Met name de installaties voor zonne-energie en de WKO-installaties zijn op uitdrukkelijke wens van Eneco tot stand gekomen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Met name de installaties voor zonne-energie en de WKO-installaties zijn op uitdrukkelijke wens van Eneco tot stand gekomen."

Transcriptie

1 Praktijkvoorbeelden Energiezuinige Utiliteitsbouw Duurzame missie, duurzaam kantoor Eneco brengt nieuw hoofdkantoor in lijn met energiedoelstellingen

2 Met name de installaties voor zonne-energie en de WKO-installaties zijn op uitdrukkelijke wens van Eneco tot stand gekomen. Directeur Eneco Projecten Marten Scheer Met als doelstelling om de energievoorziening zoveel mogelijk te verduurzamen, kon een state of the art duurzaam hoofdkantoor voor energieleverancier Eneco niet uitblijven. Adel verplicht tenslotte. Het nieuwe kantoor in de Rotterdamse wijk Alexander is als casco in augustus 2011 opge leverd door projectontwikkelaar OVG. Aan de buitenkant springen de groene gevelbeplanting en het imposante gevelgeïntegreerde zonnestroomsysteem in het oog. De binnenkant richt Eneco geheel zelf in. Ook duurzaam, want zo vindt men bij Eneco groen van buiten, dan ook groen van binnen. Directeur Eneco Projecten Marten Scheer en architect Diederik Dam lichten toe. Marten Scheer Diederik Dam foto: Janiek Dam

3 Vitruvius Eneco legde van te voren samen met ontwikkelaar OVG de duurzaamheidambitie vast voor het nieuwe kantoor: CO2-neutraal en energielabel A +. Een niveau dat door beide partijen als realistisch werd ervaren. Het blijft natuurlijk wel een beetje Rotterdams, glimlacht Marten Scheer, het moet nuchter en toepasbaar zijn. Met deze Maasstedelijke criteria als richtsnoer, was het de beurt aan Diederik Dam van bureau Dam & Partners Architecten, om de 1530 werkplekken in het gebouw gestalte te geven. Geen probleem voor een architect, die zegt zich nog altijd te laten leiden door de uitgangspunten van Vitruvius. De Romeinse bouwkundige stelde namelijk dat schoonheid (venustas) voornamelijk voortkomt uit functionaliteit (utilitas). Diederik Dam voegt daar anno 2011 nog de meest letterlijke betekenis van duurzaamheid aan toe: Een gebouw moet dusdanig gebouwd zijn dat het blijft bestaan. Als een gebouw prettig is om in te werken en met liefde is gemaakt, dan dwingt een gebouw respect af. Dat zorgt ervoor dat het beklijft. In die traditie werken we nu al meerdere generaties lang. Van zonnecellen tot koffiebonen De duurzaamheid van een gebouw zit m niet alleen in de manier waarop de stenen op elkaar gestapeld zijn. Wij willen duurzaamheid over de volle breedte door laten werken, stelt Marten Scheer. Toch mag het uiterlijk van het kantoor er ook best zijn, vindt de directeur Eneco Nederland, die als projectdirecteur bij de inrichting van het nieuwe kantoor is betrokken. Niet alleen wat betreft de vormgeving, ontworpen door architect Diederik Dam, maar ook wat betreft duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Wat direct opvalt aan het gebouw is het imposante 500 vierkante meter tellende gevelgeïntegreerde zonnestroomsysteem. Maar ook de isolerende en fijnstofzuiverende vegetatiegevel van drie etages hoog, verwijst nadrukkelijk naar de groene intenties van de energieleverancier. Met name de installaties voor zonne-energie en de WKOinstallaties zijn op uitdrukkelijke wens van Eneco tot stand gekomen, benoemt Scheer de invloed van de huurder op het gebouw. En hij stelt vast: We zijn een duurzaam energiebedrijf en dat willen we ook uitdragen. Maar duurzaamheid gaat volgens Scheer ook over wat er aan de binnenkant van een gebouw gebeurt: We doen het over de hele linie: van de zonnecellen tot en met de koffiebonen en voor alles wat daar nog tussenin zit. We proberen dat allemaal duurzaam te laten zijn. We willen het overal doorzetten. Eneco heeft daar alle gelegenheid toe, want na de casco-oplevering in augustus 2011, neemt het bedrijf zelf de inrichting van het nieuwe hoofdkantoor ter hand. Scheer: Wij moeten straks ten minste tien jaar in het gebouw leven en werken. Met een optie op nog eens vijf jaar. De inrichting gaan we dus zelf doen. Afgestemd op het heden, ontwierp Dam een compact, en daardoor energiezuinig gebouw. De hoge ramen van het kantoor zorgen voor maximale daglichttoetreding. Dam: De ramen die vooral op de zon staan zijn smaller dan de ramen die minder op de zon gericht staan. Omdat ze wel allemaal even hoog zijn, blijft de rust in het ontwerp daardoor behouden. Tijdloos ontwerpen is één aspect van duurzaamheid; energiezuinige techniek is een ander. Dam: Die ontwikkeling is sinds de afgelopen vijf, zes jaar in een enorme stroomversnelling geraakt. Dat komt in de eerste plaats door de economische omstandigheden. De kosten voor energie stijgen en er zijn meer en goedkopere duurzame maatregelen. Dam paste zelf zijn eerste WKO al zestien jaar geleden toe, maar ziet dat dergelijke toepassingen die voorheen als exceptioneel werden gezien de laatste jaren op zijn minst serieus bespreekbaar zijn geworden. Echt snel ging het volgens Dam echter toen er een mindshift bij de beleggers tot stand kwam: Beleggers zien nu veel meer in dat het rendabel is om de extra kosten voor duurzame maatregelen voor hun rekening te nemen. Er wordt nu anders gedacht over de waarde van een duurzaam gebouw. Duurzame investeringen worden minder direct in verband gebracht met de looptijd van het eerste huurcontract, stelt Dam: Beleggers denken nu dat die investeringen ook nog kunnen worden afgeschreven op de contracten die daarna volgen. Dat was vijf jaar geleden nog een ander verhaal. Een realistisch verhaal ook volgens Dam, want: Onderzoek toont die waardevermeerdering van duurzame panden ook aan. Het is pure werkelijkheid. Je ziet het nu ook als je om je heen kijkt. De markt is moeilijk, maar de gebouwen die nog worden verkocht, staan op een goede plek, hebben een goede architectuur en zijn duurzaam. Voor de architect heeft dat zijn gevolgen. Dam: Het betekent dat we nu veel beter in staat worden gesteld om voor de meest duurzame oplossingen te kiezen.

4 Beleggers zien nu veel meer in dat het rendabel is om de extra kosten voor duurzame maatregelen voor hun rekening te nemen. Architect Diederik Dam Interactie Eneco wil zich de komende jaren omvormen tot een energiebedrijf dat samen met zijn klanten naar een duurzame oplossing wil toewerken. DDS, noemt Scheer het: Decentraal, Duurzaam, Samen. Interactie tussen klant en leverancier zal daarbij veel meer centraal staan dan tot nu toe gebruikelijk was. Klanten zullen zelf ook steeds vaker energie gaan produceren, waarbij Eneco een faciliterende en regulerende rol wil spelen. Dat samenspel zoeken we nu al, met dit gebouw, geeft Scheer aan, we proberen het optimale er uit te halen: we leveren energie met onze zonnegevel en bovendien maken we gebruik van de retourleiding van de stadsverwarming. Let wel: nadat die leiding eerst al door een woonwijk is gegaan. Scheer: We persen er dus echt het laatste restje warmte uit. Energiebesparend is ook de samenvoeging van zes Eneco-panden tot één nieuw hoofdkantoor. De verdichting betekent niet alleen een reductie van 40 procent van het kantooroppervlak (van m 2 naar m 2 ), maar ook nieuwe en betere mogelijkheden om onderling samen te werken. Scheer: Eneco had een vurige wens om

5 in één gebouw te gaan zitten, we wilden de zes verschillende locaties heel graag bij elkaar brengen. We willen kortere lijnen hebben binnen onze organisatie en ontmoeting mogelijk maken. Dat kunnen we realiseren door middel van dit gebouw. Vanuit zijn positie als architect ziet Diederik Dam het zo: Principieel in ons ontwerp is de keuze voor vrijheid en ruimte. In het gebouw van Eneco draait het om zowel het individuele als het gemeenschappelijke aspect van hoe mensen werken. Het individuele is, tot het gebouw daadwerkelijk helemaal is ingericht, nog wat onderbelicht. Dat moet straks in het interieur vorm gaan krijgen. In de helderheid en de structuur van het gebouw zit echter heel erg opgesloten dat het hier gaat over samenwerken en samenzijn. Het gebouw is zacht en toegankelijk. Aan de basis en met name in het atrium is de gemeenschappelijkheid maximaal. Dam: Op de onderste twee verdiepingen zie je ook geen vaste werkplekken. Ook het restaurant is daar gesitueerd, de vergaderplekken zijn er en er is een auditorium. Maar als je hoger komt, gaan delen zich afsplitsen en ontstaat er meer individualiteit. Bij Eneco wisten ze wat ze in hun werkatmosfeer wilden veranderen. Wij hebben dit met deze vorm kunnen ondersteunen. Door te kiezen voor flexibel werken zal Eneco voor de 2100 medewerkers in totaal 1530 werkplekken creëren. Het benodigde kantooroppervlak wordt daarmee sterk gereduceerd, waardoor Eneco kosten zal besparen en tegelijkertijd geen energie verbruikt voor lege ruimtes. Scheer licht toe: We hebben een alignment-programma binnen ons bedrijf waarin we deze opzet met onze medewerkers bespreken. Iedereen moet er aan kunnen wennen. Als directie moet je ook kunnen uitleggen waarom je dit wilt. Scheer legt daarbij een relatie met de eerder genoemde bedrijfsstrategie waarin Eneco samen met zijn klanten naar een optimale duurzame oplossing wil zoeken: Die missie moet straks wel door deze medewerkers in de praktijk worden gebracht. Wij zoeken daarom nu ook binnen de gelederen van ons bedrijf gezamenlijk naar die optimale oplossing. Anders zou het niet kloppen. Vanuit gebruikersplatforms oefenen de medewerkers dan ook op hun beurt invloed uit op de inrichting van hun nieuwe kantoor. Scheer: Daar heeft de raad van bestuur zich nauwelijks mee bemoeid. Het moet natuurlijk wel passen binnen onze duurzame strategie. Als iemand met een hoogpolig tapijt aan komt zetten, moet die wel een heel goed verhaal hebben! Bouwgegevens Opdrachtgever Architect OVG Projectontwikkeling BV Dam & Partners Architecten Adviseurs Constructie Corsmit Raadgevende Ingenieurs Duurzaamheid Techniplan Adviseurs bv / DGMR Bouwkosten Basalt Bouwadvies bv Installatie Techniplan Adviseurs bv Gebruiksoppervlakte m² bvo parkeerplaatsen Datum oplevering september 2011 Energieprestatie EPC 0,72 Qpres;tot/Qpres;toel 0,658 Energielabels / Duurzaamheidcertificaten GreenCalc + B Energielabel A + Duurzame energie PV-cellen zonvolgsysteem, ca. 140m² vlakdaksysteem ca. 440m² gevelsysteem ca. 560m² Overig WKO en retourwater stadsverwarming, windmolens op gevelreiniginginstallatie Isolatie Rc begane grondvloer [m²k/w] 4,0 m²k/w Rc gevels [m²k/w] 4,0 m²k/w Rc dak [m²k/w] 5,0 m²k/w Uraam [W/m²K] 1,6 W/m²K Warmte-opwekking Lage temperatuur verwarming (45 35 C) Preferent: warmtepomp met WKO Niet preferent: retourwater stadsverwarming Warmte-afgiftesysteem Lage druk inductie-units en convectoren (laagtemperatuur verwarming) Ventilatiesysteem Luchtbehandeling met toerengeregelde ventilatoren en hoogrendement warmtewiel (sorptiewiel) Warmteterugwinning 70% Luchtdichtheid (0,2 dm³/sm²) 0,2 Koude-opwekking Preferent: koudeopslag, niet preferent: warmtepomp in zomerbedrijf Koude-afgiftesysteem Lage druk inductie-units (hoog temperatuurkoeling) Verlichting Geïnstalleerd vermogen [W/m²] 8,5 W/m² hoogfrequent Regeling veeg-/ daglicht-schakeling en aanwezigheidsdetectie Gevel / klimaatsysteem Atrium Combinatie van witte reflecterende keramische delen en beplanting op de gevels en daken. Transparantie afgestemd op de zonoriëntatie. Lucht- en waterdichtheid gevel: 650 Pascal Multifunctioneel, retourlucht via atrium hergebruikt

6 Lessons learned Diederik Dam: Beleggers zien nu veel meer in dat het rendabel is om de extra kosten voor duurzame maatregelen voor hun rekening te nemen. Dat was vijf jaar geleden nog een ander verhaal. Diederik Dam: Als je als architect op de hoogte bent van de laatste stand van zaken op het gebied van duurzame techniek, dan staat er binnen de randvoorwaarden van het budget weinig in de weg om steeds de meest duurzame oplossing te kiezen. Zo simpel is het. Marten Scheer: Het blijkt dat je in Nederland leveranciers hebt die prachtige, oerdegelijke en voor 99 procent uit recyclebare materialen bestaande vloertegels kunnen leveren. Marten Scheer: Het werken binnen een duurzame missie geeft enorm veel inspiratie. Het trekt ook gemotiveerde jonge mensen aan die op deze manier willen werken. Ik ben er van overtuigd dat de werklust hiermee toeneemt. Diederik Dam: On site energieproductie is op dit moment een hot topic voor duurzame gebouwen. We hebben dan ook gekeken naar de mogelijkheid van windmolens. Het bleek dat het voor Eneco veel aantrekkelijker is om windenergie op zee te produceren en op hun kantoor voor zonne-energie te kiezen. Marten Scheer: Als je overstapt op een flexibel werkconcept, moet je je medewerkers echt meenemen. We geven onze medewerkers invloed op hun toekomstige werkplek en ik merk dat we daardoor hele goede vorderingen maken. Dit is een publicatie van: Agentschap NL NL Energie en Klimaat Croeselaan 15 Postbus RE Utrecht T +31 (0) T +31 (0) (helpdesk) E Agentschap NL april 2011 Publicatie-nr. 2EGOG1118 Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan Agentschap NL geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Agentschap NL is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Agentschap NL voert beleid uit voor diverse ministeries als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal. Agentschap NL is hét aanspreekpunt voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Voor informatie en advies, financiering, netwerken en wet- en regelgeving. Divisie NL Energie en Klimaat voert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het programma Energie & Gebouwde Omgeving uit. Financiering Voor de nieuwbouw van het Eneco hoofdkantoor te Rotterdam is door Agentschap NL een Groenverklaring afgegeven in het kader van de regeling Groenprojecten. De Regeling groenprojecten is een gezamenlijke regeling van de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Financiën en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Hiermee kon een voor ontwikkelaar OVG Ontwikkeling BV voordelige groene financiering tot stand komen. Meer informatie Wij ondersteunen Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB bij de uitvoering van het Convenant Lente-akkoord. Dit convenant heeft als doel energiezuinige nieuwbouw tot stand te brengen. Meer informatie:

Praktijkvoorbeelden Energiezuinige Utiliteitsbouw. Hoge kwaliteit. Bussumse Watertoren werd duurzaamste gebouw van Nederland

Praktijkvoorbeelden Energiezuinige Utiliteitsbouw. Hoge kwaliteit. Bussumse Watertoren werd duurzaamste gebouw van Nederland Praktijkvoorbeelden Energiezuinige Utiliteitsbouw Hoge kwaliteit Bussumse Watertoren werd duurzaamste gebouw van Nederland Maar in wezen draait het niet om geld, het gaat uiteindelijk om de lifecycle kosten

Nadere informatie

Energiebesparing te koop

Energiebesparing te koop Energiebesparing te koop Investeren in energiebesparing zonder eigen geld >> Als het gaat om energie en klimaat Een nieuw of gerenoveerd kantoorgebouw gaat vele jaren mee. Wie direct de meest energiezuinige

Nadere informatie

Kompas energiebewust wonen en werken. Unplugged. Met het oog op de toekomst. U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst

Kompas energiebewust wonen en werken. Unplugged. Met het oog op de toekomst. U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst Kompas energiebewust wonen en werken Unplugged Met het oog op de toekomst U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst 1 Unplugged less is more Voor u ligt Unplugged met het oog op de

Nadere informatie

Dure plannen, goedkope oplossingen

Dure plannen, goedkope oplossingen Dure plannen, goedkope oplossingen Adviseren over organisatie en financiering van energiebesparing in de utiliteitsbouw >> Als het gaat om energie en klimaat Inhoud Inleiding 3 Deel 1: Mogelijke financiële

Nadere informatie

Ontwikkelen van energiezuinige winkels

Ontwikkelen van energiezuinige winkels LenteAkkoord energiezuinige nieuwbouw Ontwikkelen van energiezuinige winkels Wat betekent de aanscherping van de EPC-eisen per 1 januari 2015? Factsheet, oktober 2014 Ontwikkelen van energiezuinige winkels

Nadere informatie

Energie besparing in de zorg

Energie besparing in de zorg Voorzitter beroepsvereniging FMGezondheidszorg André de Reus Liever besparen dan bezuinigen Energie besparing in de zorg Energie besparen is een niet te missen kans om de financiële gevolgen van de economische

Nadere informatie

management Groen vastgoed special in samenwerking met NUON

management Groen vastgoed special in samenwerking met NUON management Groen vastgoed special in samenwerking met NUON juni 2011 80% van alle bedrijven wil slimmer energie inkopen, maar weet niet hoe. Inhoud Shootmedia 06 05 voorwoord 06 Commercieel vastgoed in

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Duurzaam Koelen van datacenters Het mes snijdt aan twee kanten

Duurzaam Koelen van datacenters Het mes snijdt aan twee kanten Duurzaam Koelen van datacenters Het mes snijdt aan twee kanten 2 Duurzaam Koelen van datacenters Inhoud Duurzaam Koelen van datacenters 3 1 Het koudewiel van KyotoCooling 6 2 Het koelconcept DataCenterCooling

Nadere informatie

The Edge: Op het gebied van duurzaamheid dagen we elkaar voortdurend uit.

The Edge: Op het gebied van duurzaamheid dagen we elkaar voortdurend uit. april 2015 #4 The Edge: Op het gebied van duurzaamheid dagen we elkaar voortdurend uit. BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling In-Use Nieuwbouw en Renovatie Sloop en Demontage Vijf vragen aan Sannie Verweij, BREEAM-NL

Nadere informatie

Energiebesparing te koop Investeren in energiebesparing zonder eigen geld

Energiebesparing te koop Investeren in energiebesparing zonder eigen geld Kompas energiebewust wonen en werken Deze brochure is een uitgave in het kader van Kompas energiebewust wonen en werken, een opdracht van het ministerie van VROM aan SenterNovem. Dit programma heeft als

Nadere informatie

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres De Markt in Beweging Deze maand op MeerMetMinder.nl: Subsidie glasisolatie Cursusfilm Update MMM-projecten Film volgt de Bouwmannetjes Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht Energielabel moet

Nadere informatie

Tekens van Transitie 1. Tekens van transitie

Tekens van Transitie 1. Tekens van transitie Tekens van Transitie 1 Tekens van transitie 2 Tekens van Transitie Voorwoord Voorwoord 3 Energietransitie is niet alleen maar nadenken over de lange termijn. Het is vooral ook een zaak van actie. Nu de

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Zuinig licht; Heldere keuze

Zuinig licht; Heldere keuze Dit is een publicatie van: Taskforce Verlichting p.a. Agentschap NL - NL Energie en Klimaat Croeselaan 15 Postbus 8242 3505 RE Utrecht T +31 (0)88 602 2770 Agentschap NL november 2011 Publicatie-nr. 2TFVL1104

Nadere informatie

Bouwen wij wel voor onze kinderen?

Bouwen wij wel voor onze kinderen? Rondetafelgesprek: Thomas Rau waarschuwt de overheid TnT: Co 2 -neutraal en het meest duurzame kantoor van nederland HET GRoEnE BoUwEn Minister Van der Laan: Een wereld te winnen Sokkerwei: schoolvoorbeeld

Nadere informatie

De pareltjes van een jaar blok voor blok. Grootschalige energiebesparing in de bestaande woningbouw

De pareltjes van een jaar blok voor blok. Grootschalige energiebesparing in de bestaande woningbouw De pareltjes van een jaar blok voor blok Grootschalige energiebesparing in de bestaande woningbouw De pareltjes van een jaar blok voor blok Grootschalige energiebesparing in de bestaande woningbouw 2 Voorwoord

Nadere informatie

management Energie-ambities van corporate Nederland SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON

management Energie-ambities van corporate Nederland SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON management Energie-ambities van corporate Nederland SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON december 2013 U wilt lage energiekosten. INHOUD COLOFON december 2013 06 05 voorwoord Duurzame energie, dat is waar

Nadere informatie

Groen Beleggen. Jaarbericht 2010 met jaarcijfers 2009

Groen Beleggen. Jaarbericht 2010 met jaarcijfers 2009 Groen Beleggen Jaarbericht 2010 met jaarcijfers 2009 Groen Beleggen in het kort Groen Beleggen is de roepnaam voor de faciliteit die particulieren een fiscaal voordeel biedt als zij sparen of beleggen

Nadere informatie

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Rapportage van een kwalitatief onderzoek in opdracht Agentschap NL Referentienummer UGC1300002 drs. Peter Paul van Kempen en ir. Jan

Nadere informatie

Energiehelden in Breda

Energiehelden in Breda Energiehelden in Breda In dit boekje komt een aantal mensen aan het woord over hun eigen huis. Mensen die met liefde en zorg aan het (ver)bouwen zijn gegaan en heel veel aandacht hebben besteed aan de

Nadere informatie

DeernsData. Deerns: opmerkelijk duurzaam! Actueel: Burj al Shams: energieneutrale wolkenkrabber

DeernsData. Deerns: opmerkelijk duurzaam! Actueel: Burj al Shams: energieneutrale wolkenkrabber DeernsData Actueel: Burj al Shams: energieneutrale wolkenkrabber Opdrachtgever aan het woord: Nieuwbouw AMOLF: trillingsarm, flexibel en uiterst duurzaam Deerns: opmerkelijk duurzaam! Actueel: Het toonaangevende

Nadere informatie

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013 Buurtenergie Nu De volgende stap in 2013 Jurgen van der Heijden voor Natuur & Milieu Overijssel en AT Osborne in opdracht van de Provincie Overijssel 1 Samenvatting Het buurtenergiebedrijf is in handen

Nadere informatie

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0 DE STR FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern OOM VERS NELL 19 JUNI 2013 ING VERSIE 6.0 afkortingen BZK CFV CO 2 DAEB ESCo ICR kwh LTV WSW WWS Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Centraal

Nadere informatie

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen.

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 01 2015 2 Onderzoek EIB Financiering restschuld scheiden van nieuwe hypotheek 6 Henk Hartveld, ANBO Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 8 Ronald Schneider, wethouder Rotterdam Wij staan

Nadere informatie

INFORM. klaar voor 21 e eeuw

INFORM. klaar voor 21 e eeuw 06-2012 INFORM 3 Grote flexibiliteit rond plein refill: een coalitie tegen leegstand Nieuwbouw ROC en BREDERO: klaar voor 21 e eeuw 1 Colofon Redactie Liesbeth Breij, Victor Frequin, Valentijn Kortekaas,

Nadere informatie

Andere tijden. Paul de Ruiter: Mensen presteren beter met daglicht 4. Opdrachtgever moet vraagzijde inspireren tot echte waardecreatie 10

Andere tijden. Paul de Ruiter: Mensen presteren beter met daglicht 4. Opdrachtgever moet vraagzijde inspireren tot echte waardecreatie 10 Andere tijden Corporate magazine 01 Juni 2010 Paul de Ruiter: Mensen presteren beter met daglicht 4 Opdrachtgever moet vraagzijde inspireren tot echte waardecreatie 10 De Groene Zaak strijdt voor verduurzaming

Nadere informatie

e-handboek Duurzame energie voor corporaties

e-handboek Duurzame energie voor corporaties e-handboek Duurzame energie voor corporaties Auteurs: Simone Bosma (PwC) hoofdstuk 5 Miriam van Ee (Eversheds) hoofdstuk 6 Inge Frins-Suntjens (Deloitte Belastingadviseurs) hoofdstuk 5 Albert Koedam (Albert

Nadere informatie

Platform energietransitie Gebouwde Omgeving

Platform energietransitie Gebouwde Omgeving 2320 2320 2320 2320 2320 360 355 Platform energietransitie Gebouwde Omgeving 100 1895 650 Innovatie in de bouw: 500 het moet en het kan! Bouwbedrijven, industrie, projectontwikkelaars, adviseurs, installateurs,

Nadere informatie

Duurzaam Vastgoed Nieuwskrant

Duurzaam Vastgoed Nieuwskrant Duurzaam Vastgoed Nieuwskrant Najaarseditie november 2010 FOTO JO DAEMEN Naar een duurzame vastgoedsector Duurzaamheid in de vastgoedsector blijkt geen hype maar een trend. Bevestiging hiervan kreeg ik

Nadere informatie