Benut de korting op uw aanslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Benut de korting op uw aanslag"

Transcriptie

1 tipsenadvies.nl 21 jaargang - nummer januari 2015 In dit nummer... Belasting betalen Benut de korting op uw aanslag... 1 Recht Als u uw algemene voorwaarden wilt veranderen... 2 Ondernemerschap Voorlopig verandert de VAR niet... 3 Bestelauto Bijrijder beslissend voor bijtelling bestelauto?... 4 Bedrijfspand Uw huur hand in hand met uw omzet... 5 Personeel De vrije ruimte in de werkkostenregeling?... 6 Oudedagsvoorziening Ook pensioen voor zzp er... 7 Bank Kifid behandelt klachten renteswaps... 8 Incasso Wettelijke rente verlaagd per 1 januari Uw adviesbrief online Snel adviezen zoeken... printen... toepassen... tipsenadvies.nl Veertiendaagse adviesbrief voor de zelfstandig ondernemer BELASTING BETALEN Benut de korting op uw aanslag De afgelopen weken zijn veel voorlopige aanslagen 2015 verzonden. Bijna iedere ondernemer heeft er een ontvangen. Als u vlot betaalt, krijgt u korting. Doen? Voorlopig. Een voorlopige aanslag wordt berekend op basis van een geschatte winst en een geschat inkomen. De software van de Belastingdienst rekent vooral met uw gegevens van voorgaande jaren. Ineens of in termijnen. U krijgt tot eind 2015 de tijd om uw voorlopige aanslag 2015 te betalen. Dat mag in 11 maandelijkse termijnen, vanaf eind februari tot en met eind december. Wanneer u het totale bedrag van de voorlopige aanslag ineens betaalt én u doet dat vóór 1 maart, dan mag u een behoorlijke betalingskorting in eigen zak houden. Hoge rente, lage rente. Bent u in de gelukkige positie dat u geld achter de hand heeft, dan zal het u niet ontgaan zijn dat de spaarrente momenteel extreem laag is. Ongeveer 1%. In de belastingwetgeving is vastgelegd dat de rente waarmee de Belastingdienst moet rekenen, minimaal 4% (op jaarbasis) bedraagt. De hoogte van uw betalingskorting is berekend met die 4%. Het werkelijke kortingsbedrag is lager. Want de betalingskorting wordt berekend per 28 februari over 11 maandtermijnen waarvan de eerste al vervalt op 28 februari. Die hogere rekenkunst laten we voor wat het is, u vindt het kortingsbedrag op het aanslagbiljet. Uw volgende stap Nu aan de orde Op vindt u een eenvoudige rekentool Voorlopige aanslag ineens betalen?. Daarmee kunt u zelf het door u te behalen rentevoordeel berekenen (TA ). Kunt u het geld nu al missen? De afweging die u moet maken, is vrij simpel. U behaalt een voordeel wanneer u de voorlopige aanslag eind februari ineens betaalt. Want de korting die de Belastingdienst geeft, is hoger dan de rentevergoeding die u bij de bank kunt krijgen. Tegenover dit rentevoordeel staat het nadeel dat u het geld eerder uit handen geeft. Dit wordt liquiditeitsnadeel genoemd. Heeft u het geld nog nodig, betaal dan in termijnen. Ook wanneer u uw bedrijfskrediet zou moeten aanspreken voor een betaling ineens, is dat uiteraard niet verstandig. De rente over uw kredietruimte zal hoger zijn dan 4%. Wanneer u het geld nu al kunt missen, is het aantrekkelijk om uw voorlopige aanslag 2015 ineens te betalen. Betaal uiterlijk eind februari en benut de korting.

2 RECHT Als u uw algemene voorwaarden wilt veranderen Algemene voorwaarden zijn handig. U regelt in een keer voor al uw transacties de essentiële juridische zaken, zodat u dat niet steeds per transactie of per klant hoeft te doen. Wat als u later uw algemene voorwaarden wilt aanpassen? Algemene voorwaarden wijzigen De wereld verandert. Het recht en uw bedrijf zijn zeer dynamisch. Dingen blijven niet zoals het was. Daarom is het denkbaar dat u van tijd tot tijd uw algemene voorwaarden moet of wilt aanpassen. Kan dat zomaar? Uiteraard mag u altijd uw algemene voorwaarden aanpassen, maar dat betekent nog niet dat ze ook direct geldig zijn. Of de aangepaste voorwaarden ook direct gelden voor uw bestaande klanten en opdrachten of alleen gelden voor nieuwe klanten is afhankelijk van... uw algemene voorwaarden. Gedacht aan een wijzigingsbeding? Eenzijdig aanpassen. Het wijzigen van uw voorwaarden, hoe zit dat? Of de wijziging van uw algemene voorwaarden direct geldt (dus ook voor bestaande klanten en opdrachten) hangt ervan af of er in de huidige voorwaarden een wijzigingsbeding staat. Met een wijzigingsbeding, mits dit goed is opgesteld, heeft u het recht om eenzijdig (en zonder toestemming van uw (bestaande) klanten) de algemene voorwaarden te wijzigen, zonder dat de klant deze wijziging moet aanvaarden. Consumenten als klant. Levert u aan consumenten en zijn de nieuwe algemene voorwaarden ongunstig(er)? Dan kan de klant de wijziging afwijzen of de overeenkomst direct ontbinden. Geen wijzigingsbeding? Instemming van iedere klant. Staat er in uw algemene voorwaarden geen wijzigingsbeding, dan mag u weliswaar de voorwaarden wijzigen, maar bestaande klanten moeten dan expliciet instemmen met deze wijziging. Let op. Vraagt u geen instemming van uw bestaande klanten, dan hebben de wijzigingen geen gevolgen. Met andere woorden: bij een eventueel geschil kunt u geen beroep doen op de gewijzigde bepalingen. De oude algemene voorwaarden zijn dan gewoon geldig gebleven tussen u en uw klant. Het belang van een wijzigingsbeding Waarom aanpassen nodig kan zijn. Er kunnen redenen genoeg zijn waarom het later nodig is om uw algemene voorwaarden aan te passen. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe regels voor webwinkels of de nieuwe incassoregels. Maar ook een wijziging in uw bedrijfsvoering of werkwijze kan een reden zijn waarom het noodzakelijk is om uw voorwaarden te wijzigen. Zorg er daarom voor dat er een wijzigingsbeding in uw algemene voorwaarden is opgenomen. Voorbeeld Een voorbeeld van een mogelijk wijzigingsbeding is: Wij zijn gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met de klant besproken. Er zijn genoeg redenen te bedenken waarom het nodig is om uw algemene voorwaarden aan te passen. Een goed wijzigingsbeding kan ervoor zorgen dat uw bestaande klanten niet expliciet akkoord moeten gaan met een wijziging in uw algemene voorwaarden. Wilt u uw algemene voorwaarden veranderen, dan heeft u de instemming van uw klant nodig. U kunt echter voorkomen dat u iedere klant om een akkoord moet vragen door een wijzigingsbeding in uw voorwaarden op te nemen

3 Ondernemerschap - VAR Voorlopig verandert de VAR niet In het nieuws De VAR-verklaring zou verdwijnen en worden vervangen door de Beschikking geen loonheffing (BGL). Dat was drie maanden geleden nog de bedoeling, maar de plannen zijn veranderd, de VAR blijft voorlopig. Moet u actie ondernemen? VAR bijt zich vast Wetsvoorstel. Het Wetsvoorstel invoering Beschikking geen loonheffingen maakt onderdeel uit van een reeks maatregelen die het kabinet wil nemen om schijnzelfstandigheid te bestrijden. Een maatregel daartoe is de invoering van de Beschikking geen loonheffingen (BGL) in plaats van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Webmodule met standaardvragen. De aanvraag van een BGL zou via een webmodule verlopen. Afhankelijk van de antwoorden op standaardvragen en vervolgvragen, volgt een afwijzing óf een toekenning van een Beschikking geen loonheffing. Opdrachtgever zou moeten controleren Vragen. De antwoorden die bij de aanvraag gegeven zijn, zouden op de beschikking worden afgedrukt in de vorm van stellingen ; minimaal 1 en maximaal 15. De bedoeling was dat de opdrachtgever die afgedrukte antwoorden zou beoordelen. Denk daarbij aan vragen als: Kan de opdrachtnemer zelf zijn werktijden bepalen?, Krijgt de opdrachtnemer doorbetaald als hij ziek is? en Wie is aansprakelijk voor schade die de opdrachtnemer veroorzaakt bij normale uitoefening van zijn werkzaamheden?. Antwoorden. Eind december zijn alle 15 vragen en mogelijke antwoorden plus stellingen vrijgegeven. Hoewel er nog geen geldende wetgeving is, is het toch interessant om te zien welke feiten en omstandigheden volgens het Ministerie van Financiën van belang zijn bij het beoordelen van de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Uw volgende stap De Stellingen voor de BGL vindt u op nl/download (TA ). Vrijwaring. De opdrachtgever zou de afgedrukte antwoorden moeten checken ( Het klopt, zo gaat het er in mijn bedrijf aan toe ). Indien oké, dan is de opdrachtgever gevrijwaard van de inhouding en afdracht van loonheffingen. Bij de BGL moet de opdrachtgever dus deze controle verrichten die hij niet gewoon was te doen bij de VAR. Met name hierover hebben belangengroepen en politieke partijen geprotesteerd. En met succes. De behandeling van het wetsvoorstel is op de lange baan geschoven om alternatieven te onderzoeken. Actie? VAR 2014 blijft gelden. De Verklaring arbeidsrelatie die in 2014 is gebruikt, geldt ook voor 2015, zo is door de staatssecretaris aangegeven. De Belastingdienst vond het niet nodig om in september 2014 VAR-verklaringen 2015 te versturen. Wij zijn van mening dat uw VAR uit 2014 ook geldt in Het VAR-regime blijft onverkort van toepassing, tot het moment waarop er nieuwe regels komen. Wij zullen u daarover dan uiteraard informeren. VAR-aanvraag in 2015 In het geval u in 2015 voor het eerst als zzp er aan het werk gaat of wanneer u in 2015 als bestaande zzp er andersoortige werkzaamheden gaat verrichten dan u gewoon was te doen, moet u wel een VAR aanvragen. Alleen een VAR-winst of een VAR-dga vrijwaart de opdrachtgever van loonheffingen. De VAR loopt langer door dan verwacht omdat de BGL op de lange baan is geschoven. VAR-verklaringen uit 2014 blijven geldig in Alleen nieuwkomers, en bestaande zzp ers die in 2015 andersoortige werkzaamheden gaan verrichten, moeten actie ondernemen en een VAR-verklaring aanvragen

4 BESTELAUTO Actuele rechtspraak Bijrijder beslissend voor bijtelling bestelauto? Ook voor een bestelauto geldt in beginsel gewoon de bekende bijtelling voor privégebruik. Hierop zijn echter een paar uitzonderingen. Bij één ervan is de rol van de bijrijder zelfs beslissend. Wat betekent dit nu voor de praktijk? Dat degene met een bestelauto van de zaak in principe ook een bijtelling aan zijn broek krijgt, is wel bekend, maar ook dat hier diverse uitzonderingen op zijn. Dit betekent echter niet dat de bijtelling voor een bestelauto een wassen neus is. Integendeel zelfs. De uitzonderingen kennen stuk voor stuk voorwaarden en wie hier niet aan voldoet is de klos. In een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam, (GHAMS:2014: 4217), was zelfs de rol van de bijrijder beslissend. Hoe kan dat? Inspecteur ziet het licht Rechtzaak. In deze zaak ging het om een werknemer die zorgde voor het onderhoud en plaatsing van lantaarnpalen. De aan hem hiervoor ter beschikking gestelde bestelauto had in de cabine twee zitplaatsen. Dit was voor de inspecteur reden de normale bijtelling toe te passen. De belastingplichtige was het hiermee niet eens en stelde dat de auto nagenoeg uitsluitend geschikt was voor het vervoer van goederen, waardoor de bijtelling achterwege diende te blijven. Daarop kwam de zaak bij de rechter terecht. Bijrijder té actief. Ook voor een bestelauto met twee zitplaatsen geldt niet altijd de bijtelling. De rechter stelde in deze zaak dat de bijrijderstoel niet nagenoeg uitsluitend een functie had voor het vervoer van goederen. De bijrijder werd namelijk niet alleen ingeschakeld om de lantaarnpalen te helpen lossen, maar tevens om deze te helpen plaatsen. De daaraan verbonden werkzaamheden, die volgens de rechter niet onbelangrijk waren, maakten dat daardoor ook de bestelauto niet nagenoeg uitsluitend een functie had voor het vervoer van goederen. De bijtelling bleef in stand. Wat moet u hiermee? Dat de bijtelling voor een auto wordt gekoppeld aan de mate van activiteit van de bijrijder, is haast lachwekkend. Ware het niet dat al het gedram rond de bestelauto menig ondernemer toch echt grijze haren bezorgt. Dat een bestelauto niet zomaar wordt aangemerkt als nagenoeg uitsluitend geschikt voor het vervoer van goederen en daarmee de bijtelling ontgaat, is logisch. Tot nu toe waren de uiterlijke verschijningsvorm, de specifieke inrichting en de afmetingen bepalend, zoals blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad, (HR:2012:BX0920). Nieuw aspect belangrijk. De mate van activiteit van de bijrijder is dus nieuw. U speelt volgens de rechter alleen op safe als de rol van de bijrijder vrijwel alleen te maken heeft met het vervoer van de goederen in kwestie. De uitspraak is overigens voorgelegd aan de Hoge Raad, dus nog niet definitief. Alternatieven? Soms zijn er gelukkig alternatieven om de bijtelling te voorkomen, bijvoorbeeld: bij het doorlopend gebruik van de bestelauto door steeds wisselende werknemers. Dit kost u slechts een eindheffing van 300,- per bestelauto per jaar; privégebruik maximaal 500 kilometer per jaar met rittenregistratie. (Een vereenvoudigde registratie is voldoende bij nul privékilometers tijdens werk- en lunchtijd en in uw administratie een overzicht van zakelijke bestemmingen); het verbieden van privégebruik (denk wel aan controle en passende sancties bij overtreding); het onmogelijk maken van privégebruik, bijvoorbeeld door het laten inleveren van de contactsleutels. Bij een bestelauto met twee zitplaatsen kunt u aan de bijtelling ontkomen als de bijrijder vrijwel uitsluitend een rol heeft bij het vervoer van de goederen. Kunt u dat niet aannemelijk maken, zoek dan naar een alternatief. Zoals het doorlopend wisselend gebruik van de bestelauto door verschillende werknemers

5 Snel adviezen zoeken... uitprinten... toepassen... tipsenadvies.nl BEDRIJFSPAND - HUUR Uw huur hand in hand met uw omzet U bent niet ontevreden over uw omzet, maar u houdt ook niet echt over. Langzamerhand wordt de huurprijs van uw pand een steeds grotere blok aan uw been. Wat kunt u doen om te voorkomen dat de huur u de kop gaat kosten? Overleg met verhuurder! Omzethuur? De eerste stap is altijd dat u met de verhuurder rond de tafel gaat. Het is belangrijk dat u eerst met hem in overleg gaat over de hoogte van de huurprijs. Zeker omdat u heeft gehoord dat in veel andere landen in Europa de huur vaak bepaald wordt aan de hand van de omzet. Wat is een omzethuur en hoe werkt dat? Dat heeft voordelen... In mindere tijden betaalt u een lagere huur. Samen met de verhuurder heeft u een gezamenlijk belang: veel klandizie en een hoge omzet. Uw verhuurder heeft er dus belang bij dat het door u gehuurde pand (en de omgeving) aantrekkelijk is.... maar ook nadelen. De huurprijs staat van tevoren niet vast, zodat het lastig is om daar rekening mee te houden in uw bedrijfsvoering. De waardering van het bedrijfspand is vaak gekoppeld aan de huur, zodat de waarde kan schommelen. Dit ligt weliswaar op het bordje van de verhuurder, maar het is goed om daar rekening mee te houden als u met de verhuurder aan tafel gaat. Volledig of gedeeltelijk afhankelijk Helemaal. De huur kan volledig afhankelijk worden gesteld van de omzet, bijvoorbeeld x% van de omzet. De huurprijs beweegt dan volledig mee met de omzet en dat kan behoorlijke schommelingen in de huurprijs teweegbrengen. Gedeeltelijk. Meestal is daarom sprake van een vast (lager) huurcomponent, aangevuld met een variabel omzetafhankelijk deel. Dat voorkomt al te grote schommelingen. Tip. Grote uitschieters in de huurprijs kunt u voorkomen door een minimum en een maximum huurprijs af te spreken. Wie bepaalt wat de omzet is? Goede afspraken. Van belang is om duidelijk af te spreken hoe de omzet bepaald wordt. Is dat de totale bruto-omzet of de netto-omzet na aftrek van de inkoopwaarde van de omzet? Wat te doen met omzet die u misschien buiten de deur maakt? Tip. Breng zo nodig de buitenactiviteiten goed in beeld. Omschrijf duidelijk welke omzet de grondslag vormt voor de huur. Tip. Leg ook vast hoe de verhuurder de omzet en de huurberekening kan toetsen. Bijvoorbeeld door controle bij uw boekhouder of doordat uw accountant een verklaring omtrent de omzet verstrekt. Als overleg niet helpt Juridische weg. Als uw verhuurder niet mee wil werken aan een lagere huur, is er ook nog de juridische weg. De wet kent de mogelijkheid van herziening van de huurprijs. In zo n procedure kan de rechter de huurprijs aanpassen aan de gemiddelde huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimten in de omgeving. Lastig. Deze procedure kan veel tijd in beslag nemen én brengt de nodige kosten met zich mee. U moet namelijk aantonen wat de huurprijs van andere panden is. Daarvoor moet u meestal een dure adviseur inschakelen. Maar het is goed te weten dat deze mogelijkheid er is, want ook voor uw verhuurder kost deze procedure veel geld. Tip. Gebruik deze procedure als stok achter de deur. Zorg ervoor dat u duidelijk afspreekt welke omzet de grondslag vormt voor de omzetgerelateerde huur en hoe de verhuurder uw omzet kan toetsen. Reken diverse omzetscenario s goed door zodat u een verantwoorde omzethuur kunt voorstellen

6 PERSONEEL De vrije ruimte in de werkkostenregeling? Vanaf begin 2015 gelden er verplicht nieuwe regels voor kostenvergoedingen en verstrekkingen. Er is nog een ander nieuw begrip: de vrije ruimte. Dat biedt mogelijkheden voor onbelaste extraatjes. Of toch niet? Vanaf 2015 Met ingang van 2015 is de WKR verplicht gaan gelden voor alle werkgevers. Nieuw in de WKR is dat u in plaats van allemaal heel specifieke regels voor vergoedingen en verstrekkingen nog maar een paar uitdrukkelijk benoemde zaken belastingvrij mag geven aan uw werknemers (denk aan reiskosten en vakliteratuur). Vrije ruimte. Voor het overige heeft u een zogenaamde vrije ruimte van 1,2% van de loonsom. Wat u in deze vrije ruimte aan vergoedingen en verstrekkingen besteedt voor uw werknemers, mag u zelf weten. De enige voorwaarde is dat het niet om enorm ongebruikelijke zaken gaat (de helft van het salaris in de vrije ruimte, dat gaat helaas niet). Ruilen? Stel, uw loonsom is ,-. Voor uw bedrijf is de vrije ruimte in 2015 dan 960,- (1,2% van ,-). Tot 960,- mag u naar eigen inzicht besteden zonder loonheffing. Denk bijvoorbeeld aan een feest, kerstgeschenken, en dergelijke. Tip. Maar u kunt, als u deze dingen allemaal niet doet, er ook voor kiezen uw personeel maandelijks een vergoeding te geven voor hun onkosten, zonder dat daar een onderbouwing aan ten grondslag ligt. Bijvoorbeeld uw twee medewerkers ieder een onbelaste vergoeding geven van 40,- per maand. Tip. Overleg met uw werknemer om brutoloon in te leveren voor een zo hoog mogelijke vergoeding via de vrije ruimte. Hun voordeel? Deze vergoeding kost u dan niets extra terwijl uw werknemers er netto op vooruit gaan. Stel dat zij ongeveer 40% belasting en premies zouden moeten betalen, dan is hun voordeel 40% van 40,- x 12 = 192,- netto per jaar. Let op. Er zijn hierbij drie zaken waar u op moet letten: 1. De werknemers mogen niet beneden het caoloon uitkomen wat voor hen geldt. Verlaagt u het loon naar een lager loon dan de cao voorschrijft, dan kunnen de werknemers u daarop later aanspreken. Bovendien kan de Belastingdienst stellen dat u toch loonheffing had moeten afdragen over het cao-loon en u daarom een correctie en een boete opleggen. 2. Als u loon verlaagt en daarvoor in de plaats een vergoeding geeft, wordt de loonsom lager en uw vrije ruimte dus kleiner. In dit voorbeeld zou het loon voor de berekening van de vrije ruimte verlagen van ,- naar ,- ( ,- minus 960,-). Uw vrije ruimte is dan dus ook gezakt naar 1,2% van ,- (in plaats van ,-), dus naar 948,-. De belastingvrije vergoeding op basis van 1,2% is dan ook ietsje lager. 3. Als uw vergoeding hoger uitpakt dan 1,2%, dan bent u 80% belasting verschuldigd over het meerdere. Het is dan ook zaak hier goed op te letten! Tóch besparen? Als u brutoloon kunt uitruilen, kunt u ook op de werkgeverslasten besparen. Immers het loon waarover deze premies berekend moeten worden en door u betaald worden, is lager (de vergoedingen tellen niet mee). Dit voordeel bedraagt algauw 15% van de loonverlaging. Bij 960,- uit ons voorbeeld zou het dus gaan om ongeveer 144,-. Let op. U krijgt jaarlijks vrije ruimte. Maakt u deze niet op in het jaar zelf, dan mag u deze niet meenemen naar het volgende jaar! De vrije ruimte is een (beperkt en afhankelijk van de loonsom) belastingvrij bedrag waarbinnen u naar eigen keuze vergoedingen en zaken aan uw werknemers mag geven. Geef uw werknemers een belastingvrije vergoeding hieruit. Zo houden zij netto meer over van hetgeen u bruto betaalt

7 OUDEDAGSVOORZIENING Ook pensioen voor zzp er Nieuw in 2015 Zelfstandigen zonder personeel (zzp ers) zorgen onvoldoende voor hun pensioen. Daarom komt er nu een vrijwillige, collectieve pensioenregeling met fiscale voordelen. Wat houdt deze regeling in en is het slim om eraan mee te doen? Oude dag vergeten goed te regelen? Ongeveer een kwart gaat er op de pensioendatum bruto meer dan de helft op achteruit. Om dat te verbeteren hebben belangenorganisaties een vrijwillig pensioenfonds opgericht. Daar zijn een aantal voordelen aan verbonden. Hoe ziet het uiteindelijke resultaat er nu precies uit? Nieuwe pensioenregeling zzp er Kenmerken. De belangrijkste kenmerken van de regeling zijn flexibiliteit en collectiviteit. Zo kunnen deelnemers vrijwillig in- en uitstappen en zelf bepalen hoeveel ze periodiek inleggen. Het betreft een regeling waarbij de ingelegde gelden collectief worden belegd en beheerd. Wat degene die inlegt er per saldo voor terugkrijgt in de vorm van pensioenuitkeringen, is afhankelijk van het beleggingsresultaat minus de uitvoeringskosten. Er kan een levens lang pensioen worden verzekerd of een pensioen van een van te voren bepaalde uitkeringsduur. De uitvoering is in handen van een organisatie die al voor 4,5 miljoen personen het pensioen uitvoert. De kosten zijn laag en er is geen winstopslag. Fiscale aftrek Jaarruimte. Iedereen met een pensioentekort kan een extra inleg fiscaal aftrekken. Dat geldt ook voor deze pensioenvorm. Voor de stortingen voor het pensioen geldt dat deze aftrekbaar zijn tot het bedrag van de jaarruimte. De omvang hiervan is afhankelijk van uw winst en van eventueel al opgebouwd pensioen. Daarnaast kan men de niet gebruikte jaarruimte van de afgelopen zeven jaar gebruiken, de reserveringsruimte. Hierbij geldt in 2015 een maximum van 7.052,- voor mensen tot 55 jaar en 3 maanden. Voor degene die ouder is, bedraagt het maximum ,-. Bijkomende voordelen. Het opgebouwde pensioen kan ook gebruikt worden bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze opname verlaagt wel het uiteindelijk te ontvangen pensioen. Dit hangt samen met het feit dat het ingelegde geld altijd van uzelf blijft. De opgenomen bedragen worden ook gewoon belast. In de bijstand of failliet? Het opgebouwde pensioenvermogen wordt niet meegeteld in de vermogenstoets voor de bijstand en is ook niet opeisbaar bij een faillissement. Daardoor is het ingelegde pensioengeld altijd veilig gesteld. Een en ander wordt halverwege 2015 wettelijk geregeld. Uitkering bij pensioen. De regeling is opgezet voor een maandelijkse uitkeringsduur van 10, 15 of 20 jaar. Dit bepaalt u vooraf. Bij eerder overlijden gaat het vermogen over naar uw erfgenamen. Een levenslange uitkering is eventueel ook mogelijk, tegen meerkosten. Zelfs een partnerpensioen is mee te verzekeren. Doen of niet? Voor veel zzp ers zal de regeling een mooie stok achter de deur zijn. U komt er anders zelf niet aan toe. Anderzijds bent u uw gestorte geld wel langdurig kwijt. U kunt er bijvoorbeeld geen andere auto mee kopen als deze onverwacht de geest geeft. Vergeleken met de oudedagsreserve dient u het geld immers wel verplicht af te storten. In dat opzicht is het vergelijkbaar met een lijfrente. Ten opzichte van een lijfrentepolis zijn de vrijwilligheid en de lage kosten belangrijke voordelen. Wilt u een proefberekening maken of eerst meer info, ga dan naar Wilt u meedoen aan een pensioenregeling met veel vrijheid en weinig kosten, dan is het zzp-pensioen wellicht een optie. De inleg is fiscaal aftrekbaar, dus is de regeling voor de betere zzp er extra interessant. Bedenk wel dat u niet meer de vrije beschikking heeft over het eenmaal ingelegde bedrag

8 Colofon Hoofdredacteur: mr. René van Doeselaar Eindredacteur: mr. Margriet C.M. Bax-Cleven Laurence J.W.M. Winter Aan dit nummer werkten mee: mr. Wim P.C. van Amelsfoort belastingadviseur drs. Bert W.A. Bongers zelfstandig belastingadviseur mr. Léone Bource adviseur loonbelasting en sociale verzekeringen mr. Syreetha Gielen jurist Ed Izeren RB belastingadviseur drs. Folkert J. Müller financieringsdeskundige mr. Bernadette M.J. Roos-van Diemen RB belastingadviseur mr. Sylvester F.J.J. Schenk RB belastingadviseur Uw volgende stap Modellen, voorbeelden, checklists,... tipsenadvies.nl/download Dit is een uitgave van: Schootense Dreef 31 Postbus AT HELMOND Abonnementen: Tel.: Fax: Uw adviesbrief online: tipsenadvies.nl is een wettelijk geregistreerd merk. BANK Kifid behandelt klachten renteswaps Wat doet Kifid? Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) behandelt geschillen tussen consumenten (en kleine MKB ers) en financiële dienstverleners. De ombudsman bemiddelt of de Geschillencommissie doet uitspraak. De uitspraken van het Kifid zijn bindend. Dat betekent dat u daarna niet meer naar de rechter kunt, maar wel naar de beroepscommissie. Lees ons artikel hierover ook in Tips & Advies, jg. 21, nr. 06, p.1, Voor wie geldt de regeling? Alleen kleine bedrijven kunnen deze regeling gebruiken. Zij hebben minder dan 50 werknemers en een omzet of balanstotaal van maximaal 10 miljoen. Voorwaarde is dat eerst de klachtenprocedure van de bank is doorlopen. Verder mag de vordering niet hoger zijn dan 1 miljoen. Wat kost het? Ondernemers betalen een bijdrage van 500,- in de kosten voor de behandeling van het geschil en 1.000,- bij een hoger beroep. Als de ondernemer gelijk krijgt, ontvangt hij deze bijdrage weer terug. Controle. Banken beoordelen met de AFM de lopende rentederivaten in het MKB. Is het product passend voor de klant? Zijn de dienstverlening en informatieverstrekking bij afsluiten van het derivaat juist geweest? Deze beoordeling wordt in de zomer van 2015 afgerond. Als een probleem wordt geconstateerd, moet de bank een oplossing aanbieden. U hoeft niet op uw bank te wachten. Gebruik de klachtenprocedure van uw bank om uw situatie aan te kaarten. Doe dit binnen drie jaar nadat u de tekortkoming ontdekt. Tot eind 2016 kunt u nog naar het Kifid. INCASSO In het nieuws Wettelijke rente verlaagd per 1 januari 2015 Niet-handelstransacties. Met ingang van 1 januari 2015 daalde de wettelijke rente voor niet-handelstransacties van 3% naar 2%. Deze rente is bijvoorbeeld verschuldigd wanneer een particuliere klant te laat is met betalen. U moet wel eerst een aanmaning sturen. Handelstransacties. Voor transacties tussen bedrijven onderling of met de overheid, kennen we een veel hogere wettelijke rente. De wettelijke rente voor handelstransacties daalde op 1 januari 2015 van 8,15% naar 8,05%. Wanneer een zakelijke klant te laat is met betalen, mag u zonder aanmaning een hoge wettelijke rente in rekening brengen. De wettelijke rente is per 1 januari verlaagd. Voor particuliere (niethandels)transacties naar 2% en voor bedrijven onderling en de overheid naar 8,05%. Eerst aanmanen is alleen bij particulieren vereist. Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of op enige wijze worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze adviesbrief is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De auteurs, de redactie en de uitgever aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien! Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote

Nadere informatie

Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP)

Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP) Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP) Waarom een Individueel Aanvullend Pensioen? Met ingang van 2006 is de wetgeving met betrekking tot VUT, prepensioen en levensloop aangepast. Als gevolg daarvan

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Verstandig je pensioen regelen

Verstandig je pensioen regelen 1 Verstandig je pensioen regelen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die zijn of haar pensioen goed wil regelen. Van de mensen die werken heeft bijna de helft nooit goed over het pensioen

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening. In dit document leest u welke afspraken er gelden

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1 1. Algemeen 1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Financiële Dienstverlener, wordt Eveas Verzekeringen, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17078376,Stationsstraat

Nadere informatie

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Particulier Pensioen Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Dit zijn de Voorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Niet-doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

Belasting terugkrijgen met het ZZP Pensioen

Belasting terugkrijgen met het ZZP Pensioen Belasting terugkrijgen met het ZZP Pensioen U kunt via de Belastingdienst een groot deel van uw pensioeninleg terugkrijgen. In dit ebook leest u hoe dit werkt en welke voordelen het oplevert. Als zelfstandige

Nadere informatie

Allianz Collectieve Overlijdensrisicoverzekering

Allianz Collectieve Overlijdensrisicoverzekering Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Collectieve Overlijdensrisicoverzekering Een bijzondere arbeidsvoorwaarde met lage kosten Allianz Collectieve Overlijdensrisicoverzekering U zorgt op vele

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

Elke dag een uur voor uzelf

Elke dag een uur voor uzelf Elke dag een uur voor uzelf AEGON LevensloopRekening Elke dag een uur voor uzelf Eerder stoppen met werken? Een paar maanden er helemaal tussenuit? Of een tijdje minder werken? Dit is allemaal een stuk

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Versie 1-01-07-2014 Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld dat je met deze

Nadere informatie

LOONHEFFINGEN. Loonheffingen...2

LOONHEFFINGEN. Loonheffingen...2 LOONHEFFINGEN Loonheffingen...2 - In 2015 meer arbeidskorting voor de hogere middeninkomens... 2 - Bent u klaar voor de werkkostenregeling?... 2 - Werkbonus vervalt... 3 - Nieuwe norm voor gebruikelijk

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrentenieren

Voorwaarden SNS Lijfrentenieren Voorwaarden SNS Lijfrentenieren 8.4250.00 (19-01-2017) Voorwaarden SNS Lijfrentenieren Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrentenieren. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Verstandig je pensioen regelen

Verstandig je pensioen regelen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Let op de risico s van je pensioen Verstandig je pensioen regelen Denk nu na over je pensioen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen

Nadere informatie

Voetbal is simpel, maar simpel voetbal is het moeilijkste wat er is! Actualiteiten 2012 Personeel & Salaris BAS-dag 2 november 2011

Voetbal is simpel, maar simpel voetbal is het moeilijkste wat er is! Actualiteiten 2012 Personeel & Salaris BAS-dag 2 november 2011 Voetbal is simpel, maar simpel voetbal is het moeilijkste wat er is! Actualiteiten 2012 Personeel & Salaris BAS-dag 2 november 2011 Wat gaat u horen? Werkkosten Autobrief Vakantiedagen Vitaliteitsregeling

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden van Stellema verzekeringen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden van Stellema verzekeringen 1. Algemeen 1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Financiële Dienstverlener, wordt Stellema Verzekeringen, G. Bleekerstraat 1a, 9291 BS te Kollum bedoeld. 1.2 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Q&A Evi Pensioenbeleggen. www.evipensioen.nl. 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi?

Q&A Evi Pensioenbeleggen. www.evipensioen.nl. 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi? Q&A Evi Pensioenbeleggen www.evipensioen.nl Inhoudsopgave 1. Wat is Evi Pensioen? 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi? 3. Waarom gebruiken we de life-cycle

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen 8.4252.00 (19-01-2017) Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 12345 20 anvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 B 271 1T01 (2456) ls u bedragen hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de toelichting bij uw

Nadere informatie

Onderwerpen. Impact Lente akkoord op mobiliteitsbeleid werkgevers Mei 2012

Onderwerpen. Impact Lente akkoord op mobiliteitsbeleid werkgevers Mei 2012 Onderwerpen Impact Lente akkoord op mobiliteitsbeleid werkgevers Mei 2012 Agenda - Mobiliteit onderdeel van Lente akkoord - Impact op mobiliteitsbeleid werkgevers - Impact specifiek op mobiliteitsbudget

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Werken als zzp er 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp

Nadere informatie

Aan Werkgevers & Werknemers

Aan Werkgevers & Werknemers Primair Arbeidsvoorwaarden Advies Employee Benefits Financiële Diensten Verzekeringen Aan Werkgevers & Werknemers Dobbedreef 135 Postbus 11111 2301 EC Leiden T 071 52 88 000 F 071 52 88 222 Behandeld door

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen.

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen. WERKKOSTENREGELING Stap 1. Hoe werkt de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 wordt de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen vervangen door de werkkostenregeling (WKR). In de WKR

Nadere informatie

Een aanvulling op uw pensioen. Het is zo geregeld. Wij zijn uw bank. 093-232 Brochure_banksparen_2015_4.indd 1 13-07-15 17:09

Een aanvulling op uw pensioen. Het is zo geregeld. Wij zijn uw bank. 093-232 Brochure_banksparen_2015_4.indd 1 13-07-15 17:09 Een aanvulling op uw pensioen. Het is zo geregeld. Wij zijn uw bank. 093-232 Brochure_banksparen_2015_4.indd 1 13-07-15 17:09 Hoe is uw pensioen opgebouwd? AOW Inkomen uit werk naast uw AOW Eigen vermogen

Nadere informatie

Pensioen voor ZZP ers. 12 juni 2015 - AMSTERDAM

Pensioen voor ZZP ers. 12 juni 2015 - AMSTERDAM Pensioen voor ZZP ers 12 juni 2015 - AMSTERDAM 1 Inhoud Een oudedagsvoorziening opbouwen Drie nieuwe initiatieven Fiscaliteiten Vermogensbeheer Uitkering bij Arbeidsongeschiktheid Wat gebeurt er bij Overlijden?

Nadere informatie

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto December 2012. Geachte relatie, Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013 voor u van belang kunnen zijn. - Algemeen - Uniformering loonbegrip en gevolgen. - Premiekortingen

Nadere informatie

Een aanvulling op uw pensioen. Het is zo geregeld. Wij zijn uw bank.

Een aanvulling op uw pensioen. Het is zo geregeld. Wij zijn uw bank. Een aanvulling op uw pensioen. Het is zo geregeld. Wij zijn uw bank. Hoe is uw pensioen opgebouwd? AOW Inkomen uit werk naast uw AOW Eigen vermogen 2 Pensioen vanuit werkgever Aanvullend Pensioen Sparen

Nadere informatie

Werken als zzp er. whitepaper. Alles over de fiscale behandeling van de zzp er

Werken als zzp er. whitepaper. Alles over de fiscale behandeling van de zzp er 18.03.16 Werken als zzp er Alles over de fiscale behandeling van de zzp er whitepaper In dit whitepaper: De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties Contributie beroepsorganisaties 44. Doel 2 4.1 Mogelijkheden 2 4.2 Inzet van bronnen 2 4.3 Arbeidsrechtelijke/CAO voorwaarden 2 4.4 Fiscale regelgeving 3 4.5 Fiscale gevolgen, gevolgen voor de zorgverzekering

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen van BLG Wonen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening Particulier Pensioen Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Dit zijn de Voorwaarden Aanvullend Pensioen van RegioBank. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Ook leest

Nadere informatie

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst.

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

Werkkostenregeling: per 2013 doen of uitstellen?

Werkkostenregeling: per 2013 doen of uitstellen? Werkkostenregeling: per 2013 doen of uitstellen? Sinds 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie jaar (2011,

Nadere informatie

Expirerende Lijfrente

Expirerende Lijfrente GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen. Vandaag de dag betekent dit dat het regelen

Nadere informatie

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben Voorwoord Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook werknemer

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 14 U kunt een verzekering afsluiten of zelf sparen voor extra inkomen. ijvoorbeeld voor extra inkomen (lijfrente) vanaf het moment dat u met pensioen gaat. e premies voor een lijfrenteverzekering of de

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 20 anvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 voor buitenlandse belastingplichtigen ls u bedragen hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de toelichting

Nadere informatie

Bijlage. ING Direct Ingaande Lijfrente

Bijlage. ING Direct Ingaande Lijfrente Bijlage ING Direct Ingaande Lijfrente Waarom deze informatie? Een financieel product zoals een levensverzekering vinden veel mensen ingewikkeld. Daarom is het goed om te weten wat een dergelijk product

Nadere informatie

De ingangsdatum ligt uiterlijk in het jaar waarin u de verhoogde AOW leeftijd bereikt vermeerderd met vijf jaar.

De ingangsdatum ligt uiterlijk in het jaar waarin u de verhoogde AOW leeftijd bereikt vermeerderd met vijf jaar. Een lijfrenteverzekering 1. Wat voor lijfrenteverzekering heb ik nu? U hebt nu een verzekering waarmee u lijfrentekapitaal opbouwt. U betaalt premie, of een koopsom, of eventueel een extra storting. De

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken,

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Goudse Opbouwplan Vermogen opbouwen met een gegarandeerd eindkapitaal U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Vermogensopbouw  gegarandeerde rente aanvullingen

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee Nieuwe pensioenregeling KPN Contact Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe pensioenregeling voor u U werkt bij KPN. Sinds april 2014 heeft KPN een nieuwe cao.

Nadere informatie

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom.

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom. Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling definitief en daardoor verplicht voor alle werkgevers. Hieronder een korte uitleg over de werkkostenregeling én tips voor de juiste toepassing

Nadere informatie

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Wet uniformering loonbegrip Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Huidige Loonbegrippen... 3 1.2 Nieuw loonbegrip... 3 2. Eigen bijdrage

Nadere informatie

Aanvullende informatie Oudedagsvoorziening Auteurs Buma

Aanvullende informatie Oudedagsvoorziening Auteurs Buma Aanvullende informatie Oudedagsvoorziening Auteurs Buma Wij vinden het belangrijk dat u de auteursrechtenvergoeding krijgt waar u recht op heeft. Maar wij denken ook graag mee over uw toekomst. Daarom

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 20 anvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 ls u bedragen hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

De werkkostenregeling internationaal belicht.

De werkkostenregeling internationaal belicht. De werkkostenregeling internationaal belicht. Over de werkkostenregeling (hierna: WKR) is al veel geschreven en gesproken. De internationale aspecten van de werkkostenregeling zijn echter onderbelicht

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

Wat kost een rechtszaak?

Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Dat is de grote vraag en het antwoord of liever gezegd het niet- antwoord daarop, weerhoudt een aantal mensen een rechtszaak te beginnen of als gedaagde

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 11 ls u bedragen hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n deze aanvullende toelichting leest u meer over een aantal bijzondere situaties. U kunt een verzekering

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen van BLG Wonen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Maak optimaal gebruik van uw ontslagvergoeding U heeft bij uw ontslag een financiële vergoeding gekregen van uw werkgever

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling?

