Nieuwsbrief 209 juli/augustus 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief 209 juli/augustus 2015"

Transcriptie

1 - 1 -

2 -2-

3 Nieuwsbrief 209 juli/augustus 2015 ANBO activiteiten op woensdagmiddag in de Sfinx, 14.00uur juli augustus : Zomervakantie 8 juli : Bingo 19 aug : Bingo SWOZ activiteiten in De Sfinx Maandagmiddag: Bridgen van tot uur Dinsdagochtend: Meer bewegen voor ouderen om 9.00 en uur uur zitgym voor hen die slecht ter been zijn Woensdagochtend: Countrylinedance van 9.30 tot uur Woensdagavond: Shantykoor van tot uur Donderdagochtend: Handwerken van 9.30 tot uur Vrijdagochtend: Koffie-inloop van tot uur Vrij biljarten: Op dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.30 tot 11.30uur Niet alle activiteiten gaan door gedurende de zomervakantie. Raadpleeg de website van de SWOZ Zeewolde. Kopij inleveren vóór de 15e van de maand. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de in dit blad opgenomen stukken en behoudt zich bovendien het recht voor om ingezonden brieven, zonder opgaaf van redenen, te weigeren. Het begin van een leven Je springt in de tijd De stroom van de rivier Neemt je mee Je ziet landschappen van liefde Onzekerheid Verlangen Je zwijgt Zingt Ontwijkt Leeft Met onvermogen En geluk Een sprong in de tijd En dan opeens Kijk je terug Naar wat je hebt gedacht Wie je was En wie je bent geworden Om daarna Weer De stroom te volgen Stef Bos Colofon NB 209 Voorzitter Hr. W. (Walter) Lodewijk Zomergerst GG Zeewolde Tel Secretaris: Hr. P. (Piet) Kruizinga Speenkruid AC Zeewolde Tel Penningmeester Hr. P. (Piet) Stam Cirrus DC Zeewolde Tel Algemeen lid Mw. A. (Aly) Hoogland Jolpad ZZ Zeewolde Tel Hr. R.S.(rob) Vermeulen Havikskruid AA Zeewolde Tel.: Belastingzaken Hr. R.S.(Rob) Vermeulen Havikskruid AA Zeewolde Tel.: Ledenadministratie Hr. P. (Piet) Stam Cirrus DC Zeewolde Tel Sociale contacten Mw. A. (Aly) Hoogland Jolpad ZZ Zeewolde Tel Nieuwsbriefredactie Hr H.A.J. (Harry) de Meijer Rietlaan GS Zeewolde Tel Nieuwsbrief Verspreiding & coördinatie Hr. P. (Piet) Stam Cirrus DC Zeewolde Tel Mw. A. (Aly) Hoogland ANBO leeskring Mw. E.M.J. (Elly) Ottevanger Egelantier CS Zeewolde Tel ANBO cultuur Mw. R. (Riet) Steman Rede AV Zeewolde Tel ANBO Raadslijn Tel SWOZ Tel Vrijwillige hulpdienst: Tel. O Website ANBO Zeewolde Mailadres ANBO Zeewolde - 3 -

4 VEILING VEILING VEILING VEILING VEILING Het was weer één van die ANBO-middagen en deze keer notabene op zaterdag, 20 juni, dat de ANBO een veiling georganiseerd had en dat er dan ook weer diverse andere evenementen plaatsvonden o.a. Boeldag van de Nederlands Gereformeerde kerk, een beversafari, zomerconcert van de Voice, lekker en Leuk markt, automarkt, opening Skatebaan, Rode Kruis. Tja en dan verwacht je natuurlijk weinig mensen. Toch was er een twintigtal aanwezig en kwamen er nog enkelen, na afloop van de festiviteiten die soms gelukkig maar tot uur duurden, binnendruppelen tijdens de bijzonder interessante toelichtingen van de veilingmeester Cees Steijger, die zich zo goed had voorbereid. Kunst en Kitsch waardig. We hebben weer veel van hem geleerd! Maar we hebben al zo veel, dat we proberen op te ruimen! Wat een zelfdiscipline om niet één van die mooie vazen te kopen voor zo weinig, maar waar moet je m neerzetten? Het kan er niet meer bij in de kasten, dan kunnen de deuren echt niet meer dicht. Het is nu al zo moeilijk stapelen! Zelfs die prachtige schilder-tekeningen van Carry de Boer werden niet verkocht, omdat we er geen plaats voor hebben aan de muren!! Sommigen konden gelukkig nog een beeldschoon cadeautje op de kop tikken of een verzamelaar gelukkig maken voor heel weinig geld. Toch heeft de ANBO met die onzinnig lage prijsjes nog een bedrag van 336,20 verzameld voor Zeewolde Werelddorp en het Alzheimer Café. Iedereen die meegewerkt heeft om dit bedrag bijeen te schrapen: heel hartelijk bedankt, want het is en blijft toch vrijwilligerswerk! - 4 -

5 Oproep Oproep Oproep Oproep Vrijwilligers gezocht voor in de keuken. Wij hebben dringend behoefte aan vrijwilligers in de keuken. Het zou fantastisch zijn als er onder onze leden een paar mensen zouden zijn die één keer per maand of zes weken een handreiking willen doen om koffie of thee te zetten tijdens een activiteit op de woensdagmiddag in de Sfinx. Het afgelopen jaar zijn er een paar opzeggingen geweest bij de vrijwilligers, die de thee en koffie op de woensdagmiddag altijd voor de ANBO verzorgden. Mensen reageer op deze oproep, dat zou ons uit de brand helpen. U wordt op alle fronten goed ingewerkt, ook hoe om te gaan met de kassa. Op de middagen zelf wordt u zo nodig bijgestaan door Aly Hoogland. Dus leden neem contact op met Aly Hoogland. Dit kan per telefoon: of per mail: Geen energieveilingen maar doorlopende korting voor leden ANBO wil in het najaar een nieuw energiekortingsmodel gaan introduceren: de doorlopende energiekorting bij meerdere energieleveranciers voor leden. Met die nieuwe kortingsregeling neemt ANBO afscheid van een veilingsysteem waarbij duizenden leden de laatste jaren profiteerden van scherpe tarieven. De veilingen waren zeer arbeids- en kostenintensief. Daarnaast vond een meerderheid van onze leden het lastig dat contracten na een jaar afliepen. Hierdoor moest men zich dus telkens opnieuw inschrijven en afwachten wat het aanbod was en wie de winnende leverancier. Ook hadden veilingen het nadeel dat er maar één winnaar uit de bus kwam: de goedkoopste. En de goedkoopste is niet voor iedereen perse de beste keuze. Zo hebben deelnemers die het milieu een warm hart toedragen een uitgesproken voorkeur voor maatschappijen die duurzame energie leveren. Bij het nieuwe kortingsmodel kan de klant nu zelf een aanbieder kiezen. De onderhandelingen zijn volop bezig ANBO is nu nog druk bezig met de onderhandelingen met de energieleveranciers over de deelname en over de kortingspercentages, maar ook met de voorbereidingen voor de website, het voorlichtingsmateriaal en de andere communicatieuitingen

6 Hulp bij invullen Belastingbiljetten. Ook dit jaar heeft de ANBO Zeewolde volop meegewerkt aan de Belastingservice Flevoland. De Belastingservice is een initiatief van de gezamenlijke ouderenbonden UnieKBO, ANBO en PCOB en is in principe bedoeld voor ouderen vanaf 65 jaar met alleen AOW, al of niet aangevuld met een bescheiden pensioen. Naar schatting werden circa 150 aangiften in Zeewolde verzorgd in de maanden maart en april, dit omdat de uiterste inleverdatum dit jaar 1 mei is geworden. Elk jaar zijn er weer diverse wijzigingen in het belastingstelsel doorgevoerd, meestal in het nadeel van de ouderen. Belangrijk is om alert te blijven op de mogelijkheden die er over blijven en uw kosten zo goed mogelijk bij te houden. Vooral denk ik hierbij aan de specifieke zorgkosten. Alle uitgaven voor ziekte, vervoerskosten naar artsen, specialisten, medici goed bijhouden in desnoods een agenda. Het kan u veel geld besparen! Gedurende het hele jaar dient u alert te zijn op veranderingen in de huidige situatie.hierbij te denken aan overlijden, verhuizing, wijziging inkomen, spaargeld etc. Voor specifieke Belastingvragen kunt u het hele jaar terecht bij uw ANBO in Zeewolde, Rob Vermeulen.( zie Colofon) - 6 -

7 -7-

8 -8-

9 Beter beschermd tegen financiële uitbuiting Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) slaat de handen ineen met ouderenorganisaties, notarissen, banken, bewindvoerders, politie en andere betrokkenen om ouderen beter te beschermen tegen financiële uitbuiting. Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: Samen gaan wij aan de slag om senioren veel bewuster te maken van het risico van financiële uitbuiting en de mogelijkheden om financiële zaken zo te regelen dat de kans op uitbuiting afneemt. Daarnaast worden het signaleren en de aanpak van financiële uitbuiting verbeterd. Het tegengaan van financiële uitbuiting maakte een belangrijk deel uit van het actieplan 'Ouderen in Veilige Handen' dat sinds 2011 bestaat. De Brede Alliantie Veilig Financieel Ouder is onderdeel van het vervolg op dat actieplan dat staatssecretaris Van Rijn vandaag bekend maakte. Tips Van Rijn: "Senioren kunnen zelf veel doen om financiële uitbuiting te voorkomen, bijvoorbeeld door in een levenstestament vast te leggen wie je financiën mag beheren als je zelf te ziek of te kwetsbaar bent om dat te doen. Bankmedewerkers, notarissen, bewindvoerders en vrijwilligers die ouderen bezoeken kunnen hen op dat soort mogelijkheden wijzen en ouderen bijstaan om het te regelen. Daarnaast moeten professionals en vrijwilligers in de praktijk van alledag steeds gespitst zijn op financiële uitbuiting bij de ouderen die zij ontmoeten. Zodat zij hen kunnen helpen om het te voorkomen en te stoppen. Al deze organisaties gaan er vol voor om dat voor elkaar te boksen." Boodschappen met vaders pasje Helaas zijn er wel wat voorbeelden te geven van financiële uitbuiting van senioren, legt Den Haan uit. Een oude tante die onder druk wordt gezet door een neef om haar testament in zijn voordeel te veranderen. Een dochter die ook even haar eigen boodschappen doet met het pasje van haar bejaarde vader. Een kleinkind dat bij elk bezoekje iets uit de huishoudportemonnee haalt als opa even niet oplet. Het bestaat dus in allerlei soorten en maten. ANBO pleit voor schrappen mantelzorgboete Ook ANBO wil dat de kostendelersnorm 'mantelzorgboete' in de volksmond definitief van tafel gaat. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) kondigde een nieuw uitstel naar 1 januari 2018 aan omdat het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar de effecten van deze kostendelersnorm 'onvoldoende duidelijkheid' geeft. Klijnsma's eigen PvdAfractie meldde daarop dat dit uitstel tot afstel moet leiden. Schrijnende gevallen ANBO heeft zich altijd verzet tegen de invoering van een AOW-korting wanneer ouders en kinderen samen (gaan) wonen en wil zelfs dat de AOW nooit gekort wordt wanneer er sprake is van mantelzorg. Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: "Als belangenbehartiger voor senioren zien we schrijnende gevallen: ouders die al jaren zorgen voor een kind met een handicap of ziekte bijvoorbeeld. Deze mensen hebben geen keuze, maar worden als het aan de politiek ligt wél gestraft voor hun zorgen met een inkomenskorting. Los daarvan krijgen mensen die voor een tante of broer zorgen nu ook al een korting. Dat kan echt niet meer. Je kunt wel een participatiesamenleving ambiëren, maar dan moet regelgeving dat stimuleren in plaats van tegenwerken." - 9 -

10 Inkeer ANBO is blij dat ten minste één regeringspartij die argumentatie volgt en hoopt dat de VVD snel tot inkeer komt. ANBO pleit ervoor de hele kostendelersnorm uit de AOW te schrappen wanneer er aantoonbaar sprake is van mantelzorg. "Zó stimuleer je mensen de handschoen op te nemen en vanuit hun eigen kracht oplossingen te bedenken", zegt Den Haan. "Deze maatregel staat haaks op de hervorming die het kabinet doorvoert in de langdurige zorg. Je kan niet verwachten dat we meer voor elkaar gaan zorgen en dan degenen die dat doen gaan korten op hun AOW-uitkering." Hele kostendelersnorm moet uit AOW ANBO roept de Eerste Kamer op de Wet maatregelen Wet werk en bijstand helemaal terug te sturen naar de Tweede Kamer; de kostendelersnorm in de volksmond mantelzorgboete - moet helemaal uit de AOW verdwijnen als er sprake is van een mantelzorgsituatie. Nu krijgen ouders en kinderen die samenwonen nog geen korting op de AOW; als het aan het kabinet ligt verandert dat. We zien schrijnende gevallen: ouders die al jaren zorgen voor een kind met een handicap of ziekte bijvoorbeeld. Deze mensen hebben geen keuze, maar worden als het aan de politiek ligt wél gestraft voor hun zorgen met een inkomenskorting. Los daarvan krijgen mensen die voor een tante of broer zorgen ook nu al een korting. Dat kan echt niet meer. Je kunt wel een participatiesamenleving ambiëren, maar dan moet regelgeving dat stimuleren in plaats van tegenwerken. Het kabinet moet zelf ook eens gaan rekenen en bedenken wat op de lange termijn voordeliger is: voor elkaar zorgen of, uit angst voor inkomensdaling, extern zorg en hulp inroepen. ANBO pleit ervoor de hele kostendelersnorm uit de AOW te schrappen wanneer er aantoonbaar sprake is van mantelzorg. Zó stimuleer je mensen de handschoen op te nemen en vanuit hun eigen kracht oplossingen te bedenken, zo zegt ANBO-directeur Liane den Haan. Bijstand is niet hetzelfde als AOW ANBO vindt dat er een fundamenteel verschil is tussen bijvoorbeeld een bijstandsuitkering en de AOW-uitkering, hoewel de kostendelersnorm ook in de bijstand volgens de ANBO niet de meest voor de hand liggende manier is om de mensen uit een gezin te stimuleren om te gaan werken. Maar waar er bij meerdere bijstandsuitkeringen nog sprake kan zijn van schaalvoordeel, is dat in de AOW zelden het geval. Kinderen die voor hun ouders zorgen of andersom hebben een flinke zorgtaak. Die wordt niet gecompenseerd met een volledige AOW, laat staan met een korting van ruim 300 euro. Den Haan: Er zijn zoveel dingen fout aan dit voorstel; het kabinet realiseert zich niet hoeveel schade er aangericht kan worden. De Eerste Kamer moet dan maar rigoureus ingrijpen en die hele wet teruggeven aan staatssecretaris Klijnsma. Het is tijd het kabinet te herinneren aan zijn eigen ambities. De Eerste Kamer behandelde de wet op 24 juni. De Tweede Kamer was al akkoord. Meld u! ANBO is nog steeds op zoek naar voorbeelden, bijvoorbeeld om de problematiek te illustreren in media en in onze lobby. Zit u in deze situatie? Meld u bij de ANBO Raadslijn op

