HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO 1 )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO 1 )"

Transcriptie

1 HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO 1 ) Wat is HBO? Als je denkt dat de enige opties na het secundair onderwijs gaan werken of een bachelor -studie aan de hogescholen of de universiteit zijn, heb je het verkeerd voor. Er is nog een andere mogelijkheid: het Hoger Beroepsonderwijs (HBO). Dit situeert zich binnen het officiële onderwijs tussen het secundair en bachelorniveau. Op de arbeidsmarkt is er veel vraag naar mensen met dit diploma; die studie verhoogt dus je kansen op een goede job! Voor wie is HBO? Je kunt starten in het Hoger Beroepsonderwijs als je een diploma secundair onderwijs hebt. Het maakt niet uit of je uit de richting TSO, KSO, BSO of ASO komt. Als je geen diploma secundair onderwijs hebt, maar je bent ouder dan 18 jaar, kun je ook toegelaten worden na een toelatingsproef. Typische kenmerken HBO Niveau: De opleidingen situeren zich qua kwalificatieniveau net onder de professionele bachelor. Flexibiliteit: Het Hoger Beroepsonderwijs is nogal verschillend van andere vormen van onderwijs. Het is volledig modulair en erg flexibel opgebouwd. Je bent dus niet verplicht om je voor een volledig jaar (programma) in te schrijven. Je kan je inschrijven voor 1 of meer vakken (= modules). Dit maakt het mogelijk om gezin, werken en studeren te combineren op maat van jouw behoeftes. Lesmomenten: Vele opleidingen worden gegeven in avondonderwijs of in een combinatie van enkele avonden en een zaterdag. Een aantal opleidingen bestaan uit 1 dag les gecombineerd met werk of stage. Ook examenmomenten kunnen worden gespreid. Studieduur: De meeste cursisten volgen de opleiding deeltijds gedurende 3 tot 4 jaren. Dit komt overeen met een voltijdse studie van 1,5 tot 2 jaren (ter vergelijking: een bacheloropleiding duurt voltijds 3 jaren). 1 Met HBO wordt in deze brochure verwezen naar de opleidingen die in het decreet betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs als HBO5 benoemd worden. De aanvulling 5 verwijst naar het erkende kwalificatieniveau 5 waarop deze opleidingen zich bevinden.

2 Beroepsgericht: Hoger Beroepsonderwijs bevat veel (o.a. oefeningen, stages). Ook de theorie wordt gegeven met het oog op wat je later specifiek nodig hebt om het beroep goed uit te kunnen oefenen. Diploma: Na je studie ontvang je een officieel en internationaal erkend diploma van gegradueerde ( Associate degree ). Toekomstmogelijkheden: Met dit graduaatsdiploma 2 verhoog je je kansen op de arbeidsmarkt en kun je vaak doorgroeien naar een betere job. Indien je nog verder wil studeren, kan je met dit diploma vrijstellingen bekomen bij een eventuele bacheloropleiding. Kwaliteit: Hoger beroepsonderwijs wordt in centra voor volwassenenonderwijs (CVO) gegeven. De voordelen zijn duidelijk: deze centra zijn gespecialiseerd in onderwijs aan volwassenen. Je hebt er dus geen schools systeem meer zoals in het secundair onderwijs. Cursisten krijgen een intensieve en persoonlijke begeleiding gedurende de opleiding. De lesgevers zijn experts met ervaring in hun vakgebied. De overheid waakt over de kwaliteit van het onderwijs en de lesgevers. Kosten HBO Daar het Hoger Beroepsonderwijs gesubsidieerd is, is het inschrijvingsgeld beperkt tot 1 euro per lesuur met een maximum van 400 euro per cursusjaar. In het Hoger Beroepsonderwijs zijn er geen studiebeurzen, maar je ouders behouden soms wel kinderbijslag. Wie al aan het werk is, kan een deel van de opleiding betalen met opleidingscheques. Heel wat personen hebben recht op een beduidende vermindering van het inschrijvingsgeld (0,25 euro). Vraag ernaar bij een van de Centra voor Volwassenenonderwijs (contactgegevens in deze brochure). Waar kan je terecht voor HBO? Hoger beroepsonderwijs wordt in centra voor volwassenenonderwijs (CVO) gegeven. In onze provincie kun je een 20-tal opleidingen volgen. Ze bevinden zich in Brugge, Ieper, Kortrijk en Oostende. De kans is dus vrij groot dat je de opleiding dicht bij huis kunt volgen. 2 Graduaatopleidingen worden soms ook benoemd met de oude namen B1 en HOKTSP, Hoger Onderwijs van het Korte Type voor Sociale Promotie.

3 Informatie? Je kunt meer informatie verkrijgen via de website op de SID-in beurs of via de websites van de betrokken CVO s. Elk CVO voorziet regelmatig infomomenten, de ideale gelegenheid om de opleiding en het centrum beter te leren kennen. Welke opleidingen kun je in West-Vlaanderen volgen? Biotechniek: Chemie en textiel Gezondheidszorg: Bijscholing voor verpleegkundigen in de geestelijke gezondheidszorg Handelswetenschappen & bedrijfskunde: Bedrijfsbeleid Boekhouden Gids - reisleider Informatica Marketing Meertalig Secretariaat Verkeerskunde Industriële wetenschappen en technologie: Bedrijfsautomatisatie Design en textiel Elektromechanica Elektronica Industriële Informatica Mechanica Motorvoertuigentechniek Textielproductietechnieken Pedagogisch Hoger Onderwijs: Specifieke lerarenopleiding Sociaal-agogisch werk: Agogische bijscholing Orthopedagogie Maatschappelijk Werk Orthopedagogie Seniorenconsulentenvorming Sociaal-Cultureel Werk

