Professionaliteit en betrokkenheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Professionaliteit en betrokkenheid"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2001 Professionaliteit en betrokkenheid

2

3 An English version of this report is available. 3 Profiel van United Services Group 3 Bedrijfsprofiel 3 Organisatieprofiel 4 Missie & visie 4 Missie 4 Visie op dienstverlening en markten 4 Ambities 6 Financiële doelstellingen 10 Kerncijfers 12 Belangrijke ontwikkelingen 12Omzet- en winstontwikkeling 12Overnames 13 Nieuwe dienstverleningsvormen 13 Verkoop werkmaatschappijen 14 Informatie over het aandeel 14 Uit de statuten 14 Aandelen 14 Melding zeggenschap 14 Effectenbezit bestuurders 14 Effectenbezit commissarissen 14 Belangrijke data 14 Dividendbeleid 19 Bericht van de Raad van Commissarissen 20 Verslag van de Raad van Bestuur 20 Bericht van de voorzitter van de Raad van Bestuur 22 Toelichting op cijfermatige ontwikkelingen 23 Ontwikkelingen in markten en landen 25 Risicoparagraaf 26 Financiële gang van zaken 28 Landen en markten 36 Interne organisatie 39 Vooruitzichten 41 Jaarrekening 42Grondslagen van balanswaardering, resultaatbepaling en consolidatie 44 Geconsolideerde balans 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 47 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 48 Toelichting op de geconsolideerde balans 52Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 56 Vennootschappelijke balans 58 Vennootschappelijke winst- en verliesrekening 59 Toelichting op de vennootschappelijke balans 63 Overige gegevens 66 Meerjarenoverzicht 68 Commissarissen, bestuur, directie & management 68 Raad van Commissarissen 69 Raad van Bestuur 70 Directie & management 72 Hoofdkantoren werkmaatschappijen 1

4 Ad Rem Avenue Louise Interim Ecatemp & TempÍber Secretary Plus Short Track Unique United Capacity NL BE ES NL, BE, DE NL NL, BE, DE NL, BE Kontek Engineering Multiplan Technical Support TdB Recruitment Technicum United ICT Solutions United Technical Solutions United Technical Solutions Oil & Gas NL NL NL NL NL, BE NL, BE NL, DE, UK Abel Tasman College InterCollege Luzac College NA NL NL, BE Call-IT Telecom Direct NL NL Fa-med United Independent Solutions NL NL De merkenstrategie wordt in belangrijke mate bepaald door de omvang van de specifieke markten waarop United Services Group actief is. Zo wordt de omvangrijke uitzendmarkt bediend met internationale merken als Unique en Secretary Plus, alsook vanuit verschillende regionale uitzendorganisaties. De specialistische activiteiten zoals projectondersteuning, executive search, detachering en consultancy vinden plaats vanuit een drietal werkmaatschappijen, die zich richten op hoog opgeleide specialisten, zoals United Technical Solutions voor technische specialisten, United ICT Solutions voor ICT-specialisten en United Capacity voor niet-technische specialisten. De werkmaatschappijen zijn elk weer gespecialiseerd op hun eigen vakgebieden. De opleidings- en call-center-activiteiten worden aangestuurd door respectievelijk United College en United Communications. De medisch specialisten en zelfstandige ondernemers worden gefaciliteerd vanuit United Independent Services. 2

5 Profiel van United Services Group Bedrijfsprofiel United Services Group N.V. biedt in Nederland, België, Duitsland en Spanje een breed dienstenpakket aan op het gebied van flexibele arbeid, opleidingen en customer care-services. Professionals en opdrachtgevers in uiteenlopende bedrijfssectoren vinden elkaar in verschillende vormen van dienstverlening die variëren van uitzending, detachering en projectondersteuning tot consultancy, executive search, werving en selectie en ondersteuning van zelfstandige ondernemers. Organisatieprofiel Bij United Services Group ontwikkelen de werkmaatschappijen in de diverse landen, met beproefde formules en sterke merknamen, zelfstandig marketing- en sales-initiatieven en hebben daardoor nadrukkelijk een eigen positionering. Wat betreft de interne organisatie maken zij gebruik van uniforme methodieken en (per land) een krachtige, gezamenlijke backoffice met betrekking tot financiën, ICT, managementinformatie en juridische en facilitaire zaken. Hierdoor worden zowel kostenvoordelen als efficiencyverbeteringen continu bevorderd. De rollen van de nationale hoofdkantoren en die van het internationale hoofdkantoor zijn primair faciliterend en initiërend. Ondernemerschap ligt nadrukkelijk bij het management en de medewerkers van de werkmaatschappijen, waarbij de dienstverlening en de marktbenadering zijn gesegmenteerd naar vakdiscipline en opleidingsniveau. United Services Group kent de volgende specialisaties: Projectmatige activiteiten, uitzending, detachering, payrolling en werving & selectie in het officesegment, met onder meer de specialisaties medisch, marketing & sales, secretarieel, human resources management (hrm), finance en communicatie. Projectmatige activiteiten, uitzending, detachering en werving & selectie van specialisten in het technische segment, gericht op vakgebieden, zoals onder meer ICT, elektrotechniek, werktuigbouwkunde, (petro)chemie en civiele techniek. Opleidingen in het voortgezet onderwijs en hbo-opleidingen voor management-, marketing- en communicatiefuncties. Hoogwaardige customer contact centers, gericht op kennisintensieve customer care-dienstverlening op het gebied van onder andere verkoop, personeelswerving, informatieverstrekking, klachten- en -responsebehandeling. Ondersteuning en facilitering van onder meer medisch specialisten en zelfstandige ondernemers. 3

