HBO en SLO. Een (extra) diploma creëert kansen. En daar pluk je altijd de vruchten van. Oost-Vlaanderen - aanbod 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HBO en SLO. Een (extra) diploma creëert kansen. En daar pluk je altijd de vruchten van. Oost-Vlaanderen - aanbod 2012"

Transcriptie

1 HBO en SLO 5 Hoger beroepsonderwijs en specifieke lerarenopleiding in het volwassenenonderwijs Oost-Vlaanderen - aanbod 2012 Een (extra) diploma creëert kansen. En daar pluk je altijd de vruchten van.

2 Wat is hoger beroepsonderwijs (HBO5)? Het hoger beroepsonderwijs (HBO5) omvat beroepsgerichte opleidingen op het niveau hoger onderwijs. Deze opleidingen situeren zich qua niveau tussen secundair onderwijs en de professionele bachelor in de hogescholen. Wie werk, privé -leven en studeren wenst te combineren, kan terecht in een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) voor het volgen van een HBO5- opleiding. CVO s zijn onderwijsinstellingen, gespecialiseerd in lesgeven aan (jong)-volwassenen. De lesgevers zijn experts met praktijkervaring in hun vakgebied. HBO5-opleidingen leiden tot het diploma van gegradueerde: arbeidsmarktgericht: een HBO5-opleiding verhoogt en verruimt je kansen op tewerkstelling! opstap naar een professionele bachelor: voor heel wat HBO5-opleidingen zijn aanvullingstrajecten uitgewerkt met hogescholen zodat je aansluitend op de HBO5-opleiding een professionele bachelor kan behalen, al dan niet met studieduurverkorting via Eerder Verworven Kwalificaties (EVK) en Eerder Verworven Competenties (EVC). Voor wie is HBO5? Het hoger beroepsonderwijs richt zich tot iedereen die een (extra) diploma hoger onderwijs wil behalen. Je kan starten als je een diploma secundair onderwijs hebt. Heb je geen diploma secundair onderwijs behaald, dan kan je toegelaten worden op voorwaarde dat je 18 jaar bent bij inschrijving en een toelatingsproef aflegt. 1

3 Opleidingsaanbod Hoger beroepsonderwijs HBO5-opleidingen zijn gecategoriseerd in 5 studiegebieden: 1/ Biotechniek 2/ Gezondheidszorg 3/ Handelswetenschappen en bedrijfskunde 4/ Industriële wetenschappen en technologie 5/ Sociaal agogisch werk Specifieke lerarenopleiding Daarnaast kan je in het volwassenenonderwijs ook terecht voor de Specifieke lerarenopleiding (SLO). Opleidingsverstrekkers Je kan in de provincie Oost-Vlaanderen terecht in 9 centra voor volwassenenonderwijs voor het volgen van een HBO5-opleiding. Zie overzicht op p Organisatie Beroepsgericht Opleidingen in het hoger beroepsonderwijs zijn praktijkgericht. Flexibiliteit Je kan de opleiding diplomagericht of modulair volgen. In het laatste geval kies je voor die vakken of modules die voor jou interessant zijn en bekom je een attest per module die je met succes hebt afgewerkt. De meeste opleidingen worden s avonds en/of in het weekend georganiseerd. Er zijn twee grote instapmomenten in het schooljaar: september en februari. Je kan studieduurverkorting aanvragen op basis van EVC (eerder verworven competenties) en EVK (eerder verworven kwalificaties). Gecombineerd onderwijs Heel wat module-eenheden worden aangeboden onder de vorm van gecombineerd onderwijs. Dit is een combinatie van contactonderwijs en afstandsonderwijs. 2

4 Trajectbegeleiding Om tegemoet te komen aan de noden van de volwassen cursist stippelen de centra een traject op maat uit en bieden zij jou een individuele trajectbegeleiding aan. Kostprijs en tegemoetkomingen Je betaalt 1 euro per lestijd. Het totaal aantal lestijden staat bij elke opleiding vermeld. Er is een begrenzing van inschrijvingsgeld van 400 euro per schooljaar en euro per opleiding. Afhankelijk van je statuut kom je ook in aanmerking voor vermindering of zelfs vrijstelling van betaling inschrijvingsgeld. Wie werkt kan opleidingscheques en Betaald Educatief Verlof aanvragen. Er zijn geen studietoelagen in het volwassenenonderwijs, maar jongeren kunnen onder bepaalde voorwaarden wel hun recht op kinderbijslag behouden. Meer info over kinderbijslag vind je op: Meer info? Deze brochure bundelt het opleidingsaanbod HBO5 van Oost-Vlaanderen. Per opleiding vind je een fiche met de praktische gegevens: het opleidingsprogramma, tewerkstellingsmogelijkheden, eventuele aanvullings-trajecten en de centra waar je voor die opleiding terecht kan. Meer algemene info vind je op de website van de consortia voor volwassenenonderwijs: regio Gent-Eeklo: regio Zuid-Oost-Vlaanderen: Opleidingsverstrekkers De contactgegevens van de verschillende Centra Voor Volwassenenonderwijs vind je op p in deze brochure. Raadpleeg zeker ook de website van de centra, waar je een uitgebreide beschrijving vindt van de inhoud van de opleiding van jouw keuze en het opleidingsprogramma. Extra ondersteuning nodig bij de keuze van je opleiding? Neem contact op met de Stap - Studieadviespunt Gent: contactgegevens op p