4 Biotechniek opleiding Chemie en textiel Biotechniek De opleiding bereidt de cursisten voor op een brede waaier van beroepen. De tewerkstelling is gespreid over diverse domeinen; van sectoren met industriële activiteiten tot laboratoria. Afgestudeerden kunnen hier de meest verscheidene functies bekleden. Deze functies situeren zich vooral in het middenkader. Chemie basis (20 %): anorganische chemie, organische chemie en analytische chemie. theorie en laboratoria. Textielchemie (10 %): toegepaste organische chemie en chemische analyse technieken. Toegepaste veredelingschemie (30 %): voorbehandelen, kleurstoffen 1 en lab, kleurstoffen 2 en lab, appreteren en lab. Ververij (20 %): kleurmeting, verftechniek, automatisatie veredeling, proceswater en corrosie, nieuwe technologieën en grondstoffen. Bedrijfsorganisatie (5 %) Kwaliteitszorg en veiligheid (5 %) Milieu (5 %) Projectwerk (5 %) Accent op binnen de opleiding door labo s en oefeningen. Geen stage. 3 jaar (3 avonden per week PCVO West-vlaanderen: avond (MA-DI-WO-DO) Campus Kortrijk, Graaf Karel de Goedelaan 7, 8500 Kortrijk

5 Gezondheidszorg opleiding Bijscholing voor verpleegkundigen in geestelijke gezondheidszorg Gezondheidszorg Een gerichte opleiding: Via casuïstiek, Actuele visie en benadering, Vaardigheidstraining. Enthousiaste docenten met een sterke binding met het werkveld. Doelgroep : gegradueerde verpleegkundigen, gediplomeerde verpleegkundigen, mensen die werken in de welzijnszorg en in de sector geestelijke gezondheidszorg. Deze opleiding wil aan de genoemde doelgroep een vervolmaking aanbieden voor het werk in de sector van de geestelijke gezondheidszorg. Elke module is bedacht en uitgewerkt vanuit de functies van de psychiatrische verpleegkundige met betrekking tot bepaalde doelgroepen. We vertrekken vanuit een integrale zorg. De pathologie wordt beschrijvend en verklarend benaderd, en met inbegrip van de psychofarmaca. We vertrekken vanuit de meest recente wetenschappelijke bevindingen met betrekking tot de patiëntengroepen. Er is aandacht voor de verpleegkundige opdrachten met betrekking tot het leefklimaat van de cliënt. De opleiding bestaat uit 5 modules: Module 1 (20 %) : Verpleegkundige vaardigheden en methodiek Module 2 (20 %) : Psychosezorg Module 3 (20 %) : Verslavingszorg Module 4 (20 %): Persoonlijkheidsstoornissen, angststoornissen en depressie Module 5 (20 %): Stage (180 u) klinisch onderwijs Stage (zie module 5) 2 jaar (dagopleiding) CVO VTI Brugge i.s.m. HBOV VOVB (DI overdag) Hogere Beroeps Opleiding Verpleegkundigen Koning Albert I-laan 6, 8200 Sint-Michiels

6 Handelswetenschappen en Bedrijfskunde opleiding Bedrijfsbeleid Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Kaderlid, bedrijfsleider, zelfstandige, enz. Algemeen bedrijfsbeleid: 33 % bedrijfspsychologie, bedrijfsorganisatie, strategie Specifiek bedrijfsbeleid: 33 % marketing, kwaliteitszorg, bedrijfseconomie Communicatie: 33 % communicatie, negotiëren, bedrijfseconomische informatica 0 % CVO DE AVONDSCHOOL: 2 jaar (3 of 4 avonden per week + ZA VM) CVO DE AVONDSCHOOL: MA t.e.m. VR (van tot uur) en ZA (van tot uur) Leopold III-laan 1, 8400 Oostende

7 Boekhouden/accountancy Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Zelfstandig boekhouder, bediende in de boekhouding, administratief en financieel verantwoordelijke, administratief medewerker sociaal secretariaat, enz. Basistechnieken: 25 % dubbel boekhouden, computerboekhouden, BTW Vennootschappen: 15 % vennootschapsrecht, vennootschapsboekhouden, vennootschapsbelasting Wetgeving en personenbelasting: 15 % sociale wetgeving, personenbelasting, recht Financiën: 10 % bank- en beurswezen, financiële algebra Controle: 20 % financiële analyse, audit, kostprijsberekening, consolidatie Management en organisatie: 10 % kostenbeleid en budget, organisatie en communicatie Projectwerk: 5 % In het kader van het projectwerk is het de bedoeling dat de cursisten een eigen gekozen onderwerp in de uitwerken. Dit houdt niet noodzakelijk een stage in omdat de meeste cursisten werken en op die manier de vaardigheden die beoogd worden met een stage al ontwikkelen binnen hun werksituatie. CVO DE AVONDSCHOOL: 4 jaar (2 tot 3 lesmomenten per week) CVO HITEK: 3 jaar (4 avonden per week) CVO VTI Brugge: 3 jaar (4 avonden per week) CVO DE AVONDSCHOOL: MA t.e.m. VR (van tot of uur) en ZA VM (van tot uur) Leopold III-laan 1, 8400 Oostende CVO HITEK: MA t.e.m.do (van tot uur) Hitek-Centrum, Stationsstraat 2, 8500 Kortrijk secretariaat: info: CVO VTI Brugge i.s.m. VHSI: MA t.e.m. DO (van uur tot of uur) Vrij Handels- en Sportinstituut Spoorwegstraat 73, 8200 Sint-Michiels