6 Missie & visie Missie United Services Group wil als leverancier van kennis en capaciteit excelleren in kwaliteit, groei en winstgevendheid. Zij biedt alle vormen van flexibele arbeid en uiteenlopende diensten op het gebied van human resources, opleiding & training en customer care-services aan. Een focus op het midden- en kleinbedrijf loopt parallel aan uitbreiding van de dienstverlening aan grote opdrachtgevers. Het concern kiest zorgvuldig markten op basis van commerciële aantrekkelijkheid en aanvaardbare conjunctuurgevoeligheid en wil daar dominante posities op innemen. Voor zowel opdrachtgevers als medewerkers is United Services Group een aantrekkelijke partner die persoonlijke ambities en capaciteiten als uitgangspunten neemt voor succesvolle dienstverlening en innovatie. Aandeelhouderswaarde wordt gecreëerd door de combinatie van bedrijfscultuur, ondernemerschap en een heldere bedrijfsstrategie, die tot aansprekende financiële resultaten leidt. Visie op dienstverlening en markten Ontwikkelingen als individualisering, gedeelde zorg voor het gezin, het zoeken naar een nieuwe balans tussen werk en privé-leven, dynamiek, ondernemerschap en eigen verantwoordelijkheid veranderen de arbeidsmarkt ingrijpend. Een voorbeeld daarvan is de steeds verdergaande flexibilisering van arbeidsrelaties. Bedrijven die slagvaardig inspelen op nieuwe marktomstandigheden bereiken overeenstemming met werknemers die professionele ambities willen combineren met de invulling van hun privé-leven. Als gevolg van deze ontwikkelingen is een gestage groei te constateren in de beroepsgroep van zelfstandige ondernemers. De ervaring leert dat in de zich snel veranderende arbeidsmarkt nieuwe kansen ontstaan voor een internationale dienstverlener als United Services Group. Organisaties dienen zich, ook wat betreft hun beleid op het gebied van hrm en meer dan in het verleden, nadrukkelijker als marketeers op de arbeidsmarkt te manifesteren om de juiste mensen aan te trekken en te binden. Vaste werknemers en professionals op flexibele basis doen steeds meer een beroep op loopbaanadvisering en bemiddeling bij het vin- den van nieuwe werkomgevingen. De klassieke baanbemiddeling ontwikkelt zich tot career support, advisering en outsourcing van hrm-taken. Deze vormen van dienstverlening zijn in toenemende mate de basis voor veelal jarenlange zakelijke relaties. Complexe dienstverlening voor veeleisende opdrachtgevers en kandidaten kan slechts slagen wanneer daar bovengemiddelde kennis, betrokkenheid en slagkracht aan ten grondslag liggen. Deze begrippen vormen de voorwaarden voor het welslagen van de diverse vormen van dienstverlening, zowel in het technische, als in het officesegment. Tachtig procent van de concernomzet uit uitzendactiviteiten kan worden aangemerkt als specialistische uitzending. De diverse deelmarkten worden bewerkt vanuit een heldere divisiestructuur. Binnen deze divisies zijn gespecialiseerde werkmaatschappijen actief. Sterke merken, zoals Unique, Secretary Plus en United Technical Solutions, worden ook internationaal gevoerd. Elke werkmaatschappij richt zich op specifieke doelgroepen, waarbij de dienstverlening en marktbenadering zijn gesegmenteerd naar vakdiscipline en opleidingsniveau. Markten worden zorgvuldig gekozen op basis van onderscheidende dienstverlening, commerciële potentie en aanvaardbare conjunctuurgevoeligheid. Ambities Autonome groei in met name het midden- en kleinbedrijf en door middel van het aanbieden van een breed dienstenpakket aan grotere opdrachtgevers. Vergroting van het marktaandeel door acquisities, crossselling en verdere uitbreiding van het aantal specialisaties. Het verder benutten van de mogelijkheden van nieuwe technologie, primair voor het vergroten van de interne efficiency en matchingkracht, alsmede verbetering van de dienstverlening. Uitbreiding van de trainings- en opleidingsfaciliteiten voor medewerkers en opdrachtgevers. Verdere internationalisatie binnen Europa, waarbij door de nieuwe organisaties optimaal gebruik wordt gemaakt van beproefde formules, werkmethoden en back-office-systemen. 4

7 Omzetsegmentatie naar activiteit 2000 Omzetsegmentatie naar activiteit 2001 United Office Services (63%) United Office Services (66%) United Technical Services (32%) United Technical Services (28%) United Communications (1%) United Communications (2%) Overige activiteiten (4%) Overige activiteiten (4%) Bijdrage bedrijfsresultaat naar activiteit 2000 Bijdrage bedrijfsresultaat naar activiteit 2001 United Office Services (63%) United Office Services (61%) United Technical Services (33%) United Technical Services (27%) United Communications (6%) United Communications (4%) Overige activiteiten (6%) 5

8 Financiële doelstellingen De komende jaren wordt gestreefd naar een omzetgroei van gemiddeld vijftien procent per jaar, onder handhaving van het huidige rendementsniveau. De omzetdoelstelling voor het jaar 2004 bedraagt 1 miljard euro. Deze groei zal enerzijds autonoom en anderzijds door middel van acquisities gerealiseerd moeten worden met een verdere toename van de geografische spreiding. Gestreefd wordt naar een jaarlijkse groei van de winst per aandeel voor amortisatie goodwill van gemiddeld vijftien procent over een reeks van jaren. 6

9 Hectiek? Soms, want de vraag van de klant blijft leidend. Dit gaat gepaard met persoonlijke inzet. 7

10 Gezamenlijke slagkracht begint bij individuele vaardigheden; het zijn de mensen die het maken. 8

11 Betrokkenheid en klantgerichtheid beginnen bij het eerste contact. 9

12 Kerncijfers Tenzij anders vermeld bedragen in duizenden euro s Netto-omzet Bedrijfsresultaat Afschrijvingen immateriële vaste activa Afschrijvingen materiële vaste activa Cashflow Nettowinst voor amortisatie goodwill Nettowinst Dividend Eigen vermogen Investering in materiële vaste activa Beurswaarde Aantal geplaatste aandelen Gemiddeld aantal werknemers - in vaste dienst uitzendkrachten en projectmedewerkers Aantal vestigingen

13 Verhoudingsgetallen in procenten Bedrijfsresultaat/netto-omzet 12,25% 12,00% Nettowinst voor amortisatie goodwill/netto-omzet 7,68% 7,53% Nettowinst/netto-omzet 6,51% 7,08% Uitgekeerde winst/nettowinst 33,58% 33,30% Eigen vermogen/totaal vermogen 33,46% 37,94% Per aandeel in euro s Nettowinst voor amortisatie goodwill 2,28 1,98 Nettowinst 1,94 1,86 Cashflow 2,65 2,25 Dividend 0,65 0,62 Eigen vermogen 6,09 4,37 Koers ultimo boekjaar 21,85 24,00 Hoogste koers 25,15 30,30 Laagste koers 14,50 18,20 11

