Benut de korting op uw aanslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Benut de korting op uw aanslag"

Transcriptie

1 tipsenadvies.nl 21 jaargang - nummer januari 2015 In dit nummer... Belasting betalen Benut de korting op uw aanslag... 1 Recht Als u uw algemene voorwaarden wilt veranderen... 2 Ondernemerschap Voorlopig verandert de VAR niet... 3 Bestelauto Bijrijder beslissend voor bijtelling bestelauto?... 4 Bedrijfspand Uw huur hand in hand met uw omzet... 5 Personeel De vrije ruimte in de werkkostenregeling?... 6 Oudedagsvoorziening Ook pensioen voor zzp er... 7 Bank Kifid behandelt klachten renteswaps... 8 Incasso Wettelijke rente verlaagd per 1 januari Uw adviesbrief online Snel adviezen zoeken... printen... toepassen... tipsenadvies.nl Veertiendaagse adviesbrief voor de zelfstandig ondernemer BELASTING BETALEN Benut de korting op uw aanslag De afgelopen weken zijn veel voorlopige aanslagen 2015 verzonden. Bijna iedere ondernemer heeft er een ontvangen. Als u vlot betaalt, krijgt u korting. Doen? Voorlopig. Een voorlopige aanslag wordt berekend op basis van een geschatte winst en een geschat inkomen. De software van de Belastingdienst rekent vooral met uw gegevens van voorgaande jaren. Ineens of in termijnen. U krijgt tot eind 2015 de tijd om uw voorlopige aanslag 2015 te betalen. Dat mag in 11 maandelijkse termijnen, vanaf eind februari tot en met eind december. Wanneer u het totale bedrag van de voorlopige aanslag ineens betaalt én u doet dat vóór 1 maart, dan mag u een behoorlijke betalingskorting in eigen zak houden. Hoge rente, lage rente. Bent u in de gelukkige positie dat u geld achter de hand heeft, dan zal het u niet ontgaan zijn dat de spaarrente momenteel extreem laag is. Ongeveer 1%. In de belastingwetgeving is vastgelegd dat de rente waarmee de Belastingdienst moet rekenen, minimaal 4% (op jaarbasis) bedraagt. De hoogte van uw betalingskorting is berekend met die 4%. Het werkelijke kortingsbedrag is lager. Want de betalingskorting wordt berekend per 28 februari over 11 maandtermijnen waarvan de eerste al vervalt op 28 februari. Die hogere rekenkunst laten we voor wat het is, u vindt het kortingsbedrag op het aanslagbiljet. Uw volgende stap Nu aan de orde Op vindt u een eenvoudige rekentool Voorlopige aanslag ineens betalen?. Daarmee kunt u zelf het door u te behalen rentevoordeel berekenen (TA ). Kunt u het geld nu al missen? De afweging die u moet maken, is vrij simpel. U behaalt een voordeel wanneer u de voorlopige aanslag eind februari ineens betaalt. Want de korting die de Belastingdienst geeft, is hoger dan de rentevergoeding die u bij de bank kunt krijgen. Tegenover dit rentevoordeel staat het nadeel dat u het geld eerder uit handen geeft. Dit wordt liquiditeitsnadeel genoemd. Heeft u het geld nog nodig, betaal dan in termijnen. Ook wanneer u uw bedrijfskrediet zou moeten aanspreken voor een betaling ineens, is dat uiteraard niet verstandig. De rente over uw kredietruimte zal hoger zijn dan 4%. Wanneer u het geld nu al kunt missen, is het aantrekkelijk om uw voorlopige aanslag 2015 ineens te betalen. Betaal uiterlijk eind februari en benut de korting.

2 RECHT Als u uw algemene voorwaarden wilt veranderen Algemene voorwaarden zijn handig. U regelt in een keer voor al uw transacties de essentiële juridische zaken, zodat u dat niet steeds per transactie of per klant hoeft te doen. Wat als u later uw algemene voorwaarden wilt aanpassen? Algemene voorwaarden wijzigen De wereld verandert. Het recht en uw bedrijf zijn zeer dynamisch. Dingen blijven niet zoals het was. Daarom is het denkbaar dat u van tijd tot tijd uw algemene voorwaarden moet of wilt aanpassen. Kan dat zomaar? Uiteraard mag u altijd uw algemene voorwaarden aanpassen, maar dat betekent nog niet dat ze ook direct geldig zijn. Of de aangepaste voorwaarden ook direct gelden voor uw bestaande klanten en opdrachten of alleen gelden voor nieuwe klanten is afhankelijk van... uw algemene voorwaarden. Gedacht aan een wijzigingsbeding? Eenzijdig aanpassen. Het wijzigen van uw voorwaarden, hoe zit dat? Of de wijziging van uw algemene voorwaarden direct geldt (dus ook voor bestaande klanten en opdrachten) hangt ervan af of er in de huidige voorwaarden een wijzigingsbeding staat. Met een wijzigingsbeding, mits dit goed is opgesteld, heeft u het recht om eenzijdig (en zonder toestemming van uw (bestaande) klanten) de algemene voorwaarden te wijzigen, zonder dat de klant deze wijziging moet aanvaarden. Consumenten als klant. Levert u aan consumenten en zijn de nieuwe algemene voorwaarden ongunstig(er)? Dan kan de klant de wijziging afwijzen of de overeenkomst direct ontbinden. Geen wijzigingsbeding? Instemming van iedere klant. Staat er in uw algemene voorwaarden geen wijzigingsbeding, dan mag u weliswaar de voorwaarden wijzigen, maar bestaande klanten moeten dan expliciet instemmen met deze wijziging. Let op. Vraagt u geen instemming van uw bestaande klanten, dan hebben de wijzigingen geen gevolgen. Met andere woorden: bij een eventueel geschil kunt u geen beroep doen op de gewijzigde bepalingen. De oude algemene voorwaarden zijn dan gewoon geldig gebleven tussen u en uw klant. Het belang van een wijzigingsbeding Waarom aanpassen nodig kan zijn. Er kunnen redenen genoeg zijn waarom het later nodig is om uw algemene voorwaarden aan te passen. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe regels voor webwinkels of de nieuwe incassoregels. Maar ook een wijziging in uw bedrijfsvoering of werkwijze kan een reden zijn waarom het noodzakelijk is om uw voorwaarden te wijzigen. Zorg er daarom voor dat er een wijzigingsbeding in uw algemene voorwaarden is opgenomen. Voorbeeld Een voorbeeld van een mogelijk wijzigingsbeding is: Wij zijn gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met de klant besproken. Er zijn genoeg redenen te bedenken waarom het nodig is om uw algemene voorwaarden aan te passen. Een goed wijzigingsbeding kan ervoor zorgen dat uw bestaande klanten niet expliciet akkoord moeten gaan met een wijziging in uw algemene voorwaarden. Wilt u uw algemene voorwaarden veranderen, dan heeft u de instemming van uw klant nodig. U kunt echter voorkomen dat u iedere klant om een akkoord moet vragen door een wijzigingsbeding in uw voorwaarden op te nemen

3 Ondernemerschap - VAR Voorlopig verandert de VAR niet In het nieuws De VAR-verklaring zou verdwijnen en worden vervangen door de Beschikking geen loonheffing (BGL). Dat was drie maanden geleden nog de bedoeling, maar de plannen zijn veranderd, de VAR blijft voorlopig. Moet u actie ondernemen? VAR bijt zich vast Wetsvoorstel. Het Wetsvoorstel invoering Beschikking geen loonheffingen maakt onderdeel uit van een reeks maatregelen die het kabinet wil nemen om schijnzelfstandigheid te bestrijden. Een maatregel daartoe is de invoering van de Beschikking geen loonheffingen (BGL) in plaats van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Webmodule met standaardvragen. De aanvraag van een BGL zou via een webmodule verlopen. Afhankelijk van de antwoorden op standaardvragen en vervolgvragen, volgt een afwijzing óf een toekenning van een Beschikking geen loonheffing. Opdrachtgever zou moeten controleren Vragen. De antwoorden die bij de aanvraag gegeven zijn, zouden op de beschikking worden afgedrukt in de vorm van stellingen ; minimaal 1 en maximaal 15. De bedoeling was dat de opdrachtgever die afgedrukte antwoorden zou beoordelen. Denk daarbij aan vragen als: Kan de opdrachtnemer zelf zijn werktijden bepalen?, Krijgt de opdrachtnemer doorbetaald als hij ziek is? en Wie is aansprakelijk voor schade die de opdrachtnemer veroorzaakt bij normale uitoefening van zijn werkzaamheden?. Antwoorden. Eind december zijn alle 15 vragen en mogelijke antwoorden plus stellingen vrijgegeven. Hoewel er nog geen geldende wetgeving is, is het toch interessant om te zien welke feiten en omstandigheden volgens het Ministerie van Financiën van belang zijn bij het beoordelen van de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Uw volgende stap De Stellingen voor de BGL vindt u op nl/download (TA ). Vrijwaring. De opdrachtgever zou de afgedrukte antwoorden moeten checken ( Het klopt, zo gaat het er in mijn bedrijf aan toe ). Indien oké, dan is de opdrachtgever gevrijwaard van de inhouding en afdracht van loonheffingen. Bij de BGL moet de opdrachtgever dus deze controle verrichten die hij niet gewoon was te doen bij de VAR. Met name hierover hebben belangengroepen en politieke partijen geprotesteerd. En met succes. De behandeling van het wetsvoorstel is op de lange baan geschoven om alternatieven te onderzoeken. Actie? VAR 2014 blijft gelden. De Verklaring arbeidsrelatie die in 2014 is gebruikt, geldt ook voor 2015, zo is door de staatssecretaris aangegeven. De Belastingdienst vond het niet nodig om in september 2014 VAR-verklaringen 2015 te versturen. Wij zijn van mening dat uw VAR uit 2014 ook geldt in Het VAR-regime blijft onverkort van toepassing, tot het moment waarop er nieuwe regels komen. Wij zullen u daarover dan uiteraard informeren. VAR-aanvraag in 2015 In het geval u in 2015 voor het eerst als zzp er aan het werk gaat of wanneer u in 2015 als bestaande zzp er andersoortige werkzaamheden gaat verrichten dan u gewoon was te doen, moet u wel een VAR aanvragen. Alleen een VAR-winst of een VAR-dga vrijwaart de opdrachtgever van loonheffingen. De VAR loopt langer door dan verwacht omdat de BGL op de lange baan is geschoven. VAR-verklaringen uit 2014 blijven geldig in Alleen nieuwkomers, en bestaande zzp ers die in 2015 andersoortige werkzaamheden gaan verrichten, moeten actie ondernemen en een VAR-verklaring aanvragen

4 BESTELAUTO Actuele rechtspraak Bijrijder beslissend voor bijtelling bestelauto? Ook voor een bestelauto geldt in beginsel gewoon de bekende bijtelling voor privégebruik. Hierop zijn echter een paar uitzonderingen. Bij één ervan is de rol van de bijrijder zelfs beslissend. Wat betekent dit nu voor de praktijk? Dat degene met een bestelauto van de zaak in principe ook een bijtelling aan zijn broek krijgt, is wel bekend, maar ook dat hier diverse uitzonderingen op zijn. Dit betekent echter niet dat de bijtelling voor een bestelauto een wassen neus is. Integendeel zelfs. De uitzonderingen kennen stuk voor stuk voorwaarden en wie hier niet aan voldoet is de klos. In een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam, (GHAMS:2014: 4217), was zelfs de rol van de bijrijder beslissend. Hoe kan dat? Inspecteur ziet het licht Rechtzaak. In deze zaak ging het om een werknemer die zorgde voor het onderhoud en plaatsing van lantaarnpalen. De aan hem hiervoor ter beschikking gestelde bestelauto had in de cabine twee zitplaatsen. Dit was voor de inspecteur reden de normale bijtelling toe te passen. De belastingplichtige was het hiermee niet eens en stelde dat de auto nagenoeg uitsluitend geschikt was voor het vervoer van goederen, waardoor de bijtelling achterwege diende te blijven. Daarop kwam de zaak bij de rechter terecht. Bijrijder té actief. Ook voor een bestelauto met twee zitplaatsen geldt niet altijd de bijtelling. De rechter stelde in deze zaak dat de bijrijderstoel niet nagenoeg uitsluitend een functie had voor het vervoer van goederen. De bijrijder werd namelijk niet alleen ingeschakeld om de lantaarnpalen te helpen lossen, maar tevens om deze te helpen plaatsen. De daaraan verbonden werkzaamheden, die volgens de rechter niet onbelangrijk waren, maakten dat daardoor ook de bestelauto niet nagenoeg uitsluitend een functie had voor het vervoer van goederen. De bijtelling bleef in stand. Wat moet u hiermee? Dat de bijtelling voor een auto wordt gekoppeld aan de mate van activiteit van de bijrijder, is haast lachwekkend. Ware het niet dat al het gedram rond de bestelauto menig ondernemer toch echt grijze haren bezorgt. Dat een bestelauto niet zomaar wordt aangemerkt als nagenoeg uitsluitend geschikt voor het vervoer van goederen en daarmee de bijtelling ontgaat, is logisch. Tot nu toe waren de uiterlijke verschijningsvorm, de specifieke inrichting en de afmetingen bepalend, zoals blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad, (HR:2012:BX0920). Nieuw aspect belangrijk. De mate van activiteit van de bijrijder is dus nieuw. U speelt volgens de rechter alleen op safe als de rol van de bijrijder vrijwel alleen te maken heeft met het vervoer van de goederen in kwestie. De uitspraak is overigens voorgelegd aan de Hoge Raad, dus nog niet definitief. Alternatieven? Soms zijn er gelukkig alternatieven om de bijtelling te voorkomen, bijvoorbeeld: bij het doorlopend gebruik van de bestelauto door steeds wisselende werknemers. Dit kost u slechts een eindheffing van 300,- per bestelauto per jaar; privégebruik maximaal 500 kilometer per jaar met rittenregistratie. (Een vereenvoudigde registratie is voldoende bij nul privékilometers tijdens werk- en lunchtijd en in uw administratie een overzicht van zakelijke bestemmingen); het verbieden van privégebruik (denk wel aan controle en passende sancties bij overtreding); het onmogelijk maken van privégebruik, bijvoorbeeld door het laten inleveren van de contactsleutels. Bij een bestelauto met twee zitplaatsen kunt u aan de bijtelling ontkomen als de bijrijder vrijwel uitsluitend een rol heeft bij het vervoer van de goederen. Kunt u dat niet aannemelijk maken, zoek dan naar een alternatief. Zoals het doorlopend wisselend gebruik van de bestelauto door verschillende werknemers

5 Snel adviezen zoeken... uitprinten... toepassen... tipsenadvies.nl BEDRIJFSPAND - HUUR Uw huur hand in hand met uw omzet U bent niet ontevreden over uw omzet, maar u houdt ook niet echt over. Langzamerhand wordt de huurprijs van uw pand een steeds grotere blok aan uw been. Wat kunt u doen om te voorkomen dat de huur u de kop gaat kosten? Overleg met verhuurder! Omzethuur? De eerste stap is altijd dat u met de verhuurder rond de tafel gaat. Het is belangrijk dat u eerst met hem in overleg gaat over de hoogte van de huurprijs. Zeker omdat u heeft gehoord dat in veel andere landen in Europa de huur vaak bepaald wordt aan de hand van de omzet. Wat is een omzethuur en hoe werkt dat? Dat heeft voordelen... In mindere tijden betaalt u een lagere huur. Samen met de verhuurder heeft u een gezamenlijk belang: veel klandizie en een hoge omzet. Uw verhuurder heeft er dus belang bij dat het door u gehuurde pand (en de omgeving) aantrekkelijk is.... maar ook nadelen. De huurprijs staat van tevoren niet vast, zodat het lastig is om daar rekening mee te houden in uw bedrijfsvoering. De waardering van het bedrijfspand is vaak gekoppeld aan de huur, zodat de waarde kan schommelen. Dit ligt weliswaar op het bordje van de verhuurder, maar het is goed om daar rekening mee te houden als u met de verhuurder aan tafel gaat. Volledig of gedeeltelijk afhankelijk Helemaal. De huur kan volledig afhankelijk worden gesteld van de omzet, bijvoorbeeld x% van de omzet. De huurprijs beweegt dan volledig mee met de omzet en dat kan behoorlijke schommelingen in de huurprijs teweegbrengen. Gedeeltelijk. Meestal is daarom sprake van een vast (lager) huurcomponent, aangevuld met een variabel omzetafhankelijk deel. Dat voorkomt al te grote schommelingen. Tip. Grote uitschieters in de huurprijs kunt u voorkomen door een minimum en een maximum huurprijs af te spreken. Wie bepaalt wat de omzet is? Goede afspraken. Van belang is om duidelijk af te spreken hoe de omzet bepaald wordt. Is dat de totale bruto-omzet of de netto-omzet na aftrek van de inkoopwaarde van de omzet? Wat te doen met omzet die u misschien buiten de deur maakt? Tip. Breng zo nodig de buitenactiviteiten goed in beeld. Omschrijf duidelijk welke omzet de grondslag vormt voor de huur. Tip. Leg ook vast hoe de verhuurder de omzet en de huurberekening kan toetsen. Bijvoorbeeld door controle bij uw boekhouder of doordat uw accountant een verklaring omtrent de omzet verstrekt. Als overleg niet helpt Juridische weg. Als uw verhuurder niet mee wil werken aan een lagere huur, is er ook nog de juridische weg. De wet kent de mogelijkheid van herziening van de huurprijs. In zo n procedure kan de rechter de huurprijs aanpassen aan de gemiddelde huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimten in de omgeving. Lastig. Deze procedure kan veel tijd in beslag nemen én brengt de nodige kosten met zich mee. U moet namelijk aantonen wat de huurprijs van andere panden is. Daarvoor moet u meestal een dure adviseur inschakelen. Maar het is goed te weten dat deze mogelijkheid er is, want ook voor uw verhuurder kost deze procedure veel geld. Tip. Gebruik deze procedure als stok achter de deur. Zorg ervoor dat u duidelijk afspreekt welke omzet de grondslag vormt voor de omzetgerelateerde huur en hoe de verhuurder uw omzet kan toetsen. Reken diverse omzetscenario s goed door zodat u een verantwoorde omzethuur kunt voorstellen

6 PERSONEEL De vrije ruimte in de werkkostenregeling? Vanaf begin 2015 gelden er verplicht nieuwe regels voor kostenvergoedingen en verstrekkingen. Er is nog een ander nieuw begrip: de vrije ruimte. Dat biedt mogelijkheden voor onbelaste extraatjes. Of toch niet? Vanaf 2015 Met ingang van 2015 is de WKR verplicht gaan gelden voor alle werkgevers. Nieuw in de WKR is dat u in plaats van allemaal heel specifieke regels voor vergoedingen en verstrekkingen nog maar een paar uitdrukkelijk benoemde zaken belastingvrij mag geven aan uw werknemers (denk aan reiskosten en vakliteratuur). Vrije ruimte. Voor het overige heeft u een zogenaamde vrije ruimte van 1,2% van de loonsom. Wat u in deze vrije ruimte aan vergoedingen en verstrekkingen besteedt voor uw werknemers, mag u zelf weten. De enige voorwaarde is dat het niet om enorm ongebruikelijke zaken gaat (de helft van het salaris in de vrije ruimte, dat gaat helaas niet). Ruilen? Stel, uw loonsom is ,-. Voor uw bedrijf is de vrije ruimte in 2015 dan 960,- (1,2% van ,-). Tot 960,- mag u naar eigen inzicht besteden zonder loonheffing. Denk bijvoorbeeld aan een feest, kerstgeschenken, en dergelijke. Tip. Maar u kunt, als u deze dingen allemaal niet doet, er ook voor kiezen uw personeel maandelijks een vergoeding te geven voor hun onkosten, zonder dat daar een onderbouwing aan ten grondslag ligt. Bijvoorbeeld uw twee medewerkers ieder een onbelaste vergoeding geven van 40,- per maand. Tip. Overleg met uw werknemer om brutoloon in te leveren voor een zo hoog mogelijke vergoeding via de vrije ruimte. Hun voordeel? Deze vergoeding kost u dan niets extra terwijl uw werknemers er netto op vooruit gaan. Stel dat zij ongeveer 40% belasting en premies zouden moeten betalen, dan is hun voordeel 40% van 40,- x 12 = 192,- netto per jaar. Let op. Er zijn hierbij drie zaken waar u op moet letten: 1. De werknemers mogen niet beneden het caoloon uitkomen wat voor hen geldt. Verlaagt u het loon naar een lager loon dan de cao voorschrijft, dan kunnen de werknemers u daarop later aanspreken. Bovendien kan de Belastingdienst stellen dat u toch loonheffing had moeten afdragen over het cao-loon en u daarom een correctie en een boete opleggen. 2. Als u loon verlaagt en daarvoor in de plaats een vergoeding geeft, wordt de loonsom lager en uw vrije ruimte dus kleiner. In dit voorbeeld zou het loon voor de berekening van de vrije ruimte verlagen van ,- naar ,- ( ,- minus 960,-). Uw vrije ruimte is dan dus ook gezakt naar 1,2% van ,- (in plaats van ,-), dus naar 948,-. De belastingvrije vergoeding op basis van 1,2% is dan ook ietsje lager. 3. Als uw vergoeding hoger uitpakt dan 1,2%, dan bent u 80% belasting verschuldigd over het meerdere. Het is dan ook zaak hier goed op te letten! Tóch besparen? Als u brutoloon kunt uitruilen, kunt u ook op de werkgeverslasten besparen. Immers het loon waarover deze premies berekend moeten worden en door u betaald worden, is lager (de vergoedingen tellen niet mee). Dit voordeel bedraagt algauw 15% van de loonverlaging. Bij 960,- uit ons voorbeeld zou het dus gaan om ongeveer 144,-. Let op. U krijgt jaarlijks vrije ruimte. Maakt u deze niet op in het jaar zelf, dan mag u deze niet meenemen naar het volgende jaar! De vrije ruimte is een (beperkt en afhankelijk van de loonsom) belastingvrij bedrag waarbinnen u naar eigen keuze vergoedingen en zaken aan uw werknemers mag geven. Geef uw werknemers een belastingvrije vergoeding hieruit. Zo houden zij netto meer over van hetgeen u bruto betaalt

7 OUDEDAGSVOORZIENING Ook pensioen voor zzp er Nieuw in 2015 Zelfstandigen zonder personeel (zzp ers) zorgen onvoldoende voor hun pensioen. Daarom komt er nu een vrijwillige, collectieve pensioenregeling met fiscale voordelen. Wat houdt deze regeling in en is het slim om eraan mee te doen? Oude dag vergeten goed te regelen? Ongeveer een kwart gaat er op de pensioendatum bruto meer dan de helft op achteruit. Om dat te verbeteren hebben belangenorganisaties een vrijwillig pensioenfonds opgericht. Daar zijn een aantal voordelen aan verbonden. Hoe ziet het uiteindelijke resultaat er nu precies uit? Nieuwe pensioenregeling zzp er Kenmerken. De belangrijkste kenmerken van de regeling zijn flexibiliteit en collectiviteit. Zo kunnen deelnemers vrijwillig in- en uitstappen en zelf bepalen hoeveel ze periodiek inleggen. Het betreft een regeling waarbij de ingelegde gelden collectief worden belegd en beheerd. Wat degene die inlegt er per saldo voor terugkrijgt in de vorm van pensioenuitkeringen, is afhankelijk van het beleggingsresultaat minus de uitvoeringskosten. Er kan een levens lang pensioen worden verzekerd of een pensioen van een van te voren bepaalde uitkeringsduur. De uitvoering is in handen van een organisatie die al voor 4,5 miljoen personen het pensioen uitvoert. De kosten zijn laag en er is geen winstopslag. Fiscale aftrek Jaarruimte. Iedereen met een pensioentekort kan een extra inleg fiscaal aftrekken. Dat geldt ook voor deze pensioenvorm. Voor de stortingen voor het pensioen geldt dat deze aftrekbaar zijn tot het bedrag van de jaarruimte. De omvang hiervan is afhankelijk van uw winst en van eventueel al opgebouwd pensioen. Daarnaast kan men de niet gebruikte jaarruimte van de afgelopen zeven jaar gebruiken, de reserveringsruimte. Hierbij geldt in 2015 een maximum van 7.052,- voor mensen tot 55 jaar en 3 maanden. Voor degene die ouder is, bedraagt het maximum ,-. Bijkomende voordelen. Het opgebouwde pensioen kan ook gebruikt worden bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze opname verlaagt wel het uiteindelijk te ontvangen pensioen. Dit hangt samen met het feit dat het ingelegde geld altijd van uzelf blijft. De opgenomen bedragen worden ook gewoon belast. In de bijstand of failliet? Het opgebouwde pensioenvermogen wordt niet meegeteld in de vermogenstoets voor de bijstand en is ook niet opeisbaar bij een faillissement. Daardoor is het ingelegde pensioengeld altijd veilig gesteld. Een en ander wordt halverwege 2015 wettelijk geregeld. Uitkering bij pensioen. De regeling is opgezet voor een maandelijkse uitkeringsduur van 10, 15 of 20 jaar. Dit bepaalt u vooraf. Bij eerder overlijden gaat het vermogen over naar uw erfgenamen. Een levenslange uitkering is eventueel ook mogelijk, tegen meerkosten. Zelfs een partnerpensioen is mee te verzekeren. Doen of niet? Voor veel zzp ers zal de regeling een mooie stok achter de deur zijn. U komt er anders zelf niet aan toe. Anderzijds bent u uw gestorte geld wel langdurig kwijt. U kunt er bijvoorbeeld geen andere auto mee kopen als deze onverwacht de geest geeft. Vergeleken met de oudedagsreserve dient u het geld immers wel verplicht af te storten. In dat opzicht is het vergelijkbaar met een lijfrente. Ten opzichte van een lijfrentepolis zijn de vrijwilligheid en de lage kosten belangrijke voordelen. Wilt u een proefberekening maken of eerst meer info, ga dan naar Wilt u meedoen aan een pensioenregeling met veel vrijheid en weinig kosten, dan is het zzp-pensioen wellicht een optie. De inleg is fiscaal aftrekbaar, dus is de regeling voor de betere zzp er extra interessant. Bedenk wel dat u niet meer de vrije beschikking heeft over het eenmaal ingelegde bedrag

8 Colofon Hoofdredacteur: mr. René van Doeselaar Eindredacteur: mr. Margriet C.M. Bax-Cleven Laurence J.W.M. Winter Aan dit nummer werkten mee: mr. Wim P.C. van Amelsfoort belastingadviseur drs. Bert W.A. Bongers zelfstandig belastingadviseur mr. Léone Bource adviseur loonbelasting en sociale verzekeringen mr. Syreetha Gielen jurist Ed Izeren RB belastingadviseur drs. Folkert J. Müller financieringsdeskundige mr. Bernadette M.J. Roos-van Diemen RB belastingadviseur mr. Sylvester F.J.J. Schenk RB belastingadviseur Uw volgende stap Modellen, voorbeelden, checklists,... tipsenadvies.nl/download Dit is een uitgave van: Schootense Dreef 31 Postbus AT HELMOND Abonnementen: Tel.: Fax: Uw adviesbrief online: tipsenadvies.nl is een wettelijk geregistreerd merk. BANK Kifid behandelt klachten renteswaps Wat doet Kifid? Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) behandelt geschillen tussen consumenten (en kleine MKB ers) en financiële dienstverleners. De ombudsman bemiddelt of de Geschillencommissie doet uitspraak. De uitspraken van het Kifid zijn bindend. Dat betekent dat u daarna niet meer naar de rechter kunt, maar wel naar de beroepscommissie. Lees ons artikel hierover ook in Tips & Advies, jg. 21, nr. 06, p.1, Voor wie geldt de regeling? Alleen kleine bedrijven kunnen deze regeling gebruiken. Zij hebben minder dan 50 werknemers en een omzet of balanstotaal van maximaal 10 miljoen. Voorwaarde is dat eerst de klachtenprocedure van de bank is doorlopen. Verder mag de vordering niet hoger zijn dan 1 miljoen. Wat kost het? Ondernemers betalen een bijdrage van 500,- in de kosten voor de behandeling van het geschil en 1.000,- bij een hoger beroep. Als de ondernemer gelijk krijgt, ontvangt hij deze bijdrage weer terug. Controle. Banken beoordelen met de AFM de lopende rentederivaten in het MKB. Is het product passend voor de klant? Zijn de dienstverlening en informatieverstrekking bij afsluiten van het derivaat juist geweest? Deze beoordeling wordt in de zomer van 2015 afgerond. Als een probleem wordt geconstateerd, moet de bank een oplossing aanbieden. U hoeft niet op uw bank te wachten. Gebruik de klachtenprocedure van uw bank om uw situatie aan te kaarten. Doe dit binnen drie jaar nadat u de tekortkoming ontdekt. Tot eind 2016 kunt u nog naar het Kifid. INCASSO In het nieuws Wettelijke rente verlaagd per 1 januari 2015 Niet-handelstransacties. Met ingang van 1 januari 2015 daalde de wettelijke rente voor niet-handelstransacties van 3% naar 2%. Deze rente is bijvoorbeeld verschuldigd wanneer een particuliere klant te laat is met betalen. U moet wel eerst een aanmaning sturen. Handelstransacties. Voor transacties tussen bedrijven onderling of met de overheid, kennen we een veel hogere wettelijke rente. De wettelijke rente voor handelstransacties daalde op 1 januari 2015 van 8,15% naar 8,05%. Wanneer een zakelijke klant te laat is met betalen, mag u zonder aanmaning een hoge wettelijke rente in rekening brengen. De wettelijke rente is per 1 januari verlaagd. Voor particuliere (niethandels)transacties naar 2% en voor bedrijven onderling en de overheid naar 8,05%. Eerst aanmanen is alleen bij particulieren vereist. Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of op enige wijze worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze adviesbrief is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De auteurs, de redactie en de uitgever aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Kennisdocument DGA in de Pocket Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Eindejaar sactualiteiten2014

Eindejaar sactualiteiten2014 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

Horlings. Van de redactie Aandachtspunten voor de werkgever MEER DAN CIJFERS

Horlings. Van de redactie Aandachtspunten voor de werkgever MEER DAN CIJFERS Horlings nieuwsbrief nr.4-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie De belangrijkste veranderingen in het ontslag recht Overstappen op de werkkostenregeling: bent u er klaar voor? Einde VAR in zicht Ingrijpende

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011

Werkkostenregeling 2011 Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Meer dan alleen cijfers

Meer dan alleen cijfers Meer dan alleen cijfers Oneerlijke concurrentie van oud werknemers De moderne boekhouder: geen last maar een lust Fraude met nota s incassobureau Maart 2015 - jaargang 2 - nummer 1 CijferMeester - maart

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet:

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet: Eindejaarstips 2014 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die worden

Nadere informatie

Fiscaal leuk naar beurs of congres

Fiscaal leuk naar beurs of congres tipsenadvies-vrijeberoeper.nl Veertiendaagse belastingadviezen voor vrije beroepsbeoefenaren 1 jaargang - nummer 1 17 mei 2013 In dit nummer... Fiscale winst Fiscaal leuk naar beurs of congres... 1 Auto

Nadere informatie

De werkkostenregeling blijft vragen oproepen!

