Jaarresultaten. Voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 december Gereglementeerde informatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarresultaten. Voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 december 2009. Gereglementeerde informatie"

Transcriptie

1 Jaarresultaten Voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 december 2009 Gereglementeerde informatie Brussel - 18 maart 2010

2 INHOUD 1. Verslag van het management...3 I. Belangrijkste gebeurtenissen tijdens het jaar II. Belangrijkste gebeurtenissen na 31 december III. Financiële resultaten over het jaar Vooruitzichten voor het jaar Financiële agenda Geconsolideerde financiële jaarrekeningen...17 I. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening van 4Energy Invest voor de jaren afgesloten op 31 december 2009 en 31 december II. Geconsolideerde balans van 4Energy Invest voor de jaren afgesloten op 31 december 2009 en 31 december III. Geconsolideerd kasstroomoverzicht van 4Energy Invest voor de jaren afgesloten op 31 december 2009 en 31 december IV. Geconsolideerd overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen van 4Energy Invest voor de jaren afgesloten op 31 december 2009 en 31 december Over 4Energy Invest Energy Invest Jaarresultaten

3 1. Verslag van het management I. Belangrijkste gebeurtenissen tijdens het jaar 2009 Bouw van een grootschalige installatie voor de productie van getorrificeerde houtpellets in Amel (Wallonië, België) voor een totale investering van 13,4 miljoen ( Amel III ) 4Energy Invest (via zijn volle dochter Renogen) is in februari 2009 gestart met de bouw van een grootschalige torrefactie-installatie voor biomassa die getorrificeerde houtpellets (BioCoal) zal produceren die gebruikt zullen worden voor co-verbranding met poedervormig steenkool in elektriciteitscentrales en barbecuehoutskool. De torrefactie-installatie voor biomassa is gebouwd in samenwerking met Stramproy Green Technology, een in Nederland gevestigd ingenieursbureau. Het totale investeringsprogramma van 4Energy Invest voor de torrefactieinstallatie voor biomassa en de opslagfaciliteiten voor biomassa bedraagt circa 13,4 miljoen. 9,3 miljoen wordt verstrekt door KBC Lease en KBC Bank, en het saldo wordt gefinancierd via een achtergestelde lening die door 4Energy Invest beschikbaar werd gemaakt. De jaarlijkse beoogde productiecapaciteit bedraagt circa ton. 4Energy Invest heeft de bevestiging gekregen dat 1,3 miljoen aan gewestelijke investeringssubsidies aan het project zijn toegewezen. De start van de commerciële exploitatie van de torrefactie-installatie voor biomassa was gepland voor eind 2009 maar is vertraagd als gevolg van aanzienlijke vertragingen bij de implementatie van de werken door de hoofdaannemer. Beëindiging van de exploitatie- en onderhoudsovereenkomst met Wartsila Nederland voor de warmtekrachtkoppelingsinstallaties van Amel I en Amel II en oprichting van een intern Exploitatie- en Onderhoudsteam Op 25 februari 2009 heeft 4Energy Invest (via zijn volle dochter Renogen) Wartsila Nederland op de hoogte gebracht van zijn beslissing om de exploitatie- en onderhoudsovereenkomst van 25 februari 2005 tussen Renogen en Wartsila Nederland te beëindigen. 4Energy Invest heeft, na de contractuele overgangsperiode van 90 dagen, de exploitatie en het onderhoud van zijn warmtekrachtkoppelingsinstallaties in Amel in-house gecoördineerd. Start van de bouw van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie op houtbiomassa in Ham voor een totale investering van 37,9 miljoen 4Energy Invest (via zijn volle dochter 4HamCogen) heeft financial closing bereikt en is eind december 2009 gestart met de bouw van een 9,5 MW warmtekrachtkoppelingsinstallatie op houtbiomassa in Ham, in de provincie Limburg (Vlaanderen, België). De terreinen van het project zijn gelegen aan het Albertkanaal en naast het bedrijf Agricon, een industriële boomschorsverwerker. 4HamCogen zal warmte leveren aan Agricon en zal de opgewekte groene elektriciteit in het plaatselijke distributienet injecteren. Agricon zal (uit zijn plaatselijke activiteiten) circa 50% leveren van de biomassa die benodigd is voor het project. De rest van de biomassabehoefte zal geleverd worden via het netwerk van leveranciers dat 4Energy Invest in 4Energy Invest Jaarresultaten

4 de loop der jaren heeft opgebouwd. De start van de commerciële exploitatie is gepland voor het vierde kwartaal van Het project zal gefinancierd worden als volgt: voor 6,3 miljoen via eigen vermogen/achtergestelde schuld verstrekt door 4Energy Invest, voor 5,0 miljoen via achtergestelde schuld verstrekt door investeringsmaatschappij LRM en voor 26,6 miljoen via prioritaire schuld verstrekt door ING Belgium en KBC Bank. Ontwikkeling van een grootschalige faciliteit voor de productie van getorrificeerde houtpellets in Ham, grenzend aan de warmtekrachtkoppelingsinstallatie die momenteel in aanbouw is De vergunningsdossiers zijn bij de verschillende autoriteiten in de laatste fase van beslissing beland. 4Energy Invest verwacht de financial closing van het project in de tweede helft van 2010 rond te krijgen. Hierdoor zou het project commercieel in gebruik genomen kunnen worden op het moment dat ook de commerciële exploitatie van het warmtekrachtkoppelingsproject in Ham van start gaat, in het vierde kwartaal van 2011, wat het kwalitatieve karakter van de warmtekrachtkoppelingsinstallatie zou moeten versterken. Het project beoogt een jaarlijkse productiecapaciteit van circa ton. Het omvat verder de bouw van een terminal aan het Albertkanaal, ten einde de logistiek van de biomassa- en biocoalstromen binnen de Groep te optimaliseren. 4Energy Invest Jaarresultaten