14 Belangrijke ontwikkelingen Omzet- en winstontwikkeling Omzetstijging tot 600 miljoen (+ 15,9%) Nettowinst voor amortisatie goodwill 46 miljoen (+ 18,1%) Nettowinst 39 miljoen (+ 6,6%) Winst per aandeel voor amortisatie goodwill 2,28 (+ 15,2%) Overnames Secretary Plus: hoogwaardige dienstverlener Secretary Plus levert hoogwaardige diensten op het gebied van flexibele arbeid en is gespecialiseerd in het plaatsen, opleiden en begeleiden van secretaresses en managementassisterend personeel. Secretary Plus beschikt over een goede geografische spreiding met ruim dertig vestigingen, waarvan 18 in Nederland, 11 in België en 4 in Duitsland. De overname betekent een krachtige aanvulling op de dienstverlening in het officesegment. Geografische verdeling netto-omzet 2000 Nederland (72%) InterCollege: doorstroom voor Luzac College Medio 2001 is de hogeschool InterCollege te Den Haag toegevoegd aan United Services Group. InterCollege, opgericht in 1979, verzorgt opleidingen voor management-, marketingen communicatiefuncties in het bedrijfsleven. Het instituut is door de rijksoverheid erkend als een driejarige hbo-opleiding. InterCollege past uitstekend in de strategie van United Services Group als logische uitbreiding van het opleidingsaanbod binnen de dienstverlening op de arbeidsmarkt. Tevens biedt deze organisatie een uitstekende vervolgopleiding voor leerlingen van het Luzac College. België (27%) Overige EU-landen (1%) Call-IT: thuis in customer care Call-IT exploiteert customer contact centers in Weert, Roermond, s-hertogenbosch en Dronten en heeft circa 550 medewerkers in dienst. De onderneming heeft zich sinds haar oprichting in 1986 toegelegd op kennisintensieve customer care-dienstverlening, waarvoor men servicegericht personeel rekruteert en in eigen huis opleidt. Deze niche van de call-center-markt kent een hoge toegevoegde waarde. Er is sprake van een toenemende tendens bij middelgrote en grote ondernemingen om naast de meer traditionele callcenter-activiteiten ook hun e-business-activiteiten professioneel te laten ondersteunen. Call-IT verwacht in Nederland en op termijn in België en Duitsland een aanzienlijke groei te kunnen realiseren. Door de samenwerking met de uitzendorganisaties van United Services Group ontstaat tevens de Geografische verdeling netto-omzet 2001 Nederland (68%) België (24%) Duitsland (5%) Spanje (2%) Overige EU-landen (1%) 12

15 mogelijkheid in de betreffende landen grote aantallen callagents te werven. Fa-med: aanvulling op bestaande en nieuwe diensten Fa-med ondersteunt en faciliteert zelfstandige professionals in de medische sector, zoals tandartsen en huisartsen. Voor hen verzorgt het bedrijf factoring, leasing, (debiteuren)administratie en de fiscale dossiervorming. Deze dienstverlening sluit naadloos aan op het concept van United Independent Solutions, dat zich richt op zelfstandige ondernemers in verschillende vakdisciplines. Voor deze in november 2001 gestarte werkmaatschappij verricht Fa-med diverse ondersteunende diensten. Bij Fa-med zijn circa 90 mensen werkzaam. TempÍber: eerste stap op Spaanse uitzendmarkt TempÍber is midden jaren negentig opgericht als onderdeel van het internationale IT-concern Getronics en richtte zich in de beginjaren specifiek op ICT ers. Door de sterke groei van de Spaanse uitzendmarkt werd besloten het werkterrein uit te breiden en ontwikkelde de onderneming zich tot een brede dienstverlener met het accent op het officesegment. TempÍber is actief vanuit een tiental vestigingen die, naast vestigingen in onder andere Barcelona, Valencia en Sevilla, vooral zijn geconcentreerd in en rond Madrid. Ecatemp: actief in Spaans MKB Ecatemp is een goed georganiseerde, snelgroeiende en winstgevende Spaanse uitzendorganisatie met 19 vestigingen, waarvan 16 in en rond Barcelona (Catalonië). De onderneming is in 1994 opgericht. De groeistrategie is gericht op het verwerven van opdrachten in het midden- en kleinbedrijf. Met de overname van Ecatemp, voorafgegaan door die van TempÍber, is United Services Group één van de grotere spelers op de Spaanse uitzendmarkt geworden. Een integratie van de backoffices van Ecatemp en TempÍber, in de loop van 2002, zal bijdragen aan de vergroting van de efficiency. Tevens zal de commerciële samenwerking tussen beide ondernemingen worden geïntensiveerd, hetgeen op termijn zal worden versterkt door de naamswijziging van beide vennootschappen in Unique. Nieuwe dienstverleningsvormen markt van zelfstandige ondernemers, de zogeheten zelfstandigen zonder personeel (ZZP ers), en beoogt de voordelen van het zelfstandig ondernemerschap te combineren met de voordelen van schaalgrootte. Zelfstandige ondernemers met uiteenlopende specialisaties kunnen zich aansluiten bij een maatschap, waarvoor United Independent Solutions faciliteiten levert, onder andere op het gebied van kennisoverdracht, marketing, administratie en gedeeltelijke voorfinanciering van facturen. Opening United Business Centers In de loop van 2001 zijn meerdere zogeheten United Business Centers geopend. In deze goed bereikbare eigentijdse regionale kantoren, met een aansprekende uitstraling, ontmoeten professionals op mbo + -, hbo- en wetenschappelijk niveau uit diverse sectoren elkaar. De werkmaatschappijen United Capacity, United Technical Solutions en United ICT Solutions vinden hier onderdak en genieten de voordelen van commerciële samenwerking, efficiency en herkenbaarheid. Ook de zelfstandige ondernemers van United Independent Solutions kunnen gebruik maken van de faciliteiten van de United Business Centers, ten behoeve van bijvoorbeeld presentaties en de ontvangst van relaties. Verkoop werkmaatschappijen Mastwijk Consultancy Deze onderneming verricht executive search voor managers en top-creatieven in de reclamewereld. Deze dienstverlening is dermate persoonsgebonden dat de mogelijkheden voor voldoende schaalgrootte, binnen de normen van United Services Group, te beperkt zijn. Derhalve is Mastwijk Consultancy in 2001 is verkocht. KPD Groep Door de in de afgelopen jaren veranderende vraag naar producten en dienstverleningsvormen bij de in software-ontwikkeling gespecialiseerde KPD Groep, sloten de activiteiten onvoldoende aan op de core business van United Services Group. Reden dat KPD Groep begin 2002 is verkocht. Introductie United Independent Solutions Eind 2001 is door middel van een grootschalige publiciteits- en reclamecampagne United Independent Solutions geïntroduceerd. Deze nieuwe werkmaatschappij richt zich op de groei- 13