5 HBO5-opleidingen Biotechniek: Chemie: optie biochemie optie kunststoffentechnologie Handelswetenschappen en Bedrijfskunde: Bedrijfsorganisatie Boekhouden Fiscale wetenschappen Gids/reisleider Informatica: optie programmeren optie netwerkbeheer Marketing: optie marketing management optie sales Meertalig secretariaat: optie talen optie informatica Rechtspraktijk p. 5 p Industriële wetenschappen en Technologie: p Bedrijfsautomatisatie Bouw- en houtconstructies CAD-CAM in de confectie en textiel Elektromechanica: optie productieautomatisering optie klimatisatie Elektronica: optie automatisering Industriële elektronica Topograaf Sociaal agogisch werk: p Bibliotheekwezen doc informatiekunde Maatschappelijk werk Orthopedagogie Sociaal-cultureel werk Tolk Vlaamse Gebarentaal Specifieke lerarenopleiding Onderwijs: Specifieke lerarenopleiding (SLO) p.27 4

6 Chemie (optie biochemie / kunststoffentechnologie) Studiegebied Biotechniek Optie biochemie Optie kunststoffentechnologie De opleiding chemie bestaat uit verschillende modules met een totaal van lestijden (LT). A chemie basis: 240 LT Ca optie biochemie: 920 LT B chemie uitbreiding: 240 LT Cb optie kunstoffentechnologie: 920 LT D kwaliteitszorg en veiligheid: 40 LT Optie biochemie De cursisten kunnen terecht in KMO s en in de grootindustrie: laboratoria distributie fijnchemicaliënindustrie farmaceutische nijverheid biotechnologie brouwerijen milieu-industrie voedingsnijverheid... Optie kunststoffentechnologie De cursisten kunnen tewerkgesteld worden in KMO s en in de grootindustrie: kunststofverwerkende bedrijven productielabo s auto-assemblage & toeleveranciers chemische industrie van kunststofonderdelen... distributie Biotechniek Aanvullingstraject/studieduurverkorting Hogeschool Gent: aanvullingstraject naar professionele bachelor chemie (optie chemie, biochemie of milieu). Contactpersoon: Bieke Lybeer: CVO Panta Rhei de Avondschool, Gent Opleidingscoördinator optie biochemie: Opleidingscoördinator optie kunststoffentechnologie: 5

7 Bedrijfsorganisatie Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde De opleiding bedrijfsorganisatie is modulair opgebouwd met een totaal van lestijden (LT). A statistiek - communicatie - recht - economie: 260 LT B marktonderzoek - strategisch management - marketing: 140 LT C operationeel beheer - kwaliteitszorg - veiligheid en ergonomie - ICT management: 260 LT D organisatiesociologie - arbeid- en organisatiepsychologie - sociale wetgeving - HRM - personeelsvoorziening en -ontwikkeling - evaluatie- en beloningsbeleid: 360 LT E boekhouden - budgettering - kostprijsberekening - financiële analyse: 380 LT F projectwerk: 40 LT De opleiding graduaat bedrijfsorganisatie leert je met zin voor verantwoordelijkheid, zelfstandig en gefundeerd beslissingen te nemen: ideale opleiding voor toegang tot de meeste middenkaderfuncties (afdelingshoofd, salesmanager, marketingmanager, projectleider, ); leidinggevende functies in het bedrijfsleven; leidinggevende functies in de openbare sector; promotiekansen in privé en openbare sector; onderwijs CVO VTI campus St. Gabriël, Liedekerke Handelswetenschappen en bedrijfskunde 6

8 Boekhouden Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde De opleiding is modulair opgebouwd en omvat lestijden (LT). A basistechnieken: 380 LT D financiën: 140 LT B vennootschappen: 220 LT E controle: 300 LT C wetgeving en personenbelasting: 240 LT G projectwerk: 40 F management & organisatie: 120 LT LT Handelswetenschappen en bedrijfskunde Ben je geslaagd voor alle modules, dan behaal je het diploma graduaat boekhouden met volgende toekomstperspectieven: boekhouder, accountant of belastingsconsulent consultant dossierbeheerder cost accountant, financieel analist medewerker financiële dienst interne auditor Op basis van deze opleiding kan je ook stage lopen bij het Belgisch Instituut voor Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) om erkend te worden als zelfstandig boekhouder en kan je deelnemen aan het toelatingsexamen bij het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten (IAB) om de stage voor accountants te volgen. Aanvullingstraject/studieduurverkorting Aansluitend op deze opleiding kan je in het hoger onderwijs een aanvullingstraject volgen naar een professionele bachelor. Informeer je hierover bij het centrum voor volwassenenonderwijs waar je de opleiding volgt. CVO Handelsschool, Aalst CVO Panta Rhei de Avondschool, Gent Opleidingscoördinator: Het Perspectief PCVO, Gent CVO VAZOV, Oudenaarde Vrije Taal- en Handelsleergangen cvo, Aalst CVO VTI campus St. Gabriël, Liedekerke 7

