Waarom zijn we ermee opgehouden?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waarom zijn we ermee opgehouden?"

Transcriptie

1 Duurzame inzetbaarheid: Waarom zijn we ermee opgehouden? eenvoud werkt.

2 Talenten versterken en ondersteunen bij uitdagingen. We doen het al! Leerkrachten hebben het beste met de leerlingen voor: we willen hun talenten versterken en ondersteunen bij hun uitdagingen. Jaarlijks weten ze wat er van hen wordt verwacht, wat zij mogen verwachten en hoe deze doelen bereikt worden. Dagelijks geven we feedback: wat er goed gaat, hoe ver ze zijn gevorderd en waar verbetering mogelijk is. Ook verwachten wij dat ze elkaar feedback geven en begeleiden hen hierin. Vorderingen worden niet alleen bijgehouden om prestaties te beoordelen, maar ook om te kijken of de methode (om de doelen te bereiken) effectief is geweest: was dit de beste manier voor deze personen om te leren? We bouwen werkvormen in voor samenwerking en daar waar nodig leren we ze zelfstandig te handelen en geven we werk op niveau. We vinden beweging en gezonde voeding belangrijk en daarom geven we voorlichting en is er wekelijks tijd ingeruimd voor sport. We kennen hun (thuis) situatie en voeren daar gesprekken over, mede om in te schatten in hoeverre dit invloed heeft op hun prestaties en welbevinden. Bij ernstige ziekte of handicaps is het mogelijk een presentatie te geven zodat de groep weet wat er speelt en welke invloed dit heeft. Dit alles om meer begrip voor elkaar te krijgen. We willen hen voorbereiden op de maatschappij en geven adviezen over een eventuele carrière. Die maatschappij is een enorme verandering aan het doormaken: we gaan van een kenniseconomie naar een transitietijdperk. Kennis is te vinden op internet, het gaat steeds meer om de toepassing van kennis en creativiteit. De uitdagingen waar we voor staan in de toekomst vragen om andere oplossingen en denkwijzen dan tot nu toe gangbaar waren. Dit alles doen we in een omgeving die zoveel mogelijk stimuleert, veiligheid biedt en waar vertrouwen wordt gegeven. Een omgeving waar iedereen een actieve rol heeft en duidelijk is waar we naartoe werken. Met liefde, overtuiging en de vrijheid om te leren dit gunnen we onze kinderen. Is dit niet een prachtig voorbeeld voor onze eigen medewerkers? Waarom doen we het te weinig, waarom gunnen wij het onszelf niet? Duurzame inzetbaarheid in de klas Laten we eens onder de loep nemen hoe een leerkracht dat doet: aan het begin van een schooljaar worden er regels in de klas vastgesteld. Deze regels zijn nodig om een goede leeromgeving te garanderen en om een veilig werkklimaat te scheppen. De leerkracht weet in grote lijnen wat hiervoor nodig is. Dat weten zij door hun ervaring, kennis en overtuigingen. Ze zien het kind niet alleen als scholier, maar als mens. Dat betekent dat niet alleen op school invloed wordt uitgeoefend, maar ook daarbuiten: ouders, maatschappij, gezondheid etc. Ze weten wat de leerlingen moeten leren om voorbereid te zijn op de toekomst. Met deze kennis en wetenschap krijgen leerlingen, daar waar mogelijk, inspraak op deze regels. Dat maakt dat ze zich meer betrokken voelen. Het gaat uiteindelijk over hen. De regels die worden afgesproken, werken alleen als er een duidelijk kader is dat niet te vaag of alleen voorschrijvend is. Als deze kaders vastberaden worden vastgelegd, met oog voor de situatie, kan je een leerling in zijn/haar kracht zetten. Die zal dan eerder denken: Ik doe dit omdat we weten waarom het goed voor ons is en we hebben het zo afgesproken. Wederom een prachtig voorbeeld in de klas: hoe je regels kunt omzetten van iets statisch naar een gedragsverandering door betrokkenheid en eigenaarschap. De voorbereiding op de toekomst waar technologische ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen, is de reden waarom de 21st century skills momenteel worden ingevoerd (zie figuur 1). Daarbij horen competenties zoals: Probleem oplossend vermogen. Kritisch denken. Zelfstandigheid. Samenwerking. Sociale en communicatieve vaardigheden. Creativiteit. ICT geletterdheid. 2/7

3 Duurzame inzetbaarheid in de school/ organisatie Wellicht zonder er de naam duurzame inzetbaarheid aan te geven, doen we dit al met onze leerlingen. Wat wordt eigenlijk verstaan onder deze term? Voor organisaties en medewerkers brengt de World Health Organization een mooie focus aan ten aanzien van duurzaam werk: Het onderhoud en de promotie van de gezondheid, motivatie en werkcapaciteit van de werknemer. Het verbeteren van de werkomgeving en van het werk teneinde deze veilig, gezond en, indien mogelijk, ontwikkelingsgericht te laten zijn. Het ontwikkelen van een arbeidsorganisatie en cultuur (inclusief managementsystemen, personeelsbeleid enz.) in een richting die ontwikkeling, gezondheid en veiligheid in het werk ondersteunen. Als je deze focuspunten op je laat inwerken, zie je wederom de parallel met wat wij leerlingen willen bieden. Stel jezelf bijvoorbeeld eens de vraag: hoe stimulerend is de leeromgeving (c.q. het klaslokaal) voor onze leerlingen? En hoe stimulerend is de leeromgeving (de leerkrachtenruimte) voor leerkrachten? Of: In hoeverre creëren wij een veilige leeromgeving voor leerkrachten? Waarom geen gezondheidsdag of sportactiviteiten voor leerkrachten? Wat betekenen de 21st century skills voor onszelf, want ons staat dezelfde toekomst te wachten. Nogmaals: het goede voorbeeld geven wijzelf, maar passen het niet of te weinig op onszelf toe. Hebben wij als organisatie een duidelijk beeld van wat duurzame inzetbaarheid is en wat onze leerkrachten nodig hebben, is nog zo n vraag. Zijn onze kaders duidelijk, vastberaden, met oog voor de situatie en zetten wij medewerkers in hun kracht? Duurzame inzetbaarheid is, bij uitstek, een dynamiek tussen medewerker en organisatie; het vloeit in elkaar over, waardoor synergie zou moeten ontstaan. De organisatie moet zich constant de vraag stellen: als dit wordt verlangd van de medewerkers, bieden wij, als organisatie, dat ook? Wie willen wij zijn, wat is onze identiteit? Hoe blijven wij aantrekkelijk voor medewerkers? Leven - betrokken Hoe meer identiteit, hoe meer dit medewerkers zal aantrekken die zichzelf hierin terugvinden, hoe meer intrinsieke beloning, hoe meer gezondheid en welzijn. Kortom, hoe duurzamer inzetbaar. Dezelfde vragen gelden ook voor de medewerker. Zij hebben hier eenzelfde verantwoordelijkheid in. Dit proces en deze vragen zijn (net als in de klas) een ontdekkingstocht waarover je met elkaar praat. Duurzame inzetbaarheid houdt niet alleen in dat we medewerkers gezond, gemotiveerd en productief tot de pensioenleeftijd werkend houden, maar dat wij hen ook laten mee ontwikkelen met de huidige en toekomstige tijd. Als we kijken naar het onderwijs dan stomen we kinderen klaar voor de maatschappij en de arbeidsmarkt en ondersteunen hun bij de ontdekking wie ze zijn, willen zijn en kunnen zijn. De leerlingen van nu zijn de medewerkers van morgen en organisaties moeten zich hier bewust van zijn en hierin meebewegen. Want als de leerlingen deze vaardigheden ontwikkelen en organisaties hier geen ruimte voor bieden, doen wij dan iets niet goed of leren wij onze leerlingen niet de juiste vaardigheden? Door duurzame inzetbaar te zien als iets wat moet volgens de CAO en het opleggen zonder oog te hebben voor de situatie en door over medewerkers te praten en niet met hen, krijgt het een voorschrijvend en in nog ergere gevallen een dwingend karakter. Medewerkers krijgen vervolgens de neiging om het te zien als iets wat moet of gebruiken het opportunistisch waardoor het zijn doel voorbij schiet. Werken - ondernemend Sociale en culturele vaardigheden Communiceren Kritisch denken Kernvakken Samenwerken Taal & Rekenen Onderwijs in de 21e eeuw Creativiteit Probleem oplossend vermogen ICT geletterdheid Leren - nieuwsgierig De medewerker weer als een mens zien, in de context van nu en de toekomst, vraagt om andere manier van denken, leren en doen. Gezien de snelle technologische ontwikkelingen, zal een gehele loopbaan bij één werkgever doorbrengen steeds zeldzamer worden. Zoals gezegd zullen organisaties en medewerkers (en ook de leerlingen die wij voorbereiden op de toekomst) Duurzame inzetbaarheid is, bij uitstek, een dynamiek tussen medewerker en organisatie. Uit onderzoek (CAOP Research & Europa (maart 2013). Duurzaam inzetbaar en mobiel. Secundaire analyse POMO 2012 voor het Primair Onderwijs) blijkt dat medewerkers het moeilijk vinden te benoemen wat de werkelijke belemmeringen zijn om mee te groeien uit angst hun baan te verliezen. Ze zijn (nog) niet gewend om de leidinggevende te vertrouwen en daardoor tot de kern van ervaren problemen te komen. Of ze denken dat er toch geen oplossing zal zijn. Daarnaast lijkt er een kloof te zijn tussen wat leidinggevenden denken waar medewerkers behoefte aan hebben en wat ze uit zichzelf zouden willen doen. Met beleid proberen we het deels te ondervangen, maar een echte verandering komt tot stand door met elkaar in gesprek te gaan: wat heeft de organisatie nodig om goed onderwijs te geven en wat heeft de medewerker nodig aan begeleiding en eventueel maatwerk om hieraan te voldoen? Welke factoren naast kennis en vaardigheden hebben invloed op deze medewerker? Is er een bijzondere privé omstandigheid of zijn er gezondheidskwesties die hier een positieve of negatieve invloed op hebben? De medewerker is niet alleen medewerker, maar ook mens. Uit onderzoek (Veldkamp, Rogier van Kalmthout (januari 2014). Issuemonitor duurzame inzetbaarheid Q4 2013) blijkt dat een leidinggevende het moeilijk vindt privé zaken te bespreken, maar uit hetzelfde onderzoek blijkt dat medewerkers hier voor het merendeel geen probleem mee hebben. De kunst is dus een open gesprek te kunnen voeren en te kijken naar het eigen goede voorbeeld dat de school al geeft als het om leerlingen gaat. moeten meebewegen met ontwikkelingen. Bepaalde beroepen (en dus ook organisaties die niet mee veranderen) sterven uit. We willen graag denken in baangarantie (zie ook de Wet Werk en Zekerheid), maar zullen steeds meer toegroeien naar werkgarantie: een loopbaan bij verschillende werkgevers. Welke toegevoegde waarde heb je als organisatie en/of medewerker? figuur 1: 21st century skills 3/7

