Vrijuit ACLVB NUMMER 1 3MET PENSIOEN 6 TIJDSKREDIET 8GRENSBEDRAGEN INSCHAKELINGSUITKERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrijuit ACLVB NUMMER 1 3MET PENSIOEN 6 TIJDSKREDIET 8GRENSBEDRAGEN 2012 29 INSCHAKELINGSUITKERING"

Transcriptie

1 AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vrijuit 83 ste jaargang januari MET PENSIOEN De pensioenen werden hervormd. De wet die de hervorming regelt, moet nog verder worden uitgewerkt. In deze Vrijuit alvast een algemeen overzicht van de beslissingen die de regering nam. 6 TIJDSKREDIET In haar besparingswoede heeft de regering de onderbrekingsuitkeringen aangepakt die de RVA stort voor werknemers die tijdskrediet nemen. Maar de toegangsvoorwaarden voor tijdskrediet zijn (nog) niet veranderd. 8GRENSBEDRAGEN 2012 De loonbedragen in de wet op de arbeidsovereenkomsten werden naar jaarlijkse gewoonte aangepast. Die aanpassing kan een weerslag hebben op de opzeggingstermijn of proefperiode. Ook de grensbedragen inzake loonbeslag zijn aangepast. ACLVB NUMMER 1 Ze heeft ons niet te lang in spanning moeten houden, de kleine Louise. Haar onschuldige handje lootte de ACLVB als eerste. Wij trekken dus met lijstnummer 1 naar de sociale verkiezingen van De verkiezingscampagne is begonnen. De thema s die wij zullen verdedigen, zijn die waar u het meest wakker van ligt : werkzekerheid, de balans werk/privéleven, de gelijkheidwaardigheid van vrouw en man, het opkrikken van de arbeidsvoorwaarden, de tweede pensioenpijler, en tot slot uiteraard ook de koopkracht. We zullen bijzondere aandacht schenken aan de jonge wernemers omdat ze een van de grootste slachtoffers van de crisis zijn. Al te vaak werken ze in nepstatuten uitzendarbeid en contracten van bepaalde duur -, waardoor ze de grootste moeite ervaren om een toekomst op te bouwen. Bij de Liberale Vakbond willen we blijven vertrouwen hebben in de toekomst. We dringen aan op een overleg met de federale regering, zelfs met de werkgevers, voor meer rechtvaardige besparingen en voor een geloofwaardiger beleid, gericht op het scheppen van meer volwaardige banen. 10 OP DE KIEZERSLIJST? Bij de sociale verkiezingen geldt geen stemplicht. Toch is het belangrijk dat zoveel mogelijk werknemers daadwerkelijk hun stem uitbrengen. Wie is precies kiesgerechtigd in het bedrijf? 28 NIEUWE (ZEE)WIND De ACLVB-vakantieappartementen in De Panne werden helemaal opgefrist. Het resultaat mag gezien worden! Welkom in de Zeeduin nieuwe stijl. 29 INSCHAKELINGSUITKERING De wachtuitkeringen voor schoolverlaters heten voortaan inschakelingsuitkeringen. En de wachttijd wordt vanaf nu beroepsinschakelingstijd genoemd. Het is echter niet enkel de naam die wijzigt.

2 2 aclvb-voordeelkaart ANIMA 2012, HET FESTIVAL VAN DE ANIMATIEFILM 30 vrijkaarten te winnen voor WINCARD-houders! Zoals elk jaar tijdens de krokusvakantie vindt het internationaal gerenommeerde Anima-festival plaats in het Brusselse Flageygebouw. Gedurende 10 dagen haalt Anima de mooiste animatiefilms van over de hele wereld naar Brussel. s Namiddags verwelkomt Anima kinderen en families. Elke dag om 10 uur (FR + NL), 14 uur (FR), uur (NL) en 16 uur (FR) kunnen de allerkleinsten zich verwachten aan schattige kortfilmprogramma s, zeldzame langspeelfilms en grote klassiekers uit de wereld van animatie. WINCARD DEELNAMECOUPON Ja, ik waag mijn kans en stuur deze antwoordkaart op een briefkaart naar Countdown WINCARD, Rivium Business Center, Antwerpsesteenweg 45, 2830 Willebroek of ik mail mijn gegevens naar : Vermeld uw keuze in de onderwerpregel van uw mail. NAAM:... VOORNAAM:... ADRES:... WOONPLAATS:... ACLVB-lidnummer:... MIJN KEUZE : BATIBOUW ANIMA 2012 OOK VIA Meer voordelen : ga naar of schrijf je in op de nieuwsbrief Daarna kunnen de kinderen zich uitleven in een gratis workshop, een kijkje nemen op de gratis tentoonstelling of hun buikje vullen met een pannenkoek. s Avonds schotelt Anima de animatiefilmfans een zorgvuldig geselecteerd programma voor : competitieprogramma s, retrospectieven, conferenties, happenings, een heuse animeernacht, een Cosplaydéfilé,... Anima heeft - naast Brussel - ook antennes in verschillende andere Belgische steden. Anima 2012 Brussel, Flagey van 17 tot 26 februari 2012 Info : tel.:

3 actualiteit 3 DE PENSIOENHERVORMING : DE BESLISSINGEN OP EEN RIJTJE Op 30 december 2011 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet waarin de pensioenhervorming wordt geregeld. Er is al heel wat gezegd en geschreven over de hervorming. In dit artikel zetten we alle maatregelen op een rijtje. De wet moet nog verder worden uitgewerkt in Koninklijke Besluiten. Onder andere de overgangsmaatregelen moeten nog worden geconcretiseerd. In deze bijdrage zijn we dus genoodzaakt ons te beperken tot een algemeen overzicht van de beslissingen die door de regering werden genomen. Ingangsdatum van de maatregelen De nieuwe maatregelen gelden voor de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste keer op 1 januari 2013 ingaan. Voor wie met pensioen gaat in de loop van 2012 wijzigt er niets. Het vervroegd pensioen De leeftijds en loopbaanvoorwaarde voor het vervroegd pensioen worden in verschillende fasen opgetrokken om in 2016 op 62 jaar en 40 loopbaanjaren te komen. Voor wie een lange loopbaan heeft, worden er uitzonderingen voorzien. In 2012 blijven de huidige voorwaarden, de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben met een loopbaan van 35 jaar, van kracht. DATUM MINIMUMLEEFTIJD LOOPBAANVOORWAARDE (*) UITZONDERING LANGE LOOPBANEN jaar 35 jaar / ,5 jaar 38 jaar 60 jaar indien 40 jaar loopbaan jaar 39 jaar 60 jaar indien 40 jaar loopbaan ,5 jaar 40 jaar 60 jaar indien 41 jaar loopbaan jaar 40 jaar 60 jaar indien 42 jaar loopbaan 61 jaar indien 41 jaar loopbaan (*) Tijdsvakken van binnen- en buitenlandse pensioenverzekering (periodes gewerkt als werknemer, zelfstandige of ambtenaar met inbegrip van gelijkgestelde periodes zoals ziekte, brugpensioen, werkloosheid, ) tellen mee om aan de loopbaanvoorwaarde te voldoen. De wet voorziet dat er overgangsmaatregelen zullen komen voor de werknemers : 3 die vóór 28 november 2011 een overeenkomst voor vervroegd pensioen op de leeftijd van 60 jaar hadden afgesloten met hun werkgever op voorwaarde dat men 35 loopbaanjaren kan bewijzen; 3 waarvan de opzegtermijn is ingegaan vóór 1 januari 2012 en eindigt na 31 december De concrete inhoud van de overgangsmaatregelen is nog niet gekend. Gelijkgestelde periodes na 31/12/2011 Voor de berekening van het pensioen worden een aantal periodes waarin men niet gewerkt heeft gelijkgesteld met gewerkte periodes. Het betreft onder andere periodes van werkloosheid, brugpensioen, tijdskrediet, loopbaanonderbreking, ziekte, thematische verloven, De gelijkstelling werd berekend op basis van het loon dat voorafgaat aan de periode van gelijkstelling. Onder de nieuwe regeling blijven deze periodes gelijkgesteld maar bepaalde periodes zullen niet langer worden gelijkgesteld op basis van het loon van het voorgaande jaar. Vanaf 1 januari 2012 zal de gelijkstelling in de pensioenberekening voor een aantal periodes beperkt worden tot het bedrag van het minimumjaarrecht ( ,67). De beperkte gelijkstelling geldt voor de volgende periodes : 3 werkloosheid in de 3e periode 3 brugpensioen vóór de leeftijd van 60 jaar uitgezonderd : - brugpensioen in geval van herstructurering of een bedrijf in moeilijkheden - vervroegd brugpensioen na 40 jaar loopbaan (brugpensioen ingevolge cao nr. 96) Deze twee uitzonderingen worden gelijkgesteld volgens de huidige regelgeving (dus op basis van het loon van het jaar dat voorafgaat aan de gelijkgestelde periode). Ook brugpensioen na 60 jaar blijft gelijkgesteld volgens de huidige regelgeving. 3 Vrijwillige loopbaanonderbreking of tijdskrediet vóór de leeftijd van 60 jaar zal maximum 1 jaar aan het minimumrecht worden gelijkgesteld.

4 4 actualiteit uitgezonderd : - Onderbreking van de loopbaan met een bepaald motief (tijdskrediet voor opvoeding, zorg, opleiding, ouderschapsverlof, palliatief verlof, zorgverlof) Het gemotiveerd tijdskrediet en de thematische verloven worden volledig gelijkgesteld volgens de huidige regelgeving (dus op basis van het loon van het jaar dat voorafgaat aan de gelijkgestelde periode). 3 Tijdskrediet op einde van de loopbaan, de landingsbanen (1) : - Vóór de leeftijd van 60 jaar : gelijkstelling op basis van het minimumrecht - Na de leeftijd van 60 jaar : 1 jaar (zijnde 2 jaar halftijds of 5 jaar 1/5 tijdskrediet) wordt gelijkgesteld volgens de huidige regeling op basis van het loon, de andere jaren worden gelijkgesteld op basis van het minimumrecht Opgelet De nieuwe regeling geldt niet voor wie vóór 28 november 2011 : 3 in het stelsel van tijdskrediet, tijdskrediet voor werknemers van 50 jaar of ouder, loopbaanonderbreking of brugpensioen zat; 3 een aanvraag voor het verkrijgen van een van de voormelde periodes had ingediend. Bijzondere stelsels Het werknemersstelsel kent een aantal bijzondere pensioenstelsels. Mijnwerkers, zeevarenden, beroepsjournalisten en het vliegend personeel van de burgerluchtvaart hebben een aparte pensioenregeling. Deze bijzondere stelsels zullen nu gelijkgeschakeld worden met de gewone werknemersregeling. Voor de mijnwerkers, zeevarenden en het vliegend personeel van de burgerluchtvaart betekent dit dat ze recht hebben op hun rustpensioen vanaf de leeftijd van 65 jaar en dat de loopbaanbreuk 1/45 wordt. Voor de beroepsjournalisten lag de pensioenleeftijd al op 65 jaar. Voor hen wijzigt dus enkel de pensioenberekening. Mijnwerkers en zeevarenden die op 31 december 2011 de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt, vallen niet onder de nieuwe regeling. Zij behouden de leeftijdsvoorwaarde en pensioenberekening zoals die bestonden voor de invoering van de nieuwe wet. Voor het vliegend personeel van de burgerluchtvaart en de beroepsjournalisten die op 31 december 2011 de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben, blijft enkel de berekeningswijze zoals die bestond voor de nieuwe wet behouden. Voor de werknemers die voorheen onder een van de bijzondere pensioenstelsels vielen en die op 31 december 2011 nog niet de leeftijd van 55 jaar bereikt hadden, wordt de oude berekeningswijze behouden voor de periodes gelegen vóór 1 januari Voor deze groep werknemers zal de regering ook overgangsmaatregelen nemen. Het personeel van de burgerluchtvaart en de beroepsjournalisten hebben een bijzondere bijdrage betaald om hun pensioenstelsel te financieren. Voor hen zullen er bijzondere maatregelen worden genomen. Bij het ter perse gaan was de concrete invulling van de bijzondere en de overgangsmaatregelen nog niet gekend. De uitwerking ervan moet in ieder geval rond zijn voor 30 april Wij houden u op de hoogte. Evelien BLOEM (1) Het betreft hier het vroegere tijdskrediet voor 50-plussers. Dat zal veranderen in tijdskrediet op het einde van de loopbaan waarin de leeftijdsvoorwaarde opgeschoven wordt naar 55 jaar en de loopbaanvereiste naar 25 jaar (i.p.v. de huidige 20 jaar). PROTEST TEGEN DE HOLD-UP OP DE PLAATSELIJKE WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAPPEN Op dinsdag 10 januari protesteerden de drie vakbonden tegen de hold-up op de financiële reserves van de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (PWA's). De actie vond plaats voor het kabinet van de minister van Werk Monica De Coninck aan wie een delegatie van demonstranten een dienstencheque van 59 miljoen en een open brief afgaf. In december 2009 besloot de federale regering zonder enig overleg dat de 220 PWA s met een dienstenchequebedrijf 55,2 miljoen euro uit hun reserves moesten afstaan. Bij de PWA s zonder dienstenchequebedrijf moest 4 miljoen euro worden weggehaald. De nieuwe regering blijft vasthouden aan deze operatie. Er is forse weerstand tegen de maatregel. Zij viseert namelijk alleen de niet-commerciële PWA s, terwijl de winsten en reserves van commerciële dienstenchequebedrijven ongemoeid worden gelaten. Het Grondwettelijk Hof wijst in dat verband op mogelijke vormen van discriminatie. Door het afromen van de reserves worden de inspanningen van de PWA s om duurzame en goed omkaderde banen te creëren voor werkzoekenden die zwak staan op de arbeidsmarkt en die vaak langdurig werkloos zijn, ernstig in het gedrang gebracht. Fatsoenlijke loon- en arbeidsvoorwaarden kunnen niet langer in stand worden gehouden. De ontwikkeling van lokale tewerkstelling wordt onmogelijk gemaakt. De jobs van mensen die begeleiding nodig hebben, komen in gevaar. Vakbonden en PWA s vragen dat de besparingsmaatregel wordt teruggeschroefd en dat er ernstig overleg komt met de regering over de besteding van de geviseerde reserves. Zij moeten voort kunnen geïnvesteerd worden ten bate van werkzoekenden die goede begeleiding broodnodig hebben. Tijdens de ontmoeting met de minister van Werk, hebben we de minister op de hoogte gebracht van onze ontevredenheid. Ze antwoordde ons dat het opnemen van dit bedrag uit de reserves is opgenomen in de begroting 2011, dat de inning van deze bedragen al gaande is en dat het dus niet meer mogelijk is om dit te stoppen. Maar ze verzekerde ons dat er een oplossing gezocht zal worden voor de PWA's die in de problemen zijn of zullen komen als gevolg van de heffing op hun reserves, bijvoorbeeld via een prefinanciering van hun activiteiten door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Vervolgens zullen de dossiers geval per geval onderzocht worden van de PWA's die hun reserves voorzien hadden voor investeringen en die nu geen middelen meer hebben om ze te doen. Ten slotte wordt binnen drie weken een nieuwe vergadering gepland. De verschillende partijen (vakbonden en PWA's) kunnen dan hun specifieke problemen, bezwaren, en hun mogelijke oplossing voorstellen aan het kabinet van de minister en de administratie van de RVA.

5 actualiteit 5 Piloten en cabinepersoneel MET PENSIOEN GAAN VOORALEER DE VEILIGHEID IN HET GEDRANG KOMT STAKING VAN 30 JANUARI : ONVERMIJDELIJK Het overleg over het onevenwichtig regeerakkoord komt slechts zeer traag op gang en lijkt weinig resultaat te zullen opleveren. Bovendien vreest het gemeenschappelijk vakbondsfront dat, omwille van het Europese besparingsbeleid en de tegenvallende economische groei, nieuwe bezuinigingsmaatregelen op rekening van de werknemers en de sociaal gerechtigden zullen genomen worden. En dat bovenop de sanering die de regering al beslist heeft. Om hun rechten op een waardig pensioensysteem te verdedigen, heeft de Liberale Vakbond al zijn leden in de luchtvaartsector opgeroepen om in uniform deel te nemen aan een protestactie, samen met de andere vakbonden. De actie vond plaats op 22 december aan de Brusselse Zuidertoren. De Liberale Vakbond pikt het niet dat de minister van Pensioenen eenzijdig maatregelen afkondigt. Er zijn heel wat redenen om aan te nemen dat een apart pensioenstelsel voor het vliegend personeel verantwoord is. Een belangrijk argument is dat vliegen een zwaar beroep is : lange afstandsvluchten, jetlags, shiften, nachtwerk, jaarlijkse examens, medische schifting, Daarom betalen cabinepersoneel en piloten heel hun loopbaan extra pensioenbijdragen om na 30 (piloten) of 34 jaar (cabine) loopbaan op 55 jaar te kunnen stoppen met werken. In een veiligheidsfunctie, gekoppeld aan een strenge medische controle, is dat geen luxe! Raken aan het tijdskrediet en die leeftijdsgrens en dan nog zonder enige aanpassing in de andere gekoppelde wetgeving en zonder overleg? Die vlieger gaat niet op! Een constructief sociaal overleg betekent dat men ten minste de tijd en ruimte krijgt om de nieuwe pensioenregelingen haalbaar te maken. Zo zal de minister van werk ook - even snel als de minister van Pensioenen - de arbeidswet moeten aanpassen zodat het vliegend personeel niet meer uitgesloten wordt van de algemene regels omtrent arbeidsduur die langer werken mogelijk maken. Zo zullen overgangsmaatregelen moeten toegekend worden aan alle werknemers die al hebben bijgedragen tot het bestaande systeem en dit voor de 100 % van de reeds gevlogen jaren. Dit zijn evidente vragen die iedere minister zich zou moeten stellen. Maar dat kan alleen via overleg! Frédéric DE CLERCK Een algemene stakingsdag op 30 januari blijkt nodig om de regering en de werkgevers te overtuigen dat dit voor werknemers en sociaal gerechtigden echt niet meer kan. Tegelijk wenst het gemeenschappelijk vakbondsfront, zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, het overleg dat op zijn verzoek werd ingezet, verder te zetten. Blinde bezuinigingen De vakbonden hebben nooit de noodzaak betwist van gezonde openbare financiën. Maar niet op deze wijze. We blijven stellen dat deze sanering onevenwichtig, onrechtvaardig en onbillijk is. Temeer daar ze geen geloofwaardige perspectieven biedt op meer en betere banen. Zelfs de ratingbureaus, die zo aandringen op strikte rekeningen, beginnen te vrezen voor een keldering van de groei en de werkgelegenheid omdat de regeringen te ver gaan. Deze sanering is onrechtvaardig. Omdat de grote vermogens en de grootbeleggers de dans ontspringen. Omdat doorheen de regeringsonderhandelingen alsmaar minder werd gevraagd aan wie tot nog toe weigerde zijn deel bij te dragen, en op alle mogelijke manieren wist te ontsnappen aan belastingen en sociale bijdragen. Zodat het gewicht alsmaar meer ligt bij de werknemers en bij de sociale uitkeringstrekkers. Slachtoffers onder de slachtoffers Vier groepen worden in het bijzonder getroffen. Eerst en vooral de jonge werklozen : ze krijgen pas na 12 maanden werkloosheid een wachtuitkering, die dan nog eens na 3 jaar stopt voor samenwonenden en 30-plussers. Verder de langdurig werklozen, van wie de uitkering afglijdt tot een strikt minimum (veel te weinig om rond te komen), zonder onderscheid naar geleverde inspanningen en naar arbeidsgeschiktheid. Daarnaast worden ook de oudere werknemers hard getroffen. Hun wordt een bijzonder zwaar Generatiepact bis opgedrongen, met deze keer nauwelijks verzachtende maatregelen, zelfs niet voor de zwaar belastende jobs. En tot slot de vrouwen, die alle moeite hebben een volledige loopbaan op te bouwen; zij zien de loopbaaneisen voor diverse rechten strenger worden. Bovendien is er geen enkele geloofwaardige aanzet voor meer en betere banen en voor betere perspectieven voor begeleiding, opleiding en tewerkstelling voor elk van die groepen. De scherpste aanklacht is die van contractbreuk : - voor de werknemers die eerder al in een bepaald stelsel stapten (tijdskrediet, loopbaanonderbreking, brugpensioen) en die vanaf 1 januari 2012 hun pensioenrechten zien ingekort; - voor de oudere werknemers die aan de slag willen blijven, maar hun cao-rechten op deeltijdwerk uitgehold zien; - voor de werknemers die reeds opgebouwde pensioenrechten zien ingekort. We verwachtten veel van het overleg met de regering. We zijn ontgoocheld. De staking werd onvermijdelijk.

6 6 actualiteit Tijdskrediet EEN STUK INGEWIKKELDER In haar drang om te besparen heeft de regering de wettelijke basis aangepakt van de onderbrekingsuitkeringen die de RVA stort in het kader van tijdskrediet. Zonder zich evenwel te bekommeren om de tegenstrijdigheden die dat met zich brengt ten opzichte van de toegangsvoorwaarden. Want die zijn (nog) niet veranderd. De nieuwe reglementering dekt de uitkeringen van tijdskrediet. Het betreft totaal niet de uitkeringen inzake thematische verloven (ouderschapsverlof, palliatief verlof en verlof voor medische bijstand). Toegang tot tijdskrediet Cao 77bis die de toegang tot het recht regelt, alsook de relaties tussen de werknemer en de werkgever, werd niet gewijzigd. Ze zou ondertussen het voorwerp moeten uitmaken van de eerste herzieningen, in de loop van het eerste trimester 2012, met het oog op het verzekeren van een zekere samenhang tussen de toegang tot het recht en de toegang tot de uitkeringen. Zo kan de komende maanden de volgende situatie zich voordoen : een werknemer ziet zich een recht op tijdskrediet door zijn werkgever toegekend op basis van de cao 77bis, dat echter eventueel, rekening houdend met de nieuwe regeling, niet meer wordt vergoed door de RVA. Voorbeelden : de nieuwe reglementering inzake uitkeringen schaft de formule van 4/5 tijdskrediet af terwijl deze blijft voortbestaan in de cao 77bis. De toegang tot het tijdskrediet eindeloopbaan in de cao 77bis is mogelijk na een carrière van 20 jaren als loontrekkende. Inzake uitkeringen moet men 25 jaar anciënniteit hebben. Uitkeringen tijdskrediet De nieuwe regels zijn van toepassing op eerste aanvraag of vraag tot verlenging van uitkeringen die aanvang neemt na 31 december 2011, of om het anders te zeggen, de oude regels zijn van toepassing op iedere vraag die vóór 31 december 2011 een aanvang neemt. Uitzondering : in twee situaties blijven de oude regels van toepassing zelfs wanneer de aanvraag (eerste aanvraag of verlenging) na 31 december 2011 aanvangt : 3 De aanvraag is ontvangen door de RVA voor 24 december 2011 EN de werknemer heeft zijn werkgever schriftelijk verwittigd voor 28 november De werknemers van 50 jaar en meer die zich in het stelsel eindeloopbaan bevonden maar die geen aanvraag gedaan hadden tot het pensioen. Als ze een aanvraag tot verlenging indienen tot de leeftijd van het pensioen, kunnen er in het oude stelsel blijven. Deze overgangsmaatregel kan slechts een maal verkregen worden. Wat betreft deze laatste overgangsmaatregel zal de werknemer erover moeten waken om deze aanvraag te formuleren tot het pensioen, hetzij tot zijn 65 jaar. Tijdskrediet zonder motief - Uitkering gedurende max. 12 maanden, 24 of 60 maanden volgens de formule

7 actualiteit 7 - Handhaving van 3 formules : volledige schorsing, vermindering van de prestaties halftijds en vermindering van de prestaties 4/5-tijds - Uitkeringen toegekend voor de 3 formules - De bedragen zijn onveranderd - Zoals vandaag in geval van volledige schorsing of vermindering naar halftijds wordt uitkering verhoogd indien meer dan 5 jaar anciënniteit en verhoudingsgewijs voor de deeltijdse werknemers - Voor vermindering tot 4/5, zoals vandaag, uitkering verhoogd voor de alleenstaande werknemer - Al deze uitkeringen zijn onderworpen aan een loopbaanvereiste (5 jaar als loontrekkende) en anciënniteitsvoorwaarde (2 jaar binnen de onderneming) behalve voor de werknemers die hun recht op ouderschapsverlof voor alle kinderen uitgeput hebben en die rechtstreeks overgaan van ouderschapsverlof naar voltijds of halftijds tijdskrediet - Uitkeringen betaald gedurende maximum 12 maanden over het geheel van de loopbaan in geval van volledige schorsing, hetzij 24 maanden in halftijds of 60 maanden in 4/5 (of andere indien combinatie van de systemen tot een equivalent voltijds van 12 maanden) proportionele berekening in volume en niet in duurtijd. De in het KB hernomen formulering maximum van 12 maanden tijdens de hele beroepsloopbaan betekent dat de vormen van tijdskrediet in het verleden genomen in rekening worden gebracht en in mindering genomen worden van iedere nieuwe aanvraag die van de werknemer uitgaat. Tijdskrediet met motief zorg en opleiding - Uitkering betaald gedurende maximum 36 maand over het geheel van de loopbaan - Voor volgende motieven : - het zorgen voor zijn kind tot de leeftijd van 8 jaar - het verlenen van palliatieve zorgen - het zorgen voor een ernstig ziek gezins of familielid - het volgen van een opleiding. - Uitkeringen voor een volledige schorsing of een gedeeltelijke vermindering van de prestaties. 36 maand ongeacht de formule : geen proportionele berekening. Zijn afgetrokken van de 36 maand : de uitkeringsperioden van 48 maand (zie hieronder) behalve voor de eerste 12 maanden. Anciënniteitsvoorwaarde : 2 jaar anciënniteit binnen onderneming (geen loopbaanvereiste van 5 jaar) Tijdskrediet met motief zorg voor een ziek of gehandicapt kind 3 48 maanden maximum voor de motieven van het zorgen voor een ernstig ziek kind (eigen kind of kind dat tot het gezin behoort) of zijn/haar gehandicapt kind van minder dan 21 jaar. 3 Uitkering voorzien in geval van volledige schorsing of gedeeltelijke vermindering 3 Berekening in duurtijd en niet in volume : geen proportionaliteit in geval van deeltijdse formule 3 Alle periodes van uitkeringen van 36 maand worden in mindering gebracht van de 48 maanden (tijdskrediet motieven zorg en opleiding) 3 Anciënniteitsvoorwaarde : 2 jaar anciënniteit binnen onderneming (geen loopbaanvereiste van 5 jaar) 3 Uitkeringen voorzien in het huidige systeem van 4/5 : afschaffing (opgeslorpt door de andere voornoemde maatregelen) Tijdskrediet eindeloopbaan halftijds of 4/5 - Behoud van de verhoogde uitkeringen - Op 55 jaar met 25 jaar beroepsloopbaan - Uitzondering : verhoogde uitkering op 50 jaar voor de zware en knelpuntberoepen De werknemer moet een zwaar beroep uitgeoefend hebben gedurende minstens 5 jaar tijdens de 10 jaren die voorafgaan of gedurende minstens 7 jaren tijdens de 15 voorafgaande jaren Wordt beschouwd als een zwaar beroep: - het werk in wisselende ploegen, meer bepaald de ploegenarbeid in minstens twee ploegen van minstens twee werknemers, die hetzelfde werk doen, zowel qua inhoud als qua omvang en die elkaar in de loop van de dag opvolgen zonder dat er een onderbreking is tussen de opeenvolgende ploegen en zonder dat de overlapping meer bedraagt dan één vierde van hun dagtaak, op voorwaarde dat de werknemer van ploegen alterneert; - het werk in onderbroken diensten waarbij de werknemer permanent werkt in dagprestaties waarvan de begintijd en de eindtijd minimum 11 uur uit elkaar liggen met een onderbreking van minstens 3 uur en minimumprestaties van 7 uur. Onder permanent verstaat men dat de onderbroken dienst de gewone arbeidsregeling van de werknemer vormt en dat hij niet occasioneel in een dergelijke dienst wordt tewerkgesteld; - het nachtwerk zoals bedoeld in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 : het gaat om ploegenarbeid met nachtprestaties, evenals andere vormen van arbeid met nachtprestaties. Dit begrip kan, na advies van de Nationale Arbeidsraad, aangepast worden. Er dient genoteerd te worden dat dit begrip van zwaar beroep hier gedefinieerd is in dezelfde termen als inzake brugpensioen (brugpensioen voor zware beroepen). Om de knelpuntberoepen te kennen, kan u trouwens de website van de RVA raadplegen. We herinneren eraan dat de voorwaarde cumulatief is : het beroep zal én zwaar én een knelpuntberoep moeten zijn om het recht te doen ingaan vanaf 50 jaar en deze dubbele voorwaarde zal vervuld zijn op het ogenblik van de geschreven verwittiging aan de werkgever. Patricia DE MARCHI CEVORA BETAALT TOT 375 EURO AAN BEDIENDEN DIE HUN OPLEIDING BETALEN U bent een (ex-) werknemer in een bedrijf dat onder PC 218 ressorteert en u volgt op eigen kosten een opleiding buiten de werkuren? Cevora betaalt u tot 375 euro terug! Onder welke voorwaarden? U kunt per schooljaar een financiële tussenkomst van maximaal 375 euro verkrijgen. Vind alle voorwaarden terug op Voor welke opleidingen? Het moet gaan over een beroepsopleiding die een meerwaarde biedt op professioneel vlak. Zo komen informaticaopleidingen in aanmerking, maar opleidingen rond persoonlijke effectiviteit zoals assertiviteitstraining niet. De opleiding moet buiten de werkuren plaatsvinden ('s avonds en/of in het weekend). De opleidingskosten worden betaald door u (en niet het bedrijf waarvoor u werkt). Als er een afsluitend examen is, moet u om slagen. Hoe dient u een premieaanvraag in? U moet een apart formulier indienen voor elk schooljaar en elke cursus. Dit document kan gedownload worden op Voor bijkomende informatie, contacteer Cevora op het gratis nummer of per op Geniet van een gratis bijkomende opleiding bij Cevora! Bedienden die vallen onder PC 218 hebben recht op een bijkomende vormingsdag uit het aanbod van Cevora buiten de werkuren, meer bepaald op zaterdag. U krijgt zelfs 40 euro vergoeding voor verplaatsingsonkosten en vorming! Ontdek het vormingsaanbod voor computerprogramma's (bijvoorbeeld PowerPoint), sociaalcommunicatieve vaardigheden (spreken voor publiek) of persoonlijk functioneren (snellezen) via

8 8 actualiteit LOONBEDRAGEN ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET 2012 Op 1 januari 2012 worden naar jaarlijkse gewoonte de loonbedragen die opgenomen zijn in de Wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten (artikelen 65, 67, 69, 82, 84, 85 en 104) aangepast aan de evolutie van de conventionele lonen van bedienden voor het derde trimester. Vanaf 1/1/2011 zijn volgende grensbedragen van toepassing : 3 opzegging, concurrentiebeding en afwezigheid om ander werk te zoeken : (2011 : ); 3 proefbeding : (2011 : ); 3 opzegging, scheidsrechterlijk beding en concurrentiebeding : (2011 : ). De aanpassing van deze brutoloonbedragen kan o.m. een weerslag hebben op de opzeggingstermijn of proefperiode. Proeftijd voor bedienden Indien voor bedienden uiterlijk op het tijdstip van de indiensttreding een proeftijd schriftelijk werd vastgelegd, dan bedraagt deze proeftijd minimum 1 maand. De proeftijd mag niet meer bedragen dan : 3 6 maanden wanneer het jaarloon niet hoger ligt dan (2011 : ); 3 12 maanden wanneer het loon deze grens overschrijdt. Opzegging door de werkgever De opzeggingstermijn voor bedienden wordt gedeeltelijk bepaald door de jaarwedde. Indien de werkgever een opzegging betekent na 31/12/2010 dan geldt dat wie minder verdient dan (2011 : ) gedurende de eerste vijf jaar recht heeft op een opzeggingsperiode van minstens drie maanden. Deze termijn wordt bij het begin van elke nieuwe periode van vijf jaar dienst bij dezelfde werkgever telkens met drie maanden verlengd, dus : DOOR DE WERKGEVER NA TE LEVEN OPZEGGINGSTERMIJN ANCIËNNITEIT DUUR VAN DE VAN DE BEDIENDE OPZEGGINGSTERMIJN minder dan 5 jaar 3 maanden van 5 tot 10 jaar 6 maanden van 10 tot 15 jaar 9 maanden van 15 tot 20 jaar 12 maanden van 20 tot 25 jaar 15 maanden van 25 tot 30 jaar 18 maanden van 30 tot 35 jaar 21 maanden van 35 tot 40 jaar 24 maanden van 40 tot 45 jaar 27 maanden Werknemers met een brutojaarloon hoger dan (2011 : ) maken bij ontslag "minstens" aanspraak op een opzeggingstermijn van drie maanden per begonnen schijf van 5 jaar dienst. Die minimumtermijn kan evenwel nog worden verlengd hetzij bij overeenkomst tussen werkgever en werknemer gesloten ten vroegste op het ogenblik waarop de opzeg wordt gegeven hetzij door de arbeidsrechtbank. De bestaande regels betreffende de opzeggingstermijn van de hogere bedienden werd door de Wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen voor indiensttredingen vanaf 1/4/94 gewijzigd. Een werknemer die vanaf 1 januari 2012 in dienst treedt en wiens jaarloon bij de indiensttreding meer bedraagt dan , zal met zijn werkgever de opzeggingstermijn contractueel kunnen vastleggen die deze laatste in geval van ontslag zal moeten respecteren, met een minimum van drie maanden per begonnen schijf van vijf dienstjaren. Opzegging door de bediende Een bediende met minder dan 5 jaar anciënniteit en met een jaarwedde lager dan (2011 : ) die zijn geluk elders wil beproeven, moet een opzeggingstermijn van 1,5 maand respecteren. Werkt hij er langer dan 5 jaar, dan is een opzeg van drie maanden vereist. Heeft de betrokkene een hogere wedde dan (2011 : ), dan wordt de opzeggingstermijn vastgesteld hetzij bij overeenkomst gesloten ten vroegste op het ogenblik van de opzegging, hetzij door de rechter. Hij mag dan voor een opzegging betekend vanaf 1/1/2012 maximum 4,5 maand bedragen bij een loon tussen (2011 : ) en (2011 : ) en maximum 6 maanden bij een jaarloon hoger dan (2011 : ). Tegenopzegging door bediende Het kan zijn dat een bediende die zijn opzeg moet presteren nog voor het einde van de voorziene opzeggingstermijn een nieuwe betrekking vindt. In dat geval kan hij een tegenopzegging betekenen. De periode van tegenopzegging is afhankelijk van het jaarloon :

9 actualiteit maand voor een jaarloon lager dan (2011 : ); 3 2 maanden voor een jaarloon tussen (2011 : ) en (2011 : ); Bedraagt het jaarloon meer dan (2011 : ), dan moeten werkgever en bediende de termijn overeenkomen op het ogenblik van de tegenopzegging. Er geldt wel een maximum van 4 maanden. Kan men het niet eens worden, dan kan de rechter beslissen. Recht op afwezigheid gedurende de opzeggingstermijn Arbeiders en bedienden hebben tijdens de opzeggingstermijn het recht verlof te nemen om ander werk te zoeken. Ook hier geldt het jaarloon als norm. Arbeiders of bedienden die jaarlijks maximum (2011 : ) verdienen, kunnen gedurende de gehele opzeggingstermijn één dag per week op banenjacht. Bedienden met een hoger jaarloon krijgen aanvankelijk een halve dag per week maar gedurende de laatste zes maanden één dag per week. Scheidsrechterlijk beding Werknemers en hun werkgevers mogen zich niet vooraf verbinden om geschillen die uit de arbeidsovereenkomst kunnen voortvloeien aan scheidsrechters voor te leggen. Vooraf aangegane verbintenissen zijn nietig en tornen zodoende niet aan de bevoegdheid van de arbeidsgerechten. Een scheidsrechterlijk beding is enkel geldig wanneer het gesloten wordt na het ontstaan van het geschil. Een uitzondering wordt gemaakt voor de bedienden, die met het dagelijks beheer van de onderneming belast zijn of voor de bedienden die in een afdeling of bedrijfseenheid beleidsverantwoordelijkheid dragen, op voorwaarde dat hun jaarloon meer bedraagt dan (2011 : ). Het concurrentiebeding Dit beding verhindert dat werknemers die opstappen, soortgelijke activiteiten zouden uitoefenen welke de onderneming die ze verlaten nadeel kunnen berokkenen door de verworven kennis voor zichzelf of voor een concurrerende onderneming aan te wenden. Dit beding geldt niet voor werknemers wanneer de jaarwedde (2011 : ) niet overschrijdt. Ligt het jaarloon tussen (2011 : ) en (2011 : ) dan mag het beding enkel worden toegepast op bepaalde categorieën van functies die bij een in paritair (sub)comité gesloten collectieve arbeidsovereenkomst zijn vastgesteld. Verdient de betrokkene meer dan (2011 : ) per jaar, dan kan het beding zonder voorafgaande functiebepaling in de arbeidsovereenkomst worden ingeschreven, behalve voor de categorieën van functies of voor de functies die bij een in paritair (sub)comité gesloten cao zijn uitgesloten of die bij ontstentenis van dergelijke cao werden aangeduid op ondernemingsniveau. Voor handelsvertegenwoordigers geldt een aparte regeling. Opmerking Voor het bepalen van het brutojaarloon dient men niet alleen rekening te houden met het lopend loon maar eveneens met het dubbel vakantiegeld, de eindejaarspremie en andere voordelen verworven krachtens de overeenkomst (bv. maaltijdcheques, patronale bijdragen in de groepsverzekeringen, privégebruik firmawagen, voordelen in natura). BEDRAGEN LOONBESLAG IN 2012 Het loonbeslag laat de schuldeiser toe om, in het kader van de terugbetaling van een schuld, direct de hand te kunnen leggen op een deel van het loon of de sociale uitkeringen van de schuldenaar. Om de werknemer toch enigszins te beschermen, komt slechts een deel van zijn inkomen in aanmerking voor beslag. Elk jaar worden op dit vlak nieuwe grensbedragen vastgelegd. Sinds 1 januari 2012 zijn volgende bedragen van toepassing : Nettomaandinkomen gedeelte beslag maximum beslag % , % 15, , % 34, , % 46, nettobedrag boven Voormelde grensbedragen worden verhoogd met 64 euro per kind ten laste (2011 : 62 euro per kind ten laste). Beslag op sociale uitkeringen Voor inkomsten uit activiteiten andere dan een arbeids- of leerovereenkomst, bijvoorbeeld werkloosheids- of ziekte-uitkeringen, pensioen, enz. gelden volgende grensbedragen sinds 1 januari 2012 : Nettomaandinkomen gedeelte beslag maximum beslag % , % 15, , % 92, nettobedrag boven Voormelde grensbedragen worden verhoogd met 64 euro per kind ten laste (2011 : 62 euro per kind ten laste).

10 10 sociale verkiezingen U KIEST TOCH OOK? De Ondernemingsraad en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk zijn paritair samengestelde organen. De vertegenwoordigers van de werknemers in deze organen worden verkozen door sociale verkiezingen. Anders dan bij de politieke verkiezingen geldt geen stemplicht. Toch is het enorm belangrijk dat zoveel mogelijk werknemers daadwerkelijk hun stem uitbrengen. Alleen zo kunnen de werknemers hun eisen kracht bijzetten en de door hen gewenste veranderingen binnen het bedrijf bewerkstelligen. Wie mag kiezen? Op de dag van de verkiezingen (= dag Y) moet men in dienst zijn van de onderneming, d.w.z. verbonden zijn met een arbeidsof leerovereenkomst. Uitzendkrachten zijn niet kiesgerechtigd. Er bestaat geen arbeidsovereenkomst tussen de uitzendkracht en de gebruiker, waardoor de uitzendkracht niet als werknemer van de gebruiker kan worden beschouwd (Arb. Turnhout, 15/3/2004). Er werd aangenomen dat een werknemer die was ontslagen, en van wie de opzeggingstermijn nog liep op de dag van de verkiezingen, nog altijd verbonden was met een arbeidsovereenkomst en bijgevolg geldig kon stemmen (Arb. Brussel 5/5/1995). Daarenboven moet men op de dag van de verkiezingen sedert ten minste drie maanden tewerkgesteld zijn, hetzij in de juridische entiteit, hetzij in de technische bedrijfseenheid als die is samengesteld uit verschillende juridische entiteiten. Deze anciënniteitsvoorwaarde moet globaal bekeken worden wanneer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aansluit op een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd. Een onderbreking van één dag tussen twee arbeidsovereenkomsten omwille van een collectieve sluitingsdag, onderbreekt de anciënniteit niet (Arb. Leuven, 4/4/1991). Periodes van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (ziekte, vakantie, moederschapsrust, ) hebben ook geen invloed op de anciënniteit. Voor de berekening van deze anciënniteit wordt ook rekening gehouden met de periodes dat de werknemer is tewerkgesteld geweest voor het volgen van een beroepsopleiding in een onderneming. Bij overname van een onderneming wordt de anciënniteit die werd verworven vóór de overname, ook meegeteld (Arb. Brussel 27/4/2000). De nationaliteit van de werknemer is van geen enkel belang. Iedere werknemer die minstens drie maanden is tewerkgesteld in de onderneming, kan kiezen ongeacht zijn nationaliteit. Eén grote uitzondering op al het voorgaande : werknemers die behoren tot de categorie van het leidinggevend personeel, zijn niet stemgerechtigd. De kiezerslijsten De kiezerslijsten worden vastgelegd per technische bedrijfseenheid waarvoor een orgaan moet worden opgericht. De opstelling ervan gebeurt door de Ondernemingsraad, het Comité of, bij gebrek daaraan, door de werkgever zelf. Op de dag X, normaal tussen 7 en 20 februari 2012, maakt de Raad, het Comité of de werkgever de voorlopige kiezerslijsten bekend. Dit gebeurt door aanplakking van de lijsten zelf of van de plaats waar ze kunnen worden geraadpleegd. Dit kan ook vervangen worden door het ter beschikking stellen van een elektronisch document, voor zover alle werknemers daartoe toegang hebben tijdens de normale werkuren. Op deze kiezerslijsten worden alle werknemers vermeld die op dag X in de onderneming zijn tewerkgesteld en die op de dag van de verkiezingen aan de wettelijke voorwaarden zullen voldoen. De lijsten worden opgesteld in alfabetische volgorde van de namen van de kiezers. Voor iedere kiezer moet de naam, voornaam, de geboortedatum, de datum van indiensttreding en plaats van tewerkstelling in de onderneming worden vermeld. Aan elke kiezer wordt voortaan een nummer op de lijst toegekend naargelang het alfabetisch klassement. Dit moet het nazicht op de correctheid en de volledigheid van de gegevens vereenvoudigen. Het maakt het ook makkelijker deze gegevens te gebruiken bij de berekeningen die in de loop van de verdere procedure nog moeten worden uitgevoerd. De wetgeving voorziet dat de kiezers op afzonderlijke lijsten worden ingeschreven, naargelang de categorie waartoe zij behoren : 3 De arbeiders en bedienden worden ingeschreven op de aparte lijsten, afhankelijk van de aangifte bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. De arbeidsrechtbanken zijn in dit kader niet bevoegd om te oordelen of een kiezer, die volgens de RSZ-aangifte een arbeider is maar in werkelijkheid bediende is, op de kiezerslijsten van de bediende moet worden opgenomen (Cass. 8/1/2001). 3 De kaderleden worden slechts afzonderlijk op een kiezerslijst ingeschreven in de mate dat er minstens 15 kaderleden zijn tewerkgesteld. 3 De jeugdige werknemers (jonger dan 25 jaar op dag Y) moeten met minstens 25 zijn om op afzonderlijke kiezerslijsten te kunnen staan. De werknemers moeten voorkomen op de kiezerslijsten van de plaats waar hun reële werksfeer zich situeert (Arb. Luik 24/3/2000) of op de plaats van de hoofdvestiging indien zij op diverse plaatsen zijn tewerkgesteld (Arb. Namen 31/3/1995). Belang van de kiezerslijsten De hoedanigheid van kiezer wordt vastgesteld door de inschrijving op de kiezerslijsten. Dit betekent dat alle kiesgerechtigden op een kiezerslijst moeten voorkomen. Ten laatste op datum Y-13 kunnen werknemers van de kiezerslijsten worden geschrapt als zij geen deel meer uitmaken van het personeel op het moment waarop de oproe-

11 sociale verkiezingen 11 pingen voor de verkiezingen worden verzonden. Dergelijke beslissing kan alleen worden genomen door de Ondernemingsraad, het Comité, of, bij gebrek hieraan, door de werkgever in samenspraak met de vakbondsafvaardiging en dit telkens met eenparigheid van stemmen. Het is altijd nuttig eventjes te checken of je naam wel effectief op de kiezerslijst voorkomt. De voorzitter van het stembureau mag immers geen werknemers tot de stemverrichting toelaten als die niet op de definitieve kiezerslijsten voorkomen, zelfs als zij aan alle voorwaarden inzake kiesrecht voldoen (Arb. Antwerpen 14/07/2008). Omgekeerd mag de voorzitter van een stembureau geen kiezers die op de kiezerslijst staan, weigeren, zelfs al maken die op dat ogenblik geen deel meer uit van het personeel, op gevaar dat zo n weigering leidt tot de nietigverklaring van de verkiezingen (Arb. Brugge 23/10/1991). Daartegen is de al of niet vermelding op de kiezerslijsten geen voorwaarde om kandidaat te zijn voor de verkiezingen. Een werkgever werd geconfronteerd met de kandidatuur van een werknemer die niet voorkwam op de kiezerslijst en die geen klacht had ingediend tegen dit verzuim. De werkgever wou deze kandidaat weren van de kandidatenlijst. De arbeidsrechtbank te Gent oordeelde dat, door die redenering te volgen, een bijkomende verkiesbaarheidvoorwaarde zou gecreëerd worden. De rechtbank aanvaardde de kandidatuur. Het Hof van Cassatie bevestigde die stelling (Arb. Gent 15/4/2008; Cass. 5/1/2009). De kandidaat in kwestie mocht zelf geen stem uitbrengen en behaalde aldus één stem minder Bezwaar en beroep Binnen de zeven dagen na aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt, kan door de werknemers of de vakbonden op ondernemingsvlak bezwaar worden ingediend tegen een aantal mededelingen op dag X. Het bezwaar kan betrekking hebben op het niet of onbehoorlijk inschrijven van kiezers, maar ook over de andere mededelingen op datum X, namelijk : - de vastlegging van het aantal mandaten per orgaan en per categorie; - de lijst met het leidinggevend personeel; - de lijst met de kaderleden. Het bezwaar wordt ingediend bij de Raad en/of het Comité, of bij ontstentenis daarvan, bij de werkgever. Men doet dit in de praktijk door het bezwaar te richten aan de voorzitter of het secretariaat van het overlegorgaan. Een telefonisch contact tussen een vakorganisatie en de werkgever kan niet beschouwd worden als een geldige klacht (Arb. Charleroi 4/4/2008). Uiterlijk op datum X+14 spreekt de Raad of het Comité of, bij ontstentenis ervan, de werkgever zich uit over de klacht en wordt eventueel een bericht van rechtzetting aangeplakt. Binnen de zeven dagen (X + 21) kan tegen deze beslissing of afwezigheid van beslissing beroep ingesteld worden bij de arbeidsrechtbank. Het is van het grootste belang indachtig te zijn dat een beroep dat ingesteld is zonder voorafgaande klacht op ondernemingsniveau, als ongeldig wordt beschouwd. Erik MASSÉ

12 12 sociale zekerheid Armoedeverslag JONGEREN IN ARMOEDE EXTRA KWETSBAAR BIJ INTREDE OP ARBEIDSMARKT Opleidingen als deeltijds leren en werken en werkplekleren moeten een opstap zijn naar volwaardige jobs. Alleen zo geraken mensen in armoede uit de vicieuze cirkel. Daarom moeten sectorfondsen en overheden de certificaten op de arbeidsmarkt voldoende valoriseren, zowel inzake de toegang tot verdere opleidingen als inzake loonbarema s. Een niet mis te verstane aanbeveling uit het jongste verslag van het Steunpunt Armoedebestrijding. Volgens cijfers van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting behoorde in 2009 ongeveer 1 op 7 personen van de Belgische bevolking tot de groep met een armoederisico op basis van het inkomen. In absolute cijfers komt dat overeen met ongeveer personen. In de strijd tegen armoede zijn onderwijs en werk twee bijzonder belangrijke hefbomen. Maar, het is bekend : jongeren, en zeker jongeren in een situatie van armoede, hebben het niet gemakkelijk op de arbeidsmarkt. In 2010 bedroeg de werkloosheidsgraad van de jongeren (tot 24 jaar) 15,6 % in Vlaanderen (tegenover 5,2 % voor de werkloosheidsgraad over alle leeftijdsklassen heen), 30 % voor Wallonië (tegenover 11,5 %) en 39,7 % in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (tegenover 17,4 %). Zorgwekkende cijfers! De oorzaken van de moeizame socio-professionele inschakeling bij jongeren komen al heel vroeg in het schooltraject voor. Denken we daarbij aan de watervalmechanismen, waarbij kinderen en jongeren, telkens naar minder gewaardeerde onderwijsvormen en richtingen worden verwezen. Zo vloeit hun oriëntering naar het deeltijds leren en werken vaak voort uit een opeenvolging van negatieve oriënteringen, en niet uit een positieve keuze op basis van hun interesses. Participatie van jongere Deeltijds leren is voor jongeren in armoede mogelijk een goed alternatief voor voltijds onderwijs, zolang er maar voldoende aandacht kan gaan naar een begeleiding op maat en de verwerving van basiskennis. Niet enkel de inschakeling op de arbeidsmarkt is immers essentieel, maar ook de algemene opleiding in functie van de burgerschapsvorming van de jongere. De participatie van de jongere tijdens heel zijn opleidingsproject is dan ook van fundamenteel belang, zodat hij actor kan worden van zijn eigen traject. Dat is een grote uitdaging die een zekere maturiteit vergt. Van die jongeren, vaak in een sociaal-economische zwakkere situatie, wordt boven-

13 dien veel verwacht. Er wordt verondersteld dat ze vanaf hun 15 of 16 jaar een duidelijk beroepsproject voor ogen hebben; hun leeftijdsgenoten in het secundair onderwijs met volledig leerplan daarentegen krijgen in vergelijking vaak heel wat meer tijd om een project te ontwikkelen. Tal van armoedegerelateerde factoren verhogen het risico op een vroegtijdige stopzetting van de opleiding, zo leert het armoedeverslag. Mobiliteit bijvoorbeeld. Jongeren geraken niet altijd bij hun werkgever omdat het bedrijf niet gemakkelijk bereikbaar is met het openbaar vervoer of de jongere de vervoerskosten moeilijk kan betalen. Daarnaast is er de verplichting over een werkplek te beschikken voor de minderjarigen in de leertijd of voor de meerderjarigen, zowel in het deeltijds onderwijs als in de leertijd. In de praktijk blijkt dat voor die jongeren evenwel gemakkelijker gezegd dan gedaan. Niet alleen moeten ze daarvoor over voldoende vaardigheden en contacten beschikken, maar bovendien blijkt voor bepaalde opleidingen een tekort aan werkplekken. Het Steunpunt tot bestrijding van armoede stelt daarom dat de creatie van voldoende arbeidsplaatsen voor deze jongeren een prioriteit is. Men dient erover te waken dat opleidingen zoals werkplekleren een opstap kunnen zijn naar een kwalitatieve job, aldus de beleidsaanbeveling van Françoise De Boe en Henk Van Hootegem van het Steunpunt. Enkel een job die beantwoordt aan een aantal criteria inzake arbeidsvoorwaarden en inhoud kan mensen immers structureel uit de armoede houden of brengen. Nu zien we nog te vaak dat jongeren uit het deeltijds leren en werken in een vicieuze cirkel van inactiviteit en jobs van korte duur terechtkomen. Het is daarom niet alleen belangrijk dat de verschillende systemen in het deeltijds leren en werken de mogelijkheid bieden een certificaat te behalen, maar ook dat de ondernemingen, sectorfondsen en overheden die certificaten op de arbeidsmarkt voldoende valoriseren, zowel inzake de toegang tot verdere opleidingen en functies als op het vlak van de loonbarema s. Van bijzondere jeugdzorg naar plek in de samenleving Het verslag besteedt extra aandacht aan jongeren uit de bijzondere jeugdzorg, en wel op het ogenblik dat zij die bijzondere jeugdzorg verlaten en op zoek moeten naar een plek in de samenleving. Ondanks gunstige evoluties in het beleid blijkt de hulpverlening binnen de bijzondere jeugdzorg versnipperd tussen diensten en voorzieningen en verloopt de aansluiting tussen de jeugd- en volwassenenhulpverlening nog niet zoals het zou moeten. In tegenstelling tot de meeste van hun leeftijdsgenoten die tijdens hun jongvolwassenheid in een soort moratorium vertoeven een veilige wacht- en experimenteerruimte om zich voor te bereiden op het echte leven -, dreigen deze jonge zorgverlaters in een niemandsland terecht te komen. Voor een vlottere overgang wordt daarom in het verslag aanbevolen om de toepassingsgebieden van bepaalde reglementeringen (toelatingsvoorwaarden voor sociale huisvesting, installatiepremies, aanvraag van een leefloon, ) te verruimen opdat de oudere minderjarigen (17-jarigen) er gebruik van zouden kunnen maken Recht op wonen Ander centraal thema waarop het Armoedeverslag inzoomt, is de woonproblematiek. Het recht op wonen mag dan wel grondwettelijk gegarandeerd zijn, in de praktijk is dat recht voor veel mensen verre van evident. Heel wat drempels op de woningmarkt zorgen ervoor dat mensen in armoede moeite hebben om een woning te vinden en te behouden. Bij gebrek aan structurele maatregelen, gaan ze dan maar op zoek naar alternatieven : ze verblijven permanent in een caravan of chalet, kraken een leegstaand pand, delen een huis met lotgenoten, werken mee aan de bouw van een woning Nochtans worden die mensen vaak met de nek aangekeken en moeten die alternatieve woonvormen opboksen tegen onaangepaste reglementeringen. Het statuut van samenwonende bestraft bijvoorbeeld de solidariteit tussen mensen die samen willen wonen. Hoewel deze alternatieve woonvormen vaak een laatste toevlucht of een gedwongen keuze zijn, kunnen ze voor veel bewoners van grote waarde zijn. Henk Van Hootegem : Het gaat om meer dan een dak boven hun hoofd. Mensen zijn de actor van hun eigen huisvesting. Het Steunpunt dringt er in zijn aanbevelingen naar de overheid dan ook op aan het concept van wonen te verruimen naar alternatieve woonvormen en die te erkennen. Daarnaast stelt het een structureel woonbeleid met een resultaatsverbintenis voorop, waarbij een verantwoordelijke overheid wordt aangeduid en er voor de burger beroepsmogelijkheden worden ingesteld. Het zesde Tweejaarlijks Verslag is terug te vinden op de website van het Steunpunt Armoedebestrijding : bedrijvig 13 FONSKE VERTREKT BIJ FORD GENK Hij was er al bij sinds het prille begin. In 1964 kwam Alfons Ketelbuters de rangen bij Ford versterken en hij zou er een hele loopbaan uitbouwen. Vanaf 1/02/2012 zal Fonske van een welverdiende rust genieten want hij is dan 65 jaar en een van de weinigen die het zolang volhield. Proficiat hiervoor. Gestart in 1964 in de B-hal als matrijzenbouwer mocht hij na zes maanden reeds aan zijn internationale carrière beginnen en vertrok hij naar Keulen. In 1966 keerde hij terug en stelde hij zijn kennis en kunde ter beschikking in de garage voor het onderhoud van de dienstwagens. Van 1967 tot 1972 maakte hij deel uit van de vaste nacht om te werken aan de vrachtwagens die naar Zeebrugge gingen. In 1972 begon hij aan een intercontinentaal avontuur en trok voor 4 jaar naar Zuid-Afrika. Hij keerde pas terug in oktober 1976 om te gaan werken aan het perswerk op lijn 42. De laatste jaren, van 2004 tot heden, was hij tewerkgesteld aan de Jumbo. Fonske, het ga je goed! Hartelijk proficiat en ga nu maar eens goed genieten. JF L Oréal 80 % VAN HET PERSONEEL UITGESLOTEN VAN DE CAO In het vorig nummer van Vrijuit hadden we het over de cao-onderhandelingen bij L Oréal. De ACLVB heeft inmiddels besloten om de cao zoals die door de directie was voorgesteld, niet te ondertekenen. «L Oréal wou de verhoging van 0,3 % die was toegestaan door het interprofessioneel akkoord, beperken tot de 80 gebaremiseerde bedienden, maar sloot de kaderleden en vertegenwoordigers uit, ofwel 80 % van het personeel van dit bedrijf», aldus een verontwaardigde Frédéric De Clerck, Bestendig Secretaris. «De directie wou de hospitalisatieverzekering volledig voor haar rekening nemen, eveneens voorbehouden aan de bedienden, wat een gevaar van eenzijdige wijziging van het contract inhoudt.» Niettemin zal de cao van kracht zijn. De andere vakbond heeft ze immers wel degelijk goedgekeurd.

14 14 bedrijvig GSK ONTDOET ZICH VAN EEN AFGEVAARDIGDE DIE HET PERSONEEL WOU INFORMEREN Etienne Tordeur werd ontslagen omdat hij, samen met de ACLVB-ploeg bij GSK, regelmatig het personeel op de hoogte wou stellen van hetgeen besproken werd tussen de vakbonden en de directie. Dat is dus de kostprijs van het verstoren van de monotonie van de sociale dialoog. Wij waren zo naïef te denken dat de werknemers, na de verkiezing van hun vertegenwoordigers in de OR en het CPBW, het recht hadden om regelmatig op de hoogte gebracht te worden van wat er niet alleen gebeurt in deze twee adviesorganen, maar ook in de Syndicale Delegatie! Niet bij GSK dus. De toegang tot het intranet, de enige redelijke manier om te communiceren met de personeelsleden, wordt geweigerd aan de ACLVBafgevaardigden wanneer ze informatie willen geven die de directie stoort. Loopbaanplan Sinds de sociale verkiezingen van 2008 neemt de ACLVB actief deel aan de sociale dialoog bij GSK Bio nadat het een mandaat bekomen had bij de bedienden en drie mandaten (op vijf) onder de kaders in de OR en drie mandaten voor de bedienden in het CPBW. De ACLVB-ploeg schudde de sociale gewoonten dooreen, zonder twijfel te sterk en te snel. Om slechts een voorbeeld te nemen : het dossier van de loopbaanplannen. Gezien de gevolgen voor de arbeidsomstandigheden belangrijk waren, stuurde de ACLVB-ploeg bij GSK vóór de ondertekening van de cao, omwille van de transparantie, een naar de personeelsleden waarvan zij het adres hadden met hoop dat iedereen erover zou praten zodat iedereen uiteindelijk op de hoogte zou zijn. Deze vorm van majesteitsschennis leidde onmiddellijk tot vergelding, niet alleen op syndicaal vlak, maar ook door aanvallen op de afgevaardigden, in hun hoedanigheid als werknemers bij de uitoefening van hun beroep. Op het juiste moment Etienne Tordeur werd ontslagen op vijf maanden van de sociale verkiezingen 2012, op een ogenblik dat de kost voor de onderneming het laagst is, onder het voorwendsel van slechte beroepsprestaties. In werkelijkheid was zijn verwijdering reeds een aantal jaren gepland - we hebben er het bewijs van - en de hiërarchie heeft er alles aan gedaan om geleidelijk de man achter de afgevaardigde te verwoesten. Tijdens zijn beoordelingsgesprek werd hij met een totaal misplaatste hatelijkheid louter aangevallen op basis van zijn syndicale stellingnames. Vervolgens werd hij verhinderd om zijn ontwikkelingsplan te amenderen. Zijn ontslag, een bericht op de voic van zijn gsm, vormt een rechtsmisbruik, een these die we gepleit hebben voor de arbeidsrechtbank. Etienne Tordeur was bovendien beschermd door een interne procedure bij GSK die een personeelslid die het slecht functioneren van de onderneming aan de kaak stelt, beschermt tegen de banbliksems van de hiërarchie. Door het ontslaan van een afgevaardigde die aan het eind van zijn mandaat is - op een ogenblik dat dat het minst kost voor de onderneming - en door het ontkennen van de eigen beschermingsprocedures, lapt GSK alle regels aan de laars van de sociale dialoog in België. Werk en zwijg De directie van GSK heeft een principieel standpunt ingenomen over de grenzen van de syndicalisatie van de kaderleden. In ruil voor relatief comfortabele loonvoorwaarden, moeten ze hun lichaam en ziel verkopen aan het bedrijf, zonder grenzen te kunnen stellen aan de druk waaraan ze blootgesteld worden, met name door zich te verdedigen door middel van de syndicale acties. Van de werknemers bij GSK zijn er ongeveer kaderleden, wat het belang aantoont van de strijd die Etienne voerde voor zijn collega's."ik heb verschillende mensen bij ons zien komen die volledig opgebrand of gedesillusioneerd waren door de onvervulde loopbaanbeloften", zegt Barbara Leduc, Bestendig Secretaris van ACLVB. "We maken van het ongeluk van Etienne Tordeur een principiële kwestie, want er zijn zeker veel GSKwerknemers die gekraakt voor diegenen die wij kennen. De reacties van automobilisten toen we onze flyers uitdeelden op 4 januari is veelzeggend." De wachtrijen voor de ingang van de onderneming waren inderdaad aanzienlijk langer omdat de werknemers uitleg vroegen bij het ontslag en meeleefden met onze afgevaardigde. Van haar kant vroeg ACLVB de re-integratie van haar afgevaardigde Etienne Tordeur.

15 syndicalisme 15 BETOGEN OF... NIETS DOEN? Wat is het nut van betogen? De beslissingen zijn reeds genomen en er is geen weg omheen." Deze zin hebben we vaak gehoord voor de grote betoging op 2 december. Nou ja, het zal niet in de goede smaak vallen bij de pessimisten, maar deze betoging was nuttig. Vooreerst was er de dreiging om tienduizenden misnoegde mensen in de straten te zien voorbij trekken, om herhaaldelijk de beelden en commentaren in de wereldwijde media te zien, heeft een impact gehad op de beleidsmakers die verantwoordelijk zijn voor de onderhandelingen over de begroting. Als men beweert de middenklasse, de mensen, de Vlamingen, de Walen, België, de mensen die vroeg opstaan om te gaan werken... te verdedigen, dan is er altijd de gedachte dat men bij de volgende verkiezingen afgestraft zou kunnen worden door de kiezers. In sommige landen leidt deze vorm van beweging tot revolutie, het afzetten van leiders of het voor het Internationaal Strafhof brengen... of hun fysieke eliminatie. In België is het enige wat gebeurt een verwijzing naar de oppositie, wat reeds een grote bedreiging is voor de politieke professionals. Sociale netwerken Sommigen dromen er van om betogingen met vlaggen en petten te vervangen door... mobilisatie op het internet. Dit medium is echter nog niet voldoende verspreid onder de bevolking en geeft geen aanleiding tot dezelfde mediahype als een betoging. Op straat gaan is zoveel als het bezetten van het terrein, het bezetten van de openbare ruimte, het tonen dat we een fysieke en financiële inspanningen kunnen doen om ons ongenoegen te uiten. Het is veel belangrijker dan het klikken op een muis. Een succesvolle betoging Na een aankondiging zijn de vakbbonden veroordeeld tot een succesvolle mobilisatie. Een optocht van een paar duizend mensen zou een mislukking geweest zijn, evenals een demonstratie die zou ontaarden in geweld. Wanneer tot mensen stoppen met werken en zich verplaatsen om op te stappen door de straten van Brussel, kunnen we van mening zijn dat het percentage van werknemers en uitkeringsgerechtigden die ontevreden zijn hoog genoeg ligt om de politieke verantwoordelijken en werkgeversvertegenwoordigers te doen nadenken. Betogen heeft een reeks gevolgen. Ten eerste, zoals we reeds schreven, het uitoefenen van invloed op de onderhandelaars in de discussies over de begroting. Op hetzelfde moment geeft het de werkgevers een beeld van de omvang van de ontevredenheid van de werknemers en de mobilisatiecapaciteit van de vakbonden. Zo ook zullen de paritaire discussies op het niveau van de sectoren en bedrijven veranderd worden. Wat de overheid neemt met de ene hand, zullen bedrijven die zich dat kunnen veroorloven moeten compenseren om het personeel gemotiveerd te houden. Ten slotte dient een betoging als een uitlaatklep voor frustraties op de werkvloer. De syndicalisten en politici kunnen nog weerstaan aan de druk van de markten... zolang we onze capaciteit tot verontwaardiging behouden, zolang we deze verontwaardiging kunnen uitdrukken door te betogen. Ja, betogen dient tot iets. Ja, we moeten alert blijven.

16 16 internationaal EUROPA IS TE ZEER BEKOMMERD OM ZIJN KREDIETBEOORDELAARS EN TE WEINIG OM ZIJN BURGERS De Europese top van Staats- en Regeringsleiders die op 8 en 9 december plaatsvond, leidt tot een nieuwe breuk in de Europese Unie en tot de onvermijdelijke maatregel van de jongste jaren : besparingen! Staan we eerst even stil bij de intenties waarmee deze Top van start is gegaan Voordat deze vergadering van Staats- en Regeringsleiders van de 27 lidstaten werd gehouden, waren de hete dossiers de hervorming van de verdragen, de versterking van het reddingsfonds en de grondige herziening van het Europees Stabiliteitsmechanisme. De hervorming van het Verdrag beoogde de invoering van een solide discipline om de markten en de Europese Centrale Bank ervan te overtuigen dat de ontsporingen van de openbare financiën tot het verleden behoren. Sanctie tegen de ontsporingen Niettegenstaande de Europese Centrale Bank overtuigd is door alle saneringsinspanningen die de Europese landen leverden, zou ze toch de landen van de eurozone komen ondersteunen die in moeilijkheden zijn. Frankrijk en Duitsland wilden zo de teksten aanpassen en er het principe van automatische en onmiddellijke sancties inschrijven tegen de nationale begrotingsontsporingen boven de grens van 3 % van het bruto binnenlands product (BBP) voor het deficit en van 60 % voor de globale schuld. Het akoord waarop in de aanloop naar de Top werd gehoopt, ging in de richting van het versterken van de eurozone, door de 17 landen van de eurozone te verplichten de doelstelling van de terugkeer naar een evenwicht met verificatie door het Europees Hof van Justitie - dat bij een gebrek eraan zou kunnen vervolgen -, in te schrijven in hun grondwet. Europa zou finaal een inmengingsrecht hebben in de nationale begrotingen. Wat zijn de resultaten? De leiders die bijeenkwamen in Brussel, waren het eens over de inhoud van de maatregelen voor een steviger beheer van de openbare rekeningen voor de monetaire Unie, met quasi-automatische sancties. Ze hopen dat dat voldoende zal zijn om de Europese Centrale Bank ervan te overtuigen meer inspanningen te doen om hen te helpen de schuldencrisis te beperken die al meer dan twee jaar duurt en die Griekenland, Ierland en Portugal meegesleurd heeft en momenteel een dreigende schaduw werpt op het voorbestaan zelf van de euro. Ondanks bitse onderhandelingen zijn de staatsen regeringsleiders die in het kader van deze top bijeenwaren, er niet in geslaagd tot een akkoord te komen omtrent een verandering van het verdrag van de Europese Unie om de eurozone te hervormen; dat vergt de goedkeuring van de 27 lidstaten. Het Verenigd Koninkrijk speelt cavalier seul en weigert een wijziging van de actuele verdragen zonder dat er een bepaling voorzien wordt die de City toelaat te ontsnappen aan de wetgeving omtrent de financiële diensten. Zweden en de Tsjechische Republiek van hun kant willen eerst hun parlementen raadplegen en Hongarije houdt zijn antwoord in beraad. Het akkoord dat totstandgekomen is in de nacht van 8 op 9 december 2011 over een begrotingspact zal de vorm aannemen van een intergouvernementeel akkoord dat de 17 landen die lid zijn van de eurozone verenigt en de lidstaten van de EU die het wensen, meer bepaald a priori allen behalve Groot-Brittannië. Destabilisering van de arbeidsmarkt Wat voor ons blijkt uit de bijeenkomsten van de Staatsleiders van de eurozone en van de Europese raad op 8 en 9 december is een verdeelde Europese Unie, een grotere destabilisering van de arbeidsmarkt en een gouden regel : het bezuinigingsbeleid. Dat alles zal niet toelaten een duurzame groei te herstellen en waardige jobs te garanderen, daar waar dat volgens ons de belangrijkste doelstelling zou moeten zijn. Parallel aan die ontwikkelingen verbaast het ons te zien dat de 27 lidstaten meer verenigd lijken dan ooit om door te gaan met retrograde hervormingen van de arbeidsmarkt en om meer flexibiliteit te vragen. De 3 componenten van het begrotingspact waarover de Staatsleiders tot een akkoord kwamen, met name meer fiscale discipline, meer automatische sancties en een strikter toezicht, zullen de Europese burgers en werknemers nog meer ergeren. We kunnen ons eraan verwachten dat het nieuwe Intergouvernementeel Verdrag beoogt die doelstellingen om te zetten in richtlijnen die zullen moeten toegepast worden op nationaal vlak doorheen de grondwet of op een gelijkwaardige manier.

17 internationaal 17 Begrotingspact Er blijven ook tal van onbekende elementen met betrekking tot het akkoord waartoe de Staatshoofden gekomen zijn en onzekerheden omtrent de manier waarop het zal uitgevoerd worden. Hoe dan ook blijkt de integriteit van de EU dooreengeschud, wat ook het aantal landen zij die finaal besluiten om erin mee te gaan. Een werkgroep zou opgericht zijn met de bedoeling een Ontwerpverdrag voor te bereiden. Die groep zou samengesteld zijn uit vertegenwoordigers van lidstaten die de euro als munt hebben, en andere landen die bereid zijn deel te nemen aan het proces, van de Commissie, van de ECB en van het Parlement. Doel is klaarblijkelijk de onderhandelingen te beëindigen tegen eind januari en er verslag over uit te brengen tijdens de Europese Top, wat zou moeten leiden tot de ondertekening van een Intergouvernementeel Verdrag over het begrotingspact begin maart. Toekomst van de burgers In de context van al die evoluties heeft het Uitvoerend Comité van het Europees Vakverbond (waarvan ACLVB eveneens lid is) een krachtige en dringende boodschap gericht aan de Europese Raad. Daarbij benadrukte het dat het naar de toekomst van de burgers is dat de bekommernissen van de Staats- en Regeringsleiders moeten uitgaan, en niet naar het standpunt van de kredietbeoordelaars. Voor de Europese vakbondsbeweging moet de verandering van het Verdrag een volledig democratisch proces volgen. In geen enkel geval mag het vermomd worden als een technische oefening. Het Europees Vakverbond vraagt ten volle betrokken te worden in het proces dat leidt tot iedere verandering aan het Verdrag. Er bestaat geen enkele snelle oplossing voor het Verdrag dat geen bijkomende desillusie zal veroorzaken bij de burgers tegenover onze politieke instanties. Onmiddellijke oplossingen kunnen en moeten gevonden worden om te antwoorden op de existentiële bedreiging waarmee de Europese Unie geconfronteerd wordt. Tot slot zal het ontwerp van de Europese Unie alle Europeanen verenigen als het doelstellingen en middelen inhoudt om een instrument van sociale vooruitgang te vertegenwoordigen. Daarin zit het respect en de bevordering van de fundamentele sociale rechten vervat, meer bepaald de syndicale rechten en het recht op vrije onderhandelingen. Het sociaal Europa moet zich ontwikkelen en gepaard gaan met economische integratie. Het Europees Vakverbond eist het opnemen van een protocol van sociale vooruitgang in elk herzien Verdrag. Dienst Europa COP-17 IN DURBAN Het proces is gered, het klimaat niet! De klimaattop in Durban, waar men zich diende te buigen over het post-kyoto tijdperk, leidde uiteindelijk op 11 december, op luttele uren van het einde van de top, tot een overeenkomst. Het is echter een minimumovereenkomst want het stelt de eventuele inwerkingtreding van een juridisch bindende overeenkomst voor iedereen uit tot 2020 en het biedt geen garanties op emissiereducties in de uitstoot van broeikasgassen... waardoor de planeet en haar inwoners blootgesteld worden aan de onberekenbare risico's in termen van de onomkeerbare schade als gevolg van de opwarming van de aarde. Voor deze overeenkomst vroegen de nationale, Europese en internationale vakbonden de uitvoering van een sociaal rechtvaardige overgang naar een koolstofarme samenleving, de verlenging van het Kyotoprotocol, een juridisch bindend verdrag en een actieplan om het Groene Klimaatfonds te operationaliseren en te financieren. Uiteindelijk werd op geen van deze punten zekerheid bekomen, waardoor er nog een beetje meer druk gelegd wordt op de toekomstige generaties en degenen die de middelen niet hebben om zich aan te passen aan de klimaatverandering. Post-Kyoto Aangenomen in 1997 in de nasleep van de Kaderovereenkomst van de Verenigde Naties over klimaatverandering is het Kyoto-protocol in werking getreden in Het voorziet in het engagement van de er bij betrokken staten voor individuele en wettelijk bindende doelstellingen (de Europese Unie engageerde zich en bloc) rond de vermindering of beperking van de uitstoot van broeikasgassen. Een veertigtal geïndustrialiseerde landen (met de opmerkelijke uitzondering van de Verenigde Staten, China, India en Brazilië) dienden Kyoto te herzien voor In Durban kwam men tot de beslissing over een tweede periode waarvan de duur (5 of 8 jaar) echter nog moet worden besproken. Kyoto heeft de onderhandelingen dus overleefd wat op zich een goede zaak is. Echter, de verplichtingen voor emissiereducties zijn niet verduidelijkt en post-kyoto zal ook niet meer belangrijke landen omvatten zoals de VS, Canada, Japan en Rusland. Het is in deze specifieke opzet dat de Europese Unie (EU) zich ondanks alles heeft geëngageerd tot de voortzetting van dit bindend proces dat enkel betrekking zal hebben op slechts 15 % van de wereldwijde uitstoot. Naar een globaal akkoord In ruil voor een tweede verbintenisperiode voor Kyoto, vroeg de EU een stappenplan dat in 2015 zou leiden tot een wereldwijd bindend akkoord dat in werking zou moeten treden in Dat werd bekomen. Dit is een klein signaal van vooruitgang omdat het het aanvaarden van een bindend akkoord naar een verre toekomst doorschuift, terwijl de wetenschappelijke voorspellingen eerder pleiten voor hoogdringendheid en voor een strengere herziening van de overeenkomsten. Bovendien is de formulering eerder vaag waarbij soms gesproken wordt over een protocol, dan een ander juridisch instrument, of nog over een overeengekomen oplossing die wettelijk bindend is. De operationalisering van het Groene Klimaatfonds Tijdens de COP-16 in Cancun werd besloten om het Groene Klimaatfonds operationeel te maken om zo de ontwikkelingslanden te helpen het hoofd te bieden aan de klimaatverandering. Het fonds dat vanaf 2013 gefinancierd zou worden en waarbij de geïndustrialiseerde landen vanaf 2020 elk jaar 100 miljard dollar zouden betalen, heeft in Durban geen oplossing gekregen voor wat betreft de financieringsbronnen op lange termijn. Middelen om op te treden De vertraging die gepaard gaat met het uitstellen van de belangrijkste te nemen maatregelen naar de verre toekomst, mag de regeringen er niet van afleiden om onmiddellijk maatregelen te nemen in functie van de investering in een koolstofarme economie, groene banen en een rechtvaardige overgang. De Europese Unie en haar lidstaten hebben zich geëngageerd tot het voortzetten van Kyoto en dus te werken binnen een bindend proces, maar hun verplichtingen kunnen niet aan het toeval overgelaten worden of zonder omkadering. Ze brengen met zich mee dat een actief en wilskrachtig beleid gevoerd moet worden om op een coherente manier op lange termijn de uitdagingen te kunnen aangaan die zich in Europa en de staten stellen op het vlak van milieu en op het sociale en economische domein. Geconfronteerd met het gebrek aan internationale ambitie om snel het probleem van de klimaatverandering op te lossen, is het aan ons binnen de geïntegreerde Europese ruimte om er de plaats van te maken met een echt multidisciplinair beleid gericht op de bevordering van investeringen ten voordele van energie-efficiëntie, het efficiënt gebruik van grondstoffen, het creëren en behouden van kwalitatief hoogwaardige banen in Europa, terwijl we terzelfdertijd een sterke en efficiënte sociale bescherming promoten. Eisen die helaas steeds moeilijker worden in een klimaat van bezuinigingen, maar die echt noodzakelijk uitgevoerd moeten worden als men wil dat de EU en de internationale gemeenschap op het spoor gezet worden van de duurzame ontwikkeling in het vooruitzicht van de zetten naar duurzame ontwikkeling, met name om de Conferentie van Rio in Diana VAN OUDENHOVEN

18 18 internationaal SOLIDARITEIT MET HET HUISPERSONEEL 15 december was een dag van internationale solidariteit met de arbeiders in de informele economie. Samen met haar partners uit het Zuiden, vestigde de ACLVB de aandacht op de voorwaarden van deze werknemers over de hele wereld. Zowel in het Zuiden als in het Noorden is het werken in de informele economie, de parallele economie of de zwarte economie een te kwetsbare realiteit. Dit jaar stond het huispersoneel in de schijnwerpers. S Sterker nog voor de ACLVB en haar partners was dit de gemeenschappelijke rode draad : de vakbondsoverwinning in de IAO in juni, de Conventie voor waardig werk voor het huispersoneel. Voor de eerste keer hebben de werknemers uit de informele economie een specifieke Conventie : C 189. Dit is een grote vakbondsoverwinning die van Noord naar Zuid veel bekrachtigingen vereist en een uitvoering op het terrein. Sociale bescherming In Senegal werd de dag opgesplitst in twee hoogtepunten voor de werknemers uit de informele economie : een optocht door de straten van de stad Louga en een algemene vergadering die de verschillende groepen werknemers uit de informele economie aangesloten bij CNTS samenbracht. In Louga, in een oorverdovend gebulder, hebben de chauffeurs van fietstaxi's gehuld in T-shirts de politiebus gevolgd. Daarachter volgden de koetsen. Het geratel van hoeven op het asfalt en het concert van claxons trok de aandacht van iedereen en de samengetroepte menigte langs de route volgde de parade. Tijdens de Algemene Vergadering introduceerde projectleider Marième Sakho het onderwerp van het recht op sociale bescherming voor werknemers uit de informele economie in navolging van de formele werknemers. De leden van de beleidscel namen achtereenvolgens het woord om het socialezekerheidsbeleid en de projectactiviteiten hieromtrent (SAS en belangenverdediging) uit te leggen. Bekrachtiging In Mauritanië herhaalde CGTM de noodzaak voor een wettelijk kader voor de informele sector. De bekrachtiging van de Conventie en aanbeveling door de Mauritaanse regering van Mauritanië is een eerste tastbare stap. De verantwoordelijke voor het programma, Mohamed Lehbib ould Cherif, heeft de medewerking gevraagd van allen om het succes van deze onderneming te garanderen. Hij zei dat het nodig was dat dit wetgevend kader een weerspiegeling is van de verwachtingen van alle betrokken partijen. In Burkina Faso heeft CSB samen met de andere vakbonden een actieplan gelanceerd voor de ratificatie van de Conventie voor huispersoneel. De overtuiging van CSB is dat het traditionele huishoudelijk werk met betrekking tot de familie de neiging heeft om te verdwijnen. Werkloosheid, het gebrek aan werkgelegenheid en de armoede verplichten veel mensen zich te wijden aan huishoudelijk werk. Ze spelen een belangrijke sociaal-economische rol en toch zijn ze slecht (of niet) betaald of ondergaan ze fysiek en psychisch geweld. Het is door het inschatten van deze fundamentele uitdaging voor de vakbonden dat CSB zich engageert. Gedragscode In Burundi deed de FNTT verslag van de voortgang rond de eisen van de informele sector. Geconfronteerd met de constructieve geest en dialoog van FNTT, zijn In België, bij de lancering van de campagne in samenwerking met het EVV, ACV en ABVV, herinnerde Nationaal Secretaris Bernard Noël er aan dat het huispersoneel nood heeft aan een sterke bescherming en inclusieve vakbonden om te worden verdedigd! de informele beroepen in de transportsector een onvermijdelijke realiteit. De FNTT stelde ook de beroepsfiches van de informele sector en de IAO-Conventie en de aanbeveling voor. Dit vormt allemaal de basis voor dialoog en onderhandelingen. De werkgeversvertegenwoordiger sprak zijn steun uit voor de vakbondsactiviteiten en adviseerde de versterking van de beroepsopleiding. De vertegenwoordiger van de vereniging van het huispersoneel prees de FNTT voor het komende werk voor de ongeveer huiswerkers! Een gedragscode voor het huispersoneel en een mediacampagne zullen het mogelijk maken om de bevolking te sensibiliseren en voor te bereiden op het toetreden tot deze instrumenten. 12 by 12 In Zuid-Afrika, na de top van het huispersoneel die gehouden werd in augustus 2011, lanceerde COSATU in samenwerking met SADSAWU, de Zuid-Afrikaanse vakbonden voor huispersoneel, een actie voor het verdelen van steunkaarten voor de IVV-campagne '12 by 12' in de parlementsgebouwen in Cape Town. Zuid-Afrika is een van de landen waar de vakbonden zullen aandringen op de ratificatie van het Verdrag voor het einde van De wereldwijde IVV-campagne '12 by 12' is er op gericht dat 12 prioritaire landen (Afrika, Amerika, Azië, Europa en het Midden-Oosten) het verdrag ratificeren voor het einde van Twee landen waar onze partners actief zijn, zijn betrokken : Zuid-Afrika en Senegal. De campagne "12 ratificaties in 2012" zal georganiseerd worden in samenwerking met andere organisaties over de ganse wereld, waaronder de International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers' Associations (IUF), het Internationaal Netwerk voor huispersoneel, het Europees Vakverbond (EVV) en andere organisaties voor de verdediging van de mensenrechten, vrouwen en migranten. Internationaal Departement

19 uit de sector 19 Eurocadres ACLVB-KADERWERKING OP JAARLIJKSE BIJEENKOMST Op 23 en 24 november nam een ruime ACLVB-delegatie deel aan de jaarlijkse bijeenkomst van Eurocadres. Een verslag De problemen die hiermee gepaard gaan, houden verband met drie sleutelwoorden : mobiliteit, mutaties binnen de onderneming en de vereiste van een extreme employability op alle departementen. Getuigenissen De dag erop kwamen tal van getuigenissen aan bod over de situaties in de verschillende Europese lidstaten. Voor beginnende kaderleden is een job met verantwoordelijkheden niet evident. Slechte loonvoorwaarden, grote verwachtingen vanwege de werkgever naar inzet en werkuren en weinig toekomstperspectieven maken de functie van het jonge kaderlid weinig aantrekkelijk. De rol van de vakbonden om de nodige aangepaste ondersteuning te geven, is dan ook heel belangrijk. Doch de vakbonden moeten zich reeds bekommeren om deze doelgroep vanaf de periode dat toekomstige kaderleden nog onderwijs volgen. Zo werd de situatie in Nederland geschetst waarbij via aangepaste campagnes (voorbeeld videoclip op MTV) talloze jonge (toekomstige) kaderleden zich aansloten bij de vakbond. Doel van deze campagne was de jonge kaders, ondersteund door de vakbonden, een betere start te geven op de arbeidsmarkt en hen beter voor te bereiden op probleemsituaties. Van links naar rechts : Ludo Nagels (KBC), Chris Rogiers (KBC), Philippe Selen (KBC), Freddy Pirson (GSK Bio) en Michel Janssens (GSK Bio). TTraditioneel staat de voormiddag van de eerste dag in het teken van een Algemene Vergadering, waarbij een activiteitenrapport wordt voorgelegd. Het was pijnlijk te moeten vaststellen dat heel wat delegaties kritiek hadden op de huidige werking van Eurocadres en dat ondanks de talrijke oproepen in de afgelopen jaren om een nieuw elan te geven. Zo werd onlangs op het Uitvoerend Comité door de Belgische vakbonden een visietekst voorgelegd met concrete voorstellen om te komen tot efficiëntere werking. De Franse delegatie stelde in scherpe bewoordingen vast dat van alle beloften, gemaakt in 2010 door het voorzitterschap, weinig was terecht gekomen. Voorzitter Carlo Parietti stelde dat Eurocadres beschikt over beperkte financiële middelen. Hierdoor kunnen slechts 4 stafleden ingezet worden, wat veel te weinig is om goed te kunnen functioneren. Hij stelde voor om tegen het Congres van 2013 (Eurocadres viert dan zijn 20-jarig bestaan) de werking alsook de werkingsmiddelen volledig te herzien en een visietekst voor te stellen voor de volgende jaren. Tijdens de Algemene Vergadering gingen heel wat tussenkomsten over de sociale onrust in de Europese Unie, de bankencrisis alsook de besparingsrage die thans heerst in heel wat Europese lidstaten. Talrijke vragen werden gesteld over de huidige onderhandelingen die thans op Europees niveau gevoerd worden met betrekking tot de arbeidstijd. Ook in dit dossier dient Eurocadres zich meer te profileren, aangezien kaderleden rechtstreeks betrokken partij zijn en wantoestanden schering en inslag zijn. Jonge kaderleden In de namiddag vond een conferentie plaats met als titel De situatie van jonge kaderleden in een evoluerende wereld in crisis. Aan de hand van 3 cases werd dit geïllustreerd : BNP Paribas Fortis, Social research en in de openbare besturen. Voor elk van deze 3 cases hadden reeds voorafgaandelijk experten hun conclusies neergelegd. Voor ACLVB zetelde Ilya Vandekerkhove als expert en werd zijn actieve inbreng ten zeerste gewaardeerd. Voor BNP Paribas Fortis besloot men dat de herstructureringen reeds geruime tijd aan de gang waren, er tal van overnames waren, maar ook veel diensten geoutsourcet werden. Hierdoor komen jonge kaderleden terecht in een quasi permanente herstructureringsdynamiek. De kaderwerking van ACLVB wenst in elk geval onze deelnemende afgevaardigden Philippe Selen, Ludo Nagels en Chris Rogiers (KBC) en Michel Janssens en Freddy Pirson (GSK BIO), alsook onze expert Ylia Vandekerkhove (BNP Paribas Fortis) te bedanken voor hun actieve medewerking aan deze conferentie en de voorbereidende workshops. Kandidaten gezocht De ruime belangstelling voor dit congres bewijst eens te meer dat een syndicale werking ook kaderleden aanspreekt. Meer en meer kaderleden vinden dan ook de weg naar de Liberale Vakbond. De huidige economische crisis toont aan dat kaderleden, net als arbeiders en bedienden, in hun tewerkstelling bedreigd worden. Om de belangen van de kaderleden te verdedigen in uw onderneming, reikt de ACLVB u meer dan ooit de hand en kan u zich kandidaat stellen bij de sociale verkiezingen van mei Als u kandidaat van de Liberale Vakbond bent, verbinden wij er ons toe om u met de totaliteit van onze dienstverlening bij uw mandaat te ondersteunen. Het volstaat om met uw Bestendig Secretaris contact op te nemen. U bent van harte welkom bij onze kaderwerking. Erik DECOO

20 20 uit de sector LOONAANPASSINGEN OP P.C. ACTIVITEIT AANPASSING 100 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden omzetting GMMI naar minimumlonen (cao ) Hardsteen- & kalksteengroeven in de provincies Luik & Namen + 0,07 EUR (cao ) Porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant & Henegouwen & kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant + 0,3 % (cao ) Porseleinaarde- & zandgroeven in Wallonië + 0,3 % (cao ) Witzandexploitaties in Vlaanderen + 0,3 % (cao ) Kalksteengroeven & -ovens & cementfabrieken in het arrondissement Doornik + 0,05 EUR (cao ) 104 IJzernijverheid + 2 % (index) 105 Non-ferro metalen + 0,3 % op de basislonen (cao ) Cementfabrieken + 0,2139 % op de minimumlonen (index) & + 0,06 EUR (cao ) Betonindustrie + 0,3 % (cao ) 107 Meester-kleermakers, kleermaaksters & naaisters + 0,3 % (cao ) 110 Textielverzorging + 3,17 % (index) 113 Ceramiekbedrijf + 0,3 % op de minimumlonen (cao ) Pannenbakkerijen + 0,47 % (index) 115 Glasbedrijf + 2 % (index) Spiegelmakerij & kunstramen + 2 % (index) Aanvullende bedrijfssector glas + 2 % (index) 116 Scheikundige nijverheid + 0,3 % op de minimumlonen (cao ) 116 Vernis- & verfindustrie + 0,05 EUR op de minimumlonen (cao ) Kunststofverwerkende nijverheid in de provincie West-Vlaanderen + 0,3 % (cao ) 117 Petroleumnijverheid & -handel + 0,2139 % op de minimumlonen (index) & + 0,06 EUR (cao ) 118 Voedingsnijverheid (behalve ) + 3,17 % (index) Bakkerijen & banketbakkerijen + 3,17 % (index) & + 0,3 % (cao ) 119 Handel in voedingswaren + 3,17 % (index) & + 0,3 % (cao ) Slagerijen spekslagerijen & beenhouwerijen + 3,17 % (index) & + 0,3 % (cao ) Handel in bieren & drinkwaters + 3,17 % (index) & + 0,3 % (cao ) 120 Textielnijverheid & breiwerk (vanaf ) + 2 % (index) Textielnijverheid in het arrondissement Verviers + 2 % (index) Vlasbereiding (vanaf ) + 0,0372 EUR (index) Fabricage van & handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen + 0,5 % (index) 121 Schoonmaak + 1,18 % (index) 124 Bouwbedrijf + 0, % op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) & + 0,3 % (cao ) Bosontginningen + 0,46 % op de minimumlonen (index) Zagerijen & aanverwante nijverheden + 0,46 % op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) Houthandel + 0,46 % (index) 127 Handel in brandstoffen + 0,05 EUR (cao ) 128 Huiden- & lederbedrijf & vervangingsproducten + 0,47 % (index) 129 Voortbrenging van papierpap, papier & karton + 1,13 % (index) 130 Drukkerij-, grafische kunst- & dagbladbedrijf (vanaf ) + 2 % op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) 132 Ondernemingen van technische land- & tuinbouwwerken + 0,3 % op de minimumlonen (cao ) 133 Tabaksbedrijf + 0,47 % (index) & + 0,05 EUR (cao ) 136 Papier- & kartonbewerking + 1,13 % (index) & + 0,3 % (cao ) Fabricage van papieren buisjes + 0,4 % (index) 139 Binnenscheepvaart + 0,3 % (cao ) Afhandeling op luchthavens + 3,18 % op de minimumlonen (index) Vlaamse Vervoermaatschappij (rijdend personeel) + 0,3 % (cao ) Speciale autobusdiensten (rijdend personeel) + 0,3 % (cao ) Autocardiensten (behalve het garagepersoneel) + 0,3 % (cao ) Verhuur van voertuigen met chauffeur (rijdend personeel) + 0,3 % (cao ) Goederenvervoer over de weg + 3,18 % op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) Vervoer van brandstoffen + 0,3 EUR (cao ) Goederenbehandeling voor derden + 3,18 % op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) Vervoer van brandstoffen + 0,3 EUR (cao ) Terugwinning van metalen + 3,18 % (index) & + 0,3 % (cao ) Terugwinning van lompen (vanaf ) + 2 % (index) Terugwinning van allerlei producten + 3,18 % (index) 144 Landbouw (behalve seizoenarbeid) + 3,17 % (index) & + 0,3 % (cao ) 144 Landbouw (enkel seizoenarbeid) + 3,17 % (index) & + 0,3 % & + 0,10 EUR (cao )

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Enkele zaken rond de pensioenregeling voor werknemers werden onlangs aangepast. We geven hier een beknopt overzicht van de nieuwe regeling zoals ze in de Wet

Nadere informatie

Het tijdskrediet Na het KB van 28 december 2011 resultaten van overleg met de regering Situatie op 19 april 2012

Het tijdskrediet Na het KB van 28 december 2011 resultaten van overleg met de regering Situatie op 19 april 2012 Het tijdskrediet Na het KB van 28 december 2011 resultaten van overleg met de regering Situatie op 19 april 2012 Inleiding Context Het tijdskredietlandschap is vernieuwd en vloeit voort uit: Het koninklijk

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet 12-01-2015 In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014 is de reglementering rond tijdskrediet gewijzigd vanaf 01.01.2015. Om de reglementering

Nadere informatie

Publicatiedatum: 6 februari 2012

Publicatiedatum: 6 februari 2012 Publicatiedatum: 6 februari 2012 Sinds 1 januari 2012 zijn de voorwaarden om recht te hebben op uitkeringen tijdens een periode van tijdskrediet strenger geworden. Zo wordt een langere loopbaan vereist

Nadere informatie

NIEUWE REGELS ROND TIJDSKREDIETUITKERINGEN: REGEERAKKOORD DI RUPO.

NIEUWE REGELS ROND TIJDSKREDIETUITKERINGEN: REGEERAKKOORD DI RUPO. Nr. 1000 Brussel, 6 februari 2012 BETREFT: NIEUWE REGELS ROND TIJDSKREDIETUITKERINGEN: REGEERAKKOORD DI RUPO. De voorwaarden om recht te hebben op tijdskrediet met uitkeringen worden strenger. Die uitkeringen

Nadere informatie

Tijdskrediet en loopbaanvermindering 1

Tijdskrediet en loopbaanvermindering 1 Tijdskrediet en loopbaanvermindering 1 4 soorten tijdskrediet : 1. Tijdskrediet zonder motief; 2. Tijdskrediet met motief; 3. Landingsbanen; 4. Themaverloven. 1 CAO 77bis regelde oorspronkelijk het recht

Nadere informatie

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ;

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ; INHOUD EN UITVOERING VAN HET REGEERAKKOORD OP SOCIAALRECHTELIJK VLAK Onder het motto beter laat dan nooit, ligt er na 541 dagen onderhandelen eindelijk een regeerakkoord op tafel. Naast het feit dat het

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering 1 NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering De nieuwe reglementering is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering is ingegaan vanaf 1

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 ter uitvoering van CAO nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, en inzake het stelsel

Nadere informatie

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je je rechten op zak Tijdskrediet Tijdskrediet is een individueel recht om je loopbaan te onderbreken, je prestaties gedurende je loopbaan te verminderen. Dit recht garandeert je dat je achteraf terug aan

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10%, hetzij de beperking

Nadere informatie

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING - 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING Artikel 6 De werkgevers die werknemers in vast dienstverband aanwerven als vaklui, dienen hiervan onverwijld kennis te geven aan de Administratieve Commissie met het oog

Nadere informatie

Sociale partners sneller dan wetgever: CAO nr. 103ter past recht op tijdskrediet aan

Sociale partners sneller dan wetgever: CAO nr. 103ter past recht op tijdskrediet aan Sociale partners sneller dan wetgever: CAO nr. 103ter past recht op tijdskrediet aan Mrs. Ann Taghon Advocaat-Vennoot ann.taghon@bellaw.eu CAO nr. 103ter van 20 december 2016 tot aanpassing van de CAO

Nadere informatie

nationale arbeidsraad

nationale arbeidsraad nationale arbeidsraad A D V I E S Nr. 1.339 ------------------------------ Zitting van dinsdag 14 februari 2001 Interprofessioneel akkoord: tijdskrediet x x x 1.840-1. Website: http ://www.nar-cnt.be E-mail:

Nadere informatie

Tijdskrediet met motief 1

Tijdskrediet met motief 1 Tijdskrediet met motief 1 Reden Hoelang waarden Beperkingen / uitbreidingen Vlaamse premie RVA uitkeringen (bruto netto) MOTIEF ZORG 1. opvoeding van kinderen

Nadere informatie

MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 --------------------------------------------------

MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 -------------------------------------------------- MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 -------------------------------------------------- MEDEDELING BETREFFENDE DE INTERPRETATIE VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDS-

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 120 VAN 21 MAART 2017 TOT VASTSTELLING, VOOR 2017 EN 2018, VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN EEN BEDRIJF- STOESLAG IN HET KADER VAN HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 107 VAN 28 MAART 2013 BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN BEPAALDE STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie

a. Anciënniteitsvoorwaarde

a. Anciënniteitsvoorwaarde Sinds 1 januari 2012 zijn de voorwaarden om recht te hebben op uitkeringen tijdens een periode van tijdskrediet strenger geworden. Zo werd een langere loopbaan vereist van de werknemer, en werd het recht

Nadere informatie

Het recht op tijdskrediet

Het recht op tijdskrediet Het recht op tijdskrediet Op 28 december 2011 verscheen er in het Staatblad een Koninklijk Besluit tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbrekingsrecht waarbij de voorwaarden om aanspraak te kunnen

Nadere informatie

De pensioenhervorming uitgeklaard

De pensioenhervorming uitgeklaard De pensioenhervorming uitgeklaard INHOUDSTAFEL 1. HET VERVROEGD PENSIOEN... 2 1.1. SITUATIE VOOR DE HERVORMING... 2 1.2. SITUATIE VANAF 1 JANUARI 2013... 2 1.3. DE OVERGANGSMAATREGELEN... 3 1.3.1.Voor

Nadere informatie

NOTA STUDIEDIENST Tijdskrediet vanaf

NOTA STUDIEDIENST Tijdskrediet vanaf JAN UAR I 2015 P ATR ICIA DE MAR CH I ADVISEUR B ALAN S WER K - P R IVÉLEVEN & EIN DELOOP B AAN NOTA STUDIEDIENST Tijdskrediet vanaf 1.1.2015 1. Context Het koninklijk besluit (KB) van 30 december 2014

Nadere informatie

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen" genaamd

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen genaamd 21/.2Seeela7 A:;Zeje'M:eMnee:M:MgSMM;::.,Waegli:9MMC::M:',:e:Wee:«S'M:W;eaMMM:MMMee:eee:e:ee'eSeMg.M. ::gge.weeej;eim:ge.:;,eeem Paritair subcomité voor de haven van Haven van Antwerpen" genaamd Neerlegging-Dépôt:

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. 0verzicht Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijd en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING VOOR SOMMIGE OUDERE WERKNEMERS, IN GEVAL VAN HAL- VERING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES, GEWIJZIGD

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

28 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen (1)

28 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen (1) 28 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen (1) TITEL 8. Pensioenen HOOFDSTUK 1. - Pensioenen van de overheidssector Afdeling 1. - Verhoging van de pensioenleeftijd Art. 85. Artikel 46 van de wet

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

1. Verhoging toegangsleeftijd en minimale loopbaan voor vervroegd pensioen: afzwakking 1.1. Context

1. Verhoging toegangsleeftijd en minimale loopbaan voor vervroegd pensioen: afzwakking 1.1. Context Nieuwe definitieve overgangsmaatregelen rond de pensioenhervorming 1. Verhoging toegangsleeftijd en minimale loopbaan voor vervroegd pensioen: afzwakking 1.1. Context Vanaf 2013 verhoogt de toegangsleeftijd

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk 2140000 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Sectoraal akkoord 2009 2010... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2009 (92.203)... 2 Invoering van een nieuwe

Nadere informatie

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers:

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers: Eerder werden reeds de wijzigingen van het tijdskrediet zonder motief en van het tijdskrediet met motief besproken. Deze keer bekijken we welke wijzigingen er komen in het tijdskrediet voor oudere werknemers,

Nadere informatie

Van 77bis naar 103: een nieuwe CAO over tijdskrediet: wijzigingen vanaf 1 september 2012

Van 77bis naar 103: een nieuwe CAO over tijdskrediet: wijzigingen vanaf 1 september 2012 Blijf met ons aan de spits van het sociaal recht 36-2012 - 31 augustus t.e.m. 6 september Van 77bis naar 103: een nieuwe CAO over tijdskrediet: wijzigingen vanaf 1 september 2012 CAO nr. 103 van 27 juni

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER ----------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 10 juli 2002 --------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Terwijl de sociale verkiezingen dichterbij komen en de meeste procedurestappen die de sociale verkiezingen voorafgaan reeds

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet Inleiding 1 Deel I Tijdskrediet Hoofdstuk I Toepassingsgebied 5 Hoofdstuk II Soorten tijdskrediet 7 Hoofdstuk III Tijdskrediet zonder motief 9 1. Soorten tijdskrediet zonder motief? 9 2. Voorwaarden 10

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (april 2016) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 BIS VAN 19 DECEMBER 2001 TOT VERVAN- GING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 VAN 14 FEBRUARI 2001

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 BIS VAN 19 DECEMBER 2001 TOT VERVAN- GING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 VAN 14 FEBRUARI 2001 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 BIS VAN 19 DECEMBER 2001 TOT VERVAN- GING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 VAN 14 FEBRUARI 2001 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAANVER-

Nadere informatie

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen 1050000 Paritair Comité voor de non-ferro metalen Sectoraal stelsel van de bestaanszekerheid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 (74.724)... 2 Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur,

Nadere informatie

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler Art. 1 Voorwerp van deze CAO Deze CAO stelt voor de arbeiders van

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012.

Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012. Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012. 1. In het Belgisch Staatsblad van 28 april 2011 verscheen de Wet houdende aanpassing van de wet van 01 februari 2011 houdende verlenging

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent?

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? DEZE TEKST IS GEBASEERD OP DE RECENTSTE REGELGEVING TOT 15 JANUARI 2012. ER ZIJN VERDER NOG EEN AANTAL MAATREGELEN

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector 0 Vraag dit verlof online aan focus op het tijdskrediet in de privésector Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Minimumwedde

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NOVEMBER 2012

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NOVEMBER 2012 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW NOVEMBER 2012 Geachte heer Geachte mevrouw Het einde van het jaar nadert maar dat wil niet zeggen dat er geen sociale actualiteit is, zo wordt traditioneel in november de nieuwe

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 BIS VAN 19 DECEMBER 2001 TOT VERVANGING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 BIS VAN 19 DECEMBER 2001 TOT VERVANGING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 BIS VAN 19 DECEMBER 2001 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 VAN 14 FEBRUARI 2001 TOT IN- VOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAANVERMINDERING

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER 1990 BETREFFENDE DE NA TE LEVEN PROCEDURE EN DE DUUR VAN DE TIJDELIJKE

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (oktober 2017) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle verwijzingen naar personen

Nadere informatie

ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112)

ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) 2009 2010 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar, met prioriteit voor inkomens- en werkzekerheid. Uitvoeren van de maatregelen van het IPA

Nadere informatie

NOTA STUDIEDIENST SWT vanaf

NOTA STUDIEDIENST SWT vanaf JAN UAR I 2015 P ATR ICIA DE MAR CH I ADVISEUR B ALAN S WER K - P R IVÉ LEVEN EN EIN DELOOP B AAN NOTA STUDIEDIENST SWT vanaf 01.01.2015 1. Context Het koninklijk besluit (KB) ter wijziging van de regels

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk 2140000 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Sectoraal akkoord 2009 2010... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2009 (92.203)... 2 Invoering van een nieuwe

Nadere informatie

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010 Inhoudstafel Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake brugpensioen... 2 Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake pseudobrugpensioen (Canada Dry private sector)... 4 Vrijstelling van de werkgeversbijdrage en de sociale

Nadere informatie

Protocol van akkoord van 31 mei 2011

Protocol van akkoord van 31 mei 2011 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Protocol van akkoord 2011-2012 van 31 mei 2011 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen

Werkloosheidsuitkeringen je rechten op zak Werkloosheidsuitkeringen Het bedrag van je werkloosheidsuitkering wordt berekend op basis van je laatst verdiende loon en je gezinstoestand. De hoogte van de uitkering is ook afhankelijk

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Minimumwedde

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

BETREFT: AANTAL NIEUWIGHEDEN INZAKE DE SOCIALE VERKIEZINGEN 2012.

BETREFT: AANTAL NIEUWIGHEDEN INZAKE DE SOCIALE VERKIEZINGEN 2012. Nr. 989 Brussel, 3 oktober 2011 BETREFT: AANTAL NIEUWIGHEDEN INZAKE DE SOCIALE VERKIEZINGEN 2012. Zoals reeds aangekondigd in een vorige informatienota 1, moeten de sociale verkiezingen om de vier jaar

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 39 VAN 13 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE VOORLICHTING EN HET OVERLEG INZAKE DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 39 VAN 13 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE VOORLICHTING EN HET OVERLEG INZAKE DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 39 VAN 13 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE VOORLICHTING EN HET OVERLEG INZAKE DE SOCIALE GEVOLGEN VAN DE INVOERING VAN NIEUWE TECHNOLOGIEEN ------------------ Gelet op de

Nadere informatie

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken?

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Mijn vader gaat de laatste tijd erg achteruit, zeker nu hij onlangs zijn heup gebroken heeft. Hij kan de deur niet meer uit om voor zijn duiven

Nadere informatie

DPP Workshop Pensioen

DPP Workshop Pensioen 70? Nee dat is de capaciteit van de zaal, niet uw pensioenleeftijd! DPP Workshop Pensioen Jurryt Prims 3 oktober 2013 1 Vraag 1 Wat is de wettelijke pensioenleeftijd in België? a) 62 b) 65 c) 67 2 VOORWAARDE

Nadere informatie

VERLOFSTELSELS Vrije universiteit Brussel. Maart 2017 Jo Coulier Tim Vandenberghe

VERLOFSTELSELS Vrije universiteit Brussel. Maart 2017 Jo Coulier Tim Vandenberghe VERLOFSTELSELS Vrije universiteit Brussel Maart 2017 Jo Coulier Tim Vandenberghe abvv@vub.ac.be Situatie 2016-2017 (Gewone) Loopbaanonderbreking 22.01.1985 : invoering onderbreking beroepsloopbaan, later

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

Brugpensioen Stand van zaken op 1 maart A. Inleiding

Brugpensioen Stand van zaken op 1 maart A. Inleiding Stand van zaken op 1 maart 2012 A. Inleiding De teksten inzake het brugpensioen, die eind vorig jaar werden aangenomen, zijn de volgende: Twee koninklijke besluiten van 28 december 2011 (BS 30.12.2011),

Nadere informatie

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015 1. Inleiding In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2014 werd het KB gepubliceerd dat het stelsel van werkloosheid

Nadere informatie

FASEN VAN DE VERKIEZINGSPROCEDURE PRE-ELECTORALE FASE

FASEN VAN DE VERKIEZINGSPROCEDURE PRE-ELECTORALE FASE FASEN VAN DE VERKIEZINGSPROCEDURE PRE-ELECTORALE FASE X - 60 Van 9 december tot 22 decembre 2011 Schriftelijke mededeling door de werkgever : aan de Raad of aan het Comité of, bij ontstentenis ervan, aan

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen 1. Op hoeveel vakantiedagen heeft u als volledig werkloze recht in 2013? In 2013 mag u 4 weken vakantie nemen, wat overeenkomt met

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.674 ------------------------------ Zitting van vrijdag 20 februari 2009 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.674 ------------------------------ Zitting van vrijdag 20 februari 2009 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.674 ------------------------------ Zitting van vrijdag 20 februari 2009 ------------------------------------------------ Maatregelen inzake tijdskrediet - Cao nr. 77 bis - Uitvoering

Nadere informatie

ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02)

ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02) ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02) 2009 2010 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar, met prioriteit voor inkomens- en werkzekerheid. Uitvoeren van de maatregelen

Nadere informatie

Sectoraal voorakkoord. PC 117 en PC Toepassingsgebied

Sectoraal voorakkoord. PC 117 en PC Toepassingsgebied Sectoraal voorakkoord PC 117 en PC 211 2009-2010 1. Duurtijd 2 jaar, van 1 januari 2009 tot 31 december 2010, met uitzondering van brugpensioen (van 1 juli 2009 tot 30 juni 2011) 2. Toepassingsgebied Ongewijzigd

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

Niet-gemotiveerd tijdskrediet

Niet-gemotiveerd tijdskrediet Niet-gemotiveerd tijdskrediet De werknemer heeft recht op een niet-gemotiveerd tijdskrediet. Hij moet de reden voor de opname van dit tijdskrediet dus niet meedelen. Duur van het recht: minimum- en maximumperiode

Nadere informatie

Welkom. Sociale verkiezingen 2012

Welkom. Sociale verkiezingen 2012 Welkom Sociale verkiezingen 2012 1 120 kantoren 750 medewerkers 24 uur per dag 7 dagen op 7 2 Welkom Sociale verkiezingen 2012 Aandachtspunten tijdens het referentiejaar 2011 Isabel Plets Stijn Demeestere

Nadere informatie

Ik verlaat de school wat nu?

Ik verlaat de school wat nu? Ik verlaat de school wat nu? Je hebt geen werk? Schrijf je in bij de VDAB: Hoe? Via de website www.vdab.be Via het gratis nummer 0800/ 30 700 Via een kantoor in de buurt Wanneer? Voor 1 augustus Als je

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving

Wijzigingen in de pensioenwetgeving 1. Wijzigingen in de pensioenleeftijd en berekening van het pensioen 1.1. Wettelijk pensioen 1.1.1. Leeftijd In België is de wettelijke pensioenleeftijd voorlopig nog steeds 65 jaar. De startdatum van

Nadere informatie

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden.

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. Hoofdstuk VII Activerend beleid bij herstructureringen 273 en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. A. Onderneming in

Nadere informatie

De nieuwe CAO 103 betreffende het tijdskrediet

De nieuwe CAO 103 betreffende het tijdskrediet De nieuwe CAO 103 betreffende het tijdskrediet I. Inleiding Deze nota begint, uitzonderlijk, met de kwestie van de inwerkingtreding van de nieuwe CAO 103. Laten we maar meteen duidelijkheid scheppen: de

Nadere informatie

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR)

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR) 01.08.2013 V.1. Welke opzeggingstermijnen moeten we hanteren in geval van ontslag in de loop van de volgende weken (vóór 31 december 2013)? De nieuwe regels inzake ontslag en opzegtermijnen zullen pas

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

Onderhavig advies licht toe hoe de NAR de uitvoering van het principeakkoord van 23 januari 2012 ziet.

Onderhavig advies licht toe hoe de NAR de uitvoering van het principeakkoord van 23 januari 2012 ziet. Intro In het regeerakkoord van 1 december 2011 werd overeengekomen om, in overleg met de sociale partners, de kwaliteit en de jobkansen in de uitzendarbeid te verbeteren en de regelgeving inzake tijdelijk

Nadere informatie

OVERZICHT INVLOEDEN REGEERAKKOORD DI RUPO I VOOR HET PERSONEEL VAN HET ONDERWIJS

OVERZICHT INVLOEDEN REGEERAKKOORD DI RUPO I VOOR HET PERSONEEL VAN HET ONDERWIJS OVERZICHT INVLOEDEN REGEERAKKOORD DI RUPO I VOOR HET PERSONEEL VAN HET ONDERWIJS DE WEERSLAG OP HET RUSTPENSIOEN Als we over pensioen spreken moeten we een duidelijk onderscheid maken tussen de wettelijke

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Onderbrekingsuitkeringen bij tijdskrediet: belangrijke wijzigingen vanaf 1 januari 2012 Datum 6 januari 2012 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Tijdskrediet: wijzigingen (26.09.2012)

Tijdskrediet: wijzigingen (26.09.2012) 1 Tijdskrediet: wijzigingen (26.09.2012) Inhoud 1. Situering... 3 2. Recht op verlof, zoals geregeld in cao nr. 103... 4 2.1. Niet-gemotiveerd tijdskrediet... 4 2.1.1. Duur van het recht: minimum- en maximumperiode...

Nadere informatie

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen Brussel, 25 februari 2011 Persbericht Goedkeuring door de ministerraad van de ontwerpen van wet en van koninklijk besluit ter uitvoering van het bemiddelingsvoorstel van de Regering Vice-Eerste minister

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Protocol akkoord van 8 mei 2017

Protocol akkoord van 8 mei 2017 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Protocol akkoord 2017-2018 van 8 mei 2017 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

Modernisering van de uitzendwetgeving

Modernisering van de uitzendwetgeving Modernisering van de uitzendwetgeving De sociale partners van de interim-sector hebben lang onderhandeld m.b.t. de regelgeving rond de modernisering van de uitzendarbeid. Ze zijn tot een volledig akkoord

Nadere informatie

De loopbaanonderbreking Actualisatie

De loopbaanonderbreking Actualisatie De loopbaanonderbreking 1985-1998 - Actualisatie De belangrijkste wijzigingen van de koninklijke besluiten inzake loopbaanonderbreking De reglementering van de privé-sector K.B. van 22.03.1995 - Koninklijk

Nadere informatie