5 II. Belangrijkste gebeurtenissen na 31 december 2009 Voorbereiding van een roll-outstrategie voor de torrefactietechnologie om tegen eind 2012 over een jaarlijkse geïnstalleerde BioCoal-productiecapaciteit van ton te beschikken Het BioCoal-productieproject in Amel (Amel III) bevindt zich in een geavanceerd stadium van ingebruikname. Het torrefactieproces produceert nu reeds getorrificeerde spaanders. De pelletisering van de getorrificeerde spaanders bevindt zich in de laatste fase van ingebruikname. In maart 2010 heeft 4Energy Invest de vergunningsdossiers ingediend voor een grootschalige installatie voor de productie van getorrificeerde houtpellets met geïntegreerde warmtekrachtkoppelingscentrale in Reisbach, Duitsland. 4Energy Invest streeft naar een financial closing voor dit project tegen eind Er worden vergunningsdossiers voor installaties voor de productie van BioCoal voorbereid in diverse landen waar de beschikbaarheid van biomassa groter is dan in West-Europa en waar projecten kunnen worden gerealiseerd met geïntegreerd bosbeheer. 4Energy Invest Jaarresultaten

6 III. Financiële resultaten over het jaar 2009 De geconsolideerde jaarrekeningen weerspiegelen de volgende groepsstructuur per 31 december 2009: * Eén aandeel in Renogen NV wordt gehouden door Enerpro SPRL ** Eén aandeel in 4BioFuels NV wordt gehouden door Renogen NV *** Eén aandeel in 4HamCogen NV wordt gehouden door Renogen NV **** Eén aandeel in AmelBio NV wordt gehouden door 4Energy Invest NV De geconsolideerde jaarrekeningen weerspiegelen de volgende status van de verschillende investeringsprojecten nagestreefd door 4Energy Invest op datum van 31 december 2009: In bedrijf Amel I warmtekrachtkoppelingsproject ( Amel I ): in commerciële exploitatie sinds november 2007 (geëxploiteerd binnen de gelieerde bedrijven Renogen/Amel Bio); Amel II warmtekrachtkoppelingsproject ( Amel II ): in commerciële exploitatie sinds mei 2008 (geëxploiteerd binnen de gelieerde bedrijven Renogen/Amel Bio); Optimalisering van de brandstofverwerkingsinstallaties van Amel I en Amel II: in commerciële exploitatie sinds juli 2009 (geëxploiteerd binnen het gelieerde bedrijf Renogen); In opbouw Amel III BioCoal-productieproject ( Amel III ): in opbouw sinds februari 2009 (bouw verloopt binnen het gelieerd bedrijf Renogen); Warmtekrachtkoppelingsproject van Ham: in opbouw sinds december 2009 (bouw verloopt binnen het gelieerd bedrijf 4HamCogen); In geavanceerd stadium van ontwikkeling Warmtekrachtkoppelingsproject van Pontrilas: (ontwikkeld binnen 4Energy Invest); BioCoal-productieproject van Ham: (ontwikkeld binnen het gelieerd bedrijf 4Biofuels); BioCoal-productieproject en warmtekrachtkoppelingsproject van Reisbach: (ontwikkeld binnen 4Energy Invest); In ontwikkeling BioCoal-productieprojecten met geïntegreerd bosbeheer: in ontwikkeling (ontwikkeld binnen 4Energy Invest). 4Energy Invest Jaarresultaten

7 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening van 4Energy Invest voor de jaren afgesloten op 31 december 2009 en 31 december '000 '000 Omzet Overige bedrijfsinkomsten Inkomsten Bedrijfskosten Kosten van de omzet Personeelskosten Overige bedrijfskosten Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten (EBITDA) Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten (EBITDA) (excl. impact marktwaarde warrants) Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen Bijzondere waardevermindering op materiële vaste activa Bedrijfsresultaat (EBIT) Financiële inkomsten Financiële kosten Netto financiële kosten Resultaat vóór belasting Inkomstenbelasting Resultaat van de periode Resultaat van de periode (excl. impact renteswap) Resultaat van de periode (excl. Impact renteswap en marktwaarde warrants) Toerekenbaar aan Aandeelhouders van 4Energy Invest Minderheidsbelangen 0 32 Gewogen gemiddelde aantal aandelen Gewogen gemiddelde aantal aandelen incl. converteerbare lening KBC PE NVT Gewogen gemiddelde aantal uitgegeven warrants Winst/Aandeel 0,00 0,07 Verwaterde winst/aandeel 0,00 0,07 4Energy Invest Jaarresultaten

8 '000 '000 Resultaat van de periode Andere volledige inkomsten: Inkomsten met betrekking tot uitgegeven warrants Inkomstenbelasting met betrekking tot onderdelen van andere volledige inkomsten Andere volledige inkomsten over het jaar, netto na belastingen Totaal volledige inkomsten over het jaar De totale inkomsten van 9,3 miljoen voor het jaar 2009 liggen 0,9 miljoen lager dan de totale inkomsten voor het jaar 2008, ondanks het feit dat zowel Amel I als Amel II 12 maanden in commerciële exploitatie waren. De omzet van 8,7 miljoen bestaat voornamelijk uit de verkoop van groenestroomcertificaten voor 6,6 miljoen, de verkoop van elektriciteit voor 1,8 miljoen, de verkoop van CO 2 -quota voor 0,2 miljoen en overige posten voor 0,1 miljoen. Ondanks de stijging van de elektriciteitsproductie, die 11% hoger lag in 2009 dan in 2008, viel de verkoop van elektriciteit 1,2 miljoen lager uit doordat de gemiddelde gerealiseerde elektriciteitsprijs 47% lager lag dan de gemiddelde gerealiseerde elektriciteitsprijs in De overige bedrijfsinkomsten voor 0,6 miljoen vloeien voor 0,2 miljoen voort uit de beschikbaarheidsboetes die door de hoofdaannemer zijn betaald in het kader van de beschikbaarheidsgarantie die deel uitmaakt van het EPC-contract voor Amel II, voor 0,3 miljoen uit consultancydiensten verstrekt aan contractpartijen buiten de Groep en voor 0,1 miljoen uit andere posten. De kosten van de omzet over het jaar 2009 bedroegen 4,1 miljoen en omvatten de aankoop van biomassa ( 3,0 miljoen), bedrijfs- en onderhoudskosten ( 0,6 miljoen) en overige kosten ( 0,5 miljoen). Ondanks de economische malaise (en de extreme weersomstandigheden in het eerste en vierde kwartaal) en de daaruit voortvloeiende lagere beschikbaarheid van biomassa op de markt in 2009, is de Groep erin geslaagd haar biomassakosten in lijn met 2008 te houden. De bedrijfs- en onderhoudskosten bedroegen minder dan in 2008, maar dat werd tenietgedaan door de hogere personeelskosten door de beslissing om het externe exploitatie- en onderhoudsteam van Wartsila Nederland te vervangen door een inhouse exploitatieteam. 4Energy Invest Jaarresultaten

