan te passen

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. ICT-beheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. ICT-beheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld ICT-beheerder mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent

Nadere informatie

COMPUTEROPERATOR. 580 Lt. Kwalitatief onderwijs voor volwassenen in Aalst. TANERA

COMPUTEROPERATOR. 580 Lt. Kwalitatief onderwijs voor volwassenen in Aalst. TANERA TANERA Kwalitatief onderwijs voor volwassenen in Aalst. COMPUTEROPERATOR 580 Lt NETWERKTECHNICUS Computerbesturingssystemen 1 (60 LT) Deze module verzorgt het aanbrengen van de basiscompetenties voor

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6 MINIMALE SYSTEEMEISEN Vakware 6 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. BESTURINGSSYSTEMEN... 4 2. WEBAPPLICATIES... 5 2.1 Vakware Digitale Werkbon... 5 3. HARDWARE-EISEN... 6 3.1 Database server(s)... 6 3.2 Werkstation(s)/client(s)...

Nadere informatie

Dat is geen service catalogus! - Deel 1. Stuart Rance DAT IS GEEN SERVICE CATALOGUS. Deel 1

Dat is geen service catalogus! - Deel 1. Stuart Rance DAT IS GEEN SERVICE CATALOGUS. Deel 1 Dat is geen service catalogus! - Deel 1 Stuart Rance DAT IS GEEN SERVICE CATALOGUS Deel 1 Ik heb veel IT organisaties zien proberen een service catalogus op te stellen, en veel van deze projecten slagen

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

Productbeschrijving Remote Backup

Productbeschrijving Remote Backup December 2015 Versie 1.4 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Ondersteunde platformen... 3 Kenmerken... 4 Geografische dekking... 5 Minimaal dataverkeer... 5

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI 2009

NIEUWSBRIEF JULI 2009 NIEUWSBRIEF JULI 2009 Graag willen wij u op de hoogte houden rondom ons softwarepakket. Controle database Om op een eenvoudige wijze te controleren of uw database foutieve of dubbel ingevoerde gegevens

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT-medewerker. Kwalificatie: Medewerker ICT

Praktijkopdrachten ICT-medewerker. Kwalificatie: Medewerker ICT Praktijkopdrachten ICT-medewerker Kwalificatie: Medewerker ICT Kwalificatiedossier ICT-medewerker 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT-medewerker... 4 Praktijkopdracht

Nadere informatie

70-685: Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician studerende ITIL Groundworks & Foundation. certificaat

70-685: Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician studerende ITIL Groundworks & Foundation. certificaat Persoonlijke gegevens Naam: Maurice Woonplaats: Numansdorp Geboortedatum: 12-05-1985 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B & BE + eigen auto Inzetbaar als Maurice is in staat om zich snel aan te passen

Nadere informatie

Personalia. Geboortedatum: 1980. Rijbewijs: Inzetbaar als. Senior Support Engineer. Profiel

Personalia. Geboortedatum: 1980. Rijbewijs: Inzetbaar als. Senior Support Engineer. Profiel Personalia Naam: Wouter Geboortedatum: 1980 Geboorteplaats: Angeren Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Inzetbaar als Senior Support Engineer Profiel Wouter kan zowel zelfstandig als in teamverband

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Functieprofiel: Technisch Applicatie Beheerder (TAB)

Functieprofiel: Technisch Applicatie Beheerder (TAB) BIJLAGE E.3 FUNCTIEPROFIELEN PERCEEL 3 Functieprofiel: Technisch Applicatie Beheerder (TAB) Zorgt dat de SLA met Functioneel Beheer wordt opgesteld, waar gemaakt en onderhouden Zorgt voor up-to-date technische

Nadere informatie

Personalia. Geboortedatum: 08-03-1986. Geslacht: Burgerlijke staat: Ongehuwd. Inzetbaar als. Floorwalker / Migratiemedewerker / Servicedeskmedewerker

Personalia. Geboortedatum: 08-03-1986. Geslacht: Burgerlijke staat: Ongehuwd. Inzetbaar als. Floorwalker / Migratiemedewerker / Servicedeskmedewerker Personalia Naam: Stacey Geboortedatum: 08-03-1986 Woonplaats: Almere Nationaliteit: Nederlandse Geslacht: Man Burgerlijke staat: Ongehuwd Inzetbaar als Floorwalker / Migratiemedewerker / Servicedeskmedewerker

Nadere informatie

Verder kunt u per dienst zien wat de contractduur is incl. eventuele opzegtermijn en op wat voor wijze Freez.it de dienst standaard factureert.

Verder kunt u per dienst zien wat de contractduur is incl. eventuele opzegtermijn en op wat voor wijze Freez.it de dienst standaard factureert. Voorwaarden Freez.it diensten per 01/01/2014 Freez.it levert een groot scala qua ICT diensten. Alle diensten bevatten een bepaald servicecomponent. Werkzaamheden die binnen deze servicescope vallen worden

Nadere informatie

Werken waar en wanneer u maar wilt!

Werken waar en wanneer u maar wilt! Werken waar en wanneer u maar wilt! Als ondernemer wilt u: Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven Bij alle gegevens kunnen als u bij de klant

Nadere informatie

Realize the Promise of Technology. Configuration Services

Realize the Promise of Technology. Configuration Services Realize the Promise of Technology Configuration Services Ingram Micro Configuration Services Ingram Micro Configuration Services biedt een uitgebreid pakket aan maatwerkoplossingen op technisch en logistiek

Nadere informatie

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Dit is het PVA versie 2. Dit wil zeggen dat ik de informatie op het gebeid van de netwerk instellingen en de setup heb verwerkt en uitgebreid heb

Nadere informatie

Functienaam : ICT-medewerker Sector : Strafgevangenis en Huis van Bewaring / Unit Bedrijfsvoering / Bureau ICT Schaal :

Functienaam : ICT-medewerker Sector : Strafgevangenis en Huis van Bewaring / Unit Bedrijfsvoering / Bureau ICT Schaal : Functiebeschrijving Functie-informatie Code : ICT 01 Functienaam : ICT-medewerker Sector : Strafgevangenis en Huis van Bewaring / Unit Bedrijfsvoering / Bureau ICT Schaal : Indelingsniveau : Kenmerkscores

Nadere informatie

Workware Wireless FAQ - General & Customers November 9, 2016

Workware Wireless FAQ - General & Customers November 9, 2016 Workware Wireless FAQ - General & Customers November 9, 2016 Wat is draadloos workware Base?... 3 Hoe staat dit in vergelijking tot andere Workware producten?... 3 Waarom zou ik draadloos Workware gebruiken

Nadere informatie

Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017

Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017 Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017 Freez.it levert een groot scala aan ICT diensten. Alle diensten bevatten een bepaald servicecomponent. Werkzaamheden die binnen deze servicescope vallen worden

Nadere informatie

VMware ThinApp. Application Virtualization Platform that enables complex software to be delivered as self-contained EXE files

VMware ThinApp. Application Virtualization Platform that enables complex software to be delivered as self-contained EXE files VMware ThinApp Application Virtualization Platform that enables complex software to be delivered as self-contained EXE files Edwin Friesen Senior Solution Consultant @ Ictivity B.V. edwin.friesen@ictivity.nl

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02

INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02 INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

SYSTEEMEISEN SCENARIO ADVIES

SYSTEEMEISEN SCENARIO ADVIES Scenario Advies SYSTEEMEISEN SCENARIO ADVIES Oktober 2015 Versie 1.2 Hoofdstuk 1, Inleiding Systeemeisen Scenario Advies Inhoud 1 Inleiding Systeemeisen Scenario Advies... 1 2 Systeemeisen... 1 2.1 Besturingssystemen...

Nadere informatie

CTI Installatie & Configuratie

CTI Installatie & Configuratie CTI Installatie & Configuratie Nimava Group BV Huis ter Heideweg 20 3705 LZ Zeist Inhoudsopgave InhoudsopgaveOfficeServLink (O.S.L.)... 1 OfficeServLink (O.S.L.)... 2 Wat is de OfficeServLink?... 3 Wanneer

Nadere informatie

Profielschets. : Peter Kok. Datum : april 2013. peter@optimus-it.nl 06 227 198 11

Profielschets. : Peter Kok. Datum : april 2013. peter@optimus-it.nl 06 227 198 11 Profielschets Peter Kok Datum : april 2013 Contactpersoon : Peter Kok peter@optimus-it.nl 06 227 198 11 Dit document is vertrouwelijk en mag niet zonder toestemming vooraf aan derden worden verstrekt.