4 Samen kom je tot betere oplossingen. Wat staat ons dus te doen? De hoeveelheid informatie die over dit onderwerp te vinden is, werkt bijna verlammend: waar moet je beginnen, hoe zorg je ervoor dat dit niet alleen beleid wordt dat is dichtgetimmerd met regels, maar een duidelijke visie met kaders heeft? Hoe zorg je dat het niet alleen voor oudere medewerkers geldt, maar voor iedereen? Welke aanpak garandeert succes? Realiseren we ons wat we nu doen: in het onderwijs, maar ook Nederland, voorzien veel instrumenten en beleid in het ontzien van medewerkers. Kijk naar het voormalige BAPO, het huidige seniorenverlof. Meer vrij geven en/of ontzien maakt een medewerker niet altijd effectiever en langer inzetbaar. Wederom is uit diverse onderzoeken (Didier Fouarge, Andries de Grip, Raymond Montizaan (2013), Duurzame inzetbaarheid en pensionering in de overheid en het onderwijs) gebleken, dat juist ontwikkelen, ongeacht de leeftijd, bijdraagt aan effectiviteit en tevredenheid. Leeftijd is niet alleen bepalend voor de motivatie en inzet. Functieduur en de mate waarin uitdaging te vinden is in het werk zijn grotere voorspellers voor motivatie of uitvalrisico. gewerkt. Betrek hen bij het proces, maak samen een plan van aanpak. Geef bij medewerkers aan dat er plannen zijn om vorm te geven aan duurzame inzetbaarheid. Een vervolgstap is dus bewustwording, informatie over het onderwerp delen en het in een context plaatsen: waarom is duurzame inzetbaarheid belangrijk? Dit is niet een HRM-feestje, maar van belang voor iedereen die in de organisatie werkt. Vraag om meedenkers. Het beleid heeft direct invloed op hen, zij zouden een belangrijke inbreng moeten hebben. Verken met medewerkers wat het transformatietijdperk (waar leerlingen op worden voorbereid) voor onszelf betekent; op organisatie- en medewerkersniveau en welke HR-instrumenten of welk beleid (zoals duurzame inzetbaarheid) daarbij kan ondersteunen. Oplossingen moeten vooral niet alleen door een leidinggevende of de HR functionaris bedacht worden! Onze collectieve intelligentie is groter dan wij denken, samen kom je tot betere oplossingen. Schep kaders die duidelijk zijn, creëer betrokkenheid voor de afspraken die je hierover maakt, heb oog voor de situatie. Een kant-en-klaar beleidsmodel voor duurzame inzetbaarheid zou voorbij gaan aan de eigenheid van de organisatie en de medewerkers. Laat ik even terug gaan naar ons eigen voorbeeld hoe we met leerlingen omgaan: kijk naar wat er is, waar behoefte aan is bij zowel de organisatie als de medewerker, weet welke doelen je wil bereiken. Van leerlingen wordt ook niet verwacht dat ze in één keer een grote stap kunnen maken en we geven ze zelfs de ruimte om van ervaring te leren. Het zal een leerproces zijn en het is raadzaam om niet teveel tegelijk te willen. Dit proces kan er als volgt uitzien: Begin bij het begin: Wat houdt duurzame inzetbaarheid in? Verdiep je in de materie. Hoe staat het ervoor in onze organisatie: een mooi instrument om het beeld te vormen is SPP: Strategische personeelsplanning. Als duidelijk is hoe de organisatie ervoor staat: welke doelen wil je bereiken of welke ambities heb je en welke middelen stel je hiervoor beschikbaar. Schep kaders: bereid het voor en creëer betrokkenheid: Informeer leidinggevenden. Duurzame inzetbaarheid is een vaag begrip voor de meeste medewerkers en soms ook voor leidinggevenden die hier nog niet bewust mee hebben Ga aan de slag: Breng eens in beeld hoe het ervoor staat met de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te doen (zie voorbeeld op volgende pagina). Ga aan de hand hiervan het gesprek aan en kijk welke oplossingen voor meerdere personen kunnen gelden of welke oplossingen op maat gemaakt kunnen worden. Zorg dat je ruimte houdt om maatwerk te kunnen bieden en wees daar transparant in. Leer ervan: Werkt het? Of schiet het zijn doel voorbij? Evalueer wat je hebt gedaan en stel het zo nodig bij. Zorg dat het beleid/gedrag wordt geborgd: integreer het in bijvoorbeeld het scholingsplan, functioneringsgesprekken etc. De kunst is een open gesprek te voeren en te kijken naar het eigen goede voorbeeld dat de school al geeft als het om leerlingen gaat. 4/7

5 Durf buiten gebaande paden te treden en kijk naar de mogelijkheden. Een schoolvoorbeeld: Duurzame inzetbaarheid bevat begrippen zoals: mobiliteit, inzetbaarheid, gezondheid, vitaliteit, flexibiliteit en professionaliteit. Een terrein waarop wij ons tot nu toe nog niet vaak begeven is levensstijl advies. Het geeft, net als bij leerlingen, inzicht in leefgewoonte, welbevinden en gezondheid. Typisch om te bedenken dat onze kinderen hierover advies krijgen van consultatiebureaus, de schoolarts, school etc., maar slechts 6% van de werkgevers in onderwijs (Didier Fouarge, Andries de Grip, Raymond Montizaan (2013). Duurzame inzetbaarheid en pensionering in de overheid en het onderwijs) dit mogelijk maakt voor medewerkers. Ook hier geldt dat er een verantwoordelijkheid ligt bij de medewerker als het gaat om eigen gezondheid en leefgewoonte en daar als volwassene zelf keuzes in kan maken. Dat moet vooral zo blijven, maar voorlichting hierover kan heel verhelderend werken. Het geeft niet alleen inzicht voor de persoon, maar als alle gegevens samen worden bekeken (globaal, niet te herleiden naar personen), kan de organisatie aanknopingspunten vinden om duurzame inzetbaarheid veel gerichter aan te pakken. Het Vervangingsfonds heeft in dit kader het afgelopen jaar een pilot opgezet met HAN Seneca. Zij zijn een onderdeel van de Hogeschool Arnhem/Nijmegen (HAN) Sport en Bewegen en is het expertisecentrum voor sport, arbeid en gezondheid. Cijfers en zo Google geeft resultaten op het begrip duurzame inzetbaarheid. Er zijn resultaten op de zoekterm duurzame inzetbaarheid in het onderwijs. In de overheidssector heeft 53% van leidinggevenden van duurzame inzetbaarheid gehoord. Slechts 17% van medewerkers kennen dit begrip en weten ongeveer te beschrijven wat daaronder wordt verstaan. 70% van zowel leidinggevenden als medewerkers vinden dat medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor de eigen duurzame inzetbaarheid. In 7% van de bedrijven waar duurzame inzetbaarheid is ingevoerd, vindt men het niet succesvol. Reden hiervoor: medewerkers anticiperen niet of het beleid werkt niet zoals het moet. Bij bedrijven waar duurzame inzetbaarheid is ingevoerd, voelt 70% van de medewerkers zich gemotiveerd ten opzicht van 48% van medewerkers die in een bedrijf werken waar duurzame inzetbaarheid niet is ingevoerd. Ten aanzien van betrokkenheid/eigenaarschap: 67% van leidinggevenden vinden dat ze medewerkers waardering geven voor hun werk. 30% van de medewerkers ervaart dit hetzelfde. 87% van medewerkers vindt het geen probleem als de psychosociale arbeidsbelasting door de leidinggevende wordt geagendeerd en besproken. 25% van de leidinggevenden die werken in een organisatie waar duurzame inzetbaarheid is ingevoerd, vindt dat het beleid voor medewerkers te vrijblijvend is. Slechts 17% van leidinggevenden vindt dat er aandacht is voor stresspreventie. 7% van de medewerkers hebben het idee dat er iets aan stresspreventie wordt gedaan. Nog geen 10% van onderwijs- en overheidsorganisaties voorzien in het geven van life style advies. Juist dit advies wordt door medewerkers die het hebben gekregen, als grootste eye-opener gezien voor hun eigen duurzame inzetbaarheid. In bedrijven waar duurzame inzetbaarheid is ingevoerd, zijn 80% van de gesprekken over functioneren, gezondheid, ontwikkeling etc. met medewerkers structureel ingepland ten opzicht van 45% van de gesprekken bij bedrijven waar duurzame inzetbaarheid niet is ingevoerd. HAN Seneca heeft een bus waarin alle faciliteiten aanwezig zijn om testen uit te voeren. Deze bus komt letterlijk bij je voor de deur. Medewerkers die willen, kunnen zich laten onderzoeken op de volgende punten (de testen kunnen worden uitgebreid of aangepast): Mentale gezondheid/welbevinden. Fysieke gezondheid. BRAVO (beweging, roken, alcohol, voeding en ontspanning). De onderzoeksresultaten worden vastgelegd in een rapport voor de medewerker. De scores worden vergeleken met de gemiddelde scores van een relevante vergelijkingsgroep, zodat er inzicht is of er gemiddeld, beneden gemiddeld of boven gemiddeld is gescoord. Daarbij worden adviezen op maat gegeven om de gezondheid c.q. vitaliteit te verbeteren. Op organisatieniveau komt een groepsrapportage. Hierin wordt stilgestaan bij de gezondheidstoestand van de medewerkers en is er nagegaan of het werk hier invloed op heeft. Daardoor kan er naast een beweeg- en voedingsadvies ook advies op medisch vlak en op het gebied van de arbeidsomstandigheden worden geven. Stel je voor dat geconcludeerd wordt dat het merendeel van de medewerkers te weinig beweegt en/of spanning ervaart, zou je dan in overleg met je team kunnen kijken of een groep van hen behoefte heeft om gefaciliteerd te worden om bijvoorbeeld 1 uur in de week een yogales op school te krijgen? Heel veel andere interventies zijn ook denkbaar. Durf buiten gebaande paden te treden en kijk naar de mogelijkheden (er is al een gymlokaal, het is eventueel ook leuk om het op een later moment met leerlingen te doen etc.). 5/7

6 Conclusie Is er antwoord op de vraag: Waarom zijn we ermee opgehouden? Eigenlijk niet duidelijk genoeg. We realiseren onvoldoende wat duurzame inzetbaarheid inhoudt en hoe we dit vorm kunnen geven. De wijze waarop we leerlingen begeleiden, ontwikkelen en voorbereiden op de toekomst heeft veel overeenkomsten met de onderdelen die onder duurzame inzetbaarheid worden verstaan. Het zou helpen hier voorbeeld aan te nemen. Daarbij kan je niet vooraf al vaststellen welke instrumenten hiervoor nodig zijn, want dan ga je ervan uit dat elke situatie hetzelfde is. Om te komen tot kaders die bijdragen aan de duurzaamheid van zowel de organisatie als de medewerker, is een procesaanpak waarbij alle betrokkenen inspraak hebben, essentieel voor een succesvol resultaat. Leer van het proces met de leerlingen, waaraan jullie dagelijks bijdragen en leer ook samen! Waar kunnen wij bij helpen? De consultants van OSGMetrium kennen het onderwijs van binnenuit en zijn daarmee in staat het goede gesprek te voeren met de klanten. Wij spreken de taal van het onderwijs en onze adviezen sluiten dan ook aan bij de belevingswereld van het onderwijs. Als je anders kijkt, zie je meer. Wij realiseren dat veel beleid, instrumenten en interventies aanwezig zijn, maar deze worden niet altijd bewust ingezet om medewerkers productief, gemotiveerd en gezond hun loopbaan te ontwikkelen. Het zal niet altijd gaan om andere dingen doen, maar de dingen anders doen. Naast kwaliteit voor de inhoud, hechten wij ook waarde aan de kwaliteit van het proces: duurzame inzetbaarheid vraagt op alle niveaus om kennis, verantwoordelijkheid en de bereidheid om hiermee aan de slag te willen. Uiteindelijk draagt dit bij aan welbevinden wat zich doorvertaalt in een lager verzuim, minder gedwongen uitstroom en het beter behalen van doelen van zowel de organisatie als het individu. Niet onbelangrijk: er zijn subsidies te verkrijgen voor de invoering van duurzame inzetbaarheid! Wij helpen u graag. 6/7

7 Auteur: Miranda van der Meulen Consultant OSGMetrium zet zich in om de gehele bedrijfsvoering van scholen eenvoudiger te maken. Wij doen dat door zorg uit handen te nemen en bureaucratie tegen te gaan, zodat er zoveel mogelijk tijd, geld en energie naar het directe onderwijs gaat. Door het verbinden van onze kennis en onze mensen met de organisatie en mensen van onze klant ontwikkelen we met elkaar nieuwe oplossingen voor het onderwijs. Eenvoudige oplossingen die we toepassen zonder te verzanden in bureaucratie. Want eenvoud werkt. OSGMetrium is op 1 januari 2014 ontstaan uit een fusie tussen OSG en Metrium. Afzonderlijk zetten OSG en Metrium zich al vanaf 1925 in voor het Nederlandse onderwijs. OSGMetrium behoort daarmee tot de meest ervaren bureaus op het gebied van bedrijfsvoering, organisatieadvies en personeelsdiensten. Wij werken voor 425 schoolbesturen, scholen, medewerkers en leerlingen vanuit 9 vestigingen verspreid over heel Nederland, wat persoonlijk contact makkelijk maakt. OSGMetrium Schepen Bierwischstraat HZ Arnhem T E I eenvoud werkt.

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Wij medewerkers & wij leerlingen van Stad & Esch maken samen de plek waar ontdekken en leren als vanzelf gaat. Welkom 21e eeuw.

