Beroepscompetentieprofiel Technicus onderhoud en storingen gasdistributie. Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepscompetentieprofiel Technicus onderhoud en storingen gasdistributie. Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap"

Transcriptie

1 Beroepscompetentieprofiel Technicus onderhoud en storingen gasdistributie Algemene informatie datum: 26 februari 2004 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap Kenteq, afdeling kwalificatiestructuur Brondocument(en) Legitimering beroepscompetentieprofiel door: - op format vereisten - op de inhoud 1. Uitwerking van kerntaken, klankbordgroep maart 2003 KBB Kenteq d.d WENb d.d Mogelijke functiebenamingen Technicus onderhoud en storingen gasdistributie Monteur meet- en regeltechniek Beroepsbeschrijving Beroepscontext/ werkzaamheden De technicus onderhoud en storingen gasdistributie is werkzaam bij een gasbedrijf, een multidisciplinair energiebedrijf of een aannemingsbedrijf dat ten dienste van de openbare gasvoorziening werkzaamheden uitvoert aan gasdistributienetten. Hij beschikt over vaardigheden en inzicht om, uitgaande van een werktekening en/of werkopdracht, activiteiten te verrichten en ondernemen bij het beheren en onderhouden van gasdistributienetten en daartoe behorende componenten. Het betreft activiteiten met betrekking tot: gas meet- en regelstations; gasdistributienetten; verbruikersaansluitingen; gasmeteropstellingen. De werkzaamheden bestaan uit: controle- en revisiewerkzaamheden in gas meet- en regelstations; verhelpen van storingen; onderhoud en reparatie van gasdistributienetten, verbruikersaansluitingen en gasmeteropstellingen; aanbrengen, repareren en vervangen van leidingdelen, appendages, verbruikersaansluitingen, gasmeteropstellingen, onderdelen, toestellen en componenten; beproeven, testen en regelen van gasleidingen van distributiesystemen en verbruikersaansluitingen; administratie ten behoeve van de schadeafhandeling, storingsregistratie, materiaal- en urenverantwoording, bedrijfsmiddelenregistratie. De technicus onderhoud en storingen gasdistributie ontvangt Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/042 Revisie: 02 Pagina 1 van 19

2 Rol en verantwoordelijkheden Complexiteit iedere week een weekplanning zodat hij de overige dagen vanuit huis naar een opdracht kan gaan. Indien niet in de bedrijfsauto of op de werkplek aanwezig haalt hij materialen en bijzonder gereedschap op, meestal bij een centraal magazijn. De technicus onderhoud en storingen gasdistributie werkt in bepaalde situaties samen met een collega (monteur). Hij gaat met de bedrijfsauto naar de plaats van de werkzaamheden, waar hij eerst controleert of de tekening klopt met de situatie ter plekke. In speciale gevallen neemt hij contact op met de werkvoorbereider, coördinator, groepshoofd of sectieleider. Hij heeft naast zijn reguliere dagdienst ook storingswachtdienst buiten de kantooruren De technicus onderhoud en storingen gasdistributie werkt volledig zelfstandig en is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van zijn eigen takenpakket. Hij werkt individueel en legt verantwoording af aan de werkvoorbereider, coördinator, groepshoofd of sectieleider. Indien hij monteurs begeleidt, is hij verantwoordelijk voor de veiligheid, arbeidsomstandigheden en hygiëne van hun werkplek en het resultaat van hun werk. De complexiteit van het beroep wordt vooral bepaald door de volgende factoren: het vaststellen van oorzaken voor storingen in distributiesystemen vereist analytisch vermogen; aanwijzingen en waarnemingen moeten door redeneren en combineren zelfstandig worden omgezet in oplossende handelingen; het vermogen om nieuwe (niet standaard) oplossingen te bedenken; bepaalde installaties kunnen, afhankelijk van hun toepassing, niet zonder meer buiten bedrijf worden gesteld. Typerende beroepshouding De technicus onderhoud en storingen gasdistributie streeft een goede kwaliteit van zijn eigen werk na. Hij is volledig zelfstandig in zijn werkuitvoering, is besluitvaardig en in hoge mate creatief. Hij ziet het als een uitdaging om problemen op te lossen. Hij is pas tevreden als de installatie weer naar behoren functioneert. Hij is bereid om als dat moet - op elk willekeurig tijdstip, op elke willekeurige plek storingen te verhelpen. Immers; er moet continue gas geleverd worden (dus ook in het weekend). Hierbij hoort een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een dienstverlenende, klantvriendelijke instelling. De technicus onderhoud en storingen gasdistributie kan omgaan met kritiek geven en krijgen van collega s en leidinggevenden. Hij houdt ontwikkelingen op zijn vakgebied bij. NB. In dit document is gekozen voor de mannelijke persoonsvorm, hier kan ook de vrouwelijke persoonsvorm voor gelezen worden. Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/042 Revisie: 02 Pagina 2 van 19

3 Trends/innovaties Marktontwikkelingen Wetgeving/ overheidsregulering Technologische ontwikkelingen Bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen Tengevolge van liberalisering neemt de klant een steeds belangrijkere plaats in. De klant is veeleisend t.a.v. de service. Liberalisering van de distributiesector. Per kan de consument zelf zijn energieleverancier kiezen. Verschuiving van verantwoordelijkheden. Toenemende maatregelen in het kader van de ARBO wetgeving. VGA. 1. Meer gebruik van geautomatiseerde systemen ten behoeve van gegevensverwerking, communicatiemiddelen, storing en onderhoud waar ook de technicus mee te maken heeft. 2. Ontwikkelingen op het gebied van meet - en regeltechniek: minder gebruik van elektrische en pneumatische onderdelen, toename van elektronische en mechanische onderdelen. 3. Betere hulpmiddelen: meer gereedschappen, bredere technische uitrusting, meer gebruik van computergestuurde elektronische meetapparatuur, storingsanalyse programma s, digitale logboeken, persoonlijke digitale assistent, notebook en afstandsbesturing apparatuur, meer gebruik van communicatiemiddelen (mobiele telefoons, SMS - berichten, en dergelijke). 4. Bij de (zakelijke) klanten zullen in toenemende mate digitale meters geïnstalleerd worden. Bedrijven worden ten gevolge van fusie etc. kleiner in aantal en groter in omvang, waardoor grotere voorzieningsgebieden ontstaan. Efficiëntievergroting, resultaatgerichtheid. (goed is goed genoeg) Uitbesteding van werkzaamheden in het kader van efficiëntie. Meer taakverantwoordelijkheid voor en zelfstandigheid van medewerkers. Het administratief bijhouden van storingen wordt ook voor de monteurs steeds belangrijker omdat er van bovenaf op kosten gestuurd wordt. Per storing wordt een normtijd aangehouden, als deze niet gehaald wordt moet duidelijk beschreven worden waarom niet, wat de oorzaak precies was etc. Tengevolge van automatisering minder (visueel en mondeling) contact met de klant c.q. afnemer. De klant staat centraal. Door de liberalisering van de energiemarkt kan het voorkomen dat een consument bij het ene energiebedrijf zijn energie koopt maar dat de meters van een ander bedrijf zijn. Kostenbewustheid t.g.v. concurrentie. Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/042 Revisie: 02 Pagina 3 van 19

4 Internationale ontwikkelingen Loopbaanmogelijkheden Vorming van energieketen bedrijven en daarmee een breder werkveld. Liberalisering Europese markt, gereguleerd door de EU. Verplichte Europese aanbestedingen. EU regels en normen. Bij gebleken geschiktheid en interesse is doorstroming naar werkvoorbereider of opzichter mogelijk. Kerntaken van het beroep 1. Verricht controle- onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan stations en distributienetten. 2. Lokaliseert, analyseert en verhelpt storingen in stations en distributienetten. 3. Stelt nieuwe stations in bedrijf. Kerntaak 1 Verricht controle- onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan stations en distributienetten. Bij de technicus onderhoud en storingen gasdistributie ligt de nadruk op werkzaamheden aan gas-, meet- en regelstations. Onderhoudswerkzaamheden in gasdistributienetten worden incidenteel door de technicus uitgevoerd, over het algemeen zijn dit werkzaamheden die door monteurs worden uitgevoerd en/of uitbesteed worden aan aannemers waarbij de technicus deze medewerkers begeleidt. Controle en onderhoudswerkzaamheden aan gasdistributienetten die kunnen voorkomen: controleren, beproeven en testen van gasdistributiesystemen en verbruikersaansluitingen; onderhoud, reparatie en modificatie van gasstations; (laten) uitvoeren van graafwerkzaamheden; (laten) aanbrengen, repareren en vervangen van leidingdelen, appendages, verbruikersaansluitingen, gasmeteropstellingen, onderdelen, toestellen en componenten; (laten) controleren gangbaarheid en smeren van afsluiters meten en archiveren van resultaten. Hij controleert vitale installatieonderdelen waarbij hij naast een visuele inspectiemetingen uitvoert zoals druk(verschil) en temperatuur(verschil). Hij test beveiligingen, controleert stuurleidingen en de (zichtbare) elektrische bedrading. Hij doet reparatiewerkzaamheden die uit de controle naar voren komen zoals nieuwe onderdelen monteren en daarnaast elektrische werkzaamheden (aansluiten van onderdelen) en opnieuw- inregelen van onderdelen of laat dit (deels) uitvoeren. Na afloop van de werkzaamheden ruimt hij op en brengt alles in de oorspronkelijke staat terug. Hij vult in het logboek van het gasstation in welke werkzaamheden hij heeft verricht en welke onderdelen hij heeft vervangen. Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/042 Revisie: 02 Pagina 4 van 19

5 Rol/verantwoordelijkheden Complexiteit Betrokkenen (Hulp-)middelen Kwaliteit van proces en resultaat Keuzes en dilemma s Hij verwerkt zijn werkopdracht administratief, eventueel op het notebook in de bedrijfsauto. Zo voert hij de uren in, zijn materiaalverbruik en eventueel technische gegevens waarmee revisietekeningen gemaakt kunnen worden. Als het om onderhoudswerkzaamheden gaat, maakt de technicus een rapport waarin hij evt. aangeeft welke reparaties moeten gaan plaatsvinden. De technicus onderhoud en storingen gasdistributie is zeer zelfstandig en verantwoordelijk voor zijn eigen werk. Indien hij monteurs begeleidt, is hij verantwoordelijk voor de veiligheid van hun werkplek en het resultaat van hun werk. Hij bepaalt in overleg of hij materieel en/of derden inhuurt om het werk efficiënt en veilig te laten verlopen. Hij legt verantwoording af aan bijvoorbeeld een werkvoorbereider, coördinator, groepshoofd of sectieleider. De complexiteit van het onderhouden en repareren van gasdistributiestations en gasdistributienetten wordt met name bepaald door: de aard van de werkzaamheden; de verkeerssituatie ter plaatse; (weers)omstandigheden ter plaatse. De technicus onderhoud en storingen gasdistributie heeft contact binnen de afdeling. De technicus onderhoud en storingen gasdistributie heeft contact buiten de afdeling met planning of werkvoorbereider, met betrekking tot het inplannen van werkzaamheden. De technicus onderhoud en storingen gasdistributie heeft contact buiten het bedrijf met klanten en in bepaalde gevallen onderaannemer, kabel- en leidingbeheerders, verkeerspolitie en/of brandweer met betrekking tot informatie en/of problemen. Volledig ingerichte bedrijfsauto met daarin alle gangbare gereedschappen en materialen, veiligheids- en hygiënische middelen, beheerkaarten, (detail)tekeningen, mobiele telefoon etc. Een op een verantwoorde manier en deugdelijk uitgevoerd onderhoud en reparatie met zo weinig mogelijk schade en ergernis voor de klant en omgeving. Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/042 Revisie: 02 Pagina 5 van 19

6 Kerntaak 2 Lokaliseert, analyseert en verhelpt storingen in stations en distributienetten. De technicus onderhoud en storingen gasdistributie lost storingen op in gas-, meet- en regelstations en storingen waar de monteur niet uitkomt. De meest voorkomende storingen zijn: niet of niet goed functionerende onderdelen (o.a. in gas meet- en regelstations). lekkage distributieleiding. Eerste prioriteit bij storingen is stabiliseren van situatie ter voorkoming van (uitbreiding van) schade en overlast. Hiertoe bedient hij zo nodig de juiste afsluiters op de juiste wijze. Afhankelijk van de storing verricht de technicus onderhoud en storingen gasdistributie de reparatie. Bij grote storingen of wanneer de veiligheid dat vereist, roept hij de hulp van collega s en/of derden in. Rol/verantwoordelijkheden Complexiteit Betrokkenen (Hulp-)middelen Na afloop van de werkzaamheden ruimt hij op en brengt alles in de oorspronkelijke staat terug. Hij verwerkt zijn werkopdracht administratief, eventueel op het notebook in de bedrijfsauto. Zo voert hij de uren in, zijn materiaalverbruik en eventueel technische gegevens waarmee revisietekeningen gemaakt kunnen worden. Zo nodig maakt de monteur een rapport waarin hij aangeeft welke reparaties moeten gaan plaatsvinden. De technicus onderhoud en storingen gasdistributie werkt zeer zelfstandig en is verantwoordelijk voor zijn eigen werk. Hij bepaalt in overleg of hij materieel en/of derden inhuurt om het werk efficiënt en veilig te laten verlopen. Hij legt verantwoording af aan bijvoorbeeld een werkvoorbereider, coördinator, groepshoofd of sectieleider. De complexiteit van het lokaliseren, analyseren en verhelpen van storingen in gasdistributiesystemen wordt met name bepaald door: de informatie betreffende en de aard van de storing; de verkeerssituatie ter plaatse; de (weers)omstandigheden ter plaatse. De technicus onderhoud en storingen gasdistributie heeft contact binnen de afdeling. De technicus onderhoud en storingen gasdistributie heeft contact buiten de afdeling met planning of werkvoorbereider, met betrekking tot het inplannen van werkzaamheden. De technicus onderhoud en storingen gasdistributie heeft contact buiten het bedrijf met klanten en in bepaalde gevallen onderaannemer, kabel- en leidingbeheerders, verkeerspolitie en/of brandweer met betrekking tot informatie en/of problemen. Volledig ingerichte bedrijfsauto met daarin alle gangbare gereedschappen en materialen, veiligheids- en hygiënische middelen, beheerkaarten, (detail)tekeningen, mobiele telefoon etc. Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/042 Revisie: 02 Pagina 6 van 19

7 Kwaliteit van proces en resultaat Keuzes en dilemma s Een op een verantwoorde manier en deugdelijk verholpen storing met zo weinig mogelijk schade en ergernis voor de klant en omgeving. Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/042 Revisie: 02 Pagina 7 van 19

8 Kerntaak 3 Stelt nieuwe stations in bedrijf. Rol/verantwoordelijkheden Complexiteit Betrokkenen (Hulp-)middelen Kwaliteit van proces en resultaat Keuzes en dilemma s De technicus onderhoud en storingen gasdistributie is nauw betrokken bij de installatie van gas-, meet- en regelstations en en geeft advies bij technische problemen etc. Hij controleert visueel of de installatie volledig is en geen gebreken en/of lekkage vertoont. De technicus doet, voor zover als dat mogelijk is, de mechanische en elektr(on)ische instellingen. In overleg met de installatieverantwoordelijke wordt in het hoofdgasnet geschakeld, zodat het gas-, meeten regelstation in bedrijf gesteld kan worden. De technicus stelt het gas-, meet- en regelstation in bedrijf of houdt toezicht op de inbedrijfstelling. Hij controleert of alle onderdelen naar behoren functioneren. Hij meet diverse waarden en vergelijkt die met de waarden in het ontwerp. Indien nodig wijzigt hij instellingen. De technicus is verantwoordelijk dat een nieuw station correct wordt opgeleverd en op de juiste wijze in bedrijf gesteld wordt. De complexiteit van het in bedrijf stellen van nieuwe stations wordt met name bepaald door: de situatie ter plaatse waarmee hij rekening moet houden; het in bepaalde gevallen nieuwe technische procedures moeten bedenken en toe te passen. De technicus onderhoud en storingen gasdistributie heeft contact binnen de afdeling. De technicus onderhoud en storingen gasdistributie heeft contact buiten de afdeling met de installatieverantwoordelijke met betrekking tot de veiligheid bij inbedrijfstelling. De technicus onderhoud en storingen gasdistributie heeft contact buiten het bedrijf met klanten met betrekking tot informatie en/of problemen. Volledig ingerichte bedrijfsauto met daarin alle gangbare gereedschappen en materialen, veiligheids- en hygiënische middelen, beheerkaarten, (detail)tekeningen, mobiele telefoon etc. Een op de juiste wijze in bedrijf gesteld gas-, meet- en regelstation dat doelmatig en veilig functioneert. Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/042 Revisie: 02 Pagina 8 van 19

9 Kernopgaven van het beroep Kernopgave 1 Tijd versus veiligheid De technicus onderhoud en storingen gasdistributie staat voor de opgave om in alle omstandigheden zoals bij gaslekkage, tijdsdruk (groot belang van gaslevering bij bijvoorbeeld bedrijf of industrie), intimidatie en dergelijke veilig te werken om gevaarlijke situaties voor zichzelf en anderen zoveel mogelijk te voorkomen. De technicus moet zo snel mogelijk de oorzaak van de storing achterhalen en dan beslissen of hij een noodreparatie doet zodat de klant weer snel gas heeft of dat hij de reparatie meteen goed aan gaat pakken waardoor de klant wellicht langer geen gas heeft. Kernopgave 2 Zelf doen versus delegeren De technicus onderhoud en storingen gasdistributie staat voor de opgave om, binnen zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden te bepalen of hij collega s of derden en/of materieel nodig heeft om het werk efficiënt en veilig te laten verlopen waardoor risico en overlast tot een minimum beperkt wordt. Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/042 Revisie: 02 Pagina 9 van 19

10 Competentiematrix Beroepscompetenties Kerntaak Kernopgave Voorbereiden eigen X X X X X werkzaamheden 2 Schakelplan opstellen X X 3 Schakelen in gasnet X X X X 4 Distributienetten en appendages X X X X vervangen of repareren 5 Kathodische bescherming X X X X controleren 6 Controleren stations X X X 7 Onderhoud verrichten X X 8 Storingen lokaliseren, analyseren X X en verhelpen 9 Mechanische werkzaamheden X X X X uitvoeren 10 Elektrische werkzaamheden X X X X uitvoeren 11 Stations in bedrijf stellen X X 12 Functioneel aansturen monteurs X X X X 13 Functioneren in wisselende X X X X X werkomstandigheden 14 Zorgdragen voor kwaliteit X X X X X 15 Veilig en milieubewust werken X X X X X 16 Communiceren met betrokkenen X X X X X in het werkproces 17 Functioneren in een team X X X X X 18 Klantgericht handelen X X X X 19 Rapporteren over de X X X X werkzaamheden 20 Beroepscompetenties ontwikkelen X X X X X Kerntaken 1. Verricht controle- onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan stations en distributienetten. 2. Lokaliseert, analyseert en verhelpt storingen in stations en distributienetten. 3. Stelt nieuwe stations in bedrijf. Kernopgaven 1. Tijd versus veiligheid. 2. Zelf doen versus delegeren. Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/042 Revisie: 02 Pagina 10 van 19

11 Beroepscompetenties met succescriteria Voorbereiden eigen werkzaamheden 1. op adequate wijze zijn werkopdracht voor te bereiden, zodat deze (BOS/SC) efficiënt kan worden uitgevoerd. Ontvangt de werkopdracht. Bespreekt indien nodig bijbehorend werkplan/schakelplan. Verzamelt, leest en interpreteert alle relevante informatie (werkinstructies, tekeningen, schetsen, installatie- en bedieningsvoorschriften, logboek etc.) en beoordeelt zo nodig de situatie ter plaatse. Inventariseert knelpunten. Schat in hoelang de werkzaamheden gaan duren. Bepaalt werkvolgorde; stelt hierbij prioriteiten. Maakt zonodig een schets van (deel van) de werkopdracht. Bestelt tijdig het benodigde materiaal. Zorgt voor het tijdig op de werkplek aanwezig zijn van het benodigde materiaal. Verzamelt de juiste materialen, gereedschappen en materieel. Een goed voorbereide werkopdracht. Schakelplan opstellen Beroepscompetentie 2. (VM/SC) De technicus onderhoud en storingen gasdistributie is in staat om op adequate wijze een schakelplan op te stellen. Werkt volgens werkopdracht. Gebruikt een concept schakelplan als uitgangspunt voor nieuwe schakelopdracht en past deze op een veilige, efficiënte en effectieve schakelvolgorde aan. Stelt hierbij alle mogelijke schakeltechnische risico s vast die tijdens het schakelen kunnen optreden in alle (ook tussen liggende) situaties. Stelt een nieuw schakelplan op. Bespreekt dit schakelplan ter controle met de installatieverantwoordelijke en werkt het plan formeel uit. Dient dit schakelplan voor de vaststelling bij de installatieverantwoordelijke in. Een veilig, efficiënt en effectief schakelplan dat gereed is om gelegitimeerd te worden. Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/042 Revisie: 02 Pagina 11 van 19

12 Schakelen in gasnet Beroepscompetentie 3 (VM) De technicus onderhoud en storingen gasdistributie is in staat om op adequate wijze te schakelen in distributienetten. Werkt volgens werkopdracht, werkplan en/of gegeven aanwijzingen. Bedient afsluiters. Sluit (delen van) het gasdistributienet in juiste volgorde af en maakt ze drukloos. Zet (delen van) het gasdistributienet (weer) in juiste volgorde op druk. Stelt (delen van) gasdistributiesystemen op de juiste wijze buiten en in bedrijf. Correct geschakeld gasdistributienet. Distributienetten en appendages vervangen of repareren 4. op adequate wijze (delen van) transport- en distributienetten te (VM/SC) vervangen en te repareren, zodat een deugdelijk transport en/of distributienet wordt verkregen. Werkt volgens werkopdracht en tekening(en). Maakt delen van het gasdistributienet drukloos door het sluiten van afsluiters. Repareert of vervangt delen van leidingen, maakt hierin verbindingen en/of aftakkingen en monteert de nodige appendages. Geeft aanwijzingen aan gekwalificeerde bedienaars van hijsmachines. Brengt voorzieningen aan ter bescherming van reeds aanwezige kabels en leidingen. Stelt zinkers samen. Gebruikt bij weg- of waterdoorgangen spuit-, en boortechnieken. Controleert de bekleding van een stalen leiding en herstelt zonodig. Monteert overgangskoppelingen. Beproeft de leiding op dichtheid en herstelt zo nodig. Reinigt de leiding. Een deugdelijk gastransport en/of distributienet. Kathodische bescherming controleren 5. op adequate wijze de kathodische bescherming van het (VM/SC) gasdistributienet te controleren opdat beschadigingen tijdig geconstateerd en gerepareerd worden. Stelt voorzieningen samen voor kathodische bescherming en bevestigt deze op de gasdistributieleiding en/of op de meetpalen. Test de verbindingsdraden met een circuittester. Rapporteert zijn bevindingen. Een optimaal gecontroleerde kathodische bescherming. Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/042 Revisie: 02 Pagina 12 van 19

13 Controleren stations Beroepscompetentie 6. (VM/BOS/SC) De technicus onderhoud en storingen gasdistributie is in staat om op adequate wijze (periodieke) inspectie- en controlewerkzaamheden uit te voeren aan gas meet- en regelstations. Werkt volgens werkplan, checklist en/of bedrijfsprocedures. Treft veiligheidsmaatregelen om de werkplek veilig te stellen. Kiest en gebruikt in de juiste volgorde en op de juiste wijze gereedschappen, hulpmiddelen, test- en meetinstrumenten en persoonlijke beschermingsmiddelen. Doet een algemene visuele inspectie van het gehele station en beoordeelt de werking en de veiligheid. Controleert alle noodzakelijke onderdelen, processen en waarden. Verricht alle noodzakelijke metingen en functionaliteitstesten. Inventariseert en interpreteert meetwaarden en trekt conclusies. Constateert afwijkingen en/of tekortkomingen. Constateert aanvullende vervangings en/of reparatiewerkzaamheden of extra voorzieningen en doet verbetervoorstellen. Rapporteert zijn bevindingen conform bedrijfsprocedure. Correcte rapportage aan de hand waarvan onderhouds- en revisiewerkzaamheden ingepland kunnen worden. Onderhoud verrichten Beroepscompetentie 7. (VM/BOS/SC) De technicus onderhoud en storingen gasdistributie is in staat om op adequate wijze onderhoudswerkzaamheden te verrichten in stations. Werkt volgens werkplan, checklist en/of bedrijfsprocedures. Treft veiligheidsmaatregelen om de werkplek veilig te stellen. Kiest en gebruikt in de juiste volgorde en op de juiste wijze gereedschappen, hulpmiddelen testapparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen. Verricht alle noodzakelijke metingen en functionaliteitstesten. Demonteert alle noodzakelijke onderdelen op de juiste wijze. Geeft onderdelen het voorgeschreven onderhoud. Repareert onderdelen. Vervangt onderdelen. Doet de noodzakelijke in- en afstellingen. Verhelpt of meldt geconstateerde onvolkomenheden. Controleert of het gas meet- en regelstation veilig en doelmatig functioneert. Past werkgerelateerde tekeningen aan. Stelt onderhoudsrapport op en vult het logboek in. Constateert aanvullende vervangings en/of reparatiewerkzaamheden of extra voorzieningen en doet verbetervoorstellen. Meldt de werkzaamheden gereed en rapporteert conform de bedrijfsprocedure. Een veilig, doelmatig en storingsvrij werkend station. Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/042 Revisie: 02 Pagina 13 van 19

14 Storingen lokaliseren, analyseren en verhelpen 8. op adequate wijze storingen in stations te lokaliseren, te verhelpen (VM/BOS/SC) en te analyseren. Werkt systematisch en gestructureerd en conform bedrijfsprocedures. Verzamelt gegevens over de storing(en). Treft veiligheidsmaatregelen om de werkplek veilig te stellen. Controleert en observeert gericht, nauwkeurig en veilig (luisteren, kijken, voelen). Inventariseert de werkzaamheden die gedaan moeten worden om de storing op te heffen. Roept -binnen zijn bevoegdheden- hulp in van collega s of derden. Verricht alle relevante metingen en interpreteert de meetgegevens. Lokaliseert en verhelpt de storing. Repareert onderdelen. Vervangt onderdelen. Doet de noodzakelijke in- en afstellingen. Controleert of de storing daadwerkelijk verholpen is. Analyseert de storing en doet verbetervoorstellen. Meldt de werkzaamheden gereed en rapporteert conform de bedrijfsprocedure. Een veilig, doelmatig en storingsvrij werkend gasnet. Mechanische werkzaamheden uitvoeren 9. op adequate wijze mechanische werkzaamheden in gas meet- en (VM/BOS/SC) regelstations uit te voeren. Werkt volgens werkopdracht en maakt gebruik van de technische documentatie. Neemt de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen conform het werkplan. Stelt het betreffende deel van de installatie buiten gebruik. Demonteert onderdelen. Monteert/bevestigt nieuwe onderdelen (flenzen, regelaars etc.). Controleert of alles conform de opdracht verricht is. Stelt de installatie op de juiste wijze in gebruik. Controleert of de installatie veilig en doelmatig functioneert. Stelt controlerapport op en/of vult het logboek in. Rapporteert over de uitgevoerde werkzaamheden. Een veilig en doelmatig functionerend mechanisch deel van het gas meet- en regelstation. Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/042 Revisie: 02 Pagina 14 van 19

15 Elektrische werkzaamheden uitvoeren 10. op adequate wijze elektrische werkzaamheden in gas meet- en (VM/BOS/SC) regelstations uit te voeren. Werkt volgens werkopdracht en maakt gebruik van de technische documentatie. Neemt de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen conform het werkplan. Stelt voor zover nodig (delen van) de installatie tijdelijk uit bedrijf. Verricht alle noodzakelijke elektrische metingen. Test elektrische circuits. Vervangt elektrotechnische componenten en sluit deze aan. Controleert of het gas meet- en regelstation veilig en doelmatig functioneert. Stelt controlerapport op en/of vult het logboek in. Rapporteert over de uitgevoerde werkzaamheden. Een veilig en doelmatig functionerend elektrotechnisch deel van het gas meet- en regelstation. Stations in bedrijf stellen 11. op adequate wijze gas meet- en regelstations in bedrijf te stellen. (VM/BOS/SC) Werkt volgens werkplan, procedures en/of tekeningen. Treft veiligheidsmaatregelen om zijn werkplek en die van anderen veilig te stellen. Kiest en gebruikt in de juiste volgorde en op de juiste wijze gereedschappen, hulpmiddelen, meet- en testapparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen. Verricht alle noodzakelijke metingen. Stelt setpoints en/of proceswaarden etc. in op regelaars. Stelt beveiligingen in/af. Treft alle voorzieningen zodat het station bedrijfsklaar is voor ingebruikname. Bedient alle apparatuur en appendages die nodig zijn voor in bedrijfstelling op de juiste manier en in de juiste volgorde. Controleert en test apparatuur en appendages op veiligheid en op correcte functionele werking binnen de voorgeschreven specificaties. Legt ingestelde waarden vast in het logboek. Maakt een rapport van het in bedrijf stellen op. Meldt de werkzaamheden gereed en rapporteert conform de bedrijfsprocedure. Een veilig, doelmatig en bedrijfszeker functionerend station. Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/042 Revisie: 02 Pagina 15 van 19

16 Functioneel aansturen monteurs 12. op adequate wijze (ingehuurde of eigen) monteurs functioneel aan (BOS/SC) te sturen opdat de werkzaamheden correct en efficiënt worden uitgevoerd. Verdeelt de werkzaamheden doelmatig en zorgt voor de afstemming tussen de werkzaamheden. Geeft heldere instructies. Adviseert en ondersteunt bij de uitvoering van de werkzaamheden. Ziet er op toe en controleert dat de werkzaamheden zowel kwalitatief als kwantitatief binnen de daarvoor gestelde normen en voorschriften worden uitgevoerd. Is alert op de veiligheid van de monteurs. Correcte en efficiënte uitvoering van de werkzaamheden. Functioneren in wisselende werkomstandigheden 13. op adequate wijze te functioneren in wisselende (BOS/SC) werkomstandigheden, zodat het werk op locatie efficiënt wordt uitgevoerd, terwijl het werk van anderen zo min mogelijk belemmerd wordt. Stemt binnen de mogelijkheden de eigen werkvolgorde af op het werk van anderen die op dezelfde plaats bezig zijn. Past binnen de mogelijkheden de werkvolgorde aan de werkomstandigheden aan. Kent het belang van zijn werk binnen grotere projecten: weet of hij ondersteunend moet handelen of juist initiatief moet nemen. Verstoort een eventueel doorgaand bedrijfs- of productieproces zo min mogelijk. Houdt rekening met de eigen veiligheid en die van alle anderen. Het werk wordt efficiënt uitgevoerd, terwijl het werk van anderen zo min mogelijk belemmerd wordt. Zorgdragen voor kwaliteit 14. op adequate wijze zorg te dragen voor een goede werkuitvoering (BOS/SC) en een goede kwaliteit van het af te leveren werk, zodat zowel aan de belangen van de klant als die van het eigen bedrijf tegemoetgekomen wordt. Werkt volgens de verstrekte opdracht. Werkt volgens het kwaliteitssysteem van de werkgever. Past zich aan de bedrijfscultuur aan. Komt gemaakte afspraken na. Gaat efficiënt en kostenbewust om met materialen, gereedschappen, materieel, tijd en energie. Stelt zichzelf de eis om, binnen de gegeven mogelijkheden, kwalitatief goed werk af te leveren. Presenteert zichzelf en het bedrijf aan de klant als bewust optredend technicus onderhoud & storingen gasdistributie. Een goede kwaliteit van het afgeleverde werk. Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/042 Revisie: 02 Pagina 16 van 19