Nadere informatie

MANAGED SERVER HOSTING

MANAGED SERVER HOSTING INHOUDSOPGAVE MANAGED SERVER HOSTING INTRODUCTIE... 3 // MANAGED HOSTING SERVICES...3 // MANAGED DEDICATED SERVER...3 // MANAGED SERVER...3 DE SERVERS... 4 // RAID CONFIGURATIE...4 // UITBREIDINGEN...5

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Personalia. Persoonsprofiel. Opleidingen en trainingen Gecertificeerd / diploma behaald tenzij anders is aangegeven.

Personalia. Persoonsprofiel. Opleidingen en trainingen Gecertificeerd / diploma behaald tenzij anders is aangegeven. Personalia Geboortedatum: 05-05-1987 Nationaliteit: Nederlandse Woonplaats: Koog aan de Zaan Geslacht: Man Rijbewijs: Geen Persoonsprofiel Mijn eerste pc bouwde ik in 2002 en hierdoor was mijn interesse

Nadere informatie

DigiNotar certificaten

DigiNotar certificaten DigiNotar certificaten Onlangs is duidelijk geworden dat er digitaal is ingebroken bij het bedrijf Diginotar. Daarmee worden alle DigiNotar certificaten niet meer als veilig geaccepteerd. Certificaten

Nadere informatie

Personalia. Geboortedatum: 20 december Rijbewijs: Inzetbaar als. Support engineer

Personalia. Geboortedatum: 20 december Rijbewijs: Inzetbaar als. Support engineer Personalia Naam: Zain Geboortedatum: 20 december 1993 Woonplaats: Vlaardingen (Rotterdam) Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Inzetbaar als Support engineer Profiel Zain heeft nu bijna 2 jaar werkervaring

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01 INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Curriculum vitae. Joep van Rijswijk

Curriculum vitae. Joep van Rijswijk Curriculum vitae Joep van Rijswijk Naam Joep van Rijswijk Functie Technisch beheerder Woonplaats Nispen Geboortedatum 2 september 1976 LinkedIn http://nl.linkedin.com/pub/joep-van-rijswijk/16/a27/b7a Persoonsprofiel

Nadere informatie

Personalia. Persoonlijkheid. Geboortedatum 26 juli 1993

Personalia. Persoonlijkheid. Geboortedatum 26 juli 1993 Personalia Woonplaats Amsterdam Geboortedatum 26 juli 1993 Nationaliteit Nederlandse Persoonlijkheid Deze ICT Professional is zeer sociaal en communicatief sterk, is praktisch ingesteld en heeft drive

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) Managed VPS: Premium

Service Level Agreement (SLA) Managed VPS: Premium Service Level Agreement (SLA) Managed VPS: Premium Met een managed VPS van Cyberfusion bent u verzekerd van het beste serviceniveau. In dit document vind u onze SLA waar u te allen tijde beroep op kunt

Nadere informatie

Medewerker ICT. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Medewerker ICT

Medewerker ICT. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Medewerker ICT Medewerker ICT Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Beheer en installatie computersystemen/administratie 3 (CIN06.3/CREBO:50191)

Praktijkinstructie Beheer en installatie computersystemen/administratie 3 (CIN06.3/CREBO:50191) instructie Beheer en installatie computersystemen/administratie 3 (CIN06.3/CREBO:50191) pi.cin06.3.v1 ECABO, 1 augustus 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Thuiswerken. Gebruik maken van de gemeente Desktop op willekeurige locatie

Thuiswerken. Gebruik maken van de gemeente Desktop op willekeurige locatie Thuiswerken Gebruik maken van de gemeente Desktop op willekeurige locatie Inhoudsopgave 1 Inleiding/Spelregels 3 2 Heb je een 32 of 64 bitsbesturingssysteem van Windows 4 3 Horizon View Client downloaden

Nadere informatie

Personalia. Geboortedatum: Rijbewijs: Inzetbaar als. Linux beheerder Linux servicedesk. Profiel

Personalia. Geboortedatum: Rijbewijs: Inzetbaar als. Linux beheerder Linux servicedesk. Profiel Personalia Naam: Johan Geboortedatum: 03-10-1985 Woonplaats: Heemskerk Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: Ja Inzetbaar als Linux beheerder Linux servicedesk Profiel Johan is een harde werker die goed

