WORKSHOP: Plan van Aanpak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WORKSHOP: Plan van Aanpak"

Transcriptie

1 PROJECTHANDLEIDING Proeve On your Proeven site PW Werkproces 1.1: Inventariseert de situatie en wensen van de cliënt Werkproces 1.2: Schrijft een plan van aanpak Werkproces 2.1: Ondersteunt de cliënt bij ontwikkeling en opvoeding Werkproces 2.2: Biedt de cliënt persoonlijke verzorging Werkproces 2.6: Evalueert de geboden opvang en begeleiding In de Proeve zul je een aantal opdrachten moeten maken en uitvoeren. Deze workshop is bedoeld om je hier op voor te bereiden. In de workshops worden een aantal onderdelen van de Proeve behandeld. Het is belangrijk dat je alles goed begrijpt. Als je iets niet goed begrijpt, stel dan duidelijke vragen daarover aan de betreffende docent. Prestaties: - Een plan van aanpak op het gebied van persoonlijke verzorging. - Een plan van aanpak op het gebied van ontwikkelingsgerichte activiteiten. WORKSHOP: Plan van Aanpak Persoonlijke verzorging Ieder kind heeft wensen of behoeftes op het gebied van persoonlijke verzorging. Het ene kind wat meer dan het andere kind. Dat heeft te maken met: A. De leeftijd van het kind. Een baby kan zichzelf nog niet verzorgen, dus zal jij dat helemaal voor hem moeten doen., maar kind in de naschoolse opvang hoef je alleen nog maar te verzorgen als hij bijvoorbeeld gevallen is, en een pleister wil. B. Specifieke behoeften. Een kind kan een achterstand hebben op een bepaald gebied, een handicap of een ziekte, waardoor het (tijdelijk) speciale aandacht nodig heeft Plan van Aanpak persoonlijke verzorging. Wat ga je doen: 1. Kies een kind (of een groepje kinderen) die specifieke extra persoonlijke verzorging nodig heeft/hebben op het gebied van hygiëne of gezondheid. Je kunt hierbij denken aan: - Activiteiten gericht op zindelijkheidstraining - Allergie - alertheid - Activiteiten gericht op zelfstandigheidtraining (zelfstandig handen wassen, billen afvegen, kleding aantrekken) Etcetera. Project Proeve Proeven PW MBO COLLEGE HILVERSUM Pagina 1

2 2. Inventariseer de wensen/behoeften van het kind op het gebied van persoonlijke verzorging: Verzamel informatie over het kind Informatie verzamelen doe je door: - Gesprekken te voeren - Observaties Gesprek voeren: Voer gesprekken - (zo mogelijk) met het kind, - met collega s en/of met je praktijkbegeleider om de behoefte aan persoonlijke verzorging vast te stellen. Beschrijf concreet het doel van de gesprekken. Van de gesprekken maak je een gespreksverslag. (zie bijlage 1) Observeren Bepaal je observatiedoel. Maak een beschrijvende observaties van de cliënt die aansluit bij je observatiedoel. Maak een observatieplan door de volgende vragen te beantwoorden en uit te voeren. - Observatieplan: Wie is de cliënt? (Noteer de algemene gegevens: gezinssamenstelling, leefsituatie, levensloop, omgeving, cultuur, geloof etc.). Waarom heb je deze cliënt gekozen? Wat is er aan de hand? Wat is/zijn je observatiedoel(en)? Wat wil je onderzoeken? Welk specifieke gedrag/gedragingen ga je observeren? Wanneer, hoe vaak en hoe lang ga je observeren? Welke observatiemethodes ga je gebruiken en waarom zijn dit geschikte methodes? 3 Stel de begeleidingsvraag vast Beschrijf de begeleidingsvraag of de begeleidingsbehoefte van het kind op het gebied van persoonlijke verzorging. 4 Stel het begeleidingsdoel vast Beschrijf je begeleidingsdoel SMART. (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden). 5 Handelingsmogelijkheden Beschrijf drie verschillende (handelings)mogelijkheden die je hebt om je begeleidingsdoel te bereiken. Beschrijf de voor- en nadelen van iedere mogelijkheid. Beschrijf wat je kunt doen om de cliënt te stimuleren het zelf te doen. Als het mogelijk is betrek je de cliënt bij het bedenken van de verschillende mogelijkheden die er zijn om het doel te bereiken. Beschrijf in dit geval de reacties van de cliënt. Benoem de standaard (werk)procedures van de organisatie die van toepassing zijn op de situatie (denk aan afspraken, regels, richtlijnen, protocollen e.d.). Project Proeve Proeven PW MBO COLLEGE HILVERSUM Pagina 2

3 Welke handelingsmogelijkheid/werkwijze kies je? Welke motieven heb je daarbij? Vraag voor de uitvoering van je handelingen de mening van betrokkenen. Beschrijf hun feedback. Welke feedback gebruik je? 6 Voer de activiteit(en) uit. Je gaat nu je activiteit(en) zelfstandig uitvoeren op je praktijkinstelling. Maak van te voren afspraken met je praktijkbegeleider over de uitvoering. 7 Evalueer de uitvoering de activiteit(en). Na afloop voert de praktijkbeoordelaar een evaluatiegesprek met je over de uitvoering. Schrijf een evaluatieverslag volgens de STARR-methode (zie bijlage 3). Activiteiten met kinderen Ontwikkelingsgerichte activiteiten zijn activiteiten die een bepaald ontwikkelingsaspect stimuleren. Daarmee bedoelen we de motorische ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling, de zintuiglijke ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Je gebruikt bij deze activiteiten spel-, sport-, knutsel en/of speelmaterialen. Omdat elk kind anders is, is de behoefte aan activiteiten ook verschillend. Dat kan te maken hebben met de leeftijd, maar ook met de persoonlijkheid of temperament van het kind. Het is de bedoeling dat je een kind activiteiten aanbiedt die passen bij de ontwikkelingsfase waarin het kind zich op dat moment bevindt. In de instelling waar je werkt hanteren ze een pedagogische visie. Deze visie staat omschreven in het pedagogisch beleidsplan. Elke pedagogische visie heeft ideeën over het begeleiden en de opvoeding van een kind. Om die reden hebben ze ook eigen doelen, middelen, oefeningen en een activiteitenaanbod. Als je werkt volgens een bepaalde pedagogische visie heeft consequenties voor jouw begeleiding als pedagogisch werker. In de Proeve van Bekwaamheid moet je kunnen aantonen welke pedagogische visie van invloed is op de dingen die jij doet met kinderen en de manier waarop je ze begeleidt. Momenteel zijn Thomas Gordon, Loris Malaguzzi, Emmi Pikler en Janusz Korczak de pedagogen die het meest invloed hebben op de visie die gehanteerd wordt in de Kinderopvang. Ontwikkelingsgerichte activiteiten moeten voldoen aan de volgende eisen: Passend binnen de belevingswereld van het kind Passend binnen het pedagogisch beleid van de instelling of een (in overleg met de instelling) zelf gekozen pedagogische visie. De activiteit stimuleert verschillende ontwikkelingsaspecten van het kind. De activiteit getuigd van creativiteit en is origineel voor de instelling. Project Proeve Proeven PW MBO COLLEGE HILVERSUM Pagina 3

