Beleggingsaspecten bij de verzekerde regeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggingsaspecten bij de verzekerde regeling"

Transcriptie

1 Studiebijeenkomst Beleggingsaspecten bij de verzekerde regeling 11 december

2 Agenda uur Opening Annemiek Vollenbroek, dagvoorzitter uur Verdeling van risico s tussen werkgever, werknemers en pensioenuitvoerders in uitkeringsovereenkomsten Berry van Sonsbeek, Zwitserleven uur Pauze uur De onzekerheden in premiepensioenregelingen inzichtelijk voor werkgevers en werknemers Drs. Jack Borremans, eigenaar LNBB actuarissen + pensioenconsultants uur Discussie o.l.v. dagvoorzitter uur Afsluiting en borrel 2

3 Opening Annemiek Vollenbroek Dagvoorzitter 3

4 Productadvies: Complex en onderbelicht! Wft-pensioenopleidingen: Veel aandacht voor risicomanagement en financiële positie van de werkgever Weinig aandacht voor productvergelijking en passend productadvies Eigenaardig in licht van reikwijdte Wft: Die is juist gericht op het productadvies In de praktijk blijkt productvergelijking en productadvies een weerbarstig terrein, niet in de laatste plaats vanwege in de producten verweven beleggingsaspecten Vandaag handvatten! 4

5 Verdeling van risico s tussen werkgever, werknemers en pensioenuitvoerders in uitkeringsovereenkomsten Berry van Sonsbeek Zwitserleven 5

6 Uitkeringsovereenkomsten en Beleggen Berry van Sonsbeek

7 Beleggingen en uitkeringsovereenkomsten (Defined Benefit regelingen) Agenda o De toekomst van verzekerde DB regelingen; o Winstdeling vormen bij verzekerde DB regelingen; o Een doorkijkje naar de achterkant; o Valkuilen bij keuzes; o Praktijkvoorbeeld van GB contract. 2

8 Is er een toekomst voor verzekerde DB regelingen? De markt verandert waanzinnig snel: o Rente is historisch laag (< 2%); o Effecten Rente- en Langleven risico s voor verzekeraars; o Kapitaalbeslag verzekeraars en Solvency II; o Stimulans werkgevers om over te stappen naar DC; o De overheid versobert de kaders; o Kostenbeheersing bij werkgevers; o Stijging pensioenlasten DB regelingen (>30%); o Jongeren schreeuwen om zeggenschap over hun pensioenpot; o Verwachting: Overgang naar DC soms via CDC. De grote DB regelingen blijven nog bestaan; 3

9 Winstdeling vormen bij verzekerde DB Regelingen De meest bekende vormen: o Rendement deling ( maatschappij resultaten deling ); o OA- of OA-Combi contracten: O.b.v U-rendement, of O.b.v. ECB-AAA of Swap 20% in aandelen o Rendement korting vooraf (RSK contracten): O.b.v. U-rendement, of O.b.v. ECB-AAA of Swap o GB Contracten: Eigen beleggingsdepot met eigen resultaten deling. o Premie gebaseerd op vaste rekenrente of op marktrente Soms nog additionele technische winstdeling (afhankelijk van omvang contract) 4

10 Winstdeling vormen bij verzekerde DB Regelingen De praktijk: overzekeraars wijken af van de gevraagde constructie; oer worden dus diverse oplossingen naast elkaar aangeboden; 5

11 Winstdeling vormen bij verzekerde DB Regelingen Hoe dan toch te vergelijken: oop cash-out : Ofwel wat kost mijn regeling; omaak onderscheid tussen: netto kosten voor opbouw pensioen en risicodekkingen; uitvoerings- en beheer vergoedingen; vergoedingen voor garanties, en wat krijg je er voor; vergoedingen voor het afdekken van risico s op beleggingen en lang-leven; oop return : Ofwel winstpotentieel; Toeslag capaciteit; Korte termijn, versus lange termijn (periode langer dan contractperiode); oexit voorwaarden; owelk risico loopt de werkgever én de werknemer? 6

12 Een doorkijkje naar de achterkant 7

13 Een doorkijkje naar de achterkant Welke risico s lopen verzekeraars? o Lang-leven risico: De netto grondslagen zijn niet prudent genoeg; Het sterfteverloop wijkt af van (toekomstige) aannames; o Hoe te verzekeren? Wegzetten in de markt (overdragen van risico); Vragen risico premie aan de klant en zelf risico dragen; Risico bij de klant leggen in de vorm van spaarpremie. o Ultiem moet de verzekeraar de uitkeringen garanderen! Restrisico op klant en / of verzekeraar. Daarnaast nog risico op overlijden en arbeidsongeschiktheid! 8

14 Een doorkijkje naar de achterkant (vervolg) Risico op vergoedingen voor beheer en administratie: o Gedurende de contract periode: Rechtstreeks P&L effect. o Bijstort risico bij inkomende waardeoverdrachten: risicopremie als opslag op de premie. o Na afloop contract periode: Excasso opslagen als onderdeel voorziening; Administratie reserve als onderdeel voorziening; Doorbetalen van (aangepaste) vergoedingen na premievrij maken contract; o Uitgaande waardeoverdrachten bij IFRS Proof contracten: risicopremie of een extra voorziening. 9

15 Een doorkijkje naar de achterkant (vervolg) Beleggingsrisico!!!!!!!!!!! o Waardering kasstromen op basis van RTS of SWAP Curve o Gaan we op dezelfde manier beleggen? (Swaps / Swaptions etc.) 10

16 Een doorkijkje naar de achterkant (vervolg) Duratiegat van 5 jaar Effect op Tekort of Overschot 20% 25% - 5% 20% 25% + 5% 11

17 Een doorkijkje naar de achterkant (vervolg) Gebleken grootste risico: Rente risico! o Contracten op 3% of 4% vaste rekenrente voor de premie; o Oude liggende reserves op 3% en 4% rekenrente; o Mismatch: model winstdeling versus waardering verplichtingen en echte beleggingen; Voorbeeld: OA op u-rendement; o Mismatch tussen beleggingen en verplichtingen; o Aandelen risico bij OA-Combi of GB contracten niet (voldoende) afgedekt. Dit soort risico s vertaalt zich in het vragen risico premies! 12

18 Valkuilen bij keuzes o Invulling budget doelstelling klant? o Toeslag ambitie werkgever en werknemer? o Exit Condities? o Restrisico s contract? o Wie draagt de beleggingsrisico s? o Hoe is het lang-leven risico geregeld? o Kan ik met de afkoopwaarde elders hetzelfde inkopen? o Risico s op in en uitgaande waardeoverdrachten? o Staat de prijs in verhouding tot wat ik krijg? 13

19 Prijzen in de markt HET GAAT MOMENTEEL ALLE KANTEN UIT! Voorbeeld van 3 maanden geleden (Prijzen per jaar): o Afdekken langleven risico: 0,2% tot 0,5% van de VPV ; o Rente garantie (niet te verwarren met rendement garantie): 0,4% tot 1,75% van de VPV; o Solvabiliteit / Vermogensbeslag: 0,3% tot 0,75% van de VPV; o IFRS: opslag voor afkoop bijstort risico op individuele in- en uitgaande waardeoverdrachten: 0,5% tot 1% van de VPV 14

20 CASUS 15

21 Praktijk voorbeeld van GB contract Sturen op Dekkingsgraad én van daaruit de beleggingen managen 16

22 MW Dekkingsgraad Model Voordelen systematiek Geen of minimale garantiepremies voor klant Concrete koppeling met indexatieruimte mogelijk Financiële positie GB contract is beschikbaar Transparant en marktconform model (denk aan pensioenfondsen) Kracht: Eén integraal model voor alle risico s Volledig marktwaarde-gebaseerd Bufferniveaus af te stemmen op solvency II En Lang leven risico ingebouwd 17

23 MW Dekkingsgraad Marktwaarde Beleggingen + Vorderingen - Schulden Marktwaarde Pensioenverplichtingen - Rente: Swap of ECB - AAA - Sterfte: meest recente tafel 18

24 MW Dekkingsgraad Model Beleggingsbeleid Mogelijkheid tot extra risico Veilig niveau Waarschuwingsniveau Actieniveau Regulier beleggingsbeleid Regulier beleggingsbeleid Risico s reduceren Risico s minimaliseren 19

25 MW Dekkingsgraad Model Overwaarde in beleggingsdepot Volledige overwaarde Veilig niveau Gedeeltelijke overwaarde Waarschuwingsniveau Geen overwaarde Actieniveau Overwaarde door de klant aan te wenden voor: Indexatie Kostenfinanciering Onttrekkingen uit het depot 20

26 MW Dekkingsgraad Model Bufferniveaus model 2012 Grenzen gebaseerd op Solvency II-gedachte Dekkingsgraad Jaarschok = Veilig niveau Maandschok = Waarschuwingsniveau 100+X% Dagschok = Actieniveau Minimum niveau = Basisniveau X = afhankelijk van restrisico s contract 21

27 MW Dekkingsgraad Veilig niveau Waarschuwingsniveau Buffer kredietrisico Buffer zakelijke waarden Actieniveau Buffer renterisico Basisniveau 22

28 MW Dekkingsgraad Model Welke Bufferniveaus horen bij het beleggingsbeleid? Veilig niveau 20% zakelijke waarden; 16% Credits; 64% Vastrentend overig; Marktrente 3% Duratiemismatch 5 jaar Buffer kredietrisico Buffer zakelijke waarden Actieniveau Waarschuwingsniveau 110,0% 116,0% Buffer renterisico 105,0% Basisniveau 23

29 Vragen VRAGEN? 24

30 Pauze 6

31 De onzekerheden in premiepensioenregelingen inzichtelijk voor werkgevers en werknemers Drs. Jack Borremans LNBB actuarissen + pensioenconsultants 7

32 Kring van Pensioenspecialisten Beleggingsaspecten bij DC-regelingen Deze presentatie is uitsluitend bedoeld voor het geven van voorlichting en uitleg; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

33 LNBB actuarissen + pensioenconsultants Onafhankelijk bedrijf met een 100% partnerstructuur Meer dan 20 jaar kennis van pensioen, vertaald in praktische en innovatieve oplossingen zoals Wij leveren hoogwaardig advies voor nationale en internationale ondernemingen ondernemingsraden pensioenfondsen en deelnemersraden DGA s en ondernemers en specialisten: accountants en belastingadviseurs, advocaten en rechtsbijstandverzekeraars Internationaal actief en lid EURACS, het Europese netwerk van onafhankelijke actuariële adviesbureaus geen overhead, dus scherpe tarieven ten opzichte van internationale actuariële bureaus

34 Wetgeving! Artikel 11 Pensioenwet Pensioen uitkeren in euro s Artikel 52 Pensioenwet Prudente beleggingseis bij DC-regelingen Artikel 4:23 Wft Klantprofiel; passendheid productadvies Verbonden aan artikel 52 Pensioenwet! Artikel 18a lid 3 Wet LB Verondersteld 4% risicovrij Uniform Pensioen Overzicht 2012 Veronderstelt 4% risicovrij rendement in opbouw Veronderstelt 4% marktrente vandaag en over 30 jaar Veronderstelt geen stijging overlevingskansen UPO model 2013: ellende wordt groter!

35 Onze visie bij advisering 1. DC-regelingen zijn beleggingsproducten. Dit verlangt van de adviseur dat hij een beleggingsbril op zet. 2. DC-regelingen zijn intransparante regelingen. Veel intransparanter dan middelloon 3. Afstempelen is bij uitstek een probleem van DC-regelingen en niet van pensioenfondsen 4. Administratiekosten en risicopremies zijn minder relevant bij productselectie

36 Productfasering/-beoordeling 65

37 Beleggen en risico(-reductie)

38 Lifecycle oud product Lifecycle - oud I 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Aandelen ontwikkelde markten Privaat indirect Europa Grondstoffen Staatsleningen opkomende markten Investment Grade Bedrijfsobligaties Euro High Yield Bedrijfsobligaties Staatsleningen Euro AAA-AA Liquiditeiten

39 Lifecycle nieuw product Lifecycle - nieuw I 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Aandelen ontwikkelde markten Privaat indirect Europa Grondstoffen Staatsleningen opkomende markten Investment Grade Bedrijfsobligaties Euro High Yield Bedrijfsobligaties Liquiditeiten Staatsleningen Euro AAA-AA

40 Verwacht opbouwpercentage 1. Pensioenresultaat DC->DC 2,40% Lifecycle nieuw II; 50,0% 2,35% 2,30% 2,25% 2,20% Lifecycle nieuw I; 38,0% 2,15% 2,10% 2,05% Lifecycle oud I; 25,6% Lifecycle PPI I; 39,5% 2,00% 1,95% Lifecycle oud II; 16,8% 1,90% 1,40% 1,45% 1,50% 1,55% 1,60% 1,65% 1,70% 1,75% 1,80% 1,85% 1,90% Opbouw percentage in slecht economisch scenario

41 1. Pensioenresultaat DB->DC

42

43 Verwacht netto productrendement 2. Netto productrendement 5,0% 4,8% Lifecycle nieuw II; 1,14 4,5% Lifecycle oud I; 0,94 4,3% 4,1% 3,9% 3,6% Lifecycle oud II; 0,66 Lifecycle nieuw I; 1,01 Lifecycle PPI I; 0,91 3,4% 1,0% 1,2% 1,5% 1,7% 1,9% 2,2% 2,4% 2,6% Netto productrendement in slecht economisch scenario

44 Overzicht TER en Bonus TER per leeftijd Lifecycle oud I 1,31% 1,31% 1,31% 1,31% 1,31% 1,26% 1,11% 1,04% Lifecycle nieuw I 0,65% 0,64% 0,64% 0,64% 0,64% 0,64% 0,62% 0,59% Lifecycle nieuw II 0,49% 0,49% 0,49% 0,49% 0,49% 0,49% 0,49% 0,49% Lifecycle PPI I 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,43% 0,44% Lifecycle oud II 1,29% 1,29% 1,29% 1,29% 1,29% 1,27% 1,25% 1,23% Bonus per leeftijd Lifecycle oud I 0,064% 0,062% 0,077% 0,104% 0,169% 0,283% 0,468% 0,770% Lifecycle nieuw I 0,016% 0,021% 0,030% 0,051% 0,079% 0,152% 0,241% 0,421% Lifecycle nieuw II 0,015% 0,017% 0,024% 0,041% 0,075% 0,138% 0,245% 0,413% Lifecycle PPI I 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% Lifecycle oud II 0,014% 0,018% 0,029% 0,049% 0,085% 0,157% 0,273% 0,523%

45 Verzekeraar versus PPI Wat gebeurt er bij niet-overlijden PPI: niets! beleggingsrendement wordt bijgeschreven Verzekeraar: naast beleggingsrendement wordt winstbijschrijving als extra rendement gegeven Wat gebeurt er bij voortijdig overlijden? PPI: Komt toe aan PPI Wordt gebruikt voor verbetering nabestaandenpensioen Valt in collectief, verbetert rendement deelnemers Verzekeraar: De pensioenpot vervalt aan verzekeraar! Verzekering is kansovereenkomst

46 Uit rapport visie op open norm premieovereenkomsten 21 december M

47

48 Pensioengericht beleggen Beleggingsrisico wordt afgebouwd door steeds meer in vastrentende waarden te beleggen. Daardoor wordt er steeds meer risico gelopen door schommelingen in marktrente! Marktrenterisico Marktrente bepaalt de hoogte van het uiteindelijk aan te kopen pensioen Dus: beleg zodanig dat het marktrenterisico wordt gedrukt met behoud van rendement!

49 Verwacht overrendement 3. Pensioengericht beleggen 1,3% Lifecycle nieuw II; 63,9% 1,1% Lifecycle oud II; 65,3% 0,8% Lifecycle PPI I; 61,1% 0,5% Lifecycle oud I; 55,0% 0,3% Lifecycle nieuw I; 57,8% -4,0% -3,8% -3,6% -3,4% -3,2% -3,0% -2,8% -2,6% -2,4% -2,2% Ov errendement in een slecht scenario 0,0%

50 4. Uitvoeringskosten en premies voor risicoverzekeringen jaar 1 BP PVI UK NP Lifecy cle oud II Lifecy cle PPI I Lifecy cle nieuw II Lifecy cle nieuw I Lifecy cle oud I 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

51 Uitvoeringskosten en premies voor risicoverzekeringen jaar 5 BP PVI UK NP Lifecy cle oud II Lifecy cle PPI I Lifecy cle nieuw II Lifecy cle nieuw I Lifecy cle oud I 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

52 Zo maar een tekstblok uit UPO

53 Zo maar een tekstblok uit UPO En een fijne disclaimer!

54

55 Beleggingskeuze

56 Beleggingsperformance Performancetoets lifecycle beleggingsfondsen 1,5 Bruto Product Netto Product I Netto Product II PPI Product Grens onderpresteren Grens overpresteren 1 0, ,5-1 -1,5

57 Toetsing ML-norm: evenredig?

58 Knollen voor citroenen?

59 UPO vs URPO 30-jarige 30 jarige deelnemer UPO-model Verbondsmodel URPO Middelloon

60 Onze visie bij advisering 1. DC-regelingen zijn beleggingsproducten. Dit verlangt van de adviseur dat hij een beleggingsbril op zet. 2. DC-regelingen zijn intransparante regelingen. Veel intransparanter dan middelloon 3. Afstempelen is bij uitstek een probleem van DC-regelingen en niet van pensioenfondsen 4. Administratiekosten en risicopremies zijn minder relevant bij productselectie

61 Debat o.l.v. dagvoorzitter Annemiek Vollenbroek 37

62 Stelling I Advies over de keuze voor een premie- of uitkeringsovereenkomst geschiedt vaak na onvoldoende weging van argumenten 38

63 Stelling 2 Premieovereenkomsten leiden niet tot een mismatch tussen pensioendoelstelling en pensioenresultaat 39

64 Stelling 3, gevolgd door een vraag De huidige pensioenproducten sluiten niet meer aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van:»sparen/beleggen»werkpatronen»verdeling van risico s tussen werkgever, werknemer en verzekeraar»solidariteit»de wens van transparantie» Hoe moet het dan anders??? 40

65 Afsluiting Postbus CA Hoevelaken T: F:

Life cycles in premieover eenkomsten met beleggingsvrijheid

Life cycles in premieover eenkomsten met beleggingsvrijheid Life cycles in premieover eenkomsten met beleggingsvrijheid Een vaak onderbelicht aspect van beschikbarepremieregelingen is het effect van life cycle beleggen op het pensioenresultaat. In dit artikel definiëren

Nadere informatie

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen KATOCO 25 november 2014 Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Nadere informatie

Pensioenen in Nederland

Pensioenen in Nederland Pensioenen in Nederland Samen aan de slag voor een duurzaam stelsel Het Nederlandse pensioenstelsel staat al jaren te boek als één van de beste pensioenstelsels ter wereld. In het buitenland is men vol

Nadere informatie

EVALUATIE P remie P ensioen I nstellingen

EVALUATIE P remie P ensioen I nstellingen EVALUATIE P remie P ensioen I nstellingen Februari 2014 EVALUATIE PremiePensioenInstellingen Februari 2014 Evaluatie PPI - Inhoudsopgave 3 Samenvatting en conclusies Samenvatting en conclusies...6 Ontwikkelingen

Nadere informatie

LCP TERzake(n) 2011 DECEMBER 2011 Inzicht in beleggingskosten bij collectieve beschikbare premieregelingen.

LCP TERzake(n) 2011 DECEMBER 2011 Inzicht in beleggingskosten bij collectieve beschikbare premieregelingen. LCP TERzake(n) 2011 DECEMBER 2011 Inzicht in beleggingskosten bij collectieve beschikbare premieregelingen. Lane Clark & Peacock Netherlands B.V. Pension Fund Consulting ALM Consulting Actuarial Services

Nadere informatie

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Pag. /8 Delta Lloyd garandeert de opgebouwde aanspraken en tarieven. Het Garantiepensioen

Nadere informatie

Fiscale feiten en cijfers, voor een goed pensioenadvies. Uitgave 2012

Fiscale feiten en cijfers, voor een goed pensioenadvies. Uitgave 2012 Fiscale feiten en cijfers, voor een goed pensioenadvies Uitgave 2012 Pag. 1 Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2012 Pensioen Inhoud Pensioen 2 Maximale opbouwpercentages uitkeringsovereenkomsten

Nadere informatie

Het Garantiepensioen. rentestandkorting

Het Garantiepensioen. rentestandkorting Het Garantiepensioen met rentestandkorting We verrekenen de toekomstige winstdeling direct met u Het Garantiepensioen met rentestandkorting Pag. 3/8 Het Garantiepensioen met rentestandkorting Zekerheid

Nadere informatie

De feiten op een rij. De beschikbare premieregeling

De feiten op een rij. De beschikbare premieregeling De feiten op een rij De beschikbare premieregeling De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling Verzekeraars bieden diverse pensioenregelingen aan, waaraan werknemers

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij

Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij Datum rapport 21 juni 2012 Nummer/versie definitief Auteur Bestuur Telefoon (050) 582 9811 1 Inhoudsopgave Bestuursverslag 4 1. Voorwoord

Nadere informatie

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Verbond van Verzekeraars december 2014 Mee met de tijd Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Inhoud Mee met de tijd 3 1 Doelstelling en ambitie 4 2 Inventarisatie en analyse: sterktes, zwaktes, trends

Nadere informatie

Advies Commissie Parameters

Advies Commissie Parameters Advies Commissie Parameters Commissie Parameters 27 februari 2014 mr. drs. T.W. Langejan (voorzitter) dr. G.M.M. Gelauff prof. dr. Th.E. Nijman prof. dr. O.C.H.M. Sleijpen prof. dr. O.W. Steenbeek 0 Samenvatting

Nadere informatie

Omdat u cijfers altijd binnen uw bereik wilt hebben. Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2010

Omdat u cijfers altijd binnen uw bereik wilt hebben. Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2010 Omdat u cijfers altijd binnen uw bereik wilt hebben Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2010 Pag. 1 Fiscale feiten en cijfers 2010 Inhoud Pensioen 2 Maximale opbouwpercentages eindloon en middelloon

Nadere informatie

Bekijk een volledige lijst van onze diensten op www.lcpnl.com. Utrecht, september 2014 Lane Clark & Peacock Netherlands B.V.

Bekijk een volledige lijst van onze diensten op www.lcpnl.com. Utrecht, september 2014 Lane Clark & Peacock Netherlands B.V. LCP NETHERLANDS LIFECYCLE PENSIOEN 2014 Inzicht in collectieve beschikbare premieregelingen, het aanbod van lifecycle concepten en de verschuldigde beleggingskosten. Lane Clark & Peacock Netherlands B.V.

Nadere informatie

Verzekeringen. Financiële toekomst. Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2008 P 01.7.09-0108

Verzekeringen. Financiële toekomst. Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2008 P 01.7.09-0108 Verzekeringen 2008 Financiële toekomst Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2008 P 01.7.09-0108 Inhoudsopgave Pensioen 2 Maximale opbouwpercentages eindloon en middelloon 2 Overschrijding maxima

Nadere informatie

Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC. Individueel Solidair Defined Contribution. Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV

Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC. Individueel Solidair Defined Contribution. Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC Individueel Solidair Defined Contribution Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV Discussierapport van samenwerkende gepensioneerden- en ouderenorganisaties

Nadere informatie

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever Groeps Individueel PensioenPlan Informatie voor de werkgever 2 BESTE PENSIOENVERZEKERAAR Als werkgever biedt u uw werknemers moderne arbeidsvoorwaarden. Een bewuste keuze, want aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics in liquidatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics in liquidatie Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics in liquidatie Datum rapport 18-06-2015 Nummer/versie Definitief Auteur TKP Pensioen B.V. Telefoon 050-5224051 1 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

LCP TERzake(n) 2009 MAART 2011 Inzicht in beleggingskosten bij collectieve beschikbare premieregelingen.

LCP TERzake(n) 2009 MAART 2011 Inzicht in beleggingskosten bij collectieve beschikbare premieregelingen. LCP TERzake(n) 2009 MAART 2011 Inzicht in beleggingskosten bij collectieve beschikbare premieregelingen. Lane Clark & Peacock Netherlands B.V. Pension Fund Consulting ALM Consulting Actuarial Services

Nadere informatie

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Leidraad informatie over risicoprofielen Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Internationale vergelijking van kapitaalgedekte pensioenstelsels

Internationale vergelijking van kapitaalgedekte pensioenstelsels Internationale vergelijking van kapitaalgedekte pensioenstelsels Keuzevrijheid kan ruimer, risicodeling internationaal verschillend Marcel Lever, Eduard Ponds, Ryanne Cox en Manuel García Huitrón editie

Nadere informatie

Renterisico. in een pensioenbalans

Renterisico. in een pensioenbalans Renterisico in een pensioenbalans Wilt u meer weten over renterisico s, swaps en swaptions? Neem dan contact op met uw Account CIO of met onze balansmanagement adviseurs Bas Scholten via bas.schoiten@achmea.ni

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AZL

Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763 333 Internetsite: www.p-azl.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Ingeschreven in het

Nadere informatie

Het nieuwe financieel toetsingskader

Het nieuwe financieel toetsingskader WHITE PAPER 24 juli 2014 Voor professionele beleggers Het nieuwe financieel toetsingskader Jaap Hoek Portfolio Strategist Investment Solutions & Research Roderick Molenaar Portfolio Strategist Investment

Nadere informatie

Woordenlijst (verantwoord) beleggen

Woordenlijst (verantwoord) beleggen Woordenlijst (verantwoord) beleggen In deze woordenlijst leggen we een aantal termen en begrippen uit die te maken hebben met (verantwoord) beleggen. Actief beleggen Op grond van een bepaalde marktvisie

Nadere informatie

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl FNV-Pensioenvisie oktober 2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD GIJS VAN DIJK 2 EEN GOED PENSIOEN VOOR IEDEREEN. GEEN PECH-

Nadere informatie

Netspar nea papers. Lans Bovenberg en Theo Nijman. Persoonlijke pensioenrekeningen met risicodeling

Netspar nea papers. Lans Bovenberg en Theo Nijman. Persoonlijke pensioenrekeningen met risicodeling Netspar nea papers Lans Bovenberg en Theo Nijman Persoonlijke pensioenrekeningen met risicodeling Lans Bovenberg en Theo Nijman Persoonlijke pensioenrekeningen met risicodeling nea paper 56 netspar economische

Nadere informatie

Het Nederlandse pensioensysteem. Een overzicht van de belangrijkste aspecten

Het Nederlandse pensioensysteem. Een overzicht van de belangrijkste aspecten Het Nederlandse pensioensysteem Een overzicht van de belangrijkste aspecten Het Nederlandse pensioensysteem Een overzicht van de belangrijkste aspecten Stichting voor Ondernemingspensioenfo Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning Pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Haskoning april 2011 2 Pensioenregeling april 2011 ROYAL HASKONING Inhoud Pagina Algemeen 4 Pensioenregeling Royal Haskoning 6 Ouderdomspensioen 10 Nabestaandenpensioen

Nadere informatie