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Ontwikkeling en Beheer 2015

Inlichtingenbureau Ontwikkeling en Beheer 2015 Inlichtingenbureau Ontwikkeling en Beheer 2015 Aanbesteding KA Werkplekbeheer Utrecht, april 2015 Versie 1.0 1 INLEIDING... 3 1.1 PROCES... 3 1.2 GUNNINGSCRITERIA... 3 2 PERCEEL... 4 2.1 ALGEMEEN... 4

Nadere informatie

Technische randvoorwaarden dg DIALOG BGT versie 7.0

Technische randvoorwaarden dg DIALOG BGT versie 7.0 Technische randvoorwaarden dg DIALOG BGT versie 7.0 Een beschrijving van de technische randvoorwaarden voor de installatie en het gebruik van dg DIALOG BGT versie 7.0 Definitief Grontmij GIS & ICT Grontmij

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Robert de Frel

CURRICULUM VITAE Robert de Frel CURRICULUM VITAE Robert de Frel Geboortedatum : 04-07-1990 Woonplaats : Poortugaal Nationaliteit : Nederlandse Burgerlijke staat : Ongehuwd Rijbewijs : B Active Professionals is dé dienstverlener voor

Nadere informatie

Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken.

Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken. ICT Monitor 2014 Introductie: Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken. Goede morgen/middag, U spreekt met van 24Interactive Smart Services. We zijn momenteel bezig

Nadere informatie

ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS. Author : AV. Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief

ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS. Author : AV. Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS Author : AV Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief INHOUD INTRODUCTIE... 1 1. WERKSTATIONS... 2 1.1 GEBRUIKERS

Nadere informatie

DuboCalc 4.0. Installatie instructie

DuboCalc 4.0. Installatie instructie DuboCalc 4.0 Installatie instructie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Verwijderen bestaande installaties... 3 3 Installatie DuboCalc Project... 4 4 Foutmeldingen... 8 1 DuboCalc Project 2.2 Installatie

Nadere informatie

Upgrade EEPC 7.0.2 naar Drive Encryption 7.1

Upgrade EEPC 7.0.2 naar Drive Encryption 7.1 Upgrade EEPC 7.0.2 naar Drive Encryption 7.1 Inhoud 1 Kenmerken... 3 1.1 Hardware eisen... 3 1.2 Software eisen... 3 2 Upgrade-paden... 4 2.1 De stappen in het kort... 4 3 Start... 5 3.1 Upgrade de EEAdmin

Nadere informatie

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Welkom bij IT-Workz Altijd en overal werken en leren Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Etten-Leur, 16 november 2010 IT-Workz is de verzelfstandigde Dienst ICT van het ROC West-Brabant.

Nadere informatie

Curriculum Vitae (niet afgerond, faillissement bedrijf) ITIL 2001 MCSE Traject NT4 2000

Curriculum Vitae (niet afgerond, faillissement bedrijf) ITIL 2001 MCSE Traject NT4 2000 Curriculum Vitae Personalia Naam Harold de Bruijn Geboortedatum 11 augustus 1972 Woonplaats Vught Rijbewijs B ICT werkervaring sinds 1998 Opleidingen MTS Technische Informatica MTS Elektrotechniek MAVO

Nadere informatie

Windows 10. 2015 Training voor 50-plussers. PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.

Windows 10. 2015 Training voor 50-plussers. PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus. 2015 Training voor 50-plussers PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl Windows 10 TRAINING VOOR 50- PLUSSERS Inhoud opgave. Pagina 01-0 7

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Handleiding- CrashplanPRO - Online Backup Download de clients hier: Windows 32- bit: http://content.cloud2.nl/downloads/back01- cra.backupnoc.nl/crashplan_x86.exe Windows

Nadere informatie

Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids

Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids 1 Inhoudsopgave Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3

Nadere informatie

Vaardighedenhiërarchie Blauwdruk

Vaardighedenhiërarchie Blauwdruk CREBOTRAJECT Medewerker ICT Algemene informatie Crebotraject Gebaseerd op de blauwdruk 95060 Medewerker ICT 1.0 versie: Ontwerper: Hans van Rheenen Ontwerpdatum: 03-07-2012 Versie: 1.3 Domein: Techniek

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie