Inhoudstafel. Inhoudstafel. BEDRIJFSPROFIEL 3 Missie 3 Strategische troeven 3 Profi el van de onderneming 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudstafel. Inhoudstafel. BEDRIJFSPROFIEL 3 Missie 3 Strategische troeven 3 Profi el van de onderneming 4"

Transcriptie

1

2

3 Inhoudstafel BEDRIJFSPROFIEL 3 Missie 3 Strategische troeven 3 Profi el van de onderneming 4 BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS 8 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR 11 Corporate Governance 11 Algemene toelichting door de Raad van Bestuur 18 MARKTOVERZICHT 25 Operations België 25 Algemeen marktoverzicht 25 Programmatie en ticketverkoop 26 Food & beverage 27 Media & events 28 Operations Frankrijk 29 Algemeen marktoverzicht 29 Programmatie en ticketverkoop 30 Food & beverage 30 Media & events 31 Operations Spanje 32 Algemeen marktoverzicht 32 Programmatie en ticketverkoop 32 Food & beverage 33 Media & events 33 Operations Polen 34 Algemeen marktoverzicht 34 Programmatie en ticketverkoop 34 Food & beverage 35 Media & events 35 Operations Zwitserland 36 Algemeen marktoverzicht 36 Programmatie en ticketverkoop 36 Food & beverage 36 Media & events 36 Handelsruimtes 37 Filmdistributie 37 BLIKVANGERS 41 Content 41 Technologisch leiderschap 42 Vastgoedontwikkeling 43 ICT 45 Global Marketing & Sales 46 Human Resources 47 INFORMATIE VOOR DE AANDEELHOUDER 49 Informatie over het aandeel 49 Financiële kalender 49 Kapitaal 50 Dividenduitkering 50 Aandeelhoudersstructuur 50 1 Inhoudstafel JAARREKENINGEN 51

4 B E D R I J F S P R O F I E L Kinepolis Group 2005

5 Bedrijfsprofiel Missie Kinepolis Group beoogt in Europa de ultieme bioscoopbelevenis bij een breed kijkerspubliek in multifunctionele, familiale en klantgerichte bioscoopcomplexen. Kinepolis wil daarbij de hoogste kwaliteit bieden en rendabel zijn dankzij een innovatieve en gepersonaliseerde aanpak. Strategische troeven Hoogwaardige expertise De zogenaamde Kinepolis Experience bestaat uit een reeks uitgebalanceerde competenties, zoals: de selectie van een geschikte, vlot bereikbare locatie ontwerp en bouw van multifunctionele leisurecentra van de 5 e generatie met restaurants, cafés, tentoonstellings- en vergaderfaciliteiten, enz. ruime kennis op het gebied van fi lmprogrammatie, ticketing, comfort en veiligheid ongeëvenaarde beeld- en geluidskwaliteit. Op mensenmaat Bij Kinepolis staan klantvriendelijkheid en tevredenheid centraal. De customer focus wordt aan de hele organisatie meegegeven via een strategisch opleidingsproject Service with a Smile. De medewerkers worden zo veel mogelijk bijgestaan in het uitdragen van de Kinepolis Experience. Met oog voor innovatie Kinepolis heeft altijd een voortrekkersrol gespeeld wat betreft technologische innovatie en is continu op zoek naar de beste state of the art technologie in de entertainmentindustrie, o.a. op het vlak van geluids- en projectietechnologie. Getuige daarvan is de THX-certifi catie, dé norm voor perfecte beelden geluidskwaliteit in de bioscoopindustrie, die aan elke Kinepoliszaal werd toegekend. 3 Bedrijfsprofiel

6 On a aimé, laissez vous séduire. Profiel van de onderneming Europese speler van formaat Kinepolis Group is aanwezig in vijf landen en behoort met 22,6 miljoen bezoekers in 2005 tot de kopgroep van de Europese bioscoopexploitanten. 4 Bedrijfsprofiel Complexen Zalen Zetels Personeel 1 België Frankrijk Spanje Polen Zwitserland Totaal Kinepolis Digitaal Kinepolis Group is reeds enkele jaren een stuwende kracht achter High Defi nition Digital Cinema (HDDC). Filmliefhebbers kunnen in maar liefst 21 Kinepoliszalen in België, Frankrijk en Spanje genieten van de voordelen van digitalisering op niveau van kwaliteit en aanbod. Dankzij zijn polyvalente digitale installaties kan Kinepolis Group naast digitale langspeelfi lms ook alternatieve inhoud in digitaal formaat aanbieden, zoals de lancering in avant-première van televisiereeksen en documentaires, de live weergave van concerten en sportwedstrijden, en de organisatie van tal van prestigieuze B-to-B-evenementen zoals bedrijfs-, overheids- en medische congressen. Kinepolis en de Kwaliteitsfilm In België genereerde het Cinémanie-kwaliteitslabel opmerkelijke resultaten. Met Cinémanie, de andere fi lm beter bekeken richt Kinepolis België zich tot de liefhebbers van auteursfi lms uit alle windstreken. Sinds begin 2004 wordt iedere dag minstens 1 Cinémaniefi lm in elk van de Belgische complexen gespeeld. Der Untergang, Sin City en Brothers Grimm vormden de top 3 der kwaliteitsfi lms. Begin 2006 werd in Frankrijk het analoge kwaliteitslabel Lumière sur... gelanceerd. Kinepolis Group 2005

7 Bezoekcijfers (in mio) Omzetverdeling per activiteit Handelshuur 3% Media en events 14% Filmdistributie 1% Food and beverage 20% Ticketverkoop 62% Omzetverdeling per land Spanje 20% Andere 5% België 51% 5 Jaarresultaat 2005 in IFRS (1) Frankrijk 24% mio 31/12/ /12/2004 % Totaal bezoekers (mio) 22,6 24,5-7,9% Omzet ,9% EBITDA (2) ,3% Bedrijfsresultaat ,6% Financieel resultaat ,5% Resultaat voor belastingen ,0% Belastingen ,9% Nettowinst (3) -28,1% Resultaat per aandeel - gewoon 1,17 1,63-28,0% Resultaat per aandeel - verwaterd 1,15 1,61-28,2% Netto Financiële Schuldpositie (NFS) ,5% Bedrijfsprofiel (1) Waarderingsregels IFRS beschikbaar op website onder rubriek financiële informatie. (2) Onder IFRS is EBITDA geen erkend gegeven. Kinepolis definieerde het begrip door bij het bedrijfsresultaat de geboekte afschrijvingen, waardeverminderingen en provisies op te tellen en er eventuele terugnames of gebruiken van deze zelfde rubrieken af te trekken. (3) Nettoresultaat op datum van 31/12/04 zoals gepubliceerd conform BE GAAP: 6,5 mio.

