Inhoud. Colofon. NVNLP Secretariaat / Ledenadministratie Postbus AB Utrecht tel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Colofon. NVNLP Secretariaat / Ledenadministratie Postbus 12096 3501 AB Utrecht tel. 030-6354011 e-mail: info@nvnlp.nl www.nvnlp."

Transcriptie

1 Colofon INzicht is een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Neurolinguïstisch Programmeren (NVNLP) en verschijnt vier keer per jaar. Leden ontvangen INzicht gratis. De kosten voor een los abonnement bedragen 39,00 p.j. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de artikelen berust bij de auteurs. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven, advertenties, mededelingen of kopij te weigeren, aan te passen of in te korten. Overname van redactionele artikelen (niet ondertekend of ondertekend met naam of initialen van een redactielid) is toegestaan met bronvermelding. Voor overname van gesigneerde artikelen is voorafgaand toestemming van de auteur(s) vereist. Redactieteam: Bestuur NVNLP Freek Dirkx Angelique de Graaff Rob Kamps Ronald van Oosten Petra Vink Ellis Buis Correctie en vormgeving: Dubbeljoe / Linda van de Werf Drukwerk en verzending: Geers Offset, Gent Redactie: Sluitingsdatum inzending kopij: Artikelen en ingezonden brieven voor het Lentenummer 2006 van INzicht: 28 februari 2006 Bestuur NVNLP: Rudy Vandamme (voorzitter) Arthur van de Ven (penningmeester) Gerda Aberson (secretaris) Dick Kleijne (algemeen bestuurslid) Bestuur: Inhoud Colofon en inhoud Bestuurszaken Woordje van de voorzitter Ingezonden brieven Ledencolumn Algemene artikelen - Broederziel alleen? Helen door spelen met NLP Het vergeten spoor naar een Volhoudbare Samenleving NLP voegt hart en ziel toe aan ondernemen NLP, sport en sportwereld: een inkopper? Thema: Modelleren - Advanced Modeling, verslag NVNLP najaarsbijeenkomst Excelleren in lijn, de excellente leerkracht Werken met vitaliteit en plezier Bewust trainen vanuit je onbewuste It s only Rock n Roll Klare taal over modelleren Speelwijzer Boekenrubriek Knipselrubriek Praktijkvoorbeelden Activiteitenagenda s Focusjes NLP Netwerknieuws Informatie over het lidmaatschap van de NVNLP en haar statuten is op te vragen bij het secretariaat van de NVNLP. NVNLP Secretariaat / Ledenadministratie Postbus AB Utrecht tel Illustratie omslag: foto: Brandon Grunewald met dank aan: 70south.com 1

2 Update van het bestuur Op de laatste ledenvergadering is Dick Kleijne unaniem verkozen als nieuw, algemeen bestuurslid van de NVNLP (per ). Dick s kennis, ervaring en expertise komen uitermate goed van pas. Dick beschikt over zowel bestuurlijke ervaring als een macht aan business consultancy ervaring binnen organisaties. Daarnaast is Dick s juridische achtergrond een zeer welkome aanvulling. Zijn senioriteit en NLP-kennis completeren het beeld van een bestuurder waarmee de NVNLP zeer content kan zijn! Bijna overbodig om te vertellen: aansluitend bij de bestuurlijke randvoorwaarden die het huidige bestuur voor haar eigen functioneren heeft vastgelegd: Dick is niet instituut-gebonden Ger van Drunen en en Johan van de Kant hebben twee jaren de Kascommissie vormgegeven, met alle uitvoering van werkzaamheden die daaraan verbonden zijn. Het NVNLP-bestuur van 2003 en 2004 heeft van beiden het dringende advies gekregen om een eenduidig declaratiebeleid te ontwikkelen en scherper te gaan sturen op de ratio uitgaven/investeringen door de Vereniging en opbrengsten voor de vereniging en haar leden. Het bestuur heeft deze beide zaken inmiddels geïmplementeerd. Met de déchargeverlening aan de Kascommissie, zijn, met dank aan Ger en Johan voor hun inzet voor het boekjaar 2004 twee nieuwe leden tijdens de ALV geïnstalleerd: Ger van Marion en Roël Hintzen. Beiden beschikken over ruime kennis en ervaring om het bestuur niet alleen achteraf bij de Kascontrole 2005, maar ook tijdens het boekjaar 2006 te controleren en te adviseren. Tijdens de laatste ledenvergadering is ook gestemd en goedkeuring verkregen voor het nieuwe NVNLP-Klachtenprotocol. Door ervaring wijs geworden heeft het bestuur een protocol voorgesteld met een ruimere werkingssfeer (klagers hoeven geen lid te zijn en klachten kunnen betrekking hebben op elke vorm van dienstverlening die onze leden bieden) en een slagvaardige procedure voor de oplossing van mogelijke klachten. (Geen bemiddelingspoging door kostbare juristen maar terstondte klachtbehandeling met een bindende uitspraak door een Commissie van wijze mannen en vrouwen. We verwachten hierdoor reële klachten professioneel te kunnen afhandelen, met insteek van een Beroepsvereniging, tegen minimale kosten. Bij deze vergadering is eveneens het Huishoudelijk reglement met meerderheid van stemmen grondig herzien. Op operationeel vereningingsvlak kan gemeld worden dat de ledenaanwas onverminderd doorgaat. Diverse acties staan op stapel: zo zal er in januari een grote ledenwervingsactie in Vlaanderen plaatsvinden. Van diverse instituten is een aanvraag tot aansluiting bij de NVNLP door de Kwaliteitscommissie in behandeling. De kennisnetwerken zijn tijdens de ALV formeel gelanceerd. Eind van de maand zal de benodigde info hierover openbaar zijn op de website, evenals de regionale seminars en workshops voor de leden. Waar in 2005 nog een budgettair probleem (kosten seminarruimten) dreigde voor de organisatie, is voor 2006 begroot om hiermee meteen in januari van start te gaan. Zodra het rooster in alle details vaststaat (eind december) zullen de leden hierover per mail worden geïnformeerd. Last but not least: de eerste stappen zijn inmiddels gezet op het gebied van inbedding van het NVNLP-Kwaliteitsbeleid in een Europese context met nieuw te formuleren standaards. Eind januari zal een volgende afstemming plaatsvinden met een aantal Europese zusterverenigingen. Behalve professionalisering van de normen, onderlinge samenwerking en uitwisseling is een van de doelstellingen om in 2007 een Europees NLP-congres te organiseren. Gezien het relatief grote ledenaantal van de NVNLP heeft Nederland een hoorbare stem in dit Europese geheel. We zijn klaar voor 2006 en zien de NVNLP-toekomst met enthousiasme tegemoet! Hele fijne inspirerende feestdagen gewenst en een in alle opzichten Super 2006! Het bestuur 2 I N z i c h t W i n t e r

3 Woordje van de voorzitter Integriteit in bestuur Ecologisch wetenschappelijk onderzoek op Antarctica, wat heb ik als NLP er daar mee te maken? Wel, het is natuurlijk niet de bedoeling dat je pinguïns gaat modelleren. Maar wie weet. De ingesloten folder heeft te maken met een deal van de redactie van INzicht met de eigenaar van de prachtige foto op de cover. We mogen de winterse modelingsfoto gratis plaatsen in ruil voor een kleine promotie van het idealistische en niet commerciële initiatief van 70South. Gaat dit te ver volgens jou? Dan gaat het over ethisch ondernemen: het gebruiken of misbruiken van mogelijkheden. We hebben er ernstig over nagedacht en vonden dit een acceptabele deal. Hetzelfde echter doet zich nog op andere punten voor. Op de prachtige traditionele najaarsbijeenkomst kwam een mevrouw naar me toe en vroeg me of ze mijn boek NLP in ontwikkeling. Een open manifest gratis kon krijgen. Ze had gehoord dat het boek uitgedeeld was tijdens de twintigste verjaardag van de vereniging in mei. Ze excuseerde zich dat ze er toen niet bij kon zijn. Ik heb me vervolgens geëxcuseerd dat ik het niet cadeau kan geven. De actie gold alleen maar toen. Je zult zeggen: so what! Het is toch normaal dat promoties een datum hebben. Maar toch voelde ik me een beetje gegeneerd met mijn weigering. Weet je waarom? Ik stond daar in de hoedanigheid van voorzitter van de NVNLP en als voorzitter zou ik niets liever willen dat dergelijk belangwekkend boek door zoveel mogelijk leden bestudeerd zou worden. De andere kant van het verhaal is dat ik de productie van het boek geheel zelf heb gefinancierd: al mijn werkuren die ik anders te gelde had kunnen maken en 6.000,= out of pocket productiekosten. En daar stond ik dan met een dubbele rol: als voorzitter en als auteur. Je voelt het al aankomen: hier is een verstrengeling aan de gang. Ik, Rudy Vandamme, schrijf een boek en de voorzitter Rudy Vandamme, presenteert het boek aan leden. Het voorbeeld lijkt onschuldig en berust eigenlijk op een vergissing. Beter was geweest dat ofwel de vereniging het werk financierde (budgettair niet haalbaar) ofwel dat Rudy Vandamme zijn boek niet opdraagt ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de vereniging laat staan promotie maakt tijdens een ledenbijeenkomst. Het gevolg is dat het boek zijn weg niet vindt naar de lezers. De verkoopcijfers via de officiële kanalen: tien exemplaren in vijf maanden. Als auteur en zelfstandig onderzoeker maakt mij dat kwaad, maar als voorzitter weet ik zeker dat de houding van het bestuur inclusief mezelf de enige juiste is op dit moment in de ontwikkeling van de vereniging. Waarover gaat het eigenlijk? Belangenverstrengeling! Het loert om elk hoekje als je meerdere functies hebt. Vrijwillige bestuurders hebben naast hun rol in de vereniging vaak ook een commercieel belang of een psychologisch belang. Het is een normale neiging om een vereniging te gebruiken om je eigen winkel te promoten of om een publiek te vinden dat je aandacht geeft. Het is menselijk, maar niet gunstig voor de vereniging en moet voorkomen worden. Integriteit is de belangrijkste waarde voor een bestuur van een vereniging. Ten alle prijze moet belangenverstrengeling vermeden worden. Er wordt nu, in het kader van de professionalisering en bestuurlijke openheid, een ethische code gemaakt om die zaken te regelen. Eén richtlijn is alvast dat in het bestuur slechts één lid van een instituut mag aanwezig zijn. Een ander actie punt is dat het bestuur de kascommissie met volle vertrouwen opdraagt om de uitgaven van het bestuur te controleren. Je kunt er trouwens gerust op zijn dat het bestuur uiterst zuinig omgaat met geld dat gaat naar eetgelegenheden, verplaatsingskosten, kostenvergoedingen voor telefoon, studiereizen, enzovoort. Nu moet er ook nog een regel komen voor flyers over Antarctica en voor voorzitters die op eigen kosten een boek schrijven over NLP en de missie van de NVNLP. Of zijn we verdraagzaam genoeg dat een voorzitter zijn eigen boek aan de man brengt? Ik kijk uit naar jullie reactie en wens je een gezond en succesvol nieuw jaar! Contact: M o d e l l e r e n 3

4 Ingezonden brieven In deze rubriek verwelkomen we reacties van INzicht-lezers op eerder gepubliceerde artikelen, maar ook op het bonte scala van wat zich in en rond de wereld van NLP afspeelt. In alle gevallen gaat de redactie van INzicht ervan uit dat iedereen recht heeft op zijn eigen model van de wereld. De redactie neemt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brieven. Welzijn begint met intolerantie Geachte redactieleden van INzicht, Naar aanleiding van het thema en de inhoud van het vorige nummer van INzicht, zou ik graag de volgende visie naar voren brengen: Welzijn staat centraal binnen NLP. Toen dr. Richard Bandler in 2003 in Dublin het 30-jarige bestaan van NLP vierde met een lezing, was de titel: 30 jaar NLP, gids tot geluk. Nu kunnen we ons afvragen in hoeverre geluk en welzijn hetzelfde zijn, maar laat ik het kort houden en concluderen dat het vooral gaat om ons goed te voelen. Maar alleen je goed voelen is niet genoeg. Voor een gelukkig leven heb je nog iets anders nodig, namelijk goede keuzes maken. Kijk, NLP kan niet voorkomen dat er nare dingen in je leven gebeuren. Maar een groot deel van de ellende die mensen zich op de hals halen, wordt veroorzaakt doordat zij zelf de verkeerde keuzes maken. Een goed voorbeeld is altijd de man die net verlaten is door zijn vrouw. Na drie jaar lang het bloed onder zijn nagels getreiterd te zijn door haar, heeft ze hem nu voor een ander verlaten. Hij besluit daarop zich te bezatten in de kroeg en versiert daar zijn volgende vrouw. En wanneer hij haar aan me voorstelt, dan is het eerste wat ik zie dat hij weer precies dezelfde soort vrouw gevonden heeft. Met als gevolg dat hij de komende drie jaar weer in de ellende zit voordat zij er met een ander vandoor gaat. Met andere woorden: op het moment dat je goed in staat bent om goede keuzes te maken, zorg je ervoor dat je door veel minder ellende getroffen wordt. Nu blijkt dat mensen vooral goede keuzes maken wanneer ze zich goed voelen. Daarom is het dus belangrijk om je eerst goed te voelen en pas daarna keuzes te maken. Net zoals het goed is om je eerst goed te voelen en dan pas te beginnen aan een activiteit. De meeste mensen hebben het idee dat ze eerst iets moeten presteren, voordat ze zich als beloning goed mogen voelen. Maar dit lijkt me de verkeerde volgorde. Beter is het om je eerst goed te voelen en dan pas aan de slag te gaan. Je weet dat je je goed mag gaan voelen nadat je iets succesvol hebt afgerond. En je weet ook hoe dat gaat voelen. Wat houdt je dan tegen om, voordat je aan de activiteit begint, dat goede gevoel alvast op te roepen? Het blijkt dat doordat je je goed voelt voordat je aan de activiteit begint, je minder fouten maakt. Hierdoor is de kans dat je je werk succesvol doet groter. En dus is de kans ook groter dat je je goed mag voelen. Zodat je reden te meer hebt om je vooraf al goed te gaan voelen. Zelfs als het onverhoopt toch mis mocht gaan, dan ben je door je goede gevoel beter in staat om de schade te herstellen. En wordt het een grote puinhoop, dan heb je tenminste nog plezier gehad. Kortom voor een gelukkig leven zijn twee dingen nodig. Je goed voelen en goede beslissingen nemen. Vandaar dat technieken om dit te bereiken centraal staan in de NLP opleiding. Intolerantie Toch zie ik in mijn praktijk veel mensen voorbij komen die zich niet goed voelen en niet de goede keuzes maken. Dit geldt zelfs voor sommige NLP practitioners en master practitioners. Je komt soms schrijnende situaties tegen. Mensen met angststoornissen die er vijftien jaar lang mee rond lopen. Die tientallen therapieën geprobeerd hebben, zonder succes. En hoewel ik 4 I N z i c h t W i n t e r

5 ook niet kan garanderen dat mijn aanpak bij iedereen werkt, is het succespercentage zo hoog dat ik werk op basis van no cure, no pay. Wat ik in mijn praktijk telkens weer zie, is dat mensen die zolang met ernstige psychische problemen rondlopen, berensterk zijn. Neem nou een cliënt van mij die eigenlijk vanaf zijn twintigste levensjaar agorafobie had. Deze sterke man heeft daarmee doorgelopen en doorgeleefd totdat hij eind dertig zo kapot ervan was dat hij met een burnout thuis zat. (Zijn verhaal staat kort weergegeven op mijn site Was hij niet zo sterk geweest dan was hij veel eerder ingestort. En had hij veel eerder adequate hulp gezocht voor zijn probleem. Nu heeft hij er jaren mee doorgelopen waardoor zijn brein meer en meer het slechte negatieve gedrag en gevoel heeft aangeleerd. Wat voor hem, maar ook voor ons, van belang is, is dat hij intolerant wordt voor zijn eigen negatieve gevoelens. Dat hij wanneer hij zich naar voelt, dit niet meer accepteert en dat hij actie gaat ondernemen om zich weer goed te voelen. De mensen die het moeilijkst zijn om te helpen, zijn die mensen die uit het niets opeens grote paniek of angstaanvallen krijgen. Vaak wanneer ik dit probleem tegen het lijf loop, dan vraag ik hen om meer in detail te beschrijven wat er gebeurde. En in bijna alle gevallen, hoor ik hetzelfde antwoord. Ik ging op weg naar... en ik voelde al aankomen dat het mis zou gaan. Mensen hebben soms de neiging om nare en negatieve gevoelens op te bouwen. En nadat het op die manier de hele dag meer en meer zich opgebouwd heeft, komt het opeens tot een uitbarsting waarvan het dan lijkt alsof die uit het niets te voorschijn komt. Feitelijk hebben de onlustgevoelens al sinds s ochtend vroeg de tijd gekregen om sterker en sterker te worden. Daarom is het van belang dat je zeer kritisch naar je eigen gevoel wordt en intolerant voor zelfs de kleinste voorgevoelens. Het is namelijk vele malen makkelijker deze kleine voorgevoelens te stoppen dan een paniekaanval. Maar ook voor alledaagse mensen zoals jij en ik die niet ergens last van hebben, is het goed om intolerant te zijn tegenover onze negatieve gevoelens. Een goed voorbeeld zijn irritaties. Veel mensen die een partner hebben, herkennen zich in het beeld dat ze zich met regelmaat irriteren aan hun geliefde. Maar in plaats van om elk wissewasje ruzie te gaan maken, is het veel beter om je te realiseren dat jouw brein het irritatiegevoel produceert. En niet het feit dat hij voor de zoveelste keer de dop van de tandpasta er niet opgedraaid heeft. Of dat zijn vieze sokken nog op de grond liggen. Wanneer je de vraag of jouw partner belangrijk genoeg is om zelf te veranderen met ja beantwoordt, dan volgt daar automatisch uit dat je beter intolerant kan zijn naar je eigen irritaties. En dat je deze irritaties zelf stopt. Zonder daarbij je geliefde negatief te bejegenen. Kortom: wees intolerant naar je eigen negatieve gevoelens Wees ook intolerant naar anderen Toch is welzijn niet klaar wanneer je zelf de hele tijd gelukkig bent. In mijn visie ben je ook moreel verplicht om van de wereld een betere plek te maken. Te beginnen met je eigen tuin. Met een achtergrond in de Wijsbegeerte weet ik hoe lang en diep je kunt discussiëren over wat goed en kwaad is. Terwijl het toch duidelijk is. Als een kind met honger je om eten vraagt, weet je dat eten geven het juiste is om te doen. Wanneer je iemands eigendommen steelt, dan weet je dat je fout zit. Helaas is de wereld vol met mensen die slechte dingen doen. Of het nu waar is of niet, er leeft bij een groot aantal mensen het idee dat het steeds slechter gaat met Nederland. En een van de hoofdschuldige die wordt aangewezen is de cultuur van leven en laten leven. Van tolerantie. Op een bepaalde manier denk ik dat daar ook wel een punt in zit. Naarmate er minder opgetreden wordt tegen slecht gedrag, zul je meer wandaden tegen komen. Vandaar dat ik van mening ben dat een NLP practitioner of master practitioner moreel verplicht is om op te treden tegen misstanden. Dat als NLPer je verplicht bent om mensen die verkeerde dingen doen tot de orde te roepen. M o d e l l e r e n 5

6 Ingezonden brieven Niet alleen staat welzijn in jouw leven centraal, ook het lot van anderen zou belangrijk voor je moeten zijn. Het idee is dat als alle NLPers wereldwijd in hun eigen omgeving ervoor zorgen dat dingen beter gaan, er als vanzelf een betere wereld ontstaat. Toch is het belangrijk om dit op een gezonde manier te doen. We kennen allemaal de verhalen van mensen die zich ergens mee gingen bemoeien en waar het heel slecht mee afgelopen is. Als NLPer acht ik je in staat om op een verstandige wijze mensen veilig to corrigeren. Zelf vind ik ruzie maken een van de beste instrumenten. Het educatieve element van een fikse ruzie is niet te onderschatten. Helaas is het zo dat je bij sommige mensen pas doordringt nadat je flink stennis hebt lopen schoppen. Het nadeel voor de meeste mensen is echter dat jezelf zo van streek raakt op het moment dat je boos en kwaad bent en je ruzie wilt gaan maken. Door de neurologische opbouw van onze hersenen, blijkt het emotionele deel van ons brein ons nadenk gedeelte te bombarderen met schijnsignalen om zo de controle over ons lichaam te behouden. Dat is de reden dat we zo slecht kunnen nadenken als we kwaad zijn. En dat we zulke nare dingen eruit flappen als we boos zijn. Wanneer je na enige tijd weer rustig bent geworden, komen er allemaal slimme ideeën in je op. Oh shit, dat had ik moeten zeggen. En voordat je er erg in hebt, heb je spijt van alle nare dingen die gezegd zijn. Maar op het moment dat je controle over je gevoelens het gekregen met NLP, dan ben je in staat om te doen wat ik doe als ik ruzie maak. Van buiten sta ik te stormen en te tieren alsof de Derde Wereldoorlog is uitgebroken, maar van binnen ben ik rustig en kalm en ben ik bezig het boodschappenlijstje voor de supermarkt samen te stellen. De meeste mensen die ik in mijn praktijk tegenkom doen het precies andersom. Zij koken van binnen, maar zijn van buiten schijnbaar onaangedaan. En ze tolereren de meest vreselijke dingen van de meest nare mensen. Een van de ergste voorbeelden was een cliënt die door zijn baas een pot pindakaas naar zijn hoofd gegooid kreeg tijdens de lunch. Ik raad dan altijd maar aan om zo iemand een bloedneus te slaan. Ooit toen ik in mijn onbezonnen jeugd in de vredesbeweging rondliep, had ik ergens gelezen dat er minder oorlog zou zijn als er meer bloedneuzen zouden zijn. Ik werd een paar maanden geleden gevraagd om een assertiviteitstraining te geven voor tieners. Toen de ouders hun kroost weer kwamen ophalen en ze aan de kids vroegen wat ze geleerd hadden, antwoorden ze dat ze meer volwassenen bloedneuzen moesten slaan. Waarop de ouders mij wat vreemd aankeken. Later werd ik door enkele ouders gebeld met de mededeling dat hun schuchtere, wat verlegen zwijgertjes waren omgetoverd in assertieve tieners. Kortom: wees intolerant voor mensen die nare en negatieve dingen doen. Maar voel je goed terwijl je ze terecht wijst. Waar het allemaal op neerkomt Waar het om gaat is dat je het besef krijgt dat het universum ook van jou is. Dat jij net zoveel recht hebt om je goed te voelen als ieder ander. Het is ook mijn universum, dus zullen we met elkaar rekening moeten houden. En we zullen op een prettige manier met elkaar samen moeten leven. Hierbij is het juist van belang dat je goed communiceert wat je wel bevalt en wat je niet bevalt. Door intolerant te zijn voor je eigen negatieve gevoel en de wandaden van anderen in je omgeving, creëer je de voorwaarden voor welzijn in je leven. Door je goed te voelen en de juiste beslissingen te nemen, verminder je de ellende. Door mensen in je omgeving goed op te voeden, breng je de wereld een stapje dichter bij het paradijs. Op deze manier creëer je meer persoonlijke vrijheid voor jezelf en voor anderen. En persoonlijke vrijheid is het einddoel van NLP. Check daarom elke keer dat je iets leert, of iets meemaakt of iemand iets tegen je zegt of je er goed door gaat voelen of juist niet. Is dat laatste het geval, onderneem dan actie om je weer goed te voelen en de ander duidelijk te maken dat hij of zij 6 I N z i c h t W i n t e r

7 moet stoppen andere mensen het leven naar te maken. voelt, en rustig, ontspannen tegen zichzelf zegt: Oh, wat voelt dit weer heerlijk. Zorg ervoor dat je dat gemakkelijk, comfortabel en veilig kunt doen, en je zult merken dat je welzijn een grote hoogte bereikt. Wanneer ik naar mezelf kijk, dan zie ik iemand die het grootste gedeelte van de dag zich gelukkig Joost van der Leij NLP trainer van Tiouw.com contact auteur: Naar één Nederlandse Vereniging voor TA en NLP? Met veel genoegen heb ik de ingezonden brief gelezen van Boris Bouricius. De herkenning is voor mij groot en ook ik ervaar het samengaan van deze twee stromingen als een basisuitgangspunt in mijn dagelijkse werk. In Nederland bestaat al sinds jaren een opleidingsinstituut dat deze 2 stromingen combineert: Phoenix Opleidingen in Utrecht. Deze totaal-opleiding, die drie jaar duurt, geeft je de theorie van beide stromingen, en vooral belangrijk: de mogelijkheid om hier ook mee te oefenen met elkaar. Na deze 3-jarige opleiding en een tweedaags examen, ben je Practitioner NLP en kun je verder gaan voor Master, die een jaar duurt. Door de TA kan ik aan cliënten op een overzichtelijke en begrijpende manier theorie uitleggen. Boris heeft al een stuk theorie van Eric Berne beschreven in zijn artikel. Naast de eerste uitleg over ouder-volwassenekind ga ik via NLP verder met het uitleggen van gedrag, het waarom van gedrag, de waarde van dat gedrag en de keuze die je maakt voor dat gedrag. Voor cliënten die zich voor het eerst op dit terrein begeven is het lastig om zichzelf op een andere manier te bekijken. Het geeft dan ook vaak een hé, zo heb ik er nog nooit naar gekeken effect als ze gaan snappen dat wat ze doen, hoe ze dat doen en het waarom ze dat doen, een functie heeft of heeft gehad. Van daaruit kan ik iedere keer een stap verder maken: met delen gaan werken of het score model gebruiken. Ik spring regelmatig van de ene tool naar de andere. Ik gebruik ze door elkaar en naast elkaar; al naar gelang de situatie en steeds met veelbelovend resultaat! Mijn conclusie: ik steun Boris oproep! Door deze twee stromingen samen te voegen kan er een heel sterk geheel ontstaan dat mensen meer mogelijkheden geeft en daarnaast: meer inzichten biedt! Eric Berne zei het al, je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. Lichaam en geest zijn één en dienen naar mijn mening ook alle twee serieus genomen te worden. Ik hoop dat mensen hun straatje kunnen loslaten. Communicatie is de bindende factor van deze twee richtingen; ze kunnen elkaar meer dan versterken; We kunnen inderdaad veel van elkaar leren! Elly Reintjes Trainer/coach contact auteur: M o d e l l e r e n 7

8 Ledencolumn In iedere editie hopen we een column te plaatsen, waarin een INzicht-lezer blijkt geeft van het hebben van inzicht, wijsheid, humor, NLP-begaafdheid, parate kennis, de gave des woords of affiniteit met een bepaald NLP-specialisme. Natuurlijk modelleren Op een mooie, niet te warme en toch heerlijk zonnige zomernamiddag, zaten we lekker te genieten in de tuin toen de draadloze telefoon meldde dat iemand ons wenste te spreken. Inge, mijn vrouw. drukt op de juiste knop en krijgt haar moeder aan de draadloze lijn en wandelt, al pratend, door de tuin: haar hoofd een béétje schuin. Ze roept na verloop van tijd Maïté, onze dochter van 3 jaar, en zegt: hier is Oma. Maïté neemt de hoorn en begint meteen snel door de tuin heen en weer te wandelen, het hoofd. een beetje schuin; alsof ze Oma anders niet zou horen. Het was echt heel grappig om zien en zeer leerzaam tegelijk Iets dergelijks hebben we allemaal gedaan; het is de meest natuurlijke manier om te leren. Zonder onze modellen zouden we ons niet gedragen zoals we ons nu gedragen. Het is zelfs een soort kosmisch universeel gegeven lijkt het wel. Ik heb nog nooit gelezen of gehoord dat een planeet in een vierkante baan om een ster beweegt. De ene planeet heeft blijkbaar de andere gemodelleerd en alle planeten doen allemaal ongeveer hetzelfde; er zit geen mismatcher tussen, voor zover ik weet. Bovendien beantwoordt dit soort modelleren ook aan één van de fundamentele wetten van het Universum: het neigen naar harmonie, er bij willen horen, in overeenstemming zijn met Wat Maïté deed is zo precies mogelijk het model nadoen, want van dat model had ze al gezien dat het effectief werkte, en ze kreeg onmiddellijk het bewijs dat ze gelijk had: het werkte! Dat zette haar waarschijnlijk aan om dat experiment van modelleren te herhalen. Later paste ze dat onverwacht en heel praktisch toe op een ander, hoger niveau. Toen ze 7 was kwam ze me een keer bezoeken in het klooster waar ik NLP training gaf. En ze riep van beneden naar me toe: papa weet jij waar de poes zit?. Ik zei neen, dat weet ik niet, ik heb ze nog niet gezien vandaag. Na wat getreuzel riep ze weer: papa, als je zou denken waar de poes zou kunnen zitten, waar is dat dan? toen ik van mijn verbazing bekomen was zei ik resoluut dan zit ze in de Rozentuin. Zonder aarzelen liep ze naar de Rozentuin en even later kwam ze blij en trots met de poes afgelopen De magische NLP vraagstelling aan iemand die zegt geen visuele voorstelling te hebben: als je het zou kunnen zien hoe zou het er dan uitzien? had ze natuurlijk van geen vreemde; maar bij mijn weten heb ik het echter nooit op die manier aan haar geleerd Ze heeft dat gewoon heel natuurlijk opgepikt. Zoals de hele NLP eigenlijk gaat over het toepassen heel Natuurlijke Levens Principes of Processen is dat ook zo specifiek met modelleren. We hebben allemaal onze ouders of belangrijke personen in ons leven gemodelleerd. NLP heeft dat verfijnd, zodat we op een heel diep niveau een gedrag kunnen aanleren, of verbeteren van personen die NU in ons leven model kunnen staan. Door dat te doen tonen we ons respect en eren we die persoon. We leren deze keer wat we willen leren en maken deze keer ook een keuze, wat we wel en wat niet willen overnemen. Als je goed naar het werkwoord kijkt zit de hele definitie er in. De modus;. de manier. de mode waarop de persoon zich gedraagt, het leren van wat we willen, het eren van het model. Bovendien dat aspect van de gemodelleerde persoon dat we niet willen overnemen zit er ook in verborgen, maar dat durf ik niet neerschrijven, laat ik je zelf uitvinden met wat fantasie. Ik wens je veel nuttig leesplezier met deze INzicht! Paul Liekens is gerenommeerd Internationaal NLP- Trainer met een eigen opleidingsinstituut in Vlaanderen. Van zijn hand verschenen tal van NLPpublicaties en -boeken. Contact auteur: 8 I N z i c h t W i n t e r

9 Minke Weggemans Broederziel alleen? Hoe verwerken mensen het verlies van een zus of broer? U gaat er misschien vanuit dat daar wel het nodige onderzoek naar gedaan zal zijn, zeker als u op de hoogte bent van het feit dat er jaarlijks ongeveer mensen hun zus of broer verliezen. Om mysterieuze redenen wordt er echter in de vakliteratuur over dit rouwproces gezwegen. Handboeken over rouwprocessen en rouwverwerking gaan over het verlies van een partner, een kind of een ouder. Tegenwoordig ook over het verlies van een huisdier, een baan, een carrière, een miskraam of een onvervuld verlangen. Maar een hoofdstuk of een boek over het verlies van een zus of broer ontbrak nog. Broederziel alleen? Ja, dat leest u goed: broederziel alleen. Deze uitdrukking komt u nog niet tegen in de 1000 nieuwe woorden in het nieuwe groene boekje van de Nederlandse taal. In het Kramers woordenboek vindt u wel het equivalent Moederziel alleen, dat helemaal alleen betekent. Die betekenis kan ik onderschrijven. Ik herinner me nog goed hoe ik, toen ik nog geen drie jaar oud was, op een kwade dag mijn moeder niet kon vinden. Ze was niet in de tuin, niet in de muziekkamer, niet in de studeerkamer, niet in de huiskamer en niet in de keuken: ze was nergens meer. Het was doodstil in het grote witte huis met de vele kamers, zo stil dat ik niet naar boven durfde te gaan om haar daar te zoeken. Moederziel alleen ging ik onder aan de trap zitten huilen, het huilen ging geleidelijk over in heel hard huilen en heel hard roepen, tot op zeker moment de voordeur openging en het zonlicht en mijn moeder tegelijk thuiskwamen. Een vergelijkbaar gevoel van helemaal alleen en verlaten te zijn, had ik op de dag dat mijn broer Wim gestorven is. Het was onheilspellend stil in huis en huilen en roepen hadden geen zin meer: ik zou hem nooit meer ergens in huis kunnen vinden en wat nog veel erger was: de voordeur zou nooit meer voor hem opengaan want hij zou nooit meer thuiskomen. Ik zou hem nooit meer advies of hulp kunnen vragen, we zouden geen gezamenlijke activiteiten meer kunnen ondernemen en geen diepgaande gesprekken meer voeren waarin we onszelf en ons gezin onder de loep namen. Ik voelde me zielsalleen in het nu zo sombere huis dat tot die fatale dag de veiligste plek op aarde was geweest. Was hij nog steeds mijn broer nu hij dood was? Als het onderwerp Rouw van broers en zussen in de rouwliteratuur niet aan de orde komt, waarop wordt de begeleiding van rouwende zussen en broers dan gebaseerd? Hulpverleners kunnen waardevolle begeleiding aan rouwende mensen bieden, maar wat bieden ze aan rouwende zussen en broers? In het pastorale werk is het gebruikelijk dat een weduwe of weduwnaar in het eerste jaar na het overlijden van haar of zijn partner frequent wordt bezocht. Tegen het eind van het eerste jaar wordt van de weduwe of weduwnaar verwacht dat zij of hij het eigen leven weer heeft opgepakt en worden de bezoeken afgebouwd. In de praktijk blijkt dat er aan mensen die een broer of zus hebben verloren, geen enkele rouwbegeleiding wordt aangeboden, hoewel sommige van hen aangeven dat het verlies van hun zus of broer een groter verlies voor hen is dan het verlies van hun partner. Is het niet opmerkelijk dat er, zelfs in kringen waar mensen gewend zijn elkaar met broeder en zuster aan te spreken, geen aandacht is voor het verlies van een broer of zus? M o d e l l e r e n 9

Boek en workshop over het verlies van een broer of zus. Een broertje dood. Door Corine van Zuthem

Boek en workshop over het verlies van een broer of zus. Een broertje dood. Door Corine van Zuthem Het overlijden van een broer of zus is een ingrijpende gebeurtenis. Toch wordt het onderwerp in de rouwliteratuur doodgezwegen. Tot verbazing van Minke Weggemans. De pastoraal therapeute schreef er daarom

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

KIJK IN JE BREIN LESMODULE BASISSCHOOL LEERLING

KIJK IN JE BREIN LESMODULE BASISSCHOOL LEERLING LESMODULE BASISSCHOOL LEERLING 1. DE HERSENEN 1.1 HOE ZIEN HERSENEN ERUIT? VRAAG WIE KAN VERTELLEN WAT HERSENEN ZIJN? VRAAG HEBBEN KINDEREN KLEINERE HERSENEN DAN GROTE MENSEN? 1.2 WANNEER GEBRUIK JE ZE?