8 Gids - Reisleider Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Gidsen in steden (Brugge), musea en Brugse Ommeland reisleider verre bestemmingen (in voorbereiding) Basiskennis gids: 55 % Voorbereidingsproces gids en reisleider: basisinzichten communicatie, elementaire kennis werkveld, betrouwbaar materiaal opsporen en raadplegen Basiskennis algemene en politieke geschiedenis Basiskennis kunst- en cultuurbeschouwing, Basiskennis natuur- en landschapslezen Rondleiden in de (19 %): oefenen essentiële vaardigheden o.v.v. communicatie, leiderschap en groepsprocessen Finaliteit gids: 45 % Specifieke gidsvaardigheden los van de bestemming i.f.v. doelgroepen, component verhaal- en verteltechnieken, component interculturele communicatie Bestemming gids specifieke leerinhouden over de bestemming Project bestemming gids eindwerk, ontwikkelen en uitvoeren thematische gidsbeurt Rondleidingen in de stad of in museum/wandeling in Gent/dagtrip naar Ieper 3 jaar (1 avond per week + soms op ZA VM) CVO Spermalie: MA-DO (van tot uur), ZA VM (van tot uur) Vanaf januari 2010 start nieuwe opleiding op DI AV (van u tot u) Snaggaardstraat 15, 8000 Brugge

9 Informatica optie Netwerkbeheer - optie Programmeren Handelswetenschappen en Bedrijfskunde ICT-coördinator, softwareontwikkelaar, systeemanalist, netwerkbeheerder, helpdeskmedewerker, supervisor IT-afdeling, kennisbeheerder, verkoper van ICT en informatica, databankadministrator, systeembeheerder, netwerk administrator, enz. Basiskennis informatica: 60 % (Brugge, Ieper, Kortrijk, Oostende) basiskennis, besturingssystemen, softwarepakketten, communicatie- e organisatietechnieken, IT-organisatie, programmeren 1 en programmeren 2, multimedia, databanken, datacommunicatie en netwerken en netwerkbeheer 1 Optie Programmeren: 40 % (Brugge, Kortrijk) programmeren 3, programmeren 4, programmeren 5, analyse, geïntegreerd projectwerk Optie Netwerkbeheer: 40 % (Ieper, Kortrijk, Oostende) beheer van databanken, netwerkbeheer 2, datacommunicatie, internettechnologie en systeem- en netwerkbeheer en een projectwerk De theorie en de oefeningen worden geïntegreerd aangeboden. Hierdoor wordt het praktisch werk beklemtoond. In het kader van het projectwerk is het de bedoeling dat de cursisten een eigen gekozen onderwerp in de uitwerken. Dit houdt niet noodzakelijk een stage in omdat de meeste cursisten werken en op die manier de vaardigheden die beoogd worden met een stage al ontwikkelen binnen hun werksituatie. CVO DE AVONDSCHOOL: 3 jaar (3 avonden per week) CVO HITEK: 3 jaar (3 avonden per week) CVO IVO Brugge: 3 jaar (3 avonden per week) CVO VTI Brugge: 3 jaar (3 à 4 avonden/za VM per week) CVO Westhoek-Westkust: 3 jaar (2 avonden per week + ZA VM) CVO DE AVONDSCHOOL: MA t.e.m. VR (van tot of uur) en ZA (van 8.30 tot 12.40) Leopold III-laan 1, 8400 Oostende CVO HITEK: MA t.e.m.do (van tot uur) Hitek-Centrum, Stationsstraat 2, 8500 Kortrijk secretariaat: info: CVI IVO Brugge: MA t.e.m. DO (2, 3 of 4 lesuren, telkens vanaf u) Manitobalaan 48, 8200 Sint-Andries

10 CVO VTI Brugge: MA-DI-DO-VR (van tot uur) en ZA VM (van tot uur) Boeveriestraat 73, 8000 Brugge CVO Westhoek-Westkust: 2 avonden (van tot uur) + ZA VM (van tot uur) Stationsstraat 25, 8900 Ieper of opleiding Marketing Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Commerciële binnen- of buitendienst, sales manager, e-commerce medewerker, verkoopsondersteuning, commercieel verantwoordelijke, enz. Basis marketing: 75 % aankoop en distributie, juridische aspecten marketing, bedrijfsbeleid, communicatievaardigheden, algemene marketing, marketingcommunicatie, marketingtoepassingen, social profit marketing, business to business marketing, internationale marketing, statistiek, technieken van marktonderzoek Optie Marketingmanagement: 20 % HRM, management en organisatie, strategisch ondernemingsbeleid, financieel management Projectwerk: 5 % In het kader van het projectwerk is het de bedoeling dat de cursisten een eigen gekozen onderwerp in de uitwerken. Dit houdt niet noodzakelijk een stage in omdat de meeste cursisten werken en op die manier de vaardigheden die beoogd worden met een stage al ontwikkelen binnen hun werksituatie. CVO HITEK: 3 jaar (4 avonden per week) CVO HITEK: MA t.e.m.do (van tot uur) Hitek-Centrum, Stationsstraat 2, 8500 Kortrijk secretariaat: info:

11 Meertalig secretariaat / Management Assistant, optie Talen Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Algemeen bediende, bediende in openbare diensten, administratief medewerker, bediende onthaal en communicatie, directieassistent, bediende in een medische, consulent sociaal secretariaat, enz. Talen: 50 % Nederlands, Frans, Engels, Duits (Oostende, Kortrijk)/Spaans (Ieper), communicatievaardigheden Secretariaatsbeheer: 15 % bedrijfsbeheer, recht, sociale wetgeving, organisatie Informatieverwerking: 20 % bedrijfseconomische informatieverwerking, MS Word, MS Excel, MS Access, presentatiepakket, en taakbeheer Optie Talen: 15 % Frans, Engels, Duits (Oostende, Kortrijk)/Spaans (Ieper), projectwerk De theorie en de oefeningen worden geïntegreerd aangeboden. Hierdoor wordt het praktisch werk beklemtoond. In het kader van het projectwerk is het de bedoeling dat de cursisten een eigen gekozen onderwerp in de uitwerken. Dit houdt niet noodzakelijk een stage in omdat de meeste cursisten werken en op die manier de vaardigheden die beoogd worden met een stage al ontwikkelen binnen hun werksituatie. CVO DE AVONDSCHOOL: 3 jaar (3 tot 5 avonden per week) CVO HITEK: 3 jaar (4 avonden per week) CVO Westhoek-Westkust: 2 jaar (5 VM + 1 NAM per week) CVO DE AVONDSCHOOL: MA t.e.m. VR (van tot of uur) Leopold III-laan 1, 8400 Oostende CVO HITEK: MA t.e.m.do (van tot uur) Hitek-Centrum, Stationsstraat 2, 8500 Kortrijk secretariaat: info: CVO Westhoek-Westkust: MA t.e.m. VR (van tot uur) + WO NAM (van tot uur) Stationsstraat 25, 8900 Ieper of

12 Verkeerskunde, optie Management Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Verkeerskundige binnen organisaties, bedrijven, besturen, lokale en federale politie Verkeer en maatschappij: 15 % mobiliteit, geografie en openbaar vervoer, sociale verkeerskunde, wetgeving, handhaving en verkeersbeleid Ontwerp en beheer openbare ruimte: 15 % inrichting openbare ruimte, verkeerstechniek, mobiliteitsmanagement Onderzoek en planning: 15 % verkeersonderzoek en verkeersplanning Practica: 25 % practicum onderzoek en planning, practicum verkeer en maatschappij, practicum ontwerp en beheer openbare ruimte Optie Management: 15 % transportmanagement, fiscaliteit, beheer openbare ruimte Eindwerk: 15 % Driedaagse studiereis CVO HITEK: 3 jaar (1 namiddag per week) CVO HITEK: DO NAM (van tot uur) van tot uur: contactonderwijs van tot uur: werkplekleren Hitek-Katho, Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk

13 Industriële wetenschappen en technologie opleiding Bedrijfsautomatisatie Industriële wetenschappen en technologie Meer en meer bedrijven automatiseren hun productieproces. Er is duidelijk een nood aan degelijk geschoolden op technisch hoger niveau in de automatiseringssector. De kracht van een moderne onderneming ligt in het vermogen om concepten en producten te ontwikkelen door efficiënt gebruik te maken van de allerlaatste technologieën op gebied van automatisering. De afgestudeerden zijn in staat om elektronische kringen te ontwerpen, te realiseren, te onderhouden en te beheren, dit zowel op het procesniveau als op het elektronisch niveau. Het heel polyvalente karakter van deze opleiding staat borg voor vele en goede kansen op tewerkstelling. Mechanica (30 %) : toegepaste wiskunde, theoretische mechanica, toegepaste mechanica, pompen-ventilatoren-compressoren, tekenen en schema-analyse, pneumatica en hydraulica. Elektronica (45 %) : toegepaste wiskunde, basis elektriciteit, basis elektronica, lab elektriciteit/elektronica, elektrische machines, analoge basisschakelingen, versterkertechnieken, digitale combinatorische schakelingen en digitale sequentiële schakelingen. Automatisering (25 %) : PLC1, PLC2, meet-en regeltechniek en v ermogenselektronica. Accent op binnen de opleiding door labo s en oefeningen. Geen stage. CVO DE AVONDSCHOOL: 3 jaar (3 avonden per week) PCVO West-Vlaanderen i.s.m. CVO VIVO: 3 jaar (3 avonden per week) CVO VTI Brugge: 2 jaar (2 avonden en ZA VM) CVO DE AVONDSCHOOL: MA t.e.m. DO (van tot uur) Leopold III-laan 1, 8400 Oostende PCVO West-vlaanderen i.s.m. CVO VIVO: avond (MA-DI-WO-DO) Campus Kortrijk, Graaf Karel de Goedelaan 7, 8500 Kortrijk Scheutistenlaan 12, 8500 Kortrijk Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk (KATHO, VHTI) CVO VTI Brugge: avond (DI-DO) + zaterdagvoormiddag Boeveriestraat 73, 8000 Brugge

14 Design en textiel Industriële wetenschappen en technologie De opleiding bereidt de cursisten voor op een brede waaier van beroepen. De tewerkstelling is gespreid over diverse domeinen; van sectoren met artistieke activiteiten, textielactiviteiten tot designbureaus. Afgestudeerden kunnen hier de meest verscheidene functies bekleden. Deze functies situeren zich vooral in het middenkader. Als designer denk je verder dan de vormen en kleuren op papier. Je dient eveneens een bekwaam technicus te zijn, die inzicht heeft in de grote diversiteit van echnieken en materialen. Bij de creatie van nieuwe ontwerpen dient namelijk gewerkt te worden in functie van de specifieke mogelijkheden en uitdagingen, eigen aan diverse technieken. Naast de klassieke manuele teken- en schildertechnieken is het computergestuurd ontwerpen van groot belang. De tekenvakken vormen een essentieel deel van de opleiding. Daarnaast wordt ook een waaier van textieltechnische vaardigheden aangeleerd, gaande van weefselontleding over productietechnieken tot bindingen en structuren. Basis Design en Textiel (40 %) : typische textielgrondstoffen, weefselontleding, labo textiel, productietechnieken en structuren. Ontwerpen (35 %) : kunst en cultuur, ontwerptechnieken, cad-cam en visualisatietechnologie (illustrator, photoshop,...). Design (15 %): concepten, trends en labo ontwerpen. Projectwerk (10 %) : het eindwerk met een koppeling aan een bedrijfsstage. Accent op binnen de opleiding door labo s en oefeningen. Bedrijfsstage. 2 jaar (3 avonden per week + ZA VM) PCVO West-vlaanderen: avond (MA-DI-WO-DO) + ZA VM Campus Kortrijk, Graaf Karel de Goedelaan 7, 8500 Kortrijk

