AANVRAAGFORMULIER. Onderdeel A: Algemene informatie. (Lees vóór het invullen van dit formulier de Inschrijvingsbrochure nauwkeurig door)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANVRAAGFORMULIER. Onderdeel A: Algemene informatie. (Lees vóór het invullen van dit formulier de Inschrijvingsbrochure nauwkeurig door)"

Transcriptie

1 Pagina 1 van 21 AANVRAAGFORMULIER (Lees vóór het invullen van dit formulier de Inschrijvingsbrochure nauwkeurig door) Onderdeel A: Algemene informatie Ondergetekende: Naam Adres Postcode/Plaats Telefoon/Fax/Mobiel Geboortedatum A. B. C. D. Verzoekt, door middel van dit volledig ingevulde aanvraagformulier, te starten met de toelatingsprocedure met als doel te worden ingeschreven in het Register voor Marketeers. Verklaart, voor het in behandeling nemen van de aanvraag en de administratie daarvan, éénmalig een niet terugvorderbaar bedrag over te maken ná ontvangst van de factuur. Verklaart bekend te zijn en akkoord te gaan met: 1. de Toelatingsprocedure, 2. de Toelatingsvereisten voor Register Marketeers, 3. de Gedragscode van het Register voor Marketeers, zoals deze in de inschrijvingsbrochure staan vermeld. 4. het Reglement van het Register voor Marketeers. Verklaart toestemming te geven voor het opvragen van nadere informatie betreffende vervulde c.q. huidige functie(s) en/of opleidingen bij de door hem/haar in dit aanvraagformulier opgegeven contactperso(o)n(en).

2 Pagina 2 van 21 Onderdeel B: Hoogst genoten opleiding telling voor opleiding (het geheel aan punten voor opleidingen kan 40 punten bedragen. Tot een maximum van 10 punten boven de 40 kan worden meegenomen naar de hercertificering) MBA over marketing onderwerp Marketing diploma op HBO-niveau, equivalent met o.a. NIMA-B diploma Marketing diploma op universitair niveau, equivalent met o.a. NIMA-C diploma Promotie in marketing onderwerp Masterclass over marketing onderwerp Leergang over marketing onderwerp 20 punten 20 punten 30 punten 30 punten (+ max. 10 punten voor literatuur) 4 punten 7 punten 1. U verklaart over aantoonbaar voldoende OPLEIDING te beschikken (zie hiervoor artikel 5 van de Toelatings-vereisten in de Inschrijvingsbrochure ). In het geval van twee opleidingen op hetzelfde niveau vult u hier de meest relevante in. HOOGST GENOTEN OPLEIDING: 2. Heeft u het DIPLOMA van deze opleiding behaald? Ja (KOPIE VAN HET DIPLOMA bij dit aanvraagformulier toevoegen) Nee (KOPIE van verificatiemateriaal bijv. cijferlijsten, inhoud opleiding etc. toevoegen) Aankruisen wat van toepassing is 2a. Wanneer heeft u het diploma behaald? DATUM VAN AFSTUDEREN zoals vermeld op het diploma: 2b. Aan welk OPLEIDINGSINSTITUUT heeft u dit diploma behaald? Naam opleidingsinstituut: 3. OVERIGE OPLEIDINGEN/MASTERCLASSES/LEERGANGEN*: *kopie van de behaalde diploma's / certificaten bij dit aanvraagformulier toevoegen