9 Fiscale wetenschappen Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde De opleiding modulair opgebouwd en omvat lestijden (LT). A basistechnieken: 380 LT C toegepaste fiscaliteit: 220 LT B belastingswetenschap: 440 LT D projectwerk: 40 LT C indirecte fiscaliteit: 280 LT Ben je geslaagd voor alle modules, dan behaal je het diploma van gegradueerde in fiscale wetenschappen met volgende toekomstperspectieven: leidinggevende functies in het bedrijfsleven promotiekansen in de privé- en openbare sector organisatie en leiding van fiscale afdelingen onderwijs Op basis van deze opleiding kan je ook stage lopen bij het Belgisch Instituut voor Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) om erkend te worden als zelfstandig belastingsconsulent of fiscalist en kan je deelnemen aan het toelatingsexamen bij het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten (IAB) om de stage voor accountants te volgen. Aanvullingstraject/studieduurverkorting Aansluitend op deze opleiding kan je in het hoger onderwijs een aanvullingstraject volgen naar een professionele bachelor. Informeer je hierover bij het centrum voor volwassenenonderwijs waar je de opleiding volgt. CVO Panta Rhei de Avondschool, Gent Opleidingscoördinator: CVO VAZOV, Oudenaarde CVO VTI campus St. Gabriël, Liedekerke Handelswetenschappen en bedrijfskunde 8

10 Gids/reisleider Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde De opleiding is modulair opgebouwd. Ze bestaat uit een basisjaar dat gemeenschappelijk is voor de gidsen en de reisleiders. Na het basisjaar kan je kiezen uit verscheidene specialisaties. Daarnaast kan je ook een of meerdere speciale talencursussen volgen op maat van gidsen en reisleiders. Bovendien zijn er jaarlijks diverse bijscholingen voor gidsen en reisleiders Handelswetenschappen en bedrijfskunde Basisjaar: algemene en politieke geschiedenis - basiskennis kunst en cultuurbeschouwing - basiskennis natuur- en landschapskunde - rondleiden in de praktijk - voorbereidingsproces Specialisaties: keuze uit: reisleider Vlaanderen - museumgids - gids Gent - gidsvaardigheden - reisleidersvaardigheden - museumgidsvaardigheden - project museumgids - project gids Gent - project reisleider Vlaanderen Specialisaties: keuze uit: Engels gids/reisleider - Spaans gids/reisleider - Frans gids/ reisleider - Duits gids/reisleider Bijscholingen: een greep uit de bijscholingen die kunnen gevolgd worden: van Gilgamesj tot Goliat - kennis is macht - langs Gentse pleinen en wijken - Gent 10 op 10 - monumenten, Madonna s en muziek in de Middeleeuwen - Schilderen en bouwen langs de Leie - van David tot Van Gogh Met het certificaat gids of reisleider kan je als zelfstandige aan de slag in bijberoep. Je werkgevers worden gidsenorganisaties, stedelijke diensten voor toerisme, privéinitiatieven en reisorganisaties. Noot: deze opleiding omvat minder dan 900 lestijden en leidt bijgevolg niet tot een diploma van gegradueerde. Je ontvangt wel een certificaat en een erkenning van Toerisme Vlaanderen. Het Perspectief PCVO, Gent 9

11 Informatica (optie programmeren / netwerkbeheer) Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Optie programmeren Optie netwerkbeheer De opleiding informatica is praktijkgericht en bestaat uit lestijden (LT). A basiskennis: 660 LT B optie programmeren: 500 LT C optie netwerkbeheer: 500 LT Gezien de opleiding informatica modulair ingericht wordt, kan je enerzijds één of meerdere modules volgen als aanvulling op je achtergrond of huidige job, eventueel met het oog op promotie. Anderzijds kan je ervoor opteren om het gehele traject te doorlopen en daarbij zelf je studielast bepalen. Na het succesvol doorlopen van alle modules uit het pakket, wordt een diploma uitgereikt wat je in staat stelt om aan de slag te gaan als volwaardig of zelfstandig analist programmeur of als netwerkbeheerder met de nodige kennis en troeven om hun kansen te verdedigen in de razendsnel evoluerende informaticawereld. Aanvullingstraject/studieduurverkorting Aansluitend op deze opleiding kan je in het hoger onderwijs een aanvullingstraject volgen naar een professionele bachelor. Informeer je hierover bij het centrum voor volwassenenonderwijs waar je de opleiding volgt. CVO Panta Rhei de Avondschool, Gent Opleidingscoördinator: CVO VAZOV (enkel optie netwerkbeheer), Oudenaarde CVO Vrije Taal- en Handelsleergangen, Aalst CVO VTI, Aalst Handelswetenschappen en bedrijfskunde 10

12 Marketing (optie marketing management / sales) Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Handelswetenschappen en bedrijfskunde Optie marketing management Optie sales De opleiding is modulair met een totaal van lestijden (LT). A basis marketing: LT B optie marketing management: 320 LT optie sales: 320 LT C projectwerk: 80 LT Gezien de opleiding marketing modulair ingericht wordt, kan je enerzijds één of meerdere modules volgen als aanvulling op je achtergrond of huidige job, eventueel met het oog op promotie. Anderzijds kan je ervoor opteren om het gehele traject te doorlopen. Na het succesvol doorlopen van alle modules uit het pakket, wordt een graduaatsdiploma uitgereikt wat je in staat stelt om aan de slag te gaan als televerkoper, marketing assistant, logistiek medewerker, uitzendconsulent, brand manager, inkoper, quality & customer controller, storemanager, PR verantwoordelijke, productieassistent, marktonderzoeker,... Aanvullingstraject/studieduurverkorting Aansluitend op deze opleiding kan je in het hoger onderwijs een aanvullingstraject volgen naar een professionele bachelor. Informeer je hierover bij het centrum voor volwassenenonderwijs waar je de opleiding volgt. CVO Panta Rhei de Avondschool, Gent (enkel optie marketing management) Opleidingscoördinator: CVO VAZOV, Oudenaarde (enkel optie sales) Vrije Taal- en Handelsleergangen cvo, Aalst (enkel optie marketing management) 11