15 Elektromechanica Industriële wetenschappen en technologie Via deze polyvalente opleiding leer je op uitvoerend niveau met een grote mate van zelfstandigheid werken. In een latere fase kunnen ook beleidsfuncties en controle functies uitgevoerd worden. Enkele voorbeelden zelfstandige onderhoudstechniekers productieverantwoordelijken medeontwerper van nieuwe producten technisch commercieel afgevaardigde medewerker studiedienst realisatie en automatisatie van productieprocessen productiechef kwaliteitscontrole, enz. Deze functies zijn meestal gesitueerd in het middenkader. Basis (20 %) : deze modules moeten de cursist in staat stellen om met een zelfde voorkennis aan de eigenlijke opleiding te beginnen. Komen aan bod : wiskunde, elektriciteit, elektronica, mechanica en CAD. Mechanica (30 %) : materialenleer, sterkteleer, thermodynamica en pneumatica, pompen, ventilatoren en compressoren Elektrotechniek (25 %) : analoge basisschakelingen, vermogenelektronica, elektrische machines, labo elektrische machines, digitale combinatorische schakelingen Optie procesautomatisering (25 %): in de vorm van projectwerk De theoretische vorming en de labo s / oefeningen worden geïntegreerd aangeboden. Hierdoor wordt het praktisch werk beklemtoond. 3 à 4 jaar (gemiddeld 3 avonden per week of 2 avonden + ZA VM) CVO VIVO i.s.m. PCVO West-Vlaanderen: avond (MA-DI-WO-DO) Scheutistenlaan 12, 8500 Kortrijk Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk (KATHO, VHTI) Graaf Karel de Goedelaan 7, 8500 Kortrijk CVO Westhoek-Westkust : 2 avonden (van tot uur) + zaterdagvoormiddag (van tot uur) Augustijnenstraat 58, Ieper of

16 Elektronica Industriële wetenschappen en technologie Heb je een levendige belangstelling voor de moderne elektronische toepassingen, dan zal een diploma van technisch hoger onderwijs, beslist nieuwe deuren voor je openen. De inhoud van de opleiding wordt voortdurend aan de technologische evolutie aangepast. Beroepsmogelijkheden na behalen diploma: technici (productieverantwoordelijken, ploegbazen, medewerkers,...) in elektronicabedrijven, automatisatiehuizen, elektronisch ontwerpers,... Voor deze opleiding richten wij ons tot pas afgestudeerden (of eerder afgestudeerden) uit: technische opleidingen opleidingen elektriciteit opleidingen elektronica opleidingen multimedia Tevens zijn werknemers uit andere sectoren welkom voor één of meerdere modules of het totale pakket. Basis (20 %) : toegepaste wiskunde, basis elektriciteit, basis elektronica, lab elektriciteit/ elektronica, toegepaste informatica. Technologie (40 %): analoge technieken (analoge basisschakelingen, versterkertechnieken, vermogenselektronica) en digitale technieken (digitale combinatorische schakelingen, digitale sequentiële technieken, microcontrollers). Optie (35 %): optie Multimediatechniek (computertechniek, audio-en videosystemen, lab multimediatechniek, projectwerk multimediatechniek OF optie Automatisering (meet- en regeltechniek, PLC, labo automatisering en projectwerk) Bedrijfsorganisatie en Zorgsystemen (5 %): samenwerken met collega's, leiding geven en coördinatie : projectorganisatie, planning, veiligheid, kwaliteit, De theoretische vorming en de labo s / oefeningen worden geïntegreerd aangeboden. Hierdoor wordt het praktisch werk beklemtoond. CVO VIVO i.s.m. PCVO West-Vlaanderen: 3 à 4 jaar (gemiddeld 3 avonden per week) CVO VTI Brugge: 3 jaar (2 avonden + ZA VM) CVO VIVO i.s.m. PCVO West-Vlaanderen: avond (MA-DI-WO-DO) Scheutistenlaan 12, 8500 Kortrijk Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk (KATHO, VHTI) Graaf Karel de Goedelaan 7, 8500 Kortrijk CVO VTI Brugge : avond (DI-DO) + ZA VM Boeveriestraat 73, 8000 Brugge

17 Industriële informatica Industriële wetenschappen en technologie De opleiding combineert technische vaardigheden met technisch inzicht in elektriciteit, elektronica en informatica, zodat ideeën omzetbaar zijn in praktische elektrische, elektronische en computertechnische realisaties. Basis ( 15 %): inzicht verwerven in toegepaste wiskunde, basis elektriciteit, lab elektriciteit/elektronica en basis elektronica. Computer (35 %): computertechniek, besturingssystemen, datacommunicatie & netwerken en netwerkbesturingssystemen. Programmeren (25 %): softwareontwikkeling, databanken en datapresentatie. Optie multimediatechniek (25 %): heeft als inhouden grafische user interface (GUI), datacaptatie, webdesign, visualisatietechnologieën (illustrator, photoshop,...), 3D-presentaties en projectwerk multimedia. De theoretische vorming en de labo s / oefeningen worden geïntegreerd aangeboden. Hierdoor wordt het praktisch werk beklemtoond. 3 jaar (3 avonden per week) PCVO West-vlaanderen i.s.m. CVO VIVO: avond (MA-DI-WO-DO) Campus Kortrijk, Graaf Karel de Goedelaan 7, 8500 Kortrijk Scheutistenlaan 12, 8500 Kortrijk Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk (KATHO, VHTI)