4 Inhoud: Ontwikkelingsgerichte activiteiten Doelstellingen bij activiteiten Pedagogische visie met betrekking tot activiteiten Resultaat: Plan van Aanpak Ontwikkelingsgerichte activiteiten. Duur: Maak hierover afspraken met je docent Plan van Aanpak ontwikkelingsgerichte activiteiten Wat ga je doen: 1 Kies een kind (of een groepje kinderen) met wie je een ontwikkelingsgerichte activiteit uit wilt voeren. Je vertelt aan je praktijkbegeleider wat je wilt gaan doen en overleg met haar/hem over jouw idee. 2. Inventariseer de wensen/behoeften van het kind/de kinderen: Verzamel informatie over het kind/kinderen. Informatie verzamelen doe je door: - Observaties - Gesprekken te voeren a. Observeren Bepaal je observatiedoel. Maak een beschrijvende observaties van het kind dat aansluit bij je observatiedoel. Maak een observatieplan door de volgende vragen te beantwoorden en uit te voeren. - Observatieplan: Wie is het kind? (Noteer de algemene gegevens: gezinssamenstelling, leefsituatie, levensloop, omgeving, cultuur, geloof etc.). Waarom heb je dit kind gekozen? Wat is er aan de hand? Wat is/zijn je observatiedoel(en)? Wat wil je onderzoeken? Welk specifieke gedrag/gedragingen ga je observeren? Wanneer, hoe vaak en hoe lang ga je observeren? Welke observatiemethodes ga je gebruiken en waarom zijn dit geschikte methodes? b. Gesprek voeren: Voer gesprekken o (zo mogelijk) met het kind, o met collega s en/of met je praktijkbegeleider om de behoefte aan activiteiten vast te stellen. Beschrijf concreet het doel van de gesprekken. Van de gesprekken maak je een gespreksverslag. (zie bijlage 1) Project Proeve Proeven PW MBO COLLEGE HILVERSUM Pagina 4

5 3 Stel de begeleidingsvraag vast Beschrijf de begeleidingsvraag of de begeleidingsbehoefte van het kind op het gebied van activiteiten. 4 Stel het begeleidingsdoel vast Beschrijf je begeleidingsdoel SMART. (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden). 5 Handelingsmogelijkheden - Beschrijf de activiteit die je gaat doen om je (begeleidings)doel te bereiken. - Beschrijf welke argumenten je hebt om voor deze activiteit te kiezen. Betrek (zo mogelijk) het kind/de kinderen bij het bedenken van de activiteit. Beschrijf in dit geval de reacties/inbreng van de kinderen. - Vul een activiteitenschema kleine activiteit in (Bijlage 2). - Beschrijf met welke omgevingsfactoren/omstandigheden je rekening houdt (ruimte, groepsproces, weer, cultuur, ontwikkelingsfase, e.d.) - Let op! In het activiteitenschema kleine activiteit is een vakje waar je de pedagogische visie beschrijft die aansluit bij de gekozen activiteiten. De gekozen pedagogische visie kan ook betrekking hebben op de manier van begeleiden van de activiteit. In dit geval beschrijf je hoe de begeleiding er uit ziet. 6 Voer de activiteit(en) uit Je gaat nu je activiteit(en) zelfstandig uitvoeren. Maak van te voren afspraken met je praktijkbegeleider over de datum van de uitvoering. 7 Evalueer de uitvoering het plan van aanpak. Na afloop voert de praktijkbegeleider een evaluatiegesprek met je over de uitvoering van het plan van aanpak. Schrijf een evaluatieverslag volgens de STARR-methode (zie bijlage 3). Project Proeve Proeven PW MBO COLLEGE HILVERSUM Pagina 5

6 Bijlage 1 Gespreksverslag Door middel van een gesprek verzamel je informatie over de behoefte aan persoonlijke verzorging en de behoefte aan ontwikkelingsgerichte activiteiten van een kind. In elk gespreksverslag laat je de volgende punten terug komen: A Doel van het gesprek B Tijd en duur van het gesprek C Motivatie gesprekspartner; waarom heb je voor deze gesprekspartner gekozen? D De aanwezigen bij het gesprek E Keuze en opstelling van de gespreksruimte F Voorbereiding. Hoe heb je dit gesprek voorbereid? Hoe heb je degene waar je een gesprek mee voert benaderd? Hoe heeft deze persoon op jouw verzoek om een gesprek gereageerd? Welke verschillende gespreksonderwerpen komen er aan de orde? Wat voor een soort gesprek is het? Is het een probleemoplossend gesprek, een informatief gesprek, vraag je alleen iemand zijn mening of moeten er ook besluiten worden genomen? G Hoe verliep het gesprek? - Welke vragen heb je gesteld? - Wat waren de antwoorden? - Welke vragen heeft de ander gesteld? - Welke antwoorden heb je gegeven? - Wanneer heb je: doorgevraagd gespiegeld gereflecteerd? - Hoe was de sfeer tijdens het gesprek? K Wat zijn gemaakte afspraken en/of conclusies? L Stel vast wat de wensen en behoeften zijn op het gebied van persoonlijke verzorging. De gespreksverslagen voeg je toe aan je werkmap. Project Proeve Proeven PW MBO COLLEGE HILVERSUM Pagina 6

7 Bijlage 2: activiteitenschema Kleine activiteit Deze bijlage digitaal verwerken. Digitale versie is verkrijgbaar via je LBB-er en/of workshopdocent. Naam activiteit Soort activiteit Tijdsduur Beginsituatie Doelgroep Aantal deelnemers Doel van de activiteit Cognitief Lichamelijk Sociaal Emotioneel Uitvoering Pedagogische visie Plaats Materiaal Opstelling Planning Opbouw Inleiding Uitleg Voorbeeld Afronding met doelgroep Veiligheid/arbo/milieu Knelpunten Evaluatie Inschatting doelgroep Doelen Middelen Project Proeve Proeven PW MBO COLLEGE HILVERSUM Pagina 7

8 Organisatie Begeleiding Evaluatie met Doelgroep Project Proeve Proeven PW MBO COLLEGE HILVERSUM Pagina 8

9 Bijlage 3: STARR- formulier Evaluatieverslag Deze bijlage digitaal verwerken. Digitale versie is verkrijgbaar via je LBB-er en/of workshopdocent. Naam: datum: Situatie: Beschrijf de concrete beroepssituatie. Wat was de situatie? Waar vond de situatie plaats? Wanneer vond de situatie plaats? Wat gebeurde er precies? Wie waren er bij? Taak: Beschrijf wat jouw taak was in die situatie. Wat werd er van jou verwacht? Welke doelen heb je bereikt? Activiteiten: Beschrijf concreet de activiteiten die je hebt uitgevoerd. Wat heb je gedaan? Wat heb je gezegd? Hoe was het gedrag van de anderen? Hoe heb je gereageerd op het gedrag van de anderen? Resultaat: Wat is/zijn de resulta(a)t(en)? Reflectie: Reflecteer op je eigen handelen. Wat voelde je? Wat hielp je? Wat belemmerde je? Wat dacht je? Wat lukte goed? Wat heb je geleerd? Waar ben je (on)tevreden over? Welke competenties heb je hiervoor gebruikt? Welke feedback heb je gekregen? Leerdoel: Welke competenties wil je nog verder ontwikkelen? Handtekening praktijkbegeleid(st)er voor gezien: datum: klas: Project Proeve Proeven PW MBO COLLEGE HILVERSUM Pagina 9

10 BEOORDELINGSFORMULIER Proeve proeven PW Niv.3/4 Naam: Klas: Datum: Coach: Werkproces Beoordelingscriteria Product O/V 1.1) Inventariseert de situatie en wensen van de cliënt Uit het gespreksverslag blijkt dat je een goede luisterhouding kan toepassen. Het gespreksverslag bevat een volledig beeld van de situatie en wensen van de cliënt. Uit het gespreksverslag blijkt dat je kennis hebt van de algemene ontwikkeling van kinderen op verschillende ontwikkelingsgebieden Je gebruikt verschillende bronnen om informatie te verzamelen over de wensen/behoeftes van het kind. Gespreksverslag beoordelingscriteria O/V totaal 1.1) Inventariseert de situatie en wensen van de cliënt Je gebruikt verschillende bronnen om informatie te verzamelen over de wensen/behoeftes van het kind. Observatieplan Observatieverslag 2.1) Ondersteunt de cliënt bij ontwikkeling en opvoeding 1.1) Inventariseert de situatie en wensen van de cliënt Uit de situatiebeschrijving (observatieplan) blijkt dat je - verschillende doelgroepen kan onderscheiden en beschrijven en hierbij kan aansluiten tijdens het werk. - de verschillende ontwikkelingsstadia van de cliënten kan benoemen en hierbij kan aansluiten tijdens het werk. Uit het Plan van Aanpak blijkt dat de je bronnen hebt geraadpleegd bij het inventariseren van de situatie en wens van de cliënt. In het Plan van Aanpak is beschreven wat de verwachtingen zijn van de cliënt en zijn ouders/verzorgers met betrekking tot de dienstverlening door de organisatie. Plan van Aanpak persoonlijke verzorging Project Proeve Proeven Pedagogisch Werk MBO COLLEGE HILVERSUM Pagina 10

11 1.2) Schrijft een plan van aanpak 1.2) Schrijft een plan van aanpak 2.4) Biedt de cliënt ontwikkelingsgerichte activiteiten aan De begeleiding en opvang die beschreven zijn in het Plan van Aanpak sluiten aan op de wensen en mogelijkheden van de cliënt. Het plan van aanpak heeft een duidelijke opbouw en is vlot en bondig geformuleerd. Uit het Plan van Aanpak blijkt dat de gekozen dienstverlening aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt en de mogelijkheden van de organisatie. Uit het plan van aanpak blijkt dat de je bij het opstellen ervan zo mogelijk de cliënt, ouders/verzorgers, collega s en leidinggevende hebt geraadpleegd. De begeleiding en opvang die beschreven zijn in het Plan van Aanpak sluiten aan op de wensen en mogelijkheden van de cliënt. Plan van Aanpak Uit het plan van aanpak blijkt dat de gekozen aanpak minimaal gebaseerd is op Activiteiten (ortho)pedagogische theorie, kennis van sport en spel en muzisch-ludische vaardigheden. Het plan van aanpak heeft een duidelijke opbouw en is vlot en bondig geformuleerd. Uit het Plan van Aanpak blijkt dat de gekozen dienstverlening aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt en de mogelijkheden van de organisatie. Uit het plan van aanpak blijkt dat de je bij het opstellen ervan zo mogelijk de cliënt, ouders/verzorgers, collega s en leidinggevende hebt geraadpleegd. De gekozen spel-, sport-, knutsel- en speelmaterialen zijn geschikt om de ontwikkeling van de cliënt(en) te stimuleren. Plan van Aanpak De gekozen spel-, sport-, knutsel- en speelmaterialen worden effectief en Activiteiten vindingrijk ingezet. Je stimuleert de cliënten tijdens de activiteit om zich te ontwikkelen, zoals is gepland in het Plan van Aanpak. Je hebt de benodigde tijd goed ingeschat: de geplande activiteiten zijn uitgevoerd zoals verwoord in het Plan van Aanpak. Je gebruikt een hulpmiddel (zoals een draaiboek) waarmee je de voortgang van de activiteit in relatie tot de beschikbare tijd kan bewaken. Project Proeve Proeven Pedagogisch Werk MBO COLLEGE HILVERSUM Pagina 11

12 2.3) Draagt zorg voor de ruimte en de huishoudelijke taken Uit de situatiebeschrijving blijkt dat je kennis hebt van spel-, sport-, knutsel- en speelmaterialen en deze kennis toe kan passen tijdens het werk. 2.6) Evalueert de geboden opvang en begeleiding Datum: Je hebt via verschillende bronnen informatie verzameld over de voortgang van de opvang en begeleiding. Evaluatieverslag Je registreert zorgvuldig en volledig gegevens die belangrijk zijn voor de evaluatie van de activiteit. Uit het verslag blijkt dat je voor, tijdens en na de uitvoering van de activiteit de mening van de betrokkenen hebt geïnventariseerd. De meningen van betrokkenen over de activiteit en begeleiding zijn verwerkt in het evaluatieverslag. De conclusies in het verslag volgen logisch op de verzamelde informatie. Uit het verslag blijkt dat je ook feedback heeft verzameld op het eigen functioneren. Uit het verslag blijkt dat de je de feedback op zijn/haar functioneren gaat gebruiken bij toekomstig functioneren. Naam en handtekening docent: Project Proeve Proeven Pedagogisch Werk MBO COLLEGE HILVERSUM Pagina 12

13 PRAKTIJKKAART Proeve proeven PW Niv.3/4 Naam student: Klas: Praktijkbegeleid(st)er: Naam BPV organisatie: Datum: Werkproces 1.1: Inventariseert de situatie en wensen van de cliënt Competentie Beoordelingscriteria Product O/V/G Aandacht en begrip tonen Onderzoeken Uit het gespreksverslag blijkt dat je een goede luisterhouding kan toepassen. Het gespreksverslag bevat een volledig beeld van de situatie en wensen van de cliënt. Uit het gespreksverslag blijkt dat je kennis hebt van de algemene ontwikkeling van kinderen op verschillende ontwikkelingsgebieden Je gebruikt verschillende bronnen om informatie te verzamelen over de wensen/behoeftes van het kind. Gespreksverslag Onderzoeken 2.1) Ondersteunt de cliënt bij ontwikkeling en opvoeding 1.1) Inventariseert de situatie en wensen van de cliënt Je gebruikt verschillende bronnen om informatie te verzamelen over de wensen/behoeftes van het kind. Uit de situatiebeschrijving (observatieplan) blijkt dat je - verschillende doelgroepen kan onderscheiden en beschrijven en hierbij kan aansluiten tijdens het werk. - de verschillende ontwikkelingsstadia van de cliënten kan benoemen en hierbij kan aansluiten tijdens het werk. Uit het Plan van Aanpak blijkt dat de je bronnen hebt geraadpleegd bij het inventariseren van de situatie en wens van de cliënt. In het Plan van Aanpak is beschreven wat de verwachtingen zijn van de cliënt en zijn ouders/verzorgers met betrekking tot de dienstverlening door de organisatie. Observatieplan Observatieverslag Plan van Aanpak persoonlijke verzorging Project Proeve Proeven Pedagogisch Werk MBO COLLEGE HILVERSUM Pagina 13

14 1.2) Schrijft een plan van aanpak 1.2) Schrijft een plan van aanpak 2.4) Biedt de cliënt ontwikkelingsgerichte activiteiten aan 2.3) Draagt zorg voor de ruimte en de huishoudelijke taken De begeleiding en opvang die beschreven zijn in het Plan van Aanpak sluiten aan op de wensen en mogelijkheden van de cliënt. Het plan van aanpak heeft een duidelijke opbouw en is vlot en bondig geformuleerd. Uit het Plan van Aanpak blijkt dat de gekozen dienstverlening aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt en de mogelijkheden van de organisatie. Uit het plan van aanpak blijkt dat de je bij het opstellen ervan zo mogelijk de cliënt, ouders/verzorgers, collega s en leidinggevende hebt geraadpleegd. De begeleiding en opvang die beschreven zijn in het Plan van Aanpak sluiten aan op de wensen en mogelijkheden van de cliënt. Plan van Uit het plan van aanpak blijkt dat de gekozen aanpak minimaal gebaseerd is op Aanpak (ortho)pedagogische theorie, kennis van sport en spel en muzisch-ludische vaardigheden. Activiteiten Het plan van aanpak heeft een duidelijke opbouw en is vlot en bondig geformuleerd. Uit het Plan van Aanpak blijkt dat de gekozen dienstverlening aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt en de mogelijkheden van de organisatie. Uit het plan van aanpak blijkt dat de je bij het opstellen ervan zo mogelijk de cliënt, ouders/verzorgers, collega s en leidinggevende hebt geraadpleegd. De gekozen spel-, sport-, knutsel- en speelmaterialen zijn geschikt om de ontwikkeling van de cliënt(en) te stimuleren. De gekozen spel-, sport-, knutsel- en speelmaterialen worden effectief en vindingrijk ingezet. Je stimuleert de cliënten tijdens de activiteit om zich te ontwikkelen, zoals is gepland in het Plan van Aanpak. Je hebt de benodigde tijd goed ingeschat: de geplande activiteiten zijn uitgevoerd zoals verwoord in het Plan van Aanpak. Je gebruikt een hulpmiddel (zoals een draaiboek) waarmee je de voortgang van de activiteit in relatie tot de beschikbare tijd kan bewaken. Uit de situatiebeschrijving blijkt dat je kennis hebt van spel-, sport-, knutsel- en speelmaterialen en deze kennis toe kan passen tijdens het werk. Plan van Aanpak Activiteiten Project Proeve Proeven Pedagogisch Werk MBO COLLEGE HILVERSUM Pagina 14

15 2.6) Evalueert de geboden opvang en begeleiding Datum: Je hebt via verschillende bronnen informatie verzameld over de voortgang van de opvang en begeleiding. Je registreert zorgvuldig en volledig gegevens die belangrijk zijn voor de evaluatie van de activiteit. Uit het verslag blijkt dat je voor, tijdens en na de uitvoering van de activiteit de mening van de betrokkenen hebt geïnventariseerd. De meningen van betrokkenen over de activiteit en begeleiding zijn verwerkt in het evaluatieverslag. De conclusies in het verslag volgen logisch op de verzamelde informatie. Uit het verslag blijkt dat je ook feedback heeft verzameld op het eigen functioneren. Uit het verslag blijkt dat de je de feedback op zijn/haar functioneren gaat gebruiken bij toekomstig functioneren. Naam en handtekening praktijkbegeleid(st)er: Evaluatie- verslag Project Proeve Proeven Pedagogisch Werk MBO COLLEGE HILVERSUM Pagina 15

WORKSHOP 1: Persoonlijke verzorging PROJECTHANDLEIDING

WORKSHOP 1: Persoonlijke verzorging PROJECTHANDLEIDING PROJECTHANDLEIDING Proeve On your Proeven site PW Werkproces 1.1: Inventariseert de situatie en wensen van de cliënt Werkproces 1.2: Schrijft een plan van aanpak Werkproces 2.1: Ondersteunt de cliënt bij

Nadere informatie

PROJECTHANDLEIDING BBL PW

PROJECTHANDLEIDING BBL PW PROJECTHANDLEIDING Proeve On your Proeven site BBL PW Werkproces 1.1: Inventariseert de situatie en wensen van de cliënt Werkproces 1.2: Schrijft een plan van aanpak Werkproces 2.1: Ondersteunt de cliënt

Nadere informatie

Workshophandleiding Thematisch werken BBL PW, niveau 4

Workshophandleiding Thematisch werken BBL PW, niveau 4 Workshophandleiding Thematisch werken BBL PW, niveau 4 Werkproces: 1.1: Inventariseert de situatie en wensen van het kind Werkproces: 1.2: Stelt een activiteitenprogramma op. Werkproces: 2.4 Biedt de cliënt

Nadere informatie

WORKSHOP 1: Anatomie Werkproces: 2.1, 2.6

WORKSHOP 1: Anatomie Werkproces: 2.1, 2.6 Workshops en Praktijkopdrachten Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Opleiding: Maatschappelijke Zorg Groep: HWEMZO4P, niveau 4 WORKSHOP 1: Anatomie Werkproces: 2.1, 2.6 In je werk zal je mogelijk soms, in meer

Nadere informatie

Workshops en Praktijkopdrachten Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Opleiding: Maatschappelijke Zorg Groep: HWEMZO3V, niveau 4

Workshops en Praktijkopdrachten Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Opleiding: Maatschappelijke Zorg Groep: HWEMZO3V, niveau 4 Workshops en Praktijkopdrachten Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Opleiding: Maatschappelijke Zorg Groep: HWEMZO3V, niveau 4 Workshop 1: Ouderenzorg Werkproces: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 3.1, 3.6

Nadere informatie

Goed voorbereid! Je onderzoekt of de twee activiteiten passen binnen het beleid van de instelling.

Goed voorbereid! Je onderzoekt of de twee activiteiten passen binnen het beleid van de instelling. Goed voorbereid! Kerntaken en werkprocessen JZ en SCW Kerntaak 1: Opstellen van een plan van aanpak - Inventariseert de vraag naar SCW/JZ - Maakt een plan van aanpak voor projecten of activiteiten Kerntaak

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

PROJECTHANDLEIDING. Deel 3 Bedrijf onder de loep Het verbeterplan BBL-PW4

PROJECTHANDLEIDING. Deel 3 Bedrijf onder de loep Het verbeterplan BBL-PW4 1 PROJECTHANDLEIDING Bedrijf onder de loep - Deel 3 Het Verbeterplan BBL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en

Nadere informatie

HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL-MZ, niveau 4

HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL-MZ, niveau 4 HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL-MZ, niveau 4 Kerntaak 1: Opstellen van een begeleidingsplan Werkproces 1.1: Inventariseert hulpvragen van de cliënt Kerntaak 2: Bieden van ondersteunende,

Nadere informatie

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620 Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Planmatig werken Crebonummer: 92620 Opleiding Pedagogisch werker 3 kinderopvang Kwalificatieniveau 3 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: december

Nadere informatie

HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL MZ, niv.3

HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL MZ, niv.3 HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL MZ, niv.3 Kerntaak 1: Opstellen van een begeleidingsplan Werkproces 1.1: Inventariseert hulpvragen van de cliënt Kerntaak 2: Bieden van ondersteunende,

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

PROJECTHANDLEIDING Oudercontacten. On your site BOL PW, niveau 4

PROJECTHANDLEIDING Oudercontacten. On your site BOL PW, niveau 4 PROJECTHANDLEIDING Oudercontacten On your site BOL PW, niveau 4 In je dagelijkse werk heb je veel met ouders te maken. Zij zijn, samen met de kinderen, jouw belangrijkste klant, en zoals je weet is het

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

Handleiding Gesprekstechnieken BBL-CombiCare Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Gesprekstechnieken BBL-CombiCare Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Gesprekstechnieken BBL-CombiCare Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Medewerker Maatschappelijke Zorg: Werkproces 1.1: Inventariseert de hulpvraag van de cliënt. De medewerker maatschappelijke

Nadere informatie

Specificaties. Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang. Peuterplusactiviteiten. Kinderopvang, peuterspeelzaal

Specificaties. Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang. Peuterplusactiviteiten. Kinderopvang, peuterspeelzaal Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Peuterplusactiviteiten Project Kinderopvang, peuterspeelzaal Een vernieuwd activiteitenprogramma dat de ontwikkeling

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

PRAKTIJKKAART Pedagogisch Werker niveau 4 jeugdzorg Verdiepingsfase Kwalificatiedossier 2011

PRAKTIJKKAART Pedagogisch Werker niveau 4 jeugdzorg Verdiepingsfase Kwalificatiedossier 2011 PRAKTIJKKAART Pedagogisch Werker niveau 4 jeugdzorg Verdiepingsfase 2014-2016 Kwalificatiedossier 2011 De praktijkkaart is een pakket praktijkopdrachten. De opdrachten moeten gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

PRAKTIJKKAART Pedagogisch Werker niveau 3 en 4 KIO Verdiepingsfase Kwalificatiedossier 2012 en 2013

PRAKTIJKKAART Pedagogisch Werker niveau 3 en 4 KIO Verdiepingsfase Kwalificatiedossier 2012 en 2013 PRAKTIJKKAART Pedagogisch Werker niveau 3 en 4 KIO Verdiepingsfase 2015-2017 Kwalificatiedossier 2012 en 2013 In de verdiepingsfase (jaar 2 en 3) werk je met een praktijkkaart en een voortgangsrapportage.