13 Meertalig secretariaat (optie talen / informatica) Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Optie talen Optie informatica De opleiding meertalig secretariaat bestaat uit lestijden (LT). A talen: 780 LT B secretariaatsbeheer: 240 LT C informatieverwerking: 280 LT Als secretariaatsmedewerker vervul je een kerntaak in een bedrijf of organisatie. Snel en accuraat inspelen op verschillende situaties is een must! toegang tot verantwoordelijke secretariaatsfuncties leidinggevende functies in het bedrijfsleven promotiekansen in de privé en openbare sector organisatie en leiding van secretariaten onderwijs CVO Handelsschool, Aalst CVO Panta Rhei de Avondschool Gent, Gent Opleidingscoördinator: CVO VTI campus St. Gabriël, Liedekerke D optie talen: 200 LT E optie informatica: 200 LT Aanvullingstraject/studieduurverkorting Aansluitend op deze opleiding kan je in het hoger onderwijs een aanvullingstraject volgen naar een professionele bachelor. Informeer je hierover bij het centrum voor volwassenenonderwijs waar je de opleiding volgt. Handelswetenschappen en bedrijfskunde 12

14 Rechtspraktijk Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Handelswetenschappen en bedrijfskunde De opleiding is modulair met een totaal van lestijden (LT). A algemene vaardigheden: 360 LT B rechtspracticus openbare besturen: 220 LT C rechtspracticus burgerlijk recht en gerechtelijk privaatrecht : 260 LT D rechtspracticus handels-, economisch, vennootschaps- en verzekeringsrecht: 200 LT E rechtspracticus sociaal en fiscaal recht: 240 LT F rechtspracticus strafrecht en strafvordering: 80 LT G seminarie en projectwerk: 80 LT Werk je reeds in de juridische branche, dan kan je vrijstelling krijgen voor één of meerdere modules door een opdracht uit te voeren op je werkplek onder begeleiding van je werkgever en je lesgever. Deze modulaire HBO-opleiding graduaat Rechtspraktijk bereidt je voor op een loopbaan als legal assistant op een advocatenkantoor, een notariaat of de juridische dienst van een bedrijf of openbare instelling. Heb je één of meerdere module-eenheden met succes gevolgd, dan behaal je een attest per eenheid. Ben je geslaagd voor alle modules, dan krijg je het diploma van graduaat rechtspraktijk. Aanvullingstraject/studieduurverkorting Aansluitend op deze opleiding kan je aan de hogeschool Gent een aanvullingstraject volgen naar professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, afstudeerrichting rechtspraktijk. Het Perspectief PCVO, Gent 13

15 Bedrijfsautomatisatie Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Driejarige modulaire opleiding met een totaal van lestijden (LT). 1e jaar basis elektronica - statica/sterkteleer - hydraulica - basis elektriciteit - toegepaste info & automatisering- toegepaste elektriciteit - basis wiskunde 1 - basis wiskunde 2 - pneumatica 2e jaar vermogenselektronica - ICT&automatisering - PLC1 - PLC2 - dynamica - toegepaste mechanica - elektrische motoren 3e jaar mechanisch ontwerp - kwaliteit en veiligheid - beheer aut.proces - regeltechniek - positioneren - CAD - geïntegreerde aut.proces Deze afgestudeerden kunnen aan de slag in productiegerichte bedrijven in zeer uiteenlopende sectoren. In alle bedrijven waar er automatiseringsprojecten lopen. CVO VTI, Aalst Industriële wetenschappen en technologie 14

16 Bouw- en houtconstructies Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Industriële wetenschappen en technologie Driejarige lineaire opleiding met een totaal van lestijden (LT) bij CVO Panta Rhei de Avondschool. 1e jaar: 480 LT wiskunde - materialenleer - constructieleer/bouwfysica - meetinstrumenten en meettechnieken - oefeningen topografie - stedenbouw en ruimtelijke ordening - computertekenen (CAD) - sterkteleer - bouwwetgeving 2e jaar: 480 LT materialenleer - constructieleer/bouwfysica - computertekenen (CAD) - sterkteleer - weg- en waterbouw - uitvoeringstechnieken - planning 3e jaar: 480 LT materialenleer - constructieleer/bouwfysica - weg- en waterbouw - uitvoeringstechnieken - betonbouw - renovatietechnieken - projectwerk Tweejarige lineaire opleiding met een totaal van lestijden (LT) bij CVO VTI. 1e jaar: 520 LT, 2e jaar: 520 LT Cursisten die deze opleiding succesvol beëindigd hebben, kunnen tewerkgesteld worden bij technische diensten van steden en gemeenten, provincies, maatschappijen voor waterbedeling, huisvesting, spoorwegen, ministeries, aannemers van wegen, gebouwen, waterwerken, prefabricatie, studiebureaus voor gewapend beton, onderzoekscentra, laboratoria, expertisebureaus, adviesbureaus, verkoop en promotie van bouwmaterialen, bouwpromotoren en onderwijs. Aanvullingstraject/studieduurverkorting Aansluitend op deze opleiding kan je in het hoger onderwijs een aanvullingstraject volgen naar een professionele bachelor. Informeer je hierover bij het centrum voor volwassenenonderwijs waar je de opleiding volgt. CVO Panta Rhei de Avondschool, Gent Opleidingscoördinator: CVO VTI, Aalst 15

17 CAD-CAM in de confectie en textiel Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie De tweejarige lineaire opleiding heeft een totaal van 960 lestijden (LT). 1e jaar: 480 LT: patroontekenen (handmatig) - afwerkingtechnieken confectie - graderen - vezelkennis - weverijtechnologie (productie) - bindingsleer en weefselanalyse 2e jaar: 480 LT: CAD patroonontwerp - CAD productievoorbereiding - CAD dossierontwerp - CAD weefselontwerp - bedrijfsmanagement - eindwerk Met dit graduaatsdiploma ben je in staat om verschillende functies (patroonmaker, CAD-styliste, productiemedewerker) uit te voeren in de textiel- en de confectie industrie en dit zowel in het buitenland als in het binnenland. CVO Panta Rhei de Avondschool, Gent Opleidingscoördinator: Industriële wetenschappen en technologie 16

18 Elektromechanica (optie productieautomatisering / klimatisatie) Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Industriële wetenschappen en technologie Optie productieautomatisering Optie klimatisatie De opleiding heeft een totaal van lestijden (LT): A basis: 280 LT B mechanica: 400 LT C elektrotechniek: 320 LT Db optie klimatisatie: 320 LT Dd optie productieautomatisering : 320 LT Mogelijkheden in beroepskeuze van afgestudeerde cursisten in de elektromechanica zijn zeer gevarieerd: productieverantwoordelijke, verantwoordelijke van een servicedienst of onderhoudsafdeling, klimatisatietechnicus, verwarmingstechnicus, medeontwerper van nieuwe producten, technisch commercieel afgevaardigde, medewerker van een studiedienst voor ontwerp, realisatie en automatisatie van procesonderdelen en productiemachines,... Aanvullingstraject/studieduurverkorting KaHo Sint-Lieven: aanvullingstraject naar professionele bachelor elektromechanica (optie klimatisering of procesautomatisering) CVO Panta Rhei de Avondschool, Gent Opleidingscoördinator: 17

19 Elektronica (optie automatisering) Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie De opleiding wordt modulair aangeboden en is uitgewerkt in 3 delen: basis, technologie en een toepassingsgericht gedeelte (1 200 LT). A basis: 240 LT B technologie: 480 LT: analoge technieken: 240 LT digitale technieken: 240 LT C optie automatisering: 400 LT D bedrijfsorganisatie en zorgsystemen: 80 LT De opleiding gegradueerde in de elektronica leert je alles over de elektronische systemen die aan de basis liggen van onze huidige technologische omgeving. Tijdens het laboratorium- en projectwerk bestudeer je toepassingen van de regeltechniek, microcontrollers en PLC. Aanvullingstraject/studieduurverkorting KaHo Sint-Lieven: aanvullingstraject naar professionele bachelor elektronica ICT (optie elektronica of ICT) KaHo Sint-Lieven: aanvullingstraject naar professionele bachelor elektrotechniek CVO Panta Rhei de Avondschool, Gent Opleidingscoördinator: Industriële wetenschappen en technologie 18

20 Industriële elektronica Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Industriële wetenschappen en technologie Tweejarige lineaire opleiding met een totaal van 960 lestijden (LT). 1e jaar: 480 LT technologie - analoge technieken - basis elektronica - digitale technieken - digitale technieken labo digitale technieken - meettechnieken - labo elektronica 2e jaar: 480 LT labo digitale technieken - microprocessoren - toegepaste elektronica - labo ontwerpen labo elektronica: regeltechniek - analoge technieken - sociaal & economisch management Leer omgaan met de meest moderne meetapparatuur, analoge en digitale technieken, simulatie van elektronische schakelingen, analyse van elektronische schema s, gebruik en analyse van elektronische apparatuur, sensoren, microcontrollers, microprocessoren, opamps, transistoren, voedingen... Analyse van en instellen van regelkringen, Programmeren van PLC s, meet- en regeltechniek. Via het eindwerk persoonlijke begeleiding op ieders niveau. CVO VTI, Aalst 19

21 Topograaf Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Tijdens de modulaire opleiding verken je de vele facetten van de Topografie : meettechnieken - constructies van gebouwen - materialen - wetgeving - computertekenen - expertise - GIS - GPS... Je leert uiteraard ook op het terrein met de verschillende topografische toestellen werken (1440 LT). A 540 LT basis materialen en constructies - basis bouwfysica - basis stabiliteit - basis topgrafie - basis tekenen - bouwwetgeving en bouwadministratie - project bouw B 340 LT wiskunde bouw - wegenbouw - topografisch tekenen - zakenrecht en overheidsopdrachten - expertise en beheer onroerend goed C 400 LT meetinstrumenten en meettechnieken 1 - meetinstrumenten en meettechnieken 2 - foutenleer - topografische toepassingen 1 - topografische toepassingen 2 - topografische toepassingen 3 D 160 LT geodesie, cartografie & fotogrammetrie - GIS/GPS verwerking gegevens - studiebezoeken topografie Je kan ondermeer terecht in: dienst kadaster, stedenbouw, ruimtelijke ordening immobiliënsector watervoorzieningsbedrijven wegen- en rioleringswerken CVO Panta Rhei de Avondschool, Gent Opleidingscoördinator: aannemersbedrijven studiebureaus landmetersbedrijf alles wat met geografischeinformatiesystemen te maken heeft onderwijsinstelling Je kan uiteraard ook als zelfstandig topograaf aan de slag! Aanvullingstraject/studieduurverkorting Hogeschool Gent: aanvullingstraject naar professionele bachelor vastgoed (optie landmeten) Industriële wetenschappen en technologie 20