16 Informatie over het aandeel Uit de statuten 1. United Services Group N.V. is een structuurvennootschap. 2. Een besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden genomen op voorstel van de directie dat is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. 3. Wanneer aan de Algemene Vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden vermeld, en moet, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap alsmede te Amsterdam bij een in de oproeping aan te wijzen instelling aangesloten bij Euronext N.V. of een ander betaalkantoor als bedoeld in het Fondsenreglement ter inzage worden neergelegd en gratis verkrijgbaar worden gesteld voor aandeelhouders alsmede voor vruchtgebruikers en pandhouders aan wie het stemrecht toekomt, tot de afloop der vergadering. Aandelen Gewone aandelen van 1 nominaal Notering: Euronext N.V. Aantal aandelen per 31 december 2001: Melding zeggenschap Op basis van de meldingen in het kader van de Wet Melding Zeggenschap zijn de volgende belangen bekend: Hovu Beheer N.V. 37,4% Lazard Frères & Co. LLC 5,1% Effectenbezit bestuurders Gewone aandelen Opties Effectenbezit commissarissen Belangrijke data 24 april 2002 jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 april 2002 publicatie cijfers eerste kwartaal 25 april 2002 bekendmaking omwisselingverhouding stockdividend 26 april 2002 notering ex-dividend 15 mei 2002 betaalbaarstelling dividend 25 juli 2002 publicatie halfjaarcijfers 30 oktober 2002 publicatie cijfers derde kwartaal 5 maart 2003 publicatie jaarcijfers mei 2003 jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Dividendbeleid geen Het dividendbeleid is gericht op een dividenduitkering van circa 1/3 van de nettowinst. Het dividend zal naar keuze in contanten dan wel geheel in gewone aandelen ten laste van het agio of ten laste van overige reserves kunnen worden opgenomen. Ontwikkelingen koersindex United Services Group N.V. versus Index Euronext (1994=100)

17 Oog voor het detail, alert op de grote lijnen. De basis voor succes. 15

18 Flexibele arbeid is en blijft mensenwerk, ook met gebruik van moderne technologieën. 16

19 Het draait om gezamenlijke creativiteit en inzicht. Voortdurende innovatie is ons zakelijk succes. 17

20 Vakinhoudelijk overleg leidt tot betere prestaties. 18

21 Bericht van de Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen van United Services Group biedt u met genoegen het door de Raad van Bestuur opgestelde verslag over het jaar 2001 aan. Naast het verslag van de Raad van Bestuur vindt u hierin de jaarrekening die door PricewaterhouseCoopers N.V. is gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring is voorzien. Deze verklaring treft u aan op pagina 63. Conform het bepaalde in artikel 25, lid 4 van de statuten heeft de Raad van Commissarissen de jaarrekening vastgesteld in zijn vergadering van 6 maart 2002 en legt hij de jaarrekening ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Wij stellen u voor de jaarrekening goed te keuren. Daarnaast stellen wij voor, decharge te verlenen aan de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid en de Raad van Commissarissen voor het daarop gehouden toezicht. De Raad van Bestuur stelt een dividend voor van 0,65 per aandeel, naar keuze geheel in contanten of aandelen. De Raad van Commissarissen heeft aan het voorstel tot winstbestemming zijn goedkeuring gegeven. Onder overige gegevens op pagina 65 vindt u een nadere specificatie van het voorstel. De Raad van Commissarissen vergaderde in het verslagjaar vier maal formeel met de Raad van Bestuur. Agendapunten waren onder meer de strategie van de onderneming, aanpassing van de organisatiestructuur, nieuwe dienstverleningsvormen, acquisitiekandidaten, verdere internationalisatie en cijfermatige ontwikkelingen. In verband hiermee is gesproken over korte en lange termijnontwikkelingen in de marktsegmenten waar United Services Group actief is en actief wil zijn. Buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur vergaderde de Raad van Commissarissen onder meer over het eigen functioneren, alsmede over de honorering, samenstelling en het functioneren van de Raad van Bestuur. Eénmaal heeft overleg plaatsgevonden met de externe accountant van de onderneming en éénmaal heeft de Raad van Commissarissen gesproken met de Centrale Ondernemingsraad van United Services Group. De zittingsperioden van de voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer Drs. C.J. Brakel, alsmede een lid van de Raad van Commissarissen, de heer Prof. dr. M.H. Battaille de Stappens de Nieuwenhove, eindigen in het jaar In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal de Raad van Commissarissen voorstellen de zittingsperiode van beide heren te verlengen. De Raad van Commissarissen spreekt zijn dank uit aan de Raad van Bestuur en de medewerkers van United Services Group die gezamenlijk de in dit verslag gepresenteerde resultaten hebben bereikt. Almere, 6 maart 2002 Raad van Commissarissen Drs. C.J. Brakel (voorzitter) Prof. dr. M.H. Battaille de Stappens de Nieuwenhove Drs. J.H. van Heijningen Nanninga MBA Prof. dr. C.N.A. Molenaar Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 april 2001 is de heer Drs. J.H. van Heijningen Nanninga voorgedragen en vervolgens benoemd als nieuwe commissaris van de onderneming. Gezien zijn achtergrond en expertise op het gebied van personeel en organisatie voldoet de heer Van Heijningen Nanninga aan het gewenste profiel van de Raad van Commissarissen in relatie tot de activiteiten en ontwikkelingen van United Services Group. 19