Wij medewerkers & wij leerlingen van Stad & Esch maken samen de plek waar ontdekken en leren als vanzelf gaat. Welkom 21e eeuw. onderwijs Wij medewerkers & wij leerlingen van Stad & Esch maken samen de plek waar ontdekken en leren als vanzelf gaat. Welkom 21e eeuw. April 2012 2 Stad & Esch bereidt leerlingen optimaal voor op de

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group. Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016

Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group. Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016 Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016 Duurzame Inzetbaarheid: Werken is Bewegen 4 aspecten van DI Schiphol Vitaliteit & gezondheid Intrinsieke motivatie

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 In het leven van alle dag speelt Wetenschap en Techniek (W&T) een grote rol. We staan er vaak maar weinig bij stil, maar zonder de vele uitvindingen in de wereld van

Nadere informatie

Rapport Duurzame Inzetbaarheid

Rapport Duurzame Inzetbaarheid Rapport Duurzame Inzetbaarheid Naam Adviseur Piet Pieterse Reinier van der Hel Datum 31-08-2015 Inleiding Duurzame inzetbaarheid is talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken, nu en in de

Nadere informatie

Goede inzetbaarheid oudere medewerkers vereist beter HR-beleid

Goede inzetbaarheid oudere medewerkers vereist beter HR-beleid Goede inzetbaarheid oudere medewerkers vereist beter HR-beleid Andries de Grip, Didier Fouarge en Raymond Montizaan Context Netspar Brief Het Nederlandse pensioenstelsel is de afgelopen jaren sterk veranderd:

Nadere informatie

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren Visie Missie De Jan Ligthartscholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg hebben een duidelijk doel voor ogen: het onderwijs dusdanig inrichten dat het de basis vormt van het levenslang leren dat een mens doet.

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs Werkgevers Ondernemers In gesprek over de inhoud van het onderwijs 1 Algemeen Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst. Deel gedachten,

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

Blijvend beter inzetbaar. Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking

Blijvend beter inzetbaar. Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking Blijvend beter inzetbaar Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking mogelijkheden Aanleiding Door vergrijzing en ontgroening kan in de nabije toekomst het aantal mensen dat met pensioen

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Haal het beste uit uw mensen. Vandaag én morgen. Eindbijeenkomst 3 juni

Haal het beste uit uw mensen. Vandaag én morgen. Eindbijeenkomst 3 juni Haal het beste uit uw mensen. Vandaag én morgen Eindbijeenkomst 3 juni Inhoud presentatie Waarom dit project De visie op duurzame inzetbaarheid Behoefte-inventarisatie in de branche Aan de slag met DI:

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Kiezen voor coaching als managementstijl

Kiezen voor coaching als managementstijl Kiezen voor coaching als managementstijl Druk, druk druk! Bijna iedere manager kent wel dit gevoel. Beter leren delegeren dus! Om te kunnen delegeren heb je echter verantwoordelijke en zelfsturende medewerkers

Nadere informatie

Arbocatalogus Grafimedia

Arbocatalogus Grafimedia Arbocatalogus Grafimedia Van werkdruk naar werkplezier Presentatie voor gebruik in eigen bedrijf Arbocatalogus Grafimedia Van Werkdruk naar Werkplezier Presentatie voor gebruik in het eigen bedrijf Deze

Nadere informatie

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID Inleiding De KBC-groep wil een onafhankelijke bank-verzekeraar zijn voor particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen in geselecteerde Europese

Nadere informatie

Informatiefolder Centrum Brein & Leren, Vrije Universiteit Amsterdam. Annemarie Trouw Schoolleider St Maartensschool, Limmen (NH)

Informatiefolder Centrum Brein & Leren, Vrije Universiteit Amsterdam. Annemarie Trouw Schoolleider St Maartensschool, Limmen (NH) Nieuwsgierigheid een basis in de school? Informatiefolder Centrum Brein & Leren, Vrije Universiteit Amsterdam Annemarie Trouw Schoolleider St Maartensschool, Limmen (NH) Sanne Dekker Neuropsycholoog, onderzoeker

Nadere informatie

Overheid in Verbinding. Workshop: Talentmanagement

Overheid in Verbinding. Workshop: Talentmanagement Overheid in Verbinding Workshop: Talentmanagement Door wie? Helma Verhagen Organisatieadviseur HR/Ontwikkeling/Verandering ipv. Martine Peper Organisatie Adviseur HR / Ontwikkeling Désirée Veer Strategisch

Nadere informatie

Rapport Carriere Waarden I

Rapport Carriere Waarden I Rapport Carriere Waarden I Kandidaat TH de Man Datum 18 Mei 2015 Normgroep Advies 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart. In dit rapport

Nadere informatie

Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl

Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl Ziekenhuizen bevinden zich in roerige tijden. De uitdaging voor ziekenhuizen is hoe op langere termijn kwalitatief hoogwaardige en doelmatige zorg te kunnen blijven bieden

Nadere informatie

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur:

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur: HPC-O 1 HPC-O Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur: 24 april 2008 drs M.G. Wildschut HPC-O

Nadere informatie

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 1 Introductie Vraagt u zich ook wel eens af doe ik in mijn werk de dingen waar ik goed in ben en waar ik plezier in heb, heb ik een goede werk/privé balans

Nadere informatie

In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst

In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst Leraar Schoolleider Bestuurder Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst.

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken. Astrid van den Hurk 22 januari 2015

Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken. Astrid van den Hurk 22 januari 2015 Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken Astrid van den Hurk 22 januari 2015 Doelen Zicht op basisbehoeftes van leerlingen om gemotiveerd te kunnen werken; Zelfdeterminatietheorie

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016 RESULTATEN Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater februari 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

CREATIEF VERMOGEN. Andrea Jetten, Hester Stubbé

CREATIEF VERMOGEN. Andrea Jetten, Hester Stubbé CREATIEF VERMOGEN Andrea Jetten, Hester Stubbé OPDRACHT Creativitief vermogen meetbaar maken zodat de ontwikkeling ervan gestimuleerd kan worden bij leerlingen. 21st century skills Het uitgangspunt is

Nadere informatie

Kees Flink Flink HR Interim Management kees@flinkhr.nl 06-13083009. Strategische Personeelsplanning Veerkrachtig flexibiliseren

Kees Flink Flink HR Interim Management kees@flinkhr.nl 06-13083009. Strategische Personeelsplanning Veerkrachtig flexibiliseren Kees Flink Flink HR Interim Management kees@flinkhr.nl 06-13083009 Strategische Personeelsplanning Veerkrachtig flexibiliseren Strategisch flexibiliseren door veerkrachtig leiderschap Strategische arbeidsflexibilisering

Nadere informatie

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement?