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Naam: Stageplek: Klas:

Naam: Stageplek: Klas: Naam: Stageplek: Klas: Inhoudsopgave Naam stagebegeleider Telefoonnummer stagebegeleider Mailadres stagebegeleider Adres stage bedrijf Naam stagebegeleider (als er 2 zijn) Telefoonnummer stagebegeleider

Nadere informatie

Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen

Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen Cursus PW peuterspeelzaal, kinderdagverblijf BSO 4 t/m 8 jaar

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011

VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011 VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011 K1: Pedagogisch werker = 3; de gewoon getypte onderdelen behoren bij de kwalificatie van niveau 3 en van niveau 4. K2: Gespecialiseerd

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012 VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012 volgens het kwalificatiedossier Kinderopvang 2009. naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend

Nadere informatie

1. Opstellen van een activiteitenprogramma en plan van aanpak 2. Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de jongere

1. Opstellen van een activiteitenprogramma en plan van aanpak 2. Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de jongere Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Ontwikkelingspsychologie deel 2: Dreumes en peuter Soort: Werksituatie: Eindproduct: Cursus Kinderopvang, peuterspeelzaal Ingevuld ontwikkelingsschema

Nadere informatie

PROJECTHANDLEIDING BBL- PW Groeiboek

PROJECTHANDLEIDING BBL- PW Groeiboek PROJECTHANDLEIDING BBL- PW Groeiboek Pedagogisch werk, niv. 3/4 1.1 Inventariseert de situatie en wensen van het kind/jongere 2.1 Biedt het kind/de jongere opvang In het kinderdagverblijf of op de peuterspeelzaal

Nadere informatie

PROJECTFORMULIER het beste idee BOL Niv.3/4 verdiepingsfase

PROJECTFORMULIER het beste idee BOL Niv.3/4 verdiepingsfase 1 PROJECTFORMULIER het beste idee BOL Niv.3/4 verdiepingsfase De schriftelijke voorbereiding het idee (gezamenlijk + ) niv 3 & 4 Competentie Beoordelingscriteria Product O V G 1.1 inventariseert de situatie

Nadere informatie

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is.

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is. VOORTGANGSRAPPORTAGE Praktijk PW 4 Jeugdzorg 2009-2011 naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje onderweg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak 1 Opstellen van een activiteitenprogramma

Nadere informatie

Praktijkkaart basisfase SAW Jeugdzorg

Praktijkkaart basisfase SAW Jeugdzorg Praktijkkaart basisfase SAW Jeugdzorg 4 2014-2015 Instructie voor de praktijk: Allereerst danken wij u hartelijk voor de begeleiding van onze student. De stageperiode is voor de student een belangrijke,

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2 (Teambegeleider) PORTFOLIO OPDRACHT IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2.1

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2 (Teambegeleider) PORTFOLIO OPDRACHT IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2.1 KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2 (Teambegeleider) PORTFOLIO OPDRACHT IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2.1 Portfolioopdracht 2.1; Zelfanalyse Naam Adres Vereniging Praktijkbegeleider Docent

Nadere informatie

Drie video-opnames van gesprekken, met tips over het omgaan met interculturele misverstanden.

Drie video-opnames van gesprekken, met tips over het omgaan met interculturele misverstanden. Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Professioneel intercultureel communiceren Training Kinderopvang Drie video-opnames van gesprekken, met tips

Nadere informatie

Handleiding Activiteitenmethodiek Maatschappelijke Zorg Periode 2, 2015-2016

Handleiding Activiteitenmethodiek Maatschappelijke Zorg Periode 2, 2015-2016 Handleiding Activiteitenmethodiek Maatschappelijke Zorg Periode 2, 2015-2016 KD Maatschappelijke Zorg Werkproces 2.3: Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding. Je ondersteunt de cliënt bij het realiseren

Nadere informatie

Gelderland. Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden. Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en is mede mogelijk gemaakt door BKK.

Gelderland. Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden. Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en is mede mogelijk gemaakt door BKK. samenwerkingsverband kinderopvang beroepsonderwijs Gelderland Colofon Februari 2014 Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden Kinderopvang-Beroepsonderwijs Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en

Nadere informatie

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140)

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) Studiewijzer Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) 1 Inhoud Inleiding... 3 1 Hoe ziet de opleiding eruit?... 4 1. Visie... 4 1.1 De opbouw van de opleiding... 4 1.2 De opbouw

Nadere informatie

Inhoud. Werken met de BPV-opdrachten 3 Routeplanner 5 Aftekenlijst 7

Inhoud. Werken met de BPV-opdrachten 3 Routeplanner 5 Aftekenlijst 7 BPV MMZ Inhoud Werken met de BPV-opdrachten 3 Routeplanner 5 Aftekenlijst 7 1. Hulpvragen van de cliënt inventariseren 8 2. De cliënt bij de persoonlijke verzorging ondersteunen 13 3. De cliënt bij wonen

Nadere informatie

SCW BOL 2 / 3. Project De Wijk Nemen

SCW BOL 2 / 3. Project De Wijk Nemen SCW BOL 2 / 3 Project De Wijk Nemen DE KERNTAKEN, WERKPROCESSEN EN COMPETENTIES MET BETREKKING TOT HET BEROEP VAN SOCIAAL CULTUREEL WERKER BEHORENDE BIJ DIT PROJECT: Kerntaak 1 Opstellen van een plan van

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

PROJECTHANDLEIDING BBL- PW Groeiboek

PROJECTHANDLEIDING BBL- PW Groeiboek PROJECTHANDLEIDING BBL- PW Groeiboek Pedagogisch werk, niv. 3/4 1.1 Inventariseert de situatie en wensen van het kind/jongere 2.1 Biedt het kind/de jongere opvang In het kinderdagverblijf of op de peuterspeelzaal

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: Loopbaanbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

Praktijkkaart basisfase SAW Naschoolse opvang 2015-2016

Praktijkkaart basisfase SAW Naschoolse opvang 2015-2016 Praktijkkaart basisfase SAW Naschoolse opvang 2015-2016 Instructie voor de praktijk: Allereerst danken wij u hartelijk voor de begeleiding van onze student. De stageperiode is voor de student een belangrijke,

Nadere informatie

Je oefent deze vaardigheid in het praktijklokaal aan de hand van het handelingsformulier Voorlichting geven.

