VERSLAG DIENSTVERLENING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG DIENSTVERLENING"

Transcriptie

1 OCMW HEUSDEN-ZOLDER Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder tel fax VERSLAG DIENSTVERLENING JAARREKENING dienstjaar 2012 deel 1 provincie Limburg arrondissement Hasselt rekeningnummers dexia: post: secretaris: Felix Maes financieel beheerder: Gert Vanderbiesen algemeen diensthoofd: Koen Clijsters zitdagen: enkel op afspraak

2 Jaarbeeld 2012 Beste lezer, Hierna kan je het jaarverslag van het OCMW Heusden-Zolder vinden van het jaar Zoals jullie wellicht weten is er na de verkiezingen van oktober 2012 een bestuurswissel gebeurd. Ik zou als nieuwe voorzitter, door uit te pakken met dit puike jaarverslag, kunnen gaan pronken met het werk van mijn voorgangers en de mooiste pluimen van hun werk op mijn hoed steken. Ik ga dit niet doen. Ik ga bij deze gebruik maken om de voorgangers, de voorzitter en zijn raad, te bedanken voor de inzet, de ideeën en de beslissingen die ze gedurende de voorbije 6 jaar uitvoerden. Zij zorgden ervoor dat de cliënten/gebruikers van ons OCMW een zo goed mogelijk antwoord kregen op hun vragen. Ook wil ik de medewerkers bedanken die, achter de cijfers van dit jaarverslag, een werking hebben uitgebouwd voor de inwoners van onze gemeente door middel van een niet aflatende inzet, elke dag opnieuw, en steeds naar bestvermogen. In deze korte tijd als voorzitter ben ik ervan overtuigd geraakt dat het OCMW van Heusden- Zolder op heel wat vlakken een voorbeeld is voor Vlaanderen. Het zal dus voor mij en de nieuwe raad een hele klus zijn om onze voorgangers te evenaren of zelfs beter te doen. Ik heb één geluk hierin: de inzet van onze nieuwe ploeg, die een mengeling is van heel wat nieuwe mensen en ideeën, aangevuld met enkele ervaren raadsleden. Hieruit kan bijna niets anders voortvloeien dan dat we DE uitdaging gaan verwezenlijken. Daarom: BEDANKT aan iedereen die meewerkte aan de realisatie van dit voorbije traject. En GO voor iedereen die zal gaan meewerken aan het toekomstige traject. Lode SCHOPS Voorzitter OCMW HEUSDEN-ZOLDER

3 OCMW jaarverslag dienstverlening 1 januari december 2012 INHOUDSOVERZICHT voorwoord Deel I: algemeen gegevens OCMW... 7 gegevens bestuursleden... 9 bestuursorganen bestuurlijke en organisatorische vernieuwingen dienstindeling openingsuren diensten Deel II: beschrijving 1. hulp op maat / Sociale Dienst sociale dienst immateriële hulpverlening financiële hulpverlening jongeren & financiële hulpverlening trajectbegeleiding (opleiding & tewerkstelling) schuldhulpverlening asielzoekers energievoorzieningen meldingsplicht uithuiszettingen sociale en culturele participatie sociale tolkenproject maatzorg- & empowermentprojecten cliëntoverleg groepswerkingen vrijwilligers-infopunt roma-project zorg op maat / Thuiszorgdiensten gezinszorg gezinszorg tevredenheidsmeting gezinszorg poetsdienst gezinshulp in kansarme gezinnen bedeling maaltijden dieetconsultaties voetverzorging tegemoetkoming hulp aan bejaarden dagverzorgingscentrum De Brug het cumulatief gebruik van de thuiszorgdiensten bezoekersteam dag van de gebruiker borgstellingen in rust- en verzorgingstehuizen gezondheidspreventie opleidingscentrum polyvalent verzorgende buitenschoolse kinderopvang 't Klim-Op-Ke voorstelling van de werking vestigingsplaatsen per opvangmoment openingsdagen per vestiging