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Definitie outplacement Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Gespreksleidraad. Werkstress. Informatieboekje

Gespreksleidraad. Werkstress. Informatieboekje Gespreksleidraad Werkstress Informatieboekje Inleiding in opdracht van Stress, een goed gesprek helpt Stress, soms is het handig. Stress houdt je scherp voor korte piekmomenten en in acuut bedreigende

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Lerend Netwerk Employability. Tinka van Vuuren

Lerend Netwerk Employability. Tinka van Vuuren Duurzame inzetbaarheid nu en in de toekomst Tinka van Vuuren 5 februari 2015 ONBEPERKT HOUDBAAR! Samen werken aan inzetbaarheid SoFoKleS Inhoud presentatie Wat is duurzame inzetbaarheid? Hoe duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Rapportgegevens Nederlandse persoonlijkheidstest

Rapportgegevens Nederlandse persoonlijkheidstest Rapportgegevens Nederlandse persoonlijkheidstest Respondent: Johan den Doppelaar Email: info@123test.nl Geslacht: man Leeftijd: 37 Opleidingsniveau: hbo Vergelijkingsgroep: Nederlandse beroepsbevolking

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Over Dingerdis Customer Care. Inleiding. 1. Situaties die weerstand oproepen. 2. Zes veel voorkomende vormen van weerstand

Inhoudsopgave. Over Dingerdis Customer Care. Inleiding. 1. Situaties die weerstand oproepen. 2. Zes veel voorkomende vormen van weerstand Ronald Dingerdis Inhoudsopgave Over Dingerdis Customer Care Inleiding 1. Situaties die weerstand oproepen 2. Zes veel voorkomende vormen van weerstand 3. Omgaan met weerstand van anderen 4. Omgaan met

Nadere informatie

De 10 tips om. Aantrekkelijk te blijven als Werknemer

De 10 tips om. Aantrekkelijk te blijven als Werknemer De 10 tips om Aantrekkelijk te blijven als Werknemer Tip 1 van 10 Werk aan werkgeluk Aangeboden door mkbasics.nl De 10 tips om Aantrekkelijk te blijven als Werknemer 3 e druk - speciale uitgave voor mkbasics.nl,

Nadere informatie

Hoe vergroot ik mijn vitaliteit? Tinka van Vuuren Proeverij HNW en Vitaliteit 11 november 2013

Hoe vergroot ik mijn vitaliteit? Tinka van Vuuren Proeverij HNW en Vitaliteit 11 november 2013 Hoe vergroot ik mijn vitaliteit? Tinka van Vuuren Proeverij HNW en Vitaliteit 11 november 2013 2 Inhoud workshop Welke zaken bevorderen mijn vitaliteit en welke zaken belemmeren mijn vitaliteit? Waar krijg

Nadere informatie

Vitaliteit en leeftijd Symposium Vitaliteit voor organisatie en individu

Vitaliteit en leeftijd Symposium Vitaliteit voor organisatie en individu Symposium Vitaliteit voor organisatie en individu 21 september 2010 Tinka van Vuuren Inhoud presentatie Waarom is beleid gericht op vitaliteit en leeftijd noodzakelijk? Is er verband tussen vitaliteit

Nadere informatie

ONDERZOEKSTEAM. Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt: Prof. Dr. Andries de Grip (2 e promotor) Afdeling

ONDERZOEKSTEAM. Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt: Prof. Dr. Andries de Grip (2 e promotor) Afdeling Bevordering van de arbeidsparticipatie van oudere werknemers: een prospectieve cohort studie naar de determinanten van (langer) doorwerken op oudere leeftijd ONDERZOEKSTEAM Capgroep Epidemiologie: Prof.

Nadere informatie

Rapport Carrière Waarden N

Rapport Carrière Waarden N Rapport Carrière Waarden N Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 2/01/2015 Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart.

Nadere informatie

Werkgevers Helpdesk Mantelzorg

Werkgevers Helpdesk Mantelzorg Werkgevers Helpdesk Mantelzorg Bijna een of de vijf werknemers heeft mantelzorgtaken. Dat werkt door in uw organisatie. Praktisch, maar ook financieel. Hoe voorkomt u overbelaste medewerkers ten gevolge

Nadere informatie

E-QUALITY KENNISCENTRUM VOOR EMANCIPATIE, GEZIN EN DIVERSITEIT. Vaderschap 2.0 Opvoedingsondersteuning voor vaders van nu

E-QUALITY KENNISCENTRUM VOOR EMANCIPATIE, GEZIN EN DIVERSITEIT. Vaderschap 2.0 Opvoedingsondersteuning voor vaders van nu E-QUALITY KENNISCENTRUM VOOR EMANCIPATIE, GEZIN EN DIVERSITEIT Vaderschap 2.0 Opvoedingsondersteuning voor vaders van nu Vaderschap 2.0 E-Quality 55 UIT DE PRAKTIJK 3.3 Interview met Arno Janssen en Caroline

Nadere informatie

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen!

