Praktijkvoorbeeld Ter illustratie van mijn betoog heb ik gebruik gemaakt van een voorbeeld uit mijn verleden als bankier:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktijkvoorbeeld Ter illustratie van mijn betoog heb ik gebruik gemaakt van een voorbeeld uit mijn verleden als bankier:"

Transcriptie

1 Jeroen Wilbrink woensdag, 01 dec 2010 door Jeroen Wilbrink Pensioenfondsen, reduceer je renterisico Onlangs sprak ik op F&C s jaarlijkse macro-economische seminar in Amsterdam. Mijn toespraak ging over pensioenregelgeving, het Financiële Toetsingskader en het gebruik van marktwaarderingen en renteswaps voor pensioenfondsen. De overige sprekers waren macro-economen en strategen. Iedereen uitte zijn bezorgdheid over de huidige renteniveaus en was het eens over de toekomstige verwachtingen van financiële markten dat rentes en inflatie waarschijnlijk zouden stijgen in de nabije toekomst. Ook zelf uitte ik mijn verwachting dat rentes wellicht zouden gaan stijgen. Renteverwachting: belangrijk voor tijdswaarde Waar die bezorgdheid vandaan kwam en waarom die verwachtingen zo belangrijk zijn is niet moeilijk. Omdat pensioenverplichtingen gezien worden als toekomstige kasstromen wordt aan deze verplichtingen een tijdswaarde toebedeeld. Dit is niets bijzonders; mijn zoontje van acht begrijpt ook al tijdswaarde. Een fiets voor Kerst of zijn verjaardag is minder waard dan een fiets vandaag. Hoeveel die pensioenverplichtingen waard zijn, is vastgelegd in het Financiële Toetsingskader (FTK) van De Nederlandsche Bank. Gaan swaprentes omhoog, dan is het pensioenfonds beter af, gaan ze omlaag, dan daalt de dekkingsgraad. Reduceren Tijdens mijn presentatie heb ik mij uitgesproken voor het verder reduceren van renterisico. Dit betekent ook dat verdere rentestijgingen de positie van pensioenfondsen niet verder verbetert. Aan het eind van mijn betoog hadden vele aanwezigen dezelfde vraag: hoe kon ik het verder verminderen van het renterisico rechtvaardigen in het licht van een stijgende rente? Praktijkvoorbeeld Ter illustratie van mijn betoog heb ik gebruik gemaakt van een voorbeeld uit mijn verleden als bankier: Aan het begin van deze eeuw was mijn toenmalige werkgever uitgegroeid tot één van de grootste handelshuizen in de wereld, met balansposities (en dus risicoposities) over de hele wereld in alle soorten financiële instrumenten en financiële markten. Al deze posities werden genomen met een bepaalde rendementsvisie en werden individueel, maar ook op balansniveau in de gaten gehouden. Op elk moment kon berekend worden hoeveel de onderneming in een dag zou kunnen verliezen. 'worst-case' scenariosysteem Wat men had ontwikkeld in de jaren negentig, was een 'worst-case' scenariosysteem, dat niet alleen risico s in de gaten hield onder normale omstandigheden, maar die ook gevallen in ogenschouw neemt waarin de veronderstellingen onjuist bleken te zijn.

2 Dit risicomanagementsysteem berekende driemaal per etmaal hoe de bank zou varen in een groot aantal extreme scenario's. Deze scenario's omvatten crises (zoals de Mexicaanse Peso crisis en LTCM) en werden voortdurend bijgewerkt met nieuwe scenario's. Dit systeem toonde aan wat er zou gebeuren als alles mis ging. Hierdoor was het management van deze bank voortdurend in control en ongewenste of onbeheersbare risico s werden zo onmiddellijk teruggebracht. Ik denk persoonlijk nog steeds dat indien Lehman een soortgelijk systeem voor risicobeheer had gehad, ze wellicht nu nog steeds bestonden. Bepaal een beleid en wees voorbereid Dus zelfs met een sterke overtuiging moet een pensioenfonds er ook voor zorgen dat het zich kan veroorloven om er naast te zitten. Laten we eerlijk zijn: iedereen had het mis in de aandelenmarkt en rendement op aandelen is nog steeds nul sinds begin deze eeuw. Kunnen we het ons veroorloven als we de rentevisie ook fout hebben de komende tien jaar? Mochten mijn kinderen ooit zelf een gezin hebben, dan hoop ik dat ik als grootvader die fiets voor Kerst kan kopen omdat mijn pensioenfonds ondanks de verwachtingen, toch gedekt was tegen een Japanse recessie. Jeroen Wilbrink is Investment Director European LDI & Fiduciary bij F&C Groep. De informatie in deze column dient niet te worden opgevat als beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling, aanbod of uitnodiging effecten te kopen, te verkopen of anderszins te verhandelen.

3 Jeroen Wilbrink maandag, 17 jan 2011 door Jeroen Wilbrink Hedgen en matchen Asset management is continue onderhevig aan golfbewegingen en trends. De opkomst van fiduciair management, de groei en vervolgens verval in hedgefondsbeleggingen, van passief naar actief en weer terug zijn allemaal voorbeelden van hoe de asset managementindustrie continue evolueert en verandert met veranderende sentimenten en verwachtingen. Een andere trend in het beheer van pensioengeld, is het gebruik van de termen matchingportefeuille en rendementsportefeuille. De rendementsportefeuille is doorgaans de portefeuille waarin zakelijke waarden als aandelen, emerging markets of onroerend goed thuishoren, terwijl de matchingportefeuille de beleggingen bevat die met name bedoeld zijn voor de reductie van het risico. Matching kasstromen Het begrip matchingportefeuille is sterk gekoppeld aan Liability Driven Investments, oftewel, beleggen waarbij de verplichtingen van een pensioenfonds in ogenschouw worden genomen. Voorbeelden hiervan zijn inflatiegerelateerde staatsobligaties of renteswaps. Matching impliceert de meest ideale belegging voor een pensioenfonds, namelijk een obligatie die voor iedere uitgaande kasstroom een tegengestelde instroom verzorgt. Zelf spreek ik liever over een hedgeportefeuille. De reden hiervoor is dat het in praktijk vaak onmogelijk is om het rendement van de verplichtingen exact te matchen met een portefeuille, terwijl veel pensioenfondsen en consultants denken dat dit wel mogelijk is. De swaprente Onder de huidige regelgeving in Nederland, dienen pensioenfondsen hun verplichtingen te verdisconteren tegen de swaprente. Het gevolg is dat voor een Nederlands pensioenfonds de meest effectieve hedge een looptijd gematchte swap zou zijn. Dus idealiter zou de matchingportefeuille uitsluitend bestaan uit zero-coupon renteswaps. Een renteswap is een bilateraal contract voor uitwisseling van rentekasstromen: variabele rente in de vorm van Euribor en een vaste rente. Een swap heeft weliswaar een hoofdsom, maar die verandert nooit van eigenaar. Als je dus een swap afsluit, (ver)koop je dus geen obligatie waardoor een swap dus kostenloos is. En een belegging die kostenloos is, heeft per definitie een verwacht rendement van nul. Indien geïmplementeerd, worden de mutaties in de waarde van de pensioenverplichtingen exact gematcht door de veranderende waarde van de vastrentende kasstromen van de swap. De swap bestaat echter ook uit Euribor-kasstromen en indien je deze swaps en verplichtingen bij elkaar optelt, gaat die som ieder jaar met Euribor omhoog. De benchmark van de rendementsportefeuille is nu dus Euribor. Mismatch in praktijk In praktijk wordt er veelal naast aandelen, vastgoed, emerging markets, et cetera, ook belegd in instrumenten die eveneens bijdragen aan de totale hedge, zoals staatsobligaties of credits. Deze beleggingen zijn gekoppeld aan de swaprenteschommelingen, maar genereren ook een rendement onafhankelijk van deze swapcurveontwikkeling. Een voorbeeld van deze mismatch is een pensioenfonds met een dekkingsgraad van 100 en een contante waarde van de verplichtingen van 100 miljoen euro, heeft een beleggingsportefeuille van 60 procent zakelijke waarden (verwacht rendement 8 procent), 40 procent vastrentende waarden (verwacht rendement 4 procent) en een matchingportefeuille van 60 procent swaps. In totaal heeft dit pensioenfonds een hedgeratio van 100 procent. Het verwachte rendement van de beleggingsportefeuille is 6.4 procent en de (gehedgde) verplichtingen gaan omhoog met Euribor (3 procent).