22 Bibliotheekwezen en documentaire informatiekunde Studiegebied Sociaal-agogisch werk De opleiding omvat in totaal lestijden (LT). Cluster A: encyclopedie van het beroepenveld (300 LT) Cluster B: documentaire automatisering (240 LT) Cluster C: documentaire technieken (400 LT) Cluster D: sociaal-agogische vaardigheden en management (420 LT) Cluster E: beroepspraktijk (640 LT) Volg je het door de school uitgestippelde traject, dan behaal je het diploma in 8 semesters, à rato van drie dagdelen les per week. Sociaal-agogisch werk De bibliotheekopleiding geeft na vier jaar recht op het wettelijk erkend diploma van Gegradueerde in het Bibliotheekwezen en de Documentaire Informatiekunde. Dit diploma verruimt je verdere beroepsmogelijkheden in openbare bibliotheken, schoolbibliotheken, bedrijfsbibliotheken, documentatie- en informatiediensten, archiefbibliotheken, museumbibliotheken, uitgeverijen en boekhandels. De graduaatopleiding beoogt het efficiënt uitoefenen van een (ook leidinggevende) functie in het ruime bibliotheek-, documentatie- en informatieveld. CVO Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk-Gent vzw, St-Amandsberg 21

23 Maatschappelijk werk Studiegebied Sociaal-agogisch werk De opleiding loopt over 7 semesters. Elk semester volg je een praktijkmodule en 4 theoriemodules. De lessen gaan overdag door. De opleiding steunt op de wisselwerking tussen praktijk en theorie. De beroepsspecifieke competenties leer je in de praktijk. Cursisten zijn aan het werk in de sector of lopen stage. Deze combinatie van werken, het volgen van de opleiding en studeren, vraagt een engagement van ongeveer 3 dagen per week. Maatschappelijk werkers zijn alert voor wat er gebeurt in de samenleving en zetten zich volledig in om mensen met problemen betere leefomstandigheden te geven. Ze halen die mensen uit hun isolement door ze te betrekken in hun omgeving, hun gezin en hun buurt, maar ook in de bredere samenleving. Als maatschappelijk werker kan je in vele sectoren aan de slag: sociale diensten bij gemeenten en OCMW s, ziekenhuizen, ziekenfondsen, ministeries, politie, gevangenissen, scholen, arbeidsbureaus, centra voor algemeen welzijnswerk,centra voor leerlingenbegeleiding begeleidingstehuizen en opvangcentra voor kinderen, jongeren en hun gezin, thuislozen diensten voor thuiszorg, medische zorg, gezins- en bejaardenhulp, begeleid zelfstandig wonen sociale dienstverlening aan personen met een handicap, bejaarden, vluchtelingen, mensen met zelfmoordneigingen diensten voor bemiddeling in strafzaken, echtscheiding. CVO Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk-Gent vzw, St-Amandsberg Sociaal-agogisch werk 22

24 Orthopedagogie Studiegebied Sociaal-agogisch werk De opleiding loopt over 8 semesters. Elk semester volg je een praktijkmodule en 4 theoriemodules. De lessen gaan overdag door. De opleiding steunt op de wisselwerking tussen praktijk en theorie. De basiscompetenties leer je in de praktijk. Cursisten van deze opleiding zijn aan het werk in de sector of lopen stage. Deze combinatie van werken als opvoeder/ begeleider, de opleiding volgen en studeren, vraagt een engagement van ongeveer 4 à 5 dagen per week. Opvoeder is een knelpuntberoep. Veel cursisten vinden in de loop van de opleiding al werk. Afgestudeerden kunnen als opvoeder klasse 1 aan de slag. Veel cursisten en afgestudeerden werken in de zorg voor mensen met een handicap, in de bijzondere jeugdbijstand of in de geestelijke gezondheidszorg. Ook in onderwijs, algemeen welzijnswerk en jeugd- en jongerenwerk zijn opvoeders tewerkgesteld. Sociaal-agogisch werk CVO Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk-Gent vzw, St-Amandsberg 23

25 Sociaal-cultureel werk Studiegebied Sociaal-agogisch werk De opleiding loopt over 6 semesters. Elk semester volg je een praktijkmodule en 4 theoriemodules. De lessen gaan overdag door. De opleiding steunt op de wisselwerking tussen praktijk en theorie. De basiscompetenties leer je in de praktijk. Cursisten van deze opleiding zijn aan het werk in de sector of lopen stage. Deze combinatie van werken, het volgen van de opleiding en studeren, vraagt een engagement van ongeveer 3 dagen per week. Als sociaal-cultureel werker ban je actief op het vlak van vorming, begeleiding en hulpverlener. Je bent een bruggenbouwer tussen individuen, groepen en de samenleving. Je kunt mensen activeren en motiveren om deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Je geeft maatschappelijk kwetsbare groepen een stem. Je bent sociaal geëngageerd en houdt van projectmatig werken, zowel in teams als zelfstandig. Als sociaal cultureel werker kan je in vele sectoren aan de slag: Het jeugd(welzijns)werk: jeugd- en jongerenbewegingen, jeugdhuizen en jeugdcentra, gemeentelijke en stedelijke jeugddiensten, JAC S, Jeugdwerk met bijzondere doelgroepen... Volwassenenwerking: vormings- en ontwikkelingswerk in verenigingen, instellingen en diensten, basiseducatie, organisaties waar armen het woord nemen Etnisch-culturele minderheden: woonwagenbewoners, mensen zonder verblijfsvergunning, vluchtelingen, allochtonen Samenlevingsopbouw: buurt - en opbouwwerk, schoolopbouwwerk Thematische en/of projectmatige werkingen: Noord-Zuid, mensenrechten, natuur, milieu, preventie, mensen met een handicap, diversiteit Culturele centra, bibliotheken, Cultuur en Welzijn, Podiumkunsten Volkscultuur en Cultureel erfgoed CVO Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk-Gent vzw, St-Amandsberg Sociaal-agogisch werk 24

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs)

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs) 2015-2016 HBO5-opleidingen (Hoger beroepsonderwijs) HBO5-opleidingen (hoger beroepsonderwijs) binnen het Arteveldeleernetwerk GEZONDHEIDSZORG Graduaat verpleegkunde ð doorstroming naar bacheloropleiding

Nadere informatie

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs)

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs) 2015-2016 HBO5-opleidingen (Hoger beroepsonderwijs) HBO5-opleidingen (hoger beroepsonderwijs) binnen het Arteveldeleernetwerk GEZONDHEIDSZORG Graduaat verpleegkunde ð doorstroming naar bacheloropleiding

Nadere informatie

2014/2015. academiejaar. Studeren combineren. Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen

2014/2015. academiejaar. Studeren combineren. Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen academiejaar Studeren combineren Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen Welkom Welkom Overdag werken, s avonds voor je gezin zorgen en tussendoor

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS HBO5 Beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs Associate Degree

HOGER ONDERWIJS HBO5 Beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs Associate Degree HOGER ONDERWIJS HBO5 Beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs Associate Degree HBO5 Informatica-Programmeren HBO5 Informatica-Netwerkbeheer HBO5 Boekhouden-accountancy HBO5 Management Assistant

Nadere informatie

{ Boekhouden } Volwassenenonderwijs

{ Boekhouden } Volwassenenonderwijs Volwassenenonderwijs { Boekhouden } Het Perspectief / Nonnemeersstraat 15 / 9000 Gent T - 09 267 12 99 of 09 267 12 53 / - ann.dhooghe@hetperspectief.net Inhoud Een welkom perspectief... 2 Wat is hoger

Nadere informatie

2012-2013. hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen

2012-2013. hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen 2012-2013 hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica tweedekansonderwijs boekhoudkundige bediende lasser meertalig polyvalent bediende multimediaoperator secretariaatsmedewerker

Nadere informatie

Boekhouder. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge

Boekhouder. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge Boekhouder HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree 2015 HBO HOWEST-IVO / brugge 2 HBO5? Dan kies je voor CVO IVO & Howest! 3 Dankzij een HBO5-opleiding kun je het

Nadere informatie

DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL. St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN. St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN ECONOMIE - WISKUNDE. 5 de 6 de jaar ASO.

DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL. St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN. St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN ECONOMIE - WISKUNDE. 5 de 6 de jaar ASO. DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL 1 St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN ECONOMIE - MODERNE TALEN 5 de 6 de jaar ASO Basisvorming Natuurwetenschappen 2 2 Geschiedenis 2 2 Nederlands

Nadere informatie

X-TRA. Voor wie verder of opnieuw wil studeren 2014-2015

X-TRA. Voor wie verder of opnieuw wil studeren 2014-2015 X-TRA Voor wie verder of opnieuw wil studeren 2014-2015 Inhoudstafel Levenslang leren 3 Opleidingscheques 4 Het leerkrediet 5 Legende 5 Kunst manama: master Beeldend Onderzoek 6 Management extra bachelordiploma

Nadere informatie

beroeps competenties hoger beroepsonderwijs bedrijfsbeheer maritieme opleiding tweedekansonderwijs Nederlands voor anderstaligen moderne vreemde talen

beroeps competenties hoger beroepsonderwijs bedrijfsbeheer maritieme opleiding tweedekansonderwijs Nederlands voor anderstaligen moderne vreemde talen beroeps competenties hoger beroepsonderwijs bedrijfsbeheer tweedekansonderwijs maritieme opleiding 2014 2015 Nederlands voor anderstaligen moderne vreemde talen 2 eindredactie lay-out & foto s v.u. disclaimer

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Boekhouden Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen: het HIK 1. Situering 2. Onze missie - Aanbod - Doelgroep - Middelen Leertraject

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN VZW VOMIL CVO VSPW-HASSELT CAMPUS DE LAZARIJ CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN Vzw VOMIL CVO VSPW-Hasselt Blijde Inkomststraat 36 3500 Hasselt Tel: 011 25 49 75 directie@vspwhasselt.be

Nadere informatie

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure 2014-2015

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure 2014-2015 Word de beste versie van jezelf Infobrochure 2014-2015 PROFICIAT. Dat je deze brochure leest, vertelt veel over jou. Het betekent dat je verder wilt studeren. Dat je nadenkt over je toekomst. Maar ook

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

KHLim NEXT. Departement Handelswetenschappen & Bedrijfskunde

KHLim NEXT. Departement Handelswetenschappen & Bedrijfskunde KHLim NEXT 2014 2015 Departement Handelswetenschappen & Bedrijfskunde Bachelor Bedrijfsmanagement: Accountancy - Fiscaliteit Avondonderwijs gecombineerd met distance learning Flexibel traject, eigen tempo

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 Huishoudelijk reglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 INHOUDSTAFEL Welkom 4 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 5 1.1. Wat beoogt ons CVO? 5 1.2. Wie is wie? 8 2. Hoe schrijf ik in? 9 2.1.

Nadere informatie

Wat na het secundair onderwijs?

Wat na het secundair onderwijs? Wat na het secundair onderwijs? Najaar 2014 Vlaanderen is onderwijs & vorming doel en structuur van de brochure Inleiding Geeft je tips bij het maken van een doordachte studie- of beroepskeuze. Je vindt

Nadere informatie

Studeren aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen. Een sterke partner, een sterk diploma. www.howest.be. Brugge / Kortrijk

Studeren aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen. Een sterke partner, een sterk diploma. www.howest.be. Brugge / Kortrijk Studeren aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen Een sterke partner, een sterk diploma Brugge / Kortrijk www.howest.be 1 Howest in een notendop Welkom in Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen Howest,

Nadere informatie

KHLim NEXT. NEXT: Opleidingen voor volwassenen en werkstudenten

KHLim NEXT. NEXT: Opleidingen voor volwassenen en werkstudenten KHLim NEXT 2014 2015 NEXT: Opleidingen voor volwassenen en werkstudenten Identiteitskaart Naam: Initialen: Roepnaam: Adres: Tweede verblijfplaats: Katholieke Hogeschool Limburg v.z.w. KHLim, zeg maar:

Nadere informatie

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren Accountancyfiscaliteit bachelor via afstandsleren 03 Intro 04 Tewerkstellingsmogelijkheden 06 De opleiding 07 Afstandsleren 10 Programma 12 Inhoud opleidingsonderdelen 19 Studentenvoorzieningen en faciliteiten

Nadere informatie

Tweedekansonderwijs in de regio leuven-hageland

Tweedekansonderwijs in de regio leuven-hageland Tweedekansonderwijs in de regio leuven-hageland ICT-OPLEIDINGEN ICT-opleidingen in het volwassenenonderwijs in het volwassenenonderwijs (regio Leuven-Hageland) (regio Leuven-Hageland) www.leereenlevenlang.be

Nadere informatie

Infobundel opleiding Begeleider in de sociale economie

Infobundel opleiding Begeleider in de sociale economie Infobundel opleiding Begeleider in de sociale economie Schooljaar 2014-2015 Inhoud 1 Algemene situering... 3 2 Een opleiding in een modulair systeem... 4 3 Het instapgesprek... 5 4 Toelatingsproef voor

Nadere informatie

Office management. management assistant / medical management assistant. howest.be 1. Bachelor Brugge

Office management. management assistant / medical management assistant. howest.be 1. Bachelor Brugge Office management management assistant / medical management assistant Bachelor Brugge howest.be 1 00. Made in West-Vlaanderen 01. Waarom kiezen voor Office management? Kwaliteit voor alles Howest is een

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING STUDIEGIDS - VADEMECUM SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING CVO COOVI INHOUDSOPGAVE DEEL 1: ALGEMENE OPLEIDINGSINFO p.3 1.1 Specifieke Lerarenopleiding (SLO): voor wie? 1.2 Beroepsprofiel en basiscompetenties 1.3

Nadere informatie

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING: DIGITAL MARKETING ENTERTAINMENT MARKETING INTERNATIONAL MARKETING

Nadere informatie

2013-2014. Begin eraan! Professioneel. Praktijkgericht. Syntra. www.syntra-ab.be

2013-2014. Begin eraan! Professioneel. Praktijkgericht. Syntra. www.syntra-ab.be LANGE opleidingen 2013-2014 Jouw verborgen talenten wekken? Tijd voor een persoonlijke upgrade? Zelfstandige in spe? Jouw organisatie upgraden met nieuwe competenties? Begin eraan! Professioneel. Praktijkgericht.

Nadere informatie

PXL-University College Elfde-Liniestraat 24 3500 Hasselt tel. 011 77 55 55 e-mail: pxl@pxl.be

PXL-University College Elfde-Liniestraat 24 3500 Hasselt tel. 011 77 55 55 e-mail: pxl@pxl.be Kijk snel binnenin voor ons opleidingsaanbod onze ambassadeurs Hogeschool PXL-University College Elfde-Liniestraat 24 3500 Hasselt tel. 011 77 55 55 e-mail: pxl@pxl.be de Hogeschool met het netwerk Hogeschool

Nadere informatie

SOCIAAL WERK BACHELOR IN HET SOCIAAL WERK BRUGGE / KORTRIJK

SOCIAAL WERK BACHELOR IN HET SOCIAAL WERK BRUGGE / KORTRIJK SOCIAAL WERK BACHELOR IN HET SOCIAAL WERK BRUGGE / KORTRIJK WAAROM KIEZEN VOOR SOCIAAL WERK? Werk je graag met mensen, ook al hebben zij problemen of zijn ze van binnen gekwetst? Wil jij je graag maatschappelijk

Nadere informatie