Voorwaarden Regelgeving Planning en/of Pop-up Initiële opstarteducatie: 5 x 30 min. Bijkomende opstarteducatie: max. 5 x 30 min.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden Regelgeving Planning en/of Pop-up Initiële opstarteducatie: 5 x 30 min. Bijkomende opstarteducatie: max. 5 x 30 min."

Transcriptie

1 OVERZICHT REGELGEVING ZORGTRAJECTEN ZORGTRAJECT DIABETES Registratie zorgtraject Datum start Zorgtraject diabetes: / / Voorwaarden Regelgeving Planning en/of Pop-up Educatie Initiële opstarteducatie: 5 x 30 min. Bijkomende opstarteducatie: max. 5 x 30 min. Regelgeving Voorschrift Verwijsbrief Planning en Pop-up Materiaal Opvolgeducatie: max. 2 x 30 min./kalenderjaar Extra educatie bij problemen: max. 4 x 30 min. /kalenderjaar 1 glucosemeter/3 jaar 100 lancetten en 150 strookjes/6 maanden Regelgeving Voorschriften: *eerste aflevering materiaal *hernieuwing strookjes en lancetten *hernieuwing glucosemeter Verwijzing diëtist 2 x 30 min./kalenderjaar Regelgeving Voorschrift Verwijsbrief Pop-up Verwijzing podoloog 2 x 45 min./kalenderjaar Regelgeving Voorschrift Verwijsbrief Pop-up Verwijzing endocrinoloog - diabetoloog/internist Min. 1 consultatie/jaar Regelgeving Verwijsbrief Planning Verwijzing oftalmoloog Aanbevolen min. 1 consultatie/jaar Regelgeving Verwijsbrief Planning Contacten huisarts Min. 2 contacten/jaar Regelgeving Planning Geneesmiddelen Regelgeving Voorschrift Pop-up Planning en Pop-up Voorschriften dienen opgemaakt te worden door de huisarts die het zorgtrajectcontract heeft ondertekend of door een huisarts met inzage in het GMD van uw patiënt

2 UITLEG ONDER REGELGEVING PER TOPIC VOORWAARDEN Medisch: Diabetes type 2 1 of 2 insuline-injecties per dag OF Behandeling met incretinemimetica OF Onvoldoende controle bij maximale orale antidiabetica waarbij insulinebehandeling overwogen wordt Geen zwangerschap of zwangerschapswens Andere: Patiënt, huisarts en specialist (endocrinoloog, diabetoloog of internist werkzaam in een conventiecentrum) ondertekenen het contract tijdens een consultatie De patiënt heeft een GMD bij de huisarts die het contract ondertekent of het GMD wordt binnen het jaar na de start van het zorgtraject afgesloten Suggestie tot planningsitem en/of pop-up: Indien de patiënt nog geen GMD heeft bij ondertekening van het contract door de huisarts, zou in de planning kunnen opgenomen worden dat er een GMD moet afgesloten worden binnen het jaar na de start van het zorgtraject. EN/OF er zou een pop-up kunnen verschijnen van zodra het zorgtraject wordt geregistreerd in het EMD: gelieve een GMD af te sluiten. EDUCATIE 1. Wat is diabeteseducatie? 2. Voorschrijven van Educatie in eerste lijn 3. Voorschrijven van Educatie in tweede lijn WAT IS DIABETESEDUCATIE? In het zorgtraject wordt educatie gegeven door een diabeteseducator. Een diabeteseducator is een verpleegkundige, podoloog, kinesitherapeut of diëtist die een bijkomende opleiding tot diabeteseducator gevolgd heeft. Diabeteseducatie kan gegeven worden in eerste lijn of in tweede lijn. Educatie in eerste lijn wordt bij de patiënt thuis, op vraag van de huisarts in de huisartsenpraktijk of in een regiohuis gegeven. Educatie in tweede lijn wordt gegeven door een diabeteseducator binnen een erkend diabetesconventiecentrum.

3 Diabeteseducatie houdt onder andere in: individuele educatie van de patiënt en zijn omgeving geven van informatie en inzicht in de ziekte: oorzaak van de ziekte, ziekteverloop, verwikkelingen, levensverwachting motiveren tot levensstijlaanpassingen: evenwichtige voeding, rookstop, beweging informeren hoe hypo- en hyperglycemie voorkomen, herkennen en corrigeren uitleg geven over het effect van bepaalde geneesmiddelen op de glycemie (o.a. siropen) aanleren van de inspuittechniek van insuline, rotatie van injectieplaatsen uitleg geven over werking van insuline, bewaring van insuline aanleren van glycemiemetingen met glucosemeter, lancetten en strips uitleg geven over levensverzekeringen, rijbewijs, sollicitaties, reizen,.. VOORSCHRIJVEN VAN EDUCATIE IN EERSTE LIJN Module: Opstarteducatie Dient afgerond te zijn binnen de 12 maanden na de start van deze module Initiële opstarteducatie (min. 5 x 30 => alle 5 de sessies op 1 voorschrift voorschrijven) Bijkomende opstarteducatie (max. 5 x 30 ) Uitz: patiënt die reeds educatie kreeg, via Diabetesconventie Referentieverpleegkundige (educatie tot zelfzorg) geen recht op opstarteducatie via het zorgtraject Van zodra de eerste 5 sessies opstarteducatie worden voorgeschreven, zou in de planning kunnen opgenomen worden dat de patiënt nog recht heeft op 5 bijkomende sessies binnen een termijn van 12 maanden. j proble Module: Opvolgeducatie Max. 2 x 30 /kalenderjaar Opvolgeducatie kan niet gegeven worden tijdens het kalenderjaar dat de educatie start (zie module opstarteducatie) Uitz: recht op opvolgeducatie in hetzelfde kalenderjaar als 1ste sessie educatie is mogelijk, indien deze 1ste sessie gegeven werd in de tweede lijn: bij overgang van conventie naar zorgtraject gehospitaliseerde patiënt die intentie heeft zorgtraject te sluiten

4 Indien de patiënt educatie tot zelfzorg heeft gekregen door een referentieverpleegkundige voor de start van het zorgtraject, dan heeft de patiënt recht op opvolgeducatie, vanaf het kalenderjaar volgend op de eerste sessie educatie gekregen door deze referentieverpleegkundige. Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Module: Extra educatie bij problemen Max. 4 x 30 /kalenderjaar => 1 voorschrift per 30 Extra educatie kan niet gegeven worden tijdens het kalenderjaar dat de educatie start (zie module opstarteducatie). Uitz: recht op extra educatie in hetzelfde kalenderjaar als 1 ste sessie educatie is mogelijk, indien deze 1ste sessie gegeven werd in de tweede lijn: bij overgang van conventie naar zorgtraject gehospitaliseerde patiënt die intentie heeft zorgtraject te sluiten Indien de patiënt educatie tot zelfzorg heeft gekregen door een referentieverpleegkundige voor de start van het zorgtraject, dan heeft de patiënt recht op extra educatie bij problemen vanaf het kalenderjaar volgend op de eerste sessie educatie gekregen door deze referentieverpleegkundige. Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Verplichte educatie: In een aantal situaties moet de patiënt een verplicht aantal uren educatie ontvangen. Indien hier niet aan voldaan wordt, verliest de patiënt het recht op een volledige terugbetaling van het zelfregulatiemateriaal via het zorgtraject. Start van insuline of incretinemimetica: min. 5 x 30 Overgang van 1 naar 2 insuline-injecties per dag: min. 2x 30 HbA1C > 7,5 %: min. 2x 30 Hernieuwing / wijziging glucosemeter: 1x 30 Voor te schrijven onder een van bovenstaande modules

5 Suggestie tot pop-ups: Er zou een pop-up kunnen verschijnen in volgende situaties: Indien de patiënt start met insuline of een incretinemimeticum: gelieve minimum 5 sessies diabeteseducatie voor te schrijven. Indien de patiënt overgaat van 1 naar 2 insuline-injecties per dag: gelieve minimum 2 sessies diabeteseducatie voor te schrijven. Indien HbA1c > 7,5%: gelieve minimum 2 sessies diabeteseducatie voor te schrijven. Indien een glucosemeter wordt vervangen: gelieve 1 sessie diabeteseducatie voor te schrijven. VOORSCHRIJVEN VAN EDUCATIE IN TWEEDE LIJN In 2 situaties kan een diabeteseducator uit een diabetesconventiecentrum, op voorschrift van de huisarts, educatie geven aan een patiënt met zorgtraject diabetes: wanneer het aanbod eerstelijnseducatoren ontoereikend is bij patiënten met een complexe medische toestand Voorschrift van de huisarts geldt voor 12 maanden. Gedurende deze 12 maanden is er geen educatie in eerste lijn mogelijk. MATERIAAL Patiënt in een zorgtraject diabetes heeft recht op zelfregulatiemateriaal (glucosemeter, lancetten en strips). Patiënt kan zijn materiaal afhalen bij de apotheker, thuiszorgwinkel of bij de patiëntenorganisatie (derdebetalerssysteem van toepassing) op voorschrift van de huisarts. Enkel het materiaal door het RIZIV geselecteerd is vergoedbaar. Bij het voorschrijven van een glucosemeter is de huisarts verplicht om 30 minuten educatie voor te schrijven. Wanneer voorschrijven? Nodige documenten voor aflevering? Wat moet er op het voorschrift staan? Glucosemeter bij start zorgtraject bij defect of veroudering en minstens 3 jaar oud om medische redenen niet meer bruikbaar (niet leeftijdsgebonden) voorschrift attest van de educator (bepaling merknaam/type) "zorgtraject diabetes" "glucosemeter" geen vermelding merknaam (educator bepaalt dit in attest) 100 lancetten en 150 strips bij start zorgtraject iedere 6 maanden gedurende duurtijd zorgtraject voorschrift geen attest nodig "zorgtraject diabetes" "lancetten en strips" niet noodzakelijk om aantallen te vermelden uitvoeringsdatum

6 Suggestie tot pop-ups: Van zodra het zorgtraject wordt geregistreerd in het EMD, zou er een pop-up kunnen verschijnen: uw patiënt heeft recht op zelfzorgmateriaal (glucosemeter, strips en lancetten). Van zodra een glucosemeter voor de eerste keer wordt voorgeschreven, zou er een pop-up kunnen verschijnen: gelieve diabeteseducatie voor te schrijven. Indien deze patiënt nog nooit educatie heeft gekregen, zullen 5 sessies opstarteducatie moeten voorgeschreven worden. Als de patiënt reeds educatie heeft gekregen (bv. in de diabetesconventie of via een referentieverpleegkundige (educatie tot zelfzorg), kan 1 sessie worden voorgeschreven via de module opvolgeducatie (zie ook voorschrijven van educatie in de eerste lijn). Van zodra het zelfzorgmateriaal de eerste keer wordt voorgeschreven, zou in de planning kunnen worden opgenomen dat de strips en lancetten hernieuwd moeten worden na een termijn van 6 maanden en dat de glucosemeter kan hernieuwd worden na 3 jaar. VERWIJZING DIËTIST Maximum 2 verstrekkingen/kalenderjaar (een kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december). Minimum duurtijd per verstrekking = 30 minuten. De verstrekkingen worden gedeeltelijk terugbetaald. Honorarium per verstrekking zie link: De verstrekking wordt verleend door een erkende diëtist(e). Vanaf de start van het zorgtraject heeft de patiënt geen recht meer op diëtetiek verstrekkingen via de diabetespas. Deze zijn opgenomen in het zorgtraject. In bovengenoemd maximum worden ook de diëtetiek prestaties gerekend die al werden verleend via de diabetespas in een bepaald kalenderjaar. Er is geen verzekeringstegemoetkoming voor: o prestaties gedurende hospitalisatie o rechthebbenden die in een ander reglementair of conventioneel kader reeds verstrekkingen geniet die diëtetiek omvatten. Indien een patiënt naast het zorgtraject diabetes ook nog een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie heeft afgesloten, dan heeft de patiënt voor beide zorgtrajecten samen recht op maximum 2 diëtetiek verstrekkingen per kalenderjaar, uitgezonderd indien de patiënt zich in stadium 4 en 5 van nierlijden bevindt: o Stadium 4 (GFR ml/min/1,73m²): 3 sessies/kalenderjaar o Stadium 5 (GFR <15 ml/min/1,73m²): 4 sessies/kalenderjaar Van zodra het zorgtraject wordt geregistreerd in het EMD, zou er een pop-up kunnen verschijnen: uw patiënt heeft recht op een doorverwijzing naar de diëtist (2 x 30 per kalenderjaar).

7 VERWIJZING PODOLOOG Maximum 2 verstrekkingen/kalenderjaar (een kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december). Minimum duurtijd per verstrekking = 45 minuten. Patiënt moet behoren tot risicogroep 1, 2a, 2b of 3 om in aanmerking te komen. o Groep 1: Verlies van gevoeligheid in de voet, op voorwaarde dat dit blijkt uit een 10 g monofilament o Groep 2a: lichte orthopedische misvormingen zoals prominente metatarsaalkoppen met minimale eelten en/of soepele hamer- of klauwtenen en/of beperkte hallux valgus < 30 o Groep 2b: ernstiger orthopedische afwijkingen o Groep 3: vaatlijden of vroegere voetwonden of amputatie of Charcot De verstrekkingen worden gedeeltelijk terugbetaald. Honorarium per verstrekking zie link: De verstrekking wordt verleend door een erkende podolo(o)g(e) ( medische pedicure). Vanaf de start van het zorgtraject heeft de patiënt geen recht meer op podologische verstrekkingen via de diabetespas. In bovengenoemd maximum worden ook de podologische prestaties gerekend die al werden verleend via de diabetespas in een bepaald kalenderjaar. Er is geen verzekeringstegemoetkoming voor prestaties gedurende hospitalisatie. Van zodra het zorgtraject wordt geregistreerd in het EMD, zou er een pop-up kunnen verschijnen: uw patiënt heeft recht op een doorverwijzing naar de podoloog (2 x 45 per kalenderjaar). VERWIJZING ENDOCRINOLOOG-DIABETOLOOG OF INTERNIST WERKZAAM IN EEN DIABETESCONVENTIECENTRUM In het kader van het zorgtraject is het verplicht dat u uw patiënt minstens 1 keer per jaar doorverwijst naar de specialist. Deze consultatie wordt volledig terugbetaald. Van zodra het zorgtraject wordt geregistreerd in het EMD, zou in de planning kunnen opgenomen worden dat de patiënt minimum 1 keer per jaar moet doorverwezen worden naar de specialist.

8 VERWIJZING OFTALMOLOOG Het is aanbevolen om minstens 1 keer per jaar uw patiënt door te verwijzen naar de oftalmoloog. Van zodra het zorgtraject wordt geregistreerd in het EMD, zou in de planning kunnen opgenomen worden dat de patiënt minimum 1 keer per jaar moet doorverwezen worden naar de oftalmoloog. CONTACTEN HUISARTS In het kader van het zorgtraject is het verplicht dat u minstens 2 keer per jaar een contact heeft met uw patiënt. Dit contact kan zowel een raadpleging zijn op het kabinet of een huisbezoek. Alle raadplegingen op het kabinet worden volledig terugbetaald (RIZIV-honorarium). Voor huisbezoeken dient de patiënt remgeld te betalen. Van zodra het zorgtraject wordt geregistreerd in het EMD, zou in de planning kunnen opgenomen worden dat u minimum 2 keer per jaar contact moeten hebben met uw patiënt. GENEESMIDDELEN In het kader van het zorgtraject is het voorschrijven van specifieke geneesmiddelen administratief vereenvoudigd. Voor bepaalde geneesmiddelen is een voorafgaande toestemming van de adviserend geneesheer niet meer vereist. Het volstaat om ZTD of zorgtraject diabetes op het voorschrift te vermelden. De terugbetalingsvoorwaarden verbonden aan het geneesmiddel zijn niet gewijzigd. U vindt de lijst van de desbetreffende geneesmiddelen hier: Indien een geneesmiddel uit de bovenstaande lijst wordt voorgeschreven, zou er een pop-up kunnen verschijnen: voor dit geneesmiddel is geen toestemming meer vereist van de adviserend geneesheer. Gelieve wel zorgtraject diabetes op het voorschrift te vermelden.

9 ZORGTRAJECT CHRONISCHE NIERINSUFFICIËNTIE Registratie zorgtraject Datum start Zorgtraject chronische nierinsufficiëntie: / / Voorwaarden Regelgeving Planning en Pop-up Materiaal 1 gevalideerde bloeddrukmeter bij start zorgtraject Regelgeving Voorschrift Pop-up Verwijzing diëtist Stadium 3B (GFR ml/min/1,73m²): 2 x 30 min./kalenderjaar Stadium 4 (GFR ml/min/1,73m²): 3 x 30 min. /kalenderjaar Stadium 5 (GFR <15 ml/min/1,73m²): 4 x 30 min. /kalenderjaar Regelgeving Voorschrift Verwijsbrief Pop-up Verwijzing nefroloog Min. 1 consultatie/jaar Regelgeving Verwijsbrief Planning Contacten huisarts Min. 2 contacten/jaar Regelgeving Planning Geneesmiddelen Regelgeving Voorschrift Pop-up Voorschriften dienen opgemaakt te worden door de huisarts die het zorgtrajectcontract heeft ondertekend of door een huisarts met inzage in het GMD van uw patiënt.

10 UITLEG ONDER REGELGEVING PER TOPIC VOORWAARDEN Medisch: Chronische nierinsufficiëntie Een berekende GFR < 45ml/min/1.73 m² volgens de vereenvoudigde MDRD-formule, een tweede maal bevestigd na tenminste 3 maanden EN/OF Een proteïnurie van > 1g per dag, een tweede maal bevestigd na tenminste 3 maanden Ouder zijn dan 18 jaar Niet in dialyse zijn en geen niertransplantatie ondergaan hebben Andere: Patiënt, huisarts en specialist (nefroloog of internist werkzaam in een erkend dialysecentrum) ondertekenen het contract tijdens een consultatie De patiënt heeft een GMD bij de huisarts die het contract ondertekent of het GMD wordt binnen het jaar na de start van het zorgtraject afgesloten Suggestie tot planningsitem en/of pop-up: Indien de patiënt nog geen GMD heeft bij ondertekening van het contract door de huisarts, zou in de planning kunnen opgenomen worden dat er een GMD moet afgesloten worden binnen het jaar na de start van het zorgtraject. EN/OF er zou een pop-up kunnen verschijnen van zodra het zorgtraject wordt geregistreerd in het EMD: gelieve een GMD af te sluiten. Indien aan de medische criteria voor een zorgtraject nierinsufficiëntie wordt voldaan zou er een pop-up kunnen verschijnen: uw patiënt komt in aanmerking voor een zorgtraject nierinsufficiëntie. MATERIAAL Bij start zorgtraject heeft de patiënt recht op 1 gevalideerde bloeddrukmeter. Er is geen hernieuwing mogelijk. Patiënt krijgt hiervoor een vergoeding van maximum 60 euro met een maximale toeslag ten laste van de patiënt van 18 euro (op basis van actuele prijzen). De bloeddrukmeter kan afgehaald worden bij de apotheker, thuiszorgwinkel of patiëntenvereniging op vertoon van het voorschrift van de huisarts. U dient geen merknaam op het voorschrift voor de bloeddrukmeter te vermelden. Het type bloeddrukmeter wordt bepaald door de leverancier in overleg met de patiënt. Van zodra het zorgtraject geregistreerd wordt in het EMD, zou er een pop-up kunnen verschijnen: uw patiënt heeft recht op een bloeddrukmeter.

11 VERWIJZING DIETIST Afhankelijk van het stadium nierlijden waarin de patiënt zich bevindt, heeft de patiënt recht op een aantal diëtetiek verstrekkingen per kalenderjaar: o Stadium 3B (GFR ml/min/1,73m²): 2 sessies/ kalenderjaar o Stadium 4 (GFR ml/min/1,73m²): 3 sessies/kalenderjaar o Stadium 5 (GFR <15 ml/min/1,73m²): 4 sessies/kalenderjaar Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De minimum duurtijd per verstrekking = 30 minuten. De verstrekkingen worden gedeeltelijk terugbetaald. Honorarium per verstrekking zie link: De verstrekking wordt verleend door een erkende diëtist(e). Er is geen verzekeringstegemoetkoming voor: o prestaties gedurende hospitalisatie o rechthebbenden die in een ander reglementair of conventioneel kader reeds verstrekkingen geniet die diëtetiek omvatten Indien een patiënt gedurende een kalenderjaar in een ander stadium van nierlijden terechtkomt, geldt het maximum aantal sessie per kalenderjaar overeenkomend met het nieuwe stadium. Dus als een patiënt in stadium 3B zat en reeds 2 sessies heeft genoten, zal hij bij overgang naar sessie 4 nog recht hebben op 1 sessie voor het huidige kalenderjaar. Indien een patiënt naast het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie ook nog een zorgtraject diabetes heeft afgesloten, dan heeft de patiënt voor beide zorgtrajecten samen recht op maximum 2 diëtetiek verstrekkingen per kalenderjaar, uitgezonderd indien de patiënt zich in stadium 4 en 5 van nierlijden bevindt: o Stadium 4 (GFR ml/min/1,73m²): 3 sessies/kalenderjaar o Stadium 5 (GFR <15 ml/min/1,73m²): 4 sessies/kalenderjaar Van zodra het zorgtraject wordt geregistreerd in het EMD, zou er een pop-up kunnen verschijnen: uw patiënt heeft recht op een doorverwijzing naar de diëtist. Het aantal sessies per jaar wordt bepaald door het stadium van nierlijden (zie ook verwijzing diëtist).

12 VERWIJZING NEFROLOOG-INTERNIST WERKZAAM IN EEN ERKEND DIALYSECENTRUM In het kader van het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie is het verplicht dat u uw patiënt minstens 1 keer per jaar doorverwijst naar de nefroloog. Dit contact met de nefroloog kan naast een consultatie, ook een ingreep zijn voor hemodialyse in een centrum voor chronische hemodialyse of in een collectief auto-dialysecentrum. Enkel de consultatie bij de nefroloog wordt volledig terugbetaald. Van zodra het zorgtraject wordt geregistreerd in het EMD, zou in de planning kunnen opgenomen worden dat de patiënt minimum 1 keer per jaar moet doorverwezen worden naar de specialist. CONTACTEN HUISARTS In het kader van het zorgtraject is het verplicht dat u minstens 2 keer per jaar een contact heeft met uw patiënt. Dit contact kan zowel een raadpleging zijn op het kabinet als een huisbezoek. Alle raadplegingen op het kabinet worden volledig terugbetaald (RIZIV-honorarium). Voor huisbezoeken dient de patiënt remgeld te betalen. Van zodra het zorgtraject wordt geregistreerd in het EMD, zou in de planning kunnen opgenomen worden dat u minimum 2 keer per jaar contact moeten hebben met uw patiënt. GENEESMIDDELEN In het kader van het zorgtraject is het voorschrijven van specifieke geneesmiddelen administratief vereenvoudigd. Voor bepaalde geneesmiddelen is een voorafgaande toestemming van de adviserend geneesheer niet meer vereist. Het volstaat om ZTN of zorgtraject chronische nierinsufficiëntie op het voorschrift te vermelden. De terugbetalingsvoorwaarden verbonden aan het geneesmiddel zijn niet gewijzigd. U vindt de lijst van de desbetreffende geneesmiddelen hier: Indien een geneesmiddel uit de bovenstaande lijst wordt voorgeschreven, zou er een pop-up kunnen verschijnen: voor dit geneesmiddel is geen toestemming meer vereist van de adviserend geneesheer. Gelieve wel zorgtraject chronische nierinsufficiëntie op het voorschrift te vermelden.

VOORSCHRIFTEN. Educatie in eerste lijn zorgtraject diabetes. Zorgtraject diabetes type 2 & chronische nierinsufficiëntie

VOORSCHRIFTEN. Educatie in eerste lijn zorgtraject diabetes. Zorgtraject diabetes type 2 & chronische nierinsufficiëntie HUISARTSEN KRING ANTWERPEN NOORD VZW Geneesherenkring Merksem - Schoten EDUCATIE EERSTE LIJN ZORGTRAJECT DIABETES Aanbevolen om de educatie zoveel mogelijk in eerste lijn te organiseren!! Wanneer bijkomende

Nadere informatie

7. Zorgtrajecten. Inleiding. suggestievragen

7. Zorgtrajecten. Inleiding. suggestievragen 7. Zorgtrajecten Inleiding Een zorgtraject beoogt een multidisciplinaire benadering van de chronisch zieke patiënt. De toepassing van een zorgtraject gaat echter gepaard met een aantal administratieve

Nadere informatie

LMN Maas en Kempen LOK Bree-Meeuwen Gruitrode 5.09.2013

LMN Maas en Kempen LOK Bree-Meeuwen Gruitrode 5.09.2013 LMN Maas en Kempen LOK Bree-Meeuwen Gruitrode 5.09.2013 Diabetes Praktische tips Chronische nierinsufficiëntie Zorgtraject chronische nierinsufficiëntie wie? GFR < 45 ml/min/1,73m 2 (MDRD-formule) EN/OF

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/350 van 1 september 2009 370/1367 Van toepassing vanaf 1 september 2009 Nieuwe terugbetaalbare

Nadere informatie

LMN Maas en Kempen LOK

LMN Maas en Kempen LOK LMN Maas en Kempen LOK 13.03.2014 Zorgtraject chronische nierinsufficiëntie wie? GFR < 45 ml/min/1,73m 2 (MDRD-formule) EN/OF proteïnurie > 1g/dag (2x bevestigd, tussentijd min. 3 maanden) + > 18 j + niet

Nadere informatie

LMN Maas en Kempen LOK

LMN Maas en Kempen LOK LMN Maas en Kempen LOK 18.11.2013 CHRONISCHE NIERINSUFFICIËNTIE Zorgtraject DIABETES verschillende programma s VARIA Zorgtraject chronische nierinsufficiëntie wie? GFR < 45 ml/min/1,73m 2 (MDRD-formule)

Nadere informatie

Stappenplan voor het zorgtraject diabetes

Stappenplan voor het zorgtraject diabetes Stappenplan voor het zorgtraject diabetes Informatie voor patiënten November 2010 In samenwerking met zorgtrajectpromotoren Beste, U hebt beslist om in het zorgtraject diabetes te stappen. Wij willen

Nadere informatie

Stappenplan ZORGTRAJECT DIABETES TYPE 2

Stappenplan ZORGTRAJECT DIABETES TYPE 2 Stappenplan ZORGTRAJECT DIABETES TYPE 2 Uw gegevens Naam: Adres:... Telefoon/GSM: Emailadres: Samenvatting belangrijke gegevens in mijn zorgtraject: ZORGTRAJECT loopt van (startdatum) tot TYPE GLUCOSEMETER

Nadere informatie

Het opstarten van een zorgtraject diabetes mellitus en chronische nierinsufficiëntie

Het opstarten van een zorgtraject diabetes mellitus en chronische nierinsufficiëntie Het opstarten van een zorgtraject diabetes mellitus en chronische nierinsufficiëntie Handleiding voor LOK-groepen Domus Medica, 2009 1 Doel van het programma Huisartsen in de mogelijkheid stellen een zorgtraject

Nadere informatie

www.zorgtraject.be info@zorgtraject.be

www.zorgtraject.be info@zorgtraject.be DIABETES TYPE 2 INHOUDSTAFEL Deel I - Algemene info A. Zorgtraject voor patiënten met een chronische aandoening: een nieuw concept van shared care in de ziekteverzekering... 5 Wat is een zorgtraject?...

Nadere informatie

Stappenplan voor het zorgtraject diabetes

Stappenplan voor het zorgtraject diabetes Stappenplan voor het zorgtraject diabetes Informatie voor patiënten Februari 2011 In samenwerking met zorgtrajectpromotoren Uw gegevens Naam: Adres:. Telefoon/GSM: E-mailadres:. Geboortedatum:. Kleefbriefje

Nadere informatie

Het zorgtraject diabetes: van regels naar praktijk

Het zorgtraject diabetes: van regels naar praktijk Het zorgtraject diabetes: van regels naar praktijk Dr. Frank NOBELS endocrinologie O.L.V. Aalst zorgvernieuwing nodig! Enorme toename van chronische aandoeningen De organisatie van onze gezondheidszorg

Nadere informatie

Zorgtraject diabetes en chronische nierinsufficiëntie Veelgestelde vragen

Zorgtraject diabetes en chronische nierinsufficiëntie Veelgestelde vragen Zorgtraject diabetes en chronische nierinsufficiëntie Veelgestelde vragen 1. Is er steeds een attest van de educator vereist bij het afleveren van zelfzorgmateriaal? Sinds 1 april 2010 is een attest van

Nadere informatie

LMN: Lokaal Multidisciplinair Netwerk. Communicatie & samenwerking centraal

LMN: Lokaal Multidisciplinair Netwerk. Communicatie & samenwerking centraal LMN: Lokaal Multidisciplinair Netwerk Communicatie & samenwerking centraal Inhoud Wie is wie? LMN: Waarom? Wat? Wanneer? Hoe? Waar? Waarom? Waarom richtte men het LMN op? Wat & Wanneer? Hoe? Waar? Wat

Nadere informatie

Diabetes type 2. Stappenplan voor uw zorgtraject

Diabetes type 2. Stappenplan voor uw zorgtraject Diabetes type 2 Stappenplan voor uw zorgtraject Beste, U hebt beslist om in het zorgtraject diabetes te stappen. Het zorgtraject heeft tot doel uw diabetes zo goed mogelijk te behandelen. Dit is geen uitgebreide

Nadere informatie

LMN-nieuws Het zorgtraject up to date

LMN-nieuws Het zorgtraject up to date Juni 2011 Jaargang 1, nummer 2 LMN-nieuws Het zorgtraject up to date In deze nieuwsbrief: Nieuwe eenheid voor HbA1c Enkele interessante weetjes Verplichte educatie Doorverwijzing naar diëtist en podoloog

Nadere informatie

Het nieuwe zorglandschap van de diabetespatiënt

Het nieuwe zorglandschap van de diabetespatiënt Het nieuwe zorglandschap van de diabetespatiënt Eefje Van Nuland verpleegkundig stafmedewerker, Wit-Gele Kruis van Vlaanderen Els Broeckx diabetesverpleegkundige en stafmedewerker diabetes, Wit-Gele Kruis

Nadere informatie

Hoe gaat het zorgtraject diabetes type 2 er in de toekomst uitzien? Stand van zaken na de evaluatie

Hoe gaat het zorgtraject diabetes type 2 er in de toekomst uitzien? Stand van zaken na de evaluatie Hoe gaat het zorgtraject diabetes type 2 er in de toekomst uitzien? Stand van zaken na de evaluatie NVKVV Oostende 27 april 2015 1 Inleiding 2 1 Wat is een zorgtraject? Nieuwe aanpak van een chronische

Nadere informatie

Wat is een zorgtraject?

Wat is een zorgtraject? Zorgtrajecten Wat is een zorgtraject? Een zorgtraject organiseert en coördineert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte Diabetes type 2 Chronische nierinsufficiëntie

Nadere informatie

Gezondheidszorg. Zorgtraject diabetes. Informatie voor diabetici en mantelzorgers. vzw

Gezondheidszorg. Zorgtraject diabetes. Informatie voor diabetici en mantelzorgers. vzw Gezondheidszorg Zorgtraject diabetes Informatie voor diabetici en mantelzorgers 1 vzw Op 1 september 2009 startte het zorgtraject diabetes type 2. Met dit zorgtraject wordt getracht om de samenwerking

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE ZESTIENDE WIJZIGINGSCLAUSULE BIJ DE OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKERS EN DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN

TOELICHTING BIJ DE ZESTIENDE WIJZIGINGSCLAUSULE BIJ DE OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKERS EN DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN TOELICHTING BIJ DE ZESTIENDE WIJZIGINGSCLAUSULE BIJ DE OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKERS EN DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN Aflevering van glucosecontrolestrips, lancetten en bloedglucosemeters in het kader

Nadere informatie

Interdisciplinaire diabeteszorg in de 1 ste lijn: The best is yet to come!?

Interdisciplinaire diabeteszorg in de 1 ste lijn: The best is yet to come!? Interdisciplinaire diabeteszorg in de 1 ste lijn: The best is yet to come!? VRIJDAG 12 SEPTEMBER 2014 - ANTWERPSE GENEESKUNDIGE DAGEN Els Broeckx Stafmedewerker diabetes Bart Dubois - Diabetesverpleegkundige

Nadere informatie

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Mijnheer/Mevrouw DIENST GENEESKUNDIGE VERZORGING Correspondent: Call center Tel.: 02.739.74.79 - Fax: E-mail: Onze referte: 110/AG Brussel,

Nadere informatie

De zorg voor diabetespatienten (zorgtraject)

De zorg voor diabetespatienten (zorgtraject) De zorg voor diabetespatienten (zorgtraject) Dr. P. Abrams Sint Augustinus - Sint Vincentiusziekenhuis Antwerpen 23/04/2010 -wanneer en hoe start ik insuline op? - Praktische implicaties 2 Indicaties voor

Nadere informatie

W/97 octies. Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Dienst voor geneeskundige verzorging

W/97 octies. Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Dienst voor geneeskundige verzorging Bijlage 2 W/97 octies Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Tervurenlaan 211, 1150 Brussel 02/739 78 32 Dienst voor geneeskundige verzorging ZEVENDE WIJZIGINGSCLAUSULE BIJ DE NATIONALE

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/342 van 25 augustus 2009 370/1366 Van toepassing vanaf 1 september 2009 tot 31 december

Nadere informatie

STAPPENPLAN voor de huisarts voor het opstarten van een DIABETESZORGTRAJECT

STAPPENPLAN voor de huisarts voor het opstarten van een DIABETESZORGTRAJECT STAPPENPLAN voor de huisarts voor het opstarten van een DIABETESZORGTRAJECT 1 consultatie bij huisarts: Stap 1: komt patiënt in aanmerking? INCLUSIECRITERIA o Type 2 diabetes EN o Staat op 1 of 2 injecties

Nadere informatie

Huisarts en nieren. Dr Stein Bergiers 23 mei 2017

Huisarts en nieren. Dr Stein Bergiers 23 mei 2017 Huisarts en nieren Dr Stein Bergiers 23 mei 2017 Prevalentie Chronisch nierfalen is een frequent probleem egfr < 60ml = 13% 10% bij mannen, 16% bij vrouwen Sterke toename met de leeftijd Terminaal nierfalen

Nadere informatie

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Aan alle geconventioneerde diabetescentra (algemene overeenkomst) Dienst voor geneeskundige verzorging Correspondent: Hilde De Sutter Uw

Nadere informatie

Diabetes voetzorg in de organisatie

Diabetes voetzorg in de organisatie Diabetes voetzorg in de organisatie Prof Dr Randon C Dienst thoracale en vasculaire heelkunde, UZ Gent Verantwoordelijke diabetes voetkliniek UZ Gent Voorzitster commissie diabetische voet, Diabetes Liga

Nadere informatie

Agenda. Inleiding en verwelkoming Zorgtraject Diabetes Type 2 Pauze Zorgtraject Chronische Nierinsufficiëntie Slotwoord Receptie

Agenda. Inleiding en verwelkoming Zorgtraject Diabetes Type 2 Pauze Zorgtraject Chronische Nierinsufficiëntie Slotwoord Receptie Agenda Inleiding en verwelkoming Zorgtraject Diabetes Type 2 Pauze Zorgtraject Chronische Nierinsufficiëntie Slotwoord Receptie Agenda Inleiding en verwelkoming Zorgtraject Diabetes Type 2 Pauze Zorgtraject

Nadere informatie

Diabeteseducatie. FabienneVermote Diabeteseducator AZ Damiaan 28/05/2010

Diabeteseducatie. FabienneVermote Diabeteseducator AZ Damiaan 28/05/2010 Diabeteseducatie FabienneVermote Diabeteseducator AZ Damiaan 28/05/2010 Waarom en wanneer educatie? Diabetes is een chronische aandoening Omvat een complexe aanpak : Behandelen van de hyperglycemie Educatie

Nadere informatie

Zorgtrajecten Diabetes 2 Chronische nierinsufficiëntie. ntie Waarom en hoe?

Zorgtrajecten Diabetes 2 Chronische nierinsufficiëntie. ntie Waarom en hoe? Zorgtrajecten Diabetes 2 Chronische nierinsufficiëntie ntie Waarom en hoe? KAVA 26 augustus 2009 Apr. Dirk BROECKX Secretaris-Generaal APB broeckx.dirk@mail.apb.be Menu 1. Waarom? Algemeen kader 2. Hoe?

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/319 van 3 augustus 2009 10/320 Van toepassing vanaf 27 juli 2009 Vervangt omzendbrief

Nadere informatie

Zorgtraject Diabetes: samenvatting

Zorgtraject Diabetes: samenvatting Zorgtraject Diabetes: samenvatting Inhoud:. Principe. Procedure van aflevering en tarifering 3. Zorgtraject diabetes: prijzen zelfzorgmateriaal Een zorgtraject organiseert de aanpak en de opvolging van

Nadere informatie

Zorgtrajecten in de thuisverpleging

Zorgtrajecten in de thuisverpleging Zorgtrajecten in de thuisverpleging 36 e week van de verpleegkundigen 23 maart 2010 Oostende Dr. Ri De Ridder, Directeur-generaal Dienst voor Geneeskundige Verzorging RIZIV 1 Diabetes Prevalentie 3-5%

Nadere informatie

De zorgtrajecten DM2 & CNI: maak kennis met uw collega zorgverleners en de materialen

De zorgtrajecten DM2 & CNI: maak kennis met uw collega zorgverleners en de materialen Provinciale navorming voor apothekers De zorgtrajecten DM2 & CNI: maak kennis met uw collega zorgverleners en de materialen Woensdag 18 mei 2016 Roeselare Lokaal Multidisciplinair Netwerk West-Vlaanderen

Nadere informatie

Zorgtraject diabetes type 2 Informatiebrochure voor diabeteseducatoren

Zorgtraject diabetes type 2 Informatiebrochure voor diabeteseducatoren Zorgtraject diabetes type 2 Informatiebrochure voor diabeteseducatoren Deze brochure is een initiatief van de Lokale Multidisciplinaire Netwerken van Vlaams-Brabant en Brussel in samenwerking met het ACHG

Nadere informatie

Diabetes. jouw thuisverpleging. onze expertise.

Diabetes. jouw thuisverpleging. onze expertise. Diabetes jouw thuisverpleging. onze expertise. Diabetes... en nu? Diabetes is een chronische aandoening die hoe langer hoe meer Belgen treft. Een gezonde levensstijl is de beste preventie tegen uitbreiding

Nadere informatie

Informatiebrochure voor huisartsen: Zorgtraject diabetes mellitus type 2

Informatiebrochure voor huisartsen: Zorgtraject diabetes mellitus type 2 Informatiebrochure voor huisartsen: Zorgtraject diabetes mellitus type 2 Deze brochure is een initiatief van de Lokale Multidisciplinaire Netwerken van Vlaams-Brabant en Brussel (versie maart 2010) Zorgtrajecten

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN BRUSSEL

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN BRUSSEL RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN 211 1150 BRUSSEL Dienst voor geneeskundige verzorging WIJZIGINGSCLAUSULE

Nadere informatie

Gezondheidszorg. Zorgtraject diabetes. Informatie voor artsen en andere zorgverleners. vzw

Gezondheidszorg. Zorgtraject diabetes. Informatie voor artsen en andere zorgverleners. vzw Gezondheidszorg Zorgtraject diabetes Informatie voor artsen en andere zorgverleners 1 vzw De diabetesverpleegkundigen van Solidariteit voor het Gezin staan voor u klaar! Zorgtraject diabetes Het zorgtraject

Nadere informatie

Zorgtrajecten 2009. Zorgtrajecten - 2009. Apr. Clarita Peeters Directeur Tariferingsdienst

Zorgtrajecten 2009. Zorgtrajecten - 2009. Apr. Clarita Peeters Directeur Tariferingsdienst Zorgtrajecten 2009 2 mogelijkheden : - Zorgtraject - Educatieprogramma ZORGTRAJECT DIABETES TYPE 2 ZORGTRAJECT DIABETES TYPE 2 1.Hoe voorschrijven : voorschrift + attest ZORGTRAJECT DIABETES TYPE 2 A.

Nadere informatie

Overzicht voordelen mutualiteiten 2014

Overzicht voordelen mutualiteiten 2014 Overzicht voordelen mutualiteiten 2014 Christelijke Mutualiteit (CM) Griepvaccin Een tegemoetkoming van 50% van het betaalde bedrag (met een max van 3 euro) na voorlegging van het BVAC attest waaruit blijkt

Nadere informatie

Stappenplan voor het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie

Stappenplan voor het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie Stappenplan voor het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie Informatie voor patiënten November 2010 In samenwerking met zorgtrajectpromotoren Uw gegevens Naam: Adres:... TelefoonGSM: Emailadres: Samenvatting

Nadere informatie

ZORGTRAJECTEN Pro_Doc

ZORGTRAJECTEN Pro_Doc ZORGTRAJECTEN Pro_Doc Hoe kan een EMD ondersteuning bieden? (deel II) WWW.ZORGTRAJECT.BE 1 1. Voorwaarden www.zorgtraject.be 2. Diabetes Zorgtraject 3. Zorgtraject Chronische nierinsufficiëntie 2 1. Voorwaarden

Nadere informatie

Zorgtraject voor chronische nierinsufficiëntie. Kom jij in aanmerking?

Zorgtraject voor chronische nierinsufficiëntie. Kom jij in aanmerking? Zorgtraject voor chronische nierinsufficiëntie Kom jij in aanmerking? ZORGTRAJECT VOOR CHRONISCHE NIERINSUFFICIËNTIE Heb je chronische nierinsufficiëntie? Dan kom je misschien in aanmerking voor een zorgtraject.

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR DIABETESBELEID IN RUSTHUIZEN. Door diabetescentrum AZ Sint-Blasius en de coördinerende en raadgevende artsen Vehamed

RICHTLIJNEN VOOR DIABETESBELEID IN RUSTHUIZEN. Door diabetescentrum AZ Sint-Blasius en de coördinerende en raadgevende artsen Vehamed RICHTLIJNEN VOOR DIABETESBELEID IN RUSTHUIZEN Door diabetescentrum AZ Sint-Blasius en de coördinerende en raadgevende artsen Vehamed Versie 1: Mei 2014 INHOUD 1. Algemeen 3 2. Onderscheid zorgtraject/conventie

Nadere informatie

Y:\HZW\2017\LMN\Stuurgroep zorgtrajecten 1

Y:\HZW\2017\LMN\Stuurgroep zorgtrajecten 1 Y:\HZW\2017\LMN\Stuurgroep zorgtrajecten 1 ACTIEPLAN 2017 1. Algemeen De stuurgroep van het LMN ZWV komt om de 6 weken samen op een donderdagmiddag De stuurgroep LMN gaat door op de laatste vrijdag van

Nadere informatie

DIABETES TYPE 2. De ziekte van de toekomst?!

DIABETES TYPE 2. De ziekte van de toekomst?! DIABETES TYPE 2 De ziekte van de toekomst?! Inleiding 1. Wat is diabetes 2. Wat loopt er mis 3. Wie loopt er risico 4. Wat zijn de mogelijke gevolgen 5. Meest voorkomende klachten 6. Behandelen en/of voorkomen

Nadere informatie

Agenda LOK 11/02/2010

Agenda LOK 11/02/2010 4-9-200 Huisartsen Apothekers Huisartsen en apothekers Een gedeelde zorg voor de patiënt Agenda LOK /02/200 20.45u: Welkom + voorstellen aanwezigen 2.00u: Wettelijke aspecten van het 2.0u: Voorschrijven

Nadere informatie

Informatiefolder. Diabetesconventie OLV Ziekenhuis. Hier komt titel van persbericht. Pagina 1

Informatiefolder. Diabetesconventie OLV Ziekenhuis. Hier komt titel van persbericht. Pagina 1 Informatiefolder Diabetesconventie OLV Ziekenhuis Hier komt titel van persbericht Pagina 1 Wat is de diabetesconventie? De diabetesconventie is een overeenkomst tussen de persoon met diabetes, het ziekenhuis

Nadere informatie

Cumula e consulta es dië ek binnen het zorgtraject en consulta es dië ek binnen de aanvullende verzekering van de mutualiteit

Cumula e consulta es dië ek binnen het zorgtraject en consulta es dië ek binnen de aanvullende verzekering van de mutualiteit Cumula e consulta es dië ek binnen het zorgtraject en consulta es dië ek binnen de aanvullende verzekering van de mutualiteit Deze nota is opgemaakt door Annemie Steutelings en Frie Hermans. De inhoud

Nadere informatie

Trends binnen de verschillende pijlers van diabeteszorg = prikkels tot gedeelde kwaliteitszorg

Trends binnen de verschillende pijlers van diabeteszorg = prikkels tot gedeelde kwaliteitszorg Trends binnen de verschillende pijlers van diabeteszorg = prikkels tot gedeelde kwaliteitszorg Gent, 8 november 2011 Jan Vande Moortel Advocaat Lector recht en ethiek Wie is verantwoordelijk en waarvoor?

Nadere informatie

TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE

TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE De reglementering voor terugbetaling van de zuurstoftherapie thuis wijzigt grondig vanaf 1 juli 2012. A. Belangrijkste wijzigingen Onderscheid tussen korte termijn en chronische

Nadere informatie

TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE

TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE De reglementering voor terugbetaling van de zuurstoftherapie thuis werd grondig gewijzigd. A. Belangrijkste wijzigingen Onderscheid tussen korte termijn en chronische behandeling

Nadere informatie

WAT KAN EEN EDUCATOR VOOR U BETEKENEN? Carine Corthaut Diabeteseducator

WAT KAN EEN EDUCATOR VOOR U BETEKENEN? Carine Corthaut Diabeteseducator WAT KAN EEN EDUCATOR VOOR U BETEKENEN? Carine Corthaut Diabeteseducator WAT HEEFT EEN EDUCATOR VOOR U AL BETEKEND? LEVENSLOOP Julie 19 jaar: Type 1 diabetes Rudi 56 jaar: Type 2 diabetes Katrien 29 jaar:

Nadere informatie

ACHIL: evaluatie van de zorgtrajecten diabetes mellitus type 2 en chronische nierinsufficiëntie

ACHIL: evaluatie van de zorgtrajecten diabetes mellitus type 2 en chronische nierinsufficiëntie ACHIL: evaluatie van de zorgtrajecten diabetes mellitus type 2 en chronische nierinsufficiëntie Achil Phase 1 (2009-2013). Ambulatory Care Health Information Laboratory Feedback rapport Lokale Multidisciplinaire

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Jaaronderzoeken diabetes

PATIËNTEN INFORMATIE. Jaaronderzoeken diabetes PATIËNTEN INFORMATIE Jaaronderzoeken diabetes Mevrouw, mijnheer In deze folder willen we je informeren hoe we de jaaronderzoeken organiseren en wat het doel hiervan is. Diabetes mellitus, of suikerziekte,

Nadere informatie

EDUCATIEBOEKJE. Zorgtraject diabetes. Leidraad tot aanpak van uw diabetes type2

EDUCATIEBOEKJE. Zorgtraject diabetes. Leidraad tot aanpak van uw diabetes type2 EDUCATIEBOEKJE Zorgtraject diabetes Leidraad tot aanpak van uw diabetes type2 0 Inhoudsopgave Het zorgtrajectcontract 1.Identificatiegegevens 2. Insulineschema 2.1 Insuline 2.2 Aanpassingsschema 2.3 Hypo-

Nadere informatie

Richtlijnen met betrekking tot de forfaitaire honoraria voor verstrekkingen aan diabetespatiënten

Richtlijnen met betrekking tot de forfaitaire honoraria voor verstrekkingen aan diabetespatiënten Richtlijnen met betrekking tot de forfaitaire honoraria voor verstrekkingen aan diabetespatiënten 1. Richtlijnen betreffende de inhoud van het specifiek verpleegdossier van de diabetespatiënt Dit specifiek

Nadere informatie

Infobrochure Diabetescentrum. Diabeteskliniek

Infobrochure Diabetescentrum. Diabeteskliniek Infobrochure Diabetescentrum Diabeteskliniek 1 Inhoudstafel 1. Voorstelling en bereikbaarheid van het diabetesteam 2. Diabetesconventie 3. Pompconventie 4. Voetkliniek 5. Raadpleging podologe 6. Zorgtraject

Nadere informatie

LMN Brugge-Oostende-Houtland

LMN Brugge-Oostende-Houtland Draaiboek ZT DM2 LMN BOH 20100520 - Pag 1 Rudy Faelens LMN BOH LMN Brugge-Oostende-Houtland Prof.dr.J.Sebrechtstraat 1 8000 Brugge Tel: 0488/87.94.85 e-mail : annabel@zorgtrajectboh.be www.zorgtrajectboh.be

Nadere informatie

Terugbetaling zuurstof

Terugbetaling zuurstof Terugbetaling zuurstof Veranderingen vanaf 1 mei (Bron: APB) Vanaf 1 mei 2012 zal de reglementering rond de zuurstof grondig wijzigen. De officina-apotheker wordt enkel nog ingeschakeld in de korte termijn

Nadere informatie

P Afgiftekantoor 3620 Lanaken. Infokrantje Verschijnt 4 x per jaar v.u. Alfons Kelchtermans, Sloorstraat Genk Jaargang 2 nr 3

P Afgiftekantoor 3620 Lanaken. Infokrantje Verschijnt 4 x per jaar v.u. Alfons Kelchtermans, Sloorstraat Genk Jaargang 2 nr 3 P920151 Afgiftekantoor 3620 Lanaken Infokrantje Verschijnt 4 x per jaar v.u. Alfons Kelchtermans, Sloorstraat 2 3600 Genk Jaargang 2 nr 3 Editie juni voor de maanden juli, augustus en september 2017 Goede

Nadere informatie

diabetespas Association Belge du Diabète Société scientifique de médecine générale VLAAMSE DIABETES VERENIGING

diabetespas Association Belge du Diabète Société scientifique de médecine générale VLAAMSE DIABETES VERENIGING diabetespas Association Belge du Diabète Société scientifique de médecine générale VLAAMSE DIABETES VERENIGING VZW Persoonlijke gegevens Naam:... Adres:... Tel:... Gelieve in geval van nood te verwittigen

Nadere informatie

www.zorgtraject.be info@zorgtraject.be

www.zorgtraject.be info@zorgtraject.be CHRONISCHE NIERINSUFFICIËNTIE www.zorgtraject.be info@zorgtraject.be INHOUDSTAFEL Deel I - Algemene info A. Zorgtraject voor patiënten met een chronische aandoening: een nieuw concept van shared care in

Nadere informatie

DIABETESPAS. Association Belge du Diabète. Société Scientifique de Médecine Générale

DIABETESPAS. Association Belge du Diabète. Société Scientifique de Médecine Générale DIABETESPAS Association Belge du Diabète Société Scientifique de Médecine Générale Persoonlijke gegevens Naam:... Tel:. Adres:....... Gelieve in geval van nood te verwittigen: Naam:... Tel:... Adres:......

Nadere informatie

BIJKOMENDE VOORDELEN MUTUALITEITEN VOOR DIABETSPATIËNTEN

BIJKOMENDE VOORDELEN MUTUALITEITEN VOOR DIABETSPATIËNTEN BIJKOMENDE VOORDELEN MUTUALITEITEN VOOR DIABETSPATIËNTEN Dit is een initiatief van de Oost-Vlaamse zorgtrajectpromotoren (PromOV²). Voor de meest correcte en actuele informatie raden wij u aan het ziekenfonds

Nadere informatie

Diabetesconventie. Multidisciplinaire zorgprogramma s tot zelfregulatie. Versie oktober objectid

Diabetesconventie. Multidisciplinaire zorgprogramma s tot zelfregulatie. Versie oktober objectid Diabetesconventie Multidisciplinaire zorgprogramma s tot zelfregulatie Versie oktober 2016 - objectid 230666 vzw Jessa Ziekenhuis Salvatorstraat 20, 3500 Hasselt, www.jessazh.be Diabetesconventie Welkom

Nadere informatie

Voetverzorging. Verschillende specialisten Pedicure. Podoloog. Orthopedist

Voetverzorging. Verschillende specialisten Pedicure. Podoloog. Orthopedist Voetverzorging Verschillende specialisten Pedicure Een pedicure of voetverzorger zorgt voor een goede (basis)verzorging van de normale, niet pathologische/niet zieke voet. Het gaat hierbij om het knippen

Nadere informatie

Diabetische voetkliniek H. Hart Ziekenhuis Lier. Dr. Ingrid Schoemaker

Diabetische voetkliniek H. Hart Ziekenhuis Lier. Dr. Ingrid Schoemaker Diabetische voetkliniek H. Hart Ziekenhuis Lier Dr. Ingrid Schoemaker Diabetische voetkliniek H. Hart Ziekenhuis Lier Opgericht in januari 2001 Erkend door het RIZIV sinds 21 februari 2011 Eén n van de

Nadere informatie

Ja/Neen 15/10/ /10/2015: Verplichte DBR voor huisarts. Welke patiënten? Recht op Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming

Ja/Neen 15/10/ /10/2015: Verplichte DBR voor huisarts. Welke patiënten? Recht op Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming 1/10/2015: Verplichte DBR voor huisarts 15/10/2016 475075 101076 Welke patiënten? Recht op Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming Welke prestaties? Consultaties + technische prestaties tijdens consultatie

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR DIABETESBELEID IN RUSTHUIZEN. Door diabetescentrum AZ Sint-Blasius en de coördinerende en raadgevende artsen Vehamed

RICHTLIJNEN VOOR DIABETESBELEID IN RUSTHUIZEN. Door diabetescentrum AZ Sint-Blasius en de coördinerende en raadgevende artsen Vehamed RICHTLIJNEN VOOR DIABETESBELEID IN RUSTHUIZEN Door diabetescentrum AZ Sint-Blasius en de coördinerende en raadgevende artsen Vehamed Versie 2: September 2014 INHOUD 1. Algemeen 3 2. Onderscheid zorgtraject/conventie

Nadere informatie

Handleiding voor LOK-groepen: Het opstarten van een zorgtraject diabetes mellitus en chronische nierinsufficiëntie.

Handleiding voor LOK-groepen: Het opstarten van een zorgtraject diabetes mellitus en chronische nierinsufficiëntie. Eddy Springael, Bea Vermeyen Handleiding voor LOK-groepen: Het opstarten van een zorgtraject diabetes mellitus en chronische nierinsufficiëntie. Handleiding voor de moderator Handleidingen voor Kwaliteitsbevordering,

Nadere informatie

Gezondheid. Livornostraat Brussel - t f

Gezondheid. Livornostraat Brussel - t f Tegemoetkomingen en premies - Gezondheid GLOBAAL MEDISCH DOSSIER... 2 VLAAMSE ZORGVERZEKERING... 2 ZIEKTEVERZEKERING - VERHOOGDE TEGEMOETKOMING/VERLAAGDE BIJDRAGE... 5 MAXIMUMFACTUUR... 6 SOCIALE MAXIMUMFACTUUR...

Nadere informatie

DIABETESCONVENTIE REVALIDATIECONCEPT VOOR DIABETICI. - Patiëntinformatie -

DIABETESCONVENTIE REVALIDATIECONCEPT VOOR DIABETICI. - Patiëntinformatie - DIABETESCONVENTIE REVALIDATIECONCEPT VOOR DIABETICI - Patiëntinformatie - 1 Inleiding Een goede diabetesregeling is niet alleen belangrijk om zich goed te voelen, maar het staat vast dat een goede regeling

Nadere informatie

Presentaties. De volgende sprekers gaven een voordracht (telkens met desbetreffende discipline):

Presentaties. De volgende sprekers gaven een voordracht (telkens met desbetreffende discipline): Multidisciplinair ontmoetingsmoment zorgtrajecten 12-12-12, Baudelohof Gent 20u30-23u00 Samenvatting: De zin, de meerwaarde en de voordelen van de zorgtrajecten werden aangetoond, ondanks verschillende

Nadere informatie

Analyse van de percepties van diabeteseducatoren t.a.v. het zorgtraject Diabetes. (regio Destelbergen-Gent-Melle-Merelbeke)

Analyse van de percepties van diabeteseducatoren t.a.v. het zorgtraject Diabetes. (regio Destelbergen-Gent-Melle-Merelbeke) Analyse van de percepties van diabeteseducatoren t.a.v. het zorgtraject Diabetes. (regio Destelbergen-Gent-Melle-Merelbeke) November 202 Stuurgroep LMN Samen in Zorg (L. Alleman, E. Beddeleem, dr. C. Besard,

Nadere informatie

Diabetes Zorgpad Pro_Doc

Diabetes Zorgpad Pro_Doc Diabetes Zorgpad Pro_Doc Hoe kan een EMD ondersteuning bieden? ( en welke actoren zijn er klaar voor?) 1. Definities 2. Diabetes Zorgpad 1. In- en exclusie 2. Preparatiefase 3. Uitvoeren 3. Diabetes Pas

Nadere informatie

Anatomisch en fysiologisch belang van schoeisel en voetverzorging bij diabetespatiënten Voetpreventie: Denk aan je onderdanen Eva Goethals Bachelor in de podologie Diabetes CHRONISCHE COMPLICATIES Complicaties

Nadere informatie

Diabeteszorg dicht bij huis. Wie doet wat? Annemie Quintijn Emmanuel Samyn Elke Van Caelenberg Anne-Marie Vandenberk

Diabeteszorg dicht bij huis. Wie doet wat? Annemie Quintijn Emmanuel Samyn Elke Van Caelenberg Anne-Marie Vandenberk Diabeteszorg dicht bij huis. Wie doet wat? Annemie Quintijn Emmanuel Samyn Elke Van Caelenberg Anne-Marie Vandenberk 1 VDV voordracht wie doet wat? Annemie Quintijn, diëtist Emmanuel Samyn, huisarts Elke

Nadere informatie

diabetespas Persoonlijke gegevens Naam:... Adres:... Tel:...

diabetespas Persoonlijke gegevens Naam:... Adres:... Tel:... Persoonlijke gegevens Naam:... Adres:.... Tel:... Gelieve in geval van nood te verwittigen Naam:... Adres:.... Tel:... Relatie tot drager van pas:... n Deze pas is eigendom van een persoon met diabetes.

Nadere informatie

HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS

HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS Viviane Gendreike Anne-Marie Van Campenhout 11 december 2007 1 PROGRAMMA 1. Het Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF): wat, voor wie? 2. In welke gevallen kunt u een beroep

Nadere informatie

ofwel voor de korte termijn zuurstoftherapie ofwel voor een zuurstoftherapie op lange termijn via overeenkomst.

ofwel voor de korte termijn zuurstoftherapie ofwel voor een zuurstoftherapie op lange termijn via overeenkomst. Beste collega, Alle info betreffende de nieuwe reglementering van zuurstof heeft u ondertussen gevonden via http://www.kava.be/diensten/tarifering/tariferingsberichten/. Onderstaand overzicht sturen we

Nadere informatie

Nefrologie Endocrinologie: Diabetesconventie. Informatiebrochure

Nefrologie Endocrinologie: Diabetesconventie. Informatiebrochure Nefrologie Endocrinologie: Diabetesconventie Informatiebrochure Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wat is de diabetesconventie? 4 3 Wie komt er in aanmerking voor de diabetesconventie? 5 4 Wat kan ik van het diabetesconventiecentrum

Nadere informatie

ACTIEPLAN 2015. Lokaal Multidisciplinair Netwerk Zuid West-Vlaanderen www.lmn-zwv.be

ACTIEPLAN 2015. Lokaal Multidisciplinair Netwerk Zuid West-Vlaanderen www.lmn-zwv.be 1 ACTIEPLAN 2015 1. Huisartsen sensibiliseren Zolang het pilootproject loopt blijft het promoten van de zorgtrajecten de kerntaak van LMN ZWV. Daarom wil LMN ZWV de werking van het LMN en de ondersteuning

Nadere informatie

RIJBEWIJS WETGEVING, VERZEKERINGEN HOE IS HET NU?

RIJBEWIJS WETGEVING, VERZEKERINGEN HOE IS HET NU? RIJBEWIJS WETGEVING, VERZEKERINGEN HOE IS HET NU? 2 Aangepast rijbewijs: algemeen Een aangepast rijbewijs is een rijbewijs met welbepaalde geldigheidsduur Reden van beperking wordt niet vermeld op het

Nadere informatie

versie 1 - juni 2011 wat bedrag tegemoetkoming frequentie documenten in te dienen bij de mutualiteit voorwaarden/extra informatie

versie 1 - juni 2011 wat bedrag tegemoetkoming frequentie documenten in te dienen bij de mutualiteit voorwaarden/extra informatie Naast de voordelen van het zorgtraject diabetes of CNI (vb. terugbetaling remgeld, materiaal, toegang tot diëtist, podoloog,...) kunnen patiënten met een zorgtraject genieten van volgende voordelen bij

Nadere informatie

Metabole ziekten i n f o r m a t i e v o o r p a t i ë n t e n

Metabole ziekten i n f o r m a t i e v o o r p a t i ë n t e n Metabole ziekten informatie voor patiënten 2 Metabole ziekten M e ta b o l e zi e k t e n 3 4 Inleiding Een metabole ziekte is een aangeboren, erfelijke afwijking van het metabolisme. De stofwisseling

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/444 van 20 december 2013 3910/1337 Van toepassing vanaf 1 januari 2014 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

Elektronisch voorschrift vanaf FAQ

Elektronisch voorschrift vanaf FAQ Elektronisch voorschrift vanaf 01.01.2017 - FAQ Vanaf 1 januari 2017: - wordt het klassieke papieren voorschrift met 2 barcodes vervangen door een nieuw document bewijs van elektronisch voorschrift (afbeelding

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2014/512 van 24 december 2014 3910/1422 Van toepassing vanaf 23 december 2014 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

1. Indexering van de honoraria vanaf 1 januari 2011 (bijlage 1)

1. Indexering van de honoraria vanaf 1 januari 2011 (bijlage 1) R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekerin OMZENDBRIEF AAN DE VERPLEEGKUNDIGEN 2010/02 DIENST VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING Tel. : (02)739.74.79 Fax:(02)739.77.36 E-mail : Onze referte:

Nadere informatie

18/06/2014 GROEPSVOORLICHTING DIABETES INHOUD WAAROM INFO OVER DIABETES? Info diabetes Prevalentie Types

18/06/2014 GROEPSVOORLICHTING DIABETES INHOUD WAAROM INFO OVER DIABETES? Info diabetes Prevalentie Types INHOUD GROEPSVOORLICHTING DIABETES W E R K G R O E P D I AB E T E S L M N Z U I D E R K E M P E N Info diabetes Prevalentie Types Wat is LMN Werkgroep diabetes Conversation Maps Wat? Samenwerking lokaal

Nadere informatie

De diabetesconventie

De diabetesconventie 1. Wat is een diabetesconventie? De diabetesconventie Een diabetesconventie is een overeenkomst of contract tussen een erkend conventiecentrum (waaronder het Universitair Ziekenhuis Gent), de ziekteverzekering

Nadere informatie

www.zorgtraject.be info@zorgtraject.be INHOUDSTAFEL Deel I - Algemene info A. Zorgtraject voor patiënten met een chronische aandoening: een nieuw concept van shared care in de ziekteverzekering... 5 Wat

Nadere informatie

Terugbetaling zuurstof vanaf 1 juli 2012

Terugbetaling zuurstof vanaf 1 juli 2012 1 Terugbetaling zuurstof vanaf 1 juli 2012 Vanaf 1 juli 2012 verandert de reglementering voor de terugbetaling van zuurstoftherapie grondig. De nieuwe regels zijn gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2015/385 van 22 december 2015 3910/1473 Van toepassing vanaf 1 januari 2016 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

Revalidatie-overeenkomst voor zelfregulatie door diabetes mellitus-patiënten - huisartseninformatie

Revalidatie-overeenkomst voor zelfregulatie door diabetes mellitus-patiënten - huisartseninformatie Revalidatie-overeenkomst voor zelfregulatie door diabetes mellitus-patiënten - huisartseninformatie Inhoud 1. Onze krachtlijnen 2. Wat kan de patiënt van ons verwachten 3. Wat is de rol van de huisarts

Nadere informatie