22 Verslag van de Raad van Bestuur Bericht van de voorzitter van de Raad van Bestuur Als omstandigheden veranderen worden uitdagingen veelzijdiger. Dit geldt zeker voor een onderneming die zich richt op arbeidsmarktvraagstukken. Het jaar 2001 liet op een aantal terreinen belangrijke wijzigingen zien. Groeiverwachtingen van ondernemingen werden bijgesteld en de vraag naar flexibele arbeidskrachten liep op een aantal deelmarkten sterk terug. Snel en effectief inspelen op die veranderingen is de kwaliteit van United Services Group, die er voor zorgdraagt dat ook in afnemende markten groei van omzet en rendement kan worden gerealiseerd. Dit alles in een bedrijfscultuur waarin sfeer, collegialiteit, betrokkenheid en professionele inzet van onze medewerkers belangrijke onderscheidende concurrentiefactoren zijn. is het marktmomentum. Hoewel het natuurlijk niemand is gegeven om het marktmomentum exact te voorspellen, verwachten wij hiervan op afzienbare termijn positieve effecten in de diverse landen waarin United Services Group actief is. Met de onvermoeibare inzet van onze medewerkers zijn wij er in 2001 in geslaagd een aansprekend resultaat neer te zetten en de in dit jaarverslag opgesomde resultaten en activiteiten zijn dan ook primair de resultaten van onze medewerkers. Als altijd is dan ook mijn dank aan hen. Voorzitter Raad van Bestuur Alex D. Mulder Zoals is gebleken, zijn ook onze dienstverleningsconcepten minder gevoelig voor een economisch verslechterend klimaat. Dit neemt niet weg dat het realiseren van hogere groeipercentages in zowel omzet als winst uiteraard beter mogelijk is bij een sterkere economische groei. Ook in 2002 zal een groot aantal Europese ondernemingen zich inspannen om een hogere efficiencygraad te bereiken, waarbij ongetwijfeld sprake zal zijn van verdere personele afslankingsoperaties. Dit heeft waarschijnlijk een oplopend werkloosheidspercentage tot gevolg. In een aantal landen zal dit een voordeel kunnen betekenen, omdat de schaarste aan (geschikte) arbeidskrachten enigermate kan afnemen. Een aantal van de werkmaatschappijen van United Services Group zal bij een aantrekkende vraag versneld profiteren van dit ruimere aanbod op de arbeidsmarkt. In tegenstelling tot de recessies van begin jaren tachtig en begin jaren negentig is op dit moment geen sprake van een scherp dalende economische groei. Deze geleidelijke economische teruggang zal naar verwachting niet snel en spectaculair overgaan in forse groeicijfers, maar juist geleidelijk de weg omhoog weer vinden. Voor de dienstverlening op de arbeidsmarkt is dit ook beter. Juist schokgolven in de macro-economie, zowel in opwaartse en neerwaartse richting, leiden tot scherpe fricties die uiteindelijk moeilijker te beheersen zijn. Het is, terugkijkend op de trends in zowel begin jaren tachtig als begin jaren negentig, welhaast een wetmatige cyclus dat de vraag naar flexibel inzetbaar personeel na voltooiing van afslankingsoperaties zal toenemen. Deze fase van voltooiing 20

23 Raad van Bestuur, v.l.n.r.: Alex D. Mulder (VZ), Yvan L.M.E. Dierckxsens, Ron Icke en Leo W. Houwen 21

24 Toelichting op cijfermatige ontwikkelingen Het jaar 2001 is in zijn algemeenheid te kenmerken als een jaar waarin de groei van de economische bedrijvigheid stagneerde. Dit was ook zichtbaar en voelbaar in de kernmarkten van United Services Group. Ondanks deze verslechterde macro-economische omstandigheden is United Services Group in staat gebleken een sterke groei te realiseren in de omzet met 16%, in het bedrijfsresultaat met 18% en in de nettowinst voor amortisatie goodwill met 18%. In deze cijfers zijn de financiële resultaten van de in 2001 overgenomen ondernemingen vanaf het overnamemoment pro rato meegenomen. De uitzendorganisaties binnen United Services Group zijn in Nederland autonoom met circa 4% gegroeid, daar waar de markt een omzetdaling kende van ongeveer 1%. In België behaalde Unique Interim nog een bescheiden omzetgroei van 2%, terwijl de markt een teruggang kende van 5%. De daling in de Belgische markt is, met name in de laatste twee maanden van het jaar 2001, significant te noemen. In de divisie United Technical Services was sprake van een stabilisatie van omzet en resultaat in het afgelopen jaar. Gelet op de grote veranderingen binnen deze divisie in het jaar 2001, waarbij een groot aantal merken en vestigingen zijn samengevoegd, is dit een aansprekende prestatie. De nettowinst over 2001, voor amortisatie goodwill, steeg met 18% tot 46 miljoen (2000: 39 miljoen). De winst per aandeel, voor amortisatie goodwill, ligt in lijn met de reeds eerder uitgesproken verwachtingen en bedraagt 2,28 (2000: 1,98), hetgeen een stijging van 15,2% betekent. Niet alle ondernemingen hebben positief bijgedragen aan het vermelde resultaat. Mede door de moeilijke marktomstandigheden hebben Secretary Plus en Unique Personal in Duitsland niet bijgedragen aan het resultaat over De KPD Groep realiseerde in 2001 weliswaar een resultaatverbetering, dit was echter onvoldoende om een positief resultaat te kunnen realiseren. Het aantal vestigingen is in 2001 toegenomen van 275 naar 335. Er zijn 24 vestigingen geopend, 66 vestigingen geacquireerd en een dertigtal vestigingen is gesloten in verband met de samenvoeging van de specialistische dienstverlening. Aantal vestigingen Totaal Nederland Overige landen 22

