Beleggingsaspecten bij de verzekerde regeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggingsaspecten bij de verzekerde regeling"

Transcriptie

1 Studiebijeenkomst Beleggingsaspecten bij de verzekerde regeling 11 december

2 Agenda uur Opening Annemiek Vollenbroek, dagvoorzitter uur Verdeling van risico s tussen werkgever, werknemers en pensioenuitvoerders in uitkeringsovereenkomsten Berry van Sonsbeek, Zwitserleven uur Pauze uur De onzekerheden in premiepensioenregelingen inzichtelijk voor werkgevers en werknemers Drs. Jack Borremans, eigenaar LNBB actuarissen + pensioenconsultants uur Discussie o.l.v. dagvoorzitter uur Afsluiting en borrel 2

3 Opening Annemiek Vollenbroek Dagvoorzitter 3

4 Productadvies: Complex en onderbelicht! Wft-pensioenopleidingen: Veel aandacht voor risicomanagement en financiële positie van de werkgever Weinig aandacht voor productvergelijking en passend productadvies Eigenaardig in licht van reikwijdte Wft: Die is juist gericht op het productadvies In de praktijk blijkt productvergelijking en productadvies een weerbarstig terrein, niet in de laatste plaats vanwege in de producten verweven beleggingsaspecten Vandaag handvatten! 4

5 Verdeling van risico s tussen werkgever, werknemers en pensioenuitvoerders in uitkeringsovereenkomsten Berry van Sonsbeek Zwitserleven 5

6 Uitkeringsovereenkomsten en Beleggen Berry van Sonsbeek

7 Beleggingen en uitkeringsovereenkomsten (Defined Benefit regelingen) Agenda o De toekomst van verzekerde DB regelingen; o Winstdeling vormen bij verzekerde DB regelingen; o Een doorkijkje naar de achterkant; o Valkuilen bij keuzes; o Praktijkvoorbeeld van GB contract. 2

8 Is er een toekomst voor verzekerde DB regelingen? De markt verandert waanzinnig snel: o Rente is historisch laag (< 2%); o Effecten Rente- en Langleven risico s voor verzekeraars; o Kapitaalbeslag verzekeraars en Solvency II; o Stimulans werkgevers om over te stappen naar DC; o De overheid versobert de kaders; o Kostenbeheersing bij werkgevers; o Stijging pensioenlasten DB regelingen (>30%); o Jongeren schreeuwen om zeggenschap over hun pensioenpot; o Verwachting: Overgang naar DC soms via CDC. De grote DB regelingen blijven nog bestaan; 3

9 Winstdeling vormen bij verzekerde DB Regelingen De meest bekende vormen: o Rendement deling ( maatschappij resultaten deling ); o OA- of OA-Combi contracten: O.b.v U-rendement, of O.b.v. ECB-AAA of Swap 20% in aandelen o Rendement korting vooraf (RSK contracten): O.b.v. U-rendement, of O.b.v. ECB-AAA of Swap o GB Contracten: Eigen beleggingsdepot met eigen resultaten deling. o Premie gebaseerd op vaste rekenrente of op marktrente Soms nog additionele technische winstdeling (afhankelijk van omvang contract) 4

10 Winstdeling vormen bij verzekerde DB Regelingen De praktijk: overzekeraars wijken af van de gevraagde constructie; oer worden dus diverse oplossingen naast elkaar aangeboden; 5

11 Winstdeling vormen bij verzekerde DB Regelingen Hoe dan toch te vergelijken: oop cash-out : Ofwel wat kost mijn regeling; omaak onderscheid tussen: netto kosten voor opbouw pensioen en risicodekkingen; uitvoerings- en beheer vergoedingen; vergoedingen voor garanties, en wat krijg je er voor; vergoedingen voor het afdekken van risico s op beleggingen en lang-leven; oop return : Ofwel winstpotentieel; Toeslag capaciteit; Korte termijn, versus lange termijn (periode langer dan contractperiode); oexit voorwaarden; owelk risico loopt de werkgever én de werknemer? 6

12 Een doorkijkje naar de achterkant 7

13 Een doorkijkje naar de achterkant Welke risico s lopen verzekeraars? o Lang-leven risico: De netto grondslagen zijn niet prudent genoeg; Het sterfteverloop wijkt af van (toekomstige) aannames; o Hoe te verzekeren? Wegzetten in de markt (overdragen van risico); Vragen risico premie aan de klant en zelf risico dragen; Risico bij de klant leggen in de vorm van spaarpremie. o Ultiem moet de verzekeraar de uitkeringen garanderen! Restrisico op klant en / of verzekeraar. Daarnaast nog risico op overlijden en arbeidsongeschiktheid! 8

14 Een doorkijkje naar de achterkant (vervolg) Risico op vergoedingen voor beheer en administratie: o Gedurende de contract periode: Rechtstreeks P&L effect. o Bijstort risico bij inkomende waardeoverdrachten: risicopremie als opslag op de premie. o Na afloop contract periode: Excasso opslagen als onderdeel voorziening; Administratie reserve als onderdeel voorziening; Doorbetalen van (aangepaste) vergoedingen na premievrij maken contract; o Uitgaande waardeoverdrachten bij IFRS Proof contracten: risicopremie of een extra voorziening. 9

15 Een doorkijkje naar de achterkant (vervolg) Beleggingsrisico!!!!!!!!!!! o Waardering kasstromen op basis van RTS of SWAP Curve o Gaan we op dezelfde manier beleggen? (Swaps / Swaptions etc.) 10

16 Een doorkijkje naar de achterkant (vervolg) Duratiegat van 5 jaar Effect op Tekort of Overschot 20% 25% - 5% 20% 25% + 5% 11

17 Een doorkijkje naar de achterkant (vervolg) Gebleken grootste risico: Rente risico! o Contracten op 3% of 4% vaste rekenrente voor de premie; o Oude liggende reserves op 3% en 4% rekenrente; o Mismatch: model winstdeling versus waardering verplichtingen en echte beleggingen; Voorbeeld: OA op u-rendement; o Mismatch tussen beleggingen en verplichtingen; o Aandelen risico bij OA-Combi of GB contracten niet (voldoende) afgedekt. Dit soort risico s vertaalt zich in het vragen risico premies! 12

18 Valkuilen bij keuzes o Invulling budget doelstelling klant? o Toeslag ambitie werkgever en werknemer? o Exit Condities? o Restrisico s contract? o Wie draagt de beleggingsrisico s? o Hoe is het lang-leven risico geregeld? o Kan ik met de afkoopwaarde elders hetzelfde inkopen? o Risico s op in en uitgaande waardeoverdrachten? o Staat de prijs in verhouding tot wat ik krijg? 13

19 Prijzen in de markt HET GAAT MOMENTEEL ALLE KANTEN UIT! Voorbeeld van 3 maanden geleden (Prijzen per jaar): o Afdekken langleven risico: 0,2% tot 0,5% van de VPV ; o Rente garantie (niet te verwarren met rendement garantie): 0,4% tot 1,75% van de VPV; o Solvabiliteit / Vermogensbeslag: 0,3% tot 0,75% van de VPV; o IFRS: opslag voor afkoop bijstort risico op individuele in- en uitgaande waardeoverdrachten: 0,5% tot 1% van de VPV 14

20 CASUS 15

21 Praktijk voorbeeld van GB contract Sturen op Dekkingsgraad én van daaruit de beleggingen managen 16

22 MW Dekkingsgraad Model Voordelen systematiek Geen of minimale garantiepremies voor klant Concrete koppeling met indexatieruimte mogelijk Financiële positie GB contract is beschikbaar Transparant en marktconform model (denk aan pensioenfondsen) Kracht: Eén integraal model voor alle risico s Volledig marktwaarde-gebaseerd Bufferniveaus af te stemmen op solvency II En Lang leven risico ingebouwd 17

23 MW Dekkingsgraad Marktwaarde Beleggingen + Vorderingen - Schulden Marktwaarde Pensioenverplichtingen - Rente: Swap of ECB - AAA - Sterfte: meest recente tafel 18

24 MW Dekkingsgraad Model Beleggingsbeleid Mogelijkheid tot extra risico Veilig niveau Waarschuwingsniveau Actieniveau Regulier beleggingsbeleid Regulier beleggingsbeleid Risico s reduceren Risico s minimaliseren 19

25 MW Dekkingsgraad Model Overwaarde in beleggingsdepot Volledige overwaarde Veilig niveau Gedeeltelijke overwaarde Waarschuwingsniveau Geen overwaarde Actieniveau Overwaarde door de klant aan te wenden voor: Indexatie Kostenfinanciering Onttrekkingen uit het depot 20

26 MW Dekkingsgraad Model Bufferniveaus model 2012 Grenzen gebaseerd op Solvency II-gedachte Dekkingsgraad Jaarschok = Veilig niveau Maandschok = Waarschuwingsniveau 100+X% Dagschok = Actieniveau Minimum niveau = Basisniveau X = afhankelijk van restrisico s contract 21

27 MW Dekkingsgraad Veilig niveau Waarschuwingsniveau Buffer kredietrisico Buffer zakelijke waarden Actieniveau Buffer renterisico Basisniveau 22

28 MW Dekkingsgraad Model Welke Bufferniveaus horen bij het beleggingsbeleid? Veilig niveau 20% zakelijke waarden; 16% Credits; 64% Vastrentend overig; Marktrente 3% Duratiemismatch 5 jaar Buffer kredietrisico Buffer zakelijke waarden Actieniveau Waarschuwingsniveau 110,0% 116,0% Buffer renterisico 105,0% Basisniveau 23

29 Vragen VRAGEN? 24

30 Pauze 6

31 De onzekerheden in premiepensioenregelingen inzichtelijk voor werkgevers en werknemers Drs. Jack Borremans LNBB actuarissen + pensioenconsultants 7

32 Kring van Pensioenspecialisten Beleggingsaspecten bij DC-regelingen Deze presentatie is uitsluitend bedoeld voor het geven van voorlichting en uitleg; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

33 LNBB actuarissen + pensioenconsultants Onafhankelijk bedrijf met een 100% partnerstructuur Meer dan 20 jaar kennis van pensioen, vertaald in praktische en innovatieve oplossingen zoals Wij leveren hoogwaardig advies voor nationale en internationale ondernemingen ondernemingsraden pensioenfondsen en deelnemersraden DGA s en ondernemers en specialisten: accountants en belastingadviseurs, advocaten en rechtsbijstandverzekeraars Internationaal actief en lid EURACS, het Europese netwerk van onafhankelijke actuariële adviesbureaus geen overhead, dus scherpe tarieven ten opzichte van internationale actuariële bureaus

34 Wetgeving! Artikel 11 Pensioenwet Pensioen uitkeren in euro s Artikel 52 Pensioenwet Prudente beleggingseis bij DC-regelingen Artikel 4:23 Wft Klantprofiel; passendheid productadvies Verbonden aan artikel 52 Pensioenwet! Artikel 18a lid 3 Wet LB Verondersteld 4% risicovrij Uniform Pensioen Overzicht 2012 Veronderstelt 4% risicovrij rendement in opbouw Veronderstelt 4% marktrente vandaag en over 30 jaar Veronderstelt geen stijging overlevingskansen UPO model 2013: ellende wordt groter!

35 Onze visie bij advisering 1. DC-regelingen zijn beleggingsproducten. Dit verlangt van de adviseur dat hij een beleggingsbril op zet. 2. DC-regelingen zijn intransparante regelingen. Veel intransparanter dan middelloon 3. Afstempelen is bij uitstek een probleem van DC-regelingen en niet van pensioenfondsen 4. Administratiekosten en risicopremies zijn minder relevant bij productselectie

36 Productfasering/-beoordeling 65

37 Beleggen en risico(-reductie)

38 Lifecycle oud product Lifecycle - oud I 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Aandelen ontwikkelde markten Privaat indirect Europa Grondstoffen Staatsleningen opkomende markten Investment Grade Bedrijfsobligaties Euro High Yield Bedrijfsobligaties Staatsleningen Euro AAA-AA Liquiditeiten

39 Lifecycle nieuw product Lifecycle - nieuw I 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Aandelen ontwikkelde markten Privaat indirect Europa Grondstoffen Staatsleningen opkomende markten Investment Grade Bedrijfsobligaties Euro High Yield Bedrijfsobligaties Liquiditeiten Staatsleningen Euro AAA-AA