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Onafhankelijke informatie voor consumenten Waar gaat deze folder over? Deze folder gaat over de levensloopregeling. Waarom een levensloopregeling? Veel

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Aanvullend PensioenSparen. Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen

Aanvullend PensioenSparen. Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen Aanvullend PensioenSparen Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen 2 Aanvullend PensioenSparen op een bankspaarrekening Uw pensioen is iets voor later. Al lijkt het soms ver weg, toch is het goed

Nadere informatie

4.2. De computer en de telefoon

4.2. De computer en de telefoon van het aantal zakelijke maaltijden zou moeten vaststellen. In theorie is het immers mogelijk dat een werknemer verschillende keren aansluit bij de kassa; de ene keer met een broodje, dan weer met een

Nadere informatie

Hulp bij het invullen van de Jaarruimtetool

Hulp bij het invullen van de Jaarruimtetool Hulp bij het invullen van de Jaarruimtetool Wat is jaarruimte? De jaarruimte is het maximale bedrag dat u met belastingaftrek elk jaar opzij mag zetten voor het aanvullen van uw pensioen. Voor het berekenen

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis Klaverblad Verzekeringen Garantie Groei Polis Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werkgeversinstituut. Bijeenkomst 25 november 2014. Jur Alberti

Werkkostenregeling. Werkgeversinstituut. Bijeenkomst 25 november 2014. Jur Alberti Werkkostenregeling Bijeenkomst 25 november 2014 Jur Alberti Inleiding Gestart op 1 januari 2011 Vrijwillig; werkgevers jaarlijks de keuze Vanaf 1 januari 2015 verplicht Nog veel onduidelijkheden en aanpassingen

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 20 anvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 271 1T41 ls u bedragen hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden!

Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden! Optimaliseer uw ondernemersinkomen 2013 Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden! Als u ervoor gekozen heeft te ondernemen in de bv, krijgt u meteen meerdere petten op.

Nadere informatie

Invoering van de werkkostenregeling

Invoering van de werkkostenregeling Invoering van de werkkostenregeling Vanaf 1 januari 2014 is het regime van de werkkostenregeling verplicht van toepassing. Er kan dan dus niet meer voor geopteerd worden om de oude regels (van vóór 2011)

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015.

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015. WERKKOSTENREGELING Vanaf 1 januari 2015 komt er een nieuw systeem voor de fiscale behandeling van vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen aan uw personeel (kortom: werkkosten).

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Werken als zzp er

Foederer. Advieswijzer Werken als zzp er Advieswijzer Werken als zzp er De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst. In

Nadere informatie

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Inhoudsopgave WIE ZIJN WIJ? 4 CONTACTGEGEVENS 4 WAAROM DEZE INFORMATIE? 4 KENMERKEN VAN DE WEHKAMP.NL 6 BALANSREKENING Doorlopend krediet Bepaal uw eigen kredietlimiet

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 8-2015

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 8-2015 INHOUD 2 3 4 5 Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Vervanging VAR: Belastingdienst publiceert voorbeeldovereenkomsten Giftenaftrek ook bij vrijgevigheid van aandeelhouder Geen verzekeringsplicht

Nadere informatie

Benut uw mogelijkheden!

Benut uw mogelijkheden! Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga (2013) Benut uw mogelijkheden! Huizen, november 2013 1 Introductie Als u ervoor gekozen

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime Ken je lijfrente Lijfrente nieuw regime Lijfrente nieuw regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

NP Aanvullingsplan. Een financieel veilige toekomst voor uw nabestaanden

NP Aanvullingsplan. Een financieel veilige toekomst voor uw nabestaanden NP Aanvullingsplan Een financieel veilige toekomst voor uw nabestaanden Geen leuke gedachte maar wat gebeurt er als u overlijdt? Hoe ziet de financiële toekomst van uw partner er dan uit? Kunnen uw nabestaanden

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

Het webinar Pensioen 2.0 begint om 20.03

Het webinar Pensioen 2.0 begint om 20.03 Nog even geduld Het webinar Pensioen 2.0 begint om 20.03 Twitter? @BrightPensioen #NLPensioenbewust Pensioen 2.0 Twitter? @BrightPensioen #NLPensioenbewust Enkele onderwerpen Hoe werkt pensioen in Nederland?

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 1. Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Er is nog geen besluit genomen over de problemen met het pensioen in eigen beheer van 140.000 directeuren-grootaandeelhouders

Nadere informatie

ALV CDAV Brabant 3 oktober 2015

ALV CDAV Brabant 3 oktober 2015 Vrouw en Pensioen anno 2015 e.v. Balans tussen werk, zorg en invloed ALV CDAV Brabant 3 oktober 2015 Mr. Caroline Jones Groeneweg RB Even voorstellen 3 pijlers Nederlands pensioenstelsel 3.Privé 2.De werkgever

Nadere informatie

Advieswijzer Werken als zzp'er

Advieswijzer Werken als zzp'er Advieswijzer Werken als zzp'er Publicatiedatum: 21-07-2015 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en daaraan gekoppeld de vraag of de zzp er zelfstandige

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening van BLG Wonen. In dit document leest u

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

NP Plusplan. Extra inkomen voor uw nabestaanden

NP Plusplan. Extra inkomen voor uw nabestaanden NP Plusplan Extra inkomen voor uw nabestaanden Geen leuke gedachte maar wat gebeurt er als u overlijdt? Hoe ziet de financiële toekomst van uw partner er dan uit? Kunnen uw nabestaanden verder leven op

Nadere informatie

Wat zie je? Slides Video Chat Onderwerpen. Hoe bouw jij pensioen op? Slimme tips Financieel overzicht Voordeel voor jou als ondernemer Enquête

Wat zie je? Slides Video Chat Onderwerpen. Hoe bouw jij pensioen op? Slimme tips Financieel overzicht Voordeel voor jou als ondernemer Enquête 2014 Wat zie je? Slides Video Chat Onderwerpen Hoe bouw jij pensioen op? Slimme tips Financieel overzicht Voordeel voor jou als ondernemer Enquête Poll 1 Wat zie jij als jouw pensioen? Hoe bouw jij pensioen

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrentespaarrekening. Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrentespaarrekening. Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrentespaarrekening Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen. Extra sparen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies voor zekerheid met de Allianz Lijfrentespaarrekening

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft Als zelfstandig ondernemer bent u gewend aan het nemen van risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat

Nadere informatie

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT PARTIJEN: 1. ( ), hierna verder te noemen: opdrachtgever ; en, 2. ( ), hierna verder te noemen: ZZP er. IN AANMERKING NEMENDE DAT: - er sprake is van een veranderde arbeidsmarkt

Nadere informatie

Pensioen Beleggings Polis

Pensioen Beleggings Polis Pensioen Beleggings Polis 1307 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol.

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkgevers kunnen al vanaf 1 januari 2011 gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Toch hebben nog maar weinig werkgevers de overstap

Nadere informatie