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

Ruud Bolsius. Fit tot de finish. Onderzoek bij de afdeling verzorging KW1C

Ruud Bolsius. Fit tot de finish. Onderzoek bij de afdeling verzorging KW1C Ruud Bolsius Fit tot de finish Onderzoek bij de afdeling verzorging KW1C Om het onderzoek te concretiseren is de volgende vraag geformuleerd: Maken wij als Koning Willem 1 College, afdeling Verzorging

Nadere informatie

Handleiding functioneringsgesprek voor medewerker en werkgever in uitvaartverzorging

Handleiding functioneringsgesprek voor medewerker en werkgever in uitvaartverzorging Handleiding functioneringsgesprek voor medewerker en werkgever in uitvaartverzorging In het functioneringsgesprek tussen medewerker en leidinggevende wordt aandacht besteed aan het functioneren van de

Nadere informatie

Strategisch Kader VO-raad

Strategisch Kader VO-raad Strategisch Kader VO-raad 2015-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Strategische doelstellingen 3. Visie, rol en missie 4. Interne en externe ontwikkelingen 5. Inhoudelijk strategische lijnen 5.1 Onderwijs dat

Nadere informatie

Human Resource Management in het onderwijs Personeel maakt het verschil

Human Resource Management in het onderwijs Personeel maakt het verschil Human Resource Management in het onderwijs Personeel maakt het verschil Leerdoelen De student kent de belangrijkste voorwaarden voor Human Resource Management en kan voorstellen doen om het personeelsbeleid

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

Vitaliteit en inzetbaarheid: mensen in beweging brengen

Vitaliteit en inzetbaarheid: mensen in beweging brengen Vitaliteit en inzetbaarheid: mensen in beweging brengen Medewerkers vitaal, gezond en inzetbaar houden. Succesvol beleid realiseren op dit vlak is een hele uitdaging. Leidinggevenden ervaren dit thema

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens Werk naar werk (als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Mobiliteit: Werk naar werk... 3 2.1 Voorlichting... 3 2.2 Intakegesprek... 4 2.2.1 Portal Werkinzicht...

Nadere informatie

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk Gandhitraining Ongekende effecten in de praktijk Van persoonlijk naar inspirerend leiderschap Wil je jouw persoonlijke leiderschap verdiepen tot inspirerend leiderschap; je ambities vormgeven en anderen

Nadere informatie

De dimensies van het coachen

De dimensies van het coachen A-H04-def 13-05-2003 16:22 Pagina 25 4 De dimensies van het coachen Lilian Soerel 4.1 Inleiding Het is ondertussen heel geaccepteerd dat managers bij een derde advies inwinnen. Maar is dit coachen? Het

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. Marieke Schapers Manager Hr Business Support & Aegon Health Center

Duurzame Inzetbaarheid. Marieke Schapers Manager Hr Business Support & Aegon Health Center Duurzame Inzetbaarheid Marieke Schapers Manager Hr Business Support & Aegon Health Center 1 Hoera! We worden steeds ouder Vergrijzing en ontgroening Ook op de arbeidsmarkt Gevolgen Uitstroom expertise,

Nadere informatie

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt Stel dat iedere medewerker het naar zijn of haar zin heeft op het werk, het gevoel heeft zijn of haar talenten te kunnen inzetten, de sfeer in het team klopt, collega

Nadere informatie

Vitaliteit en inzetbaarheid: mensen in beweging brengen

Vitaliteit en inzetbaarheid: mensen in beweging brengen Vitaliteit en inzetbaarheid: mensen in beweging brengen Volwassen beleid leidt tot volwassen resultaten (deel 1) Door: Pauline Miedema en Annette Aarts Medewerkers vitaal, gezond en inzetbaar houden. Succesvol

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan

Strategisch Beleidsplan Strategisch Beleidsplan 2016-2020 1 2 Strategisch Beleidsplan WereldKidz 2016-2020 Inhoud Inleiding 5 Drie ambities 7 Wat is er nodig om de ambities te realiseren? 9 Uitwerking ambitie 1: 21 st century

Nadere informatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life is een uniek instrument dat medewerkers in de zakelijke markt helpt om duurzaam gezond en vitaal te kunnen blijven

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008 Goed werkgeverschap loont Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008 Leeftijdsopbouw HBO, overheid en totaal in 2005 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5%

Nadere informatie

Vreedzame VERBETER DE WERELD, BEGIN BIJ DE OPVOEDING... Hart, handen en voeten voor de BSO als democratische oefenplaats

Vreedzame VERBETER DE WERELD, BEGIN BIJ DE OPVOEDING... Hart, handen en voeten voor de BSO als democratische oefenplaats VERBETER DE WERELD, BEGIN BIJ DE OPVOEDING... Hart, handen en voeten voor de als democratische oefenplaats Het beleid van SKH is gebaseerd op de visie van Mischa de Winter, met name wat betreft de opvang

Nadere informatie

Vitale medewerkers maken een vitale HvA

Vitale medewerkers maken een vitale HvA Vitale medewerkers maken een vitale HvA Beleidskader Vitaliteit Larissa Kras Beleidsmedewerker stafafdeling P&O In opdracht van Conny Vermolen, directeur P&O Januari 2013 Inleiding De Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

Koers & Ambities 2015-2018

Koers & Ambities 2015-2018 1 Koers & Ambities 2015-2018 voorwoord Net als de wereld is stichting OOZ volop in beweging. elke dag Zie ik het Om mij heen. ONderweg Naar mijn werkplek, bij mijn directe collega s en vooral OOk in ONZe

Nadere informatie

Deel 1: Wat is mindset? 7. Deel 2: Met vallen en opstaan 25. Deel 3: Gerichte inzet 43. Deel 5: Metacognitieve vaardigheden 79

Deel 1: Wat is mindset? 7. Deel 2: Met vallen en opstaan 25. Deel 3: Gerichte inzet 43. Deel 5: Metacognitieve vaardigheden 79 Inhoud Pagina Deel 1: 7 Deel 2: Met vallen en opstaan 25 Deel 3: Gerichte inzet 43 Deel 4: Feedback: beter dan compliment en beloning 59 Deel 5: Metacognitieve vaardigheden 79 Deel 6: Let op je taalgebruik

Nadere informatie

De Sleutel tot het benutten van potentie

De Sleutel tot het benutten van potentie De Sleutel tot het benutten van potentie Wat is potentie eigenlijk? Een snelle blik in een woordenboek levert de volgende resultaten op: het kunnen; dat waartoe iemand of iets toe in staat is; vermogen.

Nadere informatie

Beter werken door arbeidsvreugde

Beter werken door arbeidsvreugde Beter werken door arbeidsvreugde De zeven bronnen van arbeidsvreugde Landelijk Arbo Congres 24 oktober 2011 Programma Beter werken door arbeidsvreugde Ontdekken van De zeven bronnen van arbeidsvreugde

Nadere informatie

Advies Rapport Zoek ieders Talent & Excelleer! Hoe excellentie ook in het hoger onderwijs kan worden gestimuleerd

Advies Rapport Zoek ieders Talent & Excelleer! Hoe excellentie ook in het hoger onderwijs kan worden gestimuleerd Advies Rapport Zoek ieders Talent & Excelleer! Hoe excellentie ook in het hoger onderwijs kan worden gestimuleerd Samenvatting Excellentie kan het beste worden gestimuleerd door het coachen van de persoonlijke

Nadere informatie

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld.