4 3. 4 gemiddeld aantal kinderen per opvangmoment en vestiging voor- en naschools woensdagnamiddag vakantieperiodes: gemiddelde bezetting per dag gebruikers gemandateerde voorziening samenwerkingen duiding dienstverlening via aangepaste woonvormen en huisvesting samenwerking samenwerking rond kansarmoede Anker steunpunt vakantieparticipatie groepsactiviteiten kansarmen met andere diensten deelname aan overlegstructuren informatieverstrekking aan groepen vzw Sonar afdeling Relatie en Welzijn onthaal begeleidingen Overleg Hulpverleners Heusden-Zolder gepreksgroep rouwverwerking Heusden-Zolder project Kijk in de Spiegel centra voor alcohol- en andere drugproblemen straathoekwerk individuele cliëntcontacten CAD-MSOC (2009) bureau voor juridische eerstelijnsbijstand sociaal verhuurkantoor zorgplannen senioren- en dienstencentrum senioreninfoloket dienst voetverzorging samenwerking in uitbouw van lokaal dienstencentrum spreekuren bejaardenwoningen DAT- klusjesdienst i.s.m. Duizendpoot kind in nood de Schans Ikaros opvoedingswinkel & 5.14 samenwerkingscontracten & -verbanden Deel III: Bestuur en interne organisatie 1. bestuur en management organogram werking van de bestuursorganen overzicht vergaderingen bestuursorganen beknopte personeelsanalyse gebouwenbeheer

5 OCMW HEUSDEN-ZOLDER Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder tel fax verslag dienstverlening Deel I algemeen provincie Limburg arrondissement Hasselt rekeningnummers dexia: post: secretaris: Felix Maes financieel beheerder: Gert Vanderbiesen algemeen diensthoofd: Koen Clijsters zitdagen: enkel op afspraak

6 gegevens OCMW provincie Limburg arrondissement Hasselt OCMW Heusden-Zolder Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder tel fax website: algemeen adres: rekeningnummers dexia: post: secretaris: Felix Maes zitdagen: enkel op afspraak financieel beheerder: Gert Vanderbiesen zitdagen: enkel op afspraak algemeen diensthoofd: Koen Clijsters zitdagen: enkel op afspraak voorzitter: Lode Schops adressen diensten:

7 raad maatschappelijk welzijn: persoonsgegevens De leden van de Raad van het OCMW vanaf 7/1/2013: Naam Adres functie M/V Partij Lode Schops Jeugdlaan 138 schepen-voorzitter M NV-A Leon Steenberghs Bovenstraat 61/11 raadslid M Vlaams Belang Joseph Melotte Kerkeveld 23 BCSD M Nieuw HZ Lut Blancquaert Bavostraat 84 BCSD V NV-A Gilbert Vrancken Aanhofstraat 49 vast bureau M sp.a Lutgarde Hermans G. Gezellelaan 173 vast bureau V Nieuw HZ Marc Vanderstraeten De Rieten 27 raadslid M CD&V plus Hendrik Huyghelier Beekstraat 18 vast bureau M NV-A Farid Abdelmalek Ijzersveld 16 BCSD M sp.a Dirk Claes Nieuwstraat 162 raadslid M CD&V plus Bjorn Winters Kleine Kenestraat 6 raadslid M N-VA bus 12

8 overzicht bestaande comités RAAD Vast Bureau BCSD De raad van het OCMW Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn wordt bestuurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, bestaande uit de schepen-voorzitter en tien raadsleden. De Raad is bevoegd voor het OCMW-beleid en de algemene werking van het OCMW, maar delegeert taken aan het Vast Bureau en het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. De Raad vergadert maandelijks, elke derde dinsdag van de maand. Vast Bureau Het bestaat uit de voorzitter en drie raadsleden. Het vergadert tweemaal per maand, elke tweede en vierde donderdag van de maand en vormt het dagelijks bestuur van het OCMW. voorzitter raadslid raadslid raadslid Lode Schops Gilbert Vrancken Lutgarde Hermans Hendrik Huyghelier Bijzonder Comité Sociale Dienstverlening Het bestaat uit de voorzitter en drie raadsleden en vergadert tweemaal per maand, elke eerste en derde dinsdag van de maand. Het BCSD heeft toegewezen taken, met name: alle beslissingen inzake individuele en sociale hulp aan de inwoners van Heusden-Zolder. voorzitter raadslid raadslid raadslid Lode Schops Joseph Melotte Lut Blancquaert Farid Abdelmalek

