Het Jaarverslag 2010 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2010 van OCMW Gent.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Jaarverslag 2010 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2010 van OCMW Gent."

Transcriptie

1 Voorwoord Het Jaarverslag 2010 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2010 van OCMW Gent. Het jaarverslag geeft een gedetailleerde samenvatting van wat OCMWpersoneelsleden voor de Gentse burger realiseerden. Het verslag bestaat uit zes delen. Het eerste deel geeft een overzicht van de bestuursorganen en de samenstelling ervan. Aansluitend volgt deel 2 waarin alle diensten van de Bestuursorganisatie zich voorstellen en een overzicht geven van de realisaties in Daarna volgen de twee departementen namelijk de Sociale Dienstverlening deel 3 en Ouderenzorg- deel 4. Deel 5 biedt een omvangrijk overzicht van het Human Recources beleid in het OCMW. We sluiten het jaarverslag af met het departement Facility Management in deel 6. Het verslag over elke dienst wordt vooraf gegaan door het adres, het aantal personeelsleden en de doelstellingen om zo tot een beschrijving van de realisaties van het werkingsjaar 2010 te komen. Het aanwezige cijfermateriaal werd maximaal in vergelijking gebracht met voorgaande jaren zodat trends en evoluties zichtbaar worden. Het jaarverslag 2010 is geschreven in de periode februari tot april door tientallen medewerkers in de organisatie. De eindredactie gebeurde door de dienst Communicatie. Indien u exemplaren wenst bij te bestellen kan dit bij: OCMW Gent Communicatie Onderbergen Gent Luc Kupers OCMW secretaris Geert Versnick OCMW voorzitter 1

2 Deel 1: Het OCMW van Gent 1 Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) Raad voor Maatschappelijk Welzijn Beleidsbeslissingen Afvaardigingen Managementteam...18 Deel 2: Bestuursorganisatie 2 Kabinet van de secretaris Doelstelling Realisaties Bestuursondersteuning Doelstelling Realisaties Communicatie Kwaliteit en Interne Controle Coördinatie Informatica Archief Doelstelling Realisaties Archief Bibliotheek Publiekswerking Archivalisch patrimonium, bibliotheekcollectie en kunstpatrimonium Samenwerkingen Dienst Veiligheid Doelstellingen Realisaties Juridisch advies en Overheidsopdrachten Kernopdrachten Realisaties...73 Deel 3: Sociale Dienstverlening 10 Staf Beleidsondersteuning Missie Realisaties Algemene beleidsondersteuning Dataplanning Informatie en communicatie Lokaal Sociaal Beleid en cel Armoedebestrijding Activering van cliënten: opvolgmeting Een open deur dichtbij Centraal Onthaal Welzijnsbureaus Welzijnsbureaus en antennes Welzijnsbureau: een open huis en samenwonen met anderen Welzijnsoverleg Het leefloon en levensminimum in cijfers

3 11.3 Aandacht voor vreemdelingen Onthaal en helpdesk Vreemdelingen Asielzoekers Interculturalisering van de dienstverlening Psychologische dienst Doelstelling Realisaties Methodische cellen Perspectief Methodische cel Jongerenwerking (JOW) Integrale Gezinsbegeleiding Juridische dienst Rechtshulp aan elke burger Juridische Adviescel Cel Schuldbemiddeling Realisaties Opleidings- en Tewerkstellingscentrum Organogram OTC Activering Cliëntenprofiel van het OTC Samenwerkingsverbanden Trajectbegeleiding OTC Leerwerkplekken Emancipatorische Werking Doelstelling Realisaties Projectwerkingen Basiswerkingen Dialooggroep klantenparticipatie t Rondpunt Cultuurparticipatie Opnieuw je eigen centen beheren Ervaringsdeskundige Samenwerking met sociaal artistiek theater Victoria Deluxe Ghent Blue White Belgian Homeless Cup Receptiewerking IKOOK Ervaringsbewijs Vakantiewerking De Pagadder Energiecel Sociaal fonds voor gas en elektriciteit Lokale adviescommissie (LAC) LAC Eandis LAC TMVW Sociaal stookoliefonds Tussenkomst in brandstofkosten Vzw REGent Thuislozenzorg Wonen Doelstelling Woningen Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Noodwoningen Zekerheidstellingen en bankwaarborgen

4 19.3 Woonbegeleiding Onthaal Project Intensieve Woonbegeleiding Daklozen Samenwerkingsprotocol Daklozen De Baai Deel 4: Ouderenzorg 20 Staf Ouderenzorg Doelstelling Realisaties Vier woonzorgcentra Identificatiegegevens van de vier woonzorgcentra Zorg in cijfers meting op De vier woonzorgcentra apart belicht Woonzorgcentrum Het Heiveld Woonzorgcentrum Zonnebloem Woonzorgcentrum De Vijvers Woonzorgcentrum De Liberteyt Transmurale zorg Identificatiegegevens van de drie woonvormen Zorg in cijfers meting op De drie transmurale woonvormen apart belicht Woningcomplex met dienstverlening Wibier Serviceflats Antoniushof Negen lokale dienstencentra Identificatiegegevens van de negen centra De lokale dienstencentra in cijfers meting op 31/12/ De negen lokale dienstencentra apart belicht Ldc Ten Hove Ldc Speltincx Ldc De Thuishaven Ldc De Waterspiegel Ldc Wibier Ldc De Horizon Ldc De Regenboog Ldc De Vlaschaard Ldc De Boei Innovatieve projecten Project eenzaamheid Project Project: Samen gaan we ervoor Project Toeleiden allochtone senioren naar de reguliere zorgsector Project woonzorgzone Ledeberg Advies, Oriëntatie en Opname (AOO) Doelstelling AOO in cijfers meting op Voorlopige bewindvoering Inventarisatie

5 Deel 5: Human Resources 25 Personeel Personeel van het OCMW Gent Organisatie - Human Resources beleid in Diversiteit Doelstelling Realisaties Evolutie van de kencijfers diversiteit Selectie Doelstelling Realisaties Aanwervingsprocedures volgens nieuwe RPR Aanwervingen via artikel (rpr) en contractuele selecties OZ Interne vacatures Projecten Vorming en Loopbaanbegeleiding Missie Doelgroepen Vorming Cijfermateriaal Kosten Realisaties Loopbaanbegeleiding Cijfermateriaal Realisaties Sodico vzw Deel 6: Facility Management 29 Facility Management Herstructurering in 3 takken Grotere projecten Grote aankoopdossiers Duurzame aankoop

6 6

7 Deel 1 Het OCMW van Gent OCMW Gent Raad Managementteam Departement Financiën Departement Bestuurs- Ondersteuning Departement Human Resources Departement Facility Management Departement Sociale Dienstverlening Departement Ouderenzorg 7

8 8

9 1 Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) Adres Hoofdzetel: Onderbergen Gent 1.1 Raad voor Maatschappelijk Welzijn OCMW Gent wordt bestuurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De leden van de Raad worden verkozen door de gemeenteraad en staan in verhouding tot het bevolkingscijfer van de Stad Gent. Voor Gent bestaat de Raad uit 15 leden. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn in 2010: VERSNICK Geert Open VLD Voorzitter LAMPAERT Erwin SP.A PATAER Paul Groen! Lid SYSMANS Chantal CD&V Lid INGHELRAM Anna Vlaams Belang Lid Ondervoorzitter Vast Bureau Lid BOTTEQUIN Anne Open VLD Lid HOLEMANS Dirk Groen! Lid VANDAELE Ingrid SP.A Lid BAUWENS Christian Vlaams Belang Lid BOCKSTAELE Jurgen SP.A Lid VERSCHOOTEN Cédric Open VLD Lid MAES Aline SP.A Lid LEMAITRE Jeroen N-VA Lid VERBEKE Pascal SP.A Lid WIJNAKKER Frank Open VLD Lid Korenlei 21 J 9000 Gent Langebilkstraat Wondelgem Bressers-Blanchaertlaan St.-Denijs-Westrem Oudekouter Gentbrugge Maaltemeers Zwijnaarde Egelstraat Wondelgem Drongenstationstraat Drongen Nekkersputstraat Gent Tijl Uilenspiegelstraat Gentbrugge Wolterslaan Gent Lindestuk Wondelgem Kromme Wal Gent Kleine Schuurstraat Sint-Amandsberg Drongenhof Gent Rietorchisstraat 8B 9041 Oostakker 9

10 De voorzitter is van rechtswege voorzitter van het Vast Bureau en de Bijzondere Comités. Het Vast Bureau is belast met het afhandelen van de zaken van het dagelijks bestuur en komt wekelijks samen. De Raad van het OCMW heeft daarnaast Bijzondere Comités opgericht waaraan welomschreven bevoegdheden werden overgedragen. Deze comités zijn: Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst; Bijzonder Comité voor Campus Het Heiveld; Bijzonder Comité voor Campus De Vijvers; Bijzonder Comité voor Campus Zonnebloem; Bijzonder Comité voor Campus De Liberteyt; Bijzonder Comité Ouderen- en Thuiszorgbeleid; Bijzonder Comité Patrimonium en Bouwprojecten; Bijzonder Comité Woonbeleid. Door het decreet van 5 juli 2002 zijn de vergaderingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn openbaar. Alleen persoonsgebonden dossiers worden wegens privacyredenen achter gesloten deuren besproken. Deze openbaarheid uit zich ook in het publiek maken van de agenda. Deze wordt ad valvas geafficheerd en aan de lokale perscontacten bezorgd. De OCMW-Raad kwam 12 keer samen in het werkingsjaar Beleidsbeslissingen De voornaamste beslissingen die de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in 2010 nam, zijn terug te vinden op het intranet en in de nieuwe toepassing e-besluitvorming. Beslissingen over de aanvaarding van schenkingen en legaten zijn afzonderlijk vermeld. 10

11 1.3 Afvaardigingen List break2 a. Het OCMW heeft in 2010 vertegenwoordigers in diverse verenigingen en organisaties ORGANISATIE AFVAARDIGING PLAATSVERVANGERS AudiO Raad van Beheer: Geert Versnick, Open Vld Algemene Vergadering: Geert Versnick, Open Vld AZ-Jan Palfijn Adviescommissie stuurgroep: Jef Vermaere, ontvanger Algemene Vergadering: List break Geert Versnick, Open Vld Pascal Verbeke, SP.a Paul Pataer, Groen! Chantal Sysmans, CD&V Anna Inghelram, Vl Belang Piet Lampaert, SP.a, 2e ov Anne Bottequin, Open Vld Dirk Holemans, Groen! Ingrid Vandaele, SP.a Christian Bauwens, VlB Frank Wijnakker, Open Vld Jurgen Bockstaele, SP.a Cédric Verschooten, Open Vld Aline Maes, SP.a Jeroen Lemaitre, N-VA Raad van Bestuur: Geert Versnick Piet Lampaert, SP.a (2e ov) Anne Bottequin, Open Vld Dirk Holemans, Groen! Christian Bauwens, Vl Belang Jeroen Lemaitre, N-VA Cédric Verschooten, Open Vld Jurgen Bockstaele, SP.a CEVI Bisdomplein Gent Managementcomité: Geert Versnick Piet Lampaert, SP.a (2e ov) Anne Bottequin, Open Vld Jurgen Bockstaele, SP.a Algemene Vergadering: Frank Wijnakker, Open Vld Pascal Verbeke, SP.a Raad van Bestuur: : Pascal Verbeke, SP.a 11

12 ORGANISATIE AFVAARDIGING PLAATSVERVANGERS Commissie Juridische Geertje Van Doorne, coördinator Liesbet Vertriest, juriste Bijstand Juridische dienst Deontologische commissie Piet Lampaert, SP.a Jacques Bottequin, Open Vld Chantal Sysmans, CD&V Christian Bauwens, Vl. Belang Jurgen Bockstaele, SP.a Erwin Devriendt, Open Vld Geert Verbeke, CD&V Anna Inghelram, Vl. Belang Digipolis Telepolis Antwerpen Generaal Armstrongweg Antwerpen tel: fax: Ethias INFOHOS Legeweg 157F 8020 Oostkamp Raad van Bestuur: Frank Wijnakker, Open Vld Algemene Vergadering: (Piet Lampaert, SP.a) Algemene Vergadering: Piet Lampaert, SP.a Algemene Vergadering Geert Versnick Jurgen Bockstaele, SP.a Jeroen Lemaitre, NVA Dirk Holemans, Groen! Pascal Verbeke, SP.a Intern AUDITCOMITE Jobpunt Vlaanderen Lokale Adviescommissie (LAC, Gas en elektriciteit) (ZP) P/a Onderbergen Gent Lokale Adviescommissie (LAC, water) P/a Onderbergen Gent Netwerk Palliatieve Thuiszorg Gent - Eeklo Jubileumlaan Gent nv Eigen Heerd is Goud Weerd Burgstraat 148, Gent PAOV Platform Arbeidszorg Oost-Vlaanderen P/a Gouvernementstraat Gent Raad van Bestuur Geert Versnick Jurgen Bockstaele, SP.a Leden Vast Bureau: Secretaris ontvanger Algemene Vergadering: Luc Kupers, OCMW-secretaris Christine Grillaert, vz commissie Ingrid Vandaele, SP.a Lieve Van den Hende, adm medew, secretariaat Christel Herman, vz commissie Cédric Verschooten, Open VLD M. François, adm medew. secretariaat Raad van Bestuur: Geert Versnick Aline Maes, SP.a Pascale Hulpiau, directeur OZ Algemene Vergadering: Pascale Hulpiau, directeur OZ Raad van Bestuur Frank Wijnakker, Open Vld Receptiewerking Platform: David De Keukelaere, diensthoofd m.w. Tom Van Poele, hoofd m.w. (Ann Baudonck pvv vz.) Jurgen Bockstaele, SP.a (Christine Grillaert, pvv vz) Frank Wijnakker, Open VLD. Marijke De Waele, hoofd m.w. 12

13 ORGANISATIE AFVAARDIGING PLAATSVERVANGERS Paritaire Huurcommissie: Geraldine Serras, coördinator Platform Thuiszorg Jubileumlaan Gent Raad van Bestuur: Geert Versnick Aline Maes, SP.a Linda Mets, diensthoofd Proeftuinen ism VDAB Stuurgroep: Guido De Baere, diensthoofd Provinciale Stuurgroep Welzijnsoverleg: Annemie Baetslé, directeur SD Provinciale Woonraad: Redactieraad Lokale Besturen en Werk (Uitg. Politea ism VVSG) Regionaal Netwerk Arbeidszorg Gent-Eeklo Regionaal Welzijnsoverleg Gent: Scheldevallei CV Brusselsesteenweg 479, 9050 Gentbrugge Stedelijke consultatieve Preventieraad P/a Sandra Rottiers Preventieambtenaar Stad Gent Sint Niklaasstraat Gent Stedelijk Seniorenraad Stedelijke Woonraad Stuurgroep Ambulante Ergo Vlaamse Woonraad VVSG Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten Pavilhoenstraat Brussel VVSG - VCO Geraldine Serras, coördinator Annelies Vincent, adjunct van de directie SD David De Keukelaere, diensthoofd maatsch.werk Tom Van Poele, hoofdmaatsch.w. Algemene Vergadering + Raad van Bestuur Annemie Baetslé, directeur SD Algemene Vergadering + Raad van Bestuur Ingrid Vandaele, SP.a Cédric Verschooten, Open Vld Algemene Vergadering Geert Versnick Linda Mets, diensthoofd Raad van Bestuur Linda Mets, diensthoofd Afvaardiging namens SVK OCMW Gent Geraldine Serras, coördinator Jan Lambrecht, diensthoofd OZ Linda Mets, diensthoofd Vertegenwoordiger voor VVSG: Geraldine Serras, coördinator SVK Directiecomité afd MW: Luc Kupers, OCMW-secretaris. Stuurgroep Vormingscentrum: Luc Blanckaert Marijke De Waele, hoofdmaatsch.w. 13

14 Vlaams Overleg Bewonersbelangen Diksmuidelaan Berchem Voogd: Toeziend voogd: Vzw Agora Vzw Basiseducatie Hippoliet Lammensstr. 10, 9000 Gent Vzw Begeleid Wonen Willem Tellstraat Gent Vzw Cultuurkapel St.- Vincent vzw ERSEV Oost- Vlaanderen: erkend regionaal samenwerkingsverband O-VL Gouvernementstr 1, Gent vzw Federatie van Vlaamse OCMW Maatschappelijk Werkers vzw Vzw Gent, stad in werking (GSIW) Vzw Gent, stad in werking (GSIW) - Partnerschapsverdrag Algemene Vergadering: Aline Maes, SP.a Raad van Bestuur (1 plaatsvervanger) Aline Maes, SP.a Voogd: Aline Maes, SP.a Toeziend voogd: Anne Bottequin, Open Vld Guido De Baere, diensthoofd Raad van Bestuur: Jurgen Bockstaele, SP.a Guido De Baere, diensthoofd Adviesraad: Aline Maes, SP.a Algemene Vergadering (19): Herman Van Nieuwenhuyze, vz Frank Wijnakker, Open Vld Cédric Verschooten, Open VLD Ingrid Vandaele, SP.a, ov Jeroen Lemaitre, N-VA Annemie Baetslé Raad van Bestuur: Ingrid Vandaele, SP.a Frank Wijnakker, Open Vld, Cédric Verschooten, Open VLD, Jeroen Lemaitre, N-VA, Annemie Baetslé Dagelijks Bestuur: Herman Van Nieuwenhuyze, vz Ingrid Vandaele, SP.a, ov Cédric Verschooten, Open VLD Annemie Baetslé Algemene Vergadering: Cédric Verschooten, Open Vld Luc Blanckaert Algemene Vergadering: Geert Versnick Beleidsgroep: Geert Versnick Guido De Baere Pascal Verbeke, SP.a. 14

15 Vzw KOMOSIE Vzw Kom-Pas: Vzw Logo: Vzw Ovosit Vzw Platform Forensisch Psychiatrisch Centrum Algemene Vergadering: Pascal Verbeke, SP.a Evi Maes, techn.coörd. OTC Algemene Vergadering + Raad van Bestuur: Guido De Baere Ann Vanden Wyngaerd, adj vd directie Raad van Bestuur & Algemene Vergadering: Frank Vervaet, diensthoofd extramuraal Algemene Vergadering: Geert Versnick Annelies Vincent Begeleidingsgroep: Annemie Baetslé, directeur SD vzw REGent Algemene Vergadering (6): Piet Lampaert, SP.a. Dirk Holemans, Groen! Christian Bauwens, VL.Belang Ann Bottequin, Open VLD. Jurgen Bockstaele, SP.A Aline Maes, SP.a Raad van Bestuur (3): Frank Wijnakker, Open VLD Jurgen Bockstaele, SP.a Chantal Sysmans, CD&V Dagelijks Bestuur: Frank Wijnakker Christelle Herman 15

16 Vzw Sodico = Sociale Dienst voor het personeel Onderbergen Gent Algemene Vergadering (9): Geert Versnick Cédric Verschooten, Open Vld Jurgen Bockstaele, SP.a Ingrid Vandaele, SP.a Dirk Holemans, Groen! Chantal Sysmans, CD&V Jeroen Lemaitre, N-VA Christian Bauwens, VB Pascal Verbeke, SP.a Raad van Bestuur (6): Geert Versnick Cédric Verschooten, Open Vld Jurgen Bockstaele, SP.a Ingrid Vandaele, SP.a Dirk Holemans, Groen! Jeroen Lemaitre, N-VA Vzw Tolk- en Vertaalservice Vzw UNICE = Universitair Centrum Eerstelijnsgezondheidszor g Nieuw Gent Rerum Novarumplein 180b, Gent Vzw Voetbal in de Stad Vzw Woonfonds werkgroep Farmaka WoninGent Lange Steenstraat Gent secretaris vzw: Cindy Eeckeloo Opgevolgd door Kris Paermentier, directeur HR. Annemie Baetslé, directeur SD Algemene Vergadering: Annie Schouppe, diensthoofd maatschappelijk werk Nieuw Gent Rudy Coddens Raad van Bestuur: Rudy Coddens Algemene Vergadering: Anne Bottequin Open VLD Raad van Beheer: Jurgen Bockstaele, SP.a Algemene Vergadering: Bart Styl, hoofdm. werker Pascale Hulpiau, directeur OZ Geert Vergaerde, adviseur Financien Raad van Bestuur: Anne Bottequin, Open Vld Algemene Vergadering en Buitengewone Algemene Vergadering: Jurgen Bockstaele, SP.a b. Voogdij over de minderjarigen Aline Maes, raadslid, fungeert in de gevallen die door de wet zijn bepaald, als voogd over minderjarigen. Anne Bottequin, raadslid, fungeert als toeziende voogd. 16

17 c. Samenstelling van de diverse organen Vervanging van de Voorzitter Vast Bureau BC Campus Ledeberg Woon- en zorgcentrum De Vijvers BC Campus St.- Amandsberg, Het Heiveld BC Campus Wondelgem, De Liberteyt BC Campus Zwijnaarde, Zonnebloem BC Lokale Dienstencentra en Serviceflats (opgeheven ) BC Ouderen- en Thuiszorgbeleid BC Patrimonium en Bouwprojecten BC Sociale Dienst Erwin Lampaert Geert Versnick, voorzitter Erwin Lampaert, SP.a Dirk Holemans, Groen! Anne Bottequin, Open Vld Jurgen Bockstaele, SP.a Geert Versnick Anne Bottequin, Open Vld Pascal Verbeke, SP.a (ov) Jurgen Bockstaele, SP.a Chantal Sysmans, CD&V Geert Versnick Anne Bottequin, Open Vld Pascal Verbeke, SP.a (ov) Jeroen Lemaitre, N-VA Jurgen Bockstaele, SP.a Geert Versnick Anne Bottequin, Open Vld Piet Lampaert, SP.a (ov) Pascal Verbeke, SP.a Paul Pataer, Groen! Geert Versnick Anne Bottequin, Open Vld Jurgen Bockstaele, SP.a (ov) Pascal Verbeke, SP.a Paul Pataer, Groen! - - Geert Versnick Erwin Lampaert, SP.a Frank Wijnakker, Open VLD Jeroen Lemaitre, N-VA Pascal Verbeke, SP.a Geert Versnick Anne Bottequin, Open Vld Jurgen Bockstaele, SP.a (ov) Piet Lampaert, SP.a Chantal Sysmans, CD&V Geert Versnick Ingrid Vandaele, SP.a (ov) Cédric Verschooten, Open Vld Aline Maes, SP.a Chantal Sysmans, CD&V - Cédric Verschooten, Open Vld Aline Maes, SP.a Ingrid Vandaele, SP.a Jeroen Lemaitre, N-VA - Cédric Verschooten, Open Vld Erwin Lampaert, SP.a Chantal Sysmans, CD&V Aline Maes, SP.a - Cédric Verschooten, Open Vld Jurgen Bockstaele, SP.a Ingrid Vandaele, SP.a Dirk Holemans, Groen! - Cédric Verschooten, Open Vld Aline Maes, SP.a Piet Lampaert, SP.a Dirk Holemans, Groen! - Aline Maes, SP.a Cédric Verschooten, Open VLD - Jurgen Bockstaele, SP.a - Cédric Verschooten, Open Vld Pascal Verbeke, SP.a Aline Maes, SP.a Jeroen Lemaitre, N-VA - Jurgen Bockstaele, SP.a Anne Bottequin, Open Vld Pascal Verbeke, SP.a Jeroen Lemaitre, N-VA 17

18 BC Woonbeleid Managementteam Geert Versnick Cédric Verschooten, Open Vld Aline Maes, SP.a (ov) Pascal Verbeke, SP.a Paul Pataer, Groen! Geert Versnick Luc Kupers, secretaris Jef Vermaere, ontvanger Annemie Baetslé, directeur SD Pascale Hulpiau, directeur OZ William De Maesschalck, projectleider Francine Vandewege, directeur BO en plaatsvervangend secretaris Kris Paermentier, directeur HR Wim Vandevijvere, directeur Facility Veerle De bruyn, communicatieambtenaar - Frank Wijnakker, Open Vld Ingrid Vandaele, SP.a Jurgen Bockstaele, SP.a Dirk Holemans, Groen! 1.4 Managementteam Het managementteam coördineert de diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie, de werking van de diensten en de interne communicatie. De doelstelling van het managementteam is vastgelegd in het OCMW-decreet. Het managementteam bestond in 2010 uit: de voorzitter; de secretaris; de ontvanger; de directeur SD; de directeur OZ; de directeur BO de directeur HR; de directeur Facility; de projectleider bouwprojecten de communicatieambtenaar List break2 18

19 a. Digitaal besluitvormingsproces In 2010 kwam het managementteam wekelijks op maandag samen. De communicatieambtenaar en een kabinetsmedewerker van de secretaris notuleren en verspreiden de informatie binnen het OCMW. Sinds de invoering van het project e- besluitvorming midden 2010 werden alle stukken, documenten en verslagen van het managementteam via deze toepassing verwerkt. Op deze manier kwam er bij het managementteam geen papier meer aan te pas. b. Directiecomité Naast het managementteam is er ook een directiecomité dat bestaat uit de secretaris, de ontvanger en de departementshoofden. In 2010 werkte het directiecomité samen met de externe firma Hay het dossier uit van de functieweging. Het directiecomité kwam ook meerdere keren samen om de financiële situatie van het OCMW te analyseren en beleidsopties voor te stellen. In april ging het managementteam op teambuilding naar Knokke. Op de agenda stonden de krijtlijnen van een nieuwe managementstructuur, met daaraan gekoppeld voorstellen voor een nieuwe organisatiestructuur. c. OCMW-beleidsteam voor leidinggevenden Het OCMW-beleidsteam is een overlegstructuur waarbij het managementteam leidinggevenden en stafmedewerkers uit het middenkader uitnodigt. De beleidsteams vonden plaats in de Cultuurkapel van het OCMW of in de Campus Prins Filip. Aansluitend op het beleidsteam was er op bepaalde momenten ook de eedaflegging van nieuwe medewerkers. In 2010 vonden er zeven beleidsteams plaats: op 24.02, 28.04, 16.05, 29.05, 30.06, en Een van deze beleidsteams bestond uit een opleiding in interne controle door de dienst Kwaliteit en Interne Controle. De doelstelling van het OCMW-beleidsteam is de samenwerking te bevorderen, maar ook om dienstoverschrijdend te werken en geïnformeerd te geraken over verschillende actuele managementthema s. Het is de bedoeling om op deze beleidsteams externe sprekers van diverse organisaties uit te nodigen om te netwerken, maar ook om op de hoogte te blijven van trends en evoluties in de overheidssector. In 2010 kwamen volgende thema s aan bod: Decoding the DNA of public and private sector leaders - Luc Drieghe van Hudson; dossier peoplemanagement en functieweging - Bram Timperman en Kelly Kuylen; project Vergeten Schoonheid Nathalie Fieuw en Veerle De Coninck; nieuwe dienstnamen - Bart Baele en Siegfried Debruyne; acties in het Jaar van de Armoede - Josée Goris van de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD MI); de Cel Armoedebestrijding - acties in 2010 in Gent - Joris Beaumon; de meerwaarde van psychologen in onze woonzorgcentra - Dirk Beyens, Celien Scheire en Anneleen Steyaert; de beleidssessies in SD: methodiek en aanpak - Ann Vanden Wyngaerd; de studie over de functieweging toelichting door de firma HayGroup; 19

20 jaarrekening een toelichting van de financiële trends en evoluties Jef Vermaere - Geert Vergaerde en Yves Alexander; kwaliteit en het belang van een kwaliteitslabel - Didier Keppens; toelichting van het ESF(Europees SociaalFonds)-label - Guido De Baere;. toelichting van Erik Conings van het ESF agentschap Vlaanderen en overhandiging van het ESF-label aan SD; opleiding preventiebeleid voor de hiërarchische lijn en nabespreking - Jan De Vuyst - Ethias; stand van zaken OCMW-financiën - Luc Kupers en Geert Versnick;. stand van zaken meldingsmanagement - Glenn Van Meerhaeghe; krachtlijnen van het beleid in Bart Baele. 20

21 Deel 2 Bestuursorganisatie 21

22 22

23 List break 2 Kabinet van de secretaris Adres: Onderbegen Gent Aantal personeelsleden Kabinet van de secretaris: 3,8 voltijds equivalenten 5 koppen 2.1 Doelstelling 2010 was het eerste volledige werkjaar van het nieuwe kabinet van de secretaris. Deze dienst staat in voor de begeleiding en ondersteuning van departements- en organisatieoverschrijdende initiatieven in naam van de secretaris. Het kabinet vormt een tweede lijn ten opzichte van het operationele werk, de eerste lijn. Ook is deze dienst de draaischijf tussen het beleid en de organisatie. In 2010 heeft het kabinet tal van organisatiebrede taken opgenomen. Hierna volgt een greep uit de activiteiten. 2.2 Realisaties De dienst staat in voor de klachten in tweede lijn en vormt een directe link met het agentschap voor binnenlands bestuur op het gebied van het administratief toezicht. t break2list break2 List break2 a. Coördinatie patrimonium Een andere taak is het coördineren van ontwikkelingen op patrimoniumvlak via de samenwerking met het AG Stadsontwikkelingsbedrijf (SOB) Gent. Hiertoe behoren o.a. grote bouwprojecten of samenwerkingsverbanden die organisatieoverschrijdend zijn en in partnership met externe partners uitgewerkt worden. b. Bestuurlijke indeling Ook de bestuurlijke indeling van de organisatie wordt door het kabinet bewaakt. In 2010 werden onder meer de bevoegdheidsdelegaties en besluitvormingsprocessen in kaart gebracht als eerste stap in een evaluatie van die delegaties. c. Uitbouw Europese netwerken en subsidies Europa speelt een steeds grotere rol voor de lokale besturen, ook voor OCMW s. Daarom verwierf het kabinet van de secretaris expertise in Europese netwerken en subsidiëring. Zo was er de deelname aan de Master Class Europese subsidiëring, opgezet door het kenniscentrum i.s.m. de grote centrumsteden, en de interstedelijke reflectiegroep Europa. 23

24 d. Verdere invoering e-besluit 2010 was een belangrijk jaar voor het project e-besluit. Zo werd in een volledig opleidingspakket voor toekomstige gebruikers voorzien om op 31 mei 2010 als eerste van de e-besluit besturen een volledig digitaal aangeleverde zitting te kunnen organiseren. Ook voor de eerste volledig digitale zitting kaapte het OCMW Gent met de raad van 14 september de primeur weg. e. Uitbouw samenwerking Kwaliteit en Interne Controle Er is ook een intense samenwerking opgezet met Kwaliteit en Interne Controle met het oog op het opzetten van een systeem van kwaliteit en organisatiebeheersing. Vanuit overkoepelende initiatieven zoals het Managementrapport en het project Business Intelligence werd een toekomstvisie uitgewerkt rond het gericht kijken naar belangrijke organisatieontwikkelingen. 24

25 3 Bestuursondersteuning Adres: Onderbergen Gent Aantal personeelsleden Bestuursondersteuning: 13 voltijds equivalenten 15 koppen 3.1 Doelstelling Bestuursondersteuning vervult verschillende opdrachten: eak List break2 a. Bestuurssecretariaat Het bestuurssecretariaat vormt de administratieve draaischijf tussen de verschillende directies, instellingen en diensten. De dienst maakt de agenda's en notulen voor de Raad, het Vast Bureau en het Bijzonder Comité Patrimonium en Bouwprojecten (BCPB). Daarnaast verzorgt de dienst de publicatie van de agenda's, notulen en stukken van diverse vergaderingen op het OCMW intranet. Bovendien publiceert ze op de OCMW-website elke maand de agenda van de openbare zitting van de Raad, de goedgekeurde notulen en de woordelijke weergave van het vragenuurtje. De taken en werking veranderden sterk door de invoering van het programma e-besluitvorming (zie rubriek vernieuwingen). b. Onthaal en telefonie De onthaalbalie van het hoofdbestuur ontvangt bezoekers en beantwoordt de oproepen die op het centraal telefoonnummer van OCMW Gent binnenkomen. Daarnaast organiseert de onthaalbalie het beheer van de vergaderruimtes in het hoofdbestuur. De onthaalbalie van Campus Prins Filip werd afgesplitst van Bestuursondersteuning en valt voortaan onder Personeel. c. Expeditie De Expeditie verzorgt inkomende en uitgaande briefwisseling. De inkomende briefwisseling wordt in een register ingeschreven alvorens ze wordt verdeeld naar de diensten. Ook het laten ondertekenen door voorzitter en secretaris, het inschrijven in het register van uitgaande briefwisseling, het frankeren en versturen van de uitgaande briefwisseling behoren tot het takenpakket. d. Bodedienst De bodes halen de briefwisseling op bij alle OCMW-diensten. Vervolgens wordt deze gesorteerd en opnieuw bezorgd aan de verschillende interne en externe diensten. De bodes bieden logistieke steun bij raadzittingen en verzorgen het onthaal van cliënten bij hoorzittingen van het Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD). 25

26 3.2 Realisaties List break2 a. Inkomende en uitgaande briefwisseling OCMW Gent ontving brieven in Daarvan werden er verwerkt door de expeditie brieven gingen in naam van OCMW Gent de deur uit. 40% daarvan werd bovendien aangetekend verstuurd. Het merendeel daarvan zijn betekeningen van beslissingen van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. In 2010 werd vastgesteld dat de telling van het aantal inkomende en uitgaande brieven niet helemaal correct gebeurde en dat werd inmiddels verbeterd. Daarom is een pure vergelijking met voorgaande jaren niet helemaal mogelijk aantal inkomende brieven (1) aantal ingeschreven door Expeditie Aantal uitgaande brieven (2) Verzending aangetekende zendingen (alle diensten) Frankeerkosten in euro (3) (1) Het grootste deel van de inkomende briefwisseling wordt door de Expeditie geopend en ingeschreven in het register van inkomende briefwisseling. Decentraal gelegen diensten schrijven hun inkomende post in hetzelfde register in. Inkomende facturen worden door Financiën in een andere databank ingeschreven. Brieven op naam van voorzitter, secretaris of gericht aan een politieke fractie worden eerst aan de respectieve geadresseerde bezorgd. Deze kan nadien vragen aan de Expeditie om het stuk alsnog in te schrijven. (2) Heel wat brieven worden onder gesloten omslag aangeboden aan Expeditie om te frankeren. Hiervan werden tot nu toe geen cijfers bijgehouden. Het werkelijk aantal verzonden brieven ligt dan ook hoger dan het aantal weergegeven in dit jaartotaal. Anderzijds moet er wel rekening mee gehouden worden dat ze een weerslag vinden in de frankeerkosten. Bovendien telde men een bulkverzending tot in 2009 slechts als één exemplaar en werd een negatieve beslissing BCSD die al jaren gewoon èn aangetekend verstuurd wordt ook slechts als één stuk geteld. Het cijfer voor 2010 is al een betere benadering van het exacte getal. Vanaf 2011 zal elk stuk apart worden geteld. (3) De aanzienlijke stijging van de frankeerkosten van 2008 naar 2009 en dan weer een daling naar 2010 kent een eenvoudige verklaring. De uitnodigingen voor OCMW-cliënten voor één-euro-evenementen werd in 2009 voor het eerst door de Expeditie verstuurd (stijging). Dit werd in 2010 uitbesteed aan een externe firma (daling). b. e-besluitvormingsproject 2010 was een belangrijk jaar voor het project e-besluit. Zo was voorzien in een volledig opleidingspakket voor de toekomstige gebruikers om op 31 mei 2010 als eerste van de e- Besluit besturen een volledig digitaal aangeleverde zitting te kunnen organiseren. Ook voor 26

Het Jaarverslag 2011 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2011 van OCMW Gent.

Het Jaarverslag 2011 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2011 van OCMW Gent. Voorwoord Het Jaarverslag 2011 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2011 van OCMW Gent. Het jaarverslag geeft een gedetailleerde samenvatting

Nadere informatie

Het Jaarverslag 2012 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2012 van OCMW Gent.

Het Jaarverslag 2012 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2012 van OCMW Gent. Voorwoord Het Jaarverslag 2012 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2012 van OCMW Gent. Het jaarverslag geeft een gedetailleerde samenvatting

Nadere informatie

Deel 1. Het OCMW van Gent - 5 -

Deel 1. Het OCMW van Gent - 5 - 1 Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent...7 1.1 Raad voor Maatschappelijk Welzijn...7 1.2 Beleidsbeslissingen...8 1.3 Afvaardigingen...9 2 Algemeen Maatschappelijke Dienstverlening...19

Nadere informatie

Openbare zitting. Notulen openbare zitting van 11 augustus 2011 Voorstel: Goedkeuring Beslissing: goedgekeurd. Verlenging van de vereniging INFOHOS

Openbare zitting. Notulen openbare zitting van 11 augustus 2011 Voorstel: Goedkeuring Beslissing: goedgekeurd. Verlenging van de vereniging INFOHOS Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 8 september 2011-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Geert Versnick, voorzitter De heer Erwin Lampaert, raadslid; mevrouw

Nadere informatie

7.2 Concrete activiteiten...82 8 Perspectief...87 8.1 Adres...87 8.2 Doelstellingen...87 8.3 Realisaties 2007...88 9 Integrale gezinsbegeleiding...

7.2 Concrete activiteiten...82 8 Perspectief...87 8.1 Adres...87 8.2 Doelstellingen...87 8.3 Realisaties 2007...88 9 Integrale gezinsbegeleiding... Inhoud 1 Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent...5 1.1 Adres...5 1.2 Raad voor Maatschappelijk Welzijn...5 1.3 Beleidsbeslissingen 2007...6 1.3.1 Raadszitting 5 januari 2007...6 1.3.2

Nadere informatie

Contactgegevens OCMW Gent

Contactgegevens OCMW Gent Welzijnsbureaus en antennes Contactgegevens OCMW Gent Bloemekenswijk Francisco Ferrerlaan 273 a 9000 Gent 09 266 94 80 09 226 56 76 Antenne Mariakerke Paul Van Tieghemlaan 2 9030 Mariakerke 09 216 74 48

Nadere informatie

Memo. Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014

Memo. Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014 Memo Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014 1 Inleiding Stad Gent en OCMW Gent werken samen aan een nieuwe organisatiestructuur waarin op doorgedreven manier samengewerkt zal worden. In functie

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 januari 2012

OCMW-raad van 24 januari 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be OCMW-raad van 24 januari 2012 bij de

Nadere informatie

Het Jaarverslag 2013 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2013 van OCMW Gent.

Het Jaarverslag 2013 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2013 van OCMW Gent. Voorwoord Het Jaarverslag 2013 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2013 van OCMW Gent. Het jaarverslag geeft een gedetailleerde samenvatting

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

1 Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent...7 1.1 Adres...7 1.2 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn...7 1.3 Beleidsbeslissingen

1 Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent...7 1.1 Adres...7 1.2 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn...7 1.3 Beleidsbeslissingen 1 Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent...7 1.1 Adres...7 1.2 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn...7 1.3 Beleidsbeslissingen 2006...8 1.3.1 Raadszitting van 10 januari 2006...8 1.3.2

Nadere informatie

Boek 4 Toelichting bij budget

Boek 4 Toelichting bij budget OCMW Gent Meerjarenplan 2014-2019 en 2014 Boek 4 Toelichting bij Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens Nis code: 44021 Uitgave: 2014 1 2014 - Boek 4 2 2014

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 december 2015-19.00 uur Locatie: Raadzaal - St.-Martensstraat 11 OPENBARE ZITTING B-punten Diensten van de Secretaris Bestuursondersteuning 1 2015_RMW_00399

Nadere informatie

9.5 Arbeidsactivering... 137 9.6 Arbeidstoeleiding... 149 9.7 Arbeid... 152 9.8 Dienstverlening vanuit de Leerwerkplekken... 155 10 Energiecel...

9.5 Arbeidsactivering... 137 9.6 Arbeidstoeleiding... 149 9.7 Arbeid... 152 9.8 Dienstverlening vanuit de Leerwerkplekken... 155 10 Energiecel... Jaarverslag 2014 1 Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)... 4 1.1 Raad voor Maatschappelijk Welzijn... 4 1.2 Vast Bureau en Bijzondere Comités... 5 1.3 Afvaardigingen... 7 2 OCMW secretaris

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN SEPTEMBER 2012. 2012/009 Stand van zaken schoolpremie 09/2012

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN SEPTEMBER 2012. 2012/009 Stand van zaken schoolpremie 09/2012 9 BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN SEPTEMBER 2012 2012/009 Stand van zaken schoolpremie 09/2012 2012/009 Stand van zaken schoolpremie SD Mevrouw Evita Willaert, OCMW-raadslid

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN MAART 2011

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN MAART 2011 2 BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN MAART 2011 2011/003 Project dakisolatie samenwerking met Eandis 03/2011 2011/004 Tewerkstelling gediplomeerde verzorgenden in de woonzorgcentra

Nadere informatie

Dienst Logistiek. 1 Dienst Logistiek

Dienst Logistiek. 1 Dienst Logistiek Dienst Logistiek 1 Dienst Logistiek Dienst Logistiek 2 1 VOORSTELLING A. Opdrachten Directie Generaal 1) Ondersteuning 2) Innovatie en verandering De dienst Logistiek biedt logistieke ondersteuning aan

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN APRIL 2012. 2012/006 Evolutie leefloners en dossierlast maatschappelijk werkers 04/2012

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN APRIL 2012. 2012/006 Evolutie leefloners en dossierlast maatschappelijk werkers 04/2012 BULLETIN 4 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN APRIL 2012 2012/006 Evolutie leefloners en dossierlast maatschappelijk werkers 04/2012 2012/006 Evolutie leefloners en dossierlast maatschappelijk

Nadere informatie

OCMW INFORMATIEBROCHURE. Dienstverlening. Contactadressen. Leefloon. Hoe kan het OCMW me helpen? Ook een adres in mijn buurt? Bij wie klop ik aan?

OCMW INFORMATIEBROCHURE. Dienstverlening. Contactadressen. Leefloon. Hoe kan het OCMW me helpen? Ook een adres in mijn buurt? Bij wie klop ik aan? OCMW INFORMATIEBROCHURE 2014 Dienstverlening Hoe kan het OCMW me helpen? Contactadressen Ook een adres in mijn buurt? Leefloon Bij wie klop ik aan? COLOFON REDACTIE Verantwoordelijke uitgever: Luc Kupers,

Nadere informatie

OCMWGent. meer dan u denkt. informatiebrochure. Werk en opleiding. wonen rechten vrije tijd

OCMWGent. meer dan u denkt. informatiebrochure. Werk en opleiding. wonen rechten vrije tijd OCMWGent meer dan u denkt informatiebrochure Geld Gezondheid Werk en opleiding wonen rechten vrije tijd colofon redactie Verantwoordelijke uitgever: Coördinator: Redactie: Fotografie: Vormgeving: Luc Kupers

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans (vanaf punt 6), Luc Haine, Louis

Nadere informatie

OCMWGent. meer dan u denkt. informatiebrochure. Werk en opleiding. wonen rechten vrije tijd

OCMWGent. meer dan u denkt. informatiebrochure. Werk en opleiding. wonen rechten vrije tijd OCMWGent meer dan u denkt informatiebrochure Geld Gezondheid Werk en opleiding wonen rechten vrije tijd colofon redactie Verantwoordelijke uitgever: Coördinator: Redactie: Fotografie: Vormgeving: Luc Kupers

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

VRAGENUURTJE VAN JANUARI 2014

VRAGENUURTJE VAN JANUARI 2014 BULLETIN 1 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JANUARI 2014 2014/001 Toekomst van de OTC Leerwerkplekken in het geplande 01/2014 stedelijk dienstenbedrijf 2014/002 Uitbreiding Pilootproject

Nadere informatie

Zitting van 16 september 2008.

Zitting van 16 september 2008. Zitting van 16 september 2008. Aanwezig : MM. Peeters, voorzitter; Vanderperren, Lowagie, Vansintejan, Meulemans, Verhaeghe en Lesage, leden; Dedecker, secretaris. Raadslid Huys is verontschuldigd. Raadslid

Nadere informatie

Functiebeschrijving: administratief medewerker gemengde functie (m/v)

Functiebeschrijving: administratief medewerker gemengde functie (m/v) functie (m/v) Graad Administratief medewerker (m/v) Functietitel Administratief medewerker gemengde functie (m/v) Doelstelling van de functie Verlenen van informatie en verwerken van vragen van interne

Nadere informatie

THUISZORG. Ook iets voor jou? Intercultureel Netwerk Gent v.z.w.

THUISZORG. Ook iets voor jou? Intercultureel Netwerk Gent v.z.w. THUISZORG Ook iets voor jou? Intercultureel Netwerk Gent v.z.w. 1 2 INHOUD p.4 p.6 p.8 p.10 p.12 p.14 p.16 p.18 p.20 p.22 de verpleegkundige de maatschappelijk werker het personenalarmsysteem de boodschappendienst

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN DECEMBER 2011. 2011/15 Interpretatie leeflooncategorie samenwonende 12/2011

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN DECEMBER 2011. 2011/15 Interpretatie leeflooncategorie samenwonende 12/2011 12 BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN DECEMBER 2011 2011/15 Interpretatie leeflooncategorie samenwonende 12/2011 2011/015 Interpretatie leeflooncategorie samenwonende SD - Interpretatie

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

2014/017 Integratietegemoetkoming en tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

2014/017 Integratietegemoetkoming en tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden 2014/017 Integratietegemoetkoming en tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden De heer Yoeri Note, OCMW-raadslid Voorzitter Collega's De integratietegemoetkoming en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN 2015

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN 2015 BULLETIN 6 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN 2015 2015/017 Mondelinge vraag over onderzoek uitbreiding van oplaadpunten 06/2015 budgetmeters 2015/018 Webwinkel in de lokale dienstencentra

Nadere informatie

ENERGIECEL OCMW GENT. Christel Herman 7 november 2013

ENERGIECEL OCMW GENT. Christel Herman 7 november 2013 ENERGIECEL OCMW GENT Energiecel Christel Herman 7 november 2013 energiecel themadienst energie en energieschulden deels opgericht nav liberalisering van de energiemarkt op 1 juli 2003 nadien ook water

Nadere informatie

ocmw Sollicitanten welke vacatures zijn er? hoe solliciteer ik? wat is de procedure? een brede waaier aan jobs meld je aan op de website

ocmw Sollicitanten welke vacatures zijn er? hoe solliciteer ik? wat is de procedure? een brede waaier aan jobs meld je aan op de website ocmw Sollicitanten welke vacatures zijn er? een brede waaier aan jobs hoe solliciteer ik? meld je aan op de website wat is de procedure? stap voor stap uitgelegd 2013 inhoud 1. Inleiding... 2 2. OCMW Gent...

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN SEPTEMBER 2011

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN SEPTEMBER 2011 9 BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN SEPTEMBER 2011 2011/011 Gerechtigde gezinnen die niet bereikt worden door de schoolpremie 09/2011 2011/011 Gerechtigde gezinnen die niet

Nadere informatie

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat Selectielijst versie 1.0 31/01/2014 Beleidsdomein Ondersteuning Titel Bestemming + Bewaartermijn Bewaarniveau Opmerkingen gebied Algemeen beleid en bestuur Secretariaat Verzorgen van het secretariaat Algemeen

Nadere informatie

POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking

POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking Missie OCMW Gent De sociale dienstverlening verzekeren zodat alle inwoners van Gent een menswaardig leven kunnen leiden. We hebben hierbij prioritaire aandacht

Nadere informatie

Kandidaturen hersamenstelling Provinciale Adviesraad voor Ouderen (PAO)

Kandidaturen hersamenstelling Provinciale Adviesraad voor Ouderen (PAO) Welzijnsoverleg Regio Gent v z w ( W R G ) WRG vzw Martelaarslaan 204B 9000 GENT 09 225 91 33 info@wrg.be www.wrg.be Bank: BE66 8804 1724 5143 Ondernemingsnummer: 418.092.962 directie Welzijn, Gezondheid,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Wervik Steenakker 30 8940 WERVIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 27 augustus 2015 Herwig Beckers, voorzitter Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc Haine, Louis Debruyne,

Nadere informatie

Solliciteer bij. OCMW Gent. en bepaal je eigen toekomst. een hart voor Gent, een hart voor je job

Solliciteer bij. OCMW Gent. en bepaal je eigen toekomst. een hart voor Gent, een hart voor je job Solliciteer bij OCMW Gent en bepaal je eigen toekomst een hart voor Gent, een hart voor je job Op zoek naar een uitdagende job? OCMW Gent een vat vol kansen! een hart voor Gent, een hart voor je job Inhoudstafel

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

1/01/1977 tot 31/03/1977

1/01/1977 tot 31/03/1977 1976 Armand Verspeeten Gontran Scohy-Saurel Henri Van den Brande Jacques Bottequin Denise Van Den Haute Julien Piens Henri Neyrinck Roger Claeys J. Van Campenhout J. De Clercq-Van Nieuland Jan Van Schoote

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

departement Maatschappelijk welzijn

departement Maatschappelijk welzijn raad voor maatschappelijk welzijn vast bureau externe audit bijzondere comité( s) budgetcommissie voorzitter secretariaat voorzitter centraal secretariaat Interne auditcommissie ontvanger beleidsoverleg

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: OCMW Spreker: Marianne Van Der Biest (OCMW Herzele) Wat is het OCMW? OCMW = Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. OCMW = publieke instelling Welzijn = meer dan armoedebestrijding

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

Project deel-sel Gent Boeiende Boterhammen

Project deel-sel Gent Boeiende Boterhammen Versie: 30 augustus 2012 Baudelokaai 8 9000 Gent Project deel-sel Gent Boeiende Boterhammen Indienen project Het project is goedgekeurd op de vergadering van de deel-sel van 26 april 2012 Het project sluit

Nadere informatie

OCMW-raad van 25 oktober 2012

OCMW-raad van 25 oktober 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder.

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Secretariaat Subdienst:

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

Voorstelling Cultuurdienst Februari 2015

Voorstelling Cultuurdienst Februari 2015 Voorstelling Cultuurdienst Februari 2015 Agenda Introductie Waarom een nieuwe dienst? Structuur Cultuurdienst Taken Introductie Gent Plus Waarom een nieuwe Cultuurdienst? Departement Cultuur, Sport en

Nadere informatie

Voorstel Stad Gent: wijkantennes gekoppeld aan de centrale werkwinkels. Werkgroep GSIW 4 juni 2013

Voorstel Stad Gent: wijkantennes gekoppeld aan de centrale werkwinkels. Werkgroep GSIW 4 juni 2013 Voorstel Stad Gent: wijkantennes gekoppeld aan de centrale werkwinkels Werkgroep GSIW 4 juni 2013 Aansluiting te vinden bij andere vormen van dienstverlening om de maatschappelijke positie van de werkzoekende

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 oktober 2013

OCMW-raad van 24 oktober 2013 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

Aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen

Aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen Aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen * Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het subsidiereglement inzake de kwalitatieve begeleiding van de leden van de sportvereniging. Enkel aanvragen

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Datum 20/12/2013 Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

Bedrijfsvoering Dienst Communicatie

Bedrijfsvoering Dienst Communicatie Bedrijfsvoering Dienst Communicatie PERSBERICHT Klik hier als u een datum wilt invoeren. 16/0000 Dienstregeling stadsdiensten Gentse Feesten Tijdens de Gentse Feesten, van vrijdag 15 juli (18 uur) tot

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014. 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014. 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014 BULLETIN 7 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST V L A A M S E G E M E E N S C H A P S C O M M I S S I E Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 Datum ontvangst

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: naam De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen wordt in dit reglement genoemd: FZO-VL. Artikel 2: maatschappelijke zetel FZO-VL heeft als

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN APRIL 2014. 2014/007 Collectieve schuldenregeling 04/2014 2014/008 Werkdruk MA s 04/2014

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN APRIL 2014. 2014/007 Collectieve schuldenregeling 04/2014 2014/008 Werkdruk MA s 04/2014 BULLETIN 4 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN APRIL 2014 2014/007 Collectieve schuldenregeling 04/2014 2014/008 Werkdruk MA s 04/2014 2014/007 Collectieve schuldenregeling De heer Pascal

Nadere informatie

Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN. het sociaal onderzoek van het OCMW

Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN. het sociaal onderzoek van het OCMW Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN het sociaal onderzoek van het OCMW WEGWIJS IN HET SOCIAAL ONDERZOEK in negen stappen... Wat is het sociaal onderzoek? Waarom het sociaal onderzoek? Wie voert

Nadere informatie

VEP Studiedag 2009: Plaats en rol van indicatoren bij beleidsnota s, beheersovereenkomsten en convenanten. Gelijkenissen en verschillen.

VEP Studiedag 2009: Plaats en rol van indicatoren bij beleidsnota s, beheersovereenkomsten en convenanten. Gelijkenissen en verschillen. VEP Studiedag 2009: Plaats en rol van indicatoren bij beleidsnota s, beheersovereenkomsten en convenanten. Gelijkenissen en verschillen. In welk breder verhaal passen de indicatoren waarmee jullie werken?

Nadere informatie

Â\ Vlaamse (\ \ overheid

Â\ Vlaamse (\ \ overheid Â\ Vlaamse (\ \ overheid Vlaams Ministerie Kanselarij en Bestuur Agentschap Overheidspersoneel Besluit van de administrateur-generaal tot indeling van het Agentschap Overheidspersoneel in subentiteiten

Nadere informatie

Lokale besturen werken aan etnisch-culturele diversiteit

Lokale besturen werken aan etnisch-culturele diversiteit Invulformulier voor goede praktijkvoorbeelden Lokale besturen werken aan etnisch-culturele diversiteit 1. Naam van uw stad, gemeente of OCMW OCMW Gent 2. Praktijkvoorbeeld 2.1 Titel van het initiatief

Nadere informatie

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V)

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen

Nadere informatie

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet Voorstelling OCMW-Genk Aantal inwoners Stad Genk: 63.550, aantal personeelsleden OCMW-Genk:

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE

AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE HOOFDSTUK 1 Voorwaarden met het oog op de kwaliteitsvolle begeleiding van de sportverenigingen Doelstelling 1: Beschikken over een kwaliteitsvol sporttechnisch

Nadere informatie

Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas

Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Tussen: de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering in

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

Databank personeelsbezetting 81 BESTUREN ZIJN OP HEDEN OOK EFFECTIEF GESTART MET GEGEVENS TE INVENTARISEREN!

Databank personeelsbezetting 81 BESTUREN ZIJN OP HEDEN OOK EFFECTIEF GESTART MET GEGEVENS TE INVENTARISEREN! Databank personeelsbezetting Nieuwsflits naar aanleiding van het project databank personeelsbezetting Een vergelijkend onderzoek voor Vlaamse gemeenten Geachte secretaris, Beste medewerker, CC Consult

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

Als secretaris maak je de notulen van de vergaderingen van de bestuurlijke organen en bewaak je de daar gemaakte afspraken en besluiten.

Als secretaris maak je de notulen van de vergaderingen van de bestuurlijke organen en bewaak je de daar gemaakte afspraken en besluiten. Brandweerzone Vlaams-Brabant West Dienst Personeel IO01-SECRETARIS/JURIST Statutair onbepaalde duur voltijds Functionele loopbaan: A21-A22 Afdeling: Interne organisatie DOEL VAN DE FUNCTIE Als secretaris

Nadere informatie

Sociaal Huis Herenthout. Herenthuis

Sociaal Huis Herenthout. Herenthuis Sociaal Huis Herenthout Herenthuis Context en voorgeschiedenis Herenthout telt 8717 inwoners en is gelegen in de Antwerpse Kempen Eind 2005 werd het stappenplan LSB opgemaakt Omgevingsanalyse, inventaris

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Ontwerpbesluit Zitting van 30 april 2015 OCMW Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing 20 2015_RMW_00289 Maatschappelijke hulpverlening aan residenten - Werkafspraken

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van BOOM J. Van Cleemputplein 1 2850 Boom Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Boom/W65B-STOF-SFGE/2015 Aantal Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Voor bedrijven en organisaties www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Ieder communicatiemiddel heeft een eigen effect. Het is belangrijk te bepalen welke communicatiemiddelen

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar Functiekaart Functie Graadnaam: coördinator Functienaam: communicatieambtenaar Functiefamilie: coördinatoren Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Interne Ondersteuning Dienst: Communicatie & informatie

Nadere informatie

Versie november 2015 Beroepsprocedure. WEGWIJS IN het beroep tegen een OCMW-beslissing

Versie november 2015 Beroepsprocedure. WEGWIJS IN het beroep tegen een OCMW-beslissing Versie november 2015 Beroepsprocedure WEGWIJS IN het beroep tegen een OCMW-beslissing WEGWIJS IN HET BEROEP TEGEN EEN OCMW BESLISSING in dertien stappen... Wat moet ik doen bij een beslissing van een OCMW?

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

Programmasporen 2014-2018

Programmasporen 2014-2018 Programmasporen 2014-2018 Statutaire doelstelling: ARTIKEL 3, De vereniging heeft tot doel overleg en samenwerking tussen de O.C.M.W. s, de gemeentebesturen, de private en publieke actoren in de regio

Nadere informatie

In te vullen door de Stad Gent - Dienst Cultuurparticipatie. In te vullen door de aanvrager - LEES EERST HET REGLEMENT!

In te vullen door de Stad Gent - Dienst Cultuurparticipatie. In te vullen door de aanvrager - LEES EERST HET REGLEMENT! AANVRAAGFORMULIER 'ARTIEST ZOEKT FEESTNEUS' 2013-2014 voor straat- en buurtfeesten van 1 augustus 2013 tot 30 juni 2014 en van 1 augustus 2014 tot 31 december 2014 In te vullen door de Stad Gent - Dienst

Nadere informatie

Een initiatief dat als voorbeeld kan dienen van een succesvolle samenwerking tussen verschillende stads- en OCMW diensten.

Een initiatief dat als voorbeeld kan dienen van een succesvolle samenwerking tussen verschillende stads- en OCMW diensten. Beste dames en heren Beste Senior Welkom op de opening van de Seniorenweek. Dit jaarlijks initiatief van OCMW, Stad en Seniorenraad, die telkens met beperkte middelen een aantrekkelijk programma samenstellen,

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2014 (aanvragen vanaf 17.04.2014).

Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2014 (aanvragen vanaf 17.04.2014). Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2014 (aanvragen vanaf 17.04.2014). Het Koninklijk Besluit houdende maatregelen ter bevordering van

Nadere informatie

Richtlijnen Financiële jaarovergang 2013-2014

Richtlijnen Financiële jaarovergang 2013-2014 Richtlijnen Financiële jaarovergang 2013-2014 Dit jaar is een uitzonderlijk jaar voor onze organisatie op vlak van financiën. Het boekjaar 2013 wordt uitzonderlijk vroeg afgesloten omwille van de overgang

Nadere informatie

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen Iedereen online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. 96 Telenet Jaarverslag 2012 Duurzaamheid Telenet Foundation Telenet Foundation

Nadere informatie

Enkele richtlijnen voor de verwarmingsperiode 2006-2007

Enkele richtlijnen voor de verwarmingsperiode 2006-2007 Vragen naar: Petra Romelart E-mail: petra.romelart Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend advies

Nadere informatie

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 De gemeente en het OCMW van Nevele komen overeen om een lokaal geïntegreerd welzijnsbeleid te voeren. Daartoe worden volgende afspraken gemaakt.

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder rapporteert

Nadere informatie