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Zelfbeeld Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Een kind dat over het algemeen positief over zichzelf denkt, heeft meer zelfvertrouwen.

Nadere informatie

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

KOERSNOTA VEELZIJDIG STERK ONDERWIJS

KOERSNOTA VEELZIJDIG STERK ONDERWIJS KOERSNOTA VEELZIJDIG STERK ONDERWIJS Veelzijdig sterk onderwijs Het Edison College, het Gymnasium Apeldoorn en de Koninklijke Scholengemeenschap (KSG) zijn verenigd in AVOO. Onze scholen bieden goed onderwijs

Nadere informatie

VITA AL EN PRODUCTIEF WERKEN IN DE INDUSTRIE MET HET VIJF FASEN PLAN. Sectorplan Procesindustrie maatregel 8

VITA AL EN PRODUCTIEF WERKEN IN DE INDUSTRIE MET HET VIJF FASEN PLAN. Sectorplan Procesindustrie maatregel 8 VITA AL EN PRODUCTIEF WERKEN IN DE INDUSTRIE MET HET VIJF FASEN PLAN Sectorplan Procesindustrie maatregel 8 Vergroot de duurzame inzetbaarheid in uw bedrijf Het Sectorplan Procesindustrie beoogt onder

Nadere informatie

Stichting VraagWijzer Nederland. Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein

Stichting VraagWijzer Nederland. Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein Stichting VraagWijzer Nederland Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein Per 1 januari 2015 hebben de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo 2015 hun intrede gedaan. De invoering van deze

Nadere informatie

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Inez Sales Juni 2011 INHOUDSOPGAVE Leiderschap... 3 1. Leiderschap en management... 4 2. Leiderschapstijl ten behoeve van de klant... 5 3. Leiderschapstijl

Nadere informatie

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Christelijke identiteit De Koningin Julianaschool is een open christelijke basisschool. Dat wil zeggen: iedereen is welkom. Daarbij is acceptatie van en respect

Nadere informatie

Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID

Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID Werknemer in de toekomst? Welke werkgever moeten we zijn om: Het nodige talent aan te trekken & te houden

Nadere informatie

Levensfasebeleid bij Viataal

Levensfasebeleid bij Viataal Levensfasebeleid bij Viataal Kijken door een andere bril! Viataal is gefuseerd met de Koninklijke Effatha Guyot Groep en Sint Marie. In 2010 presenteren wij ons onder een nieuwe naam en met een nieuwe

Nadere informatie

o.b.s. De Tandem " Your talents, our future "

o.b.s. De Tandem  Your talents, our future o.b.s. De Tandem " Your talents, our future " Werken met het talent voor de toekomst Onze leerkrachten hebben een geweldige taak: Zij mogen werken met het talent van uw kind. Zij ondersteunen, helpen,

Nadere informatie

De Kies Nu voor Kinderen campagne heeft bijgedragen

De Kies Nu voor Kinderen campagne heeft bijgedragen 1 Widen the circle Beste Mensen Wij zijn trots op Kies nu voor Kinderen De Kies Nu voor Kinderen campagne heeft bijgedragen aan een betere start voor kinderen in Nederland 1. Voor het eerst is er serieus

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing Duurzame Inzetbaarheid Plan van Aanpak Verstarring erger dan vergrijzing Energiek zijn en blijven is motivatie x competenties x conditie Definitie: Duurzame inzetbaarheid is de mate, waarin medewerkers

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

Vragenlijst Leeftijdsscan

Vragenlijst Leeftijdsscan De leeftijdsscan Dit document is een blanco vragenlijst ter voorbereiding van het invullen van de leeftijdsscan op www.leeftijdsscan.be. Die website helpt u in real time om een duidelijk beeld te vormen

Nadere informatie

Loopbaangesprekken in de praktijk

Loopbaangesprekken in de praktijk Loopbaangesprekken in de praktijk Martin Carels Stafmedewerker personeels- en kwaliteitsbeleid VZW De Triangel - Lovendegem Inhoud workshop Situering VZW De Triangel Concept werkbegeleiding Nuttige invalshoeken

Nadere informatie

Onderzoek je energiebalans*

Onderzoek je energiebalans* Onderzoek je energiebalans* Om je gevoel van stress aan te pakken, is het van belang dat je eerst ziet hoe je energiebalans er uit ziet op 5 verschillende gebieden. Met deze vragenlijst krijg je inzicht

Nadere informatie

Coaching met de Zelfkonfrontatie Methode

Coaching met de Zelfkonfrontatie Methode Coaching met de Zelfkonfrontatie Methode (ZKM) Een wijze van coaching die je helpt te onderzoeken wat je inspireert en wat je belemmert. Het leidt tot een ander perspectief, duurzame keuzes en effectief

Nadere informatie

Rapport Vitaliteitscan

Rapport Vitaliteitscan Rapport Vitaliteitscan Voor: F.K.J Kras 24 maart 2011 Rapportage Individuele Scan Geachte heer/mevrouw F.K.J Kras Hieronder treft u de rapportage aan van de door u ingevulde vitaliteitscan voor werkenden.

Nadere informatie

Leidinggeven bij de stad Antwerpen

Leidinggeven bij de stad Antwerpen Visietekst Leidinggeven bij de stad Antwerpen 1. Inleiding Leidinggevenden zijn sleutelfiguren in onze organisatie. Zij hebben een voorbeeldfunctie, zorgen voor de vertaling van doelstellingen naar concrete

Nadere informatie

Hulpmiddelen voor werknemers 1

Hulpmiddelen voor werknemers 1 Hulpmiddelen voor werknemers 1 Oriënterende vragenlijsten Vragenlijst Inzetbaarheid algemeen Mini-scan Duurzame Inzetbaarheid Duurzame Inzetbaarheid Index Performance Beschrijving De korte versie van de

Nadere informatie