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S 2 Ik en autisme In het vorige hoofdstuk is verteld over sterke kanten die mensen met autisme vaak hebben. In dit hoofdstuk vertellen we over autisme in het algemeen. We beginnen met een stelling. In de

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Prikkelmijders+en+Prikkelzoekers+

Prikkelmijders+en+Prikkelzoekers+ Prikkelmijders+en+Prikkelzoekers+ Vandaag heb je kennis gemaakt met Daan en Sterre. Als Daan te veel prikkels krijgt dan sluit hij zich af. Hij krijgt op dat moment zoveel prikkels binnen dat hij even

Nadere informatie

In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie

In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie Hallo! Je houdt van je partner. Jullie zijn al geruime tijd samen en hebben misschien samen kinderen. Jullie leiden een druk bestaan en tijd

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

narratieve zorg Elder empowering the elderly

narratieve zorg Elder empowering the elderly narratieve zorg Elder empowering the elderly huisbezoek 1: KENNISMAKING - 2 - KENNISMAKING - huisbezoek 1- a kennismaking huisbezoek 1: KENNISMAKING a vertrouwelijkheid individueel in teamverband naar

Nadere informatie

Februari 2012 Workshop Eviont

Februari 2012 Workshop Eviont Het Brein heeft een doel nodig! Februari 2012 Workshop Eviont Het Brein heeft een doel nodig! Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 LEESWIJZER...3 INLEIDING...4 STAP 1: HET KADER...5 STAP 2: STATE, GEDRAG EN

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar?

Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar? Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar? Inleiding Traditioneel staat de decembermaand in het teken van jaaroverzichten en top 100 of top 2000 lijstjes. Allemaal bedoeld om terug te kijken op het afgelopen jaar.

Nadere informatie

Waar een wil is, is een Weg!

Waar een wil is, is een Weg! 5 tips om moeiteloos voor jezelf te kiezen en een stap te zetten. Waar een wil is, is een Weg! - Lifecoach http://www.facebook.com/arlettevanslifecoach 0 Je bent een ondernemende 40+ vrouw die vooral gericht

Nadere informatie

KIJK IN JE BREIN LESMODULE VMBO LEERLING

KIJK IN JE BREIN LESMODULE VMBO LEERLING LESMODULE VMBO LEERLING 1. DE HERSENEN 1.1 WAT ZIJN HERSENEN? VRAAG WAT ZIJN HERSENEN PRECIES? 1.2 WANNEER GEBRUIK JE ZE? DENKOEFENING WAAR- VOOR GEBRUIK JE OP DÍT MOMENT JE HERSENEN? DENKOEFENING KUN

Nadere informatie

SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN

SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN Dit thema is opgesplitst in drie delen; gevoelens, ruilen en familie. De kinderen gaan eerst aan de slag met gevoelens. Ze leren omgaan met de gevoelens van anderen. Daarna

Nadere informatie

Jouw superrelatie start nu!

Jouw superrelatie start nu! Jouw superrelatie start nu! Inleiding Herinner jij je je eerste liefde nog? Was je ook zo ontzettend verliefd? Je kon aan niets anders meer denken. Je hoofd en hart stroomden helemaal over. Je had de meest

Nadere informatie

Cursus Omgaan met klachten

Cursus Omgaan met klachten Cursus Omgaan met klachten Aanleg beplantingen en grasvelden AOC Oost Almelo C. ter Steege Doel van deze les Je leert in deze cursus over: - Klachten - Klachten ontvangen - Valkuilen - Emoties opvangen

Nadere informatie

Ontdek je kracht voor de leerkracht

Ontdek je kracht voor de leerkracht Handleiding les 1 Ontdek je kracht voor de leerkracht Voor je ligt de handleiding voor de cursus Ontdek je kracht voor kinderen van groep 7/8. Waarom deze cursus? Om kinderen te leren beter in balans te

Nadere informatie

Veilig Thuis. Werkboekje voor kinderen en ouders bij een tijdelijk huisverbod

Veilig Thuis. Werkboekje voor kinderen en ouders bij een tijdelijk huisverbod Veilig Thuis Werkboekje voor kinderen en ouders bij een tijdelijk huisverbod Een stukje uitleg Dat je samen met papa/mama, of een andere persoon in dit boekje gaat werken is niet zo maar. Dat komt omdat

Nadere informatie

Maatschappelijk werk (alweer)

Maatschappelijk werk (alweer) Maatschappelijk werk (alweer) Na mijn tweede miskraam heb ik toch weer besloten om het er op te wagen naar maatschappelijk werk te gaan. Ik vond de stap echt wel heel zwaar, want ik hou er niet zo van.

Nadere informatie

De Inner Child meditatie

De Inner Child meditatie De Inner Child meditatie copyright Indra T. Preiss volgens Indra Torsten Preiss copyright Indra T. Preiss Het innerlijke kind Veel mensen zitten met onvervulde verlangens die hun oorsprong hebben in hun

Nadere informatie

Het Rouwende Kind. een handvat voor de volwassene

Het Rouwende Kind. een handvat voor de volwassene Het Rouwende Kind een handvat voor de volwassene Het Rouwende Kind een handvat voor de volwassene Nina José Verhoeven Elk kind dat oud genoeg is om van iemand te houden, is oud genoeg om te rouwen. Alan

Nadere informatie

Veilig Thuis. Werkboekje voor kinderen en ouders bij een tijdelijk huisverbod

Veilig Thuis. Werkboekje voor kinderen en ouders bij een tijdelijk huisverbod Veilig Thuis Werkboekje voor kinderen en ouders bij een tijdelijk huisverbod 2 Een stukje uitleg Dat je samen met papa/mama, of een andere persoon in dit boekje gaat werken is niet zo maar. Dat komt omdat

Nadere informatie

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering.

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. Bij SNAP leren we ouders en kinderen vaardigheden om problemen op te lossen en meer zelfcontrole te ontwikkelen. Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. SNAP (STOP

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

OPVOEDEN ZO!!! De cursus is bedoeld voor ouders van kinderen van 3 tot 12 jaar

OPVOEDEN ZO!!! De cursus is bedoeld voor ouders van kinderen van 3 tot 12 jaar OPVOEDEN ZO!!! Algemeen Het opvoeden van kinderen is leuk maar kan soms ook heel zwaar zijn. Bij het opvoeden van je kind komt heel wat kijken. Jij bent tenslotte diegene, die hem het goede voorbeeld moet

Nadere informatie

Susanne Hühn. Het innerlijke kind. angst loslaten

Susanne Hühn. Het innerlijke kind. angst loslaten Susanne Hühn Het innerlijke kind angst loslaten Inhoud Inleiding 7 Hoe ontstaat angst? 11 Wegen uit de angst 19 Het bange innerlijke kind leren kennen 35 Meditatie Het bange innerlijke kind leren kennen

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven ecourse Moeiteloos leren leidinggeven Leer hoe je met minder moeite en tijd uitmuntende prestaties met je team bereikt 2012 Marjan Haselhoff Ik zou het waarderen als je niets van de inhoud overneemt zonder

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou.

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou. JUST BE YOU.NL Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen Marian Palsgraaf - www.justbeyou.nl Het mooiste wat je kunt worden is jezelf. Mijn passie is mensen te helpen

Nadere informatie

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is.