25 De segmentatie van de netto-omzet en het bedrijfsresultaat naar activiteiten: (Tenzij anders vermeld bedragen in duizenden euro s) United United United Overige Office Technical Commu- activi- Hoofd- Services Services nications teiten* kantoor Totaal Netto-omzet Bedrijfsresultaat Bedrijfsresultaat in percentage van de omzet 12,3% 13,2% 34,3% 17,6% 12,3% Geïnvesteerd vermogen Investeringen Afschrijvingen Personeel op fulltime basis * United Independent Services, United College en KPD Groep Ontwikkelingen in markten en landen Blijvende prestaties in veranderende marktomstandigheden Binnen Europa heeft ook de uitzendmarkt in 2001 de effecten van de economische groeivertraging ervaren. Voor United Services Group heeft de strategische keuze, voor specialistische dienstverlening met relatief hoge toegevoegde waarde en de focus op het midden- en kleinbedrijf, echter opnieuw zijn vruchten afgeworpen. Wederom konden uitstekende commerciële en financiële resultaten worden gerealiseerd. Terwijl het volume van de uitzendmarkten in België, Duitsland, Nederland en in geringere mate Spanje, met name in het vierde kwartaal een negatieve groei liet zien, realiseerden de meeste werkmaatschappijen een lichte autonome groei. Hoewel de vraag minder groot is dan in de voorafgaande jaren, is deze nog steeds voldoende substantieel om groei te realiseren met behoud van het gewenste margeniveau. Groeikansen in Europa Ontwikkelingen op de markt van flexibele arbeidsrelaties, zoals de uitzendformule, detachering en werken op projectbasis, vinden plaats onder invloed van een veelheid aan factoren. Deze zijn economisch en sociaal-maatschappelijk van aard. Nationale en Europese wetgeving bepalen de speelruimte voor commerciële dienstverleners. Werkgevers- en werknemersorganisaties opereren soms gezamenlijk, maar staan even vaak lijnrecht tegenover elkaar, met de politiek als arbiter. De bedrijfstak moet naar onze overtuiging haar groeikansen vooral zelf creëren en verdienen door op een verantwoorde manier zowel te voorzien in sociaal-maatschappelijke als in economische behoeften. De branche kan zich alleen duurzaam ontwikkelen indien daarvoor voldoende maatschappelijk en politiek draagvlak bestaat door aantoonbare toegevoegde waarde. In Nederland en België zijn voorstanders en critici het erover eens dat de zogeheten allocatiefunctie van uitzendondernemingen van grote maatschappelijke betekenis is. Grote aantallen kandidaten worden door uitzendorganisaties getraceerd en al dan niet met aanvullende scholing op vooralsnog tijdelijke basis geplaatst bij het bedrijfsleven en de overheid. Een relatief hoog percentage van deze mensen bestaat uit starters, herintreders, 45-plussers en andere groeperingen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Mede door het inzetten van deze groeperingen hebben uitzendondernemingen ook in sociaal-maatschappelijk opzicht hun waarde getoond. De relatief hoge penetratiegraad van uitzendarbeid in Nederland (± 4%) is alleen mogelijk geworden door een jarenlange strijd voor sociale acceptatie. In de strijd moest (en moet!) voortdurend worden afgerekend met vooroordelen. Binnen Europa is de Nederlandse uitzendmarkt toonaangevend, niet in de laatste plaats door het feit dat externe flexibele arbeidsrelaties per 1 januari 1999 zijn verankerd in de Wet Flexibiliteit en Zekerheid. Vanwege deze voortrekkersrol is het interessant 23

Brought to you by Global Reports

Brought to you by Global Reports 3 Profiel van United Services Group 3 Bedrijfsprofiel 3 Organisatieprofiel 4 Missie & visie 4 Missie 4 Visie op dienstverlening en markten 4 Ambities 6 Financiële doelstellingen 10 Kerncijfers 12 Belangrijke

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

persbericht Ontwikkelingen per land in hoofdlijnen

persbericht Ontwikkelingen per land in hoofdlijnen persbericht United Services Group: Bevredigend resultaat in eerste kwartaal 2003 - Ruim 11 miljoen euro bedrijfsresultaat - Vrije cashflow gestegen naar 20 miljoen euro Almere, 7 mei 2003. United Services

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

persbericht Resultaten eerste kwartaal 2004 United Services Group N.V.

persbericht Resultaten eerste kwartaal 2004 United Services Group N.V. persbericht Resultaten eerste kwartaal 2004 United Services Group N.V. Kernpunten eerste kwartaal 2004: Bedrijfsresultaat voor amortisatie: 1,2 miljoen euro Omzet: 291,8 miljoen euro Brutomarge staat onder

Nadere informatie

Resultaten derde kwartaal 2004 United Services Group N.V.

Resultaten derde kwartaal 2004 United Services Group N.V. persbericht Resultaten derde kwartaal United Services Group N.V. in 3 e kwartaal 30% hoger dan in 2 e kwartaal Kernpunten eerste negen maanden : Omzet: 949,4 miljoen euro vóór bijzondere lasten: 23,6 miljoen

Nadere informatie

DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders

DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Amsterdam, 23 april 2015 Disclaimer Bepaalde uitspraken in deze presentatie betreffen prognoses aangaande de toekomstige financiële conditie en resultaten

Nadere informatie

persbericht Jaarresultaten 2002 conform uitgesproken verwachtingen Dividend payout eenmalig verhoogd

persbericht Jaarresultaten 2002 conform uitgesproken verwachtingen Dividend payout eenmalig verhoogd persbericht Jaarresultaten 2002 conform uitgesproken verwachtingen Dividend payout eenmalig verhoogd Almere, 19 maart 2003. United Services Group deelt mede dat zij, de economische tegenwind in aanmerking

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60%

2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60% persbericht Jaarresultaten 2003 United Services Group N.V. 2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60%

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

Prognose heel 2005: bedrijfsresultaat van tenminste 60 miljoen euro

Prognose heel 2005: bedrijfsresultaat van tenminste 60 miljoen euro 1 persbericht Resultaten eerste kwartaal 2005 United Services Group N.V. Zeer sterke resultaatverbetering t.o.v. 1 e kwartaal 2004 Verbetering brutowinstmarge van 27,6% naar 28,2%* Aanhoudende groei in

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien

Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien Kernpunten tweede kwartaal 2002 Bedrijfsresultaat 25,2 miljoen en WPA 0,11 Autonome omzetgroei 6% lager (-13% in Q1) Indirecte kosten

Nadere informatie

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74%

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Kernpunten eerste kwartaal 2006 Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel* in Q1 met 83% gestegen tot 0,44 (vóór aan

Nadere informatie

notulen algemene vergadering van aandeelhouders

notulen algemene vergadering van aandeelhouders notulen algemene vergadering van aandeelhouders Notulen van het verhandelde in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van United Services Group N.V., gehouden op woensdag 25 april 2001, om 15.00 uur

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Presentatie H1 cijfers DPA Group N.V.

Presentatie H1 cijfers DPA Group N.V. Presentatie H1 cijfers 2016 DPA Group N.V. 30 augustus 2016 Disclaimer Bepaalde uitspraken in deze presentatie betreffen prognoses aangaande de toekomstige financiële conditie en resultaten uit activiteiten

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming)

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9.1 Algemeen 9.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Presentatie jaarcijfers DPA Group N.V.

Presentatie jaarcijfers DPA Group N.V. Presentatie jaarcijfers 2015 DPA Group N.V. 15 maart 2016 Disclaimer Bepaalde uitspraken in deze presentatie betreffen prognoses aangaande de toekomstige financiële conditie en resultaten uit activiteiten

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2008

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2008 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 21 mei 2008 Inhoud presentatie Cijfers Operationele gang van zaken Aandachtspunten en vooruitzichten 2 Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening (x 1000) 2007 2006

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Kwartaalmonitor detacheringsbranche Rapportage Q4 2016

Kwartaalmonitor detacheringsbranche Rapportage Q4 2016 www.pwc.nl Kwartaalmonitor detacheringsbranche Rapportage Q4 2016 29 maart 2017 Beste deelnemer, Bijgaand ontvangt u de "Kwartaalmonitor voor de Detacheringsbranche". De monitor ziet toe op het vierde

Nadere informatie

33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING

33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING 33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING De enkelvoudige jaarrekening van USG People N.V. wordt opgesteld

Nadere informatie

10 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2005 (voor winstbestemming)

10 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2005 (voor winstbestemming) Jaa 10 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2005 (voor winstbestemming) 10.1 Algemeen 10.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

Resultaten Randstad tweede kwartaal: winst per aandeel (vóór afschrijvingen goodwill) verdrievoudigd tot 0,31, autonome* omzetgroei 11%

Resultaten Randstad tweede kwartaal: winst per aandeel (vóór afschrijvingen goodwill) verdrievoudigd tot 0,31, autonome* omzetgroei 11% Resultaten Randstad tweede kwartaal: winst per aandeel (vóór afschrijvingen goodwill) verdrievoudigd tot 0,31, autonome* omzetgroei 11% Kernpunten tweede kwartaal 2004 Autonome groeistrategie levert resultaat

Nadere informatie

AGENDA KNOW HOW PROFESSIONALS

AGENDA KNOW HOW PROFESSIONALS SOFTWARE DEVELOPMENT EXPERTISE PROFESSIONALS PROCESS AUTOMATISERING Algemene Vergadering van Aandeelhouders 30 mei 2011 1 AGENDA KNOW HOW PROFESSIONALS 1. Opening en mededelingen 2. Jaarrekening en jaarverslag

Nadere informatie

Jaarcijfers 2010 16 maart 2011

Jaarcijfers 2010 16 maart 2011 Jaarcijfers 2010 16 maart 2011 Onderwerpen 1. Ctac Powerhouse model 2. Recente ontwikkelingen 3. Toelichting jaarcijfers 4. Toekomstige focus 2 Ctac Powerhouse model Branche en marktkennis Kennis van specifieke

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

notulen algemene vergadering van aandeelhouders

notulen algemene vergadering van aandeelhouders notulen algemene vergadering van aandeelhouders Notulen van het verhandelde in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van United Services Group N.V., gehouden op woensdag 24 april 2002, om 15.00 uur

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

half jaarbericht 2003

half jaarbericht 2003 halfjaarbericht 2003 Productinnovaties en kostenmaatregelen leiden tot sterk herstel resultaat TKH eerste helft 2003 Omzet eerste halfjaar 2003 met 190 miljoen nagenoeg gelijk aan omzet eerste halfjaar

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V.

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V. BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART 2011 Fornix BioSciences N.V. 1 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (alle bedragen x 1.000) voor het boekjaar van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 met vergelijkende

Nadere informatie

3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

MACINTOSH RETAIL GROUP NV HALFJAARCIJFERS 2004. Hogere omzet, bedrijfsresultaat en nettowinst

MACINTOSH RETAIL GROUP NV HALFJAARCIJFERS 2004. Hogere omzet, bedrijfsresultaat en nettowinst MACINTOSH RETAIL GROUP NV HALFJAARCIJFERS 2004 Hogere omzet, bedrijfsresultaat en nettowinst Pers- en Analistenbijeenkomst, d.d. 02.09.2004-1- Profiel Drie retail sectoren: Living, Fashion, Automotive

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2011 - I

Eindexamen m&o vwo 2011 - I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Het Nederlandse bedrijf Cross nv is onderverdeeld in drie divisies: Cross Aerospace, Cross Technical Services en Cross Food Systems (zie

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2004 Agenda Resultaten 2003 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Omzet per kwartaal

Nadere informatie

ONTWIKKELING FINANCIËLE RESULTATEN

ONTWIKKELING FINANCIËLE RESULTATEN JAARVERSLAG 2015 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People N.V. alsook een

Nadere informatie

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Page 1 sur 12 11 september 2003 - Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Ingrijpende reorganisatie werpt vruchten af. Ballast Nedam weer op de goede weg: EBIT Euro 6 mln (halfjaar 2002 : Euro 93 mln verlies)

Nadere informatie

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 Agenda 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 TIJD 14.30 uur PLAATS Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009 Jan Aalberts & John Eijgendaal Organisatie AALBERTS INDUSTRIES N.V. AALBERTS INDUSTRIES N.V. Gedecentraliseerde managementstructuur Operationele

Nadere informatie

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit Totaal aantal pagina s: 11 P E R S B E R I C H T Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit s-hertogenbosch, 11 maart 2015 ICT Solution Provider Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam:

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Het Nederlandse bedrijf Cross nv is onderverdeeld in drie divisies: Cross Aerospace, Cross Technical Services en Cross Food Systems (zie

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING MENSEN MAKEN HET VERSCHIL Als ze op de juiste plek zitten. In het juiste team. Als zij hun talent kunnen omzetten in toegevoegde waarde. Wij adviseren, ondersteunen

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2008 Agenda Resultaten 2007 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2007 Eerste kwartaal 2008 Omzet per kwartaal Euro *

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 Uden, 13 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2014.. 3 2. Geconsolideerde balans. 8 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 9 4.

