VERSLAG DIENSTVERLENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG DIENSTVERLENING"

Transcriptie

1 OCMW HEUSDEN-ZOLDER Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder tel fax VERSLAG DIENSTVERLENING JAARREKENING dienstjaar 2012 deel 1 provincie Limburg arrondissement Hasselt rekeningnummers dexia: post: secretaris: Felix Maes financieel beheerder: Gert Vanderbiesen algemeen diensthoofd: Koen Clijsters zitdagen: enkel op afspraak

2 Jaarbeeld 2012 Beste lezer, Hierna kan je het jaarverslag van het OCMW Heusden-Zolder vinden van het jaar Zoals jullie wellicht weten is er na de verkiezingen van oktober 2012 een bestuurswissel gebeurd. Ik zou als nieuwe voorzitter, door uit te pakken met dit puike jaarverslag, kunnen gaan pronken met het werk van mijn voorgangers en de mooiste pluimen van hun werk op mijn hoed steken. Ik ga dit niet doen. Ik ga bij deze gebruik maken om de voorgangers, de voorzitter en zijn raad, te bedanken voor de inzet, de ideeën en de beslissingen die ze gedurende de voorbije 6 jaar uitvoerden. Zij zorgden ervoor dat de cliënten/gebruikers van ons OCMW een zo goed mogelijk antwoord kregen op hun vragen. Ook wil ik de medewerkers bedanken die, achter de cijfers van dit jaarverslag, een werking hebben uitgebouwd voor de inwoners van onze gemeente door middel van een niet aflatende inzet, elke dag opnieuw, en steeds naar bestvermogen. In deze korte tijd als voorzitter ben ik ervan overtuigd geraakt dat het OCMW van Heusden- Zolder op heel wat vlakken een voorbeeld is voor Vlaanderen. Het zal dus voor mij en de nieuwe raad een hele klus zijn om onze voorgangers te evenaren of zelfs beter te doen. Ik heb één geluk hierin: de inzet van onze nieuwe ploeg, die een mengeling is van heel wat nieuwe mensen en ideeën, aangevuld met enkele ervaren raadsleden. Hieruit kan bijna niets anders voortvloeien dan dat we DE uitdaging gaan verwezenlijken. Daarom: BEDANKT aan iedereen die meewerkte aan de realisatie van dit voorbije traject. En GO voor iedereen die zal gaan meewerken aan het toekomstige traject. Lode SCHOPS Voorzitter OCMW HEUSDEN-ZOLDER

3 OCMW jaarverslag dienstverlening 1 januari december 2012 INHOUDSOVERZICHT voorwoord Deel I: algemeen gegevens OCMW... 7 gegevens bestuursleden... 9 bestuursorganen bestuurlijke en organisatorische vernieuwingen dienstindeling openingsuren diensten Deel II: beschrijving 1. hulp op maat / Sociale Dienst sociale dienst immateriële hulpverlening financiële hulpverlening jongeren & financiële hulpverlening trajectbegeleiding (opleiding & tewerkstelling) schuldhulpverlening asielzoekers energievoorzieningen meldingsplicht uithuiszettingen sociale en culturele participatie sociale tolkenproject maatzorg- & empowermentprojecten cliëntoverleg groepswerkingen vrijwilligers-infopunt roma-project zorg op maat / Thuiszorgdiensten gezinszorg gezinszorg tevredenheidsmeting gezinszorg poetsdienst gezinshulp in kansarme gezinnen bedeling maaltijden dieetconsultaties voetverzorging tegemoetkoming hulp aan bejaarden dagverzorgingscentrum De Brug het cumulatief gebruik van de thuiszorgdiensten bezoekersteam dag van de gebruiker borgstellingen in rust- en verzorgingstehuizen gezondheidspreventie opleidingscentrum polyvalent verzorgende buitenschoolse kinderopvang 't Klim-Op-Ke voorstelling van de werking vestigingsplaatsen per opvangmoment openingsdagen per vestiging

4 3. 4 gemiddeld aantal kinderen per opvangmoment en vestiging voor- en naschools woensdagnamiddag vakantieperiodes: gemiddelde bezetting per dag gebruikers gemandateerde voorziening samenwerkingen duiding dienstverlening via aangepaste woonvormen en huisvesting samenwerking samenwerking rond kansarmoede Anker steunpunt vakantieparticipatie groepsactiviteiten kansarmen met andere diensten deelname aan overlegstructuren informatieverstrekking aan groepen vzw Sonar afdeling Relatie en Welzijn onthaal begeleidingen Overleg Hulpverleners Heusden-Zolder gepreksgroep rouwverwerking Heusden-Zolder project Kijk in de Spiegel centra voor alcohol- en andere drugproblemen straathoekwerk individuele cliëntcontacten CAD-MSOC (2009) bureau voor juridische eerstelijnsbijstand sociaal verhuurkantoor zorgplannen senioren- en dienstencentrum senioreninfoloket dienst voetverzorging samenwerking in uitbouw van lokaal dienstencentrum spreekuren bejaardenwoningen DAT- klusjesdienst i.s.m. Duizendpoot kind in nood de Schans Ikaros opvoedingswinkel & 5.14 samenwerkingscontracten & -verbanden Deel III: Bestuur en interne organisatie 1. bestuur en management organogram werking van de bestuursorganen overzicht vergaderingen bestuursorganen beknopte personeelsanalyse gebouwenbeheer

5 OCMW HEUSDEN-ZOLDER Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder tel fax verslag dienstverlening Deel I algemeen provincie Limburg arrondissement Hasselt rekeningnummers dexia: post: secretaris: Felix Maes financieel beheerder: Gert Vanderbiesen algemeen diensthoofd: Koen Clijsters zitdagen: enkel op afspraak

6 gegevens OCMW provincie Limburg arrondissement Hasselt OCMW Heusden-Zolder Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder tel fax website: algemeen adres: rekeningnummers dexia: post: secretaris: Felix Maes zitdagen: enkel op afspraak financieel beheerder: Gert Vanderbiesen zitdagen: enkel op afspraak algemeen diensthoofd: Koen Clijsters zitdagen: enkel op afspraak voorzitter: Lode Schops adressen diensten:

7 raad maatschappelijk welzijn: persoonsgegevens De leden van de Raad van het OCMW vanaf 7/1/2013: Naam Adres functie M/V Partij Lode Schops Jeugdlaan 138 schepen-voorzitter M NV-A Leon Steenberghs Bovenstraat 61/11 raadslid M Vlaams Belang Joseph Melotte Kerkeveld 23 BCSD M Nieuw HZ Lut Blancquaert Bavostraat 84 BCSD V NV-A Gilbert Vrancken Aanhofstraat 49 vast bureau M sp.a Lutgarde Hermans G. Gezellelaan 173 vast bureau V Nieuw HZ Marc Vanderstraeten De Rieten 27 raadslid M CD&V plus Hendrik Huyghelier Beekstraat 18 vast bureau M NV-A Farid Abdelmalek Ijzersveld 16 BCSD M sp.a Dirk Claes Nieuwstraat 162 raadslid M CD&V plus Bjorn Winters Kleine Kenestraat 6 raadslid M N-VA bus 12

8 overzicht bestaande comités RAAD Vast Bureau BCSD De raad van het OCMW Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn wordt bestuurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, bestaande uit de schepen-voorzitter en tien raadsleden. De Raad is bevoegd voor het OCMW-beleid en de algemene werking van het OCMW, maar delegeert taken aan het Vast Bureau en het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. De Raad vergadert maandelijks, elke derde dinsdag van de maand. Vast Bureau Het bestaat uit de voorzitter en drie raadsleden. Het vergadert tweemaal per maand, elke tweede en vierde donderdag van de maand en vormt het dagelijks bestuur van het OCMW. voorzitter raadslid raadslid raadslid Lode Schops Gilbert Vrancken Lutgarde Hermans Hendrik Huyghelier Bijzonder Comité Sociale Dienstverlening Het bestaat uit de voorzitter en drie raadsleden en vergadert tweemaal per maand, elke eerste en derde dinsdag van de maand. Het BCSD heeft toegewezen taken, met name: alle beslissingen inzake individuele en sociale hulp aan de inwoners van Heusden-Zolder. voorzitter raadslid raadslid raadslid Lode Schops Joseph Melotte Lut Blancquaert Farid Abdelmalek

9 Bestuurlijke en organisatorische topics van het OCMW Uitvoering van het strategisch meerjarenplan Om de continuïteit van de OCMW- werking te verzekeren overlapt het strategisch meerjarenplan met het eerste jaar van de nieuwe bestuursploeg. Deze overlapping is voorzien om het nieuwe bestuur de gelegenheid te geven om in 2013 het nieuwe strategisch meerjarenplan uit te werken. Het was dan ook de ambitie van het uittredend bestuur om in 2012 het lopende meerjarenplan te kunnen voltooien. Headlines in dit plan waren: verbreding van de buitenschoolse kinderopvang naar de volledige gemeente; uitbouw van voorzieningen voor zorgbehoevende bejaarden. De laatste fase van het bouwprogramma kon in 2012 gerealiseerd worden: op 1 maart werd de residentie Carpe Diem met 28 serviceflats in gebruik genomen; eind december naderde de bouw van een nieuw dagverzorgingscentrum en annexdienstencentrum zijn voltooiing. Budgetbeheersing centraal Het meerjarenbudget werd in 2007 opgemaakt op basis van prognoses voor zes jaar. Tijdens de uitvoeringstermijn kwam het overeengekomen budget steeds meer onder druk: deels door onvoorziene omstandigheden zoals het effect van inflatie op loon- en bouwkosten; deels door een uitbreiding met projecten die oorspronkelijk niet gebudgetteerd waren, zoals de invoering van een tweede pensioenpijler voor het contractueel personeel en het bouwen van een uitbreidingsgedeelte voor de werking van vzw Senioren- en dienstencentrum De Zandloper. Deze context heeft gemaakt dat bestuur en management, vooral in 2012, een aantal ingrijpende beslissingen hebben genomen om binnen het goedgekeurde budget te blijven. Zonder in detail te gaan of volledig te zijn, waren de belangrijke ingrepen: sanering met 25% in de bouwplannen voor het dagverzorgingscentrum en annex dienstencentrum; systematisch verhogen van prijzen voor dienstverlening tot op het maximaal haalbare niveau; invoeren van een inschrijvingsstop voor gebruik van de buitenschoolse kinderopvang door kinderen van omliggende gemeenten; het invoeren van een arbeidersstatuut in de plaats van een bediendestatuut voor een brede waaier van functies, voor medewerkers in dienst vanaf 01/01/2013. Via creatieve oplossingen kon het aanbod aan buitenschoolse kinderopvang binnen de gemeente behouden blijven en konden de serviceflats in gebruik genomen worden zonder personeelsuitbreiding.

10 Invoering BBC (beleids- en beheerscyclus) Alle lokale besturen moeten uiterlijk op 01/01/2014 het nieuwe beleids- en beheerssysteem invoeren zoals dat door de Vlaamse overheid wordt opgelegd. Gemeente- en OCMW Heusden-Zolder behoren bij de piloten die vanaf 01/01/2013 dit nieuwe systeem invoeren. Er werd gekozen voor een vervroegde invoering om in 2013 te kunnen proefdraaien, zodat de opmaak en uitvoering van het meerjarenplan optimaal kan verlopen conform de BBC- regelgeving. In 2012 gebeurden een aantal voorbereidingen inzake besluitvorming; aanschaf software en opleiding van enkele medewerkers. Uitvoering van verbeteracties ingevolge de externe audit 2011 Via de audit werd vastgesteld dat in een aantal facilitaire diensten er een aantal risico s bestonden ingevolge onderbezetting van deskundig personeel (veiligheid, financiën). In 2012 werd hieraan een oplossing gegeven via het aanwerven van een ploegbaasfunctie voor de technische dienst en een financieel deskundige voor de financiële dienst. Last but not least 2012 was niet alleen een jaar waarin bouwprojecten en centen centraal stonden, maar waar ook nieuwe inhoudelijke activiteiten vorm kregen. Enkele voorbeelden: de sociale dienst zorgde voor een kwaliteitsverbetering van de dienstverlening door het overschakelen van een permanentiesysteem naar een afsprakensysteem; de nieuwe bewoners van de serviceflats werden door op zorgvuldige wijze vertrouwd gemaakt met de levensbeschermende domotica van hun woonomgeving; de website van het OCMW werd volledig vernieuwd en uitgebreid; het intranet werd voor alle medewerkers toegankelijk gemaakt; e.a. Wie graag meer leest over de inhoudelijke vernieuwingen verwijzen we graag naar het jaarverslag in beeld (te raadplegen op onze website). Afscheid van het uittredend bestuur Ingevolge het einde van de legislatuur namen we eind 2012 afscheid van het uittredend bestuur. We kijken met voldoening terug op de mooie samenwerking met een ploeg van geëngageerde raadsleden en sociaal ondernemende voorzitter. Tot slot Op volle toeren draaien, besparen en tevens efficiënt werken is maar mogelijk dankzij een goed samenspel tussen politiek bestuur en management; geëngageerde en deskundige medewerkers, een performante organisatie en een transparante communicatie. Meer doen met dezelfde middelen kon in 2012 gerealiseerd worden dankzij creatieve en geëngageerde medewerkers en bestuurders. Waarvoor onze uitgesproken dank. Namens het managementteam Felix Maes OCMW-secretaris

11 dienstindeling van het OCMW SOCIALE DIENST informatie en administratieve hulp aanvragen en begeleiding bij tegemoetkomingen aan gehandicapten aanvragen en begeleiding sociale voordelen en tegemoetkomingen hulpverlening na overlijden externe samenwerking met en doorverwijzing naar andere diensten financiële hulp trajectbegeleiding naar opleiding en tewerkstelling schuldhulpverlening, -bemiddeling, -begeleiding en -beheer lokaal opvanginiatief asielzoekers maatzorg- en empowerment-projecten lokaal cliëntoverleg groepswerkingen activiteiten kansarmen (socio-culturele toelagen) psychosociale begeleiding hulp bij opname in instellingen vrijwilligers infopunt SPECIFIEKE HULPVERLENING VIA SAMENWERKING MET ANDERE DIENSTEN Vierdewereldbeweging CAW Limburg, afdeling Relatie en Welzijn Centra voor Alcohol- en andere Drugproblemen (CAD) ambulante drughulpverlening straathoekwerk Bureau voor juridische eerstelijnsbijstand Sociaal Verhuurkantoor (SVK) De Schans Kind in Nood Klusjesdienst DAT Ikaros Opvoedingswinkel THUISZORGDIENSTEN gezinszorg gezinshulp kansarme gezinnen poetshulp voetverzorging toelagen voor bejaarden dagverzorgingscentrum De Brug hulp bij opnameprocedure in een woonzorgcentrum gezondheidspreventie opleiding polyvalent verzorgende samenwerking eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) klusjesdienst DAT bezoekersteam BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T KLIM-OP-KE vestigingen: Heusden Zolder Viversel Eversel Bolderberg Boekt Lokale dienst Buurtgerichte Kinderopvang Berkenbos gemandateerde voorziening

12 openingsuren van de diensten Het OCMW is telefonisch bereikbaar tijdens volgende kantooruren: van september tot juni juli en augustus voormiddag namiddag voormiddag namiddag ma 9-12u u 9-12u u di 9-12u u 9-12u gesloten wo 9-12u u 9-12u gesloten do 9-12u 13-16u 9-12u 13-16u vrij u gesloten u gesloten Vanaf 1 mei 2012 werkt de sociale dienst met een afsprakensysteem. Het dagverzorgingscentrum De Brug is open van maandag tot vrijdag, van 9.00 uur tot uur, uitgezonderd op feestdagen. spreekuren thuiszorgdiensten: van september tot juni juli en augustus voormiddag namiddag voormiddag namiddag ma 9-12u op afspraak open van u 9-12u op afspraak open van u di 9-12u op afspraak 9-12u gesloten wo 9-12u op afspraak 9-12u gesloten do 9-12u 13-16u 9-12u 13-16u vrij u gesloten u gesloten Voor noodsituaties, buiten de kantooruren, op momenten dat de verzorgenden hulp verlenen binnen de verscheidene gezinnen, is een begeleidend personeelslid bereikbaar op het telefoonnummer: De buitenschoolse kinderopvang 't Klim-Op-Ke heeft spreekuren in Kerkenblookstraat 7, 3550 Heusden-Zolder op: maandag van 16u tot 18u30 donderdag van 13u30 tot 17u vrijdag van 8u tot 12u op afspraak tel

13 Noodsituaties Bij een dringende noodsituatie waarbij de hulp van het OCMW aangewezen is, is een dag- en nachtbereikbaarheid afgesproken, die werd doorgegeven aan de hulpdiensten (burgemeester, schepenen, brandweer, politie, ziekenhuis, Rode-Kruis en lokale integratiedienst), namelijk: voorzitter, Schops Lode, gsm waarnemend voorzitter, Lut Blancquaert, gsm secretaris: Maes Felix, tel / gsm financieel beheerder: Vanderbiesen Gert, tel / gsm algemeen diensthoofd: Clijsters Koen, gsm dienstverantwoordelijken: sociale dienst: Vanrompay Anne, gsm of Kaczmarczyk Lucien, gsm thuiszorgdiensten: Vanpol Marc gsm buitenschoolse kinderopvang: Tatiana Di Iorio, gsm

14 OCMW HEUSDEN-ZOLDER Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder tel fax verslag dienstverlening Deel II beschrijving provincie Limburg arrondissement Hasselt rekeningnummers dexia: post: secretaris: Felix Maes financieel beheerder: Gert Vanderbiesen algemeen diensthoofd: Koen Clijsters zitdagen: enkel op afspraak

15 OCMW HEUSDEN-ZOLDER Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder tel fax verslag dienstverlening 1 hulp op maat sociale dienst provincie Limburg arrondissement Hasselt rekeningnummers dexia: post: secretaris: Felix Maes financieel beheerder: Gert Vanderbiesen algemeen diensthoofd: Koen Clijsters dienstverantwoordelijke: Anne Vanrompay zitdagen: enkel op afspraak

16 evolutie aantal hulpvragers aantal gerechtigden financiële hulp asielzoekers (LOI) andere aantal hulpvragers (niet-financiële hulp) totaal aantal hulpvragers ontvangsten basisteam dienst schuldhulpverlening trajectbegeleiding asielzoekers totaal soort ontvangsten 1 hulp op maat 86 % van de hulpvragers komt naar de sociale dienst van het OCMW voor niet-financiële hulp, waarbij een groot aantal ondersteuning vraagt voor administratieve problemen. Contacten met cliënten gebeuren in de vorm van ontvangsten op het OCMW en huisbezoeken. De telefonische contacten werden niet geregistreerd. Gedurende een week in de maand november werden de telefonisch gestelde vragen door cliënten geturfd: 230 cliëntvragen op een week. We werken met een elektronisch cliëntdossier en streven er naar dat de cliënt zoveel mogelijk bij dezelfde maatschappelijk werker terechtkomt. spreekuur/ werkwinkel spreekuur/ werkwinkel ontvangsten zonder afspraak afspraak afspraak afspraak basisteam dienst schuldhulpverlening trajectbegeleiding asielzoekers totaal huisbezoeken basisteam dienst schuldhulpverlening trajectbegeleiding asielzoekers totaal soorten contacten basisteam steun en budgetdossiers MV pensioen overlijden andere leefloon huisbezoek 23% 7% 6% 22% 23% 19% 100% afspraak 33% 10% 14% 2% 4% 38% 100% totaal 30% 9% 12% 7% 9% 33% 100% Nadat in juni 2011 het asielteam overgeschakeld was naar een afsprakensysteem (met stopzetting van het vrije spreekuur), schakelden begin mei 2012 ook het basisteam en de dienst schuldbemiddeling over. Sindsdien wordt er met de cliënten vooraf een afspraak vastgelegd via een huisbezoek of op het OCMW. Dit leidt tot een daling van het aantal cliëntcontacten met als voornaamste reden: - cliënten bundelen hun vragen - de vraag kan telefonisch al beantwoord worden - cliënten komen rechtstreeks bij hun behandelende maatschappelijk werker terecht, waarbij ze met het vrije spreekuur vaak eerst bij een collega kwamen. Wel voorziet het basisteam tijdens de openingsuren van het OCMW de mogelijkheid om mensen met een dringende vraag zonder afspraak te ontvangen. Van mei tot en met december waren er 89 dergelijke ontvangsten. Vermits ook de dienst trajectbegeleiding op afspraak werkt, verloopt dit voor de gehele sociale dienst op dezelfde wijze.

17 soorten hulpvragen asielzoekers (LOI) 2% financiële hulpvragen (niet-asielzoekers) 12% aantal hulpvragers (niet-financiële hulp) 86% aantal ontvangsten trajectbegeleiding 10% asielzoekers 19% dienst schuldhulpverlening 25% basisteam 46%

18 1.1.2 financiële hulpverlening analyse van de financiële hulpverlening * leefloon samenwonende alleenstaande persoon met gezin ten laste andere financiële hulp * deze aantallen zijn verschillend van het aantal financiële hulpvragers gezien de mogelijke dubbeltellingen. Een persoon kan verschillende soorten steunen en leefloon aanvragen en hierdoor in een aantal rubrieken meegeteld zijn. aantal niet-terug- vorderbaar vorderbaar steun in geld vorderbaar betrokkene Ministerie algemene financiële steun eenmalige steun voorschotten leefloon steun verwarmingskosten steun gas en elektriciteit achterstallige huur steun huurwaarborg huurwaarborg + 1ste maand huur medische kosten dokterskosten apothekerskosten bijdragen ziekenfonds hospitalisatiekosten (enkel opnames) ambulante kosten plaatsingskosten onthaaltehuizen rusthuizen totaal Het grootste deel van de steunverlening rond gas en elektriciteit werd geregistreerd en gerecupereerd via het fonds voor gas en elektriciteit - zie cliënten ontvingen leefloon, 253 cliënten een vorm van andere financiële steunverlening. H gebeurt dat cliënten meerdere soorten financiële steun ontvangen (vb. leefloon en achterstallig huur, of eenmalige steun en dokterskosten). In totaal zijn er in verschillende cliënten ondersteund met financiële hulpverlening (leefloon en/of andere financiële steun). De categorie "algemene financiële hulp - vorderbaar op ministerie" bestaat uit cliënten met een maandelijkse financiële steun, meestal hetzelfde bedrag als het leefloon. De categorie "medische kosten - vorderbaar ministerie" betreft asielzoekers of vreemdelingen met een precair verblijfsstatuut

19 soort steun leefloon 30% andere financiële hulp 70% leefloon alleenstaande 32% persoon met gezin ten laste 36% samenwonende 32% aard geldelijke steun

20 aantal beslissingen totaal aantal beslissingen aantal positieve beslissingen aantal negatieve beslissingen profiel gerechtigden op leefloon: leeftijd jaar 21% jaar 12% jaar 19% -25 jaar 25% + 60 jaar 9% jaar 14%

21 aantal beslissingen van OCMW-raad/BCSD i.v.m. individuele financiële hulp aantal positieve beslissingen % % % aantal negatieve beslissingen % % % leefloon steun totaal aantal beslissingen % % % Aantal beslissingen: dit zijn de cijfers zonder tussenkomsten stookoliefonds (zie 1.2.8) of socioculturele participatie (zie 1.2.9), beslissingen over budgetbeheer, besprekingen terugvorderingen. evolutie van het aantal gerechtigden op leefloon gemiddeld aantal/maand aantal per jaar profiel van de gerechtigden op leefloon leeftijd -25 jaar jaar jaar jaar jaar + 60 jaar totaal % mannen % inwonenden % alleenstaanden % eenoudergezin 1 1 1% instelling 1 1 1% vrouwen % inwonenden % alleenstaanden % eenoudergezin % instelling % gezinnen (gehuwd of samenwonend) % met partner en kinderen % met partner zonder kdn % totaal % 25% 12% 21% 19% 14% 9% 100% De categorie <25-jarigen omvat 25 % van de leefloondossiers. Alleenstaanden (m/v) en eenoudergezinnen (m/v) maken bijna 49 % uit van de gerechtigden. Vrouwen vormen met 59% van de gerechtigden een kwetsbare groep. De categorie inwonenden (32%) situeert zich vooral merkbaar bij de -25 jarigen.

22 profiel van de hulpvrager van financiële steun, inclusief leefloon* *zonder vluchtelingen en bejaarden in rusthuizen volgens gezinssamenstelling M V Gezin totaal alleenwonenden % eenoudergezin % inwonend/samenwonend met familie/vrienden/kennissen % gehuwd/samenwonend met partner en kinderen % gehuwd/samenwonend met partner zonder kinderen 3 3 1% andere woonvorm 8 3% opvangtehuis 6 psychiatrie 1 beschut wonen % Alleenwonenden vormen een grote groep van de hulpvragers. Samen met de eenoudergezinnen vormen ze 49% van de hulpvragers. De woonkosten wegen bij deze éénverdieners natuurlijk zeer sterk door in hun hulpvragen. volgens origine Belg % EU % anderen % totaal % Deze telling gebeurt louter op familienaam. Het geeft op geen enkele wijze weer in welke mate deze mensen al dan niet geïntegreerd zijn of hoe lang ze (of hun voorouders) reeds in België zijn. Wij realiseren ons dat deze telling niet kan leiden tot verregaande conclusies, ze geeft volgens enkel leeftijd indicaties weer min 18 jaar 0 0 0% jaar % jaar % jaar % jaar % jaar % jaar % 61 en ouder % totaal % Er is een verdere lichte daling van het aantal hulpvragers met een financiële steunaanvraag in Een mogelijke verklaring ligt in de wijziging van de intakeprocedure aanvraag financiële steun. In 2010 werd gestart met de invoering van het informatief blad in het

23 gezinssamenstelling andere woonvorm 8 gehuwd/samenwonend met partner zonder kinderen 3 gehuwd/samenwonend met partner en kinderen 57 inwonend/samenwonend met familie/vrienden/kennissen 60 eenoudergezin 48 alleenwonenden nationaliteit (origine) Belg 35% anderen 56% EU 9% 61 en ouder jaar jaar jaar 21 leeftijd jaar jaar jaar min 18 jaar

24 1.1.3 jongeren & financiële hulpverlening Jongeren tot 25 jaar vormen een groep waarvoor bijzondere aandacht bestaat binnen het OCMW. aard van de financiële tussenkomst steun steun terugvorderbaar via Ministerie leefloon totaal recht op maatschappelijke integratie De wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie (in voege vanaf 1 oktober 2002) geeft iedere gerechtigde meerderjarige persoon jonger dan 25 jaar het recht op een aangepaste tewerkstelling binnen 3 maanden. Indien een tewerkstelling binnen die termijn niet haalbaar of wenselijk is, zal er (binnen die drie maanden) een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GiPMI) opgemaakt worden. Zolang ze nog niet tewerkgesteld zijn, ontvangen de jongeren een leefloon. Opvallend is de daling van het aantal studenten. Bij het onderzoek naar het recht op leefloon voor studenten wordt steeds meer rekening gehouden met het inkomen van de ouders. aard van de begeleiding GiPMI geëvolueerd in tewerkstelling art GiPMI voor opleiding/tewerkstellingsproject GiPMI studieproject totaal geen GiPMI (billijkheid/tijdelijk steun of leefloon) De 27 jongeren zonder GIPMI zijn vooral tijdelijke leeflonen van geschorsten van werkloosheidsvergoedinge, jongeren opgenomen in opvangtehuizen of kinderen van gezinnen uit de financiële hulpverlening via het asielzoekersteam.

25 profiel van de jongeren origine Belg % EU % anderen % totaal % Deze telling gebeurt louter op familienaam. Het geeft op geen enkele wijze weer in welke mate deze mensen al dan niet geïntegreerd zijn of hoe lang ze (of hun voorouders) reeds in België zijn. Wij realiseren ons dat deze telling niet kan leiden tot verregaande conclusies, ze geeft enkel indicaties weer. leeftijd <18 jaar 0 18 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar totaal Bij deze jongeren zitten vooral de problematische schoolverlaters (gestopt tijdens de studies, deeltijds onderwijs, hetgeen weinig perspectief op tewerkstellingsmogelijkheden biedt. gezinssamenstelling M V gezin 2012 inwonend/samenw met familie, vrienden, kennissen % alleenwonend % eenoudergezin 3 3 7% gehuwd/samenwonend met partner en kinderen % gehuwd/samenwonend met partner zonder kinderen 0 0% andere woonvorm 3 7% opvangtehuis 1 psychiatrie 1 beschut wonen 1 totaal % De grootste groep jongeren is inwonend, meestal bij de ouders.

26 nationaliteit (origine) Belg 26% anderen 67% EU 7% 25 jaar leeftijd 24 jaar 23 jaar 22 jaar 21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar 2 <18 jaar gezinssamenstelling andere woonvorm gehuwd/samenwonend met partner zonder kinderen gehuwd/samenwonend met partner en kinderen eenoudergezin alleenwonend inwonend/samenw met familie, vrienden, kennissen

VERSLAG DIENSTVERLENING

VERSLAG DIENSTVERLENING OCMW HEUSDEN-ZOLDER Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder tel. 011 45 61 50 - fax 011 45 61 51 www.ocmwheusdenzolder.be info@ocmwheusdenzolder.be VERSLAG DIENSTVERLENING JAARREKENING dienstjaar

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG DIENSTVERLENING

ACTIVITEITENVERSLAG DIENSTVERLENING OCMW HEUSDEN-ZOLDER Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder tel. 011 45 61 50 - fax 011 45 61 51 www.ocmwheusdenzolder.be info@ocmwheusdenzolder.be ACTIVITEITENVERSLAG DIENSTVERLENING dienstjaar

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: OCMW Spreker: Marianne Van Der Biest (OCMW Herzele) Wat is het OCMW? OCMW = Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. OCMW = publieke instelling Welzijn = meer dan armoedebestrijding

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

Inspiratiedag Van opvang naar samenleven. Koen Clijsters, algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder

Inspiratiedag Van opvang naar samenleven. Koen Clijsters, algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Inspiratiedag Van opvang naar samenleven Koen Clijsters, algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Heusden-Zolder: iedereen welkom! Biografie Heusden-Zolder - Ex-mijngemeente in Limburg - Bevolking Heusden-Zolder:

Nadere informatie

VERSLAG DIENSTVERLENING

VERSLAG DIENSTVERLENING OCMW HEUSDEN-ZOLDER Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder tel. 011 45 61 50 - fax 011 45 61 51 www.ocmwheusdenzolder.be info@ocmwheusdenzolder.be VERSLAG DIENSTVERLENING JAARREKENING dienstjaar

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG DIENSTVERLENING

ACTIVITEITENVERSLAG DIENSTVERLENING OCMW HEUSDEN-ZOLDER Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder tel. 011 45 61 50 - fax 011 45 61 51 www.ocmwheusdenzolder.be info@ocmwheusdenzolder.be ACTIVITEITENVERSLAG DIENSTVERLENING dienstjaar

Nadere informatie

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2012

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2012 1. Situering HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2012 De registratie door de erkende instellingen voor schuldbemiddeling wordt geregeld bij het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

HANDLEIDING BASISREGISTRATIE ERKENDE INSTELLINGEN VOOR SCHULDBEMIDDELING

HANDLEIDING BASISREGISTRATIE ERKENDE INSTELLINGEN VOOR SCHULDBEMIDDELING HANDLEIDING BASISREGISTRATIE ERKENDE INSTELLINGEN VOOR SCHULDBEMIDDELING Datum: 21/12/2015 - Versie: 3.0 Auteur: Vlaamse overheid Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Samenleving

Nadere informatie

Beleidsnota 2014. De SD wordt voor een optimale dienst- en hulpverlening aan de cliënten ondersteund middels vorming, supervisie en documentatie.

Beleidsnota 2014. De SD wordt voor een optimale dienst- en hulpverlening aan de cliënten ondersteund middels vorming, supervisie en documentatie. Mens Het verzekeren van de hulp- en dienstverlening aan de inwoners met verblijf in Bocholt zodat zij een leven kunnen leiden dat beantwoordt a.d. menselijke waardigheid, rekeninghoudend met de wettelijke

Nadere informatie

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 De gemeente en het OCMW van Nevele komen overeen om een lokaal geïntegreerd welzijnsbeleid te voeren. Daartoe worden volgende afspraken gemaakt.

Nadere informatie

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2011

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2011 HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2011 1. Situering. De registratie door de instelling voor schuldbemiddeling wordt geregeld bij het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Hoe gebeurt de toewijzing van een asielzoeker door de Dispatching?

Hoe gebeurt de toewijzing van een asielzoeker door de Dispatching? Hoe gebeurt de toewijzing van een asielzoeker door de Dispatching? Nota over de toewijzing en de niet toewijzing van asielzoekers door de Dispatching In deze nota beschrijven we de verschillende mogelijkheden

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011 Gemeente Alken Welkom op de startpagina van de lijke fiches bestaansonzekeren! De lijke fiches bestaansonzekeren bevatten een basisdatafiche en een fiche. Basisdatafiche Indicatorfiche LAGE INKOMENSGROEPEN

Nadere informatie

sociaal centrum Plein Expertise centrum ondersteuning precair verblijf

sociaal centrum Plein Expertise centrum ondersteuning precair verblijf sociaal centrum Plein Expertise centrum ondersteuning precair verblijf Versie 04/2016 Algemeen Specifieke doelgroep Sc Plein Asielzoekers Ontvankelijk verklaarde 9 ter Slachtoffers mensenhandel Illegalen

Nadere informatie

Bevoegdheid bij het verlaten van de opvangstructuur

Bevoegdheid bij het verlaten van de opvangstructuur Bevoegdheid bij het verlaten van de opvangstructuur 1) De bijzondere bevoegdheidsregel voor het toekennen van een huurwaarborg bij het verlaten van een opvangstructuur Voor we de verschillende situaties

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Hamme Damputstraat 36 9220 Hamme Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Hamme/RMID-SFGE/2017 Aantal 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

VERSLAG DIENSTVERLENING

VERSLAG DIENSTVERLENING OCMW HEUSDEN-ZOLDER Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder tel. 011 45 61 50 - fax 011 45 61 51 www.ocmwheusdenzolder.be info@ocmwheusdenzolder.be VERSLAG DIENSTVERLENING dienstjaar 2013 provincie

Nadere informatie

Subsidiedossier Dakisolatie

Subsidiedossier Dakisolatie Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier Dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit

Nadere informatie

Brandstoftoelage winterperiode

Brandstoftoelage winterperiode VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-24-11-2015 01-01-2016 1 Aanpassingen aan het reglement die als effect zouden moeten hebben dat een grotere groep recht opent op de brandstoftoelage en dat

Nadere informatie

ZITTING VAN 2 JUNI 2014

ZITTING VAN 2 JUNI 2014 ZITTING VAN 2 JUNI 2014 Aanwezig: Katrien Vandecasteele, voorzitter; Kurt Windels, burgemeester (vanaf punt 12); Ann De Frene, Kathy Verschoot, Koen Depreiter, Jozef Verbauwhede, Dries Couckuyt, Fien Debeuf,

Nadere informatie

FAQ. Opheffing op vrijwillige basis van de code 207. Fedasil, Dienst Voorbereiding Opvangbeleid >> augustus ²² Thema s:

FAQ. Opheffing op vrijwillige basis van de code 207. Fedasil, Dienst Voorbereiding Opvangbeleid >> augustus ²² Thema s: FAQ Opheffing op vrijwillige basis van de code 207 Fedasil, Dienst Voorbereiding Opvangbeleid >> augustus 2011 ²² Thema s: Voorwaarden wie komt in aanmerking? De aanvraag Behandeling van de aanvraag Vertrek

Nadere informatie

Reglement voor de premie voor de ophaling van huisvuil van mensen met een beperkt leefbudget.

Reglement voor de premie voor de ophaling van huisvuil van mensen met een beperkt leefbudget. Reglement voor de premie voor de ophaling van huisvuil van mensen met een beperkt leefbudget. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 april Bekendgemaakt op 30 april 2014 In werking getreden op 1 mei 2014

Nadere informatie

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk?

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk? Schuldhulpverlening Hoe gaat dat in zijn werk? In deze brochure vind je informatie over de mogelijke vormen van schuldhulpverlening binnen OCMW Antwerpen. 2 Wat is schuldhulpverlening? OCMW Antwerpen heeft

Nadere informatie

Subsidiedossier dakisolatie

Subsidiedossier dakisolatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document GEMEENTELIJK

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Informatiesessies De asielcrisis in de lokale context. 26 november 2015

Informatiesessies De asielcrisis in de lokale context. 26 november 2015 Informatiesessies De asielcrisis in de lokale context 26 november 2015 1. Inleiding: asielzoekers en vluchtelingen in de wereld en Europa 2. Cijfers over de asielaanvragen 3. Cijfers over de opvang van

Nadere informatie

Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2014 (aanvragen vanaf 17.04.2014).

Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2014 (aanvragen vanaf 17.04.2014). Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2014 (aanvragen vanaf 17.04.2014). Het Koninklijk Besluit houdende maatregelen ter bevordering van

Nadere informatie

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS INLEIDING Onderstaande tekst betreft het beleid met voorwaarden omtrent de toekenning van recht op maatschappelijke integratie (leefloon). Hierbij

Nadere informatie

WEGWIJS budget en schuldhulpverlening

WEGWIJS budget en schuldhulpverlening WEGWIJS budget en schuldhulpverlening Inhoudstafel Inleiding pg. 3 1. Eenmalig advies pg. 4 2. Budgetbegeleiding pg. 6 3. Budgetbeheer pg. 8 4. Collectieve schuldenregeling pg. 12 Wat doet het OCMW na

Nadere informatie

NOTA VRIJWILLIGE OPHEFFING CODE 207 OS Instructie Fedasil vrijwillige opheffing van de code 207 opvangstructuur

NOTA VRIJWILLIGE OPHEFFING CODE 207 OS Instructie Fedasil vrijwillige opheffing van de code 207 opvangstructuur NOTA VRIJWILLIGE OPHEFFING CODE 207 OS Instructie Fedasil vrijwillige opheffing van de code 207 opvangstructuur Op 16 oktober 2009 heeft Fedasil een instructie verstuurd die toelaat dat asielzoekers onder

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

1 Goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting

1 Goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting Lijst met de ontwerpbesluiten van de OCMW-raad van maandag 21 maart 2016 OPENBARE ZITTING Bestuur en Beleid Notulen 1 Goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting Enig

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011 Gemeente Bree Welkom op de startpagina van de lijke fiches bestaansonzekeren! De lijke fiches bestaansonzekeren bevatten een basisdatafiche en een fiche. Basisdatafiche Indicatorfiche LAGE INKOMENSGROEPEN

Nadere informatie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie Normaal gezien sluit de netbeheerder de elektriciteit nooit af. Er zijn echter 3 uitzonderingen. De eerste uitzondering is als er gevaar is door technische

Nadere informatie

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen OCMW - Sociale Dienst OCMW- Secretariaat Woon-Zorg Dorpsdienst ZOHRA Lokale Werkwinkel met VDAB en PWA-Dienstenbedrijf Ondersteuningsnetwerk UBUNTU Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen Het

Nadere informatie

OCMW s en armoedebestrijding

OCMW s en armoedebestrijding OCMW s en armoedebestrijding Hoorzitting Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, Vlaams Parlement, 1.2.2011 Piet Van Schuylenbergh, directeur OCMW s VVSG Nathalie Debast, stafmedewerker

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011 Gemeente Borgloon Welkom op de startpagina van de lijke fiches bestaansonzekeren! De lijke fiches bestaansonzekeren bevatten een basisdatafiche en een fiche. Basisdatafiche Indicatorfiche LAGE INKOMENSGROEPEN

Nadere informatie

WEGWIJS VOOR studenten. Versie januari 2017 Studenten

WEGWIJS VOOR studenten. Versie januari 2017 Studenten WEGWIJS VOOR studenten Versie januari 2017 Studenten WEGWIJS VOOR STUDENTEN in tien stappen... Wanneer ben ik student binnen de OCMW wetgeving? Tot welk OCMW moet ik me richten voor mijn eerste hulpaanvraag?

Nadere informatie

Jaarverslag Juridische dienstverlening

Jaarverslag Juridische dienstverlening Jaarverslag Juridische dienstverlening Woensdag 10 april 2013 Lovendegem Bianca Buysse Renate Cools Sarah Forsyth Jaarverslag juridische dienstverlening Welzijnsband Meetjesland Woensdag 10 april 2013

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011 Gemeente Sint-Truiden Welkom op de startpagina van de lijke fiches bestaansonzekeren! De lijke fiches bestaansonzekeren bevatten een basisdatafiche en een fiche. Basisdatafiche Indicatorfiche LAGE INKOMENSGROEPEN

Nadere informatie

Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2016.

Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2016. Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2016. Het Koninklijk Besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN Zitting 2005-2006 5 juli 2006 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN voorgesteld Zie: 850 (2005-2006) Nr. 1: Ontwerp

Nadere informatie

WEGWIJS Bij budget & schuld

WEGWIJS Bij budget & schuld WEGWIJS Bij budget & schuld BudgetInZicht West-Vlaanderen caw-folder.indd 1 20-08-2014 16:43:51 HEB JE MOEILIJKHEDEN MET JE BUDGET OF HEB JE SCHULDEN? Raak je niet wijs uit je problemen, wil je advies

Nadere informatie

Ervaringen OCMW Lommel

Ervaringen OCMW Lommel Hier komt een titel CIPAL BUDGETMODULE Ervaringen OCMW Lommel Lokaal Dienstencentrum Dagverzorgingscentrum 60 assistentiewoningen Diensten en voorzieningen OCMW Lommel 33.000 inwoners OCMW-diensten gevestigd

Nadere informatie

Bevoegdheid bij het verlaten van een opvangstructuur

Bevoegdheid bij het verlaten van een opvangstructuur Bevoegdheid bij het verlaten van een opvangstructuur 1) De bijzondere bevoegdheidsregel voor het toekennen van een huurwaarborg bij het verlaten van een opvangstructuur Voor we de verschillende situaties

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Zandhoven Schriekweg 3 2240 Zandhoven Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI ZANDHOVEN/RMIB-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

RECHT OP ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (= ZIV) VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING

RECHT OP ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (= ZIV) VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor asielzoekers, subsidiair beschermden en erkende vluchtelingen Een overzicht over de diverse procedures om medische zorgen te bekomen rekening houdende met de verblijfsstatus

Nadere informatie

Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon

Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon Nota van 24 september 2010 Inleiding De federale overheid heeft een tijd geleden beslist dat asielzoekers die hun asielaanvraag

Nadere informatie

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van hervestigde

Nadere informatie

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd,

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd, Lijst met ontwerpbesluiten van de OCMW-raad van maandag 19 september 2016 OPENBARE ZITTING Bestuur en Beleid Notulen 1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD TIENEN REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD TIENEN REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD TIENEN REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE Artikel 1 - Principe Binnen de perken van het goedgekeurde budget

Nadere informatie

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 20 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 20 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u OCMW Waasmunster RD 2011/7 Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 20 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 1 OPENBARE ZITTING 10.1 Goedkeuring van de notulen van de Raad van 14 september 2011 - luik openbare

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening.

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening. Url : www.mi-is.be Aan de Dames en Heren voorzitters van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn Onze referentie : 6212 Datum : 22 augustus 2007 Mevrouw de Voorzitter, Mijnheer de Voorzitter, Omzendbrief

Nadere informatie

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan.

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. WAT IS DE DIENST VOOR GEZINSZORG? DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. De dienst gezinszorg streeft ernaar

Nadere informatie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie OCMW Boortmeerbeek Dienst thuiszorg Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg mantelzorgpremie Artikel 1 Met ingang van 1 november 2010 kent het OCMW Boortmeerbeek een mantelzorgpremie toe aan de mantelzorgers

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

C rk r e k l e da d g a g o n o de d r e w r i w js 25/04/2017

C rk r e k l e da d g a g o n o de d r e w r i w js 25/04/2017 Cirkeldag onderwijs Cirkeldag onderwijs 25/04/2017 Werking OCMW Turnhout - voorstelling www.ocmwturnhout.be Hoe goed ken je het OCMW? Waarvoor staat OCMW? Waarvoor kan je bij een OCMW terecht? Wie kan

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van ZONNEBEKE Langemarkstraat 10 8980 ZONNEBEKE Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI ZONNEBEKE/ STOF-SFGE/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

We zijn er voor jou!

We zijn er voor jou! We zijn er voor jou! Je kunt niet alle maandelijkse rekeningen betalen? Je wil begeleiding bij jouw geldzaken? Je hebt schulden? Je hebt geen inkomsten en wil leefloon aanvragen? Je hebt plots geen dak

Nadere informatie

sociaal centrum Plein Expertise centrum ondersteuning precair verblijf

sociaal centrum Plein Expertise centrum ondersteuning precair verblijf sociaal centrum Plein Expertise centrum ondersteuning precair verblijf Versie 2017 Algemeen Sociaal Centrum Plein Specifieke doelgroep Sc Plein Asielzoekers Ontvankelijk verklaarde 9 ter Slachtoffers mensenhandel

Nadere informatie

Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon

Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon Nota van 14 februari 2011 Inleiding Asielzoekers die hun asielaanvraag na 31 mei 2007 indienen, kunnen een arbeidskaart C

Nadere informatie

Dringende Medische Hulpverlening

Dringende Medische Hulpverlening Versie nr: 1 Laatste wijziging: 30-06-2007 1. Waartoe dient deze fiche? 2. Wat is dringende medische hulp? 3. Wie heeft recht op dringende medische hulp? 4. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om aanspraak

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Versie nr: 1 Laatste wijziging: 04-02-2009 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage?

Nadere informatie

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling INLEIDING ONZE KIJK OP HULP In deze brochure vind je informatie

Nadere informatie

Op bestuursniveau werd binnen het OCMW Asse het volgende vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

Op bestuursniveau werd binnen het OCMW Asse het volgende vastgelegd in een huishoudelijk reglement. Voorwoord Beste inwoner Het OCMW heeft als basistaak op lokaal niveau bij te dragen tot het welzijn van de burgers. Daarom voorzien wij in een dienstverlening, die niet enkel een diversiteit aan hulp aanbiedt

Nadere informatie

Gebruikershandleiding KSZ

Gebruikershandleiding KSZ Plan Gezondheidszorg en de OCMW s De praktijk Gebruikershandleiding KSZ Verloop van een aanvraag Onthaal afspraak met SA (sociaal assistent) Huisbezoek door SA Beslissing van VB en BCSD dienstverlening

Nadere informatie

Besluit: Unaniem Enig art. - Het verslag van de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2015 wordt goedgekeurd.

Besluit: Unaniem Enig art. - Het verslag van de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2015 wordt goedgekeurd. OCMW-raad maandag 18 januari 2016 Aanwezig: Herman Himpens, OCMW-voorzitter Stefanie Costenoble, Robin Declerck, Carl Desaever, Els Sarazyn, Marie-Paule Somers, Lieven Vandenbroucke, Ester Vanparys, Filip

Nadere informatie

Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN. het sociaal onderzoek van het OCMW

Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN. het sociaal onderzoek van het OCMW Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN het sociaal onderzoek van het OCMW WEGWIJS IN HET SOCIAAL ONDERZOEK in negen stappen... Wat is het sociaal onderzoek? Waarom het sociaal onderzoek? Wie voert

Nadere informatie

OCMW SCHOTEN. Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. De sociale dienst SOCIALE DIENSTVERLENING EN FINANCIELE HULP

OCMW SCHOTEN. Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. De sociale dienst SOCIALE DIENSTVERLENING EN FINANCIELE HULP OCMW SCHOTEN Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn De sociale dienst SOCIALE DIENSTVERLENING EN FINANCIELE HULP INHOUD Algemene sociale dienstverlening 3 Recht op maatschappelijke integratie 3

Nadere informatie

HUISVESTING. Hulpaanbod vanuit de OCMW s. Gerry Van de Steene Departementschef sociale dienstverlening OCMW Sint-Niklaas

HUISVESTING. Hulpaanbod vanuit de OCMW s. Gerry Van de Steene Departementschef sociale dienstverlening OCMW Sint-Niklaas HUISVESTING Hulpaanbod vanuit de OCMW s Gerry Van de Steene Departementschef sociale dienstverlening OCMW Sint-Niklaas 1. Opdrachten vanuit de wetgeving 2. Aanvullend hulpverleningsaanbod 3. Welk OCMW

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA COLLECTIEVE SCHULDENREGELING

AFSPRAKENNOTA COLLECTIEVE SCHULDENREGELING AFSPRAKENNOTA COLLECTIEVE SCHULDENREGELING Duidelijke informatie, wederzijdse communicatie en goede afspraken zijn van groot belang voor een vlot verloop van de collectieve schuldenregeling. Deze afsprakennota

Nadere informatie

Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening

Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening Wordt je schuldenberg te groot? Het Sociaal Huis helpt je verder. Inhoud Inleiding... 3 Onze kijk op hulp... 3 Eenmalige schuldbemiddeling... 4 Wat

Nadere informatie

3. Kan de minister meedelen welk aandeel van de asielzoekers daadwerkelijk een taalcursus start?

3. Kan de minister meedelen welk aandeel van de asielzoekers daadwerkelijk een taalcursus start? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 387 van CHRIS JANSSENS datum: 23 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Werklastanalyse sociaal werkers Belgische OCMW s

Werklastanalyse sociaal werkers Belgische OCMW s Werklastanalyse sociaal werkers Belgische OCMW s Brussel 22/04/2014 POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie Deelname aan het onderzoek 2 Méthodologie / methodologie Geregistreerde

Nadere informatie

Cijfermateriaal basisregistratie 2007-2010

Cijfermateriaal basisregistratie 2007-2010 Cijfermateriaal basisregistratie 2007-2010 Oktober 2011 1. Inleiding De schuldenproblematiek in Vlaanderen groeit. Steeds meer mensen ondervinden problemen met de betaling van hun schulden. Zo staan eind

Nadere informatie

Financiering asielzoekers en medische kosten Vragen en antwoorden

Financiering asielzoekers en medische kosten Vragen en antwoorden 20 SEPTEMBER 2011 Financiering asielzoekers en medische kosten Vragen en antwoorden Vormingsmoment Oost-Vlaamse OCMW s - POD Maatschappelijke Integratie - Gent, 24 mei 2011 1. Deel 1 Financiering asielzoekers

Nadere informatie

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van de personen

Nadere informatie

Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas

Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas Wat is het basisondersteuningsbudget? Het basisondersteuningsbudget (BOB) is een Vlaamse premie of tegemoetkoming voor personen met een handicap die een beperkte

Nadere informatie

Werking / dienstverlening OCMW Tielt Winge

Werking / dienstverlening OCMW Tielt Winge Werking / dienstverlening OCMW Tielt Winge Deze nota is tot stand gekomen met gegevens en informatie op basis van het jaarverslag 2010. I. Werking Personeel Vastbenoemden : 20 7 voltijdse 13 deeltijdse

Nadere informatie

Functiekaart. Subdienst:

Functiekaart. Subdienst: Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: maatschappelijk werker sociale dienst Functiegroep: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale dienst

Nadere informatie

Aanvraagformulier (RMI / Maatschappelijke Hulp)

Aanvraagformulier (RMI / Maatschappelijke Hulp) Aanvraagformulier (RMI / Maatschappelijke Hulp) Dossier-verantwoordelijke : Datum van aanvraag : A) Identificatie Naam : Taal : Frans / Nederlands Voornaam : Tel. : Geboortedatum en geboorteplaats : Nationaliteit:

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement vzw Kinderopvang Leuven Inhoud 1. Voorwoord... 3

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

FOCUS "Senioren en het OCMW"

FOCUS Senioren en het OCMW FOCUS "Senioren en het OCMW" Nummer 11 Mei 2015 1. Inleiding In België leeft 15,1% van de bevolking onder de armoededrempel. Dit percentage ligt nog hoger binnen de leeftijdsgroep ouder dan 65 jaar. 18,4

Nadere informatie

samen werken aan welzijn

samen werken aan welzijn samen werken aan welzijn ocmw grimbergen ocmw grimbergen Verbeytstraat 30 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever) Tel 02 267 15 05 www.grimbergen.be rubriek ocmw samen werken aan welzijn ocmw grimbergen ocmw

Nadere informatie

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting In Gent steeg het aantal mensen met financiële moeilijkheden met 12,6 procent ten opzichte van vorig jaar (van 7.870 leefloongerechtigden

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Laatste wijziging: 19-08-2016 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage? 4) Welke zijn

Nadere informatie

Welkom in het. Welzijnshuis

Welkom in het. Welzijnshuis Welkom in het Welzijnshuis skl_ocmw_broch.indd 1 3/11/14 09:40 Onthaal met snelbalie In het Welzijnshuis hoeft u niet op zoek te gaan naar de juiste dienst. Zodra u binnenkomt, ziet u de onthaalbalie recht

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen Zitting van 4 september 2017 Samenstelling: Aanwezig: mevrouw Nadine Boekaerts, voorzitter; de heer Silvain Vertommen, raadslid; mevrouw Eliane Vingerhoets, raadslid;

Nadere informatie

Versie juli 2015 Maatschappelijke dienstverlening WEGWIJS IN. maatschappelijke dienstverlening

Versie juli 2015 Maatschappelijke dienstverlening WEGWIJS IN. maatschappelijke dienstverlening Versie juli 2015 Maatschappelijke dienstverlening WEGWIJS IN maatschappelijke dienstverlening MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING in zeven stappen... Wat is maatschappelijke dienstverlening? Ben ik een vreemdeling?

Nadere informatie

Reglement financiële steun ten laste name facturen. Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 16/06/2016

Reglement financiële steun ten laste name facturen. Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 16/06/2016 Reglement financiële steun ten laste name facturen Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 16/06/2016 Art. 1 Mensen met financiële moeilijkheden kunnen bij het Sociaal Huis

Nadere informatie

Welzijn Ouderen. Schuldhulpverlening. Thuisadministratie. Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u!

Welzijn Ouderen. Schuldhulpverlening. Thuisadministratie. Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Welzijn Ouderen Thuisadministratie Schuldhulpverlening Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Schuldhulpverlening Ik geef maandelijks

Nadere informatie