9 Bestuurlijke en organisatorische topics van het OCMW Uitvoering van het strategisch meerjarenplan Om de continuïteit van de OCMW- werking te verzekeren overlapt het strategisch meerjarenplan met het eerste jaar van de nieuwe bestuursploeg. Deze overlapping is voorzien om het nieuwe bestuur de gelegenheid te geven om in 2013 het nieuwe strategisch meerjarenplan uit te werken. Het was dan ook de ambitie van het uittredend bestuur om in 2012 het lopende meerjarenplan te kunnen voltooien. Headlines in dit plan waren: verbreding van de buitenschoolse kinderopvang naar de volledige gemeente; uitbouw van voorzieningen voor zorgbehoevende bejaarden. De laatste fase van het bouwprogramma kon in 2012 gerealiseerd worden: op 1 maart werd de residentie Carpe Diem met 28 serviceflats in gebruik genomen; eind december naderde de bouw van een nieuw dagverzorgingscentrum en annexdienstencentrum zijn voltooiing. Budgetbeheersing centraal Het meerjarenbudget werd in 2007 opgemaakt op basis van prognoses voor zes jaar. Tijdens de uitvoeringstermijn kwam het overeengekomen budget steeds meer onder druk: deels door onvoorziene omstandigheden zoals het effect van inflatie op loon- en bouwkosten; deels door een uitbreiding met projecten die oorspronkelijk niet gebudgetteerd waren, zoals de invoering van een tweede pensioenpijler voor het contractueel personeel en het bouwen van een uitbreidingsgedeelte voor de werking van vzw Senioren- en dienstencentrum De Zandloper. Deze context heeft gemaakt dat bestuur en management, vooral in 2012, een aantal ingrijpende beslissingen hebben genomen om binnen het goedgekeurde budget te blijven. Zonder in detail te gaan of volledig te zijn, waren de belangrijke ingrepen: sanering met 25% in de bouwplannen voor het dagverzorgingscentrum en annex dienstencentrum; systematisch verhogen van prijzen voor dienstverlening tot op het maximaal haalbare niveau; invoeren van een inschrijvingsstop voor gebruik van de buitenschoolse kinderopvang door kinderen van omliggende gemeenten; het invoeren van een arbeidersstatuut in de plaats van een bediendestatuut voor een brede waaier van functies, voor medewerkers in dienst vanaf 01/01/2013. Via creatieve oplossingen kon het aanbod aan buitenschoolse kinderopvang binnen de gemeente behouden blijven en konden de serviceflats in gebruik genomen worden zonder personeelsuitbreiding.

10 Invoering BBC (beleids- en beheerscyclus) Alle lokale besturen moeten uiterlijk op 01/01/2014 het nieuwe beleids- en beheerssysteem invoeren zoals dat door de Vlaamse overheid wordt opgelegd. Gemeente- en OCMW Heusden-Zolder behoren bij de piloten die vanaf 01/01/2013 dit nieuwe systeem invoeren. Er werd gekozen voor een vervroegde invoering om in 2013 te kunnen proefdraaien, zodat de opmaak en uitvoering van het meerjarenplan optimaal kan verlopen conform de BBC- regelgeving. In 2012 gebeurden een aantal voorbereidingen inzake besluitvorming; aanschaf software en opleiding van enkele medewerkers. Uitvoering van verbeteracties ingevolge de externe audit 2011 Via de audit werd vastgesteld dat in een aantal facilitaire diensten er een aantal risico s bestonden ingevolge onderbezetting van deskundig personeel (veiligheid, financiën). In 2012 werd hieraan een oplossing gegeven via het aanwerven van een ploegbaasfunctie voor de technische dienst en een financieel deskundige voor de financiële dienst. Last but not least 2012 was niet alleen een jaar waarin bouwprojecten en centen centraal stonden, maar waar ook nieuwe inhoudelijke activiteiten vorm kregen. Enkele voorbeelden: de sociale dienst zorgde voor een kwaliteitsverbetering van de dienstverlening door het overschakelen van een permanentiesysteem naar een afsprakensysteem; de nieuwe bewoners van de serviceflats werden door op zorgvuldige wijze vertrouwd gemaakt met de levensbeschermende domotica van hun woonomgeving; de website van het OCMW werd volledig vernieuwd en uitgebreid; het intranet werd voor alle medewerkers toegankelijk gemaakt; e.a. Wie graag meer leest over de inhoudelijke vernieuwingen verwijzen we graag naar het jaarverslag in beeld (te raadplegen op onze website). Afscheid van het uittredend bestuur Ingevolge het einde van de legislatuur namen we eind 2012 afscheid van het uittredend bestuur. We kijken met voldoening terug op de mooie samenwerking met een ploeg van geëngageerde raadsleden en sociaal ondernemende voorzitter. Tot slot Op volle toeren draaien, besparen en tevens efficiënt werken is maar mogelijk dankzij een goed samenspel tussen politiek bestuur en management; geëngageerde en deskundige medewerkers, een performante organisatie en een transparante communicatie. Meer doen met dezelfde middelen kon in 2012 gerealiseerd worden dankzij creatieve en geëngageerde medewerkers en bestuurders. Waarvoor onze uitgesproken dank. Namens het managementteam Felix Maes OCMW-secretaris

