Jaarresultaten. Voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 december Gereglementeerde informatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarresultaten. Voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 december 2009. Gereglementeerde informatie"

Transcriptie

1 Jaarresultaten Voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 december 2009 Gereglementeerde informatie Brussel - 18 maart 2010

2 INHOUD 1. Verslag van het management...3 I. Belangrijkste gebeurtenissen tijdens het jaar II. Belangrijkste gebeurtenissen na 31 december III. Financiële resultaten over het jaar Vooruitzichten voor het jaar Financiële agenda Geconsolideerde financiële jaarrekeningen...17 I. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening van 4Energy Invest voor de jaren afgesloten op 31 december 2009 en 31 december II. Geconsolideerde balans van 4Energy Invest voor de jaren afgesloten op 31 december 2009 en 31 december III. Geconsolideerd kasstroomoverzicht van 4Energy Invest voor de jaren afgesloten op 31 december 2009 en 31 december IV. Geconsolideerd overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen van 4Energy Invest voor de jaren afgesloten op 31 december 2009 en 31 december Over 4Energy Invest Energy Invest Jaarresultaten

3 1. Verslag van het management I. Belangrijkste gebeurtenissen tijdens het jaar 2009 Bouw van een grootschalige installatie voor de productie van getorrificeerde houtpellets in Amel (Wallonië, België) voor een totale investering van 13,4 miljoen ( Amel III ) 4Energy Invest (via zijn volle dochter Renogen) is in februari 2009 gestart met de bouw van een grootschalige torrefactie-installatie voor biomassa die getorrificeerde houtpellets (BioCoal) zal produceren die gebruikt zullen worden voor co-verbranding met poedervormig steenkool in elektriciteitscentrales en barbecuehoutskool. De torrefactie-installatie voor biomassa is gebouwd in samenwerking met Stramproy Green Technology, een in Nederland gevestigd ingenieursbureau. Het totale investeringsprogramma van 4Energy Invest voor de torrefactieinstallatie voor biomassa en de opslagfaciliteiten voor biomassa bedraagt circa 13,4 miljoen. 9,3 miljoen wordt verstrekt door KBC Lease en KBC Bank, en het saldo wordt gefinancierd via een achtergestelde lening die door 4Energy Invest beschikbaar werd gemaakt. De jaarlijkse beoogde productiecapaciteit bedraagt circa ton. 4Energy Invest heeft de bevestiging gekregen dat 1,3 miljoen aan gewestelijke investeringssubsidies aan het project zijn toegewezen. De start van de commerciële exploitatie van de torrefactie-installatie voor biomassa was gepland voor eind 2009 maar is vertraagd als gevolg van aanzienlijke vertragingen bij de implementatie van de werken door de hoofdaannemer. Beëindiging van de exploitatie- en onderhoudsovereenkomst met Wartsila Nederland voor de warmtekrachtkoppelingsinstallaties van Amel I en Amel II en oprichting van een intern Exploitatie- en Onderhoudsteam Op 25 februari 2009 heeft 4Energy Invest (via zijn volle dochter Renogen) Wartsila Nederland op de hoogte gebracht van zijn beslissing om de exploitatie- en onderhoudsovereenkomst van 25 februari 2005 tussen Renogen en Wartsila Nederland te beëindigen. 4Energy Invest heeft, na de contractuele overgangsperiode van 90 dagen, de exploitatie en het onderhoud van zijn warmtekrachtkoppelingsinstallaties in Amel in-house gecoördineerd. Start van de bouw van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie op houtbiomassa in Ham voor een totale investering van 37,9 miljoen 4Energy Invest (via zijn volle dochter 4HamCogen) heeft financial closing bereikt en is eind december 2009 gestart met de bouw van een 9,5 MW warmtekrachtkoppelingsinstallatie op houtbiomassa in Ham, in de provincie Limburg (Vlaanderen, België). De terreinen van het project zijn gelegen aan het Albertkanaal en naast het bedrijf Agricon, een industriële boomschorsverwerker. 4HamCogen zal warmte leveren aan Agricon en zal de opgewekte groene elektriciteit in het plaatselijke distributienet injecteren. Agricon zal (uit zijn plaatselijke activiteiten) circa 50% leveren van de biomassa die benodigd is voor het project. De rest van de biomassabehoefte zal geleverd worden via het netwerk van leveranciers dat 4Energy Invest in 4Energy Invest Jaarresultaten

4 de loop der jaren heeft opgebouwd. De start van de commerciële exploitatie is gepland voor het vierde kwartaal van Het project zal gefinancierd worden als volgt: voor 6,3 miljoen via eigen vermogen/achtergestelde schuld verstrekt door 4Energy Invest, voor 5,0 miljoen via achtergestelde schuld verstrekt door investeringsmaatschappij LRM en voor 26,6 miljoen via prioritaire schuld verstrekt door ING Belgium en KBC Bank. Ontwikkeling van een grootschalige faciliteit voor de productie van getorrificeerde houtpellets in Ham, grenzend aan de warmtekrachtkoppelingsinstallatie die momenteel in aanbouw is De vergunningsdossiers zijn bij de verschillende autoriteiten in de laatste fase van beslissing beland. 4Energy Invest verwacht de financial closing van het project in de tweede helft van 2010 rond te krijgen. Hierdoor zou het project commercieel in gebruik genomen kunnen worden op het moment dat ook de commerciële exploitatie van het warmtekrachtkoppelingsproject in Ham van start gaat, in het vierde kwartaal van 2011, wat het kwalitatieve karakter van de warmtekrachtkoppelingsinstallatie zou moeten versterken. Het project beoogt een jaarlijkse productiecapaciteit van circa ton. Het omvat verder de bouw van een terminal aan het Albertkanaal, ten einde de logistiek van de biomassa- en biocoalstromen binnen de Groep te optimaliseren. 4Energy Invest Jaarresultaten

5 II. Belangrijkste gebeurtenissen na 31 december 2009 Voorbereiding van een roll-outstrategie voor de torrefactietechnologie om tegen eind 2012 over een jaarlijkse geïnstalleerde BioCoal-productiecapaciteit van ton te beschikken Het BioCoal-productieproject in Amel (Amel III) bevindt zich in een geavanceerd stadium van ingebruikname. Het torrefactieproces produceert nu reeds getorrificeerde spaanders. De pelletisering van de getorrificeerde spaanders bevindt zich in de laatste fase van ingebruikname. In maart 2010 heeft 4Energy Invest de vergunningsdossiers ingediend voor een grootschalige installatie voor de productie van getorrificeerde houtpellets met geïntegreerde warmtekrachtkoppelingscentrale in Reisbach, Duitsland. 4Energy Invest streeft naar een financial closing voor dit project tegen eind Er worden vergunningsdossiers voor installaties voor de productie van BioCoal voorbereid in diverse landen waar de beschikbaarheid van biomassa groter is dan in West-Europa en waar projecten kunnen worden gerealiseerd met geïntegreerd bosbeheer. 4Energy Invest Jaarresultaten

6 III. Financiële resultaten over het jaar 2009 De geconsolideerde jaarrekeningen weerspiegelen de volgende groepsstructuur per 31 december 2009: * Eén aandeel in Renogen NV wordt gehouden door Enerpro SPRL ** Eén aandeel in 4BioFuels NV wordt gehouden door Renogen NV *** Eén aandeel in 4HamCogen NV wordt gehouden door Renogen NV **** Eén aandeel in AmelBio NV wordt gehouden door 4Energy Invest NV De geconsolideerde jaarrekeningen weerspiegelen de volgende status van de verschillende investeringsprojecten nagestreefd door 4Energy Invest op datum van 31 december 2009: In bedrijf Amel I warmtekrachtkoppelingsproject ( Amel I ): in commerciële exploitatie sinds november 2007 (geëxploiteerd binnen de gelieerde bedrijven Renogen/Amel Bio); Amel II warmtekrachtkoppelingsproject ( Amel II ): in commerciële exploitatie sinds mei 2008 (geëxploiteerd binnen de gelieerde bedrijven Renogen/Amel Bio); Optimalisering van de brandstofverwerkingsinstallaties van Amel I en Amel II: in commerciële exploitatie sinds juli 2009 (geëxploiteerd binnen het gelieerde bedrijf Renogen); In opbouw Amel III BioCoal-productieproject ( Amel III ): in opbouw sinds februari 2009 (bouw verloopt binnen het gelieerd bedrijf Renogen); Warmtekrachtkoppelingsproject van Ham: in opbouw sinds december 2009 (bouw verloopt binnen het gelieerd bedrijf 4HamCogen); In geavanceerd stadium van ontwikkeling Warmtekrachtkoppelingsproject van Pontrilas: (ontwikkeld binnen 4Energy Invest); BioCoal-productieproject van Ham: (ontwikkeld binnen het gelieerd bedrijf 4Biofuels); BioCoal-productieproject en warmtekrachtkoppelingsproject van Reisbach: (ontwikkeld binnen 4Energy Invest); In ontwikkeling BioCoal-productieprojecten met geïntegreerd bosbeheer: in ontwikkeling (ontwikkeld binnen 4Energy Invest). 4Energy Invest Jaarresultaten

7 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening van 4Energy Invest voor de jaren afgesloten op 31 december 2009 en 31 december '000 '000 Omzet Overige bedrijfsinkomsten Inkomsten Bedrijfskosten Kosten van de omzet Personeelskosten Overige bedrijfskosten Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten (EBITDA) Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten (EBITDA) (excl. impact marktwaarde warrants) Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen Bijzondere waardevermindering op materiële vaste activa Bedrijfsresultaat (EBIT) Financiële inkomsten Financiële kosten Netto financiële kosten Resultaat vóór belasting Inkomstenbelasting Resultaat van de periode Resultaat van de periode (excl. impact renteswap) Resultaat van de periode (excl. Impact renteswap en marktwaarde warrants) Toerekenbaar aan Aandeelhouders van 4Energy Invest Minderheidsbelangen 0 32 Gewogen gemiddelde aantal aandelen Gewogen gemiddelde aantal aandelen incl. converteerbare lening KBC PE NVT Gewogen gemiddelde aantal uitgegeven warrants Winst/Aandeel 0,00 0,07 Verwaterde winst/aandeel 0,00 0,07 4Energy Invest Jaarresultaten

8 '000 '000 Resultaat van de periode Andere volledige inkomsten: Inkomsten met betrekking tot uitgegeven warrants Inkomstenbelasting met betrekking tot onderdelen van andere volledige inkomsten Andere volledige inkomsten over het jaar, netto na belastingen Totaal volledige inkomsten over het jaar De totale inkomsten van 9,3 miljoen voor het jaar 2009 liggen 0,9 miljoen lager dan de totale inkomsten voor het jaar 2008, ondanks het feit dat zowel Amel I als Amel II 12 maanden in commerciële exploitatie waren. De omzet van 8,7 miljoen bestaat voornamelijk uit de verkoop van groenestroomcertificaten voor 6,6 miljoen, de verkoop van elektriciteit voor 1,8 miljoen, de verkoop van CO 2 -quota voor 0,2 miljoen en overige posten voor 0,1 miljoen. Ondanks de stijging van de elektriciteitsproductie, die 11% hoger lag in 2009 dan in 2008, viel de verkoop van elektriciteit 1,2 miljoen lager uit doordat de gemiddelde gerealiseerde elektriciteitsprijs 47% lager lag dan de gemiddelde gerealiseerde elektriciteitsprijs in De overige bedrijfsinkomsten voor 0,6 miljoen vloeien voor 0,2 miljoen voort uit de beschikbaarheidsboetes die door de hoofdaannemer zijn betaald in het kader van de beschikbaarheidsgarantie die deel uitmaakt van het EPC-contract voor Amel II, voor 0,3 miljoen uit consultancydiensten verstrekt aan contractpartijen buiten de Groep en voor 0,1 miljoen uit andere posten. De kosten van de omzet over het jaar 2009 bedroegen 4,1 miljoen en omvatten de aankoop van biomassa ( 3,0 miljoen), bedrijfs- en onderhoudskosten ( 0,6 miljoen) en overige kosten ( 0,5 miljoen). Ondanks de economische malaise (en de extreme weersomstandigheden in het eerste en vierde kwartaal) en de daaruit voortvloeiende lagere beschikbaarheid van biomassa op de markt in 2009, is de Groep erin geslaagd haar biomassakosten in lijn met 2008 te houden. De bedrijfs- en onderhoudskosten bedroegen minder dan in 2008, maar dat werd tenietgedaan door de hogere personeelskosten door de beslissing om het externe exploitatie- en onderhoudsteam van Wartsila Nederland te vervangen door een inhouse exploitatieteam. 4Energy Invest Jaarresultaten

9 De personeelskosten bedroegen 0,7 miljoen en de overige bedrijfskosten bedroegen 1,7 miljoen. Het bedrag van de overige bedrijfskosten wijst erop dat de overheadstructuur van de Groep gestabiliseerd is in de loop van het jaar De warrants zoals vermeld in de geconsolideerde volledige winst-en-verliesrekening zijn opgenomen tegen marktwaarde op hun toekenningsdatum (31 juli 2008 voor het management, de consultants en het personeel en 18 december 2009 voor LRM in het kader van hun bestuurdersmandaat in 4HamCogen) en zijn opgenomen in de personeelskosten voor en in overige bedrijfskosten voor De resulterende EBITDA-marge voor het jaar 2009 bedraagt 2,8 miljoen (30,0% van de opbrengsten) of 3,2 miljoen (34,4% van de opbrengsten) als er geen rekening wordt gehouden met de marktwaarde van de warrants (niet-contante post) die zijn opgenomen onder overige bedrijfskosten en personeelskosten. De resulterende EBITDA-marge voor het jaar 2009 ligt 1,5 miljoen lager dan in 2008, wat grotendeels toe te schrijven is aan de aanzienlijke daling van de gerealiseerde elektriciteitsprijzen in 2009 en de grotere overheadstructuur dan in 2008 na de beursintroductie (juni 2008) en de aanwerving van extra medewerkers ter ondersteuning van de expansie van de Groep. Amel III leverde in 2009 nog geen bijdrage aan de bedrijfsresultaten van de Groep. De materiële vaste activa van Amel I en II zijn voor 2,8 miljoen afgeschreven in Het BioCoal-productieproject in opbouw in Amel, het warmtekrachtkoppelingsproject in opbouw in Ham en de projecten in ontwikkeling in Ham (BioCoal), Pontrilas (warmtekrachtkoppeling) en Reisbach (BioCoal) zijn in 2009 nog niet afgeschreven. De Groep besloot een bijzondere waardevermindering op te nemen voor haar biogas- en BioCoal-project in Vlaanderen, omdat voorrang wordt gegeven aan de ontwikkeling van de BioCoal-productie-installaties in gebieden waar de beschikbaarheid van biomassa groter is.. Inclusief de marktwaarde van de warrants (niet-contante post), levert dit een operationele breakeven op voor de Groep in De netto financiële kosten van 1,2 miljoen weerspiegelen drie belangrijke componenten: Rentekosten en uitgaven in verband met de renteswaps die gesloten werden voor de kredietfaciliteiten van Amel I en II; Een negatieve ontwikkeling in de mark-to-market waardering voor 0,2 miljoen per 31 december 2009 van de renteswaps die eerder werden gestructureerd voor 50% van de kredietfaciliteiten van Amel I en de renteswaps die gestructureerd werden in de tweede helft van 2009 voor 50% van de kredietfaciliteiten van Amel II en III; Rente-inkomsten voor 0,2 miljoen op de beschikbare geldmiddelen en kasequivalenten in het jaar Het resultaat voor belasting bedroeg -1,3 miljoen voor het jaar De inkomstenbelasting van 1,3 miljoen omvat uitgestelde belastingvorderingen en heeft voornamelijk betrekking op overgedragen fiscale verliezen en de fiscale impact van de verhoogde investeringsaftrek en de notionele interestaftrek. Het resultaat voor de periode bedraagt 0,0 miljoen. 4Energy Invest Jaarresultaten

10 Geconsolideerde balans van 4Energy Invest voor de jaren afgesloten op 31 december 2009 en 31 december '000 '000 Vaste activa Immateriële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing en vergelijkbare rechten Overige materiële activa Goodwill Activa in opbouw Uitgestelde belastingvorderingen Overige vorderingen op lange termijn Vlottende activa Voorraden Handelsvorderingen Overige vorderingen Geldmidden en kasequivalenten Totaal activa Eigen vermogen Maatschappelijk kapitaal Agio Ingehouden winst Eigen vermogen toerekenbaar aan aandeelhouders Minderheidsbelangen 0 0 Langlopende verplichtingen Rentedragende leningen Uitgestelde belastingverplichting 0 0 Kortlopende verplichtingen Rentedragende leningen Handelsschulden Overige schulden Totaal eigen vermogen en verplichtingen Energy Invest Jaarresultaten

11 De netto stijging (na afschrijving van de activa Amel I en II en de bijkomende biomassaverwerkingsinstallaties voor Amel I en II (voor 6 maanden)) in vaste activa weerspiegelt voornamelijk de aanzienlijke stijging in activa in opbouw/ontwikkeling. De bouw van het BioCoal-productieproject (Amel III) nadert zijn voltooiing en het warmtekrachtkoppelingsproject in Ham is eind 2009 van start gegaan. De activa in ontwikkeling/opbouw bedroegen 16,0 miljoen op 31 december 2009 en weerspiegelen de investeringen en de geactiveerde kosten voor de volgende projecten: Amel III (netto van toegekende investeringssubsidies voor 1,3 miljoen): 10,9 miljoen Warmtekrachtkoppelingsproject van Ham: 3,9 miljoen; Warmtekrachtkoppelingsproject van Pontrilas: 1,0 miljoen; BioCoal-productieproject en warmtekrachtkoppelingsproject van Reisbach: 0,1 miljoen; Andere projecten: 0,1 miljoen. De overige vaste activa voor 1,6 miljoen weerspiegelen voornamelijk de Reserverekening voor schuldaflossing waarvoor een voorziening is opgenomen in het kader van de financiering van de faciliteiten van Amel I en Amel II. De voorraden zijn eind 2009 aanzienlijk toegenomen door de bijkomende opslag van houtbiomassa op het terrein van Amel, zowel voor de bevoorrading van de warmtekrachtkoppelingsinstallaties tijdens de winter/jaarwisseling als voor de opbouw van de beginvoorraad voor de werking van de BioCoal-productie-installatie. De uitstaande andere vorderingen per 31 december 2009 zijn sterk gestegen. Zij weerspiegelen voornamelijk de investeringssubsidies die zijn toegekend aan het Amel III project voor 1,3 miljoen en de uitgestelde kosten voor 0,9 miljoen (in verband met de financiering van 4Ham Cogen). De daling van de netto geldmiddelen en kasequivalenten van 11,8 miljoen naar 3,2 miljoen weerspiegelt het resultaat van de volgende belangrijke kasstroombewegingen tijdens het jaar 2009: Netto kasbijdrage uit bedrijfsactiviteiten voor 4,5 miljoen; Netto investering in materiële vaste activa voor -16,4 miljoen; Netto opbrengst van leningen en kredietfaciliteiten voor 4,3 miljoen; Negatief financieel resultaat voor -1,0 miljoen. 4Energy Invest Jaarresultaten

12 De interestdragende leningen namen toe met 4,3 miljoen tot 32,5 miljoen en weerspiegelen de onderstaande wijzigingen in de uitstaande bedragen in het kader van de verschillende kredietfaciliteiten van 4Energy Invest. 31 december december 2008 '000 '000 Renogen bankfaciliteiten Amel I Renogen bankfaciliteiten Amel II Renogen bankfaciliteiten Amel III Amel Bio leasingfaciliteiten (Amel I en Amel II) Renogen leasingfaciliteiten Amel III Straight loan Renogen Straight loan Amel Bio Aangegroeide interestkosten De terugbetalingen onder de Renogen bankfaciliteiten voor Amel I, II en III en de leasingfaciliteiten van Amel Bio (Amel I en Amel II) bedroegen 3,2 miljoen voor De geplande terugbetalingen in het kader van de Renogen bank- en leasingfaciliteiten voor Amel I, II en III en de Amel Bio leasingfaciliteiten bedragen 3,5 miljoen in In het kader van de kredietfaciliteiten voor de Amel-activiteiten (via Renogen), is het volgende overeengekomen met KBC Bank voor de verbintenissen van Renogen tegenover de bank. De schuldaflossingsratio (EBITDA/schuldaflossing) moet over het boekjaar 2009 en de volgende boekjaren ten minste 1,2 bedragen, en zal elk jaar worden gecontroleerd in een jaarverslag dat uiterlijk op 30 juni door de raad van bestuur van Renogen wordt goedgekeurd. De schuldaflossing omvat alle aflossingen van kapitaal en rente op de kortlopende en langlopende financiële verplichtingen, inclusief de achtergestelde lening. Gelet op de jaarrekening per 31 december 2009 heeft Renogen dit convenant niet nageleefd, met als gevolg dat Renogen een afstandsverklaring van dit convenant heeft aangevraagd bij KBC Bank. In een schrijven van 12 maart 2010 heeft KBC Bank bevestigd dat het kredietcomité van de bank ermee ingestemd heeft afstand te doen van dit convenant voor het jaar 2009 in het kader van de lage elektriciteitsprijzen op de markt in Op 31 december 2009 had 4Energy Invest (via zijn gelieerd bedrijf Renogen) voor 3,1 miljoen ongebruikte kredietfaciliteiten ter beschikking voor de voltooiing van de bouw van het Amel III project. Dit bedrag zou moeten volstaan voor de afwerking van de bouw van Amel III en het project aansluitend in commerciële exploitatie te brengen. 4Energy Invest Jaarresultaten

13 Op 31 december 2009 had 4Energy Invest (via zijn gelieerd bedrijf 4HamCogen) voor 31,6 miljoen ongebruikte kredietfaciliteiten ter beschikking in het kader van zijn warmtekrachtkoppelingsproject in Ham, uitgesplitst als volgt: - 26,6 miljoen in het kader van de prioritaire kredietfaciliteiten bij ING Belgium en KBC Bank; - 5,0 miljoen in het kader van een achtergestelde lening bij investeringsmaatschappij LRM. Dit bedrag zou moeten volstaan voor de afwerking van de bouw van het warmtekrachtkoppelingsproject in Ham en om het project in commercieel gebruik te nemen. 4Energy Invest Jaarresultaten

14 2. Vooruitzichten voor het jaar 2010 De jaarresultaten van 4Energy Invest zullen naar verwachting worden beïnvloed door: Een volledig productiejaar van de warmtekrachtkoppelingsinstallaties van Amel I en Amel II; Het BioCoal-productieproject in Amel (Amel III) bevindt zich in een geavanceerde stadium van ingebruikname. Het torrefactieproces produceert nu reeds getorrificeerde spaanders. De pelletisering van de getorrificeerde spaanders bevindt zich in de laatste fase van ingebruikname. Er wordt verwacht dat Amel III in de loop van het tweede kwartaal van 2010 zal bijdragen tot de EBITDA; De elektriciteitsprijzen die momenteel genoteerd worden op de (spot) energiemarkt voor de elektriciteitsproductie van de Amel I en Amel II warmtekrachtkoppelingsinstallaties zijn extreem laag gebleven in het eerste kwartaal van 2010 en zullen naar verwachting laag blijven in de komende maanden. 4Energy Invest bevestigt dat de bouw van zijn warmtekrachtkoppelingsproject in Ham op schema ligt. De start van de commerciële exploitatie is gepland voor het vierde kwartaal van Energy Invest bevestigt dat er verdere inspanningen zullen worden geleverd om in de komende maanden de financial closing van het Pontrilas investeringsdossier te verwezenlijken. 4Energy Invest bereidt de roll-out voor van de torrefactietechnologie, teneinde tegen eind 2012 over een jaarlijkse geïnstalleerde BioCoal-productiecapaciteit van ton te beschikken. In dat verband zijn er vergunningsdossiers ingediend voor een productie-eenheid in Ham (België) en Reisbach (Duitsland). Er worden vergunningsdossiers voorbereid in andere landen waar de beschikbare hoeveelheden biomassa groter zijn en waar er samenwerkingsovereenkomsten zijn gesloten met plaatselijke industriële actoren in de bosbouw. 4Energy Invest zal diverse opties voor het mobiliseren van bijkomende financiële middelen blijven onderzoeken op het niveau van ofwel de holdingmaatschappij, ofwel een gelieerd bedrijf, met het oog op het securiseren van het benodigde kapitaal voor de financial closing van het Pontrilas project en voor de roll-out van de torrefactietechnologie. De arbitrageprocedure tegen de verzekeringsmaatschappij in het geschil in verband met de schade die voortvloeit uit de vertraging in de oplevering van Amel I zal naar verwachting midden 2010 voltooid zijn. 4Energy Invest Jaarresultaten