Je oefent deze vaardigheid in het praktijklokaal aan de hand van het handelingsformulier Voorlichting geven. OPDRACHTFORMULIER Voorlichting geven Naam student: Datum: Opdracht Je geeft voorlichting aan een of meer zorgvragers. Voordat je gaat oefenen Je oefent deze vaardigheid in het praktijklokaal aan de hand

Nadere informatie

Handleiding VTV BBL-CombiCare Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding VTV BBL-CombiCare Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding VTV BBL-CombiCare Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg KD Maatschappelijke Zorg 1.1: Inventariseert hulpvragen van de cliënt 3.3: Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen KD Verzorgende-IG

Nadere informatie

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Inleiding Tijdens de BPV-periode heeft de deelnemer recht op gesprekken. Afhankelijk van de duur van de opleiding zal de

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

Methodisch begeleiden + Coördineren BBL MZ

Methodisch begeleiden + Coördineren BBL MZ Methodisch begeleiden + Coördineren BBL MZ Kerntaak 1: Opstellen van een begeleidingsplan. Werkprocessen: 1.1 Inventariseert hulpvragen van een cliënt, 1.2 Schrijft het begeleidingsplan/schrijft een plan

Nadere informatie

Portfolio. voor pedagogisch medewerkers. om het eigen leerproces vorm te geven en te volgen

Portfolio. voor pedagogisch medewerkers. om het eigen leerproces vorm te geven en te volgen Portfolio voor pedagogisch medewerkers om het eigen leerproces vorm te geven en te volgen Colofon Z evenzien methodiek voor ontwikkelingsgericht werken met kinderen bestaat uit: Map Handreiking voor

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

1. Opstellen van een activiteitenprogramma en een plan van aanpak

1. Opstellen van een activiteitenprogramma en een plan van aanpak Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Opvallend gedrag Cursus Kinderopvang (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, tienerwerk, naschoolse opvang,

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan BOL-MZ 3-4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit werkplanning Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je te maken met het helpen bij creatieve activiteiten.

Nadere informatie

OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID

OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID Beleid is alleen nodig als je iets gaat veranderen. INLEIDING Het beleid van een organisatie bepaalt hoe je moet werken en wat de bestuurders belangrijk vinden. Dat beleid

Nadere informatie

NIET KOPIËREN. Niet iedereen is gelijk EXAMENBANK PROVE2MOVE. Proeve van Bekwaamheid. Crebonummer 93500

NIET KOPIËREN. Niet iedereen is gelijk EXAMENBANK PROVE2MOVE. Proeve van Bekwaamheid. Crebonummer 93500 Proeve van Bekwaamheid Niet iedereen is gelijk Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Juli 2012 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Internet resultaten sites ROC Leiden en ROC ID college

Internet resultaten sites ROC Leiden en ROC ID college Internet resultaten sites ROC Leiden en ROC ID college ROC Leiden Opleiding kinderopvang gegroepeerd onder Welzijn. Informatie over BOL op niveau 3 en 4 beschikbaar middels doorklikken. BBL alleen voor

Nadere informatie

PRAKTIJKOPDRACHT 3 DE VRAAG SIGNALEREN

PRAKTIJKOPDRACHT 3 DE VRAAG SIGNALEREN PRAKTIJKOPDRACHT 3 DE VRAAG SIGNALEREN SOCIAAL WERK Opdracht 3: DE VRAAG SIGNALEREN Sociaal werk Student: Studentennummer: Klas: Stagebegeleider: SLB er: KD Sociaal Werk Crebo 23185 Afname periode leerjaar

Nadere informatie

PROJECTHANDLEIDING Zorg voor wonen

PROJECTHANDLEIDING Zorg voor wonen PROJECTHANDLEIDING Zorg voor wonen Kerntaak 1: Opstellen van een begeleidingsplan. Werkprocessen: Inventariseert hulpvragen van een cliënt, schrijft het begeleidingsplan (niveau 4), Specificeert het begeleidingsplan

Nadere informatie

Je voert een gesprek met een zorgvrager waarin jij hem adviseert over aanpassingen in zijn leefwijze.

Je voert een gesprek met een zorgvrager waarin jij hem adviseert over aanpassingen in zijn leefwijze. OPDRACHTFORMULIER Instructie geven Naam student: Datum: Opdracht Je voert een gesprek met een zorgvrager waarin jij hem adviseert over aanpassingen in zijn leefwijze. Voordat je gaat oefenen Je oefent

Nadere informatie

Handleiding Palliatieve Zorg

Handleiding Palliatieve Zorg BOL-MZ Handleiding Palliatieve Zorg Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 3.3 Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen 1.1 Inventariseren van de

Nadere informatie

PROJECTHANDLEIDING BOL- MZ ¾ Doe iets!