11 AMSTERDAM Wat een prachtige stad! Wat is er veel te doen! Wat een gezellige stad! Wat een leuke mensen! Zo gauw het een beetje mooi weer is zitten de terrasjes vol! Ja, er is natuurlijk misdaad, behoorlijk veel tegenwoordig, maar dat is ver van Zeewolde. En drugs, ja, die hebben we hier ook! Nee, ik hoef er niet te wonen, maar een beetje dichter in de buurt zou wel leuker zijn. Totdat Je jongste Duitse kleinzoon een berichtje stuurt, dat hij een week vakantie in Amsterdam gaat doorbrengen. Met nog drie vrienden met de bus vanuit Stuttgart; ze hoefden niet bij mij te logeren, ze hadden zelf voor onderdak gezorgd. Hij wilde me wel ontmoeten, maar hoe en waar? Afgesproken vrijdagmiddag na mijn koffiedienst op het parkeerterrein in Diemen. De hele week gezellige berichtjes op de IPhone. Ja ja, die was naar mij doorgeschoven en die probeerde ik te begrijpen met bibliotheekboeken en tips van gevorderden, waardoor ik nog meer aanzien kreeg bij de kleinkinderen, maar wel minder tijd! Met de grootste moeite kon ik in het Duits antwoorden omdat ik niet wist dat je ook een Duits toetsenbord kon maken en ik alleen maar in gevecht was met mr. Apple, die als het maar eventjes kon van mijn Duits een Hollands gelijkend woord maakte. Daar word je moe van! Brandende vierkante ogen! Maar wel weer veel geleerd. Maar, ik kan je net zo gemakkelijk in Amsterdam ophalen en misschien jullie nog ergens afzetten, gewoon een stukje doorrijden. Als ik maar niet hoef te parkeren! Naam van het hotel en adres? Doodse stilte. Kan heel veel oorzaken hebben, het is een jonge jongen, wat moet ie met die ouwe oma? Het is nog geen vrijdag, gewoon afwachten Dat deed ik ook: middag, avond, nacht, ochtend. Om twee uur moet ie toch wel uitgeslapen zijn van misschien wel de drugs, de meisjes, het waterfietsen Ondertussen wel zijn vader, mijn zoon, gewaarschuwd, want je kunt niet weten in zo n smerige stad vol met engerds, drugs, misdadigers, vieze ouwe kerels. En het is zo n prachtjong en een toerist, dus aantrekkelijk. Zijn voic ingesproken in het Duits en Nederlands met mijn nummer voor de eerlijke vinder, maar die zal wel met hem in de gracht liggen of gestolen zijn, ooooooooooooh Wat leven we toch in een fijne tijd! In een paar minuten had mijn zoon, zijn broers, verspreid in Duitsland wonend, zijn moeder, oma, etc. ingelicht en kwamen de geruststellende reacties van o.a. zijn broers binnen zoals: hij zal wel liggen te vrijen met de vissen in de gracht, of zijn roes uitslapen in een drugshol en dat hij om vier uur s nachts nog op Facebook stond. Grote opluchting toen hij zich weer meldde: waar hij was, hadden ze geen Wifi en nu pas weer terug in het hostel had hij zijn mail kunnen lezen. Toch maar meer mensen je adres(sen) opgeven als je weggaat, alleen je mobieltje is niet genoeg!, raadt deze inmiddels tien jaar ouder geworden oma aan! Elly Ottevanger

12 Hooikoorts Hooikoorts is een allergische reactie die wordt veroorzaakt door pollen (stuifmeel) van bomen, grassen en kruiden. Wanneer deze pollen door de wind verspreid worden, kunnen mensen die hooikoorts hebben last krijgen van niesbuien, rode en jeukende ogen en een verstopte neus. Wanneer 'hooikoortsplanten' bloeien en hoeveel pollen in de lucht zweven heeft alles te maken met het weer. Per jaar kan het klachtenverloop anders zijn. De dagelijkse pollenconcentratie in de lucht wordt in Nederland gemeten door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in Leiden en het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond. In het kader van De Natuurkalender houden scholieren en vrijwilligers bij wanneer diverse hooikoortsplanten in bloei komen. De scholieren die waarnemingen doorgeven zijn betrokken bij het GLOBE programma, een door Al Gore opgezet internationaal onderwijsprogramma rond milieuwetenschappen. Een belangrijke veroorzaker van hooikoorts is de hooikoortsplant Ambrosia Bestrijding van hooikoortsplant Ambrosia Tegenwoordig is er een App beschikbaar om de hooikoortsplant Ambrosia te herkennen en te melden. Nederlanders kunnen met de telefoon in de hand de strijd aan gaan met de uitheemse, hooikoorts veroorzakende plant Ambrosia. Wageningen UR (Universe en Research Centre) ontwikkelde een gratis app die mensen helpt Ambrosia te herkennen en waarnemingen te melden bij de onderzoekers Bericht uitgegeven door Wageningen UR In het kader van de Ambrosiacampagne van de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) lanceert Wageningen UR een gratis App Ambrosia Alert die mensen helpt bij het herkennen, melden en verwijderen van de hooikoortsplant Ambrosia. Het herkennen van Ambrosia blijkt voor veel mensen namelijk lastig te zijn. Aan de hand van een paar vragen over hoe de plant er uit ziet bepaalt de App of het om Ambrosia gaat of om een van de planten die er sterk op lijken. Als de daglengte korter is geworden dan 14 uur groeit Ambrosia het snelst en zullen steeds meer planten in bloei komen. In de afgelopen jaren was 81 procent van de meldingen afkomstig uit tuinen. Hotspots komen voor in de stedelijk omgeving waaronder Amsterdam, Enschede, Veghel en Vlissingen en in natuurgebieden langs de Rijn ten oosten van Nijmegen en de Grensmaas. Ambrosia is een plant die zich vanuit Noord-Amerika in Zuid -Europa heeft gevestigd en zich van daaruit al jaren sterk uitbreidt. Een Ambrosiaplant op een goede groeiplaats produceert zo n 1,5 miljard sterk allergene stuifmeelkorrels die hooikoortsklachten kunnen veroorzaken bij mensen die daarvoor gevoelig zijn. Lastig te herkennen Sinds 2006 verzamelt Wageningen University via Ambrosiawaarnemingen. De ervaring leert dat veel mensen het moeilijk vinden om Ambrosiaplanten te herkennen. Zo wordt regelmatig het veel voorkomende bijvoet voor Ambrosia aangezien, maar ook planten als boerenwormkruid, melganzevoet en jacobskruiskruid worden met Ambrosia verward. Naast het feit dat deze foute waarnemingen het Ambrosiaonderzoek verstoren, zorgt een foute determinatie ook voor onrust bij de waarnemers en voor onnodige inspanningen bij groenbeheerders die de Ambrosiaplanten willen verwijderen. De Ambrosia Alert App lost dit probleem op door gebruik te maken van het Determinator identificatiesysteem (www.determinator.wur.nl). Door een paar vragen te beantwoorden over bijvoorbeeld de kleur en vorm van de bladeren geeft de App direct aan of het om Ambrosia gaat of niet

13 - 13 -

14 - 14 -

15 Wel koude winter gunstig De meeste Ambrosiaplanten groeien op uit zaad dat per ongeluk in vogelvoer of bloemrijke zaadmengsels is gekomen. Door de koude en sneeuwrijke winter is het waarschijnlijk dat veel mensen de vogels gevoerd hebben en dat er weer grote hoeveelheden Ambrosiazaad uitgezaaid zijn. We verwachten dat rond deze tijd de meeste planten in bloei komen. We ondersteunen de oproep van de NVWA om Ambrosiaplanten, voordat ze in bloei komen of zaad zetten, te verwijderen. De App geeft daarom aanwijzingen voor het verwijderen en vernietigen van de planten. De Ambrosia Alert App is beschikbaar voor Androïd- en iphone gebruikers. Determinator en de Ambrosia Alert App zijn producten van Alterra, RIKILT en Wageningen University, alle onderdeel van Wageningen UR. Meer informatie over hooikoorts en Ambrosia is te vinden op de speciale Dossierpagina van Wageningen UR. Deze Internetpagina s vind je op https://www.wageningenur.nl en zie De Modeshow heeft niet plaatsgevonden. Dat was even pech voor een aantal leden die er op hadden gerekend om nog iets moois voor de zomer te kopen! Jullie zijn jammer genoeg voor niks geweest. Even vertellen hoe het kon gebeuren dat Montura niet op is komen dagen. Het is net alsof ik het dinsdag ervoor aanvoelde. Ik belde op en zei: Je komt toch morgen wel naar Zeewolde? Nee, was het aan de andere kant van de lijn. Dat was aan beide kanten schrikken. Zij had de afspraak niet in haar schema gezet of kwam het omdat ze al waren geweest in Zeewolde bij De Terp? Geen idee, het is zoals het is. Ook konden we aan beide kanten de datum niet meer verplaatsen in de maand juni. Wat ik kon doen was aanwezig zijn in de Sfinx en jullie opvangen met een kopje koffie of thee. Athy Mes heeft gezegd dat dit op haar kosten is en zo is geschied. Lieve mensen mijn excuses dat dit mis is gegaan. Ik ga ervan uit dat jullie in het najaar allen weer aanwezig zullen zijn. De nieuwe afspraak heb ik gemaakt en deze keer komt het echt goed

16 VAARAVONTUREN DOOR BINNEN- EN BUITENLAND Afl.39 Op eigen kiel door Frankrijk naar de Middellandse Zee Door Mijndert Dirkzwager We willen nog wat meer van de omgeving zien en pakken de fiets. In de volle zon over stoffige kuilwegen en temperaturen boven de 35º is het geen pleziertochtje, dus dat laten we voorlopig maar. We hebben het hier nu wel gezien en bovendien loopt onze terugweg ook hierlangs. We varen het Canal Rhône à Séte verder en komen bij Frontignan waar een hefbrug is die maar drie keer per dag opengaat. Onze tijd is 13 uur en nu is het uur, we hebben dus even tijd en gaan het stadje in. Om 13 uur komt er een mannetje van gemeentewerken en gaat de brug open voor de vele wachtende boten van beide kanten. We komen aan het einde van het kanaal dat uitmondt in een lacune, Etang de Thau. Aan het begin van deze lacune ligt de havenstad Séte. Over de haven ligt een spoorbrug die ook maar enkele keren per dag opengaat. We kregen de raad voor deze brug te blijven liggen en te voet de stad in te gaan. De enige plek waar we kunnen afmeren is tegen de spoorbrug aan. Dit wordt de rumoerigste ligplaats van onze reis. Om de 2 minuten passeert er een trein, vlakbij een autoweg, veel passerende vissers- en speedboten en u zult het niet willen geloven, als we s avonds uit de stad terugkomen, zitten er een stel muzikanten met flink wat versterkers luid babbelende, etende en dansende mensen te vermaken. Wij zien het zonnig in, het had erger gekund, b.v. vlakbij een vliegveld met landende en startende straaljagers. De volgende ochtend besluiten we dan ook maar heel snel te vertrekken. Binnen de brug lopen enkele kanalen door de stad die vol liggen met bootjes van allerlei pluimage. Niet alleen de kaden in het water zijn vol, ook op de kaden is het vreselijk druk met toeristen, maar de meeste zijn later van huis gegaan dan wij! Onze reis gaat nu over het meer Etang de Thau, om aan de andere kant (16 km) het Canal du Midi op te varen. De vaargeul is niet betond, maar we kregen de raad om de oesterstokken aan stuurboord te houden. Als we zo ongeveer midden op het meer varen, begint het te regenen en behoorlijk hard. We kunnen de oesterstokken bijna niet meer zien. Als de regen minder wordt zien we de vuurtoren van het kanaal, dus hebben we weer geluk gehad. We komen nu op het Canal du Midi, dat loopt via Toulouse, de rivier de Garonne en via Bordeaux naar de Atlantische Oceaan. Zover zijn we niet van plan te gaan. Het kanaal op zich is wel lekker varen, aan beide kanten staan rijen Platanen, die veel schaduw, dus koelte, geven. Het kanaaltje is niet breed, het is passen en meten om te passeren als er tegenliggers komen. De meeste boten die we zien zijn allemaal huurboten. Als deze er niet waren, zou waarschijnlijk het kanaal wel gesloten zijn, want andere boten zien we niet veel. We stoppen eerst bij het stadje Agde, bezoeken de zeer smalle winkelstraatjes en zien veel huizen die van lavasteen gebouwd zijn. Zelfs de kerk en de bolders op de kade. Er zal hier vast een vulkaan geweest zijn. We varen het kanaal verder en komen in de stad Béziers die op een berg is gebouwd. Om in het centrum te komen is het altijd klimmen geblazen. Er is hier een sluizentrap van 7 kolken, direct achter elkaar. Je vaart dus van de ene kolk in de volgende. De Fransen hebben hier wat anders op bedacht. Een soort Hellend Vlak. Niet zoals de Belgen met een bak, maar met een betonnen goot die schuin tegen de berg oploopt. De bedoeling was dat het schip in de gleuf zou varen en dat een soort sluisdeur achter het schip het water met schip in één keer naar boven zou vegen (dweilen). Het apparaat staat te verroesten want het schijnt niet te werken. De Fransen zeggen dat er alleen vrachtschepen door kunnen. Er komen op dit kanaal helemaal geen vrachtschepen, dus iedereen gaat via de sluizentrap. In Béziers komen we aan een kade met gratis water en stroom, als het slechte verteld wordt, moet je ook het goede vertellen. We maken hier dankbaar gebruik van en blijven dik 2 weken liggen. Er is echter ook hier geen schaduw. We lossen dit op door om het uur de waterslang boven onze hoofden te houden om af te koelen. Met de fiets gaan we langs het kanaal om te kijken of we veel missen als we niet verder gaan. Het kanaal blijft hetzelfde met z n platanen langs de kant, dus besluiten we niet verder te gaan en Béziers als eindpunt te houden. Vanaf Zeewolde tot hier heeft de motor 275 uur gedraaid en hebben we 306 sluizen gehad over 1913 km. Met het schip Ae Gir voeren we samen over de Yonne dat is alweer enkele weken geleden. Opeens zien we de schipper, Gerard, met zijn fiets op de kade staan. De boot ligt een sluis terug. Hij komt kijken of er plaats is en besluit de boot op te halen. Naast ons ligt een andere Hollander, een barkas met de naam Laura uit Tiel. Als de Ae Gir komt aanvaren gaat de Laura naar een schaduwrijk plekje en kan de Ae Gir achter ons een ligplaats vinden. Wordt vervolgd

17 LIJST DEELNEMERS ANBO LEDENPASVOORDEEL (STRIKT PERSOONLIJK EN BIJ TIJDIG TONEN VAN UW PAS) FORMIDO BOUWMARKT Mast KE Zeewolde tel.: % korting op het hele assortiment muv computerbenodigdheden M.VAN CLEEF WONINGBEVEILIGING Schepenveld ZK Zeewolde tel.: % korting op hang- en sluitwerk, sleutels en kluizen DIERENSPECIAALZAAK TROPICA Raadhuisstraat EB Zeewolde tel.: % korting op het assortiment WONEN ETCETERA Grootzeil KH Zeewolde tel.: % korting AUTOSCHADE HERSTELBEDRIJF Gaffel KC Zeewolde tel.: % korting op assortiment BORATI B.V. Mast KE Zeewolde tel.: % korting op hele collectie ASIAN PARADISE Spiekweg XN Zeewolde tel.: % korting per lid op vertoon van ANBO pas voor max 2 personen KAAP FLEVO Strandweg AK Zeewolde Tel.: % korting per lid op vertoon van ANBO pas voor max 2 personen FOTO RENÉ TUINTE Raadhuisstraat ZK Zeewolde tel.: % korting op ontwikkelen & afdrukken, ook digitaal FIETSSPECIALIST WESTERLAKEN Marktstraat EX Zeewolde tel.: % op onderdelen, accessoires SLAPEN MET STERREN Schepenveld ZK Zeewolde tel.: % korting op hele assortiment V.D. ZANDEN HOME Raadhuisplein ER Zeewolde tel.: % korting op hele assortiment VAKGARAGE JWS Schepenveld ZK Zeewolde tel.: % korting op APK en onderhoud PANNENKOEKENHUIS ZEEWOLDE Horsterplein ES Zeewolde tel.: % korting per lid op vertoon van ANBO pas voor max 2 personen ZEEZICHT OPTIEK & AUDICIENS Raadhuisplein ER Zeewolde tel.: Maximaal 50 euro korting

18 De ANBO vecht onder meer voor: Brede basisverzekering tegen ziektekosten Eerlijker verdeling van betaalde en onbetaalde zorgarbeid Meer invloed in de gezondheidszorg Aandacht voor vrouwenhulpverlening Verhoging van de aow voor alleenstaanden Verbetering aanvullende pensioenen voor vrouwen Hogere arbeidsparticipatie van ouderen Zeggenschap in pensioenfondsen via deelnemersraden Voldoende geschikte woningen voor senioren Meer aandacht voor veiligheid in en rond de woning Erkenning van de specifieke woonwensen van ouderen Deelname van ouderen aan maatschappelijke activiteiten Leeftijdbewust personeelsbeleid in bedrijven en organisaties Erkenning van het grote aandeel van ouderen in vrijwilligerswerk Erkenning van ouderen als belangrijke politieke factor De ANBO vecht onder andere tegen: Verdere aantasting van de individuele huursubsidie Verschraling van het aanbod in de sociale woningbouw Discriminatie op grond van leeftijd Uitsluiting van ouderen uit maatschappelijke organisaties Opeenstapeling van premies en eigen bijdragen Ondoorzichtig netwerk van instanties en loketten Aantasting van de koopkracht van de AOW Premieheffing over aanvullende pensioenen Aanmeldingsformulier nieuw lid Svp opzenden aan Ledenadministratie ANBO - Zeewolde, Cirrus 5, 3893DC, Zeewolde (tel ) Mijn achternaam...m/v Mijn voornamen... Geboortedatum... Achternaam van mijn partner...m/v Voornamen van mijn partner... Geboortedatum partner... Straat en huisnummer... Postcode en woonplaats... Telefoonnummer... adres... Bank / Gironummer... Datum en plaats Handtekening Bij verhuizing: Nieuw adres:...postcode:... Telefoon:...Lidnummer:

19 - 19 -

20 - 20 -

20 JUNI VEILING, MIS HET NIET. Nieuwsbrief 208 juni 2015

20 JUNI VEILING, MIS HET NIET. Nieuwsbrief 208 juni 2015 2 Nieuwsbrief 208 juni 2015 ANBO activiteiten op woensdagmiddag in de Sfinx, 14.00uur 3 juni : Modeshow (Zie Pag. 4) 10 juni : Cultuur en Theater (Zie Pag. 4) 17 juni : Bingo 20 juni : Veiling (Zie Pag.5)

Nadere informatie

UITNODIGING. Nieuwsbrief 206 April 2015. Medioren & Senioren & Veiligheid Wat u zelf aan veiligheid kunt doen

UITNODIGING. Nieuwsbrief 206 April 2015. Medioren & Senioren & Veiligheid Wat u zelf aan veiligheid kunt doen Colofon NB 206 Voorzitter Hr. W. (Walter) Lodewijk Zomergerst 9 3893 GG Zeewolde Tel. 036-5225848 Jowalozeewolde@gmail.com Nieuwsbrief 206 April 2015 ANBO activiteiten op woensdagmiddag in de Sfinx, 14.00uur

Nadere informatie

Nieuwsbrief 210 september 2015

Nieuwsbrief 210 september 2015 - 1 - -2- Nieuwsbrief 210 september 2015 ANBO activiteiten op woensdagmiddag in de Sfinx, 14.00uur 9 sept : Excursie naar het vissersdorp Spakenburg met het Ms.Achie(meer info op pag. 6) 23 sept : Bingo

Nadere informatie

Maart 2015. Dagbesteding ouderen op zorgboerderij SternZorg. Nieuwsbrief 205

Maart 2015. Dagbesteding ouderen op zorgboerderij SternZorg. Nieuwsbrief 205 Nieuwsbrief 205 Maart 2015 ANBO activiteiten op woensdagmiddag in de Sfinx, 14.00uur 11 maart : SternZorg op de recreatieboerderij Sternhof (zie pag.1) 18 maart : Bingo 25 maart : Workshop vilttechnieken

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

Over schulden gesproken

Over schulden gesproken Over schulden gesproken Verhalen uit de praktijk Sandra van der Stege 8 Inleiding In Nederland zijn veel mensen met schulden. Ongeveer 1 op de 5 mensen heeft moeite om elke maand rond te komen. In de schulden

Nadere informatie

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT ROOS Roos (27) is zeer slechtziend. Ze heeft een geleidehond, Noah, een leuke, zwarte labrador. Roos legt uit hoe je het beste met geleidehond en zijn baas

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco.

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco. 1 Het portiek Jacco ruikt het al. Zonder dat hij de voordeur opendoet, ruikt hij al dat er tegen de deur is gepist. Dat gebeurt nou altijd. Zijn buurjongen Junior staat elke avond in het portiek te plassen.

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal!

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! Hé hoi, hallo! Ik zal me even voorstellen. Ik ben Bloem. Bloem van Plastic. Maar je mag gewoon Bloem zeggen. Wow! Wat goed dat jullie even

Nadere informatie

Hoe lang duurt geluk?

Hoe lang duurt geluk? Hoe lang duurt geluk? Op dit moment ben ik gelukkig. Na veel pech ben ik dan eindelijk een vrolijke schrijver. Mijn roman is goed gelukt. En ik verdien er veel geld mee. En ik heb ook nog eens een mooie,

Nadere informatie

En rijke mensen werken niet. Die kunnen de hele dag doen wat ze leuk vinden.

En rijke mensen werken niet. Die kunnen de hele dag doen wat ze leuk vinden. Warm in Verona Romeo loopt een beetje rond. Dat doet hij bijna elke dag. Hij vindt het leuk om door het stadje te lopen. Door de kleine straatjes. Langs de rivier waar de meisjes de was doen. En over de

Nadere informatie

Borstkanker ''Angst voor het onbekende''

Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Ellen Wagter-Streep Schrijver: Ellen Wagter-Streep ISBN: 9789402129663 Ellen Wagter-Streep Inhoud Inhoud... 05 Voorwoord...

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGE 1 A4 BLADEN THEMA S BIJLAGE 2 DOMINO EMOTIES BIJLAGE 3 MATCHING OEFENING GEVOELENS BIJLAGE 4 VRAGENLIJST FILM BIJLAGE 5 VRAGENSTROOKJES HOEKENWERK BIJLAGE 6 ANTWOORDENBLAD

Nadere informatie

Kindervakantieweek THE STARS

Kindervakantieweek THE STARS Kindervakantieweek 20-22 juli 2015 THE STARS Hutten bouwen Dit jaar zijn onze hutten ook ons «decor» want wij zijn echte «Sterren» Pagina 2 Theater en Musical We leren acteren en muziek maken als echte

Nadere informatie

Nieuwsbrief 200 oktober 2014 OKTOBER 2014

Nieuwsbrief 200 oktober 2014 OKTOBER 2014 OKTOBER 2014 ANBO activiteiten op woensdagmiddag in de Sfinx, 14.00uur: 01 oktober : Lezing Zeezicht, zie pag.4 08 oktober : Voordracht over Israël/Palestina door Piet Kruizinga, pag. 9 15 oktober : Bezoek

Nadere informatie

Vervolg van het Reisverslag 2009 deel II Scandinavië. Göteborg naar Mem. Mem (begin van de scheren aan de oostkust.)

Vervolg van het Reisverslag 2009 deel II Scandinavië. Göteborg naar Mem. Mem (begin van de scheren aan de oostkust.) Vervolg van het Reisverslag 2009 deel II Scandinavië. Göteborg naar Mem Mem (begin van de scheren aan de oostkust.) Tweede helft: van Motala tot Mem Dinsdag 20 juli mooi weer westen wind 3-4-In de ochtend

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Beste leden, Heb je vragen, opmerkingen of leuke, anekdotes? Laat het aan ons weten via nieuwsbriefsvs@hotmail.com. Wellicht zullen wij het plaatsen in de nieuwsbrief!

Nadere informatie

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 6 Zacheüs (1) Het is erg druk in de stad vandaag. Iedereen loopt op straat. Zacheüs wurmt zich

Nadere informatie

AGENDA MAART 2012. Op www.anbo.nl/zeewolde is deze agenda ook te vinden. Nieuwsbrief 172 maart 2012

AGENDA MAART 2012. Op www.anbo.nl/zeewolde is deze agenda ook te vinden. Nieuwsbrief 172 maart 2012 AGENDA MAART 2012 ANBO activiteiten woensdagmiddag in de Sfinx,14.00 u 07 maart : Seaewald, zie pagina 3 In verband hiermede géén activiteiten in de Sfinx!!!!! 14 maart : Bingo 21 maart : Jaarvergadering

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Arie van der Veer & Ellen Laninga. Luister maar. Met illustraties van Rike Janssen. Boekencentrum

Arie van der Veer & Ellen Laninga. Luister maar. Met illustraties van Rike Janssen. Boekencentrum Luister maar Met illustraties van Rike Janssen Arie van der Veer & Ellen Laninga Boekencentrum Verhalen uit het Oude Testament 4 Het begin van de wereld God maakt de wereld Genesis 1:1-2:4 Lang, heel

Nadere informatie

Thema 1: Wie zijn wij?

Thema 1: Wie zijn wij? Thema 1: Wie zijn wij? Verhaallijn We zitten in een nieuwe groep en we moeten allemaal nog een beetje aan elkaar wennen. Op een ochtend vinden we een brief van een wezentje. Hij vraagt of hij in onze klas

Nadere informatie

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten www.edusom.nl Opstartlessen Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over familie, vrienden en buurtgenoten. Antwoord geven op vragen. Veel succes! Deze les

Nadere informatie

De MS van Tess Als elke dag onzeker is

De MS van Tess Als elke dag onzeker is Morgen gaan we naar de huisarts, zegt haar moeder s middags. Ik weet niet wat er met je is. Je bent zo moe de laatste tijd. En nu heb je ook nog last van je oog. De juf zegt dat ik misschien een bril moet,

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Vanwege de warmte heb ik deze nacht nauwelijks geslapen. En ook vandaag wordt het 37 C en morgen zelfs 40 C. Deze avond bevind ik mij in een stad en

Vanwege de warmte heb ik deze nacht nauwelijks geslapen. En ook vandaag wordt het 37 C en morgen zelfs 40 C. Deze avond bevind ik mij in een stad en Vanwege de warmte heb ik deze nacht nauwelijks geslapen. En ook vandaag wordt het 37 C en morgen zelfs 40 C. Deze avond bevind ik mij in een stad en ben zinnens om daar een hotelkamer te nemen met airco

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

AGENDA JULI/AUGUSTUS 2013

AGENDA JULI/AUGUSTUS 2013 AGENDA JULI/AUGUSTUS 2013 ANBO activiteiten woensdagmiddag in de Sfinx, 14.00uur: 03 juli : BINGO 07 augustus : BINGO 26 augustus : E-Bike informatiedag, zie pag.9 SWOZ activiteiten in De Sfinx Maandagmiddag:

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Bouwdorp Sint pancras

Bouwdorp Sint pancras Bouwdorp Sint pancras Bouwdorp Sint Pancras 2015 Hallo jongens en meisjes! De zomer is weer voorbij. De scholen zijn weer begonnen. De dagen worden korter en de nachten worden langer. Stom he?! Toch komen

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

December 2014. Korting bij Kaap Flevo Nu ook bij Kaap Flevo 10 % korting. De korting is geldig voor maximaal twee personen op vertoon van ANBO pas

December 2014. Korting bij Kaap Flevo Nu ook bij Kaap Flevo 10 % korting. De korting is geldig voor maximaal twee personen op vertoon van ANBO pas Nieuwsbrief 202 December 2014 ANBO activiteiten op woensdagmiddag in de Sfinx, 14.00uur 10 december: (Feest)Bingo 17 december: Kerstbijeenkomst, zie ook pag. 5 7 janunari Film 14 januari: Bingo SWOZ activiteiten

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij Rijk Phileas Fogg is een vreemde man. Hij is erg rijk. Maar niemand weet hoe hij aan zijn geld komt. Een baan heeft hij namelijk niet. Toch woont hij in een groot huis, midden in Londen. In zijn eentje.

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F IJsseldijk 59 8196 KB Welsum Telefoon: 0570-561821 Website: www.obsdijkzicht.nl E-mail: obsdijkzicht@de-mare-scholen.nl DIJKoverZICHT 2015/2016 Nummer 07: 01 april 2016 Wat staat

Nadere informatie

We hebben geleerd hoe we kadootjes moeten inpakken en hoe we taarten maken.

We hebben geleerd hoe we kadootjes moeten inpakken en hoe we taarten maken. Beste ouder(s)/ verzorger(s), Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar 2015. De afgelopen periode hebben de kleuters met veel energie gewerkt over verschillende thema s. Over welke thema

Nadere informatie

Moebius Syndroom Stichting

Moebius Syndroom Stichting Moebius Syndroom Stichting Nieuwsbrief Jaargang 10 nummer 2 Augustus 2006 Het is alweer zomervakantie! Wij als bestuur wensen jullie een mooie en zonnige vakantie toe! En we hopen jullie alemaal te zien

Nadere informatie

Februari 2015. Uitleg over de website van de ANBO Zeewolde. Nieuwsbrief 204

Februari 2015. Uitleg over de website van de ANBO Zeewolde. Nieuwsbrief 204 Nieuwsbrief 204 Februari 2015 ANBO activiteiten op woensdagmiddag in de Sfinx, 14.00uur 4 februari : filmmiddag door Sam van der Meer (zie pag 5) 11 februari : Film Out of Africa(zie pag 3) 18 februari

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

Ik vind zelf dat ik best veel geleerd heb vooral over het touwwerk, had de week alleen iets anders willen beginnen.

Ik vind zelf dat ik best veel geleerd heb vooral over het touwwerk, had de week alleen iets anders willen beginnen. De week op de morgenster, Maurits cleijne. Ik begon de week met een heel goed gevoel over deze tocht naar engeland, had er zeer veel zin in, en ging er voor. Toen ik de eerste dag op de morgenster kwam

Nadere informatie

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal!

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! Hé hoi, hallo! Ik zal me even voorstellen. Ik ben Bloem. Bloem van Plastic. Maar je mag gewoon Bloem zeggen. Wow! Wat goed dat jullie even

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10

Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10 Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10 Beste leden, Vorige maand is er geen nieuwsbrief verstuurd. Deze is voor twee maanden. Kerstfeest op Speeltuin Schiewijk Ieder jaar vieren we op

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Help, mijn papa en mama gaan scheiden!

Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Joep ligt in bed. Hij houdt zijn handen tegen zijn oren. Beneden hoort hij harde boze stemmen. Papa en mama hebben ruzie. Papa en mama hebben vaak ruzie. Ze denken

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

Bretagne, 21 t/m 28 oktober 2016

Bretagne, 21 t/m 28 oktober 2016 !1 Bretagne, 21 t/m 28 oktober 2016 Vrijdag en zaterdag 21 en 22 oktober Het is tegen 11 uur als we op ons gemak vertrekken. We gaan naar Bretagne, daar is het droog en soms zelfs zonnig volgens de berichten.

Nadere informatie

1 In het begin. In het begin leefde alleen God. De Heere God is er altijd geweest. En Hij maakte de hemel en de aarde.

1 In het begin. In het begin leefde alleen God. De Heere God is er altijd geweest. En Hij maakte de hemel en de aarde. 1 In het begin GENESIS 1:1-25 In het begin leefde alleen God. De Heere God is er altijd geweest. En Hij maakte de hemel en de aarde. De aarde is nat en donker. God wil van de aarde iets heel moois maken.

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Een baas voor Mallekat

Een baas voor Mallekat Een baas voor Mallekat Voor kinderen van 3 tot 8 jaar Geschreven door Elisabeth Roodenburg Er zijn nog veel meer verhalen van Elisabeth Roodenburg Copyright: Elisabeth Roodenburg Vermaat 2011 en digiboeken.org/paraplu

Nadere informatie

Antwoorden Thema 5 woonomgeving. Oefening 3. 1. mag 2. moest 3. Mag 4. moeten 5. Mag 6. moeten 7. moet 8. mogen 9. mocht 10.

Antwoorden Thema 5 woonomgeving. Oefening 3. 1. mag 2. moest 3. Mag 4. moeten 5. Mag 6. moeten 7. moet 8. mogen 9. mocht 10. Antwoorden Thema 5 woonomgeving Oefening 3 A 1. mag 2. moest 3. Mag 4. moeten 5. Mag 6. moeten 7. moet 8. mogen 9. mocht 10. moesten B 1. Kon 2. Willen 3. Kan 4. kunnen 5. mocht 6. Kan - kan 7. wilde 8.

Nadere informatie

Strategietoets niveau B versie 1 week 00 0 (maand) 2010 Toets niveau AA Voordat je de toets maakt pagina 1 van 10

Strategietoets niveau B versie 1 week 00 0 (maand) 2010 Toets niveau AA   Voordat je de toets maakt pagina 1 van 10 week Strategietoets 00 0 (maand) niveau 2010 B versie Toets niveau 1 AA Voordat je de toets maakt Je gaat een toets maken. Je krijgt drie verschillende teksten met opdrachten erbij. Je moet telkens de

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Jaargang 25, extra aflevering 22 juni 2015 www.basisschooldeboemerang.nl e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl

NIEUWSBRIEF Jaargang 25, extra aflevering 22 juni 2015 www.basisschooldeboemerang.nl e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl NIEUWSBRIEF Jaargang 25, extra aflevering 22 juni 2015 www.basisschooldeboemerang.nl e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl DOORSCHUIVEN GROEPEN Op maandag 29 juni en donderdag 2 juli worden de groepen

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl ROSANNE Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn Elke keer weer een ander en mij doet 't pijn Want jou liefde waarmee jij mij soms verblijdt Wil ik liever, liever, liever, liever voor altijd Als ik

Nadere informatie

Belangrijke data komende periode:

Belangrijke data komende periode: Vrijdag 4 juli 2014 Belangrijke data komende periode: Datum Vrijdag 4 juli 2014 Zaterdag 5 juli t/m zondag 17 augustus 2014 Vrijdag 15 augustus 2014 Maandag 18 augustus 2014 Dinsdag 19 augustus 2014 Woensdag

Nadere informatie

III. Het (mosterd)zaadje. Vrijdag

III. Het (mosterd)zaadje. Vrijdag Het (mosterd)zaadje Vrijdag "... Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: 'Verplaats je van hier naar daar! en dan zal hij zich verplaatsen.

Nadere informatie

Le tour du Mont Ventoux 2014

Le tour du Mont Ventoux 2014 Le tour du Mont Ventoux 2014 Geen berg zo hoog of... deel 2 waar gaan we heen? 16 december 2013 Fietstocht Mont Ventoux, Pagina 1 Waar ben ik aan begonnen...? Nou, om eerlijk te zijn weet ik dat wel. Maar

Nadere informatie

De jongen weet dat hij niet in slaap moet vallen. Want dan zullen dieven zijn spullen stelen. Ook al is het nog zo weinig wat hij heeft.

De jongen weet dat hij niet in slaap moet vallen. Want dan zullen dieven zijn spullen stelen. Ook al is het nog zo weinig wat hij heeft. In Kanton, China Op de hoek van twee nauwe straatjes zit een jongen. Het is een scheepsjongen, dat zie je aan zijn kleren. Hij heeft een halflange broek aan, een wijde bloes en blote voeten. Hij leunt

Nadere informatie

November & December 2015

November & December 2015 November & December 2015 Talentontwikkeling op de Veste Eigen & Wijzer Beste ouders, Hierbij ontvangt u het nieuwe activiteitenboekje voor de komende periode. Nu het buiten koud is gaan we allemaal leuke

Nadere informatie

Kampverhaaltjes van de kinderen van Maltezer Jongerenkamp 2012 te Hummelo

Kampverhaaltjes van de kinderen van Maltezer Jongerenkamp 2012 te Hummelo Kampverhaaltjes van de kinderen van Maltezer Jongerenkamp 2012 te Hummelo Sophie, geschreven na Maltezerkamp op onze Facebook groep: Het was mijn eerste keer dat ik op MK ging, Ik heb spijt dat ik vorig

Nadere informatie

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang!

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Liturgie Zingen: -Opwekking 654 Dank U voor deze nieuwe dag -Zoek eerst het Koninkrijk van God -Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt (Elly en

Nadere informatie

Lieve familie, vrienden en bekenden,

Lieve familie, vrienden en bekenden, Lieve familie, vrienden en bekenden, Hoogste tijd voor wat nieuws uit Oneşti. De tijd gaat zo vlug voorbij, de feestdagen en de jaarwisseling lijken nog maar net achter ons te liggen, maar toch is het

Nadere informatie

Base Le Boat Port Cassafieres. Le Boat Port Cassafières Port Cassafières 34420 Portiragnes Frankrijk GPS : 43.29154477743047 3.

Base Le Boat Port Cassafieres. Le Boat Port Cassafières Port Cassafières 34420 Portiragnes Frankrijk GPS : 43.29154477743047 3. Base Le Boat Port Cassafieres Le Boat Port Cassafières Port Cassafières 34420 Portiragnes Frankrijk GPS : 43.29154477743047 3.37138652 Tel - 0033 (0) 467 90 91 70 Fax - 0033 (0) 467 90 96 86 Email: cassafieres@leboat.com

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05

NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05 NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05 Algemeen: HONDEN OP HET SCHOOLPLEIN Gisteren is er weer een kind op het schoolplein gebeten door een kleine hond. Gelukkig bleek de schade mee te vallen. Toch doen wij

Nadere informatie

Musical De Eendenclub verdwaalt

Musical De Eendenclub verdwaalt Pagina 1 van 9 Musical De Eendenclub verdwaalt Normale versie voor 3 typetjes (Otto/Elle/Izzi) Een eigen productie van Recrateam Zang: Leonie van Gent en Martijn Boer Stemmen op de cd-versie: Martijn Boer

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Bouwdorp Sint pancras

Bouwdorp Sint pancras Bouwdorp Sint pancras Bouwdorp Sint Pancras 2017 Hallo jongens en meisjes! De zomer is weer voorbij. De scholen zijn weer begonnen. De dagen worden korter en de nachten worden langer. Stom he?! Toch komen

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF HUISKAMER VAN ODIJK

NIEUWSBRIEF HUISKAMER VAN ODIJK 1-2017 Beste dorpsgenoten De lente is al aardig op gang gekomen. De narcissen en tulpen bloeien volop en de vogels zijn al druk in de weer om een nestje te bouwen. Tijd voor de geboorte van een nieuw item,

Nadere informatie

Maar je kunt Frankrijk ook ontdekken per boot via de rivieren en kanalen. Wij doen dat al een paar jaar met onze boot, de Cadans III.

Maar je kunt Frankrijk ook ontdekken per boot via de rivieren en kanalen. Wij doen dat al een paar jaar met onze boot, de Cadans III. Frankrijk het meest favoriete vakantieland van Nederland. Velen gaan met de auto, caravan, camper of fiets. Voor een weekend bezoekt men vaak Parijs of een van de andere fraaie steden. Maar je kunt Frankrijk

Nadere informatie

2009-2010 Nummer 5. henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com

2009-2010 Nummer 5. henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com 2009-2010 Nummer 5 Juf Lassche 292787/ juf Veenstra 038 4600725 henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com Bijbelverhalen en liedjes week 47 en 48: Maandag: klein klein kindje Dinsdag: Mozes wordt

Nadere informatie

Van dinsdag 11 augustus t/m vrijdag 14 augustus

Van dinsdag 11 augustus t/m vrijdag 14 augustus kindvriendelijkgoor@gmail.com www.kindvriendelijkgoor.nl kindvriendelijkgoor.facebook.com mei/juni 2015 Van dinsdag 11 augustus t/m vrijdag 14 augustus Is er weer jullie leukste week van het jaar het kinderkamp!!!

Nadere informatie

Nieuwsbrief Mantelzorg Uitgave nr. 4 oktober 2012

Nieuwsbrief Mantelzorg Uitgave nr. 4 oktober 2012 Nieuwsbrief Mantelzorg Uitgave nr. 4 oktober 2012 Inhoud: Nieuws vanuit Steunpunt Mantelzorg Agenda oktober november - december Dag van de Mantelzorg 2012 Terugblik van het respijtweekend Nieuws vanuit

Nadere informatie

Werkwoorden in uitvoering - Werkwoorden schrijven - leerboek - 1

Werkwoorden in uitvoering - Werkwoorden schrijven - leerboek - 1 Werkwoorden in uitvoering - Werkwoorden schrijven - leerboek - 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 6 2. Werkwoorden schrijven, een verhaal (1). 9 We missen iemand Werkwoorden: een begin 3. Werkwoorden

Nadere informatie

Leden administratie. Inhoudsopgave. Overgang van 2014 naar 2015

Leden administratie. Inhoudsopgave. Overgang van 2014 naar 2015 Nieuwsbrief nummer 8 december 2014 Redactie: B. Muntinga, Vanghout 19, 9422 MG Smilde tel. 413688 e-mailadres: b.muntinga@planet.nl Het bestuur ziet er als het volgt uit: Voorzitter: A. Hendriks Zonnedauw

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

KLEM. Katja en Udo in de schulden. Anne-Rose Hermer

KLEM. Katja en Udo in de schulden. Anne-Rose Hermer KLEM Katja en Udo in de schulden Anne-Rose Hermer Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen 1 Katja ontmoet Udo Katja is bijna negentien jaar. Ze woont nog bij haar ouders. Katja werkt in een warenhuis.

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

De Geschiedenis van de Witte Slagerij

De Geschiedenis van de Witte Slagerij De Geschiedenis van de Witte Slagerij Rotterdam-winter 1887 In een gezellige straat in Rotterdam Crooswijk woont Marie (geb. Maria Johanna Storm- 12-03-1868) met haar ouders en haar 4 jaar oudere broer

Nadere informatie

Nieuwsbrief van Chr. Basisschool De Fontein

Nieuwsbrief van Chr. Basisschool De Fontein INdeFOntein Nieuwsbrief van Chr. Basisschool De Fontein website: www.cbsdefonteindwingeloo.nl e-mail: info@cbsdefonteindwingeloo.nl e-mail schoolcommissie: schoolcommissie@cbsdefonteindwingeloo.nl Voor

Nadere informatie

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012 NOORWEGEN 09-05-2012 13-05-2012 Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden door onze ouders naar Schiphol gebracht. Ik zat bij Ilonka in de auto. Op Schiphol gaf meester Hendrie

Nadere informatie

Info bulletin mei t/m september 2015

Info bulletin mei t/m september 2015 Clubgebouw De Veldschoppe Gebr. Ketteringstraat 15 7131NM Lichtenvoorde Tel: 06-30690868 Info bulletin mei t/m september 2015 Overzicht activiteiten mei t/m september 2015 Gezinsfietstocht donderdag 14

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

Naam: Waar woon jij? Vraag 1b. Waarom wonen veel mensen in Kenia in een hut? Vraag 1a. In wat voor soort huis woon jij?

Naam: Waar woon jij? Vraag 1b. Waarom wonen veel mensen in Kenia in een hut? Vraag 1a. In wat voor soort huis woon jij? Naam: Waar woon jij? Wonen over de hele wereld Heb jij wel eens in een tent gewoond? Waarschijnlijk niet. In de vakantie is het leuk. Maar voor altijd? Toch zijn er mensen op de wereld die altijd in een

Nadere informatie

Oktober 2012. Wat vindt u van de Wmo-maatregelen zoals een scootmobiel die 8 km/uur kan? Onzinnig. Tegen. Tegen. Belachelijk!!!!

Oktober 2012. Wat vindt u van de Wmo-maatregelen zoals een scootmobiel die 8 km/uur kan? Onzinnig. Tegen. Tegen. Belachelijk!!!! Oktober 2012 Zó! Zoetermeer heeft aan scootmobielgebruikers gevraagd wat zij vinden van de bezuinigingen op de Wmo en vooral wat ze vinden van het voorstel om scootmobielen te verstrekken die een stuk

Nadere informatie

Bloemlezing van gedichten van de Dichters Kring 2013 2014. Verwondering maakt het leven mooier

Bloemlezing van gedichten van de Dichters Kring 2013 2014. Verwondering maakt het leven mooier Bloemlezing van gedichten van de Dichters Kring 2013 2014 Verwondering maakt het leven mooier Voorwoord Vorig jaar februari kwam de eerste gezamenlijke dichtbundel van de Dichters Kring Nederland tot stand.

Nadere informatie