Inhoudstafel. Inhoudstafel. BEDRIJFSPROFIEL 3 Missie 3 Strategische troeven 3 Profi el van de onderneming 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudstafel. Inhoudstafel. BEDRIJFSPROFIEL 3 Missie 3 Strategische troeven 3 Profi el van de onderneming 4"

Transcriptie

1

2

3 Inhoudstafel BEDRIJFSPROFIEL 3 Missie 3 Strategische troeven 3 Profi el van de onderneming 4 BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS 8 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR 11 Corporate Governance 11 Algemene toelichting door de Raad van Bestuur 18 MARKTOVERZICHT 25 Operations België 25 Algemeen marktoverzicht 25 Programmatie en ticketverkoop 26 Food & beverage 27 Media & events 28 Operations Frankrijk 29 Algemeen marktoverzicht 29 Programmatie en ticketverkoop 30 Food & beverage 30 Media & events 31 Operations Spanje 32 Algemeen marktoverzicht 32 Programmatie en ticketverkoop 32 Food & beverage 33 Media & events 33 Operations Polen 34 Algemeen marktoverzicht 34 Programmatie en ticketverkoop 34 Food & beverage 35 Media & events 35 Operations Zwitserland 36 Algemeen marktoverzicht 36 Programmatie en ticketverkoop 36 Food & beverage 36 Media & events 36 Handelsruimtes 37 Filmdistributie 37 BLIKVANGERS 41 Content 41 Technologisch leiderschap 42 Vastgoedontwikkeling 43 ICT 45 Global Marketing & Sales 46 Human Resources 47 INFORMATIE VOOR DE AANDEELHOUDER 49 Informatie over het aandeel 49 Financiële kalender 49 Kapitaal 50 Dividenduitkering 50 Aandeelhoudersstructuur 50 1 Inhoudstafel JAARREKENINGEN 51

4 B E D R I J F S P R O F I E L Kinepolis Group 2005

5 Bedrijfsprofiel Missie Kinepolis Group beoogt in Europa de ultieme bioscoopbelevenis bij een breed kijkerspubliek in multifunctionele, familiale en klantgerichte bioscoopcomplexen. Kinepolis wil daarbij de hoogste kwaliteit bieden en rendabel zijn dankzij een innovatieve en gepersonaliseerde aanpak. Strategische troeven Hoogwaardige expertise De zogenaamde Kinepolis Experience bestaat uit een reeks uitgebalanceerde competenties, zoals: de selectie van een geschikte, vlot bereikbare locatie ontwerp en bouw van multifunctionele leisurecentra van de 5 e generatie met restaurants, cafés, tentoonstellings- en vergaderfaciliteiten, enz. ruime kennis op het gebied van fi lmprogrammatie, ticketing, comfort en veiligheid ongeëvenaarde beeld- en geluidskwaliteit. Op mensenmaat Bij Kinepolis staan klantvriendelijkheid en tevredenheid centraal. De customer focus wordt aan de hele organisatie meegegeven via een strategisch opleidingsproject Service with a Smile. De medewerkers worden zo veel mogelijk bijgestaan in het uitdragen van de Kinepolis Experience. Met oog voor innovatie Kinepolis heeft altijd een voortrekkersrol gespeeld wat betreft technologische innovatie en is continu op zoek naar de beste state of the art technologie in de entertainmentindustrie, o.a. op het vlak van geluids- en projectietechnologie. Getuige daarvan is de THX-certifi catie, dé norm voor perfecte beelden geluidskwaliteit in de bioscoopindustrie, die aan elke Kinepoliszaal werd toegekend. 3 Bedrijfsprofiel

6 On a aimé, laissez vous séduire. Profiel van de onderneming Europese speler van formaat Kinepolis Group is aanwezig in vijf landen en behoort met 22,6 miljoen bezoekers in 2005 tot de kopgroep van de Europese bioscoopexploitanten. 4 Bedrijfsprofiel Complexen Zalen Zetels Personeel 1 België Frankrijk Spanje Polen Zwitserland Totaal Kinepolis Digitaal Kinepolis Group is reeds enkele jaren een stuwende kracht achter High Defi nition Digital Cinema (HDDC). Filmliefhebbers kunnen in maar liefst 21 Kinepoliszalen in België, Frankrijk en Spanje genieten van de voordelen van digitalisering op niveau van kwaliteit en aanbod. Dankzij zijn polyvalente digitale installaties kan Kinepolis Group naast digitale langspeelfi lms ook alternatieve inhoud in digitaal formaat aanbieden, zoals de lancering in avant-première van televisiereeksen en documentaires, de live weergave van concerten en sportwedstrijden, en de organisatie van tal van prestigieuze B-to-B-evenementen zoals bedrijfs-, overheids- en medische congressen. Kinepolis en de Kwaliteitsfilm In België genereerde het Cinémanie-kwaliteitslabel opmerkelijke resultaten. Met Cinémanie, de andere fi lm beter bekeken richt Kinepolis België zich tot de liefhebbers van auteursfi lms uit alle windstreken. Sinds begin 2004 wordt iedere dag minstens 1 Cinémaniefi lm in elk van de Belgische complexen gespeeld. Der Untergang, Sin City en Brothers Grimm vormden de top 3 der kwaliteitsfi lms. Begin 2006 werd in Frankrijk het analoge kwaliteitslabel Lumière sur... gelanceerd. Kinepolis Group 2005

7 Bezoekcijfers (in mio) Omzetverdeling per activiteit Handelshuur 3% Media en events 14% Filmdistributie 1% Food and beverage 20% Ticketverkoop 62% Omzetverdeling per land Spanje 20% Andere 5% België 51% 5 Jaarresultaat 2005 in IFRS (1) Frankrijk 24% mio 31/12/ /12/2004 % Totaal bezoekers (mio) 22,6 24,5-7,9% Omzet ,9% EBITDA (2) ,3% Bedrijfsresultaat ,6% Financieel resultaat ,5% Resultaat voor belastingen ,0% Belastingen ,9% Nettowinst (3) -28,1% Resultaat per aandeel - gewoon 1,17 1,63-28,0% Resultaat per aandeel - verwaterd 1,15 1,61-28,2% Netto Financiële Schuldpositie (NFS) ,5% Bedrijfsprofiel (1) Waarderingsregels IFRS beschikbaar op website onder rubriek financiële informatie. (2) Onder IFRS is EBITDA geen erkend gegeven. Kinepolis definieerde het begrip door bij het bedrijfsresultaat de geboekte afschrijvingen, waardeverminderingen en provisies op te tellen en er eventuele terugnames of gebruiken van deze zelfde rubrieken af te trekken. (3) Nettoresultaat op datum van 31/12/04 zoals gepubliceerd conform BE GAAP: 6,5 mio.

8 B R I E F A A N D E A A N D E E L H O U D E R S Kinepolis Group 2005

9 Beste aandeelhouder, Ondanks de terugval van de ticketverkoop in 2005, legde Kinepolis Group op jaarbasis een behoorlijk resultaat voor, volledig in overeenstemming met het winstobjectief. Kinepolis Group sloot het boekjaar 2005 af met een nettowinst van 8,1 mio, een bedrijfsresultaat van 20,7 mio en een EBITDA van 42,7 mio. Dit dankzij een sterk fi lmeindejaar, de andere omzetgenererende bedrijfsactiviteiten en een consequent kostenbeleid. BEZOEKCIJFERS In 2005 ontving Kinepolis Group internationaal 22,6 mio bezoekers in zijn bioscoopcomplexen. T.o.v. het jaar voordien (24,5 mio bezoekers) betekent dit in absolute cijfers een terugval van 8%, op vergelijkbare basis* van 10%. T.o.v. de internationale bioscoopmarkt zet de groep niettemin een behoorlijke prestatie neer. Kinepolis Group kende een zeer sterk eindejaar dankzij succesfilms als Harry Potter and the Goblet of Fire, King Kong en The Chronicles of Narnia, maar gezien de signifi cante terugval over de eerste drie kwartalen (12%) was het eindejaarssucces onvoldoende om de achterstand ten opzichte van 2004 goed te maken. Kinepolis Group relateert de internationale, cyclische dip anno 2005 voornamelijk aan het zwakke internationale filmaanbod tot en met oktober, de concentratie van kaskrakers tijdens de twee laatste maanden, en de afwezigheid van sterke, lokale produkties. De internationale fi lmtop 2005 van Kinepolis Group werd gevormd door Harry Potter en de vuurbeker, Madagascar en Star Wars Episode 3. In België, Frankrijk en Spanje deed Kinepolis Group het beter dan het marktgemiddelde, en dit ondanks de ontwikkeling van het concurrentiële landschap. In de overige landen volgt de groep de nationale marktevolutie. Het achterwege blijven van een groot Franstalig succes zoals Podium en Les Choristes (2004) liet zich zeker ook in de Belgische Kinepolisvestigingen te Luik, Brussel en Eigenbrakel voelen. Verder bleef de moeilijke bereikbaarheid door de Antwerpse ringwerken de bezoekcijfers van Metropolis negatief beïnvloeden. In alle Belgische complexen nam het aantal bioscoopbezoekers fors toe tijdens de eindejaarsmaanden, ondanks het feit dat de kerstvakantie slechts voor de helft in 2005 viel. De maand december werd de sterkste maand ooit voor de Franse complexen te Rijsel (Kinepolis Le Château du Cinéma) * vergelijkbare basis: met abstractie van de bijdragen van de entiteiten verkocht, vereffend of geopend in 2005 en 2004: Max Linder (Frankrijk, verkoop handelsfonds in februari 2004), Kinepolis Granada (Spanje, geopend in juni 2004) en Kinepolis Nancy (Frankrijk, geopend in september 2005). 7 Brief aan de aandeelhouders

10 8 Brief aan de aandeelhouders en Nîmes (Kinepolis Nîmes), die tevens op jaarbasis goede resultaten neerzetten in vergelijking met de Franse markt. Kinepolis Nancy, geopend in september 2005, kende een voorzichtige opstart en een gestage groei. Zowel Kinepolis Nancy als Kinepolis Metz leden onder de hevige sneeuwval in december. Alle Franse complexen zorgden niettemin voor een aangroei van marktaandeel op de lokale Franse markten. Een opvallende vooruitgang werd verwezenlijkt door Kinepolis Granada (Spanje, geopend in juni 2004) die in het laatste kwartaal een groei van 37% optekende ten opzichte van dezelfde periode in De site rondom Kinepolis Granada ontwikkelde zich verder en werd omgeven door publiekstrekkers als Carrefour, Media Markt en Sprinter. Kinepolis Granada veroverde tijdens het afgelopen jaar de lokale marktleiderspositie. In Polen had - naast het zwakke fi lmaanbod en het ontbreken van belangrijke, Poolse produkties - het overlijden van de paus gedurende geruime tijd een onmiskenbare weerslag op het volledige socio-culturele leven. Daarnaast kreeg Kinepolis Poznan sedert juni bijkomende concurrentie te verduren. Het Poolse eindejaar was een kalme periode met weinig grote releases. OMZET Kinepolis Group realiseerde in 2005 een omzet van 193 mio, i.e. 4% lager dan de omzet 2004 ( 201 mio). De gross boxoffi ce (inkomsten gegenereerd uit ticketverkoop) nam af met 7%. Het procentueel aandeel van de ticketverkoop nam relatief af ten voordele van de andere inkomstgenererende activiteiten (2004: 64%, 2005: 62%). Het omzetverlies van food & beverage bleef beperkt tot 2%, en dit dankzij een hogere omzet per bezoeker. Business-to-business activiteiten in de bioscoopomgeving vormen een ware groeipool. De omzet, gegenereerd door evenementen, schermreclame, enz., steeg met 4%. De omzet uit fi lmdistributie kende een daling van 3% t.o.v. 2004, toen voornamelijk lokaal fi lmaanbod, waaronder De Zaak Alzheimer en Team spirit 2, belangrijke inkomsten genereerde. De inkomsten uit handelshuur stegen met 7%, mede dankzij de opening van Kinepolis Granada en Kinepolis Nancy. De globale omzet werd voor 51% gevormd in België, de thuisbasis van de groep, voor 24% in Frankrijk, voor 20% in Spanje, en voor 5% in Polen en Zwitserland. VASTGOEDONTWIKKELING De terreinen en gebouwen, met een geschatte marktwaarde van 260 mio, vormen een onmiskenbare troef voor Kinepolis Group. De totale oppervlakte in eigendom bedraagt bijna m 2, waarvan m 2 aan bioscoopgebouwen, m 2 aan parking, m 2 aan verhuurde oppervlaktes voor concessies (restaurants, cafés,...) en verder te ontwikkelen gronden en gebouwen. Op diverse locaties werkt Kinepolis aan vastgoedprojecten die, afhankelijk van de locatie, al dan niet onmiddellijk aansluiten bij de huidige bedrijfsactiviteit. KINEPOLIS GROUP EN DIGITALE CINEMA Kinepolis Group digitaliseerde sedert de release van Star Kinepolis Group 2005

11 Wars (mei 2005) 10 bijkomende zalen. De digitale apparatuur DANKWOORD werd aanvankelijk gehuurd, maar in augustus 2005 in eigendom verworven. Namens de Raad van Bestuur danken wij onze medewerkers voor hun inzet en toewijding. 21 Kinepolis-zalen zijn uitgerust met High Definition Digital Cinema (HDDC), waarvan 12 in België, 6 in Frankrijk en 3 in Spanje. Het digitale aanbod op niveau van langspeelfilms en alternative content neemt alsmaar toe. Ook de samenwerking tussen het TV- en het bioscoopmedium wordt alsmaar intenser. Kinepolis Group is vastbesloten om haar strategische doelstelling van duurzame rendabele groei te verwezenlijken. Om de uitdagingen op diverse vlakken in 2006 met succes aan te gaan, kan Kinepolis Group immers in het bijzonder steunen op de inspanningen van zijn medewerkers. Zij zijn zich ten zeerste bewust van het belang van de waardecreatie voor de aandeelhouder en voor de bioscoopbezoeker. VOORUITBLIK Essentieel is de digitalisering die onze bezoekers een betere kwaliteit en nieuwe opportuniteiten biedt. Om de voorsprong Het jaar 2006 belooft een goed filmjaar te worden met beter gespreide toppers. Kinepolis Group verwacht in 2006 een substantiële groei, zowel op niveau van het globale bezoekcijfer als van de nettowinst. Op 7 juli opent Kinepolis Brugge (België) de deuren. ten opzichte van de concurrentie te bestendigen, vormen het klantgericht denken, de kwaliteit en het continue innovatieproces voor Kinepolis Group de belangrijkste troeven. Samen met de Raad van Bestuur drukken wij ons volle vertouwen uit in de toekomst. Het complex beschikt over 8 zalen en zetels. Voor zijn bouwproject te Oostende (België) diende Kinepolis Group in december 2005 een bouwaanvraag in. Florent Gijbels Joost Bert Baron Hugo Vandamme Afgevaardigd Bestuurder Afgevaardigd Bestuurder Voorzitter Raad van Bestuur 9 Brief aan de aandeelhouders

12 V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R Kinepolis Group 2005

13 Verslag van de Raad van Bestuur 11 CORPORATE GOVERNANCE Op 16 november 2005 heeft de Raad van Bestuur van Kinepolis Group het Corporate Governance Charter goedgekeurd. Dit verslag beschrijft de manier waarop het Corporate Governance Charter in het jaar 2005 toegepast werd in het bestuur van Kinepolis Group NV. Het is consulteerbaar op de website onder de rubriek corporate governance. Het Charter werd opgesteld overeenkomstig de principes en de bepalingen van de Belgische Corporate Governance Code die het Corporate Governance Committee, voorgezeten door Graaf Maurice Lippens, op 9 december 2004 heeft bekendgemaakt. RAAD VAN BESTUUR EN BIJZONDERE COMITES Samenstelling van de Raad van Bestuur De Raad van Bestuur bestaat uit 9 leden, van wie er vier als onafhankelijk van de referentieaandeelhouders en het management dienen beschouwd te worden. De NV Bert Brothers met als vaste vertegenwoordiger Mevr. M.S. Bert-Vereecke, werd door de Raad van Bestuur gecoöpteerd tot bestuurder in vervanging van Mevr. M.S. Bert-Vereecke, die ontslag nam als bestuurder. Verslag van de Raad van Bestuur

14 Naam Mandaat Einddatum Overige mandaten NV Claeys Invest, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Marie-Rose Claeys-Vereecke (1) (3) NV HRV, vertegenwoordigd door Baron Hugo Vandamme (1) (2) NV Bert Brothers met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Marie-Suzanne Bert-Vereecke, (1) (3) (4) Co-Voorzitter Stichter Voorzitter Ere-Voorzitter Stichter De Heer Joost Bert (3) Gedelegeerd 2008 Roularta Media Group NV: Voorzitter RvB Picanol Group NV: Ondervoorzitter RvB Sara Lee/DE International BV: Lid van Supervisory Board De Heer Florent Gijbels (3) Bestuurders De Heer Peter Bert, (1) (3) Bestuurder 2006 De Heer André Meers, (1) (2) Bestuurder 2007 Group Machiels NV: Algemeen Directeur 12 Verslag van de Raad van Bestuur NV Euro Invest Management, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Philippe Haspeslagh (1) (2) BVBA Gerard Van Acker, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Gerard Van Acker (1) (2) (1) Niet-uitvoerende bestuurder (2) Onafhankelijk bestuurder (3) Vertegenwoordigen de meerderheidsaandeelhouders (4) Gecoöpteerd door de Raad van Bestuur van 8 maart 2006 Bestuurder 2008 Bestuurder 2006 Dujardin Foods NV: Voorzitter RvB Quest Management NV: Voorzitter RvB Quest for Growth NV: Lid RvB Capricorn Venture Partners NV: Lid RvB Vandemoortele NV: Lid RvB Language&Computing NV: Voorzitter RvB Besix Group NV: Lid RvB Carestel NV: Lid RvB ABO NV: Lid RvB Kinepolis Group 2005

15 Werking van de Raad van Bestuur De Raad van Bestuur, voorgezeten door Baron Hugo Vandamme, vergaderde 11 maal in Op 5 vergaderingen waren alle leden aanwezig. Wat de overige vergaderingen betreft, waren op drie bijeenkomsten telkens één lid verontschuldigd, op twee bijeenkomsten twee leden verontschuldigd, en op één bijeenkomst vier leden verontschuldigd. Tijdens deze vergaderingen werden de volgende onderwerpen behandeld: - de maandelijkse bezoekcijfers van de verschillende complexen en de fi nanciële resultaten van Kinepolis Group en haar dochtermaatschappijen - de nieuw voorgestelde projecten - de evolutie van de lopende projecten - de verslagen van het Auditcomité en het Nominatie- en Remuneratiecomité - de opstelling van het Corporate Governance Charter Bijzondere vergaderingen werden gewijd aan de vaststelling van de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening en jaarverslagen, aan de bepaling van de korte- en lange termijnstrategie en aan de profi t/investeringsplannen voor het boekjaar Het Nominatie- en Remuneratiecomité Het Nominatie- en Remuneratiecomité, waarvan het voorzitterschap sinds 11 mei 2005 wordt waargenomen door de NV HRV met als vaste vertegenwoordiger Baron Hugo Vandamme, bestaat uitsluitend uit niet - uitvoerende bestuurders waarvan de meerderheid onafhankelijke bestuurders zijn: - NV Claeys Invest, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Marie-Rose Claeys-Vereecke - NV Bert Brothers, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Marie-Suzanne Bert-Vereecke - NV HRV, vertegenwoordigd door Baron Hugo Vandamme - De Heer André Meers - BVBA Gerard Van Acker, met als vaste vertegenwoordiger dhr Gerard Van Acker De Afgevaardigd Bestuurders wonen op uitnodiging de vergaderingen van het Nominatie- en Remuneratiecomité bij. Het Nominatie- en Remuneratiecomité vergaderde 3 maal in 2005 in aanwezigheid van al haar leden met uitzondering van 1 vergadering waarop één lid niet aanwezig was. Het Nominatie- en Remuneratiecomité beraadslaagde voornamelijk omtrent het remuneratiebeleid voor de niet-uitvoerende bestuurders en voor het Uitvoerend Management. Het Auditcomité Het Auditcomité, sinds 11 mei 2005 voorgezeten door de NV Euro Invest Management met als vaste vertegenwoordiger de Heer Philippe Haspeslagh, bestaat sinds die datum uit de volgende leden: - De NV Euro Invest Management, vertegenwoordigd door de Heer Philippe Haspeslagh - De BVBA Gerard Van Acker, vertegenwoordigd door de Heer Gerard Van Acker De fi nancieel directeur en de afgevaardigd bestuurders worden uitgenodigd op de vergaderingen van het Auditcomité. De vertegenwoordigers van de meerderheidsaandeelhouders, de NV Claeys Invest en de Heer Peter Bert, wonen de vergaderingen bij. 13 Verslag van de Raad van Bestuur

16 14 Verslag van de Raad van Bestuur In 2005 kwam het Auditcomité 5 maal samen in aanwezigheid van al haar leden en werden voornamelijk volgende items behandeld: - bespreking van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening en jaarverslag - bespreking van de halfjaarlijkse resultaten - vaststelling en opvolging van het werkprogramma van de interne auditor - opvolging van de IFRS-transitie UITVOEREND MANAGEMENT Op organisatorisch niveau werden een aantal verantwoordelijkheden gedecentraliseerd. De corporate structuur werd afgebouwd, en aan de nationale directies werden meer bevoegdheden toegekend, teneinde in te spelen op de specifi eke marktbehoeften van de verschillende landen waar Kinepolis Group actief is. Het dagelijks bestuur wordt waargenomen door beide CEO s. Kinepolis Real Estate Kinepolis Real Estate staat in voor projectontwikkeling, beheer van gronden en gebouwen, facility management en handelshuur. Florent Gijbels is verantwoordelijk voor de divisie Real Estate. De algemene directie is in handen van Luc Van Baelen, Coördinatiecomité Kinepolis Group F. Gijbels CEO Kinepolis Group J.Bert CEO Kinepolis Group G. Deley Managing Director Kinepolis Cinema Managing Director Kinepolis Real Estate, die bijgestaan wordt door het Management Comité Kinepolis Real Estate. Kinepolis Cinema Kinepolis Cinema staat in voor ticketverkoop, food & beverage, events & media en andere bioscoopgerelateerde activiteiten. Joost Bert is verantwoordelijk voor de divisie Cinema. Gilbert Deley, Managing Director Kinepolis Cinema, neemt de algemene directie waar. Hiertoe wordt hij bijgestaan door de leden van het Management Comité Kinepolis Cinema. Corporate Finance & Administration Corporate F&A ontfermt zich over de fi nanciële, juridische en administratieve activiteiten van Kinepolis Group op internationaal niveau. CEO Florent Gijbels en CFO Jan Staelens dragen de verantwoordelijkheid over dit corporate departement. Eenheid De divisies Cinema en Real Estate, evenals Corporate F&A zijn met elkaar verbonden door het Coördinatiecomité, waarvan de CEO s, de CFO en de Managing Directors deel uitmaken. Samenwerking is het sleutelwoord om tot het synergetisch effect te komen waarbij Kinepolis Group aan transparantie en doeltreffendheid wint. L. Van Baelen Managing Director Kinepolis Real Estate J. Staelens CFO Kinepolis Group Kinepolis Group 2005

17 Management Committee Kinepolis Real Estate 5. L.Van Baelen: Managing Director Kinepolis Real Estate 1. E.Himpens: Development Director Management Committee Kinepolis Cinema 9. G. Deley: Managing Director Kinepolis Cinema 8. E. Somers: Operations Director Kinepolis Belgium and Poland 10. T. Lambert: Operations Director Kinepolis France and Switzerland 13. M. Claessens: Operations Director Kinepolis Spain 4. J. Huyghe: Global Strategy Director 7. M. Van de Velde: Content Director 2. Bob Claeys: Projection & Sound Director 11. Bart Claeys: Project Development Director 12. N. Vanderplancke: Human Resources Director 3. A. De Roovere: ICT Director 6. M. Verhofstede: Financial Controller Kinepolis Cinema Verslag van de Raad van Bestuur

18 Organogram BOARD OF DIRECTORS NV HRV, NV CLAEYS INVEST, NV BERT BROTHERS, F. GIJBELS, J. BERT, P. BERT, BVBA GERARD VAN ACKER, NV EURO INVEST MANAGEMENT, A. MEERS Audit committee Nomination and Remuneration committee 16 Verslag van de Raad van Bestuur F. GIJBELS CEO KINEPOLIS REAL ESTATE L. VAN BAELEN Managing director Coordination committee L. VAN BAELEN J. STAELENS G. DELEY J. BERT CEO CORPORATE F&A J. STAELENS CFO KINEPOLIS CINEMA G. DELEY Managing Director Kinepolis Group 2005

19 VERGOEDINGEN De bezoldiging van de CEO s is samengesteld uit een vaste vergoeding, desgevallend verhoogd met een variabele vergoeding. De CEO s en de overige leden van het uitvoerend management genieten eveneens van het voordeel van een door een pensioenfonds gefi nancierd pensioenstelsel. De individuele overeenkomsten met de CEO s en de overige leden van het uitvoerend management voorzien geen bijzondere vertrekregelingen. Bruto-vergoedingen ( ) met betrekking tot 2005, toegekend door Kinepolis Group en/of zijn dochterondernemingen RAAD VAN BESTUUR Naam Mandaat* Vergoeding NV Claeys Invest, vertegenwoordigd door Marie-Rose Claeys-Vereecke NV HRV, vertegenwoordigd door Hugo Vandamme Marie-Suzanne Bert-Vereecke Co-Voorzitter RVB Stichter Lid NRC Voorzitter RVB Voorzitter NRC Ere-Voorzitter Stichter Lid NRC Joost Bert Gedelegeerd Bestuurder Florent Gijbels Gedelegeerd Bestuurder Peter Bert Bestuurder André Meers NV Euro Invest Management, vertegenwoordigd door Philippe Haspeslagh BVBA Gerard Van Acker, vertegenwoordigd door Gerard Van Acker Bestuurder Lid NRC Bestuurder Voorzitter AC CEO s Joost Bert Vaste vergoeding Bonussen Florent Gijbels Vaste vergoeding Bonussen Uitvoerend Management Mandaat Vergoeding 13 leden van het uitvoerend Vaste vergoeding management Bonussen In het jaar 2005 werden geen warranten noch opties toegekend. * Mandaat op niveau van de Raad van Bestuur (RVB) het Auditcomité (AC) en het Nominatie- en Remuneratiecomité (NRC). Bestuurder Lid AC en NRC Verslag van de Raad van Bestuur

20 INSIDER TRADING BELEID 18 Verslag van de Raad van Bestuur Het beleid inzake de voorkoming van machtsmisbruik is vastgelegd in het Corporate Governance Charter. Aan de leden van de Raad van Bestuur, van het uitvoerend management evenals alle personen die kunnen beschikken over Voorkennis, werd een schrijven gericht om hen in kennis te stellen van dit beleid. De CFO werd aangeduid als Compliance Officer belast met het toezicht op de naleving van de regels inzake marktmisbruik. Deze regels zijn van toepassing op de leden van de Raad van Bestuur en van het Uitvoerend Management evenals de personen die zouden kunnen beschikken over Voorkennis en strekken ertoe aandelenverhandelingen door betreffende personen te laten verlopen in strikte overeenstemming met de Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector evenals in overeenstemming met de door de Raad van Bestuur uitgevaardigde richtlijnen. BELEID BELANGENCONFLICTEN Er hebben zich in 2005 geen situaties van strijdigheid van belangen voorgedaan die vielen onder het toepassingsgebied van de artikelen 523 en 524 van het Wetboek van Vennootschappen. Naast de door het Wetboek van Vennootschappen voorziene regeling met betrekking tot belangenconflicten, voorziet het Corporate Governance Charter het volgende: alle daden, standpunten of belangen die strijdig zijn met, of de indruk kunnen wekken strijdig te zijn met de belangen van Kinepolis Group NV, dienen vermeden te worden. De vennootschap dient ingelicht te worden over de met het lid van de Raad van Bestuur verbonden partijen evenals over de eventuele transacties met deze verbonden partijen. Er hebben zich sinds de goedkeuring door de Raad van Bestuur op 16 november 2005 van het Corporate Governance Charter geen dergelijke situaties voorgedaan. ALGEMENE TOELICHTING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR Ondanks de terugval van de ticketverkoop, legt Kinepolis Group op jaarbasis een behoorlijk resultaat 2005 voor, volledig in overeenstemming met het winstobjectief. Dit dankzij een sterk fi lmeindejaar, de andere omzetgenererende bedrijfsactiviteiten en een consequent kostenbeleid. Kinepolis Group vertrouwt erop een substantiële groei op te tekenen in 2006, en dit zowel op niveau van het bezoekcijfer als op niveau van het nettoresultaat. Omzet Per 31/12/05 realiseert Kinepolis Group een omzet van 193 mio, 4% lager dan de omzet 2004 van 201 mio. De gross boxoffi ce (inkomsten gegenereerd uit ticketverkoop) neemt af met 7%. Het procentueel aandeel van de ticketverkoop neemt relatief af ten voordele van de andere inkomstgenererende activiteiten (2004: 64%, 2005: 62%) Het omzetverlies van food & beverage blijft beperkt tot 2%, en dit dankzij een hogere omzet per bezoeker. Business-to-business activiteiten in bioscoopomgeving vormen een ware groeipool. De omzet, gegenereerd door evene- Kinepolis Group 2005

21 menten, schermreclame, enz., stijgt met 4%. De omzet uit filmdistributie kent een daling van 3% t.o.v. 2004, toen voornamelijk lokaal fi lmaanbod, waaronder De Zaak Alzheimer en Team spirit 2, belangrijke inkomsten genereerde. De inkomsten uit handelshuur stegen met 7%, mede dankzij de opening van Kinepolis Nancy. De globale omzet wordt voor 51% gevormd in België, de thuisbasis van de groep, voor 24% in Frankrijk, voor 20% in Spanje, en voor 5% in Polen en Zwitserland. EBITDA Onder IFRS is EBITDA geen erkend gegeven. Kinepolis definieerde het begrip door bij het bedrijfsresultaat de geboekte afschrijvingen, waardeverminderingen en provisies op te tellen en er eventuele terugnames of gebruiken van deze zelfde rubrieken van af te trekken. In 2005 werd een EBITDA gerealiseerd van 42,7 mio, tegenover 46,0 mio in In België neemt de EBITDA toe, en dit dankzij het sterke resultaat in het tweede semester van Ondanks een 4% lagere omzet kon door een consequent kosten- en opbrengstenbeleid toch een gunstiger EBITDA-marge gerealiseerd worden dan het jaar voordien. In Spanje en Frankrijk weegt de opstart van Kinepolis Granada en Kinepolis Nancy enigszins op de EBITDA. Doorgaans wordt de normale winstgevendheid van een bioscoopcomplex pas bereikt 3 jaar na de opening. In Zwitserland en Polen werd de omzetdaling niet evenredig gecorrigeerd door een daling in de werkingskosten. Bedrijfsresultaat (EBIT) Het bedrijfsresultaat komt op 20,7 mio tegenover 25,8 mio in Landelijk bekeken volgt de evolutie van het bedrijfsresultaat deze van de EBITDA. In Spanje en Frankrijk resulteert de opstart van Kinepolis Granada en Kinepolis Nancy in bijkomende afschrijvingen die het bedrijfsresultaat beïnvloeden. Financieel resultaat en schuldpositie Het fi nancieel resultaat bedraagt -7,4 mio (2004: -8,0 mio). De intrestlast blijft op het niveau van Verder beïnvloeden de resultaten van de derivatieve produkten (indekkingen voor wisselkoersrisico s en intrestindekkingen) en de wisselkoersresultaten het fi nancieel resultaat in belangrijke mate. De netto fi nanciële schuldpositie (NFS) per 31/12/05 bedraagt 149,6 mio, i.e. 7 mio minder dan per 31/12/04. Resultaat voor belastingen De winst voor belastingen beloopt 13,4 mio in 2005 (2004: 17,8 mio) en verklaart de belastingsdaling t.o.v Verslag van de Raad van Bestuur

22 Netto geconsolideerd resultaat Belangrijke gebeurtenissen in 2005 De nettowinst anno 2005 bedraagt 8,1 mio. In 2004 bedroeg deze 11,3 mio. Balans en kasstroomanalyse De Bestendige Deputatie keurde op 13 januari 2005 de bouwaanvraag voor een nieuw bioscoopcomplex te Brugge (België) goed. Op 6 december werd de Eerste Steen gelegd op de werf van het Brugse project. 20 Verslag van de Raad van Bestuur Op 31/12/05 vormde het eigen vermogen 96,0 mio of 26,2% van het balanstotaal. In het kader van een syndicated loan agreement, afgesloten in november 2004, werden de fi nanciële schulden tijdens de eerste jaarhelft herschikt, teneinde deze beter af te stemmen op de bestaande en toekomstige fi nancieringsbehoeftes. De vaste activa (inclusief deze bestemd voor verkoop) maken per 31/12/05 met 317 mio ruim 86% van het balanstotaal uit. Hierin begrepen zijn de terreinen en gebouwen (inclusief deze beschikbaar voor verkoop) met een waarde van 239 mio. De cash gegenereerd uit de operationele activiteiten beloopt 28,9 mio ( 10,9 mio in 2004). Deze toename is voornamelijk toe te schrijven aan de daling van de handels- en overige schulden. Deze middelen werden onder meer aangewend voor de investeringsfi nanciering ( 19,7 mio in 2005 t.o.v. 7,4 mio in 2004), en dit voornamelijk voor het nieuwe Kinepolis-complex in Nancy. Door de fi nanciering van de nieuwe projecten is de netto afl ossing van de fi nanciële schulden beperkt gebleven tot 5,7 mio. Eveneens op 13 januari 2005 werd de door de Algemene Vergadering van CinemaxX AG besloten kapitaalsverhoging formeel uitgevoerd. De participatie van Kinepolis Group in CinemaxX bedraagt 12,61%. Kinepolis Group digitaliseerde sedert de release van Star Wars (mei 2005) 10 bijkomende zalen. De digitale apparatuur werd aanvankelijk gehuurd, maar in augustus 2005 in eigendom verworven. 21 Kinepolis-zalen zijn inmiddels uitgerust met High Defi nition Digital Cinema (HDDC), waarvan 12 digitale zalen in België, 6 in Frankrijk en 3 in Spanje. In december diende Kinepolis Group een bouwaanvraag in voor een bouwproject te Oostende (België) van 8 zalen en 1600 zetels. Resultaatsverwerking conform de enkelvoudige jaarrekening De Raad van Bestuur neemt bij het voorstel aan de Algemene Vergadering i.v.m. de bestemming en de uitkering van het resultaat verschillende factoren in aanmerking, waaronder de fi nanciële toestand van de vennootschap, de bedrijfsresultaten, de huidige en verwachte middelen en de plannen voor expansie. Kinepolis Group 2005

Inhoud INHOUD. DEEL I Verslag van de Raad van Bestuur 2. Human Resources 33 Technologisch leiderschap 34. Organisatiestructuur 9

Inhoud INHOUD. DEEL I Verslag van de Raad van Bestuur 2. Human Resources 33 Technologisch leiderschap 34. Organisatiestructuur 9 Inhoud DEEL I Verslag van de Raad van Bestuur 2 1 BRIEF AAN DE AANDEELHOUDER 5 Organisatiestructuur 9 2 BEDRIJFSPROFIEL 11 Missie en visie 11 Profiel 11 Europese speler van formaat 12 Kerncijfers 13 5

Nadere informatie

Inhoud KERNCIJFERS EN RATIO S JAAROVERZICHT. 4 Kerncijfers 5 Ratio s. 8 Woord van de Voorzitter. 10 Kinepolis Group in het kort. Kinepolis Madrid (ES)

Inhoud KERNCIJFERS EN RATIO S JAAROVERZICHT. 4 Kerncijfers 5 Ratio s. 8 Woord van de Voorzitter. 10 Kinepolis Group in het kort. Kinepolis Madrid (ES) Jaarverslag 2014 Inhoud Fotocommunity Kinepolis Luik (BE) Kinepolis Alicante (ES) Kinepolis Madrid (ES) 01 02 KERNCIJFERS EN RATIO S 4 Kerncijfers 5 Ratio s JAAROVERZICHT 8 Woord van de Voorzitter en CEO

Nadere informatie

Bedrijfsinformatie Verslag van de raad van bestuur Financieel overzicht. Jaar. verslag 20I2

Bedrijfsinformatie Verslag van de raad van bestuur Financieel overzicht. Jaar. verslag 20I2 Bedrijfsinformatie Verslag van de raad van bestuur Financieel overzicht Jaar verslag 20I2 SIOEN IN HET KORT Sioen Industries is een gediversifieerde beursgenoteerde groep met een uitgebreid portfolio activiteiten

Nadere informatie

Jaarbrochure 2011 20 11

Jaarbrochure 2011 20 11 Jaarbrochure 2011 our mission To shape the body and mind of women Onze dank gaat uit naar al onze medewerkers. Hun betrokken heid bij het realiseren van de bedrijfsdoeleinden en hun dynamisme stellen ons

Nadere informatie

ARINSO I N T E R N A T I O N A L JAARVERSLAG 2 0 0 2

ARINSO I N T E R N A T I O N A L JAARVERSLAG 2 0 0 2 ARINSO I N T E R N A T I O N A L w w w. a ri n s o. c o m JAARVERSLAG 2 0 0 2 ARINSO International (Euronext Brussels: ARIN) is een wereldwijde HR Services partner die IT oplossingen levert aan s werelds

Nadere informatie

jaarverslag vgp annual report 2010

jaarverslag vgp annual report 2010 vgp annual report 2010 jaarverslag 2010 INHOUD kerncijfers / 3 brief aan de aandeelhouders / 4 vgp in 2010 / 6 Markten / VGP CZ I transactie profiel / 13 strategie / 14 verslag van de raad van bestuur

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 2 JAARVERSLAG 2013 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Verkorte statutaire jaarrekening

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 JAARVERSLAG 2007 inhoudstafel VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 BEDRIJFSINFORMATIE 13 1. Algemene informatie over Real 15 1. Geschiedenis

Nadere informatie

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN EMAKINA GROUP SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht - Maatschappelijke zetel : Middelburgstraat 64A te B-1170 Brussel AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN Het Aanbod

Nadere informatie

Inhoud. 4. Informatie voor de aandeelhouder. 2. Strategie en financiële doelstellingen. 1. Profiel van de onderneming. 3. Markante gebeurtenissen

Inhoud. 4. Informatie voor de aandeelhouder. 2. Strategie en financiële doelstellingen. 1. Profiel van de onderneming. 3. Markante gebeurtenissen Jaarverslag 2 Voorwoord 1. Profiel van de onderneming 2. Strategie en financiële doelstellingen 3. Markante gebeurtenissen 4. Informatie voor de aandeelhouder JAARVERSLAG Inhoud 5. Verslag van de Raad

Nadere informatie

Inhoud. 24 Verslag Raad van Bestuur 26 Jaarrekening 37 Organigram

Inhoud. 24 Verslag Raad van Bestuur 26 Jaarrekening 37 Organigram Jaarverslag 2013 Inhoud 4 Woord vooraf 6 Ondernemingsprincipes 7 Kerncijfers 10 Mission statement 12 Activiteiten Niet-Leven 14 Activiteiten Leven 16 Distributie en commerciële werking 19 Andere ondersteunende

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140.

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140 Prospectus Met betrekking tot HET OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING

Nadere informatie

COMPAGNIE HET ZOUTE nv

COMPAGNIE HET ZOUTE nv COMPAGNIE HET ZOUTE nv VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING OP 22 APRIL 2015 BALANS EN RESULTATENREKENING OP 31 DECEMBER 2014 www.compagniezoute.eu 05-12-14 1 CHZ Inhoudsopgave Woord

Nadere informatie

Jaarlijks financieel verslag 2010

Jaarlijks financieel verslag 2010 Jaarlijks financieel verslag 2010 Jaarlijks financieel verslag 2010 Inhoudstafel 4 Risicofactoren 9 arehouses De Pauw arehouses with Brains 12 Geconsolideerde kerncijfers 14 Toelichting bij de geconsolideerde

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE NV TROONSTRAAT 130 1050 ELSENE 0412.101.728

TESSENDERLO CHEMIE NV TROONSTRAAT 130 1050 ELSENE 0412.101.728 TESSENDERLO CHEMIE NV TROONSTRAAT 130 1050 ELSENE 0412.101.728 ENKELVOUDIG JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET BETREKKING TOT HET BOEKJAAR 2011 (artikel 96 van het W. Venn.) Geachte aandeelhouders,

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING

ALGEMENE VERGADERING ALGEMENE VERGADERING De gewone Algemene Vergadering van Keyware Technologies NV zal plaatsvinden op vrijdag 22 mei 2009 om 15 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Ikaroslaan 24 te 1930

Nadere informatie

Kinepolis Group Jaarresultaten 2012 21 februari 2013

Kinepolis Group Jaarresultaten 2012 21 februari 2013 Kinepolis Group Jaarresultaten 2012 21 februari 2013 Kinepolis behaalt 254,5 miljoen opbrengsten en 35,7 miljoen winst ondanks minder bezoekers Gereglementeerd bericht 2012 t.o.v. 2011 1 Aantal bezoekers

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Amsterdam Commodities N.V.

Jaarverslag 2011 Amsterdam Commodities N.V. Jaarverslag 2011 Amsterdam Commodities N.V. Jaarverslag 2011 Amsterdam Commodities N.V. 2 Inhoud 4 Hoofdpunten 2011 5 Kerncijfers 7 Aandeelhouders- en aandelengegevens 9 Raad van Commissarissen en Directie

Nadere informatie

Verkochte preforms (in miljoenen) Preforms. www.resilux.com. Verkochte flessen (in miljoenen) Flessen

Verkochte preforms (in miljoenen) Preforms. www.resilux.com. Verkochte flessen (in miljoenen) Flessen jaarverslag 2013 Verkochte preforms (in miljoenen) Preforms 5000 4869 4500 4282 4362 4000 3890 3500 3483 3168 3000 2860 2643 2500 2067 2000 1952 1670 1500 1000 500 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nadere informatie

Fortis Bank nv. Jaarverslag 2010

Fortis Bank nv. Jaarverslag 2010 Fortis Bank nv Jaarverslag 2010 Inleiding Het Jaarverslag 2010 van Fortis Bank omvat zowel de Geconsolideerde als de Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het verslag van de Raad van

Nadere informatie

Groep Brussel Lambert

Groep Brussel Lambert Groep Brussel Lambert Jaarverslag 2013 Aanvullende informatie online www.gbl.be U kunt bijkomende informatie vinden op de website van de vennootschap, onder meer:: Historische informatie van GBL De jaarlijkse

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Amsterdam Commodities N.V.

Jaarverslag 2012 Amsterdam Commodities N.V. Jaarverslag 2012 Amsterdam Commodities N.V. Jaarverslag 2012 Amsterdam Commodities N.V. 2 Inhoud 4 Hoofdpunten 2012 5 Kerncijfers 7 Aandeelhouders- en aandelengegevens 9 Raad van Commissarissen en Raad

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Amsterdam Commodities N.V.

Jaarverslag 2012 Amsterdam Commodities N.V. Jaarverslag 2012 Amsterdam Commodities N.V. Jaarverslag 2012 Amsterdam Commodities N.V. 2 Inhoud 4 Hoofdpunten 2012 5 Kerncijfers 7 Aandeelhouders- en aandelengegevens 9 Raad van Commissarissen en Raad

Nadere informatie

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV Fortis Bank - Jaarrekening 2008 Jaarverslag 2008 Fortis Bank SA/NV Fortis Bank Jaarverslag 2008 Fortis Bank Jaarverslag 2008 Inleiding 2008 was een uitermate uitdagend jaar voor Fortis Bank. De bank zag

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. ABN AMRO Holding N.V.

Jaarverslag 2003. ABN AMRO Holding N.V. Jaarverslag 2003 ABN AMRO Holding N.V. Profiel ABN AMRO is een vooraanstaande internationale bank met een rijke historie die teruggaat tot 1824; is, gemeten naar kernvermogen, de elfde Europese bank en

Nadere informatie

Tel.: +32 (0)9 210 54 10

Tel.: +32 (0)9 210 54 10 BDO Tel.: +32 (0)9 210 54 10 Axxes Business Park Fax : +32 (0)9 232 43 40 Guldensporenpark 100 - blok K www.bdo.be B-9820 Merelbeke THENERGO NV Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering over

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Financieel Verslag 2011

Financieel Verslag 2011 Jaarlijks Financieel Verslag 2011 Voorwoord Guido Van der Schueren, voorzitter van de raad van bestuur Beste aandeelhouder Beste investeerder Beste lezer Inhoud Voorwoord Management Think Media nv Productportfolio

Nadere informatie

De Post Jaarverslag 2003. our future

De Post Jaarverslag 2003. our future De Post Jaarverslag 2003 WE BUILD our future INHOUD INLEIDING DE VOORWAARDEN V OOR SUCCES FINANCIEEL VERSLAG GESPREK MET DE VOORZITTER EN DE CEO 3 -------- ACTIVITEITEN VAN DE POST 6 -------- DE MIJLPALEN

Nadere informatie