40 Verwacht opbouwpercentage 1. Pensioenresultaat DC->DC 2,40% Lifecycle nieuw II; 50,0% 2,35% 2,30% 2,25% 2,20% Lifecycle nieuw I; 38,0% 2,15% 2,10% 2,05% Lifecycle oud I; 25,6% Lifecycle PPI I; 39,5% 2,00% 1,95% Lifecycle oud II; 16,8% 1,90% 1,40% 1,45% 1,50% 1,55% 1,60% 1,65% 1,70% 1,75% 1,80% 1,85% 1,90% Opbouw percentage in slecht economisch scenario

41 1. Pensioenresultaat DB->DC

42

43 Verwacht netto productrendement 2. Netto productrendement 5,0% 4,8% Lifecycle nieuw II; 1,14 4,5% Lifecycle oud I; 0,94 4,3% 4,1% 3,9% 3,6% Lifecycle oud II; 0,66 Lifecycle nieuw I; 1,01 Lifecycle PPI I; 0,91 3,4% 1,0% 1,2% 1,5% 1,7% 1,9% 2,2% 2,4% 2,6% Netto productrendement in slecht economisch scenario

44 Overzicht TER en Bonus TER per leeftijd Lifecycle oud I 1,31% 1,31% 1,31% 1,31% 1,31% 1,26% 1,11% 1,04% Lifecycle nieuw I 0,65% 0,64% 0,64% 0,64% 0,64% 0,64% 0,62% 0,59% Lifecycle nieuw II 0,49% 0,49% 0,49% 0,49% 0,49% 0,49% 0,49% 0,49% Lifecycle PPI I 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,42% 0,43% 0,44% Lifecycle oud II 1,29% 1,29% 1,29% 1,29% 1,29% 1,27% 1,25% 1,23% Bonus per leeftijd Lifecycle oud I 0,064% 0,062% 0,077% 0,104% 0,169% 0,283% 0,468% 0,770% Lifecycle nieuw I 0,016% 0,021% 0,030% 0,051% 0,079% 0,152% 0,241% 0,421% Lifecycle nieuw II 0,015% 0,017% 0,024% 0,041% 0,075% 0,138% 0,245% 0,413% Lifecycle PPI I 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% Lifecycle oud II 0,014% 0,018% 0,029% 0,049% 0,085% 0,157% 0,273% 0,523%

45 Verzekeraar versus PPI Wat gebeurt er bij niet-overlijden PPI: niets! beleggingsrendement wordt bijgeschreven Verzekeraar: naast beleggingsrendement wordt winstbijschrijving als extra rendement gegeven Wat gebeurt er bij voortijdig overlijden? PPI: Komt toe aan PPI Wordt gebruikt voor verbetering nabestaandenpensioen Valt in collectief, verbetert rendement deelnemers Verzekeraar: De pensioenpot vervalt aan verzekeraar! Verzekering is kansovereenkomst

46 Uit rapport visie op open norm premieovereenkomsten 21 december M

47

48 Pensioengericht beleggen Beleggingsrisico wordt afgebouwd door steeds meer in vastrentende waarden te beleggen. Daardoor wordt er steeds meer risico gelopen door schommelingen in marktrente! Marktrenterisico Marktrente bepaalt de hoogte van het uiteindelijk aan te kopen pensioen Dus: beleg zodanig dat het marktrenterisico wordt gedrukt met behoud van rendement!

49 Verwacht overrendement 3. Pensioengericht beleggen 1,3% Lifecycle nieuw II; 63,9% 1,1% Lifecycle oud II; 65,3% 0,8% Lifecycle PPI I; 61,1% 0,5% Lifecycle oud I; 55,0% 0,3% Lifecycle nieuw I; 57,8% -4,0% -3,8% -3,6% -3,4% -3,2% -3,0% -2,8% -2,6% -2,4% -2,2% Ov errendement in een slecht scenario 0,0%

50 4. Uitvoeringskosten en premies voor risicoverzekeringen jaar 1 BP PVI UK NP Lifecy cle oud II Lifecy cle PPI I Lifecy cle nieuw II Lifecy cle nieuw I Lifecy cle oud I 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

51 Uitvoeringskosten en premies voor risicoverzekeringen jaar 5 BP PVI UK NP Lifecy cle oud II Lifecy cle PPI I Lifecy cle nieuw II Lifecy cle nieuw I Lifecy cle oud I 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

52 Zo maar een tekstblok uit UPO

53 Zo maar een tekstblok uit UPO En een fijne disclaimer!

54

55 Beleggingskeuze

56 Beleggingsperformance Performancetoets lifecycle beleggingsfondsen 1,5 Bruto Product Netto Product I Netto Product II PPI Product Grens onderpresteren Grens overpresteren 1 0, ,5-1 -1,5

57 Toetsing ML-norm: evenredig?

58 Knollen voor citroenen?

59 UPO vs URPO 30-jarige 30 jarige deelnemer UPO-model Verbondsmodel URPO Middelloon

60 Onze visie bij advisering 1. DC-regelingen zijn beleggingsproducten. Dit verlangt van de adviseur dat hij een beleggingsbril op zet. 2. DC-regelingen zijn intransparante regelingen. Veel intransparanter dan middelloon 3. Afstempelen is bij uitstek een probleem van DC-regelingen en niet van pensioenfondsen 4. Administratiekosten en risicopremies zijn minder relevant bij productselectie

61 Debat o.l.v. dagvoorzitter Annemiek Vollenbroek 37

62 Stelling I Advies over de keuze voor een premie- of uitkeringsovereenkomst geschiedt vaak na onvoldoende weging van argumenten 38

63 Stelling 2 Premieovereenkomsten leiden niet tot een mismatch tussen pensioendoelstelling en pensioenresultaat 39

64 Stelling 3, gevolgd door een vraag De huidige pensioenproducten sluiten niet meer aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van:»sparen/beleggen»werkpatronen»verdeling van risico s tussen werkgever, werknemer en verzekeraar»solidariteit»de wens van transparantie» Hoe moet het dan anders??? 40

65 Afsluiting Postbus CA Hoevelaken T: F:

EFD Noord. Hoe gevaarlijk is DC nu eigenlijk?

EFD Noord. Hoe gevaarlijk is DC nu eigenlijk? EFD Noord Hoe gevaarlijk is DC nu eigenlijk? Deze presentatie is uitsluitend bedoeld voor het geven van voorlichting en uitleg; er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Financieel Dagblad (6 april)

Nadere informatie

Van Zwitserleven Pensioen Premie Overeenkomst Beleggingen. Naar. Zwitserleven Exclusief Pensioen

Van Zwitserleven Pensioen Premie Overeenkomst Beleggingen. Naar. Zwitserleven Exclusief Pensioen Van Zwitserleven Pensioen Premie Overeenkomst Beleggingen Naar Zwitserleven Exclusief Pensioen EEN PRODUCTVERGELIJKING DOOR MIDDEL VAN DE PRUDENTIETOETS LNBB ACTUARISSEN + PENSIOENCONSULTANTS pagina 1

Nadere informatie

APF-monitor Dummy-rapport. Pensioen lifecycle indicators

APF-monitor Dummy-rapport. Pensioen lifecycle indicators APF-monitor Pensioen lifecycle indicators Deel 1: Inleiding 1.1 APF-monitor Introductie APF 1.2 Uw vergelijking Deel 2: De uitkomsten 2.1 Pensioenuitkomsten 2.2 Premie-uitkomsten Deel 3: De verdieping

Nadere informatie

het instrument om premiepensioenproducten te beoordelen en onderling met elkaar te vergelijken

het instrument om premiepensioenproducten te beoordelen en onderling met elkaar te vergelijken het instrument om premiepensioenproducten te beoordelen en onderling met elkaar te vergelijken Bij de keuze voor een product voor de premiepensioenregeling van medewerkers is de effectiviteit van de life

Nadere informatie

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN 1 GEVOLGEN DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN 2 REKENRENTE,

Nadere informatie

ICK Beschikbare Premieregeling

ICK Beschikbare Premieregeling ICK Beschikbare Premieregeling Uitleg over een nieuwe de regeling van bedrijfstakpensioenfonds ICK 30 mei 2013 Diede Panneman Rutger van Asselt ' Copyright 2012 Sprenkels & Verschuren. Geen enkele reproductie

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Advantage Pensioen TB0114

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Advantage Pensioen TB0114 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen Allianz Advantage Pensioen TB0114 Artikel 2 Grondslagen netto premieberekening van het partnerpensioen vóór de pensioendatum, het wezenpensioen

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Agenda 1. Rol klankbordgroep 2. Waarom een nieuwe pensioenregeling?

Nadere informatie

Pensioen. Verzekeraar of Algemeen Pensioenfonds? Een algemeen pensioenfonds als alternatief voor uw salaris-diensttijdregeling. meeus.

Pensioen. Verzekeraar of Algemeen Pensioenfonds? Een algemeen pensioenfonds als alternatief voor uw salaris-diensttijdregeling. meeus. Pensioen Verzekeraar of Algemeen Pensioenfonds? Een algemeen pensioenfonds als alternatief voor uw salaris-diensttijdregeling. meeus.com/pensioen 1 Het Algemeen Pensioenfonds Vanaf 1 januari 2016 is het

Nadere informatie

Klant. De Beleggingsvrijheidanalyse is een analyse van de invloed van de verschillende beleggingsprofielen

Klant. De Beleggingsvrijheidanalyse is een analyse van de invloed van de verschillende beleggingsprofielen Klant De Beleggingsvrijheidanalyse is een analyse van de invloed van de verschillende beleggingsprofielen die deelnemers aan de collectieve pensioenregeling hebben op het pensioen en de risico s daarvan.

Nadere informatie

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Pag. /8 Delta Lloyd garandeert de opgebouwde aanspraken en tarieven. Het Garantiepensioen

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Brochure voor u als werkgever Als werkgever hebt u behoefte aan een betaalbare pensioenregeling. Tegelijkertijd wilt u een regeling die past in een goed arbeidsvoorwaardenbeleid.

Nadere informatie

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009 Pensioenbijeenkomst herstelplan 2009 Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (PGB) over herstelplan 2009 juli 2009 Inleiding Waarom 5 pensioenbijeenkomsten? ernstige situatie met grote gevolgen voor

Nadere informatie

Een nieuw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Een nieuw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Een nieuw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Nieuwe contractperiode U ontvangt voor de nieuwe contractperiode van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 5 juli 2016 1 Agenda Opening 2015 Financiën: Dekkingsgraad en financiële situatie Henk Herstelplan Henk Beleggingsbeleid Bert Risico s

Nadere informatie

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken.

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken. De verschillen tussen Vast en Zeker Kapiaal (V&Z) OverrenteAandeel Plus/AEX plus het resultaat op fictieve indexbeleggingen in de AEX-index en het Zwitserleven Exclusief Pensioen Voor een vernieuwde overeenkomst,

Nadere informatie

Beschikbare premieregeling De premie

Beschikbare premieregeling De premie Uw werknemers bouwen op bij bpfbouw in de Pensioenregeling Bouwnijverheid. De regeling kent een maximum salaris. Dit maximum wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt op 1 januari 2013 55.348,13 (inclusief

Nadere informatie

Het Garantie pensioen met vaste collectieve premie

Het Garantie pensioen met vaste collectieve premie Het Garantie pensioen met vaste collectieve premie Inhoudsopgave Het Garantie pensioen met vaste collectieve premie van Delta Lloyd Waarom Collectief Defined Contribution? 5 Wat is het? 5 De kracht van

Nadere informatie

Zwitserleven DGA Pensioen.

Zwitserleven DGA Pensioen. Zwitserleven DGA Pensioen. Het Zwitserleven DGA Pensioen is een individuele pensioenverzekering voor de Directeur Grootaandeelhouder (DGA). Het Zwitserleven DGA Pensioen heeft het karakter van een kapitaalovereenkomst

Nadere informatie

BREAK-OUT SESSIE BESCHIKBARE PREMIEREGELING EN CDC BINNEN EEN APF Rutger de Wit & Claudette Blankestijn. 20 juni 2016

BREAK-OUT SESSIE BESCHIKBARE PREMIEREGELING EN CDC BINNEN EEN APF Rutger de Wit & Claudette Blankestijn. 20 juni 2016 BREAK-OUT SESSIE BESCHIKBARE PREMIEREGELING EN CDC BINNEN EEN APF Rutger de Wit & Claudette Blankestijn 20 juni 2016 Welke onderwerpen komen aan bod? Introductie: Waar passen DC en CDC-regeling in een

Nadere informatie

De feiten op een rij. De beschikbare premieregeling

De feiten op een rij. De beschikbare premieregeling De feiten op een rij De beschikbare premieregeling De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling Verzekeraars bieden diverse pensioenregelingen aan, waaraan werknemers

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Webinar DGA Pensioen

Webinar DGA Pensioen Webinar DGA Pensioen Inhoudsopgave. 1. Wetgeving en gevolgen voor DGA. 2. Wat doet Zwitserleven met bestaande portefeuille? 3. Zwitserleven Pensioen Individueel. Kenmerken Voordelen Wetgeving en gevolgen

Nadere informatie

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij 3 De beschikbare premieregeling In Nederland bestaan grofweg twee categorieën pensioenregelingen: beschikbare premieregelingen enerzijds en middelloon-

Nadere informatie

100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente. Versie 19 januari 2015

100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente. Versie 19 januari 2015 100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente Versie 19 januari 2015 Wat is er veranderd per 1-1-2015? Voor 1-1-2015 gold er geen salarisbeperking waarover met pensioen op mocht bouwen. Vanaf 1-1-2015 is wetgeving

Nadere informatie

Ballast Nedam Pensioenfonds. Informatiebijeenkomst Premievrijen en gepensioneerden. Theo Bruijninckx 1 november 2004

Ballast Nedam Pensioenfonds. Informatiebijeenkomst Premievrijen en gepensioneerden. Theo Bruijninckx 1 november 2004 Ballast Nedam Pensioenfonds Informatiebijeenkomst Premievrijen en gepensioneerden Theo Bruijninckx 1 november 2004 Onderwerpen Agendapunt 1: Jaarverslag 2003 Overzicht 2003 Herstelplan 2002 Agendapunt

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM Aanpassing pensioenregeling een must Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM 1 Aanpassing pensioenregeling een must Inhoud Marcel Brussee: Achtergrond wijzigingen

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Pensioen TB1015

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Pensioen TB1015 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen Allianz Pensioen TB1015 Artikel 1 Grondslagen netto premieberekening van het partnerpensioen vóór de pensioendatum, het wezenpensioen en het

Nadere informatie

het instrument om premiepensioenproducten te beoordelen en onderling met elkaar te vergelijken

het instrument om premiepensioenproducten te beoordelen en onderling met elkaar te vergelijken het instrument om premiepensioenproducten te beoordelen en onderling met elkaar te vergelijken Bij de keuze voor een product voor de premiepensioenregeling van medewerkers is de effectiviteit van de life

Nadere informatie

APF VERSUS ANDERE UITVOERDERS

APF VERSUS ANDERE UITVOERDERS APF VERSUS ANDERE UITVOERDERS Jos van Ophem & Hans Kennis 20 juni 2016 Vergelijking Algemeen Pensioenfonds versus: Verzekerde pensioenregeling Ondernemingspensioenfonds Bedrijfstakpensioenfonds België-route

Nadere informatie

BeterExcedent pensioen werknemer BeterExcedent pensioen

BeterExcedent pensioen werknemer BeterExcedent pensioen BeterExcedent werknemer BeterExcedent wrkn.2014.0201 Deze brochure gaat over de Pensioenregeling BeterExcedent, de excedentregeling van het Bedrijfstakfonds voor de Bouwnijverheid (bpfbouw). Wanneer u

Nadere informatie

Bijlage I bij instemmingsverzoek BoMa Ondernemingsraad. Elementen van de per 1 januari 2015 voorgestelde pensioenregeling

Bijlage I bij instemmingsverzoek BoMa Ondernemingsraad. Elementen van de per 1 januari 2015 voorgestelde pensioenregeling Bijlage I bij instemmingsverzoek BoMa Ondernemingsraad Elementen van de per 1 januari 2015 voorgestelde pensioenregeling In bijlage I bij het instemmingsverzoek zijn de elementen van de met ingang van

Nadere informatie

Technische grondslagen. Bedrijfseconomische grondslagen. Leeftijdsverschil hoofdverzekerde met partner. Premie wezenpensioen

Technische grondslagen. Bedrijfseconomische grondslagen. Leeftijdsverschil hoofdverzekerde met partner. Premie wezenpensioen Technische en bedrijfseconomische grondslagen DGA Pensioen Voor nieuwe overeenkomsten en verlengingen Technische grondslagen Sterftetafel: - Kapitaal bij leven: ZL2011 sekseneutraal - Nabestaandenpensioen:

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Het evaluatierapport vloeit voort uit een. Rapport Evaluatie Premie Pensioen Instellingen. Marktwerking door introductie PPI?

Het evaluatierapport vloeit voort uit een. Rapport Evaluatie Premie Pensioen Instellingen. Marktwerking door introductie PPI? Drs. J.A.L. Borremans Partner bij LNBB actuarissen en pensioenconsultants te Dordrecht Drs. F.J.H. Husken Partner bij AF Advisors te Rotterdam Op 23 mei jongstleden boden de minister én staatssecretaris

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds RBS Nederland

Stichting Pensioenfonds RBS Nederland Stichting Pensioenfonds RBS Nederland Lunch & Learn 27 september / 2 oktober / 8 oktober 2012 Internal use only Programma Wat komt er vandaag aan bod? Van premie tot pensioen 1 Een goede pensioenregeling

Nadere informatie

Rabo BedrijvenPensioen. Een pensioen van deze tijd

Rabo BedrijvenPensioen. Een pensioen van deze tijd Rabo BedrijvenPensioen Een pensioen van deze tijd Inhoud Het Rabo BedrijvenPensioen: modern en overzichtelijk Pensioen voor uw werknemers: hoe werkt het? Zorg voor uw werknemers, hun partners en kinderen

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Pensioen TB0117

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Pensioen TB0117 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen Allianz Pensioen TB0117 Artikel 1 Grondslagen netto premieberekening van het partnerpensioen vóór de pensioendatum, het wezenpensioen en het

Nadere informatie

2020 in de (fiscale) praktijk. Amsterdam, 8 november 2016 Jan-Olivier Kuijkhoven

2020 in de (fiscale) praktijk. Amsterdam, 8 november 2016 Jan-Olivier Kuijkhoven 2020 in de (fiscale) praktijk Amsterdam, 8 november 2016 Jan-Olivier Kuijkhoven Inhoud 1. Hoe hoog is de maximale gelijkblijvende premie in 2020 2. Gelijkblijvende premie inzetten voor degressief middelloon

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Vereniging (VeLP) 17 februari 2011

Algemene Ledenvergadering Vereniging (VeLP) 17 februari 2011 Algemene Ledenvergadering Vereniging (VeLP) 17 februari 2011 Agenda Welkom Notulen vergadering 2 november Performance SPLB Het pensioengebouw en juridisch advies Financiën Communicatie en LinkedIn groep

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan

Pensioen Continu Plan Pensioen Continu Plan Een nettolijfrente oplossing Voor werknemers met een salaris boven 100.000 Per 1 januari 2015 gelden er belangrijke nieuwe regels voor pensioen. Hierdoor bouwen veel werknemers minder

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Aanvulling van ouderdomspensioen en partnerpensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er

Nadere informatie

Verzekeraar of Algemeen Pensioenfonds?

Verzekeraar of Algemeen Pensioenfonds? Verzekeraar of Algemeen Pensioenfonds? EEN ALGEMEEN PENSIOENFONDS ALS ALTERNATIEF VOOR UW SALARIS-DIENSTTIJDREGELING Het Algemeen Pensioenfonds Vanaf 1 januari 2016 is het wettelijk mogelijk een Algemeen

Nadere informatie

NN Flexibel Garantie Pensioen. Een gegarandeerd pensioen met onderscheidende indexatiekracht

NN Flexibel Garantie Pensioen. Een gegarandeerd pensioen met onderscheidende indexatiekracht NN Flexibel Garantie Pensioen Een gegarandeerd pensioen met onderscheidende indexatiekracht Pensioen Pensioen is voor veel Nederlanders de belangrijkste inkomensvoorziening voor later. Pensioen zorgt niet

Nadere informatie

NETTO WERKNEMERS PENSIOEN

NETTO WERKNEMERS PENSIOEN NETTO WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor adviseurs en werkgevers Versie: 1 januari 2016 Voor pensioen opbouw boven 100.000 salaris Het Netto Werknemers Pensioen van De Amersfoortse is een aanvullende

Nadere informatie

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar Rabo BedrijvenPensioen Een aandeel in elkaar Inhoud Het Rabo BedrijvenPensioen: modern en overzichtelijk Pensioen voor uw werknemers: hoe werkt het? Zorg voor uw werknemers, hun partners en hun kinderen

Nadere informatie

Het verbeterde financieel toetsingskader (ftk) Zeist, 26 juni 2014

Het verbeterde financieel toetsingskader (ftk) Zeist, 26 juni 2014 Het verbeterde financieel toetsingskader (ftk) Zeist, 26 juni 2014 Wat doet het ftk? Wat zit er in de pot? Wat is er beloofd? Generatiebalans FTK = beheersingssysteem Indicator Nominale dekkingsgraad

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Pensioenakkoord. Spelregels vanuit de accountant bezien. Nico Pul Ernst & Young

Pensioenakkoord. Spelregels vanuit de accountant bezien. Nico Pul Ernst & Young Pensioenakkoord Spelregels vanuit de accountant bezien Nico Pul Ernst & Young Pensioenakkoord Korte vergelijking oud versus nieuw Gevolgen voor de jaarrekening Bijdrage accountants aan het debat Oud versus

Nadere informatie

Pensioen voor uw medewerkers

Pensioen voor uw medewerkers Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Pensioen voor uw medewerkers Allianz Design Pensioen Een goed pensioen voor uw medewerkers U wilt uw personeel goed belonen. Omdat ze het verdienen, omdat u hen

Nadere informatie

TrueBlue Beschikbare premieregeling EEN PERSOONLIJKE PENSIOENPOT VOOR ELKE WERKNEMER. Met collectieve voordelen.

TrueBlue Beschikbare premieregeling EEN PERSOONLIJKE PENSIOENPOT VOOR ELKE WERKNEMER. Met collectieve voordelen. TrueBlue Beschikbare premieregeling EEN PERSOONLIJKE PENSIOENPOT VOOR ELKE WERKNEMER. Met collectieve voordelen. Oktober 2016 TrueBlue Beschikbare premieregeling Een goed geregeld pensioen voor jouw werknemers?

Nadere informatie

Advies Commissie Parameters

Advies Commissie Parameters Advies Commissie Parameters Voorstel tot herziening van verwachte rendementen Sprenkels&Verschuren Maart 2014 Copyright 2014 Sprenkels & Verschuren. Geen enkele reproductie van het document of een deel

Nadere informatie

Dekkingsgraadsjabloon inclusief DC kapitaal Stichting Pensioenfonds TNO

Dekkingsgraadsjabloon inclusief DC kapitaal Stichting Pensioenfonds TNO Dekkingsgraadsjabloon inclusief DC kapitaal Stichting Pensioenfonds TNO Dit document bevat het dekkingsgraadsjabloon inclusief DC kapitaal voor Stichting Pensioenfonds TNO. De uitgangspunten die ten grondslag

Nadere informatie

Capgemini Nederland. Variabel of vastgesteld pensioen? Edwin Schokker. 29 maart 2017

Capgemini Nederland. Variabel of vastgesteld pensioen? Edwin Schokker. 29 maart 2017 Capgemini Nederland Variabel of vastgesteld pensioen? Edwin Schokker 29 maart 2017 2017 Willis Towers Watson. All rights reserved. Ref: HDr\656838\P170140 Pensioen bij Capgemini 1-1-2017 1-1-2016 Tot 1-1-2016

Nadere informatie

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken.

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken. De verschillen tussen het Zwitserleven Privilege BedrijfsPensioen GarantieKapitaal met OverrenteAandeel en het Zwitserleven Exclusief Pensioen Voor een vernieuwde overeenkomst, met een ingangsdatum op

Nadere informatie

Het nieuwe FTK: plussen en minnen

Het nieuwe FTK: plussen en minnen Het nieuwe FTK: plussen en minnen Onno Steenbeek Johan de Wittlezing Utrecht, 5 juni 2015 HET NIEUWE FTK Waardering verplichtingen & dekkingsgraden Nieuwe parameters Herstelplannen, premie en indexatie

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Advantage Pensioen TB1212

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Advantage Pensioen TB1212 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen Allianz Advantage Pensioen TB1212 Artikel 1 Grondslagen netto premieberekening partnerpensioen vóór pensioendatum en wezenpensioen in een inclusiefregeling

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Pensioen TB0114

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Pensioen TB0114 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen Allianz Pensioen TB0114 Artikel 1 Grondslagen netto premieberekening van het partnerpensioen vóór de pensioendatum, het wezenpensioen en het

Nadere informatie

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken.

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken. De verschillen tussen het Zwitserleven Privilege BedrijfsPensioen GarantieKapitaal met OverrenteAandeel en het Zwitserleven Exclusief Pensioen Voor een vernieuwde overeenkomst, met een ingangsdatum op

Nadere informatie

BeterExcedent pensioen werknemer BeterExcedent pensioen

BeterExcedent pensioen werknemer BeterExcedent pensioen BeterExcedent werknemer BeterExcedent wrkn.20130301 Deze brochure gaat over de Pensioenregeling BeterExcedent, de excedentregeling van het Bedrijfstakfonds voor de Bouwnijverheid (bpfbouw). Wanneer u via

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er belangrijke

Nadere informatie

Allianz Pensioen Wel degelijk. Factsheet 2015

Allianz Pensioen Wel degelijk. Factsheet 2015 Allianz Pensioen Wel degelijk Factsheet 2015 Allianz Pensioen Wel degelijk Het Allianz Pensioen staat voor gemak, deskundigheid en betaalbaarheid. Drie overtuigende argumenten om voor een pensioen en pensioenaanbieder

Nadere informatie

Tentamen Pensioenactuariaat 1, 18-1-2007

Tentamen Pensioenactuariaat 1, 18-1-2007 Tentamen Pensioenactuariaat 1, 18-1-2007 Op dit tentamen kun je 100 punten halen : 25 pt Opgave A, óf je eindcijfer van de opdrachten tijdens het collegeblok. Het maimum van de twee scores is geldig, dus

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Pensioen TB0114

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Pensioen TB0114 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen Allianz Pensioen TB0114 Artikel 1 Grondslagen netto premieberekening van het partnerpensioen vóór de pensioendatum, het wezenpensioen en het

Nadere informatie

Herstelplan PME 2015. Vastgesteld door het algemeen bestuur op 25 juni 2015

Herstelplan PME 2015. Vastgesteld door het algemeen bestuur op 25 juni 2015 Herstelplan PME 2015 Vastgesteld door het algemeen bestuur op 25 juni 2015 1 PME Herstelplan 2015 dekkingraadsjabloon inclusief onderbouwing Dit document bevat het dekkingsgraadsjabloon dat deel uitmaakt

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Human Resources Identifier Nederland Voorstel CDC pensioenregeling 2017 inclusief risicohouding Presentatie Seminar DNB 28 2010 en DB 30 Blue mei 2013 template 0 Aanleiding Wens werkgever om huidige pensioenregeling

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2016 ( F I N A N C I E E L ) S T I C H T I N G P E N S I O E N F O N D S M E R C E R. 16 juni 2017

J A A R V E R S L A G 2016 ( F I N A N C I E E L ) S T I C H T I N G P E N S I O E N F O N D S M E R C E R. 16 juni 2017 H E A L T H W E A L T H C A R E E R J A A R V E R S L A G 2016 ( F I N A N C I E E L ) S T I C H T I N G P E N S I O E N F O N D S M E R C E R 16 juni 2017 Bestuur Stichting Pensioenfonds Mercer F I N

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 18 november 2014 13 oktober 2010 Deelnemersbijeenkomst Agenda Opening 2013 Financiën: Dekkingsgraad en financiële situatie Henk Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Allianz Pensioen Wel degelijk. Factsheet 2014

Allianz Pensioen Wel degelijk. Factsheet 2014 Allianz Pensioen Wel degelijk Factsheet 2014 Allianz Pensioen Wel degelijk Het Allianz Pensioen staat voor gemak, deskundigheid en betaalbaarheid. Drie overtuigende argumenten om voor een pensioen en pensioenaanbieder

Nadere informatie

Zwitserleven Exclusief Pensioen.

Zwitserleven Exclusief Pensioen. Zwitserleven Exclusief Pensioen. Productinformatie Zwitserleven Exclusief Pensioen Deze productinformatie is geldig voor overeenkomsten met een ingangsdatum vanaf 1 januari 2017. Zwitserleven heeft het

Nadere informatie

PENSIOEN Gemakkelijker kunnen we het...

PENSIOEN Gemakkelijker kunnen we het... PENSIOEN Gemakkelijker kunnen we het... Venlo, 29 februari 2012 Pensioen diverse actualiteiten 1. Wat houdt pensioenakkoord voor AOW in 2. Gevolgen voor pensioen 3. Hoe werkt uitstellen pensioendatum 4.

Nadere informatie

Gevolgen marktwaardering verplichtingen op beleid pensioenfondsen

Gevolgen marktwaardering verplichtingen op beleid pensioenfondsen Gevolgen marktwaardering verplichtingen op beleid pensioenfondsen Inleiding Op dit moment wordt bij pensioenfondsen veel onderzoek gedaan naar de beleidseffecten van het waarderen van pensioenverplichtingen

Nadere informatie

Allianz Netto Pensioen. Factsheet november 2014

Allianz Netto Pensioen. Factsheet november 2014 Allianz Netto Pensioen Factsheet november 2014 Allianz Netto Pensioen Per 1 januari 2015 gelden andere regels voor de opbouw van pensioen. Zo zijn de opbouwpercentages voor ouderdoms-, partner- en wezenpensioen

Nadere informatie

INDIVIDUELE WAARDEOVERDRACHT

INDIVIDUELE WAARDEOVERDRACHT INDIVIDUELE WAARDEOVERDRACHT Individuele waardeoverdracht Edwin Schop, Flexis Groep 26 november 2014, Vrije Universiteit Amsterdam 2 Actueel onderwerp Diverse knelpunten Fundamentele discussie over herziening

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015 Belanghebbendenvergadering 24 september 2015 Agenda 1. Opening 2. Actuele ontwikkelingen Ballast Nedam N.V. 3. Jaarverslag 2014 4. Nieuwe pensioenregelgeving en herstelplan 5. Toekomst pensioenfonds 6.

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart 2016 Stand van zaken SVG 1 van 21 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2015 Vooruitblik 2016 Derivaten Vragen 2 van 21 Pensioenfonds

Nadere informatie

Voor pensioenopbouw boven de fiscaal gefaciliteerde salarisgrens

Voor pensioenopbouw boven de fiscaal gefaciliteerde salarisgrens Netto Werknemers Pensioen Productinformatie voor adviseurs en werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2018 Voor pensioenopbouw boven de fiscaal Het Netto Werknemers Pensioen Het Netto Werknemers Pensioen van

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Deelnemersvergadering Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Agenda Opening, mededelingen Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag 2016: beleggingen en pensioenaanspraken

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015 Stand van zaken SVG 1 van 19 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2014 Vooruitblik 2015 Vragen 2 van 19 Pensioenfonds SVG

Nadere informatie

De verlenging van uw contract

De verlenging van uw contract De verschillen tussen het Zwitserleven Privilege BedrijfsPensioen met OverrenteAandeel en het Zwitserleven i-pensioen met RendementsCorrectie Vast (marktwaardecorrectie) beide op basis van middelloon Voor

Nadere informatie

MIJN HEINZ PENSIOEN Werking Beschikbare premie

MIJN HEINZ PENSIOEN Werking Beschikbare premie MIJN HEINZ PENSIOEN Werking Beschikbare premie Deze slides zijn in juni 2010 gepresenteerd aan deelnemers aan de informatiesessies. De inhoud heeft een puur informatief karakter. Aan de informatie in deze

Nadere informatie

KPS Kring van Pensioen-Specialisten

KPS Kring van Pensioen-Specialisten RICHTLIJN VOOR EEN INVENTARISATIEFORMULIER TER BEPALING VAN HET PENSIOENKLANTPROFIEL VAN EEN ONDERNEMING VOOR EEN PENSIOENREGELING T.B.V. ÉÉN OF MEERDERE WERKNEMERS Disclaimer: Dit inventarisatieformulier

Nadere informatie

Veranderingen in de premie en kosten

Veranderingen in de premie en kosten De verschillen tussen het Zwitserleven Privilege BedrijfsPensioen met RendementsDeling ECB-AAA en het Zwitserleven i-pensioen met RendementsCorrectie Vast (marktwaardecorrectie) Voor een vernieuwde overeenkomst,

Nadere informatie

Beleggingsbeleid Pensioenfonds PGB. 29 april 2016

Beleggingsbeleid Pensioenfonds PGB. 29 april 2016 Beleggingsbeleid Pensioenfonds PGB 29 april 2016 1 Uw pensioen bij PGB in 2016 3 september 2015 Pensioenfonds balans 50% 50% Bezittingen Matching portefeuille Staatsobligaties Bedrijfsobligaties Hypotheken

Nadere informatie

Een toekomst zonder indexatie Jos Berkemeijer. Amsterdam, 26 oktober 2015, DNB

Een toekomst zonder indexatie Jos Berkemeijer. Amsterdam, 26 oktober 2015, DNB Een toekomst zonder indexatie Jos Berkemeijer Amsterdam, 26 oktober 2015, DNB Agenda 1. Risicohouding 2. Indexatie Crash 3. EHBI 4. ISDC, met zonder indexatie Risicohouding, Zekerheid Je mag blind twee

Nadere informatie

NETTO WERKNEMERS PENSIOEN

NETTO WERKNEMERS PENSIOEN NETTO WERKNEMERS PENSIOEN Productinformatie voor adviseurs en werkgevers Versie: 1 januari 2017 Voor pensioenopbouw boven de fiscaal HET NETTO WERKNEMERS PENSIOEN Het Netto Werknemers Pensioen van De Amersfoortse

Nadere informatie

BREAK-OUT SESSIE RISICO & RENDEMENT

BREAK-OUT SESSIE RISICO & RENDEMENT BREAK-OUT SESSIE RISICO & RENDEMENT Sacha van Hoogdalem & Vandena van der Meer 20 juni 2016 Welkom! Leuk dat jullie je hebben ingeschreven voor deze sessie over Risico & Rendement bij APF-en! Voordat we

Nadere informatie

Pensioenkeuzestress voor DGA s Wie, wat wanneer

Pensioenkeuzestress voor DGA s Wie, wat wanneer Pensioenkeuzestress voor 200.000 DGA s Wie, wat wanneer 1 november 2016 Paul Lavrijssen RB FFP Adviseur Aegon Adfis Specialist DGA 1 Welkom bij Aegon Adfis Academy Uw kennispartner voor fiscale en juridische

Nadere informatie

Hoe te beleggen onder Solvency II regelgeving t.a.v. verdiscontering verplichtingen?

Hoe te beleggen onder Solvency II regelgeving t.a.v. verdiscontering verplichtingen? Hoe te beleggen onder Solvency II regelgeving t.a.v. verdiscontering verplichtingen? 1 Impact regelgeving t.a.v. beleggingsbeleid! "! # $ %&! $' (" ' )* + *! " &,!,, --- 2 Verdisconteringscurve: van economisch

Nadere informatie

Kernvragen bij een collectieve Pensioen regeling. Voor ondernemers die op zoek zijn naar een pensioenregeling voor hun personeel

Kernvragen bij een collectieve Pensioen regeling. Voor ondernemers die op zoek zijn naar een pensioenregeling voor hun personeel Kernvragen bij een collectieve Pensioen regeling Voor ondernemers die op zoek zijn naar een pensioenregeling voor hun personeel Kernvragen bij een collectieve Pensioenregeling U geeft uw werknemers goede

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 2 juli 2015 1 Agenda Opening 2014 Financiën: Dekkingsgraad en financiële situatie Henk nftk Henk Herstelplan Henk Beleggingsbeleid Bert

Nadere informatie

Wat zijn de mogelijkheden met uw beleggingsverzekering?

Wat zijn de mogelijkheden met uw beleggingsverzekering? Wat zijn de mogelijkheden met uw beleggingsverzekering? verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Hersteladvies is kosteloos Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden van uw beleggingsverzekering.

Nadere informatie

De toekomst is aan de IndividuelePensioenUitkeringsOvereenkomst

De toekomst is aan de IndividuelePensioenUitkeringsOvereenkomst De toekomst is aan de IndividuelePensioenUitkeringsOvereenkomst Door Erik Daae en Willem Schuddeboom 14 november 2015 Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende

Nadere informatie

Uitgangspunten nettopensioenregeling bpfbouw

Uitgangspunten nettopensioenregeling bpfbouw Uitgangspunten nettopensioenregeling bpfbouw Algemeen BpfBOUW biedt de nettopensioenregeling aan en voert deze samen met de BeterExcedent-regeling uit. De nettopensioenregeling is een premieovereenkomst

Nadere informatie