15 De projecten in een vergevorderd stadium van ontwikkeling en de projecten die overgaan naar de ontwikkelingsfase bevestigen de langetermijnstrategie die 4Energy Invest volgt in de sector van de omzetting van biomassa in energie. Deze langetermijnstrategie berust op de volgende drie krachtlijnen: De winstgevendheid van de bestaande warmtekrachtkoppelingsactiva in België verhogen via de integratie van andere toepassingen voor de omzetting van biomassa in energie (bijv. BioCoal in Amel en Ham). Geleidelijke geografische expansie van de warmtekrachtkoppelingservaring in Europese landen waar het reglementair kader aantrekkelijk genoeg is en, de roll-out van de torrefactietechnologie door de ontwikkeling van BioCoalproductiecapaciteit in landen waar de beschikbaarheid van biomassa groter is dan in West-Europa. De technologische diversificatie binnen de sector van de omzetting van biomassa in energie zou de Groep in staat moeten stellen om het spectrum van de biomassaproducten die zij gebruikt in haar industriële processen uit te breiden. 4Energy Invest Jaarresultaten

16 3. Financiële agenda 2010 Publicatie van het jaarverslag 2009: 26 april 2010 Trading update eerste kwartaal van 2010: 6 mei 2010 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders: 27 mei 2010 Publicatie van de halfjaarresultaten van 2010: 23 augustus 2010 Trading update derde kwartaal van 2010: 4 november Energy Invest Jaarresultaten

17 4. Geconsolideerde financiële jaarrekeningen Verklaring van de bedrijfsrevisor VGD Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Jurgen Lelie, heeft bevestigd dat zijn controle grotendeels is afgewerkt en dat er tot op heden geen wezenlijke zaken zijn vastgesteld die een aanpassing zouden vereisen van de geconsolideerde winst-en-verliesrekening, de balans, het kasstroomoverzicht of het overzicht van de wijzingen in het eigen vermogen van 2009, die deel uitmaken van dit verslag. 4Energy Invest Jaarresultaten

18 I. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening van 4Energy Invest voor de jaren afgesloten op 31 december 2009 en 31 december '000 '000 Omzet Overige bedrijfsinkomsten Inkomsten Bedrijfskosten Kosten van de omzet Personeelskosten Overige bedrijfskosten Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten (EBITDA) Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten (EBITDA) (excl. impact marktwaarde warrants) Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen Bijzondere waardevermindering op materiële vaste activa Bedrijfsresultaat (EBIT) Financiële inkomsten Financiële kosten Netto financiële kosten Resultaat vóór belasting Inkomstenbelasting Resultaat van de periode Resultaat van de periode (excl. impact renteswap) Resultaat van de periode (excl. Impact renteswap en marktwaarde warrants) Toerekenbaar aan Aandeelhouders van 4Energy Invest Minderheidsbelangen 0 32 Gewogen gemiddelde aantal aandelen Gewogen gemiddelde aantal aandelen incl. converteerbare lening KBC PE NVT Gewogen gemiddelde aantal uitgegeven warrants Winst/Aandeel 0,00 0,07 Verwaterde winst/aandeel 0,00 0,07 4Energy Invest Jaarresultaten

19 '000 '000 Resultaat van de periode Andere volledige inkomsten: Inkomsten met betrekking tot uitgegeven warrants Inkomstenbelasting met betrekking tot onderdelen van andere volledige inkomsten Andere volledige inkomsten over het jaar, netto na belastingen Totaal volledige inkomsten over het jaar Energy Invest Jaarresultaten

20 II. Geconsolideerde balans van 4Energy Invest voor de jaren afgesloten op 31 december 2009 en 31 december '000 '000 Vaste activa Immateriële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing en vergelijkbare rechten Overige materiële activa Goodwill Activa in opbouw Uitgestelde belastingvorderingen Overige vorderingen op lange termijn Vlottende activa Voorraden Handelsvorderingen Overige vorderingen Geldmidden en kasequivalenten Totaal activa Eigen vermogen Maatschappelijk kapitaal Agio Ingehouden winst Eigen vermogen toerekenbaar aan aandeelhouders Minderheidsbelangen 0 0 Langlopende verplichtingen Rentedragende leningen Uitgestelde belastingverplichting 0 0 Kortlopende verplichtingen Rentedragende leningen Handelsschulden Overige schulden Totaal eigen vermogen en verplichtingen Energy Invest Jaarresultaten

21 III. Geconsolideerd kasstroomoverzicht van 4Energy Invest voor de jaren afgesloten op 31 december 2009 en 31 december '000 '000 Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten Netto winst (verlies) na belastingen Aanpassing voor niet-kaskosten of niet-operationele posten: Uitgestelde belastingen Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen Bijzondere waardevermindering op materiële vaste activa Aandelenopties Niet-gerealiseerd verlies op financiële instrumenten Financieel resultaat Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten vóór wijzigingen in werkkapitaal en voorzieningen Afname/(Toename) in overige vorderingen op lange termijn Afname/(Toename) in voorraden Afname/(Toename) in handelsvorderingen Afname/(Toename) in overige vorderingen Afname/(Toename) in handelsschulden Afname/(Toename) in andere schulden Netto kasstromen uit bedrijfsactiviteiten Kasstromen uit investeringsactiviteiten Netto investering in materiële vaste activa Netto investering in financiële activa Netto kasstromen uit investeringsactiviteiten Kasstromen uit financieringsactiviteiten Netto opbrengst uit de uitgifte van kapitaal Netto opbrengst uit leningen Financieel resultaat Minderheidsbelangen in nieuwe dochterondernemingen 0 0 Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten Netto wijziging in geldmiddelen en kasequivalenten Geldmiddelen en kasequivalenten, netto, op 1 januari Geldmiddelen en kasequivalenten, netto, op 31 december Energy Invest Jaarresultaten

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 158 05 Financieel verslag Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 1. Geconsolideerde winst en verliesrekening...160 2. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten...160

Nadere informatie

ZETES JAARRESULTATEN 2014 EFFICIËNTE SAMENWERKING DUURZAME GROEI

ZETES JAARRESULTATEN 2014 EFFICIËNTE SAMENWERKING DUURZAME GROEI ZETES JAARRESULTATEN 2014 EFFICIËNTE SAMENWERKING DUURZAME GROEI IN DE NATUUR ZIJN DE GROOTSTE SUCCESSEN HET RESULTAAT VAN EEN EFFICIËNTE SAMENWERKING Gereglementeerde informatie / Jaarresultaten 2014

Nadere informatie

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78 Jaarverslag 2014 Verklaring We verklaren, voor zover ons bekend, dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

Nadere informatie

Galapagos NV. Halfjaarverslag 2015

Galapagos NV. Halfjaarverslag 2015 Galapagos NV Halfjaarverslag 2015 OVERIGE INFORMATIE Inhoud 1 De Galapagos Groep 4 Verslag van de commissaris Brief van het management... 4 In een oogopslag... 7 Risicofactoren... 9 Transacties met verbonden

Nadere informatie

Bekaert: Financieel overzicht

Bekaert: Financieel overzicht Bekaert: Financieel overzicht 2 Financieel overzicht Bekaert Jaarverslag 2011 Inhoudstafel Geconsolideerde jaarrekening... 4 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening... 4 Geconsolideerd overzicht van het

Nadere informatie

Bekaert: Financieel overzicht

Bekaert: Financieel overzicht Bekaert: Financieel overzicht 2 Financieel Overzicht Bekaert Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Geconsolideerde jaarrekening... 4 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening... 4 Geconsolideerd overzicht van

Nadere informatie

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID 04 Financieel verslag Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID De ondergetekenden, Jacques Vandermeiren, voorzitter van het directiecomité en Chief

Nadere informatie

Tel.: +32 (0)9 210 54 10

Tel.: +32 (0)9 210 54 10 BDO Tel.: +32 (0)9 210 54 10 Axxes Business Park Fax : +32 (0)9 232 43 40 Guldensporenpark 100 - blok K www.bdo.be B-9820 Merelbeke THENERGO NV Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering over

Nadere informatie

ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014

ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014 ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014 FINANCIEEL VERSLAG 1 2 - bpost JAARVERSLAG 2014 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2014 INHOUD Overzicht kerncijfers 3 Blikvangers 4 Belangrijkste gebeurtenissen in

Nadere informatie

Barco 6 maanden eindigend op. 30 juni 2013

Barco 6 maanden eindigend op. 30 juni 2013 Barco 6 maanden eindigend op 30 juni 2013 Verplichtingen inzake periodieke informatie ten gevolge van de transparantierichtlijnen van kracht vanaf 1 januari 2008 Verklaring met betrekking tot de informatie

Nadere informatie

ECONOMISCHE GROEP EANDIS. Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012

ECONOMISCHE GROEP EANDIS. Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012 ECONOMISCHE GROEP EANDIS Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012 Inhoud: Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

It s a new game. Halfjaarverslag 2 0 0 8

It s a new game. Halfjaarverslag 2 0 0 8 It s a new game. Halfjaarverslag 2 0 0 8 Inhoudstafel Brief van de CEO Activiteitenverslag halfjaar 2008 Bedrijfsinformatie RealDolmen: rock-solid passion for ICT Plan-Build-Operate Single-source ICT-leverancier

Nadere informatie

STERKE VERBETERING VAN OMZET EN OPERATIONELE RESULTATEN

STERKE VERBETERING VAN OMZET EN OPERATIONELE RESULTATEN ` aantal pagina s: 13 LB Icon AB (publ.) Rapportage over de periode 1 januari 30 september 2005 STERKE VERBETERING VAN OMZET EN OPERATIONELE RESULTATEN AMSTERDAM, Nederland / STOCKHOLM, Zweden 20 oktober

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 www.pcb.be

Jaarverslag 2013 www.pcb.be Jaarverslag 2013 www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel Btw BE 0403.085.181 Inhoud 2 4 Kerncijfers 5 6 7 8 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organigram van de PCB-groep per

Nadere informatie

Toelichtingen bij de jaarrekening

Toelichtingen bij de jaarrekening Toelichtingen bij de jaarrekening 1. Algemene informatie De voornaamste bedrijfsactiviteit van Delhaize Groep (hiernaar wordt eveneens verwezen samen met haar geconsolideerde en geassocieerde ondernemingen,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2013

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2013 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2013 In overeenstemming met het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en de statuten van de

Nadere informatie

Positief momentum van de mobiele activiteiten bevestigt in de eerste jaarhelft, waarmee een solide fundering is gelegd voor convergentie

Positief momentum van de mobiele activiteiten bevestigt in de eerste jaarhelft, waarmee een solide fundering is gelegd voor convergentie Mobistar Resultaten eerste halfjaar 2015 Embargo tot 24 juli 2015 om 7.00 uur Gereglementeerde informatie Positief momentum van de mobiele activiteiten bevestigt in de eerste jaarhelft, waarmee een solide

Nadere informatie

enexis.nl Stabiel resultaat Enexis in 2012

enexis.nl Stabiel resultaat Enexis in 2012 enexis.nl Stabiel resultaat Enexis in 2012 Jaarresultaat 2012 Inhoudsopgave Profiel 3 Kerncijfers 4 Stabiel resultaat Enexis in 2012 6 Regulering en financiële wereld 7 Klant en markt 8 Energienetten 10

Nadere informatie

Van nature veeleisend. Financiële bijlage bij het jaar verslag

Van nature veeleisend. Financiële bijlage bij het jaar verslag Van nature veeleisend Financiële bijlage bij het jaar verslag 2009 0170_TB 09 deel 2_NL.indd 55 20/04/10 15:12 > Profiel van de groep Ter Beke is een innoverende Belgische verse voedingsgroep die zijn

Nadere informatie

Voorlopige resultaten voor de zes maanden tot 30 september 2008

Voorlopige resultaten voor de zes maanden tot 30 september 2008 Persbericht 27 november 2008-8:00 Huizingen, België GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Voorlopige resultaten voor de zes maanden tot 30 september 2008 RealDolmen, onafhankelijke aanbieder van single source ICT-oplossingen

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van EUR 3,45 per Nieuw Aandeel Aanbod van 1 Aandeel voor 3 Rechten

Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van EUR 3,45 per Nieuw Aandeel Aanbod van 1 Aandeel voor 3 Rechten (Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel op het adres Septestraat 27, 2640 Mortsel, België) Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van

Nadere informatie

Interbrew Jaarverslag 2000. Financieel verslag

Interbrew Jaarverslag 2000. Financieel verslag Financieel verslag Inhoud Managementbespreking en Analyse van de Financiële Toestand en van de Bedrijfsresultaten Belangrijke transacties van 1998 tot en met 2000 55 Impact van vreemde munten 56 Belangrijke

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 JAARVERSLAG 2007 inhoudstafel VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 BEDRIJFSINFORMATIE 13 1. Algemene informatie over Real 15 1. Geschiedenis

Nadere informatie

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening Bekaert Jaarverslag 2014 Financieel Overzicht 9 Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening 1. Algemene informatie NV Bekaert SA (de onderneming ) is een onderneming die in België gedomicilieerd

Nadere informatie

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

Halfjaar- verslag 20I3

Halfjaar- verslag 20I3 Halfjaar- verslag 20I3 Inhoud Halfjaarverslag 20I3 Bedrijfs- informatie Verslag van de raad van bestuur Financieel Overzicht Verklaring directie P.7 Groepsstructuur P.8 Commentaar bij de tussentijdse

Nadere informatie

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 2 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 10 Verkorte financiële staten

Nadere informatie

Geconsolideerd Jaarverslag 2007

Geconsolideerd Jaarverslag 2007 Geconsolideerd Jaarverslag 2007 Beste aandeelhouder, Telenet heeft een zeer succesvol jaar achter de rug. Onze vaste telefonie steeg met 20% in een sterk concurrerende marktomgeving. Wat internet betreft,

Nadere informatie

RESULTATEN DELHAIZE GROEP 2014

RESULTATEN DELHAIZE GROEP 2014 Financieel overzicht RESULTATEN DELHAIZE GROEP Financieel verslag vierde kwartaal en boekjaar Gereglementeerde informatie 5 maart 2015 7u00 CET» Vergelijkbare omzetgroei van 4,4% in de V.S. en -3,5% in

Nadere informatie