18 Mechanica Industriële wetenschappen en technologie Beroepsmogelijkheden na behalen diploma: Productiechef mechanisch ontwerper kwaliteitscontrole,... Basis (20 %) : toegepaste wiskunde, basis elektriciteit, basis elektronica, lab elektriciteit/ elektronica, toegepaste informatica. Technologie (40 %): theoretische mechanica (materialenleer, sterkteleer, CAD) en toegepaste mechanica (pompsystemen, thermodynamica, verbrandingsmotoren, elektro-pneumatica en hydraulica) Optie (35 %): mechanisch ontwerp : productietechnieken, vormgevingstechnieken, meten en controleren, ontwerpen CAD, berekenen machine-onderdelen, toepassingen sterkteleer en projectwerk) Bedrijfsorganisatie en Zorgsystemen (5 %): samenwerken met collega's, leiding geven en coördinatie : projectorganisatie, planning, veiligheid, kwaliteit,... De theoretische vorming en de labo s / oefeningen worden geïntegreerd aangeboden. Hierdoor wordt het praktisch werk beklemtoond. 3 à 4 jaar (gemiddeld 3 avonden per week) CVO VIVO i.s.m. PCVO West-Vlaanderen: avond (MA-DI-WO-DO) Scheutistenlaan 12, 8500 Kortrijk Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk (KATHO, VHTI) Graaf Karel de Goedelaan 7, 8500 Kortrijk

19 Motorvoertuigentechniek Industriële wetenschappen en technologie Deze opleiding verschaft u niet alleen vakkennis en inzicht inzake benzinemotoren, dieselmotoren en auto-elektronica; ze heeft ook aandacht voor de bedrijfseconomische aspecten van het garagebedrijf. Zowel auto-elektriciteit als auto-elektronica komen grondig aan bod. Ook injectiemotoren, elektronische ontsteking, ABS-remsystemen, enz. krijgen de nodige aandacht. Benzinemotoren (33 %): theoretisch en toegepaste mechanica, motorenleer en autotechniek (benzine), laboratorium autotechniek, laboratorium autoelektriciteit, organisatie en inrichting garage Dieselmotoren (33 %): motorenleer en autotechniek (diesel), laboratorium autotechniek, hydraulische en pneumatische sturingen, laboratorium chassis, auto-elektronica Auto-Elektronica en Bedrijfseconomische wagens (33 %): Motorenleer en autotechniek, laboratorium autotechniek, laboratorium auto-elektronica, studiebureau, schadebestek, bedrijfsbeheer, handelsrecht De theoretische vorming en de labo s / oefeningen worden geïntegreerd aangeboden. Hierdoor wordt het praktisch werk beklemtoond. 3 jaar (1 dag per week: zaterdag ) CVO VTI Brugge : zaterdag (VM en NAM) Boeveriestraat 73, 8000 Brugge

20 Textielproductietechnieken Industriële wetenschappen en technologie De opleiding combineert technische vaardigheden met technisch inzicht, zodat ideeën omzetbaar zijn in praktische textiel- en andere realisaties. Voor deze opleiding richten wij ons tot pas afgestudeerden (of eerder afgestudeerden) uit: textielopleidingen technische opleidingen Algemene basis (5 %): toegepaste informatica en toegepaste wetenschappen. Basis textiel (35 %): grondstoffen, basis cad-cam, weefselontleding en bindtechniek 1, spinnen en preparatie 1, weven 1, veredelingstechnieken 1, breien tuften-nonwoven 1 en labo textiel. Organisatie en zorgsystemen (5 %): bedrijfsorganisatie en zorgsystemen. Productietechnieken (55 %): labo textielproductie, weefselontleding en bindtechniek 2, spinnen en preparatie 2, weven 2, veredelingstechnieken 2, breien tuften-nonwoven 2 en project textielproductie. De theoretische vorming en de labo s / oefeningen worden geïntegreerd aangeboden. Hierdoor wordt het praktisch werk beklemtoond. 3 jaar (3 avonden per week) PCVO West-vlaanderen: avond (MA-DI-WO-DO) Campus Kortrijk, Graaf Karel de Goedelaan 7, 8500 Kortrijk