8 B R I E F A A N D E A A N D E E L H O U D E R S Kinepolis Group 2005

9 Beste aandeelhouder, Ondanks de terugval van de ticketverkoop in 2005, legde Kinepolis Group op jaarbasis een behoorlijk resultaat voor, volledig in overeenstemming met het winstobjectief. Kinepolis Group sloot het boekjaar 2005 af met een nettowinst van 8,1 mio, een bedrijfsresultaat van 20,7 mio en een EBITDA van 42,7 mio. Dit dankzij een sterk fi lmeindejaar, de andere omzetgenererende bedrijfsactiviteiten en een consequent kostenbeleid. BEZOEKCIJFERS In 2005 ontving Kinepolis Group internationaal 22,6 mio bezoekers in zijn bioscoopcomplexen. T.o.v. het jaar voordien (24,5 mio bezoekers) betekent dit in absolute cijfers een terugval van 8%, op vergelijkbare basis* van 10%. T.o.v. de internationale bioscoopmarkt zet de groep niettemin een behoorlijke prestatie neer. Kinepolis Group kende een zeer sterk eindejaar dankzij succesfilms als Harry Potter and the Goblet of Fire, King Kong en The Chronicles of Narnia, maar gezien de signifi cante terugval over de eerste drie kwartalen (12%) was het eindejaarssucces onvoldoende om de achterstand ten opzichte van 2004 goed te maken. Kinepolis Group relateert de internationale, cyclische dip anno 2005 voornamelijk aan het zwakke internationale filmaanbod tot en met oktober, de concentratie van kaskrakers tijdens de twee laatste maanden, en de afwezigheid van sterke, lokale produkties. De internationale fi lmtop 2005 van Kinepolis Group werd gevormd door Harry Potter en de vuurbeker, Madagascar en Star Wars Episode 3. In België, Frankrijk en Spanje deed Kinepolis Group het beter dan het marktgemiddelde, en dit ondanks de ontwikkeling van het concurrentiële landschap. In de overige landen volgt de groep de nationale marktevolutie. Het achterwege blijven van een groot Franstalig succes zoals Podium en Les Choristes (2004) liet zich zeker ook in de Belgische Kinepolisvestigingen te Luik, Brussel en Eigenbrakel voelen. Verder bleef de moeilijke bereikbaarheid door de Antwerpse ringwerken de bezoekcijfers van Metropolis negatief beïnvloeden. In alle Belgische complexen nam het aantal bioscoopbezoekers fors toe tijdens de eindejaarsmaanden, ondanks het feit dat de kerstvakantie slechts voor de helft in 2005 viel. De maand december werd de sterkste maand ooit voor de Franse complexen te Rijsel (Kinepolis Le Château du Cinéma) * vergelijkbare basis: met abstractie van de bijdragen van de entiteiten verkocht, vereffend of geopend in 2005 en 2004: Max Linder (Frankrijk, verkoop handelsfonds in februari 2004), Kinepolis Granada (Spanje, geopend in juni 2004) en Kinepolis Nancy (Frankrijk, geopend in september 2005). 7 Brief aan de aandeelhouders

10 8 Brief aan de aandeelhouders en Nîmes (Kinepolis Nîmes), die tevens op jaarbasis goede resultaten neerzetten in vergelijking met de Franse markt. Kinepolis Nancy, geopend in september 2005, kende een voorzichtige opstart en een gestage groei. Zowel Kinepolis Nancy als Kinepolis Metz leden onder de hevige sneeuwval in december. Alle Franse complexen zorgden niettemin voor een aangroei van marktaandeel op de lokale Franse markten. Een opvallende vooruitgang werd verwezenlijkt door Kinepolis Granada (Spanje, geopend in juni 2004) die in het laatste kwartaal een groei van 37% optekende ten opzichte van dezelfde periode in De site rondom Kinepolis Granada ontwikkelde zich verder en werd omgeven door publiekstrekkers als Carrefour, Media Markt en Sprinter. Kinepolis Granada veroverde tijdens het afgelopen jaar de lokale marktleiderspositie. In Polen had - naast het zwakke fi lmaanbod en het ontbreken van belangrijke, Poolse produkties - het overlijden van de paus gedurende geruime tijd een onmiskenbare weerslag op het volledige socio-culturele leven. Daarnaast kreeg Kinepolis Poznan sedert juni bijkomende concurrentie te verduren. Het Poolse eindejaar was een kalme periode met weinig grote releases. OMZET Kinepolis Group realiseerde in 2005 een omzet van 193 mio, i.e. 4% lager dan de omzet 2004 ( 201 mio). De gross boxoffi ce (inkomsten gegenereerd uit ticketverkoop) nam af met 7%. Het procentueel aandeel van de ticketverkoop nam relatief af ten voordele van de andere inkomstgenererende activiteiten (2004: 64%, 2005: 62%). Het omzetverlies van food & beverage bleef beperkt tot 2%, en dit dankzij een hogere omzet per bezoeker. Business-to-business activiteiten in de bioscoopomgeving vormen een ware groeipool. De omzet, gegenereerd door evenementen, schermreclame, enz., steeg met 4%. De omzet uit fi lmdistributie kende een daling van 3% t.o.v. 2004, toen voornamelijk lokaal fi lmaanbod, waaronder De Zaak Alzheimer en Team spirit 2, belangrijke inkomsten genereerde. De inkomsten uit handelshuur stegen met 7%, mede dankzij de opening van Kinepolis Granada en Kinepolis Nancy. De globale omzet werd voor 51% gevormd in België, de thuisbasis van de groep, voor 24% in Frankrijk, voor 20% in Spanje, en voor 5% in Polen en Zwitserland. VASTGOEDONTWIKKELING De terreinen en gebouwen, met een geschatte marktwaarde van 260 mio, vormen een onmiskenbare troef voor Kinepolis Group. De totale oppervlakte in eigendom bedraagt bijna m 2, waarvan m 2 aan bioscoopgebouwen, m 2 aan parking, m 2 aan verhuurde oppervlaktes voor concessies (restaurants, cafés,...) en verder te ontwikkelen gronden en gebouwen. Op diverse locaties werkt Kinepolis aan vastgoedprojecten die, afhankelijk van de locatie, al dan niet onmiddellijk aansluiten bij de huidige bedrijfsactiviteit. KINEPOLIS GROUP EN DIGITALE CINEMA Kinepolis Group digitaliseerde sedert de release van Star Kinepolis Group 2005

