Zelfverwonding de eerste lijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zelfverwonding de eerste lijn"

Transcriptie

1 Zelfverwonding de eerste lijn 21 «UITGEGLEDEN MET EEN MES» «Krassen is besmettelijk» Recent onderzoek in Groot-Brittannië toont aan dat één op tien vijftien- tot zestienjarigen zichzelf opzettelijk verwondt: ze krassen, snijden, verbranden zichzelf. Het is hun manier van omgaan met emotionele problemen. Hun aantal zou in twee jaar tijd met 65 procent zijn toegenomen. In een klas van twintig leerlingen zitten er gemiddeld twee die zichzelf geregeld verwonden. Voor Vlaanderen zijn er vooralsnog geen cijfers. Toch stellen leerkrachten dezelfde trend vast. Vaak zijn ze bang om erover te praten, want krassen is besmettelijk. An, klasleerkracht vierde jaar, ASO «Een speciaal gevoel» «Ik doe mezelf pijn, maar ik wil er niet mee stoppen. Dat kwam Elsie mij vertellen. Ze liet me haar linkerhand en -arm zien: vol brandwonden. Ik probeerde rustig te reageren, niet te beschuldigen. Maar het choqueerde me erg. Ik was er kapot van. Ook omdat ik nooit wat aan Elsie had gemerkt. Ze draagt altijd lange mouwen en ze trekt die graag over haar handen. Een meisje van vijftien met zo veel talenten dat haar lichaam wil vernietigen. Daar kan ik niet bij. Elsie heeft er nu voor het eerst over gepraat. Dat is een opluchting voor haar. Maar geen oplossing. We hebben afgesproken dat ze haar wonden elke dag laat nakijken op het secretariaat. Victor zit ook in mijn klas. Hij is zichzelf beginnen krassen, omdat zijn vriendinnetje dat doet en omdat het een speciaal gevoel geeft. Eigenlijk weet ik niet goed wat ik moet doen: er openlijk over praten in de klas of zwijgen? Soms heb ik het gevoel dat het besmettelijk is. Ik ben via Google op zoek gegaan naar meer informatie. Dan zie je hoe die jongeren elkaar opzoeken in chatsites, ze msn en in groepjes met elkaar alsof ze tot een clubje behoren. De directie zegt dat we er beter niet te veel aandacht aan besteden.»

2 het probleem wat? hoe? wie? waarom? KRASSEN IS VERSLAVEND Net zoals alcohol en drugs kan zelfverwonding verslavend werken. Als we pijn voelen/hebben, maakt ons lichaam endorfine vrij. Dat zijn natuurlijke pijnstillers en het verklaart meteen waarom mensen zeggen dat ze zich euforisch voelen na de zelfverwonding. gevolgen? SNIJDEN EN BRANDEN Sommige leerlingen verwonden zichzelf. Het is hun manier om met hun gevoelens en problemen om te gaan. Ze snijden, kneuzen, verbranden zichzelf, trekken haren uit, gaan extreem nagelbijten of bijten op handen en lippen. Het gedrag kan tijdelijk zijn, maar ook langdurig en heftig en kan dan samenhangen met een ernstige persoonlijkheidsstoornis. Brits onderzoek toont aan dat meer dan 90 procent van de gevallen verborgen blijft. PASSER EN AANSTEKER Vaak snijden leerlingen zichzelf met een scherp voorwerp op een plek van het lichaam dat niet zichtbaar is voor de buitenwereld. Ze gebruiken daarvoor een breekmes, een scheermes, een glasscherf, de lip van een drankblikje, de punt van de passer. Of ze brengen zichzelf brandwonden toe: met een brandende sigaret, een aansteker of heet voorwerp. Bij rechtshandigen komen vooral beschadigingen aan de linkerzijde van het lichaam voor. OPGESLOTEN IN ZICHZELF - Sommige jongeren hebben pijnlijke of schokkende ervaringen achter de rug die sterke gevoelens van angst, schuld of woede oproepen: verlies van een (groot)ouder, misbruik, ongewenste zwangerschap, echtscheiding thuis Tegelijk hebben ze het gevoel dat ze nergens terecht kunnen of niet begrepen worden. Ze zitten opgesloten in zichzelf. - Soms kunnen minder ingrijpende gebeurtenissen de aanleiding zijn: ruzie met een vriendin, een conflict met een leerkracht, examenstress, problemen met een lief, gebrek aan zelfvertrouwen, opgelegde prestatiedruk door de ouders... - Soms heeft het gewoon met experimenteergedrag te maken. Ze bootsen hun klasgenoten na, willen bij de groep behoren of gewoon stoer doen. MEER DAN SCHREEUWEN OM AANDACHT Zelfverwonding is in vele gevallen een vraag om hulp, om aandacht, een vraag om ernstig genomen te worden, of zelfs om ergens bij te horen (in dat geval spreken we van een trend). In alle gevallen zit er iets achter het gedrag. Wat? Wat willen leerlingen bereiken? 1. Ontspanning: het krassen, snijden of branden lucht op. Het vermindert de spanning en ontlaadt negatieve gevoelens (kwaadheid, angst, twijfel, eenzaamheid, depressie). «Ik moest iets doen of ik zou ontploffen.» Lichamelijke pijn doet soms de psychische of emotionele pijn vergeten. 2. Aandacht vragen: de leerling wil aandacht krijgen en tonen dat er iets aan de hand is. Of hij doet het om erbij te horen, omdat zijn vriend(in) het doet. Te vaak bekijken we aandacht vragen als de enige en belangrijkste betekenis van zelfverwonding. 3. Zichzelf bewijzen: de leerling wil bewijzen dat hij wat waard is, dat hij pijn kan verdragen, dat hij controle heeft over zijn lichaam. Soms is hij trots op zijn letsel, loopt hij ermee te koop, gaat hij het zelfs versieren. 4. Prikkelingen: de leerling verwondt zichzelf omdat hij voelt dat hij geen contact heeft met zichzelf of de omgeving. Als hij pijn ervaart, lijkt het alsof hij wakker wordt. Hij krijgt het gevoel van controle, het gevoel dat hij nog leeft. 5. Ontsnappen: de leerling verwondt zichzelf om in een soort van trance te geraken en zo tijdelijk aan een bedreigende situatie te ontsnappen. De zelfverwonding geeft een kick en doet emotioneel pijnlijke ervaringen even vergeten. 6. Zichzelf bestraffen: de leerling wil zichzelf bestraffen. Vaak heeft hij dan een erg negatieve kijk op zichzelf. Dat kan verbonden zijn met schuldgevoelens (bv. seksueel of fysiek misbruik en het gevoel dat hij/zij dat zelf ontlokt heeft) of omdat hij zichzelf een zwakkeling voelt. Zelfpijniging is dan een vorm van boete. «Ik ben slecht.» 7. Zelfvernietiging: de leerling gaat zichzelf bewust verminken om fysiek onaantrekkelijk te worden. Naarmate de afkeer van zichzelf groter wordt, komt de grens met zelfdoding dichterbij. 8. Zelfdoding afwenden: sommige leerlingen wenden door zichzelf te verwonden een poging tot zelfdoding af. VAN VOLDOENING NAAR ZELFHAAT Leerlingen ervaren het onmiddellijke effect van zelfverwonding (ontspanning, voldoening, het gevoel van zelfcontrole) vaak als erg positief. Op langere termijn kan blijvende schade optreden in de vorm van littekens, zelfhaat, schuldgevoelens, zwakte of zichzelf waardeloos en dom voelen. Karen, CLB-medewerkster: «IK GA DAT OOK EENS PROBEREN» «Ongeveer driekwart van alle leerlingen die ik zie voor een ander ernstig probleem (thuis, extreme faalangst, zware structuurproblemen ) krassen zichzelf. Vijf jaar geleden merkte ik het probleem amper op. Nu zie je het steeds meer. Krassen werkt besmettelijk. Krassers trekken elkaar aan: ze krijgen aandacht of vertellen elkaar dat krassen oplucht, dat het helpt. Dus zeggen hun vrienden als ze zich slecht voelen: Ik ga dat ook eens proberen. Voor hen is krassen geen probleem, het is een oplossing.» Jurgen (15): «SNIJEN MAAR» «Ey ben 15 j en eb al een paar keer in mijn arm gesneden kan ni zonder als kik ruzie heb pak ik een scheermes en snij erin dat voelt zalig en word er kalm van zo vergeet ik dat wat er juist gebeurd is maar als ze mij dat afpakken dan ik wee nog ni wat ik dan zal doen maar zal verder gaan!!! Wee je waarom ik het doen? Word mijn hele leven al bijna gepest. Ik zit op de kokschool en heb me al veel moeten inhouden voor gwn een mes te pakken en snijen maar.» [fantasy girl] I try To SeRvIvE, but AlL I can HeAr Is Gun shots And crying

3 de aanpak op individueel niveau Onderzoek van de universiteit van Oxford toont aan dat ongeveer de helft van de jongeren die zichzelf verwondt geprobeerd heeft om hulp te vinden. Ze vonden het moeilijk om er met een leerkracht over te praten. Een poll op een zelfverwondingsite toont aan dat 82 procent vindt dat de school meer openlijk over het probleem zou moeten praten. Wat moet je doen? Je kan als leerkracht zelf geen oplossingen aanbieden. Het is wel nodig dat je leerlingen nieuwe vaardigheden (gedragsalternatieven) en een nieuwe kijk op het leven en zichzelf aanleert. De leerling moet leren op een gezonde manier los te komen van zijn negatieve gevoelens en gedachten. Bij ernstige gevallen zoek je het best via het CLB naar gespecialiseerde hulp. WAT DOE JE BEST NIET? - Negeren. Zelfverwonding is vaak een vraag om hulp, een poging om te communiceren, een signaal dat er wat aan de hand is. Geef het geen overdreven aandacht, maar negeer het ook niet. Zorg dat leerlingen die zichzelf verwonden zo gewoon mogelijk meedraaien in de les, ook tijdens de turnles. - Minimaliseren en afschilderen als een trend. «Iedereen doet het, dus wat is het probleem?» Krassen en branden kan inderdaad een trend worden in een groep. Het komt erop aan dat snel te herkennen. Maar minimaliseer dit niet. Vraag je af: waarom wil hij/zij zo ver gaan, alleen maar om erbij te horen? - Problematiseren, beschuldigen. Zorg dat je niet de leerling bekijkt als een probleem, maar wel zijn gedrag. Beschuldigen verergert het probleem. [gevleugelde rups] «Just let me die, with dignity. Its not suicide, simply mercy, Life is killing me» Belinda (16): «Op school gaan de leerkrachten en de CLB-medewerker altijd op zoek naar het slechte en het kwade achter krassen en snijden. Maar eigenlijk zouden ze het positiever moeten bekijken. Het positieve is dat de krasser nog leeft.» Jens (13): «Ik zit vol littekens op mijn arm. Ik heb een witte huid, dus je ziet het erg. Ik smeer nu al bijna 2 maanden elke dag littekencrème van Biodermall erop. Maar ik zie geen verschil. Ik weet niet hoe ik de zomer moet doorkomen.» KRASSEN VERBIEDEN? Een pasklare oplossing voor zelfverwonding is er niet. Elke leerling is anders. Leerlingen verbieden aan zelfverwondend gedrag te doen werkt meestal niet. Bij sommige leerlingen zal je moeten verbieden dat ze met hun gedrag te koop lopen. Je vraagt dan om de littekens te verbergen, door bv. een trui met lange mouwen aan te doen. Streng reageren kan soms nodig zijn als iemand zich gaat verwonden in het bijzijn van anderen. WAT DOE JE? ENKELE STAPPEN Als een leerling je komt vertellen dat hij zich verwondt, is de eerste stap al gezet. Maar soms verneem je het via anderen die de littekens hebben opgemerkt, bv. de leerkracht lichamelijke opvoeding of komt een andere leerling het jou ongerust melden. Neem dan genoeg tijd om eerst het vertrouwen te winnen. Dring niet aan bij jongeren die nog niet klaar zijn om hun verhaal te vertellen, geef wel genoeg signalen dat je bereid bent om te luisteren. Spreek de jongere niet in volle klas aan over zijn krasgedrag. 1. Begin niet onmiddellijk te preken. Bekijk de wonden even (als je ertegen kan) en laat ze verzorgen (door de verpleegster, opgeleide arts). Focus niet te fel op de wonden. Te veel aandacht zou de leerling kunnen aanzetten tot nog meer krassen en snijden. Vraag wel naar de boodschap achter het krassen: Gaat het niet goed met jou? 2. Vraag de leerling een zelfonderzoek te starten. Vraag hem om een dagboek bij te houden en op te schrijven wanneer en in welke omstandigheden hij zichzelf verwondt, wat hij dan voelt en denkt, en hoe hij zich nadien voelt. Dat kan in de vorm van een schema. Structureer dat goed. De leerling moet dat willen, maar ook kunnen. Voor sommige leerlingen is dat té moeilijk. Vraag dan een dagboekje bij te houden waarin hij schrijft wat hij denkt en voelt of zet bv. het woord krassen in het midden van een wit blad en laat hem errond associëren. Of laat hem een lijstje maken en begin elke regel met Ik ben iemand die 3. Beloof geen geheimhouding, maar overleg met de leerling wel welke stappen je kan/ gaat zetten. Leg het probleem voor bij de leerlingenbespreking op school. Spreek af wie welke stappen zet en betrek daarbij telkens de leerling. Kijk hoever je zelf wil en kan gaan en waar de CLB-medewerker overneemt. Ken je grenzen. De CLB-medewerker heeft vaak het complete dossier van de schoollooptijd van de leerling. Misschien zitten daar elementen in die klaarheid brengen en mogelijke oorzaken aanduiden. 4. Zoek samen naar alternatief gedrag. Je kan een aantal voorstellen doen: Als je de drang voelt om jezelf te krassen of snijden kan je misschien: - je lichamelijk afreageren: door intens te sporten, fietsen, lopen, zwemmen - je geest aan het werk zetten: lezen, handwerk, tekenen, tv-kijken, muziek beluisteren of je misschien zelfs op je schoolwerk storten - werken met de handen: huishoudelijke taken doen, helpen in de tuin - contact zoeken met anderen: afspreken met een vriendin, even gsm en - de spanningen laten afvloeien door meditatie, ontspanningsoefeningen, yoga - een vooraf gemaakt motivatiekaartje nemen met persoonlijke aanmoedigingen ( Je kunt het, je bent een schitterende meid ) of met de naam of foto van iemand die heel blij zal zijn als je je niet snijdt, of met de activiteiten die je kan doen om jezelf af te leiden van het krassen of snijden. 5. Maar meestal is dat alternatief gedrag niet genoeg. Ga samen op zoek naar de oorzaken van het zelfverwondend gedrag. En probeer daar samen wat aan te doen. Voortdurend gepest door de oudere zus, overdreven faalangst, trauma s uit het verleden zoals mishandeling, niet kunnen omgaan met gevoelens als kwaadheid of ontgoocheling, een erg zwak zelfbeeld, overdreven zenuwachtigheid, depressie, zich eenzaam voelen. Help leerlingen risicosituaties te herkennen. Bekijk in opvolggesprekjes in de eerste plaats hoe het hiermee evolueert. Vraag niet telkens de wonden te laten zien. Vaak willen jongeren niet ontgoochelen en krassen ze dan op andere plekken die je niet meer kan zien: bovenbenen, buik. Vraag pas na enkele gesprekjes hoe het staat met dat alternatief gedrag. Spreek misschien ook af dat je mes en passer uit het schooletui haalt. (Al vinden zelfverwonders altijd wel hun instrumenten.) Theo, CLB-medewerker: KOFFIEKOEKEN «Er is te weinig tijd om te leven, te weinig tijd om fouten te maken. Alles moet en kan ook perfect zijn. Dat vertelt de reclame. Voor alles is er een instant-oplossing en we gaan toch niet flauw doen over gevoelens. En als er wat scheelt met het gedrag van een leerling, dan kleven we er een etiket op: ADHD, hooggevoelig Meteen hebben we er ook als ouders of leerkracht zelf geen schuld aan. Thuis en op school liggen de verwachtingen hoog. Moeten we nog verder zoeken naar oorzaken van zelfverwonding? Vraag eens aan jongeren wat ze zo leuk vinden aan de school. Weet je wat ze dan antwoorden? Dat ze over de middag kunnen voetballen of dat ze koffiekoeken mogen halen.»

4 op schoolniveau de ouders Lisa (18): «IN EEN ROES» «Als ik mezelf snijd, lijkt het alsof ik in een roes ben. Je verdriet en je boosheid zijn dan even weg door de pijn van de wonden. Je realiseert je enkele minuten later pas wat er is gebeurd. En dan moet je al je aandacht op het verzorgen van de verwondingen richten. Dan heb ik weer iets om mee bezig te zijn en weg te vluchten.» Bernt (16): «ONZE VRIENDSCHAP IS IN- TENSER» «Het is goed dat je mensen kan ontmoeten die echt weten wat het is, omdat ze zich ook snijden. Op school mogen ze dat niet verbieden want je vindt steun bij elkaar. Natuurlijk zijn er ook groepjes waar ze krasmethoden en leugens uitwisselen. Wij praten er onder elkaar bijna nooit over, maar we weten wel dat we steun vinden bij elkaar als het nodig is. Onze vriendschap is veel intenser dan normale vriendschappen.» Negeer het probleem van zelfverwonding niet uit angst dat het besmettelijk zal werken. Zet zelfverwonding in het rijtje van ander gedrag dat niet oké is, zoals bv. te veel drinken. Wat kan je op schoolniveau doen? 1. Laat je informeren door specialisten. Leerkrachten voelen vaak een sterke afkeer van zelfverwondend gedrag van hun leerlingen. Het is belangrijk dat ze die gevoelens niet laten zien. Aanvaard dat dit leeft in elke klas. Leer als leerkrachtenteam de signalen zien. Waarom draagt iemand lange mouwen op een hete zomerdag? Wat zijn de echte redenen waarom iemand niet mee gaat zwemmen? Waarom sport hij telkens met een lange broek? Bekijk ook welke situaties op school als trigger kunnen werken: de overgang naar het secundair, toetsen en examens, klas- of schoolsfeer 2. Zorg dat er een centraal meldsysteem is waar leerkrachten terecht kunnen met hun vermoedens. Vooral ook de leerkrachten LO spelen hierbij een cruciale rol, of de leerkrachten met toezicht op de speelplaats, de toiletten Bouw de leerlingenbegeleiding goed uit (bv. spreekuur van de klasleerkracht, netwerk van vertrouwensleerkrachten, cel leerlingenbegeleiding, vast spreekuur van het CLB) met precieze afspraken. Maar licht de jongeren ook in over hoe ze het best reageren als ze van een vriend/in horen dat die zichzelf snijdt (peer-support). Zelfverwonders praten liever met vrienden over hun gedrag. 4. Maak krassen en snijden bespreekbaar in een ruimere context van zelfzorg (bv. naast overdreven drinken, druggebruik ). Sommige jongeren schamen zich ook voor hun gedrag en zijn bang van de reacties van hun klasgenoten. Soms worden ze ermee gepest. Breng je ouders op de hoogte? De meeste jongeren willen niet dat je hun ouders op de hoogte brengt van hun zelfverwondend gedrag. Toch zijn zij vaak onmisbaar voor een goede oplossing. Sommige ouders weigeren in te zien dat er een probleem is of weigeren professionele hulp te zoeken voor hun kind. Of ze zijn bang dat problemen die aan de oorsprong liggen van het gedrag van hun kind het daglicht zien. Anderen willen wel inzien dat ze misschien een deel van het probleem zijn en zullen mee op zoek gaan naar een oplossing. Probeer te weten te komen hoe de ouders gaan reageren. Praat daarover met de leerling. En betrek hem ook in elke stap die je zet. Tot de leeftijd van 14 jaar is het CLB verplicht om ouders te betrekken en de goedkeuring te vragen om een begeleiding te starten. Tenzij natuurlijk vermoed wordt dat die thuissituatie eerste hulp onmogelijk maakt. Wat zeg je? Voor ouders is het zelfverwondend gedrag van hun kind choquerend en beschuldigend («Ik ben geen goede ouder»). Wat zeg je dan tegen de ouders? Enkele tips: 1. Ga niet preken of dramatiseren, er zijn nog jongeren die dat gedrag stellen. 2. Geef aandacht aan de mogelijke betekenis van het gedrag, aan de bedekte hulpvraag: Het gaat niet zo goed met me. 3. Hou contact met je kind en met de school en probeer samen aan het onderliggende probleem te werken (te hoge verwachtingen, ruzies thuis ). 4. Gaat het om ernstige problemen, dan kan je als ouder je kind stimuleren om in therapie te gaan. HOE VOORKOM JE ZELFVERWONDING? Jongeren die aan zelfverwonding doen, hebben vaak een negatief zelfbeeld en zijn slecht in het oplossen van sociale problemen. Ze hebben een erg smalle kijk op de wereld en hebben het moeilijk om ook de positieve kant te zien. De beste manier om als school zelfverwonding tegen te gaan, is ervoor zorgen dat iedereen (de leerkrachten, leerlingen en ouders) de mogelijkheid krijgt effectieve wegen te ontwikkelen om met stress, angst en verdriet om te gaan. En om ook respect voor zichzelf te ontwikkelen (jezelf eens mogen verwennen). Dat kan inhouden: - Communicatievaardigheden en sociale vaardigheden ontwikkelen (via leefsleutels, onthaaldagen, sport ) - Op zoek gaan naar manieren om het zelfbeeld en positief denken te bevorderen (ga bv. als school niet telkens eerst op zoek naar de juiste straf bij een bepaald probleemgedrag, maar op zoek naar waarom iemand wat doet). - Werken aan de schoolcultuur (met een zorgbeleid, goed uitgebouwde communicatie met alle partners, participatiesfeer, duidelijke regels, leuke middagactiviteiten, onthaalbeleid voor eerstejaars, meters en peters, extra muros activiteiten, cultuur ) Waar lees je meer over zelfverwondend gedrag? Zelfverwonding Herwig Claeys - in Caleidoscoop 2004, 16de jaargang, nr. 1, pagina 4 (ook te lezen op: Zelfbeschadiging: een verkrampte poging om te voelen Riet Okken - en Preventie eetstoornissen An Vandeputte op de website Vrouwen en zelfbeschadiging Gerrilyn Smith en Co uitgeverij SWP Zelfverwonding begrijpelijk maken W. Boevink Stichting Positieve Gezondheidszorg - Bemelen Op de website Wissel je graag ervaringen uit over zelfverwondend gedrag? Een prikbord vind je op Voor nog meer informatie neem je contact op met de begeleidingsdienst van de school of het CLB dat aan je school verbonden is. DE EERSTE LIJN Hoofdredacteur: Leo Bormans Eindredactie: Michel Van Laere Redactie: Veerle Vanbuel en Michel Van Laere Vormgeving: Artefact Illustraties: Koen Fossey Een uitgave van Klasse (departement onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap). Meer info op Dit eerstelijnsdossier werd gemaakt in samenwerking met jongeren, leerkrachten, directeurs, CLB-medewerkers en met dr. Laurence Claes en prof. W. Vandereycken van de K.U.Leuven. Het is het eenentwintigste dossier. De twintig andere verschenen vroeger in Klasse en zijn gebundeld in een handig naslagwerk. Je kan dat bestellen door 2 euro te storten op (mét dvd erbij stort je 6 euro mededeling de eerste lijn voor leerkrachten ). Je kan alle bijdragen ook gratis raadplegen op

5 Conflicten de eerste lijn 22 BOTSEN EN BOKSEN Geen school zonder conflicten Een leerling gaat te ver. Ruzie in de klas. Twistende collega s, protesterende ouders In elke school ontstaan er conflicten. En ze zijn lastig. Ze hinderen, woekeren, escaleren of verlammen tot er alleen nog winnaars of verliezers overblijven. Of ze worden opgelost. Moeizaam, maar zeker. Voor leerkrachten, leerlingen en ouders maakt dit het verschil tussen hemel en hel op school. Hoe leggen we conflicten bij? Wie het antwoord weet, staat een stap dichter bij een lerende school. Ilse, 24, leerkracht PAV «Na vijf maanden geef ik opnieuw rustig les» «Natasha is een koppige, op het egoïstische af. Dat wist ik al. Toen ze met een groepswerk zelf haar groep kon kiezen, leek ze gelukkig. Tot ze de presentatie ook voor de klas moest brengen: ze weigerde. Hoogoplopende discussies met haar groepsgenote en mij. Maar ze wilde niet en kreeg een nul. De boel escaleerde tot ze uiteindelijk elke medewerking tijdens mijn lessen weigerde. Geen antwoord, geen oogcontact, niks. Ik was racistisch. Dat vertelde ze iedereen die het horen wilde. En toen kwam het oudercontact: ik kreeg de volle lading van haar moeder. Te jong, te pretentieus, ronduit onbekwaam, wou niemand een tweede kans geven. Dat kwam aan. Wat had ik verkeerd gedaan? Hoe had ik dit dan moeten aanpakken? Alles wat ik deed om het gesprek op gang te trekken, bleek koren op haar molen. Uiteindelijk besloot ik haar hele gedrag te negeren. Na vijf slopende maanden kan ik weer rustig les geven in die klas. Natascha zal me nog steeds geen blik waardig gunnen, maar daarmee kan ik best leven.»

6 het probleem wat? waarom? ANDERS KIJKEN EN DENKEN Op school leven vele mensen samen. Vaak denken, voelen en leven ze anders. Zo ontstaan conflicten: tegenstrijdige opvattingen, andere belangen of verschillende doelen. Bovendien kijken ze ook anders en heeft ieder zijn beperkte en gekleurde kijk op wat gebeurt. Ervaringen, kennis, opleiding en karakter kleuren dat beeld. ANDERE BELANGEN EN BEHOEFTEN Hoe ontstaan conflicten? Zeven mogelijke aanleidingen: Tegengestelde belangen: Leerlingen staan te drummen voor een plaatsje op de bus. Een discussie tijdens een oudercontact draait uit op «Wie krijgt hier gelijk?». Waarom valt die collega mijn klas zomaar binnen? Deze conflictbronnen vallen onder de noemer territoriumstrijd. Ze hebben te maken met overlevingsdrang, met macht, de behoefte om de ander te domineren en de drang om jezelf te verdedigen. Maar voor vele jongeren ontstaan conflicten ook uit hun drang naar autonomie, de zoektocht naar zichzelf. Tegengestelde behoeften: Op vrijdagnamiddag zijn de behoeften van een leraar geschiedenis (1 uur per week, achter op het leerplan) moeilijk verenigbaar met de behoefte van de leerlingen (nog 1 uur, dan weekend!). Rustig werken in de lerarenkamer, terwijl collega s onophoudelijk kwebbelen? De wensen van de een staan die van de ander in de weg. Tegengestelde waarden: Hete hangijzers zoals racisme, abortus en geloof kunnen voor hevige discussies zorgen. Maar ook uiteenlopende visies op tucht en leerlingenbegeleiding. Hier speelt een andere kijk op waarden en normen mee. Het is bedreigend als anderen jouw zekerheden aan het wankelen brengen. Deze conflicten liggen erg gevoelig en monden snel uit in hoogoplopende discussies en een vijandige houding. Relationele problemen: Is Matthias volgens jou een snoever, plantrekker? Dan zal zijn gedrag sneller aanleiding geven tot negatieve reacties van jouw kant. Heeft de directeur veel begrip opgebracht voor je moeilijke situatie thuis? Hij mag sneller op jouw steun rekenen. Sympathie en antipathie ontstaan door vroegere ervaringen met die persoon. Misverstanden en communicatiestoornissen: Communicatie is een delicate aangelegenheid. Als je een zakelijke opmerking geeft over het werk van een leerling, kan die leerling dat interpreteren als «Hij is tegen mij». Wat je hoort, hoor je met een subjectief oor. Persoonlijkheidsfactoren: Sommige leerlingen, maar ook ouders en leerkrachten lijken plezier te hebben in het uitlokken van conflicten. Vaak zit achter dat gedrag een onbewuste behoefte aan erkenning: Ik ben ook belangrijk! Ik tel ook mee! De organisatie van de school: Heeft de ene leerkracht meer examentoezichten dan de andere? Worden ouders niet snel op de hoogte gebracht van het wangedrag van hun kind? Worden altijd dezelfde collega s ingeschakeld voor naschoolse activiteiten? Een tekort aan leiding, structuur, klare communicatie, eenduidige regels en procedures verknoeien binnen een school soms de goede verstandhouding. MENINGSVERSCHIL OF CONFLICT? Bij meningsverschillen accepteer je dat verschillen en andere opvattingen logisch zijn. Je merkt die andere mening op, probeert er een beter zicht op te krijgen en vindt misschien wel overeenkomsten. Je trekt niet onmiddellijk de conclusie: die ander is tegen mij. Bij conflicten geraakt dit besef zoek. De vervelende en hevige gevoelens zorgen voor een beperkt blikveld: mijn waarheid is de enige juiste. Marian (49): «TWINTIG JAAR GELEDEN» «De leukste plek op school is de klas. Als ik de deur achter mij dicht trek, voel ik me goed. Ik mijd de leraarskamer zo veel mogelijk. Er is constant ruzie. Ook met mijn directe collega botert het niet. Wat er 20 jaar geleden gezegd is, staat nog altijd tussen haar en mij in. We gedogen elkaar. Gelukkig staan we elk in een andere graad.» hoe? SLACHTOFFER, REDDER OF AANKLAGER Haal een conflict voor de geest waarbij jij betrokken bent. In welke rol zit jij? - Slachtoffer: «Ik zit in het verdomhoekje, er is mij onrecht aangedaan.» Soms duwen anderen je in deze positie. Zoek je de slachtofferrol zelf (on)bewust op, dan verwacht je dat die positie jou de meeste aandacht oplevert. - Redder: «Ik neem het voor jou op.» Daardoor geef je onrechtstreeks de boodschap: «Ik ben groot en jij bent klein. Jij kan je probleem niet zelf oplossen.» - Aanklager: «Ik ben boos en zal hier eens zeggen waarop het slaat!» Je bent overtuigd van je gelijk, beschuldigt de andere. De posities die je inneemt, wisselen naarmate het conflict vordert. De redder kan slachtoffer worden: «Ik nam het voor hem op en dan krijg ik dit als dank!» Het slachtoffer wordt aanklager: «En hij dan, hij heeft» En zo sleept een conflict soms eindeloos aan en geraken er almaar meer mensen bij betrokken. Ik welke rol zit je en wat levert het je op (boosheid, frustratie, gezag )? «Hij is tegen mij!» Stephanie (13), Roy (16), Cher (15) en Bo (15): «SOMMIGEN NOEMEN ONS VERKLIKKERS» «We zijn verkozen door onze klas. Als twee klasgenoten ruzie maken, gaan wij met ze praten. We luisteren dan en trekken geen partij. Dat is wel moeilijk als een van de ruziemakers je vriendin is. Eén keer per week komen we samen met de leerlingbegeleidster. Dan bespreken we wat we gedaan hebben, of wordt een moeilijke ruzie in de hele groep uitgepraat. We kunnen daar ook problemen met leerkrachten melden. Sommige klasgenoten noemen ons verklikkers. Maar we doen dit niet voor onszelf. Een betere klassfeer komt uiteindelijk iedereen ten goede, zeggen we dan. We hebben geleerd dat we ons niet moeten laten meeslepen, dat onmiddellijk roepen en slaan niet zoveel oplevert als rustig blijven en praten.» (Stephanie, Roy, Cher en Bo zijn stewards van het KTA Brugge)

7 de aanpak Je bent betrokken Patrick (38): «ALS EEN TEFAL-PAN» «Die gasten zijn als een tefalpan: alles lijkt van ze af te glijden.» Geertje (10): «DOE ALSOF ZE NIET BESTAAN» «Doe gewoon of ze niet bestaan, zei mijn juf. Maar ze doen gewoon verder! Ik weet niet meer wat ik moet doen en aan wie ik het kan vragen» ÉÉN TEGEN ÉÉN: CONFLICTEN MET EEN LEERLING, OUDER, COLLEGA De belangrijkste voorwaarde om uit een conflict te geraken, is afstand kunnen nemen. Dat betekent: je eigen behoefte om jouw opvatting erkend te zien, tussen haakjes plaatsen. Niet dat ik begrepen word is dan belangrijk, maar dat we elkaar begrijpen. Waarom voelt hij zich niet begrepen? Wat wil hij duidelijk maken? Waarover zijn we het wel eens? 8 tips - Breng kritiek op positieve wijze. Met «Je neemt je verantwoordelijkheid niet!» hamer je op wat er mis is. Vertel hoe je het wel graag wil hebben: «Ik reken ook op jouw hulp.» Zo schiet het verdedigingsmechanisme van de ander niet onmiddellijk in gang. - Maak concreet wat je verlangt. «Je zoon moet zich gedragen in de klas» is te vaag. Zeg dat je graag wil dat hij zijn hand opsteekt voor hij iets zegt of dat hij zelf een balpen naar de les moet meebrengen. - Vermijd de waarom-vraag. Maak van «Waarom negeer je mij al de hele week?» «Ik vind het niet prettig dat je me negeert.» Zo druk je de ander niet in de verdediging. - Stel geen vragen in de vorm van verkapte beweringen. «Vind je het niet onbeleefd dat je nooit je beurt afwacht?» Zeg in de plaats iets over je eigen gevoelens: «Ik vind het niet prettig dat je je beurt niet afwacht.» - Vermijd verlammende veralgemeningen. «Je komt nooit op tijd!» Nooit? Maak er «Je bent deze week al drie keer een kwartier te laat de klas binnengestapt.» - Richt boosheid op het gedrag, niet op de persoon. «Ik wil graag meer initiatieven van jou zien» klinkt al anders dan «Je bent gemakzuchtig.» - Wees niet te koppig om sorry te zeggen. Al is de ander geen doetje, je gepaste excuses aanbieden, loont meestal. Het kweekt goodwill bij de ander. - Geef echte woede de tijd om te zakken. Probeer tijd te winnen en eerst jezelf te kalmeren. Probeer bv. enkele keren rustig met de onderbuik te ademen. Probeer rustig te zeggen waar het op staat. Je verkleint de kans op escalatie. ÉÉN TEGEN ALLEN: IN CONFLICT MET DE KLAS Soms klikt het niet met een klas, ondanks je ervaring, enthousiasme en goedbedoelde pogingen. Opnieuw een aanvaardbaar leerklimaat scheppen in een moeilijke klas is geen gemakkelijke klus. Oorzaken liggen: - bij de leerlingen: ze zijn overactief, ongemotiveerd, agressief, apathisch - bij de leerkracht: inconsequent, saai, slap optreden, onduidelijk communiceren - bij de leersituatie: een te klein klaslokaal, het moment van de dag, de leerstof ANALYSE VAN EEN MOEILIJK KLAS: 7 STAPPEN Met een gedragsanalyse krijg je inzicht in de mechanismen van een moeilijke klas. Maak zo n analyse niet alleen, maar samen met andere leerkrachten die er les geven. Maak ook samen afspraken. Pak het dus als team aan. Dat maakt je sterker. STAP 1: Stel een lijst op met een gedetailleerde beschrijving van het storend gedrag. Doe dit heel concreet (bv. te veel lawaai bij het binnenkomen, onnodig heen en weer lopen, weigeren om een oefening te maken); STAP 2: Schrijf de gevolgen of de reacties op dat gedrag ernaast (bijv. andere leerlingen lachen, boosheid, roepen van de leerkracht); STAP 3: Beschrijf de context waarin dat ongewenst gedrag zich voordoet: wat voor oefening maken de leerlingen, in welk lokaal zit je, op welk tijdstip merk je het op ; STAP 4: Schrijf ook op wanneer het wel goed liep. Soms vergeet je ongewild de karige positieve momenten; STAP 5: Probeer aan de hand van je lijst stoorpatronen te ontdekken; STAP 6: Pak eerst de minst moeilijke problemen aan: rangschik de storende dingen van makkelijk tot niet te negeren. Wat echt niet te negeren valt, krijgt prioriteit; STAP 7: Kies een strategie: negeren, belonen of bestraffen. NEGEREN: Dit is de eenvoudigste en meest gebruikte strategie. Relatief kleine storingen kan je gemakkelijk negeren. In de praktijk werkt negeren pas goed in combinatie met belonen. BESTRAFFEN: Bekijk wanneer straffen het beste lukt en spreek af met collega s. Lang niet altijd zal een straf slecht gedrag kunnen corrigeren. Een leerling uit de klas sturen, een brief van de directeur of een nota in de agenda: het effect ervan is meestal tijdelijk. Ze leiden bovendien tot ontsnappingstechnieken bij de leerling (liegen, uitvluchten verzinnen). Je lokt er dus vooral negatieve gevoelens mee uit. BELONEN: Betrap jezelf en de leerlingen op goed gedrag. Een aanmoediging, een glimlach of vriendelijke opmerking zijn elke keer nodig telkens er iets verbetert. Wees wel consequent. (Meer info over straffen en belonen vind je op klik straffen en belonen aan.) 5 STIJLEN VAN CONFLICT- HANTERING Hoe ga je om met een conflict? Elke situatie is anders. Het is de kunst om de aanpak op de situatie af te stemmen. Toedekken, toegeven, 1 ontvluchten Wie de ander altijd gelijk geeft en op zijn kop laat zitten, doet zichzelf te kort en kan in de hand werken dat de andere nog veeleisender wordt. Vermijden, negeren 2 Soms is een conflict niet zo erg en verdwijnt het vanzelf als je er bewust geen aandacht aan besteedt. Als negeren uit desinteresse of gebrek aan betrokkenheid gebeurt («Foert, het kan me niet meer schelen»), kan het snel een vorm van verwerpen worden. Genegeerde conflicten kunnen later onverwacht en hevig weer opflakkeren. Forceren Sommige 3 situaties vereisen snel en kordaat handelen. Hou de relatie open en scheidt de zaak van de persoon: «Dit wordt een strafstudie. Wat mij betreft ben je na je straf weer welkom in onze klas.» Blind autoritair optreden zorgt voor verliezers. De motivatie voor een leerling om te doen wat je op die manier afdwingt, is vaak ver te zoeken. Reguleren Soms is een 4 oplossing niet mogelijk. Met een compromis escaleert het conflict niet en is er voor beperkte tijd een oplossing. Reguleren kan ook door moeilijkheden te voorkomen: je zet leerlingen uit elkaar, zodat ze elkaar minder vaak letterlijk in de haren vliegen. Confronteren en oplossen Je wil rekening 5 houden met de wensen en behoeften van de anderen. Je kan actief luisteren en ik-boodschappen formuleren. Op deze manier voelt iedereen zich even belangrijk en kunnen de werkelijke problemen naar boven komen.

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Jongeren en druggebruik

Jongeren en druggebruik Jongeren en druggebruik een leidraad voor ouders Voorwoord Ouders - en ook andere opvoeders - zijn als de dood voor "drugs". Blijkbaar zorgt dit thema, door hun bezorgdheid en liefde voor opgroeiende kinderen,

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 Inleiding 6 Oefening 1: Kennismaking Wie ben ik? 6 Oefening 2:

Nadere informatie

Praktische veiligheidsgids voor vrouwen

Praktische veiligheidsgids voor vrouwen Praktische veiligheidsgids voor vrouwen Irene Zeilinger Ik keek hem recht in de ogen. Zij verweerde zich uit alle macht. Ik zei hem me los te laten. 2 Praktische veiligheidsgids voor vrouwen Garance vzw

Nadere informatie

Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen...

Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen... Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen...4 Afleidende gedachten...4 Concentratiestoornissen...5 Depressieve

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

CURSUS: ASSERTIVITEIT EN ZELFVERTROUWEN

CURSUS: ASSERTIVITEIT EN ZELFVERTROUWEN CURSUS: ASSERTIVITEIT EN ZELFVERTROUWEN Auteur: Hannelore Lambrighs Deze cursus wordt uitgegeven door Centrum voor Afstandsonderwijs Mechelsesteenweg 102 2018 Antwerpen Copyright Hannelore Lambrighs CVA,

Nadere informatie

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!!

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Door: Izzy Kalman, MS www.bullies2buddie.com [Izzy Kalman is in het Engels te bereiken via email: Izzy@bullies2buddies.com. Binnen Nederland: www.pesten.net

Nadere informatie

Marianna en Andrea. PROBLEEMGEDRAG, WAT KAN IK DOEN? Omgaan met diagnose-verwant gedrag

Marianna en Andrea. PROBLEEMGEDRAG, WAT KAN IK DOEN? Omgaan met diagnose-verwant gedrag Marianna en Andrea PROBLEEMGEDRAG, WAT KAN IK DOEN? Omgaan met diagnose-verwant gedrag Inhoud Inleiding... 3 Inhoud... 3 Doel... 3 Doelgroep... 3 Theorie... 4 Wat is probleemgedrag...4 Wanneer ongewenst

Nadere informatie

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft?

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Handleiding door ouders voor ouders 2 / Handleiding eetstoornissen voor ouders / Buro PUUR Sponsoren Deze handleiding is gesponsord door : TDS Schiedam www.tds.nu

Nadere informatie

Pestprotocol. School met de Bijbel. Maartensdijk

Pestprotocol. School met de Bijbel. Maartensdijk Pestprotocol School met de Bijbel Maartensdijk Aanleiding: De achtergrond van ons pestprotocol In het najaar van 2013 hebben we als personeel van de School met de Bijbel Maartensdijk digitale nascholing

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Voorkom online pesten en online seksueel misbruik

Voorkom online pesten en online seksueel misbruik Voorkom online pesten en online seksueel misbruik Make IT Safe peer2peer educatie Handleiding voor coaches END CHILD PROSTITUTION CHILD PORNOGRAPHY & TRAFFICKING OF CHILDREN FOR SEXUAL PURPOSES Deze handleiding

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

Ik kan dat niet. faalangst

Ik kan dat niet. faalangst faalangst 8 Ik kan dat niet 2 Story: Hij weigerde vooraan in de klas een lied te zingen 6 Specialist: We moeten leren omgaan met mislukkingen 7 Test: Dijkt jouw school faalangst in? 11 Aanpak: Helpende

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Interactievaardigheden. Hoofdstuk 11

Interactievaardigheden. Hoofdstuk 11 134 Hoi Melvin, ga je je jas even ophangen? Niet op de grond gooien hoor! Hai Mandy, wat fijn dat je er weer bent. Ik zag je gisteren niet op de buitenschoolse opvang. Was je ziek? Nee, mijn opa is dood

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

S P E C I A L. Mijn digitale wereld. 10+ speciaal onderwijs op. internet. Afspraken maken Praten over internet Cijfers en feiten Veilig contact leggen

S P E C I A L. Mijn digitale wereld. 10+ speciaal onderwijs op. internet. Afspraken maken Praten over internet Cijfers en feiten Veilig contact leggen S P E C I A L Mijn digitale wereld 10+ speciaal onderwijs op internet Afspraken maken Praten over internet Cijfers en feiten Veilig contact leggen Zou iedere leraar een mediawijze leerkracht moeten zijn,

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

Internetpesten. Een oud probleem in een nieuw jasje

Internetpesten. Een oud probleem in een nieuw jasje Internetpesten Een oud probleem in een nieuw jasje Master SEN (Special Educational Needs) Route Intern Begeleider (BIID2009) S103156 (INCOND WS) Windesheim locatie Leeuwarden Februari 2011 Voorwoord Leren

Nadere informatie

samen zoeken naar balans

samen zoeken naar balans LANDELIJKE DAG PSYCHISCHE GEZONDHEID, 10 OKTOBER 2006 B orderline B ulletin samen zoeken naar balans Van het ene uiterste in het andere een typisch geval van borderline Sommigen mensen menen precies te

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

...over psychische problemen

...over psychische problemen OPEN...over psychische problemen LEEF! spreekuur met de stemmen in JE hoofd Mama of mantelzorger? Komt een psycholoog bij de dokter de Omgekeerde Wereld 2011 / nummer 01 (advertentie) Niet lekker in je

Nadere informatie

Sociale veiligheid. op school en internet

Sociale veiligheid. op school en internet Sociale veiligheid op school en internet VOORWOORD INHOUD ACHTERGROND 4 Naar een sociaal veilig klimaat, offline en online 7 Feiten over jongeren en sociale media Als u wilt dat leerlingen en personeel

Nadere informatie

Verder leven met kanker

Verder leven met kanker Verder leven met kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Omgaan met onzekerheid 4 Van vermoeden tot behandeling 10 Verwerking: verschillende manieren 13 Op zoek naar een nieuw houvast 17 Voor partner,

Nadere informatie