17 Veilig en milieubewust werken 15. op adequate wijze veilig en milieubewust te werken, zodat het (BOS/SC) werk verantwoord en volgens de geldende voorschriften wordt uitgevoerd. Beheerst de Nederlandse taal voldoende om veilig te kunnen werken en samenwerken. Werkt volgens de relevante voorschriften op het gebied van veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden. Ziet erop toe, dat gewerkt wordt volgens de relevante voorschriften op het gebied van veiligheid en milieu en arbeidsomstandigheden. Gebruikt materialen, gereedschappen, materieel en persoonlijke beschermingsmiddelen voor het juiste doel en op de juiste wijze. Ziet erop toe, dat materialen, gereedschappen, materieel en persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze gebruikt worden. Houdt de eigen werkplek overzichtelijk. Is alert op onveilige situaties en meldt deze bij de verantwoordelijke persoon. Brengt voorzieningen aan ter voorkoming van onveilige situaties op de werkplek. Komt op voor eigen en andermans veiligheid en gezondheid. Voert gedemonteerde materialen en onderdelen, en vrijkomende gevaarlijke stoffen af in overeenstemming met veiligheids- en milieueisen. Ziet erop toe, dat gedemonteerde materialen en onderdelen, en vrijkomende gevaarlijke stoffen afgevoerd worden in overeenstemming met veiligheids- en milieueisen. Verzamelt afval en restmateriaal, sorteert dit en voert het gescheiden af. Ziet erop toe, dat afval en restmateriaal wordt verzameld en gesorteerd, en gescheiden wordt afgevoerd. Houdt rekening met het feit dat zijn bevoegdheden door wet- en regelgeving beperkt zijn bij bepaalde werkzaamheden. Het werk wordt op een veilige, milieubewuste wijze uitgevoerd. Communiceren met betrokkenen in het werkproces 16. op adequate wijze met alle betrokkenen in een werkproces te (SC) communiceren om de werkzaamheden vlot te laten verlopen. Beheerst de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk. Spreekt en schrijft correct en duidelijk voor alle betrokkenen. Stelt gerichte vragen en vraagt zonodig door om noodzakelijke informatie helder te krijgen. Luistert aandachtig en toont geduld. Maakt optimaal gebruik van moderne communicatiemiddelen. Neemt deel aan (technisch) werkoverleg. Een goed lopend werkproces. Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/042 Revisie: 02 Pagina 17 van 19

18 Functioneren in een team 17. op adequate wijze te functioneren in een team, zodat het werk (SC) goed wordt uitgevoerd in een voor alle teamleden zo prettig mogelijke werksfeer. Klantgericht handelen Beroepscompetentie 18. (SC) Maakt werkafspraken met collega's. Komt gemaakte werkafspraken na. Stelt gerichte vragen aan collega's om alle relevante informatie boven water te krijgen. Luistert naar collega's en houdt rekening met wat door hen gezegd wordt. Houdt rekening met verschillen tussen mensen en hun manier van werken. Geeft feedback aan collega's. Vraagt om feedback van collega s. Wijzigt werkwijze indien nodig naar aanleiding van gekregen feedback. Verstrekt relevante informatie aan alle belanghebbenden. Vraagt collega's om hulp als hij er zelf niet uitkomt. Helpt collega's als de situatie daarom vraagt. Geeft aan wanneer zijn werkdruk te hoog is. Zoekt, als eigen taken afgerond zijn, naar een andere klus of vraagt hiernaar bij zijn collega s of leidinggevende. Neemt actief deel aan werkbesprekingen. Stelt het gemeenschappelijke resultaat van het team centraal. De technicus functioneert effectief en efficiënt binnen een team. De technicus onderhoud en storingen gasdistributie is in staat om op adequate wijze klantgericht te handelen om de werkzaamheden naar tevredenheid van de klant te laten verlopen. Is representatief, afgestemd op de klant. Informeert de klant tijdig en volledig over de werkzaamheden. Luistert aandachtig en zichtbaar geïnteresseerd. Beperkt hinder tengevolge van de werkzaamheden tot een minimum. Zorgt na afloop van de werkzaamheden voor een opgeruimde werkplek. Legt op begrijpelijke wijze uit aan de klant hoe de installatie bediend moet worden. Legt op begrijpelijke wijze uit aan de klant hoe problemen te voorkomen zijn. Neemt elke klacht serieus, en zorgt dat de klacht wordt afgehandeld. Tevreden klant. Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/042 Revisie: 02 Pagina 18 van 19

19 Rapporteren over de werkzaamheden 19. op adequate wijze mondeling en schriftelijk te rapporteren, zodat (SC) alle belanghebbenden doelmatig worden geïnformeerd. Beheerst de Nederlandse taal mondeling en schriftelijk. Bepaalt welke informatie wel en niet van belang is om vast te leggen. Bepaalt welke informatie relevant is voor degene aan wie hij rapporteert. Geeft duidelijke en complete informatie. Maakt zonodig gebruik van diverse soorten communicatieapparatuur. Signaleert wanneer er materialen/onderdelen bijbesteld moet worden en geeft dit tijdig door. Gebruikt de gebruikelijke (éénduidige) benaming voor materialen/onderdelen. Vult alle vereiste formulieren en werkbonnen volledig en duidelijk in. Doet zo nodig aanbevelingen voor de volgende die werk aan de installatie moet verrichten. Vult het logboek volledig en duidelijk in. Rapporteert verbetervoorstellen. Rapporteert over de voortgang van de opdracht of het project. Rapporteert over wijzigingen binnen de opdracht of het project. Rapporteert over veiligheids- en kwaliteitsaspecten binnen de opdracht of het project. Alle belanghebbenden zijn doelmatig geïnformeerd over de opdracht of het project. Beroepscompetenties ontwikkelen 20. op adequate wijze zijn beroepscompetenties constant te (ON/SC) ontwikkelen, zodat hij bij blijft in zijn beroep. Reflecteert zelf op het beroepsmatig handelen. Brengt zelf in kaart wat goed en nog niet goed gaat. Bepaalt met de leidinggevende welke beroepscompetenties hij verder moet ontwikkelen. Bepaalt met de leidinggevende welke activiteiten hij daartoe moet ondernemen. Onderneemt de met de leidinggevende afgesproken activiteiten. Constante ontwikkeling van de eigen beroepscompetenties. Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/042 Revisie: 02 Pagina 19 van 19

Beroepscompetentieprofiel Monteur onderhoud en storingen warmtedistributie. Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap

Beroepscompetentieprofiel Monteur onderhoud en storingen warmtedistributie. Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap Beroepscompetentieprofiel Monteur onderhoud en storingen warmtedistributie Algemene informatie Datum: 26 februari 2004 versie: 3 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Interviews diverse energiebedrijven 2. Uitwerking klankbordgroep maart 2003

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Interviews diverse energiebedrijven 2. Uitwerking klankbordgroep maart 2003 Beroepscompetentieprofiel Servicemonteur Aansluitingen Algemene informatie Datum 26 februari 2004 versie: 4 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN

INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN ARBEID OPLEIDINGEN CONSULT, FEBRUARI 2006 RAO-176.05.11 BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 11-februari-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Applicatiebeheerder (ICT 005) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology Landelijke Kwalificaties MBO Human technology Sector: Techniek Branche: Installatie, Elektrotechniek, Metaal/werktuigbouw Cohort: 2008-2009 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker Landelijke Kwalificaties MBO ICT-medewerker Crebonummer: 22094, 95060, 95070 Sector: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Branche: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Dossierstatus: Gereed voor publicatie Crebonummer: 93190 Sector: ICT Branche: ICT Cohort: Cohort 2010-2011 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens en teksten is met

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1 profiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1 Print: 04-februari-2004 Pagina 1 van 19 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Contactcenter medewerker (CA 003) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Specialist Uitdeuken zonder spuiten Restyler Beroepscompetentieprofiel

Specialist Uitdeuken zonder spuiten Restyler Beroepscompetentieprofiel Specialist Uitdeuken zonder spuiten Restyler Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Colofon... 5 Brondocumenten... 5 1 Algemene informatie over het beroep... 6 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 6 1.2

Nadere informatie

Werkplaats-chef Personenauto s Beroepscompetentieprofiel

Werkplaats-chef Personenauto s Beroepscompetentieprofiel Werkplaats-chef Personenauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 (Bron)documenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Mediavormgever Kwalificatiedossier mbo Mediavormgeving Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Ontwikkeld door: Onderwijsontwikkelaars

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 profiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 Print: 24-februari-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent accountant (BA 004) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie Crebonummer: 22093, 91541, 91542, 91543, 91530 Sector: Media, Communicatie en Informatie Branche: Reclame, presentatie en

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer

Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer Uitstroom 93191, ICT-beheerder, Cohort 2007-2008 Kerntaak 1 Ontwikkelen van (delen van) informatiesystemen Kerntaak 2 Implementeren van (delen van) informatiesystemen

Nadere informatie

Maintenance, Repair & Overhaul Arbeidsmarktverkenning

Maintenance, Repair & Overhaul Arbeidsmarktverkenning Maintenance, Repair & Overhaul Arbeidsmarktverkenning Colofon Uitgave Kenteq Kenniscentrum Postbus 81 1200 AB Hilversum T (035) 750 45 04 F (035) 750 45 55 W www.kenteq.nl Contactpersoon Sake Wagenaar

Nadere informatie

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2009 PROFIEL eerst verantwoordelijk verzorgende 1 opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Colofon Titel Profiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 2009 Auteurs Judith

Nadere informatie

Podium- en Evenemententechniek

Podium- en Evenemententechniek Kwalificatiedossier mbo Podium- en Evenemententechniek Kwalificaties Medewerker Podium- en evenemententechniek Podium- en evenemententechnicus Podium- en evenemententechnicus Podium & Rigging Podium- en

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 22166, 90532, 90531, 90534 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Administratief medewerker Crebonummer: 90470 Sector: Secretariële/Financiële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

N I V E A U 3 ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G. 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009

N I V E A U 3 ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G. 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009 (Crebo 90230) N I V E A U 3 ICT IT Solutions 2 8 Opleiding Medewerker Beheer ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009 2009 Stichting Consortium Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Secretariële beroepen

Secretariële beroepen Landelijke Kwalificaties MBO Secretariële beroepen Crebonummer: 95380, 95390, 95393 Sector: Secretariële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

VIAG. Veiligheidsinstructie aardgas voor de energiebedrijven. Versie: 15 april 2015. Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland

VIAG. Veiligheidsinstructie aardgas voor de energiebedrijven. Versie: 15 april 2015. Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland Veiligheidsinstructie aardgas voor de energiebedrijven Versie: 15 april 2015 Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland Pagina 1 van 56 Inhoudsopgave Voorwoord 04 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

Gamedeveloper Beroepscompetentieprofiel

Gamedeveloper Beroepscompetentieprofiel Gamedeveloper Beroepscompetentieprofiel De gamedeveloper brengt een entertainmentwereld tot leven. Hij integreert animaties, grafische, audiovisuele en functionele componenten van verschillende bronnen

Nadere informatie

Juridisch medewerker

Juridisch medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Juridisch medewerker Crebonummer: 22161, 94892, 94891 Sector: Juridisch Branche: Zakelijke dienstverlening en Openbaar bestuur Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er Landelijke Kwalificaties MBO DTP-er Dossiercode: - Sector: Kunst, Cultuur en Media Branche: Media & Communicatiebranche Cohort: 2008-2009 Inhoudsopgave Inleiding Deel A: Beeld van de beroepengroep Deel

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL Transportplanner

BEROEPSPROFIEL Transportplanner BEROEPSPROFIEL Transportplanner 1 Inhoud 1. Gerelateerde namen en functietitels 2. Afbakening en omschrijving 3. Taken en bijhorende specifieke beroepscompetenties A. Algemene takenclusters 3.1. Transportonderhandelingen

Nadere informatie

Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel mei 2013

Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel mei 2013 Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten/bronnen... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie