Het Jaarverslag 2010 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2010 van OCMW Gent.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Jaarverslag 2010 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2010 van OCMW Gent."

Transcriptie

1 Voorwoord Het Jaarverslag 2010 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2010 van OCMW Gent. Het jaarverslag geeft een gedetailleerde samenvatting van wat OCMWpersoneelsleden voor de Gentse burger realiseerden. Het verslag bestaat uit zes delen. Het eerste deel geeft een overzicht van de bestuursorganen en de samenstelling ervan. Aansluitend volgt deel 2 waarin alle diensten van de Bestuursorganisatie zich voorstellen en een overzicht geven van de realisaties in Daarna volgen de twee departementen namelijk de Sociale Dienstverlening deel 3 en Ouderenzorg- deel 4. Deel 5 biedt een omvangrijk overzicht van het Human Recources beleid in het OCMW. We sluiten het jaarverslag af met het departement Facility Management in deel 6. Het verslag over elke dienst wordt vooraf gegaan door het adres, het aantal personeelsleden en de doelstellingen om zo tot een beschrijving van de realisaties van het werkingsjaar 2010 te komen. Het aanwezige cijfermateriaal werd maximaal in vergelijking gebracht met voorgaande jaren zodat trends en evoluties zichtbaar worden. Het jaarverslag 2010 is geschreven in de periode februari tot april door tientallen medewerkers in de organisatie. De eindredactie gebeurde door de dienst Communicatie. Indien u exemplaren wenst bij te bestellen kan dit bij: OCMW Gent Communicatie Onderbergen Gent Luc Kupers OCMW secretaris Geert Versnick OCMW voorzitter 1

2 Deel 1: Het OCMW van Gent 1 Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) Raad voor Maatschappelijk Welzijn Beleidsbeslissingen Afvaardigingen Managementteam...18 Deel 2: Bestuursorganisatie 2 Kabinet van de secretaris Doelstelling Realisaties Bestuursondersteuning Doelstelling Realisaties Communicatie Kwaliteit en Interne Controle Coördinatie Informatica Archief Doelstelling Realisaties Archief Bibliotheek Publiekswerking Archivalisch patrimonium, bibliotheekcollectie en kunstpatrimonium Samenwerkingen Dienst Veiligheid Doelstellingen Realisaties Juridisch advies en Overheidsopdrachten Kernopdrachten Realisaties...73 Deel 3: Sociale Dienstverlening 10 Staf Beleidsondersteuning Missie Realisaties Algemene beleidsondersteuning Dataplanning Informatie en communicatie Lokaal Sociaal Beleid en cel Armoedebestrijding Activering van cliënten: opvolgmeting Een open deur dichtbij Centraal Onthaal Welzijnsbureaus Welzijnsbureaus en antennes Welzijnsbureau: een open huis en samenwonen met anderen Welzijnsoverleg Het leefloon en levensminimum in cijfers

3 11.3 Aandacht voor vreemdelingen Onthaal en helpdesk Vreemdelingen Asielzoekers Interculturalisering van de dienstverlening Psychologische dienst Doelstelling Realisaties Methodische cellen Perspectief Methodische cel Jongerenwerking (JOW) Integrale Gezinsbegeleiding Juridische dienst Rechtshulp aan elke burger Juridische Adviescel Cel Schuldbemiddeling Realisaties Opleidings- en Tewerkstellingscentrum Organogram OTC Activering Cliëntenprofiel van het OTC Samenwerkingsverbanden Trajectbegeleiding OTC Leerwerkplekken Emancipatorische Werking Doelstelling Realisaties Projectwerkingen Basiswerkingen Dialooggroep klantenparticipatie t Rondpunt Cultuurparticipatie Opnieuw je eigen centen beheren Ervaringsdeskundige Samenwerking met sociaal artistiek theater Victoria Deluxe Ghent Blue White Belgian Homeless Cup Receptiewerking IKOOK Ervaringsbewijs Vakantiewerking De Pagadder Energiecel Sociaal fonds voor gas en elektriciteit Lokale adviescommissie (LAC) LAC Eandis LAC TMVW Sociaal stookoliefonds Tussenkomst in brandstofkosten Vzw REGent Thuislozenzorg Wonen Doelstelling Woningen Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Noodwoningen Zekerheidstellingen en bankwaarborgen

4 19.3 Woonbegeleiding Onthaal Project Intensieve Woonbegeleiding Daklozen Samenwerkingsprotocol Daklozen De Baai Deel 4: Ouderenzorg 20 Staf Ouderenzorg Doelstelling Realisaties Vier woonzorgcentra Identificatiegegevens van de vier woonzorgcentra Zorg in cijfers meting op De vier woonzorgcentra apart belicht Woonzorgcentrum Het Heiveld Woonzorgcentrum Zonnebloem Woonzorgcentrum De Vijvers Woonzorgcentrum De Liberteyt Transmurale zorg Identificatiegegevens van de drie woonvormen Zorg in cijfers meting op De drie transmurale woonvormen apart belicht Woningcomplex met dienstverlening Wibier Serviceflats Antoniushof Negen lokale dienstencentra Identificatiegegevens van de negen centra De lokale dienstencentra in cijfers meting op 31/12/ De negen lokale dienstencentra apart belicht Ldc Ten Hove Ldc Speltincx Ldc De Thuishaven Ldc De Waterspiegel Ldc Wibier Ldc De Horizon Ldc De Regenboog Ldc De Vlaschaard Ldc De Boei Innovatieve projecten Project eenzaamheid Project Project: Samen gaan we ervoor Project Toeleiden allochtone senioren naar de reguliere zorgsector Project woonzorgzone Ledeberg Advies, Oriëntatie en Opname (AOO) Doelstelling AOO in cijfers meting op Voorlopige bewindvoering Inventarisatie

5 Deel 5: Human Resources 25 Personeel Personeel van het OCMW Gent Organisatie - Human Resources beleid in Diversiteit Doelstelling Realisaties Evolutie van de kencijfers diversiteit Selectie Doelstelling Realisaties Aanwervingsprocedures volgens nieuwe RPR Aanwervingen via artikel (rpr) en contractuele selecties OZ Interne vacatures Projecten Vorming en Loopbaanbegeleiding Missie Doelgroepen Vorming Cijfermateriaal Kosten Realisaties Loopbaanbegeleiding Cijfermateriaal Realisaties Sodico vzw Deel 6: Facility Management 29 Facility Management Herstructurering in 3 takken Grotere projecten Grote aankoopdossiers Duurzame aankoop

6 6

7 Deel 1 Het OCMW van Gent OCMW Gent Raad Managementteam Departement Financiën Departement Bestuurs- Ondersteuning Departement Human Resources Departement Facility Management Departement Sociale Dienstverlening Departement Ouderenzorg 7

8 8

9 1 Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) Adres Hoofdzetel: Onderbergen Gent 1.1 Raad voor Maatschappelijk Welzijn OCMW Gent wordt bestuurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De leden van de Raad worden verkozen door de gemeenteraad en staan in verhouding tot het bevolkingscijfer van de Stad Gent. Voor Gent bestaat de Raad uit 15 leden. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn in 2010: VERSNICK Geert Open VLD Voorzitter LAMPAERT Erwin SP.A PATAER Paul Groen! Lid SYSMANS Chantal CD&V Lid INGHELRAM Anna Vlaams Belang Lid Ondervoorzitter Vast Bureau Lid BOTTEQUIN Anne Open VLD Lid HOLEMANS Dirk Groen! Lid VANDAELE Ingrid SP.A Lid BAUWENS Christian Vlaams Belang Lid BOCKSTAELE Jurgen SP.A Lid VERSCHOOTEN Cédric Open VLD Lid MAES Aline SP.A Lid LEMAITRE Jeroen N-VA Lid VERBEKE Pascal SP.A Lid WIJNAKKER Frank Open VLD Lid Korenlei 21 J 9000 Gent Langebilkstraat Wondelgem Bressers-Blanchaertlaan St.-Denijs-Westrem Oudekouter Gentbrugge Maaltemeers Zwijnaarde Egelstraat Wondelgem Drongenstationstraat Drongen Nekkersputstraat Gent Tijl Uilenspiegelstraat Gentbrugge Wolterslaan Gent Lindestuk Wondelgem Kromme Wal Gent Kleine Schuurstraat Sint-Amandsberg Drongenhof Gent Rietorchisstraat 8B 9041 Oostakker 9

10 De voorzitter is van rechtswege voorzitter van het Vast Bureau en de Bijzondere Comités. Het Vast Bureau is belast met het afhandelen van de zaken van het dagelijks bestuur en komt wekelijks samen. De Raad van het OCMW heeft daarnaast Bijzondere Comités opgericht waaraan welomschreven bevoegdheden werden overgedragen. Deze comités zijn: Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst; Bijzonder Comité voor Campus Het Heiveld; Bijzonder Comité voor Campus De Vijvers; Bijzonder Comité voor Campus Zonnebloem; Bijzonder Comité voor Campus De Liberteyt; Bijzonder Comité Ouderen- en Thuiszorgbeleid; Bijzonder Comité Patrimonium en Bouwprojecten; Bijzonder Comité Woonbeleid. Door het decreet van 5 juli 2002 zijn de vergaderingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn openbaar. Alleen persoonsgebonden dossiers worden wegens privacyredenen achter gesloten deuren besproken. Deze openbaarheid uit zich ook in het publiek maken van de agenda. Deze wordt ad valvas geafficheerd en aan de lokale perscontacten bezorgd. De OCMW-Raad kwam 12 keer samen in het werkingsjaar Beleidsbeslissingen De voornaamste beslissingen die de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in 2010 nam, zijn terug te vinden op het intranet en in de nieuwe toepassing e-besluitvorming. Beslissingen over de aanvaarding van schenkingen en legaten zijn afzonderlijk vermeld. 10

11 1.3 Afvaardigingen List break2 a. Het OCMW heeft in 2010 vertegenwoordigers in diverse verenigingen en organisaties ORGANISATIE AFVAARDIGING PLAATSVERVANGERS AudiO Raad van Beheer: Geert Versnick, Open Vld Algemene Vergadering: Geert Versnick, Open Vld AZ-Jan Palfijn Adviescommissie stuurgroep: Jef Vermaere, ontvanger Algemene Vergadering: List break Geert Versnick, Open Vld Pascal Verbeke, SP.a Paul Pataer, Groen! Chantal Sysmans, CD&V Anna Inghelram, Vl Belang Piet Lampaert, SP.a, 2e ov Anne Bottequin, Open Vld Dirk Holemans, Groen! Ingrid Vandaele, SP.a Christian Bauwens, VlB Frank Wijnakker, Open Vld Jurgen Bockstaele, SP.a Cédric Verschooten, Open Vld Aline Maes, SP.a Jeroen Lemaitre, N-VA Raad van Bestuur: Geert Versnick Piet Lampaert, SP.a (2e ov) Anne Bottequin, Open Vld Dirk Holemans, Groen! Christian Bauwens, Vl Belang Jeroen Lemaitre, N-VA Cédric Verschooten, Open Vld Jurgen Bockstaele, SP.a CEVI Bisdomplein Gent Managementcomité: Geert Versnick Piet Lampaert, SP.a (2e ov) Anne Bottequin, Open Vld Jurgen Bockstaele, SP.a Algemene Vergadering: Frank Wijnakker, Open Vld Pascal Verbeke, SP.a Raad van Bestuur: : Pascal Verbeke, SP.a 11

12 ORGANISATIE AFVAARDIGING PLAATSVERVANGERS Commissie Juridische Geertje Van Doorne, coördinator Liesbet Vertriest, juriste Bijstand Juridische dienst Deontologische commissie Piet Lampaert, SP.a Jacques Bottequin, Open Vld Chantal Sysmans, CD&V Christian Bauwens, Vl. Belang Jurgen Bockstaele, SP.a Erwin Devriendt, Open Vld Geert Verbeke, CD&V Anna Inghelram, Vl. Belang Digipolis Telepolis Antwerpen Generaal Armstrongweg Antwerpen tel: fax: Ethias INFOHOS Legeweg 157F 8020 Oostkamp Raad van Bestuur: Frank Wijnakker, Open Vld Algemene Vergadering: (Piet Lampaert, SP.a) Algemene Vergadering: Piet Lampaert, SP.a Algemene Vergadering Geert Versnick Jurgen Bockstaele, SP.a Jeroen Lemaitre, NVA Dirk Holemans, Groen! Pascal Verbeke, SP.a Intern AUDITCOMITE Jobpunt Vlaanderen Lokale Adviescommissie (LAC, Gas en elektriciteit) (ZP) P/a Onderbergen Gent Lokale Adviescommissie (LAC, water) P/a Onderbergen Gent Netwerk Palliatieve Thuiszorg Gent - Eeklo Jubileumlaan Gent nv Eigen Heerd is Goud Weerd Burgstraat 148, Gent PAOV Platform Arbeidszorg Oost-Vlaanderen P/a Gouvernementstraat Gent Raad van Bestuur Geert Versnick Jurgen Bockstaele, SP.a Leden Vast Bureau: Secretaris ontvanger Algemene Vergadering: Luc Kupers, OCMW-secretaris Christine Grillaert, vz commissie Ingrid Vandaele, SP.a Lieve Van den Hende, adm medew, secretariaat Christel Herman, vz commissie Cédric Verschooten, Open VLD M. François, adm medew. secretariaat Raad van Bestuur: Geert Versnick Aline Maes, SP.a Pascale Hulpiau, directeur OZ Algemene Vergadering: Pascale Hulpiau, directeur OZ Raad van Bestuur Frank Wijnakker, Open Vld Receptiewerking Platform: David De Keukelaere, diensthoofd m.w. Tom Van Poele, hoofd m.w. (Ann Baudonck pvv vz.) Jurgen Bockstaele, SP.a (Christine Grillaert, pvv vz) Frank Wijnakker, Open VLD. Marijke De Waele, hoofd m.w. 12

13 ORGANISATIE AFVAARDIGING PLAATSVERVANGERS Paritaire Huurcommissie: Geraldine Serras, coördinator Platform Thuiszorg Jubileumlaan Gent Raad van Bestuur: Geert Versnick Aline Maes, SP.a Linda Mets, diensthoofd Proeftuinen ism VDAB Stuurgroep: Guido De Baere, diensthoofd Provinciale Stuurgroep Welzijnsoverleg: Annemie Baetslé, directeur SD Provinciale Woonraad: Redactieraad Lokale Besturen en Werk (Uitg. Politea ism VVSG) Regionaal Netwerk Arbeidszorg Gent-Eeklo Regionaal Welzijnsoverleg Gent: Scheldevallei CV Brusselsesteenweg 479, 9050 Gentbrugge Stedelijke consultatieve Preventieraad P/a Sandra Rottiers Preventieambtenaar Stad Gent Sint Niklaasstraat Gent Stedelijk Seniorenraad Stedelijke Woonraad Stuurgroep Ambulante Ergo Vlaamse Woonraad VVSG Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten Pavilhoenstraat Brussel VVSG - VCO Geraldine Serras, coördinator Annelies Vincent, adjunct van de directie SD David De Keukelaere, diensthoofd maatsch.werk Tom Van Poele, hoofdmaatsch.w. Algemene Vergadering + Raad van Bestuur Annemie Baetslé, directeur SD Algemene Vergadering + Raad van Bestuur Ingrid Vandaele, SP.a Cédric Verschooten, Open Vld Algemene Vergadering Geert Versnick Linda Mets, diensthoofd Raad van Bestuur Linda Mets, diensthoofd Afvaardiging namens SVK OCMW Gent Geraldine Serras, coördinator Jan Lambrecht, diensthoofd OZ Linda Mets, diensthoofd Vertegenwoordiger voor VVSG: Geraldine Serras, coördinator SVK Directiecomité afd MW: Luc Kupers, OCMW-secretaris. Stuurgroep Vormingscentrum: Luc Blanckaert Marijke De Waele, hoofdmaatsch.w. 13

14 Vlaams Overleg Bewonersbelangen Diksmuidelaan Berchem Voogd: Toeziend voogd: Vzw Agora Vzw Basiseducatie Hippoliet Lammensstr. 10, 9000 Gent Vzw Begeleid Wonen Willem Tellstraat Gent Vzw Cultuurkapel St.- Vincent vzw ERSEV Oost- Vlaanderen: erkend regionaal samenwerkingsverband O-VL Gouvernementstr 1, Gent vzw Federatie van Vlaamse OCMW Maatschappelijk Werkers vzw Vzw Gent, stad in werking (GSIW) Vzw Gent, stad in werking (GSIW) - Partnerschapsverdrag Algemene Vergadering: Aline Maes, SP.a Raad van Bestuur (1 plaatsvervanger) Aline Maes, SP.a Voogd: Aline Maes, SP.a Toeziend voogd: Anne Bottequin, Open Vld Guido De Baere, diensthoofd Raad van Bestuur: Jurgen Bockstaele, SP.a Guido De Baere, diensthoofd Adviesraad: Aline Maes, SP.a Algemene Vergadering (19): Herman Van Nieuwenhuyze, vz Frank Wijnakker, Open Vld Cédric Verschooten, Open VLD Ingrid Vandaele, SP.a, ov Jeroen Lemaitre, N-VA Annemie Baetslé Raad van Bestuur: Ingrid Vandaele, SP.a Frank Wijnakker, Open Vld, Cédric Verschooten, Open VLD, Jeroen Lemaitre, N-VA, Annemie Baetslé Dagelijks Bestuur: Herman Van Nieuwenhuyze, vz Ingrid Vandaele, SP.a, ov Cédric Verschooten, Open VLD Annemie Baetslé Algemene Vergadering: Cédric Verschooten, Open Vld Luc Blanckaert Algemene Vergadering: Geert Versnick Beleidsgroep: Geert Versnick Guido De Baere Pascal Verbeke, SP.a. 14

15 Vzw KOMOSIE Vzw Kom-Pas: Vzw Logo: Vzw Ovosit Vzw Platform Forensisch Psychiatrisch Centrum Algemene Vergadering: Pascal Verbeke, SP.a Evi Maes, techn.coörd. OTC Algemene Vergadering + Raad van Bestuur: Guido De Baere Ann Vanden Wyngaerd, adj vd directie Raad van Bestuur & Algemene Vergadering: Frank Vervaet, diensthoofd extramuraal Algemene Vergadering: Geert Versnick Annelies Vincent Begeleidingsgroep: Annemie Baetslé, directeur SD vzw REGent Algemene Vergadering (6): Piet Lampaert, SP.a. Dirk Holemans, Groen! Christian Bauwens, VL.Belang Ann Bottequin, Open VLD. Jurgen Bockstaele, SP.A Aline Maes, SP.a Raad van Bestuur (3): Frank Wijnakker, Open VLD Jurgen Bockstaele, SP.a Chantal Sysmans, CD&V Dagelijks Bestuur: Frank Wijnakker Christelle Herman 15

16 Vzw Sodico = Sociale Dienst voor het personeel Onderbergen Gent Algemene Vergadering (9): Geert Versnick Cédric Verschooten, Open Vld Jurgen Bockstaele, SP.a Ingrid Vandaele, SP.a Dirk Holemans, Groen! Chantal Sysmans, CD&V Jeroen Lemaitre, N-VA Christian Bauwens, VB Pascal Verbeke, SP.a Raad van Bestuur (6): Geert Versnick Cédric Verschooten, Open Vld Jurgen Bockstaele, SP.a Ingrid Vandaele, SP.a Dirk Holemans, Groen! Jeroen Lemaitre, N-VA Vzw Tolk- en Vertaalservice Vzw UNICE = Universitair Centrum Eerstelijnsgezondheidszor g Nieuw Gent Rerum Novarumplein 180b, Gent Vzw Voetbal in de Stad Vzw Woonfonds werkgroep Farmaka WoninGent Lange Steenstraat Gent secretaris vzw: Cindy Eeckeloo Opgevolgd door Kris Paermentier, directeur HR. Annemie Baetslé, directeur SD Algemene Vergadering: Annie Schouppe, diensthoofd maatschappelijk werk Nieuw Gent Rudy Coddens Raad van Bestuur: Rudy Coddens Algemene Vergadering: Anne Bottequin Open VLD Raad van Beheer: Jurgen Bockstaele, SP.a Algemene Vergadering: Bart Styl, hoofdm. werker Pascale Hulpiau, directeur OZ Geert Vergaerde, adviseur Financien Raad van Bestuur: Anne Bottequin, Open Vld Algemene Vergadering en Buitengewone Algemene Vergadering: Jurgen Bockstaele, SP.a b. Voogdij over de minderjarigen Aline Maes, raadslid, fungeert in de gevallen die door de wet zijn bepaald, als voogd over minderjarigen. Anne Bottequin, raadslid, fungeert als toeziende voogd. 16

17 c. Samenstelling van de diverse organen Vervanging van de Voorzitter Vast Bureau BC Campus Ledeberg Woon- en zorgcentrum De Vijvers BC Campus St.- Amandsberg, Het Heiveld BC Campus Wondelgem, De Liberteyt BC Campus Zwijnaarde, Zonnebloem BC Lokale Dienstencentra en Serviceflats (opgeheven ) BC Ouderen- en Thuiszorgbeleid BC Patrimonium en Bouwprojecten BC Sociale Dienst Erwin Lampaert Geert Versnick, voorzitter Erwin Lampaert, SP.a Dirk Holemans, Groen! Anne Bottequin, Open Vld Jurgen Bockstaele, SP.a Geert Versnick Anne Bottequin, Open Vld Pascal Verbeke, SP.a (ov) Jurgen Bockstaele, SP.a Chantal Sysmans, CD&V Geert Versnick Anne Bottequin, Open Vld Pascal Verbeke, SP.a (ov) Jeroen Lemaitre, N-VA Jurgen Bockstaele, SP.a Geert Versnick Anne Bottequin, Open Vld Piet Lampaert, SP.a (ov) Pascal Verbeke, SP.a Paul Pataer, Groen! Geert Versnick Anne Bottequin, Open Vld Jurgen Bockstaele, SP.a (ov) Pascal Verbeke, SP.a Paul Pataer, Groen! - - Geert Versnick Erwin Lampaert, SP.a Frank Wijnakker, Open VLD Jeroen Lemaitre, N-VA Pascal Verbeke, SP.a Geert Versnick Anne Bottequin, Open Vld Jurgen Bockstaele, SP.a (ov) Piet Lampaert, SP.a Chantal Sysmans, CD&V Geert Versnick Ingrid Vandaele, SP.a (ov) Cédric Verschooten, Open Vld Aline Maes, SP.a Chantal Sysmans, CD&V - Cédric Verschooten, Open Vld Aline Maes, SP.a Ingrid Vandaele, SP.a Jeroen Lemaitre, N-VA - Cédric Verschooten, Open Vld Erwin Lampaert, SP.a Chantal Sysmans, CD&V Aline Maes, SP.a - Cédric Verschooten, Open Vld Jurgen Bockstaele, SP.a Ingrid Vandaele, SP.a Dirk Holemans, Groen! - Cédric Verschooten, Open Vld Aline Maes, SP.a Piet Lampaert, SP.a Dirk Holemans, Groen! - Aline Maes, SP.a Cédric Verschooten, Open VLD - Jurgen Bockstaele, SP.a - Cédric Verschooten, Open Vld Pascal Verbeke, SP.a Aline Maes, SP.a Jeroen Lemaitre, N-VA - Jurgen Bockstaele, SP.a Anne Bottequin, Open Vld Pascal Verbeke, SP.a Jeroen Lemaitre, N-VA 17

18 BC Woonbeleid Managementteam Geert Versnick Cédric Verschooten, Open Vld Aline Maes, SP.a (ov) Pascal Verbeke, SP.a Paul Pataer, Groen! Geert Versnick Luc Kupers, secretaris Jef Vermaere, ontvanger Annemie Baetslé, directeur SD Pascale Hulpiau, directeur OZ William De Maesschalck, projectleider Francine Vandewege, directeur BO en plaatsvervangend secretaris Kris Paermentier, directeur HR Wim Vandevijvere, directeur Facility Veerle De bruyn, communicatieambtenaar - Frank Wijnakker, Open Vld Ingrid Vandaele, SP.a Jurgen Bockstaele, SP.a Dirk Holemans, Groen! 1.4 Managementteam Het managementteam coördineert de diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie, de werking van de diensten en de interne communicatie. De doelstelling van het managementteam is vastgelegd in het OCMW-decreet. Het managementteam bestond in 2010 uit: de voorzitter; de secretaris; de ontvanger; de directeur SD; de directeur OZ; de directeur BO de directeur HR; de directeur Facility; de projectleider bouwprojecten de communicatieambtenaar List break2 18

19 a. Digitaal besluitvormingsproces In 2010 kwam het managementteam wekelijks op maandag samen. De communicatieambtenaar en een kabinetsmedewerker van de secretaris notuleren en verspreiden de informatie binnen het OCMW. Sinds de invoering van het project e- besluitvorming midden 2010 werden alle stukken, documenten en verslagen van het managementteam via deze toepassing verwerkt. Op deze manier kwam er bij het managementteam geen papier meer aan te pas. b. Directiecomité Naast het managementteam is er ook een directiecomité dat bestaat uit de secretaris, de ontvanger en de departementshoofden. In 2010 werkte het directiecomité samen met de externe firma Hay het dossier uit van de functieweging. Het directiecomité kwam ook meerdere keren samen om de financiële situatie van het OCMW te analyseren en beleidsopties voor te stellen. In april ging het managementteam op teambuilding naar Knokke. Op de agenda stonden de krijtlijnen van een nieuwe managementstructuur, met daaraan gekoppeld voorstellen voor een nieuwe organisatiestructuur. c. OCMW-beleidsteam voor leidinggevenden Het OCMW-beleidsteam is een overlegstructuur waarbij het managementteam leidinggevenden en stafmedewerkers uit het middenkader uitnodigt. De beleidsteams vonden plaats in de Cultuurkapel van het OCMW of in de Campus Prins Filip. Aansluitend op het beleidsteam was er op bepaalde momenten ook de eedaflegging van nieuwe medewerkers. In 2010 vonden er zeven beleidsteams plaats: op 24.02, 28.04, 16.05, 29.05, 30.06, en Een van deze beleidsteams bestond uit een opleiding in interne controle door de dienst Kwaliteit en Interne Controle. De doelstelling van het OCMW-beleidsteam is de samenwerking te bevorderen, maar ook om dienstoverschrijdend te werken en geïnformeerd te geraken over verschillende actuele managementthema s. Het is de bedoeling om op deze beleidsteams externe sprekers van diverse organisaties uit te nodigen om te netwerken, maar ook om op de hoogte te blijven van trends en evoluties in de overheidssector. In 2010 kwamen volgende thema s aan bod: Decoding the DNA of public and private sector leaders - Luc Drieghe van Hudson; dossier peoplemanagement en functieweging - Bram Timperman en Kelly Kuylen; project Vergeten Schoonheid Nathalie Fieuw en Veerle De Coninck; nieuwe dienstnamen - Bart Baele en Siegfried Debruyne; acties in het Jaar van de Armoede - Josée Goris van de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD MI); de Cel Armoedebestrijding - acties in 2010 in Gent - Joris Beaumon; de meerwaarde van psychologen in onze woonzorgcentra - Dirk Beyens, Celien Scheire en Anneleen Steyaert; de beleidssessies in SD: methodiek en aanpak - Ann Vanden Wyngaerd; de studie over de functieweging toelichting door de firma HayGroup; 19

20 jaarrekening een toelichting van de financiële trends en evoluties Jef Vermaere - Geert Vergaerde en Yves Alexander; kwaliteit en het belang van een kwaliteitslabel - Didier Keppens; toelichting van het ESF(Europees SociaalFonds)-label - Guido De Baere;. toelichting van Erik Conings van het ESF agentschap Vlaanderen en overhandiging van het ESF-label aan SD; opleiding preventiebeleid voor de hiërarchische lijn en nabespreking - Jan De Vuyst - Ethias; stand van zaken OCMW-financiën - Luc Kupers en Geert Versnick;. stand van zaken meldingsmanagement - Glenn Van Meerhaeghe; krachtlijnen van het beleid in Bart Baele. 20

21 Deel 2 Bestuursorganisatie 21

22 22

23 List break 2 Kabinet van de secretaris Adres: Onderbegen Gent Aantal personeelsleden Kabinet van de secretaris: 3,8 voltijds equivalenten 5 koppen 2.1 Doelstelling 2010 was het eerste volledige werkjaar van het nieuwe kabinet van de secretaris. Deze dienst staat in voor de begeleiding en ondersteuning van departements- en organisatieoverschrijdende initiatieven in naam van de secretaris. Het kabinet vormt een tweede lijn ten opzichte van het operationele werk, de eerste lijn. Ook is deze dienst de draaischijf tussen het beleid en de organisatie. In 2010 heeft het kabinet tal van organisatiebrede taken opgenomen. Hierna volgt een greep uit de activiteiten. 2.2 Realisaties De dienst staat in voor de klachten in tweede lijn en vormt een directe link met het agentschap voor binnenlands bestuur op het gebied van het administratief toezicht. t break2list break2 List break2 a. Coördinatie patrimonium Een andere taak is het coördineren van ontwikkelingen op patrimoniumvlak via de samenwerking met het AG Stadsontwikkelingsbedrijf (SOB) Gent. Hiertoe behoren o.a. grote bouwprojecten of samenwerkingsverbanden die organisatieoverschrijdend zijn en in partnership met externe partners uitgewerkt worden. b. Bestuurlijke indeling Ook de bestuurlijke indeling van de organisatie wordt door het kabinet bewaakt. In 2010 werden onder meer de bevoegdheidsdelegaties en besluitvormingsprocessen in kaart gebracht als eerste stap in een evaluatie van die delegaties. c. Uitbouw Europese netwerken en subsidies Europa speelt een steeds grotere rol voor de lokale besturen, ook voor OCMW s. Daarom verwierf het kabinet van de secretaris expertise in Europese netwerken en subsidiëring. Zo was er de deelname aan de Master Class Europese subsidiëring, opgezet door het kenniscentrum i.s.m. de grote centrumsteden, en de interstedelijke reflectiegroep Europa. 23

24 d. Verdere invoering e-besluit 2010 was een belangrijk jaar voor het project e-besluit. Zo werd in een volledig opleidingspakket voor toekomstige gebruikers voorzien om op 31 mei 2010 als eerste van de e-besluit besturen een volledig digitaal aangeleverde zitting te kunnen organiseren. Ook voor de eerste volledig digitale zitting kaapte het OCMW Gent met de raad van 14 september de primeur weg. e. Uitbouw samenwerking Kwaliteit en Interne Controle Er is ook een intense samenwerking opgezet met Kwaliteit en Interne Controle met het oog op het opzetten van een systeem van kwaliteit en organisatiebeheersing. Vanuit overkoepelende initiatieven zoals het Managementrapport en het project Business Intelligence werd een toekomstvisie uitgewerkt rond het gericht kijken naar belangrijke organisatieontwikkelingen. 24

25 3 Bestuursondersteuning Adres: Onderbergen Gent Aantal personeelsleden Bestuursondersteuning: 13 voltijds equivalenten 15 koppen 3.1 Doelstelling Bestuursondersteuning vervult verschillende opdrachten: eak List break2 a. Bestuurssecretariaat Het bestuurssecretariaat vormt de administratieve draaischijf tussen de verschillende directies, instellingen en diensten. De dienst maakt de agenda's en notulen voor de Raad, het Vast Bureau en het Bijzonder Comité Patrimonium en Bouwprojecten (BCPB). Daarnaast verzorgt de dienst de publicatie van de agenda's, notulen en stukken van diverse vergaderingen op het OCMW intranet. Bovendien publiceert ze op de OCMW-website elke maand de agenda van de openbare zitting van de Raad, de goedgekeurde notulen en de woordelijke weergave van het vragenuurtje. De taken en werking veranderden sterk door de invoering van het programma e-besluitvorming (zie rubriek vernieuwingen). b. Onthaal en telefonie De onthaalbalie van het hoofdbestuur ontvangt bezoekers en beantwoordt de oproepen die op het centraal telefoonnummer van OCMW Gent binnenkomen. Daarnaast organiseert de onthaalbalie het beheer van de vergaderruimtes in het hoofdbestuur. De onthaalbalie van Campus Prins Filip werd afgesplitst van Bestuursondersteuning en valt voortaan onder Personeel. c. Expeditie De Expeditie verzorgt inkomende en uitgaande briefwisseling. De inkomende briefwisseling wordt in een register ingeschreven alvorens ze wordt verdeeld naar de diensten. Ook het laten ondertekenen door voorzitter en secretaris, het inschrijven in het register van uitgaande briefwisseling, het frankeren en versturen van de uitgaande briefwisseling behoren tot het takenpakket. d. Bodedienst De bodes halen de briefwisseling op bij alle OCMW-diensten. Vervolgens wordt deze gesorteerd en opnieuw bezorgd aan de verschillende interne en externe diensten. De bodes bieden logistieke steun bij raadzittingen en verzorgen het onthaal van cliënten bij hoorzittingen van het Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD). 25

26 3.2 Realisaties List break2 a. Inkomende en uitgaande briefwisseling OCMW Gent ontving brieven in Daarvan werden er verwerkt door de expeditie brieven gingen in naam van OCMW Gent de deur uit. 40% daarvan werd bovendien aangetekend verstuurd. Het merendeel daarvan zijn betekeningen van beslissingen van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. In 2010 werd vastgesteld dat de telling van het aantal inkomende en uitgaande brieven niet helemaal correct gebeurde en dat werd inmiddels verbeterd. Daarom is een pure vergelijking met voorgaande jaren niet helemaal mogelijk aantal inkomende brieven (1) aantal ingeschreven door Expeditie Aantal uitgaande brieven (2) Verzending aangetekende zendingen (alle diensten) Frankeerkosten in euro (3) (1) Het grootste deel van de inkomende briefwisseling wordt door de Expeditie geopend en ingeschreven in het register van inkomende briefwisseling. Decentraal gelegen diensten schrijven hun inkomende post in hetzelfde register in. Inkomende facturen worden door Financiën in een andere databank ingeschreven. Brieven op naam van voorzitter, secretaris of gericht aan een politieke fractie worden eerst aan de respectieve geadresseerde bezorgd. Deze kan nadien vragen aan de Expeditie om het stuk alsnog in te schrijven. (2) Heel wat brieven worden onder gesloten omslag aangeboden aan Expeditie om te frankeren. Hiervan werden tot nu toe geen cijfers bijgehouden. Het werkelijk aantal verzonden brieven ligt dan ook hoger dan het aantal weergegeven in dit jaartotaal. Anderzijds moet er wel rekening mee gehouden worden dat ze een weerslag vinden in de frankeerkosten. Bovendien telde men een bulkverzending tot in 2009 slechts als één exemplaar en werd een negatieve beslissing BCSD die al jaren gewoon èn aangetekend verstuurd wordt ook slechts als één stuk geteld. Het cijfer voor 2010 is al een betere benadering van het exacte getal. Vanaf 2011 zal elk stuk apart worden geteld. (3) De aanzienlijke stijging van de frankeerkosten van 2008 naar 2009 en dan weer een daling naar 2010 kent een eenvoudige verklaring. De uitnodigingen voor OCMW-cliënten voor één-euro-evenementen werd in 2009 voor het eerst door de Expeditie verstuurd (stijging). Dit werd in 2010 uitbesteed aan een externe firma (daling). b. e-besluitvormingsproject 2010 was een belangrijk jaar voor het project e-besluit. Zo was voorzien in een volledig opleidingspakket voor de toekomstige gebruikers om op 31 mei 2010 als eerste van de e- Besluit besturen een volledig digitaal aangeleverde zitting te kunnen organiseren. Ook voor 26

Het Jaarverslag 2013 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2013 van OCMW Gent.

Het Jaarverslag 2013 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2013 van OCMW Gent. Voorwoord Het Jaarverslag 2013 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2013 van OCMW Gent. Het jaarverslag geeft een gedetailleerde samenvatting

Nadere informatie

OCMW JAAROVERZICHT OCMW GENT STAPT MET U MEE

OCMW JAAROVERZICHT OCMW GENT STAPT MET U MEE OCMW JAAROVERZICHT 2014 OCMW GENT STAPT MET U MEE VOORWOORD Beste lezer OCMW Gent heeft als doel het welzijn van alle Gentenaars te bevorderen. We beseffen echter maar al te goed dat we deze taak niet

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 10 december 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

Dynamo Project. Jaarverslag Vierde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van

Dynamo Project. Jaarverslag Vierde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van Dynamo Project Jaarverslag Vierde werkingsjaar Dynamo Project is een project van Inhoudstabel Rapportering vierde werkingsjaar (1/11/2011-31/10/2012) DEEL 1: ACTIVITEITENVERSLAG... 4 1 Algemeen... 5 1.1

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie

Acedemiejaar 2012-2013. Arteveldehogeschool opleiding Communicatiemanagement Voetweg 66 9000 Gent. Begeleidster:

Acedemiejaar 2012-2013. Arteveldehogeschool opleiding Communicatiemanagement Voetweg 66 9000 Gent. Begeleidster: Arteveldehogeschool opleiding Communicatiemanagement Voetweg 66 9000 Gent Begeleidster: Machteld Weyts Acedemiejaar 2012-2013 Eindproject voorgedragen door Céline Delodder tot het behalen van het diploma

Nadere informatie

Jaarverslag Kind en Gezin

Jaarverslag Kind en Gezin Jaarverslag Kind en Gezin 2013 2. Kinderopvang Jaarverslag 2013 Kind en Gezin Bevat dit jaarverslag niet de informatie die je zoekt? Bezoek dan onze website voor aanvullende publicaties. Statistisch jaarverslag

Nadere informatie

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N OCMW TONGEREN Dijk 124 3700 TONGEREN Tel. (012)45 92 50 Fax (012)45 92 96 L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N 2 0 0 8-2 0 1 4 Goedgekeurd in de Gemeenteraad dd. 26.02.2008 Goedgekeurd in de

Nadere informatie

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Gent tegen armoede Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019 Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Departement Sociale Dienstverlening OCMW Gent Cel armoedebestrijding INHOUDSTAFEL Inleiding... 2 Vertaling

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING 1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige. 2. Project Visite. Stand van zaken. 3. Tussenkomstbeleid in energiekosten. Voorstel

Nadere informatie

Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5

Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5 1 2 INHOUDSTAFEL JP 2010 Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Overzicht... 7 Strategische acties en personeelskader in 2010... 9 Bestuurlijke organisatie... 12 Hoofdstuk II Inhoudelijk

Nadere informatie

Sedert 4 opeenvolgende jaren stellen wij het jaarverslag van het OCMW Hasselt uitsluitend

Sedert 4 opeenvolgende jaren stellen wij het jaarverslag van het OCMW Hasselt uitsluitend Sedert 4 opeenvolgende jaren stellen wij het jaarverslag van het OCMW Hasselt uitsluitend elektronisch ter beschikking, via deze website. Wij focussen in deze editie op belangrijke actiepunten in 2012

Nadere informatie

OCMW J A A R O V E R Z I C H T

OCMW J A A R O V E R Z I C H T OCMW JAAROVERZICHT 213 dienstverlening Focus op armoedebestrijding, activering en ouderenzorg interne werking en financiën Een beeld van de organisatie VOORWOORD Beste lezer Met veel plezier stellen we

Nadere informatie

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2007 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie

INHOUD. 3.2 Individuele contacten via het onthaal... 25 3.3 Informatieve opdrachten voor de stad Leuven... 26 3.4 Dienst wegwijs... 27.

INHOUD. 3.2 Individuele contacten via het onthaal... 25 3.3 Informatieve opdrachten voor de stad Leuven... 26 3.4 Dienst wegwijs... 27. INHOUD Voorwoord... 3 Visie en missie van Seniorama... 4 Opdrachtverklaring... 5 Voorstelling en structuur... 6 1 Voorstelling van de werking... 6 1.1 Dienstverlening... 6 1.2 Sociaal-culturele activiteiten...

Nadere informatie

Budgetbeheer: De Oplossing?!

Budgetbeheer: De Oplossing?! Budgetbeheer: De Oplossing?! Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijk Werk Academiejaar 2004-2005 Student Severine Geeraert Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Woord

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2013

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2013 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

Gemeente. Sint-Pieters-Leeuw

Gemeente. Sint-Pieters-Leeuw Gemeente Sint-Pieters-Leeuw Jaarverslag 2006 2 INHOUDSTAFEL Voorwoord 5 Behoorlijk bestuur 7 Bestuur 9 Secretariaat 13 Onthaal 15 Bevolking 16 Burgerlijke Stand 19 Vreemdelingen 21 Juridisch 22 Informatie

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

kroniek AFDELING JEUGD

kroniek AFDELING JEUGD kroniek AFDELING JEUGD 2006 WOORD VOORAF 2006 was een bijzonder jaar voor de Vlaamse overheid. Beter Bestuurlijk Beleid of kortweg BBB, het grootscheepse vernieuwingsproject dat in 1999 werd opgestart

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 13 mei 2014-19:00 uur Locatie Raadzaal - Sint-Martensstraat - Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert, raadslid;

Nadere informatie

Zonder omwegen 8JAARVERSLAG. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid POD MI 2008 1

Zonder omwegen 8JAARVERSLAG. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid POD MI 2008 1 Zonder omwegen 8JAARVERSLAG POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid > POD MI 2008 1 INHOUD Voorwoord 3 1 Vooruitkijken 4 2 Het beleid voorbereiden 8 3

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK

SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK Dienst Communicatie SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK krachten gebundeld, gedurfd anders digitaal sociaal Oktober 2014 Coördinatie: Tonté Chow, social media manager Stad Gent Inhoudstafel Woord vooraf... 3

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN INGRID LIETEN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN,

Nadere informatie

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013 BELGIË-BELGIQUE P.B. Jaargang 18 9000 - Nummer GENT 1 4 3/5041 TWEEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET VLAAMS STEUNPUNT LOKALE NETWERKEN OPLEIDING EN TEWERKSTELLING Afgiftekantoor 9000 Gent 1 Erkenning: P

Nadere informatie

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst AANWERVINGSBROCHURE Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst 1. Een nieuwe financiële dienst! Helemaal nieuw is het uiteraard niet. Zoals elk lokaal bestuur heeft zowel de gemeente als het OCMW van

Nadere informatie