9 De personeelskosten bedroegen 0,7 miljoen en de overige bedrijfskosten bedroegen 1,7 miljoen. Het bedrag van de overige bedrijfskosten wijst erop dat de overheadstructuur van de Groep gestabiliseerd is in de loop van het jaar De warrants zoals vermeld in de geconsolideerde volledige winst-en-verliesrekening zijn opgenomen tegen marktwaarde op hun toekenningsdatum (31 juli 2008 voor het management, de consultants en het personeel en 18 december 2009 voor LRM in het kader van hun bestuurdersmandaat in 4HamCogen) en zijn opgenomen in de personeelskosten voor en in overige bedrijfskosten voor De resulterende EBITDA-marge voor het jaar 2009 bedraagt 2,8 miljoen (30,0% van de opbrengsten) of 3,2 miljoen (34,4% van de opbrengsten) als er geen rekening wordt gehouden met de marktwaarde van de warrants (niet-contante post) die zijn opgenomen onder overige bedrijfskosten en personeelskosten. De resulterende EBITDA-marge voor het jaar 2009 ligt 1,5 miljoen lager dan in 2008, wat grotendeels toe te schrijven is aan de aanzienlijke daling van de gerealiseerde elektriciteitsprijzen in 2009 en de grotere overheadstructuur dan in 2008 na de beursintroductie (juni 2008) en de aanwerving van extra medewerkers ter ondersteuning van de expansie van de Groep. Amel III leverde in 2009 nog geen bijdrage aan de bedrijfsresultaten van de Groep. De materiële vaste activa van Amel I en II zijn voor 2,8 miljoen afgeschreven in Het BioCoal-productieproject in opbouw in Amel, het warmtekrachtkoppelingsproject in opbouw in Ham en de projecten in ontwikkeling in Ham (BioCoal), Pontrilas (warmtekrachtkoppeling) en Reisbach (BioCoal) zijn in 2009 nog niet afgeschreven. De Groep besloot een bijzondere waardevermindering op te nemen voor haar biogas- en BioCoal-project in Vlaanderen, omdat voorrang wordt gegeven aan de ontwikkeling van de BioCoal-productie-installaties in gebieden waar de beschikbaarheid van biomassa groter is.. Inclusief de marktwaarde van de warrants (niet-contante post), levert dit een operationele breakeven op voor de Groep in De netto financiële kosten van 1,2 miljoen weerspiegelen drie belangrijke componenten: Rentekosten en uitgaven in verband met de renteswaps die gesloten werden voor de kredietfaciliteiten van Amel I en II; Een negatieve ontwikkeling in de mark-to-market waardering voor 0,2 miljoen per 31 december 2009 van de renteswaps die eerder werden gestructureerd voor 50% van de kredietfaciliteiten van Amel I en de renteswaps die gestructureerd werden in de tweede helft van 2009 voor 50% van de kredietfaciliteiten van Amel II en III; Rente-inkomsten voor 0,2 miljoen op de beschikbare geldmiddelen en kasequivalenten in het jaar Het resultaat voor belasting bedroeg -1,3 miljoen voor het jaar De inkomstenbelasting van 1,3 miljoen omvat uitgestelde belastingvorderingen en heeft voornamelijk betrekking op overgedragen fiscale verliezen en de fiscale impact van de verhoogde investeringsaftrek en de notionele interestaftrek. Het resultaat voor de periode bedraagt 0,0 miljoen. 4Energy Invest Jaarresultaten

10 Geconsolideerde balans van 4Energy Invest voor de jaren afgesloten op 31 december 2009 en 31 december '000 '000 Vaste activa Immateriële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing en vergelijkbare rechten Overige materiële activa Goodwill Activa in opbouw Uitgestelde belastingvorderingen Overige vorderingen op lange termijn Vlottende activa Voorraden Handelsvorderingen Overige vorderingen Geldmidden en kasequivalenten Totaal activa Eigen vermogen Maatschappelijk kapitaal Agio Ingehouden winst Eigen vermogen toerekenbaar aan aandeelhouders Minderheidsbelangen 0 0 Langlopende verplichtingen Rentedragende leningen Uitgestelde belastingverplichting 0 0 Kortlopende verplichtingen Rentedragende leningen Handelsschulden Overige schulden Totaal eigen vermogen en verplichtingen Energy Invest Jaarresultaten

11 De netto stijging (na afschrijving van de activa Amel I en II en de bijkomende biomassaverwerkingsinstallaties voor Amel I en II (voor 6 maanden)) in vaste activa weerspiegelt voornamelijk de aanzienlijke stijging in activa in opbouw/ontwikkeling. De bouw van het BioCoal-productieproject (Amel III) nadert zijn voltooiing en het warmtekrachtkoppelingsproject in Ham is eind 2009 van start gegaan. De activa in ontwikkeling/opbouw bedroegen 16,0 miljoen op 31 december 2009 en weerspiegelen de investeringen en de geactiveerde kosten voor de volgende projecten: Amel III (netto van toegekende investeringssubsidies voor 1,3 miljoen): 10,9 miljoen Warmtekrachtkoppelingsproject van Ham: 3,9 miljoen; Warmtekrachtkoppelingsproject van Pontrilas: 1,0 miljoen; BioCoal-productieproject en warmtekrachtkoppelingsproject van Reisbach: 0,1 miljoen; Andere projecten: 0,1 miljoen. De overige vaste activa voor 1,6 miljoen weerspiegelen voornamelijk de Reserverekening voor schuldaflossing waarvoor een voorziening is opgenomen in het kader van de financiering van de faciliteiten van Amel I en Amel II. De voorraden zijn eind 2009 aanzienlijk toegenomen door de bijkomende opslag van houtbiomassa op het terrein van Amel, zowel voor de bevoorrading van de warmtekrachtkoppelingsinstallaties tijdens de winter/jaarwisseling als voor de opbouw van de beginvoorraad voor de werking van de BioCoal-productie-installatie. De uitstaande andere vorderingen per 31 december 2009 zijn sterk gestegen. Zij weerspiegelen voornamelijk de investeringssubsidies die zijn toegekend aan het Amel III project voor 1,3 miljoen en de uitgestelde kosten voor 0,9 miljoen (in verband met de financiering van 4Ham Cogen). De daling van de netto geldmiddelen en kasequivalenten van 11,8 miljoen naar 3,2 miljoen weerspiegelt het resultaat van de volgende belangrijke kasstroombewegingen tijdens het jaar 2009: Netto kasbijdrage uit bedrijfsactiviteiten voor 4,5 miljoen; Netto investering in materiële vaste activa voor -16,4 miljoen; Netto opbrengst van leningen en kredietfaciliteiten voor 4,3 miljoen; Negatief financieel resultaat voor -1,0 miljoen. 4Energy Invest Jaarresultaten

12 De interestdragende leningen namen toe met 4,3 miljoen tot 32,5 miljoen en weerspiegelen de onderstaande wijzigingen in de uitstaande bedragen in het kader van de verschillende kredietfaciliteiten van 4Energy Invest. 31 december december 2008 '000 '000 Renogen bankfaciliteiten Amel I Renogen bankfaciliteiten Amel II Renogen bankfaciliteiten Amel III Amel Bio leasingfaciliteiten (Amel I en Amel II) Renogen leasingfaciliteiten Amel III Straight loan Renogen Straight loan Amel Bio Aangegroeide interestkosten De terugbetalingen onder de Renogen bankfaciliteiten voor Amel I, II en III en de leasingfaciliteiten van Amel Bio (Amel I en Amel II) bedroegen 3,2 miljoen voor De geplande terugbetalingen in het kader van de Renogen bank- en leasingfaciliteiten voor Amel I, II en III en de Amel Bio leasingfaciliteiten bedragen 3,5 miljoen in In het kader van de kredietfaciliteiten voor de Amel-activiteiten (via Renogen), is het volgende overeengekomen met KBC Bank voor de verbintenissen van Renogen tegenover de bank. De schuldaflossingsratio (EBITDA/schuldaflossing) moet over het boekjaar 2009 en de volgende boekjaren ten minste 1,2 bedragen, en zal elk jaar worden gecontroleerd in een jaarverslag dat uiterlijk op 30 juni door de raad van bestuur van Renogen wordt goedgekeurd. De schuldaflossing omvat alle aflossingen van kapitaal en rente op de kortlopende en langlopende financiële verplichtingen, inclusief de achtergestelde lening. Gelet op de jaarrekening per 31 december 2009 heeft Renogen dit convenant niet nageleefd, met als gevolg dat Renogen een afstandsverklaring van dit convenant heeft aangevraagd bij KBC Bank. In een schrijven van 12 maart 2010 heeft KBC Bank bevestigd dat het kredietcomité van de bank ermee ingestemd heeft afstand te doen van dit convenant voor het jaar 2009 in het kader van de lage elektriciteitsprijzen op de markt in Op 31 december 2009 had 4Energy Invest (via zijn gelieerd bedrijf Renogen) voor 3,1 miljoen ongebruikte kredietfaciliteiten ter beschikking voor de voltooiing van de bouw van het Amel III project. Dit bedrag zou moeten volstaan voor de afwerking van de bouw van Amel III en het project aansluitend in commerciële exploitatie te brengen. 4Energy Invest Jaarresultaten

13 Op 31 december 2009 had 4Energy Invest (via zijn gelieerd bedrijf 4HamCogen) voor 31,6 miljoen ongebruikte kredietfaciliteiten ter beschikking in het kader van zijn warmtekrachtkoppelingsproject in Ham, uitgesplitst als volgt: - 26,6 miljoen in het kader van de prioritaire kredietfaciliteiten bij ING Belgium en KBC Bank; - 5,0 miljoen in het kader van een achtergestelde lening bij investeringsmaatschappij LRM. Dit bedrag zou moeten volstaan voor de afwerking van de bouw van het warmtekrachtkoppelingsproject in Ham en om het project in commercieel gebruik te nemen. 4Energy Invest Jaarresultaten