Nadere informatie

Inhoud presentatie. Highlights. Cijfers. Personeel & Organisatie. Operationele gang van zaken. Aandachtspunten en vooruitzichten

Inhoud presentatie. Highlights. Cijfers. Personeel & Organisatie. Operationele gang van zaken. Aandachtspunten en vooruitzichten Jaarcijfers 2008 Inhoud presentatie Highlights Cijfers Personeel & Organisatie Operationele gang van zaken Aandachtspunten en vooruitzichten 1 Highlights 2008 Omzet gestegen met 10,4% tot 97,5 mln Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

Aanhoudend sterke groei; omzet gestegen met 24%, nettowinst met 33%

Aanhoudend sterke groei; omzet gestegen met 24%, nettowinst met 33% Aanhoudend sterke groei; omzet gestegen met 24%, nettowinst met 33% Aanhoudend sterke groei; omzet gestegen met 24%, nettowinst met 33% Kernpunten tweede kwartaal 2006 Verwaterde winst per gewoon aandeel*

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. Betrokken, kostenbewust en innovatief

Jaarverslag 2003. Betrokken, kostenbewust en innovatief Jaarverslag 2003 Betrokken, kostenbewust en innovatief Jaarverslag 2003 Betrokken, kostenbewust en innovatief An English version of this report is available. 1 5 Woord vooraf 7 Profiel van United Services

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2007. s Hertogenbosch, 30 augustus 2007

Halfjaarcijfers 2007. s Hertogenbosch, 30 augustus 2007 Halfjaarcijfers 2007 s Hertogenbosch, 30 augustus 2007 Onderwerpen 1. Ctac Powerhouse model 2. Recente ontwikkelingen 3. Toelichting halfjaarcijfers 4. Toekomstige focus 2 Ctac Powerhouse model Powerhouse,

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders

DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Amsterdam, 12 mei 2016 Disclaimer Bepaalde uitspraken in deze presentatie betreffen prognoses aangaande de toekomstige financiële conditie en resultaten

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Agenda Resultaten 2002 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Winst- & verliesrekening

Nadere informatie

Presentatie jaarcijfers 2009

Presentatie jaarcijfers 2009 Presentatie jaarcijfers Okura Hotel, Amsterdam 26 februari 2010 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel

Nadere informatie

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment hebbes! Herkenbaar? Het moment dat u met absolute zekerheid weet dat u de juiste kandidaat voor uw bedrijf heeft gevonden? Of dat u gewoon weet dit

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 AANZIENLIJKE STIJGING HALFJAARRESULTAAT HES BEHEER (+ 38,9%) H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft over het eerste halfjaar een nettoresultaat

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 Uden, 8 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2012.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei

Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei Persbericht Hilversum, 19 maart 2012 Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei Vivenda Media Groep NV (VMG) publiceert vandaag haar kerncijfers 2011.

Nadere informatie

Boekwaarde 1 januari 82 -

Boekwaarde 1 januari 82 - 33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS. 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING. De enkelvoudige jaarrekening van USG People N.V. wordt opgesteld

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

Definitieve jaarcijfers 2010

Definitieve jaarcijfers 2010 PERSBERICHT Definitieve jaarcijfers 2010 Hoofdpunten De definitieve cijfers zijn gelijk aan de voorlopige cijfers over 2010 De nettowinst bedraagt EUR 4,7 miljoen bij opbrengsten van EUR 143 miljoen. De

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen PERSBERICHT Rotterdam, 20 april 2010 Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen Nettowinst 10,5 miljoen (2008: 8,7 miljoen) Voorstel slotdividend

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Inverko NV: Focus weer op groei na een moeizame herstructurering in 2014.

Inverko NV: Focus weer op groei na een moeizame herstructurering in 2014. PERSBERICHT 18 mei 2015 Inverko NV: Focus weer op groei na een moeizame herstructurering in 2014. Leek Inverko N.V. (kunststof recycling) heeft met een omzet van 14,7 miljoen in 2014 een nagenoeg gelijke

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Persbericht Yacht, 23 februari 2010 Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Trends en ontwikkelingen op de financiële arbeidsmarkt Door: mr.drs. E. Kolthof, Yacht, Competence

Nadere informatie

Starters zien door de wolken toch de zon

Starters zien door de wolken toch de zon M201206 Starters zien door de wolken toch de zon drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Starters zien door de wolken toch de zon Enkele jaren nadat zij met een bedrijf zijn begonnen, en met enkele jaren financieel-economische

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

Starten in een dal, profiteren van de top

Starten in een dal, profiteren van de top M200715 Starten in een dal, profiteren van de top drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, november 2007 2 Starten in een dal, profiteren van de top Ondernemers die in 2003 een bedrijf begonnen, waren zich

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 20 mei 2010

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 20 mei 2010 Algemene vergadering van Aandeelhouders 20 mei 2010 Agenda Terugblik 2009 Algemene financiën Brutomarge per BU Resultaten Prestatie indicatoren Terugblik 2009 Zeer sterke afname van het aantal opdrachten

Nadere informatie

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16 hoofdstuk Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16.1 Onder de werking van boek 2 titel 9 van het burgerlijk wetboek vallen ondernemingen die gedreven worden in de vorm van een NV, BV,

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 9 maart 2011

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 9 maart 2011 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 9 maart 2011 Agenda 1. Opening 2. Goedkeuring voorgenomen overname Nederlandse Interim Groep B.V. 3. Wijziging van de statuten van DPA 4. Uitgifte van

Nadere informatie