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is. De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008 Lieve mensen, Allereerst wens ik iedereen een vreugdevol nieuw jaar toe. Misschien begin je dit jaar met de beste voornemens, zoals altijd en heb je bewust gekeken naar

Nadere informatie

Activiteit 01: Je gedachten en gevoelens 7. Activiteit 02: De scheiding van je ouders overleven 11. Activiteit 03: Acting out 16

Activiteit 01: Je gedachten en gevoelens 7. Activiteit 02: De scheiding van je ouders overleven 11. Activiteit 03: Acting out 16 Inhoud Activiteit 01: Je gedachten en gevoelens 7 Activiteit 02: De scheiding van je ouders overleven 11 Activiteit 03: Acting out 16 Activiteit 04: Schuld 22 Activiteit 05: Angst 26 Activiteit 06: Verdriet

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

Hoe je je voelt. hoofdstuk 10. Het zal je wel opgevallen zijn dat je op een dag een heleboel verschillende gevoelens hebt. Je kunt bijvoorbeeld:

Hoe je je voelt. hoofdstuk 10. Het zal je wel opgevallen zijn dat je op een dag een heleboel verschillende gevoelens hebt. Je kunt bijvoorbeeld: hoofdstuk 10 Hoe je je voelt Het zal je wel opgevallen zijn dat je op een dag een heleboel verschillende gevoelens hebt. Je kunt bijvoorbeeld: zenuwachtig wakker worden omdat je naar school moet, vrolijk

Nadere informatie

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal De mensen van voorbij Zij worden niet vergeten De mensen

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Presentatie Tranzo Zorgsalon 29 november 2012 Christine Kliphuis

Presentatie Tranzo Zorgsalon 29 november 2012 Christine Kliphuis Presentatie Tranzo Zorgsalon 29 november 2012 Christine Kliphuis Geachte dames en heren, Zelfredzaamheid is een mooi en positief begrip. Immers, elk kind wil dingen zelf leren doen, jezelf kunnen redden

Nadere informatie

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen Tekst: Aziza Sbiti & Cha-Hsuan Liu Colofon: Deze brochure is totstandgekomen met hulp van het Inspraak Orgaan Chinezen. De inhoud

Nadere informatie

Vanjezelfhouden.nl 1

Vanjezelfhouden.nl 1 1 Kan jij van jezelf houden? Dit ontwerp komt eigenlijk altijd weer ter sprake. Ik verbaas mij erover hoeveel mensen er zijn die dit lastig vinden om te implementeren in hun leven. Veel mensen willen graag

Nadere informatie

Kinderen, rouw en beeldende therapie

Kinderen, rouw en beeldende therapie Rosanne van Alphen de Roo Kinderen, rouw en beeldende therapie Dingen die je moet weten als je met een rouwend kind te maken hebt De Zwaan, beeldende therapie 1 Kinderen en rouw In dit E-book krijg je

Nadere informatie

Behandeling chronische pijn en vermoeidheid bij tieners

Behandeling chronische pijn en vermoeidheid bij tieners Behandeling chronische pijn en vermoeidheid bij tieners Afdeling revalidatie mca.nl Inhoudsopgave Wat is chronische pijn en vermoeidheid? 3 Chronische pijn en vermoeidheid bij tieners 4 Rustig aan of toch

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie.

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. De cliënt krijgt een groot vel papier en kleurkrijt. De opdracht is: Teken je gezin van herkomst rond de etenstafel. Een werkvorm

Nadere informatie

ADHD. en kinderen (6-12 jaar)

ADHD. en kinderen (6-12 jaar) ADHD en kinderen (6-12 jaar) ADHD, DAAR BEN JE NIET BLIJ MEE Als je bij het buitenspelen een blauwe plek oploopt, dan zit je daar niet mee. Meestal is-ie na een paar dagen weer weg. Bij ADHD is dat anders,

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

Levende Verhalen Het verhaal van Anke

Levende Verhalen Het verhaal van Anke 1 Levende Verhalen Het verhaal van Anke Anke is een krachtige, levenslustige vrouw die midden in haar leven staat. Ze heeft een intensieve baan als leidinggevende in de zorg en naast haar drukke baan is

Nadere informatie

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT

HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT DOOR ANN VAN RIET WWW.ALTHEA-COACHING.BE Hallo! In dit e-book ga je leren hoe je echt zelfvertrouwen kan opbouwen. En daarmee bedoel ik dus niet gewoon denken

Nadere informatie

E-book Coachpraktijk Irene Bex

E-book Coachpraktijk Irene Bex E-book Coachpraktijk Irene Bex In dit e-book krijg je een vier tips die onmisbaar zijn de om de dingen te doen waar jij gelukkig van wordt. Mijn naam is Irene Bex en ik ben stresscoach, NLP coach en trainer.

Nadere informatie

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Met dit Ebook wil ik je graag inzichten geven in hoe je van jezelf kunt (leren) houden. Dit bereik je (wellicht helaas) niet door even een knop

Nadere informatie

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur 1 Les één Welkom bij deze e-cursus waarin we je zullen laten zien hoe jij groter kunt worden en je problemen kleiner! Zijn er

Nadere informatie

Compassie leven. 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie. PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman

Compassie leven. 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie. PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman Compassie leven 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman Inhoudsopgave Voorwoord Wekelijkse inspiraties 01 Geweld in de taal? Wie, ik?

Nadere informatie

Hoe krijg je meer zin? Oefening 3: Wat zijn jouw prikkels? 12

Hoe krijg je meer zin? Oefening 3: Wat zijn jouw prikkels? 12 Hoe krijg je meer zin? 09 - Oefening 3: Wat zijn jouw prikkels? 12 Meer zin. Denk jij ook dat zin in vrijen er spontaan hoort te zijn? Dat zin iets is dat zomaar uit het niets op komt borrelen? Geloof

Nadere informatie

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.]

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] 2011 Life Coach Désirée Snelling Berg Desirée [IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] Leer de technieken om met behulp van je onderbewuste en het universum je ex weer terug te krijgen. Inleiding Het is geen geheim

Nadere informatie

Je doel behalen met NLP.

Je doel behalen met NLP. Je doel behalen met NLP. NLP werkt het beste als al je neurologische niveaus congruent zijn. Met andere woorden: congruent zijn betekent wanneer je acties en woorden op 1 lijn zijn met je doelen, overtuigingen,

Nadere informatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie Doelen stellen NLP is een doelgerichte, praktische en mensvriendelijke techniek. NLP = ervaren, ervaren in denken, voelen en doen. Middels een praktisch toepasbaar model leren we om de eigen hulpmiddelen,

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Doorbreek je belemmerende overtuigingen!

Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Herken je het dat je soms dingen toch op dezelfde manier blijft doen, terwijl je het eigenlijk anders wilde? Dat het je niet lukt om de verandering te maken? Als

Nadere informatie

21 tips om te beginnen met mediteren

21 tips om te beginnen met mediteren 21 tips om te beginnen met mediteren Innerlijke rust binnen handbereik Voorwoord Ik weet hoe het voelt wanneer je gespannen bent, slecht slaapt, snel geïrriteerd bent en eigenlijk niet echt kan genieten

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

Training: Mindfulness. 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training

Training: Mindfulness. 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training Training: Mindfulness 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training Waarom? Leven in deze hectische tijd vraagt veel van ons dat maakt dat we ons vaak uitgeput

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties Preek Gemeente van Christus, Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte. Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want daarna

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Parel van het licht. Moed en verlichting op je pad

Parel van het licht. Moed en verlichting op je pad Parel van het licht Moed en verlichting op je pad Parel van het licht Moed en verlichting op je pad Margot Peters Schrijfster: Margot Peters Coverontwerp: Margot Peters ISBN: 9789402141078 Margot Peters,

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Bewustwording dag 1 Ik aanvaard mezelf zoals ik nu ben.

