De assistant verdient gemiddeld euro per maand

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De assistant verdient gemiddeld 2.825 euro per maand"

Transcriptie

1 Management Assistants, Sales Assistants, Marketing Assistants, HR Officers, Wat verdient een assistant nu eigenlijk? Secretary Plus brengt het gemiddeld bruto maandloon in kaart. De assistant verdient gemiddeld euro per maand Het gemiddeld bruto maandloon van een assistant bedraagt euro. Een klein percentage (18%) verdient meer dan euro, met uitschieters tot euro bruto per maand. Het salaris van deze hoogste lonen weerspiegelt de grotere verantwoordelijkheden die ze dragen en bevestigt dat hun functie evolueert naar die van een comanager. Die hogere salarissen trekken het gemiddelde omhoog. Daarom geven we de loonmediaan mee: die bedraagt euro bruto per maand.* Op pagina s 46 tot 49 geven we een gedetailleerd overzicht per functie. * In de statistiek is de mediaan het midden van een verdeling of gegevensverzameling; de mediaan is een centrummaat. Dit betekent dat de helft van de assistants maandelijks meer verdient dan euro bruto per maand. De andere helft verdient minder dan euro bruto per maand. 8

2 2.825 Gemiddeld bruto maandloon 18% meer dan euro 17% euro 29% euro 26% euro 10% euro 9

3 10

4 Krijgen assistants hun verdiende loon? 51% vindt dat ze meer moet verdienen voor het werk dat ze doet 45% is (heel) tevreden over haar loon 36% vindt het verschil tussen hoog- en laagbetaalden te groot 25% vroeg in het afgelopen jaar om een loonsverhoging 30% verwacht volgend jaar een salarisverhoging 11

5 Opleiding, werkervaring, sector en regio bepalen het loon van de assistant. 12

6 Opleiding HOGERE STUDIES BIEDEN BESTE GARANTIE VOOR EEN HOOG LOON Een diploma biedt een formeel bewijs dat men over bepaalde vaardigheden beschikt. Het is dan ook geen verrassing dat de werkgever deze troeven valoriseert in de vorm van een hoger loon. Bovendien krijgen hoogopgeleiden van bij de start ook een hoger salaris. Wie een masterdiploma voorlegt, verdient 2 % meer dan het nationaal gemiddelde. Houders van een postuniversitair diploma vergroten dat verschil met 8%. Toch loont het verzamelen van diploma s niet. Er wordt meer belang aan levenslang leren gehecht. Veel assistants onderhouden hun kennis en schaven hun vaardigheden voortdurend bij. Bijscholen en specialiseren on-the-job geeft medewerkers niet alleen meer voldoening, het mondt ook vaker uit in een hoger loon en betere carrièremogelijkheden. Ook vaardigheden als talenkennis blijken doorslaggevend. Zo verdienen werknemers die zich vlot in het Nederlands, Frans en Engels uitdrukken gemiddeld 8% meer. GEM. BRUTOLOON Postuniversitair/ doctoraat Universitair/ master Hogeschool/ bachelor Secundair onderwijs jaar 40 jaar 50 jaar LEEFTIJD 13

7 PASCALE AERTS Opleidingshoofd Event- en Projectmanagement Karel de Grote-Hogeschool (KdG) 14

8 De maatschappij en economie veranderen. Dit heeft zijn weerslag op de invulling van bepaalde beroepen. Om de marktontwikkelingen voor te blijven en hun organisatie efficiënter en flexibeler te runnen, moderniseren bedrijven een aantal functies of zoeken ze nieuwe profielen. Zo zijn onder andere Conversation, Community en Social Media Manager dé jobtitels van de toekomst. Pascale Aerts: Als grote onderwijsinstelling die studenten op het bedrijfsleven voorbereidt, kan Karel de Grote-Hogeschool (KdG) niet achter blijven. Ook wij stemmen onze opleidingen af op de nieuwe economische realiteit. Daarom namen wij de opleiding Cross Media Management (XM²) in ons aanbod op. Zo vullen we de vraag van het werkveld naar specialisten Conversation en Community Management in. Ook de basisopleiding voor assistants evolueert mee met de competenties die de arbeidsmarkt vraagt. Pascale Aerts: We leggen de focus van de opleiding op vaardigheden en kenmerken die een assistant vandaag broodnodig heeft: intrapreneurship, soft skills, netwerken, zelfmanagement, leiderschaps- en ondernemersvaardigheden en creativiteit. Zo zijn onze studenten straks beter gewapend om zelf meer intrapreneur te worden. Als het assistantberoep vandaag soms ondergewaardeerd wordt, is dat volgens Pascale Aerts te wijten aan de faciliterende rol van de assistant: De assistant wordt zeker door de manager of het team gewaardeerd. Logisch, want hij of zij zorgt ervoor dat die beter presteert. Maar het kan gebeuren dat zijn of haar aandeel niet altijd even zichtbaar is voor de buitenwereld. De functie van assistant evolueert vandaag van uitvoerend meedenkend naar complementair sturend. Ook social networking en projectmatig werken behoren meer en meer tot het takenpakket. Daarop bereiden we onze aspirant-assistants voor. Zij zullen zich moeten ontpoppen tot beleidsmedewerker met inhoudelijke troeven. En dat zal zeker zijn effect hebben op verloning en waardering. 15

9 Mijn uiteenlopend takenpakket geeft goed weer hoe breed de functie van assistant kan worden. BERTIEN VAN PEER Studente Cross Media Management (XM 2 ) Karel de Grote-Hogeschool (KdG) 16

10 Studente Bertien Van Peer is gebeten door de digitale wereld en de nieuwe media. Ze wil graag als Conversation, Community of Social Media Manager aan de slag gaan. Daarom behaalde ze een bachelordiploma Toegepaste Informatica (Applied Science - BASc) aan de Karel de Grote-Hogeschool (KdG). Daarna schreef ze zich in voor een tweede bacheloropleiding, Cross Media Management (XM²), die ze in juni 2014 zal beëindigen. Bertien Van Peer: De opleiding Cross Media Management bestond nog niet toen ik aan mijn studies begon. Deze gloednieuwe richting vult mijn BASc-diploma perfect aan. Met mijn ICT-kennis en technische basisvaardigheden ben ik sneller weg met de specifieke cross media skills. De beide diploma s zijn een perfecte voorbereiding op de vele nieuwe functies en functie-invullingen die de digitale revolutie doet ontstaan. Zo heb ik straks een breder scala aan professionele mogelijkheden. Proeven van het bedrijfsleven deed Bertien Van Peer al. Tijdens haar opleiding Cross Media Management liep ze stage als Marketing Assistant bij Secretary Plus. Bertien: Een heel leerzame tijd. Ik onderhield de Twitter, LinkedIn en Pinterest accounts, analyseerde de statistieken van de sociale media en schreef artikels voor de communitysite Assistant Plus. Mijn uiteenlopend takenpakket geeft goed weer hoe breed de functie van assistant kan worden mits je de juiste vaardigheden in huis hebt. Zo kon ik als Marketing Assistant het social media management grotendeels mee vorm geven en deed ik ervaring op in community management. Ik vond het alvast een mooi begin van wat hopelijk een boeiende loopbaan wordt. 17

11 Functieniveau FUNCTIENIVEAU BEPALEND VOOR LOON Het salaris van de assistant hangt nauw samen met de verantwoordelijkheden en de complexiteit van haar functie. Zo groeien assistants aan de top van een bedrijf vaak door tot Office Managers, HR en Marketing Officers. Het is dan ook weinig verrassend dat hun lonen hogere toppen scheren. Met een gemiddeld bruto maandloon van euro verdienen ze tot 11% meer dan het nationaal gemiddelde. GEM. BRUTOLOON Top: Department: Allround: Werkervaring GROOTSTE LOONSPRONG NA TIEN JAAR Dat de omvang van het loonbriefje toeneemt met de jaren werkervaring behoeft geen betoog. De grootste sprong vindt plaats bij werknemers met meer dan tien jaar ervaring (+11%). Het salaris van medewerkers met meer dan 15 jaar ervaring blijft nagenoeg gelijk, los van indexering. GEM. BRUTOLOON % Jaar 1-3 Jaar 3-5 Jaar 5-7 Jaar 7-10 Jaar Jaar Jaar Jaar WERKERVARING 18

12 Sector DE INDUSTRIE SPANT DE KROON ALS BEST BETALENDE SECTOR Ook de sector waarin men actief is, beïnvloedt de omvang van het loon. Met een brutoloon van euro per maand is de chemische industrie de best betalende sector. Ook de energie- en watervoorzieningsbedrijven betalen hoge lonen uit. Binnen de dienstverlening leveren banken, verzekeringsmaatschappijen en financiële instellingen de meest interessante verloningen. Best betalende sectoren* Chemische industrie (biochemie, cosmetica, farmaceutica, olie, rubber- en kunststofverwerking) Energie en watervoorziening Financiële instellingen (banken en verzekeringsmaatschappijen) * Lonen zijn geëxtrapoleerd op basis van de sectorverschillen van FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie. 19

13 Regio HOGERE LONEN IN EN ROND BRUSSEL Wie in het centrum van het land werkt, maakt de beste kans op een hoger loon. In Brussel verdienen assistants gemiddeld 10% boven het nationale gemiddelde. Ook Leuven, Antwerpen en Gent behoren tot de betere betalers. Dit is te danken aan een aantal factoren. De aanwezigheid van multinationals, Europese hoofdkwartieren, provinciale bedrijvencentra, industriële sites en universiteiten zorgt voor een grote vraag naar meertalige en goed opgeleide medewerkers. Ook de hoge woon- en leefkosten van de grootsteden doen het loonniveau sterk stijgen. Best betalende regio's Brussel Waver Leuven Antwerpen Gent Gem. brutoloon % boven gemiddelde + 10% + 8% + 5% + 1% + 1% Gemiddelde Mechelen Minst betalende regio's Turnhout Hasselt Sint-Niklaas Luik Brugge Bergen Kortrijk Namen Aalst Roeselare Gem. brutoloon % onder gemiddelde - 1% - 2% - 4% - 4% - 6% - 7% - 8% - 8% - 11% - 12% 20

14 Best betalende regio's Gent + 1% Antwerpen + 1% Brussel + 10% Waver + 8% Leuven + 5% LOON COMPENSEERT FILELEED Om de juiste talenten aan te trekken, zijn bedrijven vaak genoodzaakt medewerkers buiten hun vestigingsplaats aan te werven. Momenteel trekt 15% van de assistants dan ook dagelijks de regionale grenzen over. Bijna een kwart van de Waalse assistants pendelt naar Vlaanderen en Brussel. Daarmee zijn ze veel mobieler dan hun Vlaamse collega s, waarvan slechts 14% pendelt. Maar pendelen loont. Gaan assistants in Brussel werken? Dan verdienen ze gemiddeld 11% meer dan zij die in hun eigen regio actief zijn. Zo worden de frustratie en het tijdsverlies financieel gecompenseerd. Woonplaats Plaats van tewerkstelling Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-15%) (+2%) Vlaams Gewest (+11%) (+4%) Waals Gewest (+11%) (+7%)

15 Naast het vaste basisloon werken bedrijven vaak met een aanvullende vorm van beloning. Zo vergroten ze de motivatie en betrokkenheid van hun werknemers en profileren ze zich als aantrekkelijke werkgever op de arbeidsmarkt. Bonus Een variabel loon wordt ook wel een bonus of een commissie genoemd. Een deel van het inkomen varieert volgens individuele of groepsresultaten. Van de mogelijke vormen van variabel belonen is de nietrecurrente bonus veruit het meest populair. Iets meer dan een derde van de assistants ontvangt hem, meestal op jaarbasis. Bijna één op drie assistants krijgt zowel een individuele als een collectieve bonus. Het zijn vooral de Executive Assistants en Officers die deze commissie ontvangen. Welke bonus ze behalen en welke prestaties vereist zijn, wordt onderling overlegd in een individueel evaluatiegesprek of wordt in een collectief bonusplan gegoten. Het te bereiken doel moet specifiek, duidelijk en meetbaar zijn. Op die manier kan gemakkelijk bepaald worden of het behaald werd. Elk bedrijf legt dit vast in functie van zijn strategische doelen en de functionele objectieven. Eindejaarspremie Eén van de meest voorkomende vormen van aanvullende beloningen is de 13e maand. Deze is weggelegd voor 9 op de 10 assistants. Toch is ze geen verworven recht voor iedereen. Een werknemer ontvangt alleen een 13e (en 14e) maand als dat in de sectorale of ondernemings cao of in de arbeidsovereenkomst werd vastgelegd of als het bedrijf de jaarlijkse gewoonte heeft iedere werknemer dit bedrag uit te betalen. In tegenstelling tot de niet-recurrente bonus wordt een eindejaarspremie wél als loon beschouwd en is ze onderworpen aan RSZ en een bedrijfsvoorheffing van 16,15% op het totale bedrag. 22

16 Bonus Individuele (prestatiebonus) Collectieve (teambonus) Beiden 35% 23% 29% 27% Winstuitkering 8% 13e maand 13e en 14e maand Geen van beiden 87% 4% 9% 23

WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22

WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22 SALARISWIJZER 2014 1 6 8 13 22 39 40 WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22 EXTRALEGALE VOORDELEN BLIJVEN

Nadere informatie

Onderzoek naar de secretariële beroepen. maart 2014 ECABO

Onderzoek naar de secretariële beroepen. maart 2014 ECABO Onderzoek naar de secretariële beroepen maart 2014 ECABO Inhoudsopgave Colofon... 2 Samenvatting... 3 1. Inleiding... 10 2. Kenmerken van de secretaresses... 11 3. Vereiste werk- en denkniveau functie

Nadere informatie

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers Jong Geweld Jongeren over jongeren voor werkgevers Werkvolk werven op het web Feiten & fabels volgens jonge werknemers Pedagoog Bert Smits "Een jongere vraagt zich elke dag af of hij zinvol bezig is" Jong

Nadere informatie

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar 2013-2014 Studente

Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar 2013-2014 Studente Bachelorproef Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar 2013-2014 Studente Griet Wils De professionele wensen en

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in beweging

Bedrijfsjurist in beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in beweging cover Profiel, lonen en trends 02 SALARY SURVEY 2014 Inhoudstafel SALARY SURVEY 2014 03 04 Intro 03 04 05 06 07 01 06 Executive summary 02 10 98 Ronde

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 10 december 2012

PERSBERICHT Brussel, 10 december 2012 PERSBERICHT Brussel, 10 december 2012 Loon naar werken De loondeterminanten onder de loep Hoeveel verdient de Belg? Welke beroepen zijn vanuit financieel oogpunt het interessantst? In welke sectoren betaalt

Nadere informatie

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt 3 Het wiki-werken Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Welkom

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in de Asset Management industrie

Arbeidsmarkt in de Asset Management industrie RONDE TAFEL arbeidsmarkt ronde tafel Arbeidsmarkt in de Asset Management industrie Door Baart Koster 22 Foto s: Fotopersburo Dijkstra Tijdens een door Financial Investigator georganiseerde rondetafeldiscussie

Nadere informatie

+7.252 TEVREDEN MET UW LOON? Vergelijk uw salaris met 83.000 Belgen op jobat.be/loonwijzer

+7.252 TEVREDEN MET UW LOON? Vergelijk uw salaris met 83.000 Belgen op jobat.be/loonwijzer Z A T E R D A G 1 3 T / M V R I J D A G 1 9 O K T O B E R www.jobat.be Voor de job van je leven TEVREDEN MET UW LOON? Vergelijk uw salaris met 83.000 Belgen op jobat.be/loonwijzer De FAQ s van uw loonbrief

Nadere informatie

+7.252 TEVREDEN MET UW LOON? Vergelijk uw salaris met 83.000 Belgen op jobat.be/loonwijzer

+7.252 TEVREDEN MET UW LOON? Vergelijk uw salaris met 83.000 Belgen op jobat.be/loonwijzer Z A T E R D A G 1 3 T / M V R I J D A G 1 9 O K T O B E R www.jobat.be Voor de job van je leven TEVREDEN MET UW LOON? Vergelijk uw salaris met 83.000 Belgen op jobat.be/loonwijzer De FAQ s van uw loonbrief

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE INHOUDSOPGAVE 1 WAAROM DEZE BROCHURE? 2 2 ONTWIKKELING EN MOBILITEIT BIJ GEMEENTEN 4 3 LOOPBAAN- EN ONTWIKKELBELEID

Nadere informatie

Arbeidsmarktpositie van jonge fiscalisten. Monitor 2013

Arbeidsmarktpositie van jonge fiscalisten. Monitor 2013 Arbeidsmarktpositie van jonge fiscalisten Monitor 2013 Amsterdam, juni 2013 In opdracht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Arbeidsmarktpositie van jonge fiscalisten Monitor 2013 Ernest Berkhout

Nadere informatie

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Woord vooraf

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Woord vooraf Woord vooraf Toen ik drie jaar geleden met mijn opleiding startte, leek het eindwerk mijn uiteindelijke doel. Vandaag is het zover! Dit eindwerk vorm het sluitstuk binnen mijn opleiding als Maatschappelijk

Nadere informatie

Organisatie in cijfers. Resultaten van het onderzoek. Uitzonderlijke werkomstandigheden

Organisatie in cijfers. Resultaten van het onderzoek. Uitzonderlijke werkomstandigheden ONDERZOEK Mobistar Bourgetlaan 3 1140 Evere Telefoon: 02/745 71 11 Website: www.mobistar.be E-mail: info@mobistar.be Organisatie in cijfers Branche: Telecommunicatie Jaaromzet (nationaal): 1.604.139 Euro

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Salarisontwikkeling van kwaliteitsprofessionals in de Nederlandse Life Science industrie

Salarisontwikkeling van kwaliteitsprofessionals in de Nederlandse Life Science industrie Salarisontwikkeling van kwaliteitsprofessionals in de Nederlandse Life Science industrie Juni 2013 Analyses: drs. Rene Geerling (Master Arbeids- en Organisatiepsychologie) onder supervisie van Dr. J. Bosch

Nadere informatie

workingict Trekt ICT weer aan? datanews RECRUITMENT SPECIAL BELGISCHE ICT-SECTOR COMPLEET OVERZICHT VAN DE

workingict Trekt ICT weer aan? datanews RECRUITMENT SPECIAL BELGISCHE ICT-SECTOR COMPLEET OVERZICHT VAN DE workingict RECRUITMENT SPECIAL SPECIALE EDITIE VAN DATA NEWS VAN 20 NOVEMBER 2009. Is inbegrepen in de prijs, mag niet los verkocht worden. COMPLEET OVERZICHT VAN DE BELGISCHE ICT-SECTOR Trekt ICT weer

Nadere informatie

JOBEVENT 2015 PXL UNIVERSITY COLLEGE Elfde-Liniestraat 24 3500 Hasselt tel. 011 77 55 55 e-mail: pxl@pxl.be

JOBEVENT 2015 PXL UNIVERSITY COLLEGE Elfde-Liniestraat 24 3500 Hasselt tel. 011 77 55 55 e-mail: pxl@pxl.be Kijk snel binnenin voor de vacatures JOBEVENT 2015 PXL UNIVERSITY COLLEGE Elfde-Liniestraat 24 3500 Hasselt tel. 011 77 55 55 e-mail: pxl@pxl.be VOOR DE 8 STE KEER ORGANISEERT HOGESCHOOL PXL IN SAMENWERKING

Nadere informatie

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van Juiste mens, juiste plek Maak er werk van Mens & werk De juiste mens op de juiste plek: wie wil dat nou niet? Mensen die goed op hun plek zitten presteren immers beter, hebben meer plezier in hun werk

Nadere informatie

Ne noeste werker. Over de West-Vlaamse werknemer en zijn job. Auteur: Peter Catthoor

Ne noeste werker. Over de West-Vlaamse werknemer en zijn job. Auteur: Peter Catthoor Ne noeste werker Over de West-Vlaamse werknemer en zijn job Auteur: Peter Catthoor Van West-Vlamingen wordt vaak het traditionele beeld opgehangen van een noeste, harde werker die zijn principes en waarden

Nadere informatie

BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING

BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING Van Eyck Julie Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van Master in de handelswetenschappen. Academiejaar 2007-2008 Promotor : Prof.

Nadere informatie

Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector

Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector uitzenden professionals inhouse services employability payrolling outsourcing Voorwoord Hierbij presenteren wij u het

Nadere informatie

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden!

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden! ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT Inhoudsopgave T-Splitsing werving 100 nieuwe medewerkers Paradoxale ontwikkelingen Externen voor kernactiviteiten Global mindset en praktische kansen Oprechte interesse

Nadere informatie

Vrouwen in topfuncties in het bedrijfsleven

Vrouwen in topfuncties in het bedrijfsleven Vrouwen in topfuncties in het bedrijfsleven Waarom is er relatief een lage participatie van vrouwen in topfuncties? Laura Jacobs en Joëlle Koot, 6VWO Economie & Maatschappij, maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

Motiveren, belonen en presteren in de publieke sector. Robert Dur

Motiveren, belonen en presteren in de publieke sector. Robert Dur Motiveren, belonen en presteren in de publieke sector Robert Dur Oratie uitgesproken op 8 oktober 2009 bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Economics of Incentives and Performance aan

Nadere informatie

Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes

Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes 1. Beleidscontext De regeringsverklaring van de nieuwe Vlaamse regering stelt: elke Vlaming moet een lerende Vlaming zijn. Het document

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Werk aan de winkel in Brussel

Werk aan de winkel in Brussel Dossier Opleiding en werk Werk aan de winkel in Brussel nr 203 Oktober- december 2013 WAT LEES JE IN DEZE KATERN? Tracé Brussel laat je via deze katern kennis maken met de Nederlandstalige socio-professionele

Nadere informatie