11 dienstindeling van het OCMW SOCIALE DIENST informatie en administratieve hulp aanvragen en begeleiding bij tegemoetkomingen aan gehandicapten aanvragen en begeleiding sociale voordelen en tegemoetkomingen hulpverlening na overlijden externe samenwerking met en doorverwijzing naar andere diensten financiële hulp trajectbegeleiding naar opleiding en tewerkstelling schuldhulpverlening, -bemiddeling, -begeleiding en -beheer lokaal opvanginiatief asielzoekers maatzorg- en empowerment-projecten lokaal cliëntoverleg groepswerkingen activiteiten kansarmen (socio-culturele toelagen) psychosociale begeleiding hulp bij opname in instellingen vrijwilligers infopunt SPECIFIEKE HULPVERLENING VIA SAMENWERKING MET ANDERE DIENSTEN Vierdewereldbeweging CAW Limburg, afdeling Relatie en Welzijn Centra voor Alcohol- en andere Drugproblemen (CAD) ambulante drughulpverlening straathoekwerk Bureau voor juridische eerstelijnsbijstand Sociaal Verhuurkantoor (SVK) De Schans Kind in Nood Klusjesdienst DAT Ikaros Opvoedingswinkel THUISZORGDIENSTEN gezinszorg gezinshulp kansarme gezinnen poetshulp voetverzorging toelagen voor bejaarden dagverzorgingscentrum De Brug hulp bij opnameprocedure in een woonzorgcentrum gezondheidspreventie opleiding polyvalent verzorgende samenwerking eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) klusjesdienst DAT bezoekersteam BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T KLIM-OP-KE vestigingen: Heusden Zolder Viversel Eversel Bolderberg Boekt Lokale dienst Buurtgerichte Kinderopvang Berkenbos gemandateerde voorziening

12 openingsuren van de diensten Het OCMW is telefonisch bereikbaar tijdens volgende kantooruren: van september tot juni juli en augustus voormiddag namiddag voormiddag namiddag ma 9-12u u 9-12u u di 9-12u u 9-12u gesloten wo 9-12u u 9-12u gesloten do 9-12u 13-16u 9-12u 13-16u vrij u gesloten u gesloten Vanaf 1 mei 2012 werkt de sociale dienst met een afsprakensysteem. Het dagverzorgingscentrum De Brug is open van maandag tot vrijdag, van 9.00 uur tot uur, uitgezonderd op feestdagen. spreekuren thuiszorgdiensten: van september tot juni juli en augustus voormiddag namiddag voormiddag namiddag ma 9-12u op afspraak open van u 9-12u op afspraak open van u di 9-12u op afspraak 9-12u gesloten wo 9-12u op afspraak 9-12u gesloten do 9-12u 13-16u 9-12u 13-16u vrij u gesloten u gesloten Voor noodsituaties, buiten de kantooruren, op momenten dat de verzorgenden hulp verlenen binnen de verscheidene gezinnen, is een begeleidend personeelslid bereikbaar op het telefoonnummer: De buitenschoolse kinderopvang 't Klim-Op-Ke heeft spreekuren in Kerkenblookstraat 7, 3550 Heusden-Zolder op: maandag van 16u tot 18u30 donderdag van 13u30 tot 17u vrijdag van 8u tot 12u op afspraak tel

13 Noodsituaties Bij een dringende noodsituatie waarbij de hulp van het OCMW aangewezen is, is een dag- en nachtbereikbaarheid afgesproken, die werd doorgegeven aan de hulpdiensten (burgemeester, schepenen, brandweer, politie, ziekenhuis, Rode-Kruis en lokale integratiedienst), namelijk: voorzitter, Schops Lode, gsm waarnemend voorzitter, Lut Blancquaert, gsm secretaris: Maes Felix, tel / gsm financieel beheerder: Vanderbiesen Gert, tel / gsm algemeen diensthoofd: Clijsters Koen, gsm dienstverantwoordelijken: sociale dienst: Vanrompay Anne, gsm of Kaczmarczyk Lucien, gsm thuiszorgdiensten: Vanpol Marc gsm buitenschoolse kinderopvang: Tatiana Di Iorio, gsm

14 OCMW HEUSDEN-ZOLDER Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder tel fax verslag dienstverlening Deel II beschrijving provincie Limburg arrondissement Hasselt rekeningnummers dexia: post: secretaris: Felix Maes financieel beheerder: Gert Vanderbiesen algemeen diensthoofd: Koen Clijsters zitdagen: enkel op afspraak

15 OCMW HEUSDEN-ZOLDER Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder tel fax verslag dienstverlening 1 hulp op maat sociale dienst provincie Limburg arrondissement Hasselt rekeningnummers dexia: post: secretaris: Felix Maes financieel beheerder: Gert Vanderbiesen algemeen diensthoofd: Koen Clijsters dienstverantwoordelijke: Anne Vanrompay zitdagen: enkel op afspraak