Bewustwording dag 1 Ik aanvaard mezelf zoals ik nu ben. Het meditatieprogramma duurt veertig dagen en bestaat uit tien affirmaties. Het is fijn om gedurende dit programma een dagboek bij te houden om je bewustwordingen en ervaring op schrijven. Elke dag spreek

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren Welzijn op recept Welkom bij SWOA. Uw huisarts heeft u met ons in contact gebracht. De dokter kan u op dit moment geen passende behandeling (meer) bieden. Toch voelt u zich niet lekker, of heeft u pijn.

Nadere informatie

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit Preek Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst Thema: @Home Voorganger: ds. Bert de Wit Schriftlezing: Lucas 15:11-32 Een vader had twee zonen zo begint het verhaal. Met de beschrijving van een gezin.

Nadere informatie

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen.

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen. Theoreasy de theorie is eenvoudig. Je gaat ontdekken dat het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen denken en doen dé sleutel is tot a beautiful way of life. Als je nog steeds hoopt dat oplossingen

Nadere informatie

Wat je voelt is wat je denkt! De theorie van het rationeel denken

Wat je voelt is wat je denkt! De theorie van het rationeel denken Wat je voelt is wat je denkt! De theorie van het rationeel denken Mensen zoeken hulp omdat ze overhoop liggen met zichzelf of met anderen. Dit kan zich op verschillende manieren uiten. Sommige mensen worden

Nadere informatie

Wanneer vertel je het de kinderen? Kies een moment uit waarop je zelf en de kinderen niet gestoord kunnen worden.

Wanneer vertel je het de kinderen? Kies een moment uit waarop je zelf en de kinderen niet gestoord kunnen worden. Hoe vertel je het de kinderen? Op een gegeven moment moet je de kinderen vertellen dat jullie gaan scheiden. Belangrijk is hoe en wat je hen vertelt. Houd rekening daarbij rekening met de leeftijd van

Nadere informatie

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling 8 tips voor een goed gesprek met je leerling Edith Geurts voor Tijdschrift Kindermishandeling Het kan zijn dat je als leerkracht vermoedt dat een kind thuis in de knel zit. Bijvoorbeeld doordat je signalen

Nadere informatie

Hieronder vind je informatie over de mindfulness trainingen die starten op 23 september en 1 december 2015!

Hieronder vind je informatie over de mindfulness trainingen die starten op 23 september en 1 december 2015! Agenda 2015 SEPTEMBER 22 september Start training: Mindfulness VOL! 23 september Start training: Mindfulness NOG 2 PLAATSEN! DECEMBER 1 december start extra training: Mindfulness In de onderstaande pagina

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Als je een peuter en tussen 3 en 5 jaar bent. Als je een kleuter en tussen 6 en 8 jaar bent

Inhoudsopgave. Inleiding. Als je een peuter en tussen 3 en 5 jaar bent. Als je een kleuter en tussen 6 en 8 jaar bent Kind-In-Zicht Inhoudsopgave Inleiding Als je een peuter en tussen 3 en 5 jaar bent Als je een kleuter en tussen 6 en 8 jaar bent Als je een tiener en tussen 9 en 12 jaar bent Als je een puber en tussen

Nadere informatie

WERKBOEK 2. De bron van verandering. Kees Holtrigter (The 7D Solutions) 3e editie

WERKBOEK 2. De bron van verandering. Kees Holtrigter (The 7D Solutions) 3e editie WERKBOEK 2 De bron van verandering Kees Holtrigter (The 7D Solutions) 3e editie Werkboek 2 De bron van verandering... 3 1 Mijn thema... 4 2 Gebeurtenissen (connecting the dots)... 4 3 Emoties... 5 4 Gevoel

Nadere informatie

Ga eens even bij jezelf na waarom je dit programma bent gaan volgen: wil je weg van iets of wil je ergens naartoe?

Ga eens even bij jezelf na waarom je dit programma bent gaan volgen: wil je weg van iets of wil je ergens naartoe? Je bent waarschijnlijk begonnen met Het VoedingsKompas vanuit het verlangen om iets te veranderen in je leven. Misschien wil je alleen maar méér energie, misschien wil je af van enkele lichamelijke klachten

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Beter leven, meer plezier

Beter leven, meer plezier Rob van Ginkel Training en Coaching Beter leven, meer plezier NLP strategieën voor een leven met plezier Inhoudsopgave Wat is NLP...3 De logica van angst...3 Vrijkomen van angst...3 Negatieve gevoelens

Nadere informatie

Relatie STR ESS Grip op stress BW.indd :16

Relatie STR ESS Grip op stress BW.indd :16 Relatie STR ESS OP grip STR ESS Grip op stress Een praktische reeks over allerlei sociale en psychische moeiten die stress opleveren, moeiten waarmee alle mensen, ook gelovigen kunnen kampen. In korte,

Nadere informatie

Kijk maar naar enkele reacties van leerlingen en ouders.

Kijk maar naar enkele reacties van leerlingen en ouders. Inleiding 7 Steeds vaker komen we op school leerlingen tegen van wie de ouders gescheiden zijn. Eén op de drie huwelijken wordt ontbonden en veelal zijn daarbij kinderen betrokken. Uit onderzoek blijkt

Nadere informatie

5. Overtuigingen. Gelijk of geluk? Carola van Bemmelen Food & Lifestylecoaching. Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen

5. Overtuigingen. Gelijk of geluk? Carola van Bemmelen Food & Lifestylecoaching. Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen 5. Overtuigingen Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen Een overtuiging is een gedachte die je hebt aangenomen als waarheid doordat ie herhaaldelijk is bevestigd. Het is niet meer

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

Stap voor stap ontdekken hoe jij het allerbeste uit jezelf kan halen. / created by: Mariëlla /

Stap voor stap ontdekken hoe jij het allerbeste uit jezelf kan halen.  / created by: Mariëlla / Stap voor stap ontdekken hoe jij het allerbeste uit jezelf kan halen Start each day with a gratefull heart 1 Inleiding Stap 1 Face your FEARS Stap 2 De Confrontatie en Acceptatie Stap 3 Zoek naar je innerlijke

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Inhoud. Hallo!...5. Wie is wie? Even voorstellen...7. Wat is mijn PrOP? PrOP opstellen Doelen voor mijn PrOP...19

Inhoud. Hallo!...5. Wie is wie? Even voorstellen...7. Wat is mijn PrOP? PrOP opstellen Doelen voor mijn PrOP...19 Inhoud Hallo!...5 Wie is wie? Even voorstellen...7 Wat is mijn PrOP?...9 1 PrOP opstellen...11 2 Doelen voor mijn PrOP...19 Ik verander mijn P!...23 3 Leren van anderen: het sociogram...25 4 Omgaan met

Nadere informatie

YOGA LIFESTYLE. verbinding met jezelf. Whatever comes. Let it come. Whatever stays. Let it stay. Whatever goes. Let it go

YOGA LIFESTYLE. verbinding met jezelf. Whatever comes. Let it come. Whatever stays. Let it stay. Whatever goes. Let it go YOGA LIFESTYLE FEBRUARI 2017 YOGA & MEDITATIE Geef jezelf de aandacht en de liefde die je verdient! Maak verbinding met jezelf Ga mee op reis in dit avontuur van zelfontwikkeling en persoonlijke groei!

Nadere informatie