USP Energie Monitor. Januari 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "USP Energie Monitor. Januari 2014"

Transcriptie

1 USP Energie Monitor Januari 2014 Rapportage Thema: Elektrisch rijden Ir Gerald Snoei Annemiek van de Burgt MA Januari i14uemmvk1

2 Inhoudsopgave 1 Achtergrond onderzoek 2 2 Monitor: Januari Thema van de maand: Elektrisch rijden 15 4 Meer informatie? 19 2

3 1.1 USP Energie Monitor De energiemarkt is volop in beweging en in de komende jaren zullen grote veranderingen doorzetten. In veel van deze veranderingen speelt de houding en het gedrag van de consument een belangrijke rol. USP Marketing Consultancy biedt de sector met de USP Energie Monitor daarom maandelijks inzicht in die consument. Iedere maand worden onderstaande thema s behandeld: 1. Tevredenheid energieleveranciers/netbeheerders en overstappen 2. Inzicht in energieverbruik 3. Energielabel en energiebesparende maatregelen 4. Elektrisch rijden 5. Zon, wind en groene stroom 6. Verschuiving elektriciteitsvraag 7. Gaswinning Het thema van deze maand is elektrisch rijden. Wat inhoudt dat er aanvullende vragen zijn gesteld over elektrisch rijden. Daarnaast is er ook gekeken naar de achtergrondkenmerken van de respondent om groepen met een bepaalde houding te onderscheiden. Voor de USP Energie Monitor worden iedere maand 300 online enquêtes afgenomen onder Nederlandse consumenten. Om ervoor te zorgen dat de resultaten representatief zijn voor de Nederlandse consument, worden de achtergrondkenmerken van de respondenten meegenomen in de benadering van deelnemers en in de analyse van de resultaten. 3

4 Inhoudsopgave 1 Achtergrond onderzoek 2 2 Monitor: Januari Thema van de maand: Elektrisch rijden 15 4 Meer informatie? 19 4

5 2.1.1 Tevredenheid energieleveranciers en netbeheerders Sinds de liberalisering van de energiemarkt mogen consumenten zelf hun energieleverancier kiezen. Om klanten te binden en te voorkomen dat zij overstappen naar een andere leverancier is inzicht in klanttevredenheid zeer belangrijk. Onderstaand klassement geeft de algemene tevredenheid van consumenten weer met de energieleverancier. Daarnaast wordt inzicht geboden in de tevredenheid met de betrouwbaarheid van de levering van gas en/of elektriciteit (tevredenheid netbeheerders). In het klassement zijn enkel energieleveranciers en netbeheerders opgenomen met meer dan 45 metingen. In de komende maanden zullen, wanneer het aantal metingen het toelaat, steeds meer energieleveranciers en netbeheerders in het tevredenheidklassement worden opgenomen. Klassement tevredenheid consumenten Energieleveranciers Netbeheerders 1. 7,4 1. 8,2 2. 7,4 2. 8,1 3. 7,2 3. 8,1 5

6 2.1.2 Overstappen In 2012 maakte zo n 13% van de Nederlandse huishoudens gebruik van de mogelijkheid om over te stappen van energieleverancier (Energie Data Service Nederland). Onderstaande figuur toont de verwachtingen van de consument voor dit jaar. Daarnaast geeft het gemiddeld aantal jaar bij de huidige energieleverancier een indicatie van de dynamiek in de markt. Overstappen van energieleverancier Van plan om in de komende 12 maanden over te stappen 100% 80% 60% 40% 20% 0% 31% 14% Misschien Ja Aantal jaar bij huidige energieleverancier ,

7 2.2 Inzicht in energieverbruik Tegenwoordig bieden verbruikmanagers tal van mogelijkheden aan consumenten om meer inzicht te krijgen in het energieverbruik en de uiteindelijke energierekening. Maar hoeveel consumenten hebben behoefte aan meer inzicht? En hoeveel consumenten worden (on)aangenaam verrast bij de jaarrekening energie? Het percentage consumenten wat bij de jaarrekening moest bijbetalen (42%) of geld terug heeft gekregen (45%) is ongeveer even groot. Van de consumenten die bij moesten betalen, had 42% dit niet verwacht. Een onaangename verrassing. Energieverbruik Inzicht in energieverbruik gewenst Laatste jaarrekening Januari Februari Maart 53% 37% 6% Weet niet/ geen mening 13% Geld terug gekregen 45% April Mei Juni Juli Bijbetalen 42% Augustus Had u verwacht dat u moest bijbetalen/geld terug zou krijgen? September Oktober Bijbetalen 55% 42% November December Geld terug gekregen 67% 25% 9% Al voldoende inzicht Niet geïnteresseerd Meer inzicht gewenst Weet niet/geen mening Ja Nee Weet niet/geen mening 7

8 2.3.1 Energielabels Het energielabel is ingevoerd door de overheid om de bewustwording van energieverbruik te stimuleren en daarmee woningeigenaren aan te sporen tot investeringen in energiebesparende maatregelen. Het energielabel voor woningen geeft de consument inzicht in de energiezuinigheid van de woning en standaardadviezen om de woning energiezuiniger te maken. De verhuurder of verkoper dient bij verkoop of verhuur het energielabel te overhandigen aan de nieuwe huurder of eigenaar. Maar in hoeverre zijn huurders en eigenaren op de hoogte van het energielabel van de woning? Energielabels Op de hoogte van energielabel huidige woning 50% 40% 30% 20% 10% 0% 27% 16% 21% Totaal Huurders Eigenaren 8

9 2.3.2 Energiebesparende maatregelen Het energielabel heeft als doel om investeringen in energiebesparende maatregelen te stimuleren. Onderstaande figuren tonen de plannen van consumenten op dit gebied voor de komende 12 maanden en de populairste bouwkundige, installatietechnische en overige maatregelen. Energiebesparende maatregelen Van plan om in de komende 12 maanden energiebesparende maatregelen te nemen 100% 80% 60% 40% 20% 0% 35% 8% Misschien Ja Type overwogen energiebesparende maatregelen Bouwkundige maatregelen Installatietechnische maatregelen Overig 1. Kierdichting/tochtstrips 21% 1. Zonnepanelen 15% 1. Zuinigere verlichting 33% 2. Dubbel glas 16% 2. Waterbesparende douchekop 14% 2. Zuinigere huishoudelijke apparaten 15% 3. Dakisolatie 9% 3. Slimme thermostaat 10% 9

10 2.4 Elektrisch rijden De auto zal niet snel uit het straatbeeld verdwijnen. Welke technologie de overhand zal krijgen is onduidelijk. Volledig elektrische auto s, plug-in hybrids, hybrids of wellicht rijden op waterstof. Voorlopig zullen verbrandingsmotoren nog het grootste deel van het Nederlandse wagenpark beslaan. Maar hoe lang zal dat nog zo blijven? In hoeverre zijn de oplaadbare auto s (volledig elektrisch/plug-in hybrids) in opkomst? Voor meer achtergronden zie persbericht: Potentie voor kwart miljoen elektrische auto s Elektrisch rijden Huidige auto Verwachting volgende auto Januari 79% 19% Januari 3% 9% 63% 10% 15% Februari Februari Maart Maart April April Mei Mei Juni Juni Juli Juli Augustus Augustus September September Oktober Oktober November November December December Elektrisch / Plug-in hybrid Brandstof Hybride Geen auto Elektrisch / Plug-in hybrid Brandstof Weet niet/geen mening Hybride Geen auto 10

11 2.5.1 Zonne-energie Een toenemend deel van de elektriciteit wordt duurzaam decentraal opgewekt. Een voorbeeld van decentrale opwekking is een consument die kiest voor zonnepanelen op zijn of haar woning. Doordat deze productie van elektriciteit variabel is (schijnt de zon wel of niet) ligt hier een taak voor de netbeheerders om de netten geschikt te maken voor tweerichtingsverkeer en vraag en aanbod van energie slimmer bij elkaar te brengen (slimme netten). De consument speelt met de keuze voor zonnepanelen een belangrijke rol in de transitie naar slimme netten. Onderstaande figuur toont de houding van de consument t.a.v. een woning met deze voorzieningen bij verhuizing. Zonne-energie Voorkeur voor toekomstige woning met of zonder zonnepanelen/-collectoren 100% 80% 60% 40% 20% 0% 51% 34% Geen voorkeur Voorkeur voor woning met zonne-energie 11

12 2.5.2 Wind energie en groene stroom Een andere vorm van duurzame decentrale opwekking is windenergie. Consumenten kunnen bijvoorbeeld kiezen voor aandelen in een windmolen of het afnemen van groene stroom. Het aandeel windenergie in groene stroom kan uiteraard per contract verschillen. In Nederland wordt meer groene stroom afgenomen dan dat er geproduceerd wordt. Door een Europees overschot aan groene stroom kan er gemakkelijk in de Nederlandse vraag worden voorzien, zonder dat dit een direct stimulerend effect heeft op het duurzaam opwekken van energie. Maar waar geeft de consument zijn voorkeur aan? Wind energie en groene stroom Er moet meer gebruik worden gemaakt van windenergie 100% 80% 60% 40% 20% 0% 73% Voorkeur voor groene stroom opgewekt in Nederland of het buitenland 100% 80% 60% 40% 20% 0% 48% 45% Geen voorkeur Groene stroom opgewekt in Nederland 12

13 2.6 Verschuiving elektriciteitsvraag Door steeds meer duurzaam decentraal opgewekte energie (zonne-energie, windmolens, etc) is het voor netbeheerders belangrijk om de vraag en het aanbod slimmer bij elkaar te brengen. Op een zonnige dag met veel wind zal er plaatselijk een piek zijn in de elektriciteitsproductie. Door consumenten te stimuleren op dergelijke momenten stroom af te nemen kunnen stroompieken worden gladgestreken zonder de bestaande netten enorm te verzwaren. Maar in hoeverre is de consument bereid om een flexibele houding aan te nemen en zijn of haar energiegebruik aan te passen? Verschuiving elektriciteitsvraag Gebruik van elektrische apparaten* aanpassen op moment dat de prijs voor elektriciteit laag is 100% 80% 60% 40% 20% 0% 29% 42% Waarschijnlijk Zeker *elektrische apparaten zoals een wasmachine, droger, vaatwasser, warmtepomp of bijvoorbeeld het opladen van een elektrische auto. 13

14 2.7 Gaswinning Om de kans op aardbevingen te verkleinen heeft het kabinet besloten om de gaswinning in Nederland te verminderen. Waar in het afgelopen jaar nog 54 miljard kubieke meter gas werd opgepompt, zal de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de komende 2 jaar niet meer dan 42,5 miljard kuub uit de grond mogen halen en in 2016 is de grens gelegd op 40 miljard kuub. Onderstaande figuur toont de houding van de Nederlandse huishoudens ten aanzien van de gaswinning in Groningen. Voor meer achtergronden zie persbericht: Van kwart Nederlanders mag gaskraan helemaal dicht. Gaswinning Nederland moet stoppen met het winnen van aardgas in Groningen 100% 80% 60% 40% 20% 0% 49% 24% Verminderen Volledig stoppen 14

15 Inhoudsopgave 1 Achtergrond onderzoek 2 2 Monitor: Januari Thema van de maand: Elektrisch rijden 15 4 Meer informatie? 19 15

16 3.1 Thema van de maand: Elektrisch rijden Het thema van deze maand is elektrisch rijden. Waar de monitor (paragraaf 2.4) reeds inzicht geeft in de opkomst van elektrisch rijden, wordt in dit hoofdstuk verder ingezoomd op de houding van de consument ten aanzien van elektrisch rijden. De belangrijkste voor en nadelen van elektrisch rijden worden behandeld. Hierbij is ook gekeken naar diverse achtergrondkenmerken om verdieping in de resultaten te brengen. 16

17 3.2 Voordelen Onderstaande figuur toont de belangrijkste voordelen van elektrisch rijden volgens de consument. Op basis van de achtergrondkenmerken van de consument is een verdieping op de resultaten weergegeven. Voordelen elektrisch rijden Belangrijkste voordelen Verdieping Sparen van het milieu Opladen is goedkoper dan tanken Geen wegenbelasting Comfortabeler Anders Geen voordelen Weet niet/geen mening 43% 16% 22% 28% 12% 24% 7% 13% 8% Belangrijkste voordeel Daarna belangrijkste voordeel Consumenten van 55 jaar en ouder zijn minder goed op de hoogte van de voordelen van elektrisch rijden dan de jongere generaties (23% weet geen enkel voordeel te noemen). Financiële redenen (opladen goedkoper / geen wegenbelasting) wegen voor jongere consumenten doorgaans zwaarder mee als voordeel dan voor ouderen. Onder de jongere generaties is de interesse in elektrisch rijden iets hoger dan onder de oudere generaties. 17

18 3.3 Nadelen Onderstaande figuur toont de belangrijkste nadelen van elektrisch rijden volgens de consument. Op basis van de achtergrondkenmerken van de consument is een verdieping op de resultaten weergegeven. Voor meer achtergronden zie persbericht: Potentie voor kwart miljoen elektrische auto s Nadelen elektrisch rijden Belangrijkste nadelen Verdieping Actieradius (aantal km) Hogere aanschafprijs 24% 17% 20% 18% 55 plussers zijn ook minder goed op de hoogte van de nadelen van elektrisch rijden dan jongeren (23% weet geen enkel nadeel te Te weinig oplaadpunten beschikbaar 19% 15% noemen) Laden duurt te lang 12% 10% De oudere consumenten die wel nadelen Onzekerheid over levensduur batterij Geen mogelijkheid om thuis te laden 6% 11% 5% 10% kunnen noemen, zien met name de hoge aanschafprijs van een elektrische auto als belangrijk nadeel (20%). Anders Weet niet/geen mening 13% Jongere consumenten vinden vooral het beperkte aantal kilometers dat gereden kan Belangrijkste nadeel Daarna belangrijkste nadeel worden het belangrijke nadelen van elektrisch rijden (27%). 18

19 Inhoudsopgave 1 Achtergrond onderzoek 2 2 Monitor: Januari Thema van de maand: Elektrisch rijden 15 4 Meer informatie? 19 19

20 4.1 Meer informatie Naast de resultaten zoals deze zijn gepresenteerd in het voorliggend rapport, beschikken wij over tal van achtergrondkenmerken. Voorbeelden zijn: leeftijd, huishoudsamenstelling, regio, stedelijkheid, aantal jaar in huidige woning, bouwperiode, type woning, type verwarming, energieleverancier en netbeheerder. Aanvullende analyses op deze kenmerken, exclusief voor uw organisatie behoort uiteraard tot de mogelijkheden. Voor meer informatie over de USP Energie Monitor of de mogelijkheden tot aanvullende analyses, het toevoegen van exclusieve vragen of exclusief onderzoek, kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Ir Gerald Snoei Project Manager T: E: Drs. Jan-Paul Schop Managing Partner T: E: Meer informatie over USP Marketing Consultancy en onze business unit installatie & energie kunt u nalezen in dit hoofdstuk of breng een bezoek aan onze website 20

21 4.2 USP Marketing Consultancy: de specialist in uw markt Markt specialist Netwerk Maatwerk Afspraak = afspraak Klant centraal Full service Resultaat gericht Financieel gezond Marktspecialist Full service Focus Internationaal Sinds 1993 actief als Callcenter met 50 seats. Advies geven op concrete 25% omzet internationaal. marktspecialist in de bouw, dhz, installatie, vastgoed en corporatie branche. Ruim veertig ervaren medewerkers. Online B2C en B2B panels. Groepsdiscussieruimte incl. meekijkfaciliteiten. en gefundeerde informatie vanuit de marktspecialismen in de bouw, dhz, installatie, vastgoed en corporatie branche. Recent onderzoek gedaan in o.a. Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland, Scandinavië, Oost-Europa en China. ISO 9001 & ESOMAR. USP is initiatiefnemer van o.a.: 21

22 4.3 Business Unit Installatie & Energie: opdrachtgevers 22

23 4.4 Business Unit Installatie & Energie: typen onderzoeken & typische opdrachten Markt ontwikkelingen Expansie mogelijkheden Merk (of bedrijfs) imago Push pull marketing Samenwerking distributie Reclame effectiviteit Medewerkers tevredenheid Brand awareness Klant tevredenheid MARKETING MANAGEMENT PROCES Markt Analyse Marketing Strategie Marketing Tactiek (Mix) Marketing Evaluatie Marktomvang bepaling Marktverkenning Trends & ontwikkelingen Behoefte onderzoek Doelgroeponderzoek Segmentatie onderzoek Positioneringonderzoek Merkstrategie Concept onderzoek Distributie onderzoek Media / bereiks onderzoek Prijsonderzoek Imago onderzoek Tevredenheids onderzoek Campagne evaluaties Haalbaarheidonderzoek 23

24 7 februari 2014, USP Marketing Consultancy B.V. De in deze uitgave vermelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk en alle hierop betrekking hebbende auteursrechten, databankrechten en overige (intellectuele) eigendomsrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. USP Marketing Consultancy B.V. heeft de gegevens in deze rapportage met uiterste zorg samengesteld. USP kan geen aansprakelijkheid aanvaarden jegens de gebruiker van de informatie uit dit rapport. Gebruik van informatie uit dit rapport en de beslissingen USP Energie die Monitor daarop Januari worden 2014 gebaseerd - i14uemmvk1 zijn voor risico van de gebruiker. 24

USP Energie Monitor. Februari 2014

USP Energie Monitor. Februari 2014 USP Energie Monitor Februari 2014 Rapportage Thema: Windenergie Ir Gerald Snoei Annemiek van de Burgt MA Februari 2014 - i14uemmvk2 Inhoudsopgave 1 Achtergrond onderzoek 2 2 Monitor: Februari 2014 4 3

Nadere informatie

USP Energie Monitor. April 2014

USP Energie Monitor. April 2014 USP Energie Monitor April 2014 Rapportage Thema: Lokale duurzame energie-initiatieven Ir Gerald Snoei Annemiek van de Burgt MA April 2014 - i14uemmvk4 Inhoudsopgave 1 Achtergrond onderzoek 2 2 Monitor:

Nadere informatie

USP Energie Monitor. Juli 2014

USP Energie Monitor. Juli 2014 USP Energie Monitor Juli 2014 Rapportage Thema: Overstappen drs. Reinoud de Jager Annemiek van de Burgt MA Juli 2014 - i14uemmvk7 Inhoudsopgave 1 Achtergrond onderzoek 2 2 Monitor: Juli 2014 4 3 Thema

Nadere informatie

USP Energie Monitor. September 2014

USP Energie Monitor. September 2014 USP Energie Monitor September 2014 Rapportage Thema: Energielabel drs. Henri Busker Jeroen de Gruijl MA September 2014 - i14uemmvk9 Inhoudsopgave 1 Achtergrond onderzoek 2 2 Monitor: September 2014 4 3

Nadere informatie

USP Energie Monitor. Kwartaal 1 2015

USP Energie Monitor. Kwartaal 1 2015 USP Energie Monitor Kwartaal 1 2015 Rapportage Thema s: Inzicht in energieverbruik & Energiebesparende maatregelen drs. Reinier Zuydgeest Hanane Bouazzaoui Mei 2015 - i15uemmvk1 Inhoudsopgave 1 Achtergrond

Nadere informatie

3-meting Monitoringsonderzoek campagne Slimme Energie, EPA, IPS en Wet Milieubeheer T.b.v. AgentschapNL

3-meting Monitoringsonderzoek campagne Slimme Energie, EPA, IPS en Wet Milieubeheer T.b.v. AgentschapNL 3-meting Monitoringsonderzoek campagne Slimme Energie, EPA, IPS en Wet Milieubeheer T.b.v. AgentschapNL 3 februari 2011 AgentschapNL De in deze uitgave vermelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk en alle

Nadere informatie

Duurzaamheid & energiebesparing

Duurzaamheid & energiebesparing Duurzaamheid & energiebesparing Resultaten peiling EnschedePanel Juni 2013 Samenvatting Eind maart is een peiling onder het EnschedePanel gehouden over duurzaamheid. In totaal hebben 2.224 panelleden aan

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012

Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012 Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012 Onderzoeksrapport Versie: Definitief Namen auteurs: Studentnummer: Edwin Barth 312809 Erwin Buls 330967 Elwin

Nadere informatie

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten September 2013 Rianne van Beek MSc Freek Damen MSc Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101 AA

Nadere informatie

Wat vindt Nederland van elektrisch rijden?

Wat vindt Nederland van elektrisch rijden? bezoekadres Marnixkade 1015 ZL Amsterdam 109 postadres Postbus 1001 E T moti@motivaction.nl MG 15262 W +31 www.motivaction.nl (0)20 Amsterdam 5898383 Wat vindt Nederland van elektrisch rijden? Een onderzoek

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

HET SNOER OM. 4 x. Gaat het licht uit duurzaamheid een bedreiging of kans?

HET SNOER OM. 4 x. Gaat het licht uit duurzaamheid een bedreiging of kans? nummer 1. 2015 HET SNOER OM Duurzaamheid en MVO De invloed van een dalende euro op uw energieprijs Meten is weten bij zonnepanelen 4 x veel gestelde vragen Gaat het licht uit duurzaamheid een bedreiging

Nadere informatie

Klantgerichte oplossingen voor duurzame woningverbetering

Klantgerichte oplossingen voor duurzame woningverbetering Klantgerichte oplossingen voor duurzame woningverbetering Rapportage T.b.v. Actieteam Ronald Provoost, Marjolein Reedijk, Helene Hallebeek MSc. Mei 2013 v13agbov1a Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Wonen en ondernemen in de energiewereld van morgen

Wonen en ondernemen in de energiewereld van morgen Wonen en ondernemen in de energiewereld van morgen INHOUDSOPGAVE PowerMatching City: pitstop in de energietransitie PowerMatching City take-aways Leven in PowerMatching City Wat vinden de bewoners? Wat

Nadere informatie

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

Elektrische auto op 1!

Elektrische auto op 1! Green Elektrische auto op 1! Onderzoek ervaringen berijders elektrische auto s in Nederland Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding en methodiek 4 Berijdersprofiel 6 De keuze voor de elektrische auto 10 Reiskeuze

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

Overzicht succesvolle praktijkervaringen met duurzame initiatieven

Overzicht succesvolle praktijkervaringen met duurzame initiatieven Overzicht succesvolle praktijkervaringen met duurzame initiatieven Welke aspecten zijn van belang bij het ontwikkelen en realiseren van intelligente netwerken en welke ervaringen zijn hiermee al opgedaan?

Nadere informatie

e-handboek Duurzame energie voor corporaties

e-handboek Duurzame energie voor corporaties e-handboek Duurzame energie voor corporaties Auteurs: Simone Bosma (PwC) hoofdstuk 5 Miriam van Ee (Eversheds) hoofdstuk 6 Inge Frins-Suntjens (Deloitte Belastingadviseurs) hoofdstuk 5 Albert Koedam (Albert

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Samenvatting van diverse onderzoeken mbt klantgedrag en klantwensen

Samenvatting van diverse onderzoeken mbt klantgedrag en klantwensen Samenvatting van diverse onderzoeken mbt klantgedrag en klantwensen Hoewel de Actie Klantgerichte oplossingen voor zich alleen op woningeigenaren richt is voor de analyse van onderzoeken ook gekeken naar

Nadere informatie

De woningeigenaar getriggerd en geactiveerd Inzichten in twee jaren marktbewerking Blok voor Blok

De woningeigenaar getriggerd en geactiveerd Inzichten in twee jaren marktbewerking Blok voor Blok De woningeigenaar getriggerd en geactiveerd DEF Versie 13 mei 2014 In twee jaren Blok voor Blok is een grote hoeveelheid inzichten vergaard in de wijze waarop de woningeigenaar te activeren is om te investeren

Nadere informatie