14 2. Vooruitzichten voor het jaar 2010 De jaarresultaten van 4Energy Invest zullen naar verwachting worden beïnvloed door: Een volledig productiejaar van de warmtekrachtkoppelingsinstallaties van Amel I en Amel II; Het BioCoal-productieproject in Amel (Amel III) bevindt zich in een geavanceerde stadium van ingebruikname. Het torrefactieproces produceert nu reeds getorrificeerde spaanders. De pelletisering van de getorrificeerde spaanders bevindt zich in de laatste fase van ingebruikname. Er wordt verwacht dat Amel III in de loop van het tweede kwartaal van 2010 zal bijdragen tot de EBITDA; De elektriciteitsprijzen die momenteel genoteerd worden op de (spot) energiemarkt voor de elektriciteitsproductie van de Amel I en Amel II warmtekrachtkoppelingsinstallaties zijn extreem laag gebleven in het eerste kwartaal van 2010 en zullen naar verwachting laag blijven in de komende maanden. 4Energy Invest bevestigt dat de bouw van zijn warmtekrachtkoppelingsproject in Ham op schema ligt. De start van de commerciële exploitatie is gepland voor het vierde kwartaal van Energy Invest bevestigt dat er verdere inspanningen zullen worden geleverd om in de komende maanden de financial closing van het Pontrilas investeringsdossier te verwezenlijken. 4Energy Invest bereidt de roll-out voor van de torrefactietechnologie, teneinde tegen eind 2012 over een jaarlijkse geïnstalleerde BioCoal-productiecapaciteit van ton te beschikken. In dat verband zijn er vergunningsdossiers ingediend voor een productie-eenheid in Ham (België) en Reisbach (Duitsland). Er worden vergunningsdossiers voorbereid in andere landen waar de beschikbare hoeveelheden biomassa groter zijn en waar er samenwerkingsovereenkomsten zijn gesloten met plaatselijke industriële actoren in de bosbouw. 4Energy Invest zal diverse opties voor het mobiliseren van bijkomende financiële middelen blijven onderzoeken op het niveau van ofwel de holdingmaatschappij, ofwel een gelieerd bedrijf, met het oog op het securiseren van het benodigde kapitaal voor de financial closing van het Pontrilas project en voor de roll-out van de torrefactietechnologie. De arbitrageprocedure tegen de verzekeringsmaatschappij in het geschil in verband met de schade die voortvloeit uit de vertraging in de oplevering van Amel I zal naar verwachting midden 2010 voltooid zijn. 4Energy Invest Jaarresultaten

15 De projecten in een vergevorderd stadium van ontwikkeling en de projecten die overgaan naar de ontwikkelingsfase bevestigen de langetermijnstrategie die 4Energy Invest volgt in de sector van de omzetting van biomassa in energie. Deze langetermijnstrategie berust op de volgende drie krachtlijnen: De winstgevendheid van de bestaande warmtekrachtkoppelingsactiva in België verhogen via de integratie van andere toepassingen voor de omzetting van biomassa in energie (bijv. BioCoal in Amel en Ham). Geleidelijke geografische expansie van de warmtekrachtkoppelingservaring in Europese landen waar het reglementair kader aantrekkelijk genoeg is en, de roll-out van de torrefactietechnologie door de ontwikkeling van BioCoalproductiecapaciteit in landen waar de beschikbaarheid van biomassa groter is dan in West-Europa. De technologische diversificatie binnen de sector van de omzetting van biomassa in energie zou de Groep in staat moeten stellen om het spectrum van de biomassaproducten die zij gebruikt in haar industriële processen uit te breiden. 4Energy Invest Jaarresultaten

16 3. Financiële agenda 2010 Publicatie van het jaarverslag 2009: 26 april 2010 Trading update eerste kwartaal van 2010: 6 mei 2010 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders: 27 mei 2010 Publicatie van de halfjaarresultaten van 2010: 23 augustus 2010 Trading update derde kwartaal van 2010: 4 november Energy Invest Jaarresultaten

17 4. Geconsolideerde financiële jaarrekeningen Verklaring van de bedrijfsrevisor VGD Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Jurgen Lelie, heeft bevestigd dat zijn controle grotendeels is afgewerkt en dat er tot op heden geen wezenlijke zaken zijn vastgesteld die een aanpassing zouden vereisen van de geconsolideerde winst-en-verliesrekening, de balans, het kasstroomoverzicht of het overzicht van de wijzingen in het eigen vermogen van 2009, die deel uitmaken van dit verslag. 4Energy Invest Jaarresultaten

18 I. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening van 4Energy Invest voor de jaren afgesloten op 31 december 2009 en 31 december '000 '000 Omzet Overige bedrijfsinkomsten Inkomsten Bedrijfskosten Kosten van de omzet Personeelskosten Overige bedrijfskosten Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten (EBITDA) Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten (EBITDA) (excl. impact marktwaarde warrants) Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen Bijzondere waardevermindering op materiële vaste activa Bedrijfsresultaat (EBIT) Financiële inkomsten Financiële kosten Netto financiële kosten Resultaat vóór belasting Inkomstenbelasting Resultaat van de periode Resultaat van de periode (excl. impact renteswap) Resultaat van de periode (excl. Impact renteswap en marktwaarde warrants) Toerekenbaar aan Aandeelhouders van 4Energy Invest Minderheidsbelangen 0 32 Gewogen gemiddelde aantal aandelen Gewogen gemiddelde aantal aandelen incl. converteerbare lening KBC PE NVT Gewogen gemiddelde aantal uitgegeven warrants Winst/Aandeel 0,00 0,07 Verwaterde winst/aandeel 0,00 0,07 4Energy Invest Jaarresultaten

19 '000 '000 Resultaat van de periode Andere volledige inkomsten: Inkomsten met betrekking tot uitgegeven warrants Inkomstenbelasting met betrekking tot onderdelen van andere volledige inkomsten Andere volledige inkomsten over het jaar, netto na belastingen Totaal volledige inkomsten over het jaar Energy Invest Jaarresultaten

20 II. Geconsolideerde balans van 4Energy Invest voor de jaren afgesloten op 31 december 2009 en 31 december '000 '000 Vaste activa Immateriële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing en vergelijkbare rechten Overige materiële activa Goodwill Activa in opbouw Uitgestelde belastingvorderingen Overige vorderingen op lange termijn Vlottende activa Voorraden Handelsvorderingen Overige vorderingen Geldmidden en kasequivalenten Totaal activa Eigen vermogen Maatschappelijk kapitaal Agio Ingehouden winst Eigen vermogen toerekenbaar aan aandeelhouders Minderheidsbelangen 0 0 Langlopende verplichtingen Rentedragende leningen Uitgestelde belastingverplichting 0 0 Kortlopende verplichtingen Rentedragende leningen Handelsschulden Overige schulden Totaal eigen vermogen en verplichtingen Energy Invest Jaarresultaten

21 III. Geconsolideerd kasstroomoverzicht van 4Energy Invest voor de jaren afgesloten op 31 december 2009 en 31 december '000 '000 Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten Netto winst (verlies) na belastingen Aanpassing voor niet-kaskosten of niet-operationele posten: Uitgestelde belastingen Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen Bijzondere waardevermindering op materiële vaste activa Aandelenopties Niet-gerealiseerd verlies op financiële instrumenten Financieel resultaat Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten vóór wijzigingen in werkkapitaal en voorzieningen Afname/(Toename) in overige vorderingen op lange termijn Afname/(Toename) in voorraden Afname/(Toename) in handelsvorderingen Afname/(Toename) in overige vorderingen Afname/(Toename) in handelsschulden Afname/(Toename) in andere schulden Netto kasstromen uit bedrijfsactiviteiten Kasstromen uit investeringsactiviteiten Netto investering in materiële vaste activa Netto investering in financiële activa Netto kasstromen uit investeringsactiviteiten Kasstromen uit financieringsactiviteiten Netto opbrengst uit de uitgifte van kapitaal Netto opbrengst uit leningen Financieel resultaat Minderheidsbelangen in nieuwe dochterondernemingen 0 0 Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten Netto wijziging in geldmiddelen en kasequivalenten Geldmiddelen en kasequivalenten, netto, op 1 januari Geldmiddelen en kasequivalenten, netto, op 31 december Energy Invest Jaarresultaten

4Energy Invest maakt resultaten bekend voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 December 2009

4Energy Invest maakt resultaten bekend voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 December 2009 4Energy Invest maakt resultaten bekend voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 December 2009 4Energy Invest, de onderneming voor hernieuwbare energie die gefocust is op de valorisatie van biomassa

Nadere informatie

4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009

4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009 4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009 4Energy Invest, de Belgische onderneming voor hernieuwbare energie die gefocust is op de valorisatie

Nadere informatie

Tussentijds Verslag. Voor de periode van zes maanden. afgesloten op 30 juni 2009. Gereglementeerde informatie

Tussentijds Verslag. Voor de periode van zes maanden. afgesloten op 30 juni 2009. Gereglementeerde informatie Tussentijds Verslag Voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009 Gereglementeerde informatie Brussels - 17 augustus 2009 INHOUD 1. Tussentijdse geconsolideerde financiële rekeningen volgens

Nadere informatie

4Energy Invest maakt resultaten bekend voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 December 2011

4Energy Invest maakt resultaten bekend voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 December 2011 4Energy Invest maakt resultaten bekend voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 December 2011 4Energy Invest, de onderneming voor hernieuwbare energie die gefocust is op de valorisatie van biomassa

Nadere informatie

4Energy Invest maakt resultaten bekend voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 December 2010

4Energy Invest maakt resultaten bekend voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 December 2010 4Energy Invest maakt resultaten bekend voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 December 2010 4Energy Invest, de onderneming voor hernieuwbare energie die gefocust is op de valorisatie van biomassa

Nadere informatie

Jaarresultaten. Voor de periode van twaalf maanden afgesloten op 31 december 2011. Gereglementeerde informatie

Jaarresultaten. Voor de periode van twaalf maanden afgesloten op 31 december 2011. Gereglementeerde informatie Jaarresultaten Voor de periode van twaalf maanden afgesloten op 31 december 2011 Gereglementeerde informatie Brussel - 30 maart 2012 INHOUD 1. Verslag van het management...3 I. Belangrijkste gebeurtenissen

Nadere informatie

TUSSENTIJDS VERSLAG. Voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2010. Gereglementeerde informatie Brussel 23 augustus 2010 18.

TUSSENTIJDS VERSLAG. Voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2010. Gereglementeerde informatie Brussel 23 augustus 2010 18. TUSSENTIJDS VERSLAG Voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2010 Gereglementeerde informatie Brussel 23 augustus 2010 18.15 u CET 1 INHOUD 1. Tussentijdse geconsolideerde financiële rekeningen

Nadere informatie

TUSSENTIJDS VERSLAG Voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2008

TUSSENTIJDS VERSLAG Voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2008 TUSSENTIJDS VERSLAG Voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2008 I HOUD 1. Tussentijdse geconsolideerde financiële rekeningen volgens de IFRS.. 3 a. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening...

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussels, België BTW BE 0876.488.436 (Brussels)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussels, België BTW BE 0876.488.436 (Brussels) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussels, België BTW BE 0876.488.436 (Brussels) Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de statutaire jaarrekening voor het boekjaar

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussels, België BTW BE (Brussels)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussels, België BTW BE (Brussels) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussels, België BTW BE 0876.488.436 (Brussels) Rapport van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar

Nadere informatie

4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2013

4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2013 4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2013 4Energy Invest, de Belgische onderneming voor hernieuwbare energie die gefocust is op de valorisatie

Nadere informatie

Trading Update. 3 de kwartaal 2008. Gereglementeerde Informatie

Trading Update. 3 de kwartaal 2008. Gereglementeerde Informatie Trading Update 3 de kwartaal 2008 Gereglementeerde Informatie Brussel - 3 November 2008 A. Financiële resultaten over het derde kwartaal van 2008 1. De bedrijfsresultaten van de Amel I en Amel II warmtekrachtkoppelingsinstallaties

Nadere informatie

4Energy Invest presenteert verkorte geconsolideerde tussentijdse resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2015

4Energy Invest presenteert verkorte geconsolideerde tussentijdse resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2015 4Energy Invest presenteert verkorte geconsolideerde tussentijdse resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2015 4Energy Invest, de Belgische onderneming voor hernieuwbare energie

Nadere informatie

Wij hebben het genoegen u de geconsolideerde financiële jaarrekeningen voor het jaar afgesloten op 31 december 2011 te presenteren.

Wij hebben het genoegen u de geconsolideerde financiële jaarrekeningen voor het jaar afgesloten op 31 december 2011 te presenteren. Rapport van de raad van bestuur over de geconsolideerde financiële jaarrekeningen voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 in overeenstemming met artikel 119 van het Belgische Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

TUSSENTIJDS VERSLAG. Voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni Gereglementeerde informatie

TUSSENTIJDS VERSLAG. Voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni Gereglementeerde informatie TUSSENTIJDS VERSLAG Voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2013 1 Gereglementeerde informatie Brussel 30 augustus 2013 18.00 u CET INHOUD 1. Tussentijdse geconsolideerde financiële rekeningen

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING EN TOTAALRESULTAAT VOOR DE JAREN BEËINDIGD OP 31 DECEMBER Geconsolideerde resultatenrekening (in duizenden, uitgezonderd aandelen en gegevens

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2014 Q1 2015 evolutie Omzet 622 622 Kostprijs van verkopen (440) (425) -3,4% Brutowinst 182 197 8,2% Verkoopkosten (84) (88) 4,8% Kosten van

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) FY 2014 FY 2015 evolutie Q4 2014 Q4 2015 niet evolutie Omzet 2.620 2.646 1,0% 711 672-5,5% Kostprijs van verkopen (1.813) (1,804) -0,5% (489)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2012 2013 evolutie Q4 2012 Q4 2013 evolutie Herzien* Herzien* niet Omzet 3.091 2.865-7,3% 812 739-9,0% Kostprijs van verkopen (2.222) (2.031)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2010 2011 evolutie Q4 2010 Q4 2011 evolutie niet Omzet 2.948 3.023 2,5% 806 805-0,1% Kostprijs van verkopen (1,950) (2,181) 11,8% (545) (591)

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2011 9m 2012 evolutie 3 de kw. 2011 3 de kw. 2012 evolutie Omzet 2.218 2.279 2,8% 719 766 6,5% Kostprijs van verkopen (1.590) (1.637) 3,0%

Nadere informatie

Jaarresultaten. Voor de periode van twaalf maanden afgesloten op 31 december 2014. Gereglementeerde informatie. Brussel - 27 maart 2015

Jaarresultaten. Voor de periode van twaalf maanden afgesloten op 31 december 2014. Gereglementeerde informatie. Brussel - 27 maart 2015 Jaarresultaten Voor de periode van twaalf maanden afgesloten op 31 december 2014 Gereglementeerde informatie Brussel - 27 maart 2015 4Energy Invest 2014 jaarresultaat 1 INHOUD 1. Verslag van het management...

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2016 Q1 2017 evolutie Omzet 603 588-2,5% Kostprijs van verkopen (408) (396) -2,9% Brutowinst 195 192-1,5% Verkoopkosten (84) (86) 2,4% Kosten

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q3 2016 Q3 2017 evolutie 9m 2016 9m 2017 evolutie Omzet 625 593-5,1% 1.873 1.803-3,7% Kostprijs van verkopen (415) (397) -4,3% (1.239) (1.202)

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 4 Financieel overzicht Bekaert Jaarverslag 2011 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Omzet 5.1. 3 262 496 3 339 957 Kostprijs van verkopen 5.1. -2 358 225-2 688 542 Marge

Nadere informatie

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 2010 2009 index Opbrengsten 345.860 415.387 83 Kosten van grond- en hulpstoffen -146.180-189.618 77 Kosten uitbesteed werk en andere externe

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2012 Herzien* Q1 2013 evolutie Omzet 734 705-4,0% Kostprijs van verkopen (526) (502) -4,6% Brutowinst 208 203-2,4% Verkoopkosten (97) (94)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q2 2016 Q2 2017 evolutie H1 2016 H1 2017 evolutie Omzet 645 622-3,6% 1,248 1,210-3,0% Kostprijs van verkopen (416) (409) -1,7% (824) (805) -2,3%

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2010 9m 2011 evolutie Q3 2010 Q3 2011 evolutie Omzet 2.142 2.218 3,5% 742 719-3,1% Kostprijs van verkopen (1.405) (1,590) 13,2% (499) (538)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9 m. 2009 9 m. 2010 evolutie Q3 2009 Q3 2010 evolutie Omzet 2.020 2.142 +6,0% 681 742 +9,0% Kostprijs van verkopen (1.378) (1.405) +2,0% (461)

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Niet-geauditeerde, geconsolideere cijfers volgens de IFRS/IAS waarderingsregels Q1 2009 Q1 2010 evolutie Omzet 662 664 0,3% Kostprijs van verkopen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2010 Q1 2011 evolutie Omzet 664 736 10,8% Kostprijs van verkopen (435) (505) 16,1% Brutowinst 229 231 0,9% Verkoopkosten (89) (100) 12,4%

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK Cijfers over 12 maanden eindigend op 31 december Toelichting 2009

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 6m 2010 6m 2011 evolutie Q2 2010 Q2 2011 evolutie Omzet 1.400 1.499 7,1% 736 763 3,7% Kostprijs van verkopen (906) (1.052) 16,1% (471) (547)

Nadere informatie

RSG DERDE KWARTAAL 2010

RSG DERDE KWARTAAL 2010 RSG DERDE KWARTAAL 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 9m 2010 9m 2009 index Opbrengsten 258.226 304.177 85 Kosten van grond- en hulpstoffen -110.192-140.378 78 Kosten uitbesteed

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 4 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Omzet 5.1. 3 671 081 3 715 217 Kostprijs van verkopen 5.1. -3 073 407-3 025 225 Marge op omzet 5.1. 597 674 689 992 Commerciële kosten

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2009 2010 evolutie Q4 2009 Q4 2010 evolutie niet Omzet 2.755 2.948 7,0% 735 806 9,7% Kostprijs van verkopen (1.869) (1.950) 4,3% (491) (545)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS 2015 2016 evolutie Q4 2015 Q4 2016 niet evolutie Omzet 2.646

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2015 Q1 2016 evolutie Omzet 622 603-3,1% Kostprijs van verkopen (425) (408) -4,0% Brutowinst 197 195-1,0% Verkoopkosten (88) (84) -4,5% Kosten

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 2015 2014 Netto omzet 326 395 326 558 Wijzigingen in voorraden en bestellingen in uitvoering -3 906 2 287 Overige bedrijfsopbrengsten 4 785 4 118

Nadere informatie

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2014 30.06.2013 Huurinkomsten 19.844 19.882 Met verhuur verbonden kosten -9-31 Nettohuurresultaat

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen!

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen! Persbericht + Resultaatover2011forsbeterdan2010 + EBITDAmet 7,5mlnverbeterd + Schuldpositiemetruim10%afgenomen Governance NahetvertrekvandevorigeRaadvanBestuurwerdtijdensdezoektochtnaareengeschikte opvolger,hetbedrijfhetvolledigejaar2011aangestuurddooreeninterim@ceoindepersoon

Nadere informatie

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Ardooie, 28 februari 2014 - Sioen Industries NV is een gediversifieerde

Nadere informatie

4Energy Invest presenteert verkorte geconsolideerde tussentijdse resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2016

4Energy Invest presenteert verkorte geconsolideerde tussentijdse resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2016 4Energy Invest presenteert verkorte geconsolideerde tussentijdse resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2016 4Energy Invest, de Belgische onderneming voor hernieuwbare energie

Nadere informatie

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend Jaarresultaten 2009 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2010. Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Gerealiseerd (x 1.000) Noot 2014 2013 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Voortgezette bedrijfsactiviteiten Bruto facturatiewaarde

Nadere informatie

4Energy Invest maakt resultaten bekend voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 december 2016

4Energy Invest maakt resultaten bekend voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 december 2016 4Energy Invest maakt resultaten bekend voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 december 2016 4Energy Invest, de Belgische onderneming die inzet op het maximaal valoriseren van houtige biomassa

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 2. Responsibility verklaring 3. Geconsolideerde IFRS resultatenrekening 4. Geconsolideerd overzicht van het volledig resultaat 5.

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015 Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2015 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN De omzet steeg met 11,5 % ten opzichte van dezelfde periode

Nadere informatie

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening Huurinkomsten 9.856 10.901 Met verhuur verbonden kosten -67-77 NETTOHUURRESULTAAT 9.789 10.824 Recuperatie van

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2011

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2011 VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2011 1.1 Geconsolideerde balans Voor de periode eindigend op 30 juni 2011 31 december 2010 ACTIVA Vaste Activa... 1.194 1.253

Nadere informatie

2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening

2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 2. geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2015 30.06.2014 Huurinkomsten 23.023 19.844 Met verhuur verbonden kosten 27-9 NETTOHUURRESULTAAT

Nadere informatie

4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2014

4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2014 4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2014 4Energy Invest, de Belgische onderneming voor hernieuwbare energie die gefocust is op de valorisatie

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30 Voortgezette Studie Boekhouden 12.1 a De functie van het kasstroomoverzicht is een bijdrage leveren aan de beoordeling door gebruikers van het vermogen van de onderneming om geldmiddelen en kasequivalenten

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

GEAUDITEERDE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

GEAUDITEERDE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING GEAUDITEERDE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 1. GEAUDITEERDE GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING VAN 4ENERGY INVEST VOOR DE JAREN AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2010, 31 DECEMBER 2009 EN 31 DECEMBER 2008

Nadere informatie

4Energy Invest maakt resultaten bekend voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 december 2015

4Energy Invest maakt resultaten bekend voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 december 2015 4Energy Invest maakt resultaten bekend voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 december 2015 4Energy Invest, de Belgische onderneming voor hernieuwbare energie die gefocust is op de valorisatie

Nadere informatie

GESELECTEERDE BELANGRIJKE FINANCIËLE INFORMATIE VAN 4ENERGY INVEST

GESELECTEERDE BELANGRIJKE FINANCIËLE INFORMATIE VAN 4ENERGY INVEST GESELECTEERDE BELANGRIJKE VAN 4ENERGY INVEST De geselecteerde belangrijke financiële informatie van 4Energy Invest die hieronder worden vermeld, moeten samen worden gelezen met hoofdstuk 6 «Financiële

Nadere informatie

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIELE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2012

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIELE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2012 VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIELE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2012 De verkorte tussentijdse financiële staten voor het semester, afgesloten op 2012, evenals de bijhorende toelichtingen

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Gouda, 28 april 2017 Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is de accountantscontrole nog niet afgerond, maar wel zo ver gevorderd dat

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2013 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2013..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde Groei van de verkochte volumes met 6.6% Recurrente ebitda voor 2017 in lijn met 2016 Positieve vooruitzichten op groei van de Ebitda voor de komende jaren Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H 2016 Gecorrigeerde

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00. Jaarlijks communiqué

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00. Jaarlijks communiqué Beluga GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00 Geconsolideerde resultatenrekening Jaarlijks communiqué Beluga realiseerde over het volledige boekjaar 2013 een geconsolideerde

Nadere informatie

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Persbericht Willemstad, Curaçao, 1 april 2014 Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Voorlopige resultaten 2013 Op basis van de voorlopige resultaten

Nadere informatie

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00. Jaarlijks communiqué

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00. Jaarlijks communiqué Beluga GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00 Geconsolideerde resultatenrekening Jaarlijks communiqué Beluga realiseerde over het volledige boekjaar 2012 een geconsolideerde

Nadere informatie

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht.

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. PERSBERICHT Leek, 28.03.2014 Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van 299.000,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. De geconsolideerde EBITDA

Nadere informatie

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen.

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. Persbericht JA ARCIJFERS 2014 Sligro Food Group N.V. Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. De nettowinst over het boekjaar bedroeg 69 miljoen. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2013.

Nadere informatie