De werkkostenregeling blijft vragen oproepen! Horlings nieuwsbrief nr.2-2015 IN DIT NUMMER Van de redactie Aandachtspunten in de werkkostenregeling Gaat u goed om met de btw-wetgeving bij afstandsverkopen? Wijziging regels korten langdurend zorgverlof

Nadere informatie

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 Het Belastingplan 2015 begeeft zich nu aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft het plan aangenomen en dat zal de Eerste Kamer naar verwachting

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011

Werkkostenregeling 2011 accountants & belastingadviseurs Colofon Uitgever: SRA T 030 656 60 60 info@sra.nl www.sra.nl Auteur: Mr. L. Bource Vormgeving: Forms Broker 2010, SRA. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2014

EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2014 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2015, maar andere zaken vragen juist

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAAR-TIPS 2014

FISCALE EINDEJAAR-TIPS 2014 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2015, maar andere zaken vragen juist

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1 1 ALLE ONDERNEMERS/BELASTINGPLICHTIGEN... 3 1.1 Loop geen boete op in het buitenland... 3 1.2 Grote administratieve schoonmaak... 3 2 VENNOOTSCHAPPEN EN DGA S... 3 2.1 Nog snel dividend uitkeren... 3 2.2

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? SRA-Accountantskantoren. Duurzame en betrokken partners. Tweede herziene druk Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werk kostenregeling: een nieuwe manier van

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden ASR lijfrente opbouwrekening

Veelgestelde vragen en antwoorden ASR lijfrente opbouwrekening Veelgestelde vragen en antwoorden ASR lijfrente opbouwrekening mei 2012 53268 (05-12) Algemeen De ASR lijfrente opbouwrekening is een geblokkeerde bankrekening waarop de rekeninghouder een lijfrentekapitaal

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014-2015

Werkkostenregeling 2014-2015 Werkkostenregeling 2014-2015 DRV Accountants & Adviseurs 1-10-2014 Inhoud Inhoud...2 Verplichte ingangsdatum 1 januari 2015!...3 De werkkostenregeling...3 Indeling vergoedingen en verstrekkingen...4 Schema:

Nadere informatie

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan 3 Investeer nog

Nadere informatie

nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil?

nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil? nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil? Signaal is een uitgave van Govers Accountants/Adviseurs,

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

Lastminute-belastingvoordeel in 2014

Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Administratie. Advies. Strategie. Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Eindejaarstips voor bv s Liqide adviseurs Koningin Wilhelminaweg 469 3737 BE Groenekan t 088-0802080 e info@liqide.nl w www.liqide.nl

Nadere informatie

DOSSIER AUTO VAN DE ZAAK

DOSSIER AUTO VAN DE ZAAK INHOUD 1 Algemene zaken 2 secundaire arbeidsvoorwaarde leaseauto selectie werknemers 2 Voordeel is loon in natura 4 loonbelasting bijtelling bijtellingspercentages tijdsevenredig eigen bijdrage grondslag

Nadere informatie

Horlings. Einde keuzemogelijkheid voor de buitenlandse belastingplichtige. Van de redactie Uw pensioen en de werkkostenregeling MEER DAN CIJFERS

Horlings. Einde keuzemogelijkheid voor de buitenlandse belastingplichtige. Van de redactie Uw pensioen en de werkkostenregeling MEER DAN CIJFERS Horlings nieuwsbrief nr.3-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie Einde keuzemogelijkheid voor de buitenlandse belastingplichtige Wat u nog moet weten over de komende pensioenaanscherpingen Veranderingen in

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 4e kwartaal 2014

Nieuwsbrief. 4e kwartaal 2014 Nieuwsbrief 4e kwartaal 2014 In dit nummer: De belangrijkste veranderingen in het ontslagrecht pag. 2 Vereenvoudigingen werkkostenregeling pag. 4 Aanpassingen gebruikelijk loon per 2015 pag. 5 Einde VAR

Nadere informatie