PROJECTHANDLEIDING BOL- MZ ¾ Doe iets! 1 PROJECTHANDLEIDING BOL- MZ ¾ Doe iets! In dit project staan activiteiten centraal. Die activiteiten kunnen zowel werkzaamheden zijn (bijv. de sociale werkplaats of werken in de supermarkt) als dagelijkse

Nadere informatie

PROJECTHANDLEIDING. Het ontwikkelboek

PROJECTHANDLEIDING. Het ontwikkelboek PROJECTHANDLEIDING Het ontwikkelboek HWEPMO4V PW 3 Kerntaak 1: opstellen van een activiteitenprogramma en een plan van aanpak Werkproces: 1.1 Inventariseert de situatie en wensen van het kind/de jongere

Nadere informatie

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) O 4 Portfolio-opdracht 1 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) De Handelsroute Uitgeverij Sarphati Niveau Keuzedeel Kwalificatie Dossierdatum 3-4 Ondernemend Gedrag Alle niveau 3- en 4-dossiers Kerntaak

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012 2013 Crebocode: 94830 en 95530 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG Inhoudsopgave

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Onderzoeken en presenteren Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

HOE GEEF IK DE WEEK VORM? Handvatten voor de invulling van een werkplek tijdens de Week van de Mobiliteit

HOE GEEF IK DE WEEK VORM? Handvatten voor de invulling van een werkplek tijdens de Week van de Mobiliteit HOE GEEF IK DE WEEK VORM? Handvatten voor de invulling van een werkplek tijdens de Week van de Mobiliteit Tips en trucs: werkplekbegeleider Tips om tot een goede invulling van de Week van de Mobiliteit

Nadere informatie

Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau

Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak C heeft 2 niveaus! Uitvoeren

Nadere informatie

Kinderen begeleiden in een kraamgezin

Kinderen begeleiden in een kraamgezin 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Opdrachtformulier Kinderen begeleiden in een kraamgezin Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 94830 en 93510 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3 Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3 Basisdeel - Kerntaak 1 Onderzoekt de markt en doet voorstellen voor commercieel beleid deelnemer bedrijf praktijkopleider school

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2009-2010 Versie: 3 Fase: Gevorderd 1 Naam Student:.

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Competentiewijzer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Competentiewijzer qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Competentiewijzer cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Pedagogisch Werker

Nadere informatie

kempelscan P2-fase Studentversie

kempelscan P2-fase Studentversie kempelscan P2-fase Studentversie Pedagogische competentie Kern 2.1 Pedagogisch competent Pedagogisch handelen Je draagt bij aan een veilige leef- en leeromgeving in de groep O M V G Je bent consistent

Nadere informatie

OPDRACHTEN BIJ THEMA 7 PROFESSIONELE GESPREKKEN

OPDRACHTEN BIJ THEMA 7 PROFESSIONELE GESPREKKEN OPDRACHTEN BIJ THEMA 7 PROFESSIONELE GESPREKKEN Een professioneel gesprek moet je altijd voorbereiden! INLEIDING Je voert dagelijks gesprekken. En dat doe je vaak op de automatische piloot. Professionele

Nadere informatie

Handleiding Kwaliteitszorg BOL, tweede jaar, periode 3

Handleiding Kwaliteitszorg BOL, tweede jaar, periode 3 Handleiding Kwaliteitszorg BOL, tweede jaar, periode 3 Gebruikte literatuur: Specifieke doelgroepen, Uitgeverij Angerenstein. Je levert de uitgewerkte praktijkopdrachten digitaal in. Werkproces MMZ 3.1

Nadere informatie

Kinderen Ontwikkelen en Leren 201-2012. Bijeenkomst 11: ontwikkeling

Kinderen Ontwikkelen en Leren 201-2012. Bijeenkomst 11: ontwikkeling Kinderen Ontwikkelen en Leren 201-2012 Bijeenkomst 11: ontwikkeling Terugblik bijeenkomst 10 Presentatie ontwikkelingsgebieden Indeling ontwikkelingsgebieden Casus: stel je probleemverklaring op. Bijeenkomst

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van groepsactiviteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten

Nadere informatie

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) 9. 6. Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) 9. 6. Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11 INHOUDSOPGAVE : Schooldeel 1. Mijn portret 2 2. Het BPV-gesprek -voorbereiding gesprek 3 -verslaglegging gesprek 4 3. Aan de slag met beroepsprestaties -aan de slag 6 -go / no go formulier 7 4. Overzicht

Nadere informatie

Onderhandelen en afspraken maken

Onderhandelen en afspraken maken OPDRACHTFORMULIER Onderhandelen en afspraken maken Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent.

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

PROJECTHANDLEIDING In gesprek

PROJECTHANDLEIDING In gesprek 1 PROJECTHANDLEIDING In gesprek Kerntaak 1: opstellen van een activiteitenprogramma en een plan van aanpak Werkproces: 1.1 inventariseert de situatie en wensen van het kind/de jongere 1.2 maakt een plan

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Praktijkkaart basisfase MZ Woonbegeleiding

Praktijkkaart basisfase MZ Woonbegeleiding Praktijkkaart basisfase MZ Woonbegeleiding 2015-2016 Instructie voor de praktijk: Allereerst danken wij u hartelijk voor de begeleiding van onze student. De stageperiode is voor de student een belangrijke,

Nadere informatie

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Docenthandleiding. Inleiding opdracht 1: schrijven van een casus. Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Voor de leerlingen is

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

Een zorgvrager begeleiden bij het uit- en aankleden

Een zorgvrager begeleiden bij het uit- en aankleden OPDRACHTFORMULIER Een zorgvrager begeleiden bij het uit- en aankleden Naam student: Datum: Voordat je gaat oefenen 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek

Nadere informatie

Organisatie van werkzaamheden

Organisatie van werkzaamheden Organisatie van werkzaamheden Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Rubus Opleidingspartners, Richard Prins Inhoudelijke redactie: Jessica Satink

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Titel: Muzisch-creatieve vorming deel 2

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Titel: Muzisch-creatieve vorming deel 2 Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Muzisch-creatieve vorming deel 2 Soort: Werksituatie: Eindproduct: Niveau: 3 Training Muzisch-creatieve activiteiten kunnen op allerlei plaatsen in

Nadere informatie

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, AL pleiding Academie voor Lichamelijke pvoeding Februari 2013 Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio

Nadere informatie

Gezondheidsproblemen bespreekbaar maken

Gezondheidsproblemen bespreekbaar maken OPDRACHTFORMULIER Gezondheidsproblemen bespreekbaar maken Naam student: Datum: Opdracht Je voert een gesprek met een zorgvrager over een stoornis, beperking of handicap die je gesignaleerd hebt. Je voert

Nadere informatie