3 Pagina 3 van 21 Onderdeel C: Werkervaring U verklaart over aantoonbaar voldoende RELEVANTE WERKERVARING te beschikken (zie hiervoor artikel 6 van de Toelatingsvereisten in de Inschrijvingsbrochure ). Inzake uw WERKERVARING IN EEN LIJN- OF ADVISEURSFUNCTIE dient u op de volgende pagina s per functie de functienaam, de bedrijfsgegevens (inclusief CONTACTPERSOON waar nadere informatie opgevraagd mag worden) en de omschrijving van de werkzaamheden in te vullen en aan te geven op welk niveau uw werkzaamheden in die functie waren/zijn. Per functie dient u ook het aantal jaren dat u de functie uitoefende aan te geven. U START MET UW HUIDIGE FUNCTIE. U kunt punten toekennen voor functies tot maximaal 15 jaar terug vanaf heden Tabel puntenverdeling niveau werkervaring (maximaal 45 punten + 5 extra punten voor succesvolle acties en buitenland ervaring)* Werkervaring als lijnfunctionaris/interim/ondernemer Functie op product management niveau 2 punten per jaar (uitvoerend, geen eindverantwoordelijkheid) Functie op marketing management niveau (leidinggevend) Functie op hoger management niveau (leidinggevend, budgetverantwoordelijk, eindverantwoordelijk) 3 punten per jaar Eerste drie jaar op dit niveau 6 punten per jaar Elk jaar daarna 4 punten per jaar Werkervaring als adviseur/consultant Assistent projectleiderniveau (uitvoerend, niet zelfstandig, zonder eindverantwoordelijkheid) Projectleiderniveau (3 jaar assistent projectleider,leidinggevend,zelfstandig adviserend,eindverantwoordelijke) 1 punt per jaar 2 punten per jaar Senior projectleiderniveau Eerste drie jaar op dit niveau 5 punten per jaar (na 5 jaar projectleider, veelzijdige brede ervaring) Elk jaar daarna 3 punten per jaar * In geval van delen van jaren: minder dan 6 maanden geldt niet als een jaar; meer dan 6 maanden geldt als een jaar

4 Pagina 4 van 21 FUNCTIENAAM 1 (huidige functie): Naam werkgever: Werkzaam (data invullen) van tot Omschrijving werkzaamheden: (plaats in de organisatie, verantwoordelijkheden, mate van leidinggeven, etc.) Aantal punten functieniveau functie 1 als lijnfunctionaris als adviseur/consultant

5 Pagina 5 van 21 FUNCTIENAAM 2: Naam werkgever: Werkzaam (data invullen) van tot Omschrijving werkzaamheden: (plaats in de organisatie, verantwoordelijkheden, mate van leidinggeven, etc.) Aantal punten functieniveau functie 2 als lijnfunctionaris als adviseur/consultant

6 Pagina 6 van 21 FUNCTIENAAM 3: Naam werkgever: Werkzaam (data invullen) van tot Omschrijving werkzaamheden: (plaats in de organisatie, verantwoordelijkheden, mate van leidinggeven, etc.) Aantal punten functieniveau functie 3 als lijnfunctionaris als adviseur/consultant

7 Pagina 7 van 21 FUNCTIENAAM 4: Naam werkgever: Werkzaam (data invullen) van tot Omschrijving werkzaamheden: (plaats in de organisatie, verantwoordelijkheden, mate van leidinggeven, etc.) Aantal punten functieniveau functie 4 als lijnfunctionaris als adviseur/consultant

8 Pagina 8 van 21 FUNCTIENAAM 5: Naam werkgever: Werkzaam (data invullen) van tot Omschrijving werkzaamheden: (plaats in de organisatie, verantwoordelijkheden, mate van leidinggeven, etc.) Aantal punten functieniveau functie 5 als lijnfunctionaris als adviseur/consultant

9 Pagina 9 van 21 EXTRA PUNTEN WERKERVARING Het op de markt zetten van succesvolle producten/merken/concepten/reclamecampagnes (graag vermelden bedrijfsnaam/opdrachtgever) Actie 1: Actie 2: 2 punten per actie (maximaal 2 acties) Het begeleiden of initiëren van succesvolle overnames /fusies/ joint ventures/ saneringen/ faillissementen/ reorganisaties (graag vermelden bedrijfsnaam/opdrachtgever) Actie 1: Actie 2: 2 punten per actie (maximaal 2 acties)

10 Pagina 10 van 21 Ervaring in het buitenland (1 punt per jaar) voor buitenlandervaring worden alleen wanneer meer dan 50% van een jaar daadwerkelijk in het buitenland is doorgebracht Naam werkgever 1: Werkzaam (data invullen) van tot Omschrijving werkzaamheden: (plaats in de organisatie, verantwoordelijkheden, mate van leidinggeven, etc.) Ervaring in het buitenland (1 punt per jaar) voor buitenlandervaring worden alleen wanneer meer dan 50% van een jaar daadwerkelijk in het buitenland is doorgebracht Naam werkgever 2: Werkzaam (data invullen) van tot Omschrijving werkzaamheden: (plaats in de organisatie, verantwoordelijkheden, mate van leidinggeven, etc.)

11 Pagina 11 van 21 Onderdeel D: Overige Activiteiten (totaal maximaal 20 punten) U verklaart naast uw hoofdactiviteit ook de volgende ACTIVITEITEN OP HET GEBIED VAN MARKETING te ontplooien of te hebben ontplooid (zie artikel 8 van de Toelatingsvereisten in de Inschrijvingsbrochure ): Aard activiteit / te behalen punten 1. Een gedegen marketingartikel recentelijk, dit wil zeggen in de afgelopen vijf jaar, gepubliceerd in een nationaal of internationaal marketing- of een ander vakblad. Hiervan moeten KOPIEËN worden bijgevoegd. Motivatie kandidaat Titel artikel 1: Publicatie in tijdschrift: 1 punt per artikel, maximaal 5 punten Datum: Titel artikel 2: Publicatie in tijdschrift: Datum: Titel artikel 3: Publicatie in tijdschrift: Datum: Titel artikel 4: Publicatie in tijdschrift: Datum:

12 Pagina 12 van 21 Aard activiteit / te behalen punten Motivatie kandidaat Titel artikel 5: Publicatie in tijdschrift: Datum: 2. Gedegen marketinglezingen. Indien het mogelijk is, moeten hier KOPIEËN van worden toegevoegd, bijvoorbeeld handouts. Titel lezing 1: Bestemd voor: 1 punt per lezing, maximaal 5 punten Datum: Locatie en plaats: Titel lezing 2: Bestemd voor: Datum: Locatie en plaats: Titel lezing 3: Bestemd voor: Datum: Locatie en plaats:

13 Pagina 13 van 21 Aard activiteit / te behalen punten Motivatie kandidaat Titel lezing 4: Bestemd voor: Datum: Locatie en plaats: Titel lezing 5: Bestemd voor: Datum: Locatie en plaats: Locatie en plaats:

14 Pagina 14 van Aard activiteit / te behalen punten Marketingdocentschappen (indien geen marketing gedoceerd, ga door naar vraag 4 van dit onderdeel). Motivatie kandidaat Docentschap 1: Op welke niveaus heeft u minimaal 15 uur marketing gedoceerd? Op MBO / NIMA-A niveau: 2 punten Op HBO / NIMA-B niveau: 3 punten Naam opleidingsinstituut: Op UNIVERSITAIR / NIMA-C niveau: 4 punten Op postacademisch niveau: 6 punten Niveau opleiding: MBO(NIMA-A) / HBO(NIMA-B / Universitair(NIMA-C) / Postacademisch* * Doorhalen wat niet van toepassing is Docentschap 2: Naam opleidingsinstituut: Niveau opleiding: MBO(NIMA-A) / HBO(NIMA-B / Universitair(NIMA-C) / Postacademisch* * Doorhalen wat niet van toepassing is

15 Pagina 15 van 21 Aard activiteit / te behalen punten Motivatie kandidaat Docentschap 3: Naam opleidingsinstituut: Niveau opleiding: MBO(NIMA-A) / HBO(NIMA-B / Universitair(NIMA-C) / Postacademisch* * Doorhalen wat niet van toepassing is Docentschap 4: Naam opleidingsinstituut: Niveau opleiding: MBO(NIMA-A) / HBO(NIMA-B / Universitair(NIMA-C) / Postacademisch* * Doorhalen wat niet van toepassing is

16 Pagina 16 van 21 Aard activiteit / te behalen punten 4. Hoogleraarschap in de marketing Motivatie kandidaat Naam universiteit: 8 punten 5. Samenstellen van marketing of commerciële examens 1 punt per examen (maximaal 3 punten) 6. Bestuurswerk op het gebied van marketing of commercie Lid zijn van een commissie: 1 punt per jaar (maximaal 5 punten) Soort marketingexamen Bestuursfunctie 1: Periode: Naam organisatie: Datum afname Bestuursfunctie 2: Periode: Naam organisatie:

17 Pagina 17 van 21 Aard activiteit / te behalen punten 7. Commissariaten of vergelijkbaar Motivatie kandidaat Commissariaat 1: 2 punten per jaar Periode: (maximaal 5 punten) Naam organisatie: Commissariaat 2: Periode: Naam organisatie: 8. Afnemen mondelinge examens/assessments, begeleiden van marketingexamen kandidaten of vergelijkbaar 1 punt per 3 activiteiten (per jaar) (maximaal 5 punten) Activiteiten Data uitvoering SUBTOTAAL overige activiteiten (minimaal 5, maximaal 20) 0 0

18 Pagina 18 van 21 Onderdeel E: Totalisering punten toekenning Opleiding (maximaal 40 punten + max 10 naar hercertificering) Werkervaring (maximaal 45 punten + 5 extra punten) Activiteiten (maximaal 20 punten) 0 0 Marketingartikelen 0 0 Lezingen 0 0 Docentschappen 0 0 Hoogleraarschap 0 0 NIMA-examens (of gelijkwaardig) 0 0 Bestuurswerk 0 0 Commissariaten 0 0 Afnemen mondelinge examens/assessments 0 0 TOTAAL WAARDERINGSPUNTEN AANVRAAG RM 0 0

19 Pagina 19 van 21 Onderdeel F: Gedragscode en reputatie 1. Voldoet u aan de eisen van waardige beroepsuitoefening, zoals aangegeven in de Gedragscode van het Register? Ja Nee 2. Bent u bereid na inschrijving in het Register deze Gedragscode naar letter en geest als richtlijn bij de uitvoering van uw taak als marketeer te beschouwen en daarnaar te handelen? Ja Nee 3. Verklaart u hierbij dat u een goede reputatie heeft bij vakgenoten en dat u niet publiekelijk in opspraak bent geweest, wegens gedrag dat tegenstrijdig is met het algemeen normbesef, waardoor de reputatie van het Register kan worden geschaad? Ja Nee Onderdeel G: Hertoetsing U verklaart contact op te nemen met de de pcc van NIMA zodra u na inschrijving in het Register niet langer aan alle Toelatingsvereisten voldoet. U zult schriftelijk doorgeven wat er in uw situatie is veranderd. Ja Nee

20 Pagina 20 van 21 Onderdeel H: Overige akkoordverklaringen 1. U verklaart bereid te zijn de inschrijvingskosten te voldoen nadat u bericht heeft ontvangen toegelaten te zijn tot het Register voor Marketeers. Ja Nee 2. U verklaart jaarlijks de vastgestelde contributie over te maken. Ja Nee 3. U verklaart bereid te zijn eventuele nadere inlichtingen te verstrekken aan de Commissie voor Toelating. Ja Nee 4. U verklaart dit aanvraagformulier voor inschrijving tot het Register voor Marketeers naar eer en geweten te hebben ingevuld en alle relevante informatie voor de beoordeling te hebben verstrekt. Ja Nee

21 Pagina 21 van 21 VERKLARING KANDIDAAT: PLAATS, DATUM: NAAM KANDIDAAT: Het volledig ingevulde AANVRAAGFORMULIER met O Uitgebreid CV O Kopieën van diploma's en/of verificatiemateriaal O eventuele bijlagen Sturen aan: Secretariaat NIMA, persoonscertificeringscommissie Asserring KL Amstelveen Meer informatie kunt u verkrijgen via: T of via HANDTEKENING:

Aanmeldingsformulieren Praktijkopleiding via het stagebureau van SRA

Aanmeldingsformulieren Praktijkopleiding via het stagebureau van SRA Aanmeldingsformulieren Praktijkopleiding via het stagebureau van SRA Aanmeldingsformulieren Praktijkopleiding via het stagebureau van SRA Praktijkplaatsovereenkomst (exemplaar voor trainee, graag meezenden)

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

Registratieformulier PKIoverheid Certificaatbeheerders v1.12

Registratieformulier PKIoverheid Certificaatbeheerders v1.12 Registratieformulier PKIoverheid Certificaatbeheerders v1.12 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u, namens de hieronder genoemde Abonnee, binnen het Domein Organisatie van de PKI voor

Nadere informatie

Het indienen van een nieuwe subsidie aanvraag bestaat uit 8 stappen. In stap 1 legt u alle projectgegevens vast. Projectnaam:

Het indienen van een nieuwe subsidie aanvraag bestaat uit 8 stappen. In stap 1 legt u alle projectgegevens vast. Projectnaam: DIT VOORBEELD GEEFT INZICHT IN DE VRAGEN DIE WORDEN OPGENOMEN IN HET AANVRAAGFORMULIER. HET AANVRAAGFORMULIER IS BESCHIKBAAR VAN 15 OKTOBER 9.00 UUR TOT 7 NOVEMBER 17.00 UUR. LET OP: NIET ALLE ONDERSTAANDE

Nadere informatie

Reglement register Maatschappelijk Werk

Reglement register Maatschappelijk Werk Reglement register Maatschappelijk Werk REGISTRATIE REGISTER MAATSCHAPPELIJK WERK Door u aan te melden voor registratie in het register Maatschappelijk Werk verklaart u: de door de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie

Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie Datum aanvraag Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een verzoek indienen bij de Minister van Veiligheid en Justitie om een ontheffing

Nadere informatie

Aanvraagformulier Varend Monument-Lening voor particulier

Aanvraagformulier Varend Monument-Lening voor particulier voor particulier Met dit formulier kunt u als particulier een aanvraag indienen voor een Varend Monument-Lening. Voor rechtspersonen is een afzonderlijk formulier beschikbaar. Het VSBfonds en het Nationaal

Nadere informatie

PROCES HERREGISTRATIE PHYSICIAN ASSISTANTS

PROCES HERREGISTRATIE PHYSICIAN ASSISTANTS PROCES HERREGISTRATIE PHYSICIAN ASSISTANTS 08-11-2013 Herregistratie: Toetsen van meedoen of goed doen? Versie inzake de beleidsregels bij de boordeling van en de besluitvorming op aanvragen voor herregistratie.

Nadere informatie

U kunt op drie verschillende manieren voor een AF-erkenning in aanmerking komen, te weten:

U kunt op drie verschillende manieren voor een AF-erkenning in aanmerking komen, te weten: naam adres PC Woonplaats Waddinxveen, 08 januari 2015 Referentie : FdV/SvZ briefnummer Onderwerp : informatie AF-Erkenningsregeling Registratienr. : nvt Geachte heer, mevrouw, Hartelijk dank voor uw aanvraag

Nadere informatie

Aanvraagformulier Varend Monument-Lening voor rechtspersoon

Aanvraagformulier Varend Monument-Lening voor rechtspersoon voor rechtspersoon Met dit formulier kunt u als rechtspersoon een aanvraag indienen voor een Varend Monument-Lening. Voor particulieren is een afzonderlijk formulier beschikbaar. Het VSBfonds en het Nationaal

Nadere informatie

Aanvraagformulier registratie-certificering als Equitherapeut SHP-E(NL) 1

Aanvraagformulier registratie-certificering als Equitherapeut SHP-E(NL) 1 Aanvraagformulier registratie-certificering als Equitherapeut SHP-E(NL) 1 Aanvraagformulier: O registratie als gecertificeerde/geregistreerde Equitherapeut SHP-E(NL) O verlenging certificatie/registratie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

Handleiding vrijstellingsprocedure Praktijkopleiding. Internetversie

Handleiding vrijstellingsprocedure Praktijkopleiding. Internetversie Handleiding vrijstellingsprocedure Praktijkopleiding Internetversie Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De procedure 4 2. De eisen 6 3. Project Opscholing 9 4. Vrijstelling voor NIVRA-stagiairs 10 5. Van registeraccountant

Nadere informatie

Aanvraagformulier contractovername consumenten

Aanvraagformulier contractovername consumenten Aanvraagformulier contractovername consumenten Aansluitadres 1. Wat is het adres van de over te nemen aansluitingen(en)? Huidige contractant 2. Wie is de huidige contractant? Naam en voorletters Geboortedatum

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Sales en Klantgerichtheid Succesvol Pitchen programma Onder leiding van deskundige trainers wordt aandacht besteed aan

Nadere informatie

MODULAIR EXECUTIVE MBA

MODULAIR EXECUTIVE MBA pdfpad.com/flags/ MODULAIR EXECUTIVE MBA IN BUSINESS & IT IN FOOD & FINANCE IN PUBLIC & PRIVATE LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP AANMELDFORMULIER NYENRODE. A REWARD FOR LIFE AANMELDFORMULIER MODULAIR

Nadere informatie

Aanvraagformulier contractovername voor zakelijke klanten

Aanvraagformulier contractovername voor zakelijke klanten Referentienummer Ref. nr.: 1022639 Reden contractovername Wat is de reden van de contractovername? Bedrijf neemt producten/diensten over van privé persoon Huidige contractant Contactgegevens (Bedrijfs)naam

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Procedure De Friesland Zorgverzekeraar AV Optimaal meer dan 36 behandelingen - 2014

Procedure De Friesland Zorgverzekeraar AV Optimaal meer dan 36 behandelingen - 2014 Procedure De Friesland Zorgverzekeraar AV Optimaal meer dan 36 behandelingen - 2014 Polisvoorwaarden: In de polisvoorwaarden van de AV Optimaal (AV Optimaal online en AV Optimaal voor Zorgprofessionals)

Nadere informatie

Verzoek tussentijdse wijziging AVV-verzoek fonds cao Recreatie 2008-2013 (met aanpassing bijlagen 3 t/m 6)

Verzoek tussentijdse wijziging AVV-verzoek fonds cao Recreatie 2008-2013 (met aanpassing bijlagen 3 t/m 6) Georganiseerd Overleq STft _ a ^ i ösantw. voor: U Ja L j Nee Betreft: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgevinq T.a.v. de heer mr. M.H.M, van

Nadere informatie

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier.

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier. 18 Aanvulling op andere handelsregisterformulieren print wis Waarom dit formulier? Dit formulier gebruikt u wanneer de inschrijvings- of wijzigingsformulieren onvoldoende ruimte bieden om de gevraagde

Nadere informatie

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten

Nadere informatie

CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN

CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN BIJ HET VERWERKEN VAN DE GEGEVENS VAN DIT AANMELDINGSFORMULIER HOUDEN WIJ ONS AAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 1. De ouder(s) / verzorger(s) van. vragen

Nadere informatie

Reglement register ggz-agogen

Reglement register ggz-agogen Reglement register ggz-agogen REGISTRATIE REGISTER GGZ-AGOGEN Door u aan te melden voor registratie in het register ggz-agoog verklaart u: zich toetsbaar op te stellen door u te verbinden aan het tuchtrecht

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE MILITAIRE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST

MINISTERIE VAN DEFENSIE MILITAIRE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST MINISTERIE VAN DEFENSIE MILITAIRE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST DF 139a-ab deel 2 (versie nov-09) STAAT VAN INLICHTINGEN TEN BEHOEVE VAN INITIEEL VEILIGHEIDSONDERZOEK OP NIVEAU A OF B U wordt verzocht

Nadere informatie

Faciliteitenregeling. Studiekosten. Studieverlof

Faciliteitenregeling. Studiekosten. Studieverlof Faciliteitenregeling Studiekosten & Studieverlof Afdeling HRM Landsteiner Instituut MCH Den Haag, Eerste ontwerp:1 februari 2003 Eerste aanpassing: 1 december 2006 (n.a.v. CAO ziekenhuizen 2006-2007) Tweede

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan scholen en algemene diensten van schoolbesturen. Aan deze informatie kunnen geen

Nadere informatie

Wijzigingsopdracht VvAA VermogensGroeiPlan/Koopsom-/Spaar-/PensioenEffectPlan

Wijzigingsopdracht VvAA VermogensGroeiPlan/Koopsom-/Spaar-/PensioenEffectPlan Wijzigingsopdracht VvAA VermogensGroeiPlan/Koopsom-/Spaar-/PensioenEffectPlan Alle vragen s.v.p. nauwkeurig en volledig beantwoorden. Met dit formulier kunt u wijzigingen van uw polis kenbaar maken. Kruist

Nadere informatie

Invulinstructie Vergunningaanvraag

Invulinstructie Vergunningaanvraag Invulinstructie Vergunningaanvraag Een toelichting bij het Vergunningaanvraagformulier financieel dienstverleners 1.1 1.2 financieel dienstverleners dienstverleners Inhoudsopgave Vooraf 4 1 Navigeren in

Nadere informatie

Examenreglement mondelinge SRM examens

Examenreglement mondelinge SRM examens Examenreglement mondelinge SRM examens Algemeen 1. Het mondeling examen wordt afgenomen door SRM. De SRM Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor het mondeling SRM-examen. 2. Het mondeling

Nadere informatie