21 Onderwijs opleiding Specifieke Lerarenopleiding Pedagogisch Hoger Onderwijs De specifieke lerarenopleiding (SLO) leidt tot het behalen van het diploma van leraar en richt zich in de eerste plaats tot iedereen die leraar wil worden in het secundair onderwijs. De opleiding biedt hiertoe een onderwijskundige en pedagogisch-didactische vorming. De SLO richt zich dus tot kandidaten die (vak)inhoudelijk reeds voldoende gevormd zijn om het bedoelde leraarsambt uit te oefenen. Die (vak)inhoudelijke kennis blijkt uit de reeds behaalde diploma's. Die diploma s en de eventuele beroepservaring zijn ook bepalend voor de vakken die kunnen onderwezen worden. Door het specifieke opzet van het theoretische en praktische gedeelte, bereidt de opleiding vanzelfsprekend ook voor op een onderwijsopdracht in het volwassenenonderwijs, het hoger onderwijs en op instructie, training of vorming buiten het onderwijs. De SLO is in de volksmond beter bekend als GPB of D-cursus. De lerarenopleiding omvat 60 studiepunten. De 60 studiepunten worden als volgt verdeeld over de opleiding: 30 studiepunten theorie (T); 30 studiepunten (P) waarvan: 15 studiepunten OP ( binnen het opleidingscentrum) en 15 studiepunten PP (= preservice of buiten het opleidingcentrum). Cursisten die geen houder zijn van een diploma secundair onderwijs volgen eerst het brugprogramma: competentiecluster A Opstap. Dit cluster bestaat uit 2 modules: opstap taalvaardigheid en opstap algemene vorming. Wie slaagt voor beide modules, kan starten met de modules uit de andere competentieclusters. competentieclusters. Binnen de SLO-opleidingen worden twee modellen gehanteerd. Model 1 (CVO VIVO en CVI VTI Brugge) De theorie- en component worden binnen modules geïntegreerd aangeboden. Theorie en wisselen af en worden op elkaar betrokken. Model 2 (CVO IVO Brugge): De wordt aangeboden in afzonderlijke modules: hierdoor kan de cursist grotendeels zelf zijn studietraject bepalen. 2 jaar (combinatie van avond, dag en zaterdag mogelijk afhankelijk van organiserend centrum) CVO VIVO Kortrijk: avond (MA-DI-WO-DO), ZA (dag), MA (dag) Scheutistenlaan 12, 8500 Kortrijk Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk (KATHO, VHTI) en CVO VTI Brugge : avond (MA-DI-DO-VR) + ZA VM en ZA NAM Boeveriestraat 73, 8000 Brugge CVO IVO Brugge : a vond (MA-DI-WO-DO) + WO NAM Rijselstraat 5, 8200 Sint-Michiels

2014/2015. academiejaar. Studeren combineren. Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen

2014/2015. academiejaar. Studeren combineren. Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen academiejaar Studeren combineren Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen Welkom Welkom Overdag werken, s avonds voor je gezin zorgen en tussendoor

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS HBO5 Beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs Associate Degree

HOGER ONDERWIJS HBO5 Beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs Associate Degree HOGER ONDERWIJS HBO5 Beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs Associate Degree HBO5 Informatica-Programmeren HBO5 Informatica-Netwerkbeheer HBO5 Boekhouden-accountancy HBO5 Management Assistant

Nadere informatie

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs)

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs) 2015-2016 HBO5-opleidingen (Hoger beroepsonderwijs) HBO5-opleidingen (hoger beroepsonderwijs) binnen het Arteveldeleernetwerk GEZONDHEIDSZORG Graduaat verpleegkunde ð doorstroming naar bacheloropleiding

Nadere informatie

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs)

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs) 2015-2016 HBO5-opleidingen (Hoger beroepsonderwijs) HBO5-opleidingen (hoger beroepsonderwijs) binnen het Arteveldeleernetwerk GEZONDHEIDSZORG Graduaat verpleegkunde ð doorstroming naar bacheloropleiding

Nadere informatie

Boekhouder. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge

Boekhouder. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge Boekhouder HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree 2015 HBO HOWEST-IVO / brugge 2 HBO5? Dan kies je voor CVO IVO & Howest! 3 Dankzij een HBO5-opleiding kun je het

Nadere informatie

2012-2013. hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen

2012-2013. hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen 2012-2013 hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica tweedekansonderwijs boekhoudkundige bediende lasser meertalig polyvalent bediende multimediaoperator secretariaatsmedewerker

Nadere informatie

DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL. St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN. St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN ECONOMIE - WISKUNDE. 5 de 6 de jaar ASO.

DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL. St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN. St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN ECONOMIE - WISKUNDE. 5 de 6 de jaar ASO. DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL 1 St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN ECONOMIE - MODERNE TALEN 5 de 6 de jaar ASO Basisvorming Natuurwetenschappen 2 2 Geschiedenis 2 2 Nederlands

Nadere informatie

beroeps competenties hoger beroepsonderwijs bedrijfsbeheer maritieme opleiding tweedekansonderwijs Nederlands voor anderstaligen moderne vreemde talen

beroeps competenties hoger beroepsonderwijs bedrijfsbeheer maritieme opleiding tweedekansonderwijs Nederlands voor anderstaligen moderne vreemde talen beroeps competenties hoger beroepsonderwijs bedrijfsbeheer tweedekansonderwijs maritieme opleiding 2014 2015 Nederlands voor anderstaligen moderne vreemde talen 2 eindredactie lay-out & foto s v.u. disclaimer

Nadere informatie

Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo. infobrochure naar de derde graad Goed. en dichtbij. derde graad - aso tso

Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo. infobrochure naar de derde graad Goed. en dichtbij. derde graad - aso tso Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure naar de derde graad Goed en dichtbij derde graad - aso tso keuzewegwijzer 2012-2013 Inhoud Welkom in de derde graad...3 secundair onderwijs derde graad

Nadere informatie

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure 2014-2015

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure 2014-2015 Word de beste versie van jezelf Infobrochure 2014-2015 PROFICIAT. Dat je deze brochure leest, vertelt veel over jou. Het betekent dat je verder wilt studeren. Dat je nadenkt over je toekomst. Maar ook

Nadere informatie

DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN. St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN ECONOMIE

DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN. St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN ECONOMIE 1 DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN ECONOMIE 3 de 4 de jaar ASO Geschiedenis 2 2 Lichamelijke opvoeding 2 2 Frans 4 4 Engels 3 2 Duits - 1 Wiskunde

Nadere informatie

X-TRA. Voor wie verder of opnieuw wil studeren 2014-2015

X-TRA. Voor wie verder of opnieuw wil studeren 2014-2015 X-TRA Voor wie verder of opnieuw wil studeren 2014-2015 Inhoudstafel Levenslang leren 3 Opleidingscheques 4 Het leerkrediet 5 Legende 5 Kunst manama: master Beeldend Onderzoek 6 Management extra bachelordiploma

Nadere informatie

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw Handel Informatiebrochure Unieke groeikansen voor unieke mensen Broederschool Handel St-Niklaas Nieuw -Traject Sport (1ste graad) - Logistics (Specialisatiejaar) 1 Hallo! Ben je na het zesde leerjaar

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Boekhouden Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen: het HIK 1. Situering 2. Onze missie - Aanbod - Doelgroep - Middelen Leertraject

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van voorlopige modulaire structuurschema s in het hoger OSP

Advies over de voorstellen van voorlopige modulaire structuurschema s in het hoger OSP 4 ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 25 april 2006 RLLL/MDR/ADV/008 Advies over de voorstellen van voorlopige modulaire structuurschema s in het hoger OSP VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, LEUVENSEPLEIN

Nadere informatie

2015-2016 INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Bachelor en master in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur)

2015-2016 INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Bachelor en master in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur) 2015-2016 INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Bachelor en master in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur) INDUSTRIELE INHOUD WETENSCHAPPEN STUDEREN IN DIEPENBEEK Welkom 1 Overstap secundair

Nadere informatie

Studeren aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen. Een sterke partner, een sterk diploma. www.howest.be. Brugge / Kortrijk

Studeren aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen. Een sterke partner, een sterk diploma. www.howest.be. Brugge / Kortrijk Studeren aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen Een sterke partner, een sterk diploma Brugge / Kortrijk www.howest.be 1 Howest in een notendop Welkom in Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen Howest,

Nadere informatie

4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN

4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN 4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN voor hbo- en wo-bachelors 2013 2014 hbo-bacheloropleiding - associate

Nadere informatie

Infobundel opleiding Begeleider in de sociale economie

Infobundel opleiding Begeleider in de sociale economie Infobundel opleiding Begeleider in de sociale economie Schooljaar 2014-2015 Inhoud 1 Algemene situering... 3 2 Een opleiding in een modulair systeem... 4 3 Het instapgesprek... 5 4 Toelatingsproef voor

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing. Bachelor Brugge

Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing. Bachelor Brugge Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing Bachelor Brugge 1 Waarom kiezen voor Bedrijfsmanagement? Het bedrijfsleven is op zoek naar creatieve,

Nadere informatie

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET www.sintmichiel.be www.sintmichiel.be INFOBROCHURE 2015 LATIJN SOCIALE ECONOMIE BOVENBOUW 2 DE EN 3 DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS ONZE SCHOOL Het studieaanbod in Bovenbouw Sint-Michiel

Nadere informatie

Tweedekansonderwijs in de regio leuven-hageland

Tweedekansonderwijs in de regio leuven-hageland Tweedekansonderwijs in de regio leuven-hageland ICT-OPLEIDINGEN ICT-opleidingen in het volwassenenonderwijs in het volwassenenonderwijs (regio Leuven-Hageland) (regio Leuven-Hageland) www.leereenlevenlang.be

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

KHLim NEXT. NEXT: Opleidingen voor volwassenen en werkstudenten

KHLim NEXT. NEXT: Opleidingen voor volwassenen en werkstudenten KHLim NEXT 2014 2015 NEXT: Opleidingen voor volwassenen en werkstudenten Identiteitskaart Naam: Initialen: Roepnaam: Adres: Tweede verblijfplaats: Katholieke Hogeschool Limburg v.z.w. KHLim, zeg maar:

Nadere informatie

LANGE OPLEIDINGEN 2008/2009. www.syntra-ab.be MET ERKEND DIPLOMA OF GETUIGSCHRIFT. ANTWERPEN & VLAAMS-BRABANT uw opleiding onze zaak

LANGE OPLEIDINGEN 2008/2009. www.syntra-ab.be MET ERKEND DIPLOMA OF GETUIGSCHRIFT. ANTWERPEN & VLAAMS-BRABANT uw opleiding onze zaak LANGE OPLEIDINGEN MET ERKEND DIPLOMA OF GETUIGSCHRIFT 2008/2009 Kani, 33 jaar, volgde bedrijfsbeheer bij Syntra-AB www.syntra-ab.be ANTWERPEN & VLAAMS-BRABANT uw opleiding onze zaak Kies dan voor leertijd!

Nadere informatie

{ Boekhouden } Volwassenenonderwijs

{ Boekhouden } Volwassenenonderwijs Volwassenenonderwijs { Boekhouden } Het Perspectief / Nonnemeersstraat 15 / 9000 Gent T - 09 267 12 99 of 09 267 12 53 / - ann.dhooghe@hetperspectief.net Inhoud Een welkom perspectief... 2 Wat is hoger

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HANDEL (tso)

STUDIEGEBIED HANDEL (tso) STUDIEGEBIED HANDEL (tso) Tweede graad... Handel Handel-talen Derde graad Handel Boekhouden-informatica Informaticabeheer Secretariaat-talen STUDIEGEBIED HANDEL Studierichting Handel de graad Een woordje

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING STUDIEGIDS - VADEMECUM SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING CVO COOVI INHOUDSOPGAVE DEEL 1: ALGEMENE OPLEIDINGSINFO p.3 1.1 Specifieke Lerarenopleiding (SLO): voor wie? 1.2 Beroepsprofiel en basiscompetenties 1.3

Nadere informatie

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING: DIGITAL MARKETING ENTERTAINMENT MARKETING INTERNATIONAL MARKETING

Nadere informatie