11 Wars (mei 2005) 10 bijkomende zalen. De digitale apparatuur DANKWOORD werd aanvankelijk gehuurd, maar in augustus 2005 in eigendom verworven. Namens de Raad van Bestuur danken wij onze medewerkers voor hun inzet en toewijding. 21 Kinepolis-zalen zijn uitgerust met High Definition Digital Cinema (HDDC), waarvan 12 in België, 6 in Frankrijk en 3 in Spanje. Het digitale aanbod op niveau van langspeelfilms en alternative content neemt alsmaar toe. Ook de samenwerking tussen het TV- en het bioscoopmedium wordt alsmaar intenser. Kinepolis Group is vastbesloten om haar strategische doelstelling van duurzame rendabele groei te verwezenlijken. Om de uitdagingen op diverse vlakken in 2006 met succes aan te gaan, kan Kinepolis Group immers in het bijzonder steunen op de inspanningen van zijn medewerkers. Zij zijn zich ten zeerste bewust van het belang van de waardecreatie voor de aandeelhouder en voor de bioscoopbezoeker. VOORUITBLIK Essentieel is de digitalisering die onze bezoekers een betere kwaliteit en nieuwe opportuniteiten biedt. Om de voorsprong Het jaar 2006 belooft een goed filmjaar te worden met beter gespreide toppers. Kinepolis Group verwacht in 2006 een substantiële groei, zowel op niveau van het globale bezoekcijfer als van de nettowinst. Op 7 juli opent Kinepolis Brugge (België) de deuren. ten opzichte van de concurrentie te bestendigen, vormen het klantgericht denken, de kwaliteit en het continue innovatieproces voor Kinepolis Group de belangrijkste troeven. Samen met de Raad van Bestuur drukken wij ons volle vertouwen uit in de toekomst. Het complex beschikt over 8 zalen en zetels. Voor zijn bouwproject te Oostende (België) diende Kinepolis Group in december 2005 een bouwaanvraag in. Florent Gijbels Joost Bert Baron Hugo Vandamme Afgevaardigd Bestuurder Afgevaardigd Bestuurder Voorzitter Raad van Bestuur 9 Brief aan de aandeelhouders

12 V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R Kinepolis Group 2005

13 Verslag van de Raad van Bestuur 11 CORPORATE GOVERNANCE Op 16 november 2005 heeft de Raad van Bestuur van Kinepolis Group het Corporate Governance Charter goedgekeurd. Dit verslag beschrijft de manier waarop het Corporate Governance Charter in het jaar 2005 toegepast werd in het bestuur van Kinepolis Group NV. Het is consulteerbaar op de website onder de rubriek corporate governance. Het Charter werd opgesteld overeenkomstig de principes en de bepalingen van de Belgische Corporate Governance Code die het Corporate Governance Committee, voorgezeten door Graaf Maurice Lippens, op 9 december 2004 heeft bekendgemaakt. RAAD VAN BESTUUR EN BIJZONDERE COMITES Samenstelling van de Raad van Bestuur De Raad van Bestuur bestaat uit 9 leden, van wie er vier als onafhankelijk van de referentieaandeelhouders en het management dienen beschouwd te worden. De NV Bert Brothers met als vaste vertegenwoordiger Mevr. M.S. Bert-Vereecke, werd door de Raad van Bestuur gecoöpteerd tot bestuurder in vervanging van Mevr. M.S. Bert-Vereecke, die ontslag nam als bestuurder. Verslag van de Raad van Bestuur

14 Naam Mandaat Einddatum Overige mandaten NV Claeys Invest, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Marie-Rose Claeys-Vereecke (1) (3) NV HRV, vertegenwoordigd door Baron Hugo Vandamme (1) (2) NV Bert Brothers met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Marie-Suzanne Bert-Vereecke, (1) (3) (4) Co-Voorzitter Stichter Voorzitter Ere-Voorzitter Stichter De Heer Joost Bert (3) Gedelegeerd 2008 Roularta Media Group NV: Voorzitter RvB Picanol Group NV: Ondervoorzitter RvB Sara Lee/DE International BV: Lid van Supervisory Board De Heer Florent Gijbels (3) Bestuurders De Heer Peter Bert, (1) (3) Bestuurder 2006 De Heer André Meers, (1) (2) Bestuurder 2007 Group Machiels NV: Algemeen Directeur 12 Verslag van de Raad van Bestuur NV Euro Invest Management, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Philippe Haspeslagh (1) (2) BVBA Gerard Van Acker, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Gerard Van Acker (1) (2) (1) Niet-uitvoerende bestuurder (2) Onafhankelijk bestuurder (3) Vertegenwoordigen de meerderheidsaandeelhouders (4) Gecoöpteerd door de Raad van Bestuur van 8 maart 2006 Bestuurder 2008 Bestuurder 2006 Dujardin Foods NV: Voorzitter RvB Quest Management NV: Voorzitter RvB Quest for Growth NV: Lid RvB Capricorn Venture Partners NV: Lid RvB Vandemoortele NV: Lid RvB Language&Computing NV: Voorzitter RvB Besix Group NV: Lid RvB Carestel NV: Lid RvB ABO NV: Lid RvB Kinepolis Group 2005

15 Werking van de Raad van Bestuur De Raad van Bestuur, voorgezeten door Baron Hugo Vandamme, vergaderde 11 maal in Op 5 vergaderingen waren alle leden aanwezig. Wat de overige vergaderingen betreft, waren op drie bijeenkomsten telkens één lid verontschuldigd, op twee bijeenkomsten twee leden verontschuldigd, en op één bijeenkomst vier leden verontschuldigd. Tijdens deze vergaderingen werden de volgende onderwerpen behandeld: - de maandelijkse bezoekcijfers van de verschillende complexen en de fi nanciële resultaten van Kinepolis Group en haar dochtermaatschappijen - de nieuw voorgestelde projecten - de evolutie van de lopende projecten - de verslagen van het Auditcomité en het Nominatie- en Remuneratiecomité - de opstelling van het Corporate Governance Charter Bijzondere vergaderingen werden gewijd aan de vaststelling van de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening en jaarverslagen, aan de bepaling van de korte- en lange termijnstrategie en aan de profi t/investeringsplannen voor het boekjaar Het Nominatie- en Remuneratiecomité Het Nominatie- en Remuneratiecomité, waarvan het voorzitterschap sinds 11 mei 2005 wordt waargenomen door de NV HRV met als vaste vertegenwoordiger Baron Hugo Vandamme, bestaat uitsluitend uit niet - uitvoerende bestuurders waarvan de meerderheid onafhankelijke bestuurders zijn: - NV Claeys Invest, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Marie-Rose Claeys-Vereecke - NV Bert Brothers, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Marie-Suzanne Bert-Vereecke - NV HRV, vertegenwoordigd door Baron Hugo Vandamme - De Heer André Meers - BVBA Gerard Van Acker, met als vaste vertegenwoordiger dhr Gerard Van Acker De Afgevaardigd Bestuurders wonen op uitnodiging de vergaderingen van het Nominatie- en Remuneratiecomité bij. Het Nominatie- en Remuneratiecomité vergaderde 3 maal in 2005 in aanwezigheid van al haar leden met uitzondering van 1 vergadering waarop één lid niet aanwezig was. Het Nominatie- en Remuneratiecomité beraadslaagde voornamelijk omtrent het remuneratiebeleid voor de niet-uitvoerende bestuurders en voor het Uitvoerend Management. Het Auditcomité Het Auditcomité, sinds 11 mei 2005 voorgezeten door de NV Euro Invest Management met als vaste vertegenwoordiger de Heer Philippe Haspeslagh, bestaat sinds die datum uit de volgende leden: - De NV Euro Invest Management, vertegenwoordigd door de Heer Philippe Haspeslagh - De BVBA Gerard Van Acker, vertegenwoordigd door de Heer Gerard Van Acker De fi nancieel directeur en de afgevaardigd bestuurders worden uitgenodigd op de vergaderingen van het Auditcomité. De vertegenwoordigers van de meerderheidsaandeelhouders, de NV Claeys Invest en de Heer Peter Bert, wonen de vergaderingen bij. 13 Verslag van de Raad van Bestuur

16 14 Verslag van de Raad van Bestuur In 2005 kwam het Auditcomité 5 maal samen in aanwezigheid van al haar leden en werden voornamelijk volgende items behandeld: - bespreking van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening en jaarverslag - bespreking van de halfjaarlijkse resultaten - vaststelling en opvolging van het werkprogramma van de interne auditor - opvolging van de IFRS-transitie UITVOEREND MANAGEMENT Op organisatorisch niveau werden een aantal verantwoordelijkheden gedecentraliseerd. De corporate structuur werd afgebouwd, en aan de nationale directies werden meer bevoegdheden toegekend, teneinde in te spelen op de specifi eke marktbehoeften van de verschillende landen waar Kinepolis Group actief is. Het dagelijks bestuur wordt waargenomen door beide CEO s. Kinepolis Real Estate Kinepolis Real Estate staat in voor projectontwikkeling, beheer van gronden en gebouwen, facility management en handelshuur. Florent Gijbels is verantwoordelijk voor de divisie Real Estate. De algemene directie is in handen van Luc Van Baelen, Coördinatiecomité Kinepolis Group F. Gijbels CEO Kinepolis Group J.Bert CEO Kinepolis Group G. Deley Managing Director Kinepolis Cinema Managing Director Kinepolis Real Estate, die bijgestaan wordt door het Management Comité Kinepolis Real Estate. Kinepolis Cinema Kinepolis Cinema staat in voor ticketverkoop, food & beverage, events & media en andere bioscoopgerelateerde activiteiten. Joost Bert is verantwoordelijk voor de divisie Cinema. Gilbert Deley, Managing Director Kinepolis Cinema, neemt de algemene directie waar. Hiertoe wordt hij bijgestaan door de leden van het Management Comité Kinepolis Cinema. Corporate Finance & Administration Corporate F&A ontfermt zich over de fi nanciële, juridische en administratieve activiteiten van Kinepolis Group op internationaal niveau. CEO Florent Gijbels en CFO Jan Staelens dragen de verantwoordelijkheid over dit corporate departement. Eenheid De divisies Cinema en Real Estate, evenals Corporate F&A zijn met elkaar verbonden door het Coördinatiecomité, waarvan de CEO s, de CFO en de Managing Directors deel uitmaken. Samenwerking is het sleutelwoord om tot het synergetisch effect te komen waarbij Kinepolis Group aan transparantie en doeltreffendheid wint. L. Van Baelen Managing Director Kinepolis Real Estate J. Staelens CFO Kinepolis Group Kinepolis Group 2005

17 Management Committee Kinepolis Real Estate 5. L.Van Baelen: Managing Director Kinepolis Real Estate 1. E.Himpens: Development Director Management Committee Kinepolis Cinema 9. G. Deley: Managing Director Kinepolis Cinema 8. E. Somers: Operations Director Kinepolis Belgium and Poland 10. T. Lambert: Operations Director Kinepolis France and Switzerland 13. M. Claessens: Operations Director Kinepolis Spain 4. J. Huyghe: Global Strategy Director 7. M. Van de Velde: Content Director 2. Bob Claeys: Projection & Sound Director 11. Bart Claeys: Project Development Director 12. N. Vanderplancke: Human Resources Director 3. A. De Roovere: ICT Director 6. M. Verhofstede: Financial Controller Kinepolis Cinema Verslag van de Raad van Bestuur

18 Organogram BOARD OF DIRECTORS NV HRV, NV CLAEYS INVEST, NV BERT BROTHERS, F. GIJBELS, J. BERT, P. BERT, BVBA GERARD VAN ACKER, NV EURO INVEST MANAGEMENT, A. MEERS Audit committee Nomination and Remuneration committee 16 Verslag van de Raad van Bestuur F. GIJBELS CEO KINEPOLIS REAL ESTATE L. VAN BAELEN Managing director Coordination committee L. VAN BAELEN J. STAELENS G. DELEY J. BERT CEO CORPORATE F&A J. STAELENS CFO KINEPOLIS CINEMA G. DELEY Managing Director Kinepolis Group 2005

19 VERGOEDINGEN De bezoldiging van de CEO s is samengesteld uit een vaste vergoeding, desgevallend verhoogd met een variabele vergoeding. De CEO s en de overige leden van het uitvoerend management genieten eveneens van het voordeel van een door een pensioenfonds gefi nancierd pensioenstelsel. De individuele overeenkomsten met de CEO s en de overige leden van het uitvoerend management voorzien geen bijzondere vertrekregelingen. Bruto-vergoedingen ( ) met betrekking tot 2005, toegekend door Kinepolis Group en/of zijn dochterondernemingen RAAD VAN BESTUUR Naam Mandaat* Vergoeding NV Claeys Invest, vertegenwoordigd door Marie-Rose Claeys-Vereecke NV HRV, vertegenwoordigd door Hugo Vandamme Marie-Suzanne Bert-Vereecke Co-Voorzitter RVB Stichter Lid NRC Voorzitter RVB Voorzitter NRC Ere-Voorzitter Stichter Lid NRC Joost Bert Gedelegeerd Bestuurder Florent Gijbels Gedelegeerd Bestuurder Peter Bert Bestuurder André Meers NV Euro Invest Management, vertegenwoordigd door Philippe Haspeslagh BVBA Gerard Van Acker, vertegenwoordigd door Gerard Van Acker Bestuurder Lid NRC Bestuurder Voorzitter AC CEO s Joost Bert Vaste vergoeding Bonussen Florent Gijbels Vaste vergoeding Bonussen Uitvoerend Management Mandaat Vergoeding 13 leden van het uitvoerend Vaste vergoeding management Bonussen In het jaar 2005 werden geen warranten noch opties toegekend. * Mandaat op niveau van de Raad van Bestuur (RVB) het Auditcomité (AC) en het Nominatie- en Remuneratiecomité (NRC). Bestuurder Lid AC en NRC Verslag van de Raad van Bestuur

20 INSIDER TRADING BELEID 18 Verslag van de Raad van Bestuur Het beleid inzake de voorkoming van machtsmisbruik is vastgelegd in het Corporate Governance Charter. Aan de leden van de Raad van Bestuur, van het uitvoerend management evenals alle personen die kunnen beschikken over Voorkennis, werd een schrijven gericht om hen in kennis te stellen van dit beleid. De CFO werd aangeduid als Compliance Officer belast met het toezicht op de naleving van de regels inzake marktmisbruik. Deze regels zijn van toepassing op de leden van de Raad van Bestuur en van het Uitvoerend Management evenals de personen die zouden kunnen beschikken over Voorkennis en strekken ertoe aandelenverhandelingen door betreffende personen te laten verlopen in strikte overeenstemming met de Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector evenals in overeenstemming met de door de Raad van Bestuur uitgevaardigde richtlijnen. BELEID BELANGENCONFLICTEN Er hebben zich in 2005 geen situaties van strijdigheid van belangen voorgedaan die vielen onder het toepassingsgebied van de artikelen 523 en 524 van het Wetboek van Vennootschappen. Naast de door het Wetboek van Vennootschappen voorziene regeling met betrekking tot belangenconflicten, voorziet het Corporate Governance Charter het volgende: alle daden, standpunten of belangen die strijdig zijn met, of de indruk kunnen wekken strijdig te zijn met de belangen van Kinepolis Group NV, dienen vermeden te worden. De vennootschap dient ingelicht te worden over de met het lid van de Raad van Bestuur verbonden partijen evenals over de eventuele transacties met deze verbonden partijen. Er hebben zich sinds de goedkeuring door de Raad van Bestuur op 16 november 2005 van het Corporate Governance Charter geen dergelijke situaties voorgedaan. ALGEMENE TOELICHTING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR Ondanks de terugval van de ticketverkoop, legt Kinepolis Group op jaarbasis een behoorlijk resultaat 2005 voor, volledig in overeenstemming met het winstobjectief. Dit dankzij een sterk fi lmeindejaar, de andere omzetgenererende bedrijfsactiviteiten en een consequent kostenbeleid. Kinepolis Group vertrouwt erop een substantiële groei op te tekenen in 2006, en dit zowel op niveau van het bezoekcijfer als op niveau van het nettoresultaat. Omzet Per 31/12/05 realiseert Kinepolis Group een omzet van 193 mio, 4% lager dan de omzet 2004 van 201 mio. De gross boxoffi ce (inkomsten gegenereerd uit ticketverkoop) neemt af met 7%. Het procentueel aandeel van de ticketverkoop neemt relatief af ten voordele van de andere inkomstgenererende activiteiten (2004: 64%, 2005: 62%) Het omzetverlies van food & beverage blijft beperkt tot 2%, en dit dankzij een hogere omzet per bezoeker. Business-to-business activiteiten in bioscoopomgeving vormen een ware groeipool. De omzet, gegenereerd door evene- Kinepolis Group 2005

21 menten, schermreclame, enz., stijgt met 4%. De omzet uit filmdistributie kent een daling van 3% t.o.v. 2004, toen voornamelijk lokaal fi lmaanbod, waaronder De Zaak Alzheimer en Team spirit 2, belangrijke inkomsten genereerde. De inkomsten uit handelshuur stegen met 7%, mede dankzij de opening van Kinepolis Nancy. De globale omzet wordt voor 51% gevormd in België, de thuisbasis van de groep, voor 24% in Frankrijk, voor 20% in Spanje, en voor 5% in Polen en Zwitserland. EBITDA Onder IFRS is EBITDA geen erkend gegeven. Kinepolis definieerde het begrip door bij het bedrijfsresultaat de geboekte afschrijvingen, waardeverminderingen en provisies op te tellen en er eventuele terugnames of gebruiken van deze zelfde rubrieken van af te trekken. In 2005 werd een EBITDA gerealiseerd van 42,7 mio, tegenover 46,0 mio in In België neemt de EBITDA toe, en dit dankzij het sterke resultaat in het tweede semester van Ondanks een 4% lagere omzet kon door een consequent kosten- en opbrengstenbeleid toch een gunstiger EBITDA-marge gerealiseerd worden dan het jaar voordien. In Spanje en Frankrijk weegt de opstart van Kinepolis Granada en Kinepolis Nancy enigszins op de EBITDA. Doorgaans wordt de normale winstgevendheid van een bioscoopcomplex pas bereikt 3 jaar na de opening. In Zwitserland en Polen werd de omzetdaling niet evenredig gecorrigeerd door een daling in de werkingskosten. Bedrijfsresultaat (EBIT) Het bedrijfsresultaat komt op 20,7 mio tegenover 25,8 mio in Landelijk bekeken volgt de evolutie van het bedrijfsresultaat deze van de EBITDA. In Spanje en Frankrijk resulteert de opstart van Kinepolis Granada en Kinepolis Nancy in bijkomende afschrijvingen die het bedrijfsresultaat beïnvloeden. Financieel resultaat en schuldpositie Het fi nancieel resultaat bedraagt -7,4 mio (2004: -8,0 mio). De intrestlast blijft op het niveau van Verder beïnvloeden de resultaten van de derivatieve produkten (indekkingen voor wisselkoersrisico s en intrestindekkingen) en de wisselkoersresultaten het fi nancieel resultaat in belangrijke mate. De netto fi nanciële schuldpositie (NFS) per 31/12/05 bedraagt 149,6 mio, i.e. 7 mio minder dan per 31/12/04. Resultaat voor belastingen De winst voor belastingen beloopt 13,4 mio in 2005 (2004: 17,8 mio) en verklaart de belastingsdaling t.o.v Verslag van de Raad van Bestuur

22 Netto geconsolideerd resultaat Belangrijke gebeurtenissen in 2005 De nettowinst anno 2005 bedraagt 8,1 mio. In 2004 bedroeg deze 11,3 mio. Balans en kasstroomanalyse De Bestendige Deputatie keurde op 13 januari 2005 de bouwaanvraag voor een nieuw bioscoopcomplex te Brugge (België) goed. Op 6 december werd de Eerste Steen gelegd op de werf van het Brugse project. 20 Verslag van de Raad van Bestuur Op 31/12/05 vormde het eigen vermogen 96,0 mio of 26,2% van het balanstotaal. In het kader van een syndicated loan agreement, afgesloten in november 2004, werden de fi nanciële schulden tijdens de eerste jaarhelft herschikt, teneinde deze beter af te stemmen op de bestaande en toekomstige fi nancieringsbehoeftes. De vaste activa (inclusief deze bestemd voor verkoop) maken per 31/12/05 met 317 mio ruim 86% van het balanstotaal uit. Hierin begrepen zijn de terreinen en gebouwen (inclusief deze beschikbaar voor verkoop) met een waarde van 239 mio. De cash gegenereerd uit de operationele activiteiten beloopt 28,9 mio ( 10,9 mio in 2004). Deze toename is voornamelijk toe te schrijven aan de daling van de handels- en overige schulden. Deze middelen werden onder meer aangewend voor de investeringsfi nanciering ( 19,7 mio in 2005 t.o.v. 7,4 mio in 2004), en dit voornamelijk voor het nieuwe Kinepolis-complex in Nancy. Door de fi nanciering van de nieuwe projecten is de netto afl ossing van de fi nanciële schulden beperkt gebleven tot 5,7 mio. Eveneens op 13 januari 2005 werd de door de Algemene Vergadering van CinemaxX AG besloten kapitaalsverhoging formeel uitgevoerd. De participatie van Kinepolis Group in CinemaxX bedraagt 12,61%. Kinepolis Group digitaliseerde sedert de release van Star Wars (mei 2005) 10 bijkomende zalen. De digitale apparatuur werd aanvankelijk gehuurd, maar in augustus 2005 in eigendom verworven. 21 Kinepolis-zalen zijn inmiddels uitgerust met High Defi nition Digital Cinema (HDDC), waarvan 12 digitale zalen in België, 6 in Frankrijk en 3 in Spanje. In december diende Kinepolis Group een bouwaanvraag in voor een bouwproject te Oostende (België) van 8 zalen en 1600 zetels. Resultaatsverwerking conform de enkelvoudige jaarrekening De Raad van Bestuur neemt bij het voorstel aan de Algemene Vergadering i.v.m. de bestemming en de uitkering van het resultaat verschillende factoren in aanmerking, waaronder de fi nanciële toestand van de vennootschap, de bedrijfsresultaten, de huidige en verwachte middelen en de plannen voor expansie. Kinepolis Group 2005

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest Antwerpen BTW BE R.P.R. Antwerpen

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest Antwerpen BTW BE R.P.R. Antwerpen ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 29 MEI 2012 I. SAMENSTELLING VAN HET

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Punch Graphix AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Herman olde Bolhaar (Voorzitter RvC) OPENING 3 AGENDA Opening Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2007 Bespreking Jaarrekening 2007 Trading update

Nadere informatie

De vergadering duidt in hoedanigheid van stemopnemers aan : De voorzitter legt op het bureau :

De vergadering duidt in hoedanigheid van stemopnemers aan : De voorzitter legt op het bureau : N.V. Etn. Franz COLRUYT Edingensesteenweg 196 BTW-BE-0400.378.485 1500 HALLE RPR Brussel VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 30 SEPTEMBER 2015 ==========================================================

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST) , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2016/2017 af met een winst van 843,2 miljoen euro, in hoofdzaak bepaald door dividendinkomsten en de terugname van waardeverminderingen KBC Ancora boekte in het afgelopen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 21 mei 2012 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE )

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE ) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op vrijdag 16 mei 2014 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 2. Responsibility verklaring 3. Geconsolideerde IFRS resultatenrekening 4. Geconsolideerd overzicht van het volledig resultaat 5.

Nadere informatie

VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 17 SEPTEMBER 2008 ======================================================

VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 17 SEPTEMBER 2008 ====================================================== N.V. Etn. Franz COLRUYT Edingensesteenweg 196 BTW-BE-0400.378.485 1500 HALLE RPR Brussel VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 17 SEPTEMBER 2008 ====================================================== Het

Nadere informatie

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U.

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. GROEP COLRUYT - GECONSOLIDEERD Halfjaarlijkse informatie - cijfers onder IFRS-boekhoudnormen Colruyt blijft stevig groeien De omzet van de Groep Colruyt

Nadere informatie

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en PERSBERICHT 17.02.2012 VAN DE VELDE: JAARRESULTATEN 2011 GECONSOLIDEERDE OMZETSTIJGING VAN 8,1% EBITDA STIJGT MET 2,8% GROEPSWINST STIJGT MET 3,0% VOORSTEL TOT DIVIDEND VAN 2,15 PER AANDEEL 1. GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro Leuven, KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar een winst van 26,4 miljoen euro, hetzij 0,34 euro per aandeel, tegenover een winst van

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

De voorzitter legt op het bureau :

De voorzitter legt op het bureau : N.V. Etn. Franz COLRUYT Edingensesteenweg 196 BTW-BE-0400.378.485 1500 HALLE RPR Brussel VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2010 ==========================================================

Nadere informatie

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde Groei van de verkochte volumes met 6.6% Recurrente ebitda voor 2017 in lijn met 2016 Positieve vooruitzichten op groei van de Ebitda voor de komende jaren Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H 2016 Gecorrigeerde

Nadere informatie

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend Jaarresultaten 2009 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2010. Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2013 16.30 u CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Stabilisering van de omzet Het operationele resultaat (EBIT) stijgt 28 % dankzij het kostenbeheer in het kader

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014 KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ BIJLAGE 4 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 21 SEPTEMBER 2005 ======================================================

VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 21 SEPTEMBER 2005 ====================================================== N.V. Etn. Franz COLRUYT Edingensesteenweg 196 BTW-BE-0400.378.485 1500 HALLE RPR Brussel VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 21 SEPTEMBER 2005 ====================================================== Het

Nadere informatie

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015 Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2015 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN De omzet steeg met 11,5 % ten opzichte van dezelfde periode

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36% JAARLIJKS COMMUNIQUE 30 augustus 2006 Onder embargo tot woensdag 30 augustus 2006, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen

Nadere informatie

PICANOL GROUP ZET VOOR ZEVENDE JAAR OP RIJ STERKE RESULTATEN NEER: 119 MILJOEN EURO WINST IN 2016, BESTE RESULTAAT OOIT

PICANOL GROUP ZET VOOR ZEVENDE JAAR OP RIJ STERKE RESULTATEN NEER: 119 MILJOEN EURO WINST IN 2016, BESTE RESULTAAT OOIT GECONSOLIDEERDE & GEAUDITEERDE RESULTATEN 2016 PERSBERICHT Gereglementeerde informatie 1 maart 2017 (8u00) PICANOL GROUP ZET VOOR ZEVENDE JAAR OP RIJ STERKE RESULTATEN NEER: 119 MILJOEN EURO WINST IN 2016,

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË. Naamloze Vennootschap J. Dubrucqlaan, 175/ Brussel. Genoteerd op EURONEXT Brussel onder de benaming :

IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË. Naamloze Vennootschap J. Dubrucqlaan, 175/ Brussel. Genoteerd op EURONEXT Brussel onder de benaming : 21 maart 2007 IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË Naamloze Vennootschap J. Dubrucqlaan, 175/1-1080 Brussel Genoteerd op EURONEXT Brussel onder de benaming : IMMOBEL PERSMEDEDELING Bedrijfsresultaat van

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli juni 2005) Toename van het resultaat met 69%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli juni 2005) Toename van het resultaat met 69% JAARLIJKS COMMUNIQUE 1 september 2005 Onder embargo tot donderdag 1 september 2005, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2004-30 juni 2005) Toename van het resultaat met 69%

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 25 APRIL 2014 De gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Op 16 december 2015 heeft het Belgische Parlement een nieuwe wet aangenomen (de Wet van december

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Guldensporenpark 2 b 9820 Merelbeke Ondernemingsnummer RPR

Naamloze Vennootschap Guldensporenpark 2 b 9820 Merelbeke Ondernemingsnummer RPR Naamloze Vennootschap Guldensporenpark 2 b 9820 Merelbeke Ondernemingsnummer RPR 0 454 201 411 OPROEPINGSBERICHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarlijkse

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

KINEPOLIS GROUP NV Eeuwfeestlaan 20 1020 Brussel - België Tel +32 2 474 26 01 Fax +32 2 474 26 06 Ondernemingsnummer : 0415 928 179 www.kinepolis.

KINEPOLIS GROUP NV Eeuwfeestlaan 20 1020 Brussel - België Tel +32 2 474 26 01 Fax +32 2 474 26 06 Ondernemingsnummer : 0415 928 179 www.kinepolis. J A A R V E R S L A G 2 0 0 4 K I N E P O L I S G R O U P KINEPOLIS GROUP NV Eeuwfeestlaan 20 1020 Brussel - België Tel +32 2 474 26 01 Fax +32 2 474 26 06 Ondernemingsnummer : 0415 928 179 www.kinepolis.com

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Klynveld Peat Marwick Goerdeler

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Helga Platteau Bedrijfsrevisor Verslag van het College van sen over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 en

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015 , Leuven, boekjaar 2014/2015 In het eerste halfjaar van boekjaar 2014/2015 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,7 miljoen euro. Dit resultaat werd in hoofdzaak bepaald door gebruikelijke

Nadere informatie

KBC Ancora sluit boekjaar 2015/2016 af met een negatief resultaat van 21,0 miljoen euro

KBC Ancora sluit boekjaar 2015/2016 af met een negatief resultaat van 21,0 miljoen euro , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2015/2016 af met een negatief resultaat van 21,0 miljoen euro KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2015/2016 een verlies van 21,0 miljoen euro, hetzij 0,27 euro

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE )

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE ) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op vrijdag 21 mei 2010 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag 2016/2017

Halfjaarlijks financieel verslag 2016/2017 , Leuven, 2016/2017 In het eerste halfjaar van boekjaar 2016/2017 realiseerde KBC Ancora een winst van 67,2 miljoen euro, ten opzichte van een verlies van 10,5 miljoen euro over dezelfde periode in het

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 Gereglementeerde informatie 30 augustus 2016 17u00 CET Omzetstijging van 4,6% op de dynamische markten die hun groei verderzetten Bedrijfsresultaat (EBIT) daalt met

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

Lees en volg aandachtig de volgende instructies: - Duid slechts één enkele gevolmachtigde aan op p. 1

Lees en volg aandachtig de volgende instructies: - Duid slechts één enkele gevolmachtigde aan op p. 1 Volmacht (1) Lees en volg aandachtig de volgende instructies: - Duid slechts één enkele gevolmachtigde aan op p. 1 - VUL UW STEMINSTRUCTIES IN OP P. 4 en 5 om er zeker van te zijn dat uw gevolmachtigde

Nadere informatie

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier.

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier. 21 maart 2012, 17.30 u. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT 1 RESULTATEN 2011: Omzet: 265,0 mio (+ 19%) Bedrijfsresultaat: 9,6 mio (+ 2%) Nettoresultaat voor de periode: 6,6 mio (+ 9%) ******** DIVIDEND:

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017 Gereglementeerde informatie 28 augustus 2017 17u40 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017 FORSE STIJGING VAN HET BEDRIJFSRESULTAAT MEDE DOOR DE OVERNAME VAN DEVIN AD EN DE BIJZONDER GUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Nadere informatie

STEMMING PER BRIEF. Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering. 27 april 2011 (15:00 uur)

STEMMING PER BRIEF. Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering. 27 april 2011 (15:00 uur) STEMMING PER BRIEF Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering 27 april 2011 (15:00 uur) Ten laatste op 22 april 2011 per aangetekende brief met ontvangstmelding te verzenden aan: Telenet Group Holding

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

Kids at the Movies. 1. Kinepolis Group 2. Inleiding 3. Concept 4. Kalender 5. Communicatie 6. Partnership

Kids at the Movies. 1. Kinepolis Group 2. Inleiding 3. Concept 4. Kalender 5. Communicatie 6. Partnership Kids at the Movies 1. Kinepolis Group 2. Inleiding 3. Concept 4. Kalender 5. Communicatie 6. Partnership 1. Kinepolis Group Over Kinepolis : Missie : Opgericht in 1997, fusie Bert-Claeys, beursnotering

Nadere informatie

- II - DEEL II INFORMATIE IN HET KADER VAN DE CORPORATE GOVERNANCE

- II - DEEL II INFORMATIE IN HET KADER VAN DE CORPORATE GOVERNANCE DEEL II INFORMATIE IN HET KADER VAN DE CORPORATE GOVERNANCE - 11 29 - A. RAAD VAN BESTUUR 1. Samenstelling De Raad van Bestuur van Miko n.v. streeft een deugdelijk en onafhankelijk bestuur van de vennootschap

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014 LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014 - Omzet groeit met 5% - Sterke stijging van de recurrente bedrijfscashflow met bijna 5 miljoen EUR - Investeringen in productievestigingen van voorbije jaren leveren

Nadere informatie

Persbericht Hogere winstgevendheid eerste jaarhelft hoog orderboek

Persbericht Hogere winstgevendheid eerste jaarhelft hoog orderboek Onder Embargo tot 19/08/2014-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hogere winstgevendheid eerste jaarhelft hoog orderboek Hoogtepunten eerste halfjaar 2014 Ondanks een daling van het orderboek

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort

Nadere informatie

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest Antwerpen BTW BE R.P.R. Antwerpen

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest Antwerpen BTW BE R.P.R. Antwerpen ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 25 MEI 2010 I. SAMENSTELLING VAN HET

Nadere informatie

NV BEKAERT SA OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

NV BEKAERT SA OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Gent, afdeling Kortrijk OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE )

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE ) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 17 mei 2013 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

Financiële definities

Financiële definities Financieel Overzicht Bekaert Jaarverslag 2013 102 Financiële definities Boekwaarde per aandeel Dividendrendement Dochterondernemingen EBIT EBIT interestdekking EBITDA (Bedrijfscashflow) Eenmalige opbrengsten

Nadere informatie

JAARRESULTATEN 2014. IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007

JAARRESULTATEN 2014. IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007 Brussel, 27 maart 2015 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2014 IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007 Geconsolideerd nettoresultaat van 20 MEUR

Nadere informatie

Persbericht Kinepolis Group

Persbericht Kinepolis Group Page 1 of 7 Brussel, 19 februari 2009 Voor onmiddellijke publicatie Contact: Myriam Dassonville Corporate Communication Tel: +32 9 241 00 16 E-mail: mdassonville@kinepolis.com Kinepolis Group behaalt 15,2

Nadere informatie

miljoen). De bezettingsgraad op 30 september 2007 beloopt 92 % (92 % einde 2006).

miljoen). De bezettingsgraad op 30 september 2007 beloopt 92 % (92 % einde 2006). Persbericht Intervest Offices bevestigt haar bedrijfsresultaten voor 2007 Antwerpen, 31 oktober 2007 - Openbare vastgoedbevak Intervest Offices maakt vandaag haar resultaten per 30 september 2007 bekend.

Nadere informatie

Record hoge activiteitsgraad duidelijk beïnvloed door wisselkoersresultaat

Record hoge activiteitsgraad duidelijk beïnvloed door wisselkoersresultaat Onder Embargo tot 18/08/2015-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Record hoge activiteitsgraad duidelijk beïnvloed door wisselkoersresultaat Hoogtepunten eerste halfjaar 2015 De opbrengsten

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2014/2015 een winst van 133,7 miljoen euro, hetzij 1,71 euro per aandeel, tegenover een winst

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMITÉ BIJLAGE 3 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV Bekaert SA gehouden te Kortrijk op woensdag 10 mei 2017

Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV Bekaert SA gehouden te Kortrijk op woensdag 10 mei 2017 Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV Bekaert SA gehouden te Kortrijk op woensdag 10 mei 2017 De vergadering wordt om 10:30 uur geopend onder het voorzitterschap van de heer

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2013 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2013..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 29/08/2008 PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER DE EERSTE JAARHELFT 2008 Netto-omzet stijgt met 7.0% tot 298,7Mio (bij gelijke consolidatiekring) Energie- en hulpstofprijzen

Nadere informatie

Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen

Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen Onder Embargo tot 18/08/2016-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen Hoogtepunten eerste halfjaar 2016 De opbrengsten voor

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Sterke groei autorisatie-opbrengsten stuwt Keywares halfjaarlijks resultaat

Sterke groei autorisatie-opbrengsten stuwt Keywares halfjaarlijks resultaat Published on Keyware Technologies (http://www.keyware.com) Sterke groei autorisatie-opbrengsten stuwt Keywares halfjaarlijks resultaat [1] augustus 2016 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT 18 augustus

Nadere informatie

Persbericht Hoge activiteitsgraad en rentabiliteit tijdens eerste jaarhelft verwacht zwakker tweede jaarhelft

Persbericht Hoge activiteitsgraad en rentabiliteit tijdens eerste jaarhelft verwacht zwakker tweede jaarhelft Onder Embargo tot 20/08/2013-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hoge activiteitsgraad en rentabiliteit tijdens eerste jaarhelft verwacht zwakker tweede jaarhelft Hoogtepunten eerste halfjaar

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE:

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE: Vastgoedbevak naar Belgisch recht Industrielaan 6, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847 PERSBERICHT - EMBARGO tot 25 mei 2007 17u40 JAARREKENINGEN 2006-07: Operationele winst stijgt met 8,35%

Nadere informatie

Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV Bekaert SA gehouden te Wevelgem op woensdag 9 mei 2007

Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV Bekaert SA gehouden te Wevelgem op woensdag 9 mei 2007 Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV Bekaert SA gehouden te Wevelgem op woensdag 9 mei 2007 De vergadering wordt om 10:30 uur geopend onder het voorzitterschap van Baron

Nadere informatie

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN Het jaar 2006, op 25 april te 11 uur, te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5, is de gewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Miko: Halfjaarresultaten Omzet + 12,4 % * EBIT + 4,4 % * EBITDA + 8,7 % * Nettowinst 3,3 %

Miko: Halfjaarresultaten Omzet + 12,4 % * EBIT + 4,4 % * EBITDA + 8,7 % * Nettowinst 3,3 % Miko: Halfjaarresultaten 2017 Omzet + 12,4 % * EBIT + 4,4 % * EBITDA + 8,7 % * Nettowinst 3,3 % Turnhout, 19 september 2017 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice en kunststofverpakkingsspecialist,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 20 APRIL 2010

AANKONDIGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 20 APRIL 2010 TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse Straat 12/2 3001 Leuven BTW nr. BE 0471.340.123 RPR Leuven AANKONDIGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 20 APRIL 2010 De raad van bestuur

Nadere informatie

TOELICHTING GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 12 mei 2017 om uur CET

TOELICHTING GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 12 mei 2017 om uur CET Naamloze vennootschap Maatschappelijke Zetel: Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0505.640.808 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen TOELICHTING GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE LEUVEN OP 2 JUNI 2016

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE LEUVEN OP 2 JUNI 2016 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

Persbericht Jaarresultaten 2005/2006

Persbericht Jaarresultaten 2005/2006 Persbericht Jaarresultaten 2005/2006 Embargo tot 22.09.2006-17 u 45 Forse verbetering van EBIT en EBITDA bij licht stijgende omzet. Belangrijk investeringsprogramma in logistiek en verpakking wordt voorbereid.

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

VAN DE VELDE NV LAGEWEG SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer (Dendermonde)

VAN DE VELDE NV LAGEWEG SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer (Dendermonde) VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde) Notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 25 april 2012 OPENING VAN DE VERGADERING

Nadere informatie

NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Straat, nr. Stad/Gemeente

NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Straat, nr. Stad/Gemeente NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Agenda: VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING gehouden op de zetel op maandag 20/03/Y om BB uur - vijftiende boekjaar 1. Verklaring, beraadslaging en besluit overeenkomstig art. 259/523

Nadere informatie

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht Groep Brussel Lambert 26 maart 2003 Persbericht Stijging van het courante resultaat 2002 met 138% tot EUR 161 miljoen Geconsolideerd verlies van EUR 238 miljoen door impairments bij Bertelsmann (Zomba)

Nadere informatie

VOLMACHT. Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de Vennootschap ) van 26 april 2017 (om uur Belgische tijd)

VOLMACHT. Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de Vennootschap ) van 26 april 2017 (om uur Belgische tijd) Bijlage 4 VOLMACHT Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de Vennootschap ) van 26 april 2017 (om 11.00 uur Belgische tijd) Deze volmacht moet, per post of email, verzonden worden naar en uiterlijk

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat ARDOOIE B.T.W. BE RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat ARDOOIE B.T.W. BE RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 28 APRIL 2017 De gewone algemene

Nadere informatie

SYSTEMAT N.V. ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR. Inhoud :

SYSTEMAT N.V. ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR. Inhoud : CONTACTEN Martin Detry SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 85 04 martin.detry@systemat.com ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR Maryse Gits SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 83 86 maryse.gits@systemat.com

Nadere informatie