4 Worden de vastrentende beleggingen nu samengevoegd met de swaps in een matchingportefeuille, dan is het verwachte rendement nog steeds 4 procent. Let op: dit is 4 procent over 40 miljoen euro, terwijl de verplichtingen omhoog gaan met 3 procent over 100 miljoen euro. Wel een hedge, maar geen match Tenzij de matchingportefeuille even groot is als de pensioenverplichting, is het niet mogelijk om een totaal rendement te realiseren ten minste gelijk aan het totale rendement van de nominale verplichtingen. Deze portefeuille kan dus wel het renterisico hedgen, maar niet het rendement van de verplichtingen matchen. Jeroen Wilbrink is Investment Director European LDI & Fiduciary bij F&C Groep. De informatie in deze column dient niet te worden opgevat als beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling, aanbod of uitnodiging effecten te kopen, te verkopen of anderszins te verhandelen.

5 Jeroen Wilbrink woensdag, 16 feb 2011 door Jeroen Wilbrink De man die de bank binnen liep Onlangs hoorde ik een anekdote, die ik u niet onthouden wil. Hij gaat over een man die een bank binnenliep. Bankmanager: 'Meneer, hoe kan ik helpen?' Man: 'Ik zou graag een lening willen hebben voor euro.' Bankmanager: 'Zeker meneer, de huidige rente van een 30-jarige lening bedraagt 4,50 procent. In 2041 dient u euro terug te betalen. Mag ik vragen wat u verdient?' Man: 'Nee, maar ik ben van plan om euro te beleggen in AEX-aandelen. Die leveren gemiddeld ongeveer 8,50 procent per jaar op. Genoeg om te groeien tot euro in 30 jaar tijd.' Geen garantie Bankmanager: 'Maar meneer, u weet toch wel dat markten omhoog als ook omlaag kunnen gaan? Er is geen garantie dat u elk jaar 8,50 procent verdient.' Man: 'Ja dat weet ik wel. In sommige jaren zal ik minder verdienen en in andere zal ik meer verdienen, maar gemiddeld moet dit ongeveer 8,50 procent zijn. Kijk, ik heb het jaarverslag van mijn pensioenfonds zeer zorgvuldig gelezen en als iemand alles weet over lange termijn beleggen, dan is het wel mijn pensioenfonds.' Bankmanager: 'Meneer, wij hebben absoluut geen probleem om iemand voor 30 jaar tegen 4,50 procent geld te lenen, maar wij denken niet dat een investering in AEX-aandelen voldoende zekerheid geeft, zodat u ons ook daadwerkelijk gaat terug betalen.' Man: 'Ik begrijp niet waarom je extra zekerheid wilt hebben. Aandelen gaan elk jaar met 8,50 procent omhoog. Als jullie geld uitlenen tegen 4,50 procent is dat jullie eigen stomme schuld. De werkelijke waarde van deze lening is 8,50 procent. Geef mij nu dus maar mijn lening op 4,50 procent en mijn euro bonus.' Te gek voor woorden Dit klinkt natuurlijk te gek voor woorden, maar dit is exact wat er gebeurt als een pensioenfonds de toekomstige verplichtingen ten opzichte van pensioengerechtigden gaat waarderen op het rendement van de beleggingen. Als iemand een pensioen verschuldigd is ter waarde van euro, wil die persoon dan dat het pensioenfonds daar euro voor aanhoudt? Dit zou met een 8,50 procent jaarlijks rendement natuurlijk voldoende moeten zijn. Als het rendement echter tekort schiet, dan moet men met de pet in de hand langs bij de werkgever voor een hogere bijdrage of erger: gewoon afstempelen. Ik ben van mening dat het nog steeds beter is om uit te gaan van een meer conservatieve waardering - zoals de bank dat doet - en zorg te dragen dat het geld ook niet te risicovol wordt belegd.

6 Andere basis Natuurlijk is verwacht rendement belangrijk, daar baseert een pensioenfonds immers haar beleggingsproces en eventueel een herstelplan op, maar de waardering van een toekomstige pensioenverplichting dienen een andere basis te hebben. Natuurlijk is de anekdote volkomen onrealistisch, want waar vind je tegenwoordig nog een bank om naar binnen te lopen? Realistischer is het verhaal waar ik u wellicht een volgende keer over zal bijpraten en dat begint met de zin: 'Loopt een man een café binnen...' Jeroen Wilbrink is Investment Director European LDI & Fiduciary bij F&C Groep. De informatie in deze column dient niet te worden opgevat als beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling, aanbod of uitnodiging effecten te kopen, te verkopen of anderszins te verhandelen.

7 Jeroen Wilbrink dinsdag, 08 mrt 2011 door Jeroen Wilbrink Marktwaarde of boekwaarde? Regelmatig in dit soort columns komen er mensen naar voren die zich uitspreken tegen het gebruik van marktwaarderingen voor pensioenfondsen of verzekeraars. Ikzelf ben het eens met de tegenstanders van waarderen op marktwaarde dat markten grillig en soms zelfs 'fout' kunnen zijn en dat liquiditeit en vraag- en aanbodonevenwichtigheden een verstorend effect op marktprijzen kunnen hebben. Bovendien deel ik de mening dat gedragsmatige factoren (behavioural finance) bubbels in markten creëren. Ik wil zelfs zo ver gaan dat ik denk dat 'mark-to-market' wellicht de ondergang van een aantal bedrijven zoals LTCM, Enron of Lehman Brothers heeft veroorzaakt. Essentieel Maar om nu te concluderen dat mark-to-market dus slecht is? Integendeel: mark-to-market is essentieel. Ja, misschien zouden Lehman, Enron en LTCM er nog steeds geweest zijn, maar dan hadden we nooit ontdekt hoe slecht deze bedrijven werden gemanaged. In plaats van snel van hun misère verlost te zijn, zouden ze een langzame dood gestorven zijn. Financiële instellingen die over goede risicomanagementprocedures beschikten, zijn na de kredietcrisis boven de rest uitgestegen. Bill Winters en collega s bij JPMorgan zijn nooit in de subprime CDO s gestapt simpelweg omdat hun risicomodellen aangaven dat het potentiële mark-to-market-risico in zogenaamde stress scenario's ondraaglijk zou zijn. Niet hetzelfde als Lehman Dus in mijn bescheiden mening, zou ik liever ontmoedigen dat pensioenfondsen op dezelfde manier als Lehman gemanaged worden en hen dus ook niet voorzien van het gereedschap om slechte beleggingen en verkeerd risicomanagement te verbergen. Stel je mag je high yield obligatie op boekwaarde houden: ga je dan verkopen als het in waarde halveert of hou je de vingers gekruist en hoop je op herstel? Zonder mark-to-market bemoedig je enkel dit laatste. Jouw huis Keer op keer hoor ik van tegenstanders hetzelfde voorbeeld over mark-to-market van de pensioenfondsbalans: Hoeveel is jouw huis waard als het verkocht moet worden in de komende tien minuten? Het antwoord: dat is niet heel veel. En hoeveel is Philips waard als het hele concern verkocht moet worden in de komende 10 minuten? Of KPN? Toch waardeert iedereen Philips en KPN tegen de huidige aandelenkoers. Toch koesteren wij mark-to-market als het gaat om ons eigen huis. Hoeveel eigen vermogen zit versleuteld in je huis? Heb jij gekocht op het juiste moment in tegenstelling tot de buren? Weloverwogen beslissingen Mark-to-market stelt huiseigenaren instaat om weloverwogen beslissingen nemen. Woon je in een buitenwijk van Detroit, dan zul je twee keer nadenken over die dure verbouwing. Simpelweg omdat je weet dat de huizen om je heen verkopen voor niet veel meer dan dollar

8 De marktwaarde verandert niets aan het plezier dat je beleeft aan het leven in een huis, de sentimentele waarde of het feit dat je zelf een hogere waarde dan dollar in gedachten hebt. Het stelt een huiseigenaar alleen in staat om een goed overwogen beslissing te maken: ben ik beter af door te verhuizen of moet ik verbouwen? Of moet ik gewoon blijven zitten waar ik zit? Omarmen Mark-to-market is onderdeel van ons dadelijks leven: de populariteit van marktplaats maakt dat voldoende duidelijk. Er zijn dan ook genoeg redenen waarom ook pensioenfondsen en verzekeraars deze ontwikkeling moeten omarmen. Jeroen Wilbrink is Investment Director European LDI & Fiduciary bij F&C Groep. De informatie in deze column dient niet te worden opgevat als beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling, aanbod of uitnodiging effecten te kopen, te verkopen of anderszins te verhandelen.

Renterisico. in een pensioenbalans

Renterisico. in een pensioenbalans Renterisico in een pensioenbalans Wilt u meer weten over renterisico s, swaps en swaptions? Neem dan contact op met uw Account CIO of met onze balansmanagement adviseurs Bas Scholten via bas.schoiten@achmea.ni

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Xerox Verslag Huidige vergadering Volgende vergadering Datum Duur Datum Duur 25 maart 2014 17:00 19:30 Locatie Voorzitter Locatie Voorzitter Bedrijfsrestaurant

Nadere informatie

Optimaal rente- en inflatiebeheer: een integrale matchingaanpak

Optimaal rente- en inflatiebeheer: een integrale matchingaanpak Optimaal rente- en inflatiebeheer: een integrale matchingaanpak Inleiding Door de malaise op de financiële markten is het voor veel pensioenfondsen zaak om hun financiële beleid (verder) te optimaliseren.

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

Het ontstaan van de kredietcrisis

Het ontstaan van de kredietcrisis eelke de jong Het ontstaan van de kredietcrisis 12 inleiding In het najaar van 2008 raakt de wereldeconomie in een diepe recessie. De internationale handel daalt dramatisch. In de periode van oktober 2008

Nadere informatie

Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes?

Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes? ARTIKEL 11 maart 2015 Voor professionele beleggers Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes? Negatieve rentes voor obligaties met lange looptijden zijn volgens de financiële markten niet onwaarschijnlijk.

Nadere informatie

Loranne van Lieshout, Ortec Finance

Loranne van Lieshout, Ortec Finance // RONDE TAFEL Integraal Balansbeheer VOORZITTER Loranne van Lieshout, Ortec Finance Foto's: Fotopersburo Dijkstra DEELNEMERS Gerard Bergsma, Montae Foort Hamelink, Lombard Odier Anita Joosten, Philips

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. September 2010. Penningmeester Reinier Berghuis:

Nieuwsbrief. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. September 2010. Penningmeester Reinier Berghuis: Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Nieuwsbrief September 2010 Penningmeester Reinier Berghuis: Abbott heeft een mooie pensioenregeling Wij hebben een heel mooi fonds. Het is niet omdat ik toevallig

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien

Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien Havo Economie 2010-2011 VERS 1 INHOUD Blz. HOOFDSTUK 1: DE VERMOGENSMARKT 2 1.1 Een markt voor geld 2 1.2 De vraag naar geld 4 1.2.2 Consumenten als vragers naar

Nadere informatie

1. Inleiding 04. 2. Wat is valutarisico? 05. 3. Hoe werkt afdekking van valutarisico? 09. 4. Voor- en nadelen van valuta-afdekking 12

1. Inleiding 04. 2. Wat is valutarisico? 05. 3. Hoe werkt afdekking van valutarisico? 09. 4. Voor- en nadelen van valuta-afdekking 12 Valutarisico Wilt u meer weten over valutarisico? Neem dan contact op met uw Accountmanager of met Frank van Weegberg via (frank.van.weegberg@achmea.nl), Patrick Riegel via (patrick.riegel@achmea.nl) of

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

Gabriël VermogensPlan

Gabriël VermogensPlan Gabriël VermogensPlan Gabriël heeft een aantal samenstellingen van beleggingen gemaakt die gebaseerd zijn op haar eigen beleggingsbeleid -en strategie. Hieronder geven wij een toelichting over het onderwerp

Nadere informatie

grijs 3 4 vermogensbeheerder nr.10 beleggen met pensioengeld voor iedereen die nu meer wil weten over later juli 2013 vragen over over 2012

grijs 3 4 vermogensbeheerder nr.10 beleggen met pensioengeld voor iedereen die nu meer wil weten over later juli 2013 vragen over over 2012 grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.10 juli 20 vragen over 3 4 vermogensbeheerder pensioenopbouw over 20 beleggen met pensioengeld Beleggen moet, anders heb je straks nauwelijks pensioen.

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

warrants www.warrants.commerzbank.com inhoudsopgave commerzbank securities the first option in the warrants market...3 zijn warrants iets voor mij?...4 waarom warrants van commerzbank kopen?...7 hoe worden

Nadere informatie

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Leren Beleggen Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Welkom (nieuwe) belegger. U bent begonnen aan een nieuwe hobby die ontzettend leuk kan zijn. Is zeg kan zijn, want ik zal u in dit rapport de realiteit

Nadere informatie

Denk vooruit De kracht van sparen + beleggen

Denk vooruit De kracht van sparen + beleggen Denk vooruit De kracht van sparen + beleggen Waarom nadenken over vermogensopbouw? Graag willen wij het met u hebben over vermogensopbouw. Dit is een actueel onderwerp. In Nederland worden we namelijk

Nadere informatie

Liability Driven Solutions

Liability Driven Solutions Liability Driven Solutions Brochure Inhoud Samenvatting 3 1. Het belang van renteafdekking 5 1.1. Renterisico 5 1.2 Solvabiliteitsbeslag 6 2. Het Strategic Liability Matching (SLM) fonds 7 21. Doelstelling

Nadere informatie

Creëer financiële vrijheid met opties!

Creëer financiële vrijheid met opties! Dit e-werkboek wordt je gratis aangeboden door US Option Trader. Met behulp van dit werkboek vol opdrachten maak je een vliegende start richten jouw financiële doelen. Inleiding Succes en dus financieel

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

Woordenlijst (verantwoord) beleggen

Woordenlijst (verantwoord) beleggen Woordenlijst (verantwoord) beleggen In deze woordenlijst leggen we een aantal termen en begrippen uit die te maken hebben met (verantwoord) beleggen. Actief beleggen Op grond van een bepaalde marktvisie

Nadere informatie

RONDE TAFEL. fiduciair management. Door Hans Amesz 36 FINANCIAL INVESTIGATOR

RONDE TAFEL. fiduciair management. Door Hans Amesz 36 FINANCIAL INVESTIGATOR RONDE TAFEL 1ronde tafel fiduciair management pensioenfondsen Door Hans Amesz 36 FINANCIAL Foto s: Fotopersburo Dijkstra Waarom kiezen pensioenfondsen voor een fiduciair beheerder en hoe selecteren ze

Nadere informatie

Gratis uitgave van PensioenDividend.nl. Elke Maand Dividend. Geniet van een extra maandinkomen zonder de kosten van een dure verzekeraar

Gratis uitgave van PensioenDividend.nl. Elke Maand Dividend. Geniet van een extra maandinkomen zonder de kosten van een dure verzekeraar Gratis uitgave van PensioenDividend.nl Elke Maand Dividend Geniet van een extra maandinkomen zonder de kosten van een dure verzekeraar Droomt u ook wel eens van een extra maandinkomen en dat zonder daar

Nadere informatie

Rijk op pensioen met vastgoed

Rijk op pensioen met vastgoed Rijk op pensioen met vastgoed HOE GELD VERDIENEN MET VASTGOED Stel je financiële toekomst veilig. Investeer in vastgoed door Imed Baatout Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Stel je financiële toekomst veilig Hoofdstuk

Nadere informatie

De schijnveiligheid van de Ultimate Forward Rate

De schijnveiligheid van de Ultimate Forward Rate ROCK note Februari 2013 Alleen voor professionele beleggers De schijnveiligheid van de Ultimate Forward Rate Johan Duyvesteyn Quantitative Research Martin Martens Quantitative Research Roderick Molenaar

Nadere informatie