16 evolutie aantal hulpvragers aantal gerechtigden financiële hulp asielzoekers (LOI) andere aantal hulpvragers (niet-financiële hulp) totaal aantal hulpvragers ontvangsten basisteam dienst schuldhulpverlening trajectbegeleiding asielzoekers totaal soort ontvangsten 1 hulp op maat 86 % van de hulpvragers komt naar de sociale dienst van het OCMW voor niet-financiële hulp, waarbij een groot aantal ondersteuning vraagt voor administratieve problemen. Contacten met cliënten gebeuren in de vorm van ontvangsten op het OCMW en huisbezoeken. De telefonische contacten werden niet geregistreerd. Gedurende een week in de maand november werden de telefonisch gestelde vragen door cliënten geturfd: 230 cliëntvragen op een week. We werken met een elektronisch cliëntdossier en streven er naar dat de cliënt zoveel mogelijk bij dezelfde maatschappelijk werker terechtkomt. spreekuur/ werkwinkel spreekuur/ werkwinkel ontvangsten zonder afspraak afspraak afspraak afspraak basisteam dienst schuldhulpverlening trajectbegeleiding asielzoekers totaal huisbezoeken basisteam dienst schuldhulpverlening trajectbegeleiding asielzoekers totaal soorten contacten basisteam steun en budgetdossiers MV pensioen overlijden andere leefloon huisbezoek 23% 7% 6% 22% 23% 19% 100% afspraak 33% 10% 14% 2% 4% 38% 100% totaal 30% 9% 12% 7% 9% 33% 100% Nadat in juni 2011 het asielteam overgeschakeld was naar een afsprakensysteem (met stopzetting van het vrije spreekuur), schakelden begin mei 2012 ook het basisteam en de dienst schuldbemiddeling over. Sindsdien wordt er met de cliënten vooraf een afspraak vastgelegd via een huisbezoek of op het OCMW. Dit leidt tot een daling van het aantal cliëntcontacten met als voornaamste reden: - cliënten bundelen hun vragen - de vraag kan telefonisch al beantwoord worden - cliënten komen rechtstreeks bij hun behandelende maatschappelijk werker terecht, waarbij ze met het vrije spreekuur vaak eerst bij een collega kwamen. Wel voorziet het basisteam tijdens de openingsuren van het OCMW de mogelijkheid om mensen met een dringende vraag zonder afspraak te ontvangen. Van mei tot en met december waren er 89 dergelijke ontvangsten. Vermits ook de dienst trajectbegeleiding op afspraak werkt, verloopt dit voor de gehele sociale dienst op dezelfde wijze.

17 soorten hulpvragen asielzoekers (LOI) 2% financiële hulpvragen (niet-asielzoekers) 12% aantal hulpvragers (niet-financiële hulp) 86% aantal ontvangsten trajectbegeleiding 10% asielzoekers 19% dienst schuldhulpverlening 25% basisteam 46%

18 1.1.2 financiële hulpverlening analyse van de financiële hulpverlening * leefloon samenwonende alleenstaande persoon met gezin ten laste andere financiële hulp * deze aantallen zijn verschillend van het aantal financiële hulpvragers gezien de mogelijke dubbeltellingen. Een persoon kan verschillende soorten steunen en leefloon aanvragen en hierdoor in een aantal rubrieken meegeteld zijn. aantal niet-terug- vorderbaar vorderbaar steun in geld vorderbaar betrokkene Ministerie algemene financiële steun eenmalige steun voorschotten leefloon steun verwarmingskosten steun gas en elektriciteit achterstallige huur steun huurwaarborg huurwaarborg + 1ste maand huur medische kosten dokterskosten apothekerskosten bijdragen ziekenfonds hospitalisatiekosten (enkel opnames) ambulante kosten plaatsingskosten onthaaltehuizen rusthuizen totaal Het grootste deel van de steunverlening rond gas en elektriciteit werd geregistreerd en gerecupereerd via het fonds voor gas en elektriciteit - zie cliënten ontvingen leefloon, 253 cliënten een vorm van andere financiële steunverlening. H gebeurt dat cliënten meerdere soorten financiële steun ontvangen (vb. leefloon en achterstallig huur, of eenmalige steun en dokterskosten). In totaal zijn er in verschillende cliënten ondersteund met financiële hulpverlening (leefloon en/of andere financiële steun). De categorie "algemene financiële hulp - vorderbaar op ministerie" bestaat uit cliënten met een maandelijkse financiële steun, meestal hetzelfde bedrag als het leefloon. De categorie "medische kosten - vorderbaar ministerie" betreft asielzoekers of vreemdelingen met een precair verblijfsstatuut

19 soort steun leefloon 30% andere financiële hulp 70% leefloon alleenstaande 32% persoon met gezin ten laste 36% samenwonende 32% aard geldelijke steun

20 aantal beslissingen totaal aantal beslissingen aantal positieve beslissingen aantal negatieve beslissingen profiel gerechtigden op leefloon: leeftijd jaar 21% jaar 12% jaar 19% -25 jaar 25% + 60 jaar 9% jaar 14%

21 aantal beslissingen van OCMW-raad/BCSD i.v.m. individuele financiële hulp aantal positieve beslissingen % % % aantal negatieve beslissingen % % % leefloon steun totaal aantal beslissingen % % % Aantal beslissingen: dit zijn de cijfers zonder tussenkomsten stookoliefonds (zie 1.2.8) of socioculturele participatie (zie 1.2.9), beslissingen over budgetbeheer, besprekingen terugvorderingen. evolutie van het aantal gerechtigden op leefloon gemiddeld aantal/maand aantal per jaar profiel van de gerechtigden op leefloon leeftijd -25 jaar jaar jaar jaar jaar + 60 jaar totaal % mannen % inwonenden % alleenstaanden % eenoudergezin 1 1 1% instelling 1 1 1% vrouwen % inwonenden % alleenstaanden % eenoudergezin % instelling % gezinnen (gehuwd of samenwonend) % met partner en kinderen % met partner zonder kdn % totaal % 25% 12% 21% 19% 14% 9% 100% De categorie <25-jarigen omvat 25 % van de leefloondossiers. Alleenstaanden (m/v) en eenoudergezinnen (m/v) maken bijna 49 % uit van de gerechtigden. Vrouwen vormen met 59% van de gerechtigden een kwetsbare groep. De categorie inwonenden (32%) situeert zich vooral merkbaar bij de -25 jarigen.

22 profiel van de hulpvrager van financiële steun, inclusief leefloon* *zonder vluchtelingen en bejaarden in rusthuizen volgens gezinssamenstelling M V Gezin totaal alleenwonenden % eenoudergezin % inwonend/samenwonend met familie/vrienden/kennissen % gehuwd/samenwonend met partner en kinderen % gehuwd/samenwonend met partner zonder kinderen 3 3 1% andere woonvorm 8 3% opvangtehuis 6 psychiatrie 1 beschut wonen % Alleenwonenden vormen een grote groep van de hulpvragers. Samen met de eenoudergezinnen vormen ze 49% van de hulpvragers. De woonkosten wegen bij deze éénverdieners natuurlijk zeer sterk door in hun hulpvragen. volgens origine Belg % EU % anderen % totaal % Deze telling gebeurt louter op familienaam. Het geeft op geen enkele wijze weer in welke mate deze mensen al dan niet geïntegreerd zijn of hoe lang ze (of hun voorouders) reeds in België zijn. Wij realiseren ons dat deze telling niet kan leiden tot verregaande conclusies, ze geeft volgens enkel leeftijd indicaties weer min 18 jaar 0 0 0% jaar % jaar % jaar % jaar % jaar % jaar % 61 en ouder % totaal % Er is een verdere lichte daling van het aantal hulpvragers met een financiële steunaanvraag in Een mogelijke verklaring ligt in de wijziging van de intakeprocedure aanvraag financiële steun. In 2010 werd gestart met de invoering van het informatief blad in het

23 gezinssamenstelling andere woonvorm 8 gehuwd/samenwonend met partner zonder kinderen 3 gehuwd/samenwonend met partner en kinderen 57 inwonend/samenwonend met familie/vrienden/kennissen 60 eenoudergezin 48 alleenwonenden nationaliteit (origine) Belg 35% anderen 56% EU 9% 61 en ouder jaar jaar jaar 21 leeftijd jaar jaar jaar min 18 jaar

24 1.1.3 jongeren & financiële hulpverlening Jongeren tot 25 jaar vormen een groep waarvoor bijzondere aandacht bestaat binnen het OCMW. aard van de financiële tussenkomst steun steun terugvorderbaar via Ministerie leefloon totaal recht op maatschappelijke integratie De wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie (in voege vanaf 1 oktober 2002) geeft iedere gerechtigde meerderjarige persoon jonger dan 25 jaar het recht op een aangepaste tewerkstelling binnen 3 maanden. Indien een tewerkstelling binnen die termijn niet haalbaar of wenselijk is, zal er (binnen die drie maanden) een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GiPMI) opgemaakt worden. Zolang ze nog niet tewerkgesteld zijn, ontvangen de jongeren een leefloon. Opvallend is de daling van het aantal studenten. Bij het onderzoek naar het recht op leefloon voor studenten wordt steeds meer rekening gehouden met het inkomen van de ouders. aard van de begeleiding GiPMI geëvolueerd in tewerkstelling art GiPMI voor opleiding/tewerkstellingsproject GiPMI studieproject totaal geen GiPMI (billijkheid/tijdelijk steun of leefloon) De 27 jongeren zonder GIPMI zijn vooral tijdelijke leeflonen van geschorsten van werkloosheidsvergoedinge, jongeren opgenomen in opvangtehuizen of kinderen van gezinnen uit de financiële hulpverlening via het asielzoekersteam.

25 profiel van de jongeren origine Belg % EU % anderen % totaal % Deze telling gebeurt louter op familienaam. Het geeft op geen enkele wijze weer in welke mate deze mensen al dan niet geïntegreerd zijn of hoe lang ze (of hun voorouders) reeds in België zijn. Wij realiseren ons dat deze telling niet kan leiden tot verregaande conclusies, ze geeft enkel indicaties weer. leeftijd <18 jaar 0 18 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar totaal Bij deze jongeren zitten vooral de problematische schoolverlaters (gestopt tijdens de studies, deeltijds onderwijs, hetgeen weinig perspectief op tewerkstellingsmogelijkheden biedt. gezinssamenstelling M V gezin 2012 inwonend/samenw met familie, vrienden, kennissen % alleenwonend % eenoudergezin 3 3 7% gehuwd/samenwonend met partner en kinderen % gehuwd/samenwonend met partner zonder kinderen 0 0% andere woonvorm 3 7% opvangtehuis 1 psychiatrie 1 beschut wonen 1 totaal % De grootste groep jongeren is inwonend, meestal bij de ouders.

26 nationaliteit (origine) Belg 26% anderen 67% EU 7% 25 jaar leeftijd 24 jaar 23 jaar 22 jaar 21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar 2 <18 jaar gezinssamenstelling andere woonvorm gehuwd/samenwonend met partner zonder kinderen gehuwd/samenwonend met partner en kinderen eenoudergezin alleenwonend inwonend/samenw met familie, vrienden, kennissen

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE

JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE Sedert de NOB (nieuwe OCMW-boekhouding) is het jaarverslag een deel geworden van de jaarrekening (art. 63, 64, 65 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december

Nadere informatie

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie

Budgetbeheer: De Oplossing?!

Budgetbeheer: De Oplossing?! Budgetbeheer: De Oplossing?! Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijk Werk Academiejaar 2004-2005 Student Severine Geeraert Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Woord

Nadere informatie

OCMW JAAROVERZICHT OCMW GENT STAPT MET U MEE

OCMW JAAROVERZICHT OCMW GENT STAPT MET U MEE OCMW JAAROVERZICHT 2014 OCMW GENT STAPT MET U MEE VOORWOORD Beste lezer OCMW Gent heeft als doel het welzijn van alle Gentenaars te bevorderen. We beseffen echter maar al te goed dat we deze taak niet

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING 1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige. 2. Project Visite. Stand van zaken. 3. Tussenkomstbeleid in energiekosten. Voorstel

Nadere informatie

WELZIJNSREGIO NOORD-LIMBURG Vereniging van OCMW s onderworpen aan de wet van 8 juli 1976. Jaarverslag 2003. Welzijnsregio Noord-Limburg

WELZIJNSREGIO NOORD-LIMBURG Vereniging van OCMW s onderworpen aan de wet van 8 juli 1976. Jaarverslag 2003. Welzijnsregio Noord-Limburg WELZIJNSREGIO NOORD-LIMBURG Vereniging van OCMW s onderworpen aan de wet van 8 juli 1976 Jaarverslag 2003 Welzijnsregio Noord-Limburg Kerkstraat 1 3910 Tel.: 011/80.16.67 Fax: 011/80.18.29 www.welzijnsregio.be

Nadere informatie

Sedert 4 opeenvolgende jaren stellen wij het jaarverslag van het OCMW Hasselt uitsluitend

Sedert 4 opeenvolgende jaren stellen wij het jaarverslag van het OCMW Hasselt uitsluitend Sedert 4 opeenvolgende jaren stellen wij het jaarverslag van het OCMW Hasselt uitsluitend elektronisch ter beschikking, via deze website. Wij focussen in deze editie op belangrijke actiepunten in 2012

Nadere informatie

Meerjarenplan 2012-2015

Meerjarenplan 2012-2015 Inhoudsopgave DEEL 1: REGELGEVING... 3 TOEPASSELIJKE REGELGEVING:... 5 DEEL 2: MEERJARENPLANNING O.C.M.W. LOCHRISTI PERIODE 2012-2015... 5 1. Sociaal huis... 7 1.1. Wat?... 7 1.2. Werking?... 7 2. Sociale

Nadere informatie

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015.

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015. 261 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Prov. Arrond. OCMW Code nummer 214 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel beheerder Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Jean Gielen Meerjarenplan

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Inhoudelijk gedeelte

Jaarverslag 2010. Inhoudelijk gedeelte SOCIAAL VERHUURKANTORENPLATFORM WEST LIMBURG VZW. Jaarverslag 2010 Inhoudelijk gedeelte Aan de leden van de Algemene Vergadering van het Sociaal verhuurkantorenplatform West Limburg vzw. Het voorliggende

Nadere informatie

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N OCMW TONGEREN Dijk 124 3700 TONGEREN Tel. (012)45 92 50 Fax (012)45 92 96 L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N 2 0 0 8-2 0 1 4 Goedgekeurd in de Gemeenteraad dd. 26.02.2008 Goedgekeurd in de

Nadere informatie

Inhoud Meerjarenplanning 2014-2019

Inhoud Meerjarenplanning 2014-2019 Inhoud Meerjarenplanning 2014-2019 DEEL 1 : STRATEGISCHE NOTA DEEL 2 : FINANCIËLE NOTA Financieel doelstellingenplan Schema M1 Staat van financieel evenwicht Schema M2 DEEL 3 : TOELICHTING 1. Lijst met

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

Verslagen praktijkbaden bij de OCMW s in het kader van de evaluatie van de sociale openbaredienstverplichtingen

Verslagen praktijkbaden bij de OCMW s in het kader van de evaluatie van de sociale openbaredienstverplichtingen Verslagen praktijkbaden bij de OCMW s in het kader van de evaluatie van de sociale openbaredienstverplichtingen Verslag praktijkbad OCMW Antwerpen 15/2/2011 1. Invulling VM: Gesprek met Karina Lenaerts

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 15 januari 2013 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid 2 Beleidstekst 2013 2018 (ontwerp

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 FINALE VERSIE 25 april 2013 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid 2 Beleidstekst 2013 2018 Inhoud

Nadere informatie

ZITTING VAN 19 JUNI 2008.

ZITTING VAN 19 JUNI 2008. ZITTING VAN 19 JUNI 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT Liesbeth,

Nadere informatie

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst AANWERVINGSBROCHURE Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst 1. Een nieuwe financiële dienst! Helemaal nieuw is het uiteraard niet. Zoals elk lokaal bestuur heeft zowel de gemeente als het OCMW van

Nadere informatie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT Nota op vraag van de Begeleidingscommissie 1 maart 2013 Inhoudstafel Inleiding... 4 1. Automatisering: omschrijving

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 JAARVERSLAG 2012 Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 Duwolim CVBA met sociaal oogmerk Marktplein 7 3550 Heusden-Zolder RPR Hasselt 0807.760.273 duwolim@sjk.woonnet.be Woord vooraf van

Nadere informatie

Preventie binnen de schuldenproblematiek

Preventie binnen de schuldenproblematiek Departement Sociaal-Agogisch Werk Optie: Maatschappelijk Werk Preventie binnen de schuldenproblematiek Een goede oplossing of verkwisting van het geld? Door: Silvia Creemers Eindwerk aangeboden tot het

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019

Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019 P a g i n a 1 Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019 Beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het OCMW en het gemeentebestuur voor de periode 2014 2019. P a g i n a

Nadere informatie

FEDERAAL MEMORANDUM 2014 VAN DE OCMW S

FEDERAAL MEMORANDUM 2014 VAN DE OCMW S Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Afdeling OCMW Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale Section CPAS AFDELING OCMW S EEN MENSWAARDIG

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN

Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN O INHOUD BELEIDSNOTA... 5 I. Inleiding... 5 II. Missie, Visie en waarden... 7 1. Missie... 7 2. Visie... 7 3. Waarden... 8 III. OCMW Beleidsorganen... 9 1. Identificatie

Nadere informatie

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?...

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?... Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Woord vooraf...5 Verklarende woordenlijst...6 Inleiding...7 Deel 1: De RVA...9 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de

Nadere informatie

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE IV 131 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE Inleiding... 134 1. Een effectief recht op energie... 135 1.1. Grondwettelijk recht